RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland"

Transkript

1 RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012

2 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter. Bedriftene har betydelige leveranser til petroleumssektoren, og de er lokalisert på hele Helgeland. Samlet omsetning for bedriftene i nettverket var i 2010 på ca. 4.5 milliarder kroner, og de sysselsetter om lag 1500 personer. Nettverket skal bidra til å utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom styrket samarbeid, kompetansebygging, markedskunnskap og synliggjøring, og øke de regionale ringvirkninger av eksisterende og nye feltutbygginger i Nord-Norge. Olje- og gassnettverket er organisert som et regionalt bedriftsnettverksprosjekt under leverandørnettverket Petro Arctic, og med Kunnskapsparken Helgeland og Sentrum næringshage som prosjektledelse. Kartlegging av kompetanse- og rekrutteringsbehov Hensikten med undersøkelsen er å få en samlet oversikt over rekrutteringsbehov og behov for kompetansebygging i bedriftene. Resultatene skal brukes som underlag for videre arbeid og kompetansetiltak i nettverket. Målrettede tiltak basert på konkrete behov vil kunne bidra til å styrke leverandørindustriens konkurransekraft. Om undersøkelsen Kartleggingen ble gjennomført i perioden februar-mai Det var da 39 medlemsbedrifter i Olje- og gassnettverk Helgeland, og alle ble invitert til å delta i kartleggingen, som ble sendt elektronisk ved bruk av Questback. Følgende 33 bedrifter har besvart undersøkelsen: Aker Solutions MMO avd. Sandnessjøen, Asco Norge, BIS Production Partner, BM Elektro, Bring Logistics, DNV, Hamstad avd. Mosjøen, Haug Offshore Service, Helgelandsbase, Helgeland Gass, Helgeland Industrier, Helgeland Sparebank, IKM Minic, Inspecta, Kjøleservice Helgeland, Kunnskapsparken Helgeland, KSB, Miljøteknikk Terrateam, Miras, Mo industriinkubator, Molab, Mosjøen kulde og klimaservice, Momek Group, Nordmiljø, Ramco Norway avd. Sandnessjøen, Rana Bygg og Betongservice, Seløy undervannsservice, Sinus, Slipen Mekaniske Verksted, Tess avd. Mo i Rana, Tools Løvold, Truck Tek og Weldservices. Dette tilsvarer en svarprosent på 85%.

3 Oppsummering av resultater REKRUTTERINGSBEHOV Bedriftene forventer å rekruttere 441 nye medarbeidere i perioden : o 115 ingeniører/sivilingeniører o 41 med annen bachelor/mastergrad o 285 fagarbeidere Bedriftene har størst problemer med å rekruttere: o sivilingeniører/ingeniører innen maskin, elektro og automasjon o fagarbeidere innen plate/sveis/rør, maskin, elektro og logistikk. 30% har sagt nei til oppdrag på grunn av at de mangler personell/fagfolk. KOMPETANSEBEHOV Totalt er det forventet hele 943 deltakere på kurs og studier. Det er estimert et behov for 799 kursplasser på en rekke ulike områder, hvorav 158 av disse på grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) eller fornying av GSK. Det er også meget stort behov for flere andre industrirelaterte og administrative kurs. 144 har behov for studier/opplæring av lengre varighet 51 av disse trenger fagbrev. UTVIKLING OG INNOVASJON 58% har planer om utvikling av nye produkter, ny prosesser eller tjenester. 47% ønsker mer samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljø. 44% har behov for mer informasjon om virkemidler og bistand til utforming av prosjekter og kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøer. 1

4 Resultater - Rekruttering Rekrutteringsbehov Ingeniører/ Sivilingeniører Bachelor-/ Mastergrad Fagarbeider Totalt Automasjon 14 Bygg 13 Data 3 Elektro 16 Energi/miljø 9 Kjemi 6 Logistikk 5 Maskin 22 Metallurg 3 Annen ingeniør/sivilingeniør 1 24 Økonomi og ledelse 21 Markedsføring/salg 8 IT 4 Logistikk 8 Annen bachelor-/mastergrad 0 Anleggsmaskinfører 8 Automatiker 22 Bygg 27 Elektriker 28 Industrimaler 3 Industrimekaniker 42 Industrirørlegger 27 Isolatør 9 Kjemi/prosess 3 Kuldemontør 5 Maskinarbeider 19 Materialadministrasjon 9 Platearbeider 25 Stillasbygger 12 Sveiser 16 Terminalarbeider 8 Annen fagarb/operatør og ansatt u/ fagbrev 2 22 Totalt Inspeksjon/NDT (2), Maritim (1), Prosess (3), Prosjektledelse (13), Sveis (2), Ukjent (3) 2 OCTG-inspektør (3), Rørlegger (1), Tekstilrenhold (1), Inspektør (2), Maskinist/skipsfører (6), Ukjent (9) 2

5 Tallene viser forventet rekrutteringsbehov (både ansatte og innleide) innen de ulike fagområdene i perioden Bedriftene som besvarte undersøkelsen har i dag til sammen om lag 1300 ansatte. Dersom bedriftene ansetter 441 nye medarbeidere vil dette utgjøre en sysselsettingsvekst på 34 % de neste tre årene, om man ser bort fra eventuell avgang med pensjon. Problemområder Flere av bedriftene har signalisert av det er vanskelig å rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse, og i kartleggingen undersøkte vi dette nærmere. Bedriftene ble bedt om å prioritere de tre vanskeligste områdene å rekruttere til, og vi har differensiert mellom ingeniør/sivilingeniør og fagarbeidere. Bedriftene har krysset av for fagområder de har problemer med å rekruttere til, men antall markeringer fra hver bedrift varierer fra 0 til 3. For ingeniør/sivilingeniør er det størst problemer med å rekruttere maskin-kompetanse, dernest følger elektro og automasjon, og så bygg, metallurgi og plate/sveis/rør. 3

6 Når det gjelder fagarbeidere har bedriftene prioritert plate/sveis/rør-kompetanse som mest problematisk å rekruttere, dernest følger maskin, elektro og logistikk, og energi/miljø. På spørsmål om bedriften har sagt nei til oppdrag på grunn av mangel på personell/fagfolk var det 30% som bekreftet dette. 64% har ikke avvist oppdrag som følge av mangel på personell/fagfolk. 4

7 Resultater - Kompetansebehov Kurs Her har bedriftene vurdert behovet for kompetanseheving av dagens ansatte, og estimert antall deltakere på hvert av kursene. Totalt hele 799 kursplasser. Det er størst behov for Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) og fornying av GSK, men som figuren viser er det også stort behov for andre industrirelaterte samt administrative kurs. 5

8 Studier/opplæring av lengre varighet For studier og opplæring av lengre varighet er det skissert et behov på totalt 144 deltakere. 51 personer forventes å ha behov for å ta fagbrev i perioden, og 19 har behov for studier innen prosjektledelse. Det er estimert 14 deltakere på studier i ledelse, og 13 i marked/salg. 10 personer har behov for videreutdanning fra fagarbeider til ingeniør. 6

9 Resultater Utvikling og innovasjon 58% av bedriftene har planer om å utvikle et nytt produkt, en ny prosess eller en ny tjeneste, og 47% ønsker mer samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer. 7

10 Det finnes mange ulike støtteordninger og virkemidler som skal stimulere til økt forskning og utvikling i næringslivet. 44% av bedriftene har behov for mer informasjon om støtteordninger og/eller bistand i utforming av prosjekter og kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøer. 28% trenger ikke mer informasjon eller bistand, mens de resterende 28% ikke vet om de har behov for informasjon/bistand til utforming av prosjekter og kontakt med FoU-miljøer. Vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen! Kunnskapsparken Helgeland AS Monica Paulsen & Bjørn Audun Risøy, For informasjon og spørsmål, kontakt:: Bjørn Audun Risøy, daglig leder Kunnskapsparken Helgeland AS og prosjektleder OGH. E-post: Tlf: Mob Olje- og gassnettverk Helgeland er støttet av HelgelandStiftelsen (Helgeland Sparebank) og VRI Nordland. VRI - virkemidler for regional innovasjon og FoU - er en satsing for å styrke samhandlingen mellom bedrifter og kompetansemiljøer, finansiert av Nordland fylkeskommune og Forskningsrådet. 8

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen Magnus Garder Evensen 1.0 Innledning og bakgrunn Mandag 15. oktober sendte Norges museumsforbund ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer.

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Rapport. Fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov i fritidsbåtbransjen. Kompetanseutvikling for økt attraktivitet og rekruttering

Rapport. Fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov i fritidsbåtbransjen. Kompetanseutvikling for økt attraktivitet og rekruttering - Åpen Rapport Fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov i fritidsbåtbransjen Kompetanseutvikling for økt attraktivitet og rekruttering Forfattere Bjørnar Henriksen Eva Amdahl SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer