(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/00 (09.01) H04W 60/04 (09.01) H04W 68/12 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Teliasonera AB, 6 63 Stockholm, Sverige (72) Oppfinner Dahlén, Anders, Norrskogsvägen 36, Västerhaninge, Sverige Nilsson, Ulf, Älgvägen, Västerhaninge, Sverige (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte for å utføre en overlevering i et mobilkommunikasjonssystem (6) Anførte publikasjoner WO-A1-09/ WO-A1-09/09777 "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS); Stage 2 (3GPP TS version Release 8)" TECHNICAL SPECIFICATION, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI), 60, ROUTE DES LUCIOLES ; F SOPHIA-ANTIPOLIS ; FRANCE, no. V8.4.0, 1 June 09 ( ), XP014433

2 1 FREMGANGSMÅTE FOR Å UTFØRE EN OVERLEVERING I ET MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Teknisk område: [0001] Oppfinnelsen angår mobil kommunikasjon omfattende, for eksempel, data, tale og multimedia. Nærmere bestemt angår oppfinnelsen en fremgangsmåte for å utføre en overlevering i et mobilkommunikasjonssystem. [0002] Fjerde generasjon mobilkommunikasjonssystemer utvikles som et ytterligere trinn i utviklingen siden innføringen av 2G og 3G mobilkommunikasjonssystemer. Et bemerkelsesverdig eksempel på et 2G mobilkommunikasjonssystem er GSM (Global System of Mobile Communication) standardisert av ETSI (European Telecommunication Standards Institute), som tilbyr digitalt kretssvitsjede data ved bruk av et TDMAbasert (Time Division Multiple Access) radiogrensesnitt. GSM oppnår datarater i nedlink på opptil 64 kbps med kretssvitsjede data og opptil 144 kbps med pakkesvitsjede data ved bruk av GPRS (General Packet Radio Systems) teknikk som også er standardisert i ETSI. Fra 3G-siden av familien av mobilkommunikasjonssystemer, er det mest bemerkelsesverdige eksempelet WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) radioteknologibaserte UMTS (Universal Mobile Communications System). UMTS støtter pakkesvitsjede datarate opptil 384 kbps og opptil 4 Mbps med HSDPA (High- Speed Downlink Packet Access). Fjerde generasjon mobilkommunikasjonssystemer, også kalt NGMN (Next Generation Mobile Networks), har som mål å tilby datarater nedlinks opptil 0 Mbps og datarater opplinks opptil 0 Mbps. Dataratene nedlinks gjør det hovedsakelig mulig å motta HDTV-signaler (High Definition Television). Et 4G mobilkommunikasjonssystem standardiseres av 3GPP (3G Partnership Project) under tittelen LTE (Long Term Evolution). LTE-arkitekturen, også kalt utviklet pakkesystem EPS (Evolved Packet System), omfatter en utviklet pakkekjerne EPC (Evolved Packet Core) og et utviklet UMTS radioaksessnett E-UTRAN (Evolved UMTS Radio Access Network). LTE baserer seg på OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) radioteknologi. EPC støtter også et utvalg radioaksessteknologier i tillegg til OFDM-baserte E-UTRAN. EPC støtter alternative radioaksessteknologier slik som WLAN og WiMAX. Det er også et nødvendig formål for EPC å støtte aksessnett basert på tradisjonell radioaksessteknologi RAT (Radio Access Technology) slik som GSM-EDGE radioaksessnett (GERAN) og UMTS radioaksessnett (UTRAN). Det har blitt postulert at det vil være en lang overgangsperiode under utplassering av full dekning med bruk av E-UTRAN eller alternative RAT-baserte RAN. Derfor er støtte for tradisjonell RAT essensielt. Det vil også være samvirke mellom EPC og tradisjonelle kjernenett slik som det kretssvitsjede (CS Circuit Switched) GSM-kjernenettet og CS-domenet i UMTS-kjernenettet. [0003] Det vises nå til figur 1, som illustrerer et utviklet pakkesystem (EPS) i kjent teknikk. I figur 1 vises et utviklet pakkesystem (EPS) 0. I det utviklede pakkesystemet 0 er det en utviklet UTRAN (E-UTRAN) 2. E-UTRAN 2 kommuniserer med utviklet pakkekjerne (EPC) 4. Utviklet pakkekjerne 4

3 kommuniserer med IP-nettet 116. Det er også en UTRAN 6 som kommuniserer med pakkesvitsjet kjerne 8. Pakkesvitsjet kjerne 8 kommuniserer med et IP-nett 116. Det er også et GERAN 1 som kommuniserer med kretssvitsjet (CS) kjerne 112. CS-kjernen 112 kommuniserer med offentlig svitsjet telefonnett PSTN (Public Switched Telephone Network) 114, som kan representere ethvert kretssvitsjet nett. [0004] Det er også vist et UE 1, med andre ord en mobilstasjon. UE 1 kan omfatte et smartkort slik som, for eksempel, et USIM eller et SIM. [000] I E-UTRAN 2 er det vist tre enodeb-er, nemlig en enodeb 1, en enodeb 122 og en enodeb 124. ENodeB-ene har en signalplanforbindelse til en mobilhåndteringsenhet MME (Mobile Management Entity) 1 som vist med linjer omringet av oval 180. ENodeB-ene har brukerplanforbindelser til en S-GW 132 som vist med linjer omringet av oval 181. I EPC 4 er det en mobilhåndteringsenhet MME (Mobile Management Entity) 1. S-GW 132 er forbundet med en pakkedatanett (PDN) gateway (P- GW) 134, som vist med linjen 182. EPC 4 er forbundet med IP-nett 116 som vist med linje 183. [0006] I UTRAN 6 er det vist to nodeb-er, nemlig en nodeb 1 og en nodeb 142, som kommuniserer med en radionettstyrer (RNC Radio Net Controller) 144. Linjene som representerer brukerplan- og signalplanforbindelser fra nodeb 142 til RNC 144 er omringet med oval 18. Brukerplan- og signalplanforbindelsene fra nodeb 1 til RNC 144 er omringet med oval 186. [0007] I PS-kjerne 8 er det en SGSN og en GGSN 12. Brukerplan- og signalplanforbindelsene fra RNC 144 til SGSN 0 er omringet med oval 187. Brukerplan- og signalplanforbindelsene mellom SGSN og GGSN 12 er illustrert med oval 188. GGSN 12 har et aksesspunkt (AP) til IP-nett 116. [0008] I GERAN 1 er det en basestasjon 160 og en basestasjonsstyrer 162. Signalplan- og brukerplanforbindelsene er omringet med oval 190. I kretssvitsjet kjerne 112 er det en MSC 170. I praksis kan MSC 170 omfatte en MSC-server og en mediagateway og en signaleringsgateway. Brukerplan- og signalplanforbindelsene fra BSC 162 til MSC 170 er omringet med oval 191. Brukerplan- og signalplanforbindelsene fra CS-kjerne 112 til PSTN 114 er omringet med oval 192. [0009] En enodeb slik som enodeb 1 virker som en basestasjon i et EPS. En enodeb utfører radioressurshåndtering omfattende radiobærerstyring, radioadgangsstyring, forbindelsesmobilitetsstyring og dynamisk tildeling av ressurser til UE-er. En enodeb utfører også IP-hodekompresjon og kryptering av datatrafikk i brukerplanet. En enodeb velger en MME når en UE kobles til når ingen ruting til en MME kan bestemmes fra informasjon gitt av UE-en. En enodeb utfører også mobilhåndteringssignalering med en MME. Den ruter brukerplandata mot en tjenestegjørende gateway. En MME utfører funksjoner vedrørende mobilitetshåndtering. Den utfører håndtering av sporingslister, velger en S-GW og en P-GW for en UE. Den velger en MME i forbindelse med overleveringer. En tjenestegjørende gateway virker som et lokalt mobilitetsankerfeste for overlevering mellom enodeb-er. Den utfører pakkeruting og videresending mot enodeb-er. En tjenestegjørende gateway utfører også E-UTRAN nedlinks pakkebufring i inaktiv modus og initierer nettverkstriggede tjenesteanmodninger. Den utfører også pakkemerking på transportnivå i opplink- og nedlinkretningene. Den utfører også bokføring og

4 debitering. En P-GW utfører tildeling av IP-adresser til UE-er. Den utfører pakkefiltrering per bruker ved pakkeinspisering. Den utfører pakkemerking på transportnivå i nedlinken. Den virker generelt som et grensesnitt mot et eksternt IP-nett slik som internett eller et intranett. [00] EPC tilbyr kun et pakkesvitsjet domene hvor kall bare kan etableres som multimediasesjoner ved bruk av, for eksempel, et IP multimedia subsystem (IMS IP Multimedia Subsystem). Et problem med den eksisterende pakkesvitsjede EPC-arkitekturen er at kalletablering kan ta opptil flere sekunder. Et annet beslektet problem er at EPC-arkitekturen som angår samvirket med CS-nett er komplisert, hvilket kan bidra til en ytterligere forsinkelse. [0011] WO 09/ beskriver en fremgangsmåte for koordinering mellom domener med mobilopprettede og mobilterminerte kall. I fremgangsmåten overfører en enodeb en sporingsdataoppdatering til en mobilhåndteringsentitet (MME) i et utviklet pakkekjernenett. MME oversetter sporingsområdeoppdateringens S1 grensesnittsprotokollmelding fra enodeb til en lokasjonsoppdateringsmelding til et mobilsvitsjesenter (MSC Mobile Switching Centre) i en MSC-gruppe, hvor en gruppe av MSC-er betjener et antall lokasjonsområder i stedet for normaltilfellet hvor en enkelt MSC betjener lokasjonsområdene. Lokasjonsoppdateringsresponsen blir videre oversatt av MME til en S1 grensesnittprotokolls sporingsområdeoppdateringsrespons. For å understøtte MSC-gruppen, indikerer lokasjonsområdeoppdateringen en nettressursidentifikator (NRI Network Resource Identifier) som unikt identifiserer hvilken spesifikk MSC i MSC-gruppen som behandlet lokasjonsoppdateringen. Sporingsområdeoppdateringsresponsen omfatter også, i tillegg til NRI-en, informasjon om et antall passende lokasjonsområdeidentifikatorer for lokasjonsområder som er tilknyttet MSCgruppen. NRI -en brukes til å rette en oppkallsrespons eller en signaleringskanaltildeling i et mobilopprettet kall til riktig MSC i MSC-gruppen. Lokasjonsområdeidentifikatorene brukes til å filtrere nabocellemålinger for 2G eller 3G-celler, slik at en celle som tilhører området til den korrekte MSCgruppen velges av enodeb-en eller en mobilterminal for å utføre en overlevering mellom ulike RATer til en celle som tilhører den korrekte MSCgruppen. NRI-en retter overleveringssignaleringen til korrekt MSC i MSCgruppen. [0012] For å støtte CS-kall og CS databærere uten å tvinge brukerutstyr (UE) til å bero utelukkende på GERAN eller UTRAN-utstyrte celler, ville det være fordelaktig å kunne falle tilbake på GERAN eller UTRAN for å etablere CS-kall eller CS databærere. Det kan forventes at kalletablering innledningsvis er raskere gjennom et tradisjonelt CS kjernenett. Videre, i tilfellet mobilterminerte kall opprettet gjennom det offentlige svitsjede telefonnettet (STN), er det intet behov for å føre trafikken mellom nettene gjennom et VoIP gatewaysystem. Videre er det nødvendig å kunne falle tilbake på et korrekt mobilsvitsjesenter (MSC) som tjener som det gjeldende lokasjonsområdet for UE-et og for å unngå unødige forsøk på kall gjennom en feil MSC. OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN [0013] I samsvar med den foreliggende oppfinnelsen er det frembrakt en fremgangsmåte som fremsatt i krav 1, et system som fremsatt i krav 9 og et

5 databehandlingsprogram som fremsatt i krav. Utførelsesformer av oppfinnelsen fremgår av de uselvstendige patentkravene. [0014] Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte, omfattende: å registrere et utviklet pakkesystems sporingsområde for en mobilnode til en mobilitetshåndteringsnode av en basestasjonsnode; å bestemme et lokasjonsområde i et reservesystem basert på en lokasjon for mobilnoden; å registrere mobilnodens lokasjonsområde i et gjestelokasjonsregister i reservesystemet, der reservesystemet omfatter minst ett av GSM (Global System of Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) og CDMA 00 (Code Division Multiple Access 00); å motta, ved basestasjonsnoden, en anmodning om å utføre bæreretablering i brukerplanet gjennom reservesystemet; å innhente, ved basestasjonsnoden, radiomålinger knyttet til minst to kandidatceller fra mobilnoden; å sjekke, ved basestasjonsnoden, de minst to kandidatcellene for minst én celle tilknyttet lokasjonsområdet registrert i gjestelokasjonsregisteret; å velge, ved basestasjonsnoden, en celle blant den minst ene cellen; å indikere den valgte cellen til mobilnoden; og å frembringe minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering til mobilnoden. [001] Oppfinnelsen angår også et system omfattende: en mobilnode innrettet til å utføre radiomålinger, til å sende en registrering for et utviklet pakkesystems sporingsområde for mobilnoden til en basestasjonsnode og å motta minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering; en mobilitetshåndteringsnode innrettet til å motta en registrering av sporingsområdet og å avbilde mobilnodens sporingsområde på et lokasjonsområde; et gjestelokasjonsregister innrettet til å motta en registrering av lokasjonsområdet til et reservesystem, der reservesystemet omfatter minst ett av GSM (Global System of Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) og CDMA 00 (Code Division Multiple Access 00); og der basestasjonen er innrettet til å registrere mobilnodens sporingsområde til mobilitetshåndteringsnoden, til å motta en anmodning om bæreretablering i brukerplanet gjennom reservesystemet, å innhente radiomålinger knyttet til minst to kandidatceller fra mobilnoden; å sjekke de minst to kandidatcellene for minst én celle tilknyttet lokasjonsområdet, å velge en celle blant den minst ene cellen; å indikere den valgte cellen til mobilnoden og å frembringe minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering til mobilnoden; hvor basestasjonen videre omfatter et minne og en funksjonell enhet for radioressursstyring innrettet til å sjekke passende celler i lokasjonsområdet fra mobilitetshåndteringsnoden. [0016] Oppfinnelsen angår også et databehandlingsprogram omfattende kode tilpasset til å utføre det følgende når det eksekveres i et databehandlingssystem: å registrere et utviklet pakkesystems sporingsområde for en mobilnode til en mobilitetshåndteringsnode av en basestasjonsnode; å bestemme et lokasjonsområde i et reservesystem basert på en lokasjon for mobilnoden; å registrere mobilnodens lokasjonsområde i et gjestelokasjonsregister i reservesystemet, der reservesystemet omfatter minst ett av GSM (Global System of Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) og CDMA 00 (Code Division Multiple Access 00); å motta, ved basestasjonsnoden, en anmodning om å utføre bæreretablering i brukerplanet gjennom reservesystemet; å innhente, ved

6 basestasjonsnoden, radiomålinger knyttet til minst to kandidatceller fra mobilnoden; å sjekke, ved basestasjonsnoden, de minst to kandidatcellene for minst én celle tilknyttet lokasjonsområdet registrert i gjestelokasjonsregisteret; å velge, ved basestasjonsnoden, en celle blant den minst ene cellen; å indikere den valgte cellen til mobilnoden; og å frembringe minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering til mobilnoden. [0017] I ett aspekt av oppfinnelsen angår et datamaskinprogramprodukt omfattende: å registrere en første type lokasjonsområde for en mobilnode til en første mobilitetshåndteringsnode; å bestemme en andre type lokasjonsområde basert på en lokasjon for mobilnoden; å registrere en andre type lokasjonsområde for mobilnoden til en andre mobilitetshåndteringsnode i et andre system; å motta en anmodning om å utføre bæreretablering i brukerplanet gjennom det andre systemet; å innhente radiomålinger knyttet til minst to kandidatceller fra mobilnoden; å sjekke de minst to kandidatcellene for minst én celle tilknyttet den andre typen lokasjonsområde; å velge en celle blant den minst ene cellen; å indikere den valgte cellen til mobilnoden; og å frembringe minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering til mobilnoden. [0018] I ett aspekt av oppfinnelsen angår oppfinnelsen en fremgangsmåte omfattende: å registrere en første type lokasjonsområde for en mobilnode til en første mobilitetshåndteringsnode; å bestemme en andre type lokasjonsområde basert på en lokasjon for mobilnoden; å registrere en andre type lokasjonsområde for mobilnoden til en andre mobilitetshåndteringsnode i et andre system; å motta en anmodning om å utføre bæreretablering i brukerplanet gjennom det andre systemet; å motta en indeks til en lokalt definert konfigurasjon fra den første mobilitetshåndteringsnoden; å innhente prioriteringsinformasjon for å prioritere minst én celle som tilhører den andre typen lokasjonsområde over andre celler i det andre systemet; og å frembringe den innhentede prioriteringsinformasjonen til mobilnoden. [0019] I ett aspekt av oppfinnelsen angår oppfinnelsen en fremgangsmåte omfattende: å registrere en første type lokasjonsområde for en mobilnode til en første mobilitetshåndteringsnode; å bestemme en andre type lokasjonsområde basert på en lokasjon for mobilnoden; å registrere en andre type lokasjonsområde for mobilnoden til en andre mobilitetshåndteringsnode i et andre system; å motta en anmodning om å utføre bæreretablering i brukerplanet gjennom det andre systemet; å frembringe en overleveringsrestriksjonsliste som indikerer den andre typen lokasjonsområde som det eneste tillatte lokasjonsområdet i det andre systemet for mobilnoden; å detektere en innkommende kommunikasjon for mobilnoden i det andre systemet; å sjekke minst én overføring fra minst én nabocelle i mobilnoden; å sjekke restriksjonslisten ved mobilnoden; og å hoppe over en lokasjonsoppdatering som respons til å finne minst én nabocelle i restriksjonslisten. [00] I ett aspekt av oppfinnelsen utføres sjekkingen av restriksjonslisten i mobilnoden når mobilnoden er i inaktiv modus, mens sjekking av restriksjonslisten utføres i en basestasjonsnode og/eller i kjernenettet når mobilnoden er i en aktiv tilstand, for eksempel i en oppkoblet tilstand. [0021] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter basestasjonen en UMTS LTE (Long-Term Evolution) nodeb, med andre ord en enodeb. I én utførelsesform

7 av oppfinnelsen er basestasjonsnoden en hvilken som helst radiobasestasjon eller styringsenhet tilknyttet minst én basestasjon. [0022] I ett aspekt av oppfinnelsen menes med en første type lokasjonsområde et lokasjonsområde av en første type og med en andre type lokasjonsområde et lokasjonsområde av en andre type. [0023] I ett aspekt av oppfinnelsen kan det første systemet omfatte et OFDMbasert pakkesystem. I én utførelsesform av oppfinnelsen kan det første systemet omfatte et 4G-nett, for eksempel et LTE-system. I én utførelsesform av oppfinnelsen kan det første systemet omfatte et UMB-system (Ultra Mobile Broadband). I én utførelsesform av oppfinnelsen kan det første systemet omfatte et multippel-inngangs-multippel-utgangsbasert system. I én utførelsesform av oppfinnelsen kan det første systemet omfatte et EVDO-nett (Evolution Data Only). [0024] I ett aspekt av oppfinnelsen kan det første systemet være et hvilket som helst celleinndelt radiosystem. [002] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter det andre systemet minst ett av AMPS, GSM, UMTS, GPRS og CDMA00 (Code Division Multiple Access 00). [0026] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter den første mobilitetshåndteringsenheten en LTE mobilitetshåndteringsenhet. I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter den andre mobilitetshåndteringsnoden et gjestelokasjonsregister eller et mobilsvitsjesenter eller en mobilsvitsjesenterserver. I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter den andre mobilitetshåndteringsnoden en 1xRTT MSC eller MSC server. CDMA00 1xRTT er en 3G trådløs teknologi basert på CDMA-plattformen. 1x i 1xRTT henspiller på 1x antall 1,2 MHz kanaler. RTT i 1xRTT står for Radio Transmission Technology radiooverføringsteknologi. [0027] I ett aspekt av oppfinnelsen er en radioressursstyringsenhet i basestasjonsnoden innrettet til å motta en liste med minst to lokasjonsområdeidentifikatorer av den andre typen som er knyttet til den andre mobilitetshåndteringsnoden og til å søke etter minst én celle i listen dersom den ikke finner celle blant de minst to kandidatcellene. [0028] I ett aspekt av oppfinnelsen er mobilnoden innrettet til å etablere en brukerplanforbindelse gjennom den valgte cellen til et nettelement tilknyttet den andre mobilitetshåndteringsnoden. Nettelementet kan være et mobilsvitsjesenter eller en mediagateway som kommuniserer med en mobilsvitsjesenterserver. [0029] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter brukerplanforbindelsen et kretssvitsjet kall og nettelementet er minst ett av et mobilsvitsjesenter og en mobilsvitsjesenterserver. Det kretssvitsjede kallet kan være at talekall, et videokall eller en digital kretssvitsjet dataforbindelse uten restriksjoner. [00] I ett aspekt av oppfinnelsen er en radioressursstyringsenhet i basestasjonsnoden innrettet til å innhente mobilnodens lokasjon som en første type lokasjonsdata, å avbilde den første typen lokasjonsområde til den andre typen lokasjonsområde ved å bruke en avbildningstabell. [0031] I ett aspekt av oppfinnelsen er en radioressursstyringsenhet i basestasjonsnoden innrettet til å motta en indeks til en lokalt definert konfigurasjon fra den første mobilitetshåndteringsnoden og til å innhente informasjon for å prioritere minst én celle som tilhører den andre typen

8 lokasjonsområde over andre celler i det andre systemet. Prioriteringsinformasjonen kan lagres i et minne tilknyttet basestasjonsnoden. [0032] I ett aspekt av oppfinnelsen frembringer radioressursstyringsenheten den innhentede prioriteringsinformasjonen til mobilnoden. [0033] I ett aspekt av oppfinnelsen er en radioressursstyringsenhet i basestasjonsnoden innrettet til å innhente informasjon for videre å prioritere minst én celle som tilhører en liste over prioriterte lokasjonsområder over andre celler i det andre systemet. [0034] I ett aspekt av oppfinnelsen er en radioressursstyringsenhet i basestasjonsnoden innrettet til å innhente en overleveringsrestriksjonsliste som indikerer den andre type lokasjonsområde som det eneste tillatte lokasjonsområde i det andre systemet for mobilnoden. [003] I ett aspekt av oppfinnelsen er en kjernenettnode, slik som en gateway MSC eller en gjeste MSC eller en mobilitetshåndteringsnode, innrettet til å detektere en innkommende kommunikasjon til mobilnoden i det andre systemet. Mobilnoden er innrettet til å sjekke minst én overføring fra en nabocelle, til å sjekke restriksjonslisten og til å hoppe over, det vil si til ikke å utføre, en lokasjonsoppdatering når den finner minst én nabocelle i restriksjonslisten. Sjekkingen av restriksjonslisten utføres i mobilnoden når mobilnoden er i inaktiv modus, mens sjekking av restriksjonslisten utføres i en basestasjonsnode og/eller i kjernenettet når mobilnoden er i en aktiv tilstand, for eksempel i en oppkoblet tilstand. Basestasjonsnoden kan ikke sende mobilnoden i en overlevering til en celle som ikke tilhører den andre typen lokasjonsområde. [0036] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter den andre typen lokasjonsområde minst ett av et GSM lokasjonsområde, et GPRS rutingområde og et UMTS lokasjonsområde. [0037] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter den første typen lokasjonsområde et EPS sporingsområde. [0038] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter systemet et mobilkommunikasjonsnett. I én utførelsesform av oppfinnelsen omfatter mobilnoden, med andre ord et brukerutstyr eller en bruker, en mobil stasjon eller generelt en mobil terminal. I én utførelsesform av oppfinnelsen identifiseres brukeren av en mobil terminal ved bruk av en abonnentmodul, for eksempel USIM (User Services Identity Module) eller en SIM (Subscriber Identity Module). Kombinasjonen av mobilt utstyr (ME Mobile Equipment) og en abonnentmodul kan kalles en mobil abonnent. [0039] I ett aspekt av oppfinnelsen omfatter kommunikasjonssystemet minst ett av et GSM-nett (Global System of Mobile Communications), et UMTS-nett (Universal Mobile Telecommunication System) og et g system slik som LTE EPS (Evolved Packet System). Mobilstasjonen kan for eksempel være en GSM mobil stasjon, en UMTS mobil stasjon eller EPS brukerutstyr (Evolved Packet System) med dobbel- eller multimodusfunksjonalitet som støtter forskjellige aksesstyper. [00] I ett aspekt av oppfinnelsen er databehandlingsprogrammet lagret på et datamaskinlesbart medium. Det datamaskinlesbare mediet kan våre et fjernbart minnekort, en fjernbar minnemodul, en magnetisk disk, en optisk disk, et holografisk minne eller et magnetisk bånd. En fjernbar minnemodul kan for eksempel være en USB minnepinne, et PCMCIA-kort eller er smartminnekort. [0041] Utførelsesformene av oppfinnelsen beskrevet ovenfor kan brukes i enhver kombinasjon med hverandre. Flere av utførelsesformene kan

9 kombineres for å danne ytterligere utførelsesformer av oppfinnelsen. En fremgangsmåte, et system, en anordning, et databehandlingsprogram eller et datamaskinprogramprodukt beslektet med oppfinnelsen kan omfatte minst én av utførelsesformene av oppfinnelsen beskrevet ovenfor. [0042] Fordelene ved oppfinnelsen er forbundet med forbedret hastighet ved etablering av forbindelser til en mobil node, at ekstra overleveringer unngås og at etablering av forbindelse til feil kjernenettnode unngås. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0043] De vedføyde tegningene, som er tatt med for å gi en bedre forståelse av oppfinnelsen og som utgjør en del av denne spesifikasjonen, illustrerer utførelsesformer av oppfinnelsen og bidrar sammen med beskrivelsen til å forklare prinsippene for oppfinnelsen. I tegningene er: Fig. 1 et blokkdiagram som viser et EPS (Evolved Packet System) fra kjent teknikk; Fig. 2 et blokkdiagram som viser en kombinert sporingsområdeoppdatering (TAU Tracking Area Update) og lokasjonsområdeoppdatering (LAU Location Area Update) i én utførelsesform av oppfinnelsen; Fig. 3 et blokkdiagram som viser et mobilopprettet kall med tilbakefall til et kretssvitsjet (CS Circuit Swithed) kjernenett (CN Core Network) i én utførelsesform av oppfinnelsen; Fig. 4 et blokkdiagram som viser et mobilterminert kall med tilbakefall til et kretssvitsjet (CS Circuit Swithed) kjernenett (CN Core Network) i én utførelsesform av oppfinnelsen; Fig. et blokkdiagram som viser overlappende sporingsområder (TA Tracking Area) og lokasjonsområder (LA Location Area) og tildeling av lokasjonsområder til forskjellige mobilsvitsjesentere (MSC) i én utførelsesform av oppfinnelsen; Fig. 6 et flytskjema som viser en fremgangsmåte for tilbakefall til et kretssvitsjet nett i én utførelsesform av oppfinnelsen; og Fig. 7 et blokkdiagram som viser en radionode i én utførelsesform av oppfinnelsen; DETALJERT BESKRIVELSE AV UTFØRELSESFORMENE 4 0 [0044] Det vises nå nærmere til utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelsen som er illustrert med eksempler i de vedføyde tegningene. [004] Figur 2 er et blokkdiagram som viser en kombinert sporingsområdeoppdatering (TAU Tracking Area Update) og lokasjonsområdeoppdatering (LAU Location Area Update) i én utførelsesform av oppfinnelsen. I figur 2 vises UE 1 som bestemmer seg for å utføre en sporingsområdeoppdatering. UE 1 detekterer at det må begynne å bero på en celle som tilhører et nytt sporingsområde. UE 1 detekterer at det nye sporingsområdet TAI ikke er på listen over TAIer som UE 1 har registrert på nettet. Som vist med pil 1, sender UE 1 en TAU-anmodning til enodeb 1. TAU-anmodningsmeldingen omfatter en globalt unik midlertidig identifikator (GUTI Globally Unique Temporary Identifier), sist besøkte TAI,

10 valgt nettverk, den globalt unike MME-identifikatoren (GUMMEI) for en gammel MME. Som vist med pil 2, sender enodeb 1 en TAU-anmodningsmelding til MME 1. MME 1 innhenter mobilitetshåndteringskonteksten som angår UE 1. Fra mobilitetshåndteringskonteksten bestemmer MME 1 om et gjestelokasjonsregister også må oppdateres. En ny lokasjonsområdeidentifikator bestemmes i MME 1 basert på en avbildning fra sporingsområdeidentifikatoren som ble innhentet i TAU-anmodningen. Nummeret til gjestelokasjonsregisteret utledes fra sporingsområdeidentifikatoren eller GUTI allokert til UE 1. Som vist med pil 3, utfører MME 1 en lokasjonsoppdateringsprosedyre med MSC 170. En lokasjonsoppdatering (LU) akseptmelding er illustrert med pil 4. Som respons til lokasjonsoppdateringsakseptmeldingen sender MME 1 en TAUakseptmelding til enodeb 1 som vist med pil. ENodeB 1 sender TAUakseptmeldingen til UE 1 som vist med pil 6. TAU-akseptmeldingen omfatter en GUTI hvis MME 1 allokerte en ny GUTI. TAU-akseptmeldingen omfatter også en TAI-liste som er en liste over sporingsområdeidentifikatorer. UE 1 kan være registrert i et antall sporingsområder, og kan kalles opp fra et hvilket som helst av dem. [0046] I TAU-akseptmeldingen vist med pil mottar enodeb en indeks til en lokalt definert konfigurasjon som påvirker overleveringer. MME 1 har tidligere innhentet indeksen fra en hjemmeabonnentserver (HSS Home Subscriber Server) (ikke vist) i en nettilkoblingsprosedyre eller fra en tidligere MME fra hvilken en TAU-oppdatering er utført til MME 1 som er den gjeldende MME. I én utførelsesform av oppfinnelsen er indeksen til RAT/frekvensvalgprioritet (RFSP RAT/Frequency Selection Priority). Den lokalt definerte konfigurasjonen kan frembringe en indikasjon i enodeb om å foretrekke 2Geller 3G-celler tilknyttet lokasjonsområdet registrert av UE 1. Indeksen kan også brukes til å utlede omvalgsprioriteter for celler når UE 1 er i inaktiv modus og til å bestemme hvorvidt UE 1 skal omdirigeres i aktiv modus til forskjellige frekvenslag eller radioaksessteknologier. [0047] I én utførelsesform av oppfinnelsen kan den lokalt definerte konfigurasjonen omfatte en indikasjon om å foretrekke 2G- eller 3G-celler tilknyttet lokasjonsområdet registrert av UE 1 og andre tillatte eller prioriterte lokasjonsområder. Listen over andre lokasjonsområder kan omfatte lokasjonsområder tilknyttet MSC 170, det vil si den MSC som omfatter VLR-en som lokasjonsoppdateringen ble utført på med meldingene 3 og 4. Listen kanværemottattframsc170. [0048] I enode kan det være informasjon om tilknytningen mellom celler og lokasjonsområder som kan være lagret i den lokalt definerte konfigurasjonen eller et annet sted. Informasjonen om tilknytningen kan være innhentet fra MME 1 eller fra et annet nettelement slik som MSC 170 eller en netthåndteringsnode. [0049] I én utførelsesform av oppfinnelsen kan enodeb 1 i melding 6 frembringe en overleveringsrestriksjonsliste som indikerer det registrerte lokasjonsområdet som det eneste tillatte lokasjonsområdet for UE 1 inntil en ny TA-oppdatering utføres som gir et nytt registrert lokasjonsområde. Ved å innhente overleveringsrestriksjonslisten forhindres UE 1 fra å oppdatere en lokasjon før den svarer på et oppkall mottatt fra MSC 170. [000] I én utførelsesform av oppfinnelsen kan enodeb 1 indikere den registrerte lokasjonslisten og en liste over andre lokasjonsområder som de

11 tillatte lokasjonsområder til UE 1 i melding 6. Listen over andre lokasjonsområder kan omfatte lokasjonsområder tilknyttet MSC 170, det vil si den MSC som omfatter VLR-en som lokasjonsoppdateringen ble utført på med meldingene 3 og 4. Listen kan være mottatt fra MSC 170. [001] I én utførelsesform av oppfinnelsen kan den lokalt definerte informasjonen også omfatte minst én radioparameterterskel som indikerer hvor mye verre parameterverdien må bli i en celle foretrukket fordi den tilhører registerets lokasjonsområde for å rettferdiggjøre valget fremfor cellen som tilbyr beste parameterverdi. Det kan også defineres en absolutt minimumsverdi for en radioparameter for å tillate at den blir valgt. [002] Utførelsesformene av oppfinnelsen beskrevet i tilknytning til figur 2 kan benyttes i enhver kombinasjon med hverandre. Flere av utførelsesformene kan kombineres for å danne en ytterligere utførelsesform av oppfinnelsen. [003] Figur 3 er et blokkdiagram som viser et mobilopprettet kall med tilbakefall til et kretssvitsjet (CS Circuit Swithed) kjernenett (CN Core Network) i én utførelsesform av oppfinnelsen. [004] Utgangspunktet for figur 3 er at UE 1 beror i en celle i et sporingsområde som enodeb 1 tilhører. Som vist med pil 1, sender UE 1 en tjenesteanmodningsmelding til enodeb 1. ENodeB 1 sender tjenesteanmodningsmeldingen videre til MME 1 som vist med pil 2. MME 1 sender en S1-AP-melding til enodeb 1 som vist med pil 3. S1 APmeldingen omfatter en CS tilbakefallsindikator. CS tilbakefallsindikatoren sier at kallet som skal etableres må etableres gjennom kretssvitsjedomenet i enten et 2G-nett eller et 3G-nett. ENodeB 1 formidler målerapporter fra UE 1 som vist med melding 4. UE 1 utfører cellekvalitetsmålingene og sender som respons til enodeb 1 som vist med pil. For å unngå å sende UE 1 til feil lokasjonsområde, sjekker enodeb 1 om det finnes passende celler i lokasjonsområdet hvor UE 1 er blitt registrert ved hjelp av lokasjonsoppdateringsprosedyre. Hvis det er tilfellet at UE 1 er sendt til feil MSC, må tjenesteanmodningen avvises og ny lokasjonsområdeoppdatering må utføres før et nytt kretssvitsjet kall kan etableres gjennom en annen MSC. Hvis det ikke er noen celler tilgjengelig i det registrerte lokasjonsområdet, sjekker enodeb 1 om det finnes noen celler med tilstrekkelig kvalitet i et hvilket som helst av lokasjonsområdene identifisert i lokasjonsområdeidentifikatorlisten. Hvis ingen celler finnes i noen av lokasjonsområdene i lokasjonsområdeidentifikatorlisten, velger enodeb 1 en hvilken som helst tilgjengelig celle. Etter at en celle er valgt, sender UE 1 en tjenesteanmodning til BSC 162 som vist med pil 6. Tjenesteanmodningen overføres gjennom en basestasjon for sending og mottak (ikke vist). Tjenesteanmodningen videresendes til MSC 170 som vist med pil 7. Med tjenesteanmodningsmelding kan det også menes en radioressursstyring (RRC) forbindelsesanmodningsmelding. MSC 170 sender en responsmelding til BSC 162 som vist med pil 8. Responsmeldingen kan være en kall-fortsetter melding. Responsmeldingen videresendes fra BSC 162 til UE 1 som vist med pil 9. Bæreretableringen fra UE 1 til BSC 162 er vist med pil 3. Bæreren er videre koblet fra BSC 162 til MSC 170 som vist med pil 311. Linjene som representerer signaleringsplanets og brukerplanenes forbindelser mot et PSTN 114 er omringet med oval 312. Den kretssvitsjede forbindelsen er av natur bidireksjonal.

12 [00] I én utførelsesform av oppfinnelsen indikerer nummereringen av pilene 1 til 311 en mulig tidsmessig rekkefølge av meldinger og handlinger basert på dem. [006] Figur 4 er et blokkdiagram som viser et mobilterminert kall med tilbakefall til et kretssvitsjet (CS Circuit Swithed) kjernenett (CN Core Network) i én utførelsesform av oppfinnelsen. [007] Utgangspunktet for figur 4 er at UE 1 beror i en celle i enodeb 1. UE 1 er også registrert til et lokasjonsområde som er avbildet fra det gjeldende sporingsområdet til UE 1. Som vist med pil 1, mottar MSC 170 en innledende adressemelding (IAM Initial Address Message) fra PSTN 114. Som respons til IAM, sender MSC 170 en oppkallsmelding til MME 1 som vist med pil 2. Oppkallsmeldingen sendes videre fra MME 1 til enodeb 1 som vist med pil 3. Oppkallsmeldingen sendes fra enodeb 1 til UE 1 som vist med pil 4. Som respons til oppkallet sender UE 1 en tjenesteanmodningsmelding til enodeb 1 som vist med pil. Tjenesteanmodningsmeldingen videresendes fra enodeb 1 til MME 1 som vist med pil 6. Som respons sender MME 1 en innledende kontekstoppsettmelding til enodeb 1 som vist med pil 7. UE 1 sender en oppkallresponsmelding til BSC 162 som vist med pil 8. Oppkallresponsmeldingen videresendes fra BSC 162 til MSC 170 som vist med pil 9. Som respons til vellykket kanaltildeling (ikke vist) sender MSC 170 en kallstyrings (CC Call Control) oppsettmelding 4 til BSC 162. CCoppsettmeldingen videresendes til UE 1 som vist med pil 411. Allokering av en trafikkanal (TCH Traffic Channel) er vist med pil 412. Trafikkanalallokeringen kan også utføres tidligere. [008] I én utførelsesform av oppfinnelsen indikerer nummereringen av pilene 1 til 412 en mulig tidsmessig rekkefølge av meldinger og handlinger basert på dem. [009] Figur er et blokkdiagram som viser overlappende sporingsområder (TA Tracking Area) og lokasjonsområder (LA Location Area) og tildeling av lokasjonsområder til forskjellige mobilsvitsjesentre (MSC) i én utførelsesform av oppfinnelsen. [0060] I figur vises et utviklet pakkesystem (EPS Evolved Packet System) 00. EPS 00 omfatter tre sporingsområder, nemlig et sporingsområde 02, et sporingsområde 04 og et sporingsområde 06. Det er også tre lokasjonsområder, nemlig et lokasjonsområde, et lokasjonsområde 12 og et lokasjonsområde 16. Det er en første MSC og et andre MSC 22. I lokasjonsområde er en nodeb og en nodeb 32. I sporingsområde 06 er det vist tre enodeb-er som henvises til med henvisningstall 34. Antall enodeb-er og nodeb-er er kun for illustrasjonens skyld og kan variere i faktiske implementeringer. Lokasjonsområder og 12 styres av MSC. Lokasjonsområde 16 styres av MSC 22. Lokasjonsområde 12 er lokalisert i grenseområdet mellom sporingsområdene 04 og 06. Hvis UE er registrert i MSC, må det foretrekke celler i lokasjonsområde 12 i stedet for celler i lokasjonsområde 16 selv om de tilbyr marginalt bedre radiokvalitet. [0061] I figur er det vist celler 44 tilknyttet lokasjonsområde 12 og celler 0 4 tilknyttet lokasjonsområde 16. Det antas at en mobilnode (ikke vist) for tiden beror i en 4G-celle (ikke vist) frembrakt av sporingsområde 04 og at den på forhånd har utført en lokasjonsoppdatering til et

13 gjestelokasjonsregister tilknyttet MSC. Lokasjonsoppdateringen er utført i tilknytning til en sporingsområdeoppdatering for sporingsområde 04. [0062] I én utførelsesform av oppfinnelsen har mobilnoden innhentet en liste over tillatte eller prioriterte lokasjonsområder som har omfattet lokasjonsområder og 12. Listen over lokasjonsområder brukes av mobilnoden til å unngå å utføre en overlevering fra celle 44 til en hvilken som helst av cellene 0 4 som tilhører lokasjonsområde 16 mens mobilnoden er i prosessen med å innlede et kall eller en sesjon gjennom MSC. [0063] I én utførelsesform av oppfinnelsen har en enodeb som støtter 4Gcellen som respons til sporingsoppdateringen innhentet en indeks til RAT/frekvensvalgprioritet. Indeksen gir informasjon som prioriterer cellene 44 over cellene 0 4. Prioriteringsinformasjonen frembringes til mobilnoden i form av en prioritert celle- eller lokasjonsområdeinformasjon, for eksempel en liste. Prioriteringsinformasjonen fører til minimal sannsynlighet for en overlevering fra celle 44 til en hvilken som helst av cellene 0 4 som tilhører lokasjonsområde 16 mens mobilnoden er i prosessen med å innlede et kall eller en sesjon gjennom MSC. [0064] I én utførelsesform av oppfinnelsen kan det være definert et antall radioparameterterskler knyttet til forskjellige radioparametre som indikerer hvor mye en foretrukket celle fra et foretrukket lokasjonsområde kan avvike fra en faktisk bedre celle for å tillate bruk av cellen fra det foretrukne lokasjonsområdet. For minst én radioparameter er det definert en verdimargin som ikke må overskrides i preferansen av celler fra det foretrukne lokasjonsområdet over cellene som faktisk gir bedre radiokvalitet. [006] Utførelsesformene av oppfinnelsen beskrevet i tilknytning til figur kan brukes i enhver kombinasjon med hverandre. Flere av utførelsesformene kan kombineres for å danne en ytterligere utførelsesform av oppfinnelsen. [0066] Figur 6 er et flytskjema som viser en fremgangsmåte for tilbakefall til et kretssvitsjet nett i én utførelsesform av oppfinnelsen. [0067] I trinn 600 mottas kretssvitsjet tilbakefallsindikasjon og lokasjonsområdeinformasjon i en enodeb fra en MME. [0068] I trinn 602 innhenter enodeb målerapporter fra brukerutstyr vedrørende naboceller som nylig er mottatt av brukerutstyret. [0069] I trinn 604 sjekker enodeb for passende celler i lokasjonsområdet som brukerutstyret utførte en lokasjonsoppdatering til. [0070] I trinn 606 sjekkes det hvorvidt slike celler ble funnet. Hvis minst én slik celle ble funnet fortsetter fremgangsmåten i trinn 608, ellers fortsetter fremgangsmåten i trinn 6. [0071] I trinn 608 utføres et tilbakefall til den beste cellen i det registrerte lokasjonsområdet av UE på kommando fra enodeb. [0072] I trinn 6 sjekker enodeb for passende celler i lokasjonsområder for UE listet av MME. I trinn 612 sjekkes om slike celler ble funnet. Hvis svaret er ja, fortsetter fremgangsmåten i trinn 614, ellers fortsetter fremgangsmåten i trinn 616. [0073] I trinn 614 utføres tilbakefall til den beste cellen i de listede lokasjonsområdene. Tilbakefallet utføres på kommando fra enodeb til UE. [0074] I trinn 616 sjekkes det hvorvidt det er passende celler i et hvilket som helst lokasjonsområde. I trinn 618 sjekkes om slike celler ble funnet. Hvis svaret er ja, fortsetter fremgangsmåten i trinn 6, ellers fortsetter fremgangsmåten i trinn 622.

14 [007] I trinn 6 utføres tilbakefall til den beste cellen i et hvilket som helst lokasjonsområde av UE på kommando fra enodeb. [0076] I trinn 622 etableres en pakkesvitsjet sesjon eller kalletableringen forlates. Et mobilopprettet kall kan typisk etableres gjennom pakkesvitsjet tilgang i tilfelle etablering gjennom kretssvitsjet tilgang ikke er mulig. [0077] I én utførelsesform av oppfinnelsen kan ethvert av fremgangsmåtetrinnene listet i figur 6 utføres av enhver basestasjon med sender og mottaker eller radionode i stedet for en enodeb. [0078] Figur 7 er et blokkdiagram som viser en basestasjonsnode i én utførelsesform av oppfinnelsen [0079] Basestasjonsnoden 700 omfatter minst én prosessor slik som en prosessor 7, et primærminne 7 og et sekundærminne 7. Prosessor 7 kan omfatte flere kjerner. Basestasjonsnoden omfatter også minst ett nettverksgrensesnitt slik som for eksempel et ethernettkort eller et grensesnitt for en optisk bærer. Primærminnet kan være et hurtigminne (RAM Random Access Memory). Sekundærminnet 7 er et ikke-volatilt minne slik som for eksempel en magnetisk eller optisk disk. [0080] I minnet 7 er det lagret programvare som angår funksjonelle enheter 732 til 70. Med hensyn til grensesnitt mot en mobilitetshåndteringsenhet (MME) er det funksjonelle enheter 732 til 7. Med hensyn til grensesnittet mot UE er det funksjonelle enheter 742 til 70. Det er også en funksjonell enhet for videresending 741. Funksjonell enhet 732 tilsvarer OSI lag 1. Funksjonell enhet 734 tilsvarer OSI lag 2. Funksjonell enhet 736 tilsvarer IP-protokollaget. Funksjonell enhet 738 tilsvarer overføringsprotokoll for flytstyring. Funksjonell enhet 7 tilsvarer S1 grensesnittets applikasjonsprotokoll. Funksjonell enhet 742 tilsvarer OSI lag 1. Funksjonell enhet 744 tilsvarer sublaget for medietilgangsstyring (media access control). Funksjonell enhet 746 tilsvarer sublaget for radiolinkstyring. Funksjonell enhet 748 tilsvarer pakkedatakonvergensprotokollen (PDCP Packet Data Convergence Protocol). Funksjonell enhet 70 tilsvarer S1 grensesnittets applikasjonsprotokoll. I én utførelsesform av oppfinnelsen er den funksjonelle enheten for radioressursstyring 70 innrettet til å frembringe cellevalg-relatert informasjon til en mobilnode. Informasjonen er om preferanse for celle som tilhører et registrert lokasjonsområde og/eller preferanse for celler i listede lokasjonsområder. I én utførelsesform av oppfinnelsen er den funksjonelle enheten for radioressursstyring innrettet til å utføre minst ett av fremgangsmåtetrinnene forklart i tilknytning til figur 6. I én utførelsesform av oppfinnelsen kan minst ett av fremgangsmåtetrinnene tilknyttet figur 6 utføres i den funksjonelle enheten for videresending eller i den funksjonelle enheten for radioressursstyring. [0081] Når den minst ene prosessoren 7 eksekverer funksjonelle enheter tilknyttet oppfinnelsen, omfatter minnet 7 enheter slik som en hvilken som helst av de funksjonelle enhetene De funksjonelle enhetene i anordningen 700 vist i figur 7 kan implementeres på flere måter. De kan implementeres som prosesser som eksekveres under det lokale operativsystemet på nettverksnoden. Enhetene kan implementeres som separate prosesser eller tråder eller slik at et antall forskjellige entiteter implementeres ved hjelp av én prosess eller tråd. En prosess eller tråd kan være instansen av en programblokk omfattende et antall rutiner, det vil si for eksempel prosedyrer og funksjoner. De funksjonelle enhetene kan

15 implementeres som separate datamaskinprogrammer eller som ett eneste datamaskinprogram som omfatter flere rutiner eller funksjoner som implementerer enhetene. Programblokkene er lagret på minst ett datamaskinlesbart medium, slik som for eksempel en minnekrets, minnekort, magnetisk eller optisk disk. Noen funksjonelle enheter kan implementeres som programmoduler lenket til en annen funksjonell enhet. De funksjonelle enhetene i figur 1 kan også være lagret i separate minner og eksekveres av separate prosessorer som kommuniserer for eksempel gjennom en meldingsbuss eller et internt nettverk i nettverksnoden. Et eksempel på en slik meldingsbuss er PCIbussen (Peripheral Component Interconnect). [0082] Eksemplene på utførelsesformer av oppfinnelsen kan bygges inn i enhver passende innretning, for eksempel inkludert enhver type passende servere, arbeidsstasjoner, PC-er, bærbare datamaskiner, PDAer, internettmaskiner, håndholdte enheter, mobiltelefoner, trådløse enheter, andre enheter og tilsvarende som er i stand til å utføre prosessene i eksemplene på utførelsesformer og som kan kommunisere gjennom én eller flere nettverksmekanismer, inkludert for eksempel internett-tilgang, telekommunikasjon i hver passende form (for eksempel tale, modem og tilsvarende), trådløse kommunikasjonsmedia, ett eller flere trådløse kommunikasjonsnett, mobilkommunikasjonsnett, 3G kommunikasjonsnett, 4G kommunikasjonsnett, offentlige svitsjede telefonnett (PSTN), pakkedatanett (PDN), internett, intranett eller en kombinasjon derav og tilsvarende. [0083] Det skal forstås at eksemplene på utførelsesformer er for eksempelformål, ettersom mange varianter av den spesifikke maskinvaren brukt til å implementere eksemplene på utførelsesformer er mulig som kjent for fagkyndige på maskinvarefeltet eller feltene. For eksempel kan funksjonaliteten til én eller flere av komponentene i eksemplene på utførelsesformer implementeres gjennom én eller flere maskinvareinnretninger. [0084] Eksemplene på utførelsesformer kan lagre informasjon som angår ulike prosesser som er beskrevet her. Denne informasjonen kan lagres i ett eller flere minner, slik som en harddisk, optisk disk, magnetooptisk disk, RAM og tilsvarende. En eller flere databaser kan lagre informasjonen som brukes til å implementere eksemplene på utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen. Databasene kan organiseres ved å bruke datastrukturer (for eksempel poster, tabeller, oppstillinger, felt, grafer, trær, lister og tilsvarende) inkludert i én eller flere minne- eller lagringsenhetene som er listet her. Prosessene beskrevet med hensyn til eksemplene på utførelsesformer kan omfatte egnede datastrukturer for lagring av data innsamlet og/eller generert av prosessene i innretningene og subsystemene i eksemplene på utførelsesformer i én eller flere databaser. [008] Alle eller en del av eksemplene på utførelsesformer kan implementeres ved å lage applikasjonsspesifikke integrerte kretser eller ved å koble sammen et egnet nettverk av konvensjonelle kretselementer som kjent for fagkyndige på elektronikkfeltet. [0086] Som påpekt over, kan komponentene i eksemplene på utførelsesformer omfatte datamaskinlesbare media eller minner ifølge læren i den foreliggende oppfinnelsen og for å holde datastrukturer, tabeller, poster og/eller andre data som er beskrevet her. Datamaskinlesbare media kan omfatte ethvert passende medium som medvirker til å frembringe instruksjoner til en prosessor for eksekvering. Et slikt medium kan ha mange former, inkludert men ikke

16 1 1 2 begrenset til, ikke-volatile media, volatile media, overføringsmedia og tilsvarende. Ikke-volatile media kan omfatte for eksempel optiske eller magnetiske disker, magnetooptiske disker og tilsvarende. Volatile media kan omfatte dynamiske minner og tilsvarende. Overføringsmedia kan omfatte koaksialkabler, kobberledning, fiberoptikk og tilsvarende. Overføringsmedia kan også ha form av akustiske, optiske, elektromagnetiske bølger og tilsvarende, slik som dem frembrakt under radiofrekvent (RF) kommunikasjon, infrarød (IR) datakommunikasjon og tilsvarende. Vanlige typer datamaskinlesbare media kan omfatte for eksempel en floppy-disk, en fleksibel disk, harddisk, magnetisk bånd, et hvert annet passende magnetisk medium, en CD-ROM, CDRW, DVD ethvert annet passende optisk medium, hullkort, papirbånd, optisk markerte ark, ethvert annet passende fysisk medium med mønstre av hull eller andre optisk gjenkjennbare merker, en RAM, en PROM, en EPROM, en FLASH-EPROM, enhver annen passende minnebrikke eller kassett, en bærebølge eller ethvert annet passende medium som en datamaskin kan lese fra. [0087] Mens den foreliggende oppfinnelsen er beskrevet i forbindelse med et antall eksempler på utførelsesformer og implementeringer, er den foreliggende oppfinnelsen ikke begrenset til disse, men dekker i stedet ulike modifikasjoner og ekvivalente arrangementer som faller innefor omfanget av patentkravene. [0088] Det er innlysende for en fagkyndig på området at grunnidéen i oppfinnelsen kan implementeres på ulike måter som følge av fremgang i teknologi. Oppfinnelsen og dens utførelsesformer er derfor ikke begrenset til eksemplene beskrevet over, men kan i stedet varieres innen omfanget av patentkravene.

17 16 P a t e n t k r a v Fremgangsmåte, omfattende: å registrere (2) et utviklet pakkesystems sporingsområde (06) for en mobilnode (1) til en mobilitetshåndteringsnode (1) av en basestasjonsnode (1); å bestemme et lokasjonsområde (16) i et reservesystem (112, 1) basert på en lokasjon for mobilnoden; å registrere (3) mobilnodens lokasjonsområde i et gjestelokasjonsregister (170) i reservesystemet, der reservesystemet omfatter minst ett av GSM (Global System of Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) og CDMA00 (Code Division Multiple Access 00); å motta, ved basestasjonsnoden, en anmodning (3) om å utføre bæreretablering i brukerplanet gjennom reservesystemet (112, 1); å innhente, ved basestasjonsnoden, radiomålinger () knyttet til minst to kandidatceller fra mobilnoden; å sjekke, ved basestasjonsnoden, de minst to kandidatcellene for minst én celle tilknyttet lokasjonsområdet registrert i gjestelokasjonsregisteret; å velge, ved basestasjonsnoden, en celle blant den minst ene cellen; å indikere den valgte cellen til mobilnoden; og å frembringe minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering til mobilnoden. 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende: å etablere en brukerplanforbindelse gjennom den valgte cellen til et nettelement tilknyttet gjestelokasjonsregisteret. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, videre omfattende: å motta fra mobilitetshåndteringsnoden, ved en radioressursstyringsenhet (70) i basestasjonsnoden, en indeks til en lokalt definert konfigurasjon vedrørende radiotilgangsteknologi og frekvensvalgprioritet; og innhente, ved radioressursstyringsenheten, prioriteringsinformasjon for å prioritere minst én celle som tilhører lokasjonsområdet registrert i gjestelokasjonsregisteret over andre celler i reservesystemet. 4. Fremgangsmåte ifølge krav 3, hvor radioressursstyringsenheten frembringer prioriteringsinformasjonen innhentet til mobilnoden.. Fremgangsmåte ifølge krav 4, hvor prioriteringsinformasjonen minimerer sannsynligheten for overlevering, cellebytte eller omdirigering til en celle som ikke tilhører lokasjonsområdet registrert i gjestelokasjonsregisteret til nettverkselementet som brukerplanforbindelsen etableres gjennom. 0

18 Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller krav 3, hvor brukerplanforbindelsen omfatter et kretssvitsjet kall og nettverkselementet er minst ett av et mobilsvitsjingssenter, en mobilsvitsjingssenterserver og en 1xRTT MSC. 7. Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende: å innhente en overleveringsrestriksjonsliste som indikerer lokasjonsområdet i gjestelokasjonsregisteret som det eneste tillatte lokasjonsområdet i reservesystemet for mobilnoden. 8. Fremgangsmåte ifølge krav 7, videre omfattende: å detektere en innkommende kommunikasjon til mobilnoden i reservesystemet; å sjekke minst én overføring fra minst én nabocelle i mobilnoden; å sjekke restriksjonslisten ved mobilnoden; og å hoppe over en lokasjonsoppdatering som respons til å finne minst én nabocelle i restriksjonslisten. 9. System, omfattende: en mobilnode (1) innrettet til å utføre radiomålinger, til å sende en registrering for et utviklet pakkesystems sporingsområde (06) for mobilnoden til en basestasjonsnode (1) og å motta minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering; en mobilitetshåndteringsnode (1) innrettet til å motta en registrering av sporingsområdet og å avbilde mobilnodens sporingsområde på et lokasjonsområde (16); et gjestelokasjonsregister (170) innrettet til å motta en registrering av lokasjonsområdet til et reservesystem (1112, 1), der reservesystemet omfatter minst ett av GSM (Global System of Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) og CDMA00; og der basestasjonsnoden er innrettet til å registrere (3) mobilnodens sporingsområde til mobilitetshåndteringsnoden, til å motta () en anmodning om bæreretablering i brukerplanet gjennom reservesystemet, å innhente radiomålinger () knyttet til minst to kandidatceller fra mobilnoden; å sjekke de minst to kandidatcellene for minst én celle tilknyttet lokasjonsområdet fra mobilitetshåndteringsnoden, å velge en celle blant den minst ene cellen; å indikere den valgte cellen til mobilnoden og å frembringe minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering til mobilnoden; hvor basestasjonen videre omfatter et minne (7) og en funksjonell enhet (70) for radioressursstyring innrettet til å sjekke passende celler i lokasjonsområdet registrert i gjestelokasjonsregisteret.. Databehandlingsprogram omfattende kode tilpasset til å utføre det følgende når det eksekveres i et databehandlingssystem:

19 å registrere (2) et utviklet pakkesystems sporingsområde for en mobilnode (1) til en mobilitetshåndteringsnode av en basestasjonsnode (1); å bestemme et lokasjonsområde (16) i et reservesystem (112, 1) basert på en lokasjon for mobilnoden; å registrere (3) mobilnodens lokasjonsområde i et gjestelokasjonsregister i reservesystemet (112, 1), der reservesystemet omfatter minst ett av GSM (Global System of Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) og CDMA00; å motta, ved basestasjonsnoden, en anmodning om å utføre bæreretablering i brukerplanet gjennom reservesystemet; å innhente, ved basestasjonsnoden, radiomålinger () knyttet til minst to kandidatceller fra mobilnoden; å sjekke, ved basestasjonsnoden, de minst to kandidatcellene for minst én celle tilknyttet lokasjonsområdet registrert i gjestelokasjonsregisteret; å velge, ved basestasjonsnoden, en celle blant den minst ene cellen; å indikere den valgte cellen til mobilnoden; og å frembringe minst én av en overleveringsanmodning, en cellebyttebestilling og en anmodning om omdirigering til mobilnoden. 11. Databehandlingsprogram ifølge krav, hvor databehandlingsprogrammet er lagret på et datamaskinlesbart medium. 12. Databehandlingsprogram ifølge krav 11, hvor det datamaskinlesbare mediet er et fjernbart minnekort, et holografisk minne, en magnetisk disk eller en optisk disk.

20 19 1/7

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2637443 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 36/00 (2009.01) H04W 60/04 (2009.01) H04W 68/12 (2009.01) H04W 92/02 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2139280 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 28/00 (09.01) H04W 8/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.08.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

figur 6 er et strukturelt blokkdiagram av en mobil styreinnretning ifølge en utførelsesform

figur 6 er et strukturelt blokkdiagram av en mobil styreinnretning ifølge en utførelsesform 1 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse angår kommunikasjonsteknologi, og nærmere bestemt en fremgangsmåte for bearbeiding av en bærer og en mobil styreinnretning. 1 2 3 Bakgrunnen for oppfinnelsen

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2274941 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 28/08 (2009.01) H04L /00 (2006.01) H04W 84/08 (2009.01) H04W 88/06 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04W 36/12 (09.01) H04W 36/18 (09.01) H04W 72/08 (09.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 044922 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 03.06.2 PCT/US03/1998

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2099234 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/02 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213478 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2559282 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04W 24/02 (2009.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.11.02 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2119189 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) H04W 4/22 (09.01) H04W 76/00 (09.01) H04W 76/02 (09.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217032 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/18 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert 11.01.31 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 237122 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 7/08 (06.01) G06F 3/044 (06.01) G06F 3/0488 (13.01) G06K 19/067 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2847911 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04L 1/16 (06.01) H04L 1/18 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.07.04

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2183870 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04L 1/18 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.21 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer