LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD"

Transkript

1 LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD Eva Råberg

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord side 1 1. Yrkesprofil for renhold side 2 2. Mål side 6 Kursplan side 6 Individuell plan side 8 3. Kompetanse og arbeidserfaring - CV side Jeg og jobben min side 18 Arbeidslivsforpliktelser side Bilder fra arbeidsplassen side Tekster fra arbeidsplassen side Kundebehandling - Service side Hygiene side Arbeidskultur - HMS side 39 Datablad side 45 PH-skala side Sjekklister for egenvurdering side Visningsmappe side 72 FORORD Læringsmappa er laget som et hjelpemiddel til opplæring ved bedrift. En stor takk til Amela Priganica, husøkonom Radisson Blu, Gardermoen, Kouba El Mouatassim, kontraktsleder ISS Facility Services og Turid Sørum, ledende renholder i Skedsmo kommune (mars 2011) for viktige bidrag. Vi har konsentrert oss mest om kommunal virksomhet og hotell. For å gjøre enkelt har vi brukt begrepet kunder og brukere, selv om vi vet at noen steder brukes begrepet gjester.

3 2 1 YRKESPROFIL FOR RENHOLD Oversikt over arbeidsoppgaver for en renholder Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjøres Utføre renhold Vurdere behov for renhold Vedlikehold av utstyr og maskiner Beregne tid og planlegge jobben Arbeide etter hygieniske og miljømessige krav og retningslinjer Kundebehandling Arbeide i team Ta imot veiledning fra arbeidsleder Delta på personalmøter Delta på kurs som arbeidsgiver planlegger PRAKTISKE FERDIGHETER Bruk av maskiner Bruk av utstyr og rengjøringsmidler Renholdsoppgaver Avfallshåndtering SNAKKE / LESE / SKRIVE PROFIL MUNTLIG Hver dag Hilse vennlig på kunder og brukere Samtale / småprate med kunder og brukere Svare på spørsmål fra kunder og brukere Få instruksjoner og diskutere arbei med arbeidsleder Samarbeide og snakke med kolleger Ta initiativ til samtale med kolleger Fortelle leder om arbeid som er utført Snakke i telefonen, ta imot beskjeder og gi beskjeder Kommunisere med andre yrkesgrupper på arbeidsplassen

4 3 Regelmessig Av og til Si fra når du forstår Be om hjelp til å utføre jobben Diskutere framgangsmåte med leder eller kolleger Lytte til andres innspill Melde fra til leder om avvik Foreslå endringer i oppgaver og rutiner Varsle om akutte hendelser eller ulykker, for eksempel ringe ambulanse Diskutere egne arbeidsoppgaver med kolleger og leder Delta i opplæring og lytte til forklaringer fra kursveileder Informere vikar om arbeidsrutiner Bidra med spørsmål på møter Ha medarbeidersamtale med egen leder LESING Hver dag Lese arbeidsinstruksjoner Lese korte beskjeder Lese lister over ulike arbeidsoppgaver Lese oppslag på informasjonstavler Lese skilt og oppslag om srhet Lese sjekkliste for utført arbeid Lese symboler på etiketter på ulike rengjøringsmidler Lese renholdsplanen Regelmessig Lese møtereferater Lese vaktlister Lese timelister Lese om dosering av kjemikalier Lese sms

5 4 Av og til Lese informasjon knyttet til helse, miljø og srhet (HMS), for eksempel nye produkt-datablad, hygiene og smitteveier Lese informasjon og skjemaer knyttet til eget arbeidsforhold, for eksempel arbeidskontrakt, egenmelding og permisjon Lese informasjon om endringer i interne rutiner Lese rundskriv, f.eks. møteinnkallelse Lese lønnsslipp Lese bruksanvisninger Lese kurs- og opplæringsplaner og opplæringsmateriell Lese fagblad SKRIVING Hver dag Krysse av på skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver Fylle ut sjekklister for utført arbeid Fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik i arbei Skrive beskjeder til kolleger og leder Kvittere ut, signere og attestere på skjemaer Regelmessig Fylle ut timelister Fylle ut lister for bestilling av varer Av og til Notere ned nye rutiner Notere fra interne kurs og opplæringsprogram Notere stikkord i skjema for medarbeidersamtale Svare skriftlig på spørsmål i en organisasjonsundersøkelse Fylle ut egenmelding og sykemelding

6 5 PROFIL FOR DIGITALE FERDIGHETER OG HVERDAGSMATEMATIKK DIGITALE FERDIGHETER Hver dag Motta og sende tekstmelding (SMS) med mobiltelefonen HVERDAGSMATEMATIKK Hver dag Bruke litermål ved dosering av vaskemiddel Bruke klokke Beregne tid til utførelse av jobben Regelmessig Kontrollere egen lønnsslipp

7 6 2. MÅL KURSPLAN INDIVIDUELL PLAN MÅL: Målet for deltakeren er å klare å jobbe med renhold og bli værende i jobben. KURSPLAN Kompetansemål i henhold til Grunnleggende ferdigheter for voksne Muntlig Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Si fra når du forstår (1) Be om gjentakelse når du forstår (1) Gjenta beskjeder eller instrukser for å sjekke at du har forstått(2) Ta imot forklaring av arbeidsoppgavene (3) Ta imot og følge opp informasjon om endring av arbeidsoppgaver (4) Forstå når kolleger sier de trenger hjelp (5) Hilse på kunder og brukere (6) Forstå og bruke høflighetsformer og hilsningsord (7) Lytte og svare når du snakker med kolleger (8) Svare på enkle spørsmål fra kunder og brukere (8) Delta i småprat med kolleger i pausene (9/10) Begynne og fortsette samtaler på jobb (10/17/37) Ringe leder og gi beskjed når jeg er syk (11) Gi enkle beskjeder (12) Gi instruksjon til en kollega om arbeidsoppgaver en kjenner godt (13) Si til læreren hva jeg må lære på jobben (14/35) Forklare situasjoner der jeg kommuniserer bra (15) Rapportere muntlig om viktige hendelser i løpet av dagen (16) Samtale med kunder og brukere (17/37) Ta imot en beskjed på telefon (18) Fortelle om jobb, hverdagsliv og interesser (19) Samtale om jobb og opplæring (20) Snakke med tydelig uttale (32) Spørre når du forstår beskjeder, avtaler og informasjon (33) Kan oppfatte viktig informasjon i formelle situasjoner (34) Fortelle om opplevelser knyttet til jobben (36) Si fra når du er enig eller uenig (38) Gjøre avtaler og snakke om arbeidsoppgaver på en tydelig måte (39) Løse problemer og misforståelser i jobb og hverdag (40) Forklare til ens avløser hva ens egne arbeidsoppgaver består i (41) Ringe og forhøre meg om ledige stillinger (42) Bruke fagord på jobben (43)

8 7 Lesing Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Arbeidsinstruks (21/44) Opplæringsmateriell (22) Etiketter på rengjøringsmidler (22) Instruksjoner og bruksanvisninger (22) Oppslag, lister og informasjon på tavler og vegger (23/24) Lønnsslipp (25) Busstabell (26) Skiftplaner (44) Renholdsplan (44) Beskjeder (45) Skjemaer, for eksempel egenmeldingsskjema (46) Branninstruks / Srhetsinstruks (48) Produktdatablad (51) Avviksmeldinger (52) Organisasjonsundersøkelse (53) Skriving Skjemaer: Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Skjema med personlige opplysninger (27) Timeliste (28) Kontrollskjema for utført arbeid (29) Arbeidslogg (30) Varebestilling (31) Egenmeldingsskjema /permisjonssøknad (50) Organisasjonsundersøkelse (54) Skrive: Beskjeder til kolleger og leder (47) Beskjed med sms (49) Avviksmelding (55) Korte rapporteringer (56) Notater fra kurs (57) Matematikk Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Bruke pluss, minus, gange og dele i kjente og praktiske situasjoner (58) Bruke ml, dl og l, minutt og time i praktiske situasjoner (59) Bruke litermål og klokke (60) Lese enkle bruksanvisninger og tabeller(61) Digital kompetanse Tallet i parentes henviser til sjekklistene fom side 54 Bruke mobiltelefon til å sende og motta sms (62)

9 8 Del 2 Mål for opplæringen INDIVIDUELL PLAN - KORTSIKTIG Deltaker Kurs Mål Lese Har gjort Kan Lærer OK? Skrive Muntlig Matematikk Digitalt Praktisk Annet Periode

10 9 INDIVIDUELL PLAN - LANGSIKTIG Min plan for de neste årene Dato for utfylling Dette er mine alternativ: Jobb Hva skal du skrive i de 5 trinnene i trappa? Fyll ut du vet. For å klare målet mitt må jeg:

11 10 3 KOMPETANSE OG ARBEIDS ERFARING CV Kompetanse og arbeidserfaring OVERSIKT OVER KURS OG UTDANNING Her kan du skrive om kurs du har vært på og utdanning du har. Dokumentasjon fra kurs eller utdanning kan du legge i visningsmappen. Skole eller arbeidssted Type kurs eller utdanning Fra til Dokumentasjon

12 11 OVERSIKT OVER ARBEIDSERFARING Her kan du skrive om din arbeidserfaring fra både lønnet og ulønnet arbeid. Dokumentasjon fra arbeidsplassen kan du legge i visningsmappen. Arbeidssted Yrke (stilling) Arbeidsoppgaver Fra til Dokumentasjon

13 12 Egenskaper Arbeidssom Nøyaktig Tålmodig Rask Selvstendig Samarbeidsvillig Sterk Hyggelig Sosial Ærlig Tillitvekkende Lærevillig Tar initiativ Ser hva som skal gjøres og gjør Slik er jeg: Dette er mine sterke sider te er jeg flink til: Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er Jeg er

14 C V Her kan du samle opplysninger. CV med kopi av dokumentasjon legges i Visningsmappa. Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Fødselsdato: Kjønn: Sivilstand: Kom til Norge: 13 Skolegang I hjemlan I Norge Arbeidserfaring I hjemlan I Norge Litt om meg Annet (kurs, førerkort) Referanse

15 Personalia Foravn: Ali Litt om meg Etternavn: Qader Jeg er fra Irak. Jeg er gift og har tre barn. Adresse: Storgata 43 Som person er jeg tålmodig, hjelpsom, sterk, 2000 LILLESTRØM alltid presis og ærlig. arbeide selv- Telefonnr.: stendig og er lærevillig. Jeg er sosial og Fødselsdato: omgjengelig. I fritiden liker jeg å være ute Kjønn: Mann sammen med barna. Vi er ute i all slags vær. Sivilstand: Gift Kom til Norge: 2006 Jeg ønsker Jeg ønsker jobb innen renhold på Romerike Utdanning og arbeidserfaring eller i Oslo. Jeg liker å gjøre rent og pent Jeg har 8 års grunnskole fra Irak. Der tok rundt meg. Nå har jeg prøvd denne bransjen, og jeg førerkort for buss og kjørte buss i 12 år. jeg trives veldig godt med. I Norge har jeg gått på norskkurs i 2120 timer. 23. november begynte jeg på et jobb- Norskkunnskaper rettet kurs i. Jeg har Jeg snakker litt norsk, men jeg forstår så praksisplass ved ISS og holder på med mye. Jeg leser ganske bra, men jeg skriver bare renhold i kontorlokaler. Jeg har også norsk litt. førerkort for bil. Referanse Einar Hansen, ISS, tlf Lise Nielsen, Ny sjanse tlf

16 CV Sett inn bilde av deg

17 Personalia Foravn: Etternavn: Adresse: Telefonnr.: Fødselsdato: Kjønn: Sivilstand: Kom til Norge: adresse: Litt om meg Jeg ønsker Utdanning og arbeidserfaring Norskkunnskaper Referanse

18 17 JEG KAN.... Jeg vet hva en CV skal inneholde. øve mer Jeg forstår referanse. lage CV. Min CV ligger ferdig i visningsmappa (med kopier). Dette må jeg arbeide mer med:

19 18 4 JEG OG JOBBEN MIN Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdato: Kontakt hjemme BILDE Min arbeidsplass: Navn på arbeidsplassen: Adressen til arbeidsplassen: Telefon til arbeidsplassen: Hvor er arbeidsplassen: Arbeidslederen heter: Kolleger: Læreren min heter: Telefon til læreren:

20 19 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan skrive korte tekster for hånd Område: Skrive og kommunisere nivå 1 (se også 17, side 62) skrive adressen min riktig. skrive fødselsdatoen min. skrive telefonnummeret mitt. telefonnummeret til arbeidsplassen. skrive navnet til arbeidslederen min. skrive adressen til arbeidsplassen. skrive navnet til læreren min. Dette må jeg på:

21 20 Jobben min: Stilling: Arbeidstid: Tidlig: Sein: Arbeidsuke: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Arbeidsoppgaver: Tidlig: Sein: Til jobben: Jeg går til jobben. Jeg tar buss til jobben. Jeg tar tog til jobben. kjører meg. Jeg sykler til jobben. Sett X

22 21 Arbeidslivsforpliktelser Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjennomføres. DAGLIGE RUTINER Tidligvakt Seinvakt UKENTLIGE RUTINER Komme i riktig tid!! Hva gjør jeg hvis jeg er forsinket? Ringe og gi beskjed Hva gjør jeg når jeg er syk? Ringe og gi beskjed Egenmelding Sykemelding Melding for syke barn Sende meldinger Influensa egenmeldingsskjema Når jeg trenger velferdspermisjon: Søknad om velferdspermisjon Si fra når jeg forstår!!

23 22

24 23

25 24 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Kan rutiner på jobben Situasjon: Arbeidsliv - renhold Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har tidligvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har seinvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre de forskjellige dagene i uka. Jeg vet hva jeg skal gjøre ukentlig. reglene på jobben. Dette må jeg på:

26 25 JEG KAN.... Se også sjekklister fom side 54 Kompetansemål: Kan gi beskjed når en kan komme på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 1 ringe og gi beskjed når jeg kan komme på jobb. Kompetansemål: Kan skrive korte tekster på mobiltelefon Område: Skrive og kommunisere nivå 1 sende melding på mobilen til sjefen. Kompetansemål: Kan fylle ut et enkelt skjema Område: Skrive og kommunisere nivå 1 fylle ut egenmelding. fylle ut skjema for syke barn. fylle ut permisjonssøknad. Dette må jeg på:

27 26 5 BILDER FRA ARBEIDSPLASSEN Her kan du sette inn bilder fra arbeidsplassen din! ei hotellvogn et servicerom med hyller

28 27 Vogn til skittentøy Rød sekk = håndklær Grønn sekk = sengetøy ei ekstraseng

29 28 barnesenger

30 29 6 TEKSTER FRA ARBEIDSPLASSEN Her kan du sette inn tekster fra arbeidsplassen din!

31 30

32 31

33 32

34 33 7 KUNDEBEHANDLING SERVICE Hils alltid først på gjester / kunder / og brukere! Vær høflig, vennlig, smilende og hjelpsom! Gi god service! Si: Ja, selvfølgelig! Det skal jeg gjøre! Vær hyggelig og positiv når du snakker med kunder og brukere! Vær positiv og tålmodig når du snakker med kunder i telefonen! Småprat gjerne litt med brukere og kunder når er naturlig. Snakk om været eller nyheter. (Les forsiden av en avis før du kommer på jobb!) Samtal hyggelig med kunder / gjester! Dialog med brukere / kunder Hvis du har en god dialog med brukere og kunder, er mye lettere å bli enige om tidspunkt for renhold på de forskjellige rom / steder. Du kan spørre: Passer at jeg gjør rent her nå? De svarer kanskje: Nei, du må vente til vi er ferdige her. Jo bedre dialog du har med brukere, dess lettere er å få til en fleksibel løsning fra dag til dag.

35 34 JEG KAN.... Se også sjekklister fom side 54 6 Kompetansemål: Bruke vanlige høflighetsformer og hilsningsfraser Område: Tale og kommunisere nivå 1 hilse vennlig på kunder og brukere. øve mer 17 Kompetansemål: Etablere en enkel samtale Område: Tale og kommunisere nivå 1 starte en samtale med kunder. Jeg vet når passer å småprate. svare på og følge opp enkle spørsmål. avslutte samtalen på en passende måte. øve mer 37 Kompetansemål: Begynne og fortsette samtaler på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 2 samtale med kunder. småprate med kunder. ta imot bestillinger fra kunder. ta imot klager fra kunder. beklage når noe er feil. øve mer Dette må jeg på:

36 35 8 HYGIENE Hva er hygiene? Hvorfor er viktig? Regler for hygiene Sykdom Alle sår, spesielt på hendene, skal tildekkes, for eksempel med (usynlige) plaster eller hansker. Hendene skal vaskes før mat, etter toalettbesøk, etter vask av toaletter og etter avfallshåndtering. Personlig hygiene Dusj hver dag. Hold håret rent. Pass på neglene. Se velstelt ut! Renholdere skal helst bruke neglelakk eller ringer. Arbeidsuniformen skal være ren hver dag når du begynner på jobb. Arbeidsuniformen brukes bare på jobb, på reise til og fra jobb. Arbeidsklær Ansatte på hotell får uniform, men må vaske den selv. Ansatte i Skedsmo kommune får uniform og sko, men må vaske den selv.

37 36

38 37

39 38 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: God hygiene Arbeidsliv - renhold Jeg vet hvordan jeg kan se velstelt ut. Jeg forstår reglene på arbeidsplassen. Jeg forstår riktig håndvask. Jeg vet hva jeg skal gjøre med neglelakk og ringer. Jeg vet hva jeg skal gjøre med håret mitt. Jeg forstår hvordan jeg skal bruke arbeidsklær. Jeg forstår hva slags sko jeg skal bruke. Dette må jeg på:

40 39 9 ARBEIDSKULTUR HMS Sjef og kolleger Sjef leder Veiledning fra leder Medarbeidersamtaler Deltakelse på personalmøter Deltakelse på kurs som arbeidsgiver planlegger Ferie Sammen med kolleger - Samtale om arbeidsoppgaver - Pauseprat

41 40 HMS Helse, miljø og srhet Arbeidsmiljøloven forteller om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Det står mye om HMS i Arbeidsmiljøloven. Alle store arbeidsplasser skal ha et verneombud som arbeider for ansattes helse, miljø og srhet. Det er store krav til srhet på arbeidsplassen. Helse, miljø og srhet på arbeidsplassen Kommentarer Verneombud Denne personen kan vi snakke med om vi opplever at srheten er for dårlig, eller om er noe annet ved miljøet som er bra. Branninstruks Det er viktig å vite hva du skal gjøre hvis blir brann. Alle ansatte skal ha opplæring i brann-rutiner. Det er viktig å forstå branninstruksen på arbeidsplassen din. Srhet På noen arbeidsplasser er store krav til srhet. Det finnes egne lover og regler for ulike yrker. Rapportering av brudd på srhet På mange arbeidsplasser må man rapportere uhell eller avvik hvis skjer noe som er brudd på srhetsrutinene. Hver enkelt arbeidsplass har rutiner for hvordan te skal rapporteres.

42 41 VED BRANN / ULYKKE Kontakt brannvesenet på tlf 110 eller ambulanse på tlf 113 Fortell HVEM som ringer HVA som har skjedd HVOR du er

43 42 Lukkes ved brann. ei branndør Denne døra er alltid lukket.

44 43 en rømningsplan Ved heisen

45 44 Slik skal være: Korridoren skal være tom!

46 45 HMS DATABLAD Alle arbeidsplasser som behandler kjemikalier har en perm med datablad. Der kan vi finne informasjon om kjemikaliene. Hva skal brukes til Hva inneholder Om er giftig Om er etsende Om er eksplosivt Om er brannfarlig Om er miljøskadelig Om er kreft-fremkallende Hva slags skader kan gi på kroppen Hva vi skal gjøre hvis noen trenger førstehjelp Hva slags brann-slokkings-middel vi skal bruke Hvordan vi skal oppbevare kjemikaliene Hvordan vi skal bruke / håndtere kjemikaliene Om er nødvendig med verneutstyr Hvor og hvordan vi skal kaste kjemikaliene Om lover og forskrifter Du må vite hvor denne permen står. Du må også vite litt om innhol i denne permen. Det er viktig å kunne lese og forstå hva du skal gjøre hvis skjer et uhell. Hvis du kan forstå hva du skal gjøre, trenger du hjelp. Da må du vite hvem du kan kontakte for å få hjelp. På de neste tre sidene ser du et eksempel på et datablad.

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50 Intern kontroll INSTA 800 Renholdere følger en internasjonal standard for kontroll av kvalitet på arbei. Denne standarden heter INSTA 800. Renholdslederen går rundt og kontrollerer med forskjellige apparater om er rent nok. Det ser rent ut, ja, men er hygienisk rent? Disse apparatene måler forskjellige verdier. Dette er en kvalitetssikring av arbei. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet har over-ansvar med alle arbeidsplassene i Norge. De kan også komme på uanmeldt besøk for å se at alt er riktig. De er opptatt av: Helse, miljø og srhet Intern kontroll Kontrakter (arbeidstid, lønn osv) Inneklima Vi som arbeider med renhold er viktige personer for inneklima. Dårlig renhold gir dårlig inneklima. Godt renhold gir bra inneklima. Hvis vi bruker mye vann uten å tørke etterpå, kan bli råte og sopp.

52 51 Srhetsrutiner Renholdere har Datablad for alle produkter. I et datablad kan vi se om er nødvendig med briller, maske eller tykke hansker for å beskytte oss. Dette gjelder særlig ved renhold av steder der har vært vasket på lenge. Da må vi bruke sterke (aggressive) midler. Frammøtelister En renholder skriver seg inn og ut på de forskjellige stedene hvis er stempling. Ved brann er viktig å vite hvor mange som er i huset. Rengjøringsvogna Rengjøringsvogna skal stå innelåst når den er i bruk. Det gjelder når vi tar pause eller går hjem når vi er ferdig med jobben. Det er kjemikalier på vogna. Det kan føre til skade ved misbruk. Særlig viktig er te i barnehager og på barneskoler!! Det er bare renholdere, og av og til ledere, som har nøkkel til bøttekottet. Kjemikalier Kjemikalier skal doseres riktig. Vi fyller kjemikalier over på pumpekanne og etterfyller med vann. Hvis vi har 1 liter vann på kanna, må vi regne ut akkurat hvor mye kjemikalier vi trenger. Da bruker vi et milli-liter-mål (ml). Etiketten på pumpekanna skal være av samme type som på kanna med kjemikalier. Der står hva heter, hva brukes til og noen ganger PH-verdi. Vi bruker ofte to pumpekanner, en for daglig rengjøring og en for våtrom (toalett). NB! Pumpekanna Vi bruker alltid rett stråle, spraytåke. Det kan utvikle astma.

53 52 Hva snakker vi om på jobben? Hva snakker vi om på jobben? - Været - Nyheter (fra avis eller fra TV) - TV-program - Politiske saker - Sport om sommeren: fotball, rally etc. - Sport om vinteren: ski, skiskyting, hopp, rally etc. - Hva vi gjør i fritida - Litt om familien Hva snakker vi IKKE om på jobben? - Problemer i familien (Mannen min ) - Personlige problemer (Jeg får sove fordi ) - Økonomi (Hvor mye tjener du?) - Økonomiske problemer (Jeg har penger til husleia.) - Politikk (Hvilket parti stemmer du på?) - Du MÅ hjelpe meg (ringe sosialkontoret, politiet etc.)

54 53 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: Forstå HMS Arbeidsliv - kantine Jeg forstår hva verneombud er. Jeg vet hva jeg kan snakke med verneombu om. Jeg har hatt opplæring i branninstruksen på arbeidsplassen. Jeg vet hvor permen med Datablad er på arbeidsplassen. Jeg vet hvor jeg skal lese for å vite om produktet er miljøfarlig. finne ut om produktet er helsefarlig. finne ut hva jeg skal gjøre hvis noen får farlige stoffer på huden. Jeg vet hvilke lover og regler som gjelder for srheten på arbeidsplassen. Jeg vet hva jeg skal gjøre når er avvik. Jeg vet hvilke rettigheter og plikter jeg har som ansatt. Jeg forstår hva en fagforening er. Jeg forstår rollene: leder og ansatt. Jeg vet hva vi snakker om på jobben (og hva vi snakker om). snakke om sosiale miljøet på jobben.

55 54 10 SJEKKLISTER FOR EGENVURDERING Nivå 1: Muntlig (lytte og tale) 1-20 Lese og skrive Nivå 2: Muntlig (lytte og tale) Lese og skrive Nivå 1: Hverdagsmatematikk Nivå 1: Digitale ferdigheter 62

56 55 NIVÅ 1 JEG KAN Kompetansemål: Gi uttrykk for hva en forstår og be om hjelp Område: Kommunikasjon og læringsstrategier, nivå 1 Jeg sier fra når jeg forstår. spørre andre om de kan gjenta når jeg forstår. 2 Kompetansemål: Reflektere over utfordringer med kommunikasjon i egen hverdag Område: Kommunikasjon og læringsstrategier, nivå 1 Jeg oppfatter når andre forstår meg. Jeg gjentar beskjeder eller instrukser for å kontrollere at jeg har forstått. Jeg vet hvilke situasjoner jeg har problemer med å forstå og snakke. Dette diskuterer jeg med praksisplasslæreren min. 3 Kompetansemål: Kan følge opp en enkel arbeidsinstruksjon Område: Lytte og respondere, nivå 1 Jeg forstår når sjefen forklarer en arbeidsinstruksjon og kan snakke om.

57 56 JEG KAN Kompetansemål: Kan ta imot en enkel beskjed fra egen leder om nye arbeidsoppgaver Område: Lytte og respondere, nivå 1 forstå en enkel beskjed fra sjefen om nye arbeidsoppgaver. 5 Kompetansemål: Kan oppfatte og reagere når en kollega trenger hjelp til å løse en arbeidsoppgave Område: Lytte og respondere, nivå 1 Jeg forstår når en kollega ber meg om hjelp. 6 Kompetansemål: Bruke vanlige høflighetsformer og hilsningsfraser Område: Tale og kommunisere nivå 1 hilse vennlig på kunder og brukere. øve mer 7 Kompetansemål: Oppfatte høflighetsformer og hilsningsformer Område: Lytte og respondere nivå 1 Jeg forstår når kunder og brukere hilser på forskjellige måter. øve mer

58 57 JEG KAN Kompetansemål: Høre og svare i en enkel samtale Område: Lytte og respondere nivå 1 Jeg forstår hva kollegene sier til meg og kan svare på. Jeg forstår når kunder og brukere snakker til meg og svarer på enkle dagligdagse spørsmål. øve mer 9 Kompetansemål: Kan oppfatte hovedpoengene i enkel prat i pauser Område: Lytte og respondere, nivå 1 Jeg forstår hva kollegene snakker om i pausene og kan delta i samtalen. øve mer 10 Kompetansemål: Kan innlede en samtale med kolleger i pausen Område: Tale og kommunisere, nivå 1 starte en samtale med kolleger i pausen. øve mer 11 Kompetansemål: Kan gi beskjed når en kan komme på jobb Område: Tale og kommunisere, nivå 1 ringe og gi beskjed når jeg kan komme på jobb. øve mer

59 58 JEG KAN Kompetansemål: Kan gi enkle beskjeder Område: Tale og kommunisere, nivå 1 gi beskjed til sjef og kolleger. gi beskjed til kunder og brukere gi en beskjed om arbei til en kollega. øve mer 13 Kompetansemål: Kan gi instruksjoner og forklaringer til relevante arbeidsoppgaver Område: Tale og kommunisere, nivå 1 gi instruksjon til en kollega om arbeidsoppgaver jeg kjenner godt. øve mer 14 Kompetansemål: Kan beskrive egne læringsbehov for læreren på en enkel måte Område: Tale og kommunikasjon, nivå 1 si til læreren på en enkel måte hva jeg må lære på arbeidsplassen. 15 Kompetansemål: Kan fortelle om situasjoner der en behersker kommunikasjon Område: Tale og kommunisere, nivå 1 fortelle om situasjoner der jeg klarer å snakke og forstå bra.

60 59 JEG KAN Kompetansemål: Kan gi en kort muntlig rapport om vesentlige hendelser fra arbeidsøkten Område: Tale og kommunisere, nivå 1 gi en rapport om viktige ting som har hendt i løpet av arbeidsdagen. øve mer 17 Kompetansemål: Etablere en enkel samtale Område: Tale og kommunisere nivå 1 starte en enkel samtale med kunder. Jeg vet når passer å småprate. svare på og følge opp enkle spørsmål. avslutte samtalen på en passende måte. øve mer 18 Kompetansemål: Kan ta imot en beskjed i en telefonsamtale Område: Tale og kommunisere, nivå 1 hilse og presentere meg i telefonen. be den andre vente mens jeg finner noe å skrive med. be den andre gjenta beskjeden. avslutte samtalen. øve mer

61 60 JEG KAN Kompetansemål: Kan fortelle om egen jobb, hverdagsliv og interesser Område: Tale og kommunisere, nivå 1 fortelle hva jeg gjør på jobben. fortelle om hverdagen min. fortelle om hva jeg er interessert i. øve mer 20 Kompetansemål: Kan delta i enkle samtaler om hverdag, jobb og opplæring Område: Tale og kommunisere, nivå 1 delta i enkle samtaler om hverdagen min. delta i enkle samtaler om jobb og opplæring. øve mer 21 Kompetansemål: Forstå innhol i en kortfattet og punktlig arbeidsinstruks for en kjent arbeidsoppgave Område: Lese og forstå, nivå 1 Jeg forstår arbeidsinstruksen min. 22 Kompetansemål: Kan lese og forstå enkle instruksjoner og bruksanvisninger med støtte i illustrasjoner Område: Lese og forstå, nivå 1 Jeg forstår enkle instruksjoner når er bilder til. Jeg forstår opplæringsmateriell når er bilder til. Jeg forstår etiketter på rengjøringsmidler.

62 61 JEG KAN Kompetansemål: Kan lese og forstå et kort oppslag Område: Lese og forstå, nivå 1 lese og forstå et kort oppslag på oppslagstavla. 24 Kompetansemål: Forstå oppslag, lister og annen kort informasjon uten hjelp Område: Lese og forstå, nivå 1 lese og forstå kort informasjon og lister som henger på jobben. 25 Kompetansemål: Kan finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell Område: Lese og forstå, nivå 1 forstå hvor mye penger jeg får. finne ut hvor mye jeg betaler i skatt. Jeg forstår feriepenger. Jeg forstår lønnsslippen min. 26 Kompetansemål: Kan finne fram i en busstabell Område: Lese og forstå, nivå 1 finne fram i en busstabell.

63 62 JEG KAN Kompetansemål: Kan fylle ut et skjema med personlige opplysninger som navn, adresse etc. Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut et skjema med personlige opplysninger. 28 Kompetansemål: Kan fylle ut en timeliste Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut en timeliste på jobben. 29 Kompetansemål: Kan fylle ut et enkelt skjema Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut kontrollskjema for utført arbeid på jobben. 30 Kompetansemål: Kan skrive en kort og enkel arbeidslogg Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 skrive en kort og enkel arbeidslogg. 31 Kompetansemål: Fylle ut et enkelt bestillingsskjema Område: Skrive og kommunisere, nivå 1 fylle ut et enkelt bestillingsskjema på jobben.

64 63 NIVÅ 2 JEG KAN Kompetansemål: Kan snakke med tydelig uttale Område: Tale og kommunisere, nivå 2 snakke med tydelig uttale. 33 Kompetansemål: Kan reagere når man har fått med seg viktig informasjon i beskjeder, avtaler og instruksjoner Område: Lytte og respondere, nivå 2 Jeg vet når jeg forstår informasjon og sier fra. 34 Kompetansemål: Kan oppfatte viktig informasjon i formelle situasjoner Område: Lytte og respondere, nivå 2 forstå viktig informasjon når jeg har møte med sjefen på jobben. forstå viktig informasjon når jeg er på jobbintervju. 35 Kompetansemål: Kan forklare hva en selv har bruk for å få opplæring i Område: Tale og kommunisere, nivå 2 forklare for læreren hva jeg trenger opplæring i.

65 64 JEG KAN Kompetansemål: Kan gjengi egne opplevelser som er relevante i opplæringen Område: Tale og kommunisere, nivå 2 fortelle om egne opplevelser knyttet til opplæringen. 37 Kompetansemål: Begynne og fortsette samtaler på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 2 samtale med kunder. småprate med kunder. ta imot bestillinger fra kunder. ta imot klager fra kunder. beklage når noe er feil. øve mer 38 Kompetansemål: Kan uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Område: Tale og kommunisere, nivå 2 si fra når jeg er enig eller uenig. forklare hvorfor jeg mener. vise respekt for andres mening.

66 65 JEG KAN Kompetansemål: Kan gjøre avtaler og diskutere praktiske gjøremål på en klar og tydelig måte Område: Tale og kommunisere, nivå 2 gjøre avtaler uten at blir misforståelser. diskutere arbeidsoppgaver med sjefen og brukere uten at blir misforståelser. 40 Kompetansemål: Kan løse problemer og misforståelser som oppstår i jobb og hverdag. Område: Tale og kommunisere, nivå 2 Jeg kommuniserer så godt at jeg kan løse misforståelser som oppstår. 41 Kompetansemål: Kan forklare til ens avløser hva ens egne arbeidsoppgaver består i. Område: Tale og kommunisere, nivå 2 forklare arbeidsoppgavene mine til kollegaen som skal jobbe når jeg er der. 42 Kompetansemål: Kan ringe arbeidsgivere og forhøre seg om annonserte stillinger Område: Tale og kommunisere, nivå 2 ringe arbeidsgivere og spørre om ledige stillinger.

67 66 JEG KAN Kompetansemål: Kan bruke sentrale fagord i egen hverdag Område: Tale og kommunisere, nivå 2 alle ordene jeg trenger for å snakke om alt vi gjør på jobben. NIVÅ 2 Lese og skrive 44 Kompetansemål: Kan lese og forstå skriftlige arbeidsinstrukser Område: Lese og forstå, nivå 2 lese og forstå arbeidsinstruksen på arbeidsplassen. lese og forstå en renholdsplan. lese og forstå en skiftplan. 45 Kompetansemål: Kan forstå korte skriftlige meldinger fra kunder og brukere Område: Lese og forstå, nivå 2 lese og forstå korte beskjeder fra kunder og brukere.

NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg

NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg Deltaker NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg 1 FORORD Læringsmappe for kantineassistent Undervisning på praksisplassen Læringsmappe for kantineassistent er ment som en lærebok for undervisning på praksisplassen.

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE Europeisk språkperm European Language Portfolio For voksne innvandrere For adult migrants COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Europeisk språkperm : akkreditert modell

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-155-5 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet Arbeidshefte for elever i ungdomsskolen Tilhører: REISELIVSNÆRINGEN Velkommen til reiselivsnæringen! Utdanningsvalg Mat, drikke,

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen 2 Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Forfattere: Vox i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering Vox 2013 ISBN 978-82-7724-186-9

Detaljer

Kompetansepermen. Navn:

Kompetansepermen. Navn: Kompetansepermen Navn: Dette kan du! Om Kompetansepermen Mange skjema å fylle ut hvorfor? Fordi dette sannsynligvis er den mest nyttige permen du noensinne vil ha! Dette er DIN perm, som du fyller med

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer