RAPPORT ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011"

Transkript

1 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst og nyskaping på Helgeland ved å koble privat og offentlig virksomhet, virkemiddelapparat, forskning og utdanning. Selskapet er en del av SIVA sitt landsdekkende nettverk av Kunnskapsparker, Forskningsparker og Næringshager - og er Kunnskapspark for Helgeland. Våre satsingsområder er kompetanseutvikling og stedsutvikling. Ved å utøve rollene som motor, megler og møteplass mellom de ulike aktørene, skal vi skape vekst på Helgeland. Samspill skaper vekst!

2 INNLEDNING... 2 SAMMENDRAG AKTIVITETER OG RESULTATER KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND... 2 DE STØRSTE PROSJEKTER OG AKTIVITETER I KOMPETANSEUTVIKLING HELGELAND... 4 SAMSPILL MELLOM KULTUR OG NÆRINGSLIV PÅ HELGELAND VRI NORDLAND - OPPLEVELSESBASERT REISELIV... 7 KOMPETANSENETTVERK FOR REISELIVET PÅ HELGELAND... 7 OPPLEVELSESNÆRINGENE PÅ HELGELAND FOU-PROSJEKT HELGELAND... 8 INDUSTRINETTVERK LOGISTIKK... 9 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND VRI OLJE OG GASS HELGELAND VIVILHEIM RANA KOMMUNALE STUDENTRÅD (RKS) SAMARBEID SKOLE/INDUSTRI I POLARSIRKELREGIONEN SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND ( ) KARRIEREDAGEN YRKES- OG UTDANNINGSMESSE PÅ NORD-HELGELAND TRAINEEORDNINGEN KANDIDAT HELGELAND KVINNOVASJON HELGELAND KARI-NETT INTEGRERINGSPROSJEKT FELLES ARBEIDSMARKED I NORDOMRÅDENE UTVIKLING AV HELGELAND KUNNSKAPSSENTER NETTVERK KUNNSKAPSPARKEN DELTAR I...18 INNOVASJONSFORUM NORDLAND VIN VI I NORD - NETTVERK FOR Å FREMME FLEKSIBEL HØGERE UTDANNING VOX NASJONALT SENTER FOR VOKSENOPPLÆRING SAMARBEIDSPARTNERE...18 Side 1

3 INNLEDNING Sammendrag aktiviteter og resultater Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland AS (KPH) jobber med kompetanseutvikling, forsknings- og utviklingsprosjekter og tiltak for å sikre rekruttering og økt bolyst på Helgeland. I 2011deltok ca 2000 personer på studier, kurs og seminarer i regi av KPH. Satsingen på forsknings- og utvikling har gitt resultater, og KPH har initiert 10 FoU-prosjekter i næringslivet. Mer enn 1500 personer deltok i 2011 på våre arrangementer og tiltak for å sikre rekruttering og økt bolyst på Helgeland. Som Kunnskapspark for Helgeland er det viktig for oss å være tilstede og bidra med aktivitet i hele regionen. Vår organisasjon er liten, og vi har begrensede ressurser til å være fysisk tilstede over alt. Vi har styrket samarbeidet ytterligere med bedrifter og utviklingsaktører i Sandnessjøen, Mosjøen, Brønnøysund og andre kommuner. Vi utfører våre aktiviteter i samarbeid med disse, og har flere prosjekter enn noen gang som går over hele regionen. Bedrifter og offentlige virksomheter tar stadig oftere kontakt med oss, og fremhever at utdanningstilbud lokalt gjør at flere kan delta og at bistand fra KPH gjør det enklere å få til innovasjonsprosjekter. KPH har i 2011 hatt 5 årsverk. Bjørn Audun Risøy ble i februar permanent ansatt som daglig leder og Siren Døhl Himle ansatt som prosjektleder etter endt traineeperiode i juli. Øvrige prosjektledere er Monica Paulsen, Tone Jakobsen og Torbjørn Aag. Vi har fått flere nye oppdrag og skal i 2012 forsterke laget med to personer. KPH mottar ikke driftstilskudd. Inntektene skapes ved gjennomføring av prosjekter for private og offentlige aktører, og fra salg av kurs, seminarer og diverse tjenester. Selskapet er etablert ut fra en samfunnsøkonomisk begrunnelse, men skal drives på bedriftsøkonomisk basis. Aksept og godt omdømme i regionen er viktig for vårt eksistensgrunnlag og det er avgjørende at vi har høy kvalitet på arbeidet og til enhver tid innfrir våre kunders og samarbeidspartneres forventninger. Side 2

4 Kunnskapsparken Helgeland AS ble i 2011 nominert til Årets bedrift av næringslivet i Rana. Øvrige nominerte var de store kapitalsterke bedriftene Rana Gruber og HHO Holding, der sistnevnte gikk av med seieren. Nominasjonen er en stor ære for oss og gir oss inspirasjon til å jobbe hardt videre. Side 3

5 DE STØRSTE PROSJEKTER OG AKTIVITETER I 2011 Kompetanseutvikling Helgeland Målet med prosjektet: Prosjektets mål er å styrke samfunns- og næringsutviklingen på Helgeland ved å tilby studier og kurs som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Kunnskapsparken Helgeland (Mo i Rana), Torgar Næringshage (Brønnøysund), Studiesenter Ytre Helgeland (Sandnessjøen) og Mosjøen Studiesenter (Mosjøen) samarbeider i prosjektet om å fange opp behov og sette i gang opplæring. Ved å samkjøre behovet i de ulike regionene, vil Helgeland med sine innbyggere utgjøre et stort og viktig marked for mange ulike opplæringsaktører. Aktørene er enige om at Kunnskapsparken Helgeland skal ha en koordinatorrolle i arbeidet på Helgeland. Kunnskapsparken er motor, megler og møteplass kompetansearbeidet mellom næringsliv, kompetanseinstitusjoner og myndigheter. Vi har i 2011 hatt aktivitet i 8 kompetansegrupper: Industri, Logistikk, Handel/service, Offentlig, Helse og Bibliotek/arkiv, samt Kraft/energi og IKT som er etablert i De 65 personene fra 50 ulike bedrifter i bransjegruppene representerer til sammen om lag 7200 ansatte. Om lag 2000 personer deltok i 2011 på utdanning, kurs og andre arrangement som følge av arbeidet i bransjegruppene. Evalueringer av arbeidet i kompetansegruppene viser at bedrifter og offentlige virksomheter er positive både til innhold, form og verdi. Nesten 70 % svarer at flere tar utdanning/kurs når tilbudene gis lokalt. Kurs og studier gjennomført og igangsatt 2011: STUDIER I 2011 FAGLIG ANSVARLIG DELTAKERE Forvaltningsrett 2011 (10 stp) Universitetet i Tromsø 25 Bedriftsøkonomi (60 stp over to år) Universitetet i Nordland 47 1-årig Forkurs for Ingeniørutdanning Høgskolen i Narvik 23 Bachelor ingeniør, nettbasert Høgskolen i Narvik 4 1. avd Jus Folkeuniversitetet Helgeland 7 Digitalisering, dok. og gjenfinning (10 stp) Universitetet i Tromsø 36 Reiselivsmarkedsføring, nettbasert (10 stp) Høgskolen i Finnmark 4 Engelsk i arbeidslivet (6 stp) Høgskolen i Nesna 18 Praktisk ledelse (10 stp) Norsk Industri/HiST 20 Gjeldsrådgivning (10 stp) Universitetet i Agder 37 Transport og logistikkøkonomi (10 stp) Universitetet i Nordland 25 Praktisk ledelse (10 stp) nytt kull Norsk Industri/HiST 17 = 263 Side 4

6 KURS I 2011 FAGLIG ANSVARLIG DELTAKERE Offentlighetsloven UiT/adv. Gislaug Øygarden 19 Håndtering av farlig gods MIP Sikkerhetssenter 16 Kompetanserekke Helsepedagogikk, 3 dager Læring og mestring - Bjørnar Allgot, diabetesforb Motiverende intervju - T. Børtveit, psykologi spes. Presentasjonsteknikk og Læring i grupper - Adm.dir Per M. Knutsen og Spes. psykiatri Grazyna Banak Kompetanserekke for servicebransjen, 2 kurs Per Ivar Seljeseth Service Lars Losvik Kundeservice Helgelandssykehuset HMS-kurs Norsk Industri 7 Instruksjonskurs (2 kurs våren 2011) Norsk Industri 31 Kontraktsrett olje/gass-leverandører Norsk industri 14 Innføring i petroleumsteknologi, (S.sjøen) Nortrain-Norw. Drill. Academy 14 MVA-kurs Ernst & Young 25 Juss og avtaleforhold i arbeidslivet Adv. Gislaug Øygarden 24 Kursrekke private barnehager - april + november KPH + KreU Gasskurs (Sandnessjøen) Teknologisk institutt 9 Sertifikatutstederkurs gass Teknologisk institutt 6 Styrekurs PWC / Advokathuset Helgeland 25 Kurs i sosiale medier SeNor 17 Kurs i sosiale medier (Mosjøen) SeNor/KPH 16 Lederkurs personal KPH 15 Eldreomsorg Folkeuniversitetet 4 Barne- og ungdomsarbeider Folkeuniversitetet 5 Salg, service og sikkerhet (teori, fagbrev) Folkeuniversitetet 6 MS project KPH + Sigurd Finne 16 Excel-kurs (7 kurs, ulike nivåer) KPH + Minar og Sigurd Finne 103 = 660 Seminarer/konferanser med utspring i kompetansegruppene: Den største konferansen vi arrangerer er Samspill skaper vekst, som ble arrangert for niende gang i Hit kommer store navn som ellers bare fins på arrangement i de store byene. Gjennom å samarbeide med NAV, SI, Helgeland Sparebank og Helgelandssykehuset sikrer vi nok deltakere slik at det er mulig å arrangere en slik konferanse også i Mo i Rana. KPH arrangerte kompetansekonferanse i juni 2011 i samarbeid med Helgeland Sparebank, næringsliv og offentlige virksomheter. Konferansen samlet 82 deltakere og ble en vurdert som en suksess med stort engasjement, faglig påfyll, gode diskusjoner og innspill til videre arbeid. I juni 2012 blir det ny kompetansekonferanse. Prosjektet Kompetanseutvikling Helgeland er finansiert av Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Partnerskap Indre Helgeland. Vi har samarbeidsavtaler med Høgskolene i Nesna og Narvik og Universitetene i Bodø og Tromsø, og deres bidrag inngår som finansiering av prosjektet. Side 5

7 KONFERANSER OG SEMINARER 2011 FAGLIG ANSVARLIG DELTAKERE Konferansen Samspill skaper vekst KPH 330 Kompetansekonferanse KPH + Helgeland sparebank 82 Creative Meetpoint, Opplevelsesprosjektet KPH 30 Inspirasjonsseminar Helgelandssykehuset 9/3-11 KPH 150 Workshop i Forretningsmodellering FoU KPH +Viaduct 32 FoU-seminar med Norut Narvik, HiN og KUB FoU KPH 23 SkatteFUNN-seminar FoU KPH +SN 6 Muligheter Barentsregionen Kultur & Næring KPH 35 Inspirasjonsseminar rådgivere og lærere Skole & Arbeidsliv KPH 30 Arbeidsglede, Samspill og Kommunikasjon KPH + NAV + Anne Samuelsen 215 FoU-seminar om Moderne Produksjon FoU KPH + HiN 11 Kultur/næringsseminar med bla Arthur Arntsen Kultur & næring KPH 60 = 1004 NB: Noen av kursene listet opp i tabellene ovenfor inngår som en aktivitet i andre prosjekter, som beskrevet på de neste sidene. Samspill mellom kultur og næringsliv på Helgeland Målet med prosjektet: - Skape møteplasser for kultur og næringsliv i Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana - Bidra til kompetanseutvikling og kompetanseoverføring mellom næringsliv og kultur - Utdanne Helgelandsambassadører Kunnskapsparken Helgeland, Torgar Næringshage (Brønnøysund), Sentrum Næringshage (Sandnessjøen og Mosjøen), Helgeland Kulturinkubator, Helgeland Sparebank og Nordland fylkeskommune har samarbeidet om prosjektet med formål å styrke Helgelands attraktivitet ved å koble kultur og næringsliv i regionen. Det har vært spesielt fokus på de 4 byene på Helgeland. Prosjektet startet våren 2008 og ble avsluttet høsten Nordland fylkeskommune og Helgeland Sparebank har finansiert prosjektet.. Aktiviteter oppsummert: 14. juni ble det arrangert miniseminar i forbindelse med åpningen av Petro Næringshagen i Sandnessjøen. I Mosjøen ble det den 23. februar arrangert kultur og næringsseminar på Kulturverkstedet. Ambassadørkurset ble gjennomført i Sandnessjøen 11. april og i Mosjøen 12. april. I Brønnøysund ble det arrangert Ramtindkonferanse den 26. mai som en del av prosjektet hvor fokus var på samarbeid, suksess og muligheter. I Mo i Rana ble det arrangert seminar den 27. mai om hvordan kultur er med på å prege et steds attraktivitet. Her deltok 80 stk. Siste seminaret ble arrangert 14. oktober med vekt på muligheter i nordområdene for kultur og næringsliv i regionen. På dette seminaret deltok 32 stk. Ambassadørkursene i Mo i Rana ble arrangert 3 og 10. mai med til sammen 29 deltakere. Totalt i prosjektperioden er det tilrettelagt 23 ulike seminarer og møteplasser på Helgeland med totalt 919 deltakere og 19 ambassadørkurs med til sammen 514 deltakere! Side 6

8 VRI Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv Mål med prosjektet: VRI (virkemidler for regional innovasjon og FoU) er en satsing som bla skal bidra til økt innovasjon og utvikling i reiselivsnæringa gjennom god samhandling med FoU-miljøer. VRI er finansiert av NFK og Forskningsrådet. KPH har deltatt i prosjektgruppa og vært pådriver og koordinator for aktivitetene på Helgeland. Aktiviteter i 2011: På samlingene i 2011 har hovedfokus vært på muligheter for innovasjon og utikling for bedriftene ved deltakelse i et forpliktende bedriftsnettverk. Det er gjennomført 3 samlinger: september på Dønna, 30. september i Mosjøen og oktober i Mo i Rana. Reiselivsbedriftene som har deltatt mener at en tettere og bedre dialog med FoU- miljøene sikrer viktig tilgang til kunnskap, som igjen bidrar til vekst i reiselivet på Helgeland. Som et resultat av dette arbeidet har 5 bedrifter søkt Innovasjon Norge om støtte til et forpliktende bedriftsnettverk som skal utvikle opplevelsesprodukter på Helgeland. For å utvikle konkurransedyktige opplevelsesbedrifter på Helgeland som er drivere for vekst og utvikling, er vi avhengig av kompetanseheving. En må sikre kompetanseoverføring slik at de investeringene som nå gjøres i reiselivssatsing på Helgeland kommer enda mer til nytte for hele reiselivet. Virkemidlene i VRI må derfor benyttes på en slik måte at det kommer næringen mest mulig til nytte. Kompetansenettverk for reiselivet på Helgeland KPH, Bioforsk Tjøtta, HiNe, Torgar Næringshage og Helgeland Museum etablerte i 2010 et Kompetansenettverk for reiselivet på Helgeland. Nettverket ble i 2011 utvidet og forsterket med Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning. KPH ivaretar prosjektledelsen. Mål med prosjektet: Utvikle næringsrettet kompetanse innen reiseliv, samordne opplæringstilbud, samarbeide om prosjekter og tiltak for å styrke reiselivet i regionen, samt koordinere opplæring mot annet utviklingsarbeid. Aktiviteter og resultater 2011: Prosjektet har resultert i bedre dialog mellom kompetanse/fou-miljøene i Nordland. Vi har kartlagt kompetansebehov i reiselivsnæringa, samarbeidet om studietilbud og FoU-prosjekt, gjennomført nettverksmøter, kompetanseoverføring og koordinering, samt laget oversikt over aktører og kompetansetilbud som er sendt ut til reiselivsnæringa. Kompetansemiljøene, destinasjonsselskap, fylkeskommune, fylkesmann og utviklingsselskap mener det er viktig å ha denne felles arenaen for samarbeid, felles oppdatering og planlegging. Terskelen for å ta kontakt er blitt lavere og det oppleves som om avstandene på Helgeland er blitt mindre. Nettverket bidrar også til å skape god samhandling mellom Helgeland og Bodø-miljøene. KPH har derfor søkt om videreføring av prosjektet. Opplevelsesnæringene på Helgeland Vi er gang med et 3-årig kompetanse- og nettverksprogram for opplevelsesnæringene på Helgeland, finansiert av Helgeland sparebank og Nordland fylkeskommune. Prosjektsamarbeidet skal involvere kultur- og reiselivsnæringen på hele Helgeland. Prosjektet ledes av KPH med Torgar og Sentrum Næringshage som partnere. Mål med prosjektet: Gjennom konkrete kompetansetiltak og nettverksbygging skal prosjektet øke kompetansen i opplevelsesnæringene, for å styrke konkurranseevnen og stimulere til økt entreprenørskap. Ved kobling og samhandling mellom reiseliv og kulturnæringer skal en stimulere til utvikling av nye sterke opplevelsesprodukter som kan bidra til økt regional verdiskaping. Side 7

9 Bidra til økt kunnskap om opplevelsesnæringene, med spesiell vekt på kulturnæringene Koble opplevelsesnæringene med FoU-miljøer, annet næringsliv, offentlig forvaltning og virkemiddelapparat. Bidra til økt stedsattraktivitet gjennom utvikling av sterke opplevelsesbedrifter Gjennom konkrete kompetansetiltak ulike nettverksamlinger og dialogkonferanser skal en bidra til en sterkere opplevelsesnæring på Helgeland. Aktiviteter i 2011: Prosjektet kom i gang 3. kvartal 2011 hvor det ble etablert egen styringsgruppe med representanter fra samtlige partnere. Deretter ble det holdt egne møter i Mosjøen og Brønnøysund med partnerne og representanter fra næringene for å forankre prosjektet. Første nettverksamling ble arrangert 2. september med aktører innen kulturnæringen i forbindelse med Verket Musikkfestival i Mo i Rana, mens det var egen nettverksamling på kulturverkstedet i Mosjøen 15. september. Planlagt nettverksamling på Vega Havhotell i desember ble flyttet til januar FoU-prosjekt Helgeland Mål med prosjektet: Initiere økt FoU-aktivitet på Helgeland ved å koble næringsliv med forsknings- og utdanningsmiljø. Gjennom prosjektet har vi bidratt med og: 1. Gjøre bedriftene kjent med aktuelle og relevante FoU-miljøer 2. Bevisstgjøre og informere om tilgjengelige finansieringsordninger for FoU-virksomhet 3. Bistå bedriftene i søknadsskriving 4. Få i gang flere forskningsprosjekter Prosjektet er et samarbeid med Sentrum Næringshage i Mosjøen og Sandnessjøen og er finansiert av Nordland fylkeskommune. Aktiviteter i regi av KPH i 2011: Workshop i Forretningsmodellering for vekstbedrifter, med 28 deltakere fra en rekke Helgelandskommuner. FoU-seminar: Hvordan kan bedriftene få til et produktivt samarbeid med forsknings- utviklings- og høgskolemiljøer? Foredrag ved Kunnskapsparken Helgeland, Norut Narvik, Høgskolen i Narvik og Mo industriinkubator. 24 deltok på seminaret. FoU-seminar om Moderne Produksjon med der Foredragsholdere fra Høgskolen i Narvik - Industriell produksjon sto for faglig innhold. Aktuelle tema var Bruk av industriroboter i montasjeoperasjoner, Ny maskineringsstandard for NC-maskiner, Lean og Six Sigma samt informasjon om fleksible utdanningsløp i høgskolen. Seminaret hadde 11 deltakere fra ulike bedrifter. Kurs i SkatteFUNN. Kursholder Bjørn Sørvig fra Sentrum næringshage. 5 engasjerte deltakere var med på kurset, og to av bedriftene sendte inn skattefunn-søknad i etterkant. Vi har bidratt i utforming av ytterligere en skattefunn-søknad i 2011 som resultat av bedriftsbesøk. Bedriftsbesøk: KPH har gjennomført ca 20 bedriftsbesøk for kartlegging av mulige nye produkter, prosesser eller tjenester, samt informasjon om virkemidler. Disse besøkene har resultert i at flere av bedriftene er koblet mot relevant FoU-partner i konkrete kompetansemeglingsprosjekter. Vi har bistått bedriftene i arbeidet med utforming av prosjektsøknad, igangsetting, oppfølging og rapportering av prosjekt. Side 8

10 FoU-prosjekter i gang i 2011 (KM-prosjekter, hver med en ramme på NOK): EDB Card Services og HiNe avd. IT Utvikling av nytt system for behandling av data til bank og ID-kort Meyership og Høgskolen i Molde Kartlegging og analyse av bruk av 25,25 modulvogntog Entreprenør Hans Johnny Høgås og NTNU Utvikling mot fullprofilboring for småskala vannkraftverkutbygging Helgeland Offshore og SINTEF materialer og kjemi Muligheter for høykvalitets påleggssveising Momek Building og Norut Narvik Fundamentering i kaldt klima Hemnes reiseliv og Bioforsk Nord Tjøtta Utvikling av bærekraftig reiseliv ved Okstindan Arena Bygg og Norut Narvik Utvikling av nye løsninger for sikker drift av trykkhall i kaldt klima SkatteFUNN-prosjekter 2011 Miljøteknikk Terrateam og SINTEF MetalPlas og Vale Manganese Norway Andre som resultat av informasjon: Nordic Fueltech Systems AS, Vale Manganese, Momek Group og evt andre som vi ikke kjenner til. FoU-prosjekter under planlegging/i søkeprosess: Nordic Comfort Products og Høgskolen i Narvik Miljøteknikk Terrateam og SINTEF materialer og kjemi Arbeidet med å informere bedrifter om aktuelle virkemidler innen FoU videreføres både gjennom arrangementer og bedriftsbesøk. FoU-satsingen til Kunnskapsparken Helgeland styrkes ytterligere gjennom ansettelse av siviling. - miljø/energi. Industrinettverk Logistikk Prosjektet organiseres som et treårig Bedriftsnettverk ( ), med et totalbudsjett på ca. 5 mill. Prosjektet eies av MIP, ledes av Mo industriinkubator (KUB) og finansieres av Innovasjon Norge og bedriftene. KPH deltar i prosjektadministrasjonen og har ansvar for kompetanse- og FoU-tiltak. Hovedmål er å oppnå kostnadsreduksjoner og tilbudsforbedringer gjennom bedre samordning av inn- og utgående transporter til/fra ide store industriclustrene i Nordland - Rana, Mosjøen, Glomfjord og Salten. Følgende bedrifter har deltatt: Celsa, SMA Mineral, Momek Group, AKVA group, Helgeland Plast, Rana Industriterminal, Strand Shipping, Meyership, M Jürgensen, Mo Industritransport, Rana Havnevesen, Mosjøen industriterminal, Industri Vekst Mosjøen og Elkem Salten. I tillegg er følgende eksterne miljøer involvert i prosjektet: Handelshøgskolen i Bodø/UiN, Høgskolen i Molde, Innovasjon Norge og Sitma. Det jobbes for å videreføre nettverket som et Arena-prosjekt. Side 9

11 Aktiviteter i 2011 Workshop i Containergruppa og Transporthubgruppa i mai, Nettverkssamling i Salten oktober, Miniseminar 23. november. Studium i Logistikk og transportøkonomi (10 stp) med 25 deltakere ble arrangert i KPH i jan-mai 2011, med forelesere fra Universitetet i Nordland. To studenter ved UiN har skrevet bacheloroppgaver med utgangspunkt i relevante problemstillinger for nettverket. Kurs i internasjonal handel og elektroniske meldinger ble arrangert i januar Shipping Academy-kurs i regi av Bulkforum arrangeres i mars Olje- og Gassnettverk Helgeland Første prosjektfase ble avsluttet i mai 2011 med Mo industriinkubator (KUB) som prosjektledelse og KPH som medspillere. Gode samlinger, kurs og kartlegginger er gjennomført og vi har jobbet for at nettverket skulle bli representativt for Helgeland. På bakgrunn av leverandørbedriftenes ønske reorganisering og videreføring av nettverket tok KPH, Petro Arctic og Sentrum næringshage initiativ til et forprosjekt, som med støtte fra VRI Nordland ble gjennomført i juni-desember. Etter to år og to måneders jobbing med å få bred forankring på Helgeland har vi lyktes. Olje- og gassnettverk Helgeland ble formelt etablert 29. november, med 40 deltakere fra 35 ulike leverandørbedrifter lokalisert på Helgeland. Bedriftene har en samlet omsetning på ca 4,5-5 mrd NOK. Nettverket organiseres som et treårig regionalt bedriftsnettverksprosjekt under leverandørnettverket Petro Arctic. Kunnskapsparken Helgeland v/bjørn Audun Risøy og Sentrum næringshage v/eirik Hansen skal ivareta prosjektledelsen. Hovedmål: Nettverket skal bidra til å utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom styrket samarbeid, kompetansebygging, markedskunnskap og synliggjøring. Øke de regionale ringvirkninger av eksisterende og nye feltutbygginger i Nord-Norge. Delmål: Tilrettelegge for bedre samarbeid mellom bedriftene Bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetansebygging og nyskaping Økt markedskunnskap, bransjekunnskap og kontaktmuligheter Bedre kontakt mellom bedriftsmiljøet, FoU-miljøer og det offentlige Ekstern profilering og synliggjøring av olje- og gassindustrien på Helgeland Strategisk arbeid for at Helgeland skal få størst mulig ringvirkninger av feltutbygginger i Nord- Norge (innspill fra bedriftene til PA, politikere og oljeselskap) Satsingsområder: 1. Kompetanseutvikling 2. Synliggjøring/kommunikasjon 3. Markedskunnskap 4. Strategisk arbeid Deltakere i nettverket: Nordmiljø, Bring Logistics, avd Helgeland, Momek Group, BIS Production Partner avd Mosjøen, Helgeland V & M (managementselskap for alliansen Sinus, Slipen Mekaniske, Alsten Construction, Inspecta, Sandnessjøen Engineering, Svetek, Onshore Group og Miras), Miras Group, Sandnessjøen Engineering, Slipen Mekaniske, Sinus, ASCO Norge avd. Sandnessjøen, Helgelandsbase, Westcon Helgeland, Helgeland gass, Torghatten Trafikkselskap, Truck Tek, Ramco Norway avd. Sandnessjøen, Seløy undervannsservice/maritime Venture, Helgeland industrier AS (HIAS), Mosjøen kulde og klimaservice, Kjøleservice Helgeland, Minic, Weldservices, Løkaas AS, KSB Lindflaten avd. Rana, Tess Rana, Rantex, Mo industriinkubator, Miljøteknikk Terrateam, Lofthus AS, Haug offshore services, YIT avd. Helgeland, Side 10

12 Coastbase Nordland, Aquarock og BM Elektro. Også Norsk Gjenvinning Offshore, Det Norske Veritas avd. Mo i Rana, Molab AS er interessert. Nettverket er åpent for alle bedrifter i regionen som retter seg markedsmessig mot olje/gass-sektoren. Over 30 av bedriftene har skrevet intensjonsavtaler om deltakelse, og vi regner med at flere vil komme til. Vi skal nå jobbe videre for å søke øvrig finansiering av prosjektet. Første nettverkssamling planlegges i mars VRI Olje og Gass Helgeland VRI Nordland har i et eget satsingsområde innen Olje og gass, med fokus på Helgeland. Målet er å bidra til systematisk kompetanseutvikling og nye innovative løsninger, samt en betydelig vekst i næringen gjennom målrettet samarbeid. Norut Narvik har prosjektledelsen. KPH er engasjert for å tilrettelegge på Helgeland for styrket samhandling mellom leverandørbedrifter og forskningsmiljøer. I tillegg til de åpne fellesmøtene, har vi gjennom VRI O&G i 2011gjennomført 15 besøk/møter med følgende ti bedrifter: Miljøteknikk Terrateam, NordMiljø, Helgeland Plast, BIS Production Partner avd. Mosjøen, Molab, Helgeland Betong, Minikraft, Momek Building, Miras Group og Momek Group. I tillegg til Norut og KPH har Høgskolen i Narvik deltatt på noen av møtene. KPH har tilrettelagt for møtene, tatt oss av avtaler og oppfølging, deltatt på møtene og utført etterarbeid/referatskriving og videre oppfølging/samordning. Arbeidet videreføres i Vivilheim I løpet av 2011er ViVilheim organisert som egen forening med Trine Rimer fra Mediehuset Helgeland som styreleder. En har avtale med Mosjøen og Omegn Næringsselskap som leies inn med prosjektledelse. Vivilheim har fått tilskudd på over 3 år fra Bolyst midlene til KRD og har lokale arbeidsgrupper i Mosjøen og i Mo i Rana. KPH har ledelse for arbeidsgruppen i Mo i Rana. Totalt er det pr dags dato 30 bedrifter som er partnere og en har registret til sammen 510 medlemmer i Vivilheim. Medlemmene oppdateres jevnlig med nyhetsbrev om det som skjer i regionen, spesielt med fokus på jobb- og karrieremuligheter, men også på viktige hendelser innen kultur- og samfunnsliv. Det ble tilrettelagt et eget arrangement i ved MOMEK Group med foredrag fra både næringsliv og offentlige myndigheter. Rana kommunale studentråd (RKS) Studentrådet har som overordnet mål å bidra til å utvikle Mo i Rana til en bedre studentby. Rådet består av representanter fra Rana kommune, høgskolens lokale administrasjoner, studenter, samskipnadene og KPH. Den viktigste saken rådet har arbeidet med har vært felles høgskolesenter. I tillegg har rådet arbeidet med ulike velferdstiltak, øremerkede barnehageplasser, studenthybler og offentlig transporttilbud. KPH engasjeres av studentrådet til å arrangere informasjonsdag for nye studenter, og opplevelsestur for studenter med omsvisning og guiding. KPH er også engasjert av RKS for å tilrettelegge ulike arrangementer og tiltak i forbindelse med Forskningsdagene. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Rana kommune, UiN, HiNe og forskningsavdelingen ved UiN har det vært tilrettelagt ulike arrangementer som er skreddersydd for både lærere, studenter, elever grunnskolen og i videregående skole. Side 11

13 Samarbeid skole/industri i Polarsirkelregionen Kort oppsummering av aktiviteter og resultater: Industrien i Rana, BP, grunnskolene i Rana, Hemnes og Nesna, Polarsirkelen videregående skole, KPH, Veiledningssenteret, Opplæringskontoret på Nord-Helgeland, KUB, Rana Næringsforening, NHO Nordland og Norsk Industri deltok i prosjektet, som ble avsluttet i Prosjektet ble i hovedsak finansiert av industrien, og med støtte fra Nordland fylkeskommune. I løpet av prosjektperioden har ca 1500 elever på 9. trinn fra Rana, Hemnes og Nesna vært på omvisning i Mo Industripark. De har fått guidede turer i buss, samt besøk hos sine partnerskapsbedrifter. Mer enn 2900 elever fra 10. trinn og videregående skoler har deltatt på informasjonsdager og messer der bedrifter og skoler har informert om karrieremuligheter og utdanningsveier til jobb i industrien. Vitenskapsmannen Andreas Wahl har inspirert til å velge realfag. I tillegg til de 4400 elevene har mer enn 100 lærere, rådgivere, inspektører og rektorer ved 10 grunnskoler og Polarsirkelen vgs deltatt på infomøter, omvisning og arrangementer. KPH har i prosjektet bidratt til å sikre Forkurs ingeniørutdanning i Mo i Rana, studieretning i automasjon på vgs og skaffet praksisplasser for studentene. I tillegg har vi representert bedriftene på totalt 14 karrieremesser i Trondheim, Narvik, Tromsø, Bodø og Mo i Rana og møtt ca 7000 studenter. Vi registrerer økt bevissthet om skolevalg hos elevene og økt kunnskap om lærlingeordningen. Årsakene til denne positive forandringen kan også ligge i læremateriellet skolene bruker. Faget utdanningsvalg i ungdomstrinnet, der dette prosjektet er forankret, og malene som prosjektet har utarbeidet bør tillegges stor vekt. Vi mener at god informasjon og kunnskap øker sjansen for at ungdom velger rett studieretning, og dermed også vil bidra til å redusere frafall i videregående skole. Økt kunnskap og forbedret dialog mellom skole og industri gjennom prosjektet, har også bidratt til at ungdommer og læreres holdninger til jobb og karriere i industrien er blitt bedre. Side 12

14 Samarbeid skole og næringsliv på Nord-Helgeland ( ) Bakgrunn og mål med prosjektet: Næringslivet ønsker å fornye og styrke samarbeidet med grunnskolene på Nord-Helgeland, Polarsirkelen vgs, høgskoler/ universiteter, KPH, Karrieresenteret, Opplæringskontoret, Rana Næringsforening, NHO og Nfk. Hovedmålet er å sikre rekruttering av teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse til industri- og teknologibedrifter. Prosjektet startet opp i august 2011med følgende prosjekteiere: Gjennomførte aktiviteter høsten 2011: - Vitenshow 26. sept med fysiker Andreas Wahl, med 800 deltakere fra 10. kl i Rana, Hemnes og Lurøy - Nysgjerrigper 28. sept med realfagstorg for 130 elever fra 6. klasser. - Omvisning og bedriftsbesøk 22 studenter og lærere på Forkurs ingeniørutdanning 8. september. - Informasjons- og inspirasjonsmøte 20. oktober for ca 30 lærere, rådgivere og klassekontakter for 9.-klasser på de ni ungdomsskolene i regionen, inkludert faglig del med Lars Losvik. - Inngåelse av nye partnerskapsavtaler mellom 9 grunnskoler og bedrifter. - Omvisning og bedriftsbesøk november fra 9. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, ca. 500 elever - Stand og presentasjoner på Karrieredager: UiT 5. oktober og Høgskolen i Narvik oktober - Møter for planlegging av Karrieredagen Karrieredagen Yrkes- og utdanningsmesse på Nord-Helgeland Kunnskapsparken Helgeland har tatt initiativ til å sette i gang et treårig prosjekt sammen med de videregående skolene i Polarsirkelregionen 1, Høgskoler og Universitet i Nordland og et utvalg store private og offentlige virksomheter. Hovedmål er å informere og bevisstgjøre ungdommer på Nord-Helgeland om yrkes- og utdanningsmuligheter i regionen, og å bidra med god informasjon slik at flest mulig tar rett valg og forhindre frafall fra videregående skoler, universitet og høgskoler. Delmål: Å styrke utdanningsinstitusjonenes posisjon og forbindelse til vår region, og å samle ungdommer fra hele Nord-Helgeland til en spennende dag der vi setter kunnskap i fokus. For TIP- og realfag vil vi 1 Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna Side 13

15 ha et ekstra fokus på å rekruttere jenter. Målgruppe for prosjektet er: Aktivitet: 10. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy, Træna, Grane og Hattfjelldal. 1., 2., og 3. trinn ved Polarsirkelen vgs og KVN Nesna. Lærere, rådgivere, rektorer Vi tilrettelegger et årlig arrangement der et stort messeområde med stands fra industri, helse- og offentlige virksomheter. I tillegg til å informere om bedriftene kan man ha egne stands der man presenterer lærlinger, og evt. realfagspromotering rettet mot jenter. Karrieredagen 2011 samlet 2000 skoleelever/studenter til en spennende dag i Ranahallen. Ca. 300 personer sto på stands for 45 ulike bedrifter, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner. Jan Fredrik Karlsen holdt inspirasjonsforedrag, og i tillegg hadde ti andre representanter for bedrifter og studiesteder innlegg for å gi informasjon til deltakerne. Side 14

16 Traineeordningen Kandidat Helgeland Som et ledd i å trekke til oss ny og ung kompetanse samt å bremse fraflyttingen fra regionen, har KPH etablert en egen traineeordning. Bakgrunnen er at fraflyttingsraten fra Helgeland er høy, særlig for gruppen unge voksne. Regionen har behov for tilførsel av ny arbeidskraft, samtidig som det finnes for få jobbmuligheter for nyutdannede. Traineeprogrammet Kandidat Helgeland er attraktivt for ungdom med høy kompetanse. Traineene får delta i et kompetanseprogram og har en egen mentor i traineeperioden. Alle 4 traineene som deltok i første kull (2010/2011) har fått fast jobb på Helgeland. 8 traineer er nå i gang i syv ulike bedrifter. 4 ingeniører og 4 økonomer. Traineeperioden er fra august august 2012, med mulighet for fast ansettelse. Vi lyser nå ut hele 11 nye traineestillinger i regionen, med søknadsfrist 30. mars og oppstart i august Bedrifter som deltar: Helgelandskraft, Alcoa Mosjøen, Momek Group, Helgeland Betong, Helgeland sparebank, Celsa Nordic (2), Rana bygg- og betongservice, EDB ErgoGroup, BIS Production Partner Mosjøen og KPH. Prosjektet finansieres primært av traineebedriftene, med delfinansiering fra Partnerskap Indre Helgeland. Kvinnovasjon Helgeland Prosjektet er et delprosjekt under en større satsing: Kvinnovasjon Helgeland, et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland, Næringshagene og Inkubatorene på Helgeland. Kunnskapsparken Helgeland har ansvaret for å utarbeide og gjennomføre et kompetanseprogram for Nord-Helgeland kalt Ressursutviklingsprogram for kvinner. Prosjektet er de siste tre år støttet av Partnerskapet for Indre Helgeland og SIVA. Forventet resultat Målet er at minst 40 % av kursdeltakerne skal ha avansert jobbmessig eller fått nye styreverv ett år etter at kompetanseprogrammet er ferdig. Resultater 2011: En Questback i januar i år (16 av 20 deltakere svarte) gav oss følgende svar 2 mnd etter siste samling: 31,3 % oppgir at de faktisk har avansert i stilling eller byttet jobb etter Kvinnovasjon. 62,5 oppgir at de har tatt nye utfordringer etter Kvinnovasjon (- nye oppgaver i egen organisasjon, søkt andre jobber etc.) 75 % føler seg mer kompetent (- fått mer selvtillit og/eller mer kompetanse) til å ta styreverv etter Kvinnovasjonsprogrammet. 62,5 % av deltakerne føles seg mer kompetent (- fått mer selvtillit og/eller kompetanse) til å søke lederstillinger etter Kvinnovasjonsprogrammet. 81,3 % oppgir at de er tilfreds/meget tilfreds med Kvinnovasjonsprogrammet i Mo I Rana Det har vært stor søking til programmet. Til sammen 70 søkere de to siste år til 40 plasser. I 2011 tok vi inn 20 deltakere fra 7 kommuner på Nord-Helgeland. Næringslivet har støttet positivt opp om prosjektet, som er en stor satsing fra Kunnskapsparkens side. Det har derfor ikke vært vanskelig å finne gode mentorer til utviklingsorienterte Nordlandskvinner! Vi har foretatt en evaluering av både mentoropplæringen og kompetanseprogrammet, og begge ble vurdert positivt og som nyttig. Vi søker delfinansiering fra Nordland Fylkeskommune i Side 15

17 KARI-nett Prosjektet er et delprosjekt under en større satsing: Kvinnovasjon Helgeland, et samarbeid mellom KPH, Næringshagene og Inkubatorene på Helgeland. KPH har hatt ansvaret for å utforme prosjektet i samarbeid med prosjekteier som er Mo industriinkubator AS (KUB). KPH har også ivaretatt prosjektledelsen. KARI-nett (Kvinnelig Arena for Rollemodeller i Industrien) er et nettverk for kvinner som har valgt utradisjonelle stillinger i industrien. Målsettingen er å skape en møteplass med muligheter for nettverksbygging på tvers av bedriftene, og synliggjøre kvinner i industrien som ressurspersoner. I 2011 ble 12 damer rekruttert til nettverket, fra bedriftene Momek Group, Miras Group, Miras Multimaskin, Mo industritransport, Rana Gruber, Celsa Armeringsstål, Effekt, MIP Energi og Clima AS. I oppstartsåret ble det arrangert 3 temasamlinger i tillegg til at deltakerne var med på en konferanse og en nettverkstur. Evalueringen av prosjektet viser at deltakerne ønsker videreføring av nettverket, og vi ser på mulighetene for finansiering av videre drift. Hvis nettverket skal videreføres må det rekrutteres ytterligere flere deltakere slik at det blir mindre sårbart. Integreringsprosjekt Felles arbeidsmarked i Nordområdene KPH deltar i et større prosjekt som skal bidra til fremtidig rekruttering av arbeidskraft og styrket samarbeid i Nordområdene. Rana, Sør-Varanger og Hammerfest kommune er pilotkommunene i prosjektet som skal utvikle et system for bedre integrering av arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnet. Bedrifter ønsker tilbud om norskopplæring tilpasset arbeidsinnvandrere hos dem, bedre informasjonssystem og generelt et bedre system for integrering. I samarbeid med bl.a. Rana kommune, Rana voksenopplæring, Rana næringsforening og bedrifter skal vi jobbe med å utvikle et system for integrering av arbeidsinnvandrere lokalt. Mål for prosjektet er å bidra til å rekruttere arbeidsinnvandrere med kompetanse, bidra til rask integrering i samfunnet ved hjelp av tilrettelegging av kurs, informasjonspakker, sosiale aktiviteter og andre tiltak. Aktiviteter: Møter ressursmiljøer og bedrifter, for å kartlegge eksisterende tilbud, erfaringer og behov i Rana. Pilotkommunene i prosjektet møttes til felles Workshop 31. januar, for å dele erfaringer og koordinere arbeidet med utvikling av systemet. Samarbeidet gis oss mulighet til å effektivisere arbeidet og skape et system for integrering som er gjenkjennelig flere steder i Nord-Norge. I samarbeid med Rana voksenopplæring og Momek utvikles det et bedriftstilpasset kurs i norsk- og samfunnsopplæring. Oppstart for kurset er 14. februar med ca 16 deltakere. Erfaringene vi gjør oss skal brukes til å tilpasse kurset slik at det blir attraktivt og overførbart til andre bedrifter og næringer. Side 16

18 Utvikling av Helgeland kunnskapssenter Bakgrunn: Sammen med Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna (HiNe), Høgskolen i Narvik (HiN), Rana kommune skal vi i gang med en treårig satsing på høgere utdanning og forskning på Helgeland ( ). Våren 2013 står det nye Helgeland kunnskapssenter (HKS) ferdig i Mo i Rana sentrum, og er resultatet av en 23-års lang kamp for å bygge opp et kunnskapsmiljø. HKS er ca m2 og har en kostnad på ca 250 mill. Siden 1999 har Helgeland mistet 3663 ungdommer i alderen år. Til tross for befolkningsvekst på Helgeland de siste tre årene er den demografiske utviklinga bekymringsfull, og vi håper at etableringen av HKS vil tiltrekke ungdom og bidra til å snu utviklinga. Samlokalisering av UiN, HiNe, HiN, Studentsamskipnader, Karrieresenter, OPUS, Rana voksenopplæring, Universitetsbibliotek, Fylkesbibliotek og Kommunebibliotek gir en unik mulighet for å skape et robust og attraktivt fag- og studiemiljø for ungdom og voksne. KPH ønsker i tillegg å bygge opp og drifte et sterkt utviklingsorientert bedriftsmiljø i en etasje i HKS med kunnskapsbedrifter (IKT, design, media, konsulent, ingeniør), forskningsinstitusjoner, næringsforening, utviklingsselskap, investeringsselskap m.fl. Dette miljøet vil bidra til å gjøre senteret mer attraktivt og sikre gode koblinger mellom utdanning/forskning og arbeidsliv. Visjon: Vi skal bygge Helgeland kunnskapssenter til en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og som nasjonalt forbilde på samhandling mellom akademia og arbeidsliv. Hovedmål: 1. Bygge opp nye attraktive studietilbud for ungdom og voksne - Fordoble antall heltidsstudenter til 500 i HKS innen Øke antall deltidsstudenter på Helgeland med 50 hvert år i perioden 2. Bygge opp et forskningsmiljø i HKS, inkl. få på plass 4-6 nye doktorgradstipendiater 3. Bygge opp et utviklingsorientert bedriftsmiljø i HKS, som skal være vekstmotivator og pådriver for regional utvikling og nyskaping Oppbygging av fag- og forskningsmiljø i HKS vil resultere i flere studietilbud og økt forskningsaktivitet som vil komme hele Helgelands-regionen til gode. For å lykkes i dette arbeidet, er det avgjørende å gjennomføre en større prosess der det arbeides systematisk med innhold, miljø, utvikling av nye studietilbud, rekruttering og involvering av øvrige deler av Helgeland. KPH vil jobbe knallhardt å drive frem prosessen i samarbeid høgskoler, universitet, Rana kommune, HelgelandStiftelsen (Helgeland sparebank) og andre gode medspillere i regionen. Side 17

19 NETTVERK KUNNSKAPSPARKEN DELTAR I Innovasjonsforum Nordland Innovasjonsforum Nordland er et forum som består av alle arenaaktørene i Nordland - næringshager, kunnskapsparker og inkubatorer. Vi samles to-tre ganger i året for å utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på hva som skjer i de ulike regionene. SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nordland fylkeskommune deltar i tillegg til arenaaktørene og informerer om nye virkemidler og aktiviteter som er aktuelle for arenaaktørene. VIN Vi i Nord - Nettverk for å fremme fleksibel høgere utdanning Universitetet i Tromsø ved U-vett har etablert et nettverk for fleksibel høyere utdanning hvor KPH deltar sammen med utviklingsaktører fra Brønnøysund i Sør til Kirkenes i Nord. Vi har stor tro på at kunnskap ikke minst i form av høyere utdanning og forskning er viktig både for regional og nasjonal utvikling. VOX Nasjonalt senter for voksenopplæring KPH er BKA-kontakt i Nordland, og har gjennom dette engasjementet kontakt med opplæringsaktører og institusjoner over hele landet. SAMARBEIDSPARTNERE Våre viktigste samarbeidspartnere er private og offentlige bedrifter. Jevnlig møtevirksomhet og dialog med bedriftene danner utgangspunkt for det meste av det vi gjør. Vi har formelle samarbeidsavtaler med Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, Folkeuniversitetet og Norut Narvik. I tillegg samarbeider vi i prosjekter med Sentrum Næringshage, Torgar næringshage, Mosjøen Studiesenter, Studiesenter Ytre Helgeland, Kystinkubatoren, Mo industriinkubator (KUB), Rana Næringsforening, Rana utviklingsselskap, Mo industripark, Petro Arctic, Bedriftskompetanse, NHO, Bioforsk Nord Tjøtta, Helgeland museum, Nordlandsforskning, Polarsirkelen videregående skole, Karrieresenteret Mo i Rana, Opplæringskontoret på Nord-Helgeland, OPUS og flere andre. God støtte fra Nordland fylkeskommune; Helgeland Sparebank/HelgelandStiftelsen, SIVA, Norges forskningsråd, Rana kommune, Partnerskap Indre Helgeland, Innovasjon Norge og flere andre, er helt avgjørende for å få gjennomført de mange samarbeidsprosjektene. AVSLUTNING OG PLANER FRAMOVER De fleste prosjektene omtalt ovenfor, er planlagt videreført under forutsetning om finansiering. I tillegg til å ta på oss en viktig og krevende oppgave med å bygge opp utviklingsmiljøet i Helgeland kunnskapssenter har vi store ambisjoner om å styrke arbeidet med kompetanseutvikling og økt FoUaktivitet i næringslivet på hele Helgeland. Vi ansetter i 2012 to nye medarbeidere for å bygge opp vår egen kompetanse og kapasitet, for å bli en enda bedre samarbeidspartner til næringslivet i regionen. For Helgeland mener vi at tilgang på kunnskap, kompetanse og nyskaping er de viktigste forutsetningene for å opprettholde og videreutvikle levende lokalsamfunn. Vi ønsker å forsterke vår rolle som megler, motor og møteplass, men dette betinger at det finnes finansiering til arbeidet. Takk til alle gode samarbeidspartnere og støttespillere! Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland! Vennlig hilsen Tone Jakobsen, Torbjørn Aag, Siren Døhl Himle, Monica Paulsen og Bjørn Audun Risøy Side 18

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen.

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. MONO EN kanal for næringslivet 4/2012 Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. Side 6-10? Hjelp å få Som gründer

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 MONO EN kanal for næringslivet 1/2012 Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 For trangt? Helgeland trenger arbeidstakere med høy kompetanse. Likevel sliter nyutdannede

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

MONO. Slik blir Polarsirkelen lufthavn. Arbeidsplasser, åpningstider, avganger og ankomster. Side 6 og 7

MONO. Slik blir Polarsirkelen lufthavn. Arbeidsplasser, åpningstider, avganger og ankomster. Side 6 og 7 MONO EN kanal for næringslivet 3/2013 Slik blir Polarsirkelen lufthavn Arbeidsplasser, åpningstider, avganger og ankomster. Side 6 og 7 Arbeider strategisk Innen utgangen av 2013 skal Rana kommune ha sin

Detaljer

Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark

Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark Senter for karriere og arbeidsliv Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013 Ådne Danielsen m fl. Innhold 1. Innledning... 3 2. Dialogkonferansegjennomføringen...

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer