1. Etablering Formål Stiftarar 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon Årsmøte Styremøte Styremedlemmar Valnemnd Revisor Utsendingar til andre møter og kurs i UE / arbeidsoppgåver Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket Støttemedlemmar Hovudsamarbeidspartar i Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Ungt Entreprenørskap og hoppid.no Revidering og utvikling av materiell 5 5. Administrasjon Kontor Personale i UE MR i Aktivitet Grunnskole Vidaregåande skole Høgskole Samarbeid med andre organisasjonar / prosjekt Rapportering Økonomi Sluttord 19 Vedlegg 1 Rekneskap 2014 Vedlegg 2 Revisjonsattest Vedlegg 3 Aktivitet grunnskole 2014 Vedlegg 4 Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2014/2015 Vedlegg 5 og 6: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2014 UB Vedlegg 7 Studentbedrifter 2014/2015 Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2014 SB Vedlegg 10 Diagram landsresultat 2014

2 1. Etablering Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vart stifta 08. februar Formål Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sitt formål er i samspel med skoleverket, næringslivet og andre aktørar å: utvikle barn og ungdom sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv gi barn og ungdom forståing for verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdom si samarbeidsevne og ansvarskjensle gi forståing for og kunnskap om etikk og reglar i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlinga i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolane stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i ein sosial, kulturell og økonomisk samanheng Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er fylkeslag i Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger arbeidet på mål og strategiar i Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal skal ikkje drive kommersiell verksemd. 3. Stiftarar Prosjektstyret for samarbeid skole næringsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune, vedtok å etablere fylkesforeininga Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, i prosjektet Entreprenørskap i vidaregåande skule i Møre og Romsdal. Støttemedlemmar er: - kommunar, organisasjonar og bedrifter i fylket. UE MR har kontor i utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i UE MR. 4. Organisasjon Foreininga er organisert som fylkesledd av Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er difor automatisk medlem i landsforeininga. 4.1 Årsmøte Årsmøte vart avvikla på Fylkeshuset i Molde den Styremøte Det har vore 4 styremøte i 2014: 4. mars, 24. april, 9. september og 26. november. 9. september var det styresamling for styret og UE-tilsette. 2

3 4.3 Styremedlemmar Val av styre vart gjort på årsmøtet den 24. april Styret 2014: Navn Organisasjon Rune Solenes Opstad MR fylke utdanningsavdelinga Yngve Kruse Bølgen næringshage AS Kristin Wiik NEAS Kristin Bjånes Waterfront hotel, Ålesund Christine Hodder Sparebanken Møre May Britt Roald MR fylke regional- og næringsavdelinga Kine Norheim Høgskolen i Ålesund Trond Lervik Ålesund Kunnskapspark AS Hilde Aspås ikuben Ruth-Wenche Vinje Utdanningsforbundet Elevorganisasjonen er observatør til styremøta. 4.4 Valnemnd 2014 Kristiansund kommune v/ Bente Weiseth-Frantzen, Fjordhagen AS v/ Terese Jemtegård Moen og Molde Kunnskapspark v/finn Amundsen. 4.5 Revisor Rekneskapet er ført av Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen. 4.6 Utsendingar til andre møter og kurs i UE / arbeidsoppgåver Rådsmøte UE Norge, 30. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Årsmøte i UE Norge, 30. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Rådsmøte UE Norge, 13. november: Kirsten Aure 3 leiarmøter i UE Norge: 12./13. 2, (del av nettverksamlinga) og 24/25.9. Kirsten Aure deltok på alle. Frå oktober 2014 er det innført leiarmøter via GoToMeeting (GTM). Om lag kvar månad à ein time. 1 nettverkssamling UE Norge: : Sissel Tegelsrud Kolstad, Tina Kristoffersen, Helen Longva Fet og Kirsten Aure. UE Norge sitt arbeidsutval (AU). UE Møre og Romsdal er region vest sin representant i AU. Dagleg leiar har møtt. AU vart avvikla på leiarmøtet i september Ny ordning er: 3 ordinære leiarmøter pr. år. Leiarmøtet på nettverksamlinga i juni fell bort. Det vert eit GTM pr. månad. Kursdagar i UE Norge: Ny i UE 19. august: Henrik Dalelid Vedde og Ingeborg Johannessen Grunnskoleforum oktober: Sissel Tegelsrud Kolstad, Ingeborg Johannessen og Henrik Dalelid Vedde. Forum for vidaregåande skole september: Helen Longva Fet og Tina Kristoffersen. Høgskoleforum desember: Kirsten Aure. 3

4 4.7 Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket NM i UB 2014.Lillestrøm: Kine Norheim frå styret i UE MR og Tina Kristoffersen, Helen L. Fet og Kirsten Aure fra administrasjonen. NM SB 2014: Sissel Tegelsrud Kolstad og Helen Longva Fet 4.8 Støttemedlemmar Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har i 2014 hatt desse støttemedlemmane: Kommunar: Aukra, Averøy, Fræna, Giske, Haram, Kristiansund, Molde, Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Skodje, Smøla, Stordal, Sula, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Ørsta og Ålesund. Bedrifter: Amfi drift Moa, AS Norske Shell, Brunvoll AS, Ello Lilleborg AS, Gaupset AS, ikuben, Nordmøre Energiverk AS, Scandic Hotel, Ålesund, Sparebanken Møre, Surnadal Sparebank, Ulstein Group AS, Vestbase AS og Waterfront hotel, Ålesund. Organisasjonar: Akademiet vgs Ålesund, Bølgen Næringshage AS, Høgskolen i Volda, Fjordhagen AS, Høgskolen i Ålesund, LO Møre og Romsdal, Molde kunnskapspark AS, Molde Næringsforum AS, Næringslivets Hovedorganisasjon, Innovasjon Norge, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). 4.9 Hovudsamarbeidspartar i Sparebanken Møre - Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanning - Møre og Romsdal fylkeskommune - hoppid.no - Fylkesmannens Landsbruksavdeling - AS Norske Shell - NAV IA-rådet 4.10 Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Organisasjonen vart stifta UE Alumni har i 2014 ikkje hatt aktivitet Ungt Entreprenørskap og hoppid.no hoppid.no er eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge. Ungt Entreprenørskap gjekk i 2014 inn i eit nytt 3-årig prosjekt med hoppid.no om Entreprenørskapsløype Fase II i kommunane i fylket. Entreprenørskapsløype: Entreprenørskapsløype inneber at alle elevar i ein kommune gjennomfører minst 2 4 entreprenørskapsaktivitetar i løpet av trinn i grunnskolen. Kommunen og skolane lagar plan for entreprenørskap i utdanning. Kommunen, lokalt hoppid.no-kontor og UE inngår ein forpliktande avtale om aktivitetar, kurs, rettleiing, kontaktpersonar og materiell. Døme på aktivitet er: Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Gründercamp, Jobbskygging, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg. I 2014 vedtok kommunane Rauma og Skodje slik avtale. 4

5 4.12 Revidering og utvikling av materiell For UE MR: Arbeidshefte med fasit for 10. trinn. UE MR har i samarbeid med Utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, utarbeidd eit beidshefte for elevane på 10. trinn i ungdomssskolen. Heftet vart delt ut til alle elevar på 10.- trinn til skolestart Heftet vart nytta som førebuing til aktivitetane: Karrieredagar og Hospitering i vidaregåande skole. I heftet har UE MR lagt inn oppgåvene frå Jobbskygging 10. trinn, samt ein del av oppgåvene frå Jobbskygging for 9. Kontakt med skolane i etterkant viser at skolane har nytta heftet i stor grad. Til heftet er det utarbeidd ein fasit med forklaring av omgrep, forslag til aktuelle bedrifter osb. Hefte og fasit vert revidert og delt ut på nytt i Utvikling av prosessverkty for Gründercamp UE MR har sakna eit meir utførleg verkty for gründercamp med mange oppdrag (Ungdomsskole). Verktyet skal nyttast frå elevane får utdelt oppdraget til ferdig løysing. Målet er at elevane skal gå djupare inn i prosessen, forske meir på ulike løysingar m.m. Arbeidet vart starta i 2014 og er planlagt ferdig til utprøving våren For UE Norge: Revidering av programmet Jobbskygging Tina Kristoffersen har på bestilling frå UE Norge, revidert materiellet for Jobbskygging 8., 9. og 10. trinn. Arbeidet tok til i 2014 og vert fullført i Database i UE Norge: UE Norge har utvikla og tatt i bruk ny database for registreringa av all aktivitet i organisasjonen. Databasen vert kalla Perikum og var ferdig til skolestart Sissel Tegelsrud Kolstad var med i testgruppa for utviklingsarbeidet. 5

6 5. Administrasjon 5.1 Kontor Kontorstad er Fylkeshuset i Molde. Foreininga er med i fylkeskommunen sitt datanettverk og har tilgang til telefon, post- og kopieringstenester. Utdanningsavdelinga fører rekneskap for foreininga. I 2014 har medarbeidarar også hatt kontorstad på Sykkylven vg skule, Vatne ungdomsskule, Bølgen Næringshage og Ålesund Kunnskapspark. Sjå pkt Personale i UE MR i 2014 Namn Kontorstad % Hovud-oppgåver Ansatt hos Kirsten Aure Fylkeshuset 100 Dagleg leiar MRFK + vgs og høgskole Sissel Tegelsrud Kolstad Fylkeshuset 100 Grunnskole og høgskole MRFK Helen Longva Fet Sykkylven vg 50 Vidaregåande skole MRFK Jan Kåre Vadset Til Vatne Ungdomsskule 50 Grunnskole Nordre Sunnmøre Haram kommune Tina Veseth Kristoffersen Fylkeshuset 100 Grunnskole Romsdal og vidaregåande Romsdal Molde kommune Ingeborg Johannessen Bølgen 50 Grunnskole og Kristiansund Næringshage vidaregåande skole kommune Frå Henrik Dalelid Vedde Frå Ålesund Kunnskapspark Nordmøre 100 Grunnskole heile Sunnmøre Haram kommune Møteplass for medarbeidarane i UE MR: For å styrke samarbeidet og auke kompetansen i personalet organiserer UE MR Møteplass for medarbeidarane. I 2014 vart det arrangert 9 samlingar på til saman 10 dagar. Ein Møteplass var saman med hoppi.no og Fylkesmannen landbruk og ein var saman med styret i UE MR. I tillegg har medarbeidarane frå utekontora hatt arbeidsdagar ved hovudkontoret. 6

7 6. Aktivitet 6.1 Grunnskole I 2014 har regionane Romsdal og Nordre Sunnmøre hatt koordinator i 50 % stilling heile året, medan Søre Sunnmøre har hatt 50 % stilling og Nordmøre har hatt 25 % stilling i haust-semesteret. Ungdomstrinn Ungdomstrinn og fag UE sine program høver godt for faga utdanningsvalg, arbeidslivsfag, valfag og til tverrfagleg samarbeid i mange av dei andre faga på ungdomstrinnet. Utdanningsvalg: Gründercamp - modell Møre og Romsdal, varer om lag ei veke og har mange oppdrag frå bedrifter og organisasjonar i lokalt næringsliv. Elevane får kontakt med mange arbeidsplassar. Det styrker karriererettleiing, aukar kjennskap til lokale ressursar (bygdeutvikling) og gir kunnskap i innovative prosessar. Seks kommunar arrangerte kommunefinalar i gründercamp. I Romsdal har næringsforeiningane arrangert regionfinale i mange år og i 2014 vart den første regionfinalen arrangert på Nordmøre. Sunnmøre har starta planlegging av slik finale. Møre og Romsdal er framleis på topp i antall elevar som nyttar Økonomi og karrierevalg. Sparebanken Møre legg godt til rette for at deira tilsette skal gjennomføre programmet. Programmet Jobbskygging høver til aktivitetar som Jobbskyggingsdag, Arbeidsveka og Utprøving i VGS. Sjå òg under Karrieredagane og utprøving i vidaregåande skole. Karrieredagane og utprøving i vidaregåande skole: Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer Karrieredagar for elevar på 10. trinn. Arrangementet vert halde regionvis og er ein aktivitet for betre karriererettleiing. Dei same elevane får òg tilbod om utprøving i 2 studieprogram i vidaregåande skole. UE MR har i samarbeid med KarriereUng på Utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, laga oppgåver til begge aktivitetane. Oppgåvene skal nyttast som førebuing, under- og etterarbeid. Oppgåvene er samla i eit hefte som vert sendt alle skolane til skolestart. UE MR nyttar Jobbskygging for 10. trinn, samt deler av 9. trinns oppgåvene i heftet. UE MR har laga ein fasit til oppgåvene. Han er laga i samarbeid med hoppid samt avdeling for plan og utvikling. Arbeidslivsfag: I Arbeidslivsfag er UE MR i dialog med kommunane som har dette faget, om bruk av t.d. Elevbedrift. Valfag:.Elevbedrift høver godt i mange av valfaga, og er tatt aktivt i bruk Informasjonsmøte Det er gjennomført informasjonsmøte i kommunar, skolar, næringsforum, osb. - der undervisningsprogramma er presentert. 7

8 6.1.3 Elevbedrift Elevane lærer å starte, drive og avvikle si eiga bedrift skolar - 46 el. 4 EB 10 skolar -248 el. -35 EB 6 skolar 133 el. -31 EB Se mulighetene! Elevane får trening i å utvikle sin eigen entreprenørskapskompetanse gjennom ulike oppgåver, spill og muntlege presentasjonar. Programmet eignar seg godt som oppstart for Elevbedrift. 133 elevar gjennomførte programmet i Gründercamp Idé-verkstad med fokus på kreativitet og nytenking. 6 kommunar arrangerte kommunefinale og region Romsdal arrangerte regionfinale skolar 1442 el. 31 skolar 1326 el. 31 skolar 1558 elevar Økonomi og karrierevalg Programmet gir innblikk i eigne interesser, karrierevegar og personlig økonomi skolar 1802 el. 38 skolar 2279 el. 28 skolar 1545 elevar Jobbskygging Programmet kan nyttast med progresjon for 8., 9. og 10. trinn. God aktivitet på 8. og 9. trinn. På desse trinna må ein rekne med ein del underrapportering. På grunn av samarbeidet med fylkeskommunen - sjå pkt , Karrieredagar og Utprøving, vart programmet svært stor. Jobbskygging (heftet) åleine står for 3102 elevar. Tal under er samla for 8., 9. og 10. trinn skolar 787 el. 21 skolar 1618 elevar 63 skolar 4427 elevar 8

9 EB og Se mul. Gründercamp Økonomi og karrierevalg Jobbskygging Samla resultat for program på ungdomstrinnet Barnetrinn: På barnetrinnet har vi gitt tilbod om Vårt Lokalsamfunn og SikkSakk Europa. Dei høver svært godt for Møre og Romsdal. I Entreprenørskapsløypa er det naturleg å ta med eitt eller to program frå barnetrinnet. Svært mange tek med begge to Vårt lokalsamfunn Ei oppdagingsferd i nært samspel mellom menneske, næringsliv og offentlege tenester i lokalsamfunnet. Ordførar, varaordførar, rådmann eller andre er ofte nytta som rettleiar. I september gjennomførte UE Norge saman med SMSØ, ein kampanje over heile landet på dette programmet. UE MR valte kommunane Fræna og Vestnes til satsinga skolar 292 elevar 29 skolar 620 elevar 35 skolar 856 elevar SMART SMART inspirerer elever til å sjå mogligheiter og gjøre noe med dei. UE MR har fokus på dei to andre programma for barnetrinnet. I 2014 var det ingen som nytta dette programmet i vårt fylke SikkSakk Europa Gir elevane ein spanande introduksjon til land og ressursar i Europa skolar- 129 elevar 19 skolar 588 elevar 17 skolar 583 elevar 9

10 Kurs for lærarar og rettleiarar i grunnskolen: Gründercamp 3 kurs 65 deltakarar Økonomi og karrierevalg 9 kurs 49 Elevbedrift/ valfag 4 kurs 18 Vårt Lokalsamfunn 17 kurs 81 SikkSakk Europa 9 kurs 52 Jobbskygging 1 kurs Kurs i fleire program ungdomstrinn 2x37 74lærarstudentar. Kurs for fleire program barnetrinn 2 x lærarstudentar Vedlegg 3: Aktivitet i grunnskolen Vidaregåande skole I 2014 har UE Møre og Romsdal hatt slik personalressurs øyremerka entreprenørskap i vg opplæring: 50 % stilling for Sunnmøre og 50 % stilling for Romsdal heile året, 25 % stilling på Nordmøre frå I tillegg har dagleg leiar tatt hand om oppgåver som fylkesmesse, registrering og avvikling av ungdomsbedrifter. I vidaregåande skole er det programma Ungdomsbedrift og Temabasert Gründercamp som har fokus. Ressursane vert nytta til kurs, informasjonsmøter, rettleiing og større arrangement Ungdomsbedrift UE MR har satsa serleg på Ungdomsbedrift (UB) i Ein ønskja fokus på skolebesøk og å teste ut Gründercamp som start for UB. Slik GC vart gjennomført på skolane Sykkylven, Gjermundnes og Fræna. Skolane har og vore tett følgt opp i etterkant. På skolane Sykkylven og Gjermundnes har dette medført fleire og betre ungdomsbedrifter i 2014/2015. Elevane har fått tilbod om gratis kurs i Inkluderande Arbeidsliv (IA) og rekneskap. Dei får òg tilbod om skolebesøk, hjelp med registrering - og sluttattest. UE Norge har tatt i bruk nytt registreringsverkty og rutinar Perikum. UE MR arrangerer òg Fylkesmesse for Ungdomsbedriftene. 10

11 Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal : Skoler Bedrifter Elever 20 0 Skoleår Skolar UB-ar Elevar I % av årskull 13/ % 14/ ,5 % Målet for Ungt Entreprenørskap er 20 % av eit årskull. Geografisk fordeling14/15: Sunnmøre 65 UB, Romsdal 21 og Nordmøre 22. Kjønn fordeling 14/15: 270 gutar og 340 jenter. Vedlegg 4: Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2014/ Fylkesmessa 2014 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter vart arrangert i Træffhuset i Molde 20. mars. Ca 310 elevar frå 57 ungdomsbedrifter deltok. Dei fleste var med på ein eller fleire av i alt 15 konkurransar. Elevar frå Romsdal vgs var crew før og under messa. Lunsj til alle deltakarar vart levert av UB-ane ved Borgund vgs. 60 personar frå lokalt næring- og arbeidssliv deltok i dei ulike jurygruppene Kurs i Inkluderande arbeidsliv (IA) UE MR har arrangert fem kurs for elevar i ungdomsbedrift. Det var tre kurs på Sunnmøre, eitt kurs i Molde og eitt i Kristiansund. Totalt 298 elevar deltok på desse kursa. Arbeidstilsynet IA deltok på to av dei fem kursa. Talet på kursdeltakarar syner at dette er svært populære kurs, med svært godt fagleg innhald. Det er NAV Arbeidslivsenter som står for det meste av det faglege innhaldet. Dei fleste ungdomsbedriftene vert IA-sertifisert på kursa. 11

12 6.2.4 Kurs i rekneskap UE MR har arrangert tre rekneskapskurs hausten Kursa vart arrangert i Ålesund, Molde og Kristiansund i samarbeid med Skatt - MidtNorge, SMSØ Møre og Romsdal. 152 elevar deltok på kursa. Det er berre to elevar frå kvar UB som kan delta (økonomisjef og dagleg leiar) Heil 18 av dei vidaregåande skulane i fylket deltok Temabasert Gründercamp Det har vore arrangert 15 Temabaserte Gründercampar i vidaregåande skole i UE MR har deltatt i planlegging og gjennomføring i varierande grad. Det er flott at skolane vert sjølvgåande elevar i VGS deltok i programmet Temabasert Gründercamp i 2014! UE MR har vidareført avtalen med Atlanten vgs, som har tatt på seg ENOVA-samarbeidet som eit betalt oppdrag. 10 elevar frå Atlanten vgs deltok på Nasjonal Gründercamp i Trondheim i januar. UE MR samarbeider med Fylkesmannens landbruksavdeling (FML) om to gründercampar pr. år. I 2014 var det Gjremundnes vgs og Fræna vgs som hadde GC med tema frå FML. UE MR har òg prøvd GC som oppstart for ungdomsbedrift. Slik GC vart prøvd på Sykkylven vgs hausten 2014, og resultere i 16 ungdomsbedrifter ved skolen dette skoleåret. Skole Tema Hovudarrangement Elevar Fagerlia vgs Sunnmørsposten - unge lesarar Fagerlia vgs/uemr 133 Ålesund vgs VARD rekruttering UE MR/Ålesund vgs /MFNV 45 Ålesund vgs Blå kors rekruttere ungdom Ålesund vgs / BK 50 Herøy vgs Kleven rekruttering UE MR/ Herøy vgs/mfnv 105 Rauma vgs Nordveggen _ reiselivsprodukt UE MR/Rauma vgs/nordv. 61 Molde vgs Fylkesmannen - demokrati UE MR /Molde vgs / FM 65 Molde vgs Molde kommune - Bysentrum UE MR / Molde vgs /MK 75 Gjermundnes vgs FML Fra jord til bord UE MR /Gjermundnes v/fml 50 Fræna vgs FML - Tilbakeflytting UE MR/Fræna vgs/fml 76 Sykkylven vgs UE MR: GC for å starte UB Sykkylven vgs/ue MR 106 Akademiet vgs. M Molde komm. ungdom i Molde Akademiet vgs/mk 80 Ålesund vgs Ålesund komm. ny bydel/skule Ålesund vgs/åk 60 Ålesund vgs Ishavsmuseet - attraktivitet Ålesund vgs/ishavsmusset 60 Atlanten vgs ENOVA på oppdrag frå UE MR UE MR v/atlanten 140 Atlanten vgs Nasjonal GC - ENOVA UE Norge 11 12

13 Temabasert Gründercamp i vgs i Møre og Romsdal Antall skoler Antall GC Antall elevar x Frå utdanning til jobb UE MR arrangerte to kurs i programmet Frå utdanning til jobb for elevar på Molde vg skole i juni elevar deltok. Rettleiar Jon Paulsen frå Manpower. I tillegg vart programmet nytta til 2 kurs for lærlingar Vegen til læreplass i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanning. Kurshaldarar var Åse Riksfjord og Helen Longva Fet Kurs for lærarar i vidaregåande skole. UE MR arrangerte oppstartskurs for UB i vidaregåande skole på Ålesund kunnskapspark Kurshaldarar Helen Longva Fet og Kirsten Aure. Det var 16 deltakarar. I tillegg er det arrangert kurs og informasjonsmøter på skolane. Det vart arrangert 2 nettverkssamling for UB-lærarar på Sunnmøre, og ei på Nordmøre i Deltakarar på arrangement utanfor fylket. Nasjonal Messe for UB april Lillestrøm. Fem ungdomsbedrifter deltok med utstilling og i ulike konkurransar. UE MR finansierte fire av dei, medan UnderCover UB vann Wild Card frå SMSØ. Det var: Lett på kroken UB, Ålesund vg skole Mobilvett UB, Ålesund vg skole Radontjenesten UB, Atlanten vg skole Spør meg UB, Romsdal vg skole UnderCover UB, Spjelkavik vg skole (SMSØ Wild Card) Vi gratulerer Mobilvett UB fra Ålesund videregående skole med 2.premie i konkurransen Beste utstilling. "Mobilvett UB hadde en ren og ryddig stand hvor produktet kom godt frem", sa blant annet juryen i sin vurdering. Vi gratulerer også Radontjenesten UB, Atlanten videregående med 3. premie i beste 13

14 markedsføring. Alle fem Ungdomsbedriftene frå Møre og Romsdal gjorde ein flott innsats! Vedlegg 5: Jurymedlemmer FM for UB Vedlegg 6: Resultatliste FM for UB 6.3 Høgskole UE MR hadde aktivitet ved alle dei 3 høgskolane i fylket i I perioden gjennomfører UE MR prosjektet Gründersatsing i høgskolane på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune, regional- og næring. Mål i prosjektet er Fleire og betre gründercampar (GC) og og studentbedrifter(sb) ved høgskolane i fylket. Betre forankring i studieplaner og større breidde/fleire studium som brukar programma. Entreprenørskap i utdanning vert tema på alle typar lærarutdanning Høgskolen i Ålesund Studieåret 2013/2014 Det har vært 3 studentbedrifter ved Innovasjonsstudiet. Det er omlegging av studieplanane på Ingeniørstudiet som er årsaken til få bedrifter. Studieåret 2014/2015 Det er 10 studentbedrifter. Totalt 36 studentar deltar frå begge studia. Det har vært arbeidd mykje for start av Studentbedrift for dei marine faga. Høgskolen er positiv, men utfordringa dette skoleåret har vore å kombinere bachelor-oppgåve med Studentbedrift. Det vert arbeidd med å finne ei løysing på den utfordringa til neste studieår. UE orienterte om Studentbedrift på Kick Off og hadde ein dag med stiftingsmøte og registrering. Studentbedriftene hadde 2 minutes to convince /syretesting i november. Entreprenørskapsforum Det er etablert eit entreprenørskapsforum ved høgskolen. Der kan dei som arbeider med Studentbedrift, Gründercamp osv. ha ein møteplass. Det var to møter i 2014 Gründercamp Det har vært arbeidd med å få gjennomført Gründercamp på fleire studium. Høgskolen fikk eit konkret tilbod om Gründercamp der Regional- og næringsavdelinga var oppdragsgjevar. Høgskolen er interessert og ser om det inkluderast i studieprogrammet for neste studieår. UE MR arbeider vidare med å få Gründercamp inn på fleire studieprogram. 14

15 6.3.2 Høgskolen i Volda SommarStudentbedrifter 5 studentbedrifter har registrert SommarStudentbedrift i regi av Høgskolen i Volda og StudiebygdA. Totalt deltok 12 studentar. UE MR har hatt tett oppfølging av bedriftene pr. mail, telefon og møter. Mykje av aktiviteten skjedde i slutten av skoleåret og i skoleferien. UE MR vart difor viktige støttespelar i oppstartsfasen av bedriftene. UE MR hadde rettleiingsdagar om studentbedrift, registrering m.m. Studentbedrift studieåret 2014/ Entreprenørskap i kulturnæringar 2015 Det er andre gang Høgskolen i Volda tilbyr dette faget. Høgskolen ønskjer å nytte Studentbedrift som metode i studiet. UE MR har vore aktiv i planlegging av innhald og organisering. 6 studentbedrifter har registrert seg (i januar 2015) og desse vil delta på Fylkesmessa for studentbedrifter i Gründercamp UE MR har diskutert muligheitene for å organisere Gründercamp med høgskulen. Det vert arbeidd vidare serleg med å kople dei kreative studia med prosjektet Kreative næringar Lærarutdanninga Kurs på grunnskolelærarutdanninga 5-10, ved Høgskolen i Volda Det er gjennomført ein kursdag der studentane har fått kurs i gründercamp og innføring i Økonomi og karrierevalg, Jobbskygging, Se mulighetene! og Elevbedrift. Totalt deltok 37 studentar. Kurs på grunnskolelærarutdanninga 1-7 og 5-10, ved Høgskolen i Volda Dei fekk for første gang kurs i Vårt lokalsamfunn og SikkSakk Europa. Det var eigne kurs for kvart studium. Totalt 50 studentar. Gründercamp på lærarutdanninga Det vart arrangert Gründercamp for grunnskolelærarar trinn i august. Gründercampen vart gjennomført på to dagar med mange oppdrag gitt av lokalt arbeidslivet. Totalt deltok 37 studentar Høgskolen i Molde Gründercamp Det vart arrangert Gründercamp for 120 vernepleie- og sjukepleiestudentar. KS var oppdragsgjevar. UE MR og HiM planlegg Gründercamp i mars 2015 for logistikk-, vernepleie- og sjukepleiestudentane. Studentbedrift UE MR motiverer for studentbedrift i alle naturlege samanhengar. 15

16 6.3.5 Messer for Studentbedrifter: Fylkesmessa for Studentbedrifter Fylkesmessa vart arrangert 27. mars i Ålesund parallelt med Gründerdagen. Messa vart arrangert etter modell frå NM SB; det vart ikkje nytta utstillingar, men arrangert Møteplass og Marknadsplass! Det vart arrangert 3 konkurransar. To studentbedrifter gjekk vidare til NM. HiÅ ved forelesarar og START var medarrangørar av FM for SB i NM for Studentbedrifter To bedrifter frå Høgskolen i Ålesund deltok på NM for studentbedrifter i Oslo 4.-5.juni. Ajuda AB vant 2. prisen i Beste Studentbedrift og Erkna SB vant HR-prisen. I forbindelse med NM arrangerte UE MR ein førebuingsdag for dei 2 SB-ane. Europeisk Messe for studentbedrifter vart arrangert i Amsterdam. Ingen SB frå UE MR deltok Andre tiltak i høgskolane: Alle høgskolane var invitert til NM for Studentbedrifter i Oslo UE MR har vært i kontakt med Fagskolen i Ålesund om å nytte Studentbedrift. UE MR har sett på muligheitene til å få Studentbedrift og Gründercamp inn som ein del av det nye studiet som er under planlegging i Kristiansund. Start hausten Mentorar og forelesarar for Studentbedriftene var invitert til samling i regi av UE Norge i november forelesarar frå HiVO og prosjektansvarleg i UE MR deltok. KAN Kvinner, ambisjonar og nettverk. Arr. UE som inviterte kvinnelege leiarar frå SB. Ein deltakar påmeldt frå HiÅ/UE MR. Leder for en dag. Invitasjon til deltakarar i studentbedriftene. Ein deltakar frå HiÅ/UE MR. IA-kurs v/ NAV og UE MR Registrerte studentbedrifter 12/13 13/14 14/15 14 SB - 49 studentar 3 SB 14 studentar 21 SB - 72 studentar Studentbedriftene fordeler seg slik studieåret 2014/2015: Høgskolen i Ålesund Ingeniørstudiet 6 SB Høgskolen i Ålesund Innovasjonsledelse 4 SB Høgskolen i Volda Sommarbedrifter 5 SB Høgskolen i Volda Entreprenørskap i kulturnæringar 6 SB Vedlegg 7: Studentbedrifter i Møre og Romsdal 14/15 Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat av Fylkesmessa for SB

17 6.4 Samarbeid med andre organisasjonar / prosjekt Næringsliv i Skolen: UE MR oppfordrar skolane til å skrive Partnarskapsavtalar med dei lokale bedriftene, der UE sine program er nytta. Slike avtalar er svært nyttige i arbeidet med å få nok oppdragsgjevarar til t. d. Gründercamp på ungdomstrinnet Samarbeid med hoppid.no-kontora Prosjektet til UE MR og hoppid.no - Entreprenørskapsløye i kommunane Fase II starta i 2014 og varer til Prosjektet Entreprenørskapsløype Fase I vart avslutta i hoppid.no-kontor er etablert i dei fleste kommunar i fylket. Dei støttar UE MR sitt arbeid i skolane serleg i planlegging av Gründercamp, men òg med å finne rettleiarar frå arbeidslivet til andre program i grunnskolen Karriererettleiingsprosjektet Møre og Romsdal fylkeskommune har fokus på Karriererettleiing i det 13-årige løpet. Eitt av tiltaka er Karriereløype. Utforming starta i Arbeidet med Entreprenørskapsløype og serleg Moldeskolane sin versjon av Entreprenørskapsløypa er ideen bak Karriereløypa. Ungt Entreprenørskap er tilbydar av mange av undervisningsprogramma. KarriereLøype i Møre og Romsdal var handsama som sak i Utdanningsutvalet i mai Utvalet meiner tiltaket skal gjennomførast. UE MR har utført ein del av arbeidet med løypa, på oppdrag frå Utdanningsavdelinga. Det mest omfattande tiltaket innafor dette arbeidet i 2014 har vore heftet for 10. trinn omtala i pkt Arbeidet med KarriereLøypa fortset i 2015 og er forventa ferdig før årsskiftet Samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling UE MR søkte Fylkesmannens Landbruksavdeling om støtte til grunnskoleprogramma/ møteplass i bygdene og to temabasert Gründercampar i vgs, også i FML avgjer oppdraget og kva skolar dei ønskjer arrangement på. I 2014 arrangerte UE MR slik GC ved skolane Gjermundnes og Fræna. Sjå òg pkt Region Vest av UE Det var ingen regionsamlingar i UE MR v/ Kirsten Aure er region vest sin representant i Arbeidsutvalet i UE Norge fram til AU vart avvikla i september Rapportering - UE Møre og Romsdal har rapportert til Ungt Entreprenørskap Norge om økonomi og aktivitet. Det er sendt rapportar i høve programsøknaden, for Matområdet, meisterbrev og Finansstafetten. Det er vidare sendt økonomirapport, aktivitet i virkemiddelkommunar, tall-rapport for aktivitet og rapport for ENOVA-arbeidet. 17

18 Strategiplan for er revidert og handlingsplan for 2014 er utarbeidd. Arbeidet med ny strategiplan for UE MR vart starta i Den nye Strategiplana byggjer på UE Norge sitt strategidokument for UE MR har rapportert til MRFK/ utdanningsavdelinga på mål i Handlingsplan for kompetanse og til MRFK/ hoppid.no på mål i Handlingsplan for Verdiskaping. - UE MR har justert mål i begge handlingsplanane (over) for Økonomi Rekneskap for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vert lagt fram på årsmøtet. Det er ført av økonomiseksjonen ved utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen, slik det står i vedtektene. Økonomiske samarbeidspartar i 2014 er òg nemnt under pkt 4.9: MRFK / Utdanning MRFK / hoppid.no Sparebanken Møre Fylkesmannens Landbruksavdeling Norske Shell NAV IA-rådet 18

19 8. Sluttord UE MR er - saman med næringsliv og offentleg sektor, ein fleksibel brubyggjar: I Møre og Romsdal er innbyggarane sin kompetanse den viktigaste kapitalen for å vidareutvikle lokalsamfunn, velferdsstaten og vår eiga konkurranseevne. Dette er KS sin skoleeigar-strategi gjort til vår eigen. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal gir elevar og studentar kompetanse og motivasjon til å: etablere eigen arbeidsplass sjå muligheitene for ei framtid i fylket velje rett karriereveg I 2014 starta Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal opp to prosjekt der fylkeskommunen er oppdragsgjevar. 1. Entreprenørskapsløype Fase II 2. Gründersatsing i høgare utdanning Begge prosjekta gir tydelege signal om at fylket ser behov for den kompetanse og haldingsskapande effekt, entreprenørskap i utdanning gir dei unge. Samtidig syner det tillit til Ungt Entreprenørskap sitt arbeid og programma som vert nytta. I det første prosjektet står arbeidet med forankring i kommunar og skolar sine planer, sentralt. UE MR har sluttført avtale om Entreprenørskapsløype med to kommunar i 2014 og starta førebuing med 4 nye. No er 11 kommunar med på ordninga. To av dei er i sin andre avtaleperiode. Samarbeidet med hoppid.no er sentralt i arbeidet. 19

20 Entreprenørskapsløype inneber at alle elevar i desse kommunane gjennomfører to til fire av UE sine program i løpet av grunnskolen. Mange skolar nyttar fleire! Dette arbeidet har også medført at prosjektet KarriereLøype er under utvikling i fylket. Prosjektet byggjer på tenkinga i Entreprenørskapsløypa og skal synleggjere aktivitetar for god karriererettleiing i heile opplæringa. Skoleeigarar og lokalt næringsliv, er samde om at skolen må gje elevane god karriererettleiing og informasjon om kva ressursar som finst på heimstaden. Ungt Entreprenørskap sine program bidreg til dette og er godt representert i KarriereLøypa. I det andre prosjektet er gründertanken tydeleg. Møre og Romsdal treng nye arbeidsplassar, men det er òg behov for å tenkje smartare både i offentleg og privat sektor. Det er ønskjeleg at studentane samhandlar med lokalt næringsliv, at dei lærer seg innovative prosessar, ser muligheiter for å etablere bedrift og får kjennskap til kva for spanande og varierte arbeidsplassar som finst i fylket. Fylket ønskjer at høgskolane nyttar Studentbedrift og Gründercamp i denne tilnærminga. Gjennom dette prosjektet får òg studentane ved lærarutdanningane i fylket, lære korleis dei kan nytte Ungt Entreprenørskap sine program i si undervisning. Lokalt arbeids- og næringsliv er tydelege på at entreprenørskap i utdanning er viktig. Dei er opptatt av rekruttering og innovasjon, og ser at dette må starte tidleg. næringslivet er også opptatt av eit godt samarbeid med grunnskulen. Rekruttering er langsiktig arbeid. Seier Kjersti Kleven styreleiar i Norsk Industri og styreleiar i Kleven Maritime, til Temp konjunkturbarometeret for Møre og Romsdal Medarbeidarar frå bedriftene privat og offentleg, er ein betydeleg ressurs for gjennomføring av Ungt Entreprenørskap sine program. Dei er oppdragsgjevarar, rettleiarar og jurymedlemmer ved alle gründercampane, mentorar til EB, UB og SB, jurymedlemmer ved fylkesmessene og rettleiarar i alle andre program som vert gjennomført. I 2014 reknar vi med at næringslivet har bidratt med 3000 dagsverk til Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Medarbeidarane er Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sin viktigaste ressurs. Dei skal motivere skolar og lærarar til å ta i bruk programma. Dei er der for å rettleie og kvalitetssikre på telefon, ved kurs og skolebesøk. Entreprenørskap i utdanning er framleis nytt, og sjølv om det er forankra i skolane si årsplan er det naudsynt med oppfølging, for å sikre gjennomføring. For ein prosjektfinansiert organisasjon er det ei utfordring å rekruttere og halde på gode medarbeidarar. Ein er sårbar t.d. ved jobbskifte eller usikker økonomi. I 2014 opplevde vi at eit par av regionane var utan rådgjevar i periodar. Stor innsats frå resten av staben førte likevel til fin auke i aktivitet frå elevtreff i 2013 til i Kirsten Aure Dagleg leiar 20

21 UE sin visjon: UE inspirerer unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Våre kjerneverdier er: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling Samspill Lære barn og unge å samarbeide Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Benytte Lære ved å gjøre i sentrum for all aktivitet Kine Norheim Yngve Kruse May-Britt Roald -styreleiar- -nestleiar- -medlem- Christine Hodder Kristin Glæstad Vonheim Hilde Aspås - medlem- -medlem- -medlem- Kristin Wiik Kristin Aakre Bjånes Ruth-Wenche H. Vinje - medlem- -medlem- -medlem- Trond Lervik -medlem- Kirstan Aure Dagleg leiar 21

lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q.

lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q. 4tetuhn f1 4111 FERDKI%E.A1FOI 51-"ST lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q. 11.4.0e.rusE11411NOLOC,e, es -f - ø - - å ÅRSMELDING FORUE MØREOG ROMSDAL2013 INNHALD: 1. 2. 3. Etablering Formål Stiftarar 2 2 2 4.

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar Årsrapport 21 Ein tydeleg medspelar Leiar 3 Politikk 4 Organisasjon og arbeidsgivarpolitikk 6 Satsingsområde Kultur 8 Satsingsområde Kompetanse 9 Satsingsområde Verdiskaping 1 Satsing på ungdom 11 Gjennomgåande

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 Kristiansund kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal kommune 20-21

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer