Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med"

Transkript

1 Helsepersonell Brosjyre med ofte stilte spørsmål

2 Innholdsfortegnelse Hva er hensikten med denne brosjyren? Hva bør jeg vite om YERVOY? Hva bør jeg vite om viktige bivirkninger? Hva bør jeg ta opp med pasientene mine? Hva er pasientinformasjonsbrosjyren?

3 3 Hva er hensikten med denne brosjyren? Disse ofte stilte spørsmålene er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb for sykepleiere og annet helsepersonell som er involvert i behandlingen av pasienter som får YERVOY (ipilimumab). Dette dokumentet hjelper deg til å: gi viktig informasjon til pasientene informere om potensielle bivirkninger presentere pasientinformasjonsbrosjyren (inkludert pasientkort) og formålet med denne for pasienten Hva bør jeg vite om YERVOY? Hva er YERVOY indisert for? YERVOY er indisert for behandling av avansert (inoperabel eller metastatisk) melanom hos voksne som er tidligere behandlet. 1 Hva bør gjøres før bruk av YERVOY? Leverfunksjonstester (LFT) og thyroideafunksjonstester bør utføres før start og før hver dose. I tillegg må et hvert tegn eller symptomer på immunrelaterte bivirkninger, inkludert diaré og kolitt, undersøkes under behandling med YERVOY. 1 Du finner mer informasjon i preparatomtalen for YERVOY.

4 4 Hva bør jeg vite om viktige bivirkninger? Hva er de potensielle bivirkningene knyttet til YERVOY -behandling? YERVOY er forbundet med inflammatoriske bivirkninger som følge av økt eller overdrevet immunaktivitet (immunrelaterte bivirkninger), som trolig er relatert til virkningsmekanismen. Alvorlige eller livstruende immunrelaterte bivirkninger kan omfatte mage-tarm-kanalen, leveren, huden, nervesystemet, det endokrine systemet eller andre organsystemer. Selv om de fleste immunrelaterte bivirkninger forekom i løpet av induksjonsperioden, er det også rapportert om nye forekomster flere måneder etter den siste dosen med YERVOY. 1 Hvis det ikke er identifisert en alternativ årsak, må diaré, økt avføringsfrekvens, blodig avføring, forhøyede leverfunksjonsverdier, utslett og endokrinopati anses som inflammatoriske og YERVOY -relaterte. 1 Tidlig diagnostisering og hensiktsmessig behandling er avgjørende for å redusere livstruende komplikasjoner. Systemisk høydosebehandling med kortikosteroider, med eller uten ytterligere immunsuppressiv behandling, kan være nødvendig for å behandle alvorlige immunrelaterte bivirkninger. 1 YERVOY -spesifikke retningslinjer for håndtering av immunrelaterte bivirkninger er beskrevet i preparatomtalen. Når er det mest sannsynlig at pasientene får bivirkninger i forbindelse med YERVOY -behandling? Noen pasienter får bivirkninger etter den første dosen. De fleste immunrelaterte bivirkninger forekom i løpet av induksjonsperioden. Det er imidlertid også rapportert om nye forekomster flere måneder etter den siste dosen med YERVOY TM, så oppfølging av pasientene er nødvendig. 1 Du finner mer informasjon i preparatomtalen for YERVOY.

5 5 Hva bør jeg vite om viktige bivirkninger? (forts.) Hvilke immunrelaterte bivirkninger kan pasientene få i forbindelse med YERVOY -behandling? Immunrelaterte bivirkninger kan omfatte: betennelse i tarmene (som f.eks. kolitt) som kan forverres til blødninger eller tarmperforasjon. Tegn og symptomer på kolitt kan være diaré (vannholdig, løs eller myk avføring), hyppigere avføring enn normalt, blodig avføring eller mørk avføring med eller uten feber, magesmerter, oppkast og kvalme. 1,2 betennelse i leveren (hepatitt) som kan føre til leversvikt. Tegn og symptomer på hepatitt kan være unormal leverfunksjon, gulsott, tretthet. 2 betennelse i huden som kan føre til alvorlig hudreaksjon (toksisk epidermal nekrolyse). Tegn og symptomer på alvorlig hudreaksjon kan være hudutslett med eller uten kløe, flassing eller tørr hud. 2 betennelse i nervene som kan føre til nevropati. Symptomene kan være muskelsvakhet, nummenhet eller prikking i hender eller føtter, tap av bevissthet eller problemer med å våkne. 2 betennelse i hormonproduserende kjertler (inkludert hypofysen, binyrene og skjoldbrukskjertelen) som kan påvirke hvordan disse kjertlene fungerer. Tegn og symptomer på at kjertlene ikke fungerer som de skal, kan være hodepine, tåkesyn eller dobbeltsyn, tretthet, redusert sexlyst, adferdsendringer. 2 betennelse i øynene. Tegn og symptomer kan være rødhet/smerte i øyet, synsproblemer eller tåkesyn. 2 Følgende bivirkninger, som mistenkes å være immunrelaterte, er rapportert hos pasienter behandlet med YERVOY i studien MDX010-20: uveitt, eosinofili, lipaseøkning og glomerulonefritt. I tillegg er iritt, hemolytisk anemi, amylaseøkninger, multiorgansvikt og pneumonitt rapportert hos pasienter behandlet med YERVOY 3 mg/kg + gp100 peptidvaksine. 1 Det forekom enkelte rapporter om alvorlige infusjonsreaksjoner i kliniske studier. Ved en alvorlig infusjonsreaksjon skal infusjonen med YERVOY avsluttes og adekvat medisinsk behandling administreres. Pasienter med mild eller moderat infusjonsreaksjon kan få YERVOY under nøye overvåking. Premedikasjon med antipyretika og antihistaminer kan vurderes. Du finner mer informasjon i preparatomtalen. Håndtering av immunrelaterte bivirkninger i forbindelse med behandling av YERVOY er beskrevet i preparatomtalen.

6 6 Hvilke råd kan jeg gi til pasienter som behandles med YERVOY og får bivirkninger? Pasientene må ikke prøve å behandle symptomene med andre legemidler. Pasientene må rådes til å kontakte behandlende lege (og/eller sykepleier) umiddelbart, ettersom noen bivirkninger kan forverre seg raskt hvis de ikke behandles. 2 Tidlig diagnostisering og hensiktsmessig behandling er avgjørende for å redusere livstruende komplikasjoner. Behandlende lege har ekspertise når det gjelder håndtering av bivirkninger og vet nøyaktig hvordan de skal behandles. Du finner mer informasjon i preparatomtalen for YERVOY.

7 7 Hva bør jeg ta opp med pasientene mine? Du må informere pasientene om hvordan de kan gjenkjenne bivirkninger relatert til immunoterapi og fortelle dem at de må rapportere disse til deg umiddelbart. En pasientinformasjonsbrosjyre og et pasientkort (i brosjyren) er tilgjengelig for pasientene. Hva skal pasientene gjøre hvis de får bivirkninger? Pasientene skal rådes til å ringe behandlende lege (og/eller sykepleier) umiddelbart for å melde fra om bivirkningene. De skal rådes til ikke å behandle symptomene med andre legemidler. Pasientene skal oppfordres til alltid å ha YERVOY -pasientkort på seg, der telefonnumrene til behandlingsteamet står oppført. Hvis pasienten må oppsøke en annen lege eller oppsøke sykehus når de er på reise, må de informere helsepersonellet om at de behandles med YERVOY. 2 Be pasientene om å vise YERVOY -pasientkort til helsepersonellet, slik at helsepersonellet får den informasjonen de trenger. Hvor kan pasientene finne mer informasjon om YERVOY? Pasientene skal rådes til å spørre behandlende lege (og/eller sykepleier) om ytterligere relevant informasjon. Pasientene skal motta et pakningsvedlegg med informasjon til brukeren. Du skal også gi pasientene et eksemplar av pasientinformasjonsbrosjyren (med et pasientkort i lommestørrelse som kan rives ut) hvis de ikke allerede har fått denne.

8 8 Hva er pasientinformasjonsbrosjyren? Pasientinformasjonsbrosjyren hjelper pasientene til å forstå hva de skal gjøre hvis de opplever bivirkninger (f.eks. immunrelaterte bivirkninger). Du oppfordres til å dele ut pasientinformasjonsbrosjyren til alle pasienter som behandles med YERVOY for første gang, eller til pasienter som spør om et nytt eksemplar. Du kan bruke pasientinformasjonsbrosjyren som utgangspunkt for å snakke om YERVOY -behandlingen. Del ut pasientkort til pasientene og forklar hvordan det skal brukes. Kortet inneholder kortfattet informasjon om behandlingen og håndtering av immunrelaterte bivirkninger. Hovedbudskapet til pasientene er at hvis de skulle oppleve immunrelaterte bivirkninger, så skal de kontakte behandlingspersonellet umiddelbart slik at de kan får rask og riktig behandling. YERVOY (ipilimumab) Patientkort Din veiledning til YERVOY Informasjonsbrosjyre til pasient NOIPA0004_Patient Alert Card_v2.indd 1 22/06/ :08 1 NOIPA0003_Patient Brochure_v2.indd 1 22/06/ :10 Du finner mer informasjon i preparatomtalen for YERVOY.

9 MERKNADER 9

10 10 MERKNADER

11 11 MERKNADER 1. Preparatomtale for YERVOY. 2. Pakningsvedlegg for YERVOY.

12 2011 Bristol-Myers Squibb. Med enerett. NOIP-A /11 731NO11NP006 NOIPA0005_v11_Mech.indd 12 9/30/11 2:37 PM

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Voltarol diklofenak kalium 12,5 mg tabletter Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt.

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, selv om

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. metotreksat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. metotreksat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte metotreksat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient Duodopa 16 - timers behandling lommeguide til pasient 1 Innhold Duodopa Lommeguide til pasient Introduksjon til lommeguiden 5 Duodopa systemet 6 Dagbehandling (16-timers behandling) 8 Stell av stomi 12

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Arcoxia 30 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 60 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter etorikoksib

Detaljer

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN GRANUPAS 4 g enterogranulat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver pose inneholder 4 g para-aminosalisylsyre. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

150226_V23.0_Abrax_EU_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Abraxane 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon.

150226_V23.0_Abrax_EU_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Abraxane 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Abraxane 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon paklitaksel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Iclusig 45 mg filmdrasjerte tabletter. ponatinib

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Iclusig 45 mg filmdrasjerte tabletter. ponatinib Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Iclusig 15 mg filmdrasjerte tabletter Iclusig 45 mg filmdrasjerte tabletter ponatinib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer