(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , JP, 0811 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver NTT DOCOMO, INC., Sanno Park Tower 36th floor, 11-1, Nagata-cho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 0-610, JP-Japan (72) Oppfinner YAMAGISHI, Hiroaki, c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INCSANNO PARK TOWER11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 0-610, JP-Japan SAKURAMOTO, Hideyuki, c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INCSANNO PARK TOWER11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 0-610, JP-Japan IDA, Takehiro, c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INCSANNO PARK TOWER11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 0-610, JP-Japan (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse FREMGANGSMÅTE FOR LOKASJONSREGISTRERINGSBEHANDLING OG MOBILSTASJON (6) Anførte publikasjoner JP-A JP-A JP-A

2 1 FREMGANGSMÅTE FOR LOKASJONSREGISTRERINGSBEHANDLING OG MOBILSTASJON Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for lokasjonsregistreringsbehandling i hvilken en mobilstasjon utfører lokasjonsregistreringsbehandling, og den vedrører også mobilstasjonen. Kjent teknikk 1 Generelt er en mobilstasjon UE konfigurert for å motta kringkastingsinformasjon som kringkastes i celler, når den slås på av en bruker, og for å utføre en Attachprosedyre på grunnlag av kringkastingsinformasjonen. I dette henseendet kan ikke mobilstasjonen UE motta en levering av kommunikasjonstjenester slik som å ringe og å motta samtaler med mindre mobilstasjonen fullfører lokasjonsregistreringsbehandlingen med Attachprosedyren. Mobilstasjonen UE er også konfigurert for å utføre lokasjonsregistreringsbehandling, ved endring av lokasjonsregistreringsområdet på grunn av cellevalg eller celleomvalg. 2 I JP A beskrives et mobilkommunikasjonsnettverk. Mobilkommunikasjonsnettverket omfatter en flerhet basestasjoner og en flerhet mobilinnretninger, et middel for gitt spesifikk lokasjonsinformasjon som tidligere er overført til et bestemt område til en mobilinnretning som flytter seg innenfor den spesifikke området slik at, på det tidspunktet som mobilinnretningen går inn i det spesifikke området, utfører mobilinnretningen lokasjonsregistrering på basestasjonsiden som anvender den spesifikke lokasjonsinformasjonen. 3 I JP A beskrives en fremgangsmåte for cellesøk og en mobilkommunikasjonsterminal. Etter at et søk etter alle bånd er startet, kontrolleres det om celleinformasjon på ulik frekvens i tilgrensende

3 2 celleinformasjon er lagret i et RAM-minne eller et ikke-flyktig minne eller ikke. Når det fremkommer at celleinformasjon på ulik frekvens ikke er nærværende i den lagrede tilgrensende celleinformasjonen, utføres et søk etter alle bånd ifølge en vanlig fremgangsmåte. Når det fremkommer at celleinformasjon på ulik frekvens er nærværende i den lagrede tilgrensende celleinformasjon, søkes det bare etter lagrede frekvensnummer. 1 I JP A beskrives en reduksjon i en vertsdatamaskins belastning forårsaket av å dele og slå sammen en overføring-/mottakspakke, kompatibel med reduksjon i en overføringsforsinkelsestid av overførings-/mottakspakken. En IP-pakke sendt fra verten på overføringssiden blir delt i en flerhet IPfragmentpakker og sendt til et informasjonsnettverk. Ved en kommunikasjonskontrollanordning på mottakssiden blir IP-fragmentpakker slått sammen med den originale IP-pakken og levert til en vert på mottakssiden. I kommunikasjonsanordningen på mottakssiden, akkurat før fullstendig sammenslåing av IP-fragmentpakker, genereres en sammenslåingsheader som er nødvendig for protokollbehandling av IP-pakkene, og sendes til verten på mottakssiden, sammenslåingsbehandling i kommunikasjonskontrollanordningen på mottakssiden utføres parallelt med protokollbehandling i verten på mottakssiden, og på den måten forkortes en overføringsforsinkelsestid med sammenslåingsbehandlingen. Kort beskrivelse av oppfinnelsen 2 Problem som skal løses av oppfinnelsen Det er imidlertid et problem at det tar tid for mobilstasjonen UE å bli klar til å motta leveringen av kommunikasjonstjenester etter at mobilstasjonen UE er slått på. Det er fordi det tar omtrent ett sekund for mobilstasjonen UE å motta kringkastingsinformasjonen, og det tar omtrent 0 ms for mobilstasjonen UE å kjøre Attach-prosedyren. 3 Likeledes, også i et tilfelle der lokasjonsregistreringsområde skal endres som et resultat av utføring av cellevalg eller celleomvalg, er det et et problem at mobilstasjonen UE krever en viss tid for å utføre

4 3 lokasjonsregistreringsbehandlingen og deretter for å bli klar til å motta leveringen av kommunikasjonstjenester. Den foreliggende oppfinnelsen har blitt gjort med henblikk på de ovennevnte problemene, og et formål med den foreliggende oppfinnelsen er å tilveiebringe en fremgangsmåte for lokasjonsregistreringsbehandling og en mobilstasjon som er i stand til å redusere så mye som mulig tid fra lokasjonsregistreringsbehandling blir nødvendig til mobilstasjonen blir klar til å motta en levering av kommunikasjonstjenester. Problemets løsning 1 Et første aspekt ved den foreliggende oppfinnelsen er oppsummert som en fremgangsmåte for lokasjonsregistreringsbehandling hvori en mobilstasjon utfører lokasjonsregistreringsbehandling, der fremgangsmåten inkluderer trekkene ifølge krav 1. I det første aspektet kan lokasjonsregistreringsbehandlingen ytterligere inkludere trinnet med å: innhente resten av flerheten systeminformasjonsbiter etter at lokasjonsregistreringsbehandlingen er startet. 2 I det første aspektet ved den foreliggende oppfinnelsen kan fremgangsmåten for lokasjonsregistreringsbehandling ytterligere inkludere trinnet med å: starte, ved mobilstasjonen, ringe-/mottaksbehandling på grunnlag av forhåndsbestemt systeminformasjon, før fullføring av innhentingen av resten av flerheten systeminformasjonsbiter, og etter fullføring av lokasjonsregistreringsbehandlingen. Et andre aspekt ved den foreliggende oppfinnelse oppsummeres som en mobilstasjon inkludert trekkene ifølge krav 4. 3 I det andre aspektet kan mobilstasjonen ytterligere inkludere en innhentingsenhet konfigurert for å innhente resten av flerheten systeminformasjonsbiter etter at lokasjonsregistreringsbehandlingen er startet.

5 4 I det andre aspektet kan mobilstasjonen ytterligere inkludere en ringemottaksprosessorenhet konfigurert for å starte ringe-/mottaksbehandling på grunnlag av forhåndsbestemt systeminformasjon, før fullføring av innhenting resten av flerheten systeminformasjonsbiter, og etter fullføring av lokasjonsregistreringsbehandlingen. FORDELAKTIGE UTVIRKNINGER AV OPPFINNELSEN Som beskrevet ovenfor, er det ifølge den foreliggende oppfinnelsen mulig å tilveiebringe en fremgangsmåte for lokasjonsregistreringsbehandling og en mobilstasjon som er i stand til å redusere så mye som mulig tid fra når lokasjonsregistreringsbehandling blir nødvendig, til når mobilstasjonen blir klar til å motta en levering av kommunikasjonstjenester. 1 Kort beskrivelse av tegningene [FIG. 1] FIG. 1 er et generelt konfigurasjonsriss av et mobilkommunikasjonssystem ifølge en første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. [FIG. 2] FIG. 2 er et funksjonsblokkdiagram for en mobilstasjon ifølge den første utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen. [FIG. 3] FIG. 3 er et riss som viser et eksempel på kringkastingsinformasjon overført av en radiobasestasjon ifølge den første utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen. 2 [FIG. 4] FIG. 4 er et sekvensdiagram som viser et eksempel på en betjening av mobilkommunikasjonssystemet ifølge den første utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen. Beskrivelse av utførelsesform (Konfigurasjon av mobilkommunikasjonssystem ifølge første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen)

6 En konfigurasjon av et mobilkommunikasjonssystem ifølge en første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse vil bli beskrevet med henvisning til FIG. 1 til FIG. 3. Som vist i FIG. 1, i mobilkommunikasjonssystemet ifølge den foreliggende utførelsesformen, er en mobilstasjon UE konfigurert for å utføre lokasjonsregistreringsbehandling på grunnlag av flere systeminformasjonsbiter "MIB (Master informasjon Block) og "SIB-er (System Information Blocks) 1 til 8" som er inkludert i kringkastingsinformasjonen som kringkastes av en radiobasestasjon enb. Som vist i FIG. 2 inkluderer mobilstasjonen UE en mottaksenhet for kringkastingsinformasjon 11 og en prosessorenhet for lokasjonsregistrering Mottaksenheten for kringkastingsinformasjon 11 er konfigurert for å motta flere systeminformasjonsbiter "MIB" og "SIB-er 1 til 8" som er inkludert i kringkastingsinformasjonen som kringkastes av radiobasestasjonen enb. "MIB" er systeminformasjon inkludert et systemrammenummer (SFN) og fysiske lagparametere slik som en cellebredde, antallet antenner og konfigurasjonsinformasjon på en PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel). "MIB" er tilordnet og overført på en "P-BCH (Physical-Broadcast Channel)" på en PDSCH i sykluser på 40 ms. 2 3 "SIB 1" er systeminformasjon inkludert "PLMN (Public Land Mobile Network)-ID", "sporingsområdekode", "Celle-ID", cellesperringsinformasjon, planleggingsinformasjon på "SIB-ene 2 til 8" og lignende. "SIB 1" er tilordnet til og overført på "DL-SCH (Downlink-Shared Channel)" på en PDSCH i sykluser på 80 ms. "SIB 2" inkluderer tilgangsbegrensningsinformasjon og lignende, "SIB 3" inkluderer informasjon om celleomvalg av mobilstasjonen selv, "SIB 4" inkluderer informasjon slik som informasjon om tilgjengelige naboceller eller utilgjengelige naboceller i den samme frekvensen, og "SIB " inkluderer informasjon slik som informasjon om tilgjengelige naboceller eller utilgjengelige naboceller i ulike frekvenser.

7 6 "SIB 6" inkluderer informasjon slik som prioritet og frekvenslisteinformasjon i UTRA-skjemaet, "SIB 7" inkluderer informasjon slik som prioritet og frekvenslisteinformasjon i GERAN-skjemaet, og "SIB 8" inkluderer informasjon slik som prioritet og frekvenslisteinformasjon i CDMA00-skjemaet. Blant disse inkluderer forhåndsbestemt systeminformasjon som inkluderer informasjon som mobilstasjonen UE trenger for å utføre lokasjonsregistreringsbehandlingen, "MIB", "SIB 1" og "SIB 2". Her er "SIB-ene 3 til 8" systeminformasjonsbiter som inkluderer informasjon som mobilstasjonen UE trenger for å utføre cellevalg eller celleomvalg. Spesifikt inkluderer hver av "SIB 3" til "SIB 8" informasjon som er nødvendig for å støtte mobiliteten til mobilstasjonen UE i en inaktiv modus. 1 Prosessorenheten for lokasjonsregistrering 12 er konfigurert for å utføre lokasjonsregistreringsbehandling ved en Attach-prosedyre på det tidspunktet når mobilstasjonen UE slås på. Videre er prosessorenheten for lokasjonsregistrering 12 konfigurert for å utføre lokasjonsregistreringsbehandling også i et tilfelle der mobilstasjonen UE trenger en endring i lokasjonsregistreringsområdet som et resultat av cellevalg eller celleomvalg. 2 Spesifikt er prosessorenheten for lokasjonsregistrering 12 konfigurert for å starte lokasjonsregistreringsbehandling på grunnlag av forhåndsbestemt systeminformasjon "MIB", "SIB 1", og "SIB 2", som inkluderer informasjon som er nødvendig for å utføre lokasjonsregistreringsbehandlingen, blant flere systeminformasjonsbiter "MIB" og "SIB-er 1 til 8" kringkastet av radiobasestasjonen enb, når mobilstasjonen UE innhenter den forhåndsbestemte systeminformasjonen "MIB", "SIB 1" og "SIB 2". Her er mottaksenheten for kringkastingsinformasjon 11 konfigurert for å innhente resten "SIB-er 3 til 8" av flere systeminformasjonsbiter under utføringen av lokasjonsregisteringsbehandlingen. 3 Bemerk at prosessorenheten for lokasjonsregistrering 12 kan fullføre lokasjonsregistreringsbehandlingen, før mottaksenheten for kringkastingsinformasjon 11 fullfører innhenting av resten av "SIB-er 3 til 8" av flere systeminformasjonsbiter. I dette tilfellet kan mobilstasjonen UE motta en

8 7 levering av kommunikasjonstjenester etter fullføring av lokasjonsregistreringsbehandlingen. I tillegg, som vist i FIG. 3, kan mottaksenheten for kringkastingsinformasjon 11 motta systeminformasjonsbitene "SIB-er 3 til 8" som er overført sammen med brukerdata, via en "PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)" tilsvarende en "PDCCH (Physical Downlink Control Channel)", inkludert "C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier)" eller "SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier)". (Betjening av mobilkommunikasjonssystem ifølge første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen) 1 Et eksempel på en betjening av mobilkommunikasjonssystemet ifølge den første utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen vil bli beskrevet med henvisning til FIG Som vist i FIG. 4 kringkaster en radiobasestasjon enb "MIB-en" til en bestemt celle i trinn S01, kringkaster "SIB 1" til den bestemte cellen i trinn S02, og kringkaster "SIB 2" til den bestemte cellen i trinn S03. I trinn S04 oppdager en mobilstasjon UE at mobilstasjonen UE har innhentet forhåndsbestemt systeminformasjon "MIB", "SIB 1" og "SIB 2" som inkluderer informasjon som er nødvendig for å utføre lokasjonsregistreringsbehandling. I trinn S0 starter mobilstasjonen UE lokasjonsregistreringsbehandling ved å sende en "RRC CONNECTION REQUEST" til radiobasestasjonen enb. I trinn S06 sender radiobasestasjonen enb, til mobilstasjonen UE, en "RRC CONNECTION SETUP" for å varsle mobilstasjonen UE om informasjon som er nødvendig for å etablere en RRC-tilkobling. I trinn S07 sender radiobasestasjonen enb "SIB 3", til den bestemte cellen, selv mens mobilstasjonen UE er under lokasjonsregistreringsbehandling. 3 I trinn S08 sender mobilstasjonen UE, til radiobasestasjonen enb, en "RRC CONNECTION SETUP COMPLETE" for å varsle radiobasestasjonen enb at etableringen av RRC-tilkoblingen er fullført.

9 8 Deretter kringkaster radiobasestasjonen enb "SIB 4" til den bestemte cellen i trinn S09 og kringkaster "SIB " til den bestemte cellen i trinn S. I det henseendet er sekvensen som vises i FIG. 4, et eksempel. Rekkefølgen på trinnene kan endres mellom kringkastingsprosedyren til "SIB-er 3 til 8" av radiobasestasjonen enb (trinn S07, S09, S,...) og prosedyren med å etablerere RRC-tilkoblingen (trinn S04, S0, S06 og S08), siden disse prosedyrene er uavhengige av hverandre. Bemerk at mobilstasjonen UE kan utføre ringe-/mottaksbehandling etter fullføringen av lokasjonsregistreringsbehandlingen. 1 (Gunstig effekt av mobilkommunikasjonssystem ifølge første utførelsesform av foreliggende oppfinnelse) 2 I mobilkommunikasjonssystemet ifølge den første utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen er en mobilstasjon konfigurert for å starte lokasjonsregistreringsbehandling når "MIB", "SIB 1" og "SIB 2" er mottatt, som inkluderer minimum nødvendig informasjon for å utføre lokasjonsregistreringsbehandlingen, selv om mobilstasjonen ikke har mottatt den resterende informasjonen "SIB-er 3 til 8" som er nødvendig for cellevalg eller celleomvalg. Av denne grunn er mobilkommunikasjonssystemet ifølge den første utførelsesformen av den foreliggende oppfinnelsen i stand til å redusere tiden fra når lokasjonsregistreringsbehandlingen blir nødvendig, til når mobilstasjonen blir klar til å motta en levering av kommunikasjonstjenester. Bemerk at betjeningen av mobilstasjonen UE og radiobasestasjonen enb som er beskrevet over, kan implementeres ved hjelp av maskinvare, en programvaremodul kjørt av en prosessor eller en kombinasjon av begge. 3 Programvaremodulen kan tilveiebringes i et lagringsmedium av en hvilken som helst type, så som et RAM (direkteminne (eng.: Random Access Memory)), et flash-minne, et ROM (skrivebeskyttet minne (eng.: Read Only Memory)), et EPROM (slettbart programmerbart ROM (eng.: Erasable Programmable ROM)), et EEPROM (elektronisk slettbart og programmerbart ROM (eng.: Electronically

10 9 Erasable and Programmable ROM)), et register, en harddisk, en flyttbar disk eller en CD-ROM. 1 Lagringsmediet er koblet til prosessoren slik at prosessoren kan lese og skrive informasjon fra og til lagringsmediet. Lagringsmediet kan også være integrert i prosessoren. Lagringsmediet og prosessoren kan også være tilveiebrakt i en ASIC. ASIC-en kan være tilveiebrakt i mobilstasjonen UE og radiobasestasjonen enb. Lagringsmediet og prosessoren kan også tilveiebringes som diskrete komponenter i mobilstasjonen UE og i radiobasestasjonen enb. Ovenfor er den foreliggende oppfinnelsen beskrevet i detalj ved å anvende den ovennevnte utførelsesformen; det er imidlertid åpenbart for fagmannen at den foreliggende oppfinnelse ikke er begrenset til utførelsesformen som er beskrevet her. Modifikasjoner og variasjoner av den foreliggende oppfinnelsen kan gjøres uten å avvike fra omfanget av den foreliggende oppfinnelsen slik den defineres av beskrivelsen av kravenes omfang. Således har det som beskrives her, kun et illustrerende formål, og det har ikke til hensikt å begrense den foreliggende oppfinnelsen på noen som helst måte.

11 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for å starte lokasjonsregistreringsbehandling utført i en mobilstasjon, der fremgangsmåten omfatter trinnene med å: innhente (S04) forhåndsbestemt systeminformasjon blant en flerhet systeminformasjonsbiter kringkastet av en radiobasestasjon; starte (S0) lokasjonsregistreringsbehandlingen på grunnlag av forhåndsbestemt systeminformasjon, når det detekteres at den forhåndsbestemte systeminformasjonen er innhentet og før fullføring av innhenting av resten av flerheten systeminformasjonsbiter, ved å sende en RRCtilkoblingsforespørsel til radiobasestasjonen, hvori den forhåndsbestemte systeminformasjonen inkluderer informasjon som er nødvendig for å utføre lokasjonsregistreringsbehandlingen, og hvori den forhåndsbestemte systeminformasjonen inkluderer MIB, SIB 1 og SIB Fremgangsmåten ifølge krav 1 omfattende trinnet med å: innhente (S07, S09, S) resten av flerheten systeminformasjonsbiter etter at lokasjonsregistreringsbehandlingen er startet. 3. Fremgangsmåten ifølge krav 1 omfattende trinnet med å: starte, ved mobilstasjonen, ringe-/mottaksbehandling på grunnlag av den forhåndsbestemte systeminformasjonen, før fullføring av innhenting av resten av flerheten systeminformasjonsbiter, og etter fullføring av lokasjonsregistreringsbehandlingen Mobilstasjon for å starte lokasjonsregistreringsbehandling omfattende middel konfigurert for å innhente (S04) forhåndsbestemt systeminformasjon blant en flerhet systeminformasjonsbiter kringkastet av en radiobasestasjon; starte (S0) lokasjonsregistreringsbehandlingen på grunnlag av forhåndsbestemt systeminformasjon, når det detekteres at den forhåndsbestemte systeminformasjonen er innhentet og før fullføring av innhenting av resten av flerheten systeminformasjonsbiter, ved å sende en RRCtilkoblingsforespørsel til radiobasestasjonen,

12 11 hvori den forhåndsbestemte systeminformasjonen inkluderer informasjon som er nødvendig for å utføre lokasjonsregistreringsbehandlingen, og hvori den forhåndsbestemte systeminformasjonen inkluderer MIB, SIB 1 og SIB 2.. Mobilstasjonen ifølge krav 4, omfattende en innhentingsenhet (12) konfigurert for å innhente resten av flerheten systeminformasjonsbiter etter at lokasjonsregistreringsbehandlingen er startet. 6. Mobilstasjonen ifølge krav 4, omfattende en ringe-/mottaksprosessorenhet konfigurert for å starte ringe-/mottaksbehandling på grunnlag av forhåndsbestemt systeminformasjon, før fullføring av innhenting av resten av flerheten systeminformasjonsbiter, og etter fullføring av lokasjonsregistreringsbehandlingen.

13 1 NO/EP

14 2 NO/EP

15 3 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21431 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 1/00 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2890 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 12/801 (13.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 37/02 (06.01) F21V 23/04 (06.01) G08B 7/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233943 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /14 (06.01) H04W 4/02 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2364238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 37/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.06.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 93972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211324 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16H 2/22 (06.01) A4B 2/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2312892 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/00 (09.01) H04W 60/04 (09.01) H04W 68/12 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..21 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 92809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.01.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2303754 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66D 1/12 (2006.01) B66D 1/14 (2006.01) B66D 5/12 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2188824 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/ (06.01) H02H 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02P 23/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer