Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015"

Transkript

1 Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015 MOTOR MEGLER MØTEPLASS Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Olje- og gassklynge Helgeland

2 Krevende tider men også gode nyheter MOTOR MEGLER MØTEPLASS

3 Program Velkommen og presentasjonsrunde ASCO Norge Sandnessjøen har vunnet flere store basekontrakter. Hvilke muligheter gir dette for bedriftene i Olje- og gassklynge Helgeland? Ståle Edvardsen, base manager ASCO Norge Sandnessjøen Forslag til områdeløsning for Nordland VI Gunnar Skjellvik, Saura AS og Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark AS Arena-satsingen til OGH. Status på definerte satsingsområder. Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OGH og daglig leder Kunnskapsparken Helgeland Pause og mingling

4 Program (forts.) Mulighetsstudie for Statoil. Oppstart og driftsfase Aasta Hansteen. Kjell Giæver, adm. dir. Petro Arctic Presentasjon av mulighetsstudien Subsea Helgeland Jens Rønning, forretningsutvikler Inkubator Helgeland Subsea drift og vedlikehold fra Sandnessjøen. Status og aktivitetsnivå frem mot Frank Roger Thorvaldsen, Leader Pools and Operation Support (POS) Statoil og Werner Schumacher, Cargo Operations / Supply Base Supervisor, BP Norge Pause Temamøte om installasjon og drift av subseainstallasjoner Jan Erik Ellefsen, Senior Learning Specialist i FMC Technologies Vel hjem

5 Status Olje- og gassklynge Helgeland Definerte satsingsområder og Arena MOTOR MEGLER MØTEPLASS Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Olje- og gassklynge Helgeland

6 56 bedrifter, utviklings- & kunnskapsaktører

7 Visjon: Olje- og gassklynge Helgeland skal være den ledende leverandørklyngen i nordområdene

8 Hovedmål: Styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft for å øke verdiskapingen i petroleumsnæringen i nord og ta en større andel av et globalt marked.

9 Fokusområder Markedsområder med størst vekstpotensial og strategiske fokusområder Markedsområder Fabrikasjon V&M Avfallshåndtering/miljø Samhandling Innovasjon Kompetanse Posisjonering Basedrift/ logistikk

10 Mål for hvert enkelt markedsområde Frem mot 2018 Hva o Produksjon/fabrikasjon skal leverandørklyngen Subsea på Helgeland o Mål: Øke leveringspresisjonen til 98% (rett kvalitet, tid, kostnad, dokumentasjon og HMS) oppnå innen 2018? o Vedlikehold & Modifikasjon o Mål: Bedriftene i klyngen skal i 2018 ha V&M-kontrakter på tre offshore-installasjoner. V&M på en rigg i land på Helgeland og økt aktivitet på løpende vedlikehold av komponenter. Subsea: 1.linjetjeneste på subseautstyr i samarbeid med produsent o Logistikk/basedrift o Mål: Naturlig valg av base for offshorevirksomhet i Norskehavet/Barentsregionen +LoVe. Tilby komplette base- og logistikkløsninger. o Miljø/avfallshåndtering o Mål: Øke gjenvinningsgrad på avfall fra O&G til 30%. Øke omsetningen med 100% Utvikle løsninger for mer rasjonell behandling og transport (inkl. logistikk)

11 Samlinger 2015 o Strategisamling Mosjøen jan. o Samling i Sandnessjøen, 15. april o Offshore Nordland, juni o Offshore Europe, Aberdeen, sept. o Studietur GCE Blue Maritime på Møre, november

12 Offshore Europe, Aberdeen sept o Olje- og gassklynge Helgeland - felles stand, profilering, ekskursjon, bedriftsbesøk GE Oil&Gas, ASCO m.fl. og relasjonsbygging. Status: 20 påmeldte og plass til noen flere.

13 Studietur til Møre nov o OGH vil lære av de beste i verden. o Presentasjon, møter og ekskursjon i Ålesund og Ulsteinvik o På programmet: GCE Blue Maritime, Rolls-Royce, ARENA Ikuben, Ulstein Verft, Kleven Verft, Campus Ålesund ++ Noen bedrifter dere vil møte? Se En av de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte blå marine operasjoner har den maritime klyngen fått status som GCE. Blue Maritime Cluster drives av Ålesund kunnskapspark.

14 Posisjonering Synliggjøring: o Sette Helgeland på O&G-kartet. Markedsføre samlet kapasitet og kompetanse på ulike arenaer og medier. o Barentshavkonferansen i april, Riggkonferansen mai ++ o Informasjonsmateriell oppdateres. o Nettside for OGH Strategisk arbeid: o Oppfølging av bla. Aasta Hansteen mobilisering, basestøttefunksjoner og subseabase. o Dialog opreratørselskap, hovedkontraktører, Nfk, kommuner, Petro Arctic, OED m.fl. o OGH med i fylkets strategier o Arena vil gi drahjelp til å posisjonere OGH

15 Kompetansetiltak o Prosjektutvikling og ledelse, nov-feb o Introduksjonskurs Subsea 15. april o Subsea Installasjoner Start 6. mai o Varme arbeider, sertifisering 26. mai o Kontrakter i leverandørindustrien, praktisk håndtering fra A til Å? o HMS-kurs for ledere og tillitsvalgte? o Fallsikring? o Andre?

16

17 Innovasjon og klyngeutvikling o Utvikle samarbeidet mellom partnere i OGH o Workshops med relevante tema eks. Future Manufacturing, LEAN ++ o B2B-møter mellom klyngeaktører og med oljeselskap, hovedleverandører og Møter og presentasjon for Statoil i februar. o Etablere arbeidsgrupper innen markedsområder med størst vekstpotensial o Konkrete prosjekter flere sammen eller enkeltbedrifter Finansieringsmuligheter feks. VRI Industri, SkatteFUNN, RFF Nord-Norge o Synliggjøre pågående utviklingsprosjekter og dele kunnskap

18 Hvordan skal klyngesamarbeidet i OGH bidra til økt konkurransekraft og vekst? o Produksjon/fabrikasjon Subsea o Tiltak: Etablere innsatsgruppe fabrikasjon. Samarbeid om dokumentasjon, guidelines og forbedringsprosjekt (LEAN). Start med en kartlegging av leveringspresisjon i dag. o Vedlikehold & Modifikasjon o Tiltak: Samarbeid om anbud/kontrakter. Kontakt og dialog med hovedkontraktører. Kunnskapsinnhenting og formidling. Påvirkning (O&G-bransjen, politisk, internt i klyngen). o Logistikk/basedrift o Tiltak: Etablere faggruppe base/logistikk. Samarbeid på innsalg og markedsføring. Kartlegging av aktivitet og behov for varer og tjenester. Dra til seg subsea-aktivitet som naturlig burde tilfalle regionen. Koordinering av markedsarbeid. Videreformidle kunnskap og info. o Miljø/avfallshåndtering o Tiltak: Formalisert samarbeid bedrifter og FoU. Utvikle analysemetodikk for ulike typer avfall. Gjennomføre verdistrømsanalyse (type avfall, mengde, flyt - dagens varestrøm/behandling).

19 Arena-prosessen videre o Prosjektskisse levert gjennom første nåløye o Signerte partneravtaler o Innspill på søknad fra partnerne i klyngen o Utarbeide fullstendig prosjektsøknad o Gjennomgang i styringsgruppa o Sende inn innen 24. april kl o 33 klynger konkurrerer om 4 plasser o Ekspertvurdering o Mulig intervjuer adm og styringsgruppe i mai o Offentliggjøring 11. juni

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011

Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011 Sluttrapport Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011 Kort om rapporten: Beskrivelse av gjennomføring og måloppnåelse iht. rammer og mål i prosjektet. En evaluering av gjennomføringen

Detaljer

Dialogkonferanse "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring"

Dialogkonferanse Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring Dialogkonferanse "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring" Sted: Rica Nidelven Hotell, Trondheim Tid: 8. mai kl. 09:30-16:30 Hva er de store trendene innen teknologiutvikling

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER Først vil jeg si at jeg er glad for å se så mange sentrale aktører delta fra de ulike byregionene. Jeg synes dere har gjort en god prioritering ved å være her. En god start på programmet kan vise seg å

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer