(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04W 36/12 (09.01) H04W 36/18 (09.01) H04W 72/08 (09.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr PCT/US03/1998 (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet , US, (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver InterDigital Technology Corp, 3411 Silverside Road, Concord Plaza, Suite, Hagley Building, US- DE198 WILMINGTON, USA (72) Oppfinner James M Miller, 18 Louisburg Square, US-NJ07044 VERONA, USA Marian Rudolf, 46 Rue de la Visitation, CA-QCH2L3C7 MONTREAL, Canada Shamin Akbar Rahman, Deerfield Drive Apt 6, CA-ONK2G412 OTTAWA, Canada (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Radionettverkskontroller for likemann til likemann utveksling av brukerutstyrmålingsinformasjon (6) Anførte publikasjoner (7) Sammendrag US 02/0028 A1, 3rd Generation Partnership Project; Technical specification Group Radio Access Network; UE positioning in UTRAN lub/lur protocol aspects (Release 4), 3GPP TR 2.80 V4.1.0, June 01 (01-06), pages 1-29, XP En driftende trådløs sender-/mottakerenhet (WTRU) har en assosiert driftende radionettverkskontroller (D-RNe) og en assosiert betjenende radionettverkskontroller (S-RNe). D-RNe sender en forespørselsmelding til S-RNe som forespør målinger om den driftende WTRU. S-RNe mottar forespørselsmeldingen og sender en informasjonsmelding med de forespurte målingene til D-RNe. D-RNe mottar informasjonsmeldingen.

2 1 Radionettverkskontroller for likemann til likemann utveksling av brukerutstyrsmålingsinformasjon. Foreliggende oppfinnelse er i området for trådløse kommunikasjonssystemer. Særlig er foreliggende oppfinnelse relatert til overføring av informasjon mellom radionettverks- kontrollere i slike systemer. Figur 1 er en illustrasjon av et trådløst kommunikasjonssystem der alle brukerne er håndtert av radionettverkskontroller (RNC). Hver bruker, trådløs sender/mottakerenhet (WTRU) 24, kommuniserer trådløst med en node-b En gruppen av node-b er kontrollert av radionettverkskontroller (RNC). 1 2 Siden WTRU 24 beveger seg, vil WTRU 24 1, 24 2 bli overlevert mellom basestasjoner/- node-b 32, 34. Figur 2 er en illustrasjon av en WTRU 24 1, 24 2 som flytter seg fra et område håndtert av en første RNC 28 til et område håndtert av en annen RNC 26. WTRU 24 2 er betraktet å ha driftet til den nye RNC s område og denne RNC (den andre RNC) er betraktet som den driftede RNC (D-RNC) 26. D-RNC 26 har node-b 32, som den kontrollerer. Den første RNC er referert til som den betjenende RNC (S- RNC) 28. Typisk vil RNC (S-RNC 28 og D-RNC 26) kunne kommunisere noe informasjon til hverandre over et RNC grensesnitt (Iur). Etter at WTRU 24 2 dritfter til D- RNC 26, utfører D-RNC 26 funksjoner slik som dynamisk kanalallokering (DCA), admisjonskontroll, planlegging og RRM funksjoner for den driftende WTRU S- RNC 28 utfører fremdeles andre funksjoner for den driftende WTRU 24 2, slik som overrekkelsesbeslutninger og å samle inn WTRU nedlinkmålinger. Når WTRU 24 ikke har driftet, slik i figur 1, utfører RNC som håndterer WTRU 24 funksjonene til både S-RNC 28 og D-RNC 26. Under R99, R4 og R Iur spesifikasjoner som foreslått for tredje generasjons partnerskipprosjekt (3GPP), når WTRU 24 1, 24 2 er overrakt fra S-RNC 28 til d-rnc 26, vil cellelast og mange node-b målinger bli sendt fra S-RNC 28 til D-RNC 26. Imidlertid er det ingen mekanisme for å overføre visse informasjoner fra S-RNC 28 til D-RNC 26, slik som WTRU målingene. 3 US-02/0028A1 beskriver en fremgangsmåte for å kontrollere en kanal mellom en radio-enhet og en cellulær radiokommunikasjonsinfrastruktur samt aksessnettverk som implementerer en slik fremgangsmåte. I publikasjonen 3rd Generation Partnership

3 2 Project; Technical Specification Group Radio Access Network; UE positioning in UTRAN lub/lur protocol aspects (Release 4) 3GPP TR 2.80 V4 1.0, fra juni 01 sidene 1 29 beskrives 3GPP tekniske spesifikasjoner ved protokollaspekter i mobilenhetsposisjonering i UTRAN lub/lur. Følgelig er det ønskelig å ha bedre likemann til likemann kommunikasjoner mellom RNC. Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en fremgangsmåte for bruk i et bredbånd kodedelt multippel aksess kommunikasjonssystem som har en første radionettverksstyre- enhet (RNC) og en andre RNC i henhold til de trekk som er beskrevet i krav 1. 1 Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en bredbånd kodedelt multippel aksess (W- CDMA) første radionettverksstyreenhet (RNC) i henhold til de trekk som er beskrevet i krav 3 og krav 6. I henhold til et ytterligere aspekt av gjeldende oppfinnelse er det tilveiebrakt en bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) radionettverksstyreenhet (RNC) konfigurert til å operere som en første radionettverksstyreenhet (RNC) og en andre RNC) i henhold til de trekk som er beskrevet i krav 9. 2 En driftende trådløs sender/mottakerenhet (WTRU) har en assosiert driftradionettverkskontroller (D-RNC) og en assosiert tjenende radionettverkskontroller (S-RNC). D-RNC sender en forespørselsmelding til S-RNC som forespør målinger av den driftende WTRU. S-RNC mottar forespørselsmeldingen og sender en informasjonsmelding med den forespurte målingen til D-RNC. D-RNC mottar informasjonsmeldingen. Figur 1 er en illustrasjon av en RNC som håndterer en WTRU. Figur 2 er en illustrasjon av en WTRU som drifter mellom RNC. Figur 3 er et blokkdiagram over en foretrukket utførelse for likemann til likemann informasjonsutveksling. 3 Figur 4 er et flytdiagram for en foretrukket utførelse av likemann til likemann informasjonsutveksling.

4 3 Selv om de foretrukne utførelsene er beskrevet i samband med et tredje generasjons partnerskipprogram (3GPP) bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) system, er utførelsene anvendbare på andre trådløse kommunikasjonssystemer. Heretter vil en trådløs sender-/mottakerenhet (WTRU) inkludere, men ikke være begrenset til et brukerutstyr, mobilstasjon, fast eller mobil abonnentenhet, personsøker eller enhver annen type av innretninger som er i stand til å operere i et trådløst miljø. 1 Figur 3 er et forenklet blokkdiagram av en S-RNC 40, en D-RNC 38 og en Iur 36 for en driftende WTRU 24 2 som bruker likemann til likemann informasjonsutveksling. Figur 4 er et flytdiagram av likemann til likemann informasjonsutveksling. S-RNC 40 utfører typisk funksjoner slik som avgivelsesbeslutninger og innsamling av WTRU nedlinkmålinger for den driftende WTRU D-RNC 38 utfører typisk funksjoner slik DCA, admisjonskontroll, planlegging og RRM funksjoner for den driftende WTRU D-RNC 38 har en RRM 42. RRM 42 kontrollerer ressursene for WTRU i celler assosiert med D-RNC 38. D-RNC 38 samler opplinkmålinger for cellen til den driftende WTRU 24 2 så vel som andre celler som bruker en opplink målingsinnsamlingsinnretning 44. Disse målingene er tilgjengelige i RRM 42 for bruk i ressursallokering og styring. RRM 42 har også informasjon for WTRU som utfører S-RNC funksjoner. 2 D-RNC 38 har logikk assosiert med RRM 42. Når RRM 42 krever nedlinkmålinger for den driftende WTRU 24 2 eller en gruppe av WTRU, initierer logikken 46 en WTRU måleforespørselsinnretning 48 om å sende en melding gjennom Iur 36 for slik informasjon, trinn 60. Eksempler på informasjonen som kan bli forespurt av d-rnc 38, inkluderer nedlink felles kontrollfysisk kanal (CCPCH) mottatt signalkodeeffekt (RSCP), interferenssignalkodeeffekt (ISCP) målinger og/eller trafikkvolummålinger. Fortrinnsvis kan ikke D- RNC informasjonsforespørselsmeldinger forespørre WTRU 24 2 om å lage og sende målinger, men D-RNC 38 forespør slik målingsinformasjon som nåværende er tilgjengelige i S-RNC 40. 3

5 4 Signalmeldingene på Iur 36 tillater enhver D-RNC 38 å initiere informasjonsutvekslinger med S-RNC på en individuell WTRU, grupper av WTRU eller WTRU tilstede i en eller flere celler for hvilke den selv ikke antar rollen som en S-RNC. Denne prosedyren er fortrinnsvis ikke en enkel foroversending av WTRU-spesifikk informasjon, slik som WTRU målinger. Fortrinnsvis gjør generelt D-RNC logikken 46 beslutningen om typen av informasjon som skal forespørres, selv om logikkfunksjonen 46 kan bli utført av den kontrollerende RNC (C-RNC). En logikkfunksjon 46 i D-RNC 38 beslutter dersom og når den vil forespørre målinger som skal bli sendt videre fra S-RNC 40. For eksempel dersom D-RNC 38 detekterer at mer enn et antall over en terskel eller prosent, slik som %, av dens WTRU er i driftende modus, vil den typisk starte med å forespørre målinger som blir sendt videre. I den foretrukne implementeringen vil eksisterende informasjonselementer og standardiserte WTRU målinger/rapportmekanismer definert av 3GPP standarden for node-b grensesnittet (Iub)/Iur bli utnyttet. 1 2 En foretrukket melding tillater D-RNC 38 om å forespørre målinger for en bestemt driftende WTRU 24 2 for en gitt tidsramme eller for alle driftende WTRU i en gitt celle eller grupper av celler assosiert med S-RNC 40 for en gitt tidsramme. Et scenario som forespør en gruppe av WTRU informasjoner er ønskelige når mange WTRU har en bestemt S-RNC som er i driftende modus. For eksempel vil en første togstasjon være understøttet av en første RNC og en andre togstasjon av en andre RNC. Alle WTRU som går om bord i et tog startende ved den første stasjon og som går videre til den andre stasjonen kan ha den første RNC som S-RNC 40 og den andre RNC som D-RNC 38. I denne situasjonen vil forespørsel om WTRU informasjon for gruppen med driftende WTRU redusere meldingenes administrasjonsinformasjon. Imidlertid vil en situasjon hvor prosedyren tillater bare en WTRU pr. melding kunne bli brukt, med økt administrasjonsinformasjon for meldingen. Meldingene blir mottatt at den driftende WTRU s S-RNC 40, trinn 62. Denne S- RNC 40 har en WTRU målingsinnsamlingsinnretning 2. WTRU målingsinnsamlingsinnretningen 2 lagrer den bestemte WTRU s nedlinkmålinger. En WTRU målingssvarinnretning 0 sender en målings-/informasjonsmelding til D-RNC 38 gjennom Iur 36, trinn 64. D-RNC RRM 42 bruker disse målingene i sine ressursallokeringer og styring, trinn 66. En fordel med å overføre slike data gjennom Iur 36 er at slike dataoverføringer er typisk ganske raske. 3

6 En foretrukket fremgangsmåte for å forespørre og å overføre WTRU målinger bruker radionettverksunderlagsapplikasjonsdelen (RNSAP) prosedyrene. RNSAP har fire basismoduler. En av disse modulene er globale prosedyrer modul. Denne modulen inneholder prosedyrer som involverer signalering for utveksling av cellenivåinformasjon mellom RNC. Mottatt total bredbåndeffekt, last og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsinformasjon blir for eksempel utvekslet ved å bruke felles målingsmeldinger. 1 Listen med informasjon som er utvekslet ved å bruke RNSAP globale prosedyrer er utvidet for å tillate bedre RRM. Spesielt vil denne informasjonen hjelpe primært ved overrekkelsesbeslutninger. Informasjon assosiert med celleforskyvning ved overrekkelser til nabo RNC vil for eksempel hjelp i slike beslutninger. I det foreslåtte 3GPP system, vil informasjon som er utvekslet ved å bruke den globale prosedyremodulen ikke være relatert til en bestemt WTRU eller gruppe av WTRU. Som et resultat vil den ikke understøtte overføringen av WTRU dataoverføringer over i Iur 36. Fortrinnsvis bør informasjon bli overført over Iur 36 ved å bruke RNSAP prosedyrer, dersom den analoge celleinformasjonen er tilgjengelig i S-RNC 40 for relevant RRM beslutninger av D- RNC Slik informasjonsutveksling over Iur 36 tillater en D-RNC 38 til å forespørre WTRU målingsinformasjoner fra S-RNC 40 og tillater mer celleinformasjon i å bli utvekslet mellom likemanns RNC ved å bruke RNSAP globalprosedyremodulen. Typisk vil denne utvekslingen av informasjon forbedre ytelsen i RRM algoritmer (DCA, admisjonskontroll, planlegging og annet) i D-RNC 38 på grunn av tilgjengeligheten av WTRU målinger. Forbedret RRM, spesielt DCA, forenkler ytelsen, effektiviteten og robustheten i trådløse systemer, slik som tidsdelte dupleks (TDD) modus i 3GPP.

7 6 1 P a t e n t k r a v Fremgangsmåte for bruk i et bredbånd kodedelt multippel aksess kommunikasjonssystem som har en første radionettverksstyreenhet (RNC) og en andre RNC, k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: å forespørre ved en av den første RNC eller andre RNC felles målinger ved å bruke en globale prosedyrer modul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer over et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR) for en annen av den første RNC eller den andre RNC, hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, som svar på mottatt forespørsler etter de felles målingene ved å bruke den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene fra IURen av den andre av den første RNC eller den andre RNC, å sende en svarmelding som bruker den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene over IURen, den andre RNCen forespør målinger fra den første RNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferens-signalkodeeffekt (ISCP), og den første RNC som svar på mottagelse av forespørsel etter målinger sender målingene til den andre RNC ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor CCPCH RSCP og ISCP målingene er benyttet for å etablere radioressurser for en bestemt bruker. 2.Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at de forespurte målingene innbefatter trafikkvolummålinger. 3 3.Bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) første radionettverksstyreenhet (RNC) k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: logisk innretning konfigurert til å styre en måleforespørselinnretning slik at måleforespørselinnretningen forespør felles målinger ved å bruke en globale prosedyrer modul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer over et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR) for en andre RNC, hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, og

8 7 2 den logiske innretningen er konfigurert til å styre måleforespørselinnretningen slik at måleforespørselinnretningen forespør målinger fra den andre RNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP), hvor den logiske innretningen videre er konfigurert til å benytte CCPCH RSCP og ISCP målingene for å etablere radioressurser for en bestemt bruker. 4. Første RNC i henhold til krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at måleforespørselsinnretningen er konfigurert til å motta svar på forespørslene for felles målinger og målinger. 1. Første RNC i henhold til krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d å videre innebefatte: målingsinnsamlingsinnretning for å lagre de mottatte svarene Bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) første radionettverksstyreenhet (RNC) k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: målingssvarinnretning konfigurert slik at målingssvarinnretning, som svar på mottatt forespørsel for felles målinger ved å bruke en globalprosedyremodul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer fra et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR), sender en svarmelding ved å bruke den globale prosedyremodulen til RNSAP prosedyrene over IURen, hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, og målingssvarinnretningen er konfigurert slik at, i respons til å motta forespørsler etter målinger fra en andre radionettverkskontroller ved å bruke RNSAP prosedyrer via IURen, målingssvarinnretningen sender målingene til DRNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottat signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP), hvor CCPCH RSCP og ISCP målingene er benyttet for å etablere radioressurser for en bestemt bruker. 7. Første RNC i henhold til krav 6 k a r a k t e r i s e r t v e d at

9 8 RSCPen er RSCPen til en felles kontrollkanal Første RNC i henhold til krav 6 k a r a k t e r i s e r t v e d at målingssvarinnretning er konfigurert for å hente brukermålingene fra en målingsinnsamlingsinnretning Bredbånd kodedelt multippel aksess (W-CDMA) radionettverksstyreenhet (RNC) konfigurert til å operere som en første radionettverksstyreenhet (RNC) og en andre RNC, hvor RNCen er k a r a k t e r i s e r t v e d å innbefatte: logisk innretning konfigurert til å styre en måleforespørselinnretning slik at måleforespørselinnretningen forespør felles målinger ved å bruke en globale prosedyrer modul til en radionettverksunderlagsapplikasjonsdel (RNSAP) prosedyrer over et radionettverkskontrollergrensesnitt (IUR) for en annen radio nettverksstyreenhet (RNC), hvor de felles målingene innebefatter mottatt total bredbåndseffekt, belastning og globalt posisjoneringssystem (GPS) tidsstyringsinformasjon, målesvarsinnretning konfigurert slik at målesvarsinnretningen som svar på å motta forespørsler for de felles målingene ved å bruke den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene fra IURen sender en svarmelding ved å bruke den globale prosedyrer modulen til RNSAP prosedyrene over IURen, den logiske innretningen videre konfigurert når RNCen opererer som den andre RNCen for å styre måleforespørselsinnretningen slik at måleforespørselsinnretningen forespør målinger fra en annen RNC ved å bruke RNCAP prosedyrene over IURen, hvor målingene innebefatter mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP), og hvor den logiske innretningen er konfigurert til å benytte CCPCH RSCP og ISCP målingene for å etablere radioressurser for en bestemt bruker, og målesvarsinnretningen videre er konfigurert slik at når RNCen opereres som den første RNCen og som svar på mottakelse av forespørsel for målinger som inkluderer mottatt signalkodeeffekt (RSCP) til en kodesammensatt fysisk kanal (CCPCH) og interferenssignalkodeeffekt (ISCP) fra en annen RNC ved å bruke RNSAP prosedyrer via IURen, sender målesvarsinnretningen målingene til den forespørrende RNCen ved å bruke RNSAP prosedyrene over IURen.. RNC i henhold til krav 9, k a r a k t e r i s e r t v e d at

10 9 måleforespørselsinnretning er konfigurert for å motta svar på forespørselen etter felles målinger RNC i henhold til krav 9, k a r a k t e r i s e r t v e d å videre innebefatte: målingsinnsamlingsinnretning for å lagre de mottatte svarene.

11

12

13

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

SAA/VIN 26.11.2014 E38374 I-2-0312.1 NO. Interdigital Technology Corporation 300 Delaware Avenue, Suite 527, Wilmington DE 19801 USA

SAA/VIN 26.11.2014 E38374 I-2-0312.1 NO. Interdigital Technology Corporation 300 Delaware Avenue, Suite 527, Wilmington DE 19801 USA SAA/VIN 26.11.14 E38374 I-2-0312.1 NO Interdigital Technology Corporation 0 Delaware Avenue, Suite 27, Wilmington DE 19801 USA Synkronisering for å forlenge batterilevetid 1 Den foreliggende oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/28 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2139280 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 28/00 (09.01) H04W 8/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.08.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213478 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1924 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) H04B 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2227924 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 74/08 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.07.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336841 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. A61M 15/00 (2006.01) A61M 11/00 (2006.01) A61M 11/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20054537 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 2004.03.04

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2099234 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/02 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100428 (13) A1. (51) Int Cl. H04L 29/08 (2006.01) G06F 13/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100428 (13) A1. (51) Int Cl. H04L 29/08 (2006.01) G06F 13/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 0428 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. H04L 29/08 (06.01) G06F 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0428 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.23 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 92809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.01.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2232937 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 74/08 (2009.01) H04L 1/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2119189 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) H04W 4/22 (09.01) H04W 76/00 (09.01) H04W 76/02 (09.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2364238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 37/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.06.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2421208 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 72/12 (2009.01) H04L 12/805 (2013.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.16 (80) Dato for

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/12 (06.01) B41J 2/17 (06.01) G06F 21/79 (13.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.01 (80)

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093318 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.11.11 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 09.11.11

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01C 23/00 (06.01) G08G 1/16 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219860 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 40/04 (09.01) H04L 12/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33324 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1969971 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47C 21/02 (06.01) A47C 31/00 (06.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert:.09.13 (80) Dato for Det europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer