Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer"

Transkript

1 Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

2 Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført en rekke ulike aktiviteter for å synliggjøre Oslo Extra Large og bidra til økt toleranse. Tegnekonkurranser for skoleeelever, interaktivt teater, filmkonkurranse, utnevnelse av OXLOambassadører og OXLO-uke arrangementeter i virksomheter, bydeler og på skoler. Siden 2004 har søkelyset særlig vært rettet mot kommunens virksomheter. OXLOs budskap om toleranse og innsats mot diskriminering og rasisme skal innarbeides i kommunens planer, opplæringsprogram og organisasjonskultur. Mangfoldet i byens befolkning skal gjenspeiles i tjenestetilbudet. Målet er bedre brukertilpasning av de kommunale tjenestene. I 2006 ble arbeidet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering innlemmet i OXLO gjennom Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile for mangfold og likeverd. OXLO-ambassadører Et av OXLO- tiltakene som har blitt gjennomført i løpet av de siste årene er utnevning av såkalte OXLO-ambassadører. Skoler, fritidsklubber, barnehager eller andre tjenestesteder og frivillige organisasjoner som hadde gjort en spesiell innsats for en romsligere by mot rasisme og fordommer, fikk utmerkelsen OXLO-ambassadør. En OXLO-ambassadør forplikter seg både til å være beskytter av OXLO og til å fremme og formidle OXLOs budskap i kommunen. Under arrangementet Skeive dager i 2006 ble Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Oslo og Akershus utnevnt til OXLO ambassadør som en anerkjennelse for sin innsats for å bedre homofile og lesbiske Osloborgeres levekår og livskvalitet. Oslo skal være en romslig og mangfoldig by. Derfor må vi være på vakt mot alle former for diskriminering. I vår by skal du ha samme muligheter og rettigheter og møtes med respekt, enten du har røtter i Punjab eller du lever i et homofilt forhold. Byrådsleder Erling Lae. OXLO illustrasjon ved Mia S. Nilsen, Uranienborg skole.

3 OXLO-uka En viktig målsetting i OXLO-arbeidet er å bidra til lokale aktiviteter i bydelene. I løpet av den årlige OXLO-uka oppfordrer vi skoler, bydeler, virksomheter, innvandrerorganisasjoner, lokale lag og foreninger til å gå sammen om å arrangere seminar og nettverksamlinger om aktuelle problemstillinger på mangfoldsog integreringsfeltet, informasjonsstands eller andre sosiale og kulturelle tiltak. OXLO-prisen Den årlige OXLO-prisen er på kr og deles ut til en organisasjon, virksomhet eller et tjenestested i Oslo kommune som har gjort en spesiell innsats i arbeidet for å skape en romsligere by fri for rasisme og fordommer. Prisen deles ut av Oslos ordfører på FNs internasjonale toleransedag 16. november. OXLO-arrangement på Ammerud aktivitetssenter. Rådsmedlem og ungdomsarbeider Elvis Chi Nwosu bruker film i OXLO-arbeidet Radio Latin-Amerika mottar OXLO-prisen av Oslos ordfører Fabian Stang, 16.november Prisen er en anerkjennelse for flere års innsats og engasjement for en åpen offentlig dialog som har bidratt til større mellommenneskelig forståelse og toleranse. Gjennom sitt opplysningsarbeid bidrar Radio Latin-Amerika både til å styrke kulturelle og språklige minoriteters forståelse av norsk språk og samfunnsliv, og til å løfte frem byens mangfold som en positiv ressurs. Ved årets kommunevalg gjennomførte de et vellykket informasjons- og mobiliseringsarbeid for å få de ulike minoritetsgruppene frem til valgurnene. I samarbeid med Rådet for innvandrerorganisasjoner hadde de en bred og vellykket kampanje for å få flere til å bruke stemmeretten sin. Gjennom informasjon på flere språk, direktesendinger av debatter, seminarer og intervjuer ga Radio Latin-Amerika et viktig bidrag til arbeidet for å skape et levende demokrati.

4 Positive rollemodeller Det å forhindre frafall i skolen og bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører og består videregående skole, er en viktig målsetting i integreringsarbeidet. Gjennom OXLO-arbeidet fremmer kommunen positive rollemodeller for integrering. Leksehjelp er et viktig tiltak for å bedre skoleprestasjonene til barn og unge i Oslo. Leksehjelp foregår både i regi av skoler, leksehjelpsentre og frivillige organisasjoner. Innvandrerorganisasjonene gjør en viktig innsats her. Den leksehjelpen som foregår i regi av de mange innvandrerorganisasjonene i Oslo, som her ved Tamilsk ressurs- og veiledningssenter, er et nødvendig supplement til den leksehjelpen som foregår i regi av skolene. I forlengelsen av leksehjelpen driver mange av disse organisasjonene også med ulike aktiviteter for å motivere barna og de unge til å ta høyere utdanning. Innvandrerorganisasjonene har et fortrinn i det at de fleste frivillige hjelperne i disse organisasjonene selv har minoritetsbakgrunn. De fungerer dermed både som positive rollemodeller for barna og oppnår i mange tilfeller lettere foreldrenes tillitt. Samarbeid Rådet for innvandrerorganisasjoner er en viktig samarbeidspartner i OXLO arbeidet. En viktig målsetting i Oslos mangfolds- og integreringspolitikk er å styrke samarbeidet mellom innvandrerorganisasjonene og kommunen. En måte å gjøre dette på er å fremheve ressursene i minoritetsmiljøene. Publikums- og brukerundersøkelsen fra 2004 (gjennomført av MMI for Oslo kommune) viser at personer med ikkevestlig bakgrunn er gjennomgående mindre fornøyde med de kommunale tjenestene enn personer med norsk bakgrunn. Innvandrerorganisasjonene er viktige som representanter for brukere av kommunale tjenester. Barnehager, skoler, sosialsentre, eldresentre og andre kommunale innstanser oppfordres derfor til å samarbeide med disse organisasjonene og andre frivillige nettverk i minoritetsmiljøene for bedre brukertilpasning av tjenestene. Akhenaton Oddvar de Leon, leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.

5 keive si er og ol ningsska en e Skeive sider og holdningsskapende arbeid Siden Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile for mangfold og likeverd ble vedtatt, er det gjennomført en rekke ulike tiltak. Blant annet er nettsidene Skeive sider med informasjon om og for homofile etablert. Homofile og lesbiske med innvandrerbakgrunn opplever å være dobbel minoritet i det norske samfunnet, samtidig som de er i minoritet i eget etnisk miljø og i det norske homofile miljø. Enhet for mangfold og integrering har et spesielt ansvar i forhold til innvandrerbefolkningen. Gjennom å legge til rette for møteplasser, diskusjons- og dialogfora og utarbeide målrettet informasjon om homofili, arbeider kommunen for å endre holdninger i innvandrermiljøene for å bedre livssituasjonen til homofile og lesbiske med innvandrerbakgrunn. Besøk her vil du finne mer informasjon om de ulike aktivitetene og informasjon rettet mot ulike grupper. Rekruttering og kvalifisering Kvalifisering av innvandrere til arbeidsmarkedet har i mange år vært et prioritert arbeidsfelt i kommunen. I 2001 ble Handlingsplanen for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune vedtatt. I denne forbindelsen iverksetter kommunen ulike opplæringsog bevisstgjøringstiltak sammen med ledere og tillitsvalgte ute i virksomhetene. Dette har blant annet ført til en økt bevissthet i kommunen om ansvaret for å sørge for rekruttering og tiltak for å heve kompetansen til ansatte med minoritetsbakgrunn i Oslo kommune. Handlingsplanen skal evalueres i 2008 for å måle effekten av tiltakene og for å fremskaffe et grunnlag for eventuell utarbeidelse av ny handlingsplan. Kommunen vil arbeide videre med rekruttering generelt som en del av tiltak knyttet til Oslo i utvikling (byrådets fornyelsesprogram i Oslo) Se

6 OXLO står for Oslo Extra Large, og er kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid mot rasisme, fordommer og diskriminering. OXLO ble igangsatt av Oslos ordfører i 2001 som en del av Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse. Fundamentet for planen er Oslo kommunes verdidokument som fastslår Oslos positive verdigrunnlag, samtidig som det tar klart avstand fra holdninger og handlinger som er uakseptable. OXLO arbeidet samordnes av Bydel Grünerløkka, Enhet for mangfold og integrering. Design: Enzo Finger Design AS Vil du vite mer? For mer informasjon om OXLO-arbeidet, kontakt Enhet for mangfold og integrering. Besøk også våre hjemmesider. Her vil du finne mer informasjon om de ulike OXLOaktivitetene. Benytt anledningen til å få reklamert for et arrangement, et godt tiltak eller prosjekt i regi av ditt tjenestested, din bydel eller organisasjon. T-skjorter, buttons, pins, nøkkkelbånd og andre OXLO-effekter kan fås ved henvendelse til Enhet for mangfold og integrering. Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Pb.: 2128 Grünerløkka 0505 Oslo tlf.:

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring Oslo kommune Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large Byrådsavdeling for kultur og næring Side 2 Innhold 3 4 5 7 8 9 11 14 15 21 23 28 31 Bystyrets vedtak Byrådssak

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Gjestebud 2013 ble avviklet på Union Scene i Drammen søndag 27. oktober. Kafédialogen ble organisert og ledet av styremedlem

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

lai15 ZIAW111111 rk L.

lai15 ZIAW111111 rk L. BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 '1* i(4k tfaii et im lai15 ZIAW111111 rk L. 111 r )* wee api

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning En skole for alle Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning 2 Som ansatt i skolen kan du gjøre en forskjell for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Når du møter

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer