SkyssWEB brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SkyssWEB brukerhåndbok"

Transkript

1 Skoleskyss i Nordland SkyssWEB brukerhåndbok Oppdatert Foto: Gro Eli Stoltenberg

2 2 NYHETER OG ANNET VIKTIG OBS! OBS! Hvis du får trøbbel når du legger inn en elev - stopp opp og få hjelp! IKKE PRØV Å LEGGE INN FLERE NYE SØKNADER PÅ ELEVEN!!!!

3 INNHOLDET I BRUKERMANUALEN INNLEDNING / KOMME I GANG / SUPPORT Nyheter og annet viktig Systemoversikt Logge inn på SkyssWEB Støtte og hjelp Her finner du mer informasjon SAKSBEHANDLING SKOLENIVÅ Søknadsprosessen Oppstartbildet De forskjellige menyvalgene 2014 og oppstart med fiktive personnummer Grunnskole avgangselever i 2014 Legge inn klasseoversikt / timeplan Legge inn ny eller eksisterende elev Endre en søknad og oversikter Flytte opp elever Eksport og lister over egne elever Utskrift brev om vedtak og midlertidig Skyssbevis Skolens rapporter Mistet, tapt eller defekt busskort / nye rutiner SAKSBEHANDLING KOMMUNENIVÅ Søknadsprosessen Status på søknadene før endelig godkjenning Saksbehandle en søknad / endre status Kommunens rapporter ANNET Fakturering av kommunene / kontroll Hemmelig adresse / personnummer Særlig farlig skolevei Kart og avstandsberegning på internett Eksempel på feil beregning av skoleveien Tips når det gjelder adresser Gårds og bruksnummer Skoleruta Kostnad per sone / takstregulativ og soner Tips! Ved å klikke på foran det enkelte tema, går du direkte dit! 3

4 SkyssWEB Grunnskolekontoret i kommunene 44 kommuner (3 har ikke skoleskyss) 60 brukere Grunnskoler 215 skoler 360 brukere elever Videregående skoler 18 skoler 49 lokasjoner 70 brukere elever GPSdata Kartdata er lagt inn for hele fylket gårds og bruksnummer Holdeplassregister for Nordland (7000 stopp) + Troms og Nord-Trøndelag Nordland Fylkeskommune, Samferdsel Drift, ruteplanlegging, økonomi og support Tilbake 4

5 INNLOGGING Brukermanual Sørg for at du alltid har den mest oppdaterte brukermanualen. Den nyeste versjonen vil til en hver tid være tilgjengelig på våre hjemmesider. Du kan se din brukermanuals datering på forsiden av manualen. Innlogging Benytt følgende adresse for å logge inn på SkyssWEB: For å kunne ivareta sikkerheten er dette en sikker internett adresse. Husk derfor å starte med å skrive (med s). Hvis du ikke har brukernavn og/eller passord, vennligst ta kontakt med oss. Systemet vil automatisk logge deg ut etter 1 times inaktivitet. Hvis du selv logger deg ut ved å trykke på Avslutt i menyen oppe til høyre, vil du se følgende melding: Application Exited - core/ui/workspace/main - Click the link to restart the application. Hvis du ønsker å logge deg inn på nytt må du da klikke på denne linken 5

6 INNLOGGING Gå til adressen: Logg deg inn med ditt brukernavn og ditt personlige passord. Tips! Brukernavn skrives med små bokstaver Brukernavnet er laget av NFK og kan ikke endres Hver saksbehandler har sitt eget unike brukernavn Hvis du er en av dem som er saksbehandler på flere skoler, da har du flere brukernavn. OBS! Hvis du glemmer passordet Må du kontakte support! Tilbake 6

7 STØTTE OG HJELP Anbefalt rekkefølge for å få støtte og hjelp 1. Påloggingsproblemer 1. Får du ikke opp påloggingsvinduet? 1. Kommer du inn på andre sider på internett? Hvis nei - snakk med nettverksansvarlig 2. Har du prøvd omstart av nettleseren? 3. Har du prøvd omstart av PCen? 4. Ring support på Nordland Fylkeskommune 2. Får du ikke logget deg på og avvises? 1. Prøv brukernavn og passord på nytt husk at CapsLock skal være av! 2. Ring support på Nordland Fylkeskommune Tips! Brukernavn skrives med små bokstaver + tall Står CapsLock på? 2. Brukermanualen 1. Se i innholdsfortegnelsen på side 3 2. Finner du ikke svar så gå til punkt 3 under 3. Send e-post til 1. Dette gjøres hvis det ikke haster veldig 4. Ring support på Nordland Fylkeskommune 1. Teknisk support SkyssWEB er på telefon Tilbake 7

8 BRUKERMANUAL OG INFORMASJON Gå til I venstre meny 1. Klikk Samferdsel 2. Klikk Skoleskyss 3. Klikk SkyssWEB Velg tema: Introduksjon SkyssWEB Brukermanual for SkyssWEB Skyssreglement for NFK Supportinfo OSS (Ofte-Stilte-Spørsmål) Tilbake 8

9 9 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ

10 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ 10

11 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ 11

12 12 SAKSBEHANDLING SKOLE KOMMUNE Saksbehandling / rekkefølge: 1. Skolen legger inn klassenes timeplan, elevens informasjon og saksbehandler alle elevene. DA INFORMERER DU DIN KONTAKTPERSON I KOMMUNEN, OM AT SLUTTBEHANDLING AV DIN SKOLE KAN GJØRES! 2. Systemet beregner avstand, og setter status Autogodkjent eller Autoavslag eller Autoukjent. 3. Kommunens saksbehandler går inn og sluttbehandler alle elever når skolene er ferdige. Kommunene må være ferdige i slutten av mai med sin saksbehandling. søknader som er blitt Autogodkjent settes til status Godkjent til buss søknader med Autoavslag får i utgangspunktet status Avslått på grunn av avstand. Disse kan kommunens saksbehandler godkjenne på bakgrunn av Kommunalt vedtak status Autoukjent betyr som regel at kommunalt vedtak er valgt under innleggelsen. Kommunens saksbehandler må gi den enkelte elev et endelig vedtak brev med vedtak utleveres av skolen til de som har fått avslag på skoleskyss brev med vedtak og skolekort utleveres av skolen til de nye elevene som har fått godkjent skyss

13 SAKSBEHANDLING SKOLE KOMMUNE Utfra elevens rettighet til skoleskyss som her velges, vil det være noen forskjeller i søknadsprosessen, men i all hovedsak er det samme info som skal inn i søknaden. I feltet Adm. Enhet velges elevens bostedskommune. Her vil det automatisk være valgt skolens kommune. SkyssWEB tar deg skritt for skritt gjennom søknadsprosessen Kundeinformasjon - Her legges elevens personalia inn. Adresser - Her legges inn detaljert info ang hvilke adresser eleven skal ha skyss til og fra. Her må man også huske å legge inn ALLE adressene til eleven, dersom eleven også skal skysses til/fra avlastning, delt bosted etc. Avstander vil da beregnes utfra alle adressene automatisk. Holdeplasser Her må det alltid velges en holdeplass. Kontakter Kontaktinfo husk å legge inn mob.nr der elever kjøres med drosje, slik at det er mulig for transportøren å ta kontakt dersom dette skulle være nødvendig. Søknadsskjema Her legges det inn periode for skyss, skole, klasse, transporttype, og søknadsgrunn. Maler for skyssbestilling Her legges inn detaljert info ang selve skyss-bestillingen. Hvilke dager eleven skal ha skyss, og til/fra hvilke adresser. Husk at når man legger inn timeplanen for klassene i første steg, så er det ikke nødvendig å legge inn dette her. Gjennomgang Her kan man se en oppsummering av søknaden før den sendes for godkjenning og vedtak. Når man er ferdig med én prosess, så kommer man seg videre med å trykke nederst i høyre hjørne, eller om man ønsker å gå tilbake til forrige bilde. Tilbake 13

14 OPPSTARTBILDE OG MENYVALG Pålogget skole Ekstern informasjon Support Nyheter og viktig info VIKTIG! AVSLUTTE? Bruk ALLTID denne for å avslutte. Det gjør at databasen lukkes på rett måte. Tilbake 14

15 15 OPPSTARTBILDE OG MENYVALG Åpen oppgave Lukker alle åpne oppgaver Oppgavelinja finner du til venstre i nedre del av vinduet

16 16 OPPSTARTBILDE OG MENYVALG Tips! Vi må starte med å legge inn timeplan for alle klassene på skolen. MENYVALG: Klasseoversikter Legge inn ny søknad Saksbehandling Klasseoversikter Etter skoleårets slutt (OBS! Ikke i 2014)

17 17 OPPSTARTBILDE OG MENYVALG Elevens personnummer skrives inn

18 OPPSTARTBILDE OG MENYVALG Oversikt over tilgjengelige rapporter finner du HER Tilbake 18

19 2014 OG OPPSTART MED FIKTIVE PERSONNUMMER Når vi nå skal legge elevene inn for første gang, er det en del viktige ting å ta hensyn til! Tips! OBS! ikke klikk øverst i hjørnet, for da lukker du hele programmet! Legg elevene inn på det trinn de tilhører neste skoleår altså , og ikke på trinnet de går dette skoleåret!!! Hvis du ikke gjør det må du flytte dem opp etter skoleslutt, og så saksbehandle dem enda en gang! Før påske mottar du en liste med alle registrerte skysselever på din skole! På dette tidspunkt kan du gå inn og hilse på SkyssWEB og legge inn ditt passord. Fra 29. april kan du starte saksbehandlingen. Listen er bygget opp med fiktive personnummer. Disse korrigerer du ved første gangs innlegging av eleven i SkyssWEB. Tilbake 19

20 GRUNNSKOLE AVGANGSELEVER VÅREN 2014 HVA MED DEM? Kunderegistrering Søk etter kunde - Legg inn fiktivt fødselsnummer - Våren 2014 bruker vi denne menyen til å oppdatere personnummer til alle som går ut av din skole. Her snakker vi om elever i 7. og 10. klasse samt andre elever som skal overflyttes til en annen skole til høsten. 1. Legg inn korrekt fødselsnummer for å lagre og avslutte denne eleven 20

21 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Vi MÅ alltid starte med å legge inn klasseoversikt Skoleskyss Klasseoversikter eller For å endre en eksisterende klasse og timeplan Tips! Dette må gjøres for alle trinn og alle klasser. Hvis alle klassene på trinnet alltid har samme tider, kan man legge dem inn som en klasse, men vi anbefaler å lage egen timeplan for hver klasse. OBS! Dette gjøres hvert år, og det må skje før oppflytting av elever gjøres! Info - Legg inn klasseinformasjon 21

22 22 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Endre Info på en klasse Skoleskyss Klasseoversikter Tips! Disse 2 knappene fungerer ikke! Det vil si at det oppstår en feil når man trykker på dem!!! Dobbelklikk på klassen det gjelder. Gjør endringene og klikk på Lagre endringer

23 23 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legg inn timeplan - Klasseoversikter Tips! Timeplan må legges inn for hver klasse. Skoleskyss Klasseoversikter --- Fane Timeplan Timeplanen legges inn for å lagre

24 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Fane - Klasseoversikter Tips! Elevene vises når de er lagt inn i sin klasse. Fane Elevliste Liste som viser alle skysselevene som er godkjent i klassen Tilbake 24

25 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Saksbehandle eksisterende elev den første gangen (med fiktivt personnummer i 2014) Registrering av søknad Søk opp elev Før søknad om skoleskyss kan opprettes må elevens personalia ligge inne i systemet. Alle nåværende elever er importert fra skolens egne lister over skysselever. Det er noe informasjon som kommer inn, og skolene må uansett inn på hver enkel elev for å «godkjenne» adresse(r) og legge inn klasse og dager for skyss. Dette for at elevene skal kunne geokodes og få registrert riktige avstander. De fleste elever vil allerede være registrert i SkyssWEB, men nye 1. klasseelever og andre elever som ikke har hatt skyss fra før må registreres på nytt. 25

26 26 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Saksbehandle eksisterende elev den første gangen (med fiktivt personnummer i 2014) Da tar vi i bruk menyvalg Søk etter elev Tips! Hvis du trykker Enter forsvinner personnummeret og du må skrive det inn på nytt. Man må trykke på Søk for å finne eleven. Skoleskyss Søk etter elev 1. Legg inn personnummer 2. Klikk på

27 27 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legg inn elevens personnummer og Tips! Kontroller elevens personlige opplysninger. Elever med spesialskyss behandles ikke i dette systemet per i dag. OBS! Ved første gangs oppstart og innlegging i 2014, brukes fiktive personnummer for å saksbehandle eleven første gang. HUSK å endre til elevens korrekte personnummer!

28 28 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn en helt ny elev Skoleskyss Søk etter elev eleven finnes ikke! Da tar vi i bruk menyvalg Tips! Hvis du trykker Enter forsvinner personnummeret og du må skrive det inn på nytt. 1. Legg inn personnummer 2. Søk 3. Klikk på Opprett 4. Fyll ut elevens data og

29 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev Skriv inn gatenavn og nummer - på Søk (ikke bokstav) Tips! Skriv veinavn og trykk søk. Ikke ta med husnummer og bokstav. OBS! Hvis Poststed og postnummer kommer opp direkte, så har du funnet adressen på første forsøk. Klikk på Oppdater for å gå videre. Dette gjelder også hvis du setter inn gårds og bruksnummer. 29

30 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev søke på en vei eller gateadresse Skriv inn gatenavn og på Søk (ikke bokstav) da kommer alle i den veien opp og kartet vises. Tips! Skriv veinavn og trykk søk. Ikke ta med husnummer og bokstav. Finn flere adressetips HER 30

31 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Skriv inn gatenavn og på rett adresse og og 31

32 32 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Ikke i bruk! på rett adresse og og

33 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Tips! For de som KUN har gårds og bruksnummer legges de inn på følgende måte: 1804/121/17 dvs. kommunenr/gårdsnr/bruksnr/festenr Skriv inn kommunenr/gårdsnr/bruksnr/festenr og på rett adresse og og OBS! Hvis Poststed og postnummer kommer opp direkte, så har du funnet adressen på første forsøk. Klikk på Oppdater for å gå videre. 33

34 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev - Elevens og foresattes adresse(r) Hvis eleven har flere adresser legges disse inn Hvis eleven kun har en adresse på KH = Elevens (kundens) hovedadresse Elevens Folkeregisterregistrerte adresse. KF = Fars adresse (ved delt omsorg 50/50) KM = Mors adresse (ved delt omsorg 50/50) MA = Midlertidig eks. fosterhjem, vedtak barnevern etc. 34

35 35 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev - Velge Holdeplass Tips! Det må velges holdeplass for alle innlagte adresser i forrige punkt. Rediger / legg inn nærmeste holdeplass på

36 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev - Velg holdeplass Tips! Det må alltid legges inn holdeplass på hver registrerte adresse. Det er ikke sikkert at eleven benytter den valgte holdeplassen, men ett stoppested langs veien, nærmere elevens bosted. Dette er ikke noe dere egentlig skal trenge å ha noe kunnskap om slik at dere velger den nærmeste uansett. Det er heller ikke sikkert at den nærmeste holdeplassen betjenes av en buss som eleven kan benytte til/fra skolen. Dette er det heller ikke forventet at dere skal ha kunnskap om. Velg holdeplass på 36

37 37 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev - Kontaktinformasjon Tips! Minst 1 kontakttype for eleven, gjerne flere.

38 38 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev Tips! Hvis man har avsluttet en elev og legger inn ny søknad samme år må Fra dato endres.

39 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev (denne og neste side henger sammen) Tips! Hvis eleven har fått ny adresse må gammel timeplan slettes, og ny legges til. Her kan du sette kommunalt vedtak! Fortsetter for å se kart med beregnet vei og for å opprette kjøreplan 39

40 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev (denne og neste side henger sammen) Tips! Hvis eleven har fått ny adresse må gammel timeplan slettes, og ny legges til. Her kan du sette kommunalt vedtak! Fortsetter Hvis eleven har to hjem må dette gjøres for like og ulike uker 2 ggr. 40

41 41 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Delt omsorg 50/50 med to hjem, der det ene er for nært skolen og avvist! Klikk her for å merke den som er avvist! Klikk Slett for å slette den som er avvist! Da står kun den med OK igjen, og vi kan klikke neste og så sende søknad!

42 42 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev (denne og forrige side henger sammen) Tips! Allerede nå ser man om eleven kvalifiserer for å få dekket skoleskyssen! Dersom avstanden er over 4. km trenger man ikke å tenke på kommunalt vedtak. Fortsetter for å gå videre

43 43 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ for å vise beregnet kjørerute

44 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ for å avslutte kartvisning Tips! Her betyr lokal kunnskap ALT! SkyssWEB har ikke snarveier og underganger innlagt. Her må skolens og kommunens saksbehandler vurdere enkeltelever og se på om lettere vei kan velges. Kommunens saksbehandler må i slike tilfeller gå inn og avslå skyss selv om SkyssWEB har Autogodkjent søknaden. 44

45 45 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Skysskode Tips! Skysskode: O = Ordinær skoleelev V = Ordinær vinterskyss K = Kommunalt vedtak

46 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ for å fullføre denne søknaden Tips! SKYSSBESTILLING Hvis adresse eller andre momenter er endret / lagt inn, må man oppdatere skyssbestillingen. Dette gjøres ved å klikke på den og så velge Slett klikk så på Legg til for å beregne skyssbestillingen på nytt! 46

47 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ for å fullføre denne søknaden 47

48 48 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev for å fullføre søknaden Tips! Og da er søknaden klar for behandling av kommunens saksbehandler!

49 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Legge inn ny elev for å avslutte søknaden Tips! Funksjonen Skriv ut blir aktiv senere! Tilbake 49

50 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Flytte opp elever / klasser: Skal gjøres første gang våren 2015 Nordland fylkeskommune lager kalender for skoleåret Skolen legger inn alle klasser med timeplan for dette skoleåret Tips! Elever som skal flyttes opp til en annen skole fra 7. til 8. klasse må behandles av kommunens saksbehandler. Her kan man flytte opp hele klasser! Elevens nye skolen må først ha opprettet den nye 8. klassen i Klasseoversikten Tilbake 50

51 51 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Skoleskyss Administrer elevsøknader Hent Saksbehandling Klikk på feltene for å sortere Eksport og utskrift av dine lister

52 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Skoleskyss Administrer elevsøknader Hent Saksbehandling Klikk på feltene for å sortere Klikk i ruten Vis skyssbestillinger for å se på hva som er lagt inn på eleven. 52

53 53 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Skoleskyss Administrer elevsøknader Hent Klikk og merk for eksempel Autoavslag Gjør at du kan se skyssbestillingen nederst på siden.

54 ENDRE EN SØKNAD, FERDIGBEHANDLE ELLER NY Høyre Lukk søknad for å avslutte elev Opprette ny søknad Endre status busskort Utskrifter Tilbake 54

55 VEDTAK OG UTSKRIFTER Det er lagt inn en rekke maler i SkyssWEB. Mal 1 Godkjenning av skoleskyss grunnskole for første klasse (2 km) Mal 2 Godkjenning av skoleskyss grunnskole 2. til 10. klasse (4 km) Mal 3 Godkjenning av skoleskyss videregående skole (4 km) Mal 4 Avslag på søknad om skoleskyss grunnskole Mal 5 Avslag på søknad om skoleskyss videregående skole Mal 6 Midlertidig skyssbevis Glemt skolekort Mal 7 Midlertidig skyssbevis Mistet eller defekt skolekort Mal 8 Skyssbevis ved utplassering i videregående skole Alle disse har fletting av en del felt, som navn, adresse og dagens dato. Noe må fylles ut på en del av dem, og husk alltid signatur og skolens stempel. OBS! Ingen vedtak skal skrives ut og gis til eleven før kommunens saksbehandler har fullført søknaden! For elever uten endring fra året før, så trenger man ikke å skrive ut vedtak. Dette gjøres kun ved endring av tidligere vedtak! 55

56 56 VEDTAK OG UTSKRIFTER Høyre

57 57 VEDTAK OG UTSKRIFTER Velg dokument Velg dokumentet Letter doc

58 VEDTAK OG UTSKRIFTER Åpne eller lagre aktuelt dokument Tilbake 58

59 VEDTAK OG UTSKRIFTER Godkjenning av skoleskyss grunnskole 1. klasse Navn: Dato: / - 20XX Vedtak Du innvilges med dette fri skoleskyss etter opplæringslovens 7.1 Nordland fylkeskommune har vurdert din skolevei til å være av en slik art at du har rett til skoleskyss. Vedtakets varighet Dette vedtak er gyldig til du fullfører første klasse, eller at skoleveien endres slik at du ikke lengre har krav på skoleskyss. Vi gjør deg oppmerksom på at det er foresattes plikt å informere skolen om endringer skjer. Klage Etter forvaltningslovens 29 kan dette vedtak påklages. Klagen må skje skriftlig og via din skole, til Nordland fylkeskommune, og innen 3 uker fra det tidspunkt dette vedtak ble gjort kjent for deg. Klagen sendes av skolen til: Nordland fylkeskommune Samferdsel Fylkeshuset 8048 Bodø Tilbake 59

60 VEDTAK OG UTSKRIFTER Godkjenning av skoleskyss grunnskole 2. til 10. klasse Navn: Dato: / - 20XX Vedtak Du innvilges med dette fri skoleskyss etter opplæringslovens 7.1 Nordland fylkeskommune har vurdert din skolevei til å være av en slik art at du har rett til skoleskyss. Vedtakets varighet Dette vedtak er gyldig til du fullfører din skolegang, eller at skoleveien endres slik at du ikke lengre har krav på skoleskyss. Vi gjør deg oppmerksom på at det er foresattes plikt å informere skolen om endringer skjer. Klage Etter forvaltningslovens 29 kan dette vedtak påklages. Klagen må skje skriftlig og via din skole, til Nordland fylkeskommune, og innen 3 uker fra det tidspunkt dette vedtak ble gjort kjent for deg. Klagen sendes av skolen til: Nordland fylkeskommune Samferdsel Fylkeshuset 8048 Bodø Tilbake 60

61 VEDTAK OG UTSKRIFTER Godkjenning av skoleskyss videregående skole Navn: Dato: / - 20XX Vedtak Du innvilges med dette fri skoleskyss etter opplæringslovens 7.2 Nordland fylkeskommune har vurdert din skolevei til å være av en slik art at du har rett til skoleskyss. Vedtakets varighet Dette vedtak er gyldig til du fullfører din skolegang, eller at skoleveien endres slik at du ikke lengre har krav på skoleskyss. Vi gjør deg oppmerksom på at det er elevens plikt å informere skolen om endringer skjer. Klage Etter forvaltningslovens 29 kan dette vedtak påklages. Klagen må skje skriftlig og via din skole til Nordland fylkeskommune, og innen 3 uker fra det tidspunkt dette vedtak ble gjort kjent for deg. Klagen sendes av skolen til: Nordland fylkeskommune Samferdsel Fylkeshuset 8048 Bodø Tilbake 61

62 VEDTAK OG UTSKRIFTER Avslag på søknad om skoleskyss grunnskole Navn: Dato: / - 20XX Søknad på skysstilskudd Vedtak Din søknad om fri skoleskyss etter opplæringslovens 7.1 er ikke innvilget. Nordland fylkeskommune har vurdert din skolevei til å være av en slik art at du ikke har rett til skoleskyss. Alternativt kan det søkes om skyssrett hos kommunen, og da ut fra kommunalt vedtak. Klage Etter forvaltningslovens 29 kan dette vedtak påklages. Klagen må skje skriftlig og via din skole, til Nordland fylkeskommune, og innen 3 uker fra det tidspunkt dette vedtak ble gjort kjent for deg. Klagen sendes av skolen til: Nordland fylkeskommune Samferdsel Fylkeshuset 8048 Bodø Tilbake 62

63 VEDTAK OG UTSKRIFTER Avslag på søknad om skoleskyss videregående skole Navn: Dato: / - 20XX Søknad på skysstilskudd Vedtak Din søknad om fri skoleskyss etter opplæringslovens 7.2 er ikke innvilget. Nordland fylkeskommune har vurdert din skolevei til å være av en slik art at du ikke har rett til skoleskyss. Klage Etter forvaltningslovens 29 kan dette vedtak påklages. Klagen må skje skriftlig og via din skole, til Nordland fylkeskommune, og innen 3 uker fra det tidspunkt dette vedtak ble gjort kjent for deg. Klagen sendes av skolen til: Nordland fylkeskommune Samferdsel Fylkeshuset 8048 Bodø Tilbake 63

64 MIDLERTIDIG SKYSSBEVIS GLEMT SKOLEKORT Tilbake 64

65 MIDLERTIDIG SKYSSBEVIS MISTET ELLER DEFEKT SKOLEKORT Tilbake 65

66 MIDLERTIDIG SKYSSBEVIS UTPLASSERING VIDEREGÅENDE SKOLE Tilbake 66

67 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Rapporter Under utarbeiding! Tilbake 67

68 68 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Mistet / ødelagt skolekort / rutiner Når en elev er uheldig og mister sitt skolekort settes følgende tiltak inn: 1. Status for eleven endres til MISTET KORTET ER MELDT MISTET i SkyssWEB 2. Midlertidig skyssbevis skrives ut av skolen 3. Hver torsdag morgen kjører vi en overføring av nye kort, mistede kort eller annet fra SkyssWEB og til billettsystemet 4. Deretter produseres kortene som så sendes direkte til skolens saksbehandler 5. Skolen mottar kortene påfølgende mandag

69 69 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Mistet / ødelagt skolekort / rutiner Pek på eleven og Høyre Opplysninger om busskort

70 SAKSBEHANDLING PÅ SKOLENIVÅ Mistet / ødelagt skolekort / rutiner og velg ny status for kortet Tilbake 70

71 71 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ

72 72 SAKSBEHANDLING SKOLE KOMMUNE Saksbehandling / rekkefølge: 1. Skolen legger inn klassenes timeplan, elevens informasjon og saksbehandler alle elevene. DA INFORMERER DU DIN KONTAKTPERSON I KOMMUNEN, OM AT SLUTTBEHANDLING AV DIN SKOLE KAN GJØRES! 2. Systemet beregner avstand, og setter status Autogodkjent eller Autoavslag eller Autoukjent. 3. Kommunens saksbehandler går inn og sluttbehandler alle elever når skolene er ferdige. Kommunene må være ferdige i slutten av mai med sin saksbehandling. søknader som er blitt Autogodkjent settes til status Godkjent til buss søknader med Autoavslag får i utgangspunktet status Avslått på grunn av avstand. Disse kan kommunens saksbehandler godkjenne på bakgrunn av Kommunalt vedtak status Autoukjent betyr som regel at kommunalt vedtak er valgt under innleggelsen. Kommunens saksbehandler må gi den enkelte elev et endelig vedtak brev med vedtak utleveres av skolen til de som har fått avslag på skoleskyss brev med vedtak og skolekort utleveres av skolen til de nye elevene som har fått godkjent skyss

73 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ Status på søknadene før endelig godkjenning Kommunen skal godkjenne eller avslå ferdig utfylte søknader fra skolene. Ferdig utfylte søknader fra skolene, får en av følgende statuser: Autogodkjent søknad Dette er i utgangspunktet en en grei sak som kan godkjennes direkte, men her er kontrollen som er utført av skolens saksbehandler særdeles viktig. Noen steder finnes det snarveier som kanskje ikke er lagt inn på kartet, og dermed er reisen blitt lengre enn nødvendig og dermed godkjent. Autoavslått søknad Denne er avslått av systemet på grunn av reiseavstand. Her kan kommunale vedtak endre avgjørelsen. Autoukjent søknad Søknaden er blitt Autoukjent av systemet på grunn av Kommunalt vedtak. Det kan også skyldes adressefeil, mangler eller annet som krever ytterligere saksbehandling. 73

74 74 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ Skoleskyss Administrer elevsøknader Hent Saksbehandling HUSK Å LAGRE NÅR DU HAR ENDRET EN STATUS!

75 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ Skoleskyss Administrer elevsøknader Hent Saksbehandling Klikk på feltene for å sortere Klikk i ruten Vis skyssbestillinger for å se på hva som er lagt inn på eleven. 75

76 76 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ Skoleskyss Administrer elevsøknader Hent Klikk og merk for eksempel Autoavslag Gjør at du kan se skyssbestillingen nederst på siden.

77 77 ENDRE EN SØKNAD, FERDIGBEHANDLE EKSISTERENDE ELLER NY Høyre Endre status på søknaden Lukk søknad for å lage ny Redigere en eksisterende Opprette ny søknad Endre status busskort Utskrifter

78 ENDRE EN SØKNAD, FERDIGBEHANDLE EKSISTERENDE ELLER NY Delt omsorg 50/50 med to hjem, der det ene er for nært skolen og avvist! Klikk her for å merke den som er avvist! Klikk Slett for å slette den som er avvist! Da står kun den med OK igjen! Klikk for å avslutte denne eleven! 78

79 79 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ Godkjenne en søknad / klargjøre for skyss Venstre + HUSK Å LAGRE FØR DU AVSLUTTER! Saksbehandler kan velge: RØDE Avslag Avsluttet kommer opp hvis man Lukker en søknad Behandler viser at arbeid pågår Godkjent til buss Godkjent til privat Ny søknad den gamle må lukkes

80 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ Godkjenne en søknad / klargjøre for skyss for flere elever på en gang! på den første og hold inne CTRL, klikk så på alle du vil godkjenne slik at de blir merket Venstre + HUSK Å LAGRE FØR DU AVSLUTTER! Tilbake 80

81 SAKSBEHANDLING PÅ KOMMUNENIVÅ Kommunens rapporter Under utarbeiding Tilbake 81

82 ANNET Tilbake 82

83 FAKTURERING AV KOMMUNENE / KONTROLL En gang i måneden trykker vi på fakturaknappen! Tips! Eksport til Excel vil gi deg gode rapporter for kontroll og oversikt. Da går det faktura til alle kommunene som har skysselever. Kommunens saksbehandler går inn i SkyssWEB og kvalitetssikrer at fakturaen er 100% korrekt. Hvis spørsmål og behov for avklaring dukker opp, rettes disse til den enkelte skoles saksbehandler. Via SkyssWEB kan man også gå tilbake i tid og ta ut og sammenligne fakturagrunnlagene. I begynnelsen vil NFK vise forståelse for feil, men vi må også gjøre oppmerksom på at det er skolens saksbehandler som er ansvarlig for å legge inn elevene korrekt. Som eksempel kan man tenke seg en elev som slutter eller flytter, og dermed mister rett til skoleskyss. Vi vil fortsette å fakturere for eleven inntil endring av status utføres av skolen eller kommunen. Kreditnota vil ikke bli lagd i slike tilfeller. Tilbake 83

84 HEMMELIG ADRESSE, HEMMELIG PERSONNUMMER ELLER MANGLENDE PERSONNUMMER (FOR EKSEMPELVIS ASYLSØKERE) Hemmelig adresse: Vi får oppgitt og legger inn den korrekte adressen, slik at systemet søker den opp og alt stemmer. Når SkyssWEB har godtatt denne og vi har bekreftet, skriver vi bare over selve adresseteksten med teksten «Hemmelig adresse». Da ligger den plassert i kartet, men adressen vises ikke i lister og lignende. Hemmelig personnummer: Systemet godtar fødselsdato + fem like tall for eksempel Asylsøker / andre uten personnummer: Oftest vet man fødselsdato, og så legger vi på f.eks på den. Evt om man vet bare fødselsår (1998): og så videre Tilbake 84

85 SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI Her har Trygg Trafikk laget et informativt hefte Opplæringslovens kapittel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever på 1.trinn og 4 km for elever på trinn og videregående skole. I tillegg har elevene rett på skyss dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Utdanningsdirektoratet (Udir ) presiserer at elever som ferdes i trafikken alltid vil være utsatt for en viss fare og at vilkåret særlig farlig i 7-1 må forstås som en fare utenom det vanlige. Vurderingene må derfor bygge på en konkret beskrivelse av veien sett opp mot det enkelte barns forutsetning for å klare disse utfordringene. Trygg Trafikk s hjemmeside: Om skoleskyss Informasjonsheftet: Tilbake 85

86 KART OG AVSTANDSBEREGNING PÅ INTERNETT Vår anbefaling for å alltid sjekke avstander, og da er Google Maps som du finner på adressen kjekk å ha. Få veibeskrivelse Gående Legg inn fra og til adresse Tilbake 86

87 EKSEMPEL PÅ FEIL BEREGNING AV SKOLEVEIEN Eksempel Eleven bor i Mjølanveien 61 i Mo i Rana, og går i første klasse på Lyngheim skole altså 2 km. kravet. Tips! Her betyr lokal kunnskap ALT! SkyssWEB har ikke snarveier og underganger innlagt. Her må skolens og kommunens saksbehandler vurdere enkeltelever og se på om lettere vei kan velges. Kommunens saksbehandler må i slike tilfeller gå inn og avslå skyss selv om SkyssWEB har Autogodkjent søknaden. Tilbake 87

88 88 TIPS NÅR DET GJELDER ADRESSER For gateadresser med bokstav, som for eksempel «Parkveien 2 B», kan det være lurt å skrive inn adressen uten bokstav før man trykker «Søk». Vi har opplevd at enkelte adresser med bokstav ikke kommer frem med mindre man utelukker bokstaven i søket. Ved gatenummer med mange siffer, eks Xx-veien 203, kan det være greit å starte med å skrive inn «Xx-veien 20» og deretter «SØK». Da skal det komme opp valg med Xx-veien 203 i listen som du kan velge fra. Skriver man inn Xx-veien 203 direkte så kan det hende man får «Finner ikke samsvar». Ved bruk av gårds- og bruksnummer kan det i noen tilfeller dukke opp flere valg da det finnes teiger rundt omkring som også tilhører samme gårds- og bruksnummer. Bruk kartet som kommer opp i slike tilfeller og velg den som dere ser ikke ligger langt unna og kanskje til fjells.

89 89 TIPS NÅR DET GJELDER ADRESSER Vi anbefaler at det kun er gateadresse/gårds- og bruksnr som skrives inn før man trykker «Søk». I grunnlaget som ligger i databasen er dette fra Kartverket, og det kan eks være andre postnummer og poststed som Kartverket har knyttet til adressen enn det foreldre/elever mener og da har skrevet på søknadsskjema. Man vil derfor ikke oppleve og få noe samsvar med gateadressen og postnummer dersom dette ikke samsvarer i Kartverket sin database. Da vil man heller ikke komme videre i søknaden i SkyssWEB. Fjern derfor postnummer og sted dersom dere opplever å få feilmelding «Finner ikke samsvar» og prøv «Søk» igjen. Vi har opplevd at det oppstår litt problemer med at man ikke finner samsvar og dette har i de fleste tilfeller vært at gårds- og bruksnummer. har vært oppgitt feil. I slike tilfeller kan man spørre kommunen om å få dette bekreftet. Vi har også hjulpet til med å kontakte Folkeregisteret. Ved å bruke nettsiden kan man også konvertere gateadresser til gårds- og bruksnummer og omvendt.

90 TIPS NÅR DET GJELDER ADRESSER I disse tider er det en prosess i gang i landet om at alle skal få gateadresser. Dette er en jobb kommunene er pålagt å utføre, og noen kommuner er godt i gang, noen er ferdige, mens andre har ett stykke arbeid igjen. Dette medfører at kanskje elever melder om en nylig mottatt gateadresse som kartgrunnlaget i SkyssWEB ikke er oppdatert med. Vi ser at som også er levert av Kartverket har en høyere grad av oppdatering når det gjelder nylige opprettede gateadresser, og derfor kan man benytte dette til å konvertere til gårds- og bruksnummer, som man da vil kunne benytte i SkyssWEB. Hvis det oppstår eventuelle problemer med å finne riktig gatenavn eller husnummer er det bare å ta kontakt med oss med informasjon om hvilken adresse det gjelder. Tilbake 90

91 GÅRDS OG BRUKSNUMMER Vår anbefaling for å finne gårds- og bruksnummer er: Tilbake 91

92 SKOLERUTA Tilbake 92

93 93 TAKSREGULATIV OG SONER Dette finner du på adressen:

94 TAKSREGULATIV OG SONER Eksempel Narvik Tilbake 94

95 Takk for oppmerksomheten, og lykke til med arbeidet! 95

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013

CERT. Brukermanual. Side 1/33. CERT Skoleskyss web - 20112013 CERT Brukermanual CERT... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Portal... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 Søk opp elev... 6 1. Kundeinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 Tips når det

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-10 Side 11-17 Side 18-21 Side 22 Cert og brukermanual Les først! Logge inn Portal Logge inn på nytt Legge

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 3 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Side 1/22. CERT Skoleskyss web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av CERT - generelt... 2 CERT og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Timeplaner/klassetider... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp elev...

Detaljer

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Del 1: Bruk av Cert - generelt... 2 Cert og brukermanual... 2 Logge inn... 2 Portal... 3 Legge inn ny timeplan/klassetid... 4 Registrere elevdetaljer... 7 Søk opp

Detaljer

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39

Versjon 20150309. CERT Brukermanual grunnskole. Side 1/39 CERT Brukermanual grunnskole Side 1/39 1. Innledning til CERT... 3 1.1. Hensikt... 3 1.2. Roller og tilgang i CERT... 3 1.3. Cert brukermanual... 3 1.4. Logge inn i Cert... 4 1.5. Forarbeid av fylkeskommunen...

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide

Studentportal Brukermanual. Brukermanual: MinSkyss. 0 S ide Brukermanual: MinSkyss 0 S ide Innholdsfortegnelse Skoleskyss for videregående skole... 2 Hva er MinSkyss?... 3 Opprettelse av konto:... 4 Dersom det ikke vises riktig sted / adresse i kartet.... 8 Flere

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss CERT Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Innledning og generelt om søknadsprosessen Les først!

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 Side 1 av 12 Velkommen til en ny skole! IST er den markedsledende leverandøren av IT-løsninger for utdanningssektoren. Vi tilbyr våre kunder en unik

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss

Brukerveiledning MinSkyss Brukerveiledning MinSkyss Alle som søker fri skyss på Videregående skole må i år søke via vår nye portal MinSkyss. Portalen finner du på vkt.no/minskyss Har du spørsmål angående MinSkyss kan disse sendes

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Påmeldingssystemet FolkOrg

Påmeldingssystemet FolkOrg Brukermanual Påmeldingssystemet FolkOrg tevling.folkorg.no Sist oppdatert 13. april 2016 Innholdsfortegnelse Introduksjon til påmeldingssystemet til FolkOrg 3 Velg konkurranse og klasse 4 Melde på en ny

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Forslag til praktisk organisering av arbeidet i kommunen. Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdatere veier ved å koble søknader om tilskudd til riktig vei i veiarkivet...

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web

CERT. Brukermanual for skoleskyss-web Oppdatert 16.11.2016 CERT Brukermanual for skoleskyss-web 1. Bruk av CERT generelt... 2 1.1 CERT og brukermanual... 2 1.2 Logge inn... 2 1.3 Portal... 3 1.4 Legg inn ny timeplan/klassetid... 4 1.5 Opprett

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

Intranett: Hvordan komme i gang

Intranett: Hvordan komme i gang Intranett: Hvordan komme i gang Innlogging og Min Side. Gå til uit.no/intranett og logg deg på med samme brukernavn og passord som til alt annet på UiT. «Min Side» noen standardmoduler som ikke kan velges

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 27.1.2016 Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til

Detaljer

Brukerveiledning Soliditet Online

Brukerveiledning Soliditet Online Brukerveiledning Soliditet Online Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Fanene... 3 Logg Inn... 4 Logg Ut... 4 Hjem... 4 Foretak Rapport... 5 Gjenpartsbrev... 6 Treffliste... 6 Rapport valg... 7 Årsrapport...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer