Er Innovasjon Norge en tidstyv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er Innovasjon Norge en tidstyv?"

Transkript

1 INNHOLD HVORFOR JAKTE PÅ TIDSTYVER?... 1 Er Innovasjon Norge en tidstyv? En syntese av kundetilbakemeldinger og perspektiver fra våre samarbeidspartnere fra Innovasjon Norge 13. januar 2015 HVA SIER KUNDENE?... 2 Mange tilbakemeldinger, én kundehistorie... 2 Hvilke tidstyver opplever kundene?... 3 Digital- eller personlig kundedialog?... 4 Våre kunder har ambisjoner og drømmer... 6 Varierende kvalitet og personavhengighet... 6 Time to market... 7 Pådriverrollen krever forventningsstyring... 7 En jungel av virkemidler... 8 Ansvar, fullmakter og kompetanse... 8 Finansiering - make or break?... 9 Fleksibilitet og tillit, takk! Husk! Mange er positive Ekspertise og nettverk det skjulte gullet? Intet nytt under solen? TID FOR HANDLING Sjekk selv hva kundene sier om oss! Les mer... 14

2 Hvorfor jakte på tidstyver? Regjeringen startet jakten på tidstyvene. Alle statlige virksomheter skal gjøre det enklere for innbyggere, næringsliv og andre offentlige virksomheter ved å effektivisere driften, forenkle regelverket og fjerne tidstyver. Regjeringen vil ha mest mulig innovasjon og velferd pr krone. Anita har tatt ballen: Norsk næringsliv må omstille seg. Få flere bein å stå på. Innovasjon Norge skal være en akselerator i ombyggingen til en mer bærekraftig norsk økonomi. Da må vi være kundedrevet i alt vi gjør. Vi må «Easy to use, easy to love» slippe til våre engasjerte medarbeidere til og effektivisere driften. Det betyr mindre byråkrati og mer tilgjengelig, tillit og transparens. Da trenger vi kunnskap om flaskehalser og tidstyver som gjør at vi står litt i veien for oss selv og blir en blir en bremsekloss i stedet for en akselerator. Og vi trenger selvinnsikt. Organisasjonen har røtter helt tilbake fra 1852 med nedarvede strukturer, verdier og holdninger. Noe er fortsatt verdifullt og noe har gått ut på dato. Forskjellene kan være vanskelig å få øye på for oss som jobber her og selv er en del av kulturen. Derfor er denne Tidstyv rapporten nyttig for oss. Her har vi fått ærlige tilbakemeldinger fra over 500 gründere og bedrifter i hele landet. De har brukt av sin tid på å hjelpe oss til å forstå hvordan Innovasjon Norge ser ut fra utsiden. Fra kundens ståsted. Det er en fantastisk gave fra våre kunder! Rapporten og vedleggene med de konkrete tilbakemeldingene gir nyttig innsikt i hvorfor Innovasjon Norge ikke alltid oppleves som en effektiv, fremtidsrettet innovasjons-partner for våre kunder. La oss være modige og gjøre oss attraktive for våre kunder og samarbeidspartnere ved å snu steiner og se på kulturen vår med friske øyne. Anita har bedt meg om å legge til rette for gode prosesser en oppgave jeg tar fatt på med glede og nysgjerrighet. Jeg har kastet meg over dette materialet. Det håper jeg alle gjør, for her er det mye å lære, enten vi jobber med kunder eller med ledelse og support internt. Toril Bariusdotter Ressem Viseadministrerende direktør Hunting time thieves 2015 Page 1

3 Hva sier kundene? For å kunne bli et mer kundeorientert selskap må vi se oss selv utenfra. Vi må forstå kundenes opplevelser og behov. De siste årene er det gjennomført flere undersøkelser som gir innsikt i hvordan Innovasjon Norges nåværende og potensielle kunder opplever relasjonen til oss. I den webbaserte Kundeserviceundersøkelsen (SU) deler over 200 kunder hver måned sine personlige opplevelser og uredde tilbakemeldinger om samhandlingen med Innovasjon Norge. I mai-september 2014 ba vi særlig kundene om å fortelle oss hvordan vi kan fjerne tidstyver og gjøre det enklere for dem som kunde. 519 kunder svarte med sine egne ord hva de mener vi bør ta tak i for å bli enklere og mindre byråkratisk fremover. Dette er ca. 19 % av alle utsendte skjema. Vi gjorde også oppfølgende telefonintervjuer med om lag 60 kunder. Om omdømme «Som SMB-leder sitter jeg i tidsklemma. Jeg har ingen støtteressurser til å skrive søknader». «Å begynne på en på en prosess med dere virket avskrekkende. Jeg utsatte det lenge fordi jeg hadde hørt at det var veldig tidkrevende og omstendelig». Vi har også hentet ut innsiktene fra andre undersøkelser, som for eksempel Kundereiseprosjektet, gjennomført i Det er klart sammenheng mellom undersøkelsene. Mange tilbakemeldinger, én kundehistorie Relasjonen til Innovasjon Norge starter ofte med kundens oppfatning av selskapets omdømme. Videre steg i kundereisen er besøk på nettsidene og personlig kontakt gjennom møter og telefoner. Deretter følger mottak av rådgivning eller kompetansetjenester fra oss eller en av våre underleverandører. Alternativt innsending av søknad, mottak av vedtak og utbetaling av lån eller tilskudd. Tilbakemeldingene fra våre kunder presenteres i form av en «kundehistorie». Historien er satt sammen av sitater fra fritekstsvarene i undersøkelsen og telefonintervjuene. Vår kundehistorie følger denne strukturen og første del av historien finner du i grønne klammer til venstre. Hunting time thieves 2015 Page 2

4 Hvilke tidstyver opplever kundene? Fritekstkommentarene fra kunden er delt i 9 kategorier: Kategori Digital kundedialog/ nettsider Personlig kundedialog Ansvar, fullmakter, kompetanse E-søknad Lang behandlingstid Utbetaling/ oppfølging Samspill med andre aktører Andre tidstyver Ingen tidstyv/ fornøyd Forklaring Tabell 1 Hvilke tidstyver Misnøye med nettsidene, eller uttalelser om at økt digitalisering og selvbetjening ville gjort hverdagen enklere for kunden Våre kunderådgivere har ikke satt seg inn i søknaden, høy responstid, avviser ønske om dialog, oppfattes som arrogant/lite nysgjerrig Ikke delegert myndighet, byråkratisk prosess med mange ledd, mangler spisskompetanse i kundefront, for personavhengig, mangler rutiner ved fravær E-søknadsløsningen er gått ut på dato, faller ned, tungvint å bruke, kan ikke mellomlagre, vanskelig for kunden å få oversikt Lang behandlingstid er en betydelig tidstyv for kunden, IN bremser opp prosessen, forsterkes av manglende informasjon /forventningsstyring Omstendelige rutiner for utbetaling, lite oppfølging fra kunderådgiver etter innvilget søknad, omfattende og manuell rapportering Dårlig samordning med kommunen i landbrukssaker, for dårlig oversikt over andre partnere og virkemidler. Søknads samordning med Skattefunn. Misnøye med avslag, ikke relevante tjenester, behov som ikke dekkes av våre tjenester, Kunden har ikke opplevd noen tidstyver, mange uttrykker at de er meget fornøyd, noen er mer nøytrale (kunder som ikke har besvart dette fritekstspørsmålet er ikke inkludert) Slik vektes de ulike kategoriene: Kriterier/søknad/dokumentasjon Personlig kundedialog Ansvar, fullmakter, kompetanse Lang behandlingstid E-søknad Digital kundedialog/nettsider Andre tidstyver Samspill med andre aktører Utbetaling/oppfølging Gründere gir litt ulike tilbakemeldinger om hvilke tidstyver det er viktigst å ta tak i enn andre kunder. Slik vekter gründere og bedrifter ulikt: Kriterier/Søknad/Dokumentasjon Personlig kundedialog Lang behandlingstid Ansvar/Fullmakter/Kompetanse E-søknad Samspill med andre aktører Andre tidstyver Digital kundedialog/nettsider Gründer 16% 23% 12% 10% 16% Bedrift Uspesifisert 12% 17% 17% 15% 13% Utbetaling/oppfølging 3% 6% 5% 2% 5% 12% 24% 13% 10% 14% 5% 8% 8% 9% 9% 8% 8% Hunting time thieves 2015 Page 3

5 Topp 3 Gründer Tillat meg å selv finne ut hva Innovasjon Norge kan gjøre for meg gjennom gode nettsider med kontaktpersoner, chat og selvbetjeningsløsninger som er åpne 24/7. La meg få snakke med flinke folk som jeg virkelig kan sparre med og som bringer ideen min og selskapet noen steg videre. Lag en enkel e-søknadsløsning og speed opp saksbehandlingsprosessen mitt viktigste konkurransefortrinn mot de etablerte er hastighet og fleksibilitet. Digital- eller personlig kundedialog? Tilbakemeldingene om forbedringspotensialet handler om kundeforståelse, kultur og kompetanse. Men også om manglende transparens og uklare kriterier for støtte. Det er flest tilbakemeldinger på tidstyver handler om kvalifisering til- og leveranser av våre finansielle tjenester. Også fra kunder som faktisk har mottatt rådgivning. Kundedialogen - hvordan vi møter kundene - får mye oppmerksomhet. Det handler dels om den personlige dialogen, men også hva vi viser og ikke viser på nettet som kundene opplever som vanskelig. Top 3 Etablerte bedrifter og klynger Dokumentasjonskrav og kriterier må være klokkeklare slik at vi vi skjønner hva som skal til for å få støtte fra dere La oss få sparre med spisskompetansen med en gang og myndiggjør folka deres, slik at de kan være tydelige overfor oss / gi oss klare svar Forenkle både nettsider, e-søknad, rapportering og koordiner dere bedre med andre aktører slik at det virkelig blir èn dør inn Vis veien til kunnskapen og hva som kreves «Hvorfor har dere ikke en database over helt basic ting og FAQ om finansiering av innovasjon tilgjengelig? Eller en oversikt over hvilken kompetanse IN sitter på som jeg kan ha bruk for. Det ville vært nyttig å finne på nettsidene deres». «Det virker som det er et hav av støttemuligheter, men hvis det er sånn at man ikke får støtte i Oslo, så si det da! Jeg er ikke interessert i å ha et møte med en av deres rådgivere før jeg vet om dere har noe å tilby meg. Jeg kan ikke kaste bort tid på feil folk». Hunting time thieves 2015 Page 4

6 Det er mange og tydelige signaler om at e-søknadsløsningen vår er for rigid og at nettsidene må bli bedre og mer interaktive. Private banker og andre har oppdratt oss til å gjøre noe av jobben selv gjennom digitale flater. I mai opplevde også enkelte kunder at løsningen falt ned eller at de måtte sende inn søknad på nytt. Slike hendelser påvirker svarene i undersøkelsen og vårt omdømme. Akkurat på dette punktet skiller denne undersøkelsen seg litt fra innsiktene i Kundereiseprosjektet, som slo fast at det fysiske møtet mellom kunden og vår kunderådgiver var aller viktigst (se illustrasjon under). Dette har antakelig sammenheng med at materialet var mer kvalitativt og basert på observasjon og intervjuer med kunder. E-søknadsløsningen «Det er mye som skal inn i søknaden, så man greier ikke å fylle ut alt på en kveld. Du må ta det over flere kvelder. Da har du glemt hva som sto i de forrige vinduene. Fant ingen måte å ta forhåndsvisning av hele søknaden, så jeg måtte bare starte på nytt». «Vinduet jeg skal skrive inn i er jo mikroskopisk. Det ville lettet arbeidet om jeg kunne brukt forretningsplanen min som søknad i et enklere skjema uten så mange inflexible boxes». «Selv for en som er rimelig oppegående er det for mange faktorer som henger i hop og som stopper for utfyllelsen av søknaden. Det er nok med to summer som ikke stemmer så låser alt seg. Jeg prøvde å ringe support telefonen, men den var bare åpen i arbeidstiden». Figur: Kontaktpunkter (fra Kundereisen) Størrelse på boksen angir viktighet Etter å ha gått gjennom tilbakemeldingene fra over 500 kunder, er vår inntrykk mer at de fleste kunder forventer å finne ut av det grunnleggende på nett før de kontakter våre eksperter. Dette utnytter ikke vi godt nok i dag. Kunden finner ikke svar på nett, dermed blir det fysiske møtet mye viktigere enn det trenger å være. Her ligger det et stort potensial både for å gjøre kundeopplevelsen bedre og spare dyrebare personlig service til de prioriterte kundene og de mest krevende oppgavene. Vi må digitalisere for å kunne nå flere kunder og samtidig effektivisere driften. Hunting time thieves 2015 Page 5

7 Våre kunder har ambisjoner og drømmer Våre kunder er forskjellige. Noen er «verdensmestre» som stiller tydelige krav til oss og vil bruke minst mulig tid på å få den risikoavlastningen de er overbevist om at deres prosjekt fortjener. Andre er usikre og trenger vår anerkjennelse for i det hele tatt å gå videre. Men de er alle folk med ambisjoner og drømmer om å lykkes med noe de tror på. Enten det er å skape det neste Google, eller å trygge viktige arbeidsplasser i bygda. Varierende kvalitet og personavhengighet De som svarer på serviceundersøkelsen er ofte en gründer eller en prosjektleder. De sørger for fremdrift i med sin energi, drive og kompetanse. De er en kritisk faktor i utviklingsprosjektet som vi må håndtere med omtanke. Mange er sårbare i sitt møte med Innovasjon Norge fordi vi har «monopol» på å utløse statlig risikokapital. Endringsagentene i norsk næringsliv fortjener at vi blir enklere å forstå og at vi leverer jevnt høy kvalitet. Personlig møte «Det tok tid å få på plass det første møtet. Da forventet jeg i det minste at rådgiveren hadde satt seg inn i søknaden og kunne si om dette er ordningen for meg og om vi hadde det som trengs for å søke. Men han virket lite interessert egentlig. Nesten arrogant. Men kanskje var han bare usikker og flau fordi det hadde gått så lang tid?» «Jeg skulle gjerne hatt mer direkte kontakt med eksperter hos dere underveis, slik at vi fikk hjelp til å avklare de tingens som var mest kritisk. Alt gikk gjennom én rådgiver som ble et utrolig forsinkende ledd i en allerede forsinket prosess. Det gjør det vanskelig å planlegge - og tar dyrebar tid fra oss» Om å skrive søknad «Det er hensiktsmessig å søke på nettet, men ordlyden i mange av spørsmålene er håpløst akademisk formulert. Uten å virke simpelt kunne de vært formulert enklere» «Jeg syntes søknadsmalen gjorde det vanskelig å forklare prosjektets faktiske innhold. Det var behov for å beskrive prosjektet via både møter og vedlegg» «Det må være mulig å søke uten å ha profesjonell hjelp som koster flesk. Mye hadde vært løst med litt veiledning på telefon FØR vi sendte inn søknaden første gang. Men neida, vi skulle sitte alene å fylle ut felt etter felt uten at vi helt skjønte hva dere var ute etter. Etterpå måtte vi rette opp det som var feil» Hunting time thieves 2015 Page 6

8 Time to market Hos våre kunder er tid alltid en knapp ressurs målet er å unngå tapt omsetning og ta en posisjon i markedet. Fart er ofte et konkurransefortrinn. At konseptet treffer markedet når kunden er moden og de etablerte ikke er helt klar for å møte den nye konkurransen. Behandlingstid og personavhengighet «Det tok ufattelig lang tid å få svar. Tiden går og prosjektet blir dyrere. Det virker som det er lite samarbeid mellom de som jobber der? Jeg fikk en annen saksbehandler enn den vi hadde hatt møter med, og måtte repetere informasjon som allerede gitt underveis i prosjektet. Har dere ikke data?» «Innovasjon Norge har mange flinke folk, men også det motsatte. Det verserer lister i miljøene over hvem du bør snakke med og hvem du må unngå. Du er litt prisgitt hvilken saksbehandler du får». «Når det i tillegg kommer sykdom og ferie inn i bildet går det helt galt. Vi har levende dyr som ikke kan vente 3-4 uker midtvinters på at folk skal komme hjem fra ferie. Jeg ønsker meg egentlig en fast, erfaren rådgiver. Alternativt at det er to saksbehandlere involvert som kan overlappe hverandre?» Pådriverrollen krever forventningsstyring Innovasjon Norge kan ikke være en tidstyv som bremser opp kundens prosjekt, men heller være med å redusere «time to market». Samtidig skal vi være proaktiv og utfordre våre kunder. Si til gründeren at hun må teste ideen i markedet med en gang, i stedet for å fikle videre med teknologien. Stille kritiske spørsmål til intraprenøren med internasjonale ambisjoner om teamet er riktig sammensatt og om støtten fra ledelsen er god nok til å holde ut den tiden det tar å få fotfeste i et nytt marked? Pådriverrollen er avgjørende for å gjøre en forskjell - utløse økt verdiskaping. Vi vet at forventningsstyring og god informasjon til kunden underveis i prosessen hjelper. Forutsigbarhet og transparens «Men et tydeligere bilde av tidsrammene man kan forvente seg slik at jeg slipper å mase etter oppdateringer på min sak. Det kan vel stå i svarbrevet?» «Tiden går mens vi prøver å finne møtetidspunkter som passer for alle. Hvorfor ikke lage en møteplan i starten som er forpliktende for både dere og oss?» «Lang behandlingstid er dyrt for oppstartsbedrifter. Jo lenger vi må vente på penger, jo dyrere blir alt». Hunting time thieves 2015 Page 7

9 En jungel av virkemidler Innovasjon Norge er én av mange gode hjelpere. Kunden klarer ikke alltid å holde orden på hvilke ordninger som finnes lokalt, regionalt eller nasjonalt. Eller hvilke sektorer eller prosjekter som kan få støtte. De forventer at vi har oversikten og kan sette dem raskt på rett spor. Dette er helt i tråd med innsiktene fra kundereisen. Samhandling med andre «Rydd opp i jungelen av støtte og tilskuddsordninger. Eller sørg i hvert fall for at deres rådgivere har oversikt og raskt kan peke oss i riktig retning». «Det er Innovasjon Norge vi går til først. Vi forventer at dere også kjenner til ordninger som dere ikke driver selv. Å få hjelp til det er gull verdt!». «I og med at eg driv eit landbruksforetak, må eg bruka landbrukskontoret i kommunen som mellomledd. Det er en tidstjuv. Mykje meir konstruktivt å ha dialog direkte med Innovasjon Norge». «Ønsker meg bedre samspill mellom landbruksrådgiver og saksbehandler hos dere. Unngå dobbeltsjekk av spørsmål om igjen og om igjen på ting som allerede er oversendt». Illustrasjon: Innsikt fra Kundereiseprosjektet Ansvar, fullmakter og kompetanse Over 10 % av kundene i denne undersøkelsen peker på bakenforliggende strukturer i vår organisasjon som gjør det vanskelig for våre kunderådgivere å gjøre en god jobb. Det handler om mangel på spesialisering og om at hver enkelt medarbeider har for lite delegert myndighet. Hierarki og myndighet «Sammenlignet med private banker har Innovasjon Norges rådgivere for lite myndighet. I en bank får en allerede på rådgivernivå nokså klart vite hva som er mulig og ikke mulig. Hos Innovasjon Norge forstår vi det slik at rådgiveren ikke kan si noe om hva som kan være mulig å oppnå av finansiering før det har vært behandlet i ulike komiteer. Vi ble anbefalt å søke om et lavere beløp for å slippe unna noen av komiteene» Hunting time thieves 2015 Page 8

10 Finansiering - make or break? Innovasjon Norge skal ikke bistå alle, men der vi bidrar skal vi gjøre en forskjell. For å nå målene våre, må vi velge de riktige kundene. Dette måler vi bl.a. gjennom kundeeffektundersøkelsene (se forklaring til høyre). I 2013 mente 88 % av kundene at støtten fra oss var avgjørende for at de gikk videre med sitt prosjekt. Det stiller store krav til måten vi formidler vårt endelige vedtak til kunden. At vi er forutsigbare og transparente. Tilsagn/avslag «Det var et sjokk å få avslaget. Begrunnelsen rimte ikke med vårt inntrykk etter de innledende samtalene. Vi skrinla prosjektet etter det». Fakta: Hvordan vet vi at vår finansiering gjør en forskjell? Kundeeffektundersøkelsene sier blant annet noe om hvor avgjørende støtten fra Innovasjon Norge var og hva som ville skjedd med prosjektet uten med-finansiering fra staten. Et uavhengig miljø spør utvalgte kunder like etter tilsagn og 4 år etter at kunden mottok støtte. Undersøkelsen er anonym I 2013 mente 11 % av kundene at prosjektet ville blitt gjennomført i samme skala og med samme tidsskjema uten statlig støtte. Disse prosjektene har lav addisjonalitet Andelen prosjekter med lav addisjonalitet skal være så liten som mulig, siden kunden oppgir at vi ikke var utløsende Andelen prosjekter med høy og middels addisjonalitet har gått noe opp de siste åra, og er nå ca. 88 % I 2013 var andel prosjekter med høy addisjonalitet 63 % «Det var en lettelse å få innvilget penger til prosjektet vårt, men det var vanskelig å forstå hvorfor de avslo noen av kostnadene. Nå er vi i uansett godt i gang». «Det gikk flere måneder uten at vi hørte noe. Etter at vi ringte kom svaret i posten etter to dager. Useriøst!» «Forklaringen på vedtaket var ikke lett å forstå. Virket som det egentlig var noe annet som lå bak. Alle kan gjøre feil, men innrøm det heller og beklag!» Andel prosjekter med høy og middels addisjonalitet Kilde: Pöyry Hunting time thieves 2015 Page 9

11 Utbetaling/rapportering «Nå er vi i ferd med å få utbetalt pengene. Det er vanskelig å forstå hva og hvordan egeninnsats skal dokumenteres. Informasjonen fra dere er veldig kompleks, både for mye og for lite egentlig». «Vi får likviditetsproblemer når pengene betales ut etterskuddsvis. Hva med litt tillit?» «Jeg forstår ikke at prosjektregnskapet må følge budsjettet så rigid. Når man er oppstartsbedrift er det ofte sånn at det ikke ting går som planlagt, for eksempel at det går mer penger til advokat eller man måtte ut med mye mer til konsulenter enn planlagt. Jeg skulle ønske at Innovasjon Norge kunne være litt mer fleksible». «Rapporteringsrutinene er håpløst gammeldagse. Dette kan forenkles mye. Og hvorfor er ikke prosjektregnskapet for utbetaling tilgjengelig som excel mal?» «Hvorfor må vi ha en ny runde hvert år, når vi har fått innvilget støtte for flere år og statusrapporten viser at vi er i rute?» Fleksibilitet og tillit, takk! Utviklingsprosjekter er dynamiske. Uforutsette ting skjer og ting tar tid. Finansiering og assistanse fra Innovasjon Norge er en viktig faktor for kunden. Tilbakemeldingene fra kunden tilsier at vi må være mer fleksible og mye mer forutsigbare, enten det er tid, kompetanse eller kapital som er mest kritisk for kunden. Kundene ber oss om å sette opp farten på prosessen ved å vise dem mer tillit. Digital kundedialog med lett tilgjengelig informasjon oppleves også som positivt. Husk! Mange er positive Vi skal også huske at mange kunder er fornøyd. Hele 115 av 519 kunder i denne undersøkelsen har tatt seg bryet med å fortelle at de faktisk ikke opplever noen tidstyver i samhandlingen med oss. Noen har sågar skrevet ned med sine egne ord hva de er mest fornøyd med. Engasjerte og dyktige rådgivere er en gjenganger. God informasjon og veiledning gjennom en krevende, men nyttig søknadsprosess er en annen. Hunting time thieves 2015 Page 10

12 Ekspertise og nettverk det skjulte gullet? I tidstyvundersøkelsen er det de finansielle tjenestene som får mest juling. Det er få tidstyver knyttet til nettverk, kurs og rådgivning. Kunden skiller sjelden mellom sparring som en del av finansieringssøknad og rådgivningstjenester Spisskompetanse og nettverk «Det var litt mye famling i starten for å finne relevant bistand. Men tilbudet om mentor var en avgjørende kompetansetilførsel til rett tid i vårt prosjekt. Lag en bedre elektronisk versjon av kursmateriell. De fleste kurs i dag ender man opp med 2-3 permer med papir som ikke blir brukt.» «Fikk ingen tilbakemeldinger fra den personen som skulle levere fra IN i den perioden vi hadde behov. Vi har heller ikke har blitt kontaktet eller fått noen info om årsak i etterkant, så jeg er veldig skuffet!» «Vi fikk etter hvert et tillitsforhold til INs rådgiver. Han kjente prosjektet og verdikjeden meget godt. En uvurderlig sparringspartner». «Dere har utrolig mange flinke folk rundt om. Folk som virkelig har peiling og som har verdifulle kontakter ute som vi ikke har sjans til å skaffe oss på egen hånd. Men det tok lang tid før jeg fant ut det». Tilbakemeldingene i tidstyvundersøkelsen tyder på at muligheten for å få råd og sparring med våre kontorer ute- og hjemme fortsatt er en godt bevart hemmelighet for mange. Det er synd, siden både serviceundersøkelsen og kunde-effektundersøkelsene viser at kundene våre er svært fornøyd dette tilbudet. I 2013 er det kun 8 % av kundene som har mottatt internasjonal markedsrådgivning som ikke er helt fornøyd med den hjelpen de fikk. Dårlig kompetanse, lite tid og manglende oppfølging var de viktigste manglene. Til tross for systematisk arbeid over flere år med å gi lokale ideer globale muligheter, ser vi liten fremgang i samspillet mellom kontorene ute og hjemme. I 2013 melder fortsatt 25 % av våre kunder ute om ingen eller liten grad av samspill mellom distriktskontor og utekontor Grad av samspill mellom kontorer i Norge og utlandet. Kilde: Pöyry N= 199 Hunting time thieves 2015 Page 11

13 Intet nytt under solen? Våre kunder opplever tidstyver hele veien fra første telefon eller nettbesøk, til leveranser, utbetaling og rapportering. Mye handler om kultur. Noe handler om uhensiktsmessige strukturer og manglende digitalisering. Var det noen overraskelser her? Knapt. Høsten 2014 spurte Anita på Twitter: «Hvilke topp tre overordna endringer ville du ønske deg rundt organisasjon og fokus i Innovasjon Norge?» Vi fikk ca 160 twittermeldinger tilbake. De aller fleste svarene knytter seg til byråkrati og kultur. Mange er også opptatt av at vi bør prioritere opp enkelte områder som miljø, IKT og sosialt entreprenørskap, og tone ned andre ordninger, f.eks. distriktsoppdraget (se oversikt til høyre) I fritekstsvarene vi har fått fra våre kunder hver eneste måned de siste 5 årene ser vi lignende tendenser. Wordcloud: Dette sier kundene vi kan forbedre Kilde: Fritekstsvar i Kunderserviceundersøkelsene i 2013 Graf: Forbedringsforslag til Innovasjon Norge Kilde: Twitter sommer/høst 2014 Hunting time thieves 2015 Page 12

14 Tid for handling Vi kan trygt konkludere som Anita: «Folkens, vi vet nok. Nå kan vi handle. Bygge videre på historien og det som er bra. Fikse det som må fikses». Vårt nye lederteam (LT) leder arbeidet med å skape fremtidens Innovasjon Norge. Illustrasjonen til høyre under viser hvilke prinsipper vi jobber etter i endringsprosessen. Noen av tiltakene vi nå jobber med, er listet under. Lederteamet vil presentere en ny prioritert tiltaksliste 15. februar når vår nye organisasjon er mer avklart. 1. Nytt lederteam som bygger ETT Innovasjon Norge Drive fram visjonsarbeidet, stake ut ny kurs for selskapet og være rollemodeller for et åpnere og mindre byråkratisk Innovasjon Norge 2. Implementere ny organisasjonsstruktur og revidere vår merkevareplattform Kundedrevet i alt vi gjør. Enkelt å forstå hva vi skal være for hvem 3. Økt handlingsrom for de ansatte i ny struktur - Tydelig arbeids- og kunnskaps og ansvarsdeling mellom kontorene - Mer tillit og ansvar til hver enkelt medarbeider. Økt spesialisering - Bygge kultur og IT-løsninger for samhandling på tvers av silo og fysiske landegrenser 4. Forenkle prosesser og digitalisere selskapet - Fornying av nettsidene med mer 2-veis kommunikasjon - Dele all kundeinformasjon i nytt CRM (MSDynamics) - Fra 60 til 4 dager behandlingstid for ESTIP fase 1 - Fra gründertelefon til kundesenter 24/7 Men skal vi få til dette, holder det ikke med tiltak initiert av toppledelsen. Skal vi endre kulturen og bli et enklere uog mer kundeorientert selskap, må vi alle endre oss. Starting with the man in the mirror Så start med deg selv, dine kunder og dine kolleger. Hva bør vi forbedre hos oss? Hvem kan vi lære av? Når er vi virkelig gode? Hva hindrer oss i å gjøre mer av det? Just do it! Hunting time thieves 2015 Page 13

15 Sjekk selv hva kundene sier om oss! Gårdbrukere, gründere og småbedrifter og high-tech bedrifter med internasjonale ambisjoner har tatt seg tid til å gi oss innspill og forbedringsforslag. Kundehistorien i rapporten er vårt utvalg. Det blir aldri 100 % dekkende for de ulike stemmene og meningene som finnes i materialet. Alle fritekst-svar og notater fra telefonintervjuene er anonymisert og vedlagt rapporten. Det er mye læring for oss både i de negative og de positive tilbakemeldingene. Så ta deg tid til å lese vedlegget. Da kan gjøre deg opp din egen mening og fordype deg på en bestemt kategori tidstyv eller et område du selv kan gjøre noe med. For de kundene som har valgt å ikke være anonyme kan du også sortere på delmål, kontor og tjenestetype Og del gjerne både utfordringer og løsninger med dine kolleger på Yammer via gruppen Yammer Timethieves Les mer Les mer om regjeringens jakt på tidstyver på Difi.no Alt materiell om tidstyvundersøkelsen finnes på internt INLibrary: Innovasjon Norges tidstyvundersøkelse 2014 Innrapporterte tidstyver fra 519 kunder (Excel) Notater fra ca. 60 telefonintervjuer (Word) Støtte-materiell til bruk i egen enhet/kontor (PPT) Serviceundersøkelsen Skåre på sentrale spørsmål finnes i denne rapporten på INSight Fritekstkommentarer fra kundene finnes i denne rapporten på INSight Twitter tilbakemeldinger til Anita 2014 Alle tilbakemeldingene er samlet i denne Excel-filen Speed-dater med eksterne partnere og næringsliv Alle speed-datene med eksterne finnes på intranett Innsikt fra Kundereise-prosjektet Prosjektet ble gjennomført i 2013 med bistand fra Eggs AS Rapport fra innsiktsfasen i Kundereisen finner du på INLibrary (PDF) Intervjuer før oppstart av Gründertelefonen I 2013 før oppstart av Gründertelefonen gjennomførte Nettlife Research intervjuer med 7 gründere. Funnene samsvarte godt med innsiktene fra kundereisen og ga god innsikt i de personlige opplevelsene til grunderne. Du finner en kort rapport i INLibrary Kundeeffektundersøkelsene Et uavhengig miljø undersøkelser effekter hos et utvalg kunder hhv. 1 år og 4 år etter tilsagn. Før-undersøkelsen for et utvalg kunder i 2013 finner du på INLibrary Omdømmeundersøkelsen Omdømmeundersøkelsen gjennomføres årlig av IPSOS. Kunnskapen om hva Innovasjon Norge tilbyr og hvordan vi bidrar til innovasjon og verdiskaping er lav. Omdømmerapporten fra 2014 finner du på INLibrary Hunting time thieves 2015 Page 14

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering

Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering Fornying, forenkling, forbedring - omdømme gjennom digitalisering v/kommunikasjonsleder i Hedmark fylkeskommune Endre Hjelseth Pådriver og lagspiller Regjeringens mantra «Arbeidet med å fornye, forenkle

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Målstyring, oppdragsstyring og styringsinformasjon. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon

Målstyring, oppdragsstyring og styringsinformasjon. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Målstyring, oppdragsstyring og styringsinformasjon Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge er i dialog med bedriftene der

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet?

Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet? Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet? Difi frokostmøte 9.9.2014 Lillian E. Jakobsen, Patentstyret Om Patentstyret Behandler søknader om patent, varemerke- og designregistrering

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE?

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ET BIDRAG TIL REFLEKSJON RUNDT ROLLEN TIL DAGENS KOMMUNALE LEDERE KJETIL HOFF OG KRISTIAN DYRKORN AGENDA Presentasjon av funn fra FoU om

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Til deg som vil noe mer:

Til deg som vil noe mer: Til deg som vil noe mer: Ønsker du at starte egen sosial virksomhet? Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg? Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er? Vil du

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017 Fra GRO Helsenettverk til Samhandling i 2017 Handlingsplan 2015-2016 Overordnet ambisjon Helsenettverket GRO blir en Arenaklynge innenfor samhandling innen 2017 Myndighetene satser på næringsklynger som

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kundeservice telefon eller selvbetjening

Kundeservice telefon eller selvbetjening CUSTOMER CARE 2015 Kundeservice telefon eller selvbetjening Kundeservicedagene 2015 29. januar, Gardermoen Knut Kvale, Telenor Research Asbjørn Følstad, SINTEF 2 God kundeservice? Konsistent i alle kanaler

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Strategi når mange vil styre. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon

Strategi når mange vil styre. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Strategi når mange vil styre Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Klart språk i Norden. Klarspråk virker! Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s

Klart språk i Norden. Klarspråk virker! Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Klarspråk virker! Marte Spets Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 66-71 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive 2014 Författarna och Nätverket

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Brukerutvalg 25. november 2015 NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Merete Svensson, NAV Østfold Hva vi skal snakke om i dag NAVs kanalstrategi og hvorfor selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning

Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning Statssekretær Paul Chaffey DFØ Kundeforum, Trondheim 10. september 2014 Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre

Detaljer