KJELSTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM1000GT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJELSTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM1000GT"

Transkript

1 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Kmplett knsept - frnybarløysing Kj.s StkkPu. KjelGr. KjelGr. KjelGr. Anlegg: Dat: MODERNE VARME AS, 6770 Nrdfjrdeid Merk: Det er ikkje tillatt å utlevere / kpiere dette matrialet til uvedkmmande Tlf

2 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Kj.s STYRESKAP Funksjn- g kmpnentversyn Tilkpl. Rekkeklemmer:.Inngangar, 8.Utgangar, 9.Tilkpl. 0V Hvudstraum tilkpling VarmeStkk Pu HøgTemp Rele St.st sikring. KjelGr. 9 Feilrele EXO Reg. KjelGr.. KjelGr. MODERNE VARME AS, 6770 Nrdfjrdeid Tlf

3 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT KOMPONENTAR I STYRESKAP Kj.s Rekkeklemmelist Miniklemme WKM, Inngangar - gruppert etter funksjn El.Teikning/Merking X Hvudbrytar EFA Mdulbrytar 6A NO - ASTS60.Mdul, plt. Hjelpekntakt f/jrdfeilautmater Eatn ZP-IHK Varsel ved utkpla sikring Hj.F, Hj.F, HJ.F, Hj.F6 Jrdfeilautmater Eatn A P/ -Plt F, F, F, F6 Kntaktrer K, K, K, K, K, K6, K7 Eatn Inst.rele A-0A Med testknapp 6 Rele fr multiplexing følarare.gavazzi ZMINA / RMIAVA/ p m/gullkntakter / Raud driftsdide d 7 Finsikring (fr EXO-ntrller V) Sikr.klemme WK /THSI.U-VO Glassikring mm/a F 8 Rekkeklemmelist Klemme WKM,/U-VO Utgangar lavvlt X 9 Rekkeklemmelist Etasjeklemme WK /D EU-VO Utganger 0 V X Feilrele g HøgTemp.rele Omrn V P - GR--SIN A Med raud dide d, d Styrestraumsikring 0 V M.Winje MT 6A P KA p-mdul 6 Amp F Traf 0/V Nratel RDS0--MP Mdulær 0VA TR EXO EXO-ntrllar Regin EXOcmpakt 8D- Styreprgram / ukargrensesnitt (Sjå DISPAY EXOcntrllar) Samsvarserklæring: Tavle - Kj.s Vi erklærer at tavla ppfyller gjeldande krav i: Freskrift fr eletrisk utstyr (FEU) Teknisk dkumentasjn sm viser at utstyret er i samsvar med FEU kan framskaffast på førespørsel. Følgande derektiv gjeld fr tavla: DV - avspenningsderektivet, FE, FEU Følgende nrmer ligg til grunn: NEK9-:0, NEK00 0 MODERNE VARME AS, 6770 Nrdfjrdeid. Dagleg leiar: Bernt Festøy /

4 Knsept: Varmeanlegg / Varmepumpe DMM00GT Utstyr Pumper Pu - Wil Strats xx/y-y Pu - Wil Strats xx/y-y Pu - Wil Strats xx/y-y Pu - Wil Strats xx/y-y Pu 6 - Wil Strats 6/- Pu 7 - Wil Strats 6/- Pu 8 - Wil Strats 6/- ønnar: x stk a x m ønnar: x stk a x m VarmeStkk ønnar: x stk a x m R VarmeStkk - Prinsipp Kurs (Osv) T T DN6 Pu 8 F Pu 7 F Pu 6 N Varm side F P T8 Kald side Kald side Varm side Kurs - UnderGr-Kurs Kurs - VV.V-Kurs P Varm side Kald side Utefølar Shunter: Sh. - Belim R9+ HR-SR Sh. - Belim R9+ HR-SR Sh. - Belim R9+ HR-SR Utstyr: 90.- (Slamutskiller Spirvent DNxx) 9. - Micrb.slamutskillar Spirvent DNxx Spjeldventiler type UG NRF 8xx DMMVP DMMVP (6) x kw (6) x kw DMM-VP Styring: Sjå "varmeutstyr" Feil (6) x kw H.Temp. Kurs - Vent.Kurs(er) Kurs - RadiatrKurs(er) T.Kurve 0 - v Strupeventil Temp. / Trykk: Tx - Tempfølar pt00 - /" mme Px - Trykktransmittar - /" mme - SkiveTermmeter /" mme Anna: ønnar: - Spesialutføring Tri-blkk Tri-blkk Rør: DN xxx Alle kursane skal vere mengdregulert til minimum DT Innreg.vent. pne, Bypass stengt (Max stk VP pr rekke v/endetilkpl g 6 stk ved midttilkpling) T P T7 T6 T P Styring Stkk: Rør: DN xxx Tilb.slagsventil Rør: DN T Vannbehandling Pu (x) F Rør: DN xxx Utekmpensert: - Turtemperatur - Drivetrykk Overvåking: - Alarmer / GSM - Km: Mdbus / Exline - Summer / yssignal 9. Kabling DN Sh. DN Sh. T DN T Kjelkntrllar Pu - kjelar Sh. T P Ek Eksp. xxx l Pu KJE type kw KjelGruppe Ek Pu KJE type kw Ek KJE type kw KjelGruppe Fri priritet SD-kntrllar Utekmp. temp Overvåking Energireg. Veggskap : H = 60 B = 0 Utefølar T T.Kurve 0 - V H.Temp VP Alarm GSM Mdbus Exline Kjelar: Ein kan fritt nytte alle typar kjelar, gamle sm nye, g med ulike typar ppvarming. Felles Temp.kurve: Utekmpensert temp.- kurve nyttast felles fr kjelstyring g VP ved ønskje. Overførast frå kjelkntrllar til VP ved 0 - V KjelGruppe Mntert (x): / ENØK-RÅDGJEVAR BERNT FESTØY Tlf /

5 Knsept: Varmeanlegg / Varmepumpe DMM00GT Varmt tappevatn Sirk Pu. VV VV-Sirk (x) VV ande? Målar? N N KV (x) GratisEnergi-VP VV-Vekslar Osv Utspyling T VV VP VP Varmekurs nr VV-V R Akku. Frvarming 00 l Varmevekslare Varmt tappevatn 0 kw x stk Svært plass-sparande g leginellasikkert Mål veggskap: 0 x 0 cm Mntert(x): (x) (x) / ENØK-RÅDGJEVAR BERNT FESTØY Tlf /

6 ISVATN VARMEPUMPEDRIFT DMM00GT ønnladar(bof) Ute I bygget Varmeanlegg + VP - Kjøling vent. + VP + VP Vekslar - Teknisk rm - Pu Rmkjøling Utstyrskjøling PRINSIPP KAD SIDE - ISVATN - ENERGIOPPTAK / KJØING - Varmepumpe - energipptak - Energibrønner - (eller alternativ) - ønnlading (BOF ved lav brønntemp.) - Frsert kjøling - høgtemperatur brønn - Frikjøling - gratis kjøling - Ventilasjnsanlegg - kjøling - Rmkjøling - Fancil - Utstyrskjøling - døme data.l I grunnen ønn: Frsert kjøling - Ved str kjøletrng, dvs utver frikjølingskapasiteten - Effektiv utnytting av VP - a 0 kw pr brønn - Alt. Tørrkjøle - Alt. Trmmelkllektr Høgtemp.brønn Energibrønnar / Frikjøling - Spesialcllektr m/innsats: - Funksjnsutnytting - Temperatureffektiv - Energieffektiv - Breplan i viftefrm: - Gd arealutnytting - Kstnadseffektiv - T brønnar pr VP (G) - Andre alternativ 6 / Temp Energibrønn Energibrønn Energibrønn n

7 VARMEUTSTYR / MERKING TIPASSA VARMEPUMPEDRIFT DMM00GT Høgtemperert varmeanlegg - Den smarte løysinga Varmepumpa DMM00GT er utekmpensert med pp til 7 utgåande turtemperatur -Kan utan prblem nytte 80/60 anlegg ved spissing frå kjeler. Sjå kjelstyring -Generelt vert varmepumper meir effektiv til større skilnad det er mellm tur g returtemperatur -Ved nye anlegg bør ein dimensjnere anlegget til minimum 0 delta T -Høg-temperatur varmepumpe gjev lågare kstnader på varmeanlegget, ned mt 0 -Gjeld alt varmeavgjevande utstyr sm radiatrar, batteri.l, g rørpplegget -Radiatrar bør vere så høge sm mulig, dette gjev betre delta-t på anlegget med betre VP-drift -Generelt får ein betre temperaturfrskjell ved å nytte -veis ventiler i staden fr shuntgrupper -Termstater basert på kapilær-termstatar er ei svært gd løysing i høve pris g funksjn Ventilasjns-batteri Vifteknvektr Vifteknvektr Kapilær Rmtermstat - veis ventil - veis ventil SD-styring Radiatreffekt DT: Rad. 80/60 = 0 Rad. 7/60 = 9 Rad. 7/ = 87 Rad. 70/ = 8 - veis ventil Rmtermstat Radiatreffekt DT: Rad. 70/0 = 7 Rad. 6/0 = 69 Rad. 6/ = 6 Rad. 60/ = 8 Radiatreffekt DT: Rad. 60/0 = Rad. /0 = 7 Rad. / = Rad. 0/ = 6 Kapilær Rmtermstat SD Termstathvud Rørdim dt = x dt0 H 60 Radiarrventil m/frinnstilling Siker styring- gdt inneklima Termstat m/temp.låsing Radiarrventil m/frinnstilling På vanskelige plasser Rm-Termstat kapilær Radiarrventil m/frinnstilling Må vere mdulerande SD-Styring (Rmstyring) Høgtemperert Termstatisk returventil Glvvarme/Takvarme kan vere ei gd løysing Termstatisk Returventil El.merking / Prinsipp Kntakt Kabelnr Kabelnr Kj.s Skap Fleksibelt: Pluggbart system: Kabelnr Utstyr Skap - Utstyr - kabelnr Pu KJ.s - Pu - (Kabellengd ca cm) Rørmerking / Prinsipp ISVATN ISVATN RETURSTOKK Til ønner Frå ønner VARME TURSTOKK VARME VARMEPUMPER RETUR VARME Etter varmepumpe TI KJE Tur Varme Frå varmepumpe FRÅ KJE KjelGr. Retur Varme Til varmepumpe TI KJE FRÅ KJE KjelGr.() 7 /

8 FYRANEGG TIPASSA VARMEPUMPA DMM00GT Styring av varmepådrag fr inntil stk kjelar - Valfri energitype, størrelse g priritet - TrykkStyring av stkkpumpe - varm side Tilkpla utstyr(x) / Strappa(S) Kabel: x 0, q EnergiPulsar Kjel Kj.EP Kjel Kj.EP EXO FellesFeil KjelGr. Kjel Pu. Kj.FF Pu.FF Kjel Kj.EP FellesFeil KjelGr. Kjel Pu. Kj.FF Pu.FF FellesFeil KjelGr. Kjel Pu. Kj.FF Pu.FF FellesFeil Stkk.pu Pu.FF Utkpl ElverkUt.El Temperatur Kjelar Kjel Kjel Kjel Master Skjerma Knt: R.Kl: X Isvatn Inn 0 T T T T T6 T7 T8 P P P P Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Temp følar Trykk følar Trykk følar Trykk følar Trykk følar HJ.F B d. 0 Rø 7 N 7 DI 7 DI 7 DI 7 DI 76 DI 77 DI6 78 DI7 0 DI8 Ag AI AI Ag AI AI 0 Ag UI UI.. d Rø 6 d 00 Ohm Ag Rø 00 Ohm A Rø 0 d Skj. j 0 Isvatn Inn T. Trykk Stkker Isvatn Varme Ut R.Stk Varme T.Stkk Temp følar HJ.F. HJ.F. 9 HJ.F Skjerma Temperaturar Stkker EtterVP Varme Ret Ret Varme Tur Skj. j K.nr: Temp. Ute UI UI Kjel-kntrllar EXO 8D- G G0 J + G (0V) DO AO 9 (G0) 0 - V DO AO 9 (G0) DO AO 0 - V 9 (G0) DO AO 0 - V (G0) AO V 0 - V DO DO6 DO7 6 7 (G0) (G0) (G0) A d A d A d A A A Fellesfeil Multiplexing VA Rekkekl.list X- Kabel nr: d F A. VA Kabel: () x 0, q: V Gr.j. Sv VA V Gr.j. Sv VA 8 0-V Gr.j. Sv 0-V 9 0-V Kntakter: Alarm Kj.styr VA A/D Rø Z GSM Alarm-meldingar A TR 0 VA. side / k 6 m Z VP- Z Z Z.N A A k A Sh. Reg. ventil -veis ventil kjel V- (0-V) 6.N Rø A k A Tilkpla utstyr (x): k A Rø Sh. Reg. ventil -veis ventil kjel V- (0-V) A k A A k6 A Sh. Reg. ventil -veis ventil kjel V- (0-V) 8.j. T/G0 A k7 A 9.j Y/IN Pu.S Varme StkkPu. Pådrag 0 - V. - + S Temp.kurve Utgang 0 - V KjelGruppe Alarm VP A 7.N Kjel (Side /) KjelPu. (Side /) Sh. - Varmepådrag KjelGruppe Kjel (Side /8) KjelPu. (Side /) KjelGruppe Sh. - Varmepådrag Kjel KjelPu. (Side /) (Side /) Sh. - Varmepådrag VarmeStkk - Pu. StkkPu. (Side /7) F - Pådrag Ekst.T-kurve Til VP - T. Endra:.0. 8 / H.Temp-VP Side

9 FYRANEGG TIPASSA VARMEPUMPA DMM00GT Styring av varmepådrag fr inntil stk kjelar - Valfri energitype, størrelse g priritet - TrykkStyring av stkkpumpe - varm side Frrankpla sikr A j Kjel-Styring Mini-Rekkekl. X- 6 stk Mini- Kl - 6/7-/-/-/-8/9-0/-8/9-6 ( / = Skilleplate ) F H.. Sv. -mdul Sv H.VP Stkk pu Hj F6 F6 A + JF -mdul K7 d F A X- Stk R.kl. -/-6/7-9/ - stk Kl stk Kl 9-9 d X- 9 stk 8Dubble Rekkekl. 6A. Side / F F Hj F JF A Dubb.kl X- F 6 7 Kabel: x 0,q Kabel: x 0,7+j Kabel nr: 0 F6 8 9 A G/Gr 60 cm G/Gr d Traf SD-cntrllar Feil Traf 0 VA ntrllar d d j 6A mdul St.st. F K7 j Hj F6 k6 JF K j K Hj F A K JF K Hj F A K JF j G/Gr G/Gr KjelGruppe Kntakter: 0.N..N Mntert:. Aut / Man:..j.N G/Gr..N..j.N G/Gr..N..j 6.N G/Gr..j Hj F G/Gr F A + JF -md K k Kjel Gruppe Hj F F A + JF -md K K KjelGruppe Hj F F A + JF -md K K6 A M Kjel KjelPu. KjelGruppe Start kjel Intern aut. Sirk. pumpe Kjelpumpe Kjel KjelPu. KjelGruppe Start kjel Intern aut. Sirk. pumpe Kjelpumpe Kjel KjelPu. Stkk Pu. /F KjelGruppe Start kjel Intern aut. Stkk-Pu Sirk. pumpe Kjelpumpe Sirk. pumpe Varmestkk Tilkpla utstyr(x): FellesFeil Pt.fri kntakter.j. -VP HøgTemp - VP (v/kjelpådrag) GSM Alarm-Sendar 0 cm Endra:.0. 9 / Side

10 FYRANEGG INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Kabelplan 6 8 Utstyrsspesifikasjn (everes med kntakter) Kabling til spesifisert utstyr Ref. Kabel Kntakt / Farge Tegning Kryss av fr aktuelt utstyr sm skal kplast til / er utført: ist - Kl. Kabelmerking Merknad Akt Utf Side - Klnne Dim.- edefarge Type/Type - Kl. Betegn. Tilkpling Frå - Til - KabelNr Stkkpumpe X-, - 7 x0,7+j-,j, H/Han- N,j, Pu N,,j Kj.s - Pu.0V - 6 0V Pu Han/H- N, X- 9,0 - x0,-, Kj.s - Pu.FF - Feilm. Pu Pu.FF SSM Han/H- j, X-, - x0,-, T/G0,Y/IN Kj.s - S V Sh S 7 TurStkk - Følare X-, - X- 9,0-7 x0,-, x0,-, Han/H- N, Han/H- N, T P, Rø, Kj.s - T - 7 Kj.s - P - Temp Tur Trykk Tur 9 8 ReturStkk - Følare X-,6 - X-, - X-, - 9 x0,-, x0,-, x0,-, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, T7 T6 P,, Rø, Kj.s - T7-9 Kj.s - T6-8 Kj.s - P - Temp.Etter VP 0 Isvatn - Følare X- 7,8-6 X-, - 8 X-,6-0 x0,-, x0,-, x0,-, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, T8 P P, Rø, Rø, Kj.s - T8-0 Kj.s - P - Kj.s - P - Temp. Inn Trykk Ut Trykk Inn Felles X- 9,0 X- 7,8 X-,6 X-, X-, EXO A,B,N x0,-, x0,-, Han- j, (Frgr.) x0,-, Han/H- N, x0,-, x0,-, Han/H- j, Skjerma x 0,+j T (d) (d) Ut.El S, j, Kj.s - T - 6 Kj.s - H.Temp. - 8 Kj.s - F.Feil - 7 Kj.s - Ut.El - Kj.s - S -9 Kj.s - EXO. Master Temp Ute VP-Gr.(K) Feil til SD Utkpl. Kjel 6 0 Kjelgruppe X-, - X- 9, -9 X-,, -9 X-, - 8 X-, - X- 7,8-8 X-, - x0,7+j-,j, x0,-, x0,-,gr, x0,-, x0,-, x0,-, x0,-, H/Han- N,j, Han/H- N, Han/H- N,j, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Pu Pu.FF Sh T Kjel Kj.FF Kj.EP Kjelgruppe X- 7,8 - X-, - X-,,6 - X-,6-9 X-,6-8 X-, - X-, -6 x0,7+j-,j, x0,-, x0,-,gr, x0,-, x0,-, x0,-, x0,-, H/Han- N,j, Han/H- N, Han/H- N,j, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Pu Pu.FF Sh T Kjel Kj.FF Kj.EP 7 9 Kjelgruppe X-, - X- 7,8 - X- 7,8,9-0 X- 7,8-0 X- 9, - X-,6 - X-,6-7 x0,7+j-,j, x0,-, x0,-,gr, x0,-, x0,-, x0,-, x0,-, H/Han- N,j, Han/H- N, Han/H- N,j, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Han/H- N, Pu Pu.FF Sh T Kjel Kj.FF Kj.EP Ref. Kj.s-Skap Tegning Kabel- Rekkekl. Nr VP-Mdular / Tilførsler / Styringer / Utstyr d.a,b Frdelingsskap F.VPx,x x0,q Han- N, x0,q Han- N,j, Kl,, Frdelingsskap F.VPx,x x0,q Han- N,j, Kl, Frdelingsskap F.VPx,x VP.Gruppe x0,q Han- j, Frgr. VP.Gruppe Busskabel Han- N,j, Frgr. Tavle i bygget (/) x,q+j H.ytar Tavle i bygget (/6D) / (/0D) 0V x6q+j, - 00V xq+j 0V x6q+j, - 00V x,q+j Vern x Frdelingsskap F.VPx,x H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, H/Han- N,j, x0,7q+j Kurs Frdelingsskap F.VP, / N,,j SSM,,, Aut/Man.br N,,j SSM,,, Aut/Man.br N,,j SSM,,, Aut/Man.br Driftsignal (K) Feilsignal (K) Feilsign. Til SD Temp. (Kb) Buss (K) Tilførsel Kj.s Tilførsel F.VPx-x H.Kabel til VP Pu.6 Isvatn Pu.VV Pu.VV-Akku Energi VV-Akku Temp Ret. Trykk Ret T-Kurve.Til VP Buss Kj.s - Pu.0V - Kj.s - Pu.FF - 6 Kj.s - Sh - Kj.s - T - Kj.s - Kj.På/Av - 0 Kj.s - Kj.FF - Kj.s - Kj.EP - 0V Pu Feilm.Pu 0-V Sh Temp Kj På/Av Kj Feilm. Kj EnergiP.Kj Kj.s - Pu.0V - Kj.s - Pu.FF - 8 Kj.s - Sh - 6 Kj.s - T - Kj.s - Kj.På/Av - Kj.s - Kj.FF - 7 Kj.s - Kj.EP - 0V Pu Feilm.Pu 0-V Sh Temp Kj På/Av Kj Feilm. Kj EnergiP.Kj Kj.s - Pu.0V - Kj.s - Pu.FF - Kj.s - Sh - 7 Kj.s - T - Kj.s - Kj.På/Av - Kj.s - Kj.FF - 9 Kj.s - Kj.EP - 0V Pu Feilm.Pu 0-V Sh Temp Kj På/Av Kj Feilm. Kj EnergiP.Kj VPx,k - F.VPx,x dx Drift til F.VPx VPx,k - F.VPx,x(,,) Feil til F.VPx F.VPx,x(,) - FeilVP F.Feil til SD TmpUte - VP.Gr.Kb TmpUte VP-Gr EXO.Master - VP.Gr.K DataBuss Tavlek.x - Kj.s Tavlek.x - F.VPx,x VPx - F.VPx,x/Qx F.VP, - Pu.6 Isv F.VP, - Pu.VV.Sirk F.VP, - Pu.VV.Akk F.VP, - E.Akku 0V Kj.s 0 / 00V 0 / 00V 0V Pu6 0V PuVV 0V PuAkk 0V E.Målar

11 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi Merknad Navigeringsknapp nr Betjening av EXOcntrllar Sjå nedanståande parameter-versikt Knappar k 6 Raud knapp Gul knapp ank dide blinkar Viser bruken av beteningsknappane Navigering(piler) / Tilgang (k) Endring(piler) / Stadfesting(k) Viser aktuell alarmlgg Angreknapp - trykk event. fleire gnger Verdiar i displayet kan endrast: Viser når parameter i display kan endrast 7 Trykk OK - fr å kme inn i verdien 8 Trykk pil 9 Raud dide fast lys Trykk pil fr å endre siffer eller tekst Trykk OK - fr å stadfeste endringa Viser at feillggen inneheheld melding Trykk "Raud" knapp fr å vise alarm(ane) Dersm det er fleire, trykk pil fr å sjå fleire Trykk pil fr å gå attende til menyen Trykk OK fr å kvittere ein B-alarm + OK igjen åst alarm (Skal nrmalt ikkje nyttast) Alarmtekstar FellesFeil KjelGr. (Kj,Pu,Sikr.F) FellesFeil KjelGr. (Kj,Pu,Sikr.F) FellesFeil KjelGr. (Kj,Pu,Sikr.F) FellesFeil_StkkPu(Pu,Sikr.F6) av Temperatur Varmestkk Høg Temperatur Varmestkk avt Trykk Varmestkk Høgt Trykk Varmestkk avt Trykk IsvassStkk HøgtTrykk IsvassStkk avt drivetrykk VarmeStkk Høgt drivetrykk VarmeStkk avt drivetrykk Isvasstkk Høgt drivetrykk Isvasstkk av temp. Kjel av temp. Kjel av temp. Kjel Varsel: Overstyring KjelGruppe Varsel: Overstyring KjelGruppe Varsel: Overstyring KjelGruppe Varsel: Overstyring Reg.band Varsel: Overstyring Høgtemp VP. Varsel: Overstyring Feilrele -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng Raud dide blinkar Viser aktiv varsel / alarm 6 fr å markere siffer sm skal endrast /

12 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr Varsel: Overstyring +/-Kurve VarmeStkk Varsel: Overstyring eginella Utbrenning Varsel avttrykk: StppVarmeStkkPumpe Varsel StatusAlaPkt - Sjå StatusAlarmPunkt Varsel Batteriskifte. Batteriet svakt Obs. Enkelte alarmer kan vere frsenka pp til min Merknad Navigeringsknapp -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng -alarm, Autreset etter tilbakegng 9 0 Ekstern melding av feil - Fellesfeil(Rele d ) NB: Dette er linjenummer, sm ikkje viser igjen i displayet, men sm er nyttige når ein skal referere til eit menyval ved t.d service rettleiing.l Etterfølgjande sider viser display-innhldet i cntrllaren: Ein får her full versikt ver drifta av kjelsystemet g kan stille inn parameter sm gjev ptimal driftsøknmi fr alle typar driftstilhøve NB: Endring av styreverdiar krev "passrd" Trykk ein knapp, displayet lyser g er klar Sjå rettleiing nedanfr Display Aktiver Betjening Meny: MODERNE VARME AS > Dat Mdus HURTIGMENY UteTemp VarmeSP Aktuell_Tmp Kjel Pådrag Gjev tilgang til "Hurtigmeny" Restart Reg.band Nullstill Aktuell Verdi Valg Av/Puls NB: 0 - Temp.feil NB: 0 - Temp.feil NB: 0 - Temp.feil Alarmpunkt Alarmpkt.(7 stk) Resett FeilPkt Kjeler_Påslått Kjel Kjel Kjel I Drift Kjel Kjel Kjel Tidstyrt Av Kjel Kjel Kjel FellesFeil Kjel Kjel Kjel TempFeil Av/På- Av/På- Av/På-,_ Av, Puls,,,,,,,,,,,,_ Status Kjel_ Kjel_ Kjel_ Histrikk Alarmpkt Status Kjelar / Nrmal-mdus, Ferie-mdus, Avslått-mdus Gjev eit krtfatta versyn Styrer fyringskurva (T) Ønska drift-settpunkt fr varmeanlegget Målt tur-temperatur på varmeanlegget (T) 0> gjev tilgang til "Restart Reg.band" Nyttast ved spesielle høve Overstyrer gså event. fast pådrag "null - start" Viser aktuell pådrag (start v/sp.brudd er 7 ) KjelStatus Viser m kjelen er Av/På samt pådrag (Sh.) Viser m kjelen er Av/På samt pådrag (Sh.) Viser m kjelen er Av/På samt pådrag (Sh.) Viser alarmpkt. sm er/har vre aktive Merka pkt har vre aktive sidan siste sletting Nullstiller "ikkje aktive" AlarmPkt Kjelar innlagde i kjeldrifta Viser m kjel er innlagde i styringa Viser m kjel er innlagde i styringa Viser m kjel er innlagde i styringa Nrmal drift (ikkje utkpla) Viser at kjelen er i nrmal drift (innkpla) Viser at kjelen er i nrmal drift (innkpla) Viser at kjelen er i nrmal drift (innkpla) Tidstyring Viser m kjel er tidstyrt "Av" Viser m kjel er tidstyrt "Av" Viser m kjel er tidstyrt "Av" Fellesfeil: (Kjel, KjelPu g Sikring i gruppa) Viser m Kjelgruppe har fellesfeil Viser m Kjelgruppe har fellesfeil Viser m Kjelgruppe har fellesfeil TempFeil:

13 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr Status Kjel,_ Kjel,_ Kjel,_ Utkpla Pri,_ Pri,_ Pri,_ Priritet / Kjel Priritet : Kjel Nr Priritet : Kjel Nr Priritet : Kjel Nr Kjel-Pådrag Kjel Kjel Kjel Temperaturer Temp Ute Temp Ute Aktuell Gj.s. Døgn Gj.s. Veke Varmestkk Temp Varmestkk Tur Varme RetVarme TempDiff Temp etter VP Temp etter VP Aktuell_mp Gj.s Døgn Gj.s Veke Temp Kjeler Temp Kjeler Kjel Kjel Kjel Temp IsvassStkkInn IsvassStkkInn Inn_mp Trykk Trykk Varmestkk Trykk Varmestkk >k Kalibrer Trykk_Tur Aktuell Bar Offset Verdi Scale Verdi Kalibrer Trykk_Ret Aktuell Bar Offset Verdi Scale Verdi Trykk Varmestkk Tur Bar Retur Bar Diff Bar Trykk Isvasstkk Trykk Isvasstkk >k Inn_mp Bar Ut_mp Bar Diff Bar Setpunkt Temperatur SP Utekmp. TurTemp Endre kurve >j 6 Utetemp Utetemp - 60 Utetemp - / Merknad Navigeringsknapp TempFeil: KjelTemp. er under grenseverdi TempFeil: KjelTemp. er under grenseverdi TempFeil: KjelTemp. er under grenseverdi Viser event. kva priritet sm er utkpla Er avhengig av utkpla kjel sin priritet Er avhengig av utkpla kjel sin priritet Er avhengig av utkpla kjel sin priritet Viser kjelane sin priritet (rekkefølge drift) Viser hvilken kjel sm har priritet. Viser hvilken kjel sm har priritet. Viser hvilken kjel sm har priritet. Viser pådraget på kvar enkelt kjel i drift Pådrag -veis ventil (Sh.) Pådrag -veis ventil (Sh.) Pådrag -veis ventil (Sh.) Utetemp sm styrer fyringskurva Påvirkar fyringskurva (T) Aktuell temperaturar varmestkk Målt turtemperatur varmestkk (T) Målt returtemperatur varmestkk (T7) Viser Delta-T Multipleksa temp, måler ein gang pr minutt Målt returtemperatur etter VP (T6) (kalibreres) Aktiv Temp_kjel må ligge ver max fyringskurve Temp. kjelgruppe (T) Temp. kjelgruppe (T) Temp. kjelgruppe (T) Multipleksa temp, viser temp. frå brønnane Henter verdien ein gang pr min. (T8) Kalibrering ved ppstart Sjå inf Sjå inf Kalibrering ved ppstart Sjå inf Sjå inf Aktuell trykk på varmestkk Trykk turstkk (P) Trykk returstkk (P) Multipleksa trykk, (Kalibrerast etter varmestkk) Trykk turstkk isvatn (P) Trykk returstkk isvatn (P) NB: Passrd ved endring Utekmp. fyringskurve varme Kurveverdier 8 stk.(still inn likt t øvre g nedre)

14 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr 6 Setpunkt Styring 8 Utetemp Utetemp 00 Utetemp Utetemp + 0 Utetemp + Settpunkt 0,0 Minimum 0 +/- Kurve Drivetrykk_VarmeSP Drivetrykk_Varme SP Endre kurve >j Utetemp - 0 0, bar Utetemp - 0, bar Utetemp - 0, bar Utetemp - 0 0, bar Utetemp 00 0, bar Utetemp + 0 0, bar Utetemp + 0, bar Utetemp + 0, bar Settpunkt Bar Minimum 0,0 Bar Aktuell Bar Alarmgrenser Varmeanlegg Ala. Tur-Temperatur av grense 90 Høg grense Tur-Trykk av grense. kg Høg grense,0 kg Drive-Trykk av grense 0.7 kg Høg grense,0 kg kk. Ala. Av,På Stpp ved lekkasje av grense 0. kg Isvatn Alarm Tur-Trykk Isv. av grense 0. kg Høg grense.8 kg kk. Ala. Av,På Kjeler Alarm Min.TempKjelerAktiv>i Kjel Kjel Kjel FrsinkKjelTempAlarm Kjel 0 min Kjel 0 min Kjel 0 min Teknisk Alarm Frsinka Alarm FellesFeil Rele 60 s Frstsikring FerieMdus SP 0 TurTemp Kjelstyring Overrdna-styring (Kjeltype) El.ut,_ Kjel : Kjel : Kjel : Priritet (Valg) / Merknad Navigeringsknapp Standard 0-6 Kan heve / senke fyringskurva (varsel) Utekmp. drivetrykk varmeanlegg Kurveverdier 8 stk.(still inn likt t øvre g nedre) Standar 0, - 0, bar Innstilling av Alarmgrenser (Passrd) Standardinnstilling Standardinnstilling Standardinnstilling Standardinnstilling Standardinnstilling (Frsinka 60 s) Standardinnstilling kkeres dersm ikkje kj.styringa er nytta Stpper stkkpumpa Pu ved mulig lekkasje Standardinnstilling (Frsinka 70 s) Standardinnstilling kkeres dersm ikkje kj.styringa er nytta Standardinnstilling Over ret.temp etter VP Over ret.temp etter VP Over ret.temp etter VP Standarinnstilling Oppvarmingstid /Alarmfrsinkelse Oppvarmingstid /Alarmfrsinkelse Oppvarmingstid /Alarmfrsinkelse Frsinkelse - hindrar unødige alarmer Hindrar at varmen i bygget vert fr låg NB: Passrd ved endring / Varsel ved verstyring Viser nummerering / type kjel El.Ut,_ viser m Kjel "El.utkpl" er utkpl. Ingen, El_Fast, El_utkpl, Olje, Gass, Fjernvarme Ingen, El_Fast, El_utkpl, Olje, Gass, Fjernvarme Ingen, El_Fast, El_utkpl, Olje, Gass, Fjernvarme Viser priritetsrekkefølge på kjelane

15 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi Merknad Navigeringsknapp nr Styring. Pri. Pri. Pri Priritets-Rekke. Pri Start/Stpp. Pri Start/Stpp. Pri Start/Stpp PID - Overrdna P - faktr 0. I - tid 0 Utgang Overstyring Reg.band Ønska verdi Overstyring Av,På Aktuell Pådrag KjelGr. - Styring KjelGruppe >i AutDrift: Av, På TidstyrtAv,_ UtkplingavTemp KjelGruppe- Kjel / Pu. Overstyring: Aut KjelGruppe-Ventil Overstyring: Aut Prsent v/man KjelGruppe-Ventil v/aut Startgrense Stppgrense PID Ventil Kjel/Pu v/aut Start: Ventil > Stpp: Ventil < avtemp,_ Ventil KjelGr. - Styring KjelGruppe >i AutDrift: Av,På TidstyrtAv,_ UtkplingavTemp KjelGruppe- Kjel / Pu. Overstyring: Aut KjelGruppe-Ventil Overstyring: Aut Prsent v/man KjelGruppe-Ventil v/aut Startgrense Stppgrense PID Ventil Kjel/Pu v/aut Start: Ventil > Stpp: Ventil < avtemp,_ Ventil KjelGr. - Styring KjelGruppe >i AutDrift: Av,På / Ingen, Kjel, Kjel, Kjel ("Av,Aut" viser status) Ingen, Kjel, Kjel, Kjel ("Av,Aut" viser status) Ingen, Kjel, Kjel, Kjel ("Av,Aut" viser status) Viser -vis frdeling på Reg.bandet i høve kjeler Viser Start g Stpp i høve Reg.band 0 Viser Start g Stpp i høve Reg.band 0 Viser Start g Stpp i høve Reg.band 0 Reguleringsbandet Viser pådraget på Reg.bandet 0-0 Overstyrer utgangen til ein ønska verdi T.d. ein fast verdi ved service Aktiverer den ønska verdien (Gjev alarmvarsel) Styring av kjel / Kj.pu, / Shunt varmepådrag Inf På - egg inn kjelgruppe i styringa Ved _ er kjelen avslått (T.d fr å redusere El.max) - Minimum heving etter VP Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Av_Fast, På_Fast Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Man, Av-Fast Ønska -pning på -veisventil Sh.v /Man Innjustering av Start/Stppgrense Viser Start i høve ant kjeler g Reg.band Viser Stpp i høve ant kjelar g Reg.band Viser aktuell pådrag på Reg.band 0-0 Viser ventilen sin pning: Start = 0, Stpp =0 Start/Stpp Kjel/Pu ved satt ventilpådrag. (Starter når ventilpådraget verstig ). (Stpper når ventilpådraget går under ) Ventil skal gå til 0 ved av temp. Viser aktuell pning Styring av kjel / Kj.pu, / Shunt varmepådrag Inf På - egg inn kjelgruppe i styringa Ved _ er kjelen avslått (T.d fr å redusere El.max) (Kplar ut varmeleveranse) Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Av_Fast, På_Fast Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Man, Av-Fast Ønska -pning på -veisventil Sh. Innjustering av Start/Stppgrense Viser Start i høve ant kjeler g Reg.band Viser Stpp i høve ant kjeler g Reg.band Viser aktuell pådrag på Reg.band 0-0 Viser ventilen sin åpning: Start = 0, Stpp =0 Start/Stpp Kjel/Pu ved satt ventilpådrag. (Starter når ventilpådraget verstig ). (Stpper når ventilpådraget går under ) Ventil skal gå til 0 ved av temp. Viser aktuell pning g retning Styring av kjel / Kj.pu, / Shunt varmepådrag Inf På - egg inn kjelgruppe i styringa

16 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi 7 Styring TidstyrtAv,_ UtkplingavTemp KjelGruppe- Kjel / Pu. Overstyring: Aut KjelGruppe-Ventil Overstyring: Aut Prsent v/man KjelGruppe-Ventil v/aut Startgrense Stppgrense PID Ventil Kjel/Pu v/aut Start: Ventil > Stpp: Ventil < avtemp,_ Ventil Merknad Navigeringsknapp nr Stkkpumpe Varme Stkkpumpe Varme Valg Aut StkkPu.Varme-Pådrag Driftsvalg: Aut Pådrag aut Pådrag i Man 0 PID-StkkpumpeVarme P - faktr 0 I - tid s Utgang Fast-Temp (eginella) Fast StkkTemp Overstyring: Av,På 6 Fast verdi Aktuell temp Energilgging VarmepumpeDekning VarmepumpeDekning Aktuell_mp Døgn Veke Energi Ttalt Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Energi Kjel Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Energi Kjel Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Energi Kjel Dag DenneMnd FørreMnd Ttalt Målefaktr Kjel Kjel Kjel 6 / Ved _ er kjelen avslått (T.d fr å redusere El.max) (Kplar ut varmeleveranse) Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Av_Fast, På_Fast Overstyring ved t.d service (Alarmvarsel) Aut, Man, Av-Fast Ønska -pning på -veisventil Sh. Innjustering av Start/Stppgrense Viser Start i høve ant kjeler g Reg.band Viser Stpp i høve ant kjeler g Reg.band Viser aktuell pådrag på Reg.band 0-0 Viser ventilen sin åpning: Start = 0, Stpp =0 Start/Stpp Kjel/Pu ved satt ventilpådrag. (Starter når ventilpådraget verstig ). (Stpper når ventilpådraget går under ) Ventil skal gå til 0 ved av temp. Viser aktuell pning g retning Styring av StkkPumpe Varme Aut, Av_Fast, På_Fast Aut, Man, Av (Alarmvarsel) Inf Innjuster ønska verdi Viser aktuell utgang (aut g Man) T.d. Høg temp fr utbrenning av leginella (Alarmvarsel Viser kr mykje VP dekker av varmetrngen Multiplexing, - ppdatering pr minutt Frutset energimåling på alle kjeler Frutset energimåling Frutset energimåling Frutset energimåling Døme: El.måling =, Olje = 8,/liter Kwh pr.puls Kwh pr.puls Kwh pr.puls

17 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DISPAY EXOcntrllar Nivå Nivå Nivå / Verdi nr 9 Driftstider Driftstid - Kjel 0 Driftstid - Kjel 6 7 Driftstid - Kjel Driftstid - HøgTempVP 6 Teknisk Tidstyring Sikkerheit 7 7 Systeminnst Vlt TidstyrKjel TidstyrKjel TidstyrKjel gg på gg av Endre passrd Klkke-Dat Innst. PORTKONFIGURASJ MODBUS DISPAY Prsessr Aut, Av_Fast, På_Fast (Alarmvarsel) Viser m releet er trukket Trekker dersm kjelane er i ferd med å legge inn Viser aktuelt pådrag på kjelstyringa Overføring av VarmeSettpkt til VP Rekkekl. X-, Utekmp. SP i kjelstyringa Tilpassing til VP Temp 0-0 knvertert til 0- V Releet trekker dersm det er meldt nkn feil FellesFeilRele Status Valg,_ Aut Jggefunksj. pr veke Tid TestStart TestDrift Vekeplan TidstyrKjel TidstyrKjel TidstyrKjel s (Gangtid) Av, Puls Ved puls vil pumpene starte g gå innstilt tid Av, På Viser status Driftsparameter sm har tidstyring(passrd) Aut,On,Off StartStpPlan 0(Man-Fre), ør-søn ), Ferie Aut,On,Off StartStpPlan 0(Man-Fre), ør-søn ), Ferie Aut,On,Off StartStpPlan 0(Man-Fre), ør-søn ), Ferie (Passrd) Jggefunksjn 6 Måler tida HøgTemp er aktiv Kplar inn HøgTempMdus i VP FellesFeilRele 8 79 Aut,_ TempSP til VP Aktuelt SP Krr. (Max -+) Utgang 0-V 7 HøgTempVP - rele Overstyring: HøgTempVP v/aut Aktiv Start: PIDkj > Utgang PIDkj Driftstid - HøgTempVP VarmeSP til VP 7 Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt t t t t t t t t t t t t HøgTempVP-Rele 7 67 Driftstid - Kjel Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt Driftstid - Kjel Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt Driftstid - Kjel Drift_Dag Drift_Mnd Drift_Tt Merknad Navigeringsknapp Måler tida kjelane er innkpla (Frsinket) Viser m releet er trukket Aut, Av_Fast, På_Fast (Alarmvarsel) Starter aktive pumper mandag 00:00 pr veke Bør berre gjerast i heilt spesielle høve (Passrd) Fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling Nyttes ved prgramppdatering(passrd) Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Skrivast av - Prgramppdatering - Skrivast inn Påminning Ut-InnVerdiar Energi Inn Energi Ut Driftsdata-Mdul Driftsdata-Kmp. Temp.Kurver (SjåSP) 7 /

18 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT The fllwing mdbus functins are supprted: Read cil status Read input status Read hlding registers Read input registers Frce single cil 6 Preset single hlding register Frce multible cils 6 Preset mulitple registers 0. N decding r manufacturer specific frmat. One index variable t SB f ne register. Tw index variables t SB and MSB f ne register. Integer variable t ne register. N scaling. Real variable t ne register. Scale and ffset used. 6. Real variable t tw registers (IEEE) 7. Real value frm a BitPac t ne register. Scale and ffset used 8. Index value frm a BitPac t ne register. N scaling Scale Mdbus pererer med heltall, derfr er en del variabler multiplisert pp med scale. Dette må divideres tilbake ved lesing. Mdbus nyttast til utveksling av data mellm kjelstyringa g event. Sentral Driftsvervaking(SD-anlegg) på anlegget Mdbus - variable Funksjn Innganger - Digitale Energireg. Ttalt Energireg. Ttalt Energireg. Ttalt Elverk Utkpling Innganger - Analge Temp. Kjel Temp. Kjel Temp. Kjel Temp. Ute Temp.Varme Tur Temp.VarmeEtterVP Temp.Varme Retur Temp.Isvatn Inn TrykkVarmeTurStkk Trykk IsvatnUt TrykkVarmeReturStkk Trykk Isvatn Inn Utgangar - Digitale K, K (KjelGruppe) K, K (KjelGruppe) K, K6 (KjelGruppe) K7 (VarmeStkk - Pu) d (FellesFeil) d (HøgTemp-VP Utgangar - Analge KjelGr. - Varmepådrag KjelGr. - Varmepådrag KjelGr. - Varmepådrag VarmeStkkPu./F IsvatnPu-Frekvens Styring Varme VarmepumpeDekning KjelGr. KjelGr. KjelGr. Setpunkt (SP) Fyringskurve varme SP (Utekmpensert) Merk Prt Nr VariabelNamn (Tag) Mdbus RegMap (EXO) Scale Type /S Kj.EP Kj.EP Kj.EP DI DI DI DI T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T - Temp.følar PT00 T6 - Temp.følar PT00 T7 - Temp.følar PT00 T8 - Temp.følar PT00 P- Trykktransmitter P- Trykktransmitter P- Trykktransmitter P- Trykktransmitter AI AI AI AI UI Temp_Kjel AI Temp_Kjel AI Temp_Kjel AI TempUte_AI TempVarme_Ut TempEtterVP TempVarme_Inn TempIsvatn_Inn TrykkVarme_Ut TrykkIsvatn_Ut TrykkVarme_Inn TrykkIsvatn_Inn Kjel, KjelPu. Kjel, KjelPu. Kjel, KjelPu. StkkPu Rele Rele DO DO DO DO DO DO7 7 Kjel_KjelPu DO Kjel_KjelPu DO Kjel_KjelPu DO StkkPu_DO FellesFeil_Rele_DO H_TempVP_DO Sh. (0-V) Sh. (0-V) Sh. (0-V) S (0-V) S (0-V) AO AO AO AO AO Padrag_Reg_Ventil AO Padrag_Reg_Ventil AO Padrag_Reg_Ventil AO Padrag_StkkPu_AO Padrag_IsvassPu_AO Aktuell Døgn Veke På/Av Tidstyrt - Av På/Av Tidstyrt - Av På/Av Tidstyrt - Av /0 0/ /0 0/ /0 0/ VP_Dekning Average_VP_Dekning_Dag Average_VP_Dekning_Veke AvPaKjel TimeGrpTidstyrKjel AvPaKjel TimeGrpTidstyrKjel AvPaKjel TimeGrpTidstyrKjel S S S nurve_output nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x Ut.E UI UI UI (Kurveverdier 8 stk) Utetemp - 0 Utetemp - Utetemp - Utetemp - 0 Utetemp - 00 Utetemp + 0 EnergipulsKjel_DIunt EnergipulsKjel_DIunt EnergipulsKjel_DIunt Elverk_Utkpl_DI8 8 /

19 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT Mdbus - variable Funksjn Merk Prt Nr VariabelNamn (Tag) Aktuell verdi Temp Drivetrykk_Varme SP (Utekmpensert) Utetemp + Utetemp + Gjev standardverdi 6 Gjev standardverdi 6 Gjev standardverdi 60 Gjev standardverdi 8 Gjev standardverdi 6 Gjev standardverdi Gjev standardverdi 0 Gjev standardverdi 0 TurStkk Varme (Kurveverdier 8 stk) Utetemp - 0 Utetemp - Utetemp - Utetemp - 0 Utetemp - 00 Utetemp + 0 Utetemp + Utetemp + Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Gjev standardverdi 0, bar Aktuell verdi DiffTrykk Alarmer Stkk Varme FellesFeil KjelGr. FellesFeil KjelGr. FellesFeil KjelGr. FellesFeil StkkPu av Temp Varmestkk Høg Temp Varmestkk avt Trykk Varmestkk Høgt Trykk Varmestkk avt Trykk IsvassStkk Høgt Trykk IsvassStkk avt drivetrykk VarmeStkk Høgt drivetrykk VarmeStkk avt drivetrykk IsvassStkk Høgt drivetrykk IsvassStkk av temp. Kjel av temp. Kjel av temp. Kjel Varsel Overstyring (dvs ikkje aut-drift) Overstyring KjelGr. Overstyring KjelGr. Overstyring KjelGr. Overstyring Reg.band Overstyring StkkPu Overstyring IsvassPu Overstyring Høgtemp VP Overstyring Feilrele Mdbus RegMap (EXO) Scale Type /S nurve_x7 nurve_x8 nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y6 nurve_y7 nurve_y8 TempVarme_Ut nurve_output nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x nurve_x6 nurve_x7 nurve_x8 nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y nurve_y6 nurve_y7 nurve_y8 DiffTrykk_VarmeStkk AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt6 AlaPt7 AlaPt8 AlaPt9 AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt6 AlaPt AlaPt8 AlaPt9 AlaPt0 AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt AlaPt NB: Fr å kmmunisere med prts mdul med mdbus lastet, må en gå inn i menyen MODBUS g sette "Kmm. Prt " til EXOline. Etter endringer i mdbus- parametere-> Sett "Kmm. Prt " til EXOline g så tilbake til Mdbus 9 /

20 KJESTYRING INTEGRERT MED VARMEPUMPA DMM00GT DRIFTSOPPYSNINGAR GENERE OVERVÅKING: EXOcntrllar() Sjå displayvisning fr fullt versyn. Dette er hjernen fr kjelstyringa sm måler g styrer alle funksjnar, varsel g alarmar. - Førekpla finsikring A (7) Fellesfeil (Alarm-melding i EXO-ntrller) FellesFeil KjelGr. Omfattar Kjel, Pu, Sikr.F FellesFeil KjelGr. Omfattar Kjel, Pu, Sikr.F FellesFeil KjelGr. Omfattar Kjel, Pu, Sikr.F FellesFeil_StkkPu(Pu, Sikr.F6) Med melding m fellesfeil må ein freiste å lkalisere feilen systematisk trinn fr trinn: - Sjekk at sikringa sm mfatter fellesfeilen ligg inne. - Mål m det er brt i feilmeldingskntakta i pumpa. (Open kntakt ved feil) - Er det feil på kjelen? (dersm feilrele på kjelen er mntert / eller feilutgang). - NB: Ein får feilmelding berre dersm kjelgruppa er aktiv (påslått i kjelstyringa). Til hjelp i feilsøkinga kan ein kple frå ledningskntakta til utstyret g nytte ein strappa hkntakt sm uttesting. Spesifikk feilmelding (Alarm-melding i EXO-ntrller) Alle andre feilmeldingar viser til aktuell feil direkte. Varsel (Alarm-melding i EXO-ntrller) Ved t.d service.l vil det vere trng fr å verstyre / manuelt styre ulike funksjnar. Så lenge desse er verstyrt vil det framkme eit varsel i alarmmeldingane m verstyring. Feilsøking på utstyr Sirk.pumper Dersm ei sirkpu. ikkje er i bruk ver tid, vil sirk.pumper kunne "sette" seg. NB: Alle pumper sm er tilkpla g ikkje har feil, vil verte "jgga" kvar mandag kl 00:00 Ved å betjene kntaktren manuelt g samtidig lytte på pumpa, vil ein kunne avdekke m den er låst eller går. I tilfelle låsing, kan eit kakk med ein hammar løyse den (event. bruk tilgang gjennm lufteskruen fr å løyse den). Feil: Dersm det er feil på ei sirk.pumpe vil dette bli varsla i frm av ein fellesfeil fr gruppa. Fellesfeilen vert utløyst ved at feilutgangen på pumpa går til pen stilling. (SSM) NB: Også feilspenning, låsing mm vil generere feilmelding. Mtren må skiftast dersm feilen er varig: Steng ventilane frran g bak pumpa. Skru av mtrdelen g erstatt den med ein ny (Ein bør ha reservemtr liggande). NB: Sjekk først at pumpa får spenning 0V g hm viklingane. Kjeler Feilmelding i høve kjelar kan variere mykje, g er kanskje ikkje tilgjengeleg i det heile. Felles er gjerne at kjelane har internautmatikk g eit innebygd varsel. I desse tilfella må feilinngangen fr kjelen "strappes" i kjelkntrllaren. (utkples) Overvåkinga av anlegget vil då berre fregå med temp.vervaking på stkksystemet. -Veis ventilar (Sh) Ventilane kan settast i "manuell" på kvar enkel ventil, men dette er ikkje å anbefale då dette ikkje gjev varsel. Nytt funksjnen i kjelstyringa (EXO) slik at ein får varsel. 0 /

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss Vers: 06.08.2014 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS DYNACIAT POWER LGP vann-til-vann varmepumpe DYNACIAT LGP vannkjølemaskin www.eptec.n Biskp Jens Nilssønsgate 5 0659 Osl Årvllskgen 30 1529 Mss Industriveien

Detaljer

Nettverksamling HEI Helse Sør og Helse Vest

Nettverksamling HEI Helse Sør og Helse Vest Nettverksamling HEI Helse Sør og Helse Vest Helse Førde - Nordfjord Sjukehus 28 oktober 2009 Døme på effektiv ENØK 65 % reduksjon Utarbeida av enøkrådgjevar Bernt Festøy NØKKELEN TIL ENØK-SUKSESS! Kva

Detaljer

BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017. Seljord 5.september 2012.

BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017. Seljord 5.september 2012. BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017 Seljrd 5.september 2012. 1 Innhald 2 0 Prsjektbeskrivelse... 5 0.1 Bakgrunn... 5 0.2 Prsjektgjennmføring....

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 Vers: 06.08.2014 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 LX vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr LXC vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr g sirkulasjnspumpe www.eptec.n Biskp Jens Nilssønsgate

Detaljer

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS ADRESSE: 5281 VALESTRANDSFOSSEN TLF: 55 90 30 00 KUNDE: BRANDASUND FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 FUNKSJON: DESINFEKSJONAVFALLS-

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Viktig informasjon Legg merke til følgende punkter Sjekk at leveransen er mottatt

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer