KJELSTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM1000GT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJELSTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM1000GT"

Transkript

1 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Kmplett knsept - frnybarløysing Kj.s StkkPu. KjelGr. KjelGr. KjelGr. Anlegg: Dat: MODERNE VARME AS, 6770 Nrdfjrdeid Merk: Det er ikkje tillatt å utlevere / kpiere dette matrialet til uvedkmmande Tlf

2 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Kj.s STYRESKAP Funksjn- g kmpnentversyn Tilkpl. Rekkeklemmer:.Inngangar, 8.Utgangar, 9.Tilkpl. 0V Hvudstraum tilkpling VarmeStkk Pu HøgTemp Rele St.st sikring. KjelGr. 9 Feilrele EXO Reg. KjelGr.. KjelGr. MODERNE VARME AS, 6770 Nrdfjrdeid Tlf

3 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT KOMPONENTAR I STYRESKAP Kj.s Rekkeklemmelist Miniklemme WKM, Inngangar - gruppert etter funksjn El.Teikning/Merking X Hvudbrytar EFA Mdulbrytar 6A NO - ASTS60.Mdul, plt. Hjelpekntakt f/jrdfeilautmater Eatn ZP-IHK Varsel ved utkpla sikring Hj.F, Hj.F, HJ.F, Hj.F6 Jrdfeilautmater Eatn A P/ -Plt F, F, F, F6 Kntaktrer K, K, K, K, K, K6, K7 Eatn Inst.rele A-0A Med testknapp 6 Rele fr multiplexing følarare.gavazzi ZMINA / RMIAVA/ p m/gullkntakter / Raud driftsdide d 7 Finsikring (fr EXO-ntrller V) Sikr.klemme WK /THSI.U-VO Glassikring mm/a F 8 Rekkeklemmelist Klemme WKM,/U-VO Utgangar lavvlt X 9 Rekkeklemmelist Etasjeklemme WK /D EU-VO Utganger 0 V X Feilrele g HøgTemp.rele Omrn V P - GR--SIN A Med raud dide d, d Styrestraumsikring 0 V M.Winje MT 6A P KA p-mdul 6 Amp F Traf 0/V Nratel RDS0--MP Mdulær 0VA TR EXO EXO-ntrllar Regin EXOcmpakt 8D- Styreprgram / ukargrensesnitt (Sjå DISPAY EXOcntrllar) Samsvarserklæring: Tavle - Kj.s Vi erklærer at tavla ppfyller gjeldande krav i: Freskrift fr eletrisk utstyr (FEU) Teknisk dkumentasjn sm viser at utstyret er i samsvar med FEU kan framskaffast på førespørsel. Følgande derektiv gjeld fr tavla: DV - avspenningsderektivet, FE, FEU Følgende nrmer ligg til grunn: NEK9-:0, NEK00 0 MODERNE VARME AS, 6770 Nrdfjrdeid. Dagleg leiar: Bernt Festøy /

4 Knsept: Varmeanlegg / Varmepumpe DMM00GT Utstyr Pumper Pu - Wil Strats xx/y-y Pu - Wil Strats xx/y-y Pu - Wil Strats xx/y-y Pu - Wil Strats xx/y-y Pu 6 - Wil Strats 6/- Pu 7 - Wil Strats 6/- Pu 8 - Wil Strats 6/- ønnar: x stk a x m ønnar: x stk a x m VarmeStkk ønnar: x stk a x m R VarmeStkk - Prinsipp Kurs (Osv) T T DN6 Pu 8 F Pu 7 F Pu 6 N Varm side F P T8 Kald side Kald side Varm side Kurs - UnderGr-Kurs Kurs - VV.V-Kurs P Varm side Kald side Utefølar Shunter: Sh. - Belim R9+ HR-SR Sh. - Belim R9+ HR-SR Sh. - Belim R9+ HR-SR Utstyr: 90.- (Slamutskiller Spirvent DNxx) 9. - Micrb.slamutskillar Spirvent DNxx Spjeldventiler type UG NRF 8xx DMMVP DMMVP (6) x kw (6) x kw DMM-VP Styring: Sjå "varmeutstyr" Feil (6) x kw H.Temp. Kurs - Vent.Kurs(er) Kurs - RadiatrKurs(er) T.Kurve 0 - v Strupeventil Temp. / Trykk: Tx - Tempfølar pt00 - /" mme Px - Trykktransmittar - /" mme - SkiveTermmeter /" mme Anna: ønnar: - Spesialutføring Tri-blkk Tri-blkk Rør: DN xxx Alle kursane skal vere mengdregulert til minimum DT Innreg.vent. pne, Bypass stengt (Max stk VP pr rekke v/endetilkpl g 6 stk ved midttilkpling) T P T7 T6 T P Styring Stkk: Rør: DN xxx Tilb.slagsventil Rør: DN T Vannbehandling Pu (x) F Rør: DN xxx Utekmpensert: - Turtemperatur - Drivetrykk Overvåking: - Alarmer / GSM - Km: Mdbus / Exline - Summer / yssignal 9. Kabling DN Sh. DN Sh. T DN T Kjelkntrllar Pu - kjelar Sh. T P Ek Eksp. xxx l Pu KJE type kw KjelGruppe Ek Pu KJE type kw Ek KJE type kw KjelGruppe Fri priritet SD-kntrllar Utekmp. temp Overvåking Energireg. Veggskap : H = 60 B = 0 Utefølar T T.Kurve 0 - V H.Temp VP Alarm GSM Mdbus Exline Kjelar: Ein kan fritt nytte alle typar kjelar, gamle sm nye, g med ulike typar ppvarming. Felles Temp.kurve: Utekmpensert temp.- kurve nyttast felles fr kjelstyring g VP ved ønskje. Overførast frå kjelkntrllar til VP ved 0 - V KjelGruppe Mntert (x): / ENØK-RÅDGJEVAR BERNT FESTØY Tlf /

5 Knsept: Varmeanlegg / Varmepumpe DMM00GT Varmt tappevatn Sirk Pu. VV VV-Sirk (x) VV ande? Målar? N N KV (x) GratisEnergi-VP VV-Vekslar Osv Utspyling T VV VP VP Varmekurs nr VV-V R Akku. Frvarming 00 l Varmevekslare Varmt tappevatn 0 kw x stk Svært plass-sparande g leginellasikkert Mål veggskap: 0 x 0 cm Mntert(x): (x) (x) / ENØK-RÅDGJEVAR BERNT FESTØY Tlf /

6 ISVATN VARMEPUMPEDRIFT DMM00GT ønnladar(bof) Ute I bygget Varmeanlegg + VP - Kjøling vent. + VP + VP Vekslar - Teknisk rm - Pu Rmkjøling Utstyrskjøling PRINSIPP KAD SIDE - ISVATN - ENERGIOPPTAK / KJØING - Varmepumpe - energipptak - Energibrønner - (eller alternativ) - ønnlading (BOF ved lav brønntemp.) - Frsert kjøling - høgtemperatur brønn - Frikjøling - gratis kjøling - Ventilasjnsanlegg - kjøling - Rmkjøling - Fancil - Utstyrskjøling - døme data.l I grunnen ønn: Frsert kjøling - Ved str kjøletrng, dvs utver frikjølingskapasiteten - Effektiv utnytting av VP - a 0 kw pr brønn - Alt. Tørrkjøle - Alt. Trmmelkllektr Høgtemp.brønn Energibrønnar / Frikjøling - Spesialcllektr m/innsats: - Funksjnsutnytting - Temperatureffektiv - Energieffektiv - Breplan i viftefrm: - Gd arealutnytting - Kstnadseffektiv - T brønnar pr VP (G) - Andre alternativ 6 / Temp Energibrønn Energibrønn Energibrønn n

7 VARMEUTSTYR / MERKING TIPASSA VARMEPUMPEDRIFT DMM00GT Høgtemperert varmeanlegg - Den smarte løysinga Varmepumpa DMM00GT er utekmpensert med pp til 7 utgåande turtemperatur -Kan utan prblem nytte 80/60 anlegg ved spissing frå kjeler. Sjå kjelstyring -Generelt vert varmepumper meir effektiv til større skilnad det er mellm tur g returtemperatur -Ved nye anlegg bør ein dimensjnere anlegget til minimum 0 delta T -Høg-temperatur varmepumpe gjev lågare kstnader på varmeanlegget, ned mt 0 -Gjeld alt varmeavgjevande utstyr sm radiatrar, batteri.l, g rørpplegget -Radiatrar bør vere så høge sm mulig, dette gjev betre delta-t på anlegget med betre VP-drift -Generelt får ein betre temperaturfrskjell ved å nytte -veis ventiler i staden fr shuntgrupper -Termstater basert på kapilær-termstatar er ei svært gd løysing i høve pris g funksjn Ventilasjns-batteri Vifteknvektr Vifteknvektr Kapilær Rmtermstat - veis ventil - veis ventil SD-styring Radiatreffekt DT: Rad. 80/60 = 0 Rad. 7/60 = 9 Rad. 7/ = 87 Rad. 70/ = 8 - veis ventil Rmtermstat Radiatreffekt DT: Rad. 70/0 = 7 Rad. 6/0 = 69 Rad. 6/ = 6 Rad. 60/ = 8 Radiatreffekt DT: Rad. 60/0 = Rad. /0 = 7 Rad. / = Rad. 0/ = 6 Kapilær Rmtermstat SD Termstathvud Rørdim dt = x dt0 H 60 Radiarrventil m/frinnstilling Siker styring- gdt inneklima Termstat m/temp.låsing Radiarrventil m/frinnstilling På vanskelige plasser Rm-Termstat kapilær Radiarrventil m/frinnstilling Må vere mdulerande SD-Styring (Rmstyring) Høgtemperert Termstatisk returventil Glvvarme/Takvarme kan vere ei gd løysing Termstatisk Returventil El.merking / Prinsipp Kntakt Kabelnr Kabelnr Kj.s Skap Fleksibelt: Pluggbart system: Kabelnr Utstyr Skap - Utstyr - kabelnr Pu KJ.s - Pu - (Kabellengd ca cm) Rørmerking / Prinsipp ISVATN ISVATN RETURSTOKK Til ønner Frå ønner VARME TURSTOKK VARME VARMEPUMPER RETUR VARME Etter varmepumpe TI KJE Tur Varme Frå varmepumpe FRÅ KJE KjelGr. Retur Varme Til varmepumpe TI KJE FRÅ KJE KjelGr.() 7 /

8 FYRANEGG TIPASSA VARMEPUMPA DMM00GT Styring av varmepådrag fr inntil stk kjelar - Valfri energitype, størrelse g priritet - TrykkStyring av stkkpumpe - varm side Tilkpla utstyr(x) / Strappa(S) Kabel: x 0, q EnergiPulsar Kjel Kj.EP Kjel Kj.EP EXO FellesFeil KjelGr. Kjel Pu. Kj.FF Pu.FF Kjel Kj.EP FellesFeil KjelGr. Kjel Pu. Kj.FF Pu.FF FellesFeil KjelGr. Kjel Pu. Kj.FF Pu.FF FellesFeil Stkk.pu Pu.FF Utkpl ElverkUt.El Temperatur Kjelar Kjel Kjel Kjel Master Skjerma Knt: R.Kl: X Isvatn Inn 0 T T T T T6 T7 T8 P P P P Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Trykk følar Trykk følar Trykk følar Trykk følar HJ.F B d. 0 Rø 7 N 7 DI 7 DI 7 DI 7 DI 76 DI 77 DI6 78 DI7 0 DI8 Ag AI AI Ag AI AI 0 Ag UI UI.. d Rø 6 d 00 Ohm Ag Rø 00 Ohm A Rø 0 d Skj. j 0 Isvatn Inn T. Trykk Stkker Isvatn Varme Ut R.Stk Varme T.Stkk Temp følar HJ.F. HJ.F. 9 HJ.F Skjerma Temperaturar Stkker EtterVP Varme Ret Ret Varme Tur Skj. j K.nr: Temp. Ute UI UI Kjel-kntrllar EXO 8D- G G0 J + G (0V) DO AO 9 (G0) 0 - V DO AO 9 (G0) DO AO 0 - V 9 (G0) DO AO 0 - V (G0) AO V 0 - V DO DO6 DO7 6 7 (G0) (G0) (G0) A d A d A d A A A Fellesfeil Multiplexing VA Rekkekl.list X- Kabel nr: d F A. VA Kabel: () x 0, q: V Gr.j. Sv VA V Gr.j. Sv VA 8 0-V Gr.j. Sv 0-V 9 0-V Kntakter: Alarm Kj.styr VA A/D Rø Z GSM Alarm-meldingar A TR 0 VA. side / k 6 m Z VP- Z Z Z.N A A k A Sh. Reg. ventil -veis ventil kjel V- (0-V) 6.N Rø A k A Tilkpla utstyr (x): k A Rø Sh. Reg. ventil -veis ventil kjel V- (0-V) A k A A k6 A Sh. Reg. ventil -veis ventil kjel V- (0-V) 8.j. T/G0 A k7 A 9.j Y/IN Pu.S Varme StkkPu. Pådrag 0 - V. - + S Temp.kurve Utgang 0 - V KjelGruppe Alarm VP A 7.N Kjel (Side /) KjelPu. (Side /) Sh. - Varmepådrag KjelGruppe Kjel (Side /8) KjelPu. (Side /) KjelGruppe Sh. - Varmepådrag Kjel KjelPu. (Side /) (Side /) Sh. - Varmepådrag VarmeStkk - Pu. StkkPu. (Side /7) F - Pådrag Ekst.T-kurve Til VP - T. Endra:.0. 8 / H.Temp-VP Side

9 FYRANEGG TIPASSA VARMEPUMPA DMM00GT Styring av varmepådrag fr inntil stk kjelar - Valfri energitype, størrelse g priritet - TrykkStyring av stkkpumpe - varm side Frrankpla sikr A j Kjel-Styring Mini-Rekkekl. X- 6 stk Mini- Kl - 6/7-/-/-/-8/9-0/-8/9-6 ( / = Skilleplate ) F H.. Sv. -mdul Sv H.VP Stkk pu Hj F6 F6 A + JF -mdul K7 d F A X- Stk R.kl. -/-6/7-9/ - stk Kl stk Kl 9-9 d X- 9 stk 8Dubble Rekkekl. 6A. Side / F F Hj F JF A Dubb.kl X- F 6 7 Kabel: x 0,q Kabel: x 0,7+j Kabel nr: 0 F6 8 9 A G/Gr 60 cm G/Gr d Traf SD-cntrllar Feil Traf 0 VA ntrllar d d j 6A mdul St.st. F K7 j Hj F6 k6 JF K j K Hj F A K JF K Hj F A K JF j G/Gr G/Gr KjelGruppe Kntakter: 0.N..N Mntert:. Aut / Man:..j.N G/Gr..N..j.N G/Gr..N..j 6.N G/Gr..j Hj F G/Gr F A + JF -md K k Kjel Gruppe Hj F F A + JF -md K K KjelGruppe Hj F F A + JF -md K K6 A M Kjel KjelPu. KjelGruppe Start kjel Intern aut. Sirk. pumpe Kjelpumpe Kjel KjelPu. KjelGruppe Start kjel Intern aut. Sirk. pumpe Kjelpumpe Kjel KjelPu. Stkk Pu. /F KjelGruppe Start kjel Intern aut. Stkk-Pu Sirk. pumpe Kjelpumpe Sirk. pumpe Varmestkk Tilkpla utstyr(x): FellesFeil Pt.fri kntakter.j. -VP HøgTemp - VP (v/kjelpådrag) GSM Alarm-Sendar 0 cm Endra:.0. 9 / Side

10 FYRANEGG INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Kabelplan 6 8 Utstyrsspesifikasjn (everes med kntakter) Kabling til spesifisert utstyr Ref. Kabel Kntakt / Farge Tegning Kryss av fr aktuelt utstyr sm skal kplast til / er utført: ist - Kl. Kabelmerking Merknad Akt Utf Side - Klnne Dim.- edefarge Type/Type - Kl. Betegn. Tilkpling Frå - Til - KabelNr Stkkpumpe X-, - 7 x0,7+j-,j, H/Han- N,j, Pu N,,j Kj.s - Pu.0V - 6 0V Pu Han/H- N, X- 9,0 - x0,-, Kj.s - Pu.FF - Feilm. Pu Pu.FF SSM Han/H- j, X-, - x0,-, T/G0,Y/IN Kj.s - S V Sh S 7 TurStkk - Følare X-, - X- 9,0-7 x0,-, x0,-, Han/H- N, Han/H- N, T P, Rø, Kj.s - T - 7 Kj.s - P - Temp Tur Trykk Tur 9 8 ReturStkk - Følare X-,6 - X-, - X-, - 9 x0,-, x0,-, x0,-, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, T7 T6 P,, Rø, Kj.s - T7-9 Kj.s - T6-8 Kj.s - P - Temp.Etter VP 0 Isvatn - Følare X- 7,8-6 X-, - 8 X-,6-0 x0,-, x0,-, x0,-, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, T8 P P, Rø, Rø, Kj.s - T8-0 Kj.s - P - Kj.s - P - Temp. Inn Trykk Ut Trykk Inn Felles X- 9,0 X- 7,8 X-,6 X-, X-, EXO A,B,N x0,-, x0,-, Han- j, (Frgr.) x0,-, Han/H- N, x0,-, x0,-, Han/H- j, Skjerma x 0,+j T (d) (d) Ut.El S, j, Kj.s - T - 6 Kj.s - H.Temp. - 8 Kj.s - F.Feil - 7 Kj.s - Ut.El - Kj.s - S -9 Kj.s - EXO. Master Temp Ute VP-Gr.(K) Feil til SD Utkpl. Kjel 6 0 Kjelgruppe X-, - X- 9, -9 X-,, -9 X-, - 8 X-, - X- 7,8-8 X-, - x0,7+j-,j, x0,-, x0,-,gr, x0,-, x0,-, x0,-, x0,-, H/Han- N,j, Han/H- N, Han/H- N,j, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Pu Pu.FF Sh T Kjel Kj.FF Kj.EP Kjelgruppe X- 7,8 - X-, - X-,,6 - X-,6-9 X-,6-8 X-, - X-, -6 x0,7+j-,j, x0,-, x0,-,gr, x0,-, x0,-, x0,-, x0,-, H/Han- N,j, Han/H- N, Han/H- N,j, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Pu Pu.FF Sh T Kjel Kj.FF Kj.EP 7 9 Kjelgruppe X-, - X- 7,8 - X- 7,8,9-0 X- 7,8-0 X- 9, - X-,6 - X-,6-7 x0,7+j-,j, x0,-, x0,-,gr, x0,-, x0,-, x0,-, x0,-, H/Han- N,j, Han/H- N, Han/H- N,j, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Pu Pu.FF Sh T Kjel Kj.FF Kj.EP Ref. Kj.s-Skap Tegning Kabel- Rekkekl. Nr VP-Mdular / Tilførsler / Styringer / Utstyr d.a,b Frdelingsskap F.VPx,x x0,q Han- N, x0,q Han- N,j, Kl,, Frdelingsskap F.VPx,x x0,q Han- N,j, Kl, Frdelingsskap F.VPx,x VP.Gruppe x0,q Han- j, Frgr. VP.Gruppe Busskabel Han- N,j, Frgr. Tavle i bygget (/) x,q+j H.ytar Tavle i bygget (/6D) / (/0D) 0V x6q+j, - 00V xq+j 0V x6q+j, - 00V x,q+j Vern x Frdelingsskap F.VPx,x H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, / N,,j SSM,,, Aut/Man.br N,,j SSM,,, Aut/Man.br N,,j SSM,,, Aut/Man.br Driftsignal (K) Feilsignal (K) Feilsign. Til SD Temp. (Kb) Buss (K) Tilførsel Kj.s Tilførsel F.VPx-x H.Kabel til VP Pu.6 Isvatn Pu.VV Pu.VV-Akku Energi VV-Akku Temp Ret. Trykk Ret T-Kurve.Til VP Buss Kj.s - Pu.0V - Kj.s - Pu.FF - 6 Kj.s - Sh - Kj.s - T - Kj.s - Kj.På/Av - 0 Kj.s - Kj.FF - Kj.s - Kj.EP - 0V Pu Feilm.Pu 0-V Sh Temp Kj På/Av Kj Feilm. Kj EnergiP.Kj Kj.s - Pu.0V - Kj.s - Pu.FF - 8 Kj.s - Sh - 6 Kj.s - T - Kj.s - Kj.På/Av - Kj.s - Kj.FF - 7 Kj.s - Kj.EP - 0V Pu Feilm.Pu 0-V Sh Temp Kj På/Av Kj Feilm. Kj EnergiP.Kj Kj.s - Pu.0V - Kj.s - Pu.FF - Kj.s - Sh - 7 Kj.s - T - Kj.s - Kj.På/Av - Kj.s - Kj.FF - 9 Kj.s - Kj.EP - 0V Pu Feilm.Pu 0-V Sh Temp Kj På/Av Kj Feilm. Kj EnergiP.Kj VPx,k - F.VPx,x dx Drift til F.VPx VPx,k - F.VPx,x(,,) Feil til F.VPx F.VPx,x(,) - FeilVP F.Feil til SD TmpUte - VP.Gr.Kb TmpUte VP-Gr EXO.Master - VP.Gr.K DataBuss Tavlek.x - Kj.s Tavlek.x - F.VPx,x VPx - F.VPx,x/Qx F.VP, - Pu.6 Isv F.VP, - Pu.VV.Sirk F.VP, - Pu.VV.Akk F.VP, - E.Akku 0V Kj.s 0 / 00V 0 / 00V 0V Pu6 0V PuVV 0V PuAkk 0V E.Målar

11 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi Merknad Navigeringsknapp nr Betjening av EXOcntrllar Sjå nedanståande parameter-versikt Knappar k 6 Raud knapp Gul knapp ank dide blinkar Viser bruken av beteningsknappane Navigering(piler) / Tilgang (k) Endring(piler) / Stadfesting(k) Viser aktuell alarmlgg Angreknapp - trykk event. fleire gnger Verdiar i displayet kan endrast: Viser når parameter i display kan endrast 7 Trykk OK - fr å kme inn i verdien 8 Trykk pil 9 Raud dide fast lys Trykk pil fr å endre siffer eller tekst Trykk OK - fr å stadfeste endringa Viser at feillggen inneheheld melding Trykk "Raud" knapp fr å vise alarm(ane) Dersm det er fleire, trykk pil fr å sjå fleire Trykk pil fr å gå attende til menyen Trykk OK fr å kvittere ein B-alarm + OK igjen åst alarm (Skal nrmalt ikkje nyttast) Alarmtekstar FellesFeil KjelGr. (Kj,Pu,Sikr.F) FellesFeil KjelGr. (Kj,Pu,Sikr.F) FellesFeil KjelGr. (Kj,Pu,Sikr.F) FellesFeil_StkkPu(Pu,Sikr.F6) av Temperatur Varmestkk Høg Temperatur Varmestkk avt Trykk Varmestkk Høgt Trykk Varmestkk avt Trykk IsvassStkk HøgtTrykk IsvassStkk avt drivetrykk VarmeStkk Høgt drivetrykk VarmeStkk avt drivetrykk Isvasstkk Høgt drivetrykk Isvasstkk av temp. Kjel av temp. Kjel av temp. Kjel Varsel: Overstyring KjelGruppe Varsel: Overstyring KjelGruppe Varsel: Overstyring KjelGruppe Varsel: Overstyring Reg.band Varsel: Overstyring Høgtemp VP. Varsel: Overstyring Feilrele -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng Raud dide blinkar Viser aktiv varsel / alarm 6 fr å markere siffer sm skal endrast /

12 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr Varsel: Overstyring +/-Kurve VarmeStkk Varsel: Overstyring eginella Utbrenning Varsel avttrykk: StppVarmeStkkPumpe Varsel StatusAlaPkt - Sjå StatusAlarmPunkt Varsel Batteriskifte. Batteriet svakt Obs. Enkelte alarmer kan vere frsenka pp til min Merknad Navigeringsknapp -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng 9 0 Ekstern melding av feil - Fellesfeil(Rele d ) NB: Dette er linjenummer, sm ikkje viser igjen i displayet, men sm er nyttige når ein skal referere til eit menyval ved t.d service rettleiing.l Etterfølgjande sider viser display-innhldet i cntrllaren: Ein får her full versikt ver drifta av kjelsystemet g kan stille inn parameter sm gjev ptimal driftsøknmi fr alle typar driftstilhøve NB: Endring av styreverdiar krev "passrd" Trykk ein knapp, displayet lyser g er klar Sjå rettleiing nedanfr Display Aktiver Betjening Meny: MODERNE VARME AS > Dat Mdus HURTIGMENY UteTemp VarmeSP Aktuell_Tmp Kjel Pådrag Gjev tilgang til "Hurtigmeny" Restart Reg.band Nullstill Aktuell Verdi Valg Av/Puls NB: 0 - Temp.feil NB: 0 - Temp.feil NB: 0 - Temp.feil Alarmpunkt Alarmpkt.(7 stk) Resett FeilPkt Kjeler_Påslått Kjel Kjel Kjel I Drift Kjel Kjel Kjel Tidstyrt Av Kjel Kjel Kjel FellesFeil Kjel Kjel Kjel TempFeil Av/På- Av/På- Av/På-,_ Av, Puls,,,,,,,,,,,,_ Status Kjel_ Kjel_ Kjel_ Histrikk Alarmpkt Status Kjelar / Nrmal-mdus, Ferie-mdus, Avslått-mdus Gjev eit krtfatta versyn Styrer fyringskurva (T) Ønska drift-settpunkt fr varmeanlegget Målt tur-temperatur på varmeanlegget (T) 0> gjev tilgang til "Restart Reg.band" Nyttast ved spesielle høve Overstyrer gså event. fast pådrag "null - start" Viser aktuell pådrag (start v/sp.brudd er 7 ) KjelStatus Viser m kjelen er Av/På samt pådrag (Sh.) Viser m kjelen er Av/På samt pådrag (Sh.) Viser m kjelen er Av/På samt pådrag (Sh.) Viser alarmpkt. sm er/har vre aktive Merka pkt har vre aktive sidan siste sletting Nullstiller "ikkje aktive" AlarmPkt Kjelar innlagde i kjeldrifta Viser m kjel er innlagde i styringa Viser m kjel er innlagde i styringa Viser m kjel er innlagde i styringa Nrmal drift (ikkje utkpla) Viser at kjelen er i nrmal drift (innkpla) Viser at kjelen er i nrmal drift (innkpla) Viser at kjelen er i nrmal drift (innkpla) Tidstyring Viser m kjel er tidstyrt "Av" Viser m kjel er tidstyrt "Av" Viser m kjel er tidstyrt "Av" Fellesfeil: (Kjel, KjelPu g Sikring i gruppa) Viser m Kjelgruppe har fellesfeil Viser m Kjelgruppe har fellesfeil Viser m Kjelgruppe har fellesfeil TempFeil:

13 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr Status Kjel,_ Kjel,_ Kjel,_ Utkpla Pri,_ Pri,_ Pri,_ Priritet / Kjel Priritet : Kjel Nr Priritet : Kjel Nr Priritet : Kjel Nr Kjel-Pådrag Kjel Kjel Kjel Temperaturer Temp Ute Temp Ute Aktuell Gj.s. Døgn Gj.s. Veke Varmestkk Temp Varmestkk Tur Varme RetVarme TempDiff Temp etter VP Temp etter VP Aktuell_mp Gj.s Døgn Gj.s Veke Temp Kjeler Temp Kjeler Kjel Kjel Kjel Temp IsvassStkkInn IsvassStkkInn Inn_mp Trykk Trykk Varmestkk Trykk Varmestkk >k Kalibrer Trykk_Tur Aktuell Bar Offset Verdi Scale Verdi Kalibrer Trykk_Ret Aktuell Bar Offset Verdi Scale Verdi Trykk Varmestkk Tur Bar Retur Bar Diff Bar Trykk Isvasstkk Trykk Isvasstkk >k Inn_mp Bar Ut_mp Bar Diff Bar Setpunkt Temperatur SP Utekmp. TurTemp Endre kurve >j 6 Utetemp Utetemp - 60 Utetemp - / Merknad Navigeringsknapp TempFeil: KjelTemp. er under grenseverdi TempFeil: KjelTemp. er under grenseverdi TempFeil: KjelTemp. er under grenseverdi Viser event. kva priritet sm er utkpla Er avhengig av utkpla kjel sin priritet Er avhengig av utkpla kjel sin priritet Er avhengig av utkpla kjel sin priritet Viser kjelane sin priritet (rekkefølge drift) Viser hvilken kjel sm har priritet. Viser hvilken kjel sm har priritet. Viser hvilken kjel sm har priritet. Viser pådraget på kvar enkelt kjel i drift Pådrag -veis ventil (Sh.) Pådrag -veis ventil (Sh.) Pådrag -veis ventil (Sh.) Utetemp sm styrer fyringskurva Påvirkar fyringskurva (T) Aktuell temperaturar varmestkk Målt turtemperatur varmestkk (T) Målt returtemperatur varmestkk (T7) Viser Delta-T Multipleksa temp, måler ein gang pr minutt Målt returtemperatur etter VP (T6) (kalibreres) Aktiv Temp_kjel må ligge ver max fyringskurve Temp. kjelgruppe (T) Temp. kjelgruppe (T) Temp. kjelgruppe (T) Multipleksa temp, viser temp. frå brønnane Henter verdien ein gang pr min. (T8) Kalibrering ved ppstart Sjå inf Sjå inf Kalibrering ved ppstart Sjå inf Sjå inf Aktuell trykk på varmestkk Trykk turstkk (P) Trykk returstkk (P) Multipleksa trykk, (Kalibrerast etter varmestkk) Trykk turstkk isvatn (P) Trykk returstkk isvatn (P) NB: Passrd ved endring Utekmp. fyringskurve varme Kurveverdier 8 stk.(still inn likt t øvre g nedre)

14 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr 6 Setpunkt Styring 8 Utetemp Utetemp 00 Utetemp Utetemp + 0 Utetemp + Settpunkt 0,0 Minimum 0 +/- Kurve Drivetrykk_VarmeSP Drivetrykk_Varme SP Endre kurve >j Utetemp - 0 0, bar Utetemp - 0, bar Utetemp - 0, bar Utetemp - 0 0, bar Utetemp 00 0, bar Utetemp + 0 0, bar Utetemp + 0, bar Utetemp + 0, bar Settpunkt Bar Minimum 0,0 Bar Aktuell Bar Alarmgrenser Varmeanlegg Ala. Tur-Temperatur av grense 90 Høg grense Tur-Trykk av grense. kg Høg grense,0 kg Drive-Trykk av grense 0.7 kg Høg grense,0 kg kk. Ala. Av,På Stpp ved lekkasje av grense 0. kg Isvatn Alarm Tur-Trykk Isv. av grense 0. kg Høg grense.8 kg kk. Ala. Av,På Kjeler Alarm Min.TempKjelerAktiv>i Kjel Kjel Kjel FrsinkKjelTempAlarm Kjel 0 min Kjel 0 min Kjel 0 min Teknisk Alarm Frsinka Alarm FellesFeil Rele 60 s Frstsikring FerieMdus SP 0 TurTemp Kjelstyring Overrdna-styring (Kjeltype) El.ut,_ Kjel : Kjel : Kjel : Priritet (Valg) / Merknad Navigeringsknapp Standard 0-6 Kan heve / senke fyringskurva (varsel) Utekmp. drivetrykk varmeanlegg Kurveverdier 8 stk.(still inn likt t øvre g nedre) Standar 0, - 0, bar Innstilling av Alarmgrenser (Passrd) Standardinnstilling Standardinnstilling Standardinnstilling Standardinnstilling Standardinnstilling (Frsinka 60 s) Standardinnstilling kkeres dersm ikkje kj.styringa er nytta Stpper stkkpumpa Pu ved mulig lekkasje Standardinnstilling (Frsinka 70 s) Standardinnstilling kkeres dersm ikkje kj.styringa er nytta Standardinnstilling Over ret.temp etter VP Over ret.temp etter VP Over ret.temp etter VP Standarinnstilling Oppvarmingstid /Alarmfrsinkelse Oppvarmingstid /Alarmfrsinkelse Oppvarmingstid /Alarmfrsinkelse Frsinkelse - hindrar unødige alarmer Hindrar at varmen i bygget vert fr låg NB: Passrd ved endring / Varsel ved verstyring Viser nummerering / type kjel El.Ut,_ viser m Kjel "El.utkpl" er utkpl. Ingen, El_Fast, El_utkpl, Olje, Gass, Fjernvarme Ingen, El_Fast, El_utkpl, Olje, Gass, Fjernvarme Ingen, El_Fast, El_utkpl, Olje, Gass, Fjernvarme Viser priritetsrekkefølge på kjelane

15 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi Merknad Navigeringsknapp nr Styring. Pri. Pri. Pri Priritets-Rekke. Pri Start/Stpp. Pri Start/Stpp. Pri Start/Stpp PID - Overrdna P - faktr 0. I - tid 0 Utgang Overstyring Reg.band Ønska verdi Overstyring Av,På Aktuell Pådrag KjelGr. - Styring KjelGruppe >i AutDrift: Av, På TidstyrtAv,_ UtkplingavTemp KjelGruppe- Kjel / Pu. Overstyring: Aut KjelGruppe-Ventil Overstyring: Aut Prsent v/man KjelGruppe-Ventil v/aut Startgrense Stppgrense PID Ventil Kjel/Pu v/aut Start: Ventil > Stpp: Ventil < avtemp,_ Ventil KjelGr. - Styring KjelGruppe >i AutDrift: Av,På TidstyrtAv,_ UtkplingavTemp KjelGruppe- Kjel / Pu. Overstyring: Aut KjelGruppe-Ventil Overstyring: Aut Prsent v/man KjelGruppe-Ventil v/aut Startgrense Stppgrense PID Ventil Kjel/Pu v/aut Start: Ventil > Stpp: Ventil < avtemp,_ Ventil KjelGr. - Styring KjelGruppe >i AutDrift: Av,På / Ingen, Kjel, Kjel, Kjel ("Av,Aut" viser status) Ingen, Kjel, Kjel, Kjel ("Av,Aut" viser status) Ingen, Kjel, Kjel, Kjel ("Av,Aut" viser status) Viser -vis frdeling på Reg.bandet i høve kjeler Viser Start g Stpp i høve Reg.band 0 Viser Start g Stpp i høve Reg.band 0 Viser Start g Stpp i høve Reg.band 0 Reguleringsbandet Viser pådraget på Reg.bandet 0-0 Overstyrer utgangen til ein ønska verdi T.d. ein fast verdi ved service Aktiverer den ønska verdien (Gjev alarmvarsel) Styring av kjel / Kj.pu, / Shunt varmepådrag Inf På - egg inn kjelgruppe i styringa Ved _ er kjelen avslått (T.d fr å redusere El.max) - Minimum heving etter VP Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Av_Fast, På_Fast Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Man, Av-Fast Ønska -pning på -veisventil Sh.v /Man Innjustering av Start/Stppgrense Viser Start i høve ant kjeler g Reg.band Viser Stpp i høve ant kjelar g Reg.band Viser aktuell pådrag på Reg.band 0-0 Viser ventilen sin pning: Start = 0, Stpp =0 Start/Stpp Kjel/Pu ved satt ventilpådrag. (Starter når ventilpådraget verstig ). (Stpper når ventilpådraget går under ) Ventil skal gå til 0 ved av temp. Viser aktuell pning Styring av kjel / Kj.pu, / Shunt varmepådrag Inf På - egg inn kjelgruppe i styringa Ved _ er kjelen avslått (T.d fr å redusere El.max) (Kplar ut varmeleveranse) Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Av_Fast, På_Fast Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Man, Av-Fast Ønska -pning på -veisventil Sh. Innjustering av Start/Stppgrense Viser Start i høve ant kjeler g Reg.band Viser Stpp i høve ant kjeler g Reg.band Viser aktuell pådrag på Reg.band 0-0 Viser ventilen sin åpning: Start = 0, Stpp =0 Start/Stpp Kjel/Pu ved satt ventilpådrag. (Starter når ventilpådraget verstig ). (Stpper når ventilpådraget går under ) Ventil skal gå til 0 ved av temp. Viser aktuell pning g retning Styring av kjel / Kj.pu, / Shunt varmepådrag Inf På - egg inn kjelgruppe i styringa

16 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi 7 Styring TidstyrtAv,_ UtkplingavTemp KjelGruppe- Kjel / Pu. Overstyring: Aut KjelGruppe-Ventil Overstyring: Aut Prsent v/man KjelGruppe-Ventil v/aut Startgrense Stppgrense PID Ventil Kjel/Pu v/aut Start: Ventil > Stpp: Ventil < avtemp,_ Ventil Merknad Navigeringsknapp nr Stkkpumpe Varme Stkkpumpe Varme Valg Aut StkkPu.Varme-Pådrag Driftsvalg: Aut Pådrag aut Pådrag i Man 0 PID-StkkpumpeVarme P - faktr 0 I - tid s Utgang Fast-Temp (eginella) Fast StkkTemp Overstyring: Av,På 6 Fast verdi Aktuell temp Energilgging VarmepumpeDekning VarmepumpeDekning Aktuell_mp Døgn Veke Energi Ttalt Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Energi Kjel Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Energi Kjel Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Energi Kjel Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Målefaktr Kjel Kjel Kjel 6 / Ved _ er kjelen avslått (T.d fr å redusere El.max) (Kplar ut varmeleveranse) Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Av_Fast, På_Fast Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Man, Av-Fast Ønska -pning på -veisventil Sh. Innjustering av Start/Stppgrense Viser Start i høve ant kjeler g Reg.band Viser Stpp i høve ant kjeler g Reg.band Viser aktuell pådrag på Reg.band 0-0 Viser ventilen sin åpning: Start = 0, Stpp =0 Start/Stpp Kjel/Pu ved satt ventilpådrag. (Starter når ventilpådraget verstig ). (Stpper når ventilpådraget går under ) Ventil skal gå til 0 ved av temp. Viser aktuell pning g retning Styring av StkkPumpe Varme Aut, Av_Fast, På_Fast Aut, Man, Av (Alarmvarsel) Inf Innjuster ønska verdi Viser aktuell utgang (aut g Man) T.d. Høg temp fr utbrenning av leginella (Alarmvarsel Viser kr mykje VP dekker av varmetrngen Multiplexing, - ppdatering pr minutt Frutset energimåling på alle kjeler Frutset energimåling Frutset energimåling Frutset energimåling Døme: El.måling =, Olje = 8,/liter Kwh pr.puls Kwh pr.puls Kwh pr.puls

17 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr 9 Driftstider Driftstid - Kjel 0 Driftstid - Kjel 6 7 Driftstid - Kjel Driftstid - HøgTempVP 6 Teknisk Tidstyring Sikkerheit 7 7 Systeminnst Vlt TidstyrKjel TidstyrKjel TidstyrKjel gg på gg av Endre passrd Klkke-Dat Innst. PORTKONFIGURASJ MODBUS DISPAY Prsessr Aut, Av_Fast, På_Fast (Alarmvarsel) Viser m releet er trukket Trekker dersm kjelane er i ferd med å legge inn Viser aktuelt pådrag på kjelstyringa Overføring av VarmeSettpkt til VP Rekkekl. X-, Utekmp. SP i kjelstyringa Tilpassing til VP Temp 0-0 knvertert til 0- V Releet trekker dersm det er meldt nkn feil FellesFeilRele Status Valg,_ Aut Jggefunksj. pr veke Tid TestStart TestDrift Vekeplan TidstyrKjel TidstyrKjel TidstyrKjel s (Gangtid) Av, Puls Ved puls vil pumpene starte g gå innstilt tid Av, På Viser status Driftsparameter sm har tidstyring(passrd) Aut,On,Off StartStpPlan 0(Man-Fre), ør-søn ), Ferie Aut,On,Off StartStpPlan 0(Man-Fre), ør-søn ), Ferie Aut,On,Off StartStpPlan 0(Man-Fre), ør-søn ), Ferie (Passrd) Jggefunksjn 6 Måler tida HøgTemp er aktiv Kplar inn HøgTempMdus i VP FellesFeilRele 8 79 Aut,_ TempSP til VP Aktuelt SP Krr. (Max -+) Utgang 0-V 7 HøgTempVP - rele Overstyring: HøgTempVP v/aut Aktiv Start: PIDkj > Utgang PIDkj Driftstid - HøgTempVP VarmeSP til VP 7 Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt t t t t t t t t t t t t HøgTempVP-Rele 7 67 Driftstid - Kjel Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt Driftstid - Kjel Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt Driftstid - Kjel Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt Merknad Navigeringsknapp Måler tida kjelane er innkpla (Frsinket) Viser m releet er trukket Aut, Av_Fast, På_Fast (Alarmvarsel) Starter aktive pumper mandag 00:00 pr veke Bør berre gjerast i heilt spesielle høve (Passrd) Fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling Nyttes ved prgramppdatering(passrd) Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Påminning Ut-InnVerdiar Energi Inn Energi Ut Driftsdata-Mdul Driftsdata-Kmp. Temp.Kurver (SjåSP) 7 /

18 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT The fllwing mdbus functins are supprted: Read cil status Read input status Read hlding registers Read input registers Frce single cil 6 Preset single hlding register Frce multible cils 6 Preset mulitple registers 0. N decding r manufacturer specific frmat. One index variable t SB f ne register. Tw index variables t SB and MSB f ne register. Integer variable t ne register. N scaling. Real variable t ne register. Scale and ffset used. 6. Real variable t tw registers (IEEE) 7. Real value frm a BitPac t ne register. Scale and ffset used 8. Index value frm a BitPac t ne register. N scaling Scale Mdbus pererer med heltall, derfr er en del variabler multiplisert pp med scale. Dette må divideres tilbake ved lesing. Mdbus nyttast til utveksling av data mellm kjelstyringa g event. Sentral Driftsvervaking(SD-anlegg) på anlegget Mdbus - variable Funksjn Innganger - Digitale Energireg. Ttalt Energireg. Ttalt Energireg. Ttalt Elverk Utkpling Innganger - Analge Temp. Kjel Temp. Kjel Temp. Kjel Temp. Ute Temp.Varme Tur Temp.VarmeEtterVP Temp.Varme Retur Temp.Isvatn Inn TrykkVarmeTurStkk Trykk IsvatnUt TrykkVarmeReturStkk Trykk Isvatn Inn Utgangar - Digitale K, K (KjelGruppe) K, K (KjelGruppe) K, K6 (KjelGruppe) K7 (VarmeStkk - Pu) d (FellesFeil) d (HøgTemp-VP Utgangar - Analge KjelGr. - Varmepådrag KjelGr. - Varmepådrag KjelGr. - Varmepådrag VarmeStkkPu./F IsvatnPu-Frekvens Styring Varme VarmepumpeDekning KjelGr. KjelGr. KjelGr. Setpunkt (SP) Fyringskurve varme SP (Utekmpensert) Merk Prt Nr VariabelNamn (Tag) Mdbus RegMap (EXO) Scale Type /S Kj.EP Kj.EP Kj.EP DI DI DI DI T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T6 - Temp.følar PT00 T7 - Temp.følar PT00 T8 - Temp.følar PT00 P- Trykktransmitter P- Trykktransmitter P- Trykktransmitter P- Trykktransmitter AI AI AI AI UI Temp_Kjel AI Temp_Kjel AI Temp_Kjel AI TempUte_AI TempVarme_Ut TempEtterVP TempVarme_Inn TempIsvatn_Inn TrykkVarme_Ut TrykkIsvatn_Ut TrykkVarme_Inn TrykkIsvatn_Inn Kjel, KjelPu. Kjel, KjelPu. Kjel, KjelPu. StkkPu Rele Rele DO DO DO DO DO DO7 7 Kjel_KjelPu DO Kjel_KjelPu DO Kjel_KjelPu DO StkkPu_DO FellesFeil_Rele_DO H_TempVP_DO Sh. (0-V) Sh. (0-V) Sh. (0-V) S (0-V) S (0-V) AO AO AO AO AO Padrag_Reg_Ventil AO Padrag_Reg_Ventil AO Padrag_Reg_Ventil AO Padrag_StkkPu_AO Padrag_IsvassPu_AO Aktuell Døgn Veke På/Av Tidstyrt - Av På/Av Tidstyrt - Av På/Av Tidstyrt - Av /0 0/ /0 0/ /0 0/ VP_Dekning Average_VP_Dekning_Dag Average_VP_Dekning_Veke AvPaKjel TimeGrpTidstyrKjel AvPaKjel TimeGrpTidstyrKjel AvPaKjel TimeGrpTidstyrKjel S S S nurve_output nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x Ut.E UI UI UI (Kurveverdier 8 stk) Utetemp - 0 Utetemp - Utetemp - Utetemp - 0 Utetemp - 00 Utetemp + 0 EnergipulsKjel_DIunt EnergipulsKjel_DIunt EnergipulsKjel_DIunt Elverk_Utkpl_DI8 8 /

19 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Mdbus - variable Funksjn Merk Prt Nr VariabelNamn (Tag) Aktuell verdi Temp Drivetrykk_Varme SP (Utekmpensert) Utetemp + Utetemp + Gjev standardverdi 6 Gjev standardverdi 6 Gjev standardverdi 60 Gjev standardverdi 8 Gjev standardverdi 6 Gjev standardverdi Gjev standardverdi 0 Gjev standardverdi 0 TurStkk Varme (Kurveverdier 8 stk) Utetemp - 0 Utetemp - Utetemp - Utetemp - 0 Utetemp - 00 Utetemp + 0 Utetemp + Utetemp + Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Aktuell verdi DiffTrykk Alarmer Stkk Varme FellesFeil KjelGr. FellesFeil KjelGr. FellesFeil KjelGr. FellesFeil StkkPu av Temp Varmestkk Høg Temp Varmestkk avt Trykk Varmestkk Høgt Trykk Varmestkk avt Trykk IsvassStkk Høgt Trykk IsvassStkk avt drivetrykk VarmeStkk Høgt drivetrykk VarmeStkk avt drivetrykk IsvassStkk Høgt drivetrykk IsvassStkk av temp. Kjel av temp. Kjel av temp. Kjel Varsel Overstyring (dvs ikkje aut-drift) Overstyring KjelGr. Overstyring KjelGr. Overstyring KjelGr. Overstyring Reg.band Overstyring StkkPu Overstyring IsvassPu Overstyring Høgtemp VP Overstyring Feilrele Mdbus RegMap (EXO) Scale Type /S nurve_x7 nurve_x8 nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y6 nurve_y7 nurve_y8 TempVarme_Ut nurve_output nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x6 nurve_x7 nurve_x8 nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y6 nurve_y7 nurve_y8 DiffTrykk_VarmeStkk AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt6 AlaPt7 AlaPt8 AlaPt9 AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt6 AlaPt AlaPt8 AlaPt9 AlaPt0 AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt NB: Fr å kmmunisere med prts mdul med mdbus lastet, må en gå inn i menyen MODBUS g sette "Kmm. Prt " til EXOline. Etter endringer i mdbus- parametere-> Sett "Kmm. Prt " til EXOline g så tilbake til Mdbus 9 /

20 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DRIFTSOPPYSNINGAR GENERE OVERVÅKING: EXOcntrllar() Sjå displayvisning fr fullt versyn. Dette er hjernen fr kjelstyringa sm måler g styrer alle funksjnar, varsel g alarmar. - Førekpla finsikring A (7) Fellesfeil (Alarm-melding i EXO-ntrller) FellesFeil KjelGr. Omfattar Kjel, Pu, Sikr.F FellesFeil KjelGr. Omfattar Kjel, Pu, Sikr.F FellesFeil KjelGr. Omfattar Kjel, Pu, Sikr.F FellesFeil_StkkPu(Pu, Sikr.F6) Med melding m fellesfeil må ein freiste å lkalisere feilen systematisk trinn fr trinn: - Sjekk at sikringa sm mfatter fellesfeilen ligg inne. - Mål m det er brt i feilmeldingskntakta i pumpa. (Open kntakt ved feil) - Er det feil på kjelen? (dersm feilrele på kjelen er mntert / eller feilutgang). - NB: Ein får feilmelding berre dersm kjelgruppa er aktiv (påslått i kjelstyringa). Til hjelp i feilsøkinga kan ein kple frå ledningskntakta til utstyret g nytte ein strappa hkntakt sm uttesting. Spesifikk feilmelding (Alarm-melding i EXO-ntrller) Alle andre feilmeldingar viser til aktuell feil direkte. Varsel (Alarm-melding i EXO-ntrller) Ved t.d service.l vil det vere trng fr å verstyre / manuelt styre ulike funksjnar. Så lenge desse er verstyrt vil det framkme eit varsel i alarmmeldingane m verstyring. Feilsøking på utstyr Sirk.pumper Dersm ei sirkpu. ikkje er i bruk ver tid, vil sirk.pumper kunne "sette" seg. NB: Alle pumper sm er tilkpla g ikkje har feil, vil verte "jgga" kvar mandag kl 00:00 Ved å betjene kntaktren manuelt g samtidig lytte på pumpa, vil ein kunne avdekke m den er låst eller går. I tilfelle låsing, kan eit kakk med ein hammar løyse den (event. bruk tilgang gjennm lufteskruen fr å løyse den). Feil: Dersm det er feil på ei sirk.pumpe vil dette bli varsla i frm av ein fellesfeil fr gruppa. Fellesfeilen vert utløyst ved at feilutgangen på pumpa går til pen stilling. (SSM) NB: Også feilspenning, låsing mm vil generere feilmelding. Mtren må skiftast dersm feilen er varig: Steng ventilane frran g bak pumpa. Skru av mtrdelen g erstatt den med ein ny (Ein bør ha reservemtr liggande). NB: Sjekk først at pumpa får spenning 0V g hm viklingane. Kjeler Feilmelding i høve kjelar kan variere mykje, g er kanskje ikkje tilgjengeleg i det heile. Felles er gjerne at kjelane har internautmatikk g eit innebygd varsel. I desse tilfella må feilinngangen fr kjelen "strappes" i kjelkntrllaren. (utkples) Overvåkinga av anlegget vil då berre fregå med temp.vervaking på stkksystemet. -Veis ventilar (Sh) Ventilane kan settast i "manuell" på kvar enkel ventil, men dette er ikkje å anbefale då dette ikkje gjev varsel. Nytt funksjnen i kjelstyringa (EXO) slik at ein får varsel. 0 /

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS TIL VARMEPUMPA DMM1000GT MODERNE VARME A/S. PureHeat - Varmepumpe. Betjening

DRIFTSINSTRUKS TIL VARMEPUMPA DMM1000GT MODERNE VARME A/S. PureHeat - Varmepumpe. Betjening Anlegg: DRIFTSINSTRUKS TIL VARMEPUMPA DMM1000GT MODERNE VARME A/S Modul nr: PureHeat Varmepumpe Betjening Sparer inntil 150 000 kwh 40 tonn CO 2 1 tonn No x pr år INNHALD Prinsipp Kabinett Ekstern kommunikasjon

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Men, det må vel være en grunn til at sikringen går i stykker så jeg må be dere om å sjekke Amp uansett! Skal dere til bygget i morgen da??

Men, det må vel være en grunn til at sikringen går i stykker så jeg må be dere om å sjekke Amp uansett! Skal dere til bygget i morgen da?? Side 1 av 6 Ok, det var synd,,,,. Men, det må vel være en grunn til at sikringen går i stykker så jeg må be dere om å sjekke Amp uansett! Skal dere til bygget i morgen da?? Stene hos Bartnes - kan du være

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Magne Hjelle dagleg leiar. Fjordvarme. på Nordfjordeid. Fjordvarme AS. Oppvarming og kjøling med fjordvarme

Magne Hjelle dagleg leiar. Fjordvarme. på Nordfjordeid. Fjordvarme AS. Oppvarming og kjøling med fjordvarme Fjordvarme Oppvarming og kjøling med fjordvarme på Nordfjordeid Fjordvarme AS Magne Hjelle dagleg leiar 29. okt 2008 Innhald Presentasjon av fjordvarmekonseptet Teknologi Om Fjordvarmeprosjektet Konkret

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Innhald 1 Fylkeskommuna sine behov i samband med dette kjøpet... 2. 2 Vidare plan... 2. 3 Avtalevilkår... 2

Innhald 1 Fylkeskommuna sine behov i samband med dette kjøpet... 2. 2 Vidare plan... 2. 3 Avtalevilkår... 2 Side 1 av 10 Bygge- og eigedomstenesta Sakshandsamar: Magne Westvik E-post: Magne.Westvik@sfj.no Tlf.: 40203733 Vår ref. Sak nr.: 15/6436-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 29721/15 Dykkar

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta?

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Magne Hjelle, dagleg leiar Kraft i vest, Sandane, 26.september, 2013 Kva er fjordvarme? Termisk energi frå sjø- ferskvatn Kan utnyttast lokalt til oppvarming

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Dat: Møterm 228-2. etg, Rådhuset,..25 Kl.4: Dei sm er inhabile i ei sak vert bedne m å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning...

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning... BE 30.1.07 NYE ENERGIKRAV Frslag til krrespnderende tekst i REN veiledning.... 8-2. Energikrav Bygningsmassen står fr stre deler av den samlede energibruken i landet. Hensyn til frsyningssikkerhet, miljøet

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Tekniske data Reguleringsventil CA-

Tekniske data Reguleringsventil CA- Tekniske data Regulerings CA- COVA AS, Røysland industrifelt, 4387 Bjerkreim, Norge - Telefon: +47 51 45 02 00 - www.cova.no COVA Regulerings CA- Ny teknologi som gir mange fordeler Det perfekte valg for

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Løsningsforslag øving 5, ST1301

Løsningsforslag øving 5, ST1301 Løsningsfrslag øving 5, ST1301 ppgave 1 Newtn's metde Prgrammer en funksjn sm nner løsningen på ligningen e x 5 + x = 0; (1) ved hjelp av Newtn's metde g sm returner løsningen sm funksjnsverdi Stpp iterasjnene

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst.

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamen Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamensdato: 8. juni 2006 Studieretning: Elektrofag Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven

Detaljer

Drammen Kommune SIGNALLISTE. Se siste side. 1 2013-08-14 Typisk Typisk-01 1 av 9

Drammen Kommune SIGNALLISTE. Se siste side. 1 2013-08-14 Typisk Typisk-01 1 av 9 Merknader: NB! VIKTIG INFORMASJON Utskrift: 6. august 203, kl. 2:4 isjon: isjonstekst: Godkj.:. Dato: Sign.: Kontr.: pumpestasjon avløp 203-08-4 PH PH PH Signallisten gir signalomfanget for en typisk pumpestasjon

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149 Addisjon og subtraksjon Oppstilling Ved addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal skal einarar stå under einarar, tiarar under tiarar osb. Addisjon utan mentetal Addisjon med mentetal 1 212 357 + 32 +

Detaljer

Revidert 25.05.07 Side 1 av 10

Revidert 25.05.07 Side 1 av 10 Produkt manual Midg-it Revidert 25.05.07 Side 1 av 10 Innhaldsliste: 1 Sikkerheit 2 Operasjonsinstruks 3 Plassering 4 Feilsøking 5 Reingjering 6 Vinterlagring Revidert 25.05.07 Side 2 av 10 1. Sikkerheit

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Siv. Ing. Tobias Dahle I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Skal seie litt om Definisjon og lovgrunnlag i høve til tilbakeslagssikring av drikkevassleidningar NS EN 1717 og VA miljøblad 61 Type

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA

FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA Dokument type Funksjonsbeskrivelse Dato 23.01.2015 FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA FUNKSJONSBESKRIVELSE Revisjon Dato 23.01.2015 Utført av Kurt Haugland Kontrollert av Eirik Birkeland Godkjent av

Detaljer

Forenkla energiplan. for. Narvikfjellet

Forenkla energiplan. for. Narvikfjellet Forenkla energiplan for Narvikfjellet Till: DBC AS Dato: 160314 Emne: Energibehov 1 Utbyggings- og - energioversikt: Det er teke utgangspunkt i mottatt arealoversikt og forventa utbyggingstakt i slutten

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer