Versjon CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39"

Transkript

1 CERT Brukermanual grunnskole Side 1/39

2 1. Innledning til CERT Hensikt Roller og tilgang i CERT Cert brukermanual Logge inn i Cert Forarbeid av fylkeskommunen Forarbeid av kommunen Legge inn klasser og timeplan Søknad om skoleskyss Nye skysselever skoleåret 2015/ Identifikasjon av elever Søknader om skyss Søke opp elev Opprette ny elev Lage søknad om skoleskyss - Søknadsskjema Endre søknad om skyss Tillegg for elever som bor på to adresser Gjennomgang og innsending av søknad Endringer etter innsendt søknad Elever som slutter eller flytter Saksbehandling av søknader Sjekke status på søknader - oversikt Oppstart nytt skoleår (oppflytting) Planlegging og gjennomføring av skyssen Skolekort Registrere tap av eller feil på skolekort Tilrettelagt skyss Elevinformasjon Adresser og holdeplasser Kontaktinformasjon Lage søknad om tilrettelagt skyss Legge inn skyssbestilling Søknad om midlertidig skyss medisinsk Avlastningshjem Kommunalt vedtak Økonomisk oppgjør for skoleskyssen Definisjoner Side 2/39

3 1. Innledning til CERT 1.1. Hensikt CERT er et internettbasert verktøy for administrasjon av skoleskyss. Systemet gir felles tilgang til informasjon og data for skoler, kommuner og fylkeskommunen. - Alt skjer elektronisk ingen brev må sendes. Legeerklæringer m.m. kan scannes elektronisk og vedlegges søknaden - Skolen kan sjekke status på den enkelte skyss-søknad - Skolen/kommunen vil ha oversikt over hvem som ligger inne i systemet til enhver tid - Detaljert fakturagrunnlag kan hentes ut. Ikke tilgjengelig pd. - Ved overgang til nytt skoleår flyttes elever opp et klassetrinn. Ved flytting til annen skole, kan eksisterende elevregistrering benyttes, men ny søknad sendes i systemet Roller og tilgang i CERT Rolle Hvem Tilgang til Skolebruker Ansatte på skolen som legger inn elevsøknader Egen skole og alle elever som er lagt inn på egen skole Kommunebruker Ansatte i kommunen som jobber med skoler Alle skoler i kommunen og alle elever som er lagt in på disse skolene. Saksbehandler TFK Saksbehandling av søknader Alle skoler og alle elever Saksbehandler TFT om skyssrett Planlegging / organisering av skyss og økonomisk oppgjør. Alle elever oversendt fra Troms fylkeskommune. Administrator TFK/TFT Ansvarlige for grunnlagsdata og drift av systemet Alle skoler og alle elever 1.3. Cert brukermanual Denne brukermanualen er laget for skoler som registrerer søknader om skoleskyss fra Troms fylkeskommune. Sørg for at du alltid har den mest oppdaterte brukermanualen (siste dato). Den nyeste versjonen vil til en hver tid være tilgjengelig ved innlogging i Cert, under Hjelp, og på skoleskyssportalen Side 3/39

4 1.4. Logge inn i Cert Benytt følgende adresse for å logge inn på Cert: Dette er en sikker internettadresse. Husk derfor å skrive (med s). Trykk på lenken «Logge inn i CERT». Da vises følgende innloggingsbilde: Alle som bruker Cert har personlig brukernavn og passord for tilgang til sin skole. Hvis du ikke har brukernavn og/eller passord, vennligst kontakt oss på. Husk emne! Systemet vil automatisk logge deg ut etter 1 times inaktivitet. Hvis du selv logger ut ved å trykke på «Avslutt» i menyen oppe til høyre, vil du se følgende melding: Hvis du ønsker å logge deg inn på nytt med en gang, må du klikke på lenken core/ui/workspace/main Side 4/39

5 Første side som kommer opp etter pålogging gir informasjon om deg som bruker og hvilken rolle du har i systemet. Til høyre er et nyhetsfelt der TFT/TFK kan legge ut nyttig informasjon og nyheter. Menylinjen (blå) øverst leder til alle funksjoner i CERT. Koblinger = snarveier til de samme funksjoner som i menylinjen Du kan alltid komme tilbake til forsiden ved å trykke CERT-logoen øverst i venstre hjørne Forarbeid av fylkeskommunen Fylkeskommunen har klargjort førstegangsbruk av løsningen ved å legge inn: 1. Skoler 2. Skolekalender (skolerute tilsendt fra kommunen) 3. Trinn 4. Kart 5. Takstsoner Før systemet kan brukes til søknader, må punktene 1-3 sjekkes av den enkelte skole. Ved feil må korrigerende informasjon sendes til 1.6. Forarbeid av kommunen Brukeren må ha noe kunnskap om skoleskyssreglementet og skoleskyss CERT før søknader kan lages i CERT. Før søknader kan lages i CERT, må kommunen/skolen årlig legge inn : 1. Klasser (dersom flere enn èn klasse på hvert trinn). 2. Timeplan (start- og sluttid for klassene). Side 5/39

6 1.6.1 Legge inn klasser og timeplan Før det legges inn elever og sendes søknader i Cert må klasser og timeplan være satt for hvert enkelt trinn. Dette må oppdateres hvert år! 1. Klikk på Klasseoversikter under Koblinger eller på menylinjen velges Skoleskyss/Klasseoversikter. 2. Søk opp eksisterende klasser og timeplaner Klikk på den aktuelle skolen (din skole) for å sjekke aktuell informasjon om klasser, deretter klikk ``Søk``. Brukere som er tilknyttet en skole vil bare få opp denne skolen. Dobbeltklikk på den aktuelle klassen for å sjekke detaljer om klassens timeplan (start- og sluttider). Dobbeltklikk Side 6/39

7 3. Legge inn ny klasse og timeplan For å legge inn ny timeplan må man gå tilbake til skjermbildet under og trykke «Ny». Fyll deretter ut skjemaet, som vist på bildet under. I menyen ``Kalender``, velg riktig kalender. Dersom kommunens skolekalender er lik VGS kalender, så velg denne. Klasse: Sett inn betegnelsen på klassen, for eksempel 1A Transportperiode: Transportperioden definerer hvilken periode busskortet vil være aktivt. Eks Kalender: Kalenderen er kommunens skolerute. I de fleste tilfeller det samme som skolerute for VGS. Noen kommuner har andre fridager. TFK oppretter da egne skoleruter for disse skolene/kommunene. Trinn: Trinn velges fra rullegardin (Forarbeid av TFK). Beskrivelse eller kommentar: fylles ut for eget bruk, men er ikke obligatorisk. Side 7/39

8 Trykk på neste fane «Timeplan» For å legge til en ny timeplan for denne klassen, trykk på pluss ikonet: Du vil da få opp et skjema som på bildet under. Hvis klassen har samme start -og sluttid alle ukedager, gjøres det samme valg som vist her og det føres inn riktige tidspunkt for start og slutt. Trykk Legg til for å legge til og lagre timeplanen. Hvis det er ulike start -og sluttider for flere eller alle dager, lages det en timeplan for hver dag (eller gruppering av dager). For å legge inn de resterende dagene, klikk på pluss ikonet på nytt, og legg til en ny dag (eller gruppering av dager) ved å klikke på de respektive dagene i skjemaet. Sluttoversikten vil da se slik ut (eksempel med ulik sluttid for mandag/tirdag/onsdag og torsdag/fredag): Pass på at alle skyssdager dekkes, dersom det er forskjell på like og ulike uker (partallsuker/oddetallsuker). Dersom timeplanen ikke kan legges inn helt nøyaktig (for eksempel fridager eller skoletider som bare gjelder sjeldnere enn annenhver uke), ta kontakt med oss på Side 8/39

9 Ved behov for endring/rette feil i klassens timeplan, velg blyanten til høyre. Det røde krysset sletter timeplanen. For å fullføre klassens timeplan, klikk på Lagre ikonet (diskett) i menyen oppe til høyre. Klikk deretter på X ikonet rett til høyre for Lagre-knappen for å avslutte oppgaven. Start prosessen på nytt, og bruk samme fremgangsmåte for å legge inn timeplan for ny klasse. Endringer i eksisterende (etter lagring) klasses timeplan må meldes fra pr. e-post til 2. Søknad om skoleskyss 2.1 Nye skysselever skoleåret 2015/2016. Det skal kun legges inn nye elever som skal vurderes for skoleskyss høsten 2015/2016. De som åpenbart ikke tilfredsstiller kravene til skoleskyss, skal ikke legges inn i CERT (med mindre kommunen vedtar kjøp av ekstra skyss). Obligatorisk informasjon som må være tilgjengelig for hver elev: a. Navn b. Fødselsnummer (11-sifret med fødselsdato + personnummer) c. Adresse, evt. gårds og bruksnummer d. Kontaktperson (som regel foresatt) e. Elevens skole og klasse f. Søknadsgrunnlag og evt. dokumentasjon Husk: kun første klasse legges inn. Eksisterende elever flyttes opp til neste trinn i CERT. Elever som registreres inn i CERT kategoriseres etter følgende søknadsgrunnlag og skysskode: Side 9/39

10 Søknadsgrunnlag Avstandsskyss - ved avstand over 4 km (2 km) Kommunalt vedtak pga. farlig skolevei, annen skole enn nærskolen, eller annen grunn) Medisinsk grunn (skyss over 2 mnd.) Midlertidig medisinsk grunn (skyss inntil 2 mnd.) Skysskode Fylkeskommunalt vedtak Kommunalt vedtak Varig tilrettelagt skyss Midlertidig tilrettelagt skyss 2.2 Identifikasjon av elever Heretter skal elever kun identifiseres med 11-sifret fødselsnummer ved bruk av CERT og henvendelser om skolekort. I noen sammenhenger kan man også komme bort i enkelte andre ID-numre, men de skal ikke benyttes til noe i skolens samhandling med fylkeskommunen/troms fylkestrafikk om CERT, skyss-søknader eller skolekort. Utenlandske statsborgere uten 11 sifret fødselsnummer skal legges inn med elevens reelle fødselsdato og et fiktivt 5-sifret personnummer med fem like sifre 1-9 (f.eks ) Vær obs på at systemet noen ganger da endrer fødselsåret til f.eks. 1908, det må da manuelt endres til Andre ID er som IKKE skal benyttes i CERT: Nummer Elev-ID i CERT Kort-ID på skolekortet Elev-ID i FARA billettsystem Hva er det? 1-6 sifret løpenr. Som CERT automatisk tildeler ved ny registrering 16-sifret kortnummer som TFT legger inni CERT på eleven. Dere vil finne igjen nummeret ved oppslag på elever med busskort. 1-6 sifret løpenr. Som FARA tildeler automatisk ved nytt skolekort 2.3 Søknader om skyss Elever som skal vurderes i forhold til skoleskyss kan legges inn gjennom følgende steg: 1. Søke opp elev eller opprette en ny elev 2. Lage eller endre søknad om skoleskyss 3. Gjennomgang og innsending av søknad Søke opp elev Gå først til søkebildet for elever. Du finner dette ved å velge Skoleskyss > Søk etter elev, som vist på bildet under (velg én av to mulige knapper/lenker). Side 10/39

11 I vinduet Søk etter elev (elevveileder), skal fødselsnummeret skrives inn for den aktuelle eleven i feltet Fødselsnummer (11 siffer). Pass på å skrive de 11 sifrene korrekt. Man kan også søke på de andre feltene (f.eks. navn) dersom man kjenner til eleven, eller det ikke er lagt inn fødselsnummer på eleven fra før. Trykk deretter på Søk (1). På denne måten får du alltid sjekket om eleven er registrert fra før. Nye 1. klassinger og andre elever som ikke har hatt skyss før må førstegangsregistreres. Dersom eleven finnes i systemet fra før, brukes denne registreringen. Dobbeltklikk på navnet, så vises informasjon om eleven. En annen måte å søke elever på er å trykke ``Søk`` (uten å fylle ut noen søkefelter) da får man en oversikt over aller elever som er registrert i egen skole. Dobbeltklikk på den aktuelle eleven. Da kan man fylle ut mer informasjon om eleven og påbegynne søknad. 1 Dobbeltklikk på eleven 2 Velg søknadsveiviser for å starte søknad Side 11/39

12 Hvis eleven ikke er registrert i systemet fra før, trykk på Opprett (3) for å registrere eleven Opprette ny elev a) Søknadsgrunnlag Det første bildet som kommer er søknadsgrunnlag: Før man registrerer flere detaljer på eleven MÅ det velges søknadsgrunnlag, det vil si årsaken til skyss-søknaden. Dette har betydning for hvordan søknaden senere skal fylles ut. Skyssreglementet og skysshåndboka har nærmere informasjon om kravene til gratis skoleskyss og de ulike søknadsgrunnlagene. Det kan velges mellom følgende søknadsgrunnlag: 1. Avstandsskyss (avstand over 2 eller 4 km.) 2. Kommunalt vedtak (farlig skolevei, annen skole enn nærskolen m.m.) 3. Midlertidig tilrettelagt skyss (medisinsk skyss inntil 2 mnd.) 4. Varig tilrettelagt skyss (medisinsk skyss over 2 mnd.) Velg riktig søknadsgrunnlag i rullegardinen og trykk på «Velg» for å legge til søknadsgrunnlaget for eleven. NB! Dersom eleven oppfyller distansekravet på 4 km (2 km. for førsteklassinger) og det i tillegg søkes på farlig skolevei, skal det velges «Avstandsskyss». b) Elevinformasjon Fyll ut manglende informasjon. Side 12/39

13 Adm-enhet: Her vil skolens kommune automatisk bli valgt. For noen skoler kan det være aktuelt med tilgang fra flere kommuner (adm. enhet). Ta da kontakt med Kommentarer: Ikke obligatorisk, men kan være nyttig for å gi særskilte opplysninger om eleven. Standardplasstype: velges det busselev for alle elever, unntatt de som har behov for drosje. Trykk på knappen Neste nede til høyre for å lagre og gå videre til Adresser. c) Adresser I CERT må det være informasjon om elevens bostedsadresse (FA = Folkeregistrert adresse) og adressen må plasseres i det elektroniske kartet i CERT (geokoding). Dette er nødvendig for at CERT skal kunne beregne korrekt distanse og således få korrekt vedtak. Det har dessuten betydning for skyssplanlegging og fakturering av skyssen. Det er derfor ikke tilstrekkelig kun å skrive adressen i adressefeltet. Når adressepunktet vises med et mørkt kulepunkt på korrekt sted i kartet, er det ferdig geokodet. Bruk av gateadresse 1. Skriv hele eller deler av elevens bostedsadresse i feltet Adresse. ikke benytt feltene Plassnavn eller Enhet. 2. Trykk «Søk». Da får man opp alle gyldige muligheter med inntastet informasjon, både i liste og i kartet. For adresser med husbokstav, som for eksempel Storgata 63 H, kan det være lurt å skrive inn adressen uten bokstav før man trykker Søk. Vær bevisst på at begrepene veg og vei brukes litt om hverandre. 1 Fyll ut adressefeltet 2 Klikk ``Søk`` 3. Velg det alternativet i listen som er korrekt. Side 13/39

14 3 Velg riktig adresse og se at det stemmer med kart. Du velger adresse ved å dobbelklikke på linjen, deretter trykk på ``godta`` 4. Trykk «Godta» eller dobbeltklikk riktig adresse. Postadressen kommer opp automatisk 5. Trykk «Oppdater». Adressen er nå lagret og neste bilde ser slik ut: Adressen som ble valgt vil da dukke opp som FA= Folkeregistrert adresse under Eksisterende adresser. Hvis det er behov for å redigere denne, benytt blyantikonet som vist på bildet under. Side 14/39

15 For å redigere adressen, trykk ``blyant`` ikonet Bruk av matrikkeladresse Gårds og bruksnummer må brukes i de tilfeller hvor elevens ikke har gate-/veiadresse. Format for gårds og bruksnummer er 19XX-X-X (kommunenr, gårdsnr, bruksnr), som for eksempel Dette skrives inn i adressefeltet og følg deretter samme prosedyre som ved gateadresse. Alle elevene må være registrert enten med husnummer eller gårds -og bruksnummer. De andre adressene velges dersom det er nødvendig med flere adresser. Eleven har to adresser Ved delt omsorg, eller annet behov for mer enn én adresse, benytt menyen for Ytterligere adresser. Klikk Pluss ikonet, som vist på bildet under, og følg samme prosess som Hjemmeadresse for å legge inn tilleggsadresse. Dette gjelder ved delt bosted hvor eleven har rett på skoleskyss både til far og mor. Er du usikker om avstanden er lang nok, legges begge adresser inn. Fylkeskommunen beregner nøyaktig avstand og gjør det nødvendige vedtaket. Elevens folkeregistrerte adresse har kode FA. Den eventuelle andre adressen har kode A2 (adresse 2). Side 15/39

16 Hvis det oppstår problemer med søk etter adresse i CERT, vennligst kontakt oss på Oppgi hvilke adresse det gjelder. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre til Holdeplasser. d) Holdeplass Holdeplasser kommer opp automatisk. Den nærmest holdeplass vil vises. Om behov for endring trykk på blyantikonet», Under kolonnen Holdeplasser i adressebildet. 1 Trykk på blyanten ikonet 2) Trykk på holdeplasslinjen. Sjekk dens plassering i kartet og om den virker korrekt. 3) Trykk OK for å lagre. Dersom du mener at holdeplassen er feil, meld fra om dette på 4) Gjennomfør samme prosedyre for adresse 2. Sjekk at holdeplassen er riktig! Deretter trykk ``OK`` for å lagre. Gjør det samme hvis flere adresser. Side 16/39

17 Trykk «Neste» for å gå til neste avsnitt (kontaktinformasjon). e) Kontakter Alle elever må ha minst en kontaktperson. Husk å fylle ut informasjon for flere enn en foresatt dersom eleven har delt bosted. Trykk på det grønne +- tegnet for den kontakttypen du ønsker å legge inn. Pass på at informasjonen koples til rett adresse for kontakten (FA eller A2). Det er nå lagt inn elevens personalia, adresse, holdeplass og evt. kontakter. Trykk Neste for å komme til Søknadsskjema i søknadsveiviseren Lage søknad om skoleskyss - Søknadsskjema Søknadsskjema vil da dukke opp, som vist på bildet under. Fyll ut manglende informasjon og sjekk at det forhåndsutfylte er korrekt. Side 17/39

18 FELT Transportperiode Fra dato Til dato Kommentar Skole Lokal skole (nærskole) Trinn og klasse Transportkommentar FYLLES INN Velg riktig skoleår for skyssen som skal bestilles. Avstandsskyss: Datoene er forhåndsutfylte og må ikke endres, med mindre det er midlertidig skyss. Bestillingen gjelder pr. skoleår og er satt til standard skoleår for videregående skoler i Troms (som de fleste kommuner følger). For elever som flytter til skolen og skal ha avstandsskyss, settes bestillingen ut skoleåret. Midlertidig tilrettelagt skyss: tidsperiode på inntil 56 dager (8 uker). Varig tilrettelagt skyss: tidsperiode på over 56 dager, men normalt et helt skoleår. For annen midlertidig skyss (vinterskyss, kommunalt vedtak, etc.) settes datoer etter behov. Fylles inn etter behov (vinterskyss, delt omsorg, etc.). Feltet er forhåndsutfylt for skolebrukere. Kommunebrukere med utvidet tilgang velger skole. Feltet er forhåndsutfylt med «Ja». Hvis eleven går på en annen skole enn nærskolen endres denne til Nei. Privatskoler velger Ja, selv om det ikke er eleven sin nærmeste skole. Feltene er forhåndsutfylt med de samme info som skolen har lagt inn under Legge inn ny timeplan/klassetid se side 5. Valgfritt, men kan angi nyttig informasjon. Legg ved fil Alle søknader for annet enn avstandsskyss må legge ved dokumentasjon. Dokumentet scannes i f.eks. PDF-format og legges ved. Trykk på «Legg ved fil» og finn filen på egen datamaskin/nettverk. Krav om vedlegg gjelder for - Kommunalt vedtak (farlig skolevei, annen skole enn nærskolen m.m.) - Midlertidig tilrettelagt skyss (bruk helst standard legeerklæring skoleskyss) - Varig tilrettelagt skyss (bruk helst standard legeerklæring skoleskyss) Trykk på knappen Neste for å gå videre til skyssbestilling. Side 18/39

19 Skysskode fylles automatisk ut basert på valgt type søknad (pkt ). Skysskode FKV Fylkeskommunalt vedtak KV kommunalt vedtak VM varig medisinsk Midlertidig Beskrivelse Avstandsskyss for elever med rett på skyss pga avstand (2 og 4 km.). Skyss kommunen har ansvar for. Farlig skolevei, skyss til andre skoler enn nærskole m.m. Skyss grunnet skade/sykdom med varighet mer enn 2 mnd. Funksjonshemming m.m. Skyss grunnet skade/sykdom med varighet under 2 mnd., for eksempel knekt fot og lignende. Feltene fylles ellers ut som følger: Ukentlig Hver uke daglig skyss mellom hjem og skole Like uker/ulike uker, - brukes ved delt bosted og skyss annenhver uke. Ved delt bosted og skyssrett til begge adresser må både like og ulike uker velges. Se neste avsnitt, Elever som bor på to adresser Ukedager MTOTF-- for daglig skyss. Dager uten skyss kan velges vekk. Kommentarer Opplysninger knyttet til skyssbehovet kan oppgis her. Kommentaren følger skyssbestillingen. NB! Sjekk at det er valgt retur til samme adresse. Når opplysningene for eleven er korrekte for elevens behov, trykkes knappen Legg til for få fram skyssbestillingen nederst på siden (se figur under). Søknaden er fortsatt ikke sendt fylkeskommunen. Side 19/39

20 2.3.4 Endre søknad om skyss For å gjøre endringer, klikk på en av linjene slik at den endrer farge. Trykk på "Rediger" knappen og gjør ønskede endringer. Trykk til slutt Lagre (som vist på bildet under). 2 Klikk på rediger 3 Utfør ønskede endringer 4 Klikk ``lagre`` 1 Venstreklikk/høyreklikk på en linje, og de tilhørende linjene blir markert Trykk på knappen Neste for å gå videre. En oppsummering av søknad vil komme frem i ``Gjennomgang``. Eventuelt kan en fjerne bestillingen ved å markere det og klikke Slett, og deretter legge til en ny bestilling. Klikk ``Slett`` om behov ``Høyreklikk`` bestillingen og det blir markert. Side 20/39

21 2.3.5 Tillegg for elever som bor på to adresser Ved delt bosted kan man gjerne legge inn begge adresser. - FA Folkeregistrert adresse. - A2 Adresse 2. Det er den folkeregistrerte adressen det tas utgangspunkt i når man ser på hva som er elevens nærskole. I tilfeller der det er delt bosted (50/50) har det i praksis likevel ikke noe å si hvilken adresse som heter hva. Det er fint å ha begge adressene på kortet til eleven da all info er god info. Skyssbestilling. Som vist på skjermbildet under. 1 velg først like/ulike uker 3 Trykk ``Legge til`` 2 velg deretter riktig adresse Normaloppsettet for elever som bor 50/50 hos hver (krav for skyss til begge): Ukentlig: Alle dager i like uker A2 adresse og alle dager i ulike uker for FA. Etter å ha valgt like/like uker og riktig adresse trykkes det på Legg til. Gjentas for elevadresse nummer 2 dersom eleven har rett på skyss til begge foreldre. Som vist på bildet under. Side 21/39

22 Like uker (partallsuker): Ulike uker (oddetallsuker) Eksempel under gir rett til 50/50 avstandskyss. Vil komme opp OK på begge bestillinger. Når man videre kommer så langt at man bestiller skyss kan man sjekke skyssretten ved å bestille til begge adressene. Her er det bestilt delt skyss til begge adressene. I denne søknaden er den ene adressen for nært nærskolen til at eleven har skyssrett. Denne linjen må fjernes. Dette er fordi alle linjene som kommer med på skyssbestillingen også kommer på fakturagrunnlaget selv om søknaden blir autoavvist til den ene adressen. Skjermbildet under viser Ok til FA adresse og Avvist til A2 adresse. Side 22/39

23 Ved å klikke på en av de grønne (gull) linjene og velge knappen slett fjernes de linjene som i dette tilfellet ikke har skyssrett. Da vil skyssbestillingen se slik ut. Det er her bestilt 50 % skyss til den adressen med skyssrett (avstandsskyss). Dersom eleven skal ha 100 % skyss fra adressen som er lengst unna skolen, vil eleven i mange tilfeller tilhøre en annen nærskole. Dette er fordi det da fremgår av søknaden at eleven bor 100 % ved den aktuelle adressen. I så tilfelle må det foreligge et særlig grunnlag eller et kommunalt vedtak på skyss for at eleven skal kunne ha rett til gratis skyss Gjennomgang og innsending av søknad Side 23/39

24 Se gjennom oversikten for å se at alt stemmer. Har du behov for å endre, kan du gå bakover i søknaden på de forskjellige avsnittene. Trykk på knappen Send søknad for å sende elevens endelige søknad. Husk at: - Elevens personalia og søknadsinformasjon vil bli lagret selv om du ikke trykker Send søknad, og kan redigeres frem til søknaden er sendt. - Sendte søknader kan ikke endres/redigeres av skolene. - Søknader som ikke er fullført kan søkes opp igjen på Skoleskyss > Søk etter elev. - Ikke sendte søknader har status «Ny søknad» Endringer etter innsendt søknad Etter at søknaden er sendt, kan skolebrukere og kommunebrukere ikke gjøre endringer i søknaden. Ved behov for å endre innsendte søknader, kontakt oss på e-post Bruk fødselsnummer og navn som identifikasjon på elevsøknaden Elever som slutter eller flytter Dersom eleven flytter adresse, må det opprettes en ny søknad. Disse endringer meldes til med følgende opplysninger: - fødselsnummer og navn - gammel og ny skole - overflyttingsdato Fylkeskommunen flytter eleven over til ny skole og kommune i CERT. Ny skole kan da finne eleven ved å søke opp fødselsnummeret på eleven for å lage ny søknad om skyss. Glemmer gammel skole å melde endringer, vil man ikke få laget ny søknad på ny skole. 3 Saksbehandling av søknader Alle søknader om skyss behandles av fylkeskommunen, som gjør vedtak om skyssrett etter Opplæringslovens bestemmelser om distansekrav og tilrettelagt skyss ( 7-1 til 7-3) For fylkeskommunale vedtak gis følgende underretning til eleven om vedtaket: Elever som får innvilget avstandsskyss får et skolekort. Elever som får avslag på avstandsskyss, får brev Elever som har søkt om varig tilrettelagt skyss, får brev (uansett vedtak) Elever som får innvilget midlertidig tilrettelagt skyss, får underretning via skolen som organiserer skyssen (og sender søknaden i CERT) Elever som får avslag på midlertidig tilrettelagt skyss, får brev. Side 24/39

25 De med kommunale vedtak blir formidlet videre til Troms fylkestrafikk for organisering av skyss. Refusjonskrav sendes til Troms fylkestrafikk som er ansvarlig for organisering av skoleskyssen. 3.1 Sjekke status på søknader - oversikt Dere kan få oversikt over alle skolens søknader ved å velge "Skoleskyss" > "Administrer elevsøknader". Velg transportperiode og eventuelt andre opplysninger for ønsket søk, og trykk "Hent". Eller trykk på ``Hent`` der får dere en oversikt over alle elever i egen skole. Oversikten du da får opp kan eksporteres til Excel ved å trykke på Eksporter knappen (se bildet nedenfor). En liste med alle innsendte søknader vil komme opp. I tillegg kan dere se søknader som ikke har blitt sendt inn, med saksstatus "Ny søknad". Side 25/39

26 Saksstatuser som vises: Ny søknad Autogodkjent Autoukjent Er søknader som ikke har blitt sendt inn. Er automatisk godkjent av systemet, og avventer videre behandling og tildeling av et skyssopplegg. Er tvilstilfeller i forhold til avstand. Avvist Godkjent endelig Er søknader som er automatisk avslått av systemet på grunn av for kort avstand. Er søknader som er ferdig behandlet av TFK eller TFT. Godkjent særlig behov Mangel dokumentasjon Er søknader som er ferdig behandlet med bakgrunn av særlig behov (tilrettelagt varig eller midlertid skyss) Er søknader som er ikke behandlet pga. mangel av dokumentasjon Det kan forekomme feil i avstandsmåling av enkelte adresser i CERT. Feilen vil være synlig ved at avstand blir målt til 0.000km i Skyssbestilling vinduet. Dersom dere har elever med status "Avvist" uten at dere kan se hvorfor, vennligst kontakt oss per epost til 4 Oppstart nytt skoleår (oppflytting) Elever som allerede er registrert i systemet med skyss, kan flyttes opp til neste skoleår uten å registreres på nytt. Dette gjelder kun elever uten endringer i adresse, skyssbehov og/eller skysskode. Elever som endrer søknadsgrunn fra avstandsskyss til kommunalt vedtak kan ikke flyttes opp (eks. oppflytting fra 1. til 2.klasse). Elever med endringer må det sendes ny søknad på. De fleste elevene fortsetter på den skolen de er registrert ved, men det er også en del elever som bytter skole. Kommunebrukere kan flytte elever mellom skoler i kommunen. Det gjelder f.eks. fra barne- til ungdomsskole. Fylkeskommunen kan også være behjelpelig med dette. Oppflytting gjøres i: Steg 1: Nye klasser Før elevene kan legges inn må det opprettes nye klasser for det nye skoleåret. Ny skolerute må velges, og det må legges inn riktig timeplan for de ulike klassene. Dette gjøres ved å være pålogget som vanlig, og ved å gå inn på Skoleskyss og Klasseoversikter. Klikk på Ny for å opprette ny klasse. Side 26/39

27 NB! Det er viktig å lage nye klassetrinn. Ikke rediger gamle klassetrinn ved oppstart til nytt skoleår. Steg 2: Flytte opp elever Når nye klassetrinn er opprettet er det klart for å flytte opp elever til nytt skoleår ved å gå inn på Skoleskyss > Oppflytting. Start med å definere Periode, Trinn og Klasse, som vist i bildet under. Alle boksene må fylles ut. Her er det viktig å søke på samme periode, trinn og klasse som elevene er registrert med. Trykk deretter Søk. Definer ``Periode``, ``skole``, ``Trinn`` og ``Klasse. Og trykk ``Søk`` Elever som oppfyller det gitte søket vises på en liste. Elever som skal flyttes opp, markeres og flyttes over på høyre side i bildet ved å trykke på piltast (se bilde). For å velge alle elevene i listen (se bilde under), hold inne "Shift knappen" på tastaturet og trykk på øverste og deretter nederste elev. Ved å holde inne "Ctrl knappen" kan det velges flere, men "én og én" av gangen. Definer perioden for neste skoleår, klasse og trinn elevene skal flyttes opp til. Trykk på Flytt opp (se bilde). Side 27/39

28 NB! Elever som har byttet adresse eller skole, må sende ny søknad, fordi søknadsgrunnlaget kan være endret og det krever nytt vedtak. Slike elever må derfor markeres ut av lista for oppflytting. Elever med midlertidig tilrettelagt skyss skal ikke flyttes opp. Elever kan også flyttes over uten markering ved å trykke på piltast >> i midten. Da vil alle elevene fra valgte klassetrinn være plassert på høyre side, som på bilde under! NB: Elever som kommer opp etter søket er elever som har status: Godkjente-endelig og Godkjent særlig behov. Tidligere vedlegg til den enkelte søknad kommer ikke opp ved oppflytting (Denne er under utviklingen). Side 28/39

29 Etter skole/kommune har definert perioden for neste skoleår, klasse og trinn elevene skal flyttes opp til. Trykk på Flytt opp (se på eksempel i side 30). En dialogboks vil da komme opp. Sjekk at opplysningene er riktig. Trykk OK for å godkjenne og flytte opp elevene (se bilde under). Trykk avbryt om du er usikker. Ved feil i oppflyttingen får skole/kommune en feil melding, som på bildet under. Neste periode vises som en ny kolonne, som på bilde under. Side 29/39

30 Ny kolonne med neste periode, klasse, transportperiode og skysskode. For å kontrollere oppflyttingen kan skolen/kommunen sjekke hvilke elever som er flyttet opp i det nye skoleåret ved å: 1. Fra menyen «Skoleskyss» velg «Administrer elevsøknad» 2. Velg riktig transportperiode, evt. klasse og trinn. 3. Klikk «hent» (ctrl + enter) Elevene skal da være flyttet opp med ny status «autogodkjent» eller «autoukjent». De elevene som flyttes fra 1.klasse til 2. klasse vil få status «avvist» dersom de ikke lengre oppfyller kriteriet for avstandsskyss. Det er ikke nødvendig med adresse-endringer på elever som nylig har fått gateadresse, men som i CERT er registrert med gårds- og bruksnummer. Side 30/39

31 Husk: Elever i 1. klasse og elever som ikke har hatt skyss før må registreres helt på nytt. Viktig informasjon i søkefeltet om oppflytting funksjonen. Det er ikke mulig å søke elevene opp ved å bruke personnummer under Skoleskyss > Oppflytting. Kommunebrukere: For å finne en elevs skole og andre opplysninger som er nødvendig for å hente elever fra andre skoler, benyttes Skoleskyss > Søk etter elev. Her kan det søkes ved å skrive inn elevens personnummer (11 siffer) og trykke Søk. Dersom eleven allerede har en aktiv søknad på en annen skole vil det komme opp en søknadsoversikt under Gjennomgang av søknadsskjema som vist på bildet under. Her kan elevens skole, gjeldende periode, trinn og klasse identifiseres (se bilde). Dersom det ved å trykke Søk kommer opp Kontaktinformasjon, og ikke Gjennomgang av søknadsskjema, betyr dette at eleven ikke har en gyldig søknad i CERT, og det må for denne eleven sendes inn en ny søknad (kan ikke flyttes opp). Steg 3: Registrere nye elever Bruk samme prosedyre som i pkt Steg 4: Lage søknader for nye elever Bruk samme prosedyre som i pkt Planlegging og gjennomføring av skyssen Skoleskysshåndboka har utfyllende informasjon om hvordan Troms fylkestrafikk organiserer skoleskyssen. 6 Skolekort Skolekort produseres av Troms fylkestrafikk og distribueres til skolene for utdeling. Eleven signerer for mottatt skolekort. Side 31/39

32 6.1 Registrere tap av eller feil på skolekort Alle henvendelser om tap/feil på skolekort meldes til Troms fylkeskommume og Troms fylkestrafikk skal teste «opplysninger om busskort» funksjonen i CERT. Denne funksjonen skal hjelpe skole/kommune å melde tapt/feil av busskort. Skole/kommune skal få tilbakemelding om når skal denne funsjonen i CERT være klar til bruk. Ettet tilbakemedling skal være mulig å registrere tapt/feil av busskort. Eleven søkes opp i CERT ved hjelp av fødselsnummer eller navn. Trykk Skoleskyss > Administrer elevsøknader > Søk opp eleven og høyreklikk navnet. Velg menypunktet «Opplysninger om busskort». På listen finner man den eleven som har mistet eller fått feil på busskortet sitt. Ved å høyreklikke på den linjen der eleven står, vil man få opp et meny valg «Opplysninger om busskort». Side 32/39

33 Ved å velge «opplysninger om busskort» kommer det opp et nytt vindu som ser slik ut: Her finner man informasjon om det busskortet som er utstedt til eleven. I dette tilfellet ser vi at det ble utstedt et busskort 1. mars 2015 og at dette kortet er aktivt. For å melde om tap ev eller feil med busskort, klikker man på knappen «Ny». Man får da opp dette vinduet: Side 33/39

34 Det er i feltet «Gjeldende kortstatus at man melder inn tapt eller feil i kortet. I eksemplet her velges «Tapt Tapt» for å melde at busskortet er mistet. Etter å ha valgt rett status, klikker man på «OK» for å oppdatere status for kortet. Etter å ha klikket «OK» vil man komme tilbake til dette vinduet. Her er det nå lagt til 1 linje i historikken til kortet: den 8. mars ble kortet meldt tapt. Side 34/39

35 Det kan bare gjøres endringer på det siste registrerte kortet, det vil si det kortet som står aktivt på øverste linje. NB! Å sperre kortet betyr ikke at eleven er meldt sluttet til Troms fylkeskommune/troms fylkestrafikk, bare at kortet ikke vil kunne brukes på bussen. Kommunen vil bli fakturert til det er gitt melding om at eleven er sluttet. Send e-post til 7 Tilrettelagt skyss Elever med skade eller sykdom har krav på tilrettelagt skyss fra hjem til skole, uavhengig av avstand. Fremgangsmåten i CERT er den samme som for ordinære søknader, men det gjøres ulike valg avhengig av elevens behov og søknadsgrunnlag. Elever som har busskort fra før, men som i en periode har behov for tilrettelagt skyss, må ha ny søknad for den tilrettelagte skyssen Elevinformasjon Her føres elevinformasjon inn på samme måte for alle elever, men unntak av feltet Standardplasstype». I feltet Standardplasstype kan det gjøres valg for skyss med buss eller drosje. Eventuelle særskilte krav/behov beskrives i kommentarfeltet Adresser og holdeplasser Her føres det inn informasjon om adresse for alle elever. Ved delt omsorg må det legges inn ytterligere adresser til elevens andre bosted. Side 35/39

36 Holdeplass må velges selv om eleven skal hentes hjemme med drosje (obligatorisk for å komme videre med søknaden). Årsaken har med fakturering av kommunal egenandel å gjøre Kontaktinformasjon Her føres kontaktformasjon inn på samme måte for alle elever, Husk å fylle ut informasjon for flere enn en foresatt dersom eleven har delt bosted Lage søknad om tilrettelagt skyss NB! Ved tilrettelagt skyss må det vedlegges legeerklæring som ikke er eldre enn tre mnd. Dette er obligatorisk. Se side 17. Husk: Uten legeerklæring/søknadsskjema kan ikke søkes. Se på bilder under! Side 36/39

37 Legge inn skyssbestilling Her legges inn skyssbestilling inn på samme måte for alle elever. Husk å velge riktig skysskode se forklaring side 17. Velg riktig skysskode! Søknad om midlertidig skyss medisinsk Dette gjelder skyss ved midlertidig skade eller sykdom som ikke har en varighet utover 2 mnd. Dersom en elev allerede er registrert med et skyssopplegg i CERT er det mulig å overlappe eksisterende søknad med en midlertidig søknad. Ved valg av Midlertidig skyss Se på bilde under! Side 37/39

38 4.5.2 Avlastningshjem Dersom en elev har skyss til ett eller flere avlastningshjem legges det kun inn FA Folkeregistrert adresse som foreldres adresse. Informasjon om avlastningshjem meldes inn i Transportkommentar: feltet i vinduet Søknadsskjema Kommunalt vedtak Skysskode Kommunalt vedtak gjelder skoleskyss grunnet f.eks. farlig skolevei, vinterskyss, mørkeskyss, og evt. annen skyss som kommunen er ansvarlig for og ønsker å bestille gjennom CERT. Prosedyre for innmelding av søknader for elever med kommunalt vedtak er helt lik andre elever med ett/to unntak. 1) Dersom det er midlertidig skyss er det riktig å velge Fra dato: og Til dato: i vinduet Søknadsskjema. Denne kan endres ved å trykke på pilen ved datofeltet, bla frem eller tilbake i kalender menyen, og dobbeltklikk på riktig dato. 2) I vinduet Skyssbestilling velges det KV Kommunalt vedtak i feltet for Skysskode: Side 38/39

39 8 Økonomisk oppgjør for skoleskyssen Se nærmere om dette i skoleskysshåndboka. 9 Definisjoner Ord i CERT Adm.enhet FA Søknadsgrunnlag Skysskode Skyssbestilling Kalender Timeplan Transportperiode Fylkeskommunalt vedtak Kommunalt vedtak Betydning kommune Folkeregistrert adresse Årsaken til at det søkes om skyss Vedtakstype for skyssen. Dette følger automatisk av søknadsgrunnlaget. Skyssopplegg for hver elev (dager, tidspunkter m.m.) Oversikt over skoledager/fridager fra kommunen. Kalles også skolekalender eller skolerute Start- og sluttidspunkt for klassen Periode for skyssen og gir gyldighetsperiode for skolekortet. Samsvarer ofte med skoleåret. Skyssvedtak fattet av fylkeskommunen Skyssvedtak fattet av kommunen. Må vedlegges søknad om skyss Særlig farlig skolevei Rettighet for noen elever iht. Opplæringsloven 7-1 Varig tilrettelagt skyss Midlertidig tilrettelagt skyss Skolekort Skyss over 2 mnd. pga. sykdom/skade Skyss under 2 mnd. pga. sykdom/skade Elektronisk reisekort for skoleelever (Tromskortet Skole) Side 39/39

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 3 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11-17 Side 18-21 Side 22 Cert og brukermanual Les først! Logge inn Portal Logge inn på nytt Legge

Detaljer

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013 CERT Brukermanual CERT... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Portal... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 Søk opp elev... 6 1. Kundeinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 Tips når det

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av CERT - generelt... 2 CERT og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Timeplaner/klassetider... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp elev...

Detaljer

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss CERT Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Innledning og generelt om søknadsprosessen Les først!

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web Oppdatert 16.11.2016 CERT Brukermanual for skoleskyss-web 1. Bruk av CERT generelt... 2 1.1 CERT og brukermanual... 2 1.2 Logge inn... 2 1.3 Portal... 3 1.4 Legg inn ny timeplan/klassetid... 4 1.5 Opprett

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

SkyssWEB brukerhåndbok

SkyssWEB brukerhåndbok Skoleskyss i Nordland SkyssWEB brukerhåndbok Oppdatert 11.08.2014 Foto: Gro Eli Stoltenberg 2 NYHETER OG ANNET VIKTIG OBS! OBS! Hvis du får trøbbel når du legger inn en elev - stopp opp og få hjelp! IKKE

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide Brukermanual: MinSkyss 0 S ide Innholdsfortegnelse Skoleskyss for videregående skole... 2 Hva er MinSkyss?... 3 Opprettelse av konto:... 4 Dersom det ikke vises riktig sted / adresse i kartet.... 8 Flere

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/ CERT Skoleskyss

CERT Brukermanual. Side 1/ CERT Skoleskyss CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klasselister... 4 Registrering av søknad... 8 1. Ny søknad for Ny elev... 8 2. Søknadsveiviser... 9 3. Oppsummering/tips i

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss

Brukerveiledning MinSkyss Brukerveiledning MinSkyss Alle som søker fri skyss på Videregående skole må i år søke via vår nye portal MinSkyss. Portalen finner du på vkt.no/minskyss Har du spørsmål angående MinSkyss kan disse sendes

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/50. CERT Skoleskyss web

CERT Brukermanual. Side 1/50. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klasselister... 4 Registrering av søknad... 8 1. Elevinformasjon... 11 2. Adresser:... 11 3. Holdeplass... 17 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

CERT. Brukermanual. Side 1/36. CERT Skoleskyss web

CERT. Brukermanual. Side 1/36. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 Søk opp elev... 6 1. Kundeinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Legg inn holdeplass... 12 4.

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Brukerveiledning. Nye meldal.no

Brukerveiledning. Nye meldal.no Brukerveiledning Nye meldal.no av Helga Romundstad januar 2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Logge på... 3 2. Lage en artikkel... 3 2.1 Åpne Administrasjonspanelet.... 3 2.2 Åpne sidestrukturen... 3 2.3

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo Brukerveiledning TINE Handel Foto: Sigurd Skjelmo Fordeler ved å bruke TINE Handel Bestill varer fra TINE hvor og når det måtte passe deg. Motta varslinger om forsinkelser på rute, manko osv. på e-post

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Intranett: Hvordan komme i gang

Intranett: Hvordan komme i gang Intranett: Hvordan komme i gang Innlogging og Min Side. Gå til uit.no/intranett og logg deg på med samme brukernavn og passord som til alt annet på UiT. «Min Side» noen standardmoduler som ikke kan velges

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 2. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 3. Oppsett av sakskart... 4 4. Oppsett av faste saker... 4 5.

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Versjon 1.0, 28. april 2015 Innhold Innledning... 2 Nye funksjoner i rekvisisjonsmodulen... 3 Felles for 4-stegs og ensides... 3 1. Pålogging... 3 2. Endringer

Detaljer

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer