ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, , BK/HAK.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK."

Transkript

1 ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert monteringsbrakett) : ABS : 3 kg : IP-54 : -5 C til +40 C : ASU-4 alarmsystem må kun installeres i tørre, ikke-korrosive områder innendørs. Ikke utsett ASU-4 alarmsystem for direkte sollys, UV-stråling, varme, damp eller fuktighet. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, , BK/HAK. J.L. Bruvik AS Langarinden 3 Postboks 214 Ulset, 5873 Bergen Tlf.: Fax

2 KONTROLLPANEL Dersom ingen LED lyser i knappene i seksjonen,og det ikke er noen alarmer, vil utetemperaturen vises i det venstre displayet. Dersom 2 utefølere er tilkoblet, vil gjennomsnittstemperaturen av disse vises. Kontrollpanelets LED funksjoner LED lampene i Temperatur og Kontakt boksene har følgende funksjoner: - Av Ingen alarm. - På Alarm. - Blinking Overvåking/alarm er avslått av bruker. LED lampene for automatisk telefonutringer og sirene er lokalisert mellom de digitale displayene: - Av Ingen alarm. - På Det er en aktiv alarm. Alarmutstyr som sirene og lignende gir alarm etter en satt tidsforsinkelse. - Blinking Bryteren i fronten blokkerer utgangen for sirene eller telefonutringer. Displayfunksjoner Ingen alarm Alarm Venstre display viser ute temperatur. Det høyre displayet er tomt. Dersom en alarmutgang har vert eller er aktiv, vil alarmene som er eller har vert, vises i fortløpende i displayet. Romalarm Venstre display viser romnummer. Dersom en temperaturalarm oppstår, vil det høyre displayet veksle mellom minimum og maksimum temperatur fra det tidspunkt da alarmen oppstod. Oppstår kontaktalarm, vil CON (contact) vises i det høyre displayet. Utendørs temperaturalarm 1 uteføler tilkoblet Feil på temperatur i føler 1. Venstre display: viser temperaturen fra uteføleren. Høyre display: AL1(alarm 1). 2 utefølere tilkoblet Batteri alarm Feil på temperatur i føler 2 eller differansen mellom føler 1 og 2 overskrider 3 C. Venstre display: Skifter mellom temperaturen fra uteføler 1 og uteføler 2. Høyre display: Skifter mellom AL1 (alarm 1) og AL2 (alarm 2). Venstre display: Tomt. Høyre display viser: bat (batteri). Forandring av verdiene Feil på tilførsel Venstre display: tomt. Høyre display viser: SUP (supply voltage). Verdiene kan forandres med + og (pluss og minus) knappene. 2

3 INSTALLERINGSKODER FOR ASU-4 Kode BESKRIVELSE Fabrikkinnstillinger Innstilling ASU Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) Software versjon nummer Tidsforsinkelse på sirene ved alarm på kontaktinnganger 10 sekund... sekund 1.14 Tidsforsinkelse på sirene ved temperatur alarm 120 sekund... sekund 1.15 Tidsforsinkelse på telefonutringer ved alarm kontakt (Ringe kontakt) 10 sekund... sekund 1.16 Tidsforsinkelse på telefonutringer ved temperatur alarm 120 sekund... sekund 1.24 Er utetemperatur føler nr.2 tilkoblet? : 0= nei, 1= ja (kobles på inngang 6) Temperatur måling, føler nr , - [ºC] - -, - [ºC] 2.02 Temperatur måling, føler nr , - [ºC] - -, - [ºC] 2.03 Temperatur måling, føler nr , - [ºC] - -, - [ºC] 2.04 Temperatur måling, føler nr , - [ºC] - -, - [ºC] 2.05 Temperatur måling, uteføler nr.1 - -, - [ºC] - -, - [ºC] 2.06 Temperatur måling, uteføler nr , - [ºC] - -, - [ºC] 2.07 Kalibrering temperaturføler 1 0, 0 [ºC].,. [ºC] 2.08 Kalibrering temperaturføler 2 0, 0 [ºC].,. [ºC] 2.09 Kalibrering temperaturføler 3 0, 0 [ºC].,. [ºC] 2.10 Kalibrering temperaturføler 4 0, 0 [ºC].,. [ºC] 2.11 Kalibrering uteføler nr.1 0, 0 [ºC].,. [ºC] 2.12 Kalibrering uteføler nr.2 0, 0 [ºC].,. [ºC] 2.20 Målt batterispenning - -, - [V]..,.[V] 2.21 Målt batteristrøm: ( ) = ladet (+) = uladet * [A] [A] 2.22 Målt kontaktinngang nr. 1: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 2: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 3: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 4: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Status sikring F2: 0= defekt, 1= ok Sirene alarm: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. el. temp Telefonutringer ved eventuell kontaktalarm: 0= utkoblet, 1= innkoblet Telefonutringer ved eventuell temperaturalarm: 0= ikke aktiv, 1= aktiv 1 Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense - -, - [ºC] - -, - [ºC] Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense - -, - [ºC] - -, - [ºC] Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense - -, - [ºC] - -, - [ºC] Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense - -, - [ºC] - -, - [ºC] * Plusstegnet (+) vises ikke i displayet 3

4 Installeringskoder Fabrikkinnstillinger Reset ASU-4 For å få adgang til installeringskodene, trykk samtidig på disse 3 knappene. [ 2 ], [ 3 ] og [ MAX. ]. Trykk på knapp [ 1] for å komme til forrige innstilling. Trykk knapp [ 3 ] for å gå videre til neste innstilling. Hvis en ønsker å resette brukerinnstillingene som er i bruk i alarmsentralen tilbake til fabrikkinnstilling: Gå til installasjons innstillinger og press inn disse 4 knapper samtidig. [ 2 ], [ 3 ], [ 2 ] and [ MAX. ]. NB! Etter å ha gjeninnsatt fabrikkinnstilling, må en legge inn ny brukerinnstilling på nytt. Reagerer ikke alarmsystemet når knapper blir betjent, kan en resette sentralen med å trykke: [ 1 ] og [ MAX. ] samtidig. Brukerinnstillingene går IKKE tapt. Alarm resetfunksjon Trykk + og knappene samtidig for å slette alle feilmeldinger. Alarm testfunksjon Trykk + og knappene samtidig og hold de inne i mer en 5 sek. Dette vil aktivere alarmutgangene helt til knappene slippes igjen. Frontbryter Frontbryteren brukes for å blokkere utgangene til sirene eller telefonutringer. Gjenvinning av de målte verdiene for rom temperatur/ Endre instillingen. Trykk inn [ 1-4 ] (NR.) knappen, trykk så videre på knappen for gjeldende rom (1-4) i Temperatur boksen. LED lysene i knappene som er trykket inn lyser og venstre display viser den målte temperaturen. Velg så [ MIN. ] [ MAX. ] eller [ ABS. ] knappen i innstillingsboksen. LED lyset i den relevante knapen vil lyse. Høyre displayet viser innstillingen. Du kan øke/minke denne innstillingen ved å bruke + og knappene. [ MIN. ]: minimum temperatur innstilling. [ MAX. ]: maksimum temperatur innstilling med utetemperaturkompensasjon. [ ABS. ]: absolutt maksimum temperatur innstilling. Trykk inn [ 1-4 ] (NR.) knappen to ganger for å forlate installasjons programmet. 4

5 Slå alarm/overvåkning av/på Temperatur/kontaktkontroll slås av ved å trykke på den relevante knappen i Temperatur boksen. Hvis temperatur/kontaktkontroll er avslått, vil tilhørende LED lampe blinke. eller Kontakt Kompensasjon av utetemperatur Siden ASU-4 er tar hensyn til utetemperatur ved maks alarm, vil maksimum alarmgrense være avhengig av gjeldende utetemperatur. Når utetemperaturen stiger over innstilt maksimum alarm grense, vil alarmgrensen øke automatisk 3 for å forhindre at høyere utetemperatur resulterer i alarm. Uansett, innstillingene for absolutt maksimum alarm vil aldri øke. For å sikre driftspålitelighet, kan det benyttes to utefølere. ASU-4 sammenligner de målte verdier av begge sensorer og vil utstede en alarm dersom disse avviker mer enn 3 ºC fra hverandre. Eksempel Alarmgrense:26 ºC Forhåndsinnstilt absolutt temperatur:36 ºC Start kompensasjon Slutt kompensasjon Utetemperatur [ºC] Kalkulert max. alarmgrense [ºC] Alarmfunksjoner Alarmsystemet har følgende alarm/kontroll funksjoner: Temperaturkontroll for 4 rom med kompensasjon for høy utetemperatur Kontrollerer funksjonen til 2 ute temperatur følere Kontrollerer 4 kontakttilkoblingene ASU-4 har et eget batteri for å sikre spenning til sirenen og overvåkning av temperatur -og kontakttilkoblingene i tilfelle nettbrudd. Inn -og utganger Alarmsystemet har følgende inn -og utganger: Innganger: 4 innganger for romføler type N10B 2 innganger for uteføler BV10B 4 kontaktinnganger Utganger: Temperaturalarmrele for automatisk telefonoppringing Kontaktalarmrele for automatisk telefonoppringing 12Vdc sireneutgang Maksimum belastning på utganger: Releer for telefonutringer kan maks belastes 24Vdc/1 A Utgang for 12Vdc sirene kan maks belastes 0,5 A 5

6 TEMPERATURFØLERE Romføler N10B (varenr ) Uteføler BV 10B (varenr ) Temperatur område -10 C C Temperatur område -30 C C Klargjør N10B føleren som vist i tegningene under og fest kabelen med strips e.l. Uteføleren BV 10B bør monteres på et forholdsvis tørt sted på utsiden av huset, som ikke er utsatt for direkte sollys. Monteringsveiledning for N10B temperaturføler TOP KOBLINGSSKJEMA SJEKK AT O-RINGEN LIGGER PÅ PLASS HIGH LOW FUSE_OK J4 J5 J6 BK RD WH RL1 RL2 RL3 F1 125mA-T 250V L 230V 50/60 Hz N 12V 0 NC NO P SIRENE DIALLER CONTACT NC NO DIALLER TEMP. P CONTACT INPUT TEMP. SENSORS Strømtilførsel Mains voltage 230Vac 50/60Hz Maks. Maximum belastning 24 Vdc load 1 A 24Vdc - 1A Contact Ved lukket closed if no kontakt, alarmingen alarm Maximum Maks. belastning load 12Vdc - 0,5 0.5A A Room temperature sensors N10B Føler innetemperatur N10B Outdoor temperature sensors BV10B Føler utetemperatur BV 10B Sjekk at batteriet er tilkoblet. Ved normal drift vil grønn FUSE OK LED lyse. Lad aldri batteriet helt ut. Dette kan skade batteriet permanent (min. batterispenning 9Vdc). 6

7 INNSETTING AV LISTE I FRONTEN A Dra i knapp i posisjon A og legg i listen. J.L. Bruvik AS Langarinden 3 Postboks 214 Ulset, 5873 Bergen Tlf.: Fax