CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web"

Transkript

1 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 3 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp elev... 7 Legge inn adresser... 9 Legg inn holdeplass Legg inn kontaktinformasjon Legg inn ny søknad om skoleskyss Legg inn maler for skyssbestilling Gjennomgang av søknad Oversikt over søknader Del 2: Særskilte skyssbestillinger Midlertidig skyss medisinsk Elever som bor på to adresser Delt omsorg og behov drosje Kombinasjonskort (båt/tog/ferge og buss) Sidevegskyss Avlastningshjem Kommunalt vedtak Del 3 Oppstart til nytt skoleår Steg 1: Nye klasser Steg 2: Legge inn elever Side 1/27

2 Del 1: Bruk av Cert - generelt Cert og brukermanual Sørg for at du alltid har den mest oppdaterte brukermanualen. Den nyeste versjonen vil til en hver tid være tilgjengelig ved innlogging i CERT, under HjelpInfo, og på Du kan se din brukermanuals datering oppe til høyre på hvilken som helst side av manualen, som vist under. Logge inn Benytt følgende adresse for å logge inn på CERT: Dette er en sikker internett adresse. Husk derfor å starte med å skrive (med s). Hvis du ikke har brukernavn og/eller passord, vennligst kontakt oss på eller Systemet vil automatisk logge deg ut etter 1 times inaktivitet. Hvis du selv logger deg ut ved å trykke på Avslutt i menyen oppe til høyre, vil du se følgende melding: Hvis du ønsker å logge deg inn på nytt må du da klikke på core/ui/workspace/main. Side 2/27

3 Portal Oppdatert: Juni 2012 Første side som kommer opp etter pålogging i CERT gir informasjon om deg som bruker og hvilken rolle du har (Skoler). Til høyre er et nyhetsfelt der Skyss/HFK kan legge ut nyttig informasjon og nyheter. Under Koblinger vil alle nødvendige funksjoner være tilgjengelige, og du kan komme deg videre ved å klikke på disse. Den blå meny raden øverst med overskrifter som Mine oppgaver og Skoleskyss vil også lede til de samme funksjoner. Legge inn ny timeplan/klassetid Før det legges inn elever og sendes søknader om skoleskyss i Cert må timeplan og klassetider være satt for hver enkelt klasse. Dette gjøres ved å klikke på Klasseoversikter, benytt valg a) eller b), som vist på bildet under (begge valgene leder til Klasseoversikter ). For valg a) klikk på Skoleskyss i den blå menyen øverst. Klikk deretter på Klasseoversikter i menyen som dukker opp. For valg b), benytt den blå lenken under Koblinger > Skoleskyss. Side 3/27

4 Klikk deretter på knappen Ny for å starte arbeidet med å legge inn ny timeplan/klassetid. Fyll deretter ut skjemaet, som vist i bildet under. I menyen for Skolerute, velg riktig skolekalender. Her velges kommunens kalender, med mindre det er gjort endringer i forhold til denne (se side 6 Skolekalender ). Kommunekalendre ligger inne med navneformat _Kommunenavn_HFK_ Før på evt beskrivelse eller kommentar for eget bruk. Etter ferdig utfylling, klikk på menyvalget Timeplan. Side 4/27

5 For å legge til en ny timeplan for denne klassen, trykk på pluss ikonet: Du vil da få opp et skjema som på bildet under. Hvis klassen har samme start -og sluttid alle ukedager, gjøres det samme valg som vist her og det føres inn riktige tidspunkt for start og slutt. Trykk Legg til for legge til og lagre timeplanen. Hvis det er ulike start -og sluttider for flere eller alle dager, lages det en timeplan for hver dag (eller gruppering av dager). For å legge inn de resterende dagene, klikk på pluss ikonet på nytt, og legg til en ny dag (eller gruppering av dager) ved å klikke på de respektive dagene i skjemaet. Sluttoversikten vil da se slik ut (eksempel med ulik sluttid for mandag/tirdag og onsdag/torsdag/fredag): Side 5/27

6 For å fullføre klassens timeplan, klikk på Lagre ikonet i menyen oppe til høyre. Klikk deretter på X ikonet oppe til høyre. Start prosessen på nytt, og bruk samme fremgangsmåte for å legge inn timeplan for ny klasse. Eksisterende klasses timeplan kan også redigeres i startbildet for Klasseoversikter (se bilde under) ved å velge linjen for klassen det gjelder og deretter dobbeltklikke på den. Klassene som er lagt inn for et skoleår kan videreføres til neste år. Da legger en på ny kalender og endrer tidene i timeplanen dersom det er nødvendig. Side 6/27

7 Registrere elevdetaljer Søk opp elev Før søknad om skoleskyss kan opprettes må elevens personalia ligge inne i systemet. De fleste elever vil allerede være registrert i Cert, men nye 1 klassinger og andre elever som ikke har hatt skyss før må registreres på nytt. Gå først til søkebildet for elever. Du finner dette ved å velge Skoleskyss > Søk etter elev, som vist på bildet under (velg én av to mulige knapper/lenker). I vinduet Søk etter elev, skal fødselsnummeret skrives inn for den aktuelle eleven i feltet Fødselsnummer (11 siffer). Trykk deretter på Søk (dette for å forsikre seg om at eleven ikke allerede har blitt registrert). Hvis eleven allerede er registrert vil en ved å trykke Søk automatisk bli tatt videre til et ferdig utfylt Kundeinformasjon skjema. Gå da direkte til neste steg og fyll ut skjemaet (informasjon om dette starter under påfølgende bilde). Hvis eleven ikke allerede eksistrerer i systemet vil en få mulighet til å trykke på Opprett for å registrere eleven. Side 7/27

8 Trykk da Opprett som vist i bildet under, og gå videre. Fyll deretter ut skjemaet (evt kontroller informasjon hvis elev allerede ligger i systemet). Fødselsdato blir automatisk hentet fra fødselsnummeret. I feltet Adm. Enhet velges elevens bostedskommune. Her vil det automatisk være valgt skolens kommune. Som Standardplasstype velges det Gående skoleelev for alle elever, med unntak av søknader på medisinsk eller andre grunnlag hvor det er behov for spesifisert plass i drosje. Side 8/27

9 Eventuelle behov for hjelpemidler angis under Hjelpemidler, og til slutt føres eventuelle kommentarer i Kommentarer feltet. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre til Adresser. Legge inn adresser Trykk på blyantikonet for å registrere elevens adresse, se bildet under. Fyll inn elevens bostedsadresse i feltet Adresse. Adresse KH (kunde hjemme må være utfylt, mens de andre adressene velges dersom det er nødvendig med flere adresse. Vær obs på at adressene må framkomme i Maler for skyssbestilling dersom de skal komme med videre i bestillingen til transportør (har størst betydning når drosje benyttes). Ved delt omsorg velg den adressen eleven har rett på skoleskyss fra, eventuelt vilkårlig hvis elev har rett på skoleskyss til begge foreldre. Vær oppmerksom på at også husnummer må fylles inn i adresse-feltet (benytt ikkje feltet Enhet ). Følg deretter anvisninger som vist på bildet under. Trykk Treff for å finne frem mulige adressetreff, kontrollér disse, velg riktig adresse og trykk til sist Godta for å velge adressen. For adresser med husbokstav, som for eksempel Parkveien 2 B, kan det være lurt å skrive inn adressen uten bokstav får man trykker Treff. Vi har opplevd at enkelte adresser med husbokstav ikke kommer frem med mindre man utelukker bokstaven i søket. For gateadresser hvor man får opp treff med lignende gatenavn i ulike områder kan det være lurt å også skrive inn postnummer/poststed før det trykkes Treff. Dette for å innsnevre søket og finne frem til riktig adresse. Gårds og bruksnummer må brukes i de tilfeller hvor elevens adresse ikke inneholder gatenavn og nummer. Format for gårds og bruksnummer er XXXX-X-X (kommunenr, gårdsnr, bruksnr), som for eksempel Dette skrives inn i adressefeltet. Trykk Treff for å finne frem mulige adressetreff, kontrollér disse, velg riktig adresse og trykk til sist Godta for å velge adressen. Side 9/27

10 Hvis det oppstår eventuelle problemer med å finne riktig gatenavn eller husnummer, vennligst kontakt oss på eller med informasjon om hvilken adresse det gjelder. Trykk deretter på knappen Oppdater for å gå videre (se bilde under). Adressen som ble valgt vil da dukke opp som Hjemmeadresse under Eksisterende adresser. For å redigere denne, benytt blyantikonet som vist på bildet under. Side 10/27

11 Ved delt omsorg, eller annet behov for mer enn én adresse, benytt menyen for Ytterligere adresser. Klikk Pluss ikonet, som vist på bildet under, og følg samme prosess som Hjemmeadresse for å legge inn tilleggsadresse. Dette gjelder for eksempel ved delt omsorg hvor eleven har rett på skoleskyss både til far og mor. Hjemmeadresse vil da gjelde som adresse for den ene forelderen mens Fars/Mors adresse gjelder som adresse nummer 2. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre til Holdeplasser. Side 11/27

12 Legg inn holdeplass Oppdatert: Juni 2012 Under Holdeplasser, trykk på blyant ikonet for å legge inn holdeplass. Velg holdeplass fra listen som kommer opp. Hvis tvil om hvilken holdeplass som er riktig, velg den øverste og nærmeste. Trykk på holdeplass linjen for å velge. Trykk deretter OK. Gjør det samme hvis flere adresser. Trykk på knappen Neste for å gå videre. Legg inn kontaktinformasjon Kontakter bildet dukker da opp. Her behøves det ikke å legges til ytterligere kontakter, med unntak av behov for dette ved privat skyss eller lignende. Side 12/27

13 Trykk på det grønne +-tegnet for den kontakttypen du ønsker å legge inn. Vi har nå lagt inn elevens personalia, adresse, holdeplass og evt kontakter. Neste steg er å fylle ut søknad for eleven, og send denne inn. Legg inn ny søknad om skoleskyss Etter at eleven har blitt registrert med personalia, adresse, holdeplass, og evt kontakter trykkes det på knapp for Neste for å komme til Søknadsskjema i søknadsveiviseren. Hvis alle skjema for en elev allerede er fylt ut, men Elevveileder (vindu for registrering av elevdata og søknad) er lukket, så kan eleven søkes opp på ny. Gjør da som følger: 1) Trykk Skoleskyss > Søk etter elev 2) Skriv inn fødselsnummer og trykk Søk 3) Trykk på ikonet med tittel Kontakter i venstre meny 4) Trykk på knappen Neste nede til høyre Søknadsskjema vil da dukke opp, som vist på bildet under. Side 13/27

14 Velg riktig skoleår. Juster fra eller til dato ved behov (vinterskyss, midlertidig skyss, kommunalt vedtak, etc). Fyll inn kommentar etter behov (vinterskyss, delt omsorg, etc). Skole vil automatisk være valgt, og Lokal skole (vil bli endret til Nærskole ) vil være satt til Ja. Hvis dette ikke er elevens nærskole, velg Nei. Trinn og Klasse velges deretter. Valgene for klasse er de samme som ble opprettet for skolen under Legge inn ny timeplan/klassetid i brukermanualen. For Transport Type velges anbefalt transport type, som i de fleste tilfeller vil være Buss. Ved valg av kombi trafikk vil det komme opp en linje med navn Service Lines. Benytt da Pluss ikonet nede til høyre, og gjør riktige valg i boksen som dukker opp. Benytt knappen OK for å velge strekning. Side 14/27

15 Eventuelle kommentarer til transport fylles inn i Transportkommentar. I feltet Søknadsgrunn velges det Skoleskyss for elever som har rett på skoleskyss grunnet avstand, og Medisinsk hvis søknaden gjelder rett på skoleskyss grunnet medisinske årsaker. Ved behov for dokumentasjon, som for eksempel sykemelding, legges dette til elektronisk ved å benytte Legg ved fil knappen. Trykk på knappen Neste for å gå videre. Legg inn maler for skyssbestilling Skjema med navn Mal for Skyssbestilling vil da komme frem. For standard skyss med buss velges det Skysskode: O Ordinær skyss, Ukentlig: Hver uke, Ukedag(er): MTOTF, Retur til samme adresse, og Fra elevadresse: KH Elevens hjemmeadresse. Side 15/27

16 Trykk deretter på knappen Legg til for å legge til elevens skoleskyss behov. En oversikt over elevens skoleskyssbehov vil da dukke opp, og vil ligge til grunn for søknad om skyss. For å redigere skoleskyssbehovet, klikk på en av skyssbehov linjene nederst i vinduet, og trykk "Rediger". Gjør ønskede endringer og trykk Lagre (som vist i bildet under). Trykk på knappen Neste for å gå videre. En oppsummering av søknad vil komme frem som vist på bildet under. Side 16/27

17 Gjennomgang av søknad Trykk på knappen Send søknad for å sende elevens endelige søknad. Elevens personalia og søknadsinformasjon vil bli liggende selv om du ikke trykker Send søknad, og kan redigeres frem til søknaden er sendt. Hvis søknaden har blitt sendt, ved å trykke Send søknad, vil søknaden ikke kunne endres/redigeres. Ved behov for endringar/redigeringar, kontakt oss da på epost eller for å få åpnet søkaden. Oversikt over søknader Dere kan nå få oversikt over alle skolens søknader ved å velge "Skoleskyss" > "Administrer søknader". La feltene stå tomme, og trykk "Hent". Side 17/27

18 En liste med alle innsendte søknader vil komme opp. I tillegg kan dere se søknader som ikke har blitt sendt inn, med saksstatus "Ny søknad". Saksstatus "Autogodkjent" er automatisk godkjent av systemet, og avventer videre behandling og tildeling av et skyssopplegg. Saksstatus "Autoukjent" er automatisk avslått av systemet, og har enten ikke vært mulig å måle grunnet feil i Cert, avstanden mellom hjem og skole er for kort til å gi rett på skoleskyss, eller det har vært gjort andre valg eller eksisterer mangler i søknad som ikke tilsier rett på skyss. Det kan forekomme feil i avstandsmåling av enkelte adresser i Cert. Feilen vil være synlig ved at avstand blir målt til 0.000km i Mal for skyssbestilling vinduet. Hvis slikt er tilfelle vil vi manuelt gå inn og måle disse søknadene på nytt. Send inn søknaden, og den vil bli kategorisert som Autoukjent. Søknadene kan likevel anses som ferdig innsendt, og dere behøver ikke å gjøre endringer selv da vi vil kontrollere disse. Dersom elever med kommunalt vedtak ikke har blitt meldt inn med kategori KV Kommunalt vedtak under Skysskode: i Mal for skyssbestilling vinduet (se side 20, eller egen brukermanual Brukarmanual særtilfelle som er å finne på men med O Ordinær skyss, vil disse søknadene bli Autoukjent. Ved slike feil, vennligst ta kontakt med oss per epost, så vil vi korrigere dette. Dersom dere har elever med status "Autoukjent" uten at dere kan se hvorfor, vennligst kontakt oss per epost til eller Side 18/27

19 Del 2: Særskilte skyssbestillinger I denne delen av brukermanualen tar vi for oss elever som har andre skyssbehov enn ordinært skolereisekort til buss, samt de som bor på flere adresser. Stegene som skal gjøres i CERT er de samme for alle bestillinger, men det gjøres ulike valg avhengig av elevens behov og søknadsgrunnlag. Kundeinformasjon: Her føres elevinformasjion inn på samme måte for alle elever, men unntak av feltene Standardplasstype og Hjelpemidler. I feltet Standardplasstype kan det gjøres valg ved sittepreferanser i taxi. I feltet Hjelpemidler kan det velges ett eller flere hjelpemidler ved medisinsk skyss. Adresser og holdeplasser: Her føres det inn informasjon om adresse for alle elever. Ved delt omsorg må det legges inn ytterligere adresser til elevens andre bosted. Kontakter: Felles informasjonsside for alle elever, men vil i praksis kun ha betydning for elever som har skyss av medisinske årsaker, drosje eller privat skyss. Søknadskjema: Her velges riktig transporttype (buss, drosje osv) og søknadsgrunn ( skoleskyss velges for funksjonsfriske elever og medisinsk for funksjonshemmede elever). Skjema benyttes for alle elever, men det velges ulikt ut i fra elevens skyssbehov. Maler for skyssbestilling: Her velges ulike skysskoder (kommunalt vedtak og ordinær skyss for elever med søknadsgrunn skoleskyss eller varig medisinsk, kommunalt vedtak og midlertidig medisinsk for elever med søknadsgrunn medisinsk ), og elevens skyssbehov meldes inn på bakgrunn av dette. Side 19/27

20 Midlertidig skyss medisinsk Oppdatert: Juni 2012 Dette gjelder skyss med drosje ved midlertidig skade eller sykdom som ikke har en varighet utover 8 uker. Dersom en elev allerede er registrert med et skyssopplegg i Cert er det kun mulig å overskride eksisterende søknad med Midlertidig skyss. Det er også bare ved valg av Midlertidig skyss skolene kan velge transportør, se bildet under: Når du har valgt riktig selskap, lagt inn skyssbestilling og sendt søknaden er bestillingen tilgjengelig for transportøren. Elever som bor på to adresser Elever som bor både hos mor og far meldes inn som vanlig fram til du kommer til adresse. Den første adressen som blir lagt inn vil bli benevnt som KH Hjemmeadresse. Det er derfor vilkårlig hvilken av foreldres adresse som først legges inn. Trykk deretter på grønt pluss ikon for å legge inn adresse nummer to, enten KF Fars adresse eller KM Mors adresse. Det neste som er annerledes med søknader for delt omsorgs elever finner vi i bildet Maler for skyssbestilling (se bildet under). Side 20/27

21 Her velges det Ukentlig: Like uker for den ene foreldren og Ukentlig: Ulike uker for foreldre nummer 2. Etter å ha valgt Like/Ulike uker og riktig adresse trykkes det på Legg til for å legge til skyssbehovet i søknaden. Gjentas for foreldre nummer 2 ved rett på skyss til begge foreldre. Ved kun rett på skyss til en av foreldrene benytter en kun Legg til knappen én gang, etter å ha angitt den foreldrens adresse og ukentlige mønster. I mange situasjoner kan det være slik at delt omsorg er delt opp i andre mønstre, dvs at elevene bytter adresse på en hverdag. Ved reise med buss har ikke dette stor betydning, velg da vilkårlig like/ulike uker et mønster per foreldre. For skyss kun til 1 foreldre velges det enten like/ulike uker. Dette mønsteret er derimot viktigere ved reise med (eller i kombinasjon med) drosje. se nedenfor. Delt omsorg og behov drosje Ved delt omsorg og transporttype drosje er det en fordel å få inn riktig kjøremønster i CERT, da dette danner grunnlag for kommunikasjon ut til drosjeselskap. Sørg først for at timeplan er riktig. Ved behov kan det kan defineres egen timeplan kun for én elev for å kunne bli med presis. Hvis elev for eksempel har delt omsorg annenhver uke, og byttet skjer om onsdagene løses dette slik: Side 21/27

22 1) Følg først steg som vist over for valg av adresse og Ukentlig:, men ikke Legg til 2) Velg bevisst endret valg i felt for Ukedag(er):, for eksempel Mandag+Tirsdag+Torsdag+Fredag 3) Legg til og gjenta for adresse nummer to, men med motsatt valg på Ukentlig: 4) Følg deretter steg 1 til 3, men kun med onsdag som valgt Ukedag(er): Legg riktig mønster for like/ulike uker, hvis mulig. Hvis ikke mulig legges allikevel mønster inn i søknad (vilkårlig, eller mest mulig riktig) og informasjon om transporten i feltet for Transportkommentarer. For eksempel: Bytte skjer hver onsdag, er hos mor i oddetallsuker og far i partallsuker. Kombinasjonskort (båt/tog/ferge og buss) Dette gjelder for elever som har behov for busskort hvor det kombineres med buss med tog, båt eller ferge. Kortet blir da påtrykt reisestrekning av Skyss, og sendt til skolen (skolen utsteder ikke kort selv til disse elevene). Prosedyre for innmelding av søknader for elever med kombinasjonskort er helt lik andre elever med standard ordinær skyssmed ett unntak. Dette er som følger. I Søknadsskjema, som er å finne i søknadsmenyen til venstre, velges det Kombi trafikk. Det vil da komme opp en linje med navn Service Lines. Benytt da Pluss ikonet nede til høyre, og gjør riktige valg i boksen som dukker opp. Benytt knappen OK for å velge strekning. Buss angis ikke, men det skrive Kombi buss og xxx i feltet for Transportkommentar: Side 22/27

23 Sidevegskyss Oppdatert: Juni 2012 Hvis en elev har rett på sidevegskyss vil CERT godkjenne dette. Det vil da stå (OK) bak avstanden for Holdeplassavstand i vinduene Maler for skyssbestilling og Holdeplasser. Prosedyre for innmelding av søknader for elever med sidevegskyss er helt lik andre elever med standard ordinær skyss med ett unntak. Unntaket er at det velges Drosje som Transporttype: i vinduet Søknadsskjema, og det skrives i Transportkommentar: feltet som for eksempel Sidevegskyss - drosje til busstopp og buss videre. Avlastningshjem Dersom en elev har skyss til ett eller flere avlastningshjem legges det kun inn KH Hjemmeadresse som foreldres adresse. Ytterligere informasjon om skyss avlastningshjem meldes inn i Transportkommentar: feltet i vinduet Søknadsskjema. Kommunalt vedtak Skysskode Kommunalt vedtak dekker begrep som farlig skolevei, vinterskyss, mørkeskyss, og evt annen skyss som kommunen er ansvarlig for og ønsker å bestille gjennom CERT. Prosedyre for innmelding av søknader for elever med kommunalt vedtak er helt lik andre elever med ett/to unntak. Side 23/27

24 1) Dersom det er vinterskyss velges riktig Fra dato: og Til dato: i vinduet Søknadsskjema. Denne kan endres ved å trykke på pilen ved datofeltet, bla frem eller tilbake i kalender menyen, og dobbeltklikk på riktig dato. 2) I vinduet Maler for skyssbestilling velges det KV Kommunalt vedtak i feltet for Skysskode: Side 24/27

25 Del 3 Oppstart til nytt skoleår Ettersom Cert har vært i bruk et år vil de fleste elever alt være registrert i systemet. De fleste av disse skal fortsatt gå på den skolen de er registrert ved, men det er og en god del elever som skal bytte skole. Disse skal også kunne søkes opp og knyttes til en ny skole og for å få tak i disse må dere på skolene logge dere på med brukernavn og passord som er oppgitt på forsiden når dere er innlogget i Cert. Steg 1: Nye klasser Før elevene kan legges inn må det opprettes nye klasser for det nye skoleåret. Ny skolerute må velges, og det må legges inn riktig timeplan for de ulike klassen. Dette gjøres ved å være pålogget som vanlig, og ved å gå inn på Skoleskyss og Klasseoversikter. Klikk på Ny for å opprette ny klasse. Steg 2: Legge inn elever Deretter er det klart for å legge inn nye elever ved å gå inn på Skoleskyss > Oppflytting. Dersom du er pålogget med ditt vanlige brukernavn får du bare tilgang til å flytte opp skolens egne elever, men det kan være greit å starte med disse. Start med å definere Periode, Skole, Trinn og Klasse, som vist i bildet under. Det må være definert valg i alle boksene. Trykk deretter Søk. Elever det ikke skal gjøres endringer på (de bor på samme adresse og har det samme skyssbehovet) markeres og flyttes til høyre i bildet. For å velge alle elevene i listen (se bilde under), hold inne "Shift knappen" på tastaturet og trykk på øverste og deretter nederste elev. Ved å holde inne "Ctrl knappen" kan det velges flere, men "én og én" av gangen. Elevene flyttes til høyre i bildet (overskrift Selected ) ved å trykke på > (se bilde under). For å til slutt flytte opp elevene trykkes det på Flytt opp (se bilde). Side 25/27

26 En dialogboks vil da komme opp. Trykk OK for å godkjenne og flytte opp elevene (se bilde under). Vær obs på et det kun er elever som ikke skal endres som kan flyttes på denne måten. Dersom det er endringer må eleven søkes opp under Skoleskyss > Søk etter elev. Gjør de nødvendige endringene og send inn søknaden i siste bildet, på samme måte som nye søknader. Dere trenger ikke gjøre adresse-endringer på elever som nylig har fått gateadresse, men som i Cert er registrert med gårds- og bruksnummer. Adressen vil i Cert likevel være markert som et punkt så sant huset ligger på samme plass. Det er annerledes med elever som har flyttet til endret beliggenhet. Elever i 1. klasse og elever som ikke har hatt skyss før må registreres helt på nytt. Dette er nærmere beskrevet på s. 7. Side 26/27

27 Dersom en skal søke opp elever fra andre skoler må en være pålogget med nevnte brukernavn og passord. Her må en velge skole en skal flytte eleven fra (til venstre) og egen skole (til høyre). Det er ikke mulig å søke elevene opp ved å bruke personnummer under Skoleskyss > Oppflytting. For å identifisere en elevs skole for inneværende skoleår benyttes Skoleskyss > Søk etter elev. Her kan det søkes ved å skrive inn elevens personnummer (11 siffer) og trykke Søk. Dersom eleven allerede har en aktiv søknad på en annen skole vil det komme opp en søknadsoversikt under Gjennomgang av søknadsskjema som vist på bildet under. Her kan elevens skole identifiseres (se bilde). Dersom det ved å trykke Søk kommer opp Kontaktinformasjon, og ikke Gjennomgang av søknadsskjema, betyr dette at eleven ikke har en gyldig søknad i Cert, og det må for denne eleven sendes inn en ny søknad (kan ikkje flyttes opp). Dette er nærmere beskrevet på s. 7. Side 27/27

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11-17 Side 18-21 Side 22 Cert og brukermanual Les først! Logge inn Portal Logge inn på nytt Legge

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss CERT Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Innledning og generelt om søknadsprosessen Les først!

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av CERT - generelt... 2 CERT og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Timeplaner/klassetider... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp elev...

Detaljer

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013 CERT Brukermanual CERT... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Portal... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 Søk opp elev... 6 1. Kundeinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 Tips når det

Detaljer

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web Oppdatert 16.11.2016 CERT Brukermanual for skoleskyss-web 1. Bruk av CERT generelt... 2 1.1 CERT og brukermanual... 2 1.2 Logge inn... 2 1.3 Portal... 3 1.4 Legg inn ny timeplan/klassetid... 4 1.5 Opprett

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39 CERT Brukermanual grunnskole Side 1/39 1. Innledning til CERT... 3 1.1. Hensikt... 3 1.2. Roller og tilgang i CERT... 3 1.3. Cert brukermanual... 3 1.4. Logge inn i Cert... 4 1.5. Forarbeid av fylkeskommunen...

Detaljer

CERT. Brukermanual. Side 1/36. CERT Skoleskyss web

CERT. Brukermanual. Side 1/36. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 Søk opp elev... 6 1. Kundeinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Legg inn holdeplass... 12 4.

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/ CERT Skoleskyss

CERT Brukermanual. Side 1/ CERT Skoleskyss CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klasselister... 4 Registrering av søknad... 8 1. Ny søknad for Ny elev... 8 2. Søknadsveiviser... 9 3. Oppsummering/tips i

Detaljer

SkyssWEB brukerhåndbok

SkyssWEB brukerhåndbok Skoleskyss i Nordland SkyssWEB brukerhåndbok Oppdatert 11.08.2014 Foto: Gro Eli Stoltenberg 2 NYHETER OG ANNET VIKTIG OBS! OBS! Hvis du får trøbbel når du legger inn en elev - stopp opp og få hjelp! IKKE

Detaljer

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide Brukermanual: MinSkyss 0 S ide Innholdsfortegnelse Skoleskyss for videregående skole... 2 Hva er MinSkyss?... 3 Opprettelse av konto:... 4 Dersom det ikke vises riktig sted / adresse i kartet.... 8 Flere

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/50. CERT Skoleskyss web

CERT Brukermanual. Side 1/50. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klasselister... 4 Registrering av søknad... 8 1. Elevinformasjon... 11 2. Adresser:... 11 3. Holdeplass... 17 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering, tilslutning og søknader. Brukermanual. Versjon 1.0

NOx-fondets portal for. rapportering, tilslutning og søknader. Brukermanual. Versjon 1.0 NOx-fondets portal for rapportering, tilslutning og søknader Brukermanual Versjon 1.0 24. mars 2014 1 Innhold 1. Pålogging... 3 1.2. Hovedsiden... 3 2. Din virksomhet... 4 2.1. Informasjon om din virksomhet...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen Selvbetjeningsportalen Når du skal bruke Selvbetjeningsportalen for første gang Når du har mottatt e-post om at du har nye oppgaver i din innkurv i SAP-portalen 7Slik korrigerer du reise-/utgiftsrefusjon

Detaljer

Intranett: Hvordan komme i gang

Intranett: Hvordan komme i gang Intranett: Hvordan komme i gang Innlogging og Min Side. Gå til uit.no/intranett og logg deg på med samme brukernavn og passord som til alt annet på UiT. «Min Side» noen standardmoduler som ikke kan velges

Detaljer

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN http://www.beverskaret.net Sameiet Beverskaret Terrasse Trinn 1 Innhold 1 Logg inn... 2 2 Endre passord... 2 3 Redigere innhold på statiske sider... 2 4 Legg til oppslag

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

KSYS brukerveiledning for skole

KSYS brukerveiledning for skole Informasjons- og logistikksystem for kulturformidling KSYS brukerveiledning for skole Hver skole har sin egen side i KSYS. Her samles- og oppdateres informasjon om skolen som er viktig i samarbeidet -

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer