LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD"

Transkript

1 LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD Eva Råberg

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord side 1 1. Yrkesprofil for renhold side 2 2. Mål side 6 Kursplan side 6 Individuell plan side 8 3. Kompetanse og arbeidserfaring - CV side Jeg og jobben min side 18 Arbeidslivsforpliktelser side Bilder fra arbeidsplassen side Tekster fra arbeidsplassen side Kundebehandling - Service side Hygiene side Arbeidskultur - HMS side 39 Datablad side 45 PH-skala side Sjekklister for egenvurdering side Visningsmappe side 72 FORORD Læringsmappa er laget som et hjelpemiddel til opplæring ved bedrift. En stor takk til Amela Priganica, husøkonom Radisson Blu, Gardermoen, Kouba El Mouatassim, kontraktsleder ISS Facility Services og Turid Sørum, ledende renholder i Skedsmo kommune (mars 2011) for viktige bidrag. Vi har konsentrert oss mest om kommunal virksomhet og hotell. For å gjøre enkelt har vi brukt begrepet kunder og brukere, selv om vi vet at noen steder brukes begrepet gjester.

3 2 1 YRKESPROFIL FOR RENHOLD Oversikt over arbeidsoppgaver for en renholder Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjøres Utføre renhold Vurdere behov for renhold Vedlikehold av utstyr og maskiner Beregne tid og planlegge jobben Arbeide etter hygieniske og miljømessige krav og retningslinjer Kundebehandling Arbeide i team Ta imot veiledning fra arbeidsleder Delta på personalmøter Delta på kurs som arbeidsgiver planlegger PRAKTISKE FERDIGHETER Bruk av maskiner Bruk av utstyr og rengjøringsmidler Renholdsoppgaver Avfallshåndtering SNAKKE / LESE / SKRIVE PROFIL MUNTLIG Hver dag Hilse vennlig på kunder og brukere Samtale / småprate med kunder og brukere Svare på spørsmål fra kunder og brukere Få instruksjoner og diskutere arbei med arbeidsleder Samarbeide og snakke med kolleger Ta initiativ til samtale med kolleger Fortelle leder om arbeid som er utført Snakke i telefonen, ta imot beskjeder og gi beskjeder Kommunisere med andre yrkesgrupper på arbeidsplassen

4 3 Regelmessig Av og til Si fra når du forstår Be om hjelp til å utføre jobben Diskutere framgangsmåte med leder eller kolleger Lytte til andres innspill Melde fra til leder om avvik Foreslå endringer i oppgaver og rutiner Varsle om akutte hendelser eller ulykker, for eksempel ringe ambulanse Diskutere egne arbeidsoppgaver med kolleger og leder Delta i opplæring og lytte til forklaringer fra kursveileder Informere vikar om arbeidsrutiner Bidra med spørsmål på møter Ha medarbeidersamtale med egen leder LESING Hver dag Lese arbeidsinstruksjoner Lese korte beskjeder Lese lister over ulike arbeidsoppgaver Lese oppslag på informasjonstavler Lese skilt og oppslag om srhet Lese sjekkliste for utført arbeid Lese symboler på etiketter på ulike rengjøringsmidler Lese renholdsplanen Regelmessig Lese møtereferater Lese vaktlister Lese timelister Lese om dosering av kjemikalier Lese sms

5 4 Av og til Lese informasjon knyttet til helse, miljø og srhet (HMS), for eksempel nye produkt-datablad, hygiene og smitteveier Lese informasjon og skjemaer knyttet til eget arbeidsforhold, for eksempel arbeidskontrakt, egenmelding og permisjon Lese informasjon om endringer i interne rutiner Lese rundskriv, f.eks. møteinnkallelse Lese lønnsslipp Lese bruksanvisninger Lese kurs- og opplæringsplaner og opplæringsmateriell Lese fagblad SKRIVING Hver dag Krysse av på skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver Fylle ut sjekklister for utført arbeid Fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik i arbei Skrive beskjeder til kolleger og leder Kvittere ut, signere og attestere på skjemaer Regelmessig Fylle ut timelister Fylle ut lister for bestilling av varer Av og til Notere ned nye rutiner Notere fra interne kurs og opplæringsprogram Notere stikkord i skjema for medarbeidersamtale Svare skriftlig på spørsmål i en organisasjonsundersøkelse Fylle ut egenmelding og sykemelding

6 5 PROFIL FOR DIGITALE FERDIGHETER OG HVERDAGSMATEMATIKK DIGITALE FERDIGHETER Hver dag Motta og sende tekstmelding (SMS) med mobiltelefonen HVERDAGSMATEMATIKK Hver dag Bruke litermål ved dosering av vaskemiddel Bruke klokke Beregne tid til utførelse av jobben Regelmessig Kontrollere egen lønnsslipp

7 6 2. MÅL KURSPLAN INDIVIDUELL PLAN MÅL: Målet for deltakeren er å klare å jobbe med renhold og bli værende i jobben. KURSPLAN Kompetansemål i henhold til Grunnleggende ferdigheter for voksne Muntlig Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Si fra når du forstår (1) Be om gjentakelse når du forstår (1) Gjenta beskjeder eller instrukser for å sjekke at du har forstått(2) Ta imot forklaring av arbeidsoppgavene (3) Ta imot og følge opp informasjon om endring av arbeidsoppgaver (4) Forstå når kolleger sier de trenger hjelp (5) Hilse på kunder og brukere (6) Forstå og bruke høflighetsformer og hilsningsord (7) Lytte og svare når du snakker med kolleger (8) Svare på enkle spørsmål fra kunder og brukere (8) Delta i småprat med kolleger i pausene (9/10) Begynne og fortsette samtaler på jobb (10/17/37) Ringe leder og gi beskjed når jeg er syk (11) Gi enkle beskjeder (12) Gi instruksjon til en kollega om arbeidsoppgaver en kjenner godt (13) Si til læreren hva jeg må lære på jobben (14/35) Forklare situasjoner der jeg kommuniserer bra (15) Rapportere muntlig om viktige hendelser i løpet av dagen (16) Samtale med kunder og brukere (17/37) Ta imot en beskjed på telefon (18) Fortelle om jobb, hverdagsliv og interesser (19) Samtale om jobb og opplæring (20) Snakke med tydelig uttale (32) Spørre når du forstår beskjeder, avtaler og informasjon (33) Kan oppfatte viktig informasjon i formelle situasjoner (34) Fortelle om opplevelser knyttet til jobben (36) Si fra når du er enig eller uenig (38) Gjøre avtaler og snakke om arbeidsoppgaver på en tydelig måte (39) Løse problemer og misforståelser i jobb og hverdag (40) Forklare til ens avløser hva ens egne arbeidsoppgaver består i (41) Ringe og forhøre meg om ledige stillinger (42) Bruke fagord på jobben (43)

8 7 Lesing Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Arbeidsinstruks (21/44) Opplæringsmateriell (22) Etiketter på rengjøringsmidler (22) Instruksjoner og bruksanvisninger (22) Oppslag, lister og informasjon på tavler og vegger (23/24) Lønnsslipp (25) Busstabell (26) Skiftplaner (44) Renholdsplan (44) Beskjeder (45) Skjemaer, for eksempel egenmeldingsskjema (46) Branninstruks / Srhetsinstruks (48) Produktdatablad (51) Avviksmeldinger (52) Organisasjonsundersøkelse (53) Skriving Skjemaer: Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Skjema med personlige opplysninger (27) Timeliste (28) Kontrollskjema for utført arbeid (29) Arbeidslogg (30) Varebestilling (31) Egenmeldingsskjema /permisjonssøknad (50) Organisasjonsundersøkelse (54) Skrive: Beskjeder til kolleger og leder (47) Beskjed med sms (49) Avviksmelding (55) Korte rapporteringer (56) Notater fra kurs (57) Matematikk Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Bruke pluss, minus, gange og dele i kjente og praktiske situasjoner (58) Bruke ml, dl og l, minutt og time i praktiske situasjoner (59) Bruke litermål og klokke (60) Lese enkle bruksanvisninger og tabeller(61) Digital kompetanse Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Bruke mobiltelefon til å sende og motta sms (62)

9 8 Del 2 Mål for opplæringen INDIVIDUELL PLAN - KORTSIKTIG Deltaker Kurs Mål Lese Har gjort Kan Lærer OK? Skrive Muntlig Matematikk Digitalt Praktisk Annet Periode

10 9 INDIVIDUELL PLAN - LANGSIKTIG Min plan for de neste årene Dato for utfylling Dette er mine alternativ: Jobb Hva skal du skrive i de 5 trinnene i trappa? Fyll ut du vet. For å klare målet mitt må jeg:

11 10 3 KOMPETANSE OG ARBEIDS ERFARING CV Kompetanse og arbeidserfaring OVERSIKT OVER KURS OG UTDANNING Her kan du skrive om kurs du har vært på og utdanning du har. Dokumentasjon fra kurs eller utdanning kan du legge i visningsmappen. Skole eller arbeidssted Type kurs eller utdanning Fra til Dokumentasjon

12 11 OVERSIKT OVER ARBEIDSERFARING Her kan du skrive om din arbeidserfaring fra både lønnet og ulønnet arbeid. Dokumentasjon fra arbeidsplassen kan du legge i visningsmappen. Arbeidssted Yrke (stilling) Arbeidsoppgaver Fra til Dokumentasjon

13 12 Egenskaper Arbeidssom Nøyaktig Tålmodig Rask Selvstendig Samarbeidsvillig Sterk Hyggelig Sosial Ærlig Tillitvekkende Lærevillig Tar initiativ Ser hva som skal gjøres og gjør Slik er jeg: Dette er mine sterke sider te er jeg flink til: Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er Jeg er

14 C V Her kan du samle opplysninger. CV med kopi av dokumentasjon legges i Visningsmappa. Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Fødselsdato: Kjønn: Sivilstand: Kom til Norge: 13 Skolegang I hjemlan I Norge Arbeidserfaring I hjemlan I Norge Litt om meg Annet (kurs, førerkort) Referanse

15 Personalia Foravn: Ali Litt om meg Etternavn: Qader Jeg er fra Irak. Jeg er gift og har tre barn. Adresse: Storgata 43 Som person er jeg tålmodig, hjelpsom, sterk, 2000 LILLESTRØM alltid presis og ærlig. arbeide selv- Telefonnr.: stendig og er lærevillig. Jeg er sosial og Fødselsdato: omgjengelig. I fritiden liker jeg å være ute Kjønn: Mann sammen med barna. Vi er ute i all slags vær. Sivilstand: Gift Kom til Norge: 2006 Jeg ønsker Jeg ønsker jobb innen renhold på Romerike Utdanning og arbeidserfaring eller i Oslo. Jeg liker å gjøre rent og pent Jeg har 8 års grunnskole fra Irak. Der tok rundt meg. Nå har jeg prøvd denne bransjen, og jeg førerkort for buss og kjørte buss i 12 år. jeg trives veldig godt med. I Norge har jeg gått på norskkurs i 2120 timer. 23. november begynte jeg på et jobb- Norskkunnskaper rettet kurs i. Jeg har Jeg snakker litt norsk, men jeg forstår så praksisplass ved ISS og holder på med mye. Jeg leser ganske bra, men jeg skriver bare renhold i kontorlokaler. Jeg har også norsk litt. førerkort for bil. Referanse Einar Hansen, ISS, tlf Lise Nielsen, Ny sjanse tlf

16 CV Sett inn bilde av deg

17 Personalia Foravn: Etternavn: Adresse: Telefonnr.: Fødselsdato: Kjønn: Sivilstand: Kom til Norge: adresse: Litt om meg Jeg ønsker Utdanning og arbeidserfaring Norskkunnskaper Referanse

18 17 JEG KAN.... Jeg vet hva en CV skal inneholde. øve mer Jeg forstår referanse. lage CV. Min CV ligger ferdig i visningsmappa (med kopier). Dette må jeg arbeide mer med:

19 18 4 JEG OG JOBBEN MIN Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdato: Kontakt hjemme BILDE Min arbeidsplass: Navn på arbeidsplassen: Adressen til arbeidsplassen: Telefon til arbeidsplassen: Hvor er arbeidsplassen: Arbeidslederen heter: Kolleger: Læreren min heter: Telefon til læreren:

20 19 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan skrive korte tekster for hånd Område: Skrive og kommunisere nivå 1 (se også 17, side 62) skrive adressen min riktig. skrive fødselsdatoen min. skrive telefonnummeret mitt. telefonnummeret til arbeidsplassen. skrive navnet til arbeidslederen min. skrive adressen til arbeidsplassen. skrive navnet til læreren min. Dette må jeg på:

21 20 Jobben min: Stilling: Arbeidstid: Tidlig: Sein: Arbeidsuke: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Arbeidsoppgaver: Tidlig: Sein: Til jobben: Jeg går til jobben. Jeg tar buss til jobben. Jeg tar tog til jobben. kjører meg. Jeg sykler til jobben. Sett X

22 21 Arbeidslivsforpliktelser Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjennomføres. DAGLIGE RUTINER Tidligvakt Seinvakt UKENTLIGE RUTINER Komme i riktig tid!! Hva gjør jeg hvis jeg er forsinket? Ringe og gi beskjed Hva gjør jeg når jeg er syk? Ringe og gi beskjed Egenmelding Sykemelding Melding for syke barn Sende meldinger Influensa egenmeldingsskjema Når jeg trenger velferdspermisjon: Søknad om velferdspermisjon Si fra når jeg forstår!!

23 22

24 23

25 24 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Kan rutiner på jobben Situasjon: Arbeidsliv - renhold Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har tidligvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har seinvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre de forskjellige dagene i uka. Jeg vet hva jeg skal gjøre ukentlig. reglene på jobben. Dette må jeg på:

26 25 JEG KAN.... Se også sjekklister fom side 54 Kompetansemål: Kan gi beskjed når en kan komme på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 1 ringe og gi beskjed når jeg kan komme på jobb. Kompetansemål: Kan skrive korte tekster på mobiltelefon Område: Skrive og kommunisere nivå 1 sende melding på mobilen til sjefen. Kompetansemål: Kan fylle ut et enkelt skjema Område: Skrive og kommunisere nivå 1 fylle ut egenmelding. fylle ut skjema for syke barn. fylle ut permisjonssøknad. Dette må jeg på:

27 26 5 BILDER FRA ARBEIDSPLASSEN Her kan du sette inn bilder fra arbeidsplassen din! ei hotellvogn et servicerom med hyller

28 27 Vogn til skittentøy Rød sekk = håndklær Grønn sekk = sengetøy ei ekstraseng

29 28 barnesenger

30 29 6 TEKSTER FRA ARBEIDSPLASSEN Her kan du sette inn tekster fra arbeidsplassen din!

31 30

32 31

33 32

34 33 7 KUNDEBEHANDLING SERVICE Hils alltid først på gjester / kunder / og brukere! Vær høflig, vennlig, smilende og hjelpsom! Gi god service! Si: Ja, selvfølgelig! Det skal jeg gjøre! Vær hyggelig og positiv når du snakker med kunder og brukere! Vær positiv og tålmodig når du snakker med kunder i telefonen! Småprat gjerne litt med brukere og kunder når er naturlig. Snakk om været eller nyheter. (Les forsiden av en avis før du kommer på jobb!) Samtal hyggelig med kunder / gjester! Dialog med brukere / kunder Hvis du har en god dialog med brukere og kunder, er mye lettere å bli enige om tidspunkt for renhold på de forskjellige rom / steder. Du kan spørre: Passer at jeg gjør rent her nå? De svarer kanskje: Nei, du må vente til vi er ferdige her. Jo bedre dialog du har med brukere, dess lettere er å få til en fleksibel løsning fra dag til dag.

35 34 JEG KAN.... Se også sjekklister fom side 54 6 Kompetansemål: Bruke vanlige høflighetsformer og hilsningsfraser Område: Tale og kommunisere nivå 1 hilse vennlig på kunder og brukere. øve mer 17 Kompetansemål: Etablere en enkel samtale Område: Tale og kommunisere nivå 1 starte en samtale med kunder. Jeg vet når passer å småprate. svare på og følge opp enkle spørsmål. avslutte samtalen på en passende måte. øve mer 37 Kompetansemål: Begynne og fortsette samtaler på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 2 samtale med kunder. småprate med kunder. ta imot bestillinger fra kunder. ta imot klager fra kunder. beklage når noe er feil. øve mer Dette må jeg på:

36 35 8 HYGIENE Hva er hygiene? Hvorfor er viktig? Regler for hygiene Sykdom Alle sår, spesielt på hendene, skal tildekkes, for eksempel med (usynlige) plaster eller hansker. Hendene skal vaskes før mat, etter toalettbesøk, etter vask av toaletter og etter avfallshåndtering. Personlig hygiene Dusj hver dag. Hold håret rent. Pass på neglene. Se velstelt ut! Renholdere skal helst bruke neglelakk eller ringer. Arbeidsuniformen skal være ren hver dag når du begynner på jobb. Arbeidsuniformen brukes bare på jobb, på reise til og fra jobb. Arbeidsklær Ansatte på hotell får uniform, men må vaske den selv. Ansatte i Skedsmo kommune får uniform og sko, men må vaske den selv.

37 36

38 37

39 38 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: God hygiene Arbeidsliv - renhold Jeg vet hvordan jeg kan se velstelt ut. Jeg forstår reglene på arbeidsplassen. Jeg forstår riktig håndvask. Jeg vet hva jeg skal gjøre med neglelakk og ringer. Jeg vet hva jeg skal gjøre med håret mitt. Jeg forstår hvordan jeg skal bruke arbeidsklær. Jeg forstår hva slags sko jeg skal bruke. Dette må jeg på:

40 39 9 ARBEIDSKULTUR HMS Sjef og kolleger Sjef leder Veiledning fra leder Medarbeidersamtaler Deltakelse på personalmøter Deltakelse på kurs som arbeidsgiver planlegger Ferie Sammen med kolleger - Samtale om arbeidsoppgaver - Pauseprat

41 40 HMS Helse, miljø og srhet Arbeidsmiljøloven forteller om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Det står mye om HMS i Arbeidsmiljøloven. Alle store arbeidsplasser skal ha et verneombud som arbeider for ansattes helse, miljø og srhet. Det er store krav til srhet på arbeidsplassen. Helse, miljø og srhet på arbeidsplassen Kommentarer Verneombud Denne personen kan vi snakke med om vi opplever at srheten er for dårlig, eller om er noe annet ved miljøet som er bra. Branninstruks Det er viktig å vite hva du skal gjøre hvis blir brann. Alle ansatte skal ha opplæring i brann-rutiner. Det er viktig å forstå branninstruksen på arbeidsplassen din. Srhet På noen arbeidsplasser er store krav til srhet. Det finnes egne lover og regler for ulike yrker. Rapportering av brudd på srhet På mange arbeidsplasser må man rapportere uhell eller avvik hvis skjer noe som er brudd på srhetsrutinene. Hver enkelt arbeidsplass har rutiner for hvordan te skal rapporteres.

42 41 VED BRANN / ULYKKE Kontakt brannvesenet på tlf 110 eller ambulanse på tlf 113 Fortell HVEM som ringer HVA som har skjedd HVOR du er

43 42 Lukkes ved brann. ei branndør Denne døra er alltid lukket.

44 43 en rømningsplan Ved heisen

45 44 Slik skal være: Korridoren skal være tom!

46 45 HMS DATABLAD Alle arbeidsplasser som behandler kjemikalier har en perm med datablad. Der kan vi finne informasjon om kjemikaliene. Hva skal brukes til Hva inneholder Om er giftig Om er etsende Om er eksplosivt Om er brannfarlig Om er miljøskadelig Om er kreft-fremkallende Hva slags skader kan gi på kroppen Hva vi skal gjøre hvis noen trenger førstehjelp Hva slags brann-slokkings-middel vi skal bruke Hvordan vi skal oppbevare kjemikaliene Hvordan vi skal bruke / håndtere kjemikaliene Om er nødvendig med verneutstyr Hvor og hvordan vi skal kaste kjemikaliene Om lover og forskrifter Du må vite hvor denne permen står. Du må også vite litt om innhol i denne permen. Det er viktig å kunne lese og forstå hva du skal gjøre hvis skjer et uhell. Hvis du kan forstå hva du skal gjøre, trenger du hjelp. Da må du vite hvem du kan kontakte for å få hjelp. På de neste tre sidene ser du et eksempel på et datablad.

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50 Intern kontroll INSTA 800 Renholdere følger en internasjonal standard for kontroll av kvalitet på arbei. Denne standarden heter INSTA 800. Renholdslederen går rundt og kontrollerer med forskjellige apparater om er rent nok. Det ser rent ut, ja, men er hygienisk rent? Disse apparatene måler forskjellige verdier. Dette er en kvalitetssikring av arbei. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet har over-ansvar med alle arbeidsplassene i Norge. De kan også komme på uanmeldt besøk for å se at alt er riktig. De er opptatt av: Helse, miljø og srhet Intern kontroll Kontrakter (arbeidstid, lønn osv) Inneklima Vi som arbeider med renhold er viktige personer for inneklima. Dårlig renhold gir dårlig inneklima. Godt renhold gir bra inneklima. Hvis vi bruker mye vann uten å tørke etterpå, kan bli råte og sopp.

52 51 Srhetsrutiner Renholdere har Datablad for alle produkter. I et datablad kan vi se om er nødvendig med briller, maske eller tykke hansker for å beskytte oss. Dette gjelder særlig ved renhold av steder der har vært vasket på lenge. Da må vi bruke sterke (aggressive) midler. Frammøtelister En renholder skriver seg inn og ut på de forskjellige stedene hvis er stempling. Ved brann er viktig å vite hvor mange som er i huset. Rengjøringsvogna Rengjøringsvogna skal stå innelåst når den er i bruk. Det gjelder når vi tar pause eller går hjem når vi er ferdig med jobben. Det er kjemikalier på vogna. Det kan føre til skade ved misbruk. Særlig viktig er te i barnehager og på barneskoler!! Det er bare renholdere, og av og til ledere, som har nøkkel til bøttekottet. Kjemikalier Kjemikalier skal doseres riktig. Vi fyller kjemikalier over på pumpekanne og etterfyller med vann. Hvis vi har 1 liter vann på kanna, må vi regne ut akkurat hvor mye kjemikalier vi trenger. Da bruker vi et milli-liter-mål (ml). Etiketten på pumpekanna skal være av samme type som på kanna med kjemikalier. Der står hva heter, hva brukes til og noen ganger PH-verdi. Vi bruker ofte to pumpekanner, en for daglig rengjøring og en for våtrom (toalett). NB! Pumpekanna Vi bruker alltid rett stråle, spraytåke. Det kan utvikle astma.

53 52 Hva snakker vi om på jobben? Hva snakker vi om på jobben? - Været - Nyheter (fra avis eller fra TV) - TV-program - Politiske saker - Sport om sommeren: fotball, rally etc. - Sport om vinteren: ski, skiskyting, hopp, rally etc. - Hva vi gjør i fritida - Litt om familien Hva snakker vi IKKE om på jobben? - Problemer i familien (Mannen min ) - Personlige problemer (Jeg får sove fordi ) - Økonomi (Hvor mye tjener du?) - Økonomiske problemer (Jeg har penger til husleia.) - Politikk (Hvilket parti stemmer du på?) - Du MÅ hjelpe meg (ringe sosialkontoret, politiet etc.)

54 53 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: Forstå HMS Arbeidsliv - kantine Jeg forstår hva verneombud er. Jeg vet hva jeg kan snakke med verneombu om. Jeg har hatt opplæring i branninstruksen på arbeidsplassen. Jeg vet hvor permen med Datablad er på arbeidsplassen. Jeg vet hvor jeg skal lese for å vite om produktet er miljøfarlig. finne ut om produktet er helsefarlig. finne ut hva jeg skal gjøre hvis noen får farlige stoffer på huden. Jeg vet hvilke lover og regler som gjelder for srheten på arbeidsplassen. Jeg vet hva jeg skal gjøre når er avvik. Jeg vet hvilke rettigheter og plikter jeg har som ansatt. Jeg forstår hva en fagforening er. Jeg forstår rollene: leder og ansatt. Jeg vet hva vi snakker om på jobben (og hva vi snakker om). snakke om sosiale miljøet på jobben.

55 54 10 SJEKKLISTER FOR EGENVURDERING Nivå 1: Muntlig (lytte og tale) 1-20 Lese og skrive Nivå 2: Muntlig (lytte og tale) Lese og skrive Nivå 1: Hverdagsmatematikk Nivå 1: Digitale ferdigheter 62

56 55 NIVÅ 1 JEG KAN Kompetansemål: Gi uttrykk for hva en forstår og be om hjelp Område: Kommunikasjon og læringsstrategier, nivå 1 Jeg sier fra når jeg forstår. spørre andre om de kan gjenta når jeg forstår. 2 Kompetansemål: Reflektere over utfordringer med kommunikasjon i egen hverdag Område: Kommunikasjon og læringsstrategier, nivå 1 Jeg oppfatter når andre forstår meg. Jeg gjentar beskjeder eller instrukser for å kontrollere at jeg har forstått. Jeg vet hvilke situasjoner jeg har problemer med å forstå og snakke. Dette diskuterer jeg med praksisplasslæreren min. 3 Kompetansemål: Kan følge opp en enkel arbeidsinstruksjon Område: Lytte og respondere, nivå 1 Jeg forstår når sjefen forklarer en arbeidsinstruksjon og kan snakke om.

57 56 JEG KAN Kompetansemål: Kan ta imot en enkel beskjed fra egen leder om nye arbeidsoppgaver Område: Lytte og respondere, nivå 1 forstå en enkel beskjed fra sjefen om nye arbeidsoppgaver. 5 Kompetansemål: Kan oppfatte og reagere når en kollega trenger hjelp til å løse en arbeidsoppgave Område: Lytte og respondere, nivå 1 Jeg forstår når en kollega ber meg om hjelp. 6 Kompetansemål: Bruke vanlige høflighetsformer og hilsningsfraser Område: Tale og kommunisere nivå 1 hilse vennlig på kunder og brukere. øve mer 7 Kompetansemål: Oppfatte høflighetsformer og hilsningsformer Område: Lytte og respondere nivå 1 Jeg forstår når kunder og brukere hilser på forskjellige måter. øve mer

58 57 JEG KAN Kompetansemål: Høre og svare i en enkel samtale Område: Lytte og respondere nivå 1 Jeg forstår hva kollegene sier til meg og kan svare på. Jeg forstår når kunder og brukere snakker til meg og svarer på enkle dagligdagse spørsmål. øve mer 9 Kompetansemål: Kan oppfatte hovedpoengene i enkel prat i pauser Område: Lytte og respondere, nivå 1 Jeg forstår hva kollegene snakker om i pausene og kan delta i samtalen. øve mer 10 Kompetansemål: Kan innlede en samtale med kolleger i pausen Område: Tale og kommunisere, nivå 1 starte en samtale med kolleger i pausen. øve mer 11 Kompetansemål: Kan gi beskjed når en kan komme på jobb Område: Tale og kommunisere, nivå 1 ringe og gi beskjed når jeg kan komme på jobb. øve mer

59 58 JEG KAN Kompetansemål: Kan gi enkle beskjeder Område: Tale og kommunisere, nivå 1 gi beskjed til sjef og kolleger. gi beskjed til kunder og brukere gi en beskjed om arbei til en kollega. øve mer 13 Kompetansemål: Kan gi instruksjoner og forklaringer til relevante arbeidsoppgaver Område: Tale og kommunisere, nivå 1 gi instruksjon til en kollega om arbeidsoppgaver jeg kjenner godt. øve mer 14 Kompetansemål: Kan beskrive egne læringsbehov for læreren på en enkel måte Område: Tale og kommunikasjon, nivå 1 si til læreren på en enkel måte hva jeg må lære på arbeidsplassen. 15 Kompetansemål: Kan fortelle om situasjoner der en behersker kommunikasjon Område: Tale og kommunisere, nivå 1 fortelle om situasjoner der jeg klarer å snakke og forstå bra.

60 59 JEG KAN Kompetansemål: Kan gi en kort muntlig rapport om vesentlige hendelser fra arbeidsøkten Område: Tale og kommunisere, nivå 1 gi en rapport om viktige ting som har hendt i løpet av arbeidsdagen. øve mer 17 Kompetansemål: Etablere en enkel samtale Område: Tale og kommunisere nivå 1 starte en enkel samtale med kunder. Jeg vet når passer å småprate. svare på og følge opp enkle spørsmål. avslutte samtalen på en passende måte. øve mer 18 Kompetansemål: Kan ta imot en beskjed i en telefonsamtale Område: Tale og kommunisere, nivå 1 hilse og presentere meg i telefonen. be den andre vente mens jeg finner noe å skrive med. be den andre gjenta beskjeden. avslutte samtalen. øve mer

61 60 JEG KAN Kompetansemål: Kan fortelle om egen jobb, hverdagsliv og interesser Område: Tale og kommunisere, nivå 1 fortelle hva jeg gjør på jobben. fortelle om hverdagen min. fortelle om hva jeg er interessert i. øve mer 20 Kompetansemål: Kan delta i enkle samtaler om hverdag, jobb og opplæring Område: Tale og kommunisere, nivå 1 delta i enkle samtaler om hverdagen min. delta i enkle samtaler om jobb og opplæring. øve mer 21 Kompetansemål: Forstå innhol i en kortfattet og punktlig arbeidsinstruks for en kjent arbeidsoppgave Område: Lese og forstå, nivå 1 Jeg forstår arbeidsinstruksen min. 22 Kompetansemål: Kan lese og forstå enkle instruksjoner og bruksanvisninger med støtte i illustrasjoner Område: Lese og forstå, nivå 1 Jeg forstår enkle instruksjoner når er bilder til. Jeg forstår opplæringsmateriell når er bilder til. Jeg forstår etiketter på rengjøringsmidler.

62 61 JEG KAN Kompetansemål: Kan lese og forstå et kort oppslag Område: Lese og forstå, nivå 1 lese og forstå et kort oppslag på oppslagstavla. 24 Kompetansemål: Forstå oppslag, lister og annen kort informasjon uten hjelp Område: Lese og forstå, nivå 1 lese og forstå kort informasjon og lister som henger på jobben. 25 Kompetansemål: Kan finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell Område: Lese og forstå, nivå 1 forstå hvor mye penger jeg får. finne ut hvor mye jeg betaler i skatt. Jeg forstår feriepenger. Jeg forstår lønnsslippen min. 26 Kompetansemål: Kan finne fram i en busstabell Område: Lese og forstå, nivå 1 finne fram i en busstabell.

63 62 JEG KAN Kompetansemål: Kan fylle ut et skjema med personlige opplysninger som navn, adresse etc. Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut et skjema med personlige opplysninger. 28 Kompetansemål: Kan fylle ut en timeliste Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut en timeliste på jobben. 29 Kompetansemål: Kan fylle ut et enkelt skjema Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut kontrollskjema for utført arbeid på jobben. 30 Kompetansemål: Kan skrive en kort og enkel arbeidslogg Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 skrive en kort og enkel arbeidslogg. 31 Kompetansemål: Fylle ut et enkelt bestillingsskjema Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut et enkelt bestillingsskjema på jobben.

64 63 NIVÅ 2 JEG KAN Kompetansemål: Kan snakke med tydelig uttale Område: Tale og kommunisere, nivå 2 snakke med tydelig uttale. 33 Kompetansemål: Kan reagere når man har fått med seg viktig informasjon i beskjeder, avtaler og instruksjoner Område: Lytte og respondere, nivå 2 Jeg vet når jeg forstår informasjon og sier fra. 34 Kompetansemål: Kan oppfatte viktig informasjon i formelle situasjoner Område: Lytte og respondere, nivå 2 forstå viktig informasjon når jeg har møte med sjefen på jobben. forstå viktig informasjon når jeg er på jobbintervju. 35 Kompetansemål: Kan forklare hva en selv har bruk for å få opplæring i Område: Tale og kommunisere, nivå 2 forklare for læreren hva jeg trenger opplæring i.

65 64 JEG KAN Kompetansemål: Kan gjengi egne opplevelser som er relevante i opplæringen Område: Tale og kommunisere, nivå 2 fortelle om egne opplevelser knyttet til opplæringen. 37 Kompetansemål: Begynne og fortsette samtaler på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 2 samtale med kunder. småprate med kunder. ta imot bestillinger fra kunder. ta imot klager fra kunder. beklage når noe er feil. øve mer 38 Kompetansemål: Kan uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Område: Tale og kommunisere, nivå 2 si fra når jeg er enig eller uenig. forklare hvorfor jeg mener. vise respekt for andres mening.

66 65 JEG KAN Kompetansemål: Kan gjøre avtaler og diskutere praktiske gjøremål på en klar og tydelig måte Område: Tale og kommunisere, nivå 2 gjøre avtaler uten at blir misforståelser. diskutere arbeidsoppgaver med sjefen og brukere uten at blir misforståelser. 40 Kompetansemål: Kan løse problemer og misforståelser som oppstår i jobb og hverdag. Område: Tale og kommunisere, nivå 2 Jeg kommuniserer så godt at jeg kan løse misforståelser som oppstår. 41 Kompetansemål: Kan forklare til ens avløser hva ens egne arbeidsoppgaver består i. Område: Tale og kommunisere, nivå 2 forklare arbeidsoppgavene mine til kollegaen som skal jobbe når jeg er der. 42 Kompetansemål: Kan ringe arbeidsgivere og forhøre seg om annonserte stillinger Område: Tale og kommunisere, nivå 2 ringe arbeidsgivere og spørre om ledige stillinger.

67 66 JEG KAN Kompetansemål: Kan bruke sentrale fagord i egen hverdag Område: Tale og kommunisere, nivå 2 alle ordene jeg trenger for å snakke om alt vi gjør på jobben. NIVÅ 2 Lese og skrive 44 Kompetansemål: Kan lese og forstå skriftlige arbeidsinstrukser Område: Lese og forstå, nivå 2 lese og forstå arbeidsinstruksen på arbeidsplassen. lese og forstå en renholdsplan. lese og forstå en skiftplan. 45 Kompetansemål: Kan forstå korte skriftlige meldinger fra kunder og brukere Område: Lese og forstå, nivå 2 lese og forstå korte beskjeder fra kunder og brukere.

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Læringsmål i muntlige ferdigheter Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Hvordan skape sammenheng mellom kompetanse og behov på arbeidsplassen og opplæringen? Praksisnær opplæring Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Funksjonelle

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold Levanger kommune Levanger vo Rekrutteringsstrategier for Fagkurs helse og renhold Innhold s. 2: Informasjon Eksempel på en powerpointpresentasjon til bruk i starten av rekrutteringsarbeidet. Det er lagt

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera,

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, Velkommen Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, 1 Skullerud VO Ca. 150 kurs Omtrent 2000 deltakere Kurs i

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no ARBEIDSNORSKKURS Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder. Arbeidsnorsk kan kombineres med Migranorsk Allmenn

Detaljer

Praksisveileder fagkurs renhold

Praksisveileder fagkurs renhold Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder fagkurs renhold Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima Til Praksiskorps i Fagkurs renhold Dere er personlig utnevnt av en kollega til å være

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Arbeidserfaring som kilde til læring

Arbeidserfaring som kilde til læring Arbeidserfaring som kilde til læring Bergen, 1. februar 2013 Endres i topp-/bunntekst Erfaringer Det kan være åpnende og motiverende for læring å trekke deltakernes erfaringer inn i læringssituasjonen.

Detaljer

NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg

NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg Deltaker NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg 1 FORORD Læringsmappe for kantineassistent Undervisning på praksisplassen Læringsmappe for kantineassistent er ment som en lærebok for undervisning på praksisplassen.

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Praksisveileder Helse

Praksisveileder Helse Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder Helse Pleie, omsorg og miljøarbeid for å gi brukere en god hverdag med trivsel og velvære Til Praksiskorps i Fagkurs helse Dere er personlig utnevnt av en kollega

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Læringsmappe som pedagogisk verktøy 1 Nina Jernberg - Geiranger 19. oktober 2015 Program for dagen 12.45-13.45 Forelesning 13.45-14.00 Pause 14.00-15.00 Gruppearbeid

Detaljer

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt 5 Hjelper til med å holde orden i gangen / garderoben vår Har orden i sekken min og hylla mi Rydder etter meg inne og ute på skolen Går eller sykler til skolen Kan opptre alene foran andre Der fòr øret,

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs i renhold. Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs i renhold. Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger vo Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet forprosjekt 2013 Læreplan Fagkurs i renhold Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima

Detaljer

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-155-5 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

Detaljer

Arbeidserfaring som kilde til læring. Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013

Arbeidserfaring som kilde til læring. Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013 Arbeidserfaring som kilde til læring Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013 Læring i arbeidslivet Arbeidserfaring Læring i skole arbeid opplæring arbeid Arbeid/språkpraksis opplæring Ulike typer

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Praksisnær opplæring i muntlige ferdigheter

Praksisnær opplæring i muntlige ferdigheter Praksisnær opplæring i muntlige ferdigheter 2 Innhold Hvorfor er det viktig å mestre muntlig kommunikasjon?... 3 Opplæring knyttet til arbeid spraksis og fagopplæring...4 Profiler som utgangspunkt for

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

renhold TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING

renhold TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING renhold OPPDAG TALENTENE DINE I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING PRAKSIS I RENHOLD Opplæringsplan for deltakere fra flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune. Flyktning- og innvandretjenesten i

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Kompetansemål for lesing og skriving

Kompetansemål for lesing og skriving Kompetansemål for lesing og skriving Målgrupper Rammeverket er utviklet med tanke på voksne som har behov for å heve sine grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. I tillegg kan rammeverket være

Detaljer

Læringsmappe for barnehageassistenter

Læringsmappe for barnehageassistenter Læringsmappe for barnehageassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Pleie TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING

Pleie TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING Pleie OPPDAG TALENTENE DINE I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING PRAKSIS I PLEIE Opplæringsplan for deltakere fra flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune. Flyktning- og innvandretjenesten i Lørenskog

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE.

VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. Innledning: I vår barnehage tar vi helse, miljø og sikkerhet for både barn og ansatte på alvor. Her er en oversikt over kritiske rutiner du som ny må kjenne

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet.

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet. Tips til søknaden Her er 7 tips til en god søknad. 1. Enhver søknad må skreddersys! Ja, det er mye arbeid, men det lønner seg. Hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 11.april 2013 i Kristiansund 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

butikk TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING

butikk TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING butikk OPPDAG TALENTENE DINE I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING PRAKSIS I BUTIKK Opplæringsplan for deltakere fra flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune. Flyktning- og innvandretjenesten i Lørenskog

Detaljer

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen

Detaljer

Velkommen til Heimly barnehage

Velkommen til Heimly barnehage Velkommen til Heimly barnehage Du har sikkert mange spørsmål om hvordan ting fungerer, hvor ting ligger, når du har pause osv. Som nyansatt eller vikar ved Heimly barnehage vil du uavhengig av om du er

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Bygg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring som

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret.

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Vedtak om inntak 4. Registrering i CAPITECH 5. Rådgivende Utvalg 6. Inntaksmelding 7. Oppstartsmelding

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

Utdanning og arbeidsliv Oppgavehefte

Utdanning og arbeidsliv Oppgavehefte Utdanning og arbeidsliv Oppgavehefte Eva Bratvold Digital Kompetanse 2016 1 Innhold Hva skal elevene ha lært? 1 Framtidens arbeidsliv 2 Teoritunge yrkesutdanninger? 3 Hode eller hjerte arbeid eller arbeidsledig?

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag RESTAURANT OG MATFAG OG NATURBRUK FYR-skolering 3 * Oslo høsten 2014 02.12.14 lesesenteret.no 2 Tendens over mange år situasjonen i dag 3 Utfordringer

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn Hyttevakter Den Norske Turistforening har over 500 hytter i norske fjell. Det systemet DNT har med selvbetjente hytter er unikt i hele verden og noe DNT er veldig stolte av. Uten den enorme dugnadsinnsatsen

Detaljer

Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring

Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring Hensikten med praksisen er at studenten får praktisk erfaring i arbeid som klinisk ernæringsfysiolog (KEF). Praksisperioden: 1. Praksis skal først gjennomføres

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter

Arbeidsrettet norskopplæring konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter Arbeidsrettet norskopplæring konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter Rita H. Kristensen og Nancy Austberg Salvesen Voksenopplæringssenteret i Bærum Plan: Bakgrunn for veilederen Presentasjon

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være:

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være: Stillingsannonse Motivasjon & Støtte er et senter som jobber med å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet. Vi er en privat organisasjon som har som hovedmål å utvikle mennesker. Senteret ble etablert

Detaljer

Jobbskygging ELEVARK 8. trinn. Jobbskygging

Jobbskygging ELEVARK 8. trinn. Jobbskygging Jobbskygging Jobbskygging Innhold Yrker og utdanning i min familie Nettverk og kompetanse; Hva betyr begrepene? Mitt slektstre Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde; Hva betyr begrepene? Intervju med tre

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - IMDi, Gjøvik 30.10.13 1 Delseminar kl. 14.45-16.30 arbeids-/praksisplassen

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering.

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering. Verson 8. nov. 2010 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Mål for opplæringen 1. trinn 2.trinn 1. Selvfølelse/Selvhevdelse Jeg kan fortelle hvordan jeg har det. Jeg kan si meningen min. Jeg kan si nei. Jeg kan

Detaljer