NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg"

Transkript

1 Deltaker NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg

2 1 FORORD Læringsmappe for kantineassistent Undervisning på praksisplassen Læringsmappe for kantineassistent er ment som en lærebok for undervisning på praksisplassen. Grunnleggende ferdigheter for voksne I læringsmappa er det kompetansemål i henhold til grunnleggende ferdigheter for voksne i muntlig kommunikasjon, lesing og skriving, digital kompetanse og hverdagsmatematikk, nivå 1 og 2. Disse finnes i del 2, Mål og Kursplan, og i sjekklistene (Jeg kan-sidene). Mange av disse kompetansemålene har et vanskelig språk. Derfor er de forenklet slik at deltakerne kan forstå mer. Kunnskapsmål I tillegg til kompetansemålene er det sjekklister med kunnskapsmål. Disse målene er i forhold til rutiner på praksisplassen. Teamarbeid Læringsmappa er et resultat av teamarbeid ved Ny sjanse i Skedsmo. Prosjektleder Lisbeth Wennevold hadde idèen, Rita Ingwardo som underviser på praksisplasser i kantine, har vært en viktig bidragsyter. Dessuten har Lise Nielsen bidratt. I denne prosessen har vi fått veiledning av Nina Jernberg, VOX. Strømmen, 1. desember 2010 Eva Råberg

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Yrkesprofil for kantineassistent side 3 2. Mål side 6 Kursplan side 8 Individuell plan side 9 3. Kompetanse og arbeidserfaring side 11 CV side Jeg og jobben min side 15 Arbeidslivsforpliktelser side Ord side Maskiner og apparater side Behandling av mat side PC og varebestilling side 39 Kasse side Kundebehandling side Hygiene side Sjef og kolleger side Norsk lesing og skriving side HMS Helse, miljø og sikkerhet side Visningsmappe side 88

4 3 1. YRKESPROFIL FOR KANTINEASSISTENT Oversikt over arbeidsoppgaver for kantineassistent Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjøres Matlaging, oppvask, rydding, varepåfylling og vask Kundebehandling Arbeide i kassa Fylle ut bestillingslister Bruke pc Ta imot veiledning fra kantineleder Delta på personalmøter Delta på kurs som arbeidsgiver planlegger PRAKTISKE FERDIGHETER Bruk av maskiner Bruk av utstyr og apparater Matlaging Oppvask Rydding Vask Varepåfylling SNAKKE / LESE / SKRIVE PROFIL MUNTLIG Samtale med kunder Anbefale og forklare menyen Småprat med kunder Ta initiativ til samtale med kolleger Snakke i telefonen, ta imot beskjeder

5 4 LESING Kantineassistentens daglige leseoppgaver Lese vaktlister og frammøtelister Lese alle beskjeder Lese oppslag på informasjonstavler Lese tidsstempling og holdbarhetsdato Kantineassistentens regelmessige leseoppgaver Lese varedeklarasjoner Lese plakater, reklame og informasjon om matretter Lese varenavn og oppskrifter Lese om tining av mat, matlaging, varmholding, nedkjøling og dypfrysing Lese bestillingslister på datamaskinen Kantineassistentens leseoppgaver av og til Lese forklaringer (instruksjoner) Lese symboler, for eksempel på vaskemiddel og matvarer. NB! Forgiftning Lese rundskriv, f.eks. møtekallelse og informasjon Lese lønnsslipp SKRIVING Kantineassistentens daglige skriveoppgaver Skrive beskjeder til ledelse/kolleger Kassaoppgjør Kantineassistentens regelmessige skriveoppgaver Fylle ut timeliste Skrive bestillingslister Kantineassistentens skriveoppgaver av og til Fylle ut skjemaer som egenmeldingsskjemaer og permisjonsskjemaer Fylle ut / krysse av på lister over ferie og medarbeidersamtaler

6 5 PROFIL FOR DIGITALE FERDIGHETER OG HVERDAGSMATEMATIKK DIGITALE FERDIGHETER Kantineassistentens daglige oppgaver Bruke kasse Bruke kalkulator Kantineassistentens regelmessige oppgaver Fylle ut bestillingslister på Internett Ta utskrift av bestillingslister Lagre bestillingslister Ta ut menyer på datamaskinen Kantineassistentens oppgaver av og til Motta og sende tekstmelding (SMS) med mobiltelefonen HVERDAGSMATEMATIKK Kantineassistentens daglige oppgaver Telle penger ved betjening av kasse Gi tilbake vekslepenger Bruke vekt veiing av salatskåler / matlaging Bruke litermål ved tilberedning av mat Lese matoppskrifter Bruke kalkulator til å bestemme pris på salatskåler Bruke klokke under tilberedning av mat Kantineassistentens regelmessige oppgaver Tilpasse en oppskrift til antall porsjoner Gjøre bestillinger på nett Kantineassistentens oppgaver av og til Telle opp og kontrollere en varebeholdning Beregne innkjøp av varer ut fra lagerbeholdning

7 6 2. MÅL KURSPLAN INDIVIDUELL PLAN MÅL Målet for deltakeren er å klare å jobbe i kafè / kantine og bli værende i jobben. Ferdighetsmål / kunnskapsmål klare de praktiske arbeidsoppgavene klare kundebehandling klare kasse og oppgaver på pc forstå HMS-krav (Helse, miljø og sikkerhet) Kompetansemål i henhold til Grunnleggende ferdigheter for voksne Muntlig Si fra når du ikke forstår og be om hjelp Begynne og fortsette samtaler på jobb Tenke på hvordan du gjør når du snakker med noen Hva gjør du for å være sikker på at du og de andre forstår hverandre? Hva gjør du for å lære deg nye ord? Forstå og bruke høflighetsformer og hilsningsord Spørre når du ikke forstår beskjeder, avtaler og informasjon Bruke fagord på jobben Snakke med tydelig uttale Snakke om og forklare arbeidsoppgavene Løse problemer og misforståelser i jobb og hverdag Gjøre avtaler og snakke om arbeidsoppgaver på en tydelig måte Lesing Lese setninger uten å forstå alle ordene Forstå sammensatte ord ved å se på hver del av ordet Lese og forstå korte tekster med vanlige ord Lese og forstå enkle forklaringer og bruksanvisninger (når du kan se på bilder)

8 7 Lese og forstå oppslag, lister og annen informasjon uten hjelp Lese og forstå skriftlige beskjeder Skriving Skrive korte tekster for hånd, på mobiltelefon eller pc Fylle ut et enkelt skjema Skrive enkle forklaringer eller beskjeder Matematikk Bruke +, -, % og / Bruke pluss, minus, gange og dele i kjente og praktiske situasjoner Telle penger ganske fort Bruke dl og l, g og kg, minutt og time i praktiske situasjoner Bruke litermål, vekt og klokke Lese enkle bruksanvisninger Lese oppskrifter Fylle ut enkle skjemaer Bruke kalkulator Forstå enkle arbeidsinstrukser Telle opp og kontrollere en varebeholdning Digital kompetanse Kjenne igjen og bruke ikoner og knapper Følge rutiner for sikker bruk av utstyr Bruke enkle digitale verktøy etter forklaring Bruke regneark (Excel) Bruke skanner (til betaling)

9 8 KURSPLAN Grunnleggende ferdigheter for voksne Kurs: Kurs for minoritetsspråklige voksne Kursmateriell: Læringsmappe for kantineassistent Områder Kompetansemål Muntlig Lese og forstå Skrive Matematikk Digitale ferdigheter Arbeidskultur Bedre ord og uttale Si fra når jeg ikke forstår og be om hjelp Samtale med kunder Samtale om arbeidsoppgaver Snakke i telefon Lese menyer og oppskrifter Lese prislister Lese og forstå forklaringer (instruksjoner) Lese bestillingslister Lese beskjeder på oppslagstavla Lese koder og varesorter på kassa Fylle ut skjemaer Skrive enkle beskjeder og tekster Sende sms Fylle ut bestillingslister Tall Penger / vekslepenger Pluss, minus, gange, dele, prosent og delstrek (/) Bruke kalkulator til enkel regning Bruke vekt, litermål og klokke Bruke oppskrifter Gjøre bestillinger på nett Telle varebeholdningen Regne ut innkjøp ut fra varebeholdningen Selvstendig bruk av pc Slå pc på og av Logge inn / logge ut på en sikker måte Bruke brukernavn og passord Åpne nettsider Fylle ut bestillingslister Lagre Ta utskrift Finne og ta ut informasjon (utskrift av menyer) Bruke kasse Bruke kalkulator Bruke vekt og klokke Få og sende meldinger (sms) på mobiltelefon Bruke digitale kjøkkenmaskiner Bruke scanner Sammenlikne ulike arbeidskulturer og samtale om: Helse, miljø og sikkerhet Leder og ansatt Sosialt miljø Ta initiativ til samtale med kunder og kolleger

10 9 INDIVIDUELL PLAN - KORTSIKTIG Deltaker Kurs Mål Periode Lese Skrive Muntlig Matematikk Data Praktisk Annet Mål Periode Lese Skrive Muntlig Matematikk Data Praktisk Annet Mål Periode Lese Skrive Muntlig Matematikk Data Praktisk Annet

11 10 INDIVIDUELL PLAN - LANGSIKTIG Min plan for de neste årene Dato for utfylling Dette er mine alternativ: Jobb Hva skal du skrive i de 5 trinnene i trappa? Fyll ut det du vet. For å klare målet mitt må jeg:

12 11 3. Kompetanse og arbeidserfaring OVERSIKT OVER KURS OG UTDANNING Her kan du skrive om kurs du har vært på og utdanning du har. Dokumentasjon fra kurs eller utdanning kan du legge i visningsmappen. Skole eller arbeidssted Type kurs eller utdanning Fra til Dokumentasjon

13 12 OVERSIKT OVER ARBEIDSERFARING Her kan du skrive om din arbeidserfaring fra både lønnet og ulønnet arbeid. Dokumentasjon fra arbeidsplassen kan du legge i visningsmappen. Arbeidssted Yrke (stilling) Arbeidsoppgaver Fra til Dokumentasjon

14 13 Egenskaper Arbeidssom Nøyaktig Tålmodig Rask Selvstendig Samarbeidsvillig Sterk Hyggelig Sosial Ærlig Tillitvekkende Lærevillig Tar initiativ Ser hva som skal gjøres og gjør det Slik er jeg: Dette er mine sterke sider dette er jeg flink til: Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er flink til å Jeg er Jeg er

15 C V Her kan du samle opplysninger. CV med kopi av dokumentasjon legges i Visningsmappa. Personlige opplysninger Etternavn: Fornavn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Fødselsdato: Kjønn: Sivilstand: 14 Skolegang I hjemlandet I Norge Arbeidserfaring I hjemlandet I Norge Litt om meg Annet (kurs, førerkort) Referanse

16 15 4. JEG OG JOBBEN MIN Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdato: Kontakt hjemme BILDE Min kantine: Navn på kantina: Adressen til kantina: Telefon til kantina: Hvor er kantina: Kantinelederen heter: Kolleger: Læreren min heter: Telefon til læreren:

17 16 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan skrive korte tekster for hånd, på mobiltelefon eller pc Område: Skrive og kommunisere nivå 1 Jeg kan skrive adressen min riktig. Jeg kan skrive fødselsdatoen min. Jeg kan skrive telefonnummeret mitt. Jeg kan telefonnummeret til kantina. Jeg kan skrive navnet til kantinelederen min. Jeg kan skrive adressen til kantina. Jeg kan skrive navnet til læreren min. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

18 17 Jobben min: Stilling: Arbeidstid: Tidlig: Midtvakt: Sein: Natt: Arbeidsuke: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Arbeidsoppgaver: Tidlig: Midtvakt: Sein: Veien til jobben: Jeg går til jobben. Jeg tar buss til jobben. Jeg tar tog til jobben. kjører meg. Jeg sykler til jobben. Sett X

19 18 Eksempler på lister over arbeidsoppgaver fra ei kantine Arbeidsliste: Hjelpe til i kassa - Betjene kundene - Holde det ryddig ved kaffemaskinene, Brusmaskinen, juice-melkedispensere - Holde det ryddig rundt kassa - Fylle på dispensere ved behov - Gjøre klar til neste vakt - Husk alltid å hjelpe din kollega Arbeidsliste: Gjøre klar diskene - Fylle på div. skåler og rør - Smøre bagetter og div. påsmurt - Sjekke bestillinger - Produsere bestillinger - Holde det ryddig i disken - Hjelpe til å vaske og rydde benker på koldtkjøkkenet - Gjøre klar til neste vakt - Hjelpe til i kassa - Husk alltid å hjelpe din kollega

20 19 Arbeidsliste: Rydde disken og fylle på nye fat - Fylle på nye kuvertskåler, med div. pålegg, salater og reker - Fylle på div. skåler - rør - Vask og rydd koldtkjøkkenet - Rydde og vaske div. benker - Bær ut søppel - Husk å stenge KANTINEN etter vakt - Vaske opp - Gjør klar til neste vakt - Husk alltid å hjelpe din kollega Arbeidsliste: Produsere varmmat til middag, sjekke at koldtmaten er i orden - Sjekke salatbaren - Betjene kundene - Sjekke at det er nok brød ferdig stekt og bagetter ferdigsmurt - Vaske gulvet i kjøkkenet, kantinen, foran disken og oppvasken - Vaske opp og vaske kjøkkenet - HUSK å SLÅ UT kassa kl Gjør klar til neste vakt - Husk alltid å hjelpe din kollega Se neste side slik denne ser ut når sjefen ikke er nordmann.

21 20

22 21 Arbeidslivsforpliktelser Holde oversikt og ta ansvar for de ulike arbeidsoppgavene og vite hva som skal gjennomføres. Tidligvakt Midtvakt Seinvakt DAGLIGE RUTINER UKENTLIGE RUTINER Komme i riktig tid!! Hva gjør jeg hvis jeg er forsinket? Ringe og gi beskjed Hva gjør jeg når jeg er syk? Ringe og gi beskjed Egenmelding Sykemelding Melding for syke barn Sende meldinger Influensa egenmeldingsskjema Når jeg trenger velferdspermisjon: Søknad om velferdspermisjon Si fra når jeg ikke forstår!!

23 22

24 23

25 24 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Kan rutiner på jobben Situasjon: Arbeidsliv - kantine Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har tidligvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har midtvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg har seinvakt. Jeg vet hva jeg skal gjøre de forskjellige dagene. Jeg kan reglene på jobben. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

26 25 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan gi beskjed når en ikke kan komme på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 1 Jeg kan ringe og gi beskjed når jeg ikke kan komme på jobb. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Kompetansemål: Kan skrive korte tekster på mobiltelefon Område: Skrive og kommunisere nivå 1 Jeg kan sende melding på mobilen til sjefen. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Kompetansemål: Kan fylle ut et enkelt skjema Område: Skrive og kommunisere nivå 1 Jeg kan fylle ut egenmelding. Jeg kan fylle ut skjema for syke barn. Jeg kan fylle ut permisjonssøknad. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

27 26 5. ORD MAT OG DRIKKE Varm mat - Kald mat - Salat -

28 27 Salatbar Daglige grønnsaker/dressinger: Salatbar nr. 1: - potetsalat - marinerte cherrytomater - oliven - oppskåret frukt, ½ bakk - grillet paprika - linser - asparges, fersk - asparges bit - soltørkede tomater - kidney bønner - løk i strimler Salatbar nr. 2: - tomat - agurk - minimais - tunfisk - kikerter - bønner - linser - pasta, ½ bakk - grønn salat, ½ bakk - cottage cheese - Dressinger: Thousand Island, urte- og fransk

29 28 Brødvarer - Brød. Div Brødskive kr. 1,50 Skåret brød kr. 3.- Ciabatta kr. 8.- Trekant kr. 8.- Baguet fin-grov kr. 7.- Sandwitch baguet kr. 8.- Hjemmebakt rundstykke kr. 6.- Hjemmebakt rundstykke med ost kr. Hjemmebakt rundstykke med kr. Vita rundstykke grovt kr. 8.- Bagels Div kr. 8.- Chillistykke kr Solstykke kr Dansk mørk rugbrød kr. Pålegg - Grønnsaker - Fisk - Kjøtt - Vilt - Frukt - Drikke -

30 29 Krydder - Kaker - Kaker Div. Muffins stor kr. 16,- Muffins ferdig pakket kr. 14,- Gulrotkake kr. 14,- Sjokoladekake kr. 14,- Fyrstekake kr. 14,- Marmorkake kr. 14,- Lefse enkel kr. Lefse dobbel kr. 10,- Wienerbrød kr. 14,- Puncherull kr. 14,- Sveler kr. 16,- Cookies kr. 16,- Donuts kr. 16,- Belgisk Vaffel kr. 18,- Berlinerbolle kr. 16,- Se ellers tekster under kapittel 11 KJØKKENREDSKAPER Dekketøy - Bestikk - Redskaper - Utstyr

31 30 JEG KAN.... Kompetansemål: Bruke sentrale fagord på jobben Område: Tale og kommunisere nivå 2 Jeg kan navn på grønnsaker. Jeg kan navn på frukt. Jeg kan navn på drikke. Jeg vet hva som er varm og hva som er kald mat. Jeg kan navn på varme matretter. Jeg kan navn på kalde matretter. Jeg kan navn på pålegg. Jeg kan navn på brødvarer. Jeg kan navn på kaker. Jeg kan navn på is og sjokolade. Jeg kan navn på kjøkkenredskaper. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

32 31 6. MASKINER OG APPARATER mikrobølgeovn food processor håndmikser mikser vannkoker fryser, ovner, kjøleskap, kaffemaskiner, automat, smoothie-maskin, jus- og melk dispenser, skjæremaskin, grønnsakskutter, vertikalkutter, stavmikser

33 Eksempler på maskiner fra ei stor kantine 32

34 33 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Kan rutiner på jobben. Situasjon: Arbeidsliv - kantine Jeg kan bruke kolbetrakteren. Jeg kan bruke baristamaskinen. Jeg kan bruke kaffemaskinen. Jeg forstår automaten. Jeg kan bruke mikseren. Jeg kan bruke håndmikseren. Jeg kan bruke stavmikseren. Jeg kan bruke food processoren. Jeg kan bruke mikrobølgeovnen. Jeg kan bruke komfyren. Jeg kan bruke stekeovnen. Jeg kan bruke grønnsakskutteren. Jeg kan bruke skjæremaskinen. Jeg kan bruke vertikal-kutteren. Jeg kan bruke smoothiemaskinen. Jeg kan bruke dispensere. Jeg kan bruke alt av maskiner, apparater og utstyr. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke

35 34 7. BEHANDLING AV MAT Koking Steking Oppvarming Varm mat lages like før åpningstid. Maten settes i varmeskap, varmeplate eller vannbad. Maten skal holde 60 grader eller mer. Nedkjøling Mat som er varmet, skal så fort som mulig kjøles ned til mellom 1 og +4 grader. Vi bruker små beholdere eller bakker, slik at nedkjøling til +10 grader skjer i løpet av to timer. Mat i kjølerom skal ikke bli varm av mat vi setter inn der. Opptining Fryste råvarer legges på fat / bakk og settes på kjølerom til tining. Temperaturen må ikke være over 10 grader. Frysing av tint mat er ikke tillatt!! Dypfrysing Dypfrysing skal skje så fort som mulig. Pakk maten i små porsjoner som er lett å tine, i for eksempel fryseposer. Merk posen med dato. Ved innfrysing av ferskvarer skal maten fryses i originalemballasje. Posen skal merkes med dato. Innfrysingen må skje i god tid før siste forbruksdato. Innfryste varer skal brukes innen 6 uker. Temperatur i fryseren skal være 18 grader eller kaldere. Kjøledisk Mat i kjøledisk må ikke ha mer enn 7 grader Holdbarhet Varedeklarasjon innholdsbeskrivelse

36 Temperaturkontroll varmeholding av varmretter 35

37 36 Husk : Å skrive temperatur på MAT. Dette skal skrives på hver vakt. Kantineleder Husk å merke alle matvarer med dato!

38 37 OPPSKRIFTER Sett inn dine oppskrifter!

39 38 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: Behandling av mat Arbeidsliv - kantine Jeg forstår nedkjøling av mat. Jeg forstår dypfrysing av mat. Jeg forstår merking av mat. Jeg vet hva slags temperatur som er riktig i kjøl og frys. Jeg forstår oppvarming. Jeg vet hvordan jeg skal bruke kjølerommet. Jeg vet hvordan jeg skal bruke fryserommet. Jeg forstår opptining av mat. Jeg kan kontrollere temperatur. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

40 39 8. PC OG VAREBESTILLING - KASSE PC OG VAREBESTILLING Bruk av pc Word-dokument Slå pc av og på Logge inn og ut - riktig Brukernavn og passord Finne menyer f.eks. Ta utskrift Utfylling av bestillingslister på pc Internett Åpne nettsider Fylle ut bestillingslister Lagre Forskjellige eksempler på varelister - koder. Se side 40, 41, 42 og 43.

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44 JEG KAN.... Kompetansemål: Kan bruke pc etter forklaring Kan følge rutiner for sikker bruk av utstyr Område: Digital kompetanse nivå 1 Jeg kan slå pc av og på riktig. Jeg kan logge inn og ut riktig. Jeg kan bruke brukernavn og passord. Jeg kan rutinene for bruk av pc. Jeg kan finne menyer på pc. Jeg kan ta utskrift. Jeg kan åpne nettsider. Jeg kjenner de forskjellige matvarene. Jeg kan laste ned bestillingslister på nett. Jeg kan kodene på bestillingslistene. Jeg kan fylle ut bestillingslister. Jeg kan sende bestillingslister. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

46 45 KASSE Tall Penger hvordan de ser ut Telling Vekslepenger Pluss, minus, gange og dele Prosent delstrek Bruk av kalkulator Bruk av betalingsterminal Bruk av vekt Koder/varesorter på kassa Betjene operasjoner på kasse Bruke scanner

47 46 Betalingsterminal Vekt Salat!!! Ønsker du å ta salat fra salatbaren, koster det kr 7 pr hg. Det er IKKE inkludert i prisen på maten Mvh kantinen

48 47 JEG KAN.... Kompetansemål: Bruke kasse Område: Hverdagsmatematikk nivå 2 Jeg kan tall. (nivå 1) Jeg kan telle. (nivå 1) Jeg kjenner mynter og sedler.(nivå 1) Jeg forstår pluss og minus. (nivå 1) Jeg forstår dele og gange. (nivå 2) Jeg kan bruke prosent. (nivå 2) Jeg kan bruke kalkulator. (nivå 1) Jeg kan betjene kassa. (nivå 2) Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

49 48 JEG KAN.... Kompetansemål: Bruke kasse Område: Digital kompetanse nivå 2 Jeg kan kodene på kassa. (nivå 1) Jeg kan bruke kassa. (nivå 2) Jeg kan bruke kalkulator. (nivå 1) Jeg kan bruke betalingsterminalen. (nivå 2) Jeg kan bruke skanner. (nivå 1) Jeg kan bruke vekt. (nivå 1) Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

50 49 9. KUNDEBEHANDLING Høflig vennlig smilende god service - hjelpsom Ta i mot bestillinger Ta i mot klager Kunden har alltid rett! Telefondialoger med for eksempel leverandører. Småprat været/nyheter (Les forsiden av VG før du kommer på jobb). Samtale hyggelig med kunder gi komplimenter Anbefalinger Beklage når noe er tomt. Forklare innholdet på menyen Dialog når kunden klager Kunden: Disse potetene er harde. Jeg: Det beklager jeg. Jeg kan se om vi har poteter som er ordentlig kokt. Vent et lite øyeblikk. Kunden: OK Jeg: Se her. Vær så god. (leverer skål med poteter) Kunden: Takk skal du ha! Jeg: Det skulle bare mangle! Når kunden klager mer! Kunden: Ja, nå har jeg fått kokte poteter, men nå er smøret til fisken kaldt. Jeg: Jeg kommer med varmt smør til deg. Det tar ikke lang tid. Jeg beklager virkelig. Håper du får bedre mat neste gang.

51 50 Dialog mellom en kunde og meg Fra en kantine med Dagens rett Kunden: Hva er det til middag i dag? Jeg: I dag er det fårikål. Kunden: Kan du anbefale det? Jeg: Ja, jeg kan anbefale det. Vi har fått mye skryt av fårikålen i dag. Kunden: Da tar jeg fårikål. Jeg: Er dette nok poteter? Kunden: Jeg tar gjerne en til. Jeg: OK. Vær så god! Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Hva slags grønnsaker er det til fiskegratengen? Jeg: I dag er det kokte gulrøtter. Kunden: Bare gulrøtter? Jeg: Ja. Kunden: Greit. Jeg tar fiskegrateng. Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Har dere lapskaus i dag? Jeg: Nei, vi har ikke lapskaus. Kunden: Hva vil du anbefale? Jeg: Mange sier at karbonadene er veldig gode i dag. Kunden: Jeg tar karbonader. Hva slags grønnsaker er det til? Jeg: Det er blomkål, brokkoli og gulrøtter. Kunden: Det høres godt ut. Hva koster det? Jeg: Det koster 79 kroner. Det følger med gratis kaffe. Kunden: Så fint! Vær så god! Jeg: Takk!

52 51 Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Jeg skal ha salat. Jeg: Salaten må veies. Dette blir 25 kroner. Kunden: Følger det brød med salaten? Jeg: Ja. Det er brød der borte. Bare forsyn deg selv! Kunden: Takk. Jeg: Bare hyggelig! Dialog mellom en kunde og meg Snakk sammen først skriv etterpå Kunden: Jeg: Kunden: Jeg: Kunden: Jeg: Dialog mellom en kunde og meg Kunden: Jeg: Kunden: Jeg: Kunden:

53 52 JEG KAN.... Kompetansemål: Begynne og fortsette samtaler på jobb Område: Tale og kommunisere nivå 2 Jeg kan ta imot bestillinger fra kunder. Jeg kan ta imot klager fra kunder. Jeg kan småprate med kunder. Jeg kan samtale med kunder om matrettene. Jeg kan anbefale matretter. Jeg kan forklare innholdet på menyen. Jeg kan beklage når noe er tomt. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

54 HYGIENE Hva er hygiene? Hvorfor er det viktig? Regler for hygiene i kantina Sykdom Ansatte som er syke skal ta kontakt med lege. De må si fra til kantineleder. Ansatte som er syke skal ikke jobbe i kantina. Alle sår, spesielt på hendene, skal tildekkes, for eksempel med plaster eller hansker. Personlig hygiene Hendene skal vaskes etter toalettbesøk, etter pauser og etter håndtering av skitne ting. Ansatte ved kantina skal ikke bruke neglelakk eller ringer (bare glatt giftering). Langt hår skal settes opp. Arbeidsklær Arbeidsuniformen skal være ren hver dag når du begynner på jobb. Arbeidsuniformen brukes bare på jobb, ikke på reise til og fra jobb. Ansatte skal bruke sko med sklisikker såle. Nyttige ord: Engangshansker, såpe, tørkeruller, håndklær, desinfiseringsmidler, arbeidsuniform, innesko.

55 54

56 55

57 56

58 57 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: God hygiene Arbeidsliv - kantine Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg blir syk. Jeg forstår reglene for hygiene i kantina. Jeg forstår riktig håndvask. Jeg vet hva jeg skal gjøre med neglelakk og ringer. Jeg vet hva jeg skal gjøre med håret mitt. Jeg forstår hvordan jeg skal bruke arbeidsklær. Jeg forstår hva slags sko jeg skal bruke. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

59 58 Arbeidsoppgaver Renhold og orden Det skal være god orden og god oversikt. Det gjør renholdet enklere og evt. desinfeksjon. Renhold skal gjøres daglig og periodisk. Periodisk renhold skal dateres og signeres når det er ferdig, se side 61. Oppvask Vask i oppvaskmaskin skjer ved grader C. Skylling skjer ved minimum 70 grader. Temperaturen i oppvaskmaskinen sjekkes daglig og føres inn i skjema, se side 63. Periodisk sjekkes oppvaskmaskinen med eksternt termometer for å sikre at antall grader er riktig.

60 59

61 60 Ved oppvask for hånd skal utstyret etter vask desinfiseres (vann 80 grader eller desinfeksjonsmiddel). Håndtering av avfall Matavfall samles i egne beholdere i kjøkkenet. Disse tømmes minimum en gang daglig, eller oftere ved behov. Avfall skal ikke oppbevares i kjøkkenet natten over. Alt avfall fraktes lukket (forseglet) til avfallsrommet. Avfallet kildesorteres. Avfallsrommet skal rengjøres. Skadedyr / insekter For å unngå å få skadedyr på kjøkkenet, må alle dører og vinduer være lukket. Ved lufting kan fluenetting brukes. Alle sluk må ha rist. Hvis det kommer skadedyr på kjøkkenet, må du gi beskjed til kantinelederen med en gang. Hvis det er insekter i mel osv., kastes melet i lukket pose. Hvis man ikke blir kvitt skadedyr / insekter, bør skadedyr-kontrollen kontaktes. Varepåfylling

62 61 Rydding Matforgiftning Mistanke om infisert / utrygg mat Finn ut hva personen har spist. Ikke kast noe av maten. Sett den til side og merk med etikett: Risikoprodukt, må ikke brukes. Gi beskjed til kantineleder Skriv avviksmelding Matrester sendes til analyse. Hvis avis / tv kommer, gi beskjed til kantineleder eller andre personer med ansvar. Hvis du hører noe på tv om risikoprodukter eller du selv er usikker på kvaliteten av mat, merk med etikett: Risikoprodukt, må ikke brukes. Gi beskjed til kantineleder.

63 62 AVVIK (Se side 80) Alle ansatte må gi beskjed om avvik. Avvik - feil og mangler i rutiner - når regler ikke følges - feil ved råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter - Ved feil ved varer, gi beskjed til den som har ansvar for innkjøp. - Varen merkes Retur og leverandør kontaktes for henting.

64 63

65 64

66 65 JEG KAN.... Kunnskapsmål: Situasjon: God hygiene Arbeidsliv - kantine Jeg kan bruke oppvaskmaskinen. Jeg kan oppvask for hånd. Jeg kan renhold av kjøkkenet. Jeg vet hva jeg skal gjøre med matavfall. Jeg forstår kildesortering. Jeg forstår hvordan jeg skal fylle på varer. Jeg vet hvordan jeg skal rydde på kjøkkenet. Jeg forstår avvik. Jeg kan det Jeg må øve mer Jeg kan det ikke Dette må jeg øve mer på:

67 SJEF OG KOLLEGER Sjef kantineleder Veiledning fra kantineleder Medarbeidersamtaler Deltakelse på personalmøter Deltakelse på kurs som arbeidsgiver planlegger Ferie

68 67 Dialog mellom sjefen og meg Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Sjefen: Hva slags vakt har du i morgen? Jeg har tidlig. Kan du bytte vakt i morgen og ta midtvakta? Kari skal på helsestasjonen med dattera si. Det går bra. Det kan jeg. Fint. Da går du inn i den vakta. Tusen takk! Dialog mellom sjefen og meg Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Nå er det snart tomt i smørbrød-disken. Kan du fylle på? Skal jeg ta litt av alt? Fyll på av det som er tomt. Det er ikke igjen laks og eggerøre. Ikke spekeskinke heller. Kan du fylle på der? Det går bra. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Dialog mellom sjefen og meg Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Kan du gjøre opp kassa i dag slik jeg viste deg i går? Eh, eh, vel, nja. Jeg er veldig usikker på om jeg klarer det alene. Det vet jeg. Jeg er her, og jeg vil gjerne lære deg opp. Kan du begynne? Så kan du hente meg når du ikke vet hva du skal gjøre? Jeg vil veldig gjerne prøve. Jeg henter deg når jeg trenger hjelp. Fint. Du kan gjerne komme og hente meg flere ganger. Det som er viktig er at du lærer det. Du kan ikke jobbe i kantine hvis du ikke lærer å gjøre opp kassa. Takk skal du ha! Dialog mellom en kollega og meg Kollega: Var det travelt i morges? Jeg: Ja, i dag skulle alle ha frokost. Kollega: Er det noe vi mangler? Jeg: Servietter, kanskje.

69 68 Lag dialoger selv! Dialog mellom sjefen og meg Snakk først skriv etterpå! Sjefen: Jeg: Sjefen: Jeg: Sjefen: Dialog mellom en kollega og meg En kollega: Jeg: En kollega: Jeg: En kollega: Dialog mellom en kollaga og meg Jeg: En kollega: Jeg: En kollega:

70 69 Sammen med kolleger Vi snakker om: Vi snakker om problemer. Vi snakker om været. Vi snakker om nyheter. Vi snakker om jobben. Vi snakker om familien. Vi snakker om TV-program. Vi snakker om livet i Norge. Jeg spør hvordan det går med familien. Jeg spør hvordan det går når noen har vært syke. Jeg spør hvordan det går når noen har problemer (de sover ikke, bilen starter ikke, osv) Ja Nei X Vi gjør noe sammen: Vi går på kafé sammen. Vi ringer til hverandre. Vi har sommerfest. Vi har julefest. Vi feirer fødselsdager. Ja Nei

71 NORSK LESING OG SKRIVING LESE Ukemenyer Dagsmenyer Informasjonstavler Plakater, reklame og informasjon Symboler Brannalarm Nødutganger SKRIVE Beskjeder til kolleger Beskjeder til kantinelederen Bestillingslister Fylle ut skjemaer Kassaoppgjør

72 Hvor kan vi finne tekster på jobben? 71

73 Her er det flere tekster

74 73

75 74

76 75

77 76

78 77 Salatbar Veies i kassa Kr. 7,00 pr hg

79 78 Dagens lunsj Fiskeburger m/ brød & Salat Kr. 30 Ha en fin dag!!

80 79

81 HMS Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøloven forteller om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Det står mye om HMS i Arbeidsmiljøloven. Alle store arbeidsplasser skal ha et verneombud som arbeider for ansattes helse, miljø og sikkerhet. Det er store krav til sikkerhet på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen Kommentarer Verneombud Denne personen kan vi snakke med om vi opplever at sikkerheten er for dårlig, eller om det er noe annet ved miljøet som ikke er bra. Branninstruks Det er viktig å vite hva du skal gjøre hvis det blir brann. Alle ansatte skal ha opplæring i brann-rutiner i kantina. Det er viktig å forstå brann-instruksen på arbeidsplassen din. Sikkerhet På noen arbeidsplasser er det store krav til sikkerhet. Det finnes egne lover og regler for ulike yrker. Rapportering av brudd på sikkerhet På mange arbeidsplasser må man rapportere uhell eller avvik hvis det skjer noe som er brudd på sikkerhetsrutinene. Hver enkelt arbeidsplass har rutiner for hvordan dette skal rapporteres. Se side 62

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2008

Årets nysgjerrigper 2008 Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Hvorfor går maten ut på dato? Klasse: 5C Skole: Fridalen skole (Bergen, Hordaland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 01.05.2008 Side 1 Vi er en gruppe fra 5C

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7 Arbeidsbok 2/A2 FASIT Innhold Kapittel: På kjøpesenteret... 2 Matbutikken... 2 Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5 Nye fotballsko... 7 Samir kjøper gave... 10 Kapittel: Fritid... 11 På biblioteket... 11

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn Din vei til et sunnere og lettere liv Alt om Go123 slik u d r ø j g t de Kom i gang nå med Go123 rå gode råd For resultater KoStholdSPlAn 2 10 16 18 22 innhold 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Lærerveiledning 8. 10. trinn

Lærerveiledning 8. 10. trinn «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Overbevisende dokumentasjon, store effekter

Overbevisende dokumentasjon, store effekter for bedre helse INNHOLD Dette dokumentet er laget for kursledere av kostholdskurset «Bra mat for bedre helse». Kurset består av fem kurskvelder med tilhørende power point presentasjoner. Målet med kurset

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer