lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q."

Transkript

1 4tetuhn f FERDKI%E.A1FOI 51-"ST lufegr,oxyn..i 1,1E) y4_ I000Q e.rusE11411NOLOC,e, es -f - ø - - å

2 ÅRSMELDING FORUE MØREOG ROMSDAL2013 INNHALD: Etablering Formål Stiftarar Organisasjon Årsmøte Styremøte Styremedlemmar Valnemnd Revisor Utsendingar til andre møter og kurs i UE / arbeidsoppgåver Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket Støttemedlemmar Hovudsamarbeidspartar i Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Ungt Entreprenørskap og hoppid.no Revidering av materiell og utvikling av brosjyrar 5 5. Administrasjon Kontor Personale i UE MR i Aktivitet Grunnskole Vidaregåande skole Høgskole Samarbeid med andre organisasjonar / prosjekt Rapportering Økonomi Sluttord 21 Vedlegg 1 Rekneskap 2013 Vedlegg 2 Revisjonsattest Vedlegg 3 Aktivitet grunnskole 2013 Vedlegg 4 Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2013/2014 Vedlegg 5 og 6: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2013 UB Vedlegg 7 Studentbedrifter 2013/2014 Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat Fylkesmessa 2013 Vedlegg 10 Diagram landsresultat 2013

3 Etablering Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vart stifta 08. februar Formål Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sitt formål er - i samspel med skoleverket, næringslivet og andre aktørar - å: utvikle barn og ungdom sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv gi barn og ungdom forståing for verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdom si samarbeidsevne og ansvarskjensle gi forståing for og kunnskap om etikk og reglar i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlinga i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolane stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i ein sosial, kulturell og økonomisk samanheng Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er fyikeslag i Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger arbeidet på mål og strategiar i Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal skal ikkje drive kommersiell verksemd. Stiftarar Prosjektstyret for samarbeid skole - næringsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune, vedtok å etablere fyikesforeininga i prosjektet "Entreprenørskap i vidaregåande skule i Møre og Romsdal". Støttemedlemmar er: - kommunar, organisasjonar og bedrifter i fylket. UE MR har kontor i utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i UE MR. Organisasjon Foreininga er organisert som fylkesledd av Ungt Entreprenørskap Norge. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er difor automatisk medlem i landsforeininga. 4.1 Årsmøte Årsmøte vart avvikla på Fylkeshuset i Molde den Styremøte Det har vore 5 styremøte i 2013: 6. februar, 5. mars (telefonmøte), 18. april, 2.oktober og 13.november. 2

4 4.3 Styremedlemmar Val av styre vart gjort på årsmøtet den 18. april Styret 2013*: Navn Organisasjon Kristin G. Vonheim MR fylke utdanningsavdelinga Yngve Kruse Bølgen næringshage AS Kristin Wiik NEAS Kristin Bjånes NHO Møre og Romsdal / Waterfront hotel, Alesund Christine Hodder Sparebanken Møre May Britt Roald MR fylke regional- og næringsavdelinga Kine Norheim Høgskolen i Alesund Trond Lervik Alesund Kunnskapspark AS Hilde Aspås ikuben Ruth-Wenche Vinje Utdanningsforbundet Elevorganisasjonener observatørtil styremøta. * UE MR vedtok nye vedtekter på årsmøtet Vedtektene er godkjent av UE Norge Styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal består av 10 medlemmer. Styret vert vald av årsmøtet etter innstilling frå valkomiteen. (Det er ingen vara-medlemmer). 4.4 Valnemnd 2013 Kristiansund kommune v/ Bente Weiseth-Frantzen, Fjordhagen AS v/ Terese Jemtegård Moen og Molde Kunnskapspark v/finn Amundsen. 4.5 Revisor Rekneskapet er ført av Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen. 4.6 Utsendingartil andre møter og kurs i UE/ arbeidsoppgåver Ekstraordinært årsmøte i UE Norge: Ingen utsending. Røysting ved fullmakt. Rådsmøte UE Norge, 26. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Årsmøte i UE Norge, 26. april: Kine Norheim og Kirsten Aure. Rådsmøte UE Norge, 15. november: Utsatt til leiarmøter i UE Norge: , og : Kirsten Aure. / nettverkssamling UE Norge: : Sissel Tegelsrud Kolstad og Kirsten Aure. UE Norge sitt arbeidsutval (AU). UE Møre og Romsdal er region vest sin representant i AU. Det er dagleg leiar som møter. Kursdagar i UE Norge: Grunnskoleforum oktober:sissel Tegelsrud Kolstad. Forumfor vidaregåande skole mai: Helen Longva Fet. Høgskoleforum desember: Sissel Tegelsrud Kolstad. 3

5 4.7 Utsendingar til samlingar / arrangement utanfor fylket NM i UB 2013.Lillestrøm: Kine Norheim frå styret i UE MR og Tina Kristoffersen, Helen L. Fet og Kirsten Aure fra administrasjonen. NM i SB 2013: Sissel Tegelsrud Kolstad. EM i SB 2013 i Liege, Belgia: Sissel Tegelsrud Kolstad og Kirsten Aure 4.8 Støttemedlemmar Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har i 2013 hatt desse støttemedlemmane: Kommunar: Aukra, Averøy, Fræna, Giske, Haram, Kristiansund, Molde, Nesset, Norddal, Rindal, Smøla, Stordal, Sula, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Ørsta og Ålesund. Bedrifter: Amfi drift Moa. AS Norske Shell, Brunvoll AS, Ello Lilleborg AS, ikuben, Nordmøre Energiverk AS Scandic Hotel, Ålesund, Sparebanken Møre, Surnadal Sparebank, Ulstein verft AS, VARDGroup, Vestbase AS og Waterfront hotel, Ålesund. Organisasjonar: Akademiet vgs Ålesund, Bølgen Næringshage AS, Høgskolen i Volda, Fjordhagen AS, Høgskolen i Ålesund, LO Møre og Romsdal, Molde kunnskapspark AS, Molde Næringsforum AS, Næringslivets Hovedorganisasjon, Innovasjon Norge, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). 4.9 Hovudsamarbeidspartar i Sparebanken Møre - Møre og Romsdal fylkeskommune - Utdanning Møre og Romsdal fylkeskommune - hoppid.no Fylkesmannens Landsbruksavdeling AS Norske Shell VARD 4.10 Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal Organisasjonen vart stifta UEAlumni har i 2013 ikkje hatt aktivitet Ungt Entreprenørskap og hoppid.no hoppid.no er eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge. Ungt Entreprenørskap gjekk i 2011 inn i eit 3-årig prosjekt med hoppid.no om Entreprenørskapsløype i kommunane i fylket. Prosjektet vart avslutta Det er søkt om nytt prosjekt - Entreprenørskapsløype fase II, frå Nytt prosjekt er innvilga for 3 år; Entreprenørskapsløype: Entreprenørskapsløype inneber at alle elevar i ein kommune gjennomfører minst 2-4 entreprenørskapsaktivitetar i løpet av trinn i grunnskolen. Kommunen og skolane lagar plan for entreprenørskap i utdanning. Kommunen, lokalt hoppid.no-kontor og UE inngår ein forpliktande avtale om aktivitetar, kurs, rettleiing, kontaktpersonar og materiell. Døme på aktivitet er: Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Gr&)dercamp, Jobbskygging, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg. I 2013 vedtok kommunane Averøy, Stordal, Norddal og Rindal slik avtale. 4

6 4.12 Revideringav materiell og utviklingav brosjyrar For UE MR: Rettleiingsheftet til Gr&idercamp for ungdomstrinnet vart revidert i Vedlegga er både på nynorsk og bokmål. Alle brosjyrene for UE MR vart revidert og gitt ny layout i Det vart utarbeidd lokal fasit til Jobbskyggings-materiellet for 10. trinn. For UE Norge: Arbeidet med revidering av SB-løypa med nettsider heldt fram i Sissel Tegelsrud Kolstad deltok. Tina Kristoffersen deltok i revidering av Økonomi og karrierevalg i UE Norge. UE MR var med i referansegruppa ved revidering av SikkSakk Europa. ', it we _ Fem brosjyrar for UE Møre og Romsdal - revidert og i ny UE-profil 5

7 5. Administrasjon 5.1 Kontor Kontorstad er Fylkeshuset i Molde. Foreininga er med i fylkeskommunen sitt datanettverk og har tilgang til telefon, post- og kopieringstenester. Utdanningsavdelinga fører rekneskap for foreininga. 5.2 Personale i UE MR i 2013 Namn Kontorstad % Hovud-oppgåver Ansatt hos Kirsten Aure Fylkeshuset 100 Dagleg leiar MRFK + vgs og høgskole Sissel Tegelsrud Kolstad Fylkeshuset 100 Grunnskole og høgskole MRFK Helen Longva Fet Sykkylven vg 50 Vidaregåande skole MRFK Jan Kåre Vadset Vatne 50 Grunnskole Nordre Haram Ungdomsskule Sunnmøre kommune Tina Veseth Kristoffersen Fylkeshuset 100 Grunnskole Romsdal og vidaregåande Romsdal Molde kommune Hjørdis Almelid Vikenes. Ørsta 50 Grunnskole Søre Ørsta Til Ungdomsskule Sunnmøre kommune SigneSefland Nordmøre 50 Grunnskole og Nordmøre Til Næringsråd vidaregåande skole Næringsråd Nordmøre "Møteplass" for medarbeidarane i UE MR: For å styrke samarbeidet og auke kompetansen i personalet organiserer UE MR "Møteplass" for medarbeidarane. I 2013 vart det arrangert 6 samlingar på til saman 9 dagar. Ein Møteplass var saman med hoppi.no og Fylkesmannen landbruk, ein vart lagt til Møre-konferansen og ein var saman med styret i UE MR. I tillegg vart det arrangert samlingar for vgs og grunnskole, kvar for seg. UE-Teamet hadde siste Møteplass før sommaren i Molde. 6

8 6. Aktivitet 6.1 Grunnskole Skoleåret 2012/2013 hadde UE MR 50 % stilling for arbeid i grunnskole på Søre Sunnmøre. Stillinga vart ikkje vidareført i skoleåret 2013/2014. Dei andre regionane hadde koordinator i heile Ungdomstrinn Ungdomstrinn ogfag UE sine program høver godt for faga utdanningsvalg, arbeidslivsfag, valfag og tverrfagleg samarbeid i mange av dei andre faga på ungdomstrinnet. Utdanningsvalg: Griindercamp - modell Møre og Romsdal, varer om lag ei veke og har mange oppdrag frå bedrifter og organisasjonar i lokalt næringsliv. Elevane får kontakt med mange arbeidsplassar. Det styrker karriererettleiing, aukar kjennskap til lokale ressursar (bygdeutvikling) og gir kunnskap i innovative prosessar. Fleire kommunar arrangerer kommunefinalar i greindercamp. Møre og Romsdal er framleis på topp i antall elevar som nyttar Økonomi og karrierevalg. Sparebanken Møre legg godt til rette for at deira tilsette skal gjennomføre programmet. ProgrammetJobbskygging høver til aktivitetar som Jobbskyggingsdag, "Arbeidsveka" og "Utprøving i VGS". Arbeidslivsfag: I Arbeidslivsfag er UE MR i dialog med kommunane som har dette faget, om bruk av t.d. Elevbedrift. Valfag: Valfag vart innført på 8. trinn i ungdomsskolen hausten Frå 2013 er det valfag på både 8. og 9. trinn. Elevbedrift høver godt i mange av valfaga, og er tatt aktivt i bruk. Karrieredagane: Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte "Karrieredagar" for elevar på 10. trinn. Arrangementet vert halde regionvis og er ein aktivitet for betre karriererettleiing. UE MR laga oppgåver som elevane skulle løyse i samband med aktiviteten. UE MR tok utgangspunkt i Jobbskyggings-programmet ved utforminga. Tilbakemeldingane viser på at skolane nytta oppgåvene. Utprøving i vidaregåande skole: Alle elevar i 10. trinn på ungdomstrinnet får tilbod om utprøving i 2 studieprogram i vidaregåande skole. Alle skolar fekk tilbod om å bruke Jobbskyggingsmateriellet for 10. trinn. Materiellet vart sendt ut digitalt, men kan 6g lastast ned frå 7

9 6.1.2 Informasjonsmøte Det er gjennomført informasjonsmøte i kommunar, skolar, næringsforum, osb. - der undervisningsprogramma er presentert. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på besøk hos Telt EB, Spjelkavik ungdomsskole Elevbedrift Elevane lærer å starte, drive og avvikle si eiga bedrift. Svært god auke i 2013! skolar - 19 el. - 6 EB 3 skolar - 46 el. - 4 EB 10 skolar -248 el. 35 EB "Se mulighetene!" UE MR var med i prosjektet "Gjør noe med det!" i skoleåret Elevane får trening i å utvikle sin eigen entreprenørskapskompetanse gjennom ulike oppgåver, spill og muntlege presentasjonar. Programma - eignar seg godt som oppstart for Elevbedrift. 37 elevar gjennomførte programmet i Erfaringane frå prosjektet er tatt med i vidare arbeid med Elevbedrift. Det er sers nyttig når forretningsideen er innafor sosialt entreprenørskap Gründercamp Id&verkstad med fokus på kreativitet og nytenking. 7 kommunar arrangerte kommunefinale og region Romsdal arrangerte regionfinale skolar el. 32 skolar el. 31 skolar el. 8

10 6.1.6 Økonomiog karrierevalg Programmet gir innblikk i eigne interesser, karrierevegar og personlig økonomi skolar el. 29 skolar el. 38 skolar el. UE MR gratulerer Sparebanken Møre med heiderspris i Finansstafetten! Anne Kathrine Slungård, adm.dir UE Norge, Edgar Ebbesvik (hederlig omtale), Sparebanken Vest, prisvinnarane Fredrik Christian Langlo og Christine Hodder, Sparebanken Møre og Idar Kreutzer, adm.dir Finans Norge. Sparebanken Møre har besøkt ungdomsskoler over heile fylket og banken ga skoleåret , nær elevar opplæring i personlig økonomi. På Finans Norges skolekonferanse vart banken tildelt prisen i Finansstafetten der finansinstitusjonar bidrar med sin kompetanse i skolen Jobbskygging Programmet kan nyttast med progresjon for 8., 9. og 10. trinn. Svært god auke i 2013! skolar elevar 12 skolar el. 21 skolar elevar 9

11 EB og Se mul. Grijndercamp 1000 økonomi og karrierevalg Jobbskygging Samla resultat for programpå ungdomstrinnet Barnetrinn: På barnetrinnet har vi gitt tilbod om Vårt Lokalsamfunn og SikkSakk Europa. Dei høver svært godt for Møre og Romsdal. Aktiviteten på barnetrinnet aukar etter kvart som det vert fleire kommunar med Entreprenørskapsløypa Vårt lokalsamfunn Ei oppdagingsferd i nært samspel mellom menneske, næringsliv og offentlege tenester i lokalsamfunnet skolar elevar skolar elevar 29 skolar elevar Vårt Lokalsamfunn: T.v. I klasserommet. T.h. På ein arbeidsplass for å lære om innkjøp. 10

12 6.1.9 SMART SMART inspirerer elever til å sjå mogligheiter og gjøre noe med dei. UE MR har fokus på dei to andre programma for barnetrinnet. I 2013 var det ingen som nytta dette programmet i vårt fylke SikkSakk Europa Gir elevane ein spanande introduksjon til land og ressursar i Europa skole - 12 elevar 5 skolar- 129 elevar 19 skolar elevar SikkSakk Europa:T.v. - med rettleiar i klasserommet. T.h. Klassen på rettleiars arbeidsplass Samla kursfor lærarar og veiledere i grunnskolen: Grijndercamp 3 kurs Økonomi og karrierevalg 11 kurs Se mulighetene! / Gjør noe med det! 1 kurs Elevbedrift/ valfag 5 kurs + 4 avlyst Vårt Lokalsamfunn 17 kurs SikkSakk Europa 19 kurs Jobbskygging 8 kurs Kurs i fleire program ungdomstrinn: 57 lærarstudentar. Totalt 550 kursdeltakarar. Vedlegg 3: Aktivitet i grunnskolen

13 6.2 Vidaregåande skole UE Møre og Romsdal har hatt 25 %stilling på Nordmøre og 50 % stilling for Sunnmøre for arbeid med vidaregåande opplæring i perioden har det (ig vore koordinator i 50 % stilling for region Romsdal. I vidaregåande skole er det programma Ungdomsbedrift og Temabasert Griindercamp som har fokus. Ressursane vert nytta til kurs, informasjonsmøter, rettleiing og større arrangement Ungdomsbedrift Talet på elevar i ungdomsbedrift har gått noko ned i skoleåret 2013/2014. Elevane har fått tilbod om gratis kurs i Inkluderande Arbeidsliv (1A)og rekneskap. Dei får bg tilbod om skolebesøk, hjelp med registrering - og sluttattest. UE MR arrangerer eig Fylkesmesse for Ungdomsbedriftene. Ungdomsbedrifteri Møre og Romsdal : Skoler Bedrifter Elever 20 k'b A5 \V Y Y \' ()'1' Q,5 Q C \ \ Ocb Oc'" Ng ti" Skoleår Skolar UB-ar Elevar I % av årskull 12/ % 13/ % Målet for Ungt Entreprenørskap er 20 % av eit årskull. Geografisk fordeling13/14: Sunnmøre 37 UB, Romsdal 20 og Nordmøre 18. Kjønn - fordeling 13/14: 215 gutar og 190 jenter. Vedlegg 4: Ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal 2013/

14 Fylkesmessa2013 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter vart arrangert i Træffhuset i Molde 14. mars. Ca 350 elevar frå 67 ungdomsbedrifter deltok. Dei fleste var med på ein eller fleire av i alt 16 konkurransar. Elevar frå Romsdal vgs var crew før og under messa. Lunsj til alle deltakarar vart levert av UB-ane ved Borgund vgs. 60 personar frå lokalt næring- og arbeidssliv deltok i dei ulike jurygruppene. IOLL Dei 4 Ungdomsbedriftene som vart tatt ut til NM Kurs i Inkluderande arbeidsliv(ia) og tilsyn i UB NAV Arbeidslivssenter har, saman med UE MR, arrangert 4 kurs i Inkluderande arbeidsliv for 231 elevar frå ungdomsbedriftene i fylket. Kursa vart arrangert i Kristiansund, Molde og Ålesund (2). Heile UB-en deltok og målet var sertifisering til IA-bedrift i løpet av kurset Kurs i rekneskap Skatt Midt-Norge og UE MR har arrangert 3 kurs i rekneskap for elevar i Ungdomsbedriftene. Kursa vart arrangert i Kristiansund, Molde og Ålesund. Det deltok 1-2 elevar frå kvar UB. Til saman 116 elevar. Vinnar av beste Rekneskap 2013 med prisutdelar Leni Søvik SMSØ 13

15 6.2.5 Temabasert Gründercamp Det har vore arrangert 13 Temabaserte GrUndercampar i vidaregåande skole i UE MR har deltatt i planlegging og gjennomføring i varierande grad. Det er flott at skolane vert sjølvgåande. I 2013 deltok 1204 elevar i VGS i programmet Temabasert GrUndercamp! UE MR har vidareført avtalen med Atlanten vgs, som har tatt på seg ENOVA-samarbeidet som eit betalt oppdrag. UE MR er godt nøgd med løysinga. 10 elevar frå Atlanten vgs deltok på Nasjonal Gr&Idercamp i Trondheim i januar. Skole Tema Hovudarrangement Elevar Fagerlia vgs Sparebanken Møre Fagerlia vgs/uemr 134 Borgund vgs Gåveart. For OTEK Borgund vgs 20 Borgund vgs Nye matrettar Borgund vgs 30 Borgund vgs Samspel barn/vaksne Borgund vgs 123 Sunndal vgs Fleire m/innovasjon Sunnadal vgs 70 Surnadal vgs Surnadal vgs 132 Gjermundnes vgs/ Molde vgs Økologisk landbruk UE MR og FML 77 Sykkylven vgs Møbelsal på nett Sykkylven vgs/ue MR 93 Akademiet vgs Molde Moldejazz Akademiet vgs/ue MR 45 Atlanten vgs lde-verkstad for UB Atlanten vgs 25 Spjelkavik vgs Sunnare kosthald Spjelkavik vgs/ue MR 150 Atlanten vgs (ENOVA) Naturfag /ENOVA UE MR v/atlanten 148 Atlanten vgs (ENOVA) ENOVA UE MR v/atlanten 158 Ternabasert Griindercarnp i vgs i Møre og Romsdal a Antall skoler Antall GC Antall elevar x EL_ _ Kva kan dette bli? Kreativitet - samarbeid - moro på GC VGS. Vedlegg 5: Jurymedlemmer FM for UB Vedlegg 6: Resultatliste FM for UB 14

16 6.2.6 Frå utdanning til jobb Ingen elevar har gjennomført programmet i Kurs for lærarar i vidaregåande skole. Oppstartkurs for UB i vidaregåande skole i Molde Kurshaldarar Helen Longva Fet og Kirsten Aure. Det var 15 deltakarar Deltakarar på arrangement utanfor fylket. Nasjonal Messe for UB april Lillestrøm. Fire ungdomsbedrifter deltok med utstilling og i ulike konkurransar. Det var: > Concreto design UB Ålesund vg skole > DesignEntreprenørane UB Stranda vg skole > GlowelJB Atlanten vg skole > Muffins jentene UB Borgund vg skole Alle bedriftene gjorde ein flott innsats - og fylket fekk heile 5 prisar: Concreto Design UB: plass i Beste utstilling og 2. plass i yrkesfagleg bedrift DesignEntreprenørane UB: plass i Innovasjonsprisen Glowe UB: plass i Størst verdiskapingspotensiale Gleden av mat UB: 3. plass i Logo. (Nominasjonskonkurranse) k5 Glirm Ungdomsbedrifter frå Møre og Romsdal på NM

17 6.3 Høgskole UE MR hadde aktivitet ved alle dei 3 høgskolane i fylket i Det vart arrangert Fylkesmesse for Studentbedrifter i 2013, og planlagt Fylkesmesse for studentbedrifter i studieåret 2013/2014. Prosjektgruppa i UE Norge, som skal styrke aktiviteten i høgskolen heldt fram med arbeidet i Materiellet for studentbedrift er revidert ogfått ny organisering. Sissel Tegelsrud Kolstad UE MR, er region Vest sin medlem. Høgskolen i Ålesund: Studentbedrifter ved 2 studium: Innovasjonsstudiet og studiet for produktutvikling og systemdesign. HiÅ ved forelesarar og STARTvar medarrangørar av FM for SB i Høgskolen i Volda: Høgskolen gjer lærarstudentane eit tilbod i faget Utdanningsvalg - det inneber kurs i UE sine program og gjennomføring av ein GrCindercamp med mange oppdrag. Studentane ved PPUfekk ein kursdag med UE i januar Høgskolen i Molde: UE MR og Høgskolen i Molde arrangerte Temabasert Gr&idercamp for helsefagstudentar i mai studentar frå vernepleie og sjukepleie var påmeldt. Arrangementet gjekk over 2 dagar. Oppdragsgjevar var Molde kommune Registrertestudentbedrifter 11/12 12/13 13/14 13 SB - 43 studentar 14 SB - 49 studentar 3 SB - 14 studentar HiÅ omorganiserer tilbodet om SB dette studieåret. Det medfører at Ingeniørstudiet ikkje har SB i 13/14. Ved Innovasjonsstudiet er antall studentar lågare enn tidlegare. Høgskolen meiner at det vert langt større aktivitet neste studieår Kick Off og kurs/ samlingarfor studentbedrifter Kick Off for studentbedrifter (2013/2014) vart arrangert av Høgskolen i Ålesund Det var 9 deltakarar. UE MR deltok med orientering om SB. I studieåret 2013/2014 er det arrangert fleire samlingar for SB: Two minutes to convince ved Høgskolen I Ålesund Rekneskapskurs v/ Skatt Midt-Norge og UE MR IA-kurs v/ NAVog UE MR Vedlegg 7: Studentbedrifter i Møre og Romsdal 13/14 16

18 6.3.3 Fylkesmesse for studentbedrifter Fylkesmessa for studentbedrifter vart arrangert på Høgskolen i Ålesund 29. mars 2013, parallelt med Griinderdagen. UE MR var arrangør og leide START til å ivareta det praktiske med Fylkesmessa. 14 studentbedrifter deltok med utstilling. UE MR arrangerte 9 konkurransar. Dommarane kom frå Sparebanken Møre, Maritimt Forum NordVest, Manpower, hoppid.no og lokalt næringsliv. Det vart tatt ut 4 bedrifter til Nasjonal Messe for studentbedrifter: Din student SB, Tailor-made Technologies SB, Stance SB og Dyptvann SB Nasjonal Messe for studentbedrifter Din student SB, Tailor-made Technologies SB, Stance SB og Dyptvann SB frå Høgskolen i Ålesund representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter Høgskolen betalte kostnadene for 2 bedrifter. Arrangementet var på Næringslivets Hus juni. Studentbedriftene tok godt for seg av premiane og fekk med seg 3 av 8 prisar. Resultat frå NM i SB: Tailor-made Technologies SB vann FERD-prisenfor størst internasjonalt potensiale og dermed "billett" til EM i Belgia. Stance SB vann NHO-prisen for best samarbeid med næringslivet. Dyptvann SB tok prisen for Beste HR-bedrift. "1111 IP Europeisk Messe for studentbedrifter ffitiffie T.s.c Mode ~ JA-YEEurope - Enterprise Challenge vart arrangert i Liege, Belgia juli. Tailor-Made technologies SB frå HiÅ deltok. Dei vann 3. pris i Company of the Year 17

19 6.3.6 KAN(Kvinner,AmbisjonerogNettverk)ogLederfor en dag. 2 studentar frå HiÅ deltok på KAN og 2 studentar frå Høgskolen i Ålesund deltok på Leder for en dag Biletet viser Caroline Overvåg som skygga konsernsjef John Giverholt i FERD. IP Entreprenørskapi grunnutdanningfor lærarstudentarved Høgskoleni Volda I januar 2013 fekk PPU-studentane ved Høgskolen i Volda ein heil kursdag med UEsine program. 31 studentar deltok. UE MR gjennomførte slik opplæring for lærarstudentar - august 2013: Kurs i Griindercamp - modell med mange oppdrag Gjennomføring av slik Gri.indercamp over to dagar Kurs i dei andre programma frå UE Aktivitetane gjekk over 3 dagar. 26 studentar deltok. Vedlegg 8 og 9: Jurymedlemmer og resultat av Fylkesmessa for SB

20 6.4 Samarbeid med andre organisasjonar/ prosjekt Næringsliv i Skolen: UE MR oppfordrar skolane til å skrive Partnarskapsavtalar med dei lokale bedrifitene, der UE sine program er nytta. Slike avtalar er svært nyttige i arbeidet med å få nok oppdragsgjevarar til t. d. Griindercamp på ungdomstrinnet Samarbeid med hoppid.no-kontora Prosjektet til UE MR og hoppid.no - Entreprenørskapsløye i kommunane vart intensivert i 2012 og avslutta (Sjå pkt og 5.2.) hoppid.no-kontor er etablert i dei fleste kommunar i fylket. Dei støttar UE MR sitt arbeid i skolane - serleg i planlegging av GrCmdercamp, men bg med å finne rettleiarar frå arbeidslivet til dei andre programma i grunnskolen Karriererettleiingsprosjektet Møre og Romsdal fylkeskommune har fokus på med Karriererettleiing i det 13-årige løpet. Eitt av tiltaka er -Karriereløype". Utforming starta i Arbeidet med Entreprenørskapsløype og serleg Moldeskolane sin versjon av Entreprenørskapsløypa er ideen bak "Karriereløypa". Ungt Entreprenørskap er tilbydar av mange av undervisningsprogramma. "Karriereløype" i Møre og Romsdal var handsama som sak i Utdanningsutvalet i mai Utvalet meiner tiltaket skal gjennomførast. Stillinga som har ansvar for dette har vore vakant store delar av UE MR har utført ein del av arbeidet med løypa, på oppdrag frå Utdanningsavdelinga Samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling UE MR søkte Fylkesmannens Landbruksavdeling om støtte til grunnskoleprogramma/ møteplass i bygdene og to temabasert GrCindercampar i vgs. FML avgjer oppdraget og kva skolar dei ønskjer arrangement på. I 2013 arrangerte UE MR slik GC ved skolane Gjermundnes og Molde. Campen gjekk over 2 dagar med ei vekes mellomarbeid og var svært vellukka. tgfpfi),) Vinnarane saman med juryleiar Fylkesmann Lodve Solholm 19

21 6.4.4 Region Vest av UE Det var ingen regionsamlingar i UE MR v/ Kirsten Aure er region vest sin representant i Arbeidsutvalet i UE Norge. Sissel Tegelsrud Kolstad er medlem i prosjektgruppa for høgare utdanning. 6.5 Rapportering - UE Møre og Romsdal har rapportert til Ungt Entreprenørskap Norge om økonomi og aktivitet. Det er sendt rapportar i høve programsøknaden, for Matområdet, meisterbrev og Finansstafetten. Det er vidare sendt økonomirapport, aktivitet i virkemiddelkommunar, tall-rapport for aktivitet og rapport for ENOVA-arbeidet. Strategiplan for er revidert og handlingsplan for 2013 er utarbeidd. - UE MR har rapportert til MRFK/ utdanningsavdelinga på mål i Handlingsplan for kompetanse og til MRFK/ hoppid.no på mål i Handlingsplan for Verdiskaping. - UE MR har justert mål i begge handlingsplanane (over) for Økonomi Rekneskap for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vert lagt fram på årsmøtet. Det er ført av økonomiseksjonen ved utdanningsavdelinga og revidert av fylkesrevisjonen, slik det står i vedtektene. Økonomiske samarbeidspartar i 2013 er 6g nemnt under pkt 4.9: MRFK/ Utdanning MRFK / hoppid.no Sparebanken Møre Fylkesmannens Landbruksavdeling Norske Shell VARD StYY\d9? svrl9 20

22 8. Sluttord UE MR hadde god auke i aktivitetane for grunnskole i Frå 4631 aktivitetar i klasserom i 2012 til 6823 i Dersom ein tek med andre pedagogiske tiltak vert talet over for grunnskolen åleine. UE MR hadde om lag 2,5 stillingar til dette nivået - året sett under eitt. Det gir resultat. Regionkontakt for Søre Sunnmøre Hjørdis A. Vikenes avslutta engasjementet for UE 1.8. Regionkontakt for Nordmøre, Signe Sefland gjekk over i ny stilling frå Hovudarbeidsområde for regionkontaktane har vore styrking av prosjektet Entreprenørskapsløype, og oppfølging av aktivitetane i grunnskolen. I 2013 inngjekk kommunane Averøy, Stordal, Norddal og Rindal avtale om Entreprenørskapsløype. Aktiviteten i desse kommunane kjem for alvor i gang i Når slik avtale er inngått er det viktig og naudsynt at UEsine medarbeidarar etterspør aktivitetane og gir kurs og rettleiing til lærarar og rettleiarar frå næringslivet. 550 kursdeltakarar i grunnskoleprogramma tyder på betydeleg spreiing av kompetanse om entreprenørskap i heile fylket. Prosjekt Entreprenørskapsløype , vart avslutta UE MR har fått tildelt midlar til nytt prosjekt Entreprenørskapsløype Fase II ( ). Målet er å få avtale med fleire kommunar og vedlikehalde aktivitetane i dei kommunane som er med. Det blir engasjert nye medarbeidarar på Nordmøre og Sunnmøre frå Ungdomsbedrift i vidaregåande skole har gått noko ned, medan talet på Temabasert Grijndercamp har auka. Ein dag eitt oppdrag - er organiseringa der. UEsine medarbeidarar deltek i førebuing og gjennomføring i ulik grad. Det er meir etterspurnad etter Temabaserte Griindercamp no enn tidlegare, men bedriftsprogramma (EB og UB) er særskilt nemnt som satsingar i tilsegnsbreva frå departementa. Det medfører at Ungdomsbedrift må få det meste av merksemda til medarbeidarane i vgs. UEtilbyr høgskolane studentbedrift og Temabasert GrCindercamp. Alle studentar skal ha kompetanse i innovasjon og innovasjonsprosessar (Kvalifikasjonsrammverket frå 2012). UE MR har søkt om midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune til "GrCindersatsing" retta mot høgskolane. Prosjektet skal gå frå 2014 til UE MR skal arbeide for fleir Studentbedrifter og Griindercampar ved alle høgskolane i fylket rettleiarar frå lokalt arbeids- og næringsliv, deltok i UEsine aktivitetar i Mange av dei ga frå 2-4 dagsverk inn i aktivitetane. Slik dugnad utgjer ein stor verdi både i kompetanse og pengar. Bedriftene ser dette som ein del av sitt samfunnsansvar, og medarbeidarane gjev uttrykk for at å samarbeide med skolane i UEsine program, er morosamt og inspirerande. Dei er bg imponert over kvaliteten på undervisningsprogramma og alt elevane får høve til å lære gjennom aktivitetane. 21

23 I Norge - og Møre og Romsdal er "innbyggarane sin kompetanse den viktigaste kapitalen for å vidareutvikle lokalsamfunn, velferdsstaten og vår eiga konkurranseevne" (KS sin skoleeigar-strategi). Skolen må gje elevane god karriererettleiing og informasjon om kva ressursar som finst på heimstaden. UEsine program kan bidra til dette. Arbeidet med Entreprenørskapsløype gir betre forankring av entreprenørskap i skolane. "Karriereløypa" er under utvikling og UEsine program er godt representert. Saman med dei to nye prosjekt-tildelingane som er nemnt over, gir dette muligheiter for god utvikling i Medarbeidarane er UE MR sin viktigaste ressurs. Dei skal motivere skolar og lærarar, rettleie og kvalitetssikre. UE MR er - samanmednæringslivogoffentlegsektor, einfleksibelbrubyggjar: N110 L. Skjevik Ungdomsskole med fleksibel bru - som kan tåle naturkreftene. (GC Molde) 22

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar Årsrapport 21 Ein tydeleg medspelar Leiar 3 Politikk 4 Organisasjon og arbeidsgivarpolitikk 6 Satsingsområde Kultur 8 Satsingsområde Kompetanse 9 Satsingsområde Verdiskaping 1 Satsing på ungdom 11 Gjennomgåande

Detaljer

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 Kristiansund kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal kommune 20-21

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON Partnere: INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2010 LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. A/S Norske Shell er operatør for Ormen Lange, et gassfelt som vil vare

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 3 2014 Bypakke Molde, Kristiansund og Ålesund: 15 ÅR MED BYUTVIKLING s. 28-29 Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse Ein tydeleg medspelar Statusrapport God Helse 1 Innhald Leiar Leiar 3 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå 4 Møre og Romsdal idrettskrets 12 Aukra 14 Aure 16 Eide 18 Giske 20 Gjemnes 22 Halsa 24 Haram

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Næringspolitisk konferanse i framkant av årsmøtet samla 99 deltakarar. I fremste rekker ser

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene bak persiennen SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 2-2008 Varme fra kaldt hav s. 32 33 Frå Snøhetta til Grip s. 36 37 Ansvarleg utgivar:

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf. Våre støttespillere DRIFTSORIENTERING 2012 Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.no DRIFTSAKTIVITETEN I 2012 MNS sin visjon og mål for

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer