1. Reply ID: ] Timestamp: :29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Reply ID: 620653 ] Timestamp: 2008-12-14 21:29"

Transkript

1 De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. 1. Reply ID: ] Timestamp: :29 Hei, jeg har følgende spørsmål: Nettbuss Ringerike har planer om å redusere antall avganger mot Oslo via Utstranda (Neslandet Fv 155) betraktelig fra nyttår. Begrunnelsen er blant annet at kun 20 personer tar bussen langs denne strekningen daglig, samt at det tar 5 min ekstra kjøretid noe som irriterer pendlere fra Hønefoss(!). Nettbuss Ringerike ønsker i stedet å kjøre nye E16, dvs parallell strekning hvor det ikke bor folk. Det bor ca 400 mennesker langs Fv155 (gml. E16) hvorav ca 80 barn. Kollektiv tilbudet til disse vil da fra nyttår av være nærmest fraværende, noe som er uakseptabelt. Hvordan har den politiske ledelse i hole kommune tenkt å løse dette? Med vennlig hilsen Cornelis Cliteur Formann i Nes og Utstranda Vel Velforening 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Formann i Nes og Utstranda Vel. Vellet har ca 90 betalende medlemmer langs Utstranda Fv 155. Cornelis Cliteur 5. Adresse: Utstranda Poststed: 3531 Krokkleiva 7. Epost 8. Telefon Reply ID: Timestamp: :43

2 Vi har fått kjennskap til en drastisk nedleggelse av busstilbudet her på Neslandet. Vi på Hole artcenter mener dette er en svært negativ utvikling: - For oss som bor her - For oss som forsøker å trekke folk til kommunen både i kultur og næringsøyemed - For miljøet - For Hole kommunes omdømme Har kommunen tenkt å gjøre noe i denne saken? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av På vegne av Hole artcenter Elenor Martinsen og Åsmund Bergwitz 5. Adresse: Utstranda Poststed: 3531 Krokkleiva 7. Epost 8. Telefon Reply ID: Timestamp: :26 Sundvoldstranda ble i sin tid, etter mange års diskusjon, utpekt som vårt framtidige bygdetun. Tomten var stor og romslig og alle partier var fornøgde med plasseringen Historielaget har med mange dugnadstimer, fått to eldre hus på plass. Etter at en nå har tenkt å bygge ned arealet med et arbeidssenter blir resterende areal for lite for et framtidig bygdetun.med lavere økonomisk vekst vil også det påtenkte arbeidssenteret trenge utvidelse. Spørsmål 1: Hvor har kommunestyret tenkt å flytte bygdetunet? Spørsmål 2: Et arbeidsenter bygges vel i nær kontakt med NAV? Spørsmål l 3:Hvor skal arbeidssentret utvide når dette området på Sundvoldstranda blir sprengt? Hva sier sponsorene til paviljongen til at en ødeleggar planene om et bygdetun? Spørsmål 4? Er det riktig å presse arbeidssenteret inn på bygdetunet når andre tomter med fordel kan benyttes?

3 Spørsmål 5:Teller prestisjen mer for kommunestyret enn fornøyde naboer, lag og foreninger og utvidelsesmuligheter for både bygdetun og arbeidssenter?? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Jeg spør på vegne av lag, foreninger naboer og næringsdrivende som har kontaktet meg i forbinndelse med skissen som var offentliggjort i RB, og viste arealforbruket Haldor Sørlie 5. Adresse: Sandbyveien Poststed: 3512 Hønefoss 7. Epost 8. Telefon Reply ID: [Vis kun denne] Timestamp: :08 Vedrørende mangel på lærebøker ved Røyse skole. Vi er noen forelder til elever i 7.trinn som erfarer at det en en konstant mangel på lærebøker. Lekser og oppgaver i de forskjellige fagene mottas gjerne som stensiler av lærebøker, og de inneholder da ikke fremgangsmåter og eksempler. Dette skaper unødvendige vanskeligheter for de elevene som trenger hjelp til leksene hjemme. I tillegg blir det vanskelig for elevene å holde orden i en mengde løsark. Dette synes vi er ille når det tilogmed dreier seg om basisfagene som norsk, engelsk og matte. Vi synes også å ha erfart at denne mangelen er konstant uavhengig av klassetrinnet eleven befinner seg i. Det finnes for få eksemplarer, og for å få tak i en bok virker det som om det er "først til mølla" prinsippet som blir gjeldende. 1. Øremerkes midler til skolebøker ved hvert budsjett? 2. Hvem er ansvarlig når elevene ikke får nødvendige lærebøker? 3. Styrer skolen eget budsjett og har skolen lov til å bort-prioritere bøker f.eks.?

4 4. Er det ikke lover som regulerer kopiering av lærebøker? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Foreldre til elever i 7.trinn ved Røyse skole Britt Buraas 5. Adresse: Bønsnestangen Poststed: 3530 RØYSE 7. Epost 8. Telefon Reply ID: Timestamp: :10 Vi har forstått at de ansatte i herredshuset fra nytt år vil miste muligheten til å ta seg en kopp gratis te eller eller en kopp pulverkaffe. Er virkelig økonomien til kommunen så dårlig at de ansatte skal måtte gi fra seg dette frynsegode? Tror ordfører at slike sparetiltak er med på å bygge tillit mellom ansatte og politikere?? Annet - jeg utdyper i neste felt Undrende ansatt 5. Adresse: x 6. Poststed: x 8. Telefon 1

5 x 6. Reply ID: Timestamp: :30 Ikke noe spørsmål 7. Reply ID: Timestamp: :03 For inneværende år Hadde vi ca.1100 kroner pr.elev til bokinnkjøp og fritt skolemateriell.hvis budsjettforslaget for 2008 blir vedtatt før skolen ca.600 kroner pr.elev. Er dette å satse på skolen? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Jeg er leder av samarbeidsutvalget ved Vik skole Øistein Kristensen 5. Adresse: Solbergsvei Poststed: 3530 Røyse 8. Telefon Reply ID: Timestamp: :56 Kommunen må betale ca 15%i pensjonsinnbetaling til KLP for kommunalt ansatte.kommunen må betale ca 9%i pensjonsinnbetaling til Statenspensjonskasse.Hvorfor m skolene innbetale 15% og ikke 9%i pensjonsinnbetaling? Dette fører til en reell nedskjæring for skolen. Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Leder av samarbeidsutvalget ved Vik skole.

6 Øistein Kristensen 5. Adresse: Solbergsvei Poststed: 3530 RØyse 7. Epost 8. Telefon Reply ID: Timestamp: :44 Er politikerne klar over hvor mye skolene har måttet skjære ned i følge busjettforslaget for 2008?Vik skole mangler ca.8%for å være på det nivået vi er på i dag. Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Leder av samarbeidsutvalget ved Vik skole Øistein Kristensen 5. Adresse: Solbergsvei Poststed: 3530 Røyse 7. Epost 8. Telefon Reply ID: Timestamp: :44

7 Hva mener Hole Krf om klimaproblemene og klimaløsninger? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Klasseprosjekt Kristina 5. Adresse: Hole ungdomsskole 6. Poststed: 3530 Røyse 7. Epost [Ikke besvart] 8. Telefon Telefon 2 [Ikke besvart] 11. Reply ID: Timestamp: :25 Ordførerens svar på spørsmål om egenbetaling for leirskole i 2005: "Ordføreren takker for spørsmålet. For dette året har kommunestyret gjennom budsjettet bevilget kr. 1800,- pr. barn til leirskole, noe som var i samsvar med innspillene i fjorårets budsjettprosess. Dette dekker nok ikke alle forhold ved leirskoleopphold, og en må velge løsning ut fra hva både økonomi og innhold tilsier. I Hole har skolene alltid valgt leirskoler med godkjent pedagogisk innhold. Ordføreren vet at det i forbindelse med budsjettprosessen for 2006 er sendt inn innspill om økning av tilskuddet, som følge av prisøkninger i markedet. Disse forholdene må derfor bli a vurdere i budsjett/økonomiplan " Ja dette var svaret i 2005 nå leser vi 2007 og egenbetalingen for leirskole er fremdeles kr 1200 for oss på Røyse Skole. Er det slik å forstå at tilskuddet fremdeles er uendret? Sett i forhold til "gratis-prinsippet" som gjelder ved norske skoler, er dette en "stiv pris" når totalbeløpet for en klasse beløper seg til opp imot Og svært vanskelig å skaffe tilveie via dugnadspenger...

8 Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Som klassekontakt på vegne av 6.trinn ved Røyse skole? Britt Buraas 5. Adresse: Bønsnestangen Poststed: 3530 RøYSE 7. Epost 8. Telefon Telefon 2 [Ikke besvart] Spørsmål til Spørretimen i Hole kommunestyre mandag 04/ Reply ID: Ordførerens svar på spørsmål om egenbetaling for leirskole i 2005: "Ordføreren takker for spørsmålet. For dette året har kommunestyret gjennom budsjettet bevilget kr. 1800,- pr. barn til leirskole, noe som var i samsvar med innspillene i fjorårets budsjettprosess. Dette dekker nok ikke alle forhold ved leirskoleopphold, og en må velge løsning ut fra hva både økonomi og innhold tilsier. I Hole har skolene alltid valgt leirskoler med godkjent pedagogisk innhold. Ordføreren vet at det i forbindelse med budsjettprosessen for 2006 er sendt inn innspill om økning av tilskuddet, som følge av prisøkninger i markedet. Disse forholdene må derfor bli å vurdere i budsjett/økonomiplan " Ja dette var svaret i nå leser vi 2007 og egenbetalingen for leirskole er fremdeles kr 1200 for oss på Røyse Skole. Er det slik å forstå at tilskuddet fremdeles er uendret? Sett i forhold til "gratis-prinsippet" som gjelder ved norske skoler, er dette en "stiv pris" når

9 totalbeløpet for en klasse beløper seg til opp imot Og svært vanskelig å skaffe tilveie via dugnadspenger Mer info om hvem jeg spør på vegne av Som klassekontakt på vegne av 6.trinn ved Røyse skole? Britt Buraas Ordførerens svar på spørsmål om egenbetaling for leirskole i 2005: "Til Britt Buraas Kommunenes bidrag til leirskoleopphold er alltid et hett tema i de fleste budsjettdebatter. I Hole kommune har vi bevilget kr til elev ut over de ordinære ressursene skolene får til disposisjon over sine ordinære budsjetter. Størrelsen på beløpet ble satt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra den enkelte skole om hvilket nivå det burde ligge på. Da dette spørsmålet ble tatt opp for et par år tilbake ble det gitt et klart signal om at skolen måtte finne fram til tilbud som lå innenfor skolens samlede rammer, spesielt så lenge det ikke skal kreves inn egenandel fra elevene.

10 Side 1 Det at Røyse skole fortsatt driver inn penger i form av egenandeler er i strid med prinsippene om at skolen skal være gratis, noe skolen må ta ansvaret for. Ordføreren vil be rådmannen innhente nødvendige opplysninger om hvordan ordningen praktiseres før det eventuelt må legges fram en sak for formannskapet om økning av kommunens bidrag ut over dagens nivå. Det mest sannsynlige er at dette blir en del av høstens budsjettprosess. Dette som ordførerens svar. Per R Berger, ordfører". Spørsmål til Spørretimen i Hole kommunestyre mandag 12/ Reply ID: Spørsmål 1: Det er registrert 2 utforkjøringer på veien ned fra Rudsødegården ved øverste del av autovernet. Viser til skader på autovernet. Flaks hindret at bilene ikke havnet på veien nedenfor. Den ene bilen stoppet i krattet på vei ned skråningen. Et fall her ville blitt på ca m. Hva kommer kommunen til å gjøre for å sikre adkomstveien til sykehjemmet? I dag fungerer autovernet som en "utforkjøringsrampe". Hva med å forlenge det med 10 m? Spørsmål 2 Er det mulig å fjerne de 2 store steinene som er plassert ved innkjøringen til Rudsødegården. Vi (personalet i Rudsødegårdsveien 26) har nå observert inn og utkjøringer her i fire og et halvt år, og vi har vært vitne til utallige nestenulykker, og kan ikke se at steinene har noen praktisk betydning, og ikke er de noe spesielt pene heller. * En god del av personalet som jobber i Hole kommune. * Sissel Høier Ordførerens svar: "Vedr. spørsmål - vegrekkverk: Teknisk/eiendom vil sørge for reparasjon av rekkverket med det aller første. Steiner i innkjøring. Har snakket med driftsteknikeren ved Rudsødegården. Steinene markerer innkjøringen til stedet, de er flyttet ut en gang. Hvis de fjernes vil ifølge driftsteknikeren antagelig en del svinge over plenkant og forårsake skader på denne.

11 Ved normal kjøring er det ikke problemer å svinge inn/ut av stedet. Det anbefales at steinene beholdes som markering". Dette som ordførerens svar". Spørsmål til Spørretimen i Hole kommunestyre mandag 12/ Ordføreren har mottatt en rekke spørsmål fra 5 uavhengige spørsmålsstillere vedrørende utbyggingen av Kleivåsen og ulike konsekvenser/avklaringer i forhold til dette. Som følge av at spørsmålene handler om problemstillinger som er oppe til vurdering i en pågående reguleringssak, ennå ikke sluttbehandlet i Plan og miljøstyret eller kommunestyret, ønsker ikke ordføreren å foregripe sakens utfall. Ordføreren vil imidlertid komme med følgende faktaopplysninger i sakens anledning: Kommunestyret i Hole vedtok i sak 018/03 av 7/4 03, arealdelen til kommuneplanen for Hole ( ). Vedtaket var enstemmig, men hadde i seg de eventuelle endringer som framgikk av Plan og ressursstyrets merknadsbehandling av 25/3-03. Som del av arealdelen til kommuneplanen inngikk også arealer tilhørende gnr 211/1,3,4,6 Lehne, Rovelstad, Skuterud, Sundt Olsen, Ullern, Solli og Hungerholt. Senere benevnt Kleivåsen. Ved vurderingen av de i alt 95 innspillene til arealdelen av kommuneplanen (kfr.notat fra adm./politiske arbeidsmøter av ), var tiltaket gitt følgende anbefaling/konklusjon: Utbyggingen vil støtte opp om utviklingen i Sundvollen. Må sees i sammenheng med andre innspill i området. Kan utbygges etappevis. Forutsetter avklaring av adkomst og fastsettelse av byggegrense mot marka i øst. Nedre del av området anbefales videreført som utbyggingsområde forutsatt adkomstløsning. Anbefalingen gjaldt inntil 39 boenheter, og det var gitt klare forutsetninger om at det måtte bygges gangveg tilknyttet gangvegnettet i Grøndokka. Det måtte settes av tilfredsstillende areal til leik. Overvannsproblematikken måtte løses, samt at eneste mulige adkomst fra svingen i Dronningveien ble sett på som svært komplisert og måtte finne sin avklaring før eventuell utbygging skjer. I sluttbehandlingen av kommuneplanen ble området utvidet med ca 7 daa etter forslag fra repr.anders Leine (Sp). I tillegg ble det i planbestemmelsene tatt inn et eget punkt om at før reguleringsplanen før områdene ovenfor Grøndokka (Kleivåsen) kunne godkjennes måtte det foreligge egen hydrologisk utredning.

12 Det hører med til innholdet i tekstdelen til arealdelen til kommuneplanen at alle de 95 innspillene med til sammen 1500 nye boenheter var vurdert og befart av politikere og administrasjon før anbefaling ble gitt. Endelig resultat anbefalte utbygging av 521 boenheter i 12- årsperioden, fordelt med ca 40% i Sundvollen, 40 % i Viksområdet/Steinsåsen 10% på Røyse og 10% i andre Side 3 De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her fordelt med ca 40% i Sundvollen, 40 % i Viksområdet/Steinsåsen 10% på Røyse og 10% i andre områder. Videre framgår det av kommuneplanen at endelig antall boenheter/utbyggingstakt og endelig utforming av hvert enkelt boområde skal vurderes som ledd i behandlingen av reguleringsplan for det enkelte område. Da reguleringsplanen for Kleivåsen ble presentert av utbyggerne første gang, inneholdt den 120 boenheter. Nytt planforslag inneholdende 85 boenheter ble behandlet i Plan og Miljøstyret 29/1 då, og det ble der enstemmig vedtatt å legge det private forslaget til reguleringsplan for Kleivåsen ut til offentlig ettersyn i 30 dager når konkrete endringer i planmaterialet og i reguleringsbestemmelsene er gjort. De private utbyggerne er nå i gang med å tilpasse planen i samsvar med Plan og miljøstyrets vedtak, og det er uklart når disse vil foreligge. Planen er således ikke å anse som vedtatt! Generelt sett ønsker ikke ordføreren å foregripe sluttresultatet fra vurderingen/ behandlingen av det private reguleringsplanforslaget for Kleivåsen før resultatene fra høringsrunden, merknadsbehandlingen og sluttbehandlingen i Plan og miljøstyret er foretatt. Først når innstillingen fra plan og miljøstyret foreligger vil ordføreren legge saken fram for kommunestyret til endelig behandling. Ordføreren vil imidlertid presisere at gjeldende kommuneplan som anbefaler en nøktern utbygging med ca 40 boenheter var resultatet av en lang prosess før arealdelen til kommuneplanen ble vedtatt i Den vedtatte planen er således førende for administrasjonen og politikerne i det videre arbeid. Det private reguleringsforslaget som tilkjennegir en vesentlig større utbygging er således en stor utfordring for både politikere og administrasjon. Det er derfor helt naturlig at beboerne i Grøndokka er bekymret over utviklingen og ønsker å si

13 fra. De spørsmålene som går direkte på forhold tilknyttet reguleringsplanen er det derfor naturlig å videreformidle til Plan og miljøstyret, slik at de blir besvart i høringsprosessen. Så til hver enkelt spørsmålsstiller: Spørsmål fra Jørn Thomassen: Spm.1 Administrasjonen i Hole kommune gikk ikke inn for/anbefalte ikke en regulering av Kleivåsen til boligformål. Hva var begrunnelsen politikerne gav for at området allikevel ble regulert som boligområde? Svar: Administrasjon og politikerne foreslo sammen en begrenset utbygging på tross av stor kompleksitet. Området er ikke regulert ennå. Spm 2: a)hvordan har den reelle befolkningsveksten vært i kommunen de siste 5 årene i forhold til tidligere vedtak?

14 tidligere vedtak? Svar: Kommuneplanen fra 1987 sa ca 1% årlig, mens reell vekst var ca 1,6 %. Kommuneplanen sa 2% årlig, mens reell vekst har vært ca 1.5%. b)hvilken befolkningsvekst har kommunen vedtatt for de neste 5 årene? Svar: ca 2% i gjennomsnitt pr år. c)hvordan vil dagens sterke boligbygging i Hole samt planene for Kleivåsen passe inn i vedtatt ønsket befolkningsutvikling de neste 5 årene? Svar: Alt avhenger av hva og når planen blir vedtatt. Legges signalene fra tekstdelen til grunn, vil det knapt ha noen virkning. Dette som ordførerens svar. Spørsmål fra Geir Hagen Spm 1. I 2002 regulerte man Kleivåsen til 40 boenheter (så vidt meg bekjent). Det er nå foreslått en utbygging på nærmere 100 boenheter i dette området. Hvilke konkrete behov har kommunen i dag for en så stor utbygging av et område? Svar: Området er ikke regulert ennå. De private utbyggerne foreslår over dobbelt så mange enheter som kommuneplanen anbefaler. Reguleringsprosessen pågår nå, og jeg ønsker en beskjeden utbygging i trå med kommuneplanen. Spm 2: Har kommunestyret på dette tidspunktet noen betenkeligheter ved å tillate en utbygging av Kleivåsen? Svar: Signalene fra kommunestyrets vedtak om en beskjeden utbygging er fortsatt gjeldende. Endelig reguleringsvedtak vil evt. vise noe annet. Spm 3: Hva er Hole kommunes administrasjons anbefaling vedrørende utbygging av Kleivåsen? Hvor mye vekt vil kommunestyret legge på administrasjonens anbefaling i den videre prosess? Svar: Både administrasjonen og politikerne har foreslått en beskjeden utbygging men samtidig påpekt kompleksiteten. Gjeldende kommuneplan er fortsatt styrende. Spm 4: Er det ut fra kommunestyrets ståsted penger i kommunen til å delta i et nytt utbyggingsprosjekt (ala Kleivåsen) sett i lys av investeringer foretatt i Elstangen? Svar: Dette er et privat prosjekt, som normalt må dekkes av utbygger. Kommunen stiller krav til utforming av veg/vann/ avløp med mer, og overtar evt vederlagsfritt anleggene i etterkant. Kommunen må evt vurdere kapasitet på nettet med mer. Egen utbyggingsavtale regulerer som oftest disse forholdene. Elstangen var eiet av kommunen og kan ikke direkte sammenlignes. Dette som ordførerens svar. Spørsmål fra Tone Ring Spm 1.

15 Ber om informasjon om hvorfor og når veiprosjektet Trøgsleveien ble planlagt og satt på kartet.? Svar: Trøgslevn inngikk som del av reguleringsplanen for Midtre Sundvollen, vedtatt i 1985

16 Svar: Trøgslevn inngikk som del av reguleringsplanen for Midtre Sundvollen, vedtatt i 1985 Spm 2: Hvordan kan det være at dette veiprosjektet, som var lovet ved videre utvidelse av Grøndokka plutselig er visket bort. Svar: Trøgsleveien er fortsatt en del av gjeldende reguleringsplan, men ble ansett som svært kostbar og lite aktuell å bygge i kommunal regi. Dersom den skal aktualiseres må den justeres i nord, på grunn av foretatte utvidelser av Trøgsle næringspark. Spm 3: Hvilke politiske partier står bak og støtter denne beslutningen? Svar: Det vet jeg faktisk ikke, men den er fortsatt mulig å se på. Spm 4: Er det fremtidsrettet tankegang at Dronningveien skal ta? All trafikk fra nyetableringer? All trafikk til Kleivstua med vareleveranser, busslaster og personbiler med gjester? All trafikk til frilutts/skianlegg? Tømmertransporten? Dertil kanalisere denne trafikken gjennom et nytt bo/handelssenter i Sundvollen, forbi en barnehage, forbi et oppvekstsenter og inntil husveggen til beboerne langs Dronningveien?. Svar: Jeg synes dette spørsmålet må avklares i den videre planprosessen som aktuelt høringsinnspill. Spm 5: Hvilke politiske partier støtter forslaget med blokker og terassehus i Kleivåsen og en utvidelse av Dronningveien? Svar: Politikerne forholder seg til kommuneplanen, hvor det er gitt signaler om eneboliger i dette området. Behandlingen av den private reguleringsplanen vil evt vise om de mener noe annet nå. Dette som ordførerens svar. Så til spørsmål fra Per Høgevold: Spm 1. I rekkefølgebestemmelsene 8, stilles det krav om en utvidelse av Dronninveien (T3) med 15 m inklusive fortau. Kommer kommunestyremedlemmene til selv å ta en befaring i området for ved selvsyn å se hvilke omfattende inngrep dette vil ha for eksisterende bebyggelse? Svar: Det private forslaget må vise hvordan forslaget berører omgivelsene, og alle konsekvenser må behørig presenteres. Ordføreren kan love at dersom dette private reguleringsforslaget kommer, vil det bli nøye vurdert og befart av plan og miljøstyret i først omgang, og deretter evt av kommunestyret.. Spm 2: Er det på generelt grunnlag vanlig praksis /vilje i kommunestyret i Hole kommune å ekspropriere privat eiendom for å fremme kommersielle/private byggeprosjekter? Svar: Nei, det har aldri vært praktisert. Dette som ordførerens svar.

17 Så til spørsmålene fra Ole Arnljot Rønning: Spm 1. a)hvilke partier i kommunestyret var pådrivere til at kleivåsen skulle reguleres til boligformål, til tross for at kommuneadministrasjonen ikke anbefalte dette? Svar: Anbefalingen var resultat av en prosess hvor både administrasjonen og politikerne gikk inn for en nøktern utnyttelse i nedre del av området, men hvor kompleksiteten samtidig ble belyst. Forslaget var privat initiativ fra en rekke grunneiere. b)i rekkefølgebestemmelsene 6c og 6d skal Dronningveien og krysset E16/Fv 156 utbedres. Hvem skal finansiere utbedringen? Er det vilje i kommunestyret til å ta hele eller deler av disse kostnadene over kommunebudsjettet, eller er denne kostnaden tenkt å tilskrive utbyggerne i sin helhet? Svar: Dette trenger jeg mer tid på, men slik jeg har forstått det er det normalt at tiltak i Dronningveien reguleres i en engen utbyggingsavtale med utbygger. Kryssløsningen i Sundvollen er normalt et spørsmål som må løses samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen og evt utvikling av hele Sundvollen Dette siste er en del av reguleringsplanarbeidet for Sundvollen sentrum, som også pågår. c) Hva er Hole høyre v/ordfører sitt syn på å ekspropriere eksisterende eiendom til fordel for kommersiell utbygging? Hvem skal bære kostnadene ved en eventuell ekspropriering av eiendom langs Dronningveien, kommunen eller utbyggerne? Svar: Mitt svar både som ordfører og privat, er at dette må dekkes av utbygger og løses i minnelighet. d) Hvis kommunen bidrar med kostnadene, hvilke oppgaver i kommunen vil bli nedprioritert? Svar: For meg virker spørsmålet uaktuelt som følge av svaret ovenfor. Samtlige spørsmål/svar vil bli videreformidlet til Plan og Miljøstyret. 34. Reply ID: Timestamp: :26 Hvordan blir det med svømmehall på Helgelandsmoen? Det blir litt spennende om det blir svømmebasseng med bare 5 minutter gåing til... Kun meg selv Eirik Holm Ordførers svar: Saken vedrørende Badeanlegg på Helgelandsmoen skal opp som egen sak i kveldens kommunestyremøte. Søm følge av det kan jeg ikke svare på spørsmålet før etter behandlingen. Dersom den enstemmige innstillingen fra formannskapet blir vedtatt, vil vi henvende oss til nabokommunene og fylkeskommunen om å samarbeide om et forprosjekt om bygging av et regionalt bad på Helgelandsmoen. Dette som ordførerens svar.

18 33. Reply ID: Timestamp: :30 Hvilke partier i kommunestyret var pådrivere til at Kleivåsen skulle reguleres til boligformål, til tross for at kommuneadministrasjon ikke anbefalte dette? I rekkefølgebestemmelsene 6c og 6d skal Dronningveien og E-16xFv 156 utbedres. Hvem skal finansiere utbedringen? Er det vilje i kommunestyret til å ta hele eller deler av disse kostnadene over kommunebudsjettet, eller er denne kostnaden tenkt å tilskrives utbyggerne i sin helhet? Hva er Hole Høyre, v/ ordfører, sitt syn på å ekspropriere eksisterende eiendom til fordel for kommersiell utbygging? Hvem skal bære kostnadene ved en eventuell ekspropriering av eiendom langs Dronningveien, kommunen eller utbyggerne? Hvis kommunen bidrar med kostnadene, hvilke oppgaver i kommunen vil bli nedprioritert? Vil Høyre ta et initiativ, før reguleringsplanen skal til behandling i kommunestyret, om å se på hvilke konsekvenser det vil medføre for den eksisterende bebyggelse langs Dronningveien? Kun meg selv Ole Arnljot Rønning 32. Reply ID: Timestamp: :35

19 I rekkefølgebestemmelsene paragraf 8, stilles det krav om en utvidelse av Dronningveien (T3) med 15 meter inklusiv fortau. Mitt spørsmål er: kommer kommunestyremedlemmene til selv å ta en befaring i området for ved selvsyn se hvilken omfattende inngrep dette vil ha for eksisterende bebyggelse? Spørsmål 2: Er det på generelt grunnlag vanlig praksis/vilje i kommunestyret i Hole kommune å eksproprierere privat eiendom for å fremme kommersielle/ private byggeprosjekter? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av De involverte ved Dronningveien Per Høgevold 31. Reply ID: Timestamp: :18 Kommer dere å satse på bakkenettet når den åpner i Hole??? for digital tv Hva kommer til å skje da når digital tv kommer?? Kun meg selv 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av meg selv Lars Eche Ordførers svar: Digitalt bakkenett er planlagt utbygd i Buskerud årsskiftet 2007/2008. Når digitalt bakkenett blir

20 Digitalt bakkenett er planlagt utbygd i Buskerud årsskiftet 2007/2008. Når digitalt bakkenett blir satt i drift vil du kunne få mange flere tv-kanaler på den gamle antennen din. Du må ha en digitalboks inne i huset for å kunne se på de nye tv-kanalene. Fra slutten av 2009 er det planlagt at alle må ha en digital boks hjemme, for da stopper de gamle signalene. Stortinget har bestemt at maksimalprisen for en slik boks skal være 1500 kr. For ytterligere informasjon om utbygging og muligheter, se: - som står for Norges Televisjon AS. Digitalt bakkenett er et nasjonalt, og ikke et kommunalt ansvar. Vi har ingen direkte planer om å bruke dette nye bakkenettet til noe da det stort sett er NRK, TV2 og andre store tv-stasjoner som vil sende på denne måten. Dette som ordførerens svar. Innkommet til Herredshuset - lagt inn av webansvarlig Spl. til kommunestyret : 1. Ber om informasjon om hvorfor og når veiprosjektet Trøgsleveien ble planlagt og satt på kartet. 2. Hvordan kan det være at dette veiprosjektet, som var lovet ved videre utvidelse i Grøndokka plutselig er visket bort? 3. Hvilke politiske partier står bak og støtter denne beslutningen? 4. Er det fremtidsrettet tankegang å godkjenne at Dronningvn. skal ta: All trafikk til nyetableringen? All trafikk til Kleivstua med vareleveranser, busslaster og personbiler med gjester? All trafikk til frilufts/skianlegg? Denne trafikken vil også øke med nyetableringer i Hole. Tømmertransporten? Dertil kanalisere denne trafikken gjennom et nytt bo/handelssenter i Sundvollen, forbi en barnehage, forbi et oppvekstsenter og inntil husveggen til beboere langs Dronningvn.? 5. Hvilke politiske partier støtter forslaget med blokker og terrassehus i Kleivåsen og en utvidelse av Dronningvn.? Svar utbedes til: Tone Ring 30. Reply ID: Timestamp: :49 Saken gjelder i hovedsak den foreslåtte utbygging i Kleivåsen. 1) I 2002 regulerte man Kleivåsen til 40 boenheter (såvidt meg bekjent). Det er nå foreslått en utbygging på nærmere 100 boenheter i dette området. Hvilket konkrete behov har kommunen i

21 dag for en så stor utbygging av et område? 2) Har kommunestyret på dette tidspunkt noen betenkeligheter ved å tillate en fremtidig utbygging av Kleivåsen? 3) Hva er Hole kommunes administrasjons anbefaling vedørerende utbygging av Kleivåsen? Hvor mye vekt vil kommunestyret legge på administrasjonens anbefaling i den videre prosess?

22 mye vekt vil kommunestyret legge på administrasjonens anbefaling i den videre prosess? 4)Er det ut fra kommunestyrets ståsted penger i kommunen for å delta i et nytt utbyggingprosjekt (ala Kleivåsen) sett i lys av investeringer foretatt i Elstangen? 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Stiller spørsmål da jeg mener de er av allmenn interesse for beboere i Grøndokka. Geir Hagen 29. Reply ID: Samme som over 28. Reply ID: Timestamp: :57 Mottatt i epost - lagt inn av webansvarlig. Spørsmål til politisk ledelse Hole kommune V/ordfører Berger Spørsmål 1) Administrasjonen i Hole kommune gikk ikke inn for/ anbefalte ikke en regulering av Kleivåsen til boligformål. Hva var begrunnelsen politikerne gav for at området allikevel ble regulert som boligområde? Spørsmål 2) a) Hvordan har den reelle befolkningsveksten vært i kommunen de siste 5 årene i forhold til tidligere vedtak? b) Hvilken befolkningsvekst har kommunen vedtatt for de neste 5 årene? c) Hvordan vil dagens sterke boligbygging i Hole samt planene for Kleivåsen passe inn i vedtatt ønsket befolkningsutvikling de neste 5 årene? Jørn Thomassen 27. Reply ID: Article ID: Timestamp: :21 Hvilke alternative traseer skal utredes i forbindelse med omlegging av dagens E-16 fra Sundvollen til Hønefoss? Og hva ser dere for dere er ferdigtidspunkt for de ulike traseer?

De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her

De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål til Spørretimen i Hole

Detaljer

Spørsmål til Kommunestyrets spørretime #736815. Jeg har følgende spørsmål til Hole kommunestyre:

Spørsmål til Kommunestyrets spørretime #736815. Jeg har følgende spørsmål til Hole kommunestyre: De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål til Kommunestyrets

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10.

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10. De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål fra innbyggerne til

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 06.09.2010

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 06.09.2010 Spørsmål og svar stilt i Spørretimen i Hole kommunestyre. Alles pørsmål er kommet med og alle spørsmål er besvart i spørretimen, selv om svarene av rutineårsaker ikke er kommet med på nettsiden ennå. I

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund

Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 6/12 Kommunestyret 26.01.2012 16/12 Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 086/10 Forvaltningsutvalget 21.10.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Mole Skubbavika Jan Leland 10/259 Idse 10/13547 PRIVAT REGULERINGPLANFORSLAG

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Viser til forslag til reguleringsplan for fylkesvei 119 Lysaker Korsbakken, datert 12. oktober 2010.

Viser til forslag til reguleringsplan for fylkesvei 119 Lysaker Korsbakken, datert 12. oktober 2010. Karianne og Eirik Bakken Høgda 7620 Skogn Skogn, 17.oktober 2010. Statens vegvesen v/marit Arnekleiv Danielsen Fv. 119 Lysaker Korsbakken Reguleringsplan gang- og sykkelveg offentlig høring Viser til forslag

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 15.09.2009 Vår ref: 07/957-34 - 09/12878 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 29.09.2009 094/09 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien

Saksframlegg. Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien Søgne kommune Arkiv: Q13 Saksmappe: 2012/1739-11988/2013 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 02.04.2013 Saksframlegg Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/13

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud Ringerike kommune Att: Ken Ove Heiberg Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS Hønefoss, 31. oktober 2014 TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer