Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no"

Transkript

1 Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? 1

2 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle møteplasser...6 Hvordan finne ressurspersoner og komme i gang?...7 Momenter til planleggingen...8 Markedsføring Budskapsformidling Hva gjør Diabetesforbundet sentralt i forhold til tillitsvalgte? Fakta om innvandring og innvandrere Utgiver: Diabetesforbundet Tekst: Shaista Ayub og Nina Skille 2. opplag 2013, eksemplarer 2

3 Diabetesforbundet for alle Diabetesforbundet har som sin viktigste funksjon å skape en best mulig diabeteshverdag for alle med diabetes i Norge, i tillegg til at vi jobber for en gang i framtiden å løse diabetesgåten. Med stadig mer diabetes hos personer med innvandrerbakgrunn, er det ekstra viktig for Diabetesforbundet å ha en bevisst og aktiv holdning til likeverdige tjenester og det å se den enkelte. En av utfordringene vi møter, er at personer med innvandrerbakgrunn er mindre aktive i norske lag og foreninger, og at det er vanskeligere å nå ut med informasjon i tradisjonell form. Gjennom denne folderen deler Diabetesforbundet sine erfaringer fra vellykkede prosjekter. Slik gir vi tips og ideer for hvordan personer med innvandrerbakgrunn kan knyttes til våre nettverk og aktiviteter. I dette arbeidet er det helt grunnleggende å erkjenne at personer med innvandrerbakgrunn umulig kan plasseres i en felleskategori. Vi snakker ikke om ett, men om mange titalls språk. Vi snakker om forskjellige kulturer, og om forskjellige religioner. Dette har den selvfølgelige konsekvensen at vi må jobbe bredt og på ulike måter for å kunne nå så mange som mulig. Men i bunn ligger at tilhørighet til Diabetesforbundet med erfaringsdeling og felles aktiviteter kommer gjennom deltakelse. Å få så mange som mulig med bakgrunn fra et annet land og en annen kultur inn i felles skapet vårt, er derfor en enorm berikelse. Diabetesforbundet får stadig henvendelser fra helsepersonell og tillitsvalgte som etterlyser informasjonsmateriell på andre språk. De siste årene har vi hatt flere prosjekter innen arbeidet med diabetes hos innvandrergrupper, og i sekretariatet jobber flere ansatte direkte mot personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg gjør informasjonstjenesten vår, Diabeteslinjen, et betydelig arbeid for å hjelpe personer som kanskje mer enn nordmenn flest trenger informasjon og kunnskapsveiledning. For å nå ut til personer med innvandrerbakgrunn, er det selvsagt viktig med informasjon. Men vi må også tilrettelegge tilbud, slik at flere får lyst og mulighet til å ta del i ulike aktiviteter. Dette heftet gir praktisk veiledning i hvordan du kan planlegge og gjennomføre aktiviteter, og i hvordan du kan komme i kontakt med målgruppen og knytte til deg ressurspersoner. I tillegg finner du erfaringer fra tidligere gjennomførte aktiviteter, sammen med råd og tips til hvordan du kan søke støtte og ytterligere veiledning. Vi håper heftet kan være til både nytte og inspirasjon. Ta gjerne kontakt med Diabetesforbundet sentralt om du trenger hjelp i arbeidet med å nå alle i Norge med diabetes. Nina Skille forbundsleder 3

4 Hvor mange har innvandrerbakgrunn bor der du bor? Hvor mange med innvandrerbakgrunn som bor der du bor, kan du enklest finne ut på Statistisk sentralbyrås nettsider. Du kan velge om du vil se tall fra kommunen din eller fylket ditt. Følg beskrivelsen trinn for trinn ved å klikke på de ulike temaene: Statistisk Sentralbyrå: Statistikkbanken: Befolkning Folketall Innvandrere/ og norskfødte med innvandrerforeldre: hovedtabellhjem.asp?kortnavnweb=innvbef&cmss ubjectarea=befolkning&checked=true Tabell: 07108: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn (K) Kommune Tabell: 07111: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) (F) Fylke Eller ring Statistisk Sentralbyrå og be om hjelp! 4

5 Barrierer og utfordringer Erfaring med tilrettelagte tilbud viser at brukerne: har stort behov for kunnskap har mange spørsmål om diabetes og helse har interesse for temaet kan diskutere mye og engasjert sier at oppfølging og repetisjon er viktig etterlyser tilbud og tilpasset informasjonsmateriell Det finnes mange ressurssterke personer som kan engasjeres lokalt, men for mange kan det være vanskelig å delta på de vanlige aktivitetene og tilbudene. Her er noen av grunnene: Tradisjonelle norske brukerorganisasjoner og frivillighets arbeid kan virke fremmed når du har en annen kulturell bakgrunn. Mange er allerede medlem i andre organisasjoner, som for eksempel idrettslag eller religiøse organisasjoner. Noen vil holde sykdommen skjult og ønsker ikke å snakke om den. Noen jobber fra tidlig til sent og har ikke tid til andre aktiviteter i hverdagen. Flere ønsker derfor tilbud i helgene. Dårlige norskkunnskaper. Familie og andre forpliktelser kommer først. Mangel på barnepass. Noen gir uttrykk for at tilbudene ikke er tilpasset deres språk og kultur, og at de derfor ikke vil ha nytte av det. Andre mangler kjennskap til kollektive transportmuligheter. Noen synes også det kan bli for dyrt å reise. Til refleksjon og diskusjon i styret: Hva betyr disse utfordringene for aktiviteter som vi har eller ønsker å arrangere? Hvordan kan vi i styret tilrettelegge for at brukere med en annen etnisk bakgrunn kan benytte seg av våre tilbud? Er det noen av punktene ovenfor som styret enkelt kan gjøre noe med? 5

6 Aktuelle møteplasser Å kartlegge aktuelle møteplasser i nærmiljøet eller kommunen, kan være lurt. Eksempler på slike steder kan være: læresteder som driver norskopplæring asyl- og flyktningmottak innvandrerråd innvandrerorganisasjoner innvandrerbutikker klubber og kafeer moskeer, kirker og andre religiøse bygg. Disse fungerer ofte som sosiale møteplasser, og her kan det være mulig å arrangere aktiviteter. helsestasjon og skole frivillighetssentral andre frivillige organisasjoner, som Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Kirkens Bymisjon lærings- og mestringssentre Undersøk med folkehelsekoordinator, som kan ha en oversikt over ulike møteplasser. Folkehelsekoordinatorene er som oftest ansatt i kommunen. Når du skal henvende deg til aktuelle møteplasser, er det bedre å ta direkte kontakt enn å sende e-post og vente på svar. Ikke forvent at brukerne kommer til deg. Du må ut til brukerne! Til refleksjon og diskusjon i styret: Hvilke møteplasser vet vi om lokalt som personer med innvandrerbakgrunn bruker (se listen over)? Hvor kan vi starte med å ta kontakt? Lag en oversikt over steder det kan være naturlig å oppsøke. Skriv 6

7 Hvordan finne ressurspersoner og komme i gang? Har du lite erfaring med målgruppen du ønsker å ha aktiviteter for, og et lite nettverk der, bør du finne ressurspersoner som du kan samarbeide med. For å lykkes, er det helt avgjørende å samarbeide med noen som kjenner miljøet godt og kan fungere som døråpnere. Disse trenger ikke å ha minoritetsbakgrunn. De kan være helsepersonell eller andre som har jobbet lenge med målgruppen, eller de kan være noen som har et stort nettverk med personer fra ulike land. Kjenner du ingen, eller får du ikke tak i noen, så tenk over om du vet om noen i nærmiljøet som du kan ta kontakt med, for eksempel en nabo, kjøpmannen på hjørnet, en bussjåfør eller en drosjesjåfør. Fortell at du har diabetes og ønsker å informere andre om hva det innebærer, slik at de kan forebygge sykdommen. Siden forskning viser at enkelte innvandrergrupper er mer utsatt for diabetes type-2 enn etniske nordmenn, vil du informere om dette. Har dere ikke felles språk, spør om vedkommende kjenner noen som kan være tolk. Hvis vedkommende ikke kjenner noen, kan du spørre for eksempel en student, venn eller kollega. For en uformell samtale er det ikke nødvendig å leie inn profesjonell tolk. Er det derimot fagspråk og annen medisinsk informasjon som skal formidles, bør du vurdere å benytte en offentlig godkjent tolk. Du kan ringe kommunen eller Fylkesmannen og spørre hvor du kan henvende deg om dette. Du kan også sjekke tolkeportalens nettside: Bruk god tid på å bygge relasjonen til den andre. Tillit er viktig for å kunne samhandle videre. Vis interesse og la dialogen være uformell og åpen. Spør hva vedkommende tenker og mener, i stedet for å trekke forhastede konklusjoner. Ikke minst når mennesker med ulik kultur og språkbakgrunn møtes, er det viktig å ha et åpent sinn. Blir dere enige om å samarbeide, er det nødvendig å avklare roller og hvilke forventninger dere har til hverandre. Lag en framdriftsplan med tidsfrister, slik at dere får en felles forståelse av progresjonen i arbeidet. Til refleksjon og diskusjon i styret: Hvem er akutelle ressurspersoner? Er det behov for tolk? Hvis ja, hva kan vi gjøre for å møte dette behovet? 7

8 Momenter til planleggingen Det viktigste er å være åpen og fleksibel i diskusjonen om hvordan tilbudet skal legges opp. Vær forberedt på at det kanskje ikke blir akkurat slik du hadde tenkt deg. Vær åpen for nye innspill og ideer, og tenk nybrottsarbeid! Spørsmål dere bør stille dere under planleggingen: Er diabetes et aktuelt tema for målgruppen? Hva slags aktiviteter bør vi ha? Temadag, kurs, kveldsmøte, helgesamling eller noe annet? Har målgruppen erfaring med å arrangere ulike aktiviteter fra før? Hva slags? Bør vi ha et matlagingskurs? En familiesamling? Et foredrag? Diabetesforbundet arrangerer også motivasjonsgrupper for personer med innvandrerbakgrunn. De som vil starte med dette, kan ta kontakt med Diabetesforbundet sentralt for å få veiledning og støtte i prosessen. Mer informasjon finnes også på våre nettsider. Hvem kan delta? Skal tilbudet være åpent for familie og venner som er interessert i temaet? Muslimer ønsker oftest atskilte grupper for kvinner og menn, men ikke alltid. Vi har også god erfaring med blandede grupper, men ikke alle temaer diskuteres åpent der. For eksempel kan det være vanskelig å snakke om samliv og reproduktiv helse i blandede grupper. Diskuter hva dere skal ta opp med hvem og når. Kan vi bruke en kjent person som trekkplaster, for eksempel en politiker fra miljøet, slik at folk får lyst til å komme? Hvem kan holde foredrag? Norsktalende helsepersonell, tillitsvalgte eller noen som snakker brukernes språk? Brukere stiller ofte flere spørsmål og er mer aktive når de kan kommunisere med foredragsholderen på sitt eget språk. 8

9 Bør vi ha PowerPoint-presentasjon og dialog? Erfaring viser at en enkel, kort og konkret innledning til temaet, med mulighet for spørsmål og dialog, fungerer godt. Er det behov for en profesjonell tolk, og hvem skal i så fall betale for det? Det koster å bruke dem, men det er ikke alltid nødvendig. Hvis det er behov for midler til tolk, kan dere kontakte kommunen eller Fylkesmannen (helseavdelingen) og spørre hvor det kan søkes om støtte. Hvilke skriftlige og visuelle hjelpemidler kan vi bruke? Se nettsidene våre for en oversikt over hjelpemidler Diabetesforbundet har utviklet. Hvor og når skal arrangementet holdes? Det beste møtestedet er et sted brukerne kjenner og lett kan komme til. Større arrangementer kan med fordel legges til helgene, fordi flere har anledning til å delta da. Mange jobber lange dager og kan ikke prioritere læringstilbud i hverdagen, men vi har også erfaring med at ulike tilbud på dagtid kan fungere godt. Skal vi lage en invitasjon med program? Bør teksten være på norsk eller oversettes til språket som målgruppen snakker? Hvis invitasjonen skal oversettes, anbefales det å ha teksten på begge språk, slik at de som snakker norsk, forstår hva som markedsføres. Skal vi ha bevertning? Hva er man vant til, hvem ordner og betaler det? Det vanligste er å ha enkel bevertning, som frukt, nøtter, te og kaffe. Dette løser opp stemningen og gir rom for å bli bedre kjent i pausen. Er det behov for barnepass? Hvem ordner og betaler for det? Dette er spesielt viktig å tenke på hvis målgruppen er kvinner. Flere kommer hvis vi kan tilby barnepass. Vi har ofte brukt studenter, ungdommer eller folk fra styret til å passe barna. Barna kan være på et eget rom, hvor de kan tegne, leke, se på en tegnefilm eller lignende. Hvordan skal vi evaluere tilbudet? Skriftlig eller muntlig? Muntlig evaluering fungerer naturlig nok best hvis noen av deltakerne ikke kan lese og skrive. Lag en fremdriftsplan med oppgavefordeling og tidsfrister 9

10 Markedsføring Et viktig punkt i planleggingen er hvordan tilbudet skal markedsføres, og hvilke kanaler som skal brukes for å nå fram til målgruppen. Kanaler for markedsføring: Personlig oppmøte på møtesteder som brukes av målgruppen. Informer muntlig, men del gjerne ut en skriftlig invitasjon i tillegg. Brev og telefon. Hvis du skal sende ut en skriftlig invitasjon, kan det være lurt å ringe i tillegg. Erfaring viser at mange har spørsmål, selv om de har fått en skriftlig invitasjon. Helsestasjon og legesentre. Send skriftlig informasjon og plakater som kan deles ut eller henges opp, og be de ansvarlige om å informere om tilbudet til brukerne. Minoritetsspråklige radiostasjoner. Søk dem opp på Internett og ta kontakt, slik at de kan informere om tilbudet. Kontakt lokalavisen, det er mange som ser i den. Spør om de kan lage en sak, eller sett inn en annonse. Jungeltelegrafen. Munn-til-munn-metoden i vennekretsen, familie og nettverk er en effektiv måte for å spre informasjon. E-postlister Sosiale medier Avisen Utrop Ulike nettfora Andre aktuelle steder å markedsføre arrangementet: innvandrerbutikker innvandrerorganisasjoner frivillige organisasjoner moskeer, kirker og andre religiøse bygg lærings- og mestringssentre 10

11 Lag en markedsføringsplan. Ha med hvilke steder dere skal oppsøke, rollefordeling og tids frister. 11

12 Budskapsformidling Erfaring viser at en del brukere mangler basiskunnskaper om kropp og helse. I tillegg kan flere ha språkproblemer. Derfor er det viktig å diskutere hvordan budskapet skal formidles, og hvilke hjelpemidler dere eventuelt vil bruke. Begynn gjerne med en kort innledning om et gitt tema, og gi anledning til å stille spørsmål og diskutere. Inndeling i mindre grupper fungerer som regel også veldig bra. Budskapet bør være enkelt og forståelig. Rådene du gir skal være gjennomførbare og ha relevans for brukeren. Ikke vær redd for å gjenta budskapet. Ta hensyn til kultur og vaner. Bruker du PowerPoint-presentasjon, ha gjerne med bilder og symboler som er gjenkjennelige. Bruk visuelle hjelpemidler som dvd eller bilder til å forklare. Diabetesforbundet har utviklet flere verktøy som kan brukes eller vises til i budskapsformidlingen. Dette er det vi har pr. desember 2013: Faktaark om diabetes på 10 ulike språk. Disse kan lastes ned fra nettsidene våre. Dvd med foredrag om diabetes på tyrkisk og arabisk. Denne er tilgjengelig i nettbutikken vår og kan også ses gratis på You Tube. Heftet «Vær aktiv føl deg bedre», om betydningen av fysisk aktivitet, på 12 språk. Noen av språkene kan du også høre på nettsidene våre. Nettsiden har mange nyttige linker. Flerspråklige veiledere på Diabeteslinjen, som svarer på spørsmål fra brukerne. Veilederne våre driver også oppsøkende arbeid blant personer med innvandrerbakgrunn 12

13 Hva gjør Diabetesforbundet sentralt i forhold til tillitsvalgte? Vi har særlig fokus på: å gi råd og veiledning i hvordan tillitsvalgte kan komme i gang med tilbud for personer med minoritetsbakgrunn å drive med kompetanseheving lokalt gjennom våre nettsider, Forbundsnytt og bladet Diabetes, i tillegg til foredrag på ulike arrangementer å bidra til at lokale tillitsvalgte kan knytte nettverk mellom sin organisasjon, innvandrer organisasjoner og ressurspersoner å videreformidle erfaringer fra tillitsvalgte som har kommet i gang med tilbud for personer med innvandrerbakgrunn å bistå med å søke prosjektstøtte å ha en oversikt tilgjengelig på våre nettsider, der du kan lese hvilke lokallag og fylkeslag som arbeider med temaet, og om måten de jobber på for å nå ut Vil du finne ut mer om hvordan Diabetesforbundet jobber med tematikken, kan du se vår nettside: Diabetes, jeg? Kom og få svar på dine spørsmål! For mer informasjon: eller ring Diyabet, ben? Gel ve sorularına cevap al! Daha fazla bilgi için: bak veya ara. Cudurka macaanka, ma aniga? Kaalay wixii suaalo ah jawaabtooda hel! Warbixintan kalee ka eeg: ma la soo hadal lambarka

14 Fakta om innvandring og innvandrere Innvandrere i Norge utgjør 13,1 prosent av befolkningen i Norge, eller personer pr Innvandrerne kommer fra 219 ulike land og selvstyrte regioner er 1. generasjons innvandrere, mens er norskfødte med to innvandrerforeldre. De største gruppene kommer fra Polen, Sverige, Litauen, Pakistan, Somalia, Tyskland, Irak og Danmark. Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men Oslo har klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på ca personer pr. januar 2013, var innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Dette tilsvarer ca. 30 prosent. Østlandskommunene Drammen og Lørenskog følger rett bak, med henholdsvis 25 og 23 prosent. Diabetesforekomsten blant enkelte innvandrergrupper, særlig personer med sørasiatisk opprinnelse, er høyere enn for den norske befolkningen som helhet. Innvandring til Norge er ikke noe nytt fenomen. For eksempel kom over svenske arbeidere til Østlandsområdet på 1800-tallet. Etter annen verdenskrig kom en del flyktninger fra Øst-Europa, senere kom arbeidsinnvandrere fra Sørøst-Europa, Jugoslavia, Tyrkia og Pakistan. Etter innvandringsstoppen i 1975, har antall flyktninger fra land i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa utenom EU/EØS økt. Med EU-utvidelsen i 2004 har det skjedd en markant økning i innvandringen fra nye EU-land, som Polen og de baltiske statene. Statistisk sentralbyrå har ikke noe register over personer fordelt etter religion, tro eller livssyn. Dermed kan man ikke vite hvem eller hvor mange i Norge som er buddhister, muslimer, katolikker og så videre. Ønsker du mer informasjon, kan du gå inn på Statistisk sentralbyrås nettsider: og 14

15 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter region Personer. UOPPGITT FYLKE FINNMARK FINNMÁRKU TROMS ROMSA NORDLAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST-AGDER AUST-AGDER TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK OSLO AKERSHUS ØSTFOLD PERSONER: Kilde: Statistisk sentralbryå 15

16 Kontaktinformasjon: Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Besøksadresse: Østensjøveien 18 Tlf: E-post: 16

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL)

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Desember 2013 Diabeteslinjen skal være et lett tilgjengelig informasjonstilbud med høy faglig kvalitet til alle som har spørsmål om diabetes. Tjenesten er et lavterskeltilbud

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Fra vaffel til vårrull. Et studiehefte for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn

Fra vaffel til vårrull. Et studiehefte for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn Fra vaffel til vårrull Et studiehefte for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn Hvorfor dette heftet? Vi tillitsvalgte må spørre oss: Er organisasjonen vår inkluderende? Og hvorfor er inkludering

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

3. Utdanning. Trude Fjeldseth

3. Utdanning. Trude Fjeldseth Innvandring og innvandrere 2004 Utdanning Trude Fjeldseth 3. Utdanning I 2003 var det i overkant av 2 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Antallet har økt i takt med det totale antallet

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Brukersamlinger et delprosjekt

Brukersamlinger et delprosjekt Brukersamlinger et delprosjekt 3 Brukersamlinger for etnisk minoritetsspråklige foreldre til barn med hørselstap Hvor? Stavanger, Oslo, Trondheim, Porsgrunn Gjennomføring og innhold Stavanger (Statped

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Ambulant team som samarbeidsform Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012 Bydel Stovner 1 Bakgrunn Ahus opptaksområde - høyest andel innbyggere

Detaljer

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011 RAMMEVERK FOR INNSIKT DIAHELSE - Design av tjeneste for kultursensitiv diabetesforebygging 02.02.2011 Innhold HVEM? Hvem skal vi la oss inspirere av? NÅR? HVORDAN? med hvilke metoder og i hvilken rekkefølge

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

«Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4.

«Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4. «Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4.2014 Disposisjon Fakta om innvandrerbefolkningen i Norge

Detaljer

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Personer med innvandrerbakgrunn flytter i større grad enn andre fra utkantstrøk til sentrale områder. Store deler av flyttetapet til Vestlandet

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Innvandrere som utvandrer igjen

Innvandrere som utvandrer igjen Økonomiske analyser /15 Terje Skjerpen, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen Ikke alle innvandrere som kommer til Norge, blir boende i landet. En del utvandrer igjen, og i noen innvandrergrupper

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Frisklivsresept for alle - tilrettelegging av basistilbudet for minoriteter

Frisklivsresept for alle - tilrettelegging av basistilbudet for minoriteter Frisklivsresept for alle - tilrettelegging av basistilbudet for minoriteter Gunhild Fretland Rieck Liv Berit Hæg Frisklivssentralen Drammen Drammen 04.11.15 Frisklivssentralen Drammen Startet 2006 3 årsverk

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Folkeveksten er høy, men avtar noe

Folkeveksten er høy, men avtar noe Folkeveksten er høy, men avtar noe Siden midten av 2-tallet har Norge opplevd en svært høy befolkningsvekst, og vi rundet 5 millioner innbyggere i 212. Folketallet har økt med 531 6 personer fra 24 til

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere norske menn og kvinner gifter seg med utenlandske ektefeller. Det har særlig vært en stor økning i norske menns ekteskapsinngåelser med

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer