PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Varaordfører Gunnar Mauseth SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 101/08 07/282 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 15 BNR. 86 OG HASVIK KOMMUNE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN 103/08 07/405 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR ROY MAGNE PETTERSEN 104/08 07/407 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2 BNR. 2 - HELGA HANSEN 105/08 07/413 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - REIDAR KARLSEN, BREIVIKBOTN 106/08 07/416 SØKNAD OM KJØP AV HYTTETOMT - GNR. 1 BNR. 3 FNR REIDAR PEDERSEN JR.

2 107/08 07/422 SØKNAD OM TOMT - HUGO NIKOLAISEN 108/08 07/468 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 10 BNR SVEIN P. GAMST M. FL. 109/08 07/473 SØKNAD OM TOMT I ÅRVIK - ODD-LEIF HENRIKSEN 110/08 07/484 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 5 - GISLE LOSO G/BNR 16/5 111/08 07/519 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT - GNR/BNR/FNR 16/5/12 - GUNVALD ISAKSEN 112/08 08/163 KRAV OM REVERSERING AV BRUKSENDRING FOR SKIBENESVEIEN 5 113/08 08/254 SØKNAD OM FESTE ELLER KJØP AV GRUNN I HASVIK KOMMUNE- GNR./BNR. 1/91 GUNNAR WASMUTH OG GNR./BNR. 1/76 ALEKSANDER LIND M. FL. 114/08 08/284 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 3 - FINNMARKSEIENDOMMEN 115/08 08/294 MELDING OM ARBEID - KORSVIKVEIEN 11 HASVIK - GNR/BNR 16/424 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 116/08 08/362 SØKNAD PÅ TOMT - THOMAS HENRIKSEN 117/08 08/367 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - STRANDVEIEN 29, BREIVIK 118/08 08/373 REKVISISJON AV KARTFORRETNING - GNR/BNR 15/261 - GRO M. J. NILSSEN 119/08 08/391 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR/BNR 15/105 - BREIVIKBOTN GRENDE- OG IDRETTSLAG

3 120/08 08/386 SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR/BNR 2/17 BREIVIK - VIDAR ANDRESEN 121/08 08/396 SØKNAD OM NAVN PÅ EIENDOM - GNR. 16 BNR CARINA PRYTZ OG EDVIN WALLMANN 122/08 08/87 RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - REVIDERING 123/08 08/89 BREIVIKBOTN SKOLE - SVØMMEBASSENG TILLEGGSSAK: 124/08 08/223 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 16/45 Møteinnkalling og saksliste med 1 tilleggssak ble enstemmig godkjent.

4 101/08 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 15 BNR. 86 OG HASVIK KOMMUNE Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningslovens 63 imøtekomme søknad om fradeling av grunneiendom til boligformål. Fradelingen vil måtte skje både fra Gnr 15 Bnr 86 med ca. 320 kvm og fra Gnr 15 Bnr 135 med et areal på ca 200 kvm. Begge disse eiendommene eies av Hasvik kommune. Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningslovens 63 imøtekomme søknad om fradeling av grunneiendom til boligformål. Fradelingen vil måtte skje både fra Gnr 15 Bnr 86 med ca. 320 kvm og fra Gnr 15 Bnr 135 med et areal på ca 200 kvm. Begge disse eiendommene eies av Hasvik kommune. 102/08 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN Del 1. Hasvik formannskap imøtekommer søknad om å kjøpe Gnr 16 Bnr 348 som dere fester og hvor deres hus er bygd. Del 2. Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknad om kjøp av Gnr 16 Bnr 377 for utvidelse av egen eiendom for anlegging av hage/uteareal. Dette pga det er mangel på gode bolig og industritomter i kommunen. Del 1. Hasvik formannskap imøtekommer søknad om å kjøpe Gnr 16 Bnr 348 som dere fester og hvor deres hus er bygd. Del 2. Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknad om kjøp av Gnr 16 Bnr 377 for utvidelse av egen eiendom for anlegging av hage/uteareal. Dette pga det er mangel på gode bolig og industritomter i kommunen. 103/08

5 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR ROY MAGNE PETTERSEN Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningsloven 63 imøtekomme søknad om deling av Gnr 16 Bnr 171 med areal på inntil 1000 kvm. Arealet er ment brukt som tilleggsareal til gnr. 16 bnr Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningsloven 63 imøtekomme søknad om deling av Gnr 16 Bnr 171 med areal på inntil 1000 kvm. Arealet er ment brukt som tilleggsareal til gnr. 16 bnr /08 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2 BNR. 2 - HELGA HANSEN Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 gi tillatelse til fradeling av 3 parseller fra gnr.2 bnr.2, Breivik. Det gis samtidig dispensasjon fra plan og bygningslovens 28-2, bebyggelsesplan for området. Parsell 1: 460 m2 Parsell 2: 300m2 Parsell 3: 1100 m2 Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 gi tillatelse til fradeling av 3 parseller fra gnr.2 bnr.2, Breivik. Det gis samtidig dispensasjon fra plan og bygningslovens 28-2, bebyggelsesplan for området. Parsell 1: 460 m2 Parsell 2: 300m2 Parsell 3: 1100 m2 105/08 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - REIDAR KARLSEN, BREIVIKBOTN

6 Hasvik formannskap gir i medhold av plan- og bygningslovens 93 tillatelse til oppføring av anneks på 43 m2 i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Veidnes. Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for eiendommen gnr. 3 bnr. 4. Hasvik formannskap gir i medhold av plan- og bygningslovens 93 tillatelse til oppføring av anneks på 43 m2 i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Veidnes. Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for eiendommen gnr. 3 bnr /08 SØKNAD OM KJØP AV HYTTETOMT - GNR. 1 BNR. 3 FNR REIDAR PEDERSEN JR. Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknad om kjøp av festetomten hvor dere har hytte. Hasvik formannskap ønsker ikke å selge kommunale tomter til bruk som fritidseiendommer/fritidsbebyggelse, men det kan inngås/videreføres festekontrakt med søker. Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknad om kjøp av festetomten hvor dere har hytte. Hasvik formannskap ønsker ikke å selge kommunale tomter til bruk som fritidseiendommer/fritidsbebyggelse, men det kan inngås/videreføres festekontrakt med søker. 107/08 SØKNAD OM TOMT - HUGO NIKOLAISEN Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknaden da Hasvik kommune ikke ser det som hensiktsmessig at området hindres utbygd i framtiden.

7 Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknaden da Hasvik kommune ikke ser det som hensiktsmessig at området hindres utbygd i framtiden. 108/08 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 10 BNR SVEIN P. GAMST M. FL. av en parsell på ca m2 fra eiendommen gnr. 10 bnr. 20. Parsellen skal brukes som tilleggsareal til gnr. 10 bnr. 35. av en parsell på ca m2 fra eiendommen gnr. 10 bnr. 20. Parsellen skal brukes som tilleggsareal til gnr. 10 bnr /08 SØKNAD OM TOMT I ÅRVIK - ODD-LEIF HENRIKSEN av tomt fra gnr. 1 bnr.3, Sørvær, til bruk for bygging av båtnaust. Tomten blir ikke solgt, men kan fradeles som festetomt. av tomt fra gnr. 1 bnr.3, Sørvær, til bruk for bygging av båtnaust. Tomten blir ikke solgt, men kan fradeles som festetomt. 110/08 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 5 - GISLE LOSO G/BNR 16/5

8 Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad fra Fefo om fradeling av ca. 600 m2 av gnr. 16 bnr Parsellen skal nyttes som tilleggsareal til gnr. 16 bnr Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad fra Fefo om fradeling av ca. 600 m2 av gnr. 16 bnr Parsellen skal nyttes som tilleggsareal til gnr. 16 bnr /08 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT - GNR/BNR/FNR 16/5/12 - GUNVALD ISAKSEN Før Hasvik formannskap vil kunne imøtekomme søknad etter Plan- og Bygningsloven 63 om fradeling av tomteareal fra Gnr 16 Bnr 5 som skal føyes sammen med Gnr 16 Bnr 5 Fnr 12. Hjemmelhaver til Gnr 16 Bnr 5 må søke om fradeling. Før Hasvik formannskap vil kunne imøtekomme søknad etter Plan- og Bygningsloven 63 om fradeling av tomteareal fra Gnr 16 Bnr 5 som skal føyes sammen med Gnr 16 Bnr 5 Fnr 12. Hjemmelhaver til Gnr 16 Bnr 5 må søke om fradeling. 112/08 KRAV OM REVERSERING AV BRUKSENDRING FOR SKIBENESVEIEN 5 Hasvik formannskap kan ikke se at det foreligger begrunnelse for å reversere vedtaket om bruksendring. Kravet avvises. Svein Antonsen oppfordres, dersom han ønsker det, å søke bruksendring for Skibenesveien 5. Fellesforslag fra AP og SP: Saken utsettes slik at en får gjort en juridisk vurdering av saken. Etter denne vurderingen har en et nytt møte med søker før en har ny politisk behandling.

9 Saken utsettes slik at en får gjort en juridisk vurdering av saken. Etter denne vurderingen har en et nytt møte med søker før en har ny politisk behandling. 113/08 SØKNAD OM FESTE ELLER KJØP AV GRUNN I HASVIK KOMMUNE- GNR./BNR. 1/91 GUNNAR WASMUTH OG GNR./BNR. 1/76 ALEKSANDER LIND M. FL. av del av Gnr 1 Bnr 76 til Gnr 1 Bnr 91 for bygging av garasje jfr. avtale mellom eiere/festere. Den fradelte parsell på ca 200 kvm vil sammenføyes med Gnr 1 Bnr 91 etter fradelingen. av del av Gnr 1 Bnr 76 til Gnr 1 Bnr 91 for bygging av garasje jfr. avtale mellom eiere/festere. Den fradelte parsell på ca 200 kvm vil sammenføyes med Gnr 1 Bnr 91 etter fradelingen. 114/08 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 3 - FINNMARKSEIENDOMMEN Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningslov 63 imøtekomme søknad om deling av en parsell fra grunneiendom Gnr 16 Bnr 3. Tomta skal erstatte gnr. 16 bnr. 3 fnr.2, som fester ønsker å kjøpe. Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningslov 63 imøtekomme søknad om deling av en parsell fra grunneiendom Gnr 16 Bnr 3. Tomta skal erstatte gnr. 16 bnr. 3 fnr.2, som fester ønsker å kjøpe. 115/08

10 MELDING OM ARBEID - KORSVIKVEIEN 11 HASVIK - GNR/BNR 16/424 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Etter plan- og bygningslovens 93 og 95, gir Hasvik formannskap tillatelse til å sette opp bod/grillhytte på eiendommen Korsvikveien 11, som skissert i vedlagte dok. Innsigelse fra gjenboer i Korsvikveien 10, tas ikke til følge. Etter plan- og bygningslovens 93 og 95, gir Hasvik formannskap tillatelse til å sette opp bod/grillhytte på eiendommen Korsvikveien 11, som skissert i vedlagte dok. Innsigelse fra gjenboer i Korsvikveien 10, tas ikke til følge. 116/08 SØKNAD PÅ TOMT - THOMAS HENRIKSEN Søknad om tildeling av tomt til boligformål avslås da området er regulert som friluftsområde. Formannskapet anbefaler at søker, sammen med teknisk etat ser på andre løsninger. Søknad om tildeling av tomt til boligformål avslås da området er regulert som friluftsområde. Formannskapet anbefaler at søker, sammen med teknisk etat ser på andre løsninger. 117/08 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - STRANDVEIEN 29, BREIVIK I medhold av plan og bygningslovens 93 kan ikke Hasvik formannskap gå inn for å gi tillatelse til omsøkt tiltak. Søknaden om oppføring av tilbygg avslås. Kommunen oppfordrer naboene til å få til et samarbeide for utnyttelse av tomtearealene.

11 I medhold av plan og bygningslovens 93 kan ikke Hasvik formannskap gå inn for å gi tillatelse til omsøkt tiltak. Søknaden om oppføring av tilbygg avslås. Kommunen oppfordrer naboene til å få til et samarbeide for utnyttelse av tomtearealene. 118/08 REKVISISJON AV KARTFORRETNING - GNR/BNR 15/261 - GRO M. J. NILSSEN av parsell fra Gnr 15 Bnr 261 til Gnr 15 Bnr 263. Den fradelte parsell skal benyttes til plen og bygging av garasje. Etter fradeling vil den fradelta parsell sammenføyes med Gnr 15 Bnr 263. av parsell fra Gnr 15 Bnr 261 til Gnr 15 Bnr 263. Den fradelte parsell skal benyttes til plen og bygging av garasje. Etter fradeling vil den fradelta parsell sammenføyes med Gnr 15 Bnr /08 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR/BNR 15/105 - BREIVIKBOTN GRENDE- OG IDRETTSLAG av parsell fra grunneiendom Gnr 15 Bnr 105 Breivikbotn samfunnshus til grunneiendom Gnr 15 Bnr 112 Hans Terje Sæther og Lis Olsen. Breivikbotn samfunnshus avgir en parsell til Sæther og Olsen. av parsell fra grunneiendom Gnr 15 Bnr 105 Breivikbotn samfunnshus til grunneiendom Gnr 15 Bnr 112 Hans Terje Sæther og Lis Olsen. Breivikbotn samfunnshus avgir en parsell til Sæther og Olsen. 120/08 SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR/BNR 2/17 BREIVIK - VIDAR ANDRESEN

12 I medhold av Plan- og bygningslovens 87. e, gir Hasvik formannskap tillatelse til at eiendommen Gnr. 2 bnr. 17, på stedet Breivik, får endret bruken fra bnr. 322, butikk/forretning til bnr. 161, fritidsbygg. I medhold av Plan- og bygningslovens 87. e, gir Hasvik formannskap tillatelse til at eiendommen Gnr. 2 bnr. 17, på stedet Breivik, får endret bruken fra bnr. 322, butikk/forretning til bnr. 161, fritidsbygg. 121/08 SØKNAD OM NAVN PÅ EIENDOM - GNR. 16 BNR CARINA PRYTZ OG EDVIN WALLMANN Hasvik formannskap imøtekommer søknad fra Carina Prytz og Edvin Wallmann om å gi navnet på deres eiendom Gnr 16 bnr 423 til Engbakken. Hasvik formannskap imøtekommer søknad fra Carina Prytz og Edvin Wallmann om å gi navnet på deres eiendom Gnr 16 bnr 423 til Engbakken. 122/08 RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - REVIDERING Hasvik formannskap innstiller til Hasvik kommunestyre: Hasvik kommunestyre endrer pkt 3 i Retningslinjer for salg av kommunale boliger i Hasvik kommune til: For å sikre at kommunale boliger som selges blir disponert som helårsbolige av folk bosatt i Hasvik kommune endres pkt 3 til: All salg av kommunale boliger i Hasvik kommune skal legges ut for salg på det frie marked og selges etter åpent anbud. Ved salg av kommunale boliger gjelder følgende prioriteringer, forutsatt akseptabelt bud: 1. Fast ansatt i Hasvik Kommune som bor i den aktuelle boligen.

13 2. Fast ansatt i Hasvik kommune. 3. Unge personer (under 30 år) i etableringsfasen med fast boadresse i Hasvik kommune. 4. Andre med fast boadresse i Hasvik kommune. Kommunale boliger selges ikke til ferie-/fritidsboliger. Varaordfører Gunnar Mauseth fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Hasvik formannskap innstiller til Hasvik kommunestyre: Hasvik kommunestyre endrer pkt 3 i Retningslinjer for salg av kommunale boliger i Hasvik kommune til: For å sikre at kommunale boliger som selges blir disponert som helårsbolige av folk bosatt i Hasvik kommune endres pkt 3 til: All salg av kommunale boliger i Hasvik kommune skal legges ut for salg på det frie marked og selges etter åpent anbud. Ved salg av kommunale boliger gjelder følgende prioriteringer, forutsatt akseptabelt bud: 1. Fast ansatt i Hasvik Kommune som bor i den aktuelle boligen. 2. Fast ansatt i Hasvik kommune. 3. Unge personer (under 30 år) i etableringsfasen med fast boadresse i Hasvik kommune. 4. Andre med fast boadresse i Hasvik kommune. Kommunale boliger selges ikke til ferie-/fritidsboliger. 123/08 BREIVIKBOTN SKOLE - SVØMMEBASSENG Formannskapets innstilling til kommunestyret: Etter en helhetsvurdering vedtar Hasvik kommunestyre at bassenget ved Breivikbotn skole skal være åpent kun i skoletiden, slik at elevene får den svømmeundervisningen de har krav på. Den pålagte prøvetaking skal gjennomføres på en slik måte at siste prøve tas innenfor den ordinære arbeidstiden.

14 Fellesforslag fra AP og SP: Hasvik formannskap er inneforstått med at en åpning av bassenget vil medføre overskridelser. Formannskapet ønsker at administrasjonen kommer med forslag til ny drift av bassenget fra Hasvik formannskap er inneforstått med at en åpning av bassenget vil medføre overskridelser. Formannskapet ønsker at administrasjonen kommer med forslag til ny drift av bassenget fra /08 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 16/45 I medhold av Plan- og bygningslovens 63, gis det tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 3 mål fra gnr. 16 bnr. 45. Parsellen skal benyttes til boligtomt for Korsvikveien 42. Varaordfører Gunnar Mauseth fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. I medhold av Plan- og bygningslovens 63, gis det tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 3 mål fra gnr. 16 bnr. 45. Parsellen skal benyttes til boligtomt for Korsvikveien 42. Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 21. oktober 2008 MØTET HEVET KL

15 Roy Mienna Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.07.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer