(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , CN, , CN, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, ShenzhenGuangdong 18129, Kina (72) Oppfinner WU, Wenfu, Huawei Administration Building Bantion Longgang, Shenzhen Guangdong 18129, Kina WANG, Shanshan, Huawei Administration Building Bantion Longgang, Shenzhen Guangdong 18129, Kina (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte for opprettelse av ressurs ved overlevering (6) Anførte publikasjoner CN-A CN-A CN-A HUAWEI: "Handover from non 3GPP to 3GPP" 3GPP DRAFT; S , 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 60, ROUTE DES LUCIOLES ; F SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. SA WG2, no. Warsaw; , 21 March 07 ( ), XP [retrieved on ] "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; GPRS enhancements for E-UTRAN access; Release 8" 3GPP STANDARD; 3GPP TS , 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 60, ROUTE DES LUCIOLES ; F SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, no. V0..1, 1 May 07 ( ), pages 1-0, XP

2 1 Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører kommunikasjon og mer spesifikt en fremgangsmåte og en nettverksenhet for opprettelse av ressurser. BAKGRUNN [0002] For å forbedre konkurransedyktigheten til fremtidige nettverk ønsker tredje 1 2 generasjons partnerskap-prosjektet (3GPP) å arbeide med et nytt utviklet nettverk. Arkitekturen til et slikt utviklet nettverk, som er illustrert i fig. 1, omfatter: Et utviklet terrestrisk radiotilgangsnettverk (TRAN - Terrestrial Radio Access Network) basert på et universelt mobilt telekommunikasjonssystem (Universal Mobile Telecommunications System - UMTS), forkortet E-UTRAN, som utfører funksjoner knyttet til radiotilgang i utviklede nettverk; en mobilitetsstyringsenhet (Mobility Management Entity - MME) som er ansvarlig for mobilitetsstyring av kontrollplan, inkludert styring av brukerkontekst og mobilitetsstatus, tildeling av midlertidig brukeridentitet osv.; en tjener-gateway (tjener- GW), som er brukerplanankeret mellom 3GPP- og ikke-3gpp-tilgangssystemer og avslutter grensesnittet mot E-UTRAN; en gateway for pakkedatanettverk (Packet Data Network Gateway - PDN GW), også kalt anker-gateway, som er et anker på brukerplan mellom 3GPP- og ikke-3gpp-tilgangssystemene og avslutter grensesnittet mot et eksternt pakkedatanettverk (Packet Data Network - PDN); en policy- og debiteringsregelfunksjon (Policy and Charging Rule Function - PCRF), som leverer funksjoner for policykontrollavgjørelse og kontroll av flytdebitering, samt en hjemmeabonnentsserver (Home Subscriber Server - HSS), som lagrer informasjon om brukerabonnementer. 3 [0003] Det UMTS-baserte terrestriske radiotilgangsnettverket (UMTS Terrestrial Radio Access Network - UTRAN) og det globale systemet for mobile kommunikasjoner (Globel System for Mobile communications - GSM)/radiotilgangsnettverket med forbedret datarate for GSM-utvikling (Enhanced Data Rate for GSM Evolution - EDGE) (GERAN) utfører funksjoner knyttet til radiotilgang i eksisterende generelle nettverk for generelle pakkeradiotjenester (GPRS - General Packet Radio Service (GPRS)/UMTS-nettverk. En tjenestenode som støtter GRPS (GPRS Supporting Node - SGSN), utfører funksjoner som ruting og videresending, mobilitetsstyring, øktstyring, lagring av brukerinformasjon osv. i GPRS/UMTS-nettverket.

3 [0004] Ikke-3GPP IP-tilgangsnettverkene viser hovedsakelig til tilgangsnettverk som er definert av enkelte ikke-3gpp-organisasjoner, for eksempel Wireless Local Area Network (trådløst lokalnettverk - WLAN), Worldwide Interoperability for Microwave Access (verdensomfattende interoperabilitet for mikrobølgetilgang - Wimax) o.l. [000] Serveren for autentisering, autorisering og regnskapsføring (Authentication, Authorization and Accounting Server - AAA Server) utfører autentiserings-, autoriserings- og regnskapsføringsfunksjoner for brukerenheter (User Equipments - (UEer). [0006] Et behov for det utviklede nettverket er å støtte overlevering mellom et 3GPPtilgangssystem (for eksempel GERAN/UTRAN/E-UTRAN) og et ikke-3gpp-tilgangssystem (for eksempel WLAN/Wimax osv.). Overleveringsprosessen kan iverksettes gjennom en tilkoblingsprosedyre (Attach) der en UE kobles til et nytt tilgangssystem. Fig. 2 er et flytdiagram som illustrerer en prosess for overlevering fra et ikke-3gpp-tilgangssystem til et 3GPP-tilgangssystem. Overleveringsprosessen omfatter følgende trinn. 1. En UE kan kobles til et ikke-3gpp-tilgangsnettverk gjennom en ikke-3gppgateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til et system for utvikling av systemarkitektur (System Architecture Evolution - SAE). 3. UE-en kan sende en MME en melding om tilkoblingsforespørsel. 4. En autentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, MME-en og en HSS/AAAserver.. En prosess for stedsoppdatering og innhenting av abonnentdata kan utføres mellom MME-en og HSS/AAA-serveren. I denne prosessen kan MME-en oppnå informasjon om adressen til PDN-gatewayen som brukes av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet. 6. MME-en kan sende en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. 7a. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er GPRStunneleringsprotokollen (GPRS Tunneling Protocol - GTP), kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. 7b. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er Proxymobil-Internett-protokollen (Proxy Mobile Internet Protocol - PMIP), kan tjenergatewayen sende PDN-gatewayen en melding om oppdatering av Proxybindingen.

4 3 8a. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er GTPprotokollen, kan PDN-gatewayen returnere en svarmelding om opprettelse av standardbærer til tjener-gatewayen. 8b. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er PMIPprotokollen, kan PDN-gatewayen returnere en melding om kvittering for Proxybinding (Acknowledgement - ACK) til tjener-gatewayen. 9. Tjener-gatewayen kan returnere en svarmelding om opprettelse av standard bærer til MME-en.. MME-en kan utløse en prosess for oppsett av radiobæreren for å sette opp radiobæreren som tilsvarer standardbæreren, og kan også utløse en Tilkobling fullført-prosess. 1 [0007] Følgende to punkter bør noteres. (1) Prosessen for overlevering fra ikke-3gppsystemet til SAE-en eller et annet 3GPP-system (for eksempel GPRS/UMTS-system) kan bli utført gjennom tilkoblingsprosessen (men er ikke begrenset til den), og kan egentlig utføres gjennom andre prosesser. (2) Hvis tjener-gatewayen og PDN-gatewayen implementeres på samme enhet, blir meldingene mellom dem interne meldinger på enheten. 2 3 [0008] I praksis møter oppfinneren av den foreliggende oppfinnelsen følgende ulemper i den eksisterende overleveringsprosessen i kjent teknikk som er beskrevet ovenfor. 1. 3GPP-systemet trenger å hente tilbake ressursene som ble brukt av UE-en i ikke- 3GPP-systemtilgangssystemet under overlevering fra ikke-3gpp-systemet til 3GPP-systemet, men det finnes ingen slik mekanisme i den eksisterende prosessen for overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPP-systemet. 2. I en normal 3GPP-tilgangsprosess oppretter 3GPP-systemet bare en standardbærer for UE-en. Men i en tilgangsprosess under overlevering fra ikke- 3GPP-systemet til 3GPP-systemet trenger 3GPP-systemet å hente tilbake ressursene som ble brukt av UE-en i ikke-3gpp-systemtilgangssystemet. De to ovenstående tilgangsprosessene er forskjellige, og 3GPP-systemet trenger å differensiere dem, men det finnes ingen slik differensieringsmekanisme i det eksisterende 3GPP-systemet. 3. I en tilgangsprosess i det eksisterende 3GPP-systemet starter UE-en kun etablering av én standardbærer, med andre ord kan MME-en bare starte en prosess for opprettelse av standardbærer til én PDN-gateway. Hvis UE-en bruker flere PDN-gatewayer i ikke-3gpp-tilgangssystemet, kan ikke den eksisterende mekanismen fungere.

5 4 1 2 [0009] I kjent teknikk er overleveringen mellom ikke-3gpp-systemet og 3GPP-systemet en «løst koblet overlevering, med andre ord kobler UE-en seg først fra kildesystemet og utfører så overleveringen gjennom tilgangsprosessen i målsystemet. I denne overleveringen kan tjenesten bli avbrutt lenge, og kan muligens bli avslått. Det finnes ingen mekanisme i kjent teknikk som angir fremgangsmåten for å optimalisere overleveringen mellom ikke-3gpp-systemet og 3GPP-systemet slik at tjenesteavbrytelsestiden reduseres for UE-en.. Når UE-en får tilgang til et ikke-3gpp-tilgangssystem, kan ikke-3gpptilgangssystemet allokere ressurser til UE-en. Hvis det skjer unormal utkobling eller frakobling på UE-en, vil ressursene som er allokert til UE-en av ikke-3gpptilgangssystemet, ikke bli frigitt. Hvis UE-en nylig aksesserer et 3GPPtilgangssystem, trenger ressursene som ble allokert til UE-en av ikke-3gpptilgangssystemet, å bli frigjort, men det finnes ingen slik mekanisme for å håndtere dette i kjent teknikk. D1 = HUAWEI: "Handover from non 3GPP to 3GPP" 3GPP DRAFT; S , gjør rede for to mekanismer for å holde PDN SAE-gatewayen uendret ved overlevering mellom 3GPP og ikke-3gpp; fremgangsmåten forklart i D1 forutsetter at tilgangsforespørselen er en overlevering. I én mekanisme er PDN SAE-gateway-adressen lagret i en UE, og i den andre mekanismen er den lagret i en HSS/AAA-server. D2 = "3 rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; GPRS enhancements for E-UTRAN access; Release 8" forklarer opprettelsen av en dedikert bærer ut fra oppnådde PCCregler. Videre dekker D2 scenarier og aspekter både med og uten roaming, inkludert mobilitet mellom radiotilgangsteknologiene E-UTRAN og pre-e- UTRAN 3GPP, policykontrolldebitering og autentisering. SAMMENDRAG [00] Den foreliggende oppfinnelsen tar sikte på å tilveiebringe en fremgangsmåte for å opprette ressurser der en første tilgangsprosess og en overleveringsprosess for en brukerenhet (User Equipment - UE) kan differensieres for å utføre tilsvarende prosesser på ressurser. 3 [0011] En utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en fremgangsmåte for å opprette ressurser under overleveringen mellom heterogene nettverk som definert i krav 1.

6 [0012] I henhold til mekanismen for ressursopprettelse som er tilveiebrakt i utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen, kan det første nettverkselementet varsle det andre nettverkselementet på prosesstypens nettverksside for opprettelse av ressurser for UE-en, og det andre nettverkselementet kan utføre en prosess for opprettelse av ressurser for UE-en i henhold til prosesstypen. Dermed er det mulig å løse problemet i kjent teknikk om at gatewayen på nettverkssiden (dvs. det andre nettverkselementet) ikke kan differensiere ulike tilgangsforespørsler (dvs. forespørselen om første tilgang og tilgangsforespørselen som er forårsaket av overlevering mellom tilgangssystemer) og dermed ikke kan opprette de tilsvarende ressursene med hensyn til de forskjellige tilgangsforespørslene. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0013] Fig. 1 er et skjematisk diagram som illustrerer arkitekturen til et utviklet nettverkssystem i kjent teknikk; Fig. 2 er et flytdiagram som illustrerer en prosess for overlevering fra et ikke- 3GPP-system til et 3GPP-system i kjent teknikk; Fig. 3 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen; Fig. 4 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en andre utførelsesform; Fig. er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en tredje utførelsesform; Fig. 6 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en fjerde utførelsesform; Fig. 7 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en femte utførelsesform; Fig. 8 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en sjette utførelsesform; Fig. 9 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en sjuende utførelsesform; Fig. er et blokkdiagram som illustrerer en første nettverksenhet i henhold til en utførelsesform; Fig. 11 er et blokkdiagram som illustrerer en andre nettverksenhet i henhold til en utførelsesform;

7 6 Fig. 12 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for sletting av ressurser i henhold til en åttende utførelsesform; Fig. 13 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for sletting av ressurser i henhold til en niende utførelsesform; Fig. 14 er et blokkdiagram som illustrerer en tredje nettverksenhet i henhold til en utførelsesform; og Fig. 1 er et blokkdiagram som illustrerer en fjerde nettverksenhet i henhold til en utførelsesform. DETALJERT BESKRIVELSE Første utførelsesform [0014] Når et første nettverkselement på nettverkssiden sender en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer (eller en forespørsel om opprettelse av standard kontekst for pakkedataprotokoll (PDP), kan meldingen inkludere et flagg som angir prosesstypen for opprettelse av bærer (eller for opprettelse av PDPkontekst). Tjener-gatewayen kan sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer (eller en forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst), der meldingen inkluderer et flagg som angir prosesstypen. Etter mottak av meldingen kan PDN-gatewayen utføre forskjellige prosesser i samsvar med flagget. Fig. 3 illustrerer en spesifikk prosess som omfatter følgende trinn. 1. En UE kan få tilgang til et ikke-3gpp-tilgangsnettverk gjennom en ikke-3gppgateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til et 3GPPtilgangssystem. 3. UE-en kan sende et første nettverkselement på nettverkssiden en melding med forespørsel om tilkobling for utførelse av en prosess for overlevering fra ikke- 3GPP- til 3GPP-tilgangssystemet. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan være en MME i et system for systemarkitekturutvikling (System Architecture Evolution - SAE), og kan være en node som støtter GPRS (SGSN) i et GPRS/UMTS-system. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan fastsette hvorvidt den mottatte tilgangsforespørselen er en overleveringsforespørsel fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til 3GPPtilgangssystemet eller en forespørsel om normal tilgang (også kalt en forespørsel om første tilgang) gjennom følgende tiltak.

8 (1) Hvis prosessen for overlevering av ikke-3gpp-tilgangssystemet til 3GPPtilgangssystemet også utføres gjennom tilkoblingsprosessen, kan et tilkoblingstypefelt bli inkludert i meldingen med forespørsel om tilkobling for å angi forskjellige tilgangstyper. For eksempel kan tilkoblingstypefeltet settes til å være første tilkobling for en normal tilgang og til å være overleveringstilkobling for en overleveringstilgang. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan skjelne ulike tilgangsprosesser i henhold til tilkoblingstypefeltet i meldingen med forespørsel om tilkobling. (2) Hvis UE-en lagrer informasjonen om adressen til PDN-gatewayen som UEen bruker ved tilgang til et 3GPP- eller ikke-3gpp-system, er det mulig at meldingen med tilkoblingsforespørsel i prosessen for normal tilgang ikke inkluderer informasjon om PDN-gatewayens adresse, og meldingen med tilkoblingsforespørsel i prosessen for overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPPtilgangssystemet kan inkludere informasjon om PDN-gatewayens adresse. Etter at meldingen med tilkoblingsforespørsel er mottatt, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden fastsette hvorvidt tilgangsforespørselen er en forespørsel om normal tilgang eller en tilgangsforespørsel forårsaket av overlevering, alt etter hvorvidt meldingen med tilkoblingsforespørsel inkluderer informasjon om PDN-gatewayens adresse. (3) Hvis prosessen for overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPP-tilgangssystemet for eksempel utføres via en egen prosess i stedet for tilkoblingsprosessen, kan UE-en sende det første nettverkselementet på nettverkssiden en melding med forespørsel om ikke-3gpp til 3GPP-overlevering, som ber MME-en om å utføre prosessen med overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPP-tilgangssystemet. 4. En autentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, det første nettverkselementet på nettverkssiden og en HSS/AAA-server.. En prosess for stedsoppdatering og innhenting av abonnentdata kan utføres mellom det første nettverkselementet på nettverkssiden og HSS/AAA-serveren. I denne prosessen kan det første nettverkselementet på nettverkssiden oppnå informasjon om adressen til PDN-gatewayen som brukes av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet. 6. For en normal tilgangsprosess kan det første nettverkselementet på nettverkssiden velge en PDN-gateway for UE-en i henhold til et standard tilgangspunktnavn (APN) i abonnentdataene. I en prosess med overleveringstilgang kan det første nettverkselementet på nettverkssiden bruke PDN-gatewayen som ble brukt av UE-en i ikke-3gpp-tilgangssystemet (det første nettverkselementet på nettverkssiden kan oppnå informasjon om PDN-

9 gatewayens adresse fra HSS/AAA-serveren, eller HSS/AAA-serveren kan sende det første nettverkselementet på nettverkssiden den lagrede informasjonen om PDN-gatewayens adresse). Hvis 3GPP-systemet er et SAE-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. Hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTS-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende tjener-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for bæreropprettelse. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er angitt nedenfor. (1) Flagget kan være et «opprettelsestype»-flagg. «Opprettelsestype»-flagget kan settes på «Første opprettelse» for en prosess for normal tilgang og på «Overleveringsopprettelse» for en prosess for overleveringstilgang. (2) Flagget kan være en «Årsak»-verdi. Årsaksverdien kan settes på «Første» for en prosess for normal tilgang og på «Overlevering» for en prosess for overleveringstilgang. (3) Flagget kan være et «Overleveringsindikasjon»-flagg. For en prosess med overleveringstilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden, omfatte overleveringsindikasjonsflagget som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en overleveringstilgang. For en prosess med normal tilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden. (4) Flagget kan være et «Første indikasjon»-flagg. For en prosess med normal tilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden, omfatte det første indikasjonsflagget som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en normal tilgang. For en prosess med overleveringstilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden. 7. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er GTPprotokollen og 3GPP-systemet er et SAE-system, kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer; hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTS-system, kan tjener-gatewayen sende PDNgatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for

10 bæreropprettelse. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er angitt nedenfor. (1) Flagget kan være et «opprettelsestype»-flagg. «Opprettelsestype»-flagget kan settes på «Første opprettelse» for en prosess for normal tilgang og på «Overleveringsopprettelse» for en prosess for overleveringstilgang. (2) Flagget kan være en «Årsak»-verdi. Årsaksverdien kan settes på «Første» for en prosess for normal tilgang og på «Overlevering» for en prosess for overleveringstilgang. (3) Flagget kan være et «Overleveringsindikasjon»-flagg. For en prosess med overleveringstilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av tjenergatewayen, omfatte overleveringsindikasjonsflagget som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en overleveringstilgang. For en prosess med normal tilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som er sendt av tjener-gatewayen. (4) Flagget kan være et «Første indikasjon»-flagg. For en prosess med normal tilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av tjener-gatewayen, omfatte flagget for første indikasjon som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en normal tilgang. For en prosess med overleveringstilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som sendes av tjener-gatewayen. 8. Etter mottak av forespørselsmeldingen kan PDN-gatewayen bestemme prosesstypen for bæreropprettelse i samsvar med flagget i meldingen, og kan utføre forskjellige prosesser i henhold til denne typen, som følger. (1) Hvis bæreropprettelsesprosessens type tilsier opprettelse av bærer for en normal tilgang, kan PDN-gatewayen spørre om reglene for policy- og debiteringskontroll (Policy and Charging Control - PCC) for UE-en finnes i PDN-gatewayen. Hvis reglene finnes i PDN-gatewayen, kan den slette PCCreglene for UE-en samtidig som den gir en PCRF melding om å slette de lagrede PCC-reglene. I mellomtiden kan PDN-gatewayen starte en prosess for frigjøring av ressurser i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket for å frigjøre ressursene i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket. (2) Hvis bæreropprettelsesprosessens type tilsier opprettelse av bærer for en overleveringstilgang, kan PDN-gatewayen oppnå UE-ens PCC-regler som er lagret i PDN-gatewayen. PDN-gatewayen kan fastsette hvorvidt PCC-reglene avhenger av tilgangstypen i et nettverk basert på IP-tilkoblingstilgang (IP- Connectivity Access Network - IP-CAN); hvis PCC-reglene avhenger av tilgangstypen, kan PDN-gatewayen kontakte PCRF-en for å oppnå endrede

11 1 PCC-regler. I mellomtiden kan PDN-gatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket. 9. PDN-gatewayen kan returnere en svarmelding om opprettelse av standardbærer til tjener-gatewayen.. Tjener-gatewayen kan returnere en svarmelding om opprettelse av standardbærer til det første nettverkselementet på nettverkssiden. 11. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan starte en prosess for opprettelse av radiobærer for å opprette radiobæreren som svarer til standardbæreren, og kan starte en Tilkobling fullført-prosess. 12. Hvis tilgangsprosesstypen er en tilgangsprosess som er forårsaket av overleveringen, kan PDN-gatewayen starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de lagrede eller endrede PCC-reglene, for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord, for å opprette ressursene i 3GPP-systemet som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-ikke-3gpp-tilgangssystemet. 2 [001] Følgende bør noteres. (1) Hvis tjener-gatewayen og PDN-gatewayen implementeres på samme enhet, blir meldingene mellom dem interne meldinger på enheten. (2) Trinn 12 og 9 utføres ikke nødvendigvis i en bestemt rekkefølge, men kan utføres i en hvilken som helst rekkefølge. (3) Dersom ingen type for bæreropprettelsesprosess er inkludert i meldingen, hvis PDN-gatewayen finner at PCC-reglene for UE-en er lagret i PDN-gatewayen etter at denne mottar meldingen fra tjener-gatewayen, kan PDN-gatewayen starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de lagrede eller endrede PCC-reglene (PDN-gatewayen kan kontakte PCRF-en for å oppnå de endrede PCC-reglene), for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord for å opprette ressursene i 3GPP-systemet som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-ikke-3gpp-tilgangssystemet. I mellomtiden kan PDNgatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-ikke-3gpptilgangsnettverket. Utførelsesform 2 3 [0016] Et første nettverkselement på nettverkssiden kan sende en tjener-gateway en forespørsel om opprettelse av standardbærer (eller en forespørsel om opprettelse av standard PDP-kontekst) som omfatter et flagg som angir prosesstype for

12 bæreropprettelse (eller prosesstypen for opprettelse av PDP-kontekst). Tjenergatewayen kan sende en PDN-gateway en melding om oppdatering av Proxy-binding, som inkluderer et flagg for å angi prosesstypen. Etter mottak av meldingen kan PDNgatewayen utføre forskjellige prosesser i samsvar med flagget. Fig. 4 illustrerer en spesifikk prosess som omfatter følgende trinn. 1. En UE kan få tilgang til et ikke-3gpp-tilgangsnettverk gjennom en ikke-3gppgateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til et 3GPPtilgangssystem. 3. UE-en kan sende et første nettverkselement på nettverkssiden en melding med forespørsel om tilkobling for utførelse av en prosess for overlevering fra ikke- 3GPP- til 3GPP-tilgangssystemet. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan være en MME i et SAE-system, og kan være en SGSN i et GPRS/UMTSsystem. 4. En autentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, det første nettverkselementet på nettverkssiden og en HSS/AAA-server.. En prosess for stedsoppdatering og innhenting av abonnentdata kan utføres mellom det første nettverkselementet på nettverkssiden og HSS/AAA-serveren. I denne prosessen kan det første nettverkselementet på nettverkssiden oppnå informasjon om adressen til PDN-gatewayen som brukes av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet. 6. For en prosess for normal tilgang kan det første nettverkselementet på nettverkssiden velge en PDN-gateway for UE-en i henhold til et standard APN i abonnentdataene. I en prosess med overleveringstilgang kan det første nettverkselementet på nettverkssiden bruke PDN-gatewayen som ble brukt av UE-en i ikke-3gpp-tilgangssystemet (det første nettverkselementet på nettverkssiden kan oppnå informasjon om PDN-gatewayens adresse fra HSS/AAA-serveren, eller HSS/AAA-serveren kan sende det første nettverkselementet på nettverkssiden den lagrede informasjonen om PDNgatewayens adresse). Hvis 3GPP-systemet er et SAE-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. Hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTS-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende tjener-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi bæreropprettelsesprosessens type. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er lik tiltakene i den første utførelsesformen.

13 Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er PMIPprotokollen, kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding om oppdatering av Proxy-binding. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for oppdatering av binding. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er angitt nedenfor. (1) Flagget kan være et «bindingstype»-flagg. «Bindingstype»-flagget kan settes på «Første binding» for en prosess for normal tilgang og på «Overleveringsbinding» for en prosess for overleveringstilgang. (2) Flagget kan være en «Årsak»-verdi. Årsaksverdien kan settes på «Første» for en prosess for normal tilgang og på «Overlevering» for en prosess for (3) Flagget kan være et «Overleveringsindikasjon»-flagg. For en prosess med overleveringstilgang kan meldingen som sendes av tjener-gatewayen, omfatte overleveringsindikasjonsflagget som angir at meldingen er forårsaket av en overleveringstilgang. For en prosess med normal tilgang inkluderes ikke dette flagget i meldingen som sendes av tjener-gatewayen. (4) Flagget kan være et «Første indikasjon»-flagg. For en prosess med normal tilgang kan meldingen som sendes av tjener-gatewayen, omfatte flagget for første indikasjon som angir at meldingen er forårsaket av en normal tilgang. For en prosess med overleveringstilgang inkluderes ikke dette flagget i meldingen som sendes av tjener-gatewayen a. Dette trinnet kan utføres som følger. Ingen endring er foretatt i meldingen om oppdatering av Proxy-bindingen. Ved overleveringstilgang kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding om forespørsel om gjenopprettelse av bærer (hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTSsystem) eller om gjenopprettelse av PDP-kontekst) (hvis 3GPP-systemet er et SAE-system) for å be PDN-gatewayen om å gjenopprette bæreren som brukes av UE-en. 8. Etter å ha mottatt meldingen om oppdatering av Proxy-bindingen kan PDNgatewayen fastsette prosesstypen for oppdatering av bindingen i samsvar med flagget i denne meldingen, eller PDN-gatewayen kan fastsette hvorvidt meldingen med forespørsel om gjenopprettelse av bæreren er motatt, og deretter kan PDNgatewayen utføre forskjellige prosesser alt etter prosesstype for å oppdatere bindingen eller alt etter hvorvidt meldingen med forespørsel om gjenopprettelse av bæreren er mottatt som følger. (1) Hvis prosesstypen for oppdatering av binding i meldingen om oppdatering av Proxy-binding angir at bindingen for normal tilgang skal oppdateres, kan