(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, P , US, 083 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver QUALCOMM Incorporated, Attn: International IP Administration 77 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, US-USA (72) Oppfinner MOHANTY, Bibhu P., 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US- USA GHOLMIEH, Aziz, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA YAVUZ, Mehmet, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA RAUBER, Peter H., 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA KAPOOR, Rohit, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA SAMBHWANI, Sharad Deepak, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Raskt bytte av betjenende celler (6) Anførte publikasjoner EP-A US-A "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 2.8 version Release 7); ETSI TS 12 8" ETSI STANDARDS, LIS, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, FRANCE, vol. 3-R2, no. V7.2.0, 1 March 07 ( ), XP ISSN: "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multiplexing and channel coding (FDD) (3GPP TS version Release 7); ETSI TS " ETSI STANDARDS, LIS, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, FRANCE, vol. 3-R1, no. V7.4.0, 1 March 07 ( ), XP ISSN: "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS version Release 7); ETSI TS " ETSI STANDARDS, LIS, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, FRANCE, vol. 3-R1, no. V7.4.0, 1 March 07 ( ), XP ISSN: QUALCOMM EUROPE: "Improving Reliability of HS-PDSCH Serving Cell Change Procedure" 3GPP TSG-RAN WG1 #2, R , 11 February 08 ( ), pages 1-8, XP

2 1 Beskrivelse BAKGRUNN I. Felt [0001] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører telekommunikasjon generelt, og nærmere bestemt å tilveiebringe raskt og pålitelig bytte av kommunikasjonsceller for en bruker i et trådløst kommunikasjonssystem. II. Bakgrunn 1 2 [0002] I telekommunikasjon, spesielt i trådløs kommunikasjon, er kommunikasjonsmiljøet ikke statisk, men heller dynamisk. I en mobil kommunikasjonssammenheng kan noen kommunikasjonsenheter, slik som en brukerterminal (UE User Equipment) operert av en bruker, bevege seg fra én plassering til en annen på forskjellige tidspunkt. [0003] Det vises til FIG. 1, som viser en forenklet skjematisk illustrasjon av et eksempel på et kommunikasjonssystem. I den følgende beskrivelsen brukes terminologi assosiert med bredbånds kodedelt multippel aksess (WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access) eller universelle mobile telekommunikasjonssystemer (UMTS Universal Mobile Telecommunication Systems). Terminologi og grunnprinsipper for virkemåten til et UMTS kommunikasjonssystem finnes i 3GPP (3 rd Generation Partnership Project) spesifikasjoner osv, publisert av 3GPP. [0004] I FIG.1 er det et kjernenett, for eksempel forbundet med internett 22 og det offentlige svitsjede telefonnettet (PSTN Public Switched Telephone Network). Kjernenettet gir tilgang til internett 22 og PSTN 24 til abonnerende brukere, slik som en bruker som opererer en brukerterminal (UE) 26 via et universelt jordbundet radioaksessnett (UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network) 28. [000] Inne i UTRAN 28 er det en radionettstyrer (RNC Radio Network Controller) forbundet med flere celler, av hvilke to er vist og henvist til med tall 32 og 34. Hver av cellene 32 og 34 kan betjenes av én eller forskjellige Node-B er (ikke vist). Hvis cellene 32 og 34 betjenes av én Node-B, kalles cellene 32 og 34 noen ganger sektorer til den betjenende Node-B.

3 2 1 2 [0006] Anta i FIG. 1 at UE innledningsvis kommuniserer med celle 32. Celle 32 kalles den betjenende cellen for UE 26. Selv om UE 26 nå kommuniserer med celle 32, vil UE 26 overvåke og vedlikeholde pilotsignaler fra noen få andre celler. Informasjon om disse andre cellene, kalt den aktive mengden, er lagret i minnet til UE 26. Anta at UE 26 deretter beveges til dekningsområdet tilveiebrakt av cellen 34. UE 26 kjenner nærheten til cellen 34 ved for eksempel å motta sterke pilotsignaler fra cellen 34. [0007] Med tettere nærhet og bedre signalstyrke, anta at UE 26 bestemmer seg for å overlevere kommunikasjonssesjonen fra celle 32 til celle 34. For oppnå denne hensikten, trenger UE 26 å utveksle meldinger med ulike enheter. Hittil har meldinger utvekslet ved overlevering for det meste vært utformet for å gå gjennom celler uavhengig av styrken på signalene som mottas av UE 26. [0008] Det vises igjen til FIG. 1. UE 26 starter overleveringsprosessen ved å sende en melding med informasjon vedrørende pilotstyrken til alle cellene sin aktive mengde til RNC, enten via celle 32 eller 34 eller begge, som vist med henholdsvis meldingsveiene 36 og 37 på FIG. 1. Som del av meldingen, kan UE 26 også rapportere at én bestemt celle har sterkest pilotsignal og et ønske om å bytte til denne cellen som betjenende celle. [0009] Etter mottak av meldingen, veier RNC avgjørelsen om å godkjenne overleveringen. RNC foretar avgjørelsen basert på et antall faktorer, slik som den rapporterte pilotstyrken og lasten på cellene 32 og 34. [00] Anta i dette eksempelet at RNC godkjenner byttet av betjenende celle fra celle 32 til celle 34. RNC sender en omkonfigureringsmelding som har parametre for tilgang til celle 34 til UE 26 via celle 32. Veien til omkonfigureringsmeldingen er merket med henvisningstall 38 på FIG. 1. Årsaken til at omkonfigureringsmeldingen sendes kun gjennom celle 32 er at celle 32 fortsatt er betjenende celle for UE 26. [0011] Anta at UE 26 vellykket mottar omkonfigureringsmeldingen via cellen 32. Basert på informasjon i omkonfigureringsmeldingen kan UE 26 aksessere celle 34. Hvis det lykkes, sender UE 26 en melding til RNC, igjen via cellene 32 og 34, på tilsvarende måte som vist med henholdsvis meldingsveiene 36 og 37 som beskrevet ovenfor. Meldingen rapporterer i hovedsak at overleveringsprosessen var vellykket. [0012] Den foran nevnte prosessen for bytte av betjenende celler kan lykkes hvis kommunikasjonsforholdene er gunstige. I virkeligheten er imidlertid ikke kommunikasjonsforholdene alltid gunstige. Tilbake til FIG. 1: Hvis UE 26 er nærmere celle 34 og lenger unna celle 32, er det svært mulig at signalstyrken mellom celle 32 og UE 26 er svak. Følgelig kan meldinger utvekslet mellom celle 32 og UE 26, slik som meldingene sendt via veiene 36 og 38 vist på

4 3 FIG. 1, gå tapt. Dette er spesielt tilfelle i visse scenarier. For eksempel kan endringer i signalstyrke skje svært brått i et urbant område, hvor endringene for det meste skyldes tette bybygninger. Hvis brukeren av UE 26 er midt i en IP-basert samtale (VoIP Voice over IP), kan mislykket overlevering av kommunikasjonssesjonen fra celle 32 til celle 34 føre til avbrutt samtale. [0013] Følgelig er det behov for å frembringe et pålitelig og raskt skjema for bytte av betjenende celle i et trådløst kommunikasjonssystem. EP beskriver en fremgangsmåte for å endre den betjenende cellen i et celledelt kommunikasjonsnett. US 07/ beskriver en radionettstyrer som kan arbeide både i en unikast signaleringsmodus og en bikast signaleringsmodus. Det vises også til ETSI TS , Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (FDD), 3GPP TS versjon 7.4.0, utgave 7, OPPSUMMERING 2 [0014] I et trådløst kommunikasjonssystem hvor en mobil bruker som bruker en mobil terminal under en kommunikasjonssesjon anmoder om bytte av betjenende celle fra en kildecelle til en målcelle, hvor den mobile terminalen overvåker autorisasjon for bytte av betjenende celle på en forhåndsbestemt kanal fra målcellen. Samtidig kan den mobile terminalen dekode data fra enten kildecellen eller målcellen. Etter mottak av autorisasjon for bytte av betjenende celle fra målcellen, sender den mobile terminalen bekreftelse på bytte av betjenende celle til målcellen. Drevet på denne måten kan plutselig bortfall av kommunikasjonssesjonen grunnet mislykket bytte av betjenende celle begrenses. [001] Disse og andre trekk og fordeler vil fremgå for fagkyndige på området av den følgende detaljerte beskrivelsen lest i sammenheng med de vedføyde tegningene, hvor like henvisningstall viser til like deler. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0016] FIG. 1 er en forenklet skjematisk tegning som viser et eksempel på et kommunikasjonssystem; [0017] FIG. 2 er en forenklet skjematisk tegning som viser et kommunikasjonssystem drevet i samsvar med et eksempel på en utførelsesform;

5 4 [0018] FIG. 3 et en annen skjematisk tegning som illustrerer den urbane kløfteffekten. [0019] FIG. 4 er et diagram over signalstyrker for en kildecelle og en målcelle mot tid som skyldes den urbane kløfteffekten illustrert på FIG. 3. [00] FIG. er et flytdiagram med kall som viser meldingsstrømmene mellom forskjellige kommunikasjonsenheter som virker i kommunikasjonssystemet på FIG. 2; [0021] FIG. 6 er et flytdiagram som viser prosedyrene en brukerterminal utfører ved eksekvering av overlevering fra kildecelle til målcelle; [0022] FIG. 7 er et flytdiagram som viser prosedyrene målcellen utfører ved eksekvering av overlevering fra kildecelle til målcelle; [0023] FIG. 8 er et flytdiagram som viser prosedyrene en radionettstyrer utfører ved eksekvering av overlevering fra kildecelle til målcelle; og [0024] FIG. 9 er en skjematisk tegning av deler av maskinvareimplementasjon av et apparat for å eksekvere overleveringsprosessen i samsvar med eksempelet på utførelsesform. 1 DETALJERT BESKRIVELSE 2 [002] Den følgende beskrivelsen er gitt for å gjøre det mulig for en fagkyndig å lage og bruke oppfinnelsen. Detaljer er medtatt i den følgende beskrivelsen med formål å forklare. Det skal forstås at oppfinnelsen kan utøves uten bruk av disse spesifikke detaljene. I andre tilfeller er velkjente strukturer og prosesser ikke utbrodert for ikke å tilsløre beskrivelsen av oppfinnelsen med unødvendige detaljer. Således er det ikke meningen å begrense den foreliggende oppfinnelsen med de viste eksemplene, men å tolke den bredest mulig og konsistent med prinsippene og trekkene beskrevet her. [0026] Videre brukes i den følgende beskrivelsen, av hensyn til presisjon og klarhet, terminologi assosiert med bredbånds kodedelt multippel aksess (WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access) eller universelle mobile telekommunikasjonssystemer (UMTS Universal Mobile Telecommunication Systems) som foreskrevet under tredjegenerasjons partnerskapsprosjektet (3GPP) ved den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU International Telecommunication Union). Det understrekes at oppfinnelsen også kan anvendes på andre teknologier, slik som teknologier og tilhørende standarder vedrørende kodedelt multippelaksess (CDMA Code Division Multiple Access), tidsdelt multippel aksess (TDMA Time Division Multiple Access), frekvensdelt multippel aksess (FDMA Frequency Division Multiple Access), ortogonalt frekvensdelt multippel aksess (OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access) og så videre.

6 1 2 [0027] Det vises nå til FIG. 2, som skjematisk viser forholdene mellom de ulike kommunikasjonsenhetene arrangert i samsvar med et eksempel på en utførelsesform av oppfinnelsen [0028].I FIG. 2 er hele kommunikasjonssystemet vist til med henvisningstall 0. Kommunikasjonssystemet 0 omfatter et kjernenett 2 forbundet med et universelt jordbundet radioaksessnett (UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network) 4. Kommunikasjonsnettet 0 kan tilby data- og taletjenester til en bruker som opererer en brukerterminal (UE User Equipment) 6. [0029] I kjernenettet 2 er det en GPRS-portnerstøttenode (GGSN GPRS Gateway Support Node) 8 forbundet med en betjenende GPRS-støttenode (SGSN Serving GPRS Support Node) 60. GPRS er et akronym for General Packet Radio Service, generell pakkeoverført radiotjeneste. GGSN 8 er i sin tur koblet til et stamnett 1, slik som internett. På den andre siden er SGSN 60 knyttet til UTRANer, slik som UTRAN 4 vist på FIG. 2. Datatjenester gjennom aksess til stamnettet 62 tilbys brukeren av UE 6 for eksempel gjennom GGSN 8, SGSN 60 og UTRAN 4. [00] For taletjenester benyttes forskjellige enheter i kjernenettet 0. For det første er det et offentlig svitsjet telefonnett (PSTN Public Switched Telephone Network) 3 utenfor kjernettet 2. PSTN 3 er knyttet til en portnersentral (GMSC Gateway Mobile Switching Center) 62 i kjernenettet 2. GMSC 62 er i sin tur forbundet med en mobilsvitsjesentral (MSC Mobile Switching Center) som har et register med plassering av besøkende (VLR Visitor Locatiom Register). MSC og VLR er samlet merket med henvisningstall 64 vist i FIG. 2. MSC/VLR 64 er forbundet med UTRAN er, slik som UTRAN 4 vist i FIG. 2. [0031] I UTRAN 4 er det en radionettstyrer (RNC Radio Network Controller) 66 koblet til flere celler, av hvilke to er vist og henvist til med tall 68 og 70. I dette eksempelet er de to cellene 68 og 70 deler av henholdsvis de to Node-B ene 69 og 71. Node-B ene er i det vesentlige jordbundne basestasjoner. Det skal bemerkes at i stedet for separat dekning, kan hver av cellene 68 og 70 dekkes av kun én Node-B. Hvis cellene 68 og 70 betjenes av én Node-B, kalles cellene 68 og 70 noen ganger sektorer til den betjenende Node-B. Som nevnt over, er i dette eksempelet cellen 68 betjent av Node-B 69. Cellen 70 er betjent av Node-B 71. [0032] UE 6 er i stand til å bevege seg mellom celler. I drift vil UE 6 alltid overvåke og vedlikeholde pilotsignalene fra alle de tilgjengelige cellene og lagre dem i minnet på UE 6, kalt den aktive mengden. Anta i dette eksempelet at UE 6 innledningsvis er geografisk nær cellen 68, men at cellen 70 ikke er lang unna. Dermed kommuniserer UE 6 først med cellen 68. UE 6 har begge cellene 68 og 70 i sin aktive mengde.

7 6 1 2 [0033] Anta videre at UE 6 beveger seg mot celle 70 og begynner å motta sterke pilotsignaler fra cellen 70. Etter at visse kriterier er innfridd, hvilke kriteria beskrives nærmere siden, bestemmer UE 6 å overlevere betjenende celle fra celle 68 til celle 70. For å lette beskrivelsen kalles celle 68 kildecellen og cellen 70 kalles målcellen. Videre brukes i det følgende betegnelsene overlevering og bytte av tjenestecelle og ekvivalente betegnelser av dem om hverandre. [0034] Her dreier beskrivelsen av i en digresjon for å forklare den urbane kløft -effekten. På FIG. 2 vises en skjematisk tegning hvor det ikke er noen hindringer mellom UE 6 og cellene 68 og 70. I virkeligheten er dette sjelden tilfelle, særlig i urban sammenheng hvor det er mange objekter og byggverk som hindrer signalutbredelsen. Følgelig kan endringer av signalstyrke oppfange av UE 6 noen ganger komme svært plutselig. FIG. 3 viser et eksempel på et slikt scenario. [003] FIG. 4 viser signalstyrken til de to cellene 68 og 70 på forskjellige tidspunkt for UE 6 som vist på FIG. 3. Y-aksen er et forhold mellom energi per chip og interferensstøyenergi, E C /I 0, i db. X-aksen er en tidsakse uttrykt i sekunder. I FIG. 4 er signalene vist med den tykkere linjen signaler mottatt av UE 6 fra cellen 68 (FIG. 2). Tilsvarende er signalene vist med den tynnere linjen signaler mottatt av UE 6 fra cellen 70 (FIG. 2). [0036] Det vises nå til FIG. 3 sammen med FIG. 4. Anta at brukeren av UE 6 kjører i en bil 99. Anta videre at når UE 6 er mellom bygningene 0 og 2, identifisert ved plassen merket med henvisningstall 91, så mottar UE 6 sterke signaler fra celle 68 (FIG. 2). Mens bilen 99 runder hjørnet av bygning 2, identifisert ved plassen merket med henvisningstall 93 på FIG. 3, begynner imidlertid UE 6 å motta sterke signaler fra celle 70 (FIG. 2) Samtidig begynner signalstyrken fra celle 68 å svekkes. Etter at bilen 99 helt har rundet hjørnet av bygningen 2 og nå er mellom bygningene 2 og 4, identifisert ved plassen merket med henvisningstall 9 på FIG. 3, kan tap av signalstyrke fra celle 68 være vesentlig. Dette fordi bygningen 2 kan blokkere siktlinjen og signalene mellom cellen 68 og UE 6 betydelig. Dermed kan UE 6 kun motta signaler fra cellen 68 som er reflektert fra bygninger. De reflekterte signalene har typisk mye svakere styrke enn signalene via fri siktlinje som vist på FIG. 4. [0037] Det bemerkes at brå endringer av signalstyrke inntreffer ikke bare i urbane sammenhenger som beskrevet over. Det er velkjent på området at signalstyrken fra en antenne er sterkt retningsavhengig. Det vil si at elektromagnetiske bølger forplanter seg fra en antenne i lobemønstre. Selv uten signalhindre som i en urban sammenheng, kan en liten bevegelse mellom fysiske plasseringer føre til en signifikant endring av signalmottak. For eksempel vil

8 7 1 2 en mottaker som mottar signaler fra en antenne i en lobe motta sterke signaler. Når mottakeren beveges ut av loben, kan på den andre siden fallet i styrken på det mottatte signalet være drastisk. [0038] Det vises fortsatt til figurene 3 og 4. Hvis UE 6 ikke lykkes med å endre betjenende celle i den pågående kommunikasjonssesjonen fra celle 68 til celle 70 tidsnok, kan kommunikasjonssesjonen bli brått avbrutt. Hvis for eksempel kommunikasjonssesjonen er en VoIP samtale (Voice over IP) eller en kretssvitsjet (CS Circuit Switched) telefonsamtale, så ville resultatet blitt en avbrutt samtale. Eksempelet på utførelsesform beskrevet nedenfor beskrives for å løse det ovennevnte problemet. [0039] Det vises nå til FIG. sammen med FIG. 2. FIG. er et kallflytdiagram som viser flyten av kommunikasjonsmeldinger mellom de ulike kommunikasjonsenhetene ved overlevering av UE 6 fra kildecellen 68 til målcellen 70. For en klar og konsis forklaring er UE 6 i den følgende beskrivelsen fremstilt som om den benytter høyhastighets nedlink pakkeaksess (HSDPA High Speed Downlink Packet Access) tjenestene tilbudt av nettet 0 slik tjenestene er foreslått av 3GPP. Ett trekk ved enhver HSPDA-tjeneste er at UE 6 ikke mykkombinerer signaler mottatt fra forskjellige celler. I stedet mottar UE 6 alle trafikksignaler fra én enkelt betjenende celle. Derfor avhenger bytte av betjenende celler i samsvar med konvensjonelle skjema på en svært robust betjenende celle som ikke er praktisk mulig, for eksempel på grunn av den urbane kløfteffekten som nevnt over. [0040] Anta at UE 6 innledningsvis starter å kommunisere med kildecellen 68. For å påbegynne en kommunikasjonssesjon, sender UE 6 en radioressurskontroll (RRC Radio Resource Control) forbindelsesanmodningsmelding (Connection Request message) til RNC 66 via kildecellen 68, som vist med henholdsvis meldingsveiene 68 og 71 på FIG.. [0041] Hvis anmodningen godkjennes av RNC 66, mottar UE 6 en RRC forbindelsesoppsettmelding (Connection Setup message) fra RNC 66 som vist med meldingsveiene betegnet med henholdsvis henvisningstallene 70 og 72. I RRC forbindelsesoppsettmeldingen er informasjon vedrørende opplink- og nedlinkressursene, slik som scramblingkoden for celle 68, inkludert. [0042] På dette stadiet er kildecellen 68 den betjenende cellen til UE 6. Anta at UE 6 på et tidspunkt detekterer pilotsignaler fra målcellen 70 med sammenlignbar styrke, for eksempel med kun noen få db forskjell, som dem fra kildecellen 68. En slik deteksjon trigger UE 6 til å sende en målerapport, kalt en Hendelse 1A -melding ( Event 1A message), til RNC 66 via kildecellen 68, som vist med henholdsvis henvisningstallene 7 og 73 på FIG.. I

9 8 1 2 Hendelse 1A -meldingen anmoder UE 6 essensielt RNC 66 om å legge målcellen 70 til UE 6 sin aktive mengde. [0043] Etter mottak av Hendelse 1A -meldingen sender RNC 66 meldingen Forbered Omkonf. ( Reconfig Prepare ) via meldingsveien 76 til målcellen 70 som vist på FIG.. I Forbered Omkonf -meldingen er informasjon for målcellen 70 til å sette opp en radiolink med UE 6 inkludert. [0044] Med informasjon fra Forbered Omkonf -meldingen er målcellen 70 i stand til å sette opp radiolinken for UE 6. Så snart linken er etablert, responderer målcellen 70 til RNC 66 ved å sende meldingen Omkonf Klar ( Reconfig Ready ) via meldingsveien 77 som vist på FIG.. [004] Deretter sender RNC 66 meldingen Oppdater Aktiv Mengde ( Active Set Update ) til UE 6 gjennom kildecellen 68 som vist med henholdsvis meldingsveiene 79 og 78 på FIG.. I samsvar med eksempelet på utførelsesform av oppfinnelsen, kan meldingen Oppdater Aktiv Mengde omfatte informasjon om betjenende celle slik som H-RNTI (High Speed Radio Network Temporary Identity) for UE 6 i målcellen 70, Oppdater Aktiv merl HS- SCCH (High Speed Shared Control Channel) kanaliseringskoder for UE 6 i målcellen 70 og opplink E-DCH (Enhanced Dedicated Channel) informasjon for UE 6 i målcellen 70, f eks E-RNTI (E-DCH Radio Network Temporary Identity) og E-AGCH (E-DCH Absolute Grant Channel). Det skal bemerkes at RNC 66 også sender den samme informasjonen som beskrevet over til målcellen 70, dvs at meldingen send via meldingsveien 76 på FIG. har den nødvendige informasjonen som målcellen 70 trenger for å sende data til UE 6. [0046] Anta at UE 6 på et annet tidspunkt detekterer sterkere pilotsignaler fra målcellen 70 enn dem fra kildecellen 68. UE 6 kan da avgjøre om målcellen 70 skal byttes inn som betjenende celle for kildecellen 68. Avgjørelsen kan baseres på forhåndsbestemte kriteria, for eksempel som spesifisert i 3GPP-spesifikasjonen publisert av 3GPP. Ett av slike kriteria kan være at pilotsignalet fra målcellen 70 er sterkere enn det fra kildecellen 68 med en forhåndsbestemt mengde db, kalt hysterese, med en forhåndsbestemt varighet, kalt Tid-Til- Trigging (TTT - Time To Trigger ). Når disse kriteria innfris, sender i denne utførelsesformen UE 6 en målerapport, kalt Hendelse 1D ( Event 1D ), til RNC 66 via alle cellene i den aktive mengden til UE 6. Et eksempel på en rute for Hendelse 1D - meldingen sendt av UE 6 til RNC 66 er via kildecellen 68 til RNC 66 som vist med henholdsvis meldingsveiene 74 og 80 på FIG.. [0047] Så snart Hendelse 1D -rapporten er sendt, starter UE 6 overvåking av HS-SCCH fra målcellen 70. HS-SCCH er en delt kanal fra målcellen 70. Alternativt kan UE 6 overvåke

10 9 1 2 enkelte andre kanaler, slik som en dedikert kanal fra målcellen 70. Som nevnt tidligere, har UE 6 kanaliseringskoden til HS-SCCH i målcellen 70 fra Oppdater Aktiv Mengde - meldingen mottatt tidligere, dvs meldingen mottatt via meldingsveien 79. Det skal bemerkes at Oppdater Aktiv Mengde -meldingen kan indikere én av HS-SCCH-kodene som UE 6 skal overvåke for å redusere antall HS-SCCH-koder UE 6 skal overvåke i målcellen 70. Som et alternativ kan Oppdater Aktiv Mengde -meldingen indikere flere HS-SCCH-koder som UE 6 skal overvåke. [0048] En timer kan settes for overvåking av HS-SCCH i målcellen 70 av UE 6. Det skal bemerkes at UE 6 under overvåkingen fortsetter å dekode data fra kildecellen 68 (datavei ikke vist på FIG. ). I tilfellet hvor ingen respons mottas fra målcellen 70 og timeren utløper, kan UE 6 fortsatt bli værende med kildecelle 68 som betjenende celle. [0049] På RNC 66 sin side, etter mottak av Hendelse 1D -rapporten og hvis RNC 66 autoriserer UE 6 til å bytte betjenende celle, starter RNC 66 å bikaste data til kildecellen 68 og målcellen 70 om vist med henholdsvis dataveiene 94 og 92 på FIG.. Samtidig anmoder RNC 66 også målcellen 70 om å begynne å sende en HS-SCCH-ordre til UE 6 basert på samme kanaliseringskode (eller koder) mottatt av UE 6 i Oppdater Aktiv Mengde - meldingen som nevnt tidligere. RNC 66 foretar en slik anmodning ved å sende meldingen Radiolink Iverksett Omkonf ( Radio Link Reconfig Commit ) via meldingsveien 90 vist på FIG.. [000] For å etterkomme anmodningen fra RNC 66, begynner målcellen 70 å sende en eller flere HS-SCCH-ordre til UE 6. To slike ordre merket med henvisningstall 98 vises på FIG.. Årsaken til at det sendes ut mer enn én HS-SCCH-ordre er å tillate UE 6 å motta HS- SCCH-ordren med høyest pålitelighet. Vellykket mottak av én HS-SCCH-ordre ved UE 6 er tilstrekkelig til at UE 6 kan fortsette til neste trinn. Som et alternativ, kan UE 6, i stedet for én, tillates å fortsette til neste trinn etter mottak av et forhåndsbestemt antall HS-SCCH-ordre, for eksempel to. [001] Etter mottak av HS-SCCH-ordren, omkonfigurerer UE 6 seg selv for aksess til målcellen 70. [002] Deretter følger en bekreftelse av mottak av HS-SCCH-ordren ved UE 6. I dette eksempelet på utførelsesform, sendes denne bekreftelsen via en kanalkvalitetsindikatormelding (CQI Channel Quality Indicator) som periodisk sendes ut fra UE 6 for å rapportere til den betjenende cellen, målcellen 70 i dette tilfellet, den løpende kvaliteten på radiolinken fra den betjenende cellen til UE 6. Formatet på CQI-meldingen som spesifisert i 3GPP spesifikasjonen TS publisert av 3GPP, kan tilpasses. For eksempel omfatter

11 1 2 CQI-meldingen i 3GPP spesifikasjonen TS bits, fra det 0. bitet til det 4. bitet. I dette eksempelet er bekreftelsesmeldingen forkortet som en CQI 31-melding, hvor tallet 31 er den høyeste verdien som kan overføres av CQI-meldingen med bits (dvs 31 = 2-1). I dette tilfellet er verdien til CQI 31-meldingen ikke brukt under 3GPP spesifikasjon TS For en UE som er konfigurert for drift med multippel-inn-multippel-ut (MIMO Multiple Input- Multiple-Output), er verdiene i CQI-meldingen ubrukt kun for Type B-bits. I dette tilfellet kan Type B-bits brukes til sending av CQI 31-meldingen. [003] Mer enn én CQI 31-melding sendes fortrinnsvis ut fra UE 6 til målcellen 70. Igjen er hensikten å gjøre pålitelig mottak av CQI 31-meldingen sendt fra UE 6 mulig for målcellen 70. Meldingsveier for to av CQI 31-meldingene er benevnt med henvisningstall 0 som vist på FIG.. Maksimalt antall CQI 31-meldinger sendt av UE 6 kan forhåndsdefineres. Så snart det maksimale antallet er nådd, kan UE 6 for eksempel gjenoppta sending av regulære CQI-meldinger. [004] Andre måter å bekrefte mottak av HS-SCCH-ordren på, i stedet for å sende CQI 31- meldingen som beskrevet, er mulig. Videre kan, som et alternativ, det være seg CQI 31- meldingen eller andre meldinger, UE 6 øke sendereffekten når bekreftelsesmeldingene sendes for ytterligere å forbedre påliteligheten ved mottak av meldingene i målcellen 70. I denne utførelsesformen avslutter målcellens 70 mottak av CQI 31-meldingen vellykket bytte av betjenende celle, dvs fra kildecellen 68 til målcellen 70. [00] Som en ytterligere sikring, kan UE 6 også bekrefte mottak av HS-SCCH-ordren ved å sende bekreftelsesmeldinger til RNC 66 via alle celler i den aktive mengden til UE 6. For eksempel, som vist på FIG., sender UE 6 en F-SCC Fullført ( Complete ) RRC-melding til RNC 66 via alle cellene i den aktive mengden til UE 6, som vist med meldingsveien 3 på FIG.. Bekreftelsesmeldingen sendt via veien 3 fra UE 6 til RNC 66 er spesielt anvendbar i situasjoner hvor målcellen, celle 70 i dette tilfellet, har en sterk nedlink men en svak opplink. Dette fenomenet kalles vanligvis link-ubalanse. Implementering av en sikring som nevnt over kan gi ytterligere pålitelighet. [006] Etter mottak av CQI 31-meldingen fra UE 6, informerer målcellen 70 RNC 66 om det vellykkede byttet av betjenende celle ved å sende RNC 66 en Cellebytte Fullført RRCmelding via meldingsveien 4 som vist på FIG.. [007] FIG. 6 er et flytdiagram som oppsummerer trinnene involvert av UE 6 i utførelsen av overleveringsprosessen i eksempelet på utførelsesform. [008] FIG. 7 er et flytdiagram som oppsummerer trinnene involvert av målcellen 70 i utførelsen av overleveringsprosessen i eksempelet på utførelsesform.

12 [009] FIG. 8 er et annet flytdiagram som oppsummerer trinnene involvert av RNC 66 i utførelsen av overleveringsprosessen i eksempelet på utførelsesform. [0060] FIG. 9 viser delen av maskinvareimplementasjonen av et apparat for å utføre overleveringsprosessen som beskrevet over. Kretsapparatet er merket med henvisningstall 140 og kan implementeres i en UE eller enhver kommunikasjonsenhet, slik som en Node B eller en RNC. [0061] Apparatet 140 omfatter en sentral databuss som forbinder flere kretser med hverandre. Kretsene inkluderer en CPU (Central Processing Unit) eller kontroller 144, en mottakerkrets 146, en senderkrets 148 og en minneenhet. [0062] Hvis apparatet 140 er en del av en trådløs innretning, kan mottaker- og senderkretsene være forbundet med en RF (radiofrekvens) krets, men er ikke vist i tegningene. Mottakerkretsen 146 behandler og bufrer mottatte signaler før de sendes ut på databussen 142. På den andre siden behandler og bufrer senderkretsen 148 data fra databussen 142 før de sendes ut av innretningen 140. CPU/kontroller 144 utfører funksjonen med datahåndtering på databussen 142 og videre funksjonen med generell databehandling, inkludert å eksekvere instruksjonene inneholdt i minneenheten. [0063] I stedet for å være anbrakt separat som vist på FIG. 9, kan senderkretsen 148 og mottakerkretsen 146 som et alternativ være deler av CPU/kontroller 144. [0064] Minneenheten omfatter en mengde moduler og/eller instruksjoner generelt vist til med henvisningstall 12. I denne utførelsesformen om fatter modulene/instruksjonene blant annet en overleveringsfunksjon 14. Overleveringsfunksjonen 14 omfatter datamaskininstruksjoner eller kode for å eksekvere prosesstrinnene som vist og beskrevet i figurene -8. Spesifikke instruksjoner som er spesielle for en enhet kan selektivt implementeres i overleveringsfunksjonen 14. Hvis apparatet 140 for eksempel er del av en UE, kan instruksjoner for å utføre prosesstrinnene sammen med forberedelse og behandling av meldingene relevant for UE som vist og beskrevet i figurene og 6 kodes inn i overleveringsfunksjonen 14. Tilsvarende, hvis apparatet 140 er en del av en kommunikasjonsenhet i infrastrukturen, f eks en RNC, kan prosesstrinnene sammen med de relevante meldingene som er spesielle for denne kommunikasjonsenheten kodes inn i overleveringsfunksjonen 14. [006] I denne utførelsesformen er minneenheten en RAM (Random Access Memory) krets. Eksemplene på funksjoner, slik som overleveringsfunksjonen 14, er programvarerutiner, moduler og/eller datamengder. Minneenheten kan knyttes til en annen minnekrets (ikke vist) som enten kan være av volatil eller ikke-volatil type. Som et alternativ kan minneenheten lages av andre kretstyper, slik som en EEPROM (Electrically Erasable

13 12 1 Programmable Read Only Memory elektrisk slettbart programmerbart leseminne), en EPROM (Electrical Programmable Read Only Memory elektrisk programmerbart leseminne), en ROM (Read Only Memory leseminne), en ASIC (Application Specific Integrated Circuit applikasjonsspesifikk integrert krets), en magnetisk disk, en optisk disk og andre vel kjent på området. [0066] Det skal videre bemerkes at de oppfinneriske prosessene som er beskrevet også kan kodes som datamaskinlesbare instruksjoner båret på ethvert datamaskinlesbart medium kjent på området. I denne spesifikasjonen og de vedføyde klausuler, refererer betegnelsen datamaskinlesbart medium til ethvert medium som bidrar til å frembringe instruksjoner til en hvilken som helst prosessor, slik som CPU/kontroller 144 vist og beskrevet i tegningenes FIG. 9, for eksekvering. Et slikt medium kan være av lagringstype og kan ha form av et volatilt eller ikke-volatilt lagringsmedium som også beskrevet tidligere, for eksempel i beskrivelsen av minneenheten på FIG. 9. Et slikt medium kan også være av transmisjonstype, og kan omfatte en koaksialkabel, en kobberledning, en optisk kabel og luftgrensesnittet som bærer akustiske, elektromagnetiske eller optiske bølger i stand til å bære signaler som kan leses av maskiner eller datamaskiner. Det datamaskinlesbare mediet kan være del av et datamaskinprodukt atskilt fra apparatet 140. [0067] Videre utførelsesformer av oppfinnelsen er frembrakt nedenfor i de følgende klausuler: Klausul 1. Fremgangsmåte for overlevering fra en første kommunikasjonsenhet til en andre kommunikasjonsenhet i et kommunikasjonsnett, omfattende: 2 å anmode om overlevering fra den første kommunikasjonsenheten til den andre kommunikasjonsenheten; å overvåke en respons fra den andre kommunikasjonsenheten; og å omkonfigurere for aksess til den andre kommunikasjonsenheten etter mottak av autorisasjon for overleveringen fra den andre kommunikasjonsenheten Klausul 2. Fremgangsmåte som i klausul 1, videre omfattende å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal fra den andre kommunikasjonsenheten.

14 13 Klausul 3. Fremgangsmåte som i klausul 2, videre omfattende å overvåke responsen fra den forhåndsbestemte kanalen som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. Klausul 4. Fremgangsmåte som i klausul 1, videre omfattende å fortsette å dekode data fra den første kommunikasjonsenheten mens det pågår overvåking av responsen fra den andre kommunikasjonsenheten. Klausul. Fremgangsmåte som i klausul 4, videre omfattende å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. 1 Klausul 6. Fremgangsmåte som i klausul 1, videre omfattende å frembringe bekreftelse på overleveringen i en kanalkvalitetsindikatormelding, og å sende kanalkvalitetsindikatormeldingen til den andre kommunikasjonsenheten. Klausul 7. Fremgangsmåte som i klausul 1, videre omfattende å frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding, og å sende meldingen til en nettstyringsenhet i kommunikasjonsnettet. Klausul 8. Fremgangsmåte for å lette overlevering fra en første kommunikasjonsenhet til en andre kommunikasjonsenhet i et kommunikasjonsnett, omfattende: 2 å motta informasjon for å forberede en mobil kommunikasjonsenhet på overleveringen; å frembringe en kanal valgt fra en gruppe bestående av en delt kanal og en dedikert kanal; og å sende en autorisasjon for overleveringen via kanalen. Klausul 9. Fremgangsmåte som i klausul 8, videre omfattende å motta informasjonen fra en nettstyringsenhet i kommunikasjonsnettet, å frembringe bekreftelse av overleveringen i en melding og å sende meldingen til nettstyringsenheten.

15 14 Klausul. Fremgangsmåte for å lette overlevering fra en første kommunikasjonsenhet til en andre kommunikasjonsenhet i et kommunikasjonsnett, omfattende: å motta en første anmodning om å inkludere den andre kommunikasjonsenheten i den aktive mengden til en mobil kommunikasjonsenhet; å sende til den andre kommunikasjonsenheten informasjon som tillater den andre kommunikasjonsenheten å forberede for overlevering av den mobile kommunikasjonsenheten; å motta en andre anmodning som anmoder om overleveringen; og å sende en autorisasjon til den andre kommunikasjonsenheten om å starte overleveringen. Klausul 11. Apparat for arbeid i et kommunikasjonsnett, omfattende: 1 midler for å anmode om overlevering fra en første kommunikasjonsenhet til en andre kommunikasjonsenhet; midler for å overvåke en respons fra den andre kommunikasjonsenheten; og midler for å omkonfigurere for aksess til den andre kommunikasjonsenheten etter mottak av autorisasjon for overleveringen fra den andre kommunikasjonsenheten Klausul 12. Apparat som i klausul 11, videre omfattende midler for å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal fra den andre kommunikasjonsenheten. 2 Klausul 13. Apparat som i klausul 12, hvor den forhåndsbestemte kanalen er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. Klausul 14. Apparat som i klausul 11, videre omfattende midler for å fortsette å dekode data fra den første kommunikasjonsenheten mens det pågår overvåking av responsen fra den andre kommunikasjonsenheten. Klausul 1. Apparat som i klausul 14, videre omfattende midler for å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal.

16 1 Klausul 16. Apparat som i klausul 11, videre omfattende midler for å frembringe bekreftelse på overleveringen i en kanalkvalitetsindikatormelding, og midler for å sende kanalkvalitetsindikatormeldingen til den andre kommunikasjonsenheten. Klausul 17. Apparat som i klausul 11, videre omfattende midler for å frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding, og midler for å sende meldingen til en nettstyringsenhet i kommunikasjonsnettet. Klausul 18. Kommunikasjonsenhet for arbeid i et kommunikasjonsnett, omfattende: 1 midler for å motta informasjon for å forberede en mobil kommunikasjonsenhet på en overlevering; midler for å frembringe en kanal valgt fra en gruppe bestående av en delt kanal og en dedikert kanal; og midler for å sende en autorisasjon for overleveringen via kanalen. Klausul 19. Apparat som i klausul 18, videre omfattende midler for å motta informasjonen fra en nettstyringssenhet i kommunikasjonsnettet, midler for å frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding og midler for å sende meldingen til nettstyringssenheten. Klausul. Nettstyringsapparat i et kommunikasjonsnett, omfattende: 2 midler for å motta en første anmodning om å inkludere en målkommunikasjonsenhet i den aktive mengden til en mobil kommunikasjonsenhet; midler for å sende til målkommunikasjonsenheten informasjon som tillater målkommunikasjonsenheten å forberede den mobile kommunikasjonsenheten på overleveringen; midler for å motta en andre anmodning som anmoder om overleveringen; og midler for å sende en autorisasjon til målkommunikasjonsenheten om å starte overlevering fra en kildekommunikasjonsenhet til målkommunikasjonsenheten.

17 16 Klausul 21. Apparat for arbeid i et kommunikasjonsnett, omfattende: en prosessor; og kretser koblet til prosessoren konfigurert til å anmode om en overlevering fra en første kommunikasjonsenhet til en andre kommunikasjonsenhet, overvåke en respons fra den andre kommunikasjonsenheten og omkonfigurere for aksess til den andre kommunikasjonsenheten etter mottak av autorisasjon for overleveringen fra den andre kommunikasjonsenheten. Klausul 22. Apparat som i klausul 21 hvor kretsene koblet til prosessoren videre er konfigurert til å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal fra den andre kommunikasjonsenheten. 1 Klausul 23. Apparat som i klausul 22 hvor kretsene koblet til prosessoren videre er konfigurert til å overvåke responsen fra den forhåndsbestemte kanalen som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. Klausul 24. Apparat som i klausul 21 hvor kretsene koblet til prosessoren videre er konfigurert til å fortsette å dekode data fra den første kommunikasjonsenheten mens det pågår overvåking av responsen fra den andre kommunikasjonsenheten. Klausul 2. Apparat som i klausul 24 hvor kretsene koblet til prosessoren videre er konfigurert til å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. 2 Klausul 26. Apparat som i klausul 21 hvor kretsene koblet til prosessoren videre er konfigurert til å frembringe bekreftelse på overleveringen i en kanalkvalitetsindikatormelding, og å sende kanalkvalitetsindikatormeldingen til den andre kommunikasjonsenheten. Klausul 27. Apparat som i klausul 21 hvor kretsene koblet til prosessoren videre er konfigurert til å frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding, og å sende meldingen til en nettstyringsenhet i kommunikasjonsnettet.

18 17 Klausul 28. Apparat for arbeid i et kommunikasjonsnett, omfattende: en prosessor; og kretser koblet til prosessoren konfigurert til å motta informasjon for å forberede en mobil kommunikasjonsenhet på overleveringen, frembringe en kanal valgt fra en gruppe bestående av en delt kanal og en dedikert kanal; og sende en autorisasjon for overleveringen via kanalen. Klausul 29. Apparat som i klausul 28, hvor kretsene koblet til prosessoren videre er konfigurert til å motta informasjon fra en nettstyringsenhet i kommunikasjonsnettet, frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding og sende meldingen til nettstyringsenheten. Klausul. Apparat for arbeid i et kommunikasjonsnett, omfattende: 1 en prosessor; og kretser koblet til prosessoren konfigurert til å motta en første anmodning om å inkludere en målkommunikasjonsenhet i den aktive mengden til en mobil kommunikasjonsenhet, sende til målkommunikasjonsenheten informasjon som tillater målkommunikasjonsenheten å forberede den mobile kommunikasjonsenheten på overleveringen, motta en andre anmodning som anmoder om overlevering og sende en autorisasjon til målkommunikasjonsenheten om å starte overleveringen. 2 Klausul 31. Datamaskinprodukt med et datamaskinlesbart medium som omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for: å anmode om overlevering fra en første kommunikasjonsenhet til en andre kommunikasjonsenhet; å overvåke en respons fra den andre kommunikasjonsenheten; og å omkonfigurere for aksess til den andre kommunikasjonsenheten etter mottak av autorisasjon for overleveringen fra den andre kommunikasjonsenheten.

19 18 Klausul 32. Datamaskinprodukt som i klausul 31, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal fra den andre kommunikasjonsenheten. Klausul 33. Datamaskinprodukt som i klausul 32, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å overvåke responsen fra den forhåndsbestemte kanalen som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. Klausul 34. Datamaskinprodukt som i klausul 31, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å fortsette å dekode data fra den første kommunikasjonsenheten mens det pågår overvåking av responsen fra den andre kommunikasjonsenheten. 1 Klausul 3. Datamaskinprodukt som i klausul 34, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. Klausul 36. Datamaskinprodukt som i klausul 31, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å frembringe bekreftelse på overleveringen i en kanalkvalitetsindikatormelding, og å sende kanalkvalitetsindikatormeldingen til den andre kommunikasjonsenheten. 2 Klausul 37. Datamaskinprodukt som i klausul 31, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding, og å sende meldingen til en nettstyringsenhet i kommunikasjonsnettet. Klausul 38. Datamaskinprodukt med datamaskinlesbart medium som omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for: å motta informasjon for å forberede en mobil kommunikasjonsenhet på en overlevering;

20 19 å frembringe en kanal valgt fra en gruppe bestående av en delt kanal og en dedikert kanal; og å sende en autorisasjon for overleveringen via kanalen. Klausul 39. Datamaskinprodukt som i klausul 38, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å motta informasjonen fra en nettstyringsenhet i kommunikasjonsnettet, å frembringe bekreftelse av overleveringen i en melding og å sende meldingen til nettstyringsenheten. Klausul 40. Datamaskinprodukt med et datamaskinlesbart medium som omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for: 1 2 å motta en første anmodning om å inkludere en målkommunikasjonsenhet i den aktive mengden til en mobil kommunikasjonsenhet; å sende til den andre kommunikasjonsenheten informasjon som tillater målkommunikasjonsenheten å forberede mobil kommunikasjonsenheten på overleveringen; å motta en andre anmodning som anmoder om overleveringen; og å sende en autorisasjon til målkommunikasjonsenheten om å starte overleveringen. [0068] Endelig er andre endringer mulige innen omfanget av oppfinnelsen. Andre enn de som beskrives over, kan hvilke som helst andre logiske blokker, kretser og algoritmetrinn beskrevet i forbindelse med utførelsesformen implementeres i maskinvare, programvare, firmware eller kombinasjoner derav. Det vil bli forstått av fagkyndige på området at disse og andre endringer av form og detaljer kan utføres uten å fravike omfanget av oppfinnelsen som beskrevet av patentkravene.

21 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for overlevering fra en kildekommunikasjonsenhet til en målkommunikasjonsenhet i et kommunikasjonsnett, omfattende: å anmode om overlevering fra kildekommunikasjonsenheten (68) til målkommunikasjonsenheten (70); å overvåke en respons (98) fra målkommunikasjonsenheten; å omkonfigurerer for aksess til målkommunikasjonsenheten etter mottak av autorisasjon for overlevering fra målkommunikasjonsenheten; og å bekrefte mottak autorisasjonen ved å sende minst én kanalkvalitetsindikatormelding (0) med en forhåndsbestemt bitverdi som indikerer en bekreftelse av autorisasjonen for overleveringen Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal fra målkommunikasjonsenheten (70). 3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, videre omfattende å overvåke responsen fra den forhåndsbestemte kanalen som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. 4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende å fortsette å dekode data fra kildekommunikasjonsenheten (68) mens det pågår overvåking av responsen fra målkommunikasjonsenheten. 2. Fremgangsmåte ifølge krav 4, videre omfattende å overvåke responsen fra en forhåndsbestemt kanal som er valgt fra en gruppe bestående av en dedikert kanal og en delt kanal. 6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende å frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding (3), og å sende meldingen til nettstyringsenhet (66) i kommunikasjonsnettet.

22 21 7. Fremgangsmåte for å lette overlevering fra en kildekommunikasjonsenhet til en målkommunikasjonsenhet i et kommunikasjonsnett, omfattende: å motta informasjon (76) for å forberede en mobil kommunikasjonsenhet (6) på overleveringen; å frembringe en kanal valgt fra en gruppe bestående av en delt kanal og en dedikert kanal; å sende en autorisasjon (98) for overleveringen via kanalen; og å motta en bekreftelse i form av minst én kanalkvalitetsindikatormelding (0) med en forhåndsbestemt bitverdi som indikerer bekreftelse på autoriseringen for overleveringen Fremgangsmåte ifølge krav 7, videre omfattende å motta informasjonen fra en nettstyringsenhet (66) i kommunikasjonsnettet, å frembringe bekreftelse av overleveringen i en melding og å sende meldingen til nettstyringsenheten. 9. Fremgangsmåte for å lette overlevering fra en kildekommunikasjonsenhet (68) til en målkommunikasjonsenhet (70) i et kommunikasjonsnett, omfattende: 2 å motta en første anmodning (7) om å inkludere målkommunikasjonsenheten (70) i den aktive mengden til en mobil kommunikasjonsenhet (6); å sende til målkommunikasjonsenheten informasjon (76) som tillater målkommunikasjonsenheten å forberede for overlevering av den mobile kommunikasjonsenheten; å motta en andre anmodning (80) som anmoder om overleveringen; å sende en autorisasjon (98) til målkommunikasjonsenheten om å starte overleveringen; og å motta en cellebyttemelding (4) fra målkommunikasjonsenheten som indikerer en vellykket overlevering etter at målkommunikasjonsenheten mottar en bekreftelse i form av minst én kanalkvalitetsindikatormelding (0) med en forhåndsbestemt bitverdi som indikerer bekreftelse på autorisasjon for overleveringen.

23 22. Apparat (S6) for arbeid i et kommunikasjonsnett, omfattende midler for å utføre fremgangsmåten i et hvilket som helst av kravene Kommunikasjonsenhet (70) for arbeid i et kommunikasjonsnett, omfattende: midler for å motta informasjon (76) for å forberede en mobil kommunikasjonsenhet (6) på en overlevering; midler for å frembringe en kanal valgt fra en gruppe bestående av en delt kanal og en dedikert kanal; midler for å sende en autorisasjon (98) for overleveringen via kanalen; og midler for å motta en bekreftelse i form av en kanalkvalitetsindikatormelding (0) med en forhåndsbestemt bitverdi som indikerer bekreftelse på autorisasjonen for overleveringen Apparat i følge krav 11, videre omfattende midler for å motta informasjonen fra en nettstyringssenhet (66) i kommunikasjonsnettet, midler for å frembringe bekreftelse på overleveringen i en melding og midler for å sende meldingen til nettstyringssenheten. 13. Nettstyringsapparat (66) i et kommunikasjonsnett, omfattende: 2 midler for å motta en første anmodning (7) om å inkludere en målkommunikasjonsenhet (70) i den aktive mengden til en mobil kommunikasjonsenhet (6); midler for å sende til målkommunikasjonsenheten informasjon (76) som tillater målkommunikasjonsenheten å forberede den mobile kommunikasjonsenheten på overleveringen; midler for å motta en andre anmodning (80) som anmoder om overleveringen; midler for å sende en autorisasjon (98) til målkommunikasjonsenheten om å starte overlevering fra en kildekommunikasjonsenhet (68) til målkommunikasjonsenheten; og midler for å motta en cellebyttemelding (4) fra målkommunikasjonsenheten som indikerer en vellykket overlevering etter at målkommunikasjonsenheten mottar en bekreftelse i form av minst én kanalkvalitetsindikatormelding (0)

24 23 med en forhåndsbestemt bitverdi som indikerer bekreftelse på autorisasjon for overleveringen. 14. Datamaskinprodukt med datamaskinlesbart medium som omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å utføre fremgangsmåten i følge et hvilket som helst av kravene Datamaskinprodukt med datamaskinlesbart medium som omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for: 1 å motta informasjon (76) for å forberede en mobil kommunikasjonsenhet (6) på en overlevering; å frembringe en kanal valgt fra en gruppe bestående av en delt kanal og en dedikert kanal; å sende en autorisasjon (98) for overleveringen via kanalen; og å motta en bekreftelse i form av minst én kanalkvalitetsindikatormelding (0) med en forhåndsbestemt bitverdi som indikerer bekreftelse på autoriseringen for overleveringen. 16. Datamaskinprodukt ifølge krav 1, hvor det datamaskinlesbare mediet videre omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for å motta informasjonen fra en nettstyringsenhet (66) i kommunikasjonsnettet, å frembringe bekreftelse av overleveringen i en melding og å sende meldingen til nettstyringsenheten Datamaskinprodukt med et datamaskinlesbart medium som omfatter datamaskinlesbare instruksjoner for: å motta en første anmodning (7) om å inkludere målkommunikasjonsenheten (70) i den aktive mengden til en mobil kommunikasjonsenhet (6); å sende til målkommunikasjonsenheten informasjon (76) som tillater målkommunikasjonsenheten å forberede mobil kommunikasjonsenheten på overleveringen; å motta en andre anmodning (80) som anmoder om overleveringen; å sende en autorisasjon (98) til målkommunikasjonsenheten om å starte overleveringen; og

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2559282 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04W 24/02 (2009.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.11.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2274941 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 28/08 (2009.01) H04L /00 (2006.01) H04W 84/08 (2009.01) H04W 88/06 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2637443 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 36/00 (2009.01) H04W 60/04 (2009.01) H04W 68/12 (2009.01) H04W 92/02 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331922 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04W 36/12 (09.01) H04W 36/18 (09.01) H04W 72/08 (09.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 044922 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 03.06.2 PCT/US03/1998

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2777162 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 19/13 (14.01) H04N 19/3 (14.01) H04N 19/174 (14.01) H04N 19/176 (14.01) H04N 19/0 (14.01) H04N 19/91

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2183870 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04L 1/18 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.21 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2139280 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 28/00 (09.01) H04W 8/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.08.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

figur 6 er et strukturelt blokkdiagram av en mobil styreinnretning ifølge en utførelsesform

figur 6 er et strukturelt blokkdiagram av en mobil styreinnretning ifølge en utførelsesform 1 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse angår kommunikasjonsteknologi, og nærmere bestemt en fremgangsmåte for bearbeiding av en bærer og en mobil styreinnretning. 1 2 3 Bakgrunnen for oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2119189 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) H04W 4/22 (09.01) H04W 76/00 (09.01) H04W 76/02 (09.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification NO/EP299229 (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 299229 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. GL 19/038 (13.01) H03M 7/ (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer