NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg"

Transkript

1 Deltaker NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg

2 1 FORORD Læringsmappe for kantineassistent Undervisning på praksisplassen Læringsmappe for kantineassistent er ment som en lærebok for undervisning på praksisplassen. Grunnleggende ferdigheter for voksne I læringsmappa er det kompetansemål i henhold til grunnleggende ferdigheter for voksne i muntlig kommunikasjon, lesing og skriving, digital kompetanse og hverdagsmatematikk, nivå 1 og 2. Disse finnes i del 2, Mål og Kursplan, og i sjekklistene (Jeg kan-sidene). Mange av disse kompetansemålene har et vanskelig språk. Derfor er de forenklet slik at deltakerne kan forstå mer. Kunnskapsmål I tillegg til kompetansemålene er det sjekklister med kunnskapsmål. Disse målene er i forhold til rutiner på praksisplassen. Teamarbeid Læringsmappa er et resultat av teamarbeid ved Ny sjanse i Skedsmo. Prosjektleder Lisbeth Wennevold hadde idèen, Rita Ingwardo som underviser på praksisplasser i kantine, har vært en viktig bidragsyter. Dessuten har Lise Nielsen bidratt. I denne prosessen har vi fått veiledning av Nina Jernberg, VOX. Strømmen, 1. desember 2010 Eva Råberg

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Yrkesprofil for kantineassistent side 3 2. Mål side 6 Kursplan side 8 Individuell plan side 9 3. Kompetanse og arbeidserfaring side 11 CV side Jeg og jobben min side 15 Arbeidslivsforpliktelser side Ord side Maskiner og apparater side Behandling av mat side PC og varebestilling side 39 Kasse side Kundebehandling side Hygiene side Sjef og kolleger side Norsk lesing og skriving side HMS Helse, miljø og sikkerhet side Visningsmappe side 88

4 3 1. YRKESPROFIL FOR KANTINEASSISTENT Oversikt over arbeidsoppgaver for kantineassistent Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjøres Matlaging, oppvask, rydding, varepåfylling og vask Kundebehandling Arbeide i kassa Fylle ut bestillingslister Bruke pc Ta imot veiledning fra kantineleder Delta på personalmøter Delta på kurs som arbeidsgiver planlegger PRAKTISKE FERDIGHETER Bruk av maskiner Bruk av utstyr og apparater Matlaging Oppvask Rydding Vask Varepåfylling SNAKKE / LESE / SKRIVE PROFIL MUNTLIG Samtale med kunder Anbefale og forklare menyen Småprat med kunder Ta initiativ til samtale med kolleger Snakke i telefonen, ta imot beskjeder

5 4 LESING Kantineassistentens daglige leseoppgaver Lese vaktlister og frammøtelister Lese alle beskjeder Lese oppslag på informasjonstavler Lese tidsstempling og holdbarhetsdato Kantineassistentens regelmessige leseoppgaver Lese varedeklarasjoner Lese plakater, reklame og informasjon om matretter Lese varenavn og oppskrifter Lese om tining av mat, matlaging, varmholding, nedkjøling og dypfrysing Lese bestillingslister på datamaskinen Kantineassistentens leseoppgaver av og til Lese forklaringer (instruksjoner) Lese symboler, for eksempel på vaskemiddel og matvarer. NB! Forgiftning Lese rundskriv, f.eks. møtekallelse og informasjon Lese lønnsslipp SKRIVING Kantineassistentens daglige skriveoppgaver Skrive beskjeder til ledelse/kolleger Kassaoppgjør Kantineassistentens regelmessige skriveoppgaver Fylle ut timeliste Skrive bestillingslister Kantineassistentens skriveoppgaver av og til Fylle ut skjemaer som egenmeldingsskjemaer og permisjonsskjemaer Fylle ut / krysse av på lister over ferie og medarbeidersamtaler

6 5 PROFIL FOR DIGITALE FERDIGHETER OG HVERDAGSMATEMATIKK DIGITALE FERDIGHETER Kantineassistentens daglige oppgaver Bruke kasse Bruke kalkulator Kantineassistentens regelmessige oppgaver Fylle ut bestillingslister på Internett Ta utskrift av bestillingslister Lagre bestillingslister Ta ut menyer på datamaskinen Kantineassistentens oppgaver av og til Motta og sende tekstmelding (SMS) med mobiltelefonen HVERDAGSMATEMATIKK Kantineassistentens daglige oppgaver Telle penger ved betjening av kasse Gi tilbake vekslepenger Bruke vekt veiing av salatskåler / matlaging Bruke litermål ved tilberedning av mat Lese matoppskrifter Bruke kalkulator til å bestemme pris på salatskåler Bruke klokke under tilberedning av mat Kantineassistentens regelmessige oppgaver Tilpasse en oppskrift til antall porsjoner Gjøre bestillinger på nett Kantineassistentens oppgaver av og til Telle opp og kontrollere en varebeholdning Beregne innkjøp av varer ut fra lagerbeholdning

7 6 2. MÅL KURSPLAN INDIVIDUELL PLAN MÅL Målet for deltakeren er å klare å jobbe i kafè / kantine og bli værende i jobben. Ferdighetsmål / kunnskapsmål klare de praktiske arbeidsoppgavene klare kundebehandling klare kasse og oppgaver på pc forstå HMS-krav (Helse, miljø og sikkerhet) Kompetansemål i henhold til Grunnleggende ferdigheter for voksne Muntlig Si fra når du ikke forstår og be om hjelp Begynne og fortsette samtaler på jobb Tenke på hvordan du gjør når du snakker med noen Hva gjør du for å være sikker på at du og de andre forstår hverandre? Hva gjør du for å lære deg nye ord? Forstå og bruke høflighetsformer og hilsningsord Spørre når du ikke forstår beskjeder, avtaler og informasjon Bruke fagord på jobben Snakke med tydelig uttale Snakke om og forklare arbeidsoppgavene Løse problemer og misforståelser i jobb og hverdag Gjøre avtaler og snakke om arbeidsoppgaver på en tydelig måte Lesing Lese setninger uten å forstå alle ordene Forstå sammensatte ord ved å se på hver del av ordet Lese og forstå korte tekster med vanlige ord Lese og forstå enkle forklaringer og bruksanvisninger (når du kan se på bilder)

8 7 Lese og forstå oppslag, lister og annen informasjon uten hjelp Lese og forstå skriftlige beskjeder Skriving Skrive korte tekster for hånd, på mobiltelefon eller pc Fylle ut et enkelt skjema Skrive enkle forklaringer eller beskjeder Matematikk Bruke +, -, % og / Bruke pluss, minus, gange og dele i kjente og praktiske situasjoner Telle penger ganske fort Bruke dl og l, g og kg, minutt og time i praktiske situasjoner Bruke litermål, vekt og klokke Lese enkle bruksanvisninger Lese oppskrifter Fylle ut enkle skjemaer Bruke kalkulator Forstå enkle arbeidsinstrukser Telle opp og kontrollere en varebeholdning Digital kompetanse Kjenne igjen og bruke ikoner og knapper Følge rutiner for sikker bruk av utstyr Bruke enkle digitale verktøy etter forklaring Bruke regneark (Excel) Bruke skanner (til betaling)

9 8 KURSPLAN Grunnleggende ferdigheter for voksne Kurs: Kurs for minoritetsspråklige voksne Kursmateriell: Læringsmappe for kantineassistent Områder Kompetansemål Muntlig Lese og forstå Skrive Matematikk Digitale ferdigheter Arbeidskultur Bedre ord og uttale Si fra når jeg ikke forstår og be om hjelp Samtale med kunder Samtale om arbeidsoppgaver Snakke i telefon Lese menyer og oppskrifter Lese prislister Lese og forstå forklaringer (instruksjoner) Lese bestillingslister Lese beskjeder på oppslagstavla Lese koder og varesorter på kassa Fylle ut skjemaer Skrive enkle beskjeder og tekster Sende sms Fylle ut bestillingslister Tall Penger / vekslepenger Pluss, minus, gange, dele, prosent og delstrek (/) Bruke kalkulator til enkel regning Bruke vekt, litermål og klokke Bruke oppskrifter Gjøre bestillinger på nett Telle varebeholdningen Regne ut innkjøp ut fra varebeholdningen Selvstendig bruk av pc Slå pc på og av Logge inn / logge ut på en sikker måte Bruke brukernavn og passord Åpne nettsider Fylle ut bestillingslister Lagre Ta utskrift Finne og ta ut informasjon (utskrift av menyer) Bruke kasse Bruke kalkulator Bruke vekt og klokke Få og sende meldinger (sms) på mobiltelefon Bruke digitale kjøkkenmaskiner Bruke scanner Sammenlikne ulike arbeidskulturer og samtale om: Helse, miljø og sikkerhet Leder og ansatt Sosialt miljø Ta initiativ til samtale med kunder og kolleger

10 9 INDIVIDUELL PLAN - KORTSIKTIG Deltaker Kurs Mål Periode Lese Skrive Muntlig Matematikk Data Praktisk Annet Mål Periode Lese Skrive Muntlig Matematikk Data Praktisk Annet Mål Periode Lese Skrive Muntlig Matematikk Data Praktisk Annet

11 10 INDIVIDUELL PLAN - LANGSIKTIG Min plan for de neste årene Dato for utfylling Dette er mine alternativ: Jobb Hva skal du skrive i de 5 trinnene i trappa? Fyll ut det du vet. For å klare målet mitt må jeg:

12 11 3. Kompetanse og arbeidserfaring OVERSIKT OVER KURS OG UTDANNING Her kan du skrive om kurs du har vært på og utdanning du har. Dokumentasjon fra kurs eller utdanning kan du legge i visningsmappen. Skole eller arbeidssted Type kurs eller utdanning Fra til Dokumentasjon

13 12 OVERSIKT OVER ARBEIDSERFARING Her kan du skrive om din arbeidserfaring fra både lønnet og ulønnet arbeid. Dokumentasjon fra arbeidsplassen kan du legge i visningsmappen. Arbeidssted Yrke (stilling) Arbeidsoppgaver Fra til Dokumentasjon

14 13 Egenskaper Arbeidssom Nøyaktig Tålmodig Rask Selvstendig Samarbeidsvillig Sterk Hyggelig Sosial Ærlig Tillitvekkende Lærevillig Tar initiativ Ser hva som skal gjøres og gjør det Slik er jeg: Dette er mine sterke sider dette er jeg flink til: Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er Jeg er

15 C V Her kan du samle opplysninger. CV med kopi av dokumentasjon legges i Visningsmappa. Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Fødselsdato: Kjønn: Sivilstand: 14 Skolegang I hjemlandet I Norge Arbeidserfaring I hjemlandet I Norge Litt om meg Annet (kurs, førerkort) Referanse

16 15 4. JEG OG JOBBEN MIN Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdato: Kontakt hjemme BILDE Min kantine: Navn på kantina: Adressen til kantina: Telefon til kantina: Hvor er kantina: Kantinelederen heter: Kolleger: Læreren min heter: Telefon til læreren:

17 16 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan skrive korte tekster for hånd, på mobiltelefon eller pc Område: Skrive og kommunisere nivå 1 Jeg kan skrive adressen min riktig. Jeg kan skrive fødselsdatoen min. Jeg kan skrive telefonnummeret mitt. Jeg kan telefonnummeret til kantina. Jeg kan skrive navnet til kantinelederen min. Jeg kan skrive adressen til kantina. Jeg kan skrive navnet til læreren min. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

18 17 Jobben min: Stilling: Arbeidstid: Tidlig: Midtvakt: Sein: Natt: Arbeidsuke: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Arbeidsoppgaver: Tidlig: Midtvakt: Sein: Veien til jobben: Jeg går til jobben. Jeg tar buss til jobben. Jeg tar tog til jobben. kjører meg. Jeg sykler til jobben. Sett X

19 18 Eksempler på lister over arbeidsoppgaver fra ei kantine Arbeidsliste: Hjelpe til i kassa - Betjene kundene - Holde det ryddig ved kaffemaskinene, Brusmaskinen, juice-melkedispensere - Holde det ryddig rundt kassa - Fylle på dispensere ved behov - Gjøre klar til neste vakt - Husk alltid å hjelpe din kollega Arbeidsliste: Gjøre klar diskene - Fylle på div. skåler og rør - Smøre bagetter og div. påsmurt - Sjekke bestillinger - Produsere bestillinger - Holde det ryddig i disken - Hjelpe til å vaske og rydde benker på koldtkjøkkenet - Gjøre klar til neste vakt - Hjelpe til i kassa - Husk alltid å hjelpe din kollega

20 19 Arbeidsliste: Rydde disken og fylle på nye fat - Fylle på nye kuvertskåler, med div. pålegg, salater og reker - Fylle på div. skåler - rør - Vask og rydd koldtkjøkkenet - Rydde og vaske div. benker - Bær ut søppel - Husk å stenge KANTINEN etter vakt - Vaske opp - Gjør klar til neste vakt - Husk alltid å hjelpe din kollega Arbeidsliste: Produsere varmmat til middag, sjekke at koldtmaten er i orden - Sjekke salatbaren - Betjene kundene - Sjekke at det er nok brød ferdig stekt og bagetter ferdigsmurt - Vaske gulvet i kjøkkenet, kantinen, foran disken og oppvasken - Vaske opp og vaske kjøkkenet - HUSK å SLÅ UT kassa kl Gjør klar til neste vakt - Husk alltid å hjelpe din kollega Se neste side slik denne ser ut når sjefen ikke er nordmann.

21 20

22 21 Arbeidslivsforpliktelser Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjennomføres. Tidligvakt Midtvakt Seinvakt DAGLIGE RUTINER UKENTLIGE RUTINER Komme i riktig tid!! Hva gjør jeg hvis jeg er forsinket? Ringe og gi beskjed Hva gjør jeg når jeg er syk? Ringe og gi beskjed Egenmelding Sykemelding Melding for syke barn Sende meldinger Influensa egenmeldingsskjema Når jeg trenger velferdspermisjon: Søknad om velferdspermisjon Si fra når jeg ikke forstår!!

23 22

24 23

25 24 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Kan rutiner på jobben Situasjon: Arbeidsliv - kantine Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har tidligvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har midtvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har seinvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre de forskjellige dagene. Jeg kan reglene på jobben. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

26 25 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan gi beskjed når en ikke kan komme på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 1 Jeg kan ringe og gi beskjed når jeg ikke kan komme på jobb. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Kompetansemål: Kan skrive korte tekster på mobiltelefon Område: Skrive og kommunisere nivå 1 Jeg kan sende melding på mobilen til sjefen. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Kompetansemål: Kan fylle ut et enkelt skjema Område: Skrive og kommunisere nivå 1 Jeg kan fylle ut egenmelding. Jeg kan fylle ut skjema for syke barn. Jeg kan fylle ut permisjonssøknad. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

27 26 5. ORD MAT OG DRIKKE Varm mat - Kald mat - Salat -

28 27 Salatbar Daglige grønnsaker/dressinger: Salatbar nr. 1: - potetsalat - marinerte cherrytomater - oliven - oppskåret frukt, ½ bakk - grillet paprika - linser - asparges, fersk - asparges bit - soltørkede tomater - kidney bønner - løk i strimler Salatbar nr. 2: - tomat - agurk - minimais - tunfisk - kikerter - bønner - linser - pasta, ½ bakk - grønn salat, ½ bakk - cottage cheese - Dressinger: Thousand Island, urte- og fransk

29 28 Brødvarer - Brød. Div Brødskive kr. 1,50 Skåret brød kr. 3.- Ciabatta kr. 8.- Trekant kr. 8.- Baguet fin-grov kr. 7.- Sandwitch baguet kr. 8.- Hjemmebakt rundstykke kr. 6.- Hjemmebakt rundstykke med ost kr. Hjemmebakt rundstykke med kr. Vita rundstykke grovt kr. 8.- Bagels Div kr. 8.- Chillistykke kr Solstykke kr Dansk mørk rugbrød kr. Pålegg - Grønnsaker - Fisk - Kjøtt - Vilt - Frukt - Drikke -

30 29 Krydder - Kaker - Kaker Div. Muffins stor kr. 16,- Muffins ferdig pakket kr. 14,- Gulrotkake kr. 14,- Sjokoladekake kr. 14,- Fyrstekake kr. 14,- Marmorkake kr. 14,- Lefse enkel kr. Lefse dobbel kr. 10,- Wienerbrød kr. 14,- Puncherull kr. 14,- Sveler kr. 16,- Cookies kr. 16,- Donuts kr. 16,- Belgisk Vaffel kr. 18,- Berlinerbolle kr. 16,- Se ellers tekster under kapittel 11 KJØKKENREDSKAPER Dekketøy - Bestikk - Redskaper - Utstyr

31 30 JEG KAN.... Kompetansemål: Bruke sentrale fagord på jobben Område: Tale og kommunisere nivå 2 Jeg kan navn på grønnsaker. Jeg kan navn på frukt. Jeg kan navn på drikke. Jeg vet hva som er varm og hva som er kald mat. Jeg kan navn på varme matretter. Jeg kan navn på kalde matretter. Jeg kan navn på pålegg. Jeg kan navn på brødvarer. Jeg kan navn på kaker. Jeg kan navn på is og sjokolade. Jeg kan navn på kjøkkenredskaper. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

32 31 6. MASKINER OG APPARATER mikrobølgeovn food processor håndmikser mikser vannkoker fryser, ovner, kjøleskap, kaffemaskiner, automat, smoothie-maskin, jus- og melk dispenser, skjæremaskin, grønnsakskutter, vertikalkutter, stavmikser

33 Eksempler på maskiner fra ei stor kantine 32

34 33 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Kan rutiner på jobben. Situasjon: Arbeidsliv - kantine Jeg kan bruke kolbetrakteren. Jeg kan bruke baristamaskinen. Jeg kan bruke kaffemaskinen. Jeg forstår automaten. Jeg kan bruke mikseren. Jeg kan bruke håndmikseren. Jeg kan bruke stavmikseren. Jeg kan bruke food processoren. Jeg kan bruke mikrobølgeovnen. Jeg kan bruke komfyren. Jeg kan bruke stekeovnen. Jeg kan bruke grønnsakskutteren. Jeg kan bruke skjæremaskinen. Jeg kan bruke vertikal-kutteren. Jeg kan bruke smoothiemaskinen. Jeg kan bruke dispensere. Jeg kan bruke alt av maskiner, apparater og utstyr. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke

35 34 7. BEHANDLING AV MAT Koking Steking Oppvarming Varm mat lages like før åpningstid. Maten settes i varmeskap, varmeplate eller vannbad. Maten skal holde 60 grader eller mer. Nedkjøling Mat som er varmet, skal så fort som mulig kjøles ned til mellom 1 og +4 grader. Vi bruker små beholdere eller bakker, slik at nedkjøling til +10 grader skjer i løpet av to timer. Mat i kjølerom skal ikke bli varm av mat vi setter inn der. Opptining Fryste råvarer legges på fat / bakk og settes på kjølerom til tining. Temperaturen må ikke være over 10 grader. Frysing av tint mat er ikke tillatt!! Dypfrysing Dypfrysing skal skje så fort som mulig. Pakk maten i små porsjoner som er lett å tine, i for eksempel fryseposer. Merk posen med dato. Ved innfrysing av ferskvarer skal maten fryses i originalemballasje. Posen skal merkes med dato. Innfrysingen må skje i god tid før siste forbruksdato. Innfryste varer skal brukes innen 6 uker. Temperatur i fryseren skal være 18 grader eller kaldere. Kjøledisk Mat i kjøledisk må ikke ha mer enn 7 grader Holdbarhet Varedeklarasjon innholdsbeskrivelse

36 Temperaturkontroll varmeholding av varmretter 35

37 36 Husk : Å skrive temperatur på MAT. Dette skal skrives på hver vakt. Kantineleder Husk å merke alle matvarer med dato!

38 37 OPPSKRIFTER Sett inn dine oppskrifter!

39 38 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: Behandling av mat Arbeidsliv - kantine Jeg forstår nedkjøling av mat. Jeg forstår dypfrysing av mat. Jeg forstår merking av mat. Jeg vet hva slags temperatur som er riktig i kjøl og frys. Jeg forstår oppvarming. Jeg vet hvordan jeg skal bruke kjølerommet. Jeg vet hvordan jeg skal bruke fryserommet. Jeg forstår opptining av mat. Jeg kan kontrollere temperatur. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

40 39 8. PC OG VAREBESTILLING - KASSE PC OG VAREBESTILLING Bruk av pc Word-dokument Slå pc av og på Logge inn og ut - riktig Brukernavn og passord Finne menyer f.eks. Ta utskrift Utfylling av bestillingslister på pc Internett Åpne nettsider Fylle ut bestillingslister Lagre Forskjellige eksempler på varelister - koder. Se side 40, 41, 42 og 43.

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan bruke pc etter forklaring Kan følge rutiner for sikker bruk av utstyr Område: Digital kompetanse nivå 1 Jeg kan slå pc av og på riktig. Jeg kan logge inn og ut riktig. Jeg kan bruke brukernavn og passord. Jeg kan rutinene for bruk av pc. Jeg kan finne menyer på pc. Jeg kan ta utskrift. Jeg kan åpne nettsider. Jeg kjenner de forskjellige matvarene. Jeg kan laste ned bestillingslister på nett. Jeg kan kodene på bestillingslistene. Jeg kan fylle ut bestillingslister. Jeg kan sende bestillingslister. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

46 45 KASSE Tall Penger hvordan de ser ut Telling Vekslepenger Pluss, minus, gange og dele Prosent delstrek Bruk av kalkulator Bruk av betalingsterminal Bruk av vekt Koder/varesorter på kassa Betjene operasjoner på kasse Bruke scanner

47 46 Betalingsterminal Vekt Salat!!! Ønsker du å ta salat fra salatbaren, koster det kr 7 pr hg. Det er IKKE inkludert i prisen på maten Mvh kantinen

48 47 JEG KAN.... Kompetansemål: Bruke kasse Område: Hverdagsmatematikk nivå 2 Jeg kan tall. (nivå 1) Jeg kan telle. (nivå 1) Jeg kjenner mynter og sedler.(nivå 1) Jeg forstår pluss og minus. (nivå 1) Jeg forstår dele og gange. (nivå 2) Jeg kan bruke prosent. (nivå 2) Jeg kan bruke kalkulator. (nivå 1) Jeg kan betjene kassa. (nivå 2) Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

49 48 JEG KAN.... Kompetansemål: Bruke kasse Område: Digital kompetanse nivå 2 Jeg kan kodene på kassa. (nivå 1) Jeg kan bruke kassa. (nivå 2) Jeg kan bruke kalkulator. (nivå 1) Jeg kan bruke betalingsterminalen. (nivå 2) Jeg kan bruke skanner. (nivå 1) Jeg kan bruke vekt. (nivå 1) Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

50 49 9. KUNDEBEHANDLING Høflig vennlig smilende god service - hjelpsom Ta i mot bestillinger Ta i mot klager Kunden har alltid rett! Telefondialoger med for eksempel leverandører. Småprat været/nyheter (Les forsiden av VG før du kommer på jobb). Samtale hyggelig med kunder gi komplimenter Anbefalinger Beklage når noe er tomt. Forklare innholdet på menyen Dialog når kunden klager Kunden: Disse potetene er harde. Jeg: Det beklager jeg. Jeg kan se om vi har poteter som er ordentlig kokt. Vent et lite øyeblikk. Kunden: OK Jeg: Se her. Vær så god. (leverer skål med poteter) Kunden: Takk skal du ha! Jeg: Det skulle bare mangle! Når kunden klager mer! Kunden: Ja, nå har jeg fått kokte poteter, men nå er smøret til fisken kaldt. Jeg: Jeg kommer med varmt smør til deg. Det tar ikke lang tid. Jeg beklager virkelig. Håper du får bedre mat neste gang.

51 50 Dialog mellom en kunde og meg Fra en kantine med Dagens rett Kunden: Hva er det til middag i dag? Jeg: I dag er det fårikål. Kunden: Kan du anbefale det? Jeg: Ja, jeg kan anbefale det. Vi har fått mye skryt av fårikålen i dag. Kunden: Da tar jeg fårikål. Jeg: Er dette nok poteter? Kunden: Jeg tar gjerne en til. Jeg: OK. Vær så god! Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Hva slags grønnsaker er det til fiskegratengen? Jeg: I dag er det kokte gulrøtter. Kunden: Bare gulrøtter? Jeg: Ja. Kunden: Greit. Jeg tar fiskegrateng. Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Har dere lapskaus i dag? Jeg: Nei, vi har ikke lapskaus. Kunden: Hva vil du anbefale? Jeg: Mange sier at karbonadene er veldig gode i dag. Kunden: Jeg tar karbonader. Hva slags grønnsaker er det til? Jeg: Det er blomkål, brokkoli og gulrøtter. Kunden: Det høres godt ut. Hva koster det? Jeg: Det koster 79 kroner. Det følger med gratis kaffe. Kunden: Så fint! Vær så god! Jeg: Takk!

52 51 Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Jeg skal ha salat. Jeg: Salaten må veies. Dette blir 25 kroner. Kunden: Følger det brød med salaten? Jeg: Ja. Det er brød der borte. Bare forsyn deg selv! Kunden: Takk. Jeg: Bare hyggelig! Dialog mellom en kunde og meg Snakk sammen først skriv etterpå Kunden: Jeg: Kunden: Jeg: Kunden: Jeg: Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Jeg: Kunden: Jeg: Kunden:

53 52 JEG KAN.... Kompetansemål: Begynne og fortsette samtaler på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 2 Jeg kan ta imot bestillinger fra kunder. Jeg kan ta imot klager fra kunder. Jeg kan småprate med kunder. Jeg kan samtale med kunder om matrettene. Jeg kan anbefale matretter. Jeg kan forklare innholdet på menyen. Jeg kan beklage når noe er tomt. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

54 HYGIENE Hva er hygiene? Hvorfor er det viktig? Regler for hygiene i kantina Sykdom Ansatte som er syke skal ta kontakt med lege. De må si fra til kantineleder. Ansatte som er syke skal ikke jobbe i kantina. Alle sår, spesielt på hendene, skal tildekkes, for eksempel med plaster eller hansker. Personlig hygiene Hendene skal vaskes etter toalettbesøk, etter pauser og etter håndtering av skitne ting. Ansatte ved kantina skal ikke bruke neglelakk eller ringer (bare glatt giftering). Langt hår skal settes opp. Arbeidsklær Arbeidsuniformen skal være ren hver dag når du begynner på jobb. Arbeidsuniformen brukes bare på jobb, ikke på reise til og fra jobb. Ansatte skal bruke sko med sklisikker såle. Nyttige ord: Engangshansker, såpe, tørkeruller, håndklær, desinfiseringsmidler, arbeidsuniform, innesko.

55 54

56 55

57 56

58 57 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: God hygiene Arbeidsliv - kantine Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg blir syk. Jeg forstår reglene for hygiene i kantina. Jeg forstår riktig håndvask. Jeg vet hva jeg skal gjøre med neglelakk og ringer. Jeg vet hva jeg skal gjøre med håret mitt. Jeg forstår hvordan jeg skal bruke arbeidsklær. Jeg forstår hva slags sko jeg skal bruke. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

59 58 Arbeidsoppgaver Renhold og orden Det skal være god orden og god oversikt. Det gjør renholdet enklere og evt. desinfeksjon. Renhold skal gjøres daglig og periodisk. Periodisk renhold skal dateres og signeres når det er ferdig, se side 61. Oppvask Vask i oppvaskmaskin skjer ved grader C. Skylling skjer ved minimum 70 grader. Temperaturen i oppvaskmaskinen sjekkes daglig og føres inn i skjema, se side 63. Periodisk sjekkes oppvaskmaskinen med eksternt termometer for å sikre at antall grader er riktig.

60 59

61 60 Ved oppvask for hånd skal utstyret etter vask desinfiseres (vann 80 grader eller desinfeksjonsmiddel). Håndtering av avfall Matavfall samles i egne beholdere i kjøkkenet. Disse tømmes minimum en gang daglig, eller oftere ved behov. Avfall skal ikke oppbevares i kjøkkenet natten over. Alt avfall fraktes lukket (forseglet) til avfallsrommet. Avfallet kildesorteres. Avfallsrommet skal rengjøres. Skadedyr / insekter For å unngå å få skadedyr på kjøkkenet, må alle dører og vinduer være lukket. Ved lufting kan fluenetting brukes. Alle sluk må ha rist. Hvis det kommer skadedyr på kjøkkenet, må du gi beskjed til kantinelederen med en gang. Hvis det er insekter i mel osv., kastes melet i lukket pose. Hvis man ikke blir kvitt skadedyr / insekter, bør skadedyr-kontrollen kontaktes. Varepåfylling

62 61 Rydding Matforgiftning Mistanke om infisert / utrygg mat Finn ut hva personen har spist. Ikke kast noe av maten. Sett den til side og merk med etikett: Risikoprodukt, må ikke brukes. Gi beskjed til kantineleder Skriv avviksmelding Matrester sendes til analyse. Hvis avis / tv kommer, gi beskjed til kantineleder eller andre personer med ansvar. Hvis du hører noe på tv om risikoprodukter eller du selv er usikker på kvaliteten av mat, merk med etikett: Risikoprodukt, må ikke brukes. Gi beskjed til kantineleder.

63 62 AVVIK (Se side 80) Alle ansatte må gi beskjed om avvik. Avvik - feil og mangler i rutiner - når regler ikke følges - feil ved råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter - Ved feil ved varer, gi beskjed til den som har ansvar for innkjøp. - Varen merkes Retur og leverandør kontaktes for henting.

64 63

65 64

66 65 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: God hygiene Arbeidsliv - kantine Jeg kan bruke oppvaskmaskinen. Jeg kan oppvask for hånd. Jeg kan renhold av kjøkkenet. Jeg vet hva jeg skal gjøre med matavfall. Jeg forstår kildesortering. Jeg forstår hvordan jeg skal fylle på varer. Jeg vet hvordan jeg skal rydde på kjøkkenet. Jeg forstår avvik. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

67 SJEF OG KOLLEGER Sjef kantineleder Veiledning fra kantineleder Medarbeidersamtaler Deltakelse på personalmøter Deltakelse på kurs som arbeidsgiver planlegger Ferie

68 67 Dialog mellom sjefen og meg Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Sjefen: Hva slags vakt har du i morgen? Jeg har tidlig. Kan du bytte vakt i morgen og ta midtvakta? Kari skal på helsestasjonen med dattera si. Det går bra. Det kan jeg. Fint. Da går du inn i den vakta. Tusen takk! Dialog mellom sjefen og meg Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Nå er det snart tomt i smørbrød-disken. Kan du fylle på? Skal jeg ta litt av alt? Fyll på av det som er tomt. Det er ikke igjen laks og eggerøre. Ikke spekeskinke heller. Kan du fylle på der? Det går bra. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Dialog mellom sjefen og meg Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Kan du gjøre opp kassa i dag slik jeg viste deg i går? Eh, eh, vel, nja. Jeg er veldig usikker på om jeg klarer det alene. Det vet jeg. Jeg er her, og jeg vil gjerne lære deg opp. Kan du begynne? Så kan du hente meg når du ikke vet hva du skal gjøre? Jeg vil veldig gjerne prøve. Jeg henter deg når jeg trenger hjelp. Fint. Du kan gjerne komme og hente meg flere ganger. Det som er viktig er at du lærer det. Du kan ikke jobbe i kantine hvis du ikke lærer å gjøre opp kassa. Takk skal du ha! Dialog mellom en kollega og meg Kollega: Var det travelt i morges? Jeg: Ja, i dag skulle alle ha frokost. Kollega: Er det noe vi mangler? Jeg: Servietter, kanskje.

69 68 Lag dialoger selv! Dialog mellom sjefen og meg Snakk først skriv etterpå! Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Sjefen: Dialog mellom en kollega og meg En kollega: Jeg: En kollega: Jeg: En kollega: Dialog mellom en kollaga og meg Jeg: En kollega: Jeg: En kollega:

70 69 Sammen med kolleger Vi snakker om: Vi snakker om problemer. Vi snakker om været. Vi snakker om nyheter. Vi snakker om jobben. Vi snakker om familien. Vi snakker om TV-program. Vi snakker om livet i Norge. Jeg spør hvordan det går med familien. Jeg spør hvordan det går når noen har vært syke. Jeg spør hvordan det går når noen har problemer (de sover ikke, bilen starter ikke, osv) Ja Nei X Vi gjør noe sammen: Vi går på kafé sammen. Vi ringer til hverandre. Vi har sommerfest. Vi har julefest. Vi feirer fødselsdager. Ja Nei

71 NORSK LESING OG SKRIVING LESE Ukemenyer Dagsmenyer Informasjonstavler Plakater, reklame og informasjon Symboler Brannalarm Nødutganger SKRIVE Beskjeder til kolleger Beskjeder til kantinelederen Bestillingslister Fylle ut skjemaer Kassaoppgjør

72 Hvor kan vi finne tekster på jobben? 71

73 Her er det flere tekster

74 73

75 74

76 75

77 76

78 77 Salatbar Veies i kassa Kr. 7,00 pr hg

79 78 Dagens lunsj Fiskeburger m/ brød & Salat Kr. 30 Ha en fin dag!!

80 79

81 HMS Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøloven forteller om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Det står mye om HMS i Arbeidsmiljøloven. Alle store arbeidsplasser skal ha et verneombud som arbeider for ansattes helse, miljø og sikkerhet. Det er store krav til sikkerhet på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen Kommentarer Verneombud Denne personen kan vi snakke med om vi opplever at sikkerheten er for dårlig, eller om det er noe annet ved miljøet som ikke er bra. Branninstruks Det er viktig å vite hva du skal gjøre hvis det blir brann. Alle ansatte skal ha opplæring i brann-rutiner i kantina. Det er viktig å forstå brann-instruksen på arbeidsplassen din. Sikkerhet På noen arbeidsplasser er det store krav til sikkerhet. Det finnes egne lover og regler for ulike yrker. Rapportering av brudd på sikkerhet På mange arbeidsplasser må man rapportere uhell eller avvik hvis det skjer noe som er brudd på sikkerhetsrutinene. Hver enkelt arbeidsplass har rutiner for hvordan dette skal rapporteres. Se side 62

LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD

LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD Eva Råberg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord side 1 1. Yrkesprofil for renhold side 2 2. Mål side 6 Kursplan side 6 Individuell plan side 8 3. Kompetanse og arbeidserfaring - CV side

Detaljer

Profiler for basisferdigheter på jobben

Profiler for basisferdigheter på jobben Profiler for basisferdigheter på jobben Hva og hvordan Eddie Pedersen, Vox Forutsetninger for god læring Deltakerne: kjenner seg igjen i innholdet i opplæringen forstår hvorfor de skal lære ser nytteverdi

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Trygg mat. Grunnleggende hygiene for serveringssteder

Trygg mat. Grunnleggende hygiene for serveringssteder Trygg mat Grunnleggende hygiene for serveringssteder Hver dag blir folk syke av maten de spiser. Matforgiftninger kan unngås hvis maten håndteres riktig. Her får du noen råd om god hygiene for serveringssteder.

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri

Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri Arbeidsleder: Andreas Schønau Arbeidsoppgaver Daglig Ukentlig Månedlig Ved behov Utført av 1. TELEFON 1.1. Generell opplysning, 1.2. Hvordan svare

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Hvordan skape sammenheng mellom kompetanse og behov på arbeidsplassen og opplæringen? Praksisnær opplæring Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Funksjonelle

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Arbeidserfaring som kilde til læring

Arbeidserfaring som kilde til læring Arbeidserfaring som kilde til læring Bergen, 1. februar 2013 Endres i topp-/bunntekst Erfaringer Det kan være åpnende og motiverende for læring å trekke deltakernes erfaringer inn i læringssituasjonen.

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

Navn: with Timon and Pumbaa:

Navn: with Timon and Pumbaa: Skjema for håndvask Timon og Pumbaa har lært at for å bli kvitt bakterier, må du vaske hendene med såpe og varmt vann i minst 20 sekunder. Vask hendene i det du tror er 20 sekunder. Få noen til ta tiden

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint Oppvarmingsskjema middag UKE 2 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold Levanger kommune Levanger vo Rekrutteringsstrategier for Fagkurs helse og renhold Innhold s. 2: Informasjon Eksempel på en powerpointpresentasjon til bruk i starten av rekrutteringsarbeidet. Det er lagt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Dagsmeny for kvinner kcal

Dagsmeny for kvinner kcal Dagsmeny for kvinner - 1500 kcal Dagsmeny for kvinner som ønsker å gå ned i vekt. Det er tatt utgangspunkt i hva som skal til for at en kvinne med et gjennomsnittlig energibehov (2000 kcal) skal gå ned

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint Oppvarmingsskjema middag UKE 1 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Del II Matservering og meny

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Del II Matservering og meny Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Del II Matservering og meny 1 Oppgaver knyttet til mat og drikke i kantinen Drifteren har ansvaret for følgende: All mat og drikke i kantinen, herunder: Brød, pålegg, salat,

Detaljer

Erfaringer Hei Verden! 2012

Erfaringer Hei Verden! 2012 Erfaringer Hei Verden! 2012 Ansvarlig for gjennomføring er FAU representanter fra 6.trinn. I tillegg til oppsatt hjelp (kafé/rydding) var 5-6 FAU representanter med fra ca. 15-15.30. Oppgave 5 kaker/5

Detaljer

Nasjonale anbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet

Nasjonale anbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet Nasjonale anbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet Betydning av mat- og måltidstilbud er bredt forankret Arbeidslivet omfatter en stor andel av den voksne befolkningen. De fleste spiser minst

Detaljer

Institusjonskokkfaget Råvarer og produksjon

Institusjonskokkfaget Råvarer og produksjon Råvarer og produksjon Nr. 1 Manglende forståelse av sammenhengen mellom de ulike institusjoners behov. Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av mat på ulike institusjoner Ulike institusjoner

Detaljer

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera,

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, Velkommen Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, 1 Skullerud VO Ca. 150 kurs Omtrent 2000 deltakere Kurs i

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 September Nyheter! Her finner du alle våre spennende nyheter i september. Vi håper du lar deg friste til å prøve nyhetene våre som vi tror både dere på kjøkkenet og spisegjestene

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Innkjøp av matvarer og drikke til kantine Asker og Bærum politidistrikt DOCULIVE:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Innkjøp av matvarer og drikke til kantine Asker og Bærum politidistrikt DOCULIVE: Vedlegg A Kravspesifikasjon Innkjøp av matvarer og drikke til kantine Asker og Bærum politidistrikt DOCULIVE: 201501650 Asker og Bærum politidistrikt 1 INNHOLD 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 GENERELT OM

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint. SUPPER gjelder alle supper som serveres til lunsj eller middag.

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint. SUPPER gjelder alle supper som serveres til lunsj eller middag. Oppvarmingsskjema middag UKE 3 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Kompetansemål for Arbeidslivsfag 8-10 trinn.

Kompetansemål for Arbeidslivsfag 8-10 trinn. Kompetansemål for Arbeidslivsfag 8-10 trinn. Tjenester og produkter Sentralt i hovedområdet er planlegging, utførelse og dokumentasjon av praktisk arbeid etter kvalitetskrav og refleksjon knyttet til egne

Detaljer

Åssiden IF Håndball. Kioskrutiner. 1 Før åpning av kiosken. 2 Når kiosken er åpen

Åssiden IF Håndball. Kioskrutiner. 1 Før åpning av kiosken. 2 Når kiosken er åpen Kioskrutiner 1 Før åpning av kiosken Logg inn på kasseaparat og sjekk pengebeholdningen. Det skal være 1 500,- i vekslepenger Sett på pølsekokeren. (Se avsnitt "Pølsekoker") Sett på kaffe (Se avsnitt "Kaffetrakter")

Detaljer

Praksisveileder fagkurs renhold

Praksisveileder fagkurs renhold Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder fagkurs renhold Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima Til Praksiskorps i Fagkurs renhold Dere er personlig utnevnt av en kollega til å være

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

ÅRSPLAN I MAT OG HELSE FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2015-2016

ÅRSPLAN I MAT OG HELSE FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2015-2016 ÅRSPLAN I MAT OG HELSE FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2015-2016 Faglærer: Asbjørn Tronstad Fagbøker/lærestoff: 1 skoletime(45 min) annenhver uke. Mnd Hver måned Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne

Detaljer

Kioskvakt for håndballgruppa. MÅ LESES, gjerne FØR kiosken åpner!

Kioskvakt for håndballgruppa. MÅ LESES, gjerne FØR kiosken åpner! Kioskvakt for håndballgruppa MÅ LESES, gjerne FØR kiosken åpner! Når møter jeg opp? Kioskvaktene møter opp seinest 45 minutter før første kamp. Gjerne litt tidligere hvis dere har mulighet. (Eller forhold

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

UKE TEMA/PROSJEKT MATVARE/ TEKNIKKER 34 Osevollen

UKE TEMA/PROSJEKT MATVARE/ TEKNIKKER 34 Osevollen 34 Osevollen MAT OG HELSE HALVÅRSPLAN FOR 9. KLASSE HØSTEN 2015 Leksene skal gjøres til den uka de står oppført i. Gjør leksene dagen før du har mat og helse! 35 Velkommen til mat og helse! bli kjent på

Detaljer

Kurs i matlaging. Marit Haugenes Prosjektmedarbeider, HINT

Kurs i matlaging. Marit Haugenes Prosjektmedarbeider, HINT "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet hos mennesker med utviklingshemming Kurs i matlaging Marit Haugenes Prosjektmedarbeider,

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å FRISKE TENNER! FRISKE TENNER FÅR DU VED Å spise sunn mat til faste måltider godt for kropp og tenner drikke vann når du er tørst, mellom måltidene og om natten pusse tenner morgen og kveld med fluortannkrem

Detaljer

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Karene Gjøstøl Karlsen tlf 930 11 726 karene.karlsen@live.no

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

TETT PÅ ASKER 2014. Norges KFUK-KFUM speideres landsleir MATBOK

TETT PÅ ASKER 2014. Norges KFUK-KFUM speideres landsleir MATBOK TETT PÅ ASKER 2014 Norges KFUK-KFUM speideres landsleir MATBOK Intendanturetaten ønsker å yte god service og at maten skal være god. Detaljer, og flere godbiter kan du lese mer om her. Det blir mye selvbetjening

Detaljer

Praksisveileder Helse

Praksisveileder Helse Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder Helse Pleie, omsorg og miljøarbeid for å gi brukere en god hverdag med trivsel og velvære Til Praksiskorps i Fagkurs helse Dere er personlig utnevnt av en kollega

Detaljer

Rådhuskantina. Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT

Rådhuskantina. Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT Rådhuskantina Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT 0. Dokumentasjon 1. Aktuelt lovverk og forskrifter 2. Beskrivelse av virksomheten 3. Målsetting 4. Organisering av IK-Gruppe og ansvarsfordeling 5. Risikovurdering

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Mat og helse for 4. trinn

Mat og helse for 4. trinn Mat og helse for 4. trinn Uke 41-46 Tirsdager fra kl. 14:30 16:30 Ansvarsfordeling rullerer fra uke til uke. Hele 4. trinn spiser sammen når maten er klar. Partallsuker: 4a Oddetallsuker: 4b Beskrivelse:

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Allergenmerking, hygiene og internkontroll. Marit Skrudland Mattilsynet

Allergenmerking, hygiene og internkontroll. Marit Skrudland Mattilsynet Allergenmerking, hygiene og internkontroll Marit Skrudland Mattilsynet Matinformasjonsforordningen Grunnleggende krav: - Alle næringsmidler beregnet til sluttforbruker skal ha matinformasjon - Reglene

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

KIOSKINSTRUKS FOTBALLHUSET

KIOSKINSTRUKS FOTBALLHUSET KIOSKINSTRUKS FOTBALLHUSET Bemanning av kisken er et felles ansvar blant alle lag. I Tiller er det dugnadsansvarlige i lagene sm drifter kisken. Oppstart: Sett på kaffe Sjekk m det er vaffelrøre i kjøleskapet.

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Butikk og kafé På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Mine første norske ord

Mine første norske ord Astrid Brennhagen Mine første norske ord Muntlig språktrening for nybegynnere Lærerveiledning Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post:

Detaljer

Velkommen som arbeidssøker i. GREP barnehagene

Velkommen som arbeidssøker i. GREP barnehagene Velkommen som arbeidssøker i GREP barnehagene Velkommen til oss! Vi synes det er veldig hyggelig at du har lyst til å arbeide i en av våre barnehager. Siden det sikkert er mye nytt å sette seg inn i, har

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne uttrykke som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

butikk TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING

butikk TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING butikk OPPDAG TALENTENE DINE I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING PRAKSIS I BUTIKK Opplæringsplan for deltakere fra flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune. Flyktning- og innvandretjenesten i Lørenskog

Detaljer

En smaksopplevelse. Bestilling

En smaksopplevelse. Bestilling Smakfullt CATERING info En smaksopplevelse OrbitArena catering leverer gode måltider til selskap og hverdags. Trenger du koldtbord, lunsjtallerken eller smørbrød? Vårt kjøkken sørger for at du får det

Detaljer

MAT FOR ALLE ANLEDNINGER

MAT FOR ALLE ANLEDNINGER 1 MAT FOR ALLE ANLEDNINGER MENY GJELDER FRA 1.4.2015 2 Påsmurt mat Det er 3 dagers bestillingsfrist på alt påsmurt. Baguetter med fritt valg av pålegg, reker, røkelaks, svinesteik, hjemmelagede karbonader,

Detaljer

Årsplan i mat og helse for 4. klasse 2015-2106

Årsplan i mat og helse for 4. klasse 2015-2106 Årsplan i mat og helse for 4. klasse 2015-2106 Antall timer per : 1 time pr. - klassen deles i to grupper, A og B hver gruppe har 3 timer Mat og helse hver 3. Lærere i faget: Marte Fjelddalen Grunnleggende

Detaljer

CATERING Smakful t CATERING

CATERING Smakful t CATERING CATERING Smakfullt CATERING info En smaksopplevelse OrbitArena catering leverer gode måltider til selskap og hverdags. Trenger du koldtbord, lunsjtallerken eller smørbrød? Vårt kjøkken sørger for at du

Detaljer

Catering 2014. Buffet

Catering 2014. Buffet Buffet Tradisjonelt Koldtbord Varme karbonader med løk Røkt laks og eggerøre Laksepaté Roastbiff med remulade og sylteagurk Urtestekt kalkun Spekeskinke og morrpølse Potetsalat med eple og purre Tomatsalat

Detaljer

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Helene Gabestad Tlf.nr 92812723 helene_gabestad@yahoo.no

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2014 Dato: 13.08.2014

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Plan for mat/måltid. fysisk aktivitet i Tollmoen barnehage. forbindelse med at vi deltar i prosjektet. «Gode vaner starter tidlig»

Plan for mat/måltid. fysisk aktivitet i Tollmoen barnehage. forbindelse med at vi deltar i prosjektet. «Gode vaner starter tidlig» Plan for mat/måltid og fysisk aktivitet i Tollmoen barnehage i forbindelse med at vi deltar i prosjektet «Gode vaner starter tidlig» Innledning «Personalet skal bidra til at barna kan tilegne seg gode

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig Plan God i norsk, tekstbok, arbeidsbok, lærernettsted, elevnettsted Til God i norsk har vi laget en periodeplan der de fleste kompetansemålene og alle domeneemnene er inkludert. Vi har tatt utgangspunkt

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer