Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025"

Transkript

1 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

2 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane i Ålesund. Rehabilitering- og rivingsbehov ved fleire av skolane. Maritim opplæring flyttet til NMK2 Ålesund kommune Utfordrende regulering «Slakteritomta» Ønske om å reaktivere sentrum Byutvikling på sørsida av sentrum

3 PROSJEKTET

4 Organisering Styringsgruppe for byggesaker (MRFK) med deltakelse fra Rådmannen i Ålesund Referansegruppe 1 Rektorene vgs Prosjektgruppa Per Olaf Brækkan (prosjektleder MRFK) Ståle Solgard (MRFK) Ole Andreas Søvik (Ålesund kommune) Ståle Hovden (ÅKE) Svein Skylstad (Arkitekt Svein Skylstad AS) Referansegruppe 2 Samferdselsavd (MRFK) Plan og analyseavd (MRFK) Høringsgrupper Ålesund kommune Vidaregåande skolane Andre

5 Føresetnader U-170/12 1. Utviklingsplanar for skulane i Ålesund vert utført som ein felles plan. 2. Tilboda som ein har bygd nytt for eller utgjer hovudtyngda av opplæringa på skulen vurderast som ikkje flyttbare. Dette gjeld; Borgund vgs Alle tilboda. Spjelkavik vgs Studiespesialisering Fagerlia vgs Studiespesialisering Ålesund vgs Naturbruk (blå line) som krev nærleik til sjøen. Om desse tilboda skal flyttast må det vurderast ved evt. ny lokalisering av skulen. 3. Det må byggast ut 400 ekstra elevplassar til Skulane må kunne utvidast med til saman ytterlegare 600 elevplassar til Prosjektet skal ha ambisjon om å ivareta samfunnsmessige omsyn utover skulane sine behov. 8. Fylkesutvalet ber om at administrasjonen snarast råd gjennomfører det vedtaket som i fjor vart gjort i Fylkestinget (Tsak 97/11) om kjøp av nabotomt til Ålesund vidaregåande skole, avdeling Volsdalsberga. 9. Fylkesutvalet ber om at administrasjonen, i tillegg til å arbeide med ei samla utviklingsplan for skulane i Ålesund, parallelt arbeider vidare med ei snarleg revidert utviklingsplan for Ålesund vidaregåande skule avd. Volsdalsberga separat, og der kroppsøvingslokaler blir gittprioritet, slik Fylkesting vedtok i fjor. 10. Fylkesutvalet ser særleg positivt på at utbygging av videregåande skular vert sett i ein heilskapleg byutviklingssamanheng/ sentrumsutviklingssamanheng. Ein vil også understreke kor viktig det er at skulane er lokalisert langs /i nær tilknytning til kollektivtrase/ knutepunkt. 5. Sørfløya Ålesund vgs er i så dårleg tilstand at den må snarast mogleg takast ut av bruk. 6. Skulane må ha tilbod som gjer dei nokolunde kjønnsnøytrale slik at det ikkje vert oppretta reine gute- og jenteskular.

6 FRAMSKRIVING (FOLKETALL) Endres i topp-/bunntekst

7 FRAMSKRIVING (ALDERSGRUPPE ÅR) (+ 389) Tal (-162) (+ 551) Møre og Romsdal Ålesund, Sula, Giske, Skodje og Ørskog Resten av fylket Endres i topp-/bunntekst

8 Folketallsvekst (SSB åringer) POB - Byggje- og vedlikehaldsseksjonen

9 Utnyttelsesgrad Skole Elevplasser Dimensjonert areal Dagens bruttoareal Differanse Utnyttelsesgrad Ulstein % Molde % Herøy % Haram % Fræna % Romsdal % Surnadal % Ørsta % Borgund % Fagerlia % Spjelkavik % Kommentarer Beregnet feilmargin ± 3%. Utnyttelse over 90% må regnes som meget bra. Ålesund vgs har mye areal med dårlig utnyttelse i sørfløya på Volsdalsberga. Ålesund vgs er både Latinskolen og Volsdalsberga. Rauma % Atlanten % Kristiansund % Sunndal % Stranda % Volda % Ålesund % Sykkylven % Tingvoll % POB - Byggje- og vedlikehaldsseksjonen

10 Ålesund vgs POB - Byggje- og vedlikehaldsseksjonen

11 Borgund vgs POB - Byggje- og vedlikehaldsseksjonen

12 Fagerlia vgs POB - Byggje- og vedlikehaldsseksjonen

13 Spjelkavik vgs POB - Byggje- og vedlikehaldsseksjonen

14 Framdrift Fylkeskommunen Høyring 1 offentleg 17.des Høyringsfrist 25.feb Politisk handsaming 5.feb 25.feb 2013 Høyring 2 offentleg 15.mars Høringsfrist 25.april 2013 Sak til politisk handsaming 2.mai 2013 Ålesund kommune Høyring 1 offentleg 17.des Høyringsfrist 25.feb Politisk handsaming 5.feb 25.feb 2013 Sak til politisk handsaming 2.mai 2013

15 GREP

16 Kollektivaksen Å vgs F vgs Sentrum Å vgs Camp us Sykehus Moa B vgs S vgs

17 MD D DH BA TIP EL SSP HO SSP RM HO Å vgs F vgs B vgs Sentrum Camp us Sykehus Moa Å vgs S vgs ID SA SSP TIP MK NA

18 MD D DH BA TIP EL SSP Å vgs +98 -> 1015 HO SSP F vgs > 1015 RM HO B vgs Sentrum Camp us Sykehus Moa Å vgs ID SA > 740 S vgs SSP TIP MK NA

19 MD D DH BA TIP EL SSP HO SSP RM HO Å vgs F vgs B vgs Sentrum Camp us Sykehus Moa Å vgs S vgs ID SA SSP TIP MK NA

20 MD D DH BA TIP EL SSP HO SSP RM HO Å vgs F vgs B vgs Sentrum Camp us Sykehus Moa Å vgs S vgs ID SA SSP TIP MK NA

21 VIKTIGE AVKLARINGER

22 Ny Spjelkavikhall Spjelkavik IL

23 Kulturskolen

24 Sørsida

25 OPPSUMMERING

26 Ny Ålesundsstruktur framdrift og grep 1. Fagerlia vgs byggast ut med teknikk og industriell produksjon frå Ålesund vgs. - Dette gjev nærleik til vedtatt flytting av tunglab til NMK2. - Dette gjer at sørfløya kan raskt takast ut av bruk. - Dette gjer at Fagerlia får gjort naudsynte grep i høve til skoledrift. 2. Spjelkavik vgs byggjast ut med idrettsfag frå Ålesund vgs. - Dette gjev lågare investeringar til idrettshall. - Dette løyser Ålesund kommune sitt behov for kroppsøving ved Spjelkavik usk. 3. Ålesund vgs flyttast til sentrum og byggjast ut med Musikk, dans og drama frå Fagerlia vgs. Latinskolen og Volsdalsberga takast ut av bruk. - Dette stettar kollektivtilbodet i Ålesund. - Dette forenklar reguleringsarbeidet på Volsdalsberga. - Ein kan redusere investeringstilbodet til kommune, fylkeskommune og andre aktørar ved samdrift. - Ein kan reaktivere Ålesund sentrum. - Dette forenklar skoleskyssen i høve til Ålesund vgs. 4. Borgund vgs byggast ut for å ta elevtalsauke innan gjeldande tilbod. - Dette gjer at brakkene ved skolen kan takast ut av bruk.

27 Høyring 1 Handsaming skolane Møte med kvar skole i januar Handsaming politisk Politisk sak i Fylkeskommunen og Ålesund kommune i februar Andre aktørar Det vert gjort avtale om møter med andre aktuelle aktørar som har interesser i høve til saka.

28 Høyring 2 Omtalar berre utbygginga på kvar enkelt av skolelokalitetane. Individuell plan for kvar skole. Høyringa går berre til skolane. Ferdig 15.mars Handsaming skolane Møte med kvar skole i mars/april Handsaming politisk går på heile utviklingsplana (ikkje høyring 2) Politisk sak i Fylkeskommunen og Ålesund kommune i juni 2013.

29 Sørsida

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Modellar for organisering av vidaregåande opplæring 2012-10-22 Rev. 0 Dato:22.10. 2012 Omtale: Prosjektrapport Utarbeidet TEKR Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.03.2013 2008/5840/GRHA/721.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Greta I. Hanset, 71 25 86 33 25.01.2013 Vår ref. Helsedirektoratet

Detaljer

Skole- og tilbudsstruktur for framtida

Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012 2025 Høyringsutkast Mai 2012 Innhald Forord 4 Samandrag 5 1 Innleiing 12 1.1 Om planarbeidet 13 1.2 Kva er gjort dei siste

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren

Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren Møtereferat tysdag 31.mai 12:00-15:40, rom 700,Fylkeshusa MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENT DELTAKERE FRÅ ARBEIDSGIVAR FRÅ ORGANISASJONANE Fylkesutdanningssjefen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 Vedteke av fylkestinget 10. desember 2013 Sak T-73/13 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED BUDSJETT 2014 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget,

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad...

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer