CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web"

Transkript

1 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av CERT - generelt... 2 CERT og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Timeplaner/klassetider... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp elev Legge inn adresser Legg inn kontaktinformasjon Søknadsskjema Maler for skyssbestilling Gjennomgang Oversikt over søknader Del 2: Særskilte skyssbestillinger Midlertidig skyss medisinsk Elever som bor på to adresser Delt omsorg og behov drosje Tilknytningsskyss Kommunalt vedtak Manuell geokoding av elevens adresse Del 3 Oppstart til nytt skoleår Steg 1: Oppdatere skoletider Steg 2: Legge inn elever Side 1/22

2 Del 1: Bruk av CERT - generelt CERT og brukermanual Sørg for at du alltid har den mest oppdaterte brukermanualen. Den nyeste versjonen vil til en hver tid være tilgjengelig ved innlogging i CERT, under HjelpInfo, og på Du kan også se din brukermanuals datering på forsiden av manualen. Logge inn Benytt følgende adresse for å logge inn på CERT: For å kunne ivareta sikkerheten er dette en sikker internett adresse. Husk derfor å starte med å skrive (med s). Det første bildet man da kommer til ser slik ut, og man må velge «Fortsett til dette webområdet». Hvis du ikke har brukernavn og/eller passord, vennligst ta kontakt med oss. Systemet vil automatisk logge deg ut etter 1 times inaktivitet. Hvis du selv logger deg ut ved å trykke på Avslutt i menyen oppe til høyre, vil du se følgende melding: Hvis du ønsker å logge deg inn på nytt må du da klikke på linken: core/ui/workspace/main. Side 2/22

3 Portal Første side som kommer opp etter pålogging i CERT gir informasjon og «brukeropplysninger» om deg som bruker, hvilken rolle du har (Skoler) og hvilken skole du er tilknyttet. Til høyre finner du «Nyheter» som er et nyhetsfelt der AtB kan legge ut nyttig informasjon vedr CERT. Under Koblinger vil alle nødvendige funksjoner være tilgjengelige, og du kan komme deg videre ved å klikke på disse. Den blå meny-raden øverst med overskrifter som Mine oppgaver Skoleskyss og «Rapporter» inneholder akkurat de samme funksjonene som man finner under «Koblinger» Side 3/22

4 Timeplaner/klassetider Før det legges inn elever og sendes søknader om skoleskyss i CERT må timeplaner og klassetider være satt for hver enkelt klasse. Dette gjøres ved å klikke på «Klasseoversikter». Som vist på bildet under leder begge valgene til Klasseoversikter. Klikk deretter på knappen Ny for å starte arbeidet med å legge inn ny timeplan/klassetid. Ny Timeplan Fyll deretter ut skjemaet, som vist i bildet under. NB! Skolerute = Skolekalender er den kalenderen som viser hvilke skoledager som er gjeldende for hver mnd gjennom hele det aktuelle skoleåret. Skolekalenderen legges inn av AtB og er felles for hele fylket. Dersom det er kommuner som har store avviki forhold til denne kalenderen så må dere gi beskjed til oss om dette. Før på evt beskrivelse eller kommentar for eget bruk. Etter ferdig utfylling, klikk på menyvalget Timeplan. Timeplan skal legges inn spesifikt for hver klasse på skolen og her skal man legge inn start- og slutttider for hele klassen. Side 4/22

5 «Timeplan» velges for å kunne legge inn spesifikt for hver klasse. For å legge til en ny timeplan for denne klassen, trykk på pluss -ikonet: For å endre allerede innlagt timeplan, trykk på «blyant»-ikonet: Du vil da få opp et skjema som vist på bildet under. Hvis klassen har samme start -og sluttid alle ukedager, gjøres det samme valg som vist her og det føres inn riktige tidspunkt for start og slutt. Trykk Legg til for legge til og lagre deretter timeplanen. Hvis det er ulike start -og sluttider for flere eller alle dager, lages det en timeplan for hver dag (eller gruppering av dager). For å legge inn de resterende dagene, klikk på pluss -ikonet på nytt, og legg til en ny dag (eller gruppering av dager) ved å klikke på de respektive dagene i skjemaet. Side 5/22

6 Sluttoversikten vil da se slik ut (eksempel med ulik sluttid for mandag/tirsdag og onsdag/torsdag/fredag): For å fullføre klassens timeplan, klikk på Lagre -ikonet i menyen oppe til høyre. Klikk deretter på X -ikonet oppe til høyre. Start prosessen på nytt, og bruk samme fremgangsmåte for å legge inn timeplan for ny klasse. Eksisterende klasses timeplan kan også redigeres ved å direkte gå inn på «Klasseoversikter», velg linjen for klassen det gjelder og deretter dobbeltklikk på denne. Klassene som er lagt inn for ett skoleår kan videreføres til neste år. Da legger man på en ny kalender og endrer tidene i timeplanen dersom dette er nødvendig. Side 6/22

7 Registrere elevdetaljer Søk opp elev Før søknad om skoleskyss kan opprettes må elevens personalia ligge inne i systemet. Det er gitt ønsker om at ved første gangs bruk av CERT skal alle nåværende elever importeres fra skolens eget adminstrasjonssystem. Dette kan la seg gjøre, men det vil da kun være noe informasjon som kommer inn, og skolene må uansett inn på hver enkel elev for å «godkjenne» adresse og legge inn klasse og evt dager for skyss. Dette for at elevene skal kunne geo-kodes og få registrert riktige avstander. De fleste elever vil allerede være registrert i CERT, men nye 1 klassinger og andre elever som ikke har hatt skyss før må registreres på nytt. Gå først til søkebildet for elever. Du finner dette ved å velge «Skoleskyss» - «Søk etter elev», som vist på bildet under leder begge valgene deg riktig frem. I vinduet «Søk etter elev», skal fødselsnummeret skrives inn for den aktuelle eleven i feltet «Fødselsnummer» (11 siffer). Trykk deretter på «Søk». Hvis eleven allerede er registrert vil en ved å trykke «Søk» automatisk bli tatt videre til et ferdig utfylt «Kundeinformasjon» skjema. Gå da direkte til neste steg og fyll ut skjemaet (informasjon om dette starter under påfølgende bilde). Systemet er laget slik for å kunne forsikre seg om at eleven ikke skal kunne registreres flere ganger. Hvis eleven ikke allerede eksistrerer i systemet vil man få mulighet til å trykke på «Opprett» for å registrere eleven. Trykk da «Opprett» som vist i bildet under, og gå videre. Side 7/22

8 Fyll deretter ut skjemaet (evt kontroller informasjon hvis elev allerede ligger i systemet). Fødselsdato blir automatisk hentet fra fødselsnummeret. I feltet Adm. Enhet velges elevens bostedskommune. Her vil det automatisk være valgt skolens kommune. Søknadsveiviseren tar deg skritt for skritt gjennom søknadsprosessen, og starter med 1. «Kundeinformasjon» - Her legges alt av elevens personalia inn. 2. «Adresser» - Her legges inn detaljert info ang hvilke adresser eleven skal ha skyss til og fra. Her må man også huske å legge inn ALLE adressene til eleven, dersom eleven også skal skysses til/fra avlastning, delt bosted etc. Avstander vil da beregnes utifra alle adressene automatisk. 3. «Holdeplasser» Her må det velges en holdeplass, selv om eleven skal kjøres med drosje. 4. «Kontakter» Kontaktinfo husk å legge inn mob.nr der elever kjøres med drosje, slik at det er mulig for transportøren å ta kontakt dersom dette skulle være nødvendig. 5. «Søknadsskjema» Her legges det inn data ang periode for skyss, skole, klasse, transporttype, og søknadsgrunn. 6. «Maler for skyssbestilling» Her legges inn detaljert info ang selve skyssbestillingen. Hvilke dager eleven skal ha skyss, og til/fra hvilke adresser. 7. «Gjennomgang» Her kan man se en oppsummering av søknaden før den sendes inn for godkjenning og vedtak. Når man er ferdig med én prosess, så kommer man seg videre med å trykke «Neste» nederst i høyre hjørne, eller «Forrige» om man ønsker å gå tilbake til forrige bilde. Side 8/22

9 Kundeinformasjon Som Standardplasstype velges det Gående skoleelev for alle elever. Dog med unntak av søknader på medisinsk eller andre grunnlag hvor det er behov for spesifisert plass i drosje. Eventuelle behov for hjelpemidler angis under Hjelpemidler, og til slutt føres eventuelle kommentarer i Kommentarer feltet. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre til Adresser. 2.Legge inn adresser Trykk på «blyant»-ikonet for å registrere elevens adresse, se bildet under. Fyll inn elevens bostedsadresse i feltet Adresse. Adresse KH (Kunde-Hjemme) må være utfylt, mens de andre adressene velges dersom det er nødvendig med flere adresser. Vær obs på at alle adressene må legges inn her dersom det skal kunne velges frå flere adresser i Maler for skyssbestilling og deretter skal komme med videre i bestillingen til transportør (har størst betydning når drosje benyttes). Ved delt omsorg velg den adressen eleven har rett på skoleskyss fra/til, eventuelt vilkårlig hvis elev har rett på skoleskyss til begge foreldre. Vær oppmerksom på at også husnummer må fylles inn i adresse-feltet (benytt ikke feltet Enhet ). Side 9/22

10 Følg deretter anvisninger som vist på bildet under. Trykk «Treff» for å finne frem mulige adressetreff, kontrollér disse, velg riktig adresse og trykk til sist «Godta» for å velge adressen. For adresser med husbokstav, som for eksempel Parkveien 2 B, kan det være lurt å skrive inn adressen uten bokstav før man trykker «Treff». Vi har opplevd at enkelte adresser med husbokstav ikke kommer frem med mindre man utelukker bokstaven i søket. For gateadresser hvor man får opp treff med lignende gatenavn i ulike områder kan det være lurt å også skrive inn postnummer/poststed før det trykkes «Treff». Dette for å innsnevre søket og finne frem til riktig adresse. Gårds og bruksnummer må brukes i de tilfeller hvor elevens adresse ikke inneholder gatenavn og nummer. Format for gårds og bruksnummer er XXXX-X-X (kommunenr- gårdsnr- bruksnr), som for eksempel Dette skrives inn i adressefeltet. Trykk «Treff» for å finne frem mulige adressetreff, kontrollér disse, velg riktig adresse og trykk til sist «Godta» for å velge adressen. Hvis det oppstår eventuelle problemer med å finne riktig gatenavn eller husnummer, vennligst kontakt oss med informasjon om hvilken adresse det gjelder. Side 10/22

11 5.Oppdater for å avslutte. 1.Fyll inn adresse i «Adresse» feltet 2.Trykk «Søk» 3.Kontroller at adresse stemmer med kart og trykk deretter på adresselinjen. 4.Trykk «Godta» Prosessen avsluttes med at man trykk på knappen «Oppdater». Redigering av allerede innlagte adresser kan gjøres ved å trykke på «blyant»-ikonet. Ved delt omsorg, eller annet behov for mer enn én adresse, benytt menyen for «Ytterligere adresser.» Klikk «Pluss»-ikonet, som vist på bildet under, og følg samme prosess som «Hjemmeadresse» for å legge inn tilleggsadresse. Dette gjelder for eksempel ved delt omsorg hvor eleven har rett på skoleskyss både til far og mor. «Hjemmeadresse» vil da gjelde som adresse for den ene forelderen mens «Fars/Mors adresse» gjelder som adresse nummer 2. Trykk på knappen «Neste» for å lagre og gå videre til «Holdeplasser». Side 11/22

12 3.Legg inn holdeplass Under «Holdeplasser», trykk på «blyant»-ikonet for å legge inn holdeplass. Velg holdeplass med å trykke på den holdeplassen som skal benyttes fra listen som kommer opp. Hvis tvil om hvilken holdeplass som er riktig, velg den øverste og «nærmeste». Velg deretter «OK». Gjør det samme hvis flere adresser. Trykk «Neste» for å komme videre. 4.Legg inn kontaktinformasjon «Kontakter» bildet dukker da opp. Her behøves det ikke å legges til ytterligere kontakter, med unntak av dersom dette er drosjeskyss skal mobilnr legges inn. Nye data krever at man også benytter det grønne «Pluss»-ikonet for legge til. Side 12/22

13 Vi har nå lagt inn elevens personalia, adresse, holdeplass og evt kontakter. Neste steg er å fylle ut søknad for eleven, og send denne inn. 5.Søknadsskjema Etter at eleven har blitt registrert med personalia, adresse, holdeplass, og evt kontakter er det selve søknadsskjema som skal fylles ut. Her er det opplysninger om hvilke perioder skyssen skal gjelde for, hvilken klasse eleven tilhører, forslag til transportmiddel, og ikke minst på hvilket grunnlag i Opplæringsloven det søkes om skoleskyss for. Hvis alle skjema for en elev allerede er fylt ut, men «Elevveileder» (vindu for registrering av elevdata og søknad) er lukket, så kan eleven søkes opp på ny. Gjør da som følger: 1) Trykk «Skoleskyss» - «Søk etter elev» 2) Skriv inn fødselsnummer og trykk «Søk» 3) Trykk på ikonet med tittel «Kontakter» i venstre meny 4) Trykk på knappen «Neste» nede til høyre «Søknadsskjema» vil da dukke opp, som vist på bildet under. For hvilken periode skal skyssen gjelde for. Skolen kan sette inn sitt «forslag» på transportmiddel, samt en kommentar. På hvilket grunnlag søkes det om skyss, og her er det Opplæringsloven som gjelder. Evt dokumentasjon som skal legges ved kan lastes opp direkte i CERT som vedlegg. Dette kan være vurdering fra lege, PPT etc Velg riktig skoleår/transportperiode. Juster fra eller til dato ved behov (vinterskyss, midlertidig skyss, kommunalt vedtak, etc). Fyll inn «Kommentar» etter behov (vinterskyss, delt omsorg, etc). «Skole» vil automatisk være valgt, og Lokal skole (vil bli endret til Nærskole ) vil automatisk være satt til Ja. Hvis dette ikke er elevens nærskole, velg Nei og man vil med dette bekrefte at dette er ett kommunalt vedtak. «Trinn» og «Klasse» velges deretter. Valgene man får opp under «klasse» er de samme som ble opprettet på skolen under Legge inn ny timeplan/klassetid i brukermanualen. For Transport Type velges anbefalt transport type, som for de fleste elever vil være Buss. Side 13/22

14 Eventuelle kommentarer til transport fylles inn i Transportkommentar Dette kan være at eleven må sitte foran, alene i bilen etc. I feltet Søknadsgrunn vil man ha 5 valg. 1. Avstandsskyss etter Opplæringslovens Varig medisinsk for elever som trenger særlig tilrettelagt etter Opplæringslovens Midlertidig medisinsk etter Opplæringslovens 7-3, men for elever som kun trenger midlertidig skyss. Søknadene i dette tilfelle kan aldri overstige antall skyssdager på 56 dager. Dersom man trenger skyss utover dette er det «Varig medisinsk» skyss som gjelder. Dersom man søker om «Midlertidig medisinsk skyss» med drosje vil man også måtte velge transportør for oppdraget. Søknaden godkjennes automatisk og sendes til den transportøren dere velger, og som har kontrakt i området. Dere må derfor kjenne til hvilke transportører som til enhver tid har kontrakt i deres område. (Fullstendig oversikt vil dere få fra AtB ved oppstart høsten 2013, samt at denne skal legges inn på våre hjemmesider med link fra CERT). 4. Særlig farlig skolevei etter Opplæringslovens 7-1. Elever som søker om skyss på dette grunnlag vil være kommunens ansvar, både økonomiske og vedtaksmessig. Disse vil ikke behandles noe videre av STFK og AtB vil ordne med transport slik den står beskrevet i søknaden. 5. Praksis skyss etter Opplæringslovens 7-2. Gjelder for elever som ikke har søkt om skoleskyss tidligere, men som nå kan få rett på dette gjennom sin utplassering. Ved behov for dokumentasjon, som for eksempel legeerklæring, legges dette til elektronisk ved å benytte Legg ved fil knappen. Trykk på knappen Neste for å gå videre. 6.Maler for skyssbestilling Her skal man lage en spesifisert skyssplan for den enkelte elev. Skysskode: Her velger man om dette er et «Fylkeskommunalt vedtak» eller et «Kommunalt vedtak» Dette er spesifisert i Opplæringsloven, hvem som har vedtaksansvaret. I første del av dette bildet skal man legge inn informasjon om når eleven skal ha skyss og fra hvilke adresser han skal skysses. Når dette er lagt til, velger man «LEGG TIL» og en skyssplan kommer tilsyne. Denne kan selvfølgelig etterhvert redigeres. Side 14/22

15 Avstander vil her komme frem, både til skolen og til nærmeste holdeplass, utifra de opplysningene som ble lagt inn tidligere i søknaden. Dere kan da se allerede her om eleven kan få innvilget skyss etter søknadsgrunn. Side 15/22

16 6.Gjennomgang En oppsummering av søknad vil komme frem, og dere kan se om dette er riktig før dere trykker på den store grønne kanppen, og sender inn søknaden. Trykk på knappen «Send søknad» for å sende elevens endelige søknad. Elevens personalia og søknadsinformasjon vil bli liggende selv om du ikke trykker Send søknad, og kan redigeres frem til søknaden er sendt. Når søknaden har blitt sendt, vil søknaden ikke kunne endres/redigeres, og den ser slik ut: Ved behov for endringer/redigeringer ETTER innsendt søknad, må dere ta kontakt med STFK for å få åpnet søknaden. Side 16/22

17 Oversikt over søknader Dere kan få oversikt over alle skolens søknader ved å velge «Skoleskyss» - «Administrer søknader». La feltene stå tomme, og trykk «Hent». En liste med alle innsendte søknader vil komme opp. I tillegg kan dere se søknader som ikke har blitt sendt inn, med saksstatus «Ny søknad». Saksstatus «Autogodkjent» er automatisk godkjent av systemet, og avventer videre behandling og tildeling av et skyssopplegg. Saksstatus «Autoukjent» er automatisk avslått av systemet, og har enten ikke vært mulig å måle grunnet feil i CERT, avstanden mellom hjem og skole er for kort til å gi rett på skoleskyss, eller det har vært gjort andre valg eller eksisterer mangler i søknad som ikke gir rett på skyss. Det kan forekomme feil i avstandsmåling av enkelte adresser i CERT. Feilen vil være synlig ved at avstand blir målt til «0.000km» i «Mal for skyssbestilling-vinduet». Hvis slikt er tilfelle vil vi manuelt gå inn og måle disse søknadene på nytt. Send inn søknaden, og den vil bli kategorisert som «Autoukjent». Søknadene kan likevel anses som ferdig innsendt, og dere behøver ikke å gjøre endringer selv da vi vil kontrollere disse. Dersom elever med Skysskode «KV-kommunalt vedtak» ikke har blitt meldt inn med kategori «KV Kommunalt vedtak» under «Skysskode» i «Mal for skyssbestilling-vinduet» og med søknadsgrunn med «Avstandsskyss», vil disse søknadene bli «Autoukjent». Ved slike feil, vennligst ta kontakt med oss, så vil vi korrigere dette. Dersom dere har elever med status «Autoukjent» uten at dere kan se hvorfor, vennligst ta kontakt med oss. Dersom søknader er mangelfulle vil STFK benytte saksstatus «Manglende dokumentasjon», og disse må dere gjennomgå for å komplementere søknadene. Dette må gjøres regelmessig slik at man ikke kommer i en situasjon hvor elev venter på saksbehandling, og så viser det seg at det er skolen som må komplementere før søknaden kan behandles. Slike søknader leter man opp slik: «Skoleskyss» «Administrer elevsøknader» Velg Sakssatus «Manglende dokumentasjon» - og deretter den grønne «HENT» knappen til høyre. Side 17/22

18 Del 2: Særskilte skyssbestillinger I denne delen av brukermanualen tar vi for oss elever som har andre skyssbehov enn ordinært skolereisekort til buss, samt de som bor på flere adresser. Stegene som skal gjøres i CERT er de samme for alle bestillinger, men det gjøres ulike valg avhengig av elevens behov og søknadsgrunnlag. Kundeinformasjon: Her føres elevinformasjon inn på samme måte for alle elever, men unntak av feltene «Standardplasstype» og «Hjelpemidler». I feltet «Standardplasstype» kan det gjøres valg ved sitte-preferanser i drosje. I feltet «Hjelpemidler» kan det velges ett eller flere hjelpemidler ved medisinsk skyss. Adresser og holdeplasser: Her føres det inn informasjon om adresse for alle elever. Ved delt omsorg må det legges inn ytterligere adresser til elevens andre bosted. Kontakter: Felles informasjonsside for alle elever, men vil i praksis kun ha betydning for elever som har skyss av medisinske årsaker, drosje eller privat skyss. Søknadskjema: Her velges riktig transporttype (buss, drosje osv) og søknadsgrunn benyttes for alle elever, men det velges ulikt ut i fra elevens skyssbehov. Maler for skyssbestilling: Samme måte som tidligere. Midlertidig skyss medisinsk Dette gjelder skyss med drosje ved midlertidig skade eller sykdom som IKKE har en varighet utover 8 uker. Dersom en elev allerede er registrert med et skyssopplegg i CERT er det kun mulig å overskride eksisterende søknad med «Midlertidig skyss». Det er også bare ved valg av «Midlertidig skyss» skolene må velge transportør, se bildet under: Side 18/22

19 Når du har valgt riktig selskap, lagt inn skyssbestilling og sendt søknaden er bestillingen tilgjengelig for transportøren. Vi vil gi rutiner til de aktuelle transportørene, slik at de skal sjekke CERT daglig, for å kunne fange opp evt nye innkomne bestillinger på midlertidig skyss, slik at det ikke skal være nødvendig med å gi beskjeder direkte til transportørene. Det vil kun være bestillinger gjort gjennom CERT som vil vil honorere ovenfor transportørene. Elever som bor på to adresser Elever som bor både hos mor og far meldes inn som vanlig fram til du kommer til adresse. Den første adressen som blir lagt inn vil bli benevnt som «KH Hjemmeadresse». Det er derfor vilkårlig hvilken av foreldres adresse som først legges inn. Trykk deretter på grønt «pluss-ikon» for å legge inn adresse nummer to, enten «KF-Fars adresse» eller «KM-Mors adresse». Det neste som er annerledes med søknader for delt omsorgs elever finner vi i bildet «Maler for skyssbestilling» (se bildet under). Her velges det «Ukentlig: Like uker» for ett bosted og «Ukentlig: Ulike uker» for bosted nummer 2. Etter å ha valgt «Like/Ulike uker» og riktig adresse trykkes det på «Legg til» for å legge til skyssbehovet i søknaden. Gjentas for bosted nummer 2 ved rett på skyss til fleire bosted. Ved kun rett på skyss til ett bosted benytter en kun «Legg til-knappen» én gang, etter å ha angitt bostedsadresse og ukentlig mønster. I mange situasjoner kan det være slik at delt omsorg er delt opp i andre mønstre, dvs at elevene bytter adresse på en hverdag. Ved reise med buss har ikke dette stor betydning, velg da vilkårlig like/ulike uker et mønster per bosted. For skyss kun til 1 bosted velges det enten like/ulike uker. Dette mønsteret er derimot viktigere ved reise med (eller i kombinasjon med) drosje. (Se nedenfor). Side 19/22

20 Delt omsorg og behov drosje Ved delt omsorg og transporttype drosje er det en fordel å få inn riktig kjøremønster i CERT, da dette danner grunnlag for kommunikasjon ut til drosjeselskap. Sørg først for at timeplan er riktig. Ved behov kan det kan defineres egen timeplan kun for én elev for å kunne bli mer presis. Dette vil være en ny funksjon som vil bli tilgjengelig fom august 2012! Nærmere orientering vil da legges til denne brukermanualen! Hvis elev for eksempel har delt omsorg annenhver uke, og byttet skjer om onsdagene løses dette slik: 1) Følg først steg som vist over for valg av adresse og «Ukentlig:», men ikke «Legg til» 2) Velg bevisst endret valg i felt for «Ukedag(er):», for eksempel Mandag+Tirsdag+Torsdag+Fredag 3) Legg til og gjenta for adresse nummer to, men med motsatt valg på «Ukentlig:» 4) Følg deretter steg 1 til 3, men kun med onsdag som valgt «Ukedag(er):» Tilknytningsskyss Hvis en elev har rett på tilknytningsskyss vil CERT godkjenne dette. Det vil da stå (OK) bak avstanden for «Holdeplassavstand» i vinduene «Maler for skyssbestilling» og «Holdeplasser». Prosedyre for innmelding av søknader for elever med tilknytningsskyss er helt lik andre elever med standard ordinær skyss med ett unntak. Unntaket er at det velges «Drosje» som «Transporttype:» i vinduet «Søknadsskjema», og det skrives i «Transportkommentar:» feltet som for eksempel «Tilknytningsskyss - drosje til busstopp og buss videre». Kommunalt vedtak Skysskode Kommunalt vedtak dekker begrep som særlig vanskelig/-farlig skolevei, vinterskyss, mørkeskyss, og evt annen skyss som kommunen er ansvarlig for. Prosedyre for innmelding av søknader for elever med kommunalt vedtak er helt lik andre elever med ett/to unntak, samt at «Søknadsgrunn» skal her være «Særlig farlig skolevei» for alle typer kommunal skyss. 1) Dersom det er vinterskyss velges riktig «Fra dato:» og «Til dato:» i vinduet «Søknadsskjema». Denne kan endres ved å trykke på pilen ved datofeltet, bla frem eller tilbake i kalender menyen, og dobbeltklikk på riktig dato. Side 20/22

21 2) I vinduet «Maler for skyssbestilling» velges det «KV Kommunalt Vedtak» i feltet for «Skysskode:» Manuell geokoding av elevens adresse Dersom man ikkje kan finne elevens riktige adresse, eller om at gårds- og bruksnr er såpass stort at man ser at dette vil medføre feil måling av avstand har man en mulighet for å legge til en manuell kodet adresse for den aktuelle eleven. Dette gjøres under registrering av elevdetaljer, og man starter som vanlig i «Søk etter elev». Deretter under punkt 2. «adresser» vil man få ett valg med en gul rund knapp etter man har prøvd å benytte adresse eller gårds- og bruksnr. Da vil man få mulighet til å kunne punkte hvor elevens bosted er manuelt. Side 21/22

22 Del 3 Oppstart til nytt skoleår Ettersom CERT har vært i bruk et år vil de fleste elever alt være registrert i systemet. De fleste av disse skal fortsatt gå på den skolen de er registrert ved, men det er og en god del elever som skal bytte skole. Disse skal også kunne søkes opp og knyttes til en ny skole og for å få tak i disse må dere på skolene logge dere på med følgende brukernavn og passord: BRUKER: PASSORD: Steg 1: Oppdatere skoletider Men før elevene kan legges inn i nye klasser må ny skolerute velges og det må sjekkes at det er riktig timeplan som er registrert på de ulike klassene. Dette gjøres ved å være pålogget som vanlig, og ved å gå inn på «Skoleskyss» og «Klasseoversikter». Dobbeltklikk på en klasse om gangen og velg gjeldende skolerute og evt. ny timeplan. Mer informasjon om dette finner dere på s. 4. Steg 2: Legge inn elever Deretter er det klart for å legge inn nye elever. Dersom du er pålogget med ditt vanlige brukernavn får du bare tilgang til «egne» elever, men det kan være greit å starte med disse. Elever det ikke skal gjøres noe med (de bor på samme adresse og har det samme skyssbehovet) markeres og flyttes til høyre i bildet. Ved å markere flere elever ved holde nede Ctrl-knappen kan flere elever flyttes samtidig. Vær obs på et det kun er elever som ikke skal endres som kan flyttes på denne måten. Dersom det er endringer må eleven søkes opp under «Skoleskyss» og «Søk etter elev». Gjør de nødvendige endringene og send inn søknaden i siste bildet. Dere trenger ikke gjøre adresse-endringer på elever som nylig har fått gateadresse, men som i CERT er registrert med gårds- og bruksnummer. Adressen vil i CERT likevel være markert som et punkt så sant huset ligger på samme plass. Det er annerledes med elever som har flyttet. Elever i 1. klasse og elever som ikke har hatt skyss før må registreres helt på nytt. Dette er nærmere beskrevet på s. 7. Dersom en skal søke opp elever fra andre skoler må en være pålogget med ovennevnte brukernavn og passord. Her må en velge skole en skal flytte eleven fra (til venstre) og egen skole (til høyre). (Det er og mulig å søke elevene opp med å bruke personnummer. ) Side 22/22

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11-17 Side 18-21 Side 22 Cert og brukermanual Les først! Logge inn Portal Logge inn på nytt Legge

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 3 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss CERT Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Innledning og generelt om søknadsprosessen Les først!

Detaljer

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013 CERT Brukermanual CERT... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Portal... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 Søk opp elev... 6 1. Kundeinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 Tips når det

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web Oppdatert 16.11.2016 CERT Brukermanual for skoleskyss-web 1. Bruk av CERT generelt... 2 1.1 CERT og brukermanual... 2 1.2 Logge inn... 2 1.3 Portal... 3 1.4 Legg inn ny timeplan/klassetid... 4 1.5 Opprett

Detaljer

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39 CERT Brukermanual grunnskole Side 1/39 1. Innledning til CERT... 3 1.1. Hensikt... 3 1.2. Roller og tilgang i CERT... 3 1.3. Cert brukermanual... 3 1.4. Logge inn i Cert... 4 1.5. Forarbeid av fylkeskommunen...

Detaljer

CERT. Brukermanual. Side 1/36. CERT Skoleskyss web

CERT. Brukermanual. Side 1/36. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 Søk opp elev... 6 1. Kundeinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Legg inn holdeplass... 12 4.

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/ CERT Skoleskyss

CERT Brukermanual. Side 1/ CERT Skoleskyss CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klasselister... 4 Registrering av søknad... 8 1. Ny søknad for Ny elev... 8 2. Søknadsveiviser... 9 3. Oppsummering/tips i

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

SkyssWEB brukerhåndbok

SkyssWEB brukerhåndbok Skoleskyss i Nordland SkyssWEB brukerhåndbok Oppdatert 11.08.2014 Foto: Gro Eli Stoltenberg 2 NYHETER OG ANNET VIKTIG OBS! OBS! Hvis du får trøbbel når du legger inn en elev - stopp opp og få hjelp! IKKE

Detaljer

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide Brukermanual: MinSkyss 0 S ide Innholdsfortegnelse Skoleskyss for videregående skole... 2 Hva er MinSkyss?... 3 Opprettelse av konto:... 4 Dersom det ikke vises riktig sted / adresse i kartet.... 8 Flere

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/50. CERT Skoleskyss web

CERT Brukermanual. Side 1/50. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klasselister... 4 Registrering av søknad... 8 1. Elevinformasjon... 11 2. Adresser:... 11 3. Holdeplass... 17 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukermanual digital loggføring.

Brukermanual digital loggføring. Brukermanual digital loggføring. 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Ditt brukernavn... 1 3. Innlogging... 2 4. Oversikt over arbeidsoppgaver til det enkelte bygg... 4 5. Loggføring av

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA Innhold I denne manualen finner du beskrivelser av hvordan et oppdragsskjema skal se ut når det sendes inn til oss etter endt oppdrag. Hvordan du kan sende inn

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering, tilslutning og søknader. Brukermanual. Versjon 1.0

NOx-fondets portal for. rapportering, tilslutning og søknader. Brukermanual. Versjon 1.0 NOx-fondets portal for rapportering, tilslutning og søknader Brukermanual Versjon 1.0 24. mars 2014 1 Innhold 1. Pålogging... 3 1.2. Hovedsiden... 3 2. Din virksomhet... 4 2.1. Informasjon om din virksomhet...

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er registrert vil du motta to mailer. Disse inneholder følgende: Mail 1 «Takk for din bestilling» - En link til denne hjelpeguiden - En personlig

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer