1. Etablering Formål Stiftarar 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon Årsmøte Styremøte Styremedlemmar Valnemnd Revisor Utsendingar til andre møter og kurs i UE / arbeidsoppgåver Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket Støttemedlemmar Hovudsamarbeidspartar i Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Ungt Entreprenørskap og hoppid.no Revidering og utvikling av materiell 5 5. Administrasjon Kontor Personale i UE MR i Aktivitet Grunnskole Vidaregåande skole Høgskole Samarbeid med andre organisasjonar / prosjekt Rapportering Økonomi Sluttord 19 Vedlegg 1 Rekneskap 2014 Vedlegg 2 Revisjonsattest Vedlegg 3 Aktivitet grunnskole 2014 Vedlegg 4 Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2014/2015 Vedlegg 5 og 6: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2014 UB Vedlegg 7 Studentbedrifter 2014/2015 Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2014 SB Vedlegg 10 Diagram landsresultat 2014

2 1. Etablering Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vart stifta 08. februar Formål Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sitt formål er i samspel med skoleverket, næringslivet og andre aktørar å: utvikle barn og ungdom sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv gi barn og ungdom forståing for verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdom si samarbeidsevne og ansvarskjensle gi forståing for og kunnskap om etikk og reglar i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlinga i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolane stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i ein sosial, kulturell og økonomisk samanheng Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er fylkeslag i Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger arbeidet på mål og strategiar i Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal skal ikkje drive kommersiell verksemd. 3. Stiftarar Prosjektstyret for samarbeid skole næringsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune, vedtok å etablere fylkesforeininga Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, i prosjektet Entreprenørskap i vidaregåande skule i Møre og Romsdal. Støttemedlemmar er: - kommunar, organisasjonar og bedrifter i fylket. UE MR har kontor i utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i UE MR. 4. Organisasjon Foreininga er organisert som fylkesledd av Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er difor automatisk medlem i landsforeininga. 4.1 Årsmøte Årsmøte vart avvikla på Fylkeshuset i Molde den Styremøte Det har vore 4 styremøte i 2014: 4. mars, 24. april, 9. september og 26. november. 9. september var det styresamling for styret og UE-tilsette. 2

3 4.3 Styremedlemmar Val av styre vart gjort på årsmøtet den 24. april Styret 2014: Navn Organisasjon Rune Solenes Opstad MR fylke utdanningsavdelinga Yngve Kruse Bølgen næringshage AS Kristin Wiik NEAS Kristin Bjånes Waterfront hotel, Ålesund Christine Hodder Sparebanken Møre May Britt Roald MR fylke regional- og næringsavdelinga Kine Norheim Høgskolen i Ålesund Trond Lervik Ålesund Kunnskapspark AS Hilde Aspås ikuben Ruth-Wenche Vinje Utdanningsforbundet Elevorganisasjonen er observatør til styremøta. 4.4 Valnemnd 2014 Kristiansund kommune v/ Bente Weiseth-Frantzen, Fjordhagen AS v/ Terese Jemtegård Moen og Molde Kunnskapspark v/finn Amundsen. 4.5 Revisor Rekneskapet er ført av Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen. 4.6 Utsendingar til andre møter og kurs i UE / arbeidsoppgåver Rådsmøte UE Norge, 30. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Årsmøte i UE Norge, 30. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Rådsmøte UE Norge, 13. november: Kirsten Aure 3 leiarmøter i UE Norge: 12./13. 2, (del av nettverksamlinga) og 24/25.9. Kirsten Aure deltok på alle. Frå oktober 2014 er det innført leiarmøter via GoToMeeting (GTM). Om lag kvar månad à ein time. 1 nettverkssamling UE Norge: : Sissel Tegelsrud Kolstad, Tina Kristoffersen, Helen Longva Fet og Kirsten Aure. UE Norge sitt arbeidsutval (AU). UE Møre og Romsdal er region vest sin representant i AU. Dagleg leiar har møtt. AU vart avvikla på leiarmøtet i september Ny ordning er: 3 ordinære leiarmøter pr. år. Leiarmøtet på nettverksamlinga i juni fell bort. Det vert eit GTM pr. månad. Kursdagar i UE Norge: Ny i UE 19. august: Henrik Dalelid Vedde og Ingeborg Johannessen Grunnskoleforum oktober: Sissel Tegelsrud Kolstad, Ingeborg Johannessen og Henrik Dalelid Vedde. Forum for vidaregåande skole september: Helen Longva Fet og Tina Kristoffersen. Høgskoleforum desember: Kirsten Aure. 3

4 4.7 Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket NM i UB 2014.Lillestrøm: Kine Norheim frå styret i UE MR og Tina Kristoffersen, Helen L. Fet og Kirsten Aure fra administrasjonen. NM SB 2014: Sissel Tegelsrud Kolstad og Helen Longva Fet 4.8 Støttemedlemmar Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har i 2014 hatt desse støttemedlemmane: Kommunar: Aukra, Averøy, Fræna, Giske, Haram, Kristiansund, Molde, Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Skodje, Smøla, Stordal, Sula, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Ørsta og Ålesund. Bedrifter: Amfi drift Moa, AS Norske Shell, Brunvoll AS, Ello Lilleborg AS, Gaupset AS, ikuben, Nordmøre Energiverk AS, Scandic Hotel, Ålesund, Sparebanken Møre, Surnadal Sparebank, Ulstein Group AS, Vestbase AS og Waterfront hotel, Ålesund. Organisasjonar: Akademiet vgs Ålesund, Bølgen Næringshage AS, Høgskolen i Volda, Fjordhagen AS, Høgskolen i Ålesund, LO Møre og Romsdal, Molde kunnskapspark AS, Molde Næringsforum AS, Næringslivets Hovedorganisasjon, Innovasjon Norge, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). 4.9 Hovudsamarbeidspartar i Sparebanken Møre - Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanning - Møre og Romsdal fylkeskommune - hoppid.no - Fylkesmannens Landsbruksavdeling - AS Norske Shell - NAV IA-rådet 4.10 Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Organisasjonen vart stifta UE Alumni har i 2014 ikkje hatt aktivitet Ungt Entreprenørskap og hoppid.no hoppid.no er eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge. Ungt Entreprenørskap gjekk i 2014 inn i eit nytt 3-årig prosjekt med hoppid.no om Entreprenørskapsløype Fase II i kommunane i fylket. Entreprenørskapsløype: Entreprenørskapsløype inneber at alle elevar i ein kommune gjennomfører minst 2 4 entreprenørskapsaktivitetar i løpet av trinn i grunnskolen. Kommunen og skolane lagar plan for entreprenørskap i utdanning. Kommunen, lokalt hoppid.no-kontor og UE inngår ein forpliktande avtale om aktivitetar, kurs, rettleiing, kontaktpersonar og materiell. Døme på aktivitet er: Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Gründercamp, Jobbskygging, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg. I 2014 vedtok kommunane Rauma og Skodje slik avtale. 4

5 4.12 Revidering og utvikling av materiell For UE MR: Arbeidshefte med fasit for 10. trinn. UE MR har i samarbeid med Utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, utarbeidd eit beidshefte for elevane på 10. trinn i ungdomssskolen. Heftet vart delt ut til alle elevar på 10.- trinn til skolestart Heftet vart nytta som førebuing til aktivitetane: Karrieredagar og Hospitering i vidaregåande skole. I heftet har UE MR lagt inn oppgåvene frå Jobbskygging 10. trinn, samt ein del av oppgåvene frå Jobbskygging for 9. Kontakt med skolane i etterkant viser at skolane har nytta heftet i stor grad. Til heftet er det utarbeidd ein fasit med forklaring av omgrep, forslag til aktuelle bedrifter osb. Hefte og fasit vert revidert og delt ut på nytt i Utvikling av prosessverkty for Gründercamp UE MR har sakna eit meir utførleg verkty for gründercamp med mange oppdrag (Ungdomsskole). Verktyet skal nyttast frå elevane får utdelt oppdraget til ferdig løysing. Målet er at elevane skal gå djupare inn i prosessen, forske meir på ulike løysingar m.m. Arbeidet vart starta i 2014 og er planlagt ferdig til utprøving våren For UE Norge: Revidering av programmet Jobbskygging Tina Kristoffersen har på bestilling frå UE Norge, revidert materiellet for Jobbskygging 8., 9. og 10. trinn. Arbeidet tok til i 2014 og vert fullført i Database i UE Norge: UE Norge har utvikla og tatt i bruk ny database for registreringa av all aktivitet i organisasjonen. Databasen vert kalla Perikum og var ferdig til skolestart Sissel Tegelsrud Kolstad var med i testgruppa for utviklingsarbeidet. 5

6 5. Administrasjon 5.1 Kontor Kontorstad er Fylkeshuset i Molde. Foreininga er med i fylkeskommunen sitt datanettverk og har tilgang til telefon, post- og kopieringstenester. Utdanningsavdelinga fører rekneskap for foreininga. I 2014 har medarbeidarar også hatt kontorstad på Sykkylven vg skule, Vatne ungdomsskule, Bølgen Næringshage og Ålesund Kunnskapspark. Sjå pkt Personale i UE MR i 2014 Namn Kontorstad % Hovud-oppgåver Ansatt hos Kirsten Aure Fylkeshuset 100 Dagleg leiar MRFK + vgs og høgskole Sissel Tegelsrud Kolstad Fylkeshuset 100 Grunnskole og høgskole MRFK Helen Longva Fet Sykkylven vg 50 Vidaregåande skole MRFK Jan Kåre Vadset Til Vatne Ungdomsskule 50 Grunnskole Nordre Sunnmøre Haram kommune Tina Veseth Kristoffersen Fylkeshuset 100 Grunnskole Romsdal og vidaregåande Romsdal Molde kommune Ingeborg Johannessen Bølgen 50 Grunnskole og Kristiansund Næringshage vidaregåande skole kommune Frå Henrik Dalelid Vedde Frå Ålesund Kunnskapspark Nordmøre 100 Grunnskole heile Sunnmøre Haram kommune Møteplass for medarbeidarane i UE MR: For å styrke samarbeidet og auke kompetansen i personalet organiserer UE MR Møteplass for medarbeidarane. I 2014 vart det arrangert 9 samlingar på til saman 10 dagar. Ein Møteplass var saman med hoppi.no og Fylkesmannen landbruk og ein var saman med styret i UE MR. I tillegg har medarbeidarane frå utekontora hatt arbeidsdagar ved hovudkontoret. 6

7 6. Aktivitet 6.1 Grunnskole I 2014 har regionane Romsdal og Nordre Sunnmøre hatt koordinator i 50 % stilling heile året, medan Søre Sunnmøre har hatt 50 % stilling og Nordmøre har hatt 25 % stilling i haust-semesteret. Ungdomstrinn Ungdomstrinn og fag UE sine program høver godt for faga utdanningsvalg, arbeidslivsfag, valfag og til tverrfagleg samarbeid i mange av dei andre faga på ungdomstrinnet. Utdanningsvalg: Gründercamp - modell Møre og Romsdal, varer om lag ei veke og har mange oppdrag frå bedrifter og organisasjonar i lokalt næringsliv. Elevane får kontakt med mange arbeidsplassar. Det styrker karriererettleiing, aukar kjennskap til lokale ressursar (bygdeutvikling) og gir kunnskap i innovative prosessar. Seks kommunar arrangerte kommunefinalar i gründercamp. I Romsdal har næringsforeiningane arrangert regionfinale i mange år og i 2014 vart den første regionfinalen arrangert på Nordmøre. Sunnmøre har starta planlegging av slik finale. Møre og Romsdal er framleis på topp i antall elevar som nyttar Økonomi og karrierevalg. Sparebanken Møre legg godt til rette for at deira tilsette skal gjennomføre programmet. Programmet Jobbskygging høver til aktivitetar som Jobbskyggingsdag, Arbeidsveka og Utprøving i VGS. Sjå òg under Karrieredagane og utprøving i vidaregåande skole. Karrieredagane og utprøving i vidaregåande skole: Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer Karrieredagar for elevar på 10. trinn. Arrangementet vert halde regionvis og er ein aktivitet for betre karriererettleiing. Dei same elevane får òg tilbod om utprøving i 2 studieprogram i vidaregåande skole. UE MR har i samarbeid med KarriereUng på Utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, laga oppgåver til begge aktivitetane. Oppgåvene skal nyttast som førebuing, under- og etterarbeid. Oppgåvene er samla i eit hefte som vert sendt alle skolane til skolestart. UE MR nyttar Jobbskygging for 10. trinn, samt deler av 9. trinns oppgåvene i heftet. UE MR har laga ein fasit til oppgåvene. Han er laga i samarbeid med hoppid samt avdeling for plan og utvikling. Arbeidslivsfag: I Arbeidslivsfag er UE MR i dialog med kommunane som har dette faget, om bruk av t.d. Elevbedrift. Valfag:.Elevbedrift høver godt i mange av valfaga, og er tatt aktivt i bruk Informasjonsmøte Det er gjennomført informasjonsmøte i kommunar, skolar, næringsforum, osb. - der undervisningsprogramma er presentert. 7

8 6.1.3 Elevbedrift Elevane lærer å starte, drive og avvikle si eiga bedrift skolar - 46 el. 4 EB 10 skolar -248 el. -35 EB 6 skolar 133 el. -31 EB Se mulighetene! Elevane får trening i å utvikle sin eigen entreprenørskapskompetanse gjennom ulike oppgåver, spill og muntlege presentasjonar. Programmet eignar seg godt som oppstart for Elevbedrift. 133 elevar gjennomførte programmet i Gründercamp Idé-verkstad med fokus på kreativitet og nytenking. 6 kommunar arrangerte kommunefinale og region Romsdal arrangerte regionfinale skolar 1442 el. 31 skolar 1326 el. 31 skolar 1558 elevar Økonomi og karrierevalg Programmet gir innblikk i eigne interesser, karrierevegar og personlig økonomi skolar 1802 el. 38 skolar 2279 el. 28 skolar 1545 elevar Jobbskygging Programmet kan nyttast med progresjon for 8., 9. og 10. trinn. God aktivitet på 8. og 9. trinn. På desse trinna må ein rekne med ein del underrapportering. På grunn av samarbeidet med fylkeskommunen - sjå pkt , Karrieredagar og Utprøving, vart programmet svært stor. Jobbskygging (heftet) åleine står for 3102 elevar. Tal under er samla for 8., 9. og 10. trinn skolar 787 el. 21 skolar 1618 elevar 63 skolar 4427 elevar 8

9 EB og Se mul. Gründercamp Økonomi og karrierevalg Jobbskygging Samla resultat for program på ungdomstrinnet Barnetrinn: På barnetrinnet har vi gitt tilbod om Vårt Lokalsamfunn og SikkSakk Europa. Dei høver svært godt for Møre og Romsdal. I Entreprenørskapsløypa er det naturleg å ta med eitt eller to program frå barnetrinnet. Svært mange tek med begge to Vårt lokalsamfunn Ei oppdagingsferd i nært samspel mellom menneske, næringsliv og offentlege tenester i lokalsamfunnet. Ordførar, varaordførar, rådmann eller andre er ofte nytta som rettleiar. I september gjennomførte UE Norge saman med SMSØ, ein kampanje over heile landet på dette programmet. UE MR valte kommunane Fræna og Vestnes til satsinga skolar 292 elevar 29 skolar 620 elevar 35 skolar 856 elevar SMART SMART inspirerer elever til å sjå mogligheiter og gjøre noe med dei. UE MR har fokus på dei to andre programma for barnetrinnet. I 2014 var det ingen som nytta dette programmet i vårt fylke SikkSakk Europa Gir elevane ein spanande introduksjon til land og ressursar i Europa skolar- 129 elevar 19 skolar 588 elevar 17 skolar 583 elevar 9

10 Kurs for lærarar og rettleiarar i grunnskolen: Gründercamp 3 kurs 65 deltakarar Økonomi og karrierevalg 9 kurs 49 Elevbedrift/ valfag 4 kurs 18 Vårt Lokalsamfunn 17 kurs 81 SikkSakk Europa 9 kurs 52 Jobbskygging 1 kurs Kurs i fleire program ungdomstrinn 2x37 74lærarstudentar. Kurs for fleire program barnetrinn 2 x lærarstudentar Vedlegg 3: Aktivitet i grunnskolen Vidaregåande skole I 2014 har UE Møre og Romsdal hatt slik personalressurs øyremerka entreprenørskap i vg opplæring: 50 % stilling for Sunnmøre og 50 % stilling for Romsdal heile året, 25 % stilling på Nordmøre frå I tillegg har dagleg leiar tatt hand om oppgåver som fylkesmesse, registrering og avvikling av ungdomsbedrifter. I vidaregåande skole er det programma Ungdomsbedrift og Temabasert Gründercamp som har fokus. Ressursane vert nytta til kurs, informasjonsmøter, rettleiing og større arrangement Ungdomsbedrift UE MR har satsa serleg på Ungdomsbedrift (UB) i Ein ønskja fokus på skolebesøk og å teste ut Gründercamp som start for UB. Slik GC vart gjennomført på skolane Sykkylven, Gjermundnes og Fræna. Skolane har og vore tett følgt opp i etterkant. På skolane Sykkylven og Gjermundnes har dette medført fleire og betre ungdomsbedrifter i 2014/2015. Elevane har fått tilbod om gratis kurs i Inkluderande Arbeidsliv (IA) og rekneskap. Dei får òg tilbod om skolebesøk, hjelp med registrering - og sluttattest. UE Norge har tatt i bruk nytt registreringsverkty og rutinar Perikum. UE MR arrangerer òg Fylkesmesse for Ungdomsbedriftene. 10

11 Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal : Skoler Bedrifter Elever 20 0 Skoleår Skolar UB-ar Elevar I % av årskull 13/ % 14/ ,5 % Målet for Ungt Entreprenørskap er 20 % av eit årskull. Geografisk fordeling14/15: Sunnmøre 65 UB, Romsdal 21 og Nordmøre 22. Kjønn fordeling 14/15: 270 gutar og 340 jenter. Vedlegg 4: Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2014/ Fylkesmessa 2014 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter vart arrangert i Træffhuset i Molde 20. mars. Ca 310 elevar frå 57 ungdomsbedrifter deltok. Dei fleste var med på ein eller fleire av i alt 15 konkurransar. Elevar frå Romsdal vgs var crew før og under messa. Lunsj til alle deltakarar vart levert av UB-ane ved Borgund vgs. 60 personar frå lokalt næring- og arbeidssliv deltok i dei ulike jurygruppene Kurs i Inkluderande arbeidsliv (IA) UE MR har arrangert fem kurs for elevar i ungdomsbedrift. Det var tre kurs på Sunnmøre, eitt kurs i Molde og eitt i Kristiansund. Totalt 298 elevar deltok på desse kursa. Arbeidstilsynet IA deltok på to av dei fem kursa. Talet på kursdeltakarar syner at dette er svært populære kurs, med svært godt fagleg innhald. Det er NAV Arbeidslivsenter som står for det meste av det faglege innhaldet. Dei fleste ungdomsbedriftene vert IA-sertifisert på kursa. 11

12 6.2.4 Kurs i rekneskap UE MR har arrangert tre rekneskapskurs hausten Kursa vart arrangert i Ålesund, Molde og Kristiansund i samarbeid med Skatt - MidtNorge, SMSØ Møre og Romsdal. 152 elevar deltok på kursa. Det er berre to elevar frå kvar UB som kan delta (økonomisjef og dagleg leiar) Heil 18 av dei vidaregåande skulane i fylket deltok Temabasert Gründercamp Det har vore arrangert 15 Temabaserte Gründercampar i vidaregåande skole i UE MR har deltatt i planlegging og gjennomføring i varierande grad. Det er flott at skolane vert sjølvgåande elevar i VGS deltok i programmet Temabasert Gründercamp i 2014! UE MR har vidareført avtalen med Atlanten vgs, som har tatt på seg ENOVA-samarbeidet som eit betalt oppdrag. 10 elevar frå Atlanten vgs deltok på Nasjonal Gründercamp i Trondheim i januar. UE MR samarbeider med Fylkesmannens landbruksavdeling (FML) om to gründercampar pr. år. I 2014 var det Gjremundnes vgs og Fræna vgs som hadde GC med tema frå FML. UE MR har òg prøvd GC som oppstart for ungdomsbedrift. Slik GC vart prøvd på Sykkylven vgs hausten 2014, og resultere i 16 ungdomsbedrifter ved skolen dette skoleåret. Skole Tema Hovudarrangement Elevar Fagerlia vgs Sunnmørsposten - unge lesarar Fagerlia vgs/uemr 133 Ålesund vgs VARD rekruttering UE MR/Ålesund vgs /MFNV 45 Ålesund vgs Blå kors rekruttere ungdom Ålesund vgs / BK 50 Herøy vgs Kleven rekruttering UE MR/ Herøy vgs/mfnv 105 Rauma vgs Nordveggen _ reiselivsprodukt UE MR/Rauma vgs/nordv. 61 Molde vgs Fylkesmannen - demokrati UE MR /Molde vgs / FM 65 Molde vgs Molde kommune - Bysentrum UE MR / Molde vgs /MK 75 Gjermundnes vgs FML Fra jord til bord UE MR /Gjermundnes v/fml 50 Fræna vgs FML - Tilbakeflytting UE MR/Fræna vgs/fml 76 Sykkylven vgs UE MR: GC for å starte UB Sykkylven vgs/ue MR 106 Akademiet vgs. M Molde komm. ungdom i Molde Akademiet vgs/mk 80 Ålesund vgs Ålesund komm. ny bydel/skule Ålesund vgs/åk 60 Ålesund vgs Ishavsmuseet - attraktivitet Ålesund vgs/ishavsmusset 60 Atlanten vgs ENOVA på oppdrag frå UE MR UE MR v/atlanten 140 Atlanten vgs Nasjonal GC - ENOVA UE Norge 11 12

13 Temabasert Gründercamp i vgs i Møre og Romsdal Antall skoler Antall GC Antall elevar x Frå utdanning til jobb UE MR arrangerte to kurs i programmet Frå utdanning til jobb for elevar på Molde vg skole i juni elevar deltok. Rettleiar Jon Paulsen frå Manpower. I tillegg vart programmet nytta til 2 kurs for lærlingar Vegen til læreplass i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanning. Kurshaldarar var Åse Riksfjord og Helen Longva Fet Kurs for lærarar i vidaregåande skole. UE MR arrangerte oppstartskurs for UB i vidaregåande skole på Ålesund kunnskapspark Kurshaldarar Helen Longva Fet og Kirsten Aure. Det var 16 deltakarar. I tillegg er det arrangert kurs og informasjonsmøter på skolane. Det vart arrangert 2 nettverkssamling for UB-lærarar på Sunnmøre, og ei på Nordmøre i Deltakarar på arrangement utanfor fylket. Nasjonal Messe for UB april Lillestrøm. Fem ungdomsbedrifter deltok med utstilling og i ulike konkurransar. UE MR finansierte fire av dei, medan UnderCover UB vann Wild Card frå SMSØ. Det var: Lett på kroken UB, Ålesund vg skole Mobilvett UB, Ålesund vg skole Radontjenesten UB, Atlanten vg skole Spør meg UB, Romsdal vg skole UnderCover UB, Spjelkavik vg skole (SMSØ Wild Card) Vi gratulerer Mobilvett UB fra Ålesund videregående skole med 2.premie i konkurransen Beste utstilling. "Mobilvett UB hadde en ren og ryddig stand hvor produktet kom godt frem", sa blant annet juryen i sin vurdering. Vi gratulerer også Radontjenesten UB, Atlanten videregående med 3. premie i beste 13

14 markedsføring. Alle fem Ungdomsbedriftene frå Møre og Romsdal gjorde ein flott innsats! Vedlegg 5: Jurymedlemmer FM for UB Vedlegg 6: Resultatliste FM for UB 6.3 Høgskole UE MR hadde aktivitet ved alle dei 3 høgskolane i fylket i I perioden gjennomfører UE MR prosjektet Gründersatsing i høgskolane på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune, regional- og næring. Mål i prosjektet er Fleire og betre gründercampar (GC) og og studentbedrifter(sb) ved høgskolane i fylket. Betre forankring i studieplaner og større breidde/fleire studium som brukar programma. Entreprenørskap i utdanning vert tema på alle typar lærarutdanning Høgskolen i Ålesund Studieåret 2013/2014 Det har vært 3 studentbedrifter ved Innovasjonsstudiet. Det er omlegging av studieplanane på Ingeniørstudiet som er årsaken til få bedrifter. Studieåret 2014/2015 Det er 10 studentbedrifter. Totalt 36 studentar deltar frå begge studia. Det har vært arbeidd mykje for start av Studentbedrift for dei marine faga. Høgskolen er positiv, men utfordringa dette skoleåret har vore å kombinere bachelor-oppgåve med Studentbedrift. Det vert arbeidd med å finne ei løysing på den utfordringa til neste studieår. UE orienterte om Studentbedrift på Kick Off og hadde ein dag med stiftingsmøte og registrering. Studentbedriftene hadde 2 minutes to convince /syretesting i november. Entreprenørskapsforum Det er etablert eit entreprenørskapsforum ved høgskolen. Der kan dei som arbeider med Studentbedrift, Gründercamp osv. ha ein møteplass. Det var to møter i 2014 Gründercamp Det har vært arbeidd med å få gjennomført Gründercamp på fleire studium. Høgskolen fikk eit konkret tilbod om Gründercamp der Regional- og næringsavdelinga var oppdragsgjevar. Høgskolen er interessert og ser om det inkluderast i studieprogrammet for neste studieår. UE MR arbeider vidare med å få Gründercamp inn på fleire studieprogram. 14

15 6.3.2 Høgskolen i Volda SommarStudentbedrifter 5 studentbedrifter har registrert SommarStudentbedrift i regi av Høgskolen i Volda og StudiebygdA. Totalt deltok 12 studentar. UE MR har hatt tett oppfølging av bedriftene pr. mail, telefon og møter. Mykje av aktiviteten skjedde i slutten av skoleåret og i skoleferien. UE MR vart difor viktige støttespelar i oppstartsfasen av bedriftene. UE MR hadde rettleiingsdagar om studentbedrift, registrering m.m. Studentbedrift studieåret 2014/ Entreprenørskap i kulturnæringar 2015 Det er andre gang Høgskolen i Volda tilbyr dette faget. Høgskolen ønskjer å nytte Studentbedrift som metode i studiet. UE MR har vore aktiv i planlegging av innhald og organisering. 6 studentbedrifter har registrert seg (i januar 2015) og desse vil delta på Fylkesmessa for studentbedrifter i Gründercamp UE MR har diskutert muligheitene for å organisere Gründercamp med høgskulen. Det vert arbeidd vidare serleg med å kople dei kreative studia med prosjektet Kreative næringar Lærarutdanninga Kurs på grunnskolelærarutdanninga 5-10, ved Høgskolen i Volda Det er gjennomført ein kursdag der studentane har fått kurs i gründercamp og innføring i Økonomi og karrierevalg, Jobbskygging, Se mulighetene! og Elevbedrift. Totalt deltok 37 studentar. Kurs på grunnskolelærarutdanninga 1-7 og 5-10, ved Høgskolen i Volda Dei fekk for første gang kurs i Vårt lokalsamfunn og SikkSakk Europa. Det var eigne kurs for kvart studium. Totalt 50 studentar. Gründercamp på lærarutdanninga Det vart arrangert Gründercamp for grunnskolelærarar trinn i august. Gründercampen vart gjennomført på to dagar med mange oppdrag gitt av lokalt arbeidslivet. Totalt deltok 37 studentar Høgskolen i Molde Gründercamp Det vart arrangert Gründercamp for 120 vernepleie- og sjukepleiestudentar. KS var oppdragsgjevar. UE MR og HiM planlegg Gründercamp i mars 2015 for logistikk-, vernepleie- og sjukepleiestudentane. Studentbedrift UE MR motiverer for studentbedrift i alle naturlege samanhengar. 15

16 6.3.5 Messer for Studentbedrifter: Fylkesmessa for Studentbedrifter Fylkesmessa vart arrangert 27. mars i Ålesund parallelt med Gründerdagen. Messa vart arrangert etter modell frå NM SB; det vart ikkje nytta utstillingar, men arrangert Møteplass og Marknadsplass! Det vart arrangert 3 konkurransar. To studentbedrifter gjekk vidare til NM. HiÅ ved forelesarar og START var medarrangørar av FM for SB i NM for Studentbedrifter To bedrifter frå Høgskolen i Ålesund deltok på NM for studentbedrifter i Oslo 4.-5.juni. Ajuda AB vant 2. prisen i Beste Studentbedrift og Erkna SB vant HR-prisen. I forbindelse med NM arrangerte UE MR ein førebuingsdag for dei 2 SB-ane. Europeisk Messe for studentbedrifter vart arrangert i Amsterdam. Ingen SB frå UE MR deltok Andre tiltak i høgskolane: Alle høgskolane var invitert til NM for Studentbedrifter i Oslo UE MR har vært i kontakt med Fagskolen i Ålesund om å nytte Studentbedrift. UE MR har sett på muligheitene til å få Studentbedrift og Gründercamp inn som ein del av det nye studiet som er under planlegging i Kristiansund. Start hausten Mentorar og forelesarar for Studentbedriftene var invitert til samling i regi av UE Norge i november forelesarar frå HiVO og prosjektansvarleg i UE MR deltok. KAN Kvinner, ambisjonar og nettverk. Arr. UE som inviterte kvinnelege leiarar frå SB. Ein deltakar påmeldt frå HiÅ/UE MR. Leder for en dag. Invitasjon til deltakarar i studentbedriftene. Ein deltakar frå HiÅ/UE MR. IA-kurs v/ NAV og UE MR Registrerte studentbedrifter 12/13 13/14 14/15 14 SB - 49 studentar 3 SB 14 studentar 21 SB - 72 studentar Studentbedriftene fordeler seg slik studieåret 2014/2015: Høgskolen i Ålesund Ingeniørstudiet 6 SB Høgskolen i Ålesund Innovasjonsledelse 4 SB Høgskolen i Volda Sommarbedrifter 5 SB Høgskolen i Volda Entreprenørskap i kulturnæringar 6 SB Vedlegg 7: Studentbedrifter i Møre og Romsdal 14/15 Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat av Fylkesmessa for SB

17 6.4 Samarbeid med andre organisasjonar / prosjekt Næringsliv i Skolen: UE MR oppfordrar skolane til å skrive Partnarskapsavtalar med dei lokale bedriftene, der UE sine program er nytta. Slike avtalar er svært nyttige i arbeidet med å få nok oppdragsgjevarar til t. d. Gründercamp på ungdomstrinnet Samarbeid med hoppid.no-kontora Prosjektet til UE MR og hoppid.no - Entreprenørskapsløye i kommunane Fase II starta i 2014 og varer til Prosjektet Entreprenørskapsløype Fase I vart avslutta i hoppid.no-kontor er etablert i dei fleste kommunar i fylket. Dei støttar UE MR sitt arbeid i skolane serleg i planlegging av Gründercamp, men òg med å finne rettleiarar frå arbeidslivet til andre program i grunnskolen Karriererettleiingsprosjektet Møre og Romsdal fylkeskommune har fokus på Karriererettleiing i det 13-årige løpet. Eitt av tiltaka er Karriereløype. Utforming starta i Arbeidet med Entreprenørskapsløype og serleg Moldeskolane sin versjon av Entreprenørskapsløypa er ideen bak Karriereløypa. Ungt Entreprenørskap er tilbydar av mange av undervisningsprogramma. KarriereLøype i Møre og Romsdal var handsama som sak i Utdanningsutvalet i mai Utvalet meiner tiltaket skal gjennomførast. UE MR har utført ein del av arbeidet med løypa, på oppdrag frå Utdanningsavdelinga. Det mest omfattande tiltaket innafor dette arbeidet i 2014 har vore heftet for 10. trinn omtala i pkt Arbeidet med KarriereLøypa fortset i 2015 og er forventa ferdig før årsskiftet Samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling UE MR søkte Fylkesmannens Landbruksavdeling om støtte til grunnskoleprogramma/ møteplass i bygdene og to temabasert Gründercampar i vgs, også i FML avgjer oppdraget og kva skolar dei ønskjer arrangement på. I 2014 arrangerte UE MR slik GC ved skolane Gjermundnes og Fræna. Sjå òg pkt Region Vest av UE Det var ingen regionsamlingar i UE MR v/ Kirsten Aure er region vest sin representant i Arbeidsutvalet i UE Norge fram til AU vart avvikla i september Rapportering - UE Møre og Romsdal har rapportert til Ungt Entreprenørskap Norge om økonomi og aktivitet. Det er sendt rapportar i høve programsøknaden, for Matområdet, meisterbrev og Finansstafetten. Det er vidare sendt økonomirapport, aktivitet i virkemiddelkommunar, tall-rapport for aktivitet og rapport for ENOVA-arbeidet. 17

18 Strategiplan for er revidert og handlingsplan for 2014 er utarbeidd. Arbeidet med ny strategiplan for UE MR vart starta i Den nye Strategiplana byggjer på UE Norge sitt strategidokument for UE MR har rapportert til MRFK/ utdanningsavdelinga på mål i Handlingsplan for kompetanse og til MRFK/ hoppid.no på mål i Handlingsplan for Verdiskaping. - UE MR har justert mål i begge handlingsplanane (over) for Økonomi Rekneskap for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vert lagt fram på årsmøtet. Det er ført av økonomiseksjonen ved utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen, slik det står i vedtektene. Økonomiske samarbeidspartar i 2014 er òg nemnt under pkt 4.9: MRFK / Utdanning MRFK / hoppid.no Sparebanken Møre Fylkesmannens Landbruksavdeling Norske Shell NAV IA-rådet 18

19 8. Sluttord UE MR er - saman med næringsliv og offentleg sektor, ein fleksibel brubyggjar: I Møre og Romsdal er innbyggarane sin kompetanse den viktigaste kapitalen for å vidareutvikle lokalsamfunn, velferdsstaten og vår eiga konkurranseevne. Dette er KS sin skoleeigar-strategi gjort til vår eigen. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal gir elevar og studentar kompetanse og motivasjon til å: etablere eigen arbeidsplass sjå muligheitene for ei framtid i fylket velje rett karriereveg I 2014 starta Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal opp to prosjekt der fylkeskommunen er oppdragsgjevar. 1. Entreprenørskapsløype Fase II 2. Gründersatsing i høgare utdanning Begge prosjekta gir tydelege signal om at fylket ser behov for den kompetanse og haldingsskapande effekt, entreprenørskap i utdanning gir dei unge. Samtidig syner det tillit til Ungt Entreprenørskap sitt arbeid og programma som vert nytta. I det første prosjektet står arbeidet med forankring i kommunar og skolar sine planer, sentralt. UE MR har sluttført avtale om Entreprenørskapsløype med to kommunar i 2014 og starta førebuing med 4 nye. No er 11 kommunar med på ordninga. To av dei er i sin andre avtaleperiode. Samarbeidet med hoppid.no er sentralt i arbeidet. 19

20 Entreprenørskapsløype inneber at alle elevar i desse kommunane gjennomfører to til fire av UE sine program i løpet av grunnskolen. Mange skolar nyttar fleire! Dette arbeidet har også medført at prosjektet KarriereLøype er under utvikling i fylket. Prosjektet byggjer på tenkinga i Entreprenørskapsløypa og skal synleggjere aktivitetar for god karriererettleiing i heile opplæringa. Skoleeigarar og lokalt næringsliv, er samde om at skolen må gje elevane god karriererettleiing og informasjon om kva ressursar som finst på heimstaden. Ungt Entreprenørskap sine program bidreg til dette og er godt representert i KarriereLøypa. I det andre prosjektet er gründertanken tydeleg. Møre og Romsdal treng nye arbeidsplassar, men det er òg behov for å tenkje smartare både i offentleg og privat sektor. Det er ønskjeleg at studentane samhandlar med lokalt næringsliv, at dei lærer seg innovative prosessar, ser muligheiter for å etablere bedrift og får kjennskap til kva for spanande og varierte arbeidsplassar som finst i fylket. Fylket ønskjer at høgskolane nyttar Studentbedrift og Gründercamp i denne tilnærminga. Gjennom dette prosjektet får òg studentane ved lærarutdanningane i fylket, lære korleis dei kan nytte Ungt Entreprenørskap sine program i si undervisning. Lokalt arbeids- og næringsliv er tydelege på at entreprenørskap i utdanning er viktig. Dei er opptatt av rekruttering og innovasjon, og ser at dette må starte tidleg. næringslivet er også opptatt av eit godt samarbeid med grunnskulen. Rekruttering er langsiktig arbeid. Seier Kjersti Kleven styreleiar i Norsk Industri og styreleiar i Kleven Maritime, til Temp konjunkturbarometeret for Møre og Romsdal Medarbeidarar frå bedriftene privat og offentleg, er ein betydeleg ressurs for gjennomføring av Ungt Entreprenørskap sine program. Dei er oppdragsgjevarar, rettleiarar og jurymedlemmer ved alle gründercampane, mentorar til EB, UB og SB, jurymedlemmer ved fylkesmessene og rettleiarar i alle andre program som vert gjennomført. I 2014 reknar vi med at næringslivet har bidratt med 3000 dagsverk til Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Medarbeidarane er Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sin viktigaste ressurs. Dei skal motivere skolar og lærarar til å ta i bruk programma. Dei er der for å rettleie og kvalitetssikre på telefon, ved kurs og skolebesøk. Entreprenørskap i utdanning er framleis nytt, og sjølv om det er forankra i skolane si årsplan er det naudsynt med oppfølging, for å sikre gjennomføring. For ein prosjektfinansiert organisasjon er det ei utfordring å rekruttere og halde på gode medarbeidarar. Ein er sårbar t.d. ved jobbskifte eller usikker økonomi. I 2014 opplevde vi at eit par av regionane var utan rådgjevar i periodar. Stor innsats frå resten av staben førte likevel til fin auke i aktivitet frå elevtreff i 2013 til i Kirsten Aure Dagleg leiar 20

21 UE sin visjon: UE inspirerer unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Våre kjerneverdier er: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling Samspill Lære barn og unge å samarbeide Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Benytte Lære ved å gjøre i sentrum for all aktivitet Kine Norheim Yngve Kruse May-Britt Roald -styreleiar- -nestleiar- -medlem- Christine Hodder Kristin Glæstad Vonheim Hilde Aspås - medlem- -medlem- -medlem- Kristin Wiik Kristin Aakre Bjånes Ruth-Wenche H. Vinje - medlem- -medlem- -medlem- Trond Lervik -medlem- Kirstan Aure Dagleg leiar 21

ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2012

ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2012 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2012 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2012 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Revidert januar 2013. Styrehandsama: 18.april 2013. Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011-2014

Revidert januar 2013. Styrehandsama: 18.april 2013. Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011-2014 Revidert januar. Styrehandsama: 18.april Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011 - Handlingsplan for Resultat frå for 1 INNHALD 0. INNLEIING... 3 0.1 Dei strategiske val/satsingsområda...

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning Utdanningsavdelinga

Entreprenørskap i utdanning Utdanningsavdelinga Entreprenørskap i utdanning Utdanningsavdelinga Utfordringer i forhold til Etablererpyramiden 4. Topp Center of Expertice, Industriinkubator 3. Vekstetablerere Kunnskapsparker, Inkubatorer 2. Vanlige etablerere

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015 2019 Handlingsplan for 2015

STRATEGIPLAN 2015 2019 Handlingsplan for 2015 Revidert januar 2015. Styrehandsama mars 2015. STRATEGIPLAN 2015 2019 Handlingsplan for 2015 UNGT ENTREPRENØRSKAP MØRE OG ROMSDAL BRUBYGGAREN UE UNGT ikke gammelt ENTRE fra fransk entrer (gå inn), fra

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

RAPPORTERING FYLKESPLAN 2014 SATSINGSOMRÅDE KOMPETANSE

RAPPORTERING FYLKESPLAN 2014 SATSINGSOMRÅDE KOMPETANSE RAPPORTERING FYLKESPLAN 2014 SATSINGSOMRÅDE KOMPETANSE Resultatmål 1: I samarbeid med kommunar, partane i arbeidslivet og offentleg sektor skal ein gjennom tidleg innsats og tettare oppfølging av elevane

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Fagnettverk i entreprenørskap 17. oktober 2013

Fagnettverk i entreprenørskap 17. oktober 2013 Fagnettverk i entreprenørskap 17. oktober 2013 Frå elevbedrift til gründercamp. Presentasjon og erfaringsutveklsing Luster ungdomsskule Gunn Beate Lefdal, Synnøve Fortun og Odd Bukve - Side 1 - Tradisjon

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q.

lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q. 4tetuhn f1 4111 FERDKI%E.A1FOI 51-"ST lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q. 11.4.0e.rusE11411NOLOC,e, es -f - ø - - å ÅRSMELDING FORUE MØREOG ROMSDAL2013 INNHALD: 1. 2. 3. Etablering Formål Stiftarar 2 2 2 4.

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen NAV- etablering i Sandøy kommune Bakgrunnen for NAV Ny Arbeids- og velferdsforvaltning Stortinget si bestilling m.m. Mål

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 AGENDA VELKOMMEN!!!! Litt av kvart Rapportering/prognose LUNSJ kl. 12.30 Sjukelønn Erfaringar frå Fylkesrevisjonen sine skolebesøk Reiserekning Eventuelt

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Otta, torsdag 13. mars 2014 13. mars inviterer Ungt Entreprenørskap Oppland til elevbedriftsmesse for «nord-fylket». Arrangementet vil gå parallelt med fylkesmessa

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 41 18 19 Bankgiro nr: 422.2.16347 Tingvoll 31. mars 214 Protokoll

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 UTDANNINGSVALG?

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 UTDANNINGSVALG? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med UTDANNINGSVALG? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer