(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , CN, , CN, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, ShenzhenGuangdong 18129, Kina (72) Oppfinner WU, Wenfu, Huawei Administration Building Bantion Longgang, Shenzhen Guangdong 18129, Kina WANG, Shanshan, Huawei Administration Building Bantion Longgang, Shenzhen Guangdong 18129, Kina (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte for opprettelse av ressurs ved overlevering (6) Anførte publikasjoner CN-A CN-A CN-A HUAWEI: "Handover from non 3GPP to 3GPP" 3GPP DRAFT; S , 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 60, ROUTE DES LUCIOLES ; F SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. SA WG2, no. Warsaw; , 21 March 07 ( ), XP [retrieved on ] "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; GPRS enhancements for E-UTRAN access; Release 8" 3GPP STANDARD; 3GPP TS , 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 60, ROUTE DES LUCIOLES ; F SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, no. V0..1, 1 May 07 ( ), pages 1-0, XP

2 1 Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører kommunikasjon og mer spesifikt en fremgangsmåte og en nettverksenhet for opprettelse av ressurser. BAKGRUNN [0002] For å forbedre konkurransedyktigheten til fremtidige nettverk ønsker tredje 1 2 generasjons partnerskap-prosjektet (3GPP) å arbeide med et nytt utviklet nettverk. Arkitekturen til et slikt utviklet nettverk, som er illustrert i fig. 1, omfatter: Et utviklet terrestrisk radiotilgangsnettverk (TRAN - Terrestrial Radio Access Network) basert på et universelt mobilt telekommunikasjonssystem (Universal Mobile Telecommunications System - UMTS), forkortet E-UTRAN, som utfører funksjoner knyttet til radiotilgang i utviklede nettverk; en mobilitetsstyringsenhet (Mobility Management Entity - MME) som er ansvarlig for mobilitetsstyring av kontrollplan, inkludert styring av brukerkontekst og mobilitetsstatus, tildeling av midlertidig brukeridentitet osv.; en tjener-gateway (tjener- GW), som er brukerplanankeret mellom 3GPP- og ikke-3gpp-tilgangssystemer og avslutter grensesnittet mot E-UTRAN; en gateway for pakkedatanettverk (Packet Data Network Gateway - PDN GW), også kalt anker-gateway, som er et anker på brukerplan mellom 3GPP- og ikke-3gpp-tilgangssystemene og avslutter grensesnittet mot et eksternt pakkedatanettverk (Packet Data Network - PDN); en policy- og debiteringsregelfunksjon (Policy and Charging Rule Function - PCRF), som leverer funksjoner for policykontrollavgjørelse og kontroll av flytdebitering, samt en hjemmeabonnentsserver (Home Subscriber Server - HSS), som lagrer informasjon om brukerabonnementer. 3 [0003] Det UMTS-baserte terrestriske radiotilgangsnettverket (UMTS Terrestrial Radio Access Network - UTRAN) og det globale systemet for mobile kommunikasjoner (Globel System for Mobile communications - GSM)/radiotilgangsnettverket med forbedret datarate for GSM-utvikling (Enhanced Data Rate for GSM Evolution - EDGE) (GERAN) utfører funksjoner knyttet til radiotilgang i eksisterende generelle nettverk for generelle pakkeradiotjenester (GPRS - General Packet Radio Service (GPRS)/UMTS-nettverk. En tjenestenode som støtter GRPS (GPRS Supporting Node - SGSN), utfører funksjoner som ruting og videresending, mobilitetsstyring, øktstyring, lagring av brukerinformasjon osv. i GPRS/UMTS-nettverket.

3 [0004] Ikke-3GPP IP-tilgangsnettverkene viser hovedsakelig til tilgangsnettverk som er definert av enkelte ikke-3gpp-organisasjoner, for eksempel Wireless Local Area Network (trådløst lokalnettverk - WLAN), Worldwide Interoperability for Microwave Access (verdensomfattende interoperabilitet for mikrobølgetilgang - Wimax) o.l. [000] Serveren for autentisering, autorisering og regnskapsføring (Authentication, Authorization and Accounting Server - AAA Server) utfører autentiserings-, autoriserings- og regnskapsføringsfunksjoner for brukerenheter (User Equipments - (UEer). [0006] Et behov for det utviklede nettverket er å støtte overlevering mellom et 3GPPtilgangssystem (for eksempel GERAN/UTRAN/E-UTRAN) og et ikke-3gpp-tilgangssystem (for eksempel WLAN/Wimax osv.). Overleveringsprosessen kan iverksettes gjennom en tilkoblingsprosedyre (Attach) der en UE kobles til et nytt tilgangssystem. Fig. 2 er et flytdiagram som illustrerer en prosess for overlevering fra et ikke-3gpp-tilgangssystem til et 3GPP-tilgangssystem. Overleveringsprosessen omfatter følgende trinn. 1. En UE kan kobles til et ikke-3gpp-tilgangsnettverk gjennom en ikke-3gppgateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til et system for utvikling av systemarkitektur (System Architecture Evolution - SAE). 3. UE-en kan sende en MME en melding om tilkoblingsforespørsel. 4. En autentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, MME-en og en HSS/AAAserver.. En prosess for stedsoppdatering og innhenting av abonnentdata kan utføres mellom MME-en og HSS/AAA-serveren. I denne prosessen kan MME-en oppnå informasjon om adressen til PDN-gatewayen som brukes av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet. 6. MME-en kan sende en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. 7a. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er GPRStunneleringsprotokollen (GPRS Tunneling Protocol - GTP), kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. 7b. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er Proxymobil-Internett-protokollen (Proxy Mobile Internet Protocol - PMIP), kan tjenergatewayen sende PDN-gatewayen en melding om oppdatering av Proxybindingen.

4 3 8a. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er GTPprotokollen, kan PDN-gatewayen returnere en svarmelding om opprettelse av standardbærer til tjener-gatewayen. 8b. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er PMIPprotokollen, kan PDN-gatewayen returnere en melding om kvittering for Proxybinding (Acknowledgement - ACK) til tjener-gatewayen. 9. Tjener-gatewayen kan returnere en svarmelding om opprettelse av standard bærer til MME-en.. MME-en kan utløse en prosess for oppsett av radiobæreren for å sette opp radiobæreren som tilsvarer standardbæreren, og kan også utløse en Tilkobling fullført-prosess. 1 [0007] Følgende to punkter bør noteres. (1) Prosessen for overlevering fra ikke-3gppsystemet til SAE-en eller et annet 3GPP-system (for eksempel GPRS/UMTS-system) kan bli utført gjennom tilkoblingsprosessen (men er ikke begrenset til den), og kan egentlig utføres gjennom andre prosesser. (2) Hvis tjener-gatewayen og PDN-gatewayen implementeres på samme enhet, blir meldingene mellom dem interne meldinger på enheten. 2 3 [0008] I praksis møter oppfinneren av den foreliggende oppfinnelsen følgende ulemper i den eksisterende overleveringsprosessen i kjent teknikk som er beskrevet ovenfor. 1. 3GPP-systemet trenger å hente tilbake ressursene som ble brukt av UE-en i ikke- 3GPP-systemtilgangssystemet under overlevering fra ikke-3gpp-systemet til 3GPP-systemet, men det finnes ingen slik mekanisme i den eksisterende prosessen for overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPP-systemet. 2. I en normal 3GPP-tilgangsprosess oppretter 3GPP-systemet bare en standardbærer for UE-en. Men i en tilgangsprosess under overlevering fra ikke- 3GPP-systemet til 3GPP-systemet trenger 3GPP-systemet å hente tilbake ressursene som ble brukt av UE-en i ikke-3gpp-systemtilgangssystemet. De to ovenstående tilgangsprosessene er forskjellige, og 3GPP-systemet trenger å differensiere dem, men det finnes ingen slik differensieringsmekanisme i det eksisterende 3GPP-systemet. 3. I en tilgangsprosess i det eksisterende 3GPP-systemet starter UE-en kun etablering av én standardbærer, med andre ord kan MME-en bare starte en prosess for opprettelse av standardbærer til én PDN-gateway. Hvis UE-en bruker flere PDN-gatewayer i ikke-3gpp-tilgangssystemet, kan ikke den eksisterende mekanismen fungere.

5 4 1 2 [0009] I kjent teknikk er overleveringen mellom ikke-3gpp-systemet og 3GPP-systemet en «løst koblet overlevering, med andre ord kobler UE-en seg først fra kildesystemet og utfører så overleveringen gjennom tilgangsprosessen i målsystemet. I denne overleveringen kan tjenesten bli avbrutt lenge, og kan muligens bli avslått. Det finnes ingen mekanisme i kjent teknikk som angir fremgangsmåten for å optimalisere overleveringen mellom ikke-3gpp-systemet og 3GPP-systemet slik at tjenesteavbrytelsestiden reduseres for UE-en.. Når UE-en får tilgang til et ikke-3gpp-tilgangssystem, kan ikke-3gpptilgangssystemet allokere ressurser til UE-en. Hvis det skjer unormal utkobling eller frakobling på UE-en, vil ressursene som er allokert til UE-en av ikke-3gpptilgangssystemet, ikke bli frigitt. Hvis UE-en nylig aksesserer et 3GPPtilgangssystem, trenger ressursene som ble allokert til UE-en av ikke-3gpptilgangssystemet, å bli frigjort, men det finnes ingen slik mekanisme for å håndtere dette i kjent teknikk. D1 = HUAWEI: "Handover from non 3GPP to 3GPP" 3GPP DRAFT; S , gjør rede for to mekanismer for å holde PDN SAE-gatewayen uendret ved overlevering mellom 3GPP og ikke-3gpp; fremgangsmåten forklart i D1 forutsetter at tilgangsforespørselen er en overlevering. I én mekanisme er PDN SAE-gateway-adressen lagret i en UE, og i den andre mekanismen er den lagret i en HSS/AAA-server. D2 = "3 rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; GPRS enhancements for E-UTRAN access; Release 8" forklarer opprettelsen av en dedikert bærer ut fra oppnådde PCCregler. Videre dekker D2 scenarier og aspekter både med og uten roaming, inkludert mobilitet mellom radiotilgangsteknologiene E-UTRAN og pre-e- UTRAN 3GPP, policykontrolldebitering og autentisering. SAMMENDRAG [00] Den foreliggende oppfinnelsen tar sikte på å tilveiebringe en fremgangsmåte for å opprette ressurser der en første tilgangsprosess og en overleveringsprosess for en brukerenhet (User Equipment - UE) kan differensieres for å utføre tilsvarende prosesser på ressurser. 3 [0011] En utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en fremgangsmåte for å opprette ressurser under overleveringen mellom heterogene nettverk som definert i krav 1.

6 [0012] I henhold til mekanismen for ressursopprettelse som er tilveiebrakt i utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen, kan det første nettverkselementet varsle det andre nettverkselementet på prosesstypens nettverksside for opprettelse av ressurser for UE-en, og det andre nettverkselementet kan utføre en prosess for opprettelse av ressurser for UE-en i henhold til prosesstypen. Dermed er det mulig å løse problemet i kjent teknikk om at gatewayen på nettverkssiden (dvs. det andre nettverkselementet) ikke kan differensiere ulike tilgangsforespørsler (dvs. forespørselen om første tilgang og tilgangsforespørselen som er forårsaket av overlevering mellom tilgangssystemer) og dermed ikke kan opprette de tilsvarende ressursene med hensyn til de forskjellige tilgangsforespørslene. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0013] Fig. 1 er et skjematisk diagram som illustrerer arkitekturen til et utviklet nettverkssystem i kjent teknikk; Fig. 2 er et flytdiagram som illustrerer en prosess for overlevering fra et ikke- 3GPP-system til et 3GPP-system i kjent teknikk; Fig. 3 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen; Fig. 4 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en andre utførelsesform; Fig. er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en tredje utførelsesform; Fig. 6 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en fjerde utførelsesform; Fig. 7 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en femte utførelsesform; Fig. 8 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en sjette utførelsesform; Fig. 9 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for opprettelse av ressurser i henhold til en sjuende utførelsesform; Fig. er et blokkdiagram som illustrerer en første nettverksenhet i henhold til en utførelsesform; Fig. 11 er et blokkdiagram som illustrerer en andre nettverksenhet i henhold til en utførelsesform;

7 6 Fig. 12 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for sletting av ressurser i henhold til en åttende utførelsesform; Fig. 13 er et flytdiagram som illustrerer en signaliserende vekselvirkningsprosess for sletting av ressurser i henhold til en niende utførelsesform; Fig. 14 er et blokkdiagram som illustrerer en tredje nettverksenhet i henhold til en utførelsesform; og Fig. 1 er et blokkdiagram som illustrerer en fjerde nettverksenhet i henhold til en utførelsesform. DETALJERT BESKRIVELSE Første utførelsesform [0014] Når et første nettverkselement på nettverkssiden sender en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer (eller en forespørsel om opprettelse av standard kontekst for pakkedataprotokoll (PDP), kan meldingen inkludere et flagg som angir prosesstypen for opprettelse av bærer (eller for opprettelse av PDPkontekst). Tjener-gatewayen kan sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer (eller en forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst), der meldingen inkluderer et flagg som angir prosesstypen. Etter mottak av meldingen kan PDN-gatewayen utføre forskjellige prosesser i samsvar med flagget. Fig. 3 illustrerer en spesifikk prosess som omfatter følgende trinn. 1. En UE kan få tilgang til et ikke-3gpp-tilgangsnettverk gjennom en ikke-3gppgateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til et 3GPPtilgangssystem. 3. UE-en kan sende et første nettverkselement på nettverkssiden en melding med forespørsel om tilkobling for utførelse av en prosess for overlevering fra ikke- 3GPP- til 3GPP-tilgangssystemet. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan være en MME i et system for systemarkitekturutvikling (System Architecture Evolution - SAE), og kan være en node som støtter GPRS (SGSN) i et GPRS/UMTS-system. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan fastsette hvorvidt den mottatte tilgangsforespørselen er en overleveringsforespørsel fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til 3GPPtilgangssystemet eller en forespørsel om normal tilgang (også kalt en forespørsel om første tilgang) gjennom følgende tiltak.

8 (1) Hvis prosessen for overlevering av ikke-3gpp-tilgangssystemet til 3GPPtilgangssystemet også utføres gjennom tilkoblingsprosessen, kan et tilkoblingstypefelt bli inkludert i meldingen med forespørsel om tilkobling for å angi forskjellige tilgangstyper. For eksempel kan tilkoblingstypefeltet settes til å være første tilkobling for en normal tilgang og til å være overleveringstilkobling for en overleveringstilgang. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan skjelne ulike tilgangsprosesser i henhold til tilkoblingstypefeltet i meldingen med forespørsel om tilkobling. (2) Hvis UE-en lagrer informasjonen om adressen til PDN-gatewayen som UEen bruker ved tilgang til et 3GPP- eller ikke-3gpp-system, er det mulig at meldingen med tilkoblingsforespørsel i prosessen for normal tilgang ikke inkluderer informasjon om PDN-gatewayens adresse, og meldingen med tilkoblingsforespørsel i prosessen for overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPPtilgangssystemet kan inkludere informasjon om PDN-gatewayens adresse. Etter at meldingen med tilkoblingsforespørsel er mottatt, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden fastsette hvorvidt tilgangsforespørselen er en forespørsel om normal tilgang eller en tilgangsforespørsel forårsaket av overlevering, alt etter hvorvidt meldingen med tilkoblingsforespørsel inkluderer informasjon om PDN-gatewayens adresse. (3) Hvis prosessen for overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPP-tilgangssystemet for eksempel utføres via en egen prosess i stedet for tilkoblingsprosessen, kan UE-en sende det første nettverkselementet på nettverkssiden en melding med forespørsel om ikke-3gpp til 3GPP-overlevering, som ber MME-en om å utføre prosessen med overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPP-tilgangssystemet. 4. En autentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, det første nettverkselementet på nettverkssiden og en HSS/AAA-server.. En prosess for stedsoppdatering og innhenting av abonnentdata kan utføres mellom det første nettverkselementet på nettverkssiden og HSS/AAA-serveren. I denne prosessen kan det første nettverkselementet på nettverkssiden oppnå informasjon om adressen til PDN-gatewayen som brukes av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet. 6. For en normal tilgangsprosess kan det første nettverkselementet på nettverkssiden velge en PDN-gateway for UE-en i henhold til et standard tilgangspunktnavn (APN) i abonnentdataene. I en prosess med overleveringstilgang kan det første nettverkselementet på nettverkssiden bruke PDN-gatewayen som ble brukt av UE-en i ikke-3gpp-tilgangssystemet (det første nettverkselementet på nettverkssiden kan oppnå informasjon om PDN-

9 gatewayens adresse fra HSS/AAA-serveren, eller HSS/AAA-serveren kan sende det første nettverkselementet på nettverkssiden den lagrede informasjonen om PDN-gatewayens adresse). Hvis 3GPP-systemet er et SAE-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. Hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTS-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende tjener-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for bæreropprettelse. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er angitt nedenfor. (1) Flagget kan være et «opprettelsestype»-flagg. «Opprettelsestype»-flagget kan settes på «Første opprettelse» for en prosess for normal tilgang og på «Overleveringsopprettelse» for en prosess for overleveringstilgang. (2) Flagget kan være en «Årsak»-verdi. Årsaksverdien kan settes på «Første» for en prosess for normal tilgang og på «Overlevering» for en prosess for overleveringstilgang. (3) Flagget kan være et «Overleveringsindikasjon»-flagg. For en prosess med overleveringstilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden, omfatte overleveringsindikasjonsflagget som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en overleveringstilgang. For en prosess med normal tilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden. (4) Flagget kan være et «Første indikasjon»-flagg. For en prosess med normal tilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden, omfatte det første indikasjonsflagget som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en normal tilgang. For en prosess med overleveringstilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som sendes av det første nettverkselementet på nettverkssiden. 7. Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er GTPprotokollen og 3GPP-systemet er et SAE-system, kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer; hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTS-system, kan tjener-gatewayen sende PDNgatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for

10 bæreropprettelse. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er angitt nedenfor. (1) Flagget kan være et «opprettelsestype»-flagg. «Opprettelsestype»-flagget kan settes på «Første opprettelse» for en prosess for normal tilgang og på «Overleveringsopprettelse» for en prosess for overleveringstilgang. (2) Flagget kan være en «Årsak»-verdi. Årsaksverdien kan settes på «Første» for en prosess for normal tilgang og på «Overlevering» for en prosess for overleveringstilgang. (3) Flagget kan være et «Overleveringsindikasjon»-flagg. For en prosess med overleveringstilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av tjenergatewayen, omfatte overleveringsindikasjonsflagget som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en overleveringstilgang. For en prosess med normal tilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som er sendt av tjener-gatewayen. (4) Flagget kan være et «Første indikasjon»-flagg. For en prosess med normal tilgang kan forespørselsmeldingen som sendes av tjener-gatewayen, omfatte flagget for første indikasjon som angir at forespørselsmeldingen er forårsaket av en normal tilgang. For en prosess med overleveringstilgang inkluderes ikke dette flagget i forespørselsmeldingen som sendes av tjener-gatewayen. 8. Etter mottak av forespørselsmeldingen kan PDN-gatewayen bestemme prosesstypen for bæreropprettelse i samsvar med flagget i meldingen, og kan utføre forskjellige prosesser i henhold til denne typen, som følger. (1) Hvis bæreropprettelsesprosessens type tilsier opprettelse av bærer for en normal tilgang, kan PDN-gatewayen spørre om reglene for policy- og debiteringskontroll (Policy and Charging Control - PCC) for UE-en finnes i PDN-gatewayen. Hvis reglene finnes i PDN-gatewayen, kan den slette PCCreglene for UE-en samtidig som den gir en PCRF melding om å slette de lagrede PCC-reglene. I mellomtiden kan PDN-gatewayen starte en prosess for frigjøring av ressurser i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket for å frigjøre ressursene i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket. (2) Hvis bæreropprettelsesprosessens type tilsier opprettelse av bærer for en overleveringstilgang, kan PDN-gatewayen oppnå UE-ens PCC-regler som er lagret i PDN-gatewayen. PDN-gatewayen kan fastsette hvorvidt PCC-reglene avhenger av tilgangstypen i et nettverk basert på IP-tilkoblingstilgang (IP- Connectivity Access Network - IP-CAN); hvis PCC-reglene avhenger av tilgangstypen, kan PDN-gatewayen kontakte PCRF-en for å oppnå endrede

11 1 PCC-regler. I mellomtiden kan PDN-gatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket. 9. PDN-gatewayen kan returnere en svarmelding om opprettelse av standardbærer til tjener-gatewayen.. Tjener-gatewayen kan returnere en svarmelding om opprettelse av standardbærer til det første nettverkselementet på nettverkssiden. 11. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan starte en prosess for opprettelse av radiobærer for å opprette radiobæreren som svarer til standardbæreren, og kan starte en Tilkobling fullført-prosess. 12. Hvis tilgangsprosesstypen er en tilgangsprosess som er forårsaket av overleveringen, kan PDN-gatewayen starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de lagrede eller endrede PCC-reglene, for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord, for å opprette ressursene i 3GPP-systemet som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-ikke-3gpp-tilgangssystemet. 2 [001] Følgende bør noteres. (1) Hvis tjener-gatewayen og PDN-gatewayen implementeres på samme enhet, blir meldingene mellom dem interne meldinger på enheten. (2) Trinn 12 og 9 utføres ikke nødvendigvis i en bestemt rekkefølge, men kan utføres i en hvilken som helst rekkefølge. (3) Dersom ingen type for bæreropprettelsesprosess er inkludert i meldingen, hvis PDN-gatewayen finner at PCC-reglene for UE-en er lagret i PDN-gatewayen etter at denne mottar meldingen fra tjener-gatewayen, kan PDN-gatewayen starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de lagrede eller endrede PCC-reglene (PDN-gatewayen kan kontakte PCRF-en for å oppnå de endrede PCC-reglene), for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord for å opprette ressursene i 3GPP-systemet som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-ikke-3gpp-tilgangssystemet. I mellomtiden kan PDNgatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-ikke-3gpptilgangsnettverket. Utførelsesform 2 3 [0016] Et første nettverkselement på nettverkssiden kan sende en tjener-gateway en forespørsel om opprettelse av standardbærer (eller en forespørsel om opprettelse av standard PDP-kontekst) som omfatter et flagg som angir prosesstype for

12 bæreropprettelse (eller prosesstypen for opprettelse av PDP-kontekst). Tjenergatewayen kan sende en PDN-gateway en melding om oppdatering av Proxy-binding, som inkluderer et flagg for å angi prosesstypen. Etter mottak av meldingen kan PDNgatewayen utføre forskjellige prosesser i samsvar med flagget. Fig. 4 illustrerer en spesifikk prosess som omfatter følgende trinn. 1. En UE kan få tilgang til et ikke-3gpp-tilgangsnettverk gjennom en ikke-3gppgateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til et 3GPPtilgangssystem. 3. UE-en kan sende et første nettverkselement på nettverkssiden en melding med forespørsel om tilkobling for utførelse av en prosess for overlevering fra ikke- 3GPP- til 3GPP-tilgangssystemet. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan være en MME i et SAE-system, og kan være en SGSN i et GPRS/UMTSsystem. 4. En autentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, det første nettverkselementet på nettverkssiden og en HSS/AAA-server.. En prosess for stedsoppdatering og innhenting av abonnentdata kan utføres mellom det første nettverkselementet på nettverkssiden og HSS/AAA-serveren. I denne prosessen kan det første nettverkselementet på nettverkssiden oppnå informasjon om adressen til PDN-gatewayen som brukes av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet. 6. For en prosess for normal tilgang kan det første nettverkselementet på nettverkssiden velge en PDN-gateway for UE-en i henhold til et standard APN i abonnentdataene. I en prosess med overleveringstilgang kan det første nettverkselementet på nettverkssiden bruke PDN-gatewayen som ble brukt av UE-en i ikke-3gpp-tilgangssystemet (det første nettverkselementet på nettverkssiden kan oppnå informasjon om PDN-gatewayens adresse fra HSS/AAA-serveren, eller HSS/AAA-serveren kan sende det første nettverkselementet på nettverkssiden den lagrede informasjonen om PDNgatewayens adresse). Hvis 3GPP-systemet er et SAE-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende en tjener-gateway en melding med forespørsel om opprettelse av standardbærer. Hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTS-system, kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende tjener-gatewayen en melding med forespørsel om opprettelse av standard PDPkontekst. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi bæreropprettelsesprosessens type. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er lik tiltakene i den første utførelsesformen.

13 Hvis grensesnittet mellom tjener-gatewayen og PDN-gatewayen er PMIPprotokollen, kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding om oppdatering av Proxy-binding. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for oppdatering av binding. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er angitt nedenfor. (1) Flagget kan være et «bindingstype»-flagg. «Bindingstype»-flagget kan settes på «Første binding» for en prosess for normal tilgang og på «Overleveringsbinding» for en prosess for overleveringstilgang. (2) Flagget kan være en «Årsak»-verdi. Årsaksverdien kan settes på «Første» for en prosess for normal tilgang og på «Overlevering» for en prosess for (3) Flagget kan være et «Overleveringsindikasjon»-flagg. For en prosess med overleveringstilgang kan meldingen som sendes av tjener-gatewayen, omfatte overleveringsindikasjonsflagget som angir at meldingen er forårsaket av en overleveringstilgang. For en prosess med normal tilgang inkluderes ikke dette flagget i meldingen som sendes av tjener-gatewayen. (4) Flagget kan være et «Første indikasjon»-flagg. For en prosess med normal tilgang kan meldingen som sendes av tjener-gatewayen, omfatte flagget for første indikasjon som angir at meldingen er forårsaket av en normal tilgang. For en prosess med overleveringstilgang inkluderes ikke dette flagget i meldingen som sendes av tjener-gatewayen a. Dette trinnet kan utføres som følger. Ingen endring er foretatt i meldingen om oppdatering av Proxy-bindingen. Ved overleveringstilgang kan tjener-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding om forespørsel om gjenopprettelse av bærer (hvis 3GPP-systemet er et GPRS/UMTSsystem) eller om gjenopprettelse av PDP-kontekst) (hvis 3GPP-systemet er et SAE-system) for å be PDN-gatewayen om å gjenopprette bæreren som brukes av UE-en. 8. Etter å ha mottatt meldingen om oppdatering av Proxy-bindingen kan PDNgatewayen fastsette prosesstypen for oppdatering av bindingen i samsvar med flagget i denne meldingen, eller PDN-gatewayen kan fastsette hvorvidt meldingen med forespørsel om gjenopprettelse av bæreren er motatt, og deretter kan PDNgatewayen utføre forskjellige prosesser alt etter prosesstype for å oppdatere bindingen eller alt etter hvorvidt meldingen med forespørsel om gjenopprettelse av bæreren er mottatt som følger. (1) Hvis prosesstypen for oppdatering av binding i meldingen om oppdatering av Proxy-binding angir at bindingen for normal tilgang skal oppdateres, kan

14 PDN-gatewayen kontrollere om det finnes PCC-regler for UE-en i PDNgatewayen. Hvis reglene finnes i PDN-gatewayen, kan den slette PCC-reglene for UE-en samtidig som den gir en PCRF melding om å slette de lagrede PCCreglene. I mellomtiden kan PDN-gatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket. (2) Hvis prosesstypen for oppdatering av binding i meldingen om oppdatering av Proxy-binding angir at bindingen for overleveringstilgang skal oppdateres eller hvis PDN-gatewayen mottar en melding med forespørsel om gjenopprettelse av bærer (eller om gjenopprettelse av PDP-kontekst), kan PDN-gatewayen oppnå PCC-reglene for UE-en som er lagret i PDN-gatewayen. PDN-gatewayen kan fastsette hvorvidt PCC-reglene avhenger av tilgangstypen til et IP-CAN; hvis PCC-reglene avhenger av tilgangstypen for IP-CAN, kan PDN-gatewayen kontakte PCRF-en for å oppnå endrede PCC-regler. I mellomtiden kan PDN-gatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-ikke-3gpp-tilgangsnettverket. 9. PDN-gatewayen kan returnere en melding om kvittering for Proxy-bindingen til tjener-gatewayen. 9a. Hvis PDN-gatewayen mottar forespørselen om gjenopprettelse av bærer (eller forespørselen om gjenopprettelse av PDP-kontekst) fra tjener-gatewayen på et tidligere trinn, kan PDN-gatewayen returnere en svarmelding om gjenopprettelse av bærer (eller av PDP-kontekst) til tjener-gatewayen.. Tjener-gatewayen kan returnere en svarmelding om opprettelse av standardbærer til det første nettverkselementet på nettverkssiden. 11. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan starte en prosess for opprettelse av radiobærer for å opprette radiobæreren som svarer til standardbæreren, og kan starte en Tilkobling fullført-prosess. 12. Hvis tilgangsprosesstypen er en tilgangsprosess som er forårsaket av overlevering, kan PDN-gatewayen sende tjener-gatewayen en melding om levering av PCC-regler, som leverer de lagrede eller endrede PCC-reglene til tjener-gatewayen. Tjener-gatewayen kan lagre de mottatte PCC-reglene, og kan returnere en melding om kvittering for levering av PCC-regler til PDN-gatewayen. 13. Tjener-gatewayen kan starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de mottatte PCC-reglene, for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord, opprette ressursene i 3GPPnettverket som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-ikke-3gpptilgangssystemet.

15 14 1 [0017] Følgende bør noteres. (1) Hvis tjener-gatewayen og PDN-gatewayen implementeres på samme enhet, blir meldingene mellom dem interne meldinger på enheten. (2) Trinn 12 og 9 utføres ikke nødvendigvis i en bestemt rekkefølge, men kan utføres i en hvilken som helst rekkefølge. (3) Utførelsesformen begrenser ikke hvordan PDN-gatewayen sender PCC-reglene til tjener-gatewayen. (4) Dersom ingen informasjon om prosesstypen for opprettelse av bærer eller oppdatering av binding er inkludert i meldingen, hvis PDN-gatewayen finner at PCC-reglene for UE-en er lagret i PDN-gatewayen etter at denne mottar meldingen fra tjener-gatewayen, kan PDN-gatewayen sende tjener-gatewayen de lagrede eller endrede PCC-reglene (PDN-gatewayen kan kontakte PCRF-en for å oppnå de endrede PCC-reglene), og tjener-gatewayen kan starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de mottatte PCCreglene for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord for å opprette ressursene i 3GPP-systemet som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-ikke-3gpp-tilgangssystemet. 2 3 Utførelsesform 3 [0018] En ikke-3gpp-gateway kan sende en PDN-gateway en melding om oppdatering av Proxy-binding, som inkluderer et flagg for å angi prosesstypen. Etter mottak av meldingen kan PDN-gatewayen utføre forskjellige prosesser i samsvar med flagget. Fig. illustrerer en spesifikk prosess som omfatter følgende trinn. 1. En UE kan få tilgang til et 3GPP-tilgangsnettverk gjennom en tjener-gateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra 3GPP-tilgangssystemet til et ikke-3gpptilgangssystem. 3. UE-en kan sende en ikke-3gpp-gateway en melding med tilgangsforespørsel for å utføre en prosess for overlevering fra 3GPP-systemet til ikke-3gppsystemet. Ikke-3GPP-gatewayen kan være en utviklet pakkedata-gateway (EPDG) i et WLAN-system, en nettverk-gateway for tilgangstjeneste (Access Service Network Gateway - ASN GW) i et Wimax-system og en tilgangs-gateway (Access Gateway - AGW) i et CDMA-system. Ikke-3GPP-gatewayen kan fastsette hvorvidt den mottatte tilgangsforespørselen er en overleveringsforespørsel fra 3GPP- til ikke-3gpp-tilgangssystemet eller en forespørsel om normal tilgang (også kalt en forespørsel om første tilgang), gjennom følgende tiltak.

16 1 1 (1) Hvis prosessen for overlevering fra 3GPP- til ikke-3gpp-tilgangssystemet også utføres gjennom tilgangsprosessen, kan et tilgangstypefelt bli inkludert i meldingen med tilgangsforespørsel for å angi forskjellige prosesstyper. For eksempel kan tilgangstypefeltet settes på første tilgang for en normal tilgang og på overleveringstilgang for en overleveringstilgang. Ikke-3GPP-gatewayen kan skjelne mellom forskjellige tilgangsprosesser i henhold til tilgangstypefeltet i meldingen med tilgangsforespørsel. (2) Hvis UE-en lagrer informasjonen om PDN-gatewayens adresse som UE-en bruker ved tilgang til et 3GPP- eller ikke-3gpp-system, er det mulig at meldingen med tilgangsforespørsel i prosessen for normal tilgang ikke inkluderer informasjon om PDN-gatewayens adresse, og meldingen med tilgangsforespørsel i prosessen for overlevering fra 3GPP- til ikke-3gpptilgangssystemet kan inkludere informasjon om PDN-gatewayens adresse. Etter mottak av meldingen om tilgangsforespørsel kan ikke-3gpp-gatewayen fastsette hvorvidt tilgangsforespørselen er en forespørsel om normal tilgang eller en tilgangsforespørsel forårsaket av overlevering, alt etter hvorvidt tilgangsforespørselsmeldingen inkluderer informasjon om PDN-gatewayens adresse. (3) Prosessen for overlevering fra 3GPP- til ikke-3gpp-tilgangssystemet kan utføres gjennom en separat prosess i stedet for tilgangsprosessen, for eksempel kan UE-en sende ikke-3gpp-gatewayen en melding med forespørsel om overlevering fra 3GPP- til ikke-3gpp-tilgangssystemet som ber ikke-3gppgatewayen om å utføre denne overleveringsprosessen. 2 3 Utførelsesformen begrenser ikke hvordan ikke-3gpp-gatewayen fastsetter hvorvidt den mottatte tilgangsforespørselen er en normal tilgangsforespørsel eller en tilgangsforespørsel forårsaket av overlevering. 4. En tilgangsautentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, ikke-3gppgatewayen og en HSS/AAA-server. I denne prosessen kan ikke-3gpp-gatewayen oppnå informasjon om PDN-gatewayens adresse for UE-en. a. For en normal tilgangsprosess kan ikke-3gpp-gatewayen velge en PDNgateway for UE-en i henhold til et standard tilgangspunktnavn (Access Point Name - APN) i abonnentdataene. For en prosess for overleveringstilgang kan ikke-3gpp-gatewayen bruke PDN-gatewayen som ble brukt av UE-en i 3GPPtilgangssystemet (ikke-3gpp-gatewayen kan oppnå informasjon om PDNgatewayens adresse fra HSS/AAA-serveren, eller HSS/AAA-serveren kan sende ikke-3gpp-gatewayen informasjon om PDN-gatewayens lagrede adresse). Hvis

17 grensesnittet mellom ikke-3gpp-gatewayen og PDN-gatewayen er PMIPprotokollen, kan ikke-3gpp-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding om oppdatering av Proxy-binding. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for oppdatering av binding. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er lik tiltakene i den andre utførelsesformen. b. Hvis grensesnittet mellom UE-en og PDN-gatewayen er klientmobil- Internettprotokollen (Client Mobile Internet Protocol - CMIP), kan UE-en sende PDNgatewayen en melding om oppdatering av binding. Meldingen kan inkludere et flagg for å angi prosesstypen for oppdatering av binding. De spesifikke tiltakene for implementering av flagget er angitt nedenfor. (1) Flagget kan være et «bindingstype»-flagg. «Bindingstype»-flagget kan settes på «Første binding» for en prosess for normal tilgang og på «Overleveringsbinding» for en prosess for overleveringstilgang. (2) Flagget kan være en «Årsak»-verdi. Årsaksverdien kan settes på «Første» for en prosess for normal tilgang og på «Overlevering» for en prosess foroverleveringstilgang. (3) Flagget kan være et «Overleveringsindikasjon»-flagg. For en prosess med overleveringstilgang kan meldingen som sendes av UE-en, omfatte overleveringsindikasjonsflagget som angir at meldingen er forårsaket av en overleveringstilgang. For en prosess med normal tilgang inkluderes ikke dette flagget i meldingen som sendes av UE-en. (4) Flagget kan være et «Første indikasjon»-flagg. For en prosess med normal tilgang kan meldingen som sendes av UE-en, omfatte flagget for første indikasjon som angir at meldingen er forårsaket av en normal tilgang. For en prosess med overleveringstilgang inkluderes ikke dette flagget i meldingen som sendes av UE-en. c. Dette trinnet kan utføres som følger. Ingen endring er foretatt i meldingen om oppdatering av Proxy-binding eller oppdatering av binding. Ved overleveringstilgang kan ikke-3gpp-gatewayen sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om tjenestegjenopprettelse for å gi PDN-gatewayen beskjed om å gjenopprette tjenestene som brukes av UEen. 6. Etter å ha mottatt meldingen om oppdatering av Proxy-bindingen eller bindingen kan PDN-gatewayen fastsette prosesstypen for oppdatering av bindingen i samsvar med flagget i denne meldingen, eller PDN-gatewayen kan fastsette hvorvidt forespørselsmeldingen om gjenopprettelse av tjenesten er mottatt, og deretter kan PDN-gatewayen utføre forskjellige prosesser alt etter

18 prosesstype for å oppdatere bindingen eller alt etter hvorvidt forespørselsmeldingen om gjenopprettelse av tjenesten er mottatt som følger. (1) Hvis prosesstypen for oppdatering av binding i melding om oppdatering av Proxy-binding angir oppdatering av bindingen for normal tilgang, kan PDNgatewayen kontrollere om det finnes PCC-regler for UE-en i PDN-gatewayen. Hvis PCC-reglene finnes i PDN-gatewayen, kan den slette PCC-reglene for UEen samtidig som den gir en PCRF beskjed om å slette de lagrede PCC-reglene. I mellomtiden kan PDN-gatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-3gpp-tilgangsnettverket. (2) Hvis prosesstypen for oppdatering av binding i meldingen om oppdatering av Proxy-binding eller binding angir oppdatering av bindingen for en overleveringstilgang eller hvis PDN-gatewayen mottar en melding med forespørsel om gjenopprettelse av tjeneste, kan PDN-gatewayen oppnå PCCreglene for UE-en som er lagret i PDN-gatewayen. PDN-gatewayen kan fastsette hvorvidt PCC-reglene avhenger av tilgangstypen til et IP-CAN; hvis PCC-reglene avhenger av tilgangstypen for IP-CAN, kan PDN-gatewayen kontakte PCRF-en for å oppnå endrede PCC-regler. I mellomtiden kan PDNgatewayen starte en prosess for å frigjøre ressurser i kilde-3gpptilgangsnettverket. 7a. Hvis grensesnittet mellom ikke-3gpp-gatewayen og PDN-gatewayen er PMIPprotokollen, kan PDN-gatewayen returnere en melding med kvittering for Proxybinding til ikke-3gpp-gatewayen. 7b. Hvis grensesnittet mellom UE-en og PDN-gatewayen er CIMP-protokollen, kan PDN-gatewayen returnere en melding med kvittering for binding til UE-en. 7c. Hvis PDN-gatewayen mottar meldingen med forespørsel om gjenopprettelse av tjeneste fra ikke-3gpp-gatewayen, kan PDN-gatewayen returnere en svarmelding om gjenopprettelse av tjeneste til ikke-3gpp-gatewayen. 8. Ikke-3GPP-gatewayen kan returnere en tilgangsgodtakelsesmelding til UE-en. 9. Hvis tilgangsprosesstypen er en tilgangsprosess som er forårsaket av overlevering, kan PDN-gatewayen sende ikke-3gpp-gatewayen en melding om levering av PCC-regler, som leverer de lagrede eller endrede PCC-reglene til ikke- 3GPP-gatewayen. Ikke-3GPP-gatewayen kan lagre de mottatte PCC-reglene, og kan returnere en melding om kvittering for levering av PCC-regler til PDNgatewayen.. Ikke-3GPP-gatewayen kan starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de mottatte PCC-reglene, for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord, opprette

19 18 ressursene i ikke-3gpp-systemet som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-3gpp-tilgangssystemet. 1 [0019] Følgende bør noteres. (1) Hvis ikke-3gpp-gatewayen og PDN-gatewayen implementeres på samme enhet, blir meldingene mellom dem interne meldinger på enheten. (2) Trinn 7 og 9 utføres ikke nødvendigvis i en bestemt rekkefølge, men kan utføres i en hvilken som helst rekkefølge. (3) Utførelsesformen begrenser ikke hvordan PDN-gatewayen sender PCC-reglene til ikke-3gpp-gatewayen. (4) Dersom ingen informasjon om prosesstypen for oppdatering av binding er inkludert i meldingen, hvis PDN-gatewayen finner at PCC-reglene for UE-en er lagret i PDN-gatewayen etter at denne mottar meldingen fra ikke-3gppgatewayen, kan PDN-gatewayen sende ikke-3gpp-gatewayen de lagrede eller endrede PCC-reglene (PDN-gatewayen kan kontakte PCRF-en for å oppnå de endrede PCC-reglene), og ikke-3gpp-gatewayen kan starte en prosess for aktivering av dedikert bærer på nettverkssiden i henhold til de mottatte PCCreglene for å opprette den dedikerte bæreren som svarer til PCC-reglene, med andre ord for å opprette ressursene i 3GPP-systemet som trengs for tjenestene som brukes av UE-en i kilde-3gpp-tilgangssystemet. 2 [00] En annen løsning er mulig: For eksempel kan det første nettverkselementet på nettverkssiden oppnå PDN-gatewayens adresse for UE-en og sende en spesifikk melding for å varsle tjener-gatewayen, og tjener-gatewayen kan i sin tur gi PDN-gatewayen beskjed om å utføre forskjellige prosesser for bæreren. Utførelsesform 4 3 [0021] Et første nettverkselement på nettverkssiden kan sende en tjener-gateway en spesifikk melding, og tjener-gatewayen kan sende en PDN-gateway en spesifikk melding som gir PDN-gatewayen beskjed om å gjenopprette bæreren som svarer til tjenestene som brukes av en UE. Alternativt kan det første nettverkselementet på nettverkssiden sende PDN-gatewayen en spesifikk melding som inkluderer informasjon om adressen til tjener-gatewayen som brukes av UE-en og som gir PDN-gatewayen beskjed om å opprette ressurser som svarer til tjenestene UE-en bruker. Fig. 6 illustrerer en spesifikk prosess som omfatter følgende trinn.

20 En UE kan få tilgang til et ikke-3gpp-tilgangsnettverk gjennom en ikke-3gppgateway og en PDN-gateway. 2. UE-en kan starte en overlevering fra ikke-3gpp-tilgangssystemet til et 3GPPtilgangssystem. 3. UE-en kan sende det første nettverkselementet på nettverkssiden en melding med forespørsel om tilkobling for utførelse av en prosess for overlevering fra ikke-3gpp- til 3GPP-tilgangssystemet. Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan være en MME i et SAE-system, og kan være en SGSN i et GPRS/UMTS-system. 4. En autentiseringsprosess kan utføres blant UE-en, det første nettverkselementet på nettverkssiden og en HSS/AAA-server.. En prosess for stedsoppdatering og innhenting av abonnentdata kan utføres mellom det første nettverkselementet på nettverkssiden og HSS/AAA-serveren. I denne prosessen kan det første nettverkselementet på nettverkssiden oppnå informasjon om adressen til PDN-gatewayen som brukes av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet. 6. I en prosess med overleveringstilgang kan det første nettverkselementet på nettverkssiden bruke PDN-gatewayen som ble brukt av UE-en i ikke-3gpptilgangssystemet (det første nettverkselementet på nettverkssiden kan oppnå informasjon om PDN-gatewayens adresse fra HSS/AAA-serveren, eller HSS/AAAserveren kan sende det første nettverkselementet på nettverkssiden den lagrede informasjonen om PDN-gatewayens adresse). Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan sende PDN-gatewayen en melding med forespørsel om gjenopprettelse av bærer (eller en forespørsel om gjenopprettelse av PDPkontekst) som inkluderer informasjon om adressen til tjener-gatewayen som brukes av UE-en og gir PDN-gatewayen beskjed om å opprette ressursene som svarer til tjenestene som brukes av UE-en. 6a. Hvis det ikke finnes et grensesnitt mellom det første nettverkselementet på nettverkssiden og PDN-gatewayen, kan meldingen med forespørsel om gjenopprettelse av bæreren (eller forespørsel om gjenopprettelse av PDPkontekst) videresendes til PDN-gatewayen via tjener-gatewayen. (1) Det første nettverkselementet på nettverkssiden kan sende tjenergatewayen en respektiv melding med forespørsel om gjenopprettelse av bærer (eller om gjenopprettelse av PDP-kontekst) for hver PDN-gateway som brukes av UE-en, hver melding som inkluderer informasjon om adressen til en individuell PDN-gateway som brukes av UE-en.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2099234 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/02 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2139280 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 28/00 (09.01) H04W 8/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.08.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

figur 6 er et strukturelt blokkdiagram av en mobil styreinnretning ifølge en utførelsesform

figur 6 er et strukturelt blokkdiagram av en mobil styreinnretning ifølge en utførelsesform 1 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse angår kommunikasjonsteknologi, og nærmere bestemt en fremgangsmåte for bearbeiding av en bærer og en mobil styreinnretning. 1 2 3 Bakgrunnen for oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2637443 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 36/00 (2009.01) H04W 60/04 (2009.01) H04W 68/12 (2009.01) H04W 92/02 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2797287 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04L 29/06 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.08.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.30 12:01:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

Sikret dataoverføring i kommunikasjonssystem I kraft EP patent gjort gjeldende i Norge EP patent besluttet gjeldende i Norge

Sikret dataoverføring i kommunikasjonssystem I kraft EP patent gjort gjeldende i Norge EP patent besluttet gjeldende i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.23 12:10:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer 2017.10.07 12:13:00

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2183870 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04L 1/18 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.21 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.01.28 11:57:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2274941 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 28/08 (2009.01) H04L /00 (2006.01) H04W 84/08 (2009.01) H04W 88/06 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2559282 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04W 24/02 (2009.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.11.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2119189 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) H04W 4/22 (09.01) H04W 76/00 (09.01) H04W 76/02 (09.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 92809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.01.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer