Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL)"

Transkript

1 Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Desember 2013 Diabeteslinjen skal være et lett tilgjengelig informasjonstilbud med høy faglig kvalitet til alle som har spørsmål om diabetes. Tjenesten er et lavterskeltilbud og et supplement til den offentlige helsetjenesten. 1

2 Innhold Bakgrunn...3 Utvikling...4 Erfaringer...6 Høydepunkter...8 Kompetanseheving Veien videre

3 Mobil diabeteslinje oppsøkende informasjonsvirksomhet i innvandrermiljøer Bakgrunn Diabeteslinjen (DL) har veiledere på telefon som svarer på andre språk enn norsk: engelsk, arabisk, somali, tyrkisk og urdua/punjabi. Personer som ønsker å snakke et av disse språkene, har som oftest blitt ringt opp igjen av en av våre veiledere. Erfaringene viser at få personer med innvandrerbakgrunn ringer DL. Av det totale antallet henvendelser til DL på telefon i 2012, var bare ca. 2 % av henvendelsene på andre språk enn norsk. De fleste av disse kom etter at veilederne hadde holdt foredrag hos en innvandrerorganisasjon eller vært på arenaer hvor personer med innvandrerbakgrunn samles, som for eksempel moskéer. Veilederne gikk ut der brukerne var og snakket med dem. Antall henvendelser økte med andre ord når veilederne drev oppsøkende arbeid. Det var tydelig at det viktigste for personer med innvandrerbakgrunn ikke var å få ringe inn anonymt til Diabeteslinjen, men heller ha kontakt ansikt til ansikt med våre veiledere. Ved å møte dem og gi dem en fysisk person å forholde seg til, ble det lettere å ringe til Diabeteslinjen. Denne erfaringen ble grunnlaget for å videreutvikle den oppsøkende virksomheten og utvikle Mobil diabeteslinje (MDL), hvor fokuset skulle være å nå ut til minoriteter der de samles og ikke vente på at de kontakter oss. Dette ble presentert for Diabetesforbundets ledelse og senere forankret i forbundets innvandrerstrategi. Etter hvert fikk vi også økonomisk støtte, slik at MDL kunne utvikles tidlig på høsten Tilbudet skulle være et lavterskeltilbud for den delen av innvandrerbefolkningen som ellers var vanskelig å nå via tradisjonelle metoder og kanaler. Fokuset var hele tiden forebygging av diabetes, samt å nå ut med informasjon til de som har sykdommen. 3

4 Utvikling MDL ble utvidet med flere veiledere høsten I begynnelsen var vi kun tre personer i deltidsstillinger støttet av prosjektmidler, men etter kort tid var ytterlige tre veiledere på plass. I dag utgjør vi et team på seks personer med ulik språkbakgrunn fra land som Somalia, India, Pakistan, Latin-Amerika og Tyrkia. Vi har alle helsefaglig bakgrunn, og også et stort nettverk innen våre etniske miljøer. Det ble oppnevnt en koordinator som har ansvaret for oppfølging, registrering osv. Hver veileder blir oppfordret til å jobbe selvstendig og selv ta kontakt med sitt nettverk i sitt etniske miljø og skaffe avtaler. Denne metoden har vi i stor grad lykkes med, sammen med jungeltelegrafen. Hvert oppdrag blir dokumentert og loggført i en kalender, og etter hvert oppdrag blir en rapport skrevet. Dette skal brukes til viktig statistikk. Fem av veilederne jobber i 20 % stillinger og koordinator i 50 %. I løpet av dette halvåret har MDL-teamet vært mange steder og deltatt på mange ulike arenaer. Fokuset har vært innvandrerorganisasjoner og møteplasser, hvor vi har deltatt med foredrag, utdeling av brosjyrer på ulike språk, blodsukkermålinger og stands. Foredragene har vært gjort i form av lavterskel standard PowerPoint-presentasjoner med hovedfokus på forebygging og mestring av diabetes type 2 gjennom kosthold og fysisk aktivitet. Disse har vært kvalitetssikret internt. Gjennom å holde foredrag på eget språk og enkel norsk har vi ønsket vi å få til en dialog. Håpet er at dette med tiden skal føre til økt mestring og empowerment for personer med innvandrerbakgrunn som sliter med, eller som ønsker mer kunnskap om, sin diabetes. Vi henvender oss også til de som er i risikogruppen for å utvikle sykdommen. 4

5 5

6 Erfaringer Erfaringene hittil viser at mange har fått lavere terskel for å stille ulike typer spørsmål, og at de også har fått rom for refleksjon og bevisstgjøring rundt sin livsstil i Norge. Mange av deltakerne har fått mulighet til å identifisere sin egen diabetesrisiko. Informasjon på enkel norsk fungerer bra, sammen med mye illustrasjoner, bilder og film. Viktigst av alt er at møtet blir planlagt, koordinert og gjennomført på brukernes premisser. Det er lettere for folk å stille spørsmål på enkel eller gebrokken norsk, eller på eget språk, ansikt til ansikt med en fagperson. Med i bildet hører også at muntlig språk er viktig fordi mange har muntlig kultur. En del etterspør dessuten skriftlig informasjonsmateriell som deles ut. Vi gir også individuell veiledning til de med høye blodsukkerverdier og/eller høy BMI, og vi anbefaler dem å ta kontakt med sin fastlege, siden en del har høye verdier uten å være klar over det. Mange har ønsket enda mer fokus på kostholdsveiledning og spesielt innvandrerkosthold, samt religionens betydning for kosthold og håndtering av sin diabetes. Mange gir uttrykk for å sitte litt fanget i egen livsstil, formet av sin kultur, og de ønsker debatt og meningsutvekslinger med likesinnede. De har følt at de kan spørre om alt mulig, siden møtene har foregått i et kjent og trygt miljø sammen med likesinnede, uten fare for å måtte forklare eller forsvare sin kultur. I flere av gruppene har det vært folk med ulik etnisk bakgrunn, og spørsmålene har vært både enkle og vanskelige å svare på. Mange sier de ønsker oss tilbake etter en stund, med repetisjon. Ønsket om endring har vært til stede, men mange gir uttrykk for at de mangler motivasjon og vilje til å foreta livsstilsendringer. Vi har fått anledning til å opplyse om Diabetesforbundets motivasjons grupper. 6

7 7

8 Høydepunkter Her er noen høydepunkter fra vår møtevirksomhet. En fullstendig oversikt er loggført og tilgjengelig internt og kan fås ved henvendelse til Diabetesforbundet. Juni 2013 Stella Røde Kors kvinnesenter: Holdt foredrag for sju personer, fra Norge, Somalia, Irak, Iran og Kurdistan. Engelsborg ressurssenter Kirkens Bymisjon: Holdt foredrag, hadde dialog og viste bilder for 13 kvinner fra Marokko, Pakistan og Irak. To med diabetes i familien målte forhøyet blodsukker. August 2013 Den Polske klubben i Norge, Caritas Infosenter: Elleve personer fra Romania, Polen, Russland og New Guinea deltok. Blodsukkermåling ble foretatt, og faktaark på polsk ble delt ut (om symptomer, forebygging, kosthold og fysisk aktivitet). ERAS festivalen, Rådhusplassen Oslo: Standsvirksomhet. Helseminister Jonas Gahr Støre og ordfører Fabian Stang var til stede. Begge var positive til at Diabetesforbundet som eneste helseorganisasjon var der. Støre sa han ser på Diabetesforbundet som en viktig samarbeidspartner og støttespiller. Blodsukker ble målt på 135 personer, hvorav tolv hadde høye verdier og ble oppfordret til snarest å kontakte sin fastlege. Ingen av disse hadde fra før noen mistanke om diabetes. September 2013 Tyrkisk moské, Lørenskog: Holdt foredrag, hadde dialog, viste bilder og målte blodsukker på ca. 25 personer. LO distriktskontor Oslo og Akershus Nettverk for kvinner: Holdt foredrag, hadde dialog og målte blodsukker på tolv kvinner fra India, Pakistan og Øst-Europa. Informasjonsmateriell ble delt ut. Ghana womens association: Foredrag og blodsukkermåling. Ca. 40 kvinner fra ulike afrikanske land deltok. Oktober/november 2013 Den spanske klubben i Norge, Caritas Infosenter: Holdt foredrag, hadde dialog og målte blodsukker på ca. 20 personer. Quo Vadis cafe: Stand med utdeling av brosjyrer. 8

9 Bangladeshi Association of Norway: Foredrag, utdeling av informasjonsmateriell. Minoritetsspråklige mødre på Fagsenter for barn og unge, bydel Grünerløkka: Holdt foredrag, viste bilder og hadde dialog med ca. ti personer fra India, Filippinene, Eritrea, Etiopia og Hellas. Målte blodsukker på tolv personer. Oslo Voksenopplæring, Helsfyr: Holdt foredrag, viste bilder og hadde dialog med ca. 30 personer fra ulike land (ikke blodsukkermåling). Samarbeid med LHL Internasjonalt. Holmlia, aktivitetsdag: Delte ut brosjyrer. Brosjyrer ble også levert på Deichmanske bibliotek og Vitus Apotek på Holmlia. Alna kvinnegruppe, Furuset: Stand med dialog. Blodsukkermåling av 14 (ingen høye), 60 kvinner til stede. Kulturmix, Lillestrøm Kultursenter: Stand med dialog, kostholdsveiledning, utdeling av brosjyrer. 16 innvandrerorganisasjoner deltok. Målte blodsukker på 56 personer og oppdaget to nye med høye verdier. Disse ble rådet til å ta kontakt med fastlegen. Fikk kontaktinfo til flere aktuelle innvandrerorganisasjoner. Dette var en nyttig erfaring i forhold til nettverksbygging og utvidelse av plattformen vår av ressurspersoner med minoritetsbakgrunn. Skedsmo voksenopplæringssenter: Holdt gruppe-/språkbaserte foredrag. Målte blodsukker på totalt 39 personer. I tillegg har vi vært innom en spansk baptistkirke, en somalisk moské, Dikemark asylmottak og mange flere. Vi har også hatt samarbeid på tvers av ulike innvandrerorganisasjoner med samme språkbakgrunn, gjennom å arrangere et stort seminar. 3. desember deltok nesten 80 kvinner fra Pakistan, India, Sri Lanka og Iran. Samarbeid med andre helseorganisasjoner har også vært viktig. Sammen med representanter fra LHL Internasjonalt har vi arrangert flere temadager for voksenopplæringen på Skullerud og Helsfyr. 9

10 Kompetanseheving MDL-teamet har fått en del intern kompetanseheving i form av teori og kurs i presentasjonsteknikker, faglig påfyll og rollespill for å forstå rollen vår bedre. Vi håper å kunne utvikle egne «opplæringspermer», slik at alle nye veiledere kan få den samme systematiske opplæringen og oppfølgingen fra starten av. Veilederne våre har også kunnet delta på ulike helseseminarer det siste i regi av Helsedirektoratet om Ny nasjonal strategi for innvandreres helse. Slik heves kunnskapen deres om minoritetshelse og nettverksbygging. 10

11 Veien videre Vi ønsker å stadig effektivisere arbeidet med å synliggjøre Diabetesforbundet og arbeidet vårt blant innvandrere. Vi planlegger å fortsette med å oppsøke og gjøre avtaler i minoritetsmiljøene, slik vi har gjort hittil, og mobilisere ressurspersoner i de ulike miljøene. Foreløpig har vi konsentrert oss om Oslo og Akershus, men på nyåret ønsker vi å utvide til flere nærliggende kommuner og til Østfold. En tanke er at vi velger ut geografiske regioner eller religiøse møteplasser, som for eksempel kirker og moskeer, og kartlegger disse systematisk, for så å kunne skaffe avtaler fremover. Denne utvidelsen skal koordineres med de lokale tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Diabetesforbundet har nå informasjonsmateriell på 14 språk, og dette kommer til å bli brukt aktivt også i tiden fremover. Samarbeid med andre aktører blir også viktig. Det er planlagt en workshop i februar 2014, i samarbeid med LHL Internasjonalt og Voksenopplæringen på Skullerud. Vi planlegger i tillegg et seminar med tre-fire organisasjoner for innvandrerkvinner i april/mai, på Holmlia. Den viktigste delen av arbeidet til Mobil diabeteslinje er å stadig holde seg orientert i sine nett verk, finne ut hvor innvandrere møtes, ta kontakt selv og ikke vente på at de aktuelle gruppene skal ta kontakt med oss. Målet er å gi et lett tilgjengelig informasjonstilbud med høy faglig kvalitet til alle som har spørsmål om diabetes med andre ord gi et tilbud basert på likeverdige tjenester, tilpasset og skreddersydd for ulike grupper på tvers av språk, land, etnisitet og alder. Dette er prinsippene og grunnlaget for MDLs arbeid fremover. 11

12 Kontaktinformasjon: Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Besøksadresse: Østensjøveien 18 Tlf: E-post: 12

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no 1 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær 50 000 ganger på

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Evaluering av forsøk med linkarbeidere R Evaluering av forsøk med linkarbeidere Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø Rapport 2013-08 Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050 ISSN: 1891-8093 TT, IE/ HB, 20. mars 2013 Offentlig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport Utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, oktober 2013 ISBN 978-82-8246-122-1 (pdf) Publikasjonen kan lastes ned fra www.imdi.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo?

GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniske minoritetsgrupper i Oslo? GRENSELØS DIALOG Hvordan nå frem med aktuell brann og beredskapsinformasjon til etniskee minoritetsgrupper i Oslo? Yes, we can Barack Obama, O 2008 Utarbeidet av: Informasjonsleder Ida Løfsgaard Kojedahl,

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Med utdanning i bagasjen?

Med utdanning i bagasjen? Innvandrere og utdanning: Med utdanning i bagasjen? Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet(POD), Barne-,ungdoms,- og familiedirektoratet(bufdir), Utlendingsdirektoratet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer