lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q."

Transkript

1 4tetuhn f FERDKI%E.A1FOI 51-"ST lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q e.rusE11411NOLOC,e, es -f - ø - - å

2 ÅRSMELDING FORUE MØREOG ROMSDAL2013 INNHALD: Etablering Formål Stiftarar Organisasjon Årsmøte Styremøte Styremedlemmar Valnemnd Revisor Utsendingar til andre møter og kurs i UE / arbeidsoppgåver Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket Støttemedlemmar Hovudsamarbeidspartar i Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Ungt Entreprenørskap og hoppid.no Revidering av materiell og utvikling av brosjyrar 5 5. Administrasjon Kontor Personale i UE MR i Aktivitet Grunnskole Vidaregåande skole Høgskole Samarbeid med andre organisasjonar / prosjekt Rapportering Økonomi Sluttord 21 Vedlegg 1 Rekneskap 2013 Vedlegg 2 Revisjonsattest Vedlegg 3 Aktivitet grunnskole 2013 Vedlegg 4 Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2013/2014 Vedlegg 5 og 6: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2013 UB Vedlegg 7 Studentbedrifter 2013/2014 Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2013 Vedlegg 10 Diagram landsresultat 2013

3 Etablering Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vart stifta 08. februar Formål Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sitt formål er - i samspel med skoleverket, næringslivet og andre aktørar - å: utvikle barn og ungdom sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv gi barn og ungdom forståing for verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdom si samarbeidsevne og ansvarskjensle gi forståing for og kunnskap om etikk og reglar i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlinga i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolane stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i ein sosial, kulturell og økonomisk samanheng Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er fyikeslag i Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger arbeidet på mål og strategiar i Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal skal ikkje drive kommersiell verksemd. Stiftarar Prosjektstyret for samarbeid skole - næringsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune, vedtok å etablere fyikesforeininga i prosjektet "Entreprenørskap i vidaregåande skule i Møre og Romsdal". Støttemedlemmar er: - kommunar, organisasjonar og bedrifter i fylket. UE MR har kontor i utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i UE MR. Organisasjon Foreininga er organisert som fylkesledd av Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er difor automatisk medlem i landsforeininga. 4.1 Årsmøte Årsmøte vart avvikla på Fylkeshuset i Molde den Styremøte Det har vore 5 styremøte i 2013: 6. februar, 5. mars (telefonmøte), 18. april, 2.oktober og 13.november. 2

4 4.3 Styremedlemmar Val av styre vart gjort på årsmøtet den 18. april Styret 2013*: Navn Organisasjon Kristin G. Vonheim MR fylke utdanningsavdelinga Yngve Kruse Bølgen næringshage AS Kristin Wiik NEAS Kristin Bjånes NHO Møre og Romsdal / Waterfront hotel, Alesund Christine Hodder Sparebanken Møre May Britt Roald MR fylke regional- og næringsavdelinga Kine Norheim Høgskolen i Alesund Trond Lervik Alesund Kunnskapspark AS Hilde Aspås ikuben Ruth-Wenche Vinje Utdanningsforbundet Elevorganisasjonener observatørtil styremøta. * UE MR vedtok nye vedtekter på årsmøtet Vedtektene er godkjent av UE Norge Styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal består av 10 medlemmer. Styret vert vald av årsmøtet etter innstilling frå valkomiteen. (Det er ingen vara-medlemmer). 4.4 Valnemnd 2013 Kristiansund kommune v/ Bente Weiseth-Frantzen, Fjordhagen AS v/ Terese Jemtegård Moen og Molde Kunnskapspark v/finn Amundsen. 4.5 Revisor Rekneskapet er ført av Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen. 4.6 Utsendingartil andre møter og kurs i UE/ arbeidsoppgåver Ekstraordinært årsmøte i UE Norge: Ingen utsending. Røysting ved fullmakt. Rådsmøte UE Norge, 26. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Årsmøte i UE Norge, 26. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Rådsmøte UE Norge, 15. november: Utsatt til leiarmøter i UE Norge: , og : Kirsten Aure. / nettverkssamling UE Norge: : Sissel Tegelsrud Kolstad og Kirsten Aure. UE Norge sitt arbeidsutval (AU). UE Møre og Romsdal er region vest sin representant i AU. Det er dagleg leiar som møter. Kursdagar i UE Norge: Grunnskoleforum oktober:sissel Tegelsrud Kolstad. Forumfor vidaregåande skole mai: Helen Longva Fet. Høgskoleforum desember: Sissel Tegelsrud Kolstad. 3

5 4.7 Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket NM i UB 2013.Lillestrøm: Kine Norheim frå styret i UE MR og Tina Kristoffersen, Helen L. Fet og Kirsten Aure fra administrasjonen. NM i SB 2013: Sissel Tegelsrud Kolstad. EM i SB 2013 i Liege, Belgia: Sissel Tegelsrud Kolstad og Kirsten Aure 4.8 Støttemedlemmar Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har i 2013 hatt desse støttemedlemmane: Kommunar: Aukra, Averøy, Fræna, Giske, Haram, Kristiansund, Molde, Nesset, Norddal, Rindal, Smøla, Stordal, Sula, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Ørsta og Ålesund. Bedrifter: Amfi drift Moa. AS Norske Shell, Brunvoll AS, Ello Lilleborg AS, ikuben, Nordmøre Energiverk AS Scandic Hotel, Ålesund, Sparebanken Møre, Surnadal Sparebank, Ulstein verft AS, VARDGroup, Vestbase AS og Waterfront hotel, Ålesund. Organisasjonar: Akademiet vgs Ålesund, Bølgen Næringshage AS, Høgskolen i Volda, Fjordhagen AS, Høgskolen i Ålesund, LO Møre og Romsdal, Molde kunnskapspark AS, Molde Næringsforum AS, Næringslivets Hovedorganisasjon, Innovasjon Norge, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). 4.9 Hovudsamarbeidspartar i Sparebanken Møre - Møre og Romsdal fylkeskommune - Utdanning Møre og Romsdal fylkeskommune - hoppid.no Fylkesmannens Landsbruksavdeling AS Norske Shell VARD 4.10 Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Organisasjonen vart stifta UEAlumni har i 2013 ikkje hatt aktivitet Ungt Entreprenørskap og hoppid.no hoppid.no er eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge. Ungt Entreprenørskap gjekk i 2011 inn i eit 3-årig prosjekt med hoppid.no om Entreprenørskapsløype i kommunane i fylket. Prosjektet vart avslutta Det er søkt om nytt prosjekt - Entreprenørskapsløype fase II, frå Nytt prosjekt er innvilga for 3 år; Entreprenørskapsløype: Entreprenørskapsløype inneber at alle elevar i ein kommune gjennomfører minst 2-4 entreprenørskapsaktivitetar i løpet av trinn i grunnskolen. Kommunen og skolane lagar plan for entreprenørskap i utdanning. Kommunen, lokalt hoppid.no-kontor og UE inngår ein forpliktande avtale om aktivitetar, kurs, rettleiing, kontaktpersonar og materiell. Døme på aktivitet er: Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Gr&)dercamp, Jobbskygging, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg. I 2013 vedtok kommunane Averøy, Stordal, Norddal og Rindal slik avtale. 4

6 4.12 Revideringav materiell og utviklingav brosjyrar For UE MR: Rettleiingsheftet til Gr&idercamp for ungdomstrinnet vart revidert i Vedlegga er både på nynorsk og bokmål. Alle brosjyrene for UE MR vart revidert og gitt ny layout i Det vart utarbeidd lokal fasit til Jobbskyggings-materiellet for 10. trinn. For UE Norge: Arbeidet med revidering av SB-løypa med nettsider heldt fram i Sissel Tegelsrud Kolstad deltok. Tina Kristoffersen deltok i revidering av Økonomi og karrierevalg i UE Norge. UE MR var med i referansegruppa ved revidering av SikkSakk Europa. ', it we _ Fem brosjyrar for UE Møre og Romsdal - revidert og i ny UE-profil 5

7 5. Administrasjon 5.1 Kontor Kontorstad er Fylkeshuset i Molde. Foreininga er med i fylkeskommunen sitt datanettverk og har tilgang til telefon, post- og kopieringstenester. Utdanningsavdelinga fører rekneskap for foreininga. 5.2 Personale i UE MR i 2013 Namn Kontorstad % Hovud-oppgåver Ansatt hos Kirsten Aure Fylkeshuset 100 Dagleg leiar MRFK + vgs og høgskole Sissel Tegelsrud Kolstad Fylkeshuset 100 Grunnskole og høgskole MRFK Helen Longva Fet Sykkylven vg 50 Vidaregåande skole MRFK Jan Kåre Vadset Vatne 50 Grunnskole Nordre Haram Ungdomsskule Sunnmøre kommune Tina Veseth Kristoffersen Fylkeshuset 100 Grunnskole Romsdal og vidaregåande Romsdal Molde kommune Hjørdis Almelid Vikenes. Ørsta 50 Grunnskole Søre Ørsta Til Ungdomsskule Sunnmøre kommune SigneSefland Nordmøre 50 Grunnskole og Nordmøre Til Næringsråd vidaregåande skole Næringsråd Nordmøre "Møteplass" for medarbeidarane i UE MR: For å styrke samarbeidet og auke kompetansen i personalet organiserer UE MR "Møteplass" for medarbeidarane. I 2013 vart det arrangert 6 samlingar på til saman 9 dagar. Ein Møteplass var saman med hoppi.no og Fylkesmannen landbruk, ein vart lagt til Møre-konferansen og ein var saman med styret i UE MR. I tillegg vart det arrangert samlingar for vgs og grunnskole, kvar for seg. UE-Teamet hadde siste Møteplass før sommaren i Molde. 6

8 6. Aktivitet 6.1 Grunnskole Skoleåret 2012/2013 hadde UE MR 50 % stilling for arbeid i grunnskole på Søre Sunnmøre. Stillinga vart ikkje vidareført i skoleåret 2013/2014. Dei andre regionane hadde koordinator i heile Ungdomstrinn Ungdomstrinn ogfag UE sine program høver godt for faga utdanningsvalg, arbeidslivsfag, valfag og tverrfagleg samarbeid i mange av dei andre faga på ungdomstrinnet. Utdanningsvalg: Griindercamp - modell Møre og Romsdal, varer om lag ei veke og har mange oppdrag frå bedrifter og organisasjonar i lokalt næringsliv. Elevane får kontakt med mange arbeidsplassar. Det styrker karriererettleiing, aukar kjennskap til lokale ressursar (bygdeutvikling) og gir kunnskap i innovative prosessar. Fleire kommunar arrangerer kommunefinalar i greindercamp. Møre og Romsdal er framleis på topp i antall elevar som nyttar Økonomi og karrierevalg. Sparebanken Møre legg godt til rette for at deira tilsette skal gjennomføre programmet. ProgrammetJobbskygging høver til aktivitetar som Jobbskyggingsdag, "Arbeidsveka" og "Utprøving i VGS". Arbeidslivsfag: I Arbeidslivsfag er UE MR i dialog med kommunane som har dette faget, om bruk av t.d. Elevbedrift. Valfag: Valfag vart innført på 8. trinn i ungdomsskolen hausten Frå 2013 er det valfag på både 8. og 9. trinn. Elevbedrift høver godt i mange av valfaga, og er tatt aktivt i bruk. Karrieredagane: Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte "Karrieredagar" for elevar på 10. trinn. Arrangementet vert halde regionvis og er ein aktivitet for betre karriererettleiing. UE MR laga oppgåver som elevane skulle løyse i samband med aktiviteten. UE MR tok utgangspunkt i Jobbskyggings-programmet ved utforminga. Tilbakemeldingane viser på at skolane nytta oppgåvene. Utprøving i vidaregåande skole: Alle elevar i 10. trinn på ungdomstrinnet får tilbod om utprøving i 2 studieprogram i vidaregåande skole. Alle skolar fekk tilbod om å bruke Jobbskyggingsmateriellet for 10. trinn. Materiellet vart sendt ut digitalt, men kan 6g lastast ned frå 7

9 6.1.2 Informasjonsmøte Det er gjennomført informasjonsmøte i kommunar, skolar, næringsforum, osb. - der undervisningsprogramma er presentert. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på besøk hos Telt EB, Spjelkavik ungdomsskole Elevbedrift Elevane lærer å starte, drive og avvikle si eiga bedrift. Svært god auke i 2013! skolar - 19 el. - 6 EB 3 skolar - 46 el. - 4 EB 10 skolar -248 el. 35 EB "Se mulighetene!" UE MR var med i prosjektet "Gjør noe med det!" i skoleåret Elevane får trening i å utvikle sin eigen entreprenørskapskompetanse gjennom ulike oppgåver, spill og muntlege presentasjonar. Programma - eignar seg godt som oppstart for Elevbedrift. 37 elevar gjennomførte programmet i Erfaringane frå prosjektet er tatt med i vidare arbeid med Elevbedrift. Det er sers nyttig når forretningsideen er innafor sosialt entreprenørskap Gründercamp Id&verkstad med fokus på kreativitet og nytenking. 7 kommunar arrangerte kommunefinale og region Romsdal arrangerte regionfinale skolar el. 32 skolar el. 31 skolar el. 8

10 6.1.6 Økonomiog karrierevalg Programmet gir innblikk i eigne interesser, karrierevegar og personlig økonomi skolar el. 29 skolar el. 38 skolar el. UE MR gratulerer Sparebanken Møre med heiderspris i Finansstafetten! Anne Kathrine Slungård, adm.dir UE Norge, Edgar Ebbesvik (hederlig omtale), Sparebanken Vest, prisvinnarane Fredrik Christian Langlo og Christine Hodder, Sparebanken Møre og Idar Kreutzer, adm.dir Finans Norge. Sparebanken Møre har besøkt ungdomsskoler over heile fylket og banken ga skoleåret , nær elevar opplæring i personlig økonomi. På Finans Norges skolekonferanse vart banken tildelt prisen i Finansstafetten der finansinstitusjonar bidrar med sin kompetanse i skolen Jobbskygging Programmet kan nyttast med progresjon for 8., 9. og 10. trinn. Svært god auke i 2013! skolar elevar 12 skolar el. 21 skolar elevar 9

11 EB og Se mul. Grijndercamp 1000 økonomi og karrierevalg Jobbskygging Samla resultat for programpå ungdomstrinnet Barnetrinn: På barnetrinnet har vi gitt tilbod om Vårt Lokalsamfunn og SikkSakk Europa. Dei høver svært godt for Møre og Romsdal. Aktiviteten på barnetrinnet aukar etter kvart som det vert fleire kommunar med Entreprenørskapsløypa Vårt lokalsamfunn Ei oppdagingsferd i nært samspel mellom menneske, næringsliv og offentlege tenester i lokalsamfunnet skolar elevar skolar elevar 29 skolar elevar Vårt Lokalsamfunn: T.v. I klasserommet. T.h. På ein arbeidsplass for å lære om innkjøp. 10

12 6.1.9 SMART SMART inspirerer elever til å sjå mogligheiter og gjøre noe med dei. UE MR har fokus på dei to andre programma for barnetrinnet. I 2013 var det ingen som nytta dette programmet i vårt fylke SikkSakk Europa Gir elevane ein spanande introduksjon til land og ressursar i Europa skole - 12 elevar 5 skolar- 129 elevar 19 skolar elevar SikkSakk Europa:T.v. - med rettleiar i klasserommet. T.h. Klassen på rettleiars arbeidsplass Samla kursfor lærarar og veiledere i grunnskolen: Grijndercamp 3 kurs Økonomi og karrierevalg 11 kurs Se mulighetene! / Gjør noe med det! 1 kurs Elevbedrift/ valfag 5 kurs + 4 avlyst Vårt Lokalsamfunn 17 kurs SikkSakk Europa 19 kurs Jobbskygging 8 kurs Kurs i fleire program ungdomstrinn: 57 lærarstudentar. Totalt 550 kursdeltakarar. Vedlegg 3: Aktivitet i grunnskolen

13 6.2 Vidaregåande skole UE Møre og Romsdal har hatt 25 %stilling på Nordmøre og 50 % stilling for Sunnmøre for arbeid med vidaregåande opplæring i perioden har det (ig vore koordinator i 50 % stilling for region Romsdal. I vidaregåande skole er det programma Ungdomsbedrift og Temabasert Griindercamp som har fokus. Ressursane vert nytta til kurs, informasjonsmøter, rettleiing og større arrangement Ungdomsbedrift Talet på elevar i ungdomsbedrift har gått noko ned i skoleåret 2013/2014. Elevane har fått tilbod om gratis kurs i Inkluderande Arbeidsliv (1A)og rekneskap. Dei får bg tilbod om skolebesøk, hjelp med registrering - og sluttattest. UE MR arrangerer eig Fylkesmesse for Ungdomsbedriftene. Ungdomsbedrifteri Møre og Romsdal : Skoler Bedrifter Elever 20 k'b A5 \V Y Y \' ()'1' Q,5 Q C \ \ Ocb Oc'" Ng ti" Skoleår Skolar UB-ar Elevar I % av årskull 12/ % 13/ % Målet for Ungt Entreprenørskap er 20 % av eit årskull. Geografisk fordeling13/14: Sunnmøre 37 UB, Romsdal 20 og Nordmøre 18. Kjønn - fordeling 13/14: 215 gutar og 190 jenter. Vedlegg 4: Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2013/

14 Fylkesmessa2013 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter vart arrangert i Træffhuset i Molde 14. mars. Ca 350 elevar frå 67 ungdomsbedrifter deltok. Dei fleste var med på ein eller fleire av i alt 16 konkurransar. Elevar frå Romsdal vgs var crew før og under messa. Lunsj til alle deltakarar vart levert av UB-ane ved Borgund vgs. 60 personar frå lokalt næring- og arbeidssliv deltok i dei ulike jurygruppene. IOLL Dei 4 Ungdomsbedriftene som vart tatt ut til NM Kurs i Inkluderande arbeidsliv(ia) og tilsyn i UB NAV Arbeidslivssenter har, saman med UE MR, arrangert 4 kurs i Inkluderande arbeidsliv for 231 elevar frå ungdomsbedriftene i fylket. Kursa vart arrangert i Kristiansund, Molde og Ålesund (2). Heile UB-en deltok og målet var sertifisering til IA-bedrift i løpet av kurset Kurs i rekneskap Skatt Midt-Norge og UE MR har arrangert 3 kurs i rekneskap for elevar i Ungdomsbedriftene. Kursa vart arrangert i Kristiansund, Molde og Ålesund. Det deltok 1-2 elevar frå kvar UB. Til saman 116 elevar. Vinnar av beste Rekneskap 2013 med prisutdelar Leni Søvik SMSØ 13

15 6.2.5 Temabasert Gründercamp Det har vore arrangert 13 Temabaserte GrUndercampar i vidaregåande skole i UE MR har deltatt i planlegging og gjennomføring i varierande grad. Det er flott at skolane vert sjølvgåande. I 2013 deltok 1204 elevar i VGS i programmet Temabasert GrUndercamp! UE MR har vidareført avtalen med Atlanten vgs, som har tatt på seg ENOVA-samarbeidet som eit betalt oppdrag. UE MR er godt nøgd med løysinga. 10 elevar frå Atlanten vgs deltok på Nasjonal Gr&Idercamp i Trondheim i januar. Skole Tema Hovudarrangement Elevar Fagerlia vgs Sparebanken Møre Fagerlia vgs/uemr 134 Borgund vgs Gåveart. For OTEK Borgund vgs 20 Borgund vgs Nye matrettar Borgund vgs 30 Borgund vgs Samspel barn/vaksne Borgund vgs 123 Sunndal vgs Fleire m/innovasjon Sunnadal vgs 70 Surnadal vgs Surnadal vgs 132 Gjermundnes vgs/ Molde vgs Økologisk landbruk UE MR og FML 77 Sykkylven vgs Møbelsal på nett Sykkylven vgs/ue MR 93 Akademiet vgs Molde Moldejazz Akademiet vgs/ue MR 45 Atlanten vgs lde-verkstad for UB Atlanten vgs 25 Spjelkavik vgs Sunnare kosthald Spjelkavik vgs/ue MR 150 Atlanten vgs (ENOVA) Naturfag /ENOVA UE MR v/atlanten 148 Atlanten vgs (ENOVA) ENOVA UE MR v/atlanten 158 Ternabasert Griindercarnp i vgs i Møre og Romsdal a Antall skoler Antall GC Antall elevar x EL_ _ Kva kan dette bli? Kreativitet - samarbeid - moro på GC VGS. Vedlegg 5: Jurymedlemmer FM for UB Vedlegg 6: Resultatliste FM for UB 14

16 6.2.6 Frå utdanning til jobb Ingen elevar har gjennomført programmet i Kurs for lærarar i vidaregåande skole. Oppstartkurs for UB i vidaregåande skole i Molde Kurshaldarar Helen Longva Fet og Kirsten Aure. Det var 15 deltakarar Deltakarar på arrangement utanfor fylket. Nasjonal Messe for UB april Lillestrøm. Fire ungdomsbedrifter deltok med utstilling og i ulike konkurransar. Det var: > Concreto design UB Ålesund vg skole > DesignEntreprenørane UB Stranda vg skole > GlowelJB Atlanten vg skole > Muffins jentene UB Borgund vg skole Alle bedriftene gjorde ein flott innsats - og fylket fekk heile 5 prisar: Concreto Design UB: plass i Beste utstilling og 2. plass i yrkesfagleg bedrift DesignEntreprenørane UB: plass i Innovasjonsprisen Glowe UB: plass i Størst verdiskapingspotensiale Gleden av mat UB: 3. plass i Logo. (Nominasjonskonkurranse) k5 Glirm Ungdomsbedrifter frå Møre og Romsdal på NM

17 6.3 Høgskole UE MR hadde aktivitet ved alle dei 3 høgskolane i fylket i Det vart arrangert Fylkesmesse for Studentbedrifter i 2013, og planlagt Fylkesmesse for studentbedrifter i studieåret 2013/2014. Prosjektgruppa i UE Norge, som skal styrke aktiviteten i høgskolen heldt fram med arbeidet i Materiellet for studentbedrift er revidert ogfått ny organisering. Sissel Tegelsrud Kolstad UE MR, er region Vest sin medlem. Høgskolen i Ålesund: Studentbedrifter ved 2 studium: Innovasjonsstudiet og studiet for produktutvikling og systemdesign. HiÅ ved forelesarar og STARTvar medarrangørar av FM for SB i Høgskolen i Volda: Høgskolen gjer lærarstudentane eit tilbod i faget Utdanningsvalg - det inneber kurs i UE sine program og gjennomføring av ein GrCindercamp med mange oppdrag. Studentane ved PPUfekk ein kursdag med UE i januar Høgskolen i Molde: UE MR og Høgskolen i Molde arrangerte Temabasert Gr&idercamp for helsefagstudentar i mai studentar frå vernepleie og sjukepleie var påmeldt. Arrangementet gjekk over 2 dagar. Oppdragsgjevar var Molde kommune Registrertestudentbedrifter 11/12 12/13 13/14 13 SB - 43 studentar 14 SB - 49 studentar 3 SB - 14 studentar HiÅ omorganiserer tilbodet om SB dette studieåret. Det medfører at Ingeniørstudiet ikkje har SB i 13/14. Ved Innovasjonsstudiet er antall studentar lågare enn tidlegare. Høgskolen meiner at det vert langt større aktivitet neste studieår Kick Off og kurs/ samlingarfor studentbedrifter Kick Off for studentbedrifter (2013/2014) vart arrangert av Høgskolen i Ålesund Det var 9 deltakarar. UE MR deltok med orientering om SB. I studieåret 2013/2014 er det arrangert fleire samlingar for SB: Two minutes to convince ved Høgskolen I Ålesund Rekneskapskurs v/ Skatt Midt-Norge og UE MR IA-kurs v/ NAVog UE MR Vedlegg 7: Studentbedrifter i Møre og Romsdal 13/14 16

18 6.3.3 Fylkesmesse for studentbedrifter Fylkesmessa for studentbedrifter vart arrangert på Høgskolen i Ålesund 29. mars 2013, parallelt med Griinderdagen. UE MR var arrangør og leide START til å ivareta det praktiske med Fylkesmessa. 14 studentbedrifter deltok med utstilling. UE MR arrangerte 9 konkurransar. Dommarane kom frå Sparebanken Møre, Maritimt Forum NordVest, Manpower, hoppid.no og lokalt næringsliv. Det vart tatt ut 4 bedrifter til Nasjonal Messe for studentbedrifter: Din student SB, Tailor-made Technologies SB, Stance SB og Dyptvann SB Nasjonal Messe for studentbedrifter Din student SB, Tailor-made Technologies SB, Stance SB og Dyptvann SB frå Høgskolen i Ålesund representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter Høgskolen betalte kostnadene for 2 bedrifter. Arrangementet var på Næringslivets Hus juni. Studentbedriftene tok godt for seg av premiane og fekk med seg 3 av 8 prisar. Resultat frå NM i SB: Tailor-made Technologies SB vann FERD-prisenfor størst internasjonalt potensiale og dermed "billett" til EM i Belgia. Stance SB vann NHO-prisen for best samarbeid med næringslivet. Dyptvann SB tok prisen for Beste HR-bedrift. "1111 IP Europeisk Messe for studentbedrifter ffitiffie T.s.c Mode ~ JA-YEEurope - Enterprise Challenge vart arrangert i Liege, Belgia juli. Tailor-Made technologies SB frå HiÅ deltok. Dei vann 3. pris i Company of the Year 17

19 6.3.6 KAN(Kvinner,AmbisjonerogNettverk)ogLederfor en dag. 2 studentar frå HiÅ deltok på KAN og 2 studentar frå Høgskolen i Ålesund deltok på Leder for en dag Biletet viser Caroline Overvåg som skygga konsernsjef John Giverholt i FERD. IP Entreprenørskapi grunnutdanningfor lærarstudentarved Høgskoleni Volda I januar 2013 fekk PPU-studentane ved Høgskolen i Volda ein heil kursdag med UEsine program. 31 studentar deltok. UE MR gjennomførte slik opplæring for lærarstudentar - august 2013: Kurs i Griindercamp - modell med mange oppdrag Gjennomføring av slik Gri.indercamp over to dagar Kurs i dei andre programma frå UE Aktivitetane gjekk over 3 dagar. 26 studentar deltok. Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat av Fylkesmessa for SB

20 6.4 Samarbeid med andre organisasjonar/ prosjekt Næringsliv i Skolen: UE MR oppfordrar skolane til å skrive Partnarskapsavtalar med dei lokale bedrifitene, der UE sine program er nytta. Slike avtalar er svært nyttige i arbeidet med å få nok oppdragsgjevarar til t. d. Griindercamp på ungdomstrinnet Samarbeid med hoppid.no-kontora Prosjektet til UE MR og hoppid.no - Entreprenørskapsløye i kommunane vart intensivert i 2012 og avslutta (Sjå pkt og 5.2.) hoppid.no-kontor er etablert i dei fleste kommunar i fylket. Dei støttar UE MR sitt arbeid i skolane - serleg i planlegging av GrCmdercamp, men bg med å finne rettleiarar frå arbeidslivet til dei andre programma i grunnskolen Karriererettleiingsprosjektet Møre og Romsdal fylkeskommune har fokus på med Karriererettleiing i det 13-årige løpet. Eitt av tiltaka er -Karriereløype". Utforming starta i Arbeidet med Entreprenørskapsløype og serleg Moldeskolane sin versjon av Entreprenørskapsløypa er ideen bak "Karriereløypa". Ungt Entreprenørskap er tilbydar av mange av undervisningsprogramma. "Karriereløype" i Møre og Romsdal var handsama som sak i Utdanningsutvalet i mai Utvalet meiner tiltaket skal gjennomførast. Stillinga som har ansvar for dette har vore vakant store delar av UE MR har utført ein del av arbeidet med løypa, på oppdrag frå Utdanningsavdelinga Samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling UE MR søkte Fylkesmannens Landbruksavdeling om støtte til grunnskoleprogramma/ møteplass i bygdene og to temabasert GrCindercampar i vgs. FML avgjer oppdraget og kva skolar dei ønskjer arrangement på. I 2013 arrangerte UE MR slik GC ved skolane Gjermundnes og Molde. Campen gjekk over 2 dagar med ei vekes mellomarbeid og var svært vellukka. tgfpfi),) Vinnarane saman med juryleiar Fylkesmann Lodve Solholm 19

21 6.4.4 Region Vest av UE Det var ingen regionsamlingar i UE MR v/ Kirsten Aure er region vest sin representant i Arbeidsutvalet i UE Norge. Sissel Tegelsrud Kolstad er medlem i prosjektgruppa for høgare utdanning. 6.5 Rapportering - UE Møre og Romsdal har rapportert til Ungt Entreprenørskap Norge om økonomi og aktivitet. Det er sendt rapportar i høve programsøknaden, for Matområdet, meisterbrev og Finansstafetten. Det er vidare sendt økonomirapport, aktivitet i virkemiddelkommunar, tall-rapport for aktivitet og rapport for ENOVA-arbeidet. Strategiplan for er revidert og handlingsplan for 2013 er utarbeidd. - UE MR har rapportert til MRFK/ utdanningsavdelinga på mål i Handlingsplan for kompetanse og til MRFK/ hoppid.no på mål i Handlingsplan for Verdiskaping. - UE MR har justert mål i begge handlingsplanane (over) for Økonomi Rekneskap for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vert lagt fram på årsmøtet. Det er ført av økonomiseksjonen ved utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen, slik det står i vedtektene. Økonomiske samarbeidspartar i 2013 er 6g nemnt under pkt 4.9: MRFK/ Utdanning MRFK / hoppid.no Sparebanken Møre Fylkesmannens Landbruksavdeling Norske Shell VARD StYY\d9? svrl9 20

22 8. Sluttord UE MR hadde god auke i aktivitetane for grunnskole i Frå 4631 aktivitetar i klasserom i 2012 til 6823 i Dersom ein tek med andre pedagogiske tiltak vert talet over for grunnskolen åleine. UE MR hadde om lag 2,5 stillingar til dette nivået - året sett under eitt. Det gir resultat. Regionkontakt for Søre Sunnmøre Hjørdis A. Vikenes avslutta engasjementet for UE 1.8. Regionkontakt for Nordmøre, Signe Sefland gjekk over i ny stilling frå Hovudarbeidsområde for regionkontaktane har vore styrking av prosjektet Entreprenørskapsløype, og oppfølging av aktivitetane i grunnskolen. I 2013 inngjekk kommunane Averøy, Stordal, Norddal og Rindal avtale om Entreprenørskapsløype. Aktiviteten i desse kommunane kjem for alvor i gang i Når slik avtale er inngått er det viktig og naudsynt at UEsine medarbeidarar etterspør aktivitetane og gir kurs og rettleiing til lærarar og rettleiarar frå næringslivet. 550 kursdeltakarar i grunnskoleprogramma tyder på betydeleg spreiing av kompetanse om entreprenørskap i heile fylket. Prosjekt Entreprenørskapsløype , vart avslutta UE MR har fått tildelt midlar til nytt prosjekt Entreprenørskapsløype Fase II ( ). Målet er å få avtale med fleire kommunar og vedlikehalde aktivitetane i dei kommunane som er med. Det blir engasjert nye medarbeidarar på Nordmøre og Sunnmøre frå Ungdomsbedrift i vidaregåande skole har gått noko ned, medan talet på Temabasert Grijndercamp har auka. Ein dag eitt oppdrag - er organiseringa der. UEsine medarbeidarar deltek i førebuing og gjennomføring i ulik grad. Det er meir etterspurnad etter Temabaserte Griindercamp no enn tidlegare, men bedriftsprogramma (EB og UB) er særskilt nemnt som satsingar i tilsegnsbreva frå departementa. Det medfører at Ungdomsbedrift må få det meste av merksemda til medarbeidarane i vgs. UEtilbyr høgskolane studentbedrift og Temabasert GrCindercamp. Alle studentar skal ha kompetanse i innovasjon og innovasjonsprosessar (Kvalifikasjonsrammverket frå 2012). UE MR har søkt om midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune til "GrCindersatsing" retta mot høgskolane. Prosjektet skal gå frå 2014 til UE MR skal arbeide for fleir Studentbedrifter og Griindercampar ved alle høgskolane i fylket rettleiarar frå lokalt arbeids- og næringsliv, deltok i UEsine aktivitetar i Mange av dei ga frå 2-4 dagsverk inn i aktivitetane. Slik dugnad utgjer ein stor verdi både i kompetanse og pengar. Bedriftene ser dette som ein del av sitt samfunnsansvar, og medarbeidarane gjev uttrykk for at å samarbeide med skolane i UEsine program, er morosamt og inspirerande. Dei er bg imponert over kvaliteten på undervisningsprogramma og alt elevane får høve til å lære gjennom aktivitetane. 21

23 I Norge - og Møre og Romsdal er "innbyggarane sin kompetanse den viktigaste kapitalen for å vidareutvikle lokalsamfunn, velferdsstaten og vår eiga konkurranseevne" (KS sin skoleeigar-strategi). Skolen må gje elevane god karriererettleiing og informasjon om kva ressursar som finst på heimstaden. UEsine program kan bidra til dette. Arbeidet med Entreprenørskapsløype gir betre forankring av entreprenørskap i skolane. "Karriereløypa" er under utvikling og UEsine program er godt representert. Saman med dei to nye prosjekt-tildelingane som er nemnt over, gir dette muligheiter for god utvikling i Medarbeidarane er UE MR sin viktigaste ressurs. Dei skal motivere skolar og lærarar, rettleie og kvalitetssikre. UE MR er - samanmednæringslivogoffentlegsektor, einfleksibelbrubyggjar: N110 L. Skjevik Ungdomsskole med fleksibel bru - som kan tåle naturkreftene. (GC Molde) 22

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2012

ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2012 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2012 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2012 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

UE Møre og Romsdal hoppid ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

UE Møre og Romsdal hoppid ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE UE Møre og Romsdal hoppid 6.3.15 ENTREPRENØRSKAPSLØYPE Forankring i kommunen og skolane sine planer Kommunar pr. 1.3.2015: Averøy Nesset Haram, Rindal Aukra Ørsta Molde Rauma Norddal Skodje Stordal I 2015:

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider.

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vårt lokalsamfunn Aukra Gossenbarne og ungdomsskole Romsdal 5 38 Aukra Julsundet skole Romsdal 5 38 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 35 Giske Valderøy barneskule

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Møre og Romsdal Felles satsing over fire år 2013-2017 Status pr 31.oktober 2013 Tiltak i strategien skal tre i kraft frå skuleåret

Detaljer

Revidert januar 2013. Styrehandsama: 18.april 2013. Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011-2014

Revidert januar 2013. Styrehandsama: 18.april 2013. Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011-2014 Revidert januar. Styrehandsama: 18.april Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011 - Handlingsplan for Resultat frå for 1 INNHALD 0. INNLEIING... 3 0.1 Dei strategiske val/satsingsområda...

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning Utdanningsavdelinga

Entreprenørskap i utdanning Utdanningsavdelinga Entreprenørskap i utdanning Utdanningsavdelinga Utfordringer i forhold til Etablererpyramiden 4. Topp Center of Expertice, Industriinkubator 3. Vekstetablerere Kunnskapsparker, Inkubatorer 2. Vanlige etablerere

Detaljer

1. Etablering Formål Stiftarar 2

1. Etablering Formål Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 3 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2015 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Tailor-Made Technologies SB deltok på EM i Belgia UE Møre og Romsdal. Årsmelding Årsmelding Ajuda SB presenterte UE MR på NM

Tailor-Made Technologies SB deltok på EM i Belgia UE Møre og Romsdal. Årsmelding Årsmelding Ajuda SB presenterte UE MR på NM Tailor-Made Technologies SB deltok på EM i Belgia UE Møre og Romsdal Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Ajuda SB presenterte UE MR på NM UB deltagere på NM 2014 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD:

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Revidert januar Styrehandsama: Februar Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Revidert januar Styrehandsama: Februar Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Revidert januar. Styrehandsama: Februar - Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011 - Handlingsplan for Resultat frå for INNHALD 0. INNLEIING... 3 0.1 Dei strategiske val/satsingsområda...

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015 2019 Handlingsplan for 2015

STRATEGIPLAN 2015 2019 Handlingsplan for 2015 Revidert januar 2015. Styrehandsama mars 2015. STRATEGIPLAN 2015 2019 Handlingsplan for 2015 UNGT ENTREPRENØRSKAP MØRE OG ROMSDAL BRUBYGGAREN UE UNGT ikke gammelt ENTRE fra fransk entrer (gå inn), fra

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Sunnmøre 18k Ålesund - Vanylven - Sande - Herøy - Ulstein - Hareid - Volda - Ørsta - Ørskog

Sunnmøre 18k Ålesund - Vanylven - Sande - Herøy - Ulstein - Hareid - Volda - Ørsta - Ørskog Sunnmøre 18k - 216 - Ålesund - Vanylven - Sande - Herøy - Ulstein - Hareid - Volda - Ørsta - Ørskog - Norddal - Stranda - Stordal - Sykkylven - Skodje - Sula - Giske - Haram - Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune,

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Midsund kommune

-Ein tydeleg medspelar. Midsund kommune Midsund kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Molde kommune

-Ein tydeleg medspelar. Molde kommune Molde kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Norddal kommune

-Ein tydeleg medspelar. Norddal kommune Norddal kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Hareid kommune

-Ein tydeleg medspelar. Hareid kommune Hareid kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

bygdemobiliseringsprosjekt Open konferanse om bygdeutvikling Åndalsnes 25.-26. september 2009

bygdemobiliseringsprosjekt Open konferanse om bygdeutvikling Åndalsnes 25.-26. september 2009 Lokal vekstkraft utviklar bygda Nettverkssamling for bygdemobiliseringsprosjekt Open konferanse om bygdeutvikling Åndalsnes 25.-26. september 2009 VEIHOLMEN 21 bygdemobiliseringsprosjekt i Møre og Romsdal,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Sunndal kommune

-Ein tydeleg medspelar. Sunndal kommune Sunndal kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Sula kommune

-Ein tydeleg medspelar. Sula kommune Sula kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Sykkylven kommune

-Ein tydeleg medspelar. Sykkylven kommune Sykkylven kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra kommune

-Ein tydeleg medspelar. Aukra kommune Aukra kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Turnéplan: Morten 11 år - V16

Turnéplan: Morten 11 år - V16 Man 11. jan. 2016 kl. 10:30 Helland skule Helland skule: trinn: 5 6, antall: 78 Skulevegen 2, 6390 VESTNES 71 18 85 50 Laila Langvatn laila.langvatn@vestnes.kommune.no 95937455 Man 11. jan. 2016 kl. 11:50

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Stranda kommune

-Ein tydeleg medspelar. Stranda kommune Stranda kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Surnadal kommune

-Ein tydeleg medspelar. Surnadal kommune Surnadal kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Skodje kommune

-Ein tydeleg medspelar. Skodje kommune Skodje kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Vestnes kommune

-Ein tydeleg medspelar. Vestnes kommune Vestnes kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune Ålesund kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ørskog kommune

-Ein tydeleg medspelar. Ørskog kommune Ørskog kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Kristiansund kommune

-Ein tydeleg medspelar. Kristiansund kommune Kristiansund kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato Tid Skole Sted/Oppmøte Ordstyrar/Debattleiar Partier som stiller til debatt Onsdag 26. august

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Herøy kommune

-Ein tydeleg medspelar. Herøy kommune Herøy kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Sandøy kommune

-Ein tydeleg medspelar. Sandøy kommune Sandøy kommune - 26 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 26 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Tingvoll kommune

-Ein tydeleg medspelar. Tingvoll kommune Tingvoll kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Eide kommune

-Ein tydeleg medspelar. Eide kommune Eide kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Sande kommune

-Ein tydeleg medspelar. Sande kommune Sande kommune - 21 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 21 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Rauma kommune

-Ein tydeleg medspelar. Rauma kommune Rauma kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Gjemnes kommune

-Ein tydeleg medspelar. Gjemnes kommune Gjemnes kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Nesset kommune

-Ein tydeleg medspelar. Nesset kommune Nesset kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Vanylven kommune

-Ein tydeleg medspelar. Vanylven kommune Vanylven kommune - 216 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 216 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer