(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 ( ) H02J 7/00 ( ) B60L 11/18 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , DE, , DE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver RWE AG, Opernplatz 1, Essen, DE-Tyskland (72) Oppfinner GAUL, Armin, Hirschwiese 41, Selm, DE-Tyskland DIEFENBACH, Ingo, Brunnenhäuser 15, Unna, DE-Tyskland PEHLE, Benjamin, Pewaagstr. 6, Dortmund, DE-Tyskland (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte og anordning for lading av elektriske kjøretøy (56) Anførte publikasjoner EP-A WO-A1-2008/ DE-C GB-A

2 1 FREMGANGSMÅTE OG ANORDNING FOR LADING AV ELEKTRISKE KJØRETØYER Gjenstanden vedrører en fremgangsmåte samt en anordning for lading av elektriske kjøretøyer, der et elektrisk kjøretøy forbindes 5 med en ladestasjon for å forsynes med elektrisk energi. Elektrisk drevne kjøretøyer kommer til å bli mer og mer utbredt i den nære fremtiden. Med utbredelsen av elektriske kjøretøyer som er drevet av en elektromotor, må det imidlertid sikres at disse så 10enkelt som mulig kan forsynes med energi. Til dette må det tilveiebringes en fungerende infrastruktur. 20 Spesielt må det være mulig å forsyne elektriske kjøretøyer med energi i offentlige områder. Ved de hittil tilgjengelige rekkeviddene av elektriske kjøretøyer på mellom 50 og noen 100 km er 15 det nødvendig at en lading av kjøretøyene er mulig også utenfor husets område. Til dette må det stilles til rådighet ladestasjoner i offentlige områder for å kunne gi en konstant tilgjengelighet av energi for elektriske kjøretøyer gjennom et forsyningsnett. Denne tilgjengeligheten er et avgjørende kriterium for elektriske kjøretøyers akseptans. Ved ladestasjoner installert i offentlige områder må det imidlertid sikres at kunden betaler for den energien han har forsynt seg med. Det må også sikres at kunden før forsyningen med elektrisk energi har kjennskap til kostnadene som bør forventes. Som ved vanlig drivstoffpåfylling 25 må kunden umiddelbart før batteriets lading få vite hvilke kostnader som venter ham. Kunden må for eksempel være kjent med prisen for en kilowattime. Utover dette er det tidskrevende å lade opp batterier. Det er for tiden enda ikke mulig å lade opp et kjøretøybatteri med den samme lave tidsbruken som ved drivstoffpåfylling. Derfor er også ladetiden som må forventes, 30 et avgjørende kriterium for forbrukeren. Han må vite hvor lang tid ladeprosessen tar, før ladeprosessen begynner. 35 GB A omtaler en kjent fremgangsmåte for lading av elektriske kjøretøyer.

3 2 Derfor er formålet som ligger til grunn for gjenstanden, å stille til rådighet en fremgangsmåte for lading av elektriske kjøretøyer som gir et ladegrensesnitt som er så brukervennlig som mulig. Dette formålet oppnås ifølge gjenstanden ved en5 fremgangsmåte for lading av elektriske kjøretøyer, hvor et elektrisk kjøretøy forbindes med en ladestasjon til forsyning med elektrisk energi, hvor i det minste en ladetilstand til et batteri og en ønsket ladevarighet bestemmes i kjøretøyet, hvor energien som er nødvendig for å lade opp batteriet fullstendig, bestemmes i kjøretøyet, hvor i det minste informasjon om den nødvendige energien og 10 ladevarigheten formidles til ladestasjonen av kjøretøyet, og hvor kjøretøyet tar imot minst ett ytelsetilbud som er tilpasset den oppnådde informasjonen og bestemt fra en flerhet forskjellige ytelsetilbud av ladestasjonen ved hjelp av informasjonen. Det har blitt funnet at ladevarigheten som brukeren 15 er villig å vente, også er et avgjørende kriterium for ladeprosessen, ved siden av energimengden som er nødvendig for å lade opp et batteri fullstendig. Derfor bestemmes ifølge gjenstanden ikke kun den nødvendige energien, men det tas også hensyn til ladevarigheten som er ønsket av brukeren. Ved hjelp av i det minste disse to parameterne er det ved hjelp av ladestasjonen20 mulig å bestemme forskjellige ytelsetilbud fra en flerhet ytelsetilbud Ladestasjonen kan til dette formidle informasjonen mottatt av kjøretøyet til en sentral. I sentralen kan det så med denne informasjonen om for eksempel den nødvendige ytelsen og den ønskede ladevarigheten 25 bestemmes minst ett passende ytelsetilbud. Deretter kan sentralen formidle dette minst ene ytelsetilbudet til ladestasjonen og ladestasjonen formidle det til kjøretøyet. Deretter kan det ønskede ytelsetilbudet selekteres blant de gitte ytelsetilbudene i kjøretøyet. Ytelsetilbud kan for eksempel ha forskjellige strømstyrker og forskjellige spenninger samt forskjellige priser. Ytelsetilbudene kan også inneholde forskjellige produksjonskilder. Ett ytelsetilbud kan for eksempel inneholde strøm fra regenerative energier, mens et annet ytelsetilbud derimot kan inneholde strøm fra vanlige kilder.

4 3 15 Det er for eksempel også mulig å stille til rådighet forskjellige tariffmodeller. I en første tariffmodell er det for eksempel mulig at et kjøretøy lades med en maksimal strøm på 5 A og en maksimal spenning på 230 V. I et andre tarifftilbud er det for eksempel mulig at den maksimale strømstyrken er 10 A og den maksimale spenningen 360 V. Det er også mulig 5 at tariffmodellene kun skiller seg fra hverandre ved den maksimale strømstyrken stilt til rådighet. Utover dette er det mulig at en første tariffmodell stiller til rådighet den maksimale strømstyrken over et helt tidsrom, mens en annen tariffmodell tilbyr den maksimale strømstyrken i et dagsdiagram. Det betyr at det for eksempel stilles til rådighet en høyere strømstyrke om natten enn 10på dagen eller til topplasttider. Avhengig av dagsdiagrammet stilles det altså til rådighet forskjellige strømstyrker på forskjellige tider. Et elektrisk kjøretøys bruker kan for eksempel ha abonnert på forskjellige tariffmodeller hos sin energileverandør og velge blant disse. Siden de forskjellige tariffmodellene behøver forskjellige kapasiteter innenfor energileverandørens nett, kan disse også skille seg fra hverandre når det gjelder prisen. Det er for eksempel mulig å forsynes med en lavere strømstyrke i en rimeligere tariffmodell til topplasttider og med en høyere til hviletider. Hvis en bruker imidlertid vil realisere en minimal ladetid20 til enhver tid, kan det tenkes en tariffmodell som stiller til rådighet den maksimale strømstyrken med den maksimale spenningen på ethvert tidspunkt, slik at den nødvendige energien tilveiebringes på kortest mulig tid. 30 Siden det ikke kun er energien som er nødvendig 25 for å lade opp et batteri, som bestemmes i kjøretøyet, men også den ønskede ladevarigheten, kan et passende ytelsetilbud bestemmes ved hjelp av ladestasjonen, for eksempel i en sentral, og formidles til kjøretøyet. I kjøretøyet kan de forskjellige ytelsetilbudene mottas. En kommunikasjon mellom kjøretøy og ladestasjon kan for eksempel foregå ved hjelp av TCP/IP-protokollen. Ytelsetilbudene kan for eksempel overføres i en kodet form. Det er for eksempel mulig at en mottaksenhet i kjøretøyet allerede har lagret parameterne til mange forskjellige ytelsetilbud. I dette tilfellet må ladestasjon kun formidle en referanse til de bestemte ytelsetilbudene, og ut fra denne 35 referansen bestemmes i kjøretøyet ytelsetilbudets parametere. Ytelsetilbudene A, B, C, D kan for eksempel lagres i kjøretøyet. Hvis ladestasjonen bestemmer at ytelsetilbudene

5 4 A, D er tilstrekkelige for å tilveiebringe den nødvendige energien i den ønskede ladevarigheten, kan for eksempel kun A og D formidles til kjøretøyet. I kjøretøyet bestemmes deretter, ved hjelp av disse referansene, hvilken strømstyrke og hvilken spenning de forskjellige ytelsetilbudene stiller til rådighet, og hvilken ladetid som kan forventes, 5dersom brukeren velger et av disse ytelsetilbudene. Dessuten kan energiprisen for et ytelsetilbud være lagret i et ytelsetilbud. Det er også mulig at ladepreferanser lagres i kjøretøyet. En bruker av et kjøretøy kan for eksempel oppgi at han foretrekker to bestemte 10 ytelsetilbud. Dersom et av brukerens foretrukne ytelsetilbud er inneholdt i ytelsetilbudene stilt til rådighet av ladestasjonen, kan det fremgå et automatisk utvalg av dette ytelsetilbudet. Dessuten er det mulig at også en kjøretøyidentifikasjon 15 formidles ved siden av informasjonen om den nødvendige energien og den ønskede ladevarigheten. Kjøretøyidentifikasjonen gjør det mulig for ladestasjonen å identifisere tariffmodellene som brukeren eller det aktuelle kjøretøyet abonnerer på. I dette tilfellet kan ladestasjonen bestemme de mulige ytelsetilbudene blant tariffmodellene som brukeren abonnerer på. Det20 er også mulig at tariffmodellene som brukeren abonnerer på, er lagret i kjøretøyet, og at disse formidles til ladestasjonen. Ved hjelp av denne informasjonen er det også mulig at ladestasjonen bestemmer ytelsetilbudene. Her er det mulig at det en ladepreferanse for 25 brukeren er lagret i en sentral. Dersom en bruker- og/eller kjøretøyidentifikasjon er kjent i sentralen, kan sentralen bestemme brukerens ladepreferanse. Ladepreferansen kan for eksempel være knyttet til kundens tariffmodell. En første kunde kan for eksempel ha valgt en tariffmodell som kun berettiger ham til forsyning med tradisjonelt generert strøm. En annen kunde kan30 derimot ha valgt en tariffmodell som garanterer ham økologisk strøm. Denne ladepreferansen kan det tas hensyn til når ytelsetilbudet velges. Ved formidlingen av en kjøretøyidentifikasjon er det for eksempel mulig at ladestasjonen kommuniserer med et sentralt kontrollsentrum 35 ved hjelp av en kommunikasjonsprotokoll og spør ut tariffmodellene som brukeren har abonnert på, ved hjelp av kjøretøyidentifikasjonen. Her er det mulig at ladestasjonen ved

6 oppfordring til en ladeprosess først spør ut tilgjengelige ytelsetilbud hos kontrollsenteret. Avhengig av de tilgjengelige ytelsetilbudene mottatt i ladestasjonen kan ladestasjonen deretter formidle de aktuelle ytelsetilbudene til kjøretøyet. Ifølge et fordelaktig utførelseseksempel foreslås at et av de tilpassede ytelsetilbudene velges ut i kjøretøyet, og at informasjonen om det valgte ytelsetilbudet formidles til ladestasjonen. Når de tilpassede ytelsetilbudene har blitt mottatt i kjøretøyet, kan disse legges frem for brukeren for utvalg. Dette er for eksempel mulig ved visning på et display i kjøretøyet. 10 Brukeren kan deretter velge ut det ønskede ytelsetilbudet. Det valgte ytelsetilbudet kommuniseres i sin tur til ladestasjonen. Her er det også mulig at kjøretøyet formidler enten ytelsetilbudets parametere eller en referanse til et ytelsetilbud til ladestasjonen. Også denne kommunikasjonen kan foregå via TCP/IP. Kommunikasjonen mellom kjøretøy og ladestasjon kan foregå trådløst, for eksempel via Wlan, Bluetooth, infrarød, GSM, UMTS eller lignende. Også en trådbunden kommunikasjon, for eksempel via selve ladekabelen er mulig. 30 Etter at de tilpassede ytelsetilbudene har blitt20 mottatt i kjøretøyet, kan den resterende ladetiden beregnes i kjøretøyet ifølge et fordelaktig utførelseseksempel. Den resterende ladetiden kan også vises for brukeren på displayet, sammen med ytelsetilbudene. Da kan brukeren for eksempel bestemme selv om han godtar en lengre ladeprosess, hvor den skaffede energien i så fall kan være rimeligere. Beregningen 25 av ladetiden kan for eksempel være en bestemmelse av en omtrentlig ladevarighet. Det kan for eksempel genereres en prognose for en ladetid ved hjelp av måledata. Denne kan avvike fra ladetidens faktiske slutt, fordi måledata som for eksempel den utvendige temperaturen, batteritemperaturen eller lignende kan endre seg. Etter at en bruker har valgt et ytelsetilbud i kjøretøyet, formidles denne informasjonen til ladestasjonen. Etter at ladestasjonen har mottatt denne informasjonen, kan en ytelse som tilsvarer det valgte ytelsetilbudet stilles til rådighet på ladekabelen ved hjelp av ladestasjonen. Til dette kan ladestasjonen hente inn det aktuelle ytelsetilbudet fra sentralen. 35 Ladeprosessen kan dermed initieres etter mottak av det valgte ytelsetilbudet i ladestasjonen.

7 6 Ifølge et fordelaktig utførelseseksempel foreslås også at ladestasjonen beregner en resterende ladetid ved hjelp av det valgte ytelsetilbudet. Ved dette er det for eksempel mulig at den resterende ladetiden vises i ladestasjonen. Det er også mulig at den resterende ladetiden kommuniseres til kjøretøyet via ladekabelen. En annen kommunikasjon av ladestasjonen til 5 kjøretøyet er også mulig. Beregningen av ladetiden kan for eksempel være en bestemmelse av en omtrentlig ladevarighet. Det kan for eksempel genereres en prognose for en ladetid ved hjelp av måledata. Denne kan avvike fra ladetidens faktiske slutt. Ifølge et fordelaktig utførelseseksempel foreslås10 at de tilpassede ytelsetilbudene vises i kjøretøyet. Til dette kan det for eksempel anvendes en flatskjermvisning, for eksempel et LCD-display. Det er også mulig at ytelsetilbudene vises på en berøringssensitiv skjerm. For å muliggjøre et spesielt enkelt utvalg av ytelsetilbudene 15 for brukeren vises disse slik at de kan velges via et brukergrensesnitt. 30 En ytterligere gjenstand er en anordning for overvåkning av elektriske kjøretøyers lading med lademidler for elektrisk forbindelse av et elektrisk kjøretøy med en ladestasjon til forsyning 20 med elektrisk energi, registreringsmidler for bestemmelse av i det minste en ladetilstand til et batteri og en ønsket ladevarighet i kjøretøyet, beregningsmidler for bestemmelse av energien som er nødvendig for å lade opp batteriet fullstendig, i kjøretøyet, kommunikasjonsmidler for kjøretøyets formidling av i det minste informasjonen om den nødvendige energien og ladevarigheten 25 til ladestasjonen, hvor kommunikasjonsmidlene er dannet for kjøretøyets mottak av minst ett ytelsetilbud som er tilpasset den oppnådde informasjonen, og som ved hjelp av informasjonen er bestemt av ladestasjonen fra en flerhet forskjellige ytelsetilbud. En ytterligere gjenstand er en fremgangsmåte for lading av elektriske kjøretøyer, der en ladestasjon forbindes med et elektrisk kjøretøy for å stille til rådighet elektrisk energi, der det i ladestasjonen mottas informasjon i det minste om energien som er nødvendig i kjøretøyet for å lade opp et batteri fullstendig, og om ladevarigheten, minst ett ytelsetilbud, 35 som er tilpasset den oppnådde informasjonen, velges ut fra forskjellige ytelsetilbud ved hjelp av informasjonen, og ladestasjonen formidler det bestemte ytelsetilbudet til kjøretøyet.

8 7 Ved dette kan ladestasjonen spørre ut tilgjengelige ytelsetilbud fra en sentral ved hjelp av den mottatte informasjonen. Sentralen kan også ved anvendelse av en kjøretøyidentifikasjon bestemme ladepreferanser til brukeren og avhengig av både ladepreferansene og informasjonen om ladetilstanden 5 og den ønskede ladevarigheten bestemme minst ett ytelsetilbud fra en flerhet. En ytterligere gjenstand er en anordning for lading av elektriske kjøretøyer med en ladestasjon som kan forbindes med et elektrisk kjøretøy for å stille til rådighet elektrisk energi, en mottaksanordning 10 anordnet i ladestasjonen for mottak av informasjon i det minste om energien som er nødvendig i kjøretøyet for å lade opp et batteri fullstendig, og om ladevarigheten, en kommunikasjonsinnretning anordnet i ladestasjonen for kommunikasjon med en sentral og for formidling av informasjonen mottatt av kjøretøyet til sentralen samt for mottak av minst ett ytelsetilbudet 15 som er tilpasset den mottatte informasjonen fra forskjellige ytelsetilbud fra sentralen, og en sendeinnretning anordnet i ladestasjonen for formidling av det minst ene bestemte ytelsetilbudet til kjøretøyet. 25 I det følgende forklares gjenstanden nærmere ved 20 hjelp av en tegning som viser utførelseseksempler. I tegningen viser: Fig. 1 et eksempel på en konstruksjon av en anordning for overvåkning av elektriske kjøretøyers lading; Fig. 2 et eksempel på et flytskjema. Fig. 1 viser et kjøretøy 2 som har et batteri 4 og en elektromotor 6. Videre viser fig. 1 en ladestasjon 8, et kommunikasjonsnett 10, et energiforsyningsnett 12 samt et kontrollsentrum (sentral) I kjøretøyet 2 er det anordnet et ladeapparat 1630 ved batteriet 4 for batteriets 4 ladestyring. Ladeapparatet 16 er forbundet med en elektrisk tilkoblingskontakt 18. Den elektriske tilkoblingskontakten 18 gjør det mulig å forbinde kjøretøyet 2 elektrisk med en tilkoblingskontakt 22 på ladestasjonen 8 via en ladekabel 20 og dermed å forsynes med elektrisk energi fra energiforsyningsnettet 12. Videre er det i kjøretøyet 2 tilveiebrakt en måleinnretning 24 som er elektrisk forbundet med batteriet 4 og ladeapparatet 16. Måleinnretningen tillater å

9 8 5 registrere batteriets 4 ladetilstand (State Of Charge, SOC). Måleinnretningen 24 er forbundet med en sentral styreenhet 26. Videre er den sentrale styreenheten 26 forbundet med en kommunikasjonsenhet 28. Utover dette er den sentrale styreenheten 26 forbundet med et berøringssensitivt display 30. Prosessen for bestemmelsen av et ønsket ytelsetilbud og ladingen av kjøretøyet fremstilles i det følgende i flyteskjemaet ifølge fig. 2. I et første trinn 30 forbindes kjøretøyet 2 ved hjelp av ladekabelen 20 elektrisk med ladestasjonen 8 via tilkoblingskontaktene og 22. Den elektriske forbindelsen detekteres ved hjelp av et sentralt styreapparat 26. I et neste trinn 32 genererer det sentrale styreapparatet 26 en brukeridentifikasjon og/eller en kjøretøyidentifikasjon som moduleres på ladekabelen 20 via kommunikasjonsenheten 28. I ladestasjonen 8 mottas de aktuelle identifikasjonsdataene og formidling til15 kontrollsenteret 14 via kommunikasjonsnettet 10. I kontrollsenteret 14 bestemmes ved hjelp av identifikasjonsdataene et sett ladepreferanser som har brukeren har abonnert på. Disse ladepreferansene kan tilsvare forskjellige tariffmodeller. Deretter bestemmes batteriets ladetilstand i et 20 trinn 36 i kjøretøyet 2 ved hjelp av måleinnretningen 24. Dessuten kan en bruker oppgi en ønsket ladevarighet via det berøringssensitive displayet 30. Ved dette kan brukeren for eksempel oppgi hvor lenge ladeprosessen skal vare. Brukeren kan også oppgi et intervall innenfor hvilket ladingen skal foregå. Brukeren kan for eksempel oppgi at ladingen skal foregå mellom klokken 22 og klokken Den sentrale styreenheten 26 mottar i trinn 38 både batteriets ladetilstand av måleinnretningen 24 og også den ønskede ladevarigheten fra det berøringssensitive displayet 30. Ved hjelp av den ønskede ladevarigheten samt ladetilstanden bestemmer den sentrale styreenheten energien som er nødvendig for å lade opp batteriet fullstendig innen det ønskede ladetidsrommet. Ved dette kan for eksempel den sentrale styreenheten 26 beregne den elektriske ytelsen som er nødvendig for å lade opp batteriet 4 fullstendig ved hjelp av ladeapparatet 16 innen den ønskede ladevarigheten. Informasjonen om den nødvendige energien eller den nødvendige ytelsen formidles fra den sentrale styreenheten til kommunikasjonsenheten i trinn 40.

10 9 Deretter krypterer kommunikasjonsenheten 28 denne informasjonen og modulerer den på ladekabelen 20. I trinn 42 mottar ladestasjonen 8 informasjonen om den nødvendige energien og ladevarigheten fra kjøretøyet 2. Ladestasjonen 5eller en kommunikasjonsenhet innbygd i ladestasjonen formidler disse dataene til sentralen 14. I sentralen 14 bestemmes deretter ved hjelp av disse dataene et tilgjengelig ytelsetilbud. Her kan det tas hensyn til kundens ladepreferanse. Det er også mulig at en ladepreferanse til en kunde kan velges uavhengig av en tariffmodell. Kunden kan for eksempel allerede ved ladeforespørselen 10oppgi en ladepreferanse som sammen med informasjonen om den nødvendige energien og ladevarigheten formidles til ladestasjonen 8 og videre til sentralen 14. Sentralen 14 bestemmer altså minst ett ytelsetilbud. Det minst ene ytelsetilbudet formidles deretter 15 i et trinn 34 fra sentralen 14 via kommunikasjonsnettet til ladestasjonen 8 og lagres temporært i ladestasjonen De bestemte ytelsetilbudene overføres i trinn 44 fra ladestasjonen 8 via ladekabelen 20 til kjøretøyet 2. Kommunikasjonsenheten 28 mottar det bestemte ytelsetilbudet og overfører informasjonen om de mulige ytelsetilbudene til den sentrale styreenheten 26. I den sentrale styreenheten 26 vises ved siden av den respektive ytelsen og energien som tilsvarer ytelsetilbudene, også en tariff, for eksempel en informasjon om kostnadene per kwh. All informasjon 25 er foretrukket inneholdt i datasettet som mottas av ladestasjonen av sentralen og formidles til kjøretøyet. Dermed er det mulig at tariffparameterne sammen med ytelsetilbudet formidles via ladekabelen 20 fra ladestasjonen 8 til kjøretøyet 2 og dermed står til rådighet i den sentrale styreenheten 26. Denne informasjonen kan også for eksempel skje ved kontroll av en look-uptabell der alle ytelsetilbudene er lagt inn tilordnet bestemte tariffparametere. I trinn 46 vises de tilgjengelige ytelsetilbudene for brukeren ved hjelp av den sentrale styreenheten 26 og det berøringssensitive 35 displayet 30. Brukeren velger i et trinn 48 det ønskede ytelsetilbudet.

11 10 10 I trinn 50 formidler kommunikasjonsenheten 28 det valgte ytelsetilbudet via ladekabelen 20 til ladestasjonen 8. Denne formidlingen kan for eksempel være en referanse til det valgte ytelsetilbudet. I ladestasjonen 8 formidles i trinn 52 det valgte ytelsetilbudet til kontrollsenteret 14 via kommunikasjonsnettet 10. Kontrollsenteret 14 påvirker ladestasjonen 8 via 5 energiforsyningsnettet 12 til forsyningen med energien eller ytelsen i henhold til ytelsetilbudet. Ytelsen som står til rådighet, spesielt den maksimale strømstyrken som står til rådighet, stilles til rådighet for kjøretøyet 2 via ladekabelen 20. I trinn 54 anvendes den elektriske ytelsen som har blitt stilt til rådighet, i ladeapparatet 16 for å lade opp batteriet 4. Under ladeprosessen kan ladetilstanden bestemmes ved den sentrale styreenheten 26 via måleinnretningen 24 og vises på det berøringssensitive displayet 30. Dessuten kan den (antatte) resterende ladevarigheten vises for brukeren ved hjelp av den sentrale styreenheten15 26 og måleinnretningen Ved hjelp av den beskrevne fremgangsmåten og den beskrevne anordningen er det mulig å gi brukeren et utvalg av forskjellige tarifftilbud for å lade sitt elektriske kjøretøy.

12 11 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for lading av elektriske kjøretøyer ved - å forbinde et elektrisk kjøretøy (2) med en ladestasjon (8) til forsyning med elektrisk energi, - å bestemme i kjøretøyet i det minste en ladetilstand 5 til et batteri (4) og en ønsket ladevarighet, - å bestemme i kjøretøyet energien som er nødvendig for å lade opp batteriet (4) fullstendig, - å formidle ut fra kjøretøyet i det minste informasjonen om den nødvendige energien og ladevarigheten til ladestasjonen (8),10 - å motta i kjøretøyet forskjellige ytelsetilbud som er tilpasset den oppnådde informasjon, og som ved hjelp av informasjonen er bestemt av ladestasjonen (8) fra en flerhet forskjellige ytelsetilbud, karakterisert ved - å velge i kjøretøyet et av de tilpassede ytelsetilbudene, og - å formidle ut fra kjøretøyet informasjonen 15 om det valgte ytelsetilbudet til ladestasjonen (8). 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at de tilpassede ytelsetilbudene inneholder minst to ytelsetilbud, hvor de minst to ytelsetilbudenes strømstyrker og/eller spenninger 20og/eller priser er forskjellige. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det beregnes i kjøretøyet en resterende ladetid ved hjelp av det valgte ytelsetilbudet. 4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert25 ved at ladestasjonen (8) stiller til rådighet en tilsvarende ytelse på en ladekabel etter mottak av informasjonen om det valgte ytelsetilbudet. 5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at ladestasjonen (8) beregner en resterende ladetid ved hjelp av det 30 valgte ytelsetilbudet. 6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at de tilpassede ytelsetilbudene vises i kjøretøyet.

13 12 7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at de tilpassede ytelsetilbudene kan velges ut via et brukergrensesnitt (30) i kjøretøyet. 8. Anordning for lading av elektriske kjøretøyer med - lademidler (16) for elektrisk forbindelse av et5elektrisk kjøretøy (2) med en ladestasjon (8) til forsyning med elektrisk energi, - registreringsmidler (24) for å bestemme i kjøretøyet i det minste en ladetilstand til et batteri (4) og en ønsket ladevarighet, 10 - beregningsmidler (26) for å bestemme i kjøretøyet energien som er nødvendig for å lade batteriet fullstendig opp, - kommunikasjonsmidler (28) for å formidle ut fra kjøretøyet i det minste informasjonen om den nødvendige energien og ladevarigheten til ladestasjonen (8), - hvor kommunikasjonsmidlene (28) er dannet for mottak i kjøretøyet av forskjellige ytelsetilbud som er tilpasset den oppnådde 15 informasjonen, og som ved hjelp av informasjonen er bestemt av ladestasjonen (8) fra en flerhet forskjellige ytelsetilbud, karakterisert ved - beregningsmiddel (26) for å velge i kjøretøyet et av de tilpassede ytelsetilbudene, og - kommunikasjonsmiddel (28) for å formidle ut 20 fra kjøretøyet informasjonen om det valgte ytelsetilbudet til ladestasjonen (8). 9. Fremgangsmåte for lading av elektriske kjøretøyer der en ladestasjon forbindes med et elektrisk kjøretøy for å stille til rådighet elektrisk energi, der - det i ladestasjonen mottas informasjon i det 25 minste om energien som er nødvendig i kjøretøyet for å lade opp et batteri fullstendig, og om ladevarigheten, 30 - det ved hjelp av den oppnådde informasjonen velges forskjellige bestemte ytelsetilbud som er tilpasset informasjonen, fra forskjellige ytelsetilbud, karakterisert ved at - det ut fra ladestasjonen formidles de bestemte ytelsetilbudene til kjøretøyet, og - det i ladestasjonen mottas informasjon om et ytelsetilbud valgt i kjøretøyet blant de bestemte ytelsetilbudene.

14 Anordning for lading av elektriske kjøretøyer med - en ladestasjon som kan forbindes med et elektrisk kjøretøy for å stille til rådighet elektrisk energi, - en mottaksanordning anordnet i ladestasjonen 5for mottak av informasjon i det minste om energien som er nødvendig i kjøretøyet for å lade opp et batteri fullstendig, og om ladevarigheten, - en kommunikasjonsinnretning anordnet i ladestasjonen for kommunikasjon med en sentral og for formidling av informasjonen mottatt fra kjøretøyet til sentralen samt for mottak av forskjellige ytelsetilbud 10 tilpasset den oppnådde informasjonen fra forskjellige ytelsetilbud fra sentralen, karakterisert ved - en sendeinnretning anordnet i ladestasjonen for formidling av de forskjellige bestemte tilpassede ytelsetilbudene til kjøretøyet, og - en mottaksinnretning anordnet i ladestasjonen for mottak av informasjon om et ytelsetilbud valgt i kjøretøyet blant de bestemte 15 ytelsetilbudene.

15 1 NO/EP

16 2 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 280042 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29C 47/38 (06.01) B29B 7/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer