Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 10/ Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Sønvisen Eiendom AS gis opsjon på tomt på Aronnes industriområde for bygging av verksted og lager for Dekkmann. Tomten er avmerket på vedlagg 8 og har et samlet areal på 4868 kvm. 2. TSI Norway gis opsjon på tomt på Aronnes industriområde for etablering av hjulutrustningsverksted for lette og tyngre kjøretøyer samt engrosvirksomhet for dekk. Tomta er avmerket på vedlagg 9 og har et areal på 2852 kvm. 3. Opsjonenen gis på følgende vilkår: Opsjonen gjelder til forutsatt at forskudd tilsvarende 2% av tomtas omsetningsverdi er innbetalt innen Dersom forskuddet ikke er innbetalt innen denne frist bortfaller tilsagnet om opsjon. Ved salg av tomt skal tomteprisen være i samsvar med til enhver tid gjeldende kommunalt gebyrregulativ på avhendelsestidspunktet. Innbetalt forskudd går til fradrag i salgssummen. Planlegging, prosjektering og bygging skal være i samsvar med søknad samt reguleringsplan og reguleringsbestemmelser. Dersom bygging ikke har startet innen oppsjonsfristen, frafalles tilsagnet automatisk. Ved bortfall av opsjon tilbakebetales ingen del av forskuddet jfr pkt 1 ovenfor. Tomt kan selges fra Alta kommune til opsjonshaver når byggetillatelse i samsvar med tildelingsvilkårene er gitt og finansieringsbekreftelse fra finansieringsinstitusjon om finansiering av totalprosjektet foreligger. Ved salg av tomt skal det tinglyses gjenkjøpsklausul som sikrer Alta kommune tilbakekjøpsrett av ubebygd tomt. 4. Søknad fra Jørgen E Øvergård AS, SB2 Utvikling AS, Nordlys Eiendom Holding AS, Nor Trans Alta AS, Oleif Simensen Transport AS avslås. Begrunnelsen for avslaget er at søknadene ikke er i samsvar med hovedutvalgets prioirtering for tomtetildeling på Aronnes industriområde. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&&

2 Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Vedlegg nr 1 Jørgen E Øvergård AS Vedlegg nr 2 SB2 Utvikling AS Vedlegg nr 3 Nordlys Eiendom Holding AS Vedlegg nr 4 Nor Trans Alta AS Vedlegg nr 5 Oleif Simensen Transport As Vedlegg nr 6 Sønvisen Eiendom AS Vedlegg nr 7 TSI Norway v/ Tor Sverre Isaksen. Andre saksdok.: Ingen Bakgrunn: Tildeling av tomter på Aronnes industriområde har startet og hovedutvalget gjorde i april første tildeling til rørgrossisten Br.Dahl som skal flytte fra Alta Sentrum til Aronnes. Til behandling i junimøtet har vi følgende tomtesøkere: Jørgen E Øvergård AS Maskinentreprenør med 6 ansatte som i dag leier lagringsplass på en landbrukseiendom på Aronnes. Selskapets tomtebehov opplyses å være kvm som skal brukes til lagerområde samt lager/kontor/verksted til selskapets virksomhet. SB2 Utvikling AS Entreprenør som søker tomt til egen virksomhet samt planlagt materialutsalg. Virksomheten drives i dag fra hjemmekontor på Kronstad og bedriften har etter hvert fått store problemer med å finne lagringsplass for materialer og utstyr tilknyttet virksomheten. Nordlys Eiendom Holding AS Nyetablert eiendomsselskap som ønsker å investere i industriutleiebygg. Selskapet har pr tiden ingen konkrete leietakere, men søker tomt i størrelsesorden kvm. Nor Trans Alta AS Selskapet driver transportvirksomhet som med utgangspunkt i leide lokaler på Aronneskjosen. Selskapet ønsker nå egne lokaler og søker om til sammen kvm industritomt. Tomtearelet vil bli disponert til verksted og lager for egen virksomhet samt utleie til grossistvirksomhet. Pr dato er det ikke klart hvem som blir leietaker. Sønvisen Eiendom AS Selskapet ønsker å bygge industriutleiebygg til dekkjeden Dekkmann som skal etablere dekklager for Finnmark og Nord-Troms her i Alta. Til formålet søkes det om industritomt på kvm hvor det planlegges industribygg på 1200 kvm. Sønvisen Eiendom AS eier i dag industribygg på Øyra industriområde. Virksomheten her er overtatt av Dekkmann og vil bli flyttet til eventuelt nytt bygg på Aronnes.

3 Oleif Simensen Transport AS Selskapet drives i dag med utgangepunkt i Jaro`s lokaler. Bedriften har 15 ansatte og 11 vogntog. Bedriften har behov for mer tilrettelagte lokaler for egen virksomhet og jobber samtidig med potensiell leietaker for et areal på 1000 kvm. Ønsket tomtestørrelse er 5000 kvm. TSI Norway Nyetablert dekkforhandler i Alta med 3 ansatte og hvor eieren er 21 år gammel! I tillegg til dekkvirksomhet driver TSI nordnorges eneste støtdemperverksted. Virksomheten drives i dag i leide lokaler på Aronneskjosen. TSI ønsker seg nå egne lokaler og har behov for tomt i størrelsesorden 3000 kvm som skal bebygges med verksted, lager og kontor med til sammen 405 kvm. Har som målsetting å bli engrosforretning for Finnmark på tyngre og lette kjøretøy i samarbeid med Vianor. Det planlegges også etablering 24T servicehall for utleie.

4 Vurdering: Foreliggende søknader etterspør til sammen kvm industriarealer. Aronnes industriområde er på til sammen kvm, hvorav allerede er tildelt og kvm blir tildelingsklart i I tillegg er det besluttet at tildeling av tomt regulert til bensinstasjon, kvm, skal avvente til avlastningsvegen er avklart. Pr dato er det altså tilgjengelig kvm og til dette arealet foreligger det altså søknader som etterspør til sammen kvm. Hvilke prioriteringer gjelder for tildeling av tomt på Aronnes industriområde? Hovedutvalget har gjort følgende prioritering mht tildeling av tomt på dette området: 1. Virksomheter som vil flytte fra Alta sentrum. 2. Engrosvirksomheter. 3. Nye industri- og serviceetableringer i Alta. Oppfylles vedtatte prioriteringer? I forhold til vedtatte kriterier oppfyller ingen av søkerne punkt 1 virksomheter som ønsker å flytte fra Alta sentrum. Når det gjelder prioriteringens pkt 2 engrosvirksomhet - oppgir flere av søkerne at det planlegges utleie til engrosvirksomhet spesielt innen dekk. Nor Trans Alta AS, Sønvisen Eiendom AS, Oleif Simensen Transport AS og TSI Norway oppgir alle at det er aktuelt med utleie til engrosvirksomheter. Flere av disse sikter seg trolig inn mot Dekkmann. Det er likevel mest sannsynlig at Dekkmann velger samarbeid med Sønvisen Eiendom AS. Pkt 3 i prioriteringen er nye industri- og serviceetableringer i Alta. Med nye tenkes det her på nye næringer og ikke på nyetableringer innen allerede etablerte næringer. Den eneste som har noe helt nytt å tilby er TSI som opplyser å være det eneste støtdemperverkstedet nord for Oslo. TSI vil ogås etablere 24T hall, men tilbudet finnes allerede i noenlunde samme form her i Alta. Ut fra vedtatte retningslinjer og de opplysninger som framkommer i søknadene, er det bare Sønvisen Eiendom AS og TSI Norway som fyller kravene for tildeling av tomt på Aronnes Industriområde Konsekvensen av å følge retningslinjene for tildeling er at de 4 andre søkerne får avslått sine søknader. Alternativ lokalisering: Bilbransjen i Alta ønsker en samlokalisering av bilforretninger med tilhørende virksomheter. I den forbindelse har bransjen nedsatt et utvalg som vurderer samling av bransjen på Altahøyden industriområde. Utvalget vil i løpet av august komme med innspill til hvordan en utvidelse av Altahøyden industriområde kan spesialtilpasses bilbransjens framtidige arealbehov. Dekkbransjen vil inngå som et naturlig element i en slik bilby.

5 En samling av bilbransjen på Altahøyden er neppe realistisk å få til før tidligst i &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-F31, TI-&73 13/580 14/3949 Steinar Lund. 29.07.2014 Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Utvalg

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010 Drift og eiendom Styresak sak nr. 26 /10 Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: leder Driftservice, Jan Steffensen Saksnr.: 2008/4174 Dato: 26.04.2010 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING SAKLISTE: Godkjenning av protokoll FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 21.03.2012, Gjensidige, kl. 09.00 14/12 MELDING - RAKKESTAD FAMILIESENTER 15/12 MELDING -

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/833-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer