Cancer pulmones. Cancer pulmones. Cancer pulmones. Aldersfordeling. Årsaker. hva er aktuell i utredning og behandling?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cancer pulmones. Cancer pulmones. Cancer pulmones. Aldersfordeling. Årsaker. hva er aktuell i utredning og behandling?"

Transkript

1 Cancer pulmones Cancer pulmones hva er aktuell i utredning og behandling? Thomas Kvist Nees overlege spesialist i indremedisin og lungesykdommer Norge: Nest hyppigste kreftform hos menn Tredje hyppigste kreftform hos kvinner Ikke småcellet lungekarsinom (85%) Plateepitelkarsinom Adenokarsinom Storcellet karsinom Småcellet lungekarsinom (15%) Cancer pulmones Aldersfordeling Sjeldne tumores: Karsinoid tumor Karsinom av spyttkjerteltype Mesoteliom Forekomst av lungekreft Årsaker 90 % av sykdomstilfellene skyldes røyking Risikofaktorer: Antall sigaretter Antall røykeår Tidlig røykestart Mengde tjære- og nikotininnhold Bruk av rulletobakk og sigaretter uten filter Luftforurensning Radongass Asbest Nikkel krom

2 Histologi Småcellet lungecancer Småcellet lungekarsinom (SCLC) Små celler som deler seg raskt Inneholder nevrosekretoriske granula Produserer peptidhormoner og biogene aminer 90 % er reaktive for nevroendokrine immunmarkører Ligger oftest sentralt i lungene og vokser submukøst langs veggen av større bronkiegrener Ikke småcellet lungekarsinom Plateepitelkarsinom NSCLC Plateepitelkarsinom Adenokarsinom Storcellet karsinom Noen ganger vanskelig å skille Består av tumorceller som kan danne hornmateriale Utvikles fra forstadier i bronkialepitelet Plateepitelmetaplasi atypisk plateepitelhyperplasi karsinom in situ Vokser ofte sentralt i relasjon til store bronkiegrener Plateepitelcarsinom Adenokarsinom Tumorceller danner kjertelstrukturer eller produserer slim Vokser ofte perifert i lungene Variant: Bronkioalveolært karsinom

3 Adenocarsinom Storcellet karsinom Store tumorceller uten spesifikke mikroskopiske trekk Variant: Storcellet nevroendokrint karsinom Karsinoid tumor Tumor med nevroendokrin differensering To undergrupper: Typisk karsinoid Få mitoser og ingen nekroser God prognose Atypisk karsinoid Mange mitoserog nekroser Dårligere prognose Stadieinndeling SCLC Begrenset sykdom Tumormassene kan inkluderes i et torakalt strålefelt Stadium I, II, IIIa, IIIb Utbredt sykdom Spredning utenfor et torakalt strålefelt Pleuraeffusjon med maligne celler

4 Spredningsmønster Lymfogen: Mediastinale lymfeknuter Hematogen: Annen lungelapp Skjelett Lever Binyrer hjerne Vanlige: Hoste Dyspnoe Hemoptyse Luftveisinfeksjoner Smerter Almensymptomer Symptomer Symptomer på akutte tilstander Kompresjon av luftveiene Dyspnoe, stridor, takypnoe, hoste Venacavasuperior syndrom Økte venetegninger på overkroppen, ødem i ansiktet og på hals/armer, svelgebesvær Hyperkalsemi Konfusjon, somnolens, kvalme, Truende tverrsnittslesjon Redusert kraft/sensibilitet, smerte, inkontinens Paraneoplastiske syndromer Endokrine Hyperkalsemi, Cushing, SIAD Nevrologiske Lambert-Eaton-syndrom, nevropati, osv. Hematologiske Anemi, leukemoide reaksjoner, trombocytose, trombocytopeni Andre Kutane, nefrotisk syndrom, clubbing Prognose Fem-års overlevelse opptil 65% blant opererte pasienter med ikke småcellet karsinom 1 % hos dem med spredning Uten operasjon ingen stor forskjell mellom småcellet og ikke småcellet karsinom Småcellet: Begrenset sykdom: 15 % Utbredt sykdom: 0-1% Alle stadier: 7,4 % for menn, 10,9 % for kvinner Prognose 5-års overlevelse ikke småcellet lungecanser, lokalisert stadium: 20,2 % for menn 30,7 % for kvinner Adenokarsinomer dårligere prognose enn plateepitelkarsinomer Storcellede karsinomer har dårligst prognose

5 Cancer pulm 5-års-overlevelse Diagnostikk Anamnese Klinisk undersøkelse Laboratorietester Bildediagnostikk Rtg thorax CT thorax PET Bildediagnostikk PET ved cancer pulm PET Det brukes 18F-FDG (fluor-18 merket deoksiglukose) Høy affinitet for celler med økt metabolisme Kreft inflammatorisk forandret vev Vevet sender ut positroner, som detekteres av PET-scanneren Samtidig CT for eksakt lokalisering Diagnostikk EBUS Invasive undersøkelser Bronkoskopi med biopsi EUS og EBUS Transtorakal perkutan nålebiopsi og finnålsaspirasjon Ultralyd eller CT-veiledet Mediastinoskopi Torakoskopi

6 EBUS Terapi ikke småcellet lungekarsinom Stadium I/II Operasjon, dersom teknisk og medisinsk operabel Adiuvant cellegift anbefalt i stadium II a III a Ved medisink inoperabilitet kurativ strålebehandling Terapi ikke småcellet lungekarsinom Stadium III Stadium III a evtl. operasjon og påfølgende adiuvant cellegiftbehandling, ellers Ved gode prognostiske faktorer kurativ strålebehandling, evtl konkommitant cellegift Sjeldent neoadiuvant cellegift Terapi ikke småcellet lungekarsinom Stadium IV Palliativ behandling med cellegift eller stråling Noen ganger ingen tumorrettet behandling Ved dårlige prognostiske faktorer palliativ behandling Terapi ikke småcellet cancer Terapi småcellet lungekarsinom Nyere utvikling: Flere mutasjoner lokalisert i genet for EGF-reseptor God effekt av behandling med Tyrosin-kinase-inhibitorer hos pasienter med påvist EGFR - mutasjon Iressa eller Tarceva Begrenset sykdom Cytostatika kombinert med strålebehandling Ved små svulster skal kirurgi vurderes Forbyggende strålebehandling mot hjerne Utbredt sykdom Palliativ behandling Cytostatika Stråling ved metastaser Forbyggende stråling mot hjerne Bekreftete hjernemetastaser behandles med cellegift

7 Terapi begge typer Palliativ behandling hva er evidence based? Pasienten skal tilbys deltakelse i studier Øyeblikkelig hjelp ved akutte tilstander Høydose steroider Stråling Cellegift ved småcellet lungekarsinom Symptomrettet behandling Retter seg etter symptomene Dyspne: Opioider Oksygen kun ved påvist økning i oksygenmetningen Oksygen hjelper ikke mot tung pust, men mot oksygenmangel Palliativ behandling hva er evidence based? Palliativ behandling hva er evidence based? Smertebehandling Opioider Smerter grunnet skjelettmetastaser: Strålebehandling Hoste Hostedempende medisiner ved ikke produktiv hoste Terminal hemoptyse: Opioider Kvalme: Metoclopramid Dexametason Hjernemetastaser: dexametason Evtl strålebehandling Palliativ behandling Palliativ strålebehandling Pleuratapping redusere dyspne Pleurodese forebygge nydannelse av pleuravæske Palliativ strålebehandling avhengig av symptomene hvis det er en klar sammenheng mellom tumor/metastaser og symptomer

8 Kilder Oncolex UpToDate Takk for oppmerksomheten! Handlingsplanen til Norsk lungecancergruppe (NLCG) Springer Forlag: Der Pneumologe, 9,2; mars 2012 (Tema: Palliativmedizin)

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT IS-2262 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS

Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS Lungekreft Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS nye krefttilfeller 2007-2011 kilde: kreftregisteret: Cancer in Norway 2011 Lungekreft i Norge: forekomst antall nye lungekreft i Norge 2001 2011

Detaljer

Kasuistikk 27.03.12 Lungekreft av Anna Lensebråten. LIS lege, lungemedisinsk avdeling

Kasuistikk 27.03.12 Lungekreft av Anna Lensebråten. LIS lege, lungemedisinsk avdeling Kasuistikk 27.03.12 Lungekreft av Anna Lensebråten LIS lege, lungemedisinsk avdeling Familie/sosialt 59 år gammel kvinne. Gift. Har et barn. Jobber på kontor. Tidligere sykdommer Astma fra barndomme. PTA

Detaljer

IS-2209. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT

IS-2209. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT IS-2209 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Nasjonale faglige retningslinjer IS-2337 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Publikasjonens tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft IS-2060 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Kreft i støtte- og bindevev (sarkomer)

Kreft i støtte- og bindevev (sarkomer) ØYVIND S. BRULAND Kreft i støtte- og bindevev (sarkomer) Sarkomer er betegnelsen på en sammensatt gruppe maligne solide svulster som har mesodermal opprinnelse. Mesoderm er det midtre kimlag i den tidlige

Detaljer

«Stråler og gift på godt og vondt»

«Stråler og gift på godt og vondt» «Stråler og gift på godt og vondt» Emnekurs i palliasjon Birthe Lie Hauge Klinikk for blod- og kreftsykdommer Mobilt palliativt team SUS Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ Radikal onkologisk

Detaljer

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

DETEKSJON AV LUNGEKREFT MED SPIRAL-CT OG 5. ÅRSOPPGAVE I STADIUM IV MEDISINSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

DETEKSJON AV LUNGEKREFT MED SPIRAL-CT OG 5. ÅRSOPPGAVE I STADIUM IV MEDISINSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ DETEKSJON AV LUNGEKREFT MED SPIRAL-CT OG PET-SCAN 5. ÅRSOPPGAVE I STADIUM IV MEDISINSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ LIV INGER VARSI KULL-02 VEILDERE: Professor Ulf Aasebø, Avd. overlege Lungeseksjonen,

Detaljer

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft IS-2063 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning Blåboka Brystkreft Diagnostikk og behandling En veiledning 7. utgave, 2003 1 Forord... 4 Stadieinndeling... 5 TNM-klassifikasjon (AJCC 2002 = UICC 2002)... 5 Forekomst av brystkreft... 7 Mammografi/mammografiscreening...

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell Dette heftet er laget for deg som jobber med eller har spesiell interesse for pasienter med nevroendokrin kreft. Heftet er laget med bakgrunn

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2218. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom

IS-2218. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom IS-2218 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging

Detaljer

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen Kreft i munnen Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av kreft i munnen. Betegnelsen munnkreft

Detaljer

Refusjonsrapport. Gefitinib (Iressa) til behandling av ikkesmåcellet. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2

Refusjonsrapport. Gefitinib (Iressa) til behandling av ikkesmåcellet. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 Refusjonsrapport Gefitinib (Iressa) til behandling av ikkesmåcellet lungecancer (NSCLC). Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 22-12-2010 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn

Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden Ev annet bilde, slett og sett inn Epidemiologi På verdensbasis er Colorectal Cancer (CRC) den fjerde vanligste kreftform for men, og tredje vanligste for kvinner.

Detaljer

Fakta om kreft i urinblæren

Fakta om kreft i urinblæren Presseinformasjon - Oppdatert september 2010 Fakta om kreft i urinblæren Hver uke får omkring 18 norske menn og 6 norske kvinner stilt diagnosen kreft i urinblæren. Kreft i urinblæren var den sjette vanligste

Detaljer

IS-2232. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

IS-2232. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft IS-2232 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST IS-1524 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til deg som har myelodysplastisk syndrom (MDS) 1. Hva er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Lungekreftpasienters symptomopplevelse i en palliativ fase Symptom experience in patients with lung cancer during a palliative phase Å leve best mulig til tross for symptomene dyspné

Detaljer

Stråleterapi. Stråleterapi har en lang historie som behandlingsform. kreftbehandling i utvikling. Det er ingen grunn til å tro at stråleterapien

Stråleterapi. Stråleterapi har en lang historie som behandlingsform. kreftbehandling i utvikling. Det er ingen grunn til å tro at stråleterapien Illustrasjonsfoto: Scanpix Microstock Stråleterapi kreftbehandling i utvikling Det er ingen grunn til å tro at stråleterapien i overskuelig framtid blir mindre viktig enn den er i dag. Utviklingen mot

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

Kreft årsaker og behandling

Kreft årsaker og behandling 140 Kreft årsaker og behandling 141 Kreft årsaker og behandling Øyvind S. Bruland Etter mange år som forsker og lege ved Radiumhospitalet, har jeg til fulle fått erfare hvor lumsk og uforutsigbar en kreftsykdom

Detaljer