Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik"

Transkript

1 Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

2 DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet Universitetet Møre kan det bli ein realitet? 2

3 Historikk Høgskulestrukturen i fylket har vore diskutert i lang tid Ved etableringa av distriktshøgskulane (ca 1970) gjekk diskusjonen høgt om organisering og tal Fekk paraplyorganisert DH, med avdeling i Molde og Volda Frå 1977 to separate skular I tillegg ein debatt om koplinga mellom DH og dei andre institusjonane innanfor høgare utdanning Ved inngangen til 1990-talet 7 høgskular Høgskulereforma 1994 frå 7 til 3 (HiM, HiV, HiÅ) 3

4 Rammevilkår regionale endringar Auka globalisering, auka konkurranse, auka mobilitet Næringslivet i Møre og Romsdal Konkurrerar internasjonalt Kritisk suksessfaktor kunnskap og innovasjonskraft Ungdom og arbeidsliv etterspør utdanning på høgare nivå Kvar 5 i MR har høgare utdanning, 60 % av ungdommane tek høgare utdanning (SSB) Stadig fleire arbeidsgjevarar etterspør høgare kompetanse (Bedriftsundersøkinga 2007, NAV ) Regional konkurranse fleire arbeider med samanslåing og utvikling av høgskulane til universitet. Større nettverk og miljø blir prioritert ved forskingsløyvingar 4

5 Status for høgskulane i fylket Høgskulane har ulik fagprofil, ulik historie og akademisk tradisjon HiM har satsa på kvalitet og djupne innan logistikk og bygd akademisk tyngde på feltet HiV er den eldste og største institusjonen med humanistisk, samfunnsfagleg og profesjonsutdannings-fokus HiÅ er den yngste høgskulen, har tradisjonelt hatt sterke band til det regionale næringslivet 5

6 Studentutvikling 6

7 Høgskulane, Kristiansund og Møre og Romsdal fylke HiV, HiÅ og HiM felles ansvar for å drive studiesenteret i Kristiansund. Nye Møreforsking AS Øyremerka forskingsmidlar til Kristiansund/Nordmøre Ein del av tverrfagleg innovasjonssatsing (VRI) Leiar av Høgskolesenteret er fast representert i Høgskoleforum 7

8 Universitetsstatus kva må til? Krav som m.a. må innfriast er 5 utdanningstilbod som gir høgare grad (master) 4 separate doktorgradsløp Evaluering og akkreditering i høve til krava skjer av NOKUT Status høgskulane i fylket 12 mastergradsløp (7 HiM, 5 HiV) 1 doktorgradsløp (Logistikk HiM) HiM søkt akkreditering som vitskapleg høgskule innanfor logistikk ikkje innvilga 8

9 Initiativet Universitet Møre Forprosjektet Høgskolesamarbeid Møre 01/03 Kvifor? Mobiliseringseffekt Breiare fagleg tilbod, raskare marknadstilpassing, styrke spesialiseringa Felles marknadsføring, felles opptak Krav om internasjonalisering Krav om kompetanseheving vitskaplege tilsette Ivareta høgskulane sin regionalretta aktivitet Mål Motivere til samarbeid Bli betre Få fleire studentar 9

10 Oppfølging av prosjektet Høgskuleforum Kompetansefond Nye Møreforsking AS Etter- og vidareutdanningssamarbeid Høgskolesenteret i Kristiansund Verkemidlar for regional FoU og innovasjon (VRI) 10

11 Høgskulane viktig Rekruttering Kompetansebygging Styrker arbeidsmarknaden Sett fylket på kartet Samspel og samarbeid mellom høgskulane og næringslivet gir regional vekst Knoppskyting 11

12 Økonomisk medverknad frå fylket i driftsstøtte og utviklingsstøtte i mill. kroner (totalt 12,4 mill. kroner) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Høgskulane Møreforsking Akvaforsk Center of Expertise Kunnskapsparkane VRI Bioforsk Økologisk Driftsstøtte Utviklingsprosjekt Merk: Møreforsking i tillegg aksjekapital 0,2 mill kr og Forskingsfond Møre og Romsdal 11,8 mill kr 12

13 Innbyggjarane og universitetet Møre Kjelde: Sentio, nov

14 Innbyggjarane og universitetet Møre (forts) Kjelde: Sentio nov

15 Innbyggjarane og universitetet Møre (forts) Kjelde: Sentio nov

16 Innbyggjarane og universitetet Møre (forts) Kjelde: Sentio nov

17 Bedriftsleiarane og universitetet Møre Kjelde: Sentio, des

18 Bedriftsleiarane og universitetet Møre (forts) Kjelde: Sentio des

19 Stjernø-utvalet Kjelde: NRK Møre og Romsdal 19

20 Stjernø-utvalets visjonar for framtida Leiande kunnskapsnasjon Innovasjon og skaparkraft Foto: Øyvind Leren 20

21 Universitetet Møre kan det bli ein realitet? Stjernø-utvalets sitt fokus på geografiregionar og landsdelsuniversitet er ikkje svar på dei utfordringane vi står overfor framover For å styrke den høgare utdanninga i Noreg, ser Møre og Romsdal det som nødvendig å Styrke fagmiljøa Satse på innovasjonsregionane Universitetet Møre er meir aktuelt enn nokon gong Krev samarbeid, og enda sterkare fokus på samordning, koordinering og integrering. Krev at fleire enn høgskolane og fylket engasjerar seg 21

Innspel frå Tekna om SAKS

Innspel frå Tekna om SAKS Innspel frå Tekna om SAKS etter førespurnad frå rektor med frist 6. januar 2015 Samandrag Båe modellar gjev interessante høve saman med ein vesentleg risiko for at vårt samfunnsoppdrag vert nedprioritert.

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat

Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat Samandrag: Notatet viser at tilhøva for landbruket og tilknytta næringar i fjellbygdene er så spesielle at dei bør omhandlast særskilt, slik

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Dette sammendraget av notater er et resultat av en samla dugnad i København. Etter hvert foredrag ble tema drøftet i

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer