Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS"

Transkript

1 Lungekreft Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS

2 nye krefttilfeller kilde: kreftregisteret: Cancer in Norway 2011

3 Lungekreft i Norge: forekomst

4 antall nye lungekreft i Norge kvinner 797 (20,5 pr ) menn 1343 (36,4 pr ) 1224 (24,9 pr ) 1618 (35,1 pr ) total kilde: kreftregisteret: Cancer in Norway 2011

5 kreftregisteret: Cancer in Norway 2011 forekomst, dødelighet og overlevelse

6 kreftregisteret: Cancer in Norway 2011 forekomst, dødelighet og overlevelse

7 årsaker

8 årsaker røyking 90% av alle tilfeller 10-dobling av risiko yrke/miljø radon asbest 5-dobling av risiko multiplikativ effekt med røyking: x 50 krom, nikkel, rustfritt stål, PAH, forbrenningsprodukter arv? 2-3 ganger økt risiko blant 1.grads slektninger

9

10

11 symptomer i tidlig stadium

12 screening? rtg thx nei sputum cytologi nei CT thx lavdose uavklart N Engl J Med 2011;365:

13 screening flere metodologiske spørsmål overdiagnostikk? optimal studiepopulasjon? mange falskt positive funn behov for (invasiv) utredning engstelse hos pasient og familie kapasitet? trenger robuste utrednings-/oppfølgings- algoritmer OBS: villscreening! resultatene av flere pågående studier avventes

14 symptomer i senere stadium hoste (blodig) oppspytt residiverende luftveisinfeksjoner dyspnoe smerter vekttap heshet symptomer fra metastaser

15

16 kliniske funn ofte lite å finne dempning ved pleuravæske/atelektase palpable lymfeglandler supraclavikulært Stokes krage (vena cava superior syndrom) Horners syndrom: miosis, ptosis, enophtalmus urglassnegler

17 Henvisning når? malignitetssuspekt rtg thx: sterk mistanke, beskrevet som tumor thoraxpakke SUS IKKE bestill CT svak mistanke, usikker funn, nodulus ta CT thx/øvre abdomen før henvisning (SUS? Curato?) klinisk mistanke f.eks. lungepakke UNN Tromsø diagnosesenter?

18 Lungepakken UNN Tromsø

19 røntgen thorax

20 Henvisning hvordan? merkes kreftforløp (som første! stikkord) skal utløse 20 dagers regel ved sterk malignitetssuspekt rtg funn mindre lungenoduli trenger annen tilnærming, ofte kontroll ved sterk suspekt klinikk (f.eks. hemoptyse, stridor) ved tvil men det er lov å konferere (tlf ), evt. be oss om å se på bildene eksterne CT-bilder bør helst være oversendt når henvisningen vurderes (tlf. Curato )

21

22

23 Henvisning innhold: symptomer relevant komorbiditet funksjonsnivå røykestatus aktuelle! medikamenter (antikoagulasjon?) dersom det er tatt CT hvor (Curato?, Kolibri? annet?) hva vet pasienten? evt. ditt hemmelige telefonnummer?

24 K. Rokstad, Bergen

25 K. Rokstad, Bergen

26 Utredning histologisk diagnose stadieinndeling kartlegging av totalsituasjonen lungefunksjon funksjonsnivå komorbiditet

27 Stadieinndeling: TNM klassifikasjonssystem for solide svulster T tumor N lymfeknute (nodulus) M metastase T 0-4, N 0-3, M 0-1 stadium IA - IV betydning for prognose behandlingsvalg

28 T-tumor T4 T1 T3 T2

29 N-lymfeknuter

30 M-metastaser hjerne lever binyrer skjelett

31

32 TNM og stadium

33 stadium og overlevelse (c-tnm) J Thorac Oncol Aug;2(8):706-14

34 stadium og overlevelse (p-tnm) J Thorac Oncol Aug;2(8):706-14

35 Lungekreft: histologi 2 hovedgrupper småcellet lungekreft (SCLC) ca 20% ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) ca 80%

36 bronkoskopi

37 bronkoskopi

38

39

40

41 EBUS

42 EBUS

43 thoraxmøte tverrfaglig vurdering lungelege onkolog / strålemedisiner thoraxkirurg patolog radiolog stadieinndeling, behandlingsvalg

44 behandling kurativ operasjon cellegift stråling krefttype stadium WHO/ECOG palliativ

45 funksjonsnivå WHO / ECOG performancestatus 0 i full arbeid 1 i stand til å utføre lettere arbeid 2 selvhjulpen, bundet til seng/stol < 50% av dagen 3 i stand til egen stell, men har behov for hvile > 50% av den våkne tiden 4 sengeliggende

46 SCLC behandling oversikt Stadium Utbred. Behandl. Intensjon/ 5-årsprognose I II/III Kun lunge Kirurgi LK hilus/ media- stinum + kjemo Kjemo + stråling + helhjerne kurativ/? kurativ/ 5-20% IV Metastase Kjemo + hjernestrål palliativ/ 0%

47 NSCLC behandling oversikt Stad Utbred. Behandl. Intensjon/ 5-års-prognose I Kun lunge Kirurgi Kurativ 50-75% II LK hilus Kirurgi + kjemo Kurativ 30-50% III LK mediastinum Kjemo + stråling Varierende 5-20% IV Metastase Kjemo, evt. targeted therapy Palliativ 1%

48 NSCLC: avansert sykdom palliativ behandling medikamentell behandling cellegift targeted therapy strålebehandling BSC (best supportive care)

49 cellegift vs. best supportive care

50 cellegift: bivirkninger kvalme bra forebyggende kvalmestillende medisin hårtap ikke hos alle, avhengig av cellegifttype stomatitt skade av slimhinneceller polynevropati nyresvikt enkelte substanser nedsatt benmargsfunksjon gir nedsatt immunforsvar (dag 10-14) risiko for neutropen sepsis anemi

51 targeted therapy: genforandringer (mutasjon, rearrangering): aktiverende? behandelbare?

52 targeted therapy EGFR-TKI epidermal growth factor reseptor- tyrosin kinase inhibitor Iressa (Gefitinib), Tarceva (Erlotinib) 1. generasjon Afatinib (Giotrif ) 2.generasjon, fra mest effektiv ved mutert EGFR-gen testes rutinemessig hos alle ikke-plateepithel-ca kan brukes i 1. linje ved påvist mutasjon har gitt langvarig (flere år) respons hos enkelte bivirkninger: utslett (akne), diarré, evt pneumonitt

53 EML4-ALK tanslokasjon Xalkori (Crizotinib) pågående studier: BRAF-mutasjon HSP-90 hemmer AUY922 Anti PD-(L)1

54 det er mye i vente

55 strålebehandling ved truende kompresjon av store kar eller sentrale luftveier mot smertefulle skjelettmetastaser ved truende tverrsnitt mot hjernemetastaser helhjerne strålekniv

56 tumorrettet behandling vs. palliasjon hvor mye kvalitetstid tar vi fra pasienten med behandlingen vår? tid på poliklinikk, sykehus, pasienthotell nedsatt allmentilstand under behandlingen

57 overlevelse i stadium IV NSCLC

58 vår organisasjon 4 lungeleger med interesse for lungekreft pr dags dato ingen lungekreftkoordinator lungedagpost (tlf ) ca. 1,5 (kreft)sykepleier står for hele utredningen, oppfølging frem til behandlingsstart cytostatikapoliklinikken (tlf ) ca. 1,8 kreftsykepleiere cellegiftbehandling (kurativ og palliativ), m.m.

59 poliklinisk oppfølging legekontakt ved hver cyt.-kur kontroller 2.-3.hver mnd i palliativ setting 4 ganger 1. året, deretter hver 6. mnd i 2 år, deretter årlig i 2 år i kurativ setting rutinemessig kopi av journalnotat til fastlegen

60 innledning journalnotat Diagnose: Behandling: adeno-ca ve. lunges overlapp, ct3,n2,m1b(hjerne), PD 01/13 gammaknivbehandling mot hjernemetastase v/ HUS, 1. linjes cellegiftbeh. med Carboplatin /Vinorelbin i palliativ intensjon

61 fastlegens perspektiv mister pasienten til sykehus? tett oppfølging på cyt.-pol under behandlingen pasientene opplever og venner seg til bedre service får pasienten tilbake når ting blir vanskelig?

62 vårt ønske parallell oppfølging hos fastlegen, f.eks. blodprøvekontroller sykemeldinger justering av smertestillende klinisk sjekk oppfølging av komorbiditet innkall pasienten så snart diagnosen er stilt! spesielt viktig ved bad feelings på noen av sidene

63 det å være ledsager på veien dere kjenner (ofte) pasienten fra før pasientens holdninger/ønsker sosialt nettverk dere kjenner til det lokale tilbud hjemmesykepleier kreftsykepleier palliativ enhet å være i forkant av utviklingen

64 Lindring i nord Intranett/Enhet/K3K/Dokumenter/handbok_lin.pdf

65

66

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT IS-2262 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft IS-2060 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Nasjonale faglige retningslinjer IS-2337 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Publikasjonens tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

«Stråler og gift på godt og vondt»

«Stråler og gift på godt og vondt» «Stråler og gift på godt og vondt» Emnekurs i palliasjon Birthe Lie Hauge Klinikk for blod- og kreftsykdommer Mobilt palliativt team SUS Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ Radikal onkologisk

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Samarbeid Fastlege Lungelege Radiolog Onkolog Kreft-koordinator/ kreftsykepleie Fastlegens oppgaver ved mistanke om lungekreft: Røntgen thorax Henvisningen merkes:

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Refusjonsrapport. Gefitinib (Iressa) til behandling av ikkesmåcellet. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2

Refusjonsrapport. Gefitinib (Iressa) til behandling av ikkesmåcellet. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 Refusjonsrapport Gefitinib (Iressa) til behandling av ikkesmåcellet lungecancer (NSCLC). Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 22-12-2010 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

EGFR mutasjonsanalyse

EGFR mutasjonsanalyse EGFR mutasjonsanalyse ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) Lars Helgeland Avdeling for patologi, Gades institutt Haukeland Universitetssykehus NFKC årsmøte Gardermoen 3/2-12 Ved NSCLC er det funnet forandringer

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn

Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden Ev annet bilde, slett og sett inn Epidemiologi På verdensbasis er Colorectal Cancer (CRC) den fjerde vanligste kreftform for men, og tredje vanligste for kvinner.

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer