(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 74/08 ( ) H04L 1/18 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , US, , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver InterDigital Patent Holdings, Inc., 200 Bellevue Parkway Suite 300, Wilmington, DE 19809, USA (72) Oppfinner CAVE, Christopher, R., 258 BaffinDollard-des-Ormeaux, MontrealQuébec H9A 3J2, Canada DIGIROLAMO, Rocco, 632 de Fribourg Street, LavalQuébec H7K 3Y3, Canada PANI, Diana, 1950 Lincoln Avenue Apt. 1812, MontrealQuébec H3H 2N8, Canada PELLETIER, Benoit, 11-13th Street, RoxboroQuébec H8Y 1L3, Canada MARINIER, Paul, 1805 Stravinski, BrossardQuébec J4X 2J7, Canada (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte og apparat for utføring av en utvidet direkte tilgangskanalprosedyre i en CELL FACH tilstand (56) Anførte publikasjoner US-A LG ELECTRONICS INC: "R RACH procedure" INTERNET CITATION, 24 August 2007 ( ), XP [retrieved on ]

2 1 Teknisk felt Denne applikasjonen er knyttet til trådløs kommunikasjon. Bakgrunn for oppfinnelsen I samsvar med standardene i utgivelse 7 tredje generation partnership project (3GPP), kan trådløs sender / mottar (WTRU) være i enten en inaktiv tilstand eller en tilkoblet tilstand. Basert på WTRUens mobilitet og aktivitet, mens den er i tilkoblet tilstand, kan et universelt bakkesendt radio aksessnett (UTRAN) dirigere WTRUen til overgangen mellom en rekke undertilstander: CeILPCH, URA_PCH, Cell_FACH, og CeILDCH tilstander. Brukerplan kommunikasjon mellom WTRUen og UTRAN er bare mulig mens i CeILFACH og Cell_DCH tilstand. Cell_DCH tilstand er preget av dedikerte kanaler i både uplink og nedlastingshastighet. På WTRUens side, tilsvarer CeILDCH tilstand å kontinuerlig overføre og motta, og kan være krevende på brukerens kraftbehov. Cell_FACH tilstanden bruker ikke dedikerte kanaler og gir dermed bedre strømforbruk på bekostning av lavere uplink og nedlink gjennomstrømming. I pre-utgivelse 8 av 3GPP standarden, er opplinjekommunikasjon oppnådd gjennom en direkte tilgang kanal (RACH) koblet til en fysisk direkte tilgang kanal (PRACH). RACH er en konflikt-basert kanal og en strøm ramp-up prosedyren brukes til å skaffe en kanal og justere sendestyrken. En RACH er en felles kanal som brukes for en innledende tilgang til få dedikerte ressurser eller å overføre liten mengde data. Fordi RACH deles og tilgangen er tilfeldig blant WTRUen, er det en mulighet for kollisjon mellom to eller flere WTRUer som prøver å få tilgang til kanalen samtidig. I utgivelse 7 av 3GPP spesifikasjonene, har RACH prosedyren to faser: et kanal anskaffelsestrinn ved hjelp av en delt-aloha mekanisme etterfulgt av en RACH melding i overføringstrinnet. En WTRU som ønsker å få tilgang til en kanal, velger en vilkårlig signatur og sender en RACH innledning til en node B i løpet av et tilfeldig valgt tilgangstidsrom på et bestemt sendeeffektnivå. Dersom noden B detekterer signatur, og hvis en tilhørende ressurs er ledig, sender B-noden en positiv bekreftelse (ACK) ved overtakelsesindikatorkanalen (AICH). Etter å ha mottatt en anskaffelsesindikator (AI), (dvs. ACK), på AICH, sender WTRU en RACH-melding. Hvis tilhørende ressursregnskap er utilgjengelig, svarer Node B med en negativ bekreftelse (NACK) på AICH. Dette utløser en back-off mekanisme ved WTRU. WTRUen starter en back-off timer Tbo1. Etter utløpet av timeren økes en innlednings rampingsyklus teller og prosedyren starter igjen. Dette restarter effektivt RACH prosedyren på et senere tilfeldig tidspunkt. Dersom RACH ingressen fra WTRU ikke detekteres ved noden B, er ingen AI overført på AICH. Hvis WTRU ikke mottar en AI etter overføring av RACH innledningen, forsøker WTRU på nytt i

3 2 et senere tilgjengelig tidsrom med en tilfeldig valgt signatur og en høyere sendeeffekt, opp til det maksimale antall ganger Siden signaturen er valgt tilfeldig fra en liste over tilgjengelige signaturer og RACH tilgangsprosedyren er anonym, vet ikke Node B hvilken WTRU som har tilgang til kanalen inntil Node B dekoder RACH meldingen. Derfor, når to eller flere WTRUer hender med valgte samme signatur i samme tilgjengelige tidsrom og ett av dem er oppdaget av noden B, vil noden B sende en ACK. WTRUene vil alle tolke dette som å ha fått kanalen og vil sende RACH meldinger samtidig på kanalen. Dette fører til en kollisjon av RACH meldinger. Når det oppstår en kollisjon, kan RACH meldinger ikke dekodes riktig. Kollisjoner kan være vanskelig å oppdage og medføre ekstra forsinkelser. RACH prosedyren er delt mellom medium adgangskontroll (MAC) lag og det fysiske laget. Det fysiske laget styrer innledningstransmisjonen, utvalg signatur, valg tilgjengelig tidsrom, og sendestyrke til innledningen. På den annen side styrer MAC laget tolkningen av AICH respons, (dvs. ACK, NACK, eller ingen respons), i tillegg til inngangen til prosedyren til det fysiske laget. Overføringssvikt og vellykket gjennomføring av MAC prosedyren angis individuelt for hver logiske kanal, ved hjelp av primitive (CMAC- STATUS-Ind for radioressurskontroll (RRC) eller MAC-STATUS-Ind for radioforbindelseskontroll (RLC)). I det siste har det vært foreslått å modifisere opplinktransmisjonsmekanismen i Cell_FACH tilstand ved å kombinere kanal RACH anskaffelsesstadiet med en forsterket dedikert kanal (E-DCH). Prosedyren er kjent som forbedret uplink for CELLFACH og hvilemodus. Node B ville velge en E-DCH-ressurs fra et sett av felles E-DCH-ressurser som deles blant alle WTRUer. Node B reagerer på en WTRU kanal tilgangs forespørsel ved å tildele en av disse ressursene. WTRUen starter deretter overføring over den tilordnede E-DCH transportkanalen. Denne fremgangsmåten vil tillate større datameldingene som skal overføres med lavere ventetid enn hva som er mulig med den konvensjonelle RACH. I praksis vil E-DCHsannsynlig brukes for en lengre periode for dataoverføring. Dette vil øke virkningen at meldingskollisjoner ville ha på latentheter opplevd av en bruker, og på systemets spektrale virkningsgrad. Etter hvert som kanalens anskaffelsesfase er identisk med RACH-mekanismen, er kollisjoner fortsatt mulig. Dersom det oppstår en kollisjon, vil overføring av en opplink- MAC-protokoll dataenhet (PDU) være mislykket. I tilfelle av overføring av en melding RRC, hvis første PDU svikter ved kollisjonsløsningsfasen, vil hele overføring av RRC meldingen svikte. I et slikt tilfelle, ville WTRU måtte vente lenge på at meldingen skal

4 3 videresendes (utløp av RRC timere). I tillegg, hvis et ubekreftet modus (UM) radiolink kontroll (RLC) PDU som bærer ett segment av en RLC tjeneste dataenhet (SDU) svikter på grunn av kollisjonen, de gjenværende segmenter av RLC SDU er ugyldige på grunn av det faktum at mottakeren ikke lenger kan montere RLC SDU. Disse scenarier vil resultere i lange overføringsforsinkelse i både RRC og anvendelsesnivå. Derfor bør metoder for å minimere de øvre lags forsinkelser i forbindelse med kollisjoner og metoder for å kontrollere WTRU-enhetens oppførsel etter at en kollisjon gis. Et eksempel på en slik metode er gitt i dokument US 2007/ A1, hvor en metode er beskrevet, implementert i WTRU i Cell_FACH. I denne metoden sender WTRUen en RACH innledning, skaffer som svar på en resursindeks og legger inn konfliktløsningstilstand etter sending av en melding på den tilegnede resursen. Hvis konfliktløsningen feiler fordi ingen tilgangstillatelse er mottatt med WTRUens RNTI, i løpet av en forhåndsdefinert periode, frigjør WTRUen den tilegnede resursen. Sammenfatning av oppfinnelsen En fremgangsmåte og et apparat for håndtering av kollisjoner i en forbedret direkte tilgang prosedyre i en Cell_FACH tilstand er beskrevet, som beskrevet i de selvstendige kravene. En WTRU overfører en RACH innledning for direkte tilgang og venter på en AI og en E-DCH-ressursindeks. Hvis UE er tilordnet en E-DCH ressurs, entrer WTRU en konfliktløsningsfase og sender en melding via en E-DCH. Hvis konfliktløsningen mislykkes, kan en konflikts back-off timer stilles inn og RACH innlednings prosedyren startes på nytt etter utløpet av konflikts back-off timer. Alternativt kan RACH blokkstart sendes om igjen med eller uten persistens test. En PRACH kode kan velges på nytt. RACH innledningen kan sendes på nytt ved hjelp av en reservert PRACH ressurs slik at Node B kan løse kollisjonen og tildele E-DCH-ressurser til de kolliderte WTRUene. Når det er registrert en kollisjon, kan WTRUen stoppe E-DCH-overføring og mottak, Tømme hybrid automatiske gjentaksforespørsler (HARQ) buffere, og tilbakestiller MACi/is entiteten. Data som overføres under konfliktløsningsfasen kan bli realisert etter en kollisjon. De opprinnelige data kan rekonstrueres fra innholdet i det hybride automatiske gjentatte forespørsels (HARQ) bufferet. Alternativt kan dataene lagres i midlertidige buffere på RLC eller MAC. HARQ prosessen kan sende en konflikts løsningsfeilindikasjon til en RLC enhet hvis konfliktløsningen feiler og RLC foretaket kan gjenopprette dataene. konflikts løsningsfeilindikasjon kan eller kan ikke inkludere den tilsvarende PDU informasjonen. Hvis den tilsvarende PDU informasjonen ikke er inkludert, kan RLC enhet videresende alle utestående data som trenger å bli anerkjent. Konfliktløsningsfeilindikasjon kan også

5 4 sendes til RRC for å indikere mislyktes RRC overføring for WTRUenheten å nullstille tidtakerne og initiere videresending før utløpet av tidtakere. Kort beskrivelse av figurene En mer detaljert forståelse kan fås fra den følgende beskrivelse, gitt ved hjelp av eksempler i forbindelse med de vedlagte tegninger, hvor: Figur 1 er et blokkdiagram av et eksempel på en WTRU, og Figur 2 er et flytdiagram av et eksempel på prosess for direkte tilgang i samsvar med en første utførelsesform. Detaljert beskrivelse Når referert til heretter, omfatter terminologien "WTRU", men er ikke begrenset til et brukerutstyr (UE), en mobilstasjon, fast eller mobil abonnentenhet, personsøker, en cellulær telefon, en personlig digital assistent (PDA), en datamaskin, eller annen type av brukerinnretningen i stand til å operere i et trådløst miljø. Når referert til heretter, omfatter terminologien "Node B", men er ikke begrenset til, en basestasjon, en styringsenhet, et aksesspunkt (AP), eller enhver annen type av grensesnittinnretningen i stand til å operere i et trådløst miljø. Når referert til heretter, refererer terminologien "utvidet RACH" til bruk av en E-DCH i CELL_FACH tilstand og i en inaktiv modus. Den forbedrede RACH overføringen kan bruke utgivelse 6 MAC-e/es enheter eller MAC-i/is enheter som er introdusert i versjon 8 som en del av "Forbedret Layer 2"-funksjonen. Terminologien "MAC-e/es PDU" og "MAC-i/is PDU" omfatter, men er ikke begrenset til, de PDU som genereres av MAC-e/es enheter, PDUer generert av MAC-i / er enheter, eller eventuelle pduer generert av MAC enhet som brukes til å utføre E-DCH-overføring i CELL_FACH tilstand og en inaktiv modus. Når heretter, refererer mottak av en E-DCH ressursindeks til en fordeling av en E-DCH-ressursen til WTRU via en ACK på en AICH eller via en NACK på AICH etterfulgt av en indeks over et forlenget anskaffelsesindikasjonssett. Når referert til heretter, terminologien "fysisk lag PRACH overføring" eller "RACH innledningen transmisjon" refererer til det fysiske lagprosessen der WTRUen sender RACH innledninger og venter på E-DCH-ressurs indeksen. Figur 1 er et blokkdiagram av et eksempel på WTRU 100. WTRU 100 omfatter en fysisk lag enhet 110, en middels tilgangskontroll (MAC) enhet 120, en radiolink kontroll (RLC) enhet 130, en radio ressurskontroll (RRC) 140 enhet, og andre høyere lags enheter. Den fysiske laget enhet 110 er konfigurert til å utføre en RACH innlednings transmisjon for direkte tilgang og overføre data implementerte hybride automatiske gjentatte forespørsel (HARQ) mekanisme. Det MAC-enheten 120 er konfigurert til å utføre forbedrede RACH

6 (E-RACH) framgangsmåter som vil bli beskrevet i detalj nedenfor, inkludert innføring av konflikten løsning fase og indikasjon av suksess eller svikt i konflikt løsningen til et høyere lag entitet, for eksempel RLC enhet 130 og RRC enhet 140. MAC-enhet 120 inkluderer en MAC-i/is enhet 122 for E.DCH-sendinger og mottak. 1 Figur 2 er et flytdiagram av et eksempel på prosess 200 for direkte tilgang i samsvar med en første utførelsesform. En MAC-enhet 120 mottar RACH overføringskontroll parametere fra en RRC enhet 140 inkludert det maksimale antall innledningssendinger (M max ), et utvalg av back-off intervaller (N BOImax og N BOImin ) for back-off tidtaker T BOI, og et sett med tilgang tjenesten klasse (ASC) parametere (trinn 202), osv. Hvis det blir fastslått at det er uplink data som skal overføres (trinn 204), velger MAC enhet 120 en ASC fra en tilgjengelig sett ascs (trinn 206). ASC definerer en viss deling av PRACH ressurser og en tilhørende utholdenhet verdi Pi. Basert på utholdenhet verdi Pi, er det bestemt om PRACH overføringsprosedyren kan begynne. En RACH innledningstransmisjonsteller (M) er nullstilt og økes (trinn 208, 210). RACH innledningstransmisjonstelleren er i forhold til den maksimale innledningsoverføringsgrense, M max (trinn 212). Dersom RACH innledningsoverføringstelleren er større enn M max, indikerer MAC-enheten 120 til et høyere lag som det maksimale antall RACH innledning transmisjoner er nådd, (dvs., T X status "mislykket"), (trinn 214), og prosessen 200 ender Hvis RACH innledningstransmisjonstelleren ikke er større enn Mmax, MAC-enhet 120 oppdaterer RACH overføringens grenseverdier (trinn 216). MAC-enhet 120 setter timeren T 2 (trinn 218). Timeren T 2 sikrer at de suksessive persistenstestene er atskilt med minst den forut bestemte tidsperiode, (f.eks. 10 ms). MAC-enhet 120 trekker et tilfeldig tall og sammenligner det tilfeldige tallet til utholdenhetsverdi Pi (trinn 220, 222). Hvis det trukkede tilfeldige tallet er større enn utholdenhets verdi P i, venter MAC-enheten 120 for utløp av tidsur T 2 ved trinn 224 og prosessen 200 går tilbake til trinn 216. Dersom trukket tilfeldig tall ikke er større enn utholdenhetsverdien, starter MAC enhet 120 det fysiske laget PRACH overføringsprosedyren, (dvs. sender en RACH begynnelse), og venter på en E-DCH-ressursindeks (trinn 226). Dersom det blir bestemt ved trinn 228 at ingen reaksjon mottas på AICH i respons til RACH innledningen, venter MAC-enheten 120 for utløp av tidsur T2 ved trinn 230 og prosessen 200 går tilbake til trinn 210 for å begynne en ny RACH blokkstart prosedyre. Hvis en negativ bekreftelse (NACK) mottas uten E-DCH-ressurstildelingen, venter MAC enhet 120 for utløpet av tidsur T2 ved trinn 232. MAC-enhet 120 setter deretter tidtaker TBOI for back-off og venter på utløpet av timer TBOI (trinn 234). Prosessen 200 går tilbake til trinn 210 ved utløpet av timer TBOI å starte et nytt RACH innledningen prosedyre.

7 Hvis en E-DCH-ressurs indeksen er mottatt, starter MAC enhet 120 dataoverføring via den tildelte E-DCH, (MAC-enhet 120 forespørsler dataoverføring til et fysisk lag via PHY- DATA-REQ), går inn i en konfliktløsningsfase, og venter på en konfliktløsnings (CR) melding fra en Node B (trinn 236). Konfliktløsningen kan vises via en E-DCH absolutt tillatelseskanal (E-AGCH), (f.eks. dekoding av WTRUens E-DCH radionett midlertidig identitet (E-RNTI) på E-AGCH gjennom en E-RNTI- spesifikk syklisk redundanssjekk (CRC) vedlegg). Hvis konfliktløsningen er vellykket ved å motta en CR melding eller indikasjon, indikerer MAC enhet 120 overføringsstatus som "vellykket" til et høyere lag (trinn 244). Hvis en CR melding eller indikasjon ikke er mottatt etter at en konfliktløsnings timer (Tcr) utløper eller hvis en annen E-RNTI har blitt dekodet på en E-AGCH (dette gjelder hvis strenge timing krav gjelder for den første sendingen og mottak av CR melding på E- AGCH) en kollisjon har oppstått, og konfliktløsningen mislykkes. Hvis konfliktløsningen mislykkes, kan MAC enhet 120 eventuelt indikere strid løsning svikt og / eller ressurs utslipp til høyere lag og vente på utløpet av timeren T 2 (trinn 239, 240), og deretter sette en konflikts back-off timer T CBOI, (f.eks. til N CBOI X 1O ms), og vent til utløpet av timer T CBOI (trinn 242). Konflikts back-off timer T CBOI kan være samme til back-off timer T BOI. Ved utløp av timeren T CBOI, kan prosessen 200 gjeninnlede E-RACH prosedyre, for eksempel ved å gå tilbake til trinn 210. Konfliktsback-off timer T CBOI kan settes til et heltall multiplum (N CBOI ) av back-off intervall, (f.eks. 10 ms eller 2 ms), som er tilfeldig trukket mellom et minimum intervall og maksimum intervall. Minste og høyeste intervaller kan være konfigurert av RRC enhet 140 eller forhåndsdefinert i WTRUen 100. N CBOI kan tilsvare N BOI. Alternativt, hvis en fast forsinkelse er ønskelig (for eksempel hvis E-DCH-ressursene er alltid reservert for 100 ms) minimum og maksimum intervaller kan settes lik. Når konfliktløsningen mislykkes, E-DCH-ressurser som brukes til overføring av E-RACH melding må bli løslatt. Som sådan, er det E-DCH-sendings og mottaksstopp, og hybrid automatisk gjenta forespørsel (HARQ) prosesser tømt. I tillegg kan MAC-i/is enhet 122 tilbakestilles. I dette tilfellet kan Node B varsle serverer radionettverkskontroller (SRNC) der MAC-er enhet for at WTRUen 100 ligger for å også tilbakestille variabler og kast noen segmenter i montering av buffer av MAC-er. Dersom kollisjonsfeil oppstår fortløpende, kan konfliktsback-off timer økes med en faktor (f.eks. etter hver påfølgende kollisjon er konfliktsback-off timeren doblet). For eksempel, etter den første kollisjonen bruker MAC enhet 120 den konfigurerte konflikts back-offtimer, men etter den andre kollisjonen kan konflikts back-off timeren multipliseres med en faktor pre-konfigurert i WTRUen 100 eller av nettverket eller kringkastet i SIB. Etter

8 7 1 at et maksimalt antall påfølgende kollisjoner, kan WTRU 100 avslutte prosedyren 200 og utføre en eller en kombinasjon av de følgende: (1) Slutte å forsøke E-RACH tilgang og forsøke utgivelse 99 (R99) RACH tilgang; eller (2) End E-RACH prosedyre og re-starte et PRACH kode utvalg, der WTRUen 100 har en opsjon på å ekskludere den nåværende PRACH koden. I samsvar med en annen utførelse, etter en kollisjon blir oppdaget, (dvs. ikke klarer å motta CR melding eller dekode en annen E-RNTI på E-AGCH, etc.), i stedet for å starte konfliktsback-off timer ved trinn 242, kan MAC enhet 120 starte utholdenhetstest med en gang for en etterfølgende RACH fortale overføring, (dvs. prosessen 200 går tilbake til trinn 210 uten å sette og venter på utløpet av timeren T CBOI ). Hvis utholdenhetstesten passerer, starter det fysiske laget PRACH tilgangs prosedyre. Utholdenhets verdi (P i ) kan reduseres fra sin opprinnelige verdi for å redusere hyppigheten av direkte tilgang forsøk, og dermed oppnå samme virkning som et back-off tidsur. For eksempel kan utholdenhetsverdien deles på to (2) etter hver gang det oppstår en kollisjon (inntil en tilgang er vellykket). Alternativt kan MAC enhet 120 hoppe over utholdenhetstesten og umiddelbart utfører det fysiske laget PRACH tilgang prosedyre, (dvs. prosessen 200 returnerer til trinn 226) Når du utfører det fysiske laget PRACH tilgangsprosedyre, kan MAC enhet 120 informere det fysiske laget 110 at en kollisjon skjedde og gi signaturen tidligere brukt som resulterte i kollisjonen. Det fysiske laget 110 kan fjerne den gitte signaturen eller et sett med signaturer knyttet til formodentlig opptatt E-DCH-ressurs fra listen over tilgjengelige signaturer for WTRUen 100. Signaturen eller et sett av ark kan fjernes for WTRU 100 i en forutbestemt tidsperiode eller kan fjernes bare for det fysiske nivå PRACH adgangsprosedyren ved en gitt tid. Hvis WTRUen 100 gjør senere forsøk på WTRUen 100 kan brukes som signatur for de påfølgende forsøk, (dvs. WTRUen tilbakestiller listen over tilgjengelige signaturer). Signaturen kan være tilgjengelig for utvalg for alle andre WTRU innen samme ASC og PRACH kode. Alternativt, kan signaturen være midlertidig (i en forutbestemt tidsperiode) utilgjengelig for alle WTRU innenfor den valgte PRACH koden. Dette ville kreve ny nedlastingshastighetssignalering. I henhold til en tredje utførelse, etter konfliktløsningen feiler, kan WTRU 100 re-initiere et PRACH kodevalg fremgangsmåte som angitt i 3GPP TS 25,331. Dette vil gi WTRUen 100 ytterligere tilfeldiggjøre sitt utvalg og dermed redusere sannsynligheten for å velge den samme ressursen.

9 8 I henhold til en fjerde utførelsesform, etter konfliktløsningen mislykkes, kan en kollisjonsløsningsprosedyre startes for å tillate en node B til WTRU for å bestemme de som var involvert i en kollisjon og tildele forskjellige E-DCH ressurser til hver av disse. Dette kan oppnås ved å holde et reservert sett PRACH ressurser som skal brukes utelukkende for kolliderte WTRU. De reserverte ressursene PRACH kan være i form av en separat PRACH kode, et reservert sett av signaturer, eller et reservert sett tilgangsrettigheter som underkanaler. Kolliderte WTRU kan utføre det fysiske laget PRACH tilgangsprosedyre (eller en lignende prosedyre) med den reserverte PRACH ressurs. Når kolliderte WTRU er bestemt, tildeler Node B en E-DCH-ressurs til de kolliderte WTRU for uplink overføring. En WTRU 100 kan starte dataoverføring over en E-DCH under konfliktløsningsfasen. Hvis konfliktløsninget mislykkes, kan dataene blir sendt i løpet av konfliktløsningsfasen går tapt. Utførelser for datarekonstruksjon og E-DCH-ressurser når konfliktløsningsfasen mislykkes er beskrevet i det følgende I henhold til en femte utførelsesform, gjenoppretter WTRU 100 de data som overføres under konfliktløsningsfasen og forsøk som videresender dataene. Dette kan oppnås ved hjelp av en av en kombinasjon av de følgende metoder. HARQ prosess timing for første overføring kan være utformet slik at tiden mellom den første sendingen og tid til å løse dueller er ikke større enn den tiden det tar å fullføre alle HARQ retransmisjoner. Dette innebærer at på det tidspunktet WTRUen 100 innser at data har kollidert, er de opprinnelige dataene fortsatt i HARQ buffer. WTRUen 100 holder dataene allerede i HARQ prosessen, (dvs. uten å forkaste dem), inntil en ny fysisk senere PRACH tilgangsprosedyren er fullført og en E-DCH-ressurs er mottatt. Dataene vedlikeholdt i HARQ prosessen fra forrige sending kan betraktes og behandles som nye data, (dvs. at videresending sekvensnummer (RSN) satt til «0»). Alternativt kan WTRUen 100 lagre alle data som sendes til HARQ prosesser under konfliktløsningsfasen i et midlertidig buffer, (dvs. enten på RLC eller MAC). De lagrede dataene kan omfatte RLC PDU, MAC-er PDU, eller MAC-i PDU. Dataene lagres inntil konfliktløsningen er løst. Hvis konfliktløsningen er vellykket, blir dataene forkastet og WTRUen 100 fortsetter normal drift. Dersom data har kollidert, tømmer WTRU-enheten 100 HARQ prosesser, eventuelt tilbakestiller MAC-i/is enhet, for å initialisere overføringen av sekvensnummer (TSN), og lagrer data fram til den nye fysiske laget PRACH tilgangsprosedyren er fullført, og den nye E-DCH ressurs indeksen er tildelt. WTRU 100 s forsøk på å videresende data som er lagret under den forrige konfliktløsningsfasen. WTRUen 100 kan lagre data inntil konflikten er løst igjen. WTRU 100 kan forsøke å videresende data opp til et forutbestemt maksimalt antall ganger. Hvis det mislykkes

10 9 etter det maksimale antall ganger forkaster WTRUen data og venter på høyere lags videresending prosedyrer for å gjenopprette dataene Alternativt, hvis konfliktløsninget mislykkes, kan HARQ prosessen varsle RLC enhet 130 på den mislykkede HARQ prosessen og tilsvarende PDU. RLC enheten 130 kan deretter gjenopprette tapte data og overføre dem i neste E-RACH forsøk. For besvares modus (UM) RLC kan RLC enhet 130 lagre data i overføringsbuffer som RLC SDUer. Ved HARQ varsling vet RLC enhet 130 hvilke RLC SDU (e) den mislykkede PDU (e) svarer til og dermed sende igjen RLC SDUer. Alternativt kan angivelsen til RLC enhet 130 ikke gi spesifikke HARQ statusinformasjon. Denne indikasjonen kan brukes av RLC enhet 130 for å indikere at data som sendes til lavere lag var mislykket siden oppstart av E-RACH tilgang, (dvs., siden en E-DCH-ressurs indeks har blitt tildelt). Denne indikasjonen kan være en ny trigger for RLC enhet 130 for å starte videresending av utestående RLC PDU venter på å bli anerkjent. MAC-enhet 120 kan bruke MAC-STATUS-Ind primitiv for å indikere at utsendingen har vært mislykket på grunn av kollisjon. Den primitive kan utvides til uttrykkelig indikasjon på at svikten resulterte grunnkonflikten, eller alternativt den primitive kan forbli uforandret og bare indikere "overføring mislykket". WTRU 100 kan implisitt kjenne at en kollisjon har funnet sted hvis en overføringssuksess er angitt i begynnelsen av E-RACH prosedyre som er etterfulgt av en overføring feilmelding. Alternativt kan MAC enhet 120 ikke sende en overføringssuksess melding så snart en E- DCH-ressurs er tildelt. MAC-enhet 120 kan vente til stridsløsning før du sender overføringssuksess beskjed slik at hvis sendingen mislykkes, er bare overføringsfeilmeldingen sendt til RLC enhet 130. Til RLC enhet 130, forblir årsaken til E- RACH tilgangssvikt gjennomsiktig, og derfor kan RLC enheten 130 videresende eventuelle utestående data som venter på å bli anerkjent hvis tilgjengelig. Dersom den overførte meldingen er en RRC melding, kan RRC enhet 140 lagre alle RRC meldinger som overføres i Cell_FACH tilstand og videresende de lagrede RRC meldingene. RRC meldingens videresending kan utløses av enten en melding fra HARQ enheten (en HARQ feilindikasjon) eller utløp av en RRC timer. HARQ enheten varsler RRC enhet 140 til de mislykkede HARQ prosesser etter HARQ foretaket har forsøkt den maksimale antall ganger. Hvis en HARQ feilindikasjon er mottatt, blir RRC timeren stoppet og RRC 140 resender RRC-meldingen. Eventuelt kan en HARQ suksessindikasjon også sendes til RRC enheten 140, som bevirker at RRC enheten 140 for å stoppe RRC timer.

11 Alternativt kan HARQ foretak forsøke å videresende samme RRC melding, (dvs. forskjellige fysiske lag PRACH tilgangsforsøk), for et forhåndsbestemt antall ganger før du sender HARQ feilindikasjon. Antall ganger WTRU-enheten 100 kan forsøke kan være forhåndsdefinert i 100 WTRUen, signalisert av RRC meldinger, (dvs. som nye verdier eller verdier tilsvarende N302, etc.), eller kringkasting på en system informasjonsblokk (SIB). Alternativt kan MAC-enheten 120 trekke ut pakken(e) fra HARQ buffer(et) og bygge opp en ny MAC-PDU på det nye fysiske lagets PRACH tilgangsforsøk. HARQ bufferene kan være spylt og eventuelt MAC-i/is foretaket kan tilbakestilles før omekspederende gjenoppbygde MAC PDU. 1 Alternativt kan WTRUen 100 tømme HARQ prosesser og eventuelt tilbakestille MAC-i/is enhet ved konflikt løsning svikt. Dataene kan deretter gjenvinnes ved de høyere lag, (f.eks. erkjent RLC modus (AM) omsendinger, RRC melding gjenutsendelsesstatistikk ved RRC timeren utløper, etc.). Selv om de utførelser som er beskrevet i sammenheng med konfliktløsningen, de utførelser offentliggjør ovenfor er også anvendelige ved normale E-RACH kontroller etter konfliktløsningen når WTRU detekterer en HARQ svikt. Utførelsesformer. 1. En fremgangsmåte for å utføre en forbedret direkte tilgang prosedyre i en Cell_FACH tilstand Fremgangsmåte ifølge en utførelsesform som omfatter overføring av en RACH innledningen. 3. Fremgangsmåte ifølge utførelsesform 2 omfatter å skaffe en E-DCH ressursindeks som reaksjon på RACH innledningen Fremgangsmåte ifølge utførelsesform 3 omfatter inn i en løsningskonfliktsfase og overføring av en melding ved hjelp av en tilordnet E-DCH ressurs. 5. Fremgangsmåte ifølge utførelsesform 4 omfatter hvis konfliktløsning mislykkes, slippe E-DCH-ressurs og tilbakestille en MAC-i/is enhet. 6. Fremgangsmåte ifølge utførelsesform 5 hvor en konfliktløsningsfeil oppdages hvis konfliktløsningen ikke er indikert inntil en konfliktløsning utløper Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 5-6, videre omfattende å angi en back-off timer hvis konfliktløsningen svikter.

12 11 8. Fremgangsmåte ifølge utførelsesform 7 omfattende å starte en ny forbedret direkte tilgang prosedyre etter utløpet av back-off timeren. 9. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 7-8, karakterisert ved at back-off timeren er samme som en arvet RACH back-off tidsinnstilling som blir satt når en negativ bekreftelse er mottatt som reaksjon på RACH innledningen. 10. Fremgangsmåte som i hvilket som helst av utførelsene 7-9, videre omfattende å måtte velge en PRACH kode etter back-off timer utløper. 11. Fremgangsmåte av utførelsesform 10 omfattende å resende RACH innledningen ved å bruke den gjenvalgte PRACH koden. 12. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 4-11, videre omfattende å initiere et PRACH kodevalg hvis et maksimalt antall etterfølgende konfliktløsningsfeil oppstår. 13. Fremgangsmåte for utførelsesformen 12 innbefatter reintrodusering av en forbedret direkte tilgang prosedyre Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 4-13, hvori en signatur som brukes til overføring av det RACH innledningen som resulterte i konfliktløsningsfeilen er fjernet fra en liste over tilgjengelige signaturer hvis konfliktløsningen svikter. 15. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 4-14, hvori RACH innledning er sendt på nytt ved hjelp av en reservert PRACH ressurs hvis konfliktløsningen mislykkes. 16. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 4-15, karakterisert ved at når konfliktløsningen svikter i det minste ett av følgende handlinger blir utført: avbrutt E-DCH overføringen, stopper E-DCH mottak, og tømme en HARQ-buffer Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 4-16, karakterisert ved at alle data som sendes til en HARQ-prosessen under konfliktløsningsfase er lagret i en midlertidig buffer. 18. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 4-17, videre omfattende å sende en overføringsfeilindikasjon til en RLC entitet hvis konflikt løsning svikter Fremgangsmåte ifølge utførelsesform 18 omfattende utløser videresending av meldingen på RLC enhet.

13 Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 18-19, karakterisert ved at konfliktløsningsfeilindikasjon er gitt implisitt ved en overføringssuksessindikasjon etter å skaffe E-DCH ressursindeks, etterfulgt av en overføring feilindikasjon etter konflikt løsning svikt. 21. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 18-20, hvori en overføringssuksessindikasjon sendes ikke til RLC-enheten inntil konfliktløsningen lykkes. 22. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 4-21, karakterisert ved at et fysisk lag kontrollerer retransmisjon av RRC-meldinger etter konfliktløsningssvikt. 23. WTRU konfigurert til å utføre en forbedret direkte tilgang prosedyre i en Cell_FACH tilstand. 24. WTRU av utførelsesform 23 omfatter et fysisk lag konfigurert til å overføre en blokkstart RACH WTRU ifølge utførelsesform 24 omfatter et MAC-enhet konfigurert for å motta E-DCH ressursindeks i respons til RACH innledningen, angir en konfliktløsningsfase ved overføring av en melding ved hjelp av en tilordnet E-DCH ressurs, og hvis konflikt løsning svikter, frigjøring av E-DCH-ressurs og tilbakestille en MAC-i/is enhet. 26. WTRU ifølge utførelsesform 25 hvor en konfliktløsning det oppdages feil hvis konflikten løsningen ikke er angitt til en konfliktløsning utløper WTRU ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 25-26, hvori MAC enhet er konfigurert til å sette en back-off timer hvis konfliktløsningen mislykkes, og starte en ny forbedret direkte tilgang prosedyren etter utløpet av back-off timer. 28. WTRU ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 25-27, hvori en PRACH kode blir gjenvalgt etter at back-off tiden har gått ut, og RACH innledningen er sendt på nytt ved hjelp av gjenvalgt PRACH koden WTRU ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 25-28, hvori MAC enhet er konfigurert til å starte et PRACH kode valg hvis et maksimalt antall påfølgende konfliktløsningsfeil oppstår. 30. WTRU ifølge hvilket som helst av utførelsesformene 25-29, hvori MAC enhet fjerner en signatur som brukes for overføring av RACH innledning som resulterte i konfliktløsningssvikt fra en liste over tilgjengelige signaturer hvis konfliktløsningen mislykkes.

14 WTRU som i hvilket som helst av utførelsesformene 25-30, hvori MAC enheten er konfigurert til å videresende RACH innledningen med en reservert PRACH ressurs hvis konfliktløsningen mislykkes. 32. WTRU som i hvilket som helst av utførelsesformene 25-31, karakterisert alle data som sendes til en HARQ-prosessen under konfliktløsningsfase er lagret i et midlertidig buffer. 33. WTRU som i hvilket som helst av utførelsesformene 25-32, videre omfattende en RLC enhet konfigurert for å motta en konfliktløsningsfeilindikasjon fra MAC-enheten dersom konfliktløsningen svikter og videresender meldingen WTRU av utførelsesform 33, karakterisert ved at MAC-enheten er konfigurert til å sende en indikasjon på suksessen til RLC-enheten etter å skaffe E-DCH ressurs, og RLC enhet anerkjent at overføringen av meldingen svikter når overføringen feilindikasjon mottas. 35. WTRU som i hvilket som helst av utførelsesformene 33-34, hvori MAC enheten er konfigurert til å sende en overføringssuksessindikasjon til RLC enhet bare etter konfliktløsningen lykkes. 36. WTRU som i hvilket som helst av utførelsesformene 25-35, hvori det fysiske laget er konfigurert til å styre ny sending av RRC meldinger etter konfliktløsningssvikt Selv om trekk og elementer er beskrevet ovenfor i spesielle kombinasjoner, kan hvert trekk eller element bli anvendt alene uten de andre trekk og elementer eller i forskjellige kombinasjoner med eller uten andre trekk og elementer. Metodene eller flytdiagrammer gitt her, kan bli implementert i et dataprogram, software eller firmware innlemmet i et maskinlesbart lagringsmedium for gjennomføring av en generell datamaskin eller en prosessor. Eksempler på datamaskinlesbare lagring medier inkluderer en read only memory (ROM), en direkte tilgang memory (RAM), et register, cache-minne, halvlederminneenheter, magnetiske medier som interne harddisker og flyttbare disker, Magnetooptiske medier, og optiske medier som CD-ROM-plater og digitale allsidige disker (DVD). Egnede prosessorer innbefatter, ved hjelp av eksempel, en generell formålsprosessor, en spesielt formål prosessor, en konvensjonell prosessor, en digital signalprosessor (DSP), en flerhet av mikroprosessorer, en eller flere mikroprosessorer i forbindelse med en DSPkjerne, en kontroller, en mikrokontroller, Application Specific Integrated Circuits (ASIC), Field Programmable Gate Array (FPGA) kretser, en annen type integrert krets (IC), og / eller en stat maskin.

15 14 En prosessor i forbindelse med programvare kan brukes til å implementere en radiofrekvensmottaker for bruk i en trådløs sender mottakerenhet (WTRU), brukerutstyr (UE), terminal, basestasjon, radionettverkskontroller (RNC), eller en hvilken som helst vertsmaskinen. WTRUen kan brukes i forbindelse med moduler, implementert i maskinvare og / eller programvare, for eksempel et kamera, et videokamera modul, en bildetelefon, en høyttalertelefon, en vibrasjon enhet, en høyttaler, en mikrofon, en TVmottaker, en hands free headset, et tastatur, en Bluetooth (R)-modul, en frekvens modulert (FM) radio enhet, en liquid crystal display (LCD) skjerm enhet, en organic lightemitting diode (OLED) display, en digital musikkspiller, en media player, et videospill spiller modul, en nettleser, og / eller trådløst lokalnett (WLAN) eller Ultra Wide Band (UWB) modul.

16 1 KRAV: 1. Fremgangsmåte implementert i en trådløs sender / mottakerenhet "WTRU" (100) for å utføre en direkte tilgangsprosedyre i en Cell_FACH tilstand, idet fremgangsmåten omfatter: overføring av en direkte tilgangskanal "RACH" innledning (226) skaffe en forsterket dedikert kanal "E -DCH "ressursindeks som reaksjon på RACH innledningen, gå inn i en konfliktløsningsfase og overføring av en melding ved hjelp av en tilordnet E-DCH ressurs (236); overvåking av en E-DCH absolutt tillaltelseskanal "E-AGCH" og ved en tilstand at en konfliktløsning mislykkes fordi ingen E-AGCH med WTRU E-DCH radionettverk midlertidig identitet "E-RNTI" er mottatt innenfor en forutbestemt tidsperiode, frigjøre E-DCH ressurser og tilbakestilling av en mediumaksesskontroll MAC-i/is entitet Fremgangsmåte ifølge krav 1 videre omfattende: å sette en back-off timer hvis konfliktløsningen mislykkes, og starter en ny direkte tilgangsprosedyre etter utløp av back-off timer. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, videre omfattende: å måtte velge en fysisk kanal direkte tilgang "PRACH" kode etter den back-off timer utløper, og omekspederende den RACH innledningen ved hjelp av forhåndsvalgte PRACH koden. 4. Fremgangsmåte ifølge krav 1 videre omfattende: å starte et fysisk kanal direkte tilgang "PRACH" kodevalg på en tilstand som et maksimalt antall etterfølgende konfliktløsningsfeil oppstår, og reintrodusering en direkte tilgangsprosedyre med en gjenvalgt PRACH kode Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved en signatur som brukes til overføring av RACH ingressen som resulterte i konfliktløsningsfeilen er fjernet fra en liste over tilgjengelige signaturer. 6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved RACH innledningen er sendt på nytt ved hjelp av en reservert fysisk direkte tilgangskanal "PRACH" ressurs på en betingelse om at konfliktløsningsfeilen.

17 16 7. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved konfliktløsningsfeil i det minste ett av følgende handlinger blir utført: avbrudd E-DCH overføringen, stopper E-DCH mottak, og tømme et hybrid-automatisk gjentatt forespørsel "HARQ"-buffer Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved et fysisk lag kontroller retransmisjon av radioressursstyring kontroll "RRC" meldinger etter konfliktløsningsfeil. 9. Trådløs sender / mottagerenhet "WTRU" (100) avpasset for å utføre en direkte tilgangsprosedyre i en Cell_FACH tilstand, WTRU innbefattende et fysisk lag innrettet for å sende en direkte tilgangskanal "RACH" innledning (226), og et medium tilgang kontroll "MAC" enhet innrettet til å motta en forsterket dedikert kanal "E-DCH" ressursindeks som reaksjon på RACH innledningen, angir en konfliktløsningsfase ved overføring av en melding ved hjelp av en tilordnet E-DCH ressurs (236) overvåker en E -DCH absolutt tilgangskanal "E-AGCH", og på en tilstand som en konfliktløsningsfeil fordi ingen E-AGCH med WTRU E-DCH radionettverk midlertidig identitet "E-RNTI" er mottatt innenfor en forutbestemt tidsperiode, slipper tildelt E-DCH-ressurs og tilbakestille en medium adgangskontroll MAC-i/is enhet. 10. WTRU ifølge krav 9, hvori MAC enheten er tilpasset for å sette en back-off timer hvis konfliktløsningsfeil, og starte en ny direkte tilgang prosedyren etter utløpet av back-off timer WTRU ifølge krav 10, karakterisert en fysisk direkte tilgang kanal "PRACH" koden blir gjenvalgt etter at back-off tiden har gått ut, og RACH innledningen er sendt på nytt ved hjelp av gjenvalgt PRACH koden. 12. WTRU ifølge krav 9, karakterisert ved at MAC-enheten er innrettet til å initiere en fysisk kanal direkte tilgang "PRACH" kodevalg på en tilstand som et maksimalt antall etterfølgende konfliktløsningsfeil oppstår WTRU ifølge krav 9, karakterisert ved at MAC-enheten er innrettet til å fjerne en signatur som brukes til overføring av det RACH ingressen som resulterte i konfliktløsningsfeil fra en liste over tilgjengelige signaturer. 14. WTRU ifølge krav 9, hvori MAC enhet er tilpasset å videresende RACH innledningen ved å bruke en reservert fysisk direkte tilgangskanal "PRACH" ressurs på en betingelse at konfliktløsningen feiler. 15. WTRU ifølge krav 9, karakterisert ved at det fysiske laget er tilpasset til å styre ny sending av radioressursstyring kontroll "RRC" meldinger etter konfliktløsningen feiler.

18

19

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2227924 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 74/08 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.07.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04W 36/12 (09.01) H04W 36/18 (09.01) H04W 72/08 (09.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 044922 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 03.06.2 PCT/US03/1998

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2119189 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) H04W 4/22 (09.01) H04W 76/00 (09.01) H04W 76/02 (09.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217032 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/18 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert 11.01.31 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2171197 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0G 1/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12..01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 237122 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 7/08 (06.01) G06F 3/044 (06.01) G06F 3/0488 (13.01) G06K 19/067 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

SAA/VIN 26.11.2014 E38374 I-2-0312.1 NO. Interdigital Technology Corporation 300 Delaware Avenue, Suite 527, Wilmington DE 19801 USA

SAA/VIN 26.11.2014 E38374 I-2-0312.1 NO. Interdigital Technology Corporation 300 Delaware Avenue, Suite 527, Wilmington DE 19801 USA SAA/VIN 26.11.14 E38374 I-2-0312.1 NO Interdigital Technology Corporation 0 Delaware Avenue, Suite 27, Wilmington DE 19801 USA Synkronisering for å forlenge batterilevetid 1 Den foreliggende oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2190497 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61M 1/00 (06.01) A61M 27/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/28 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer