RAPPORT ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011"

Transkript

1 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst og nyskaping på Helgeland ved å koble privat og offentlig virksomhet, virkemiddelapparat, forskning og utdanning. Selskapet er en del av SIVA sitt landsdekkende nettverk av Kunnskapsparker, Forskningsparker og Næringshager - og er Kunnskapspark for Helgeland. Våre satsingsområder er kompetanseutvikling og stedsutvikling. Ved å utøve rollene som motor, megler og møteplass mellom de ulike aktørene, skal vi skape vekst på Helgeland. Samspill skaper vekst!

2 INNLEDNING... 2 SAMMENDRAG AKTIVITETER OG RESULTATER KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND... 2 DE STØRSTE PROSJEKTER OG AKTIVITETER I KOMPETANSEUTVIKLING HELGELAND... 4 SAMSPILL MELLOM KULTUR OG NÆRINGSLIV PÅ HELGELAND VRI NORDLAND - OPPLEVELSESBASERT REISELIV... 7 KOMPETANSENETTVERK FOR REISELIVET PÅ HELGELAND... 7 OPPLEVELSESNÆRINGENE PÅ HELGELAND FOU-PROSJEKT HELGELAND... 8 INDUSTRINETTVERK LOGISTIKK... 9 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND VRI OLJE OG GASS HELGELAND VIVILHEIM RANA KOMMUNALE STUDENTRÅD (RKS) SAMARBEID SKOLE/INDUSTRI I POLARSIRKELREGIONEN SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND ( ) KARRIEREDAGEN YRKES- OG UTDANNINGSMESSE PÅ NORD-HELGELAND TRAINEEORDNINGEN KANDIDAT HELGELAND KVINNOVASJON HELGELAND KARI-NETT INTEGRERINGSPROSJEKT FELLES ARBEIDSMARKED I NORDOMRÅDENE UTVIKLING AV HELGELAND KUNNSKAPSSENTER NETTVERK KUNNSKAPSPARKEN DELTAR I...18 INNOVASJONSFORUM NORDLAND VIN VI I NORD - NETTVERK FOR Å FREMME FLEKSIBEL HØGERE UTDANNING VOX NASJONALT SENTER FOR VOKSENOPPLÆRING SAMARBEIDSPARTNERE...18 Side 1

3 INNLEDNING Sammendrag aktiviteter og resultater Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland AS (KPH) jobber med kompetanseutvikling, forsknings- og utviklingsprosjekter og tiltak for å sikre rekruttering og økt bolyst på Helgeland. I 2011deltok ca 2000 personer på studier, kurs og seminarer i regi av KPH. Satsingen på forsknings- og utvikling har gitt resultater, og KPH har initiert 10 FoU-prosjekter i næringslivet. Mer enn 1500 personer deltok i 2011 på våre arrangementer og tiltak for å sikre rekruttering og økt bolyst på Helgeland. Som Kunnskapspark for Helgeland er det viktig for oss å være tilstede og bidra med aktivitet i hele regionen. Vår organisasjon er liten, og vi har begrensede ressurser til å være fysisk tilstede over alt. Vi har styrket samarbeidet ytterligere med bedrifter og utviklingsaktører i Sandnessjøen, Mosjøen, Brønnøysund og andre kommuner. Vi utfører våre aktiviteter i samarbeid med disse, og har flere prosjekter enn noen gang som går over hele regionen. Bedrifter og offentlige virksomheter tar stadig oftere kontakt med oss, og fremhever at utdanningstilbud lokalt gjør at flere kan delta og at bistand fra KPH gjør det enklere å få til innovasjonsprosjekter. KPH har i 2011 hatt 5 årsverk. Bjørn Audun Risøy ble i februar permanent ansatt som daglig leder og Siren Døhl Himle ansatt som prosjektleder etter endt traineeperiode i juli. Øvrige prosjektledere er Monica Paulsen, Tone Jakobsen og Torbjørn Aag. Vi har fått flere nye oppdrag og skal i 2012 forsterke laget med to personer. KPH mottar ikke driftstilskudd. Inntektene skapes ved gjennomføring av prosjekter for private og offentlige aktører, og fra salg av kurs, seminarer og diverse tjenester. Selskapet er etablert ut fra en samfunnsøkonomisk begrunnelse, men skal drives på bedriftsøkonomisk basis. Aksept og godt omdømme i regionen er viktig for vårt eksistensgrunnlag og det er avgjørende at vi har høy kvalitet på arbeidet og til enhver tid innfrir våre kunders og samarbeidspartneres forventninger. Side 2

4 Kunnskapsparken Helgeland AS ble i 2011 nominert til Årets bedrift av næringslivet i Rana. Øvrige nominerte var de store kapitalsterke bedriftene Rana Gruber og HHO Holding, der sistnevnte gikk av med seieren. Nominasjonen er en stor ære for oss og gir oss inspirasjon til å jobbe hardt videre. Side 3

5 DE STØRSTE PROSJEKTER OG AKTIVITETER I 2011 Kompetanseutvikling Helgeland Målet med prosjektet: Prosjektets mål er å styrke samfunns- og næringsutviklingen på Helgeland ved å tilby studier og kurs som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Kunnskapsparken Helgeland (Mo i Rana), Torgar Næringshage (Brønnøysund), Studiesenter Ytre Helgeland (Sandnessjøen) og Mosjøen Studiesenter (Mosjøen) samarbeider i prosjektet om å fange opp behov og sette i gang opplæring. Ved å samkjøre behovet i de ulike regionene, vil Helgeland med sine innbyggere utgjøre et stort og viktig marked for mange ulike opplæringsaktører. Aktørene er enige om at Kunnskapsparken Helgeland skal ha en koordinatorrolle i arbeidet på Helgeland. Kunnskapsparken er motor, megler og møteplass kompetansearbeidet mellom næringsliv, kompetanseinstitusjoner og myndigheter. Vi har i 2011 hatt aktivitet i 8 kompetansegrupper: Industri, Logistikk, Handel/service, Offentlig, Helse og Bibliotek/arkiv, samt Kraft/energi og IKT som er etablert i De 65 personene fra 50 ulike bedrifter i bransjegruppene representerer til sammen om lag 7200 ansatte. Om lag 2000 personer deltok i 2011 på utdanning, kurs og andre arrangement som følge av arbeidet i bransjegruppene. Evalueringer av arbeidet i kompetansegruppene viser at bedrifter og offentlige virksomheter er positive både til innhold, form og verdi. Nesten 70 % svarer at flere tar utdanning/kurs når tilbudene gis lokalt. Kurs og studier gjennomført og igangsatt 2011: STUDIER I 2011 FAGLIG ANSVARLIG DELTAKERE Forvaltningsrett 2011 (10 stp) Universitetet i Tromsø 25 Bedriftsøkonomi (60 stp over to år) Universitetet i Nordland 47 1-årig Forkurs for Ingeniørutdanning Høgskolen i Narvik 23 Bachelor ingeniør, nettbasert Høgskolen i Narvik 4 1. avd Jus Folkeuniversitetet Helgeland 7 Digitalisering, dok. og gjenfinning (10 stp) Universitetet i Tromsø 36 Reiselivsmarkedsføring, nettbasert (10 stp) Høgskolen i Finnmark 4 Engelsk i arbeidslivet (6 stp) Høgskolen i Nesna 18 Praktisk ledelse (10 stp) Norsk Industri/HiST 20 Gjeldsrådgivning (10 stp) Universitetet i Agder 37 Transport og logistikkøkonomi (10 stp) Universitetet i Nordland 25 Praktisk ledelse (10 stp) nytt kull Norsk Industri/HiST 17 = 263 Side 4

6 KURS I 2011 FAGLIG ANSVARLIG DELTAKERE Offentlighetsloven UiT/adv. Gislaug Øygarden 19 Håndtering av farlig gods MIP Sikkerhetssenter 16 Kompetanserekke Helsepedagogikk, 3 dager Læring og mestring - Bjørnar Allgot, diabetesforb Motiverende intervju - T. Børtveit, psykologi spes. Presentasjonsteknikk og Læring i grupper - Adm.dir Per M. Knutsen og Spes. psykiatri Grazyna Banak Kompetanserekke for servicebransjen, 2 kurs Per Ivar Seljeseth Service Lars Losvik Kundeservice Helgelandssykehuset HMS-kurs Norsk Industri 7 Instruksjonskurs (2 kurs våren 2011) Norsk Industri 31 Kontraktsrett olje/gass-leverandører Norsk industri 14 Innføring i petroleumsteknologi, (S.sjøen) Nortrain-Norw. Drill. Academy 14 MVA-kurs Ernst & Young 25 Juss og avtaleforhold i arbeidslivet Adv. Gislaug Øygarden 24 Kursrekke private barnehager - april + november KPH + KreU Gasskurs (Sandnessjøen) Teknologisk institutt 9 Sertifikatutstederkurs gass Teknologisk institutt 6 Styrekurs PWC / Advokathuset Helgeland 25 Kurs i sosiale medier SeNor 17 Kurs i sosiale medier (Mosjøen) SeNor/KPH 16 Lederkurs personal KPH 15 Eldreomsorg Folkeuniversitetet 4 Barne- og ungdomsarbeider Folkeuniversitetet 5 Salg, service og sikkerhet (teori, fagbrev) Folkeuniversitetet 6 MS project KPH + Sigurd Finne 16 Excel-kurs (7 kurs, ulike nivåer) KPH + Minar og Sigurd Finne 103 = 660 Seminarer/konferanser med utspring i kompetansegruppene: Den største konferansen vi arrangerer er Samspill skaper vekst, som ble arrangert for niende gang i Hit kommer store navn som ellers bare fins på arrangement i de store byene. Gjennom å samarbeide med NAV, SI, Helgeland Sparebank og Helgelandssykehuset sikrer vi nok deltakere slik at det er mulig å arrangere en slik konferanse også i Mo i Rana. KPH arrangerte kompetansekonferanse i juni 2011 i samarbeid med Helgeland Sparebank, næringsliv og offentlige virksomheter. Konferansen samlet 82 deltakere og ble en vurdert som en suksess med stort engasjement, faglig påfyll, gode diskusjoner og innspill til videre arbeid. I juni 2012 blir det ny kompetansekonferanse. Prosjektet Kompetanseutvikling Helgeland er finansiert av Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Partnerskap Indre Helgeland. Vi har samarbeidsavtaler med Høgskolene i Nesna og Narvik og Universitetene i Bodø og Tromsø, og deres bidrag inngår som finansiering av prosjektet. Side 5

7 KONFERANSER OG SEMINARER 2011 FAGLIG ANSVARLIG DELTAKERE Konferansen Samspill skaper vekst KPH 330 Kompetansekonferanse KPH + Helgeland sparebank 82 Creative Meetpoint, Opplevelsesprosjektet KPH 30 Inspirasjonsseminar Helgelandssykehuset 9/3-11 KPH 150 Workshop i Forretningsmodellering FoU KPH +Viaduct 32 FoU-seminar med Norut Narvik, HiN og KUB FoU KPH 23 SkatteFUNN-seminar FoU KPH +SN 6 Muligheter Barentsregionen Kultur & Næring KPH 35 Inspirasjonsseminar rådgivere og lærere Skole & Arbeidsliv KPH 30 Arbeidsglede, Samspill og Kommunikasjon KPH + NAV + Anne Samuelsen 215 FoU-seminar om Moderne Produksjon FoU KPH + HiN 11 Kultur/næringsseminar med bla Arthur Arntsen Kultur & næring KPH 60 = 1004 NB: Noen av kursene listet opp i tabellene ovenfor inngår som en aktivitet i andre prosjekter, som beskrevet på de neste sidene. Samspill mellom kultur og næringsliv på Helgeland Målet med prosjektet: - Skape møteplasser for kultur og næringsliv i Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana - Bidra til kompetanseutvikling og kompetanseoverføring mellom næringsliv og kultur - Utdanne Helgelandsambassadører Kunnskapsparken Helgeland, Torgar Næringshage (Brønnøysund), Sentrum Næringshage (Sandnessjøen og Mosjøen), Helgeland Kulturinkubator, Helgeland Sparebank og Nordland fylkeskommune har samarbeidet om prosjektet med formål å styrke Helgelands attraktivitet ved å koble kultur og næringsliv i regionen. Det har vært spesielt fokus på de 4 byene på Helgeland. Prosjektet startet våren 2008 og ble avsluttet høsten Nordland fylkeskommune og Helgeland Sparebank har finansiert prosjektet.. Aktiviteter oppsummert: 14. juni ble det arrangert miniseminar i forbindelse med åpningen av Petro Næringshagen i Sandnessjøen. I Mosjøen ble det den 23. februar arrangert kultur og næringsseminar på Kulturverkstedet. Ambassadørkurset ble gjennomført i Sandnessjøen 11. april og i Mosjøen 12. april. I Brønnøysund ble det arrangert Ramtindkonferanse den 26. mai som en del av prosjektet hvor fokus var på samarbeid, suksess og muligheter. I Mo i Rana ble det arrangert seminar den 27. mai om hvordan kultur er med på å prege et steds attraktivitet. Her deltok 80 stk. Siste seminaret ble arrangert 14. oktober med vekt på muligheter i nordområdene for kultur og næringsliv i regionen. På dette seminaret deltok 32 stk. Ambassadørkursene i Mo i Rana ble arrangert 3 og 10. mai med til sammen 29 deltakere. Totalt i prosjektperioden er det tilrettelagt 23 ulike seminarer og møteplasser på Helgeland med totalt 919 deltakere og 19 ambassadørkurs med til sammen 514 deltakere! Side 6

8 VRI Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv Mål med prosjektet: VRI (virkemidler for regional innovasjon og FoU) er en satsing som bla skal bidra til økt innovasjon og utvikling i reiselivsnæringa gjennom god samhandling med FoU-miljøer. VRI er finansiert av NFK og Forskningsrådet. KPH har deltatt i prosjektgruppa og vært pådriver og koordinator for aktivitetene på Helgeland. Aktiviteter i 2011: På samlingene i 2011 har hovedfokus vært på muligheter for innovasjon og utikling for bedriftene ved deltakelse i et forpliktende bedriftsnettverk. Det er gjennomført 3 samlinger: september på Dønna, 30. september i Mosjøen og oktober i Mo i Rana. Reiselivsbedriftene som har deltatt mener at en tettere og bedre dialog med FoU- miljøene sikrer viktig tilgang til kunnskap, som igjen bidrar til vekst i reiselivet på Helgeland. Som et resultat av dette arbeidet har 5 bedrifter søkt Innovasjon Norge om støtte til et forpliktende bedriftsnettverk som skal utvikle opplevelsesprodukter på Helgeland. For å utvikle konkurransedyktige opplevelsesbedrifter på Helgeland som er drivere for vekst og utvikling, er vi avhengig av kompetanseheving. En må sikre kompetanseoverføring slik at de investeringene som nå gjøres i reiselivssatsing på Helgeland kommer enda mer til nytte for hele reiselivet. Virkemidlene i VRI må derfor benyttes på en slik måte at det kommer næringen mest mulig til nytte. Kompetansenettverk for reiselivet på Helgeland KPH, Bioforsk Tjøtta, HiNe, Torgar Næringshage og Helgeland Museum etablerte i 2010 et Kompetansenettverk for reiselivet på Helgeland. Nettverket ble i 2011 utvidet og forsterket med Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning. KPH ivaretar prosjektledelsen. Mål med prosjektet: Utvikle næringsrettet kompetanse innen reiseliv, samordne opplæringstilbud, samarbeide om prosjekter og tiltak for å styrke reiselivet i regionen, samt koordinere opplæring mot annet utviklingsarbeid. Aktiviteter og resultater 2011: Prosjektet har resultert i bedre dialog mellom kompetanse/fou-miljøene i Nordland. Vi har kartlagt kompetansebehov i reiselivsnæringa, samarbeidet om studietilbud og FoU-prosjekt, gjennomført nettverksmøter, kompetanseoverføring og koordinering, samt laget oversikt over aktører og kompetansetilbud som er sendt ut til reiselivsnæringa. Kompetansemiljøene, destinasjonsselskap, fylkeskommune, fylkesmann og utviklingsselskap mener det er viktig å ha denne felles arenaen for samarbeid, felles oppdatering og planlegging. Terskelen for å ta kontakt er blitt lavere og det oppleves som om avstandene på Helgeland er blitt mindre. Nettverket bidrar også til å skape god samhandling mellom Helgeland og Bodø-miljøene. KPH har derfor søkt om videreføring av prosjektet. Opplevelsesnæringene på Helgeland Vi er gang med et 3-årig kompetanse- og nettverksprogram for opplevelsesnæringene på Helgeland, finansiert av Helgeland sparebank og Nordland fylkeskommune. Prosjektsamarbeidet skal involvere kultur- og reiselivsnæringen på hele Helgeland. Prosjektet ledes av KPH med Torgar og Sentrum Næringshage som partnere. Mål med prosjektet: Gjennom konkrete kompetansetiltak og nettverksbygging skal prosjektet øke kompetansen i opplevelsesnæringene, for å styrke konkurranseevnen og stimulere til økt entreprenørskap. Ved kobling og samhandling mellom reiseliv og kulturnæringer skal en stimulere til utvikling av nye sterke opplevelsesprodukter som kan bidra til økt regional verdiskaping. Side 7

9 Bidra til økt kunnskap om opplevelsesnæringene, med spesiell vekt på kulturnæringene Koble opplevelsesnæringene med FoU-miljøer, annet næringsliv, offentlig forvaltning og virkemiddelapparat. Bidra til økt stedsattraktivitet gjennom utvikling av sterke opplevelsesbedrifter Gjennom konkrete kompetansetiltak ulike nettverksamlinger og dialogkonferanser skal en bidra til en sterkere opplevelsesnæring på Helgeland. Aktiviteter i 2011: Prosjektet kom i gang 3. kvartal 2011 hvor det ble etablert egen styringsgruppe med representanter fra samtlige partnere. Deretter ble det holdt egne møter i Mosjøen og Brønnøysund med partnerne og representanter fra næringene for å forankre prosjektet. Første nettverksamling ble arrangert 2. september med aktører innen kulturnæringen i forbindelse med Verket Musikkfestival i Mo i Rana, mens det var egen nettverksamling på kulturverkstedet i Mosjøen 15. september. Planlagt nettverksamling på Vega Havhotell i desember ble flyttet til januar FoU-prosjekt Helgeland Mål med prosjektet: Initiere økt FoU-aktivitet på Helgeland ved å koble næringsliv med forsknings- og utdanningsmiljø. Gjennom prosjektet har vi bidratt med og: 1. Gjøre bedriftene kjent med aktuelle og relevante FoU-miljøer 2. Bevisstgjøre og informere om tilgjengelige finansieringsordninger for FoU-virksomhet 3. Bistå bedriftene i søknadsskriving 4. Få i gang flere forskningsprosjekter Prosjektet er et samarbeid med Sentrum Næringshage i Mosjøen og Sandnessjøen og er finansiert av Nordland fylkeskommune. Aktiviteter i regi av KPH i 2011: Workshop i Forretningsmodellering for vekstbedrifter, med 28 deltakere fra en rekke Helgelandskommuner. FoU-seminar: Hvordan kan bedriftene få til et produktivt samarbeid med forsknings- utviklings- og høgskolemiljøer? Foredrag ved Kunnskapsparken Helgeland, Norut Narvik, Høgskolen i Narvik og Mo industriinkubator. 24 deltok på seminaret. FoU-seminar om Moderne Produksjon med der Foredragsholdere fra Høgskolen i Narvik - Industriell produksjon sto for faglig innhold. Aktuelle tema var Bruk av industriroboter i montasjeoperasjoner, Ny maskineringsstandard for NC-maskiner, Lean og Six Sigma samt informasjon om fleksible utdanningsløp i høgskolen. Seminaret hadde 11 deltakere fra ulike bedrifter. Kurs i SkatteFUNN. Kursholder Bjørn Sørvig fra Sentrum næringshage. 5 engasjerte deltakere var med på kurset, og to av bedriftene sendte inn skattefunn-søknad i etterkant. Vi har bidratt i utforming av ytterligere en skattefunn-søknad i 2011 som resultat av bedriftsbesøk. Bedriftsbesøk: KPH har gjennomført ca 20 bedriftsbesøk for kartlegging av mulige nye produkter, prosesser eller tjenester, samt informasjon om virkemidler. Disse besøkene har resultert i at flere av bedriftene er koblet mot relevant FoU-partner i konkrete kompetansemeglingsprosjekter. Vi har bistått bedriftene i arbeidet med utforming av prosjektsøknad, igangsetting, oppfølging og rapportering av prosjekt. Side 8

10 FoU-prosjekter i gang i 2011 (KM-prosjekter, hver med en ramme på NOK): EDB Card Services og HiNe avd. IT Utvikling av nytt system for behandling av data til bank og ID-kort Meyership og Høgskolen i Molde Kartlegging og analyse av bruk av 25,25 modulvogntog Entreprenør Hans Johnny Høgås og NTNU Utvikling mot fullprofilboring for småskala vannkraftverkutbygging Helgeland Offshore og SINTEF materialer og kjemi Muligheter for høykvalitets påleggssveising Momek Building og Norut Narvik Fundamentering i kaldt klima Hemnes reiseliv og Bioforsk Nord Tjøtta Utvikling av bærekraftig reiseliv ved Okstindan Arena Bygg og Norut Narvik Utvikling av nye løsninger for sikker drift av trykkhall i kaldt klima SkatteFUNN-prosjekter 2011 Miljøteknikk Terrateam og SINTEF MetalPlas og Vale Manganese Norway Andre som resultat av informasjon: Nordic Fueltech Systems AS, Vale Manganese, Momek Group og evt andre som vi ikke kjenner til. FoU-prosjekter under planlegging/i søkeprosess: Nordic Comfort Products og Høgskolen i Narvik Miljøteknikk Terrateam og SINTEF materialer og kjemi Arbeidet med å informere bedrifter om aktuelle virkemidler innen FoU videreføres både gjennom arrangementer og bedriftsbesøk. FoU-satsingen til Kunnskapsparken Helgeland styrkes ytterligere gjennom ansettelse av siviling. - miljø/energi. Industrinettverk Logistikk Prosjektet organiseres som et treårig Bedriftsnettverk ( ), med et totalbudsjett på ca. 5 mill. Prosjektet eies av MIP, ledes av Mo industriinkubator (KUB) og finansieres av Innovasjon Norge og bedriftene. KPH deltar i prosjektadministrasjonen og har ansvar for kompetanse- og FoU-tiltak. Hovedmål er å oppnå kostnadsreduksjoner og tilbudsforbedringer gjennom bedre samordning av inn- og utgående transporter til/fra ide store industriclustrene i Nordland - Rana, Mosjøen, Glomfjord og Salten. Følgende bedrifter har deltatt: Celsa, SMA Mineral, Momek Group, AKVA group, Helgeland Plast, Rana Industriterminal, Strand Shipping, Meyership, M Jürgensen, Mo Industritransport, Rana Havnevesen, Mosjøen industriterminal, Industri Vekst Mosjøen og Elkem Salten. I tillegg er følgende eksterne miljøer involvert i prosjektet: Handelshøgskolen i Bodø/UiN, Høgskolen i Molde, Innovasjon Norge og Sitma. Det jobbes for å videreføre nettverket som et Arena-prosjekt. Side 9

11 Aktiviteter i 2011 Workshop i Containergruppa og Transporthubgruppa i mai, Nettverkssamling i Salten oktober, Miniseminar 23. november. Studium i Logistikk og transportøkonomi (10 stp) med 25 deltakere ble arrangert i KPH i jan-mai 2011, med forelesere fra Universitetet i Nordland. To studenter ved UiN har skrevet bacheloroppgaver med utgangspunkt i relevante problemstillinger for nettverket. Kurs i internasjonal handel og elektroniske meldinger ble arrangert i januar Shipping Academy-kurs i regi av Bulkforum arrangeres i mars Olje- og Gassnettverk Helgeland Første prosjektfase ble avsluttet i mai 2011 med Mo industriinkubator (KUB) som prosjektledelse og KPH som medspillere. Gode samlinger, kurs og kartlegginger er gjennomført og vi har jobbet for at nettverket skulle bli representativt for Helgeland. På bakgrunn av leverandørbedriftenes ønske reorganisering og videreføring av nettverket tok KPH, Petro Arctic og Sentrum næringshage initiativ til et forprosjekt, som med støtte fra VRI Nordland ble gjennomført i juni-desember. Etter to år og to måneders jobbing med å få bred forankring på Helgeland har vi lyktes. Olje- og gassnettverk Helgeland ble formelt etablert 29. november, med 40 deltakere fra 35 ulike leverandørbedrifter lokalisert på Helgeland. Bedriftene har en samlet omsetning på ca 4,5-5 mrd NOK. Nettverket organiseres som et treårig regionalt bedriftsnettverksprosjekt under leverandørnettverket Petro Arctic. Kunnskapsparken Helgeland v/bjørn Audun Risøy og Sentrum næringshage v/eirik Hansen skal ivareta prosjektledelsen. Hovedmål: Nettverket skal bidra til å utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom styrket samarbeid, kompetansebygging, markedskunnskap og synliggjøring. Øke de regionale ringvirkninger av eksisterende og nye feltutbygginger i Nord-Norge. Delmål: Tilrettelegge for bedre samarbeid mellom bedriftene Bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetansebygging og nyskaping Økt markedskunnskap, bransjekunnskap og kontaktmuligheter Bedre kontakt mellom bedriftsmiljøet, FoU-miljøer og det offentlige Ekstern profilering og synliggjøring av olje- og gassindustrien på Helgeland Strategisk arbeid for at Helgeland skal få størst mulig ringvirkninger av feltutbygginger i Nord- Norge (innspill fra bedriftene til PA, politikere og oljeselskap) Satsingsområder: 1. Kompetanseutvikling 2. Synliggjøring/kommunikasjon 3. Markedskunnskap 4. Strategisk arbeid Deltakere i nettverket: Nordmiljø, Bring Logistics, avd Helgeland, Momek Group, BIS Production Partner avd Mosjøen, Helgeland V & M (managementselskap for alliansen Sinus, Slipen Mekaniske, Alsten Construction, Inspecta, Sandnessjøen Engineering, Svetek, Onshore Group og Miras), Miras Group, Sandnessjøen Engineering, Slipen Mekaniske, Sinus, ASCO Norge avd. Sandnessjøen, Helgelandsbase, Westcon Helgeland, Helgeland gass, Torghatten Trafikkselskap, Truck Tek, Ramco Norway avd. Sandnessjøen, Seløy undervannsservice/maritime Venture, Helgeland industrier AS (HIAS), Mosjøen kulde og klimaservice, Kjøleservice Helgeland, Minic, Weldservices, Løkaas AS, KSB Lindflaten avd. Rana, Tess Rana, Rantex, Mo industriinkubator, Miljøteknikk Terrateam, Lofthus AS, Haug offshore services, YIT avd. Helgeland, Side 10

12 Coastbase Nordland, Aquarock og BM Elektro. Også Norsk Gjenvinning Offshore, Det Norske Veritas avd. Mo i Rana, Molab AS er interessert. Nettverket er åpent for alle bedrifter i regionen som retter seg markedsmessig mot olje/gass-sektoren. Over 30 av bedriftene har skrevet intensjonsavtaler om deltakelse, og vi regner med at flere vil komme til. Vi skal nå jobbe videre for å søke øvrig finansiering av prosjektet. Første nettverkssamling planlegges i mars VRI Olje og Gass Helgeland VRI Nordland har i et eget satsingsområde innen Olje og gass, med fokus på Helgeland. Målet er å bidra til systematisk kompetanseutvikling og nye innovative løsninger, samt en betydelig vekst i næringen gjennom målrettet samarbeid. Norut Narvik har prosjektledelsen. KPH er engasjert for å tilrettelegge på Helgeland for styrket samhandling mellom leverandørbedrifter og forskningsmiljøer. I tillegg til de åpne fellesmøtene, har vi gjennom VRI O&G i 2011gjennomført 15 besøk/møter med følgende ti bedrifter: Miljøteknikk Terrateam, NordMiljø, Helgeland Plast, BIS Production Partner avd. Mosjøen, Molab, Helgeland Betong, Minikraft, Momek Building, Miras Group og Momek Group. I tillegg til Norut og KPH har Høgskolen i Narvik deltatt på noen av møtene. KPH har tilrettelagt for møtene, tatt oss av avtaler og oppfølging, deltatt på møtene og utført etterarbeid/referatskriving og videre oppfølging/samordning. Arbeidet videreføres i Vivilheim I løpet av 2011er ViVilheim organisert som egen forening med Trine Rimer fra Mediehuset Helgeland som styreleder. En har avtale med Mosjøen og Omegn Næringsselskap som leies inn med prosjektledelse. Vivilheim har fått tilskudd på over 3 år fra Bolyst midlene til KRD og har lokale arbeidsgrupper i Mosjøen og i Mo i Rana. KPH har ledelse for arbeidsgruppen i Mo i Rana. Totalt er det pr dags dato 30 bedrifter som er partnere og en har registret til sammen 510 medlemmer i Vivilheim. Medlemmene oppdateres jevnlig med nyhetsbrev om det som skjer i regionen, spesielt med fokus på jobb- og karrieremuligheter, men også på viktige hendelser innen kultur- og samfunnsliv. Det ble tilrettelagt et eget arrangement i ved MOMEK Group med foredrag fra både næringsliv og offentlige myndigheter. Rana kommunale studentråd (RKS) Studentrådet har som overordnet mål å bidra til å utvikle Mo i Rana til en bedre studentby. Rådet består av representanter fra Rana kommune, høgskolens lokale administrasjoner, studenter, samskipnadene og KPH. Den viktigste saken rådet har arbeidet med har vært felles høgskolesenter. I tillegg har rådet arbeidet med ulike velferdstiltak, øremerkede barnehageplasser, studenthybler og offentlig transporttilbud. KPH engasjeres av studentrådet til å arrangere informasjonsdag for nye studenter, og opplevelsestur for studenter med omsvisning og guiding. KPH er også engasjert av RKS for å tilrettelegge ulike arrangementer og tiltak i forbindelse med Forskningsdagene. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Rana kommune, UiN, HiNe og forskningsavdelingen ved UiN har det vært tilrettelagt ulike arrangementer som er skreddersydd for både lærere, studenter, elever grunnskolen og i videregående skole. Side 11

13 Samarbeid skole/industri i Polarsirkelregionen Kort oppsummering av aktiviteter og resultater: Industrien i Rana, BP, grunnskolene i Rana, Hemnes og Nesna, Polarsirkelen videregående skole, KPH, Veiledningssenteret, Opplæringskontoret på Nord-Helgeland, KUB, Rana Næringsforening, NHO Nordland og Norsk Industri deltok i prosjektet, som ble avsluttet i Prosjektet ble i hovedsak finansiert av industrien, og med støtte fra Nordland fylkeskommune. I løpet av prosjektperioden har ca 1500 elever på 9. trinn fra Rana, Hemnes og Nesna vært på omvisning i Mo Industripark. De har fått guidede turer i buss, samt besøk hos sine partnerskapsbedrifter. Mer enn 2900 elever fra 10. trinn og videregående skoler har deltatt på informasjonsdager og messer der bedrifter og skoler har informert om karrieremuligheter og utdanningsveier til jobb i industrien. Vitenskapsmannen Andreas Wahl har inspirert til å velge realfag. I tillegg til de 4400 elevene har mer enn 100 lærere, rådgivere, inspektører og rektorer ved 10 grunnskoler og Polarsirkelen vgs deltatt på infomøter, omvisning og arrangementer. KPH har i prosjektet bidratt til å sikre Forkurs ingeniørutdanning i Mo i Rana, studieretning i automasjon på vgs og skaffet praksisplasser for studentene. I tillegg har vi representert bedriftene på totalt 14 karrieremesser i Trondheim, Narvik, Tromsø, Bodø og Mo i Rana og møtt ca 7000 studenter. Vi registrerer økt bevissthet om skolevalg hos elevene og økt kunnskap om lærlingeordningen. Årsakene til denne positive forandringen kan også ligge i læremateriellet skolene bruker. Faget utdanningsvalg i ungdomstrinnet, der dette prosjektet er forankret, og malene som prosjektet har utarbeidet bør tillegges stor vekt. Vi mener at god informasjon og kunnskap øker sjansen for at ungdom velger rett studieretning, og dermed også vil bidra til å redusere frafall i videregående skole. Økt kunnskap og forbedret dialog mellom skole og industri gjennom prosjektet, har også bidratt til at ungdommer og læreres holdninger til jobb og karriere i industrien er blitt bedre. Side 12

14 Samarbeid skole og næringsliv på Nord-Helgeland ( ) Bakgrunn og mål med prosjektet: Næringslivet ønsker å fornye og styrke samarbeidet med grunnskolene på Nord-Helgeland, Polarsirkelen vgs, høgskoler/ universiteter, KPH, Karrieresenteret, Opplæringskontoret, Rana Næringsforening, NHO og Nfk. Hovedmålet er å sikre rekruttering av teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse til industri- og teknologibedrifter. Prosjektet startet opp i august 2011med følgende prosjekteiere: Gjennomførte aktiviteter høsten 2011: - Vitenshow 26. sept med fysiker Andreas Wahl, med 800 deltakere fra 10. kl i Rana, Hemnes og Lurøy - Nysgjerrigper 28. sept med realfagstorg for 130 elever fra 6. klasser. - Omvisning og bedriftsbesøk 22 studenter og lærere på Forkurs ingeniørutdanning 8. september. - Informasjons- og inspirasjonsmøte 20. oktober for ca 30 lærere, rådgivere og klassekontakter for 9.-klasser på de ni ungdomsskolene i regionen, inkludert faglig del med Lars Losvik. - Inngåelse av nye partnerskapsavtaler mellom 9 grunnskoler og bedrifter. - Omvisning og bedriftsbesøk november fra 9. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, ca. 500 elever - Stand og presentasjoner på Karrieredager: UiT 5. oktober og Høgskolen i Narvik oktober - Møter for planlegging av Karrieredagen Karrieredagen Yrkes- og utdanningsmesse på Nord-Helgeland Kunnskapsparken Helgeland har tatt initiativ til å sette i gang et treårig prosjekt sammen med de videregående skolene i Polarsirkelregionen 1, Høgskoler og Universitet i Nordland og et utvalg store private og offentlige virksomheter. Hovedmål er å informere og bevisstgjøre ungdommer på Nord-Helgeland om yrkes- og utdanningsmuligheter i regionen, og å bidra med god informasjon slik at flest mulig tar rett valg og forhindre frafall fra videregående skoler, universitet og høgskoler. Delmål: Å styrke utdanningsinstitusjonenes posisjon og forbindelse til vår region, og å samle ungdommer fra hele Nord-Helgeland til en spennende dag der vi setter kunnskap i fokus. For TIP- og realfag vil vi 1 Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna Side 13

15 ha et ekstra fokus på å rekruttere jenter. Målgruppe for prosjektet er: Aktivitet: 10. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy, Træna, Grane og Hattfjelldal. 1., 2., og 3. trinn ved Polarsirkelen vgs og KVN Nesna. Lærere, rådgivere, rektorer Vi tilrettelegger et årlig arrangement der et stort messeområde med stands fra industri, helse- og offentlige virksomheter. I tillegg til å informere om bedriftene kan man ha egne stands der man presenterer lærlinger, og evt. realfagspromotering rettet mot jenter. Karrieredagen 2011 samlet 2000 skoleelever/studenter til en spennende dag i Ranahallen. Ca. 300 personer sto på stands for 45 ulike bedrifter, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner. Jan Fredrik Karlsen holdt inspirasjonsforedrag, og i tillegg hadde ti andre representanter for bedrifter og studiesteder innlegg for å gi informasjon til deltakerne. Side 14

16 Traineeordningen Kandidat Helgeland Som et ledd i å trekke til oss ny og ung kompetanse samt å bremse fraflyttingen fra regionen, har KPH etablert en egen traineeordning. Bakgrunnen er at fraflyttingsraten fra Helgeland er høy, særlig for gruppen unge voksne. Regionen har behov for tilførsel av ny arbeidskraft, samtidig som det finnes for få jobbmuligheter for nyutdannede. Traineeprogrammet Kandidat Helgeland er attraktivt for ungdom med høy kompetanse. Traineene får delta i et kompetanseprogram og har en egen mentor i traineeperioden. Alle 4 traineene som deltok i første kull (2010/2011) har fått fast jobb på Helgeland. 8 traineer er nå i gang i syv ulike bedrifter. 4 ingeniører og 4 økonomer. Traineeperioden er fra august august 2012, med mulighet for fast ansettelse. Vi lyser nå ut hele 11 nye traineestillinger i regionen, med søknadsfrist 30. mars og oppstart i august Bedrifter som deltar: Helgelandskraft, Alcoa Mosjøen, Momek Group, Helgeland Betong, Helgeland sparebank, Celsa Nordic (2), Rana bygg- og betongservice, EDB ErgoGroup, BIS Production Partner Mosjøen og KPH. Prosjektet finansieres primært av traineebedriftene, med delfinansiering fra Partnerskap Indre Helgeland. Kvinnovasjon Helgeland Prosjektet er et delprosjekt under en større satsing: Kvinnovasjon Helgeland, et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland, Næringshagene og Inkubatorene på Helgeland. Kunnskapsparken Helgeland har ansvaret for å utarbeide og gjennomføre et kompetanseprogram for Nord-Helgeland kalt Ressursutviklingsprogram for kvinner. Prosjektet er de siste tre år støttet av Partnerskapet for Indre Helgeland og SIVA. Forventet resultat Målet er at minst 40 % av kursdeltakerne skal ha avansert jobbmessig eller fått nye styreverv ett år etter at kompetanseprogrammet er ferdig. Resultater 2011: En Questback i januar i år (16 av 20 deltakere svarte) gav oss følgende svar 2 mnd etter siste samling: 31,3 % oppgir at de faktisk har avansert i stilling eller byttet jobb etter Kvinnovasjon. 62,5 oppgir at de har tatt nye utfordringer etter Kvinnovasjon (- nye oppgaver i egen organisasjon, søkt andre jobber etc.) 75 % føler seg mer kompetent (- fått mer selvtillit og/eller mer kompetanse) til å ta styreverv etter Kvinnovasjonsprogrammet. 62,5 % av deltakerne føles seg mer kompetent (- fått mer selvtillit og/eller kompetanse) til å søke lederstillinger etter Kvinnovasjonsprogrammet. 81,3 % oppgir at de er tilfreds/meget tilfreds med Kvinnovasjonsprogrammet i Mo I Rana Det har vært stor søking til programmet. Til sammen 70 søkere de to siste år til 40 plasser. I 2011 tok vi inn 20 deltakere fra 7 kommuner på Nord-Helgeland. Næringslivet har støttet positivt opp om prosjektet, som er en stor satsing fra Kunnskapsparkens side. Det har derfor ikke vært vanskelig å finne gode mentorer til utviklingsorienterte Nordlandskvinner! Vi har foretatt en evaluering av både mentoropplæringen og kompetanseprogrammet, og begge ble vurdert positivt og som nyttig. Vi søker delfinansiering fra Nordland Fylkeskommune i Side 15

17 KARI-nett Prosjektet er et delprosjekt under en større satsing: Kvinnovasjon Helgeland, et samarbeid mellom KPH, Næringshagene og Inkubatorene på Helgeland. KPH har hatt ansvaret for å utforme prosjektet i samarbeid med prosjekteier som er Mo industriinkubator AS (KUB). KPH har også ivaretatt prosjektledelsen. KARI-nett (Kvinnelig Arena for Rollemodeller i Industrien) er et nettverk for kvinner som har valgt utradisjonelle stillinger i industrien. Målsettingen er å skape en møteplass med muligheter for nettverksbygging på tvers av bedriftene, og synliggjøre kvinner i industrien som ressurspersoner. I 2011 ble 12 damer rekruttert til nettverket, fra bedriftene Momek Group, Miras Group, Miras Multimaskin, Mo industritransport, Rana Gruber, Celsa Armeringsstål, Effekt, MIP Energi og Clima AS. I oppstartsåret ble det arrangert 3 temasamlinger i tillegg til at deltakerne var med på en konferanse og en nettverkstur. Evalueringen av prosjektet viser at deltakerne ønsker videreføring av nettverket, og vi ser på mulighetene for finansiering av videre drift. Hvis nettverket skal videreføres må det rekrutteres ytterligere flere deltakere slik at det blir mindre sårbart. Integreringsprosjekt Felles arbeidsmarked i Nordområdene KPH deltar i et større prosjekt som skal bidra til fremtidig rekruttering av arbeidskraft og styrket samarbeid i Nordområdene. Rana, Sør-Varanger og Hammerfest kommune er pilotkommunene i prosjektet som skal utvikle et system for bedre integrering av arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnet. Bedrifter ønsker tilbud om norskopplæring tilpasset arbeidsinnvandrere hos dem, bedre informasjonssystem og generelt et bedre system for integrering. I samarbeid med bl.a. Rana kommune, Rana voksenopplæring, Rana næringsforening og bedrifter skal vi jobbe med å utvikle et system for integrering av arbeidsinnvandrere lokalt. Mål for prosjektet er å bidra til å rekruttere arbeidsinnvandrere med kompetanse, bidra til rask integrering i samfunnet ved hjelp av tilrettelegging av kurs, informasjonspakker, sosiale aktiviteter og andre tiltak. Aktiviteter: Møter ressursmiljøer og bedrifter, for å kartlegge eksisterende tilbud, erfaringer og behov i Rana. Pilotkommunene i prosjektet møttes til felles Workshop 31. januar, for å dele erfaringer og koordinere arbeidet med utvikling av systemet. Samarbeidet gis oss mulighet til å effektivisere arbeidet og skape et system for integrering som er gjenkjennelig flere steder i Nord-Norge. I samarbeid med Rana voksenopplæring og Momek utvikles det et bedriftstilpasset kurs i norsk- og samfunnsopplæring. Oppstart for kurset er 14. februar med ca 16 deltakere. Erfaringene vi gjør oss skal brukes til å tilpasse kurset slik at det blir attraktivt og overførbart til andre bedrifter og næringer. Side 16

18 Utvikling av Helgeland kunnskapssenter Bakgrunn: Sammen med Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna (HiNe), Høgskolen i Narvik (HiN), Rana kommune skal vi i gang med en treårig satsing på høgere utdanning og forskning på Helgeland ( ). Våren 2013 står det nye Helgeland kunnskapssenter (HKS) ferdig i Mo i Rana sentrum, og er resultatet av en 23-års lang kamp for å bygge opp et kunnskapsmiljø. HKS er ca m2 og har en kostnad på ca 250 mill. Siden 1999 har Helgeland mistet 3663 ungdommer i alderen år. Til tross for befolkningsvekst på Helgeland de siste tre årene er den demografiske utviklinga bekymringsfull, og vi håper at etableringen av HKS vil tiltrekke ungdom og bidra til å snu utviklinga. Samlokalisering av UiN, HiNe, HiN, Studentsamskipnader, Karrieresenter, OPUS, Rana voksenopplæring, Universitetsbibliotek, Fylkesbibliotek og Kommunebibliotek gir en unik mulighet for å skape et robust og attraktivt fag- og studiemiljø for ungdom og voksne. KPH ønsker i tillegg å bygge opp og drifte et sterkt utviklingsorientert bedriftsmiljø i en etasje i HKS med kunnskapsbedrifter (IKT, design, media, konsulent, ingeniør), forskningsinstitusjoner, næringsforening, utviklingsselskap, investeringsselskap m.fl. Dette miljøet vil bidra til å gjøre senteret mer attraktivt og sikre gode koblinger mellom utdanning/forskning og arbeidsliv. Visjon: Vi skal bygge Helgeland kunnskapssenter til en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og som nasjonalt forbilde på samhandling mellom akademia og arbeidsliv. Hovedmål: 1. Bygge opp nye attraktive studietilbud for ungdom og voksne - Fordoble antall heltidsstudenter til 500 i HKS innen Øke antall deltidsstudenter på Helgeland med 50 hvert år i perioden 2. Bygge opp et forskningsmiljø i HKS, inkl. få på plass 4-6 nye doktorgradstipendiater 3. Bygge opp et utviklingsorientert bedriftsmiljø i HKS, som skal være vekstmotivator og pådriver for regional utvikling og nyskaping Oppbygging av fag- og forskningsmiljø i HKS vil resultere i flere studietilbud og økt forskningsaktivitet som vil komme hele Helgelands-regionen til gode. For å lykkes i dette arbeidet, er det avgjørende å gjennomføre en større prosess der det arbeides systematisk med innhold, miljø, utvikling av nye studietilbud, rekruttering og involvering av øvrige deler av Helgeland. KPH vil jobbe knallhardt å drive frem prosessen i samarbeid høgskoler, universitet, Rana kommune, HelgelandStiftelsen (Helgeland sparebank) og andre gode medspillere i regionen. Side 17

19 NETTVERK KUNNSKAPSPARKEN DELTAR I Innovasjonsforum Nordland Innovasjonsforum Nordland er et forum som består av alle arenaaktørene i Nordland - næringshager, kunnskapsparker og inkubatorer. Vi samles to-tre ganger i året for å utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på hva som skjer i de ulike regionene. SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nordland fylkeskommune deltar i tillegg til arenaaktørene og informerer om nye virkemidler og aktiviteter som er aktuelle for arenaaktørene. VIN Vi i Nord - Nettverk for å fremme fleksibel høgere utdanning Universitetet i Tromsø ved U-vett har etablert et nettverk for fleksibel høyere utdanning hvor KPH deltar sammen med utviklingsaktører fra Brønnøysund i Sør til Kirkenes i Nord. Vi har stor tro på at kunnskap ikke minst i form av høyere utdanning og forskning er viktig både for regional og nasjonal utvikling. VOX Nasjonalt senter for voksenopplæring KPH er BKA-kontakt i Nordland, og har gjennom dette engasjementet kontakt med opplæringsaktører og institusjoner over hele landet. SAMARBEIDSPARTNERE Våre viktigste samarbeidspartnere er private og offentlige bedrifter. Jevnlig møtevirksomhet og dialog med bedriftene danner utgangspunkt for det meste av det vi gjør. Vi har formelle samarbeidsavtaler med Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, Folkeuniversitetet og Norut Narvik. I tillegg samarbeider vi i prosjekter med Sentrum Næringshage, Torgar næringshage, Mosjøen Studiesenter, Studiesenter Ytre Helgeland, Kystinkubatoren, Mo industriinkubator (KUB), Rana Næringsforening, Rana utviklingsselskap, Mo industripark, Petro Arctic, Bedriftskompetanse, NHO, Bioforsk Nord Tjøtta, Helgeland museum, Nordlandsforskning, Polarsirkelen videregående skole, Karrieresenteret Mo i Rana, Opplæringskontoret på Nord-Helgeland, OPUS og flere andre. God støtte fra Nordland fylkeskommune; Helgeland Sparebank/HelgelandStiftelsen, SIVA, Norges forskningsråd, Rana kommune, Partnerskap Indre Helgeland, Innovasjon Norge og flere andre, er helt avgjørende for å få gjennomført de mange samarbeidsprosjektene. AVSLUTNING OG PLANER FRAMOVER De fleste prosjektene omtalt ovenfor, er planlagt videreført under forutsetning om finansiering. I tillegg til å ta på oss en viktig og krevende oppgave med å bygge opp utviklingsmiljøet i Helgeland kunnskapssenter har vi store ambisjoner om å styrke arbeidet med kompetanseutvikling og økt FoUaktivitet i næringslivet på hele Helgeland. Vi ansetter i 2012 to nye medarbeidere for å bygge opp vår egen kompetanse og kapasitet, for å bli en enda bedre samarbeidspartner til næringslivet i regionen. For Helgeland mener vi at tilgang på kunnskap, kompetanse og nyskaping er de viktigste forutsetningene for å opprettholde og videreutvikle levende lokalsamfunn. Vi ønsker å forsterke vår rolle som megler, motor og møteplass, men dette betinger at det finnes finansiering til arbeidet. Takk til alle gode samarbeidspartnere og støttespillere! Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland! Vennlig hilsen Tone Jakobsen, Torbjørn Aag, Siren Døhl Himle, Monica Paulsen og Bjørn Audun Risøy Side 18

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Velkommen til FoU-seminar

Velkommen til FoU-seminar Velkommen til FoU-seminar Hvordan kan bedriftene få til et produktivt og lønnsomt samarbeid med forsknings-, utviklings- og høgskolemiljøer? Bjørn Audun Risøy, 06.09.11 12:00 Informasjon om støtteordninger

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER ORGANISERING Nettverket etableres i første omgang som et 3-årig prosjekt Styringsgruppe o Beslutningsorgan og premissleverandør som

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 PROGRAM: 09.00 Bjørn Audun Risøy og Charles Lien, Olje- og Gassnettverk Helgeland Presentasjon av nettverket

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland Program 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland 10:30 Hvordan få flere flinke folk til Helgeland? Trine Rimer, Ranaregionen Næringsforening 11:00 Kompetansebehov

Detaljer

Det forventes at et utvidet logistikksamarbeid skal åpne for nye og mer effektive logistikkløsninger.

Det forventes at et utvidet logistikksamarbeid skal åpne for nye og mer effektive logistikkløsninger. Introduksjon 2011 Et sterkere fokus på kostnader grunnet betydelige markedsendringer har ført til at flere av de store aktørene/godseierne har sett behovet for avdekke hvilke muligheter som ligger i et

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Historie og fremtidsvisjoner Forfattere Isabel Halsøy Mojlanen Silje Jakobsen Tonje Strifeldt Kathrine Hauahei Leonore Andreassen Dato 28/10-2013 Forord Intervju som tilnærming

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

RAPPORT. 1. prosjektår 2011-2012. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft

RAPPORT. 1. prosjektår 2011-2012. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft RAPPORT 1 1. prosjektår 2011-2012 SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft Prosjekteiere: Bjørn Audun Risøy Kunnskapsparken Helgeland 01.10.12

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland (OGH)

Olje- og gassnettverk Helgeland (OGH) Olje- og gassnettverk Helgeland (OGH) Et bedriftsnettverk bestående av 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet årlig omsetning på om lag 4,5 Mrd NOK. OGH skal bidra

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

RAPPORT. 2. prosjektår 2012-2013. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft

RAPPORT. 2. prosjektår 2012-2013. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft RAPPORT 1 2. prosjektår 2012-2013 SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft Prosjekteiere: Bjørn Audun Risøy Kunnskapsparken Helgeland 18.12.13

Detaljer

Olje- og gassklynge Helgeland

Olje- og gassklynge Helgeland RAPPORT JULI 2015 Olje- og gassklynge Helgeland - Klyngens samlede kompetanse- og rekrutteringsbehov frem mot 2017 Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning... 1 Kartlegging av nettverkets

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2010 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 Regional samhandling for regional utvikling VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 VRI opplevelsesbasert reiseliv har bidratt til økt fokus på reiseliv som en

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Styringsgruppas evaluering

Styringsgruppas evaluering LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Styringsgruppas evaluering PROSJEKTEIERE: Målsetting! LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

HVORDAN FÅR VI TIL KOMPETANSE- OG FOU-PROSJEKTER I PRAKSIS? KLYNGESAMLING BODØ 9. FEBRUAR 2015 BJØRN AUDUN RISØY

HVORDAN FÅR VI TIL KOMPETANSE- OG FOU-PROSJEKTER I PRAKSIS? KLYNGESAMLING BODØ 9. FEBRUAR 2015 BJØRN AUDUN RISØY HVORDAN FÅR VI TIL KOMPETANSE- OG FOU-PROSJEKTER I PRAKSIS? KLYNGESAMLING BODØ 9. FEBRUAR 2015 BJØRN AUDUN RISØY KUNNSKAPSPARKENS ROLLE OG ARBEIDSMETODE Bidra til kompetanseutvikling, innovasjon og vekst

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer