Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi"

Transkript

1 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1

2 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial kapital Organisasjoner har flere funksjoner 2

3 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 2012 Total bevilgning (kap. 821, post 71): kr. 49,5 mill. Fire delordninger: Frivillig virksomhet i lokalsamfunn (16,6 mill.) Nasjonale ressursmiljø på innvandrerfeltet (14 mill., øremerket) Holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (10 mill.) Informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere (7,06 mill.) 3

4 Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse dialog og samhandling: Total ramme 2012: 16,6 mill. Hovedandelen forvaltes av fylkeskommunene etter retningslinjer fra IMDi. Egne søknadsfrister. Todelt ordning: drift av lokale innvandrerorganisasjoner frivillig virksomhet Begge tilskuddene skal bidra til økt tillit til og tilhørighet til det norske samfunnet 4

5 Støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner Formålet med driftstilskudd til lokal innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i organisasjonslivet lokalt og til å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen. 5

6 Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. 6

7 Eksempler på tiltak i 2011: Flerkulturelt forum i Skedsmo og kultursektoren i Skedsmo kommune Home-Start familiekontakten, Askim Bjørndal Aktivitetshus Norsk Folkehjelp OASEN 7 Wild X

8 Informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere 2012 Ramme: Totalt kr. 7, 06 mill. (som 2011) Formål: Innvandrere skal få informasjon og veiledning tilpasset deres behov: Kunnskap om og innføring i det norske samfunnet Styrke deltakelsen i lokalsamfunnet Støtte organisasjoners arbeid med bosetting og integrering av flyktninger og inkludering av innvandrere i lokalsamfunnet Videreføre intensjonsavtaler mellom IMDi og frivillige organisasjoner (fra 2010) 8

9 Informasjon og veiledningstiltak forts. Formål: Få frem erfaringer med metoder og arbeidsformer som kan evalueres, formidles og brukes i større skala. Målgruppe: Innvandrere, inkludert arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Tiltak rettet mot nyankomne er prioritert. Hvem kan få støtte: Nasjonale og andre frivillige organisasjoner med kompetanse, erfaring på området, og nettverk i aktuelle lokalsamfunn Ønskelig at organisasjonene samarbeider med kommunene og med andre organisasjoner. 9

10 10 Fordeling av støtte i 2011 Totalt: Støtte til 18 prosjekter, hele landet Videreførte: Caritas Norge, Tømrer- og byggfagforeningen/iom, Oslo katolske bispedømme, Chinese Professionals in Norway, JURK, Sandefjord frivillighetssentral, Sauda frivilligsentral, Mental helse Møre og Romsdal, Hattfjelldal frivillighetssentral Nye: Næringsforeningen i Tromsø, LIN-Likestilling, inkludering og nettverk, Eidsvoll frivilligsentral, Norges Håndballforbund, Stiftinga Grannehjelpa, Det felles innvandrerrådet i Hordaland, 4H- Sør-Trøndelag, IOGT Midt-Norge, Nansen fredssenter Støtte knyttet til intensjonsavtaler: Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Fotballforbund Norske kvinners sanitetsforening, Redd barna, Frivillighet Norge

11 Eksempel- intensjonsavtale 11

12 12 Eksempler på tiltak som støttes Frivilligsentralen i Kvam (Stiftinga Grannehjelpa): «Auke framandkulturelle si deltaking i frivillige organisasjonar i Kvam» Mål: Øke kunnskap og strategi for å rekruttere og holde på innvandrere som deltakere Jobbe med kommunikasjon til barn og familier spesielt fokus på barn Tiltakene koples opp mot Kvam herad sitt arbeid mot barnefattigdom Samarbeid: Kvam herad v/ tverrfagleg team i tiltak mot barnefattigdom (PPT, sosial, skole, kultur)

13 13 Eksempler forts. Eidsvoll frivilligsentral, (Eidsvoll kommune, helse- og sosialetaten): Flerkulturelt samarbeidsprosjekt Mål: God integrering av flyktninger i det lokale miljøet, gjennom samarbeid med lag og foreninger og bedre kommunikasjon og informasjon ift. Flyktninger, samt lag og foreninger. Integrering skal bli mer selvgående gjennom lokal frivillig aktivitet Flyktninger skal bli mer synlige i nærmiljøet gjennom aktivitet og deltagelse Frivillige som ønsker å være med i arbeidet skal følges opp, og rekruttere nye frivillige Samarbeid: Redd barna, Røde kors lokalt, ulike etater i kommunen

14 Eksempler forts. Frivillighetssentralen Sandefjord: Flerkulturell besøksvenn Mål: Utvikle et flyktningeguide-lignende tilbud til: Flyktninger som er selvbosatt i Sandefjord kommune, og faller utenfor tilbud om introprogram Andre innvandrere som ønsker utvidet nettverk Flerkultuerelle ungdommer som er nylig kommet til Norge og går på norsk opplæring Samarbeid: bl.a. Sandefjord kommune og NAV, Sandefjord Internasjonale Senter, Folkeakademiet i Sandefjord, Sandefjord Sanitetsforening, Sandefjord voksenopplæring og Skiringssal Folkehøgskole. 14

15 15 Eksempler forts. Likestilling, inkludering og nettverk LIN: «Nå ut» Mål: Å bidra til empowerment gjennom informasjon og veiledning. Hjelp til selvhjelp. Bevisstgjøring og ansvarstaking. Aktiviteter på Furuset senter - samlinger workshops, besøk/ekskursjoner. Tema bl.a.: helse, arbeid, skole, karriere, familieliv, rettigheter og plikter, samt frivillig arbeid Målgrupper: Minoritetsspråklige kvinner med liten eller ingen kunnskap om det norske samfunnet.bl.a. fra Pakistan, Afghanistan, Marokko Samarbeid: Batteriet, bydel Alna, NAV (delfinansiering)

16 Eksempler forts. Caritas Norge: Informasjons- og veiledningsprosjekt for innvandrere og flyktninger Prosjektmål:. Nyankomne flyktninger og innvandrere skal gjennom diakoni/caritasgrupper/caritaskontaktpersoner i de katolske menighetene få målrettet informasjon og veiledning om norske samfunnsforhold og institusjoner, og bli støttet i inkluderingsproseseen lokalt gjennom kontakt med menighetsmedlemmer inspirasjon og kompetanseutvikling til Caritas/diakonigrupper, informasjonsmøter til nyakomne, kontaktfora etablering av informasjon og veiledningssenter 16

17 Rundskriv 2012 Informasjon/ rundskriv: Søknadsfrister: Informasjon og veiledningstiltak: 20. desember 2011 Frivillig virksomhet i lokalsamfunn: Fylkeskommunen setter søknadsfrister er Forebyggende tiltak mot tvangsekteskap: 2. januar 2012 Nettbasert søknad (unntatt til fylkeskommunene) 17

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i, Akershus, Østfold og Vestfold September 2012 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, foreløpige vedtak og status

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold 2012-2013 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode 2011-2013 Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave Rapport 2007 InterInfo er Tromsø Kommunes interkulturelle informasjons- og servicesenter. InterInfo satser på å øke deltakelsen av innvandrere i organiserte fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsarrangementer

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006

IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 Begivenheter 2006 2 Januar Groruddalssatsingen. IMDi får i IMDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil KUN senter for kunnskap og likestilling likestilling

Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil KUN senter for kunnskap og likestilling likestilling Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Familieinnvandrede kvinner i distriktet Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Prosjektet skal utvikle en arbeidsmodell for kommuner som vil bidra til å styrke familieinnvandrede

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2007-2011

Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Frivillighetsmeldingen 2007-2011 Revidert januar 2012 Innhold: 1. Frivillighet i Norge og Askim... 3 2. Verdiplattform... 9 3. Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper... 10 4. Samarbeidsprosjekter/partnerskap

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no 1 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle

Detaljer

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring»

WTELEMARK FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Partnerskapsavtale. mellom 2014-2015. «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår og aktiv aldring» WTELEMARK on oodelivitelemark FYLKESKOMMUNE '5'v% å p, ' Folkhels Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Og Telemark Røde Kors 2014-2015 1. Formål «Sammen om tilrettelegging for gode oppveksitsvílkår

Detaljer

NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE

NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE NASJONAL DIALOGKONFERANSE 2014 ************** INNSPILLSMØTER FOR REGJERINGENS NASJONALE DIALOGKONFERANSE Innhold Innledning... 2 Innspillsmøte i Bergen... 3 Innspillsmøte i Sarpsborg... 5 Innspillsmøte

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

Rapport 2008. Hovedvisjonen er: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø uansett språk, sosial og kulturell bakgrunn. InterInfos arbeidsoppgave

Rapport 2008. Hovedvisjonen er: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø uansett språk, sosial og kulturell bakgrunn. InterInfos arbeidsoppgave Rapport 2008 InterInfo er Tromsø Kommunes interkulturelle informasjons- og servicesenter. Tromsø er en inkluderende og internasjonal by med 139 nasjoner. Samfunnet er i en stadig endringsprosess. Endringene

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler

Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler Nr Søkers navn (kommune) Prosjektnavn Tilskuddsbeløp Målgruppe Beskrivelse av prosjekt/tiltak Østfold Videreføring fra 2013, med tidlig praksis og

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer