PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn Breivikbotn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø Fra administrasjonen møtte: Rådmann: Erik Arnesen Teknisk rådgiver: Kim-Are Walsø Sekretær: Odd Michelsen Møteleder: Ordfører: Eva D. Husby

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/14 14/50 KLAGE PÅ UTHUS I STRANDVEIEN 31, BREIVIK 70/14 14/257 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TERRASSE 71/14 14/262 SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - STØTTEMUR SKIPPERGATA 30 AB 72/14 14/263 SØKNAD OM MIDLER TIL KJØP OG INSTALLERING AV VARMEPUMPER I HASVIK KIRKE 73/14 14/268 FORENKLET SØKNAD OM MIDLER FRA HASVIK KOMMUNES NÆRINGSFOND - KJØP AV FARTØY 74/14 14/237 KOMMUNEKOMITE FOR TV-AKSJONEN NRK /14 14/233 Unntatt offentlig ofl 5 KULTURPRIS /14 14/280 Unntatt offentlig ofl 5 SØRØYBORGER /14 14/58 DRØFTINGSSAKER 78/14 14/38 ORIENTERINGSSAKER 79/14 14/235 MØTEPLAN - HØST 2014 TILLEGGSSAK: 80/14 14/285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - DRIFTSBYGNING FISKE/FANGST/OPPDRETT 2

3 TILLEGGSSAK: 81/14 14/294 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - SMOLTANLEGG Møteinnkalling og saksliste med 2 tilleggssaker ble enstemmig godkjent. 3

4 69/14 KLAGE PÅ UTHUS I STRANDVEIEN 31, BREIVIK I medhold av plan- og bygningsloven 32-1, 2. ledd beslutter formannskapet at manglende søknad før gjenoppbygging av uthus i Strandveien 31 på Breivik i 2009 ikke forfølges videre. Det vises til at det er sannsynliggjort at uthuset er reist på samme sted som uthuset fra 50-tallet var plassert. I dette tilfellet er derfor ikke de hensyn som skulle vært ivaretatt gjennom en søknadsprosess blitt skadelidende i nevneverdig grad. I og med at avstanden til tomtegrensen mot Strandveien 29 er den samme som den var for den gamle bygningen, kan kommunen ikke se at de forhold som skal ivaretas av bestemmelsen i pbl er forverret av tiltaket som ble gjennomført sommeren Avgjørelsen er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. I medhold av plan- og bygningsloven 32-1, 2. ledd beslutter formannskapet at manglende søknad før gjenoppbygging av uthus i Strandveien 31 på Breivik i 2009 ikke forfølges videre. Det vises til at det er sannsynliggjort at uthuset er reist på samme sted som uthuset fra 50-tallet var plassert. I dette tilfellet er derfor ikke de hensyn som skulle vært ivaretatt gjennom en søknadsprosess blitt skadelidende i nevneverdig grad. I og med at avstanden til tomtegrensen mot Strandveien 29 er den samme som den var for den gamle bygningen, kan kommunen ikke se at de forhold som skal ivaretas av bestemmelsen i pbl er forverret av tiltaket som ble gjennomført sommeren Avgjørelsen er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. 70/14 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TERRASSE Hasvik Formannskap gir i medhold av Plan- og bygningslovens 20-2 jfr Pbl 29-4 dispensasjon til å fravike kravet om avstand fra tiltak til nabogrense på 4 meter. Da naboeiendommen er ubebygd vil det ikke skape problemer med tanke på faren for brannsmitte ved å gi tillatelse til tiltaket som omsøkt. 4

5 Hasvik Formannskap gir i medhold av Plan- og bygningslovens 20-2 jfr Pbl 29-4 dispensasjon til å fravike kravet om avstand fra tiltak til nabogrense på 4 meter. Da naboeiendommen er ubebygd vil det ikke skape problemer med tanke på faren for brannsmitte ved å gi tillatelse til tiltaket som omsøkt. 71/14 SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - STØTTEMUR SKIPPERGATA 30 AB Hasvik Formannskap gir i medhold av Plan- og bygningslovens 20-2 jfr Pbl 29-4 Kim-Are Walsø og Grethe Sæther dispensasjon til å fravike kravet om avstand fra tiltakene til nabogrense på 4 meter. En dispensasjon for de omsøkte tiltakene vil ikke skape problemer med tanke på helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet, og vil heller ikke være til hinder for eventuell senere bebyggelse på naboeiendommer. Hasvik formannskap forutsetter i denne forbindelse at søkerne i utformingen av tiltakene tilfredsstiller de krav til sikring som fremgår av Forskrift om tekniske krav til byggverk. Hasvik Formannskap gir i medhold av Plan- og bygningslovens 20-2 jfr Pbl 29-4 Kim-Are Walsø og Grethe Sæther dispensasjon til å fravike kravet om avstand fra tiltakene til nabogrense på 4 meter. En dispensasjon for de omsøkte tiltakene vil ikke skape problemer med tanke på helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet, og vil heller ikke være til hinder for eventuell senere bebyggelse på naboeiendommer. Hasvik formannskap forutsetter i denne forbindelse at søkerne i utformingen av tiltakene tilfredsstiller de krav til sikring som fremgår av Forskrift om tekniske krav til byggverk. 72/14 SØKNAD OM MIDLER TIL KJØP OG INSTALLERING AV VARMEPUMPER I HASVIK KIRKE Søknad fra Hasvik menighet om tilskudd til kjøp og installering av varmepumper avslås. 5

6 Søknad fra Hasvik menighet om tilskudd til kjøp og installering av varmepumper avslås. 73/14 FORENKLET SØKNAD OM MIDLER FRA HASVIK KOMMUNES NÆRINGSFOND - KJØP AV FARTØY Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre: Saken utsettes. Saken utsettes. 74/14 KOMMUNEKOMITE FOR TV-AKSJONEN NRK 2014 Saken legges fram uten innstilling. Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre: Ordfører gis fullmakt til å nedsette kommunekomite med medlemmer fra Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Hasvik formannskap bevilger kr ,- i støtte til årets Tv-aksjon. Beløpet belastes formannskapets reserve kto Ordfører gis fullmakt til å nedsette kommunekomite med medlemmer fra Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Hasvik formannskap bevilger kr ,- i støtte til årets Tv-aksjon. Beløpet belastes formannskapets reserve kto

7 75/14 KULTURPRIS /14 SØRØYBORGER /14 DRØFTINGSSAKER Saken legges frem uten innstilling. Drøftingssaker: Asfaltering Bakkehuset Nettverk øykommunene i Norge Øksfjordtunnelen 78/14 ORIENTERINGSSAKER Saken legges frem uten innstilling. Orienteringssaker: Ferga Ordføreren orienterte om møte mellom FFK, Nergaard AS, Norway Seafoods AS og Hasvik kommune den 26. juni vedr. fergekapasiteten. 79/14 MØTEPLAN - HØST

8 Formannskapet avholder følgende møter høst 2014: 26. august 23. september 15. oktober (også adm.utv.) 12. november 4. desember Ved behov avholdes flere møter enn angitt i møteplan. 80/14 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - DRIFTSBYGNING FISKE/FANGST/OPPDRETT Hasvik Formannskap gir T. Johansen Drift AS, Alta i medhold av Plan- og bygningslovens 21-4 første ledd første punktum jfr Pbl 20-1 tillatelse til tiltak for bygging av bygningstype 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett på Gnr 12 Bnr 1 Fnr 1, Dønnesfjord i Hasvik kommune. Bygningen skal brukes i tilknytning til oppdrettsnæring i Dønnesfjord. Ansvarsrett for: PROsjektering, Arkitekturprosjektering gis T. Johansen Drift AS, Alta UTFørende, gis T. Johansen Drift AS, Alta Hasvik Formannskap gir T. Johansen Drift AS, Alta i medhold av Plan- og bygningslovens 21-4 første ledd første punktum jfr Pbl 20-1 tillatelse til tiltak for bygging av bygningstype 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett på Gnr 12 Bnr 1 Fnr 1, Dønnesfjord i Hasvik kommune. Bygningen skal brukes i tilknytning til oppdrettsnæring i Dønnesfjord. Ansvarsrett for: PROsjektering, Arkitekturprosjektering gis T. Johansen Drift AS, Alta UTFørende, gis T. Johansen Drift AS, Alta 81/14 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - SMOLTANLEGG 8

9 Hasvik Formannskap gir i medhold av Plan- og bygningsloven 21-4 første ledd første punktum rammetillatelse i henhold til søknad jfr Pbl 20-1 til Nord Norsk Smolt AS, Straumen. Tillatelsen gjelder etablering av oppdrettsanlegg for smolt på Gnr 16 Bnr 441, Hasvik. Hasvik kommune stiller som vilkår at avløpsvann fra smoltanlegget føres i rør utenfor ytre molo enten separat eller ved tilkobling på eksisterende avløp som føres ut av havnen. Dette for å hindre samling av fugler i sikkerhetssonen til flyplassen. Tillatelse gis med forbehold om at det ikke kommer avgjørende innsigelser til tiltaket innen 2. juli I henhold til søkers sentrale godkjenninger gis det ansvarsrett jfr søknad: KONTroll, overordnet ansvar for kontroll gis Bygg Engineering AS, Nittedal PROsjektering, arkitektur gis Bygg Engineering AS, Nittedal PROsjektering overordnet ansvar for prosjektering (bygg, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) gis Bygg Engineering AS, Nittedal UTFørelse, overordnet ansvar for utførelse (bygg, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) gis Bygg Engineering AS, Nittedal UTFørelse, montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner gir (bygg, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Bygg Engineering AS, Nittedal SØKer, øvrige fagområder i prosjektet Bygg Engineering AS, Nittedal Rådmann gis fullmakt til å gi igangsettingstillatelse til tiltaket. Hasvik Formannskap gir i medhold av Plan- og bygningsloven 21-4 første ledd første punktum rammetillatelse i henhold til søknad jfr Pbl 20-1 til Nord Norsk Smolt AS, Straumen. Tillatelsen gjelder etablering av oppdrettsanlegg for smolt på Gnr 16 Bnr 441, Hasvik. Hasvik kommune stiller som vilkår at avløpsvann fra smoltanlegget føres i rør utenfor ytre molo enten separat eller ved tilkobling på eksisterende avløp som føres ut av havnen. Dette for å hindre samling av fugler i sikkerhetssonen til flyplassen. Tillatelse gis med forbehold om at det ikke kommer avgjørende innsigelser til tiltaket innen 2. juli I henhold til søkers sentrale godkjenninger gis det ansvarsrett jfr søknad: KONTroll, overordnet ansvar for kontroll gis Bygg Engineering AS, Nittedal PROsjektering, arkitektur gis Bygg Engineering AS, Nittedal PROsjektering overordnet ansvar for prosjektering (bygg, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) gis Bygg Engineering AS, Nittedal 9

10 UTFørelse, overordnet ansvar for utførelse (bygg, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) gis Bygg Engineering AS, Nittedal UTFørelse, montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner gir (bygg, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Bygg Engineering AS, Nittedal SØKer, øvrige fagområder i prosjektet Bygg Engineering AS, Nittedal Rådmann gis fullmakt til å gi igangsettingstillatelse til tiltaket. 10

11 Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 1. juli 2014 MØTET HEVET KL Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø 11

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer