Velkommen til FoU-seminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til FoU-seminar"

Transkript

1 Velkommen til FoU-seminar Hvordan kan bedriftene få til et produktivt og lønnsomt samarbeid med forsknings-, utviklings- og høgskolemiljøer? Bjørn Audun Risøy,

2 12:00 Informasjon om støtteordninger til forsknings-og utviklingsarbeid og pågående FoU-prosjekter v/bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland 12:20 NorutNarvik etablerer seg i Mo i Rana. Hva kan de bidra med til bedriftene på Helgeland? v/bjørn Bergan, Norut Narvik 13:00 Kaffepause 13:15 Høgskolen i Narvik ønsker å etablere tettere samarbeid med bedriftene i vår region. Hvilke muligheter finnes? v/knut Ravlo, Høgskolen i Narvik 14:00 Interessante utviklingsprosjekter det jobbes med i Mo i Rana nå - statusoppdatering v/thoralf Lian, Mo industriinkubator 14:20 Muligheter for spørsmål/diskusjon 15:00 Vel hjem! PROGRAM

3 Kunnskapsparken Helgeland Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!

4 Vår rolle Kunnskapsparken

5 Satsingsområder Kompetanseutvikling 1) For regionens arbeidsliv 2) Studier for ungdom 3) Kobling næringsliv og FoU Stedsutvikling 1) Kultur og næringssamarbeid 2) Trainee 3) Tiltak som skaper økt bolyst

6 Kobling næringsliv og FoU FoU Helgeland Kompetansenettverk Reiseliv Helgeland VRI Reiseliv VRI Olje og gass Olje- og Gassnettverk Helgeland Industrinettverk Logistikk Datasenter i Mo i Rana

7 AKTUELLE STØTTEORDNINGER FOR BEDRIFTER SOM VIL SATSE PÅ FORSKNING OG UTVIKLING: EUs 7. rammeprogram Eurostars Innovasjonsprosjekter, eks BIA. Petromaks Prosjektetableringsstøtte Nærings-Ph.d. - doktorgrad i bedrift VRI Nordland IFU-kontrakter SkatteFUNN Kompetansemegling

8 EUs 7. rammeprogram Ekstern FoU Min. 3 SMB fra 3 land + 2 uavh. FoU-aktører <75% støtte Fokusområder Helse, Mat/Jordbruk/Biotek IKT, Nanoteknologi Energi, Miljø/Klimaendringer Transport, Samf.&humanistisk vit. Sikkerhet/Romforskning www. cordis.europa.eu/fp7

9 DET MEST MARKEDSNÆRE EU-PROGRAMMET Eurostars For forskningsutførende SMB`er Samarbeid mellom partnere fra min. 2 land Min. 50% av FoU-arbeidet må utføres av bedriftene Prosjektperiode 1-3 år 50 mill NOK per år til norske prosjekter I tillegg til 50% finans. av FoU, SkatteFUNN Kommersialisering innen 2 år e. prosjekt Søknadsfrister: 22/ og 1/

10 Prosjektetableringsstøtte (PES) For å finne samarbeidspartnere og utarbeide prosjektforslag til EUs 7. RP/EUROSTARS/EØS-forskningsordninger Inntil 50% av kostnadene Maks ,- pr prosjekt Dekker timer/reisekostnader/ekstern rådgivning ++

11 Nærings-Ph.d.-doktorgrad i bedriften Ansatt i bedriften tar doktorgrad med utgangspunkt i problemstilling i egen bedrift Tilskudd fra FR dekker maks 50% av gjeldende stipendiatsats pr. år (til bedrift) Kandidat fordeler tid mellom bedrift og istitutt Får veileder begge steder Bedrift får ny kompetanse og styrket kontakt med akademia

12 Petromaks Noen aktuelle områder: Miljøteknologi for framtiden Kostnadseffektiv boring Undervannsprosessering og -transport Dypvanns og arktisk produksjon Gassteknologi Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

13 IFU-kontrakter INDUSTRIELLE FORSKNINGS-OG UTVIKLINGS- KONTRAKTER Leverandør Innovasjon Norge Krevende kunde Finansiering av prosjektets kostnader deles mellom Innovasjon Norge, leverandørbedrift (søker) og den krevende kunden. Innebærer samarbeid (kontrakt) mellom en bedrift og en krevende kunde Utvikling av nye produkter eller tjenester, prosesser eller metoder med internasjonalt markedspotensial Støtten skal være utløsende for prosjektet og verdiskapingen skal skje i Norge Innovasjon Norge kan finansiere 25-60% av leverandørbedriftenskostnader i prosjektet Ingen søknadsfrist

14 IFU -det lønnsomme samarbeidet Nytt eller forbedret produkt/tjeneste/prosess/metode Kompetent norsk leverandør IFU Internasjonalt kundelokomotiv Kompetanse Innovasjon Krevende kunde Referanse Markedskanal

15 VRI -virkemidler for regional innovasjon og FoU Satsingsområder for Nordland: Olje/gass Ny fornybar energi Reiseliv Virkemidler: Forprosjektstøtte forskning og utvikling i bedrifter og nettverk Personmobilitet Kompetansemegling Dialogkonferanser og foresight

16 SkatteFUNN For bedrifter som vil skape verdier av nye idéer ET AV DE VIKTIGSTE VIRKEMIDLENE FOR STØTTE TIL FOU I NÆRINGSLIVET Alle skattepliktige bedrifter kan søke om skattefradrag for FoU-prosjekter Rettighetsbasert ordning. Ved godkjent prosjekt har bedriften krav på inntil 20% fradrag i skatt for kostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Store bedrifter 18 % fradrag. Kriterier: Prosjektet må ha som mål å framskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan føre til nye produkter, tjenester eller produksjonsmåter Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke av ordningen SkatteFUNN kan brukes parallelt med andre støtteordninger

17 Kompetansemegling HVA ER KOMPETANSE- MEGLING? Et tilbud til bedrifter som ønsker å øke innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom samarbeid med et forskningsmiljø For å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester Spesielt aktuelt for bedrifter med liten FoUerfaring Bedriftene kan få inntil kroner for å leie inn en forsker! Krav om 50% egenandel fra bedriftene (egne timer eller penger) Programmet administreres av Nfk og VRI

18 Hvorfor kompetansemegling? Produkt- og tjenesteutvikling Markeds- og prosessutvikling Lav terskel og rask tilbakemelding Gratis bistand fra Kunnskapsparken, i søknad og kontakt med relevant FoU Skreddersydd forskning og utvikling Økt kompetanse i bedriften

19 FoU-prosjekter i regi av KPH Utvikling av nytt system for behandling av data til bank og ID-kort EDB Card Services og HiNe, avd. IT Kartlegging og analyse av bruk av 25,25 modulvogntog Meyership og Høgskolen i Molde Utvikling mot fullprofilboring for småskala vannkraftverkutbygging Entreprenør Hans Johnny Høgås og NTNU Utvikle et brukervennlig web-basert HMS-system for bedrifter Helse & Sikkerhet og HiNe, avd. IT Muligheter for høykvalitets påleggssveising Helgeland Offshore og SINTEF materialer og kjemi

20 FoU-prosjekter i regi av KPH Fundamentering i kaldt klima Momek Building og Norut Narvik Sårbarhetsanalyse ved Okstindan for utvikling av bærekraftig reiseliv Hemnes reiseliv og Bioforsk Nord Tjøtta Utvikling av nye løsninger for sikker drift av trykkhall i kaldt klima Arena Bygg og Norut Narvik (og Høgskolen i Narvik) Flere nye prosjekter planlegges bla. NordMiljø, Minikraft, BIS Production Partner avd Mosjøen, Helgeland Plast +++

21 HVA KAN VI HJELPE DIN BEDRIFT MED? Informasjon om finansieringsordninger Søknadsskriving Kontakt med relevant FoU-miljø Uten kostnad for bedriften Ring oss for en uforpliktende prat Monica Paulsen mob Bjørn Audun Risøy mob

22 KPH`ssamarbeidspartnere Bransjegruppene Utviklingsmiljø Næringshager Utdanningog forskning Skoler/andre aktører Virkemiddelapparat Industri Mo industripark Mosjøen UiN Grunnskoler Kommuner Transp/logistikk Rana næringsf. Sandnessjøen HiNe Polarsirkelen vgs Nordland fylke Handel, service, reiseliv Mo industriinkubator Brønnøysund UiT OPUS Rana Innovasjon Norge Offentlig Industri Vekst Mosjøen HiN Opplær.kontor Nord-Helgeland Forskn.rådet Helse Mosjøen& om. næringselsskap NorutNarvik Studiesenter Ytre Helgeland /RKKYH Partnerskap Indre Helgeland Bibliotek Helgeland Invest HiF, UiA, HiST, HiL, HiH, VOX Mosjøen Studies./MRK IKT Rana utviklingss. Norsk Industri Folkeuniversitetet Nordland Kraft/Energi Helgeland museum Nordl.forskning Karrieresenteret Mo i Rana Banker/stiftelser SIVA NHO Nordland Øvrig næringsliv Destinasjonsselskapene Bioforsk Nord RKK Rana Rana voksenoppl.

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker

Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker Innovasjon Norges ulike virkemidler - muligheter for næringslivet i Ringsaker Brumunddal, 12.3.2013 Foto: Morten Brun >>> Back to index 3 >>> Back to index Innovasjon Norge skal: Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012 Odd Ståle Dalslåen IN Troms Innovasjon Norge Særlovselskap eid av NHD og Fylkeskommunene Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Doktorgrad i bedriften Nærings-ph.d En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år) Åpent for alle bransjer og næringer. Kan

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi

Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser. Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi Miljø og innovasjon i bygg -offentlige anskaffelser Hans Olaf Delviken seniorrådgiver Difi Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltning og IKT Offentlige anskaffelser er viktig: Totalt ca 400 mrd kroner

Detaljer

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Virkemiddelapparat og finansiering Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS og Global Fish i Florø REC wafer Vest Busscar Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg Foto: shutterstock.com NYE MILJØLØSNINGER I BOLIGER OG BYGG Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Husbanken Difi koordinerte aktører

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Store muligheter. også for de små!

Store muligheter. også for de små! EUs 6. RAMMEPROGRAM KAN GI DIN BEDRIFT BEDRE PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING BEDRE STRATEGISKE ALLIANSER BEDRE INTERNASJONAL MARKEDSTILGANG Store muligheter Hva kan din bedrift oppnå ved å delta i EUs 6.

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer