«Stråler og gift på godt og vondt»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Stråler og gift på godt og vondt»"

Transkript

1 «Stråler og gift på godt og vondt» Emnekurs i palliasjon Birthe Lie Hauge Klinikk for blod- og kreftsykdommer Mobilt palliativt team SUS

2 Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ

3 Radikal onkologisk behandling Kirurgi Strålebehandling Kjemoterapi Kurativ intensjon Høy gevinst- aksepterer mer bivirkninger Akutte bivirkninger: Krever oppfølgning og støttebehandling Langtidsbivirkninger: Økt kunnskap (synergisme, additiv effekt) Krever oppfølgning over lang tid (Hjertesvikt? Lungefibrose? Endokrine funksjoner? Sekundær kreft)

4 Adjuvant onkologisk behandling Kjemo- endokrin- og antistoffterapi Etter kirurgi Rettet mot micrometastaser Bakgrunn: statistisk risiko for tilbakefall Kurativ intensjon, øke langtidsoverlevelse Ønskelig: Prediktive faktorer for best mulig seleksjon for behandling Bør ha: Tolerable akutte bivirkninger Lite langtidsbivirkninger

5 Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ

6 Palliativ behandling = symptomlindring Medisinsk behandling Tumorrettet Ikketumorrettet (=symptomrettet) Omsorg Pleie

7 Palliativ omsorg og behandling Til hvem? Alvorlig syke og døende pasienter Pårørende Når? det erkjennes at sykdommen er uhelbredelig det er behov for lindring av smerter eller andre plagsomme symptomer, eller psykiske, sosiale eller åndelige/eksistensielle plager pasienten er i terminal stadiet pasienten er død (sorgarbeid og oppfølging av etterlatte)

8 Symptomlindring Medisinsk behandling Tumorrettet Ikketumorrettet (=symptomrettet) Kjemoterapi Strålebehandling Endokrinbehandling Kirurgi Radiologisk intervensjon Antistoff-behandling Veksthemmere Omsorg Pleie

9 Palliativ onkologisk behandling for hvem? Palliativ / symptomatisk behandling Kurativ/livsforlengende behandling

10 Palliativ onkologisk behandling Kjemoterapi Strålebehandling Endokrinterapi Kirurgi Radiologisk intervensjon Antistoffbehandling Veksthemmere Intensjon: Forbedret livskvalitet - symptomlindrende - livsforlengende

11 Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ Best mulig livskvalitet for pasient og pårørende

12 Målet er: best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende Felles mål Kommunikasjon «Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.» European Association for Palliative Care, EAPC Verdens helseorganisasjon, WHO

13 Utfordring: Behandlingen bør være godt tolerert ha lite akutte bivirkninger Langtidsbivirkninger ofte lite relevante

14 Indikasjon for palliativ strålebehandling og kjemoterapi Lindring av smerter andre plagsomme symptomer ex Dyspnoe Blødninger Ulcerasjoner Kompresjon (vener, medulla, nerverøtter) Trykksymptomer Forebygging av symptomer Fracturfare Trykksymptomer hjerne Forlenget levetid

15 Palliativ kjemoterapi Betydelig økt antall pasienter Flere behandlingslinjer Erfaringer fra ABK poliklinikk og sengeposter 1K og 2K Økende antall i tilgjengelig behandling Økt kunnskap om effekt og toleranse også for eldre pasienter gjennom kliniske studier Mer og bedre behandling for kjemoterapirelaterte komplikasjoner

16 Vurdering før oppstart med kjemoterapi: Funksjonsstatus (ECOG): < 2? Kjemosensitiv tumor? Lokalisasjon? Raskt voksende tumor/ metastaser? Forventet levetid? Komorbiditet? Pasientens ønske?

17 Kjemoterapi -bivirkninger Kvalme, oppkast Benmargssuppresjon (anemi, lave trc og leuk) Fatigue Slimhinne affeksjon (stomatitt, mucositt, diare, gastritt) Polynevropati Hudaffeksjon (utslett, pigmentering, «hand - foot» syndrom) Alopeci Cardiomyopati Pneumonitt/ lungefibrose Encephalopati/ nevrotoksisitet Leverpatologi Nyresvikt

18 Palliativ strålebehandling - dose og fraksjonering Symptom? Almenntilstand? Lokalisasjon av metastase / tumor? Tidligere strålebehandlet i samme område? Forventet levetid? 8 Gy x 1 (skjelett) 4 Gy x 5 (skjelett, hjerne) 8,5 Gy x 2 (lunge, 1 behandling pr uke) 3 Gy x 10 (lunge, hjerne, skjelett) 2,8 Gy x 15 (småcellet lungekreft) Hypofraksjonering

19 Eksempler på palliativ strålebehandling:

20

21

22 Vena cava superior syndrom (=Stokes krage) = avklemming av v. cava sup./ v. brachiocephalica Symptomer/tegn: hevelse og økt trykk i hals, hode og overekstremiteter dyspnoe økte kartegninger, venestase, rubor Behandling: Steroider ( til alle) Stent (vurderes ved NSCLC) Strålebehandling (1. valg ved NSCLC) Kjemoterapi (1. valg ved SCLC)

23 K

24 Skjelettmetastaser: Fokale lesjoner patologisk fraktur (fracturfare) truende tverrsnittslesjon / radikulopati Smerter Utbredte lesjoner m / hyperkalsemi Bisfosfonat

25

26 Generelt: Palliativ strålebehandling tolereres vanligvis godt gir ofte god symptomatisk effekt kort behandlingstid langtidsbivirkninger oftest lite relevante Må være praktisk gjennomførbart

27

28 Hjernemetastaser Multiple metastaser: Total hjernebestråling Solitær hjernemetastase (ved MR): Kirurgi / stereotaktisk stråling (forutsetter god PS og lite sykdomsaktivitet ellers) stereotaktisk stråling (gammakniv); nevrokirurgisk avd., HUS.

29

30 Stråleterapi - bivirkninger Forskjellige typer normalvev har ulik toleranse for stråling: Raskt prolifererende vev; slimhinner, hud, beinmarg, har rask cellulær «turnover» og gir raskt synlig vevsskade (under og like etter behandling) Akutte Strålereaksjoner (dager, uker) Langsomt proliferende vev; lunger, nyrer, hjerte, lever, CNS Sene Strålereaksjoner (måneder, år) Intermediære vev

31 Fortsettelse stråleterapi -bivirkninger Generelt: trøtthet Spesifikt: avhengig av type vev Hvor man stråler Total stråledose Fraksjonsdose Behandlingstid Behandlingsvolum Hb-nivå Røyking Diabetes Bindevevssykdommer Alder M.m

32 Spesifikke bivirkninger: Hudreaksjoner (milde, moderate, alvorlige) Munnhule- svelg problemer Dysfagi Kvalme, oppkast Diare Pneumonitt Cerebralt ødem Somnolens syndrom

33 «Stråler og gift på godt og vondt» -oppsummering: Ved inkurabel kreft bør palliativ kjemo- og strålebehandling vurderes for å lindre / forhindre plagsomme symptomer Type behandling, varighet, dose og fraksjonering vurderes individuelt bl.a avhengig av symptom almenntilstand forventet levetid

34 Til beste for våre pasienter: Godt samarbeid Ta kontakt!

35 Palliasjon Aktiv behandling Livskvalitet Pleie Omsorg

36 må individualiseres Pårørende Aktiv behandling Omsorg Hobbyer Livskvalitet Pleie Jobb Trygghet Venner

37 Tusen takk for oppmerksomheten!

38 Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ Tradisjonelt: Ikke-kurabel kreftsykdom Kort forventet levetid WHO, 2011: Alle pasienter med livstruende sykdom Tidlig i sykdomsforløpet

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Palliasjon for lungepasienter

Palliasjon for lungepasienter Palliasjon for lungepasienter Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20 Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - mai. 2006 Tema: Moderne intervensjonsmetoder ved gastroenterologiske lidelser side 9 Portrett: Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Kreftpasienters behov for og opplevelse av informasjon ved strålebehandling

Kreftpasienters behov for og opplevelse av informasjon ved strålebehandling Kreftpasienters behov for og opplevelse av informasjon ved strålebehandling Mariette Abrahamsson Master of Public Health MPH 2011:4 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Kreftpasienters behov for og

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 4.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 4.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 4.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer