(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04W 36/12 (09.01) H04W 36/18 (09.01) H04W 72/08 (09.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr PCT/US03/1998 (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet , US, (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver InterDigital Technology Corp, 3411 Silverside Road, Concord Plaza, Suite, Hagley Building, US- DE198 WILMINGTON, USA (72) Oppfinner James M Miller, 18 Louisburg Square, US-NJ07044 VERONA, USA Marian Rudolf, 46 Rue de la Visitation, CA-QCH2L3C7 MONTREAL, Canada Shamin Akbar Rahman, Deerfield Drive Apt 6, CA-ONK2G412 OTTAWA, Canada (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Radionettverkskontroller for likemann til likemann utveksling av brukerutstyrmålingsinformasjon (6) Anførte publikasjoner (7) Sammendrag US 02/0028 A1, 3rd Generation Partnership Project; Technical specification Group Radio Access Network; UE positioning in UTRAN lub/lur protocol aspects (Release 4), 3GPP TR 2.80 V4.1.0, June 01 (01-06), pages 1-29, XP En driftende trådløs sender-/mottakerenhet (WTRU) har en assosiert driftende radionettverkskontroller (D-RNe) og en assosiert betjenende radionettverkskontroller (S-RNe). D-RNe sender en forespørselsmelding til S-RNe som forespør målinger om den driftende WTRU. S-RNe mottar forespørselsmeldingen og sender en informasjonsmelding med de forespurte målingene til D-RNe. D-RNe mottar informasjonsmeldingen.

2 1 Radionettverkskontroller for likemann til likemann utveksling av brukerutstyrsmålingsinformasjon. Foreliggende oppfinnelse er i området for trådløse kommunikasjonssystemer. Særlig er foreliggende oppfinnelse relatert til overføring av informasjon mellom radionettverks- kontrollere i slike systemer. Figur 1 er en illustrasjon av et trådløst kommunikasjonssystem der alle brukerne er håndtert av radionettverkskontroller (RNC). Hver bruker, trådløs sender/mottakerenhet (WTRU) 24, kommuniserer trådløst med en node-b En gruppen av node-b er kontrollert av radionettverkskontroller (RNC). 1 2 Siden WTRU 24 beveger seg, vil WTRU 24 1, 24 2 bli overlevert mellom basestasjoner/- node-b 32, 34. Figur 2 er en illustrasjon av en WTRU 24 1, 24 2 som flytter seg fra et område håndtert av en første RNC 28 til et område håndtert av en annen RNC 26. WTRU 24 2 er betraktet å ha driftet til den nye RNC s område og denne RNC (den andre RNC) er betraktet som den driftede RNC (D-RNC) 26. D-RNC 26 har node-b 32, som den kontrollerer. Den første RNC er referert til som den betjenende RNC (S- RNC) 28. Typisk vil RNC (S-RNC 28 og D-RNC 26) kunne kommunisere noe informasjon til hverandre over et RNC grensesnitt (Iur). Etter at WTRU 24 2 dritfter til D- RNC 26, utfører D-RNC 26 funksjoner slik som dynamisk kanalallokering (DCA), admisjonskontroll, planlegging og RRM funksjoner for den driftende WTRU S- RNC 28 utfører fremdeles andre funksjoner for den driftende WTRU 24 2, slik som overrekkelsesbeslutninger og å samle inn WTRU nedlinkmålinger. Når WTRU 24 ikke har driftet, slik i figur 1, utfører RNC som håndterer WTRU 24 funksjonene til både S-RNC 28 og D-RNC 26. Under R99, R4 og R Iur spesifikasjoner som foreslått for tredje generasjons partnerskipprosjekt (3GPP), når WTRU 24 1, 24 2 er overrakt fra S-RNC 28 til d-rnc 26, vil cellelast og mange node-b målinger bli sendt fra S-RNC 28 til D-RNC 26. Imidlertid er det ingen mekanisme for å overføre visse informasjoner fra S-RNC 28 til D-RNC 26, slik som WTRU målingene. 3 US-02/0028A1 beskriver en fremgangsmåte for å kontrollere en kanal mellom en radio-enhet og en cellulær radiokommunikasjonsinfrastruktur samt aksessnettverk som implementerer en slik fremgangsmåte. I publikasjonen 3rd Generation Partnership

3 2 Project; Technical Specification Group Radio Access Network; UE positioning in UTRAN lub/lur protocol aspects (Release 4) 3GPP TR 2.80 V4 1.0, fra juni 01 sidene 1 29 beskrives 3GPP tekniske spesifikasjoner ved protokollaspekter i mobilenhetsposisjonering i UTRAN lub/lur. Følgelig er det ønskelig å ha bedre likemann til likemann kommunikasjoner mellom RNC. Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en fremgangsmåte for bruk i et bredbånd kodedelt multippel aksess kommunikasjonssystem som har en første radionettverksstyre- enhet (RNC) og en andre RNC i henhold til de trekk som er beskrevet i krav 1. 1 Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en bredbånd kodedelt multippel aksess (W- CDMA) første radionettverksstyreenhet (RNC) i henhold til de trekk som er beskrevet i krav 3 og krav 6. I henhold til et ytterligere aspekt av gjeldende oppfinnelse er det tilveiebrakt en bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) radionettverksstyreenhet (RNC) konfigurert til å operere som en første radionettverksstyreenhet (RNC) og en andre RNC) i henhold til de trekk som er beskrevet i krav 9. 2 En driftende trådløs sender/mottakerenhet (WTRU) har en assosiert driftradionettverkskontroller (D-RNC) og en assosiert tjenende radionettverkskontroller (S-RNC). D-RNC sender en forespørselsmelding til S-RNC som forespør målinger av den driftende WTRU. S-RNC mottar forespørselsmeldingen og sender en informasjonsmelding med den forespurte målingen til D-RNC. D-RNC mottar informasjonsmeldingen. Figur 1 er en illustrasjon av en RNC som håndterer en WTRU. Figur 2 er en illustrasjon av en WTRU som drifter mellom RNC. Figur 3 er et blokkdiagram over en foretrukket utførelse for likemann til likemann informasjonsutveksling. 3 Figur 4 er et flytdiagram for en foretrukket utførelse av likemann til likemann informasjonsutveksling.

4 3 Selv om de foretrukne utførelsene er beskrevet i samband med et tredje generasjons partnerskipprogram (3GPP) bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) system, er utførelsene anvendbare på andre trådløse kommunikasjonssystemer. Heretter vil en trådløs sender-/mottakerenhet (WTRU) inkludere, men ikke være begrenset til et brukerutstyr, mobilstasjon, fast eller mobil abonnentenhet, personsøker eller enhver annen type av innretninger som er i stand til å operere i et trådløst miljø. 1 Figur 3 er et forenklet blokkdiagram av en S-RNC 40, en D-RNC 38 og en Iur 36 for en driftende WTRU 24 2 som bruker likemann til likemann informasjonsutveksling. Figur 4 er et flytdiagram av likemann til likemann informasjonsutveksling. S-RNC 40 utfører typisk funksjoner slik som avgivelsesbeslutninger og innsamling av WTRU nedlinkmålinger for den driftende WTRU D-RNC 38 utfører typisk funksjoner slik DCA, admisjonskontroll, planlegging og RRM funksjoner for den driftende WTRU D-RNC 38 har en RRM 42. RRM 42 kontrollerer ressursene for WTRU i celler assosiert med D-RNC 38. D-RNC 38 samler opplinkmålinger for cellen til den driftende WTRU 24 2 så vel som andre celler som bruker en opplink målingsinnsamlingsinnretning 44. Disse målingene er tilgjengelige i RRM 42 for bruk i ressursallokering og styring. RRM 42 har også informasjon for WTRU som utfører S-RNC funksjoner. 2 D-RNC 38 har logikk assosiert med RRM 42. Når RRM 42 krever nedlinkmålinger for den driftende WTRU 24 2 eller en gruppe av WTRU, initierer logikken 46 en WTRU måleforespørselsinnretning 48 om å sende en melding gjennom Iur 36 for slik informasjon, trinn 60. Eksempler på informasjonen som kan bli forespurt av d-rnc 38, inkluderer nedlink felles kontrollfysisk kanal (CCPCH) mottatt signalkodeeffekt (RSCP), interferenssignalkodeeffekt (ISCP) målinger og/eller trafikkvolummålinger. Fortrinnsvis kan ikke D- RNC informasjonsforespørselsmeldinger forespørre WTRU 24 2 om å lage og sende målinger, men D-RNC 38 forespør slik målingsinformasjon som nåværende er tilgjengelige i S-RNC 40. 3

5 4 Signalmeldingene på Iur 36 tillater enhver D-RNC 38 å initiere informasjonsutvekslinger med S-RNC på en individuell WTRU, grupper av WTRU eller WTRU tilstede i en eller flere celler for hvilke den selv ikke antar rollen som en S-RNC. Denne prosedyren er fortrinnsvis ikke en enkel foroversending av WTRU-spesifikk informasjon, slik som WTRU målinger. Fortrinnsvis gjør generelt D-RNC logikken 46 beslutningen om typen av informasjon som skal forespørres, selv om logikkfunksjonen 46 kan bli utført av den kontrollerende RNC (C-RNC). En logikkfunksjon 46 i D-RNC 38 beslutter dersom og når den vil forespørre målinger som skal bli sendt videre fra S-RNC 40. For eksempel dersom D-RNC 38 detekterer at mer enn et antall over en terskel eller prosent, slik som %, av dens WTRU er i driftende modus, vil den typisk starte med å forespørre målinger som blir sendt videre. I den foretrukne implementeringen vil eksisterende informasjonselementer og standardiserte WTRU målinger/rapportmekanismer definert av 3GPP standarden for node-b grensesnittet (Iub)/Iur bli utnyttet. 1 2 En foretrukket melding tillater D-RNC 38 om å forespørre målinger for en bestemt driftende WTRU 24 2 for en gitt tidsramme eller for alle driftende WTRU i en gitt celle eller grupper av celler assosiert med S-RNC 40 for en gitt tidsramme. Et scenario som forespør en gruppe av WTRU informasjoner er ønskelige når mange WTRU har en bestemt S-RNC som er i driftende modus. For eksempel vil en første togstasjon være understøttet av en første RNC og en andre togstasjon av en andre RNC. Alle WTRU som går om bord i et tog startende ved den første stasjon og som går videre til den andre stasjonen kan ha den første RNC som S-RNC 40 og den andre RNC som D-RNC 38. I denne situasjonen vil forespørsel om WTRU informasjon for gruppen med driftende WTRU redusere meldingenes administrasjonsinformasjon. Imidlertid vil en situasjon hvor prosedyren tillater bare en WTRU pr. melding kunne bli brukt, med økt administrasjonsinformasjon for meldingen. Meldingene blir mottatt at den driftende WTRU s S-RNC 40, trinn 62. Denne S- RNC 40 har en WTRU målingsinnsamlingsinnretning 2. WTRU målingsinnsamlingsinnretningen 2 lagrer den bestemte WTRU s nedlinkmålinger. En WTRU målingssvarinnretning 0 sender en målings-/informasjonsmelding til D-RNC 38 gjennom Iur 36, trinn 64. D-RNC RRM 42 bruker disse målingene i sine ressursallokeringer og styring, trinn 66. En fordel med å overføre slike data gjennom Iur 36 er at slike dataoverføringer er typisk ganske raske. 3

6 En foretrukket fremgangsmåte for å forespørre og å overføre WTRU målinger bruker radionettverksunderlagsapplikasjonsdelen (RNSAP) prosedyrene. RNSAP har fire basismoduler. En av disse modulene er globale prosedyrer modul. Denne modulen inneholder prosedyrer som involverer signalering for utveksling av cellenivåinformasjon mellom RNC. Mottatt total bredbåndeffekt, last og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsinformasjon blir for eksempel utvekslet ved å bruke felles målingsmeldinger. 1 Listen med informasjon som er utvekslet ved å bruke RNSAP globale prosedyrer er utvidet for å tillate bedre RRM. Spesielt vil denne informasjonen hjelpe primært ved overrekkelsesbeslutninger. Informasjon assosiert med celleforskyvning ved overrekkelser til nabo RNC vil for eksempel hjelp i slike beslutninger. I det foreslåtte 3GPP system, vil informasjon som er utvekslet ved å bruke den globale prosedyremodulen ikke være relatert til en bestemt WTRU eller gruppe av WTRU. Som et resultat vil den ikke understøtte overføringen av WTRU dataoverføringer over i Iur 36. Fortrinnsvis bør informasjon bli overført over Iur 36 ved å bruke RNSAP prosedyrer, dersom den analoge celleinformasjonen er tilgjengelig i S-RNC 40 for relevant RRM beslutninger av D- RNC Slik informasjonsutveksling over Iur 36 tillater en D-RNC 38 til å forespørre WTRU målingsinformasjoner fra S-RNC 40 og tillater mer celleinformasjon i å bli utvekslet mellom likemanns RNC ved å bruke RNSAP globalprosedyremodulen. Typisk vil denne utvekslingen av informasjon forbedre ytelsen i RRM algoritmer (DCA, admisjonskontroll, planlegging og annet) i D-RNC 38 på grunn av tilgjengeligheten av WTRU målinger. Forbedret RRM, spesielt DCA, forenkler ytelsen, effektiviteten og robustheten i trådløse systemer, slik som tidsdelte dupleks (TDD) modus i 3GPP.

7 6 1 P a t e n t k r a v Fremgangsmåte for bruk i et bredbånd kodedelt multippel aksess kommunikasjonssystem som har en første radionettverksstyreenhet (RNC) og en andre RNC, k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: å forespørre ved en av den første RNC eller andre RNC felles målinger ved å bruke en globale prosedyrer modul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer over et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR) for en annen av den første RNC eller den andre RNC, hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, som svar på mottatt forespørsler etter de felles målingene ved å bruke den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene fra IURen av den andre av den første RNC eller den andre RNC, å sende en svarmelding som bruker den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene over IURen, den andre RNCen forespør målinger fra den første RNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferens-signalkodeeffekt (ISCP), og den første RNC som svar på mottagelse av forespørsel etter målinger sender målingene til den andre RNC ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor CCPCH RSCP og ISCP målingene er benyttet for å etablere radioressurser for en bestemt bruker. 2.Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at de forespurte målingene innbefatter trafikkvolummålinger. 3 3.Bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) første radionettverksstyreenhet (RNC) k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: logisk innretning konfigurert til å styre en måleforespørselinnretning slik at måleforespørselinnretningen forespør felles målinger ved å bruke en globale prosedyrer modul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer over et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR) for en andre RNC, hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, og

8 7 2 den logiske innretningen er konfigurert til å styre måleforespørselinnretningen slik at måleforespørselinnretningen forespør målinger fra den andre RNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP), hvor den logiske innretningen videre er konfigurert til å benytte CCPCH RSCP og ISCP målingene for å etablere radioressurser for en bestemt bruker. 4. Første RNC i henhold til krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at måleforespørselsinnretningen er konfigurert til å motta svar på forespørslene for felles målinger og målinger. 1. Første RNC i henhold til krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d å videre innebefatte: målingsinnsamlingsinnretning for å lagre de mottatte svarene Bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) første radionettverksstyreenhet (RNC) k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: målingssvarinnretning konfigurert slik at målingssvarinnretning, som svar på mottatt forespørsel for felles målinger ved å bruke en globalprosedyremodul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer fra et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR), sender en svarmelding ved å bruke den globale prosedyremodulen til RNSAP prosedyrene over IURen, hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, og målingssvarinnretningen er konfigurert slik at, i respons til å motta forespørsler etter målinger fra en andre radionettverkskontroller ved å bruke RNSAP prosedyrer via IURen, målingssvarinnretningen sender målingene til DRNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottat signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP), hvor CCPCH RSCP og ISCP målingene er benyttet for å etablere radioressurser for en bestemt bruker. 7. Første RNC i henhold til krav 6 k a r a k t e r i s e r t v e d at

9 8 RSCPen er RSCPen til en felles kontrollkanal Første RNC i henhold til krav 6 k a r a k t e r i s e r t v e d at målingssvarinnretning er konfigurert for å hente brukermålingene fra en målingsinnsamlingsinnretning Bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) radionettverksstyreenhet (RNC) konfigurert til å operere som en første radionettverksstyreenhet (RNC) og en andre RNC, hvor RNCen er k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: logisk innretning konfigurert til å styre en måleforespørselinnretning slik at måleforespørselinnretningen forespør felles målinger ved å bruke en globale prosedyrer modul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer over et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR) for en annen radio nettverksstyreenhet (RNC), hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, målesvarsinnretning konfigurert slik at målesvarsinnretningen som svar på å motta forespørsler for de felles målingene ved å bruke den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene fra IURen sender en svarmelding ved å bruke den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene over IURen, den logiske innretningen videre konfigurert når RNCen opererer som den andre RNCen for å styre måleforespørselsinnretningen slik at måleforespørselsinnretningen forespør målinger fra en annen RNC ved å bruke RNCAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP), og hvor den logiske innretningen er konfigurert til å benytte CCPCH RSCP og ISCP målingene for å etablere radioressurser for en bestemt bruker, og målesvarsinnretningen videre er konfigurert slik at når RNCen opereres som den første RNCen og som svar på mottakelse av forespørsel for målinger som inkluderer mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP) fra en annen RNC ved å bruke RNSAP prosedyrer via IURen, sender målesvarsinnretningen målingene til den forespørrende RNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen.. RNC i henhold til krav 9, k a r a k t e r i s e r t v e d at

10 9 måleforespørselsinnretning er konfigurert for å motta svar på forespørselen etter felles målinger RNC i henhold til krav 9, k a r a k t e r i s e r t v e d å videre innebefatte: målingsinnsamlingsinnretning for å lagre de mottatte svarene.

11

12

13

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Om implementering av frekvenshopping i OpenBTS.

Om implementering av frekvenshopping i OpenBTS. Om implementering av frekvenshopping i OpenBTS. Morten Bremseth Master i elektronikk Oppgaven levert: August 2011 Hovedveileder: Lars Magne Lundheim, IET Biveileder(e): Stig Frode Mjølsnes, IMTE Torleif

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

Masterstudier i Elektronikk og datateknologi Innlevert: Oktober, 2009 Veileder: Josef Noll, UiO/UniK

Masterstudier i Elektronikk og datateknologi Innlevert: Oktober, 2009 Veileder: Josef Noll, UiO/UniK Arlindo Bengui André arlindoa@student.matnat.uio.no Masterstudier i Elektronikk og datateknologi Innlevert: Oktober, 2009 Veileder: Josef Noll, UiO/UniK Universitet i Oslo/ Universitetsstudiene på Kjeller

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering

Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Tekno-økonomisk vurdering av ITSimplementering Realisering av kontinuerlig nett langs vei Bård Indredavik Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mai 2008 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag 1. Mobilitet (20%) 1.1 Definisjoner Definer følgende begreper (bruk en eller to setninger for hver) SVAR fra kompendium side 57 og

Detaljer

TTM4105. Aksess- og Transportnett. Kompendium

TTM4105. Aksess- og Transportnett. Kompendium TTM4105 Aksess- og Transportnett Kompendium Espen Hvideberg Kap 3 - Synkronisering Synkron er kommunikasjon som går i henhold til en klokkereferanse, f.eks. mellom ulike noder som bruker samme tidsreferanse.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Innholdsfortegnelse Generelt om Wireless... 3 WiFi... 5 WiMax... 7 Bluetooth... 9 ZigBee... 12 Kilder... 14

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng

WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng FFI-rapport 2008/01554 WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng Jan Erik Voldhaug, Jostein Sander og Lars Erling Bråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20.august 2008 FFI-rapport 2008/01554 1088 P: ISBN

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer