Diskusjonsnotat til medlemsmøter i ABC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diskusjonsnotat til medlemsmøter i ABC"

Transkript

1 Diskusjonsnotat til medlemsmøter i ABC Hvilke punkter skal prioriteres i lønnsforhandlingene 2014? Punkt Skriv inn ditt krav til forhandlingene? eller nytt punkt i avtalen 1 Under pliktig militærtjeneste mv. (førstegangstjeneste) vil fast ansatte få utbetalt 30 % av grunnlønn under forutsetning av at vedkommende går tilbake til sitt arbeid i minst 3 måneder etter endt tjeneste. Beregningsgrunnlaget for sokkelansatte er lønn med fradrag av 47 % sokkelkompensasjon. Som militærtjeneste regnes i denne sammenheng også tjeneste som politireserve, sivilforsvars- og sivilarbeidstjeneste. 2 Kansellert overtid for offshore 3 Beredskapskompensasjon for alle beredskapslag 4 Kompensasjon for kansellerte treukersturer 5 Lesedag og eksamen gis fri med lønn. 6 rett til et måltid til en verdi av 200,- 7 Transportutgifter i denne forbindelse dekkes mot kvittering, hvis ingen annen ordning er avtalt. Begrenset til Norden. 8 erstattes dette med inntil ,-. 9 Bedriftene skal dekke reiseforsikring for sine ansatte. 1

2 10 Dersom den ansatt flytter, av naturlige årsaker, til utlandet har den ansatte anledning til å velge en av følgende reiseordninger. Naturlige årsaker: - Studie (studiets varighet minst 1 semster) - Familie/samboerskap - Nasjonal tilhørighet eller lignende - Andre årsaker vuderes. a) Utgifter innenfor landets grenser vil bli dekket av bedriften. Utgifter utenfor landets grenser dekkes av den ansatte. b) Bedriften dekker utgifter som ikke overstiger ett samlet beløp på 1500 NOK* pr vei. * Ved tilflytting til land som tar del i Helsingforsavtalen (Nordenavtalen) økes beløpet til 2000 NOK pr vei (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) Helsingforsavtalen Artikkel 14 Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle det fellesnordiske arbeidsmarkedet etter de retningslinjer som er trukket opp i tidligere avtaler. Arbeidsformidling og yrkesveiledning skal samordnes. Det skal være fri utveksling av praktikanter. Ensartet utforming av nasjonale regler om arbeidervern og lignende spørsmål skal søkes oppnådd Ved pålagte kurs i Norge skal bedriften dekke reise til Norge opp til 1500 pr vei, samt kost og losji. 11 Alt personell på Skarv Elektro / Instrument bør få fagtillegg. Vi jobber i en felles avdeling og jobber ofte på tvers av faggrupper. 12 Pkt. til lønnsforhøyelse, Vi operatører i BP har COW(controll of Work) dvs ut på arbeidsplassen for hver AT som skal signes inn, og ut, Vi har diskutert dette litt innad i gruppen, og vi stiller spørsmål om andre operatør selskaper har dette? vi flyr som bare pokker om dagene, Det er overhodet ingen "siling" av ATèr i AT møtet, alle går igjennom om det ikke kræsjer med varmt arbeid og HC selvfølgelig. Andre selskaper har (som jeg har forstått det) måltall på hvor mange ATèr som en operaøt kan ha oversikt på og kontroll på! her kjøres det gjennom rubbel og bit. Vi er ikke bemannet for både PH og QP i full fart, og nå kickes DP prosjekte igang for fullt. mere arbeid er lik mere lønn.! 13 Vi er over 300 mann på feltet og gulerøtter som det er idag til beredskapspersonell, må komme opp på agendaen, førtehjelpere og brannlag gjør en viktig innsats og vi har folk under wellheaden på DP antakeligvis dag og natt i fremtiden, vi har en bore-rigg fra sommeren av som også skal ha fokus! På tide å få skikkelig kompensert for å gjøre en sikkerhets innsats! Hva har andre felt på dette!? 2

3 14 Operatører med flere en ett fagbrev i. Kunne det vært en pådriver for operatører\teknikere å videreutdanne seg med å si at en fikk mere i året om en hadde tatt et til fagbrev? det er noen av oss som har både prosess og mekanisk fagbrev, dette burde bedriften verdsette og gi en kompensasjon 15 Fagtillegg er et fast tillegg som følger en stilling og må bli pensjonsgivende. 16 Stillingen Skarv TDC har fagansvar for både et omfattende telecomanlegg og et stort kontrollsystem. Sett i antall delsystemer for Telecom og i antall IO (input/output) for kontrollsystemet er ansvarsområdet mye større en for de fleste andre installasjoner. Stillingen bør derfor kompensere med stort fagtillegg, ikke lite som i dag. For sammenligning har Skarv prosess marine tekniker denne ordningen i dag. 17 Det er stilt forslag om kompensasjon for flere fagbrev. Et evt tillegg bør også gis for ekstra teoretisk utdanning slik som fagskole, høyskole og universitets -grad. 18 Slik det er i dag har ODK et eget trinn på lønnstabellen. Slik jeg ser det er det ingen grunn til at fagseniorer ikke skal likestilles med ODK lønsmessig. 19 Senior mek / dekk Skarv FPSO avlønnes på lik linjen med stillingen OPK Skarv ( Offshore produksjons koordinator). Stillingen titel forandres til OMK Skarv ( Offshore mekanisk Koordinator) Med referanse til krav sendt fra Senior mek/dekk Skarv for oppgjøret 2013 oppretholdes dette kravet. Begrunnet tekst i kravet skulle være godt kjent for ABC. Senior stillingen mek/dekk for Skarv har pålagte ansvarsområder som er lang større en stillingen generelt sett har. Ref til begrunnelse i krav sendt Bp dekker ikke reiser ut av Norge. Men synest ekstra utgifter som ved forsinkelser og kurs. Burde vært dekket av bp. 21 Lønnsgruppe SFølgende stillinger er omfattet:driftskoordinatorer(personell som koordinerer arbeid på tvers av disipliner). Driftskoordinator (ODK og OPK) skal ligge 3,5% over lønnsgruppe S. Gjeldene lønnsmatrise finner du på siste side.arbeidende formenn (formenn på skiftet som koordinerer arbeid og samtidig er utførende tekniker): Arbeidende formann dekk- /utility Arbeidende formann produksjon (CCR 1) Arbeidende formann instrument/automasjon Arbeidende formann elektro. Arbeidende formann mekanisk vedlikehold. Tekniker i Swat. 3

4 22 For sykepleier, prosess marine tekniker og inspektør er fagtillegget kr ,- per år. For øvrige grupper er fagtillegget kr ,- per år. 23 Sykepleiere inn i bransjeavtalen 24 Jeg har følgende ønske, som vil komme mange til gode, uansett hvilken avdeling eller installasjon de jobber i: Jeg ville ønske at vi kunne låne et større beløp gjennom Handelsbanken. Jeg skjønner ikke hvorfor tarriferte skal ligge så lavt på denne tabellen. Kravene til til inntekt og sikkerhet for å få dette lånet er de samme som om man tar opp et ordinært lån, så det burde ikke være fare for at man låner over evne. Vennlig hilsen 25 Når det gjelder senior stillingene på vedlikehold på Skarv er desse stillingane meir enn ein senior-stilling, dei er koordinatorer for alle egne teknikere, alle leverandører og kontraktører som jobber med vedlikehold på Skarv. I tillegg skal det følges opp med alle landbaserte fagetater i Sandnessjøen, Stavanger og hos leverandører, relatert til desse fagområdene. Derfor må stillingen endres til å heita KOORDINATOR og lønnes på samme nivå som OPK/ODK. Det er ett krav i KOMPAS at vi skal ha den fulle kompetanse for begge fagområder(elektro og Automasjon eller Mekanisk og Dekk), uten at dette er reflektert i noen form for kompensasjon. Dessuten har vi andre oppgaver som Autorisert Person, meetering, PSV, inspeksjon, maler, etc ansvar, uten noen form for kompensasjon. Alt dette tilsammen gjør at vi mener dette er ett realistisk krav ved årets oppgjør. Dette kravet var inne i en annen form i lønnsoppgjøret 2012, det vart repetert i 2013 og vi vil legge dette inn som ett nytt krav i Det er silotenkning og lite reelt dersom dette blir oversett også i år. 26 Få inn et punkt/tekst om fleksibel pensjons etter stortingets intensjoner og noe om senior politikk.tilgang til å arbeide utover 65/67 år, og rett til redusert arbeidstid etter 62 år. Ved f. eks 1 til 2 turer mindre i året.mulighet for å slippe å arbeide natt skift etter alder 60 år. 27 Harmonisere beredskapslag tillegg. Alle BP offshore ansatte må delta på beredskapslag og treninger, noen også på 2 lag. Stort sett ut fra stillingen. Alle bør få tillegg, det tar stort sett den samme tiden for alle. På Skarv har vi krav om 2 øvelser/mønstringer på turen, en i uka. Dette betyr arbeid for f. eks. livbåt førere 2 kvelder i uka uten kompensasjon. 28 Skal det fortsatt brukes fast fagtillegg i stillinger må det komme inn i pensjonsgivende inntekt da dette er en fast lønn og en del av tariffavtalen. Dersom dette ikke lar seg gjøre bør det heller lages en ny lønnsklasse som ivaretar lønnen uten fagtillegg. 4

5 29 Seniorer bør ha lik lønn som ODK. På Skarv har en senior flere grupper å koordinere og flere fungsjoner. Han er f. eks. også ansvarlig for måling da det ikke er en egen stilling. Han må koordinere elekto, instrument, Dresser, Apply, Kongsberg og Helgeland personell av faste stillinger og i tillegg en mengde kontraktører og service folk som kommer ut. 30 Seniorer på valhall skal ha lik lønn som seniorer på Ula og skarv.i dag har senior drift skarv bedre betalt enn de andre, ser en på belastning og ansvar er dette urettferdig spesielt i forhold til seniorer på valhall. 31 Hei. Forslag til lønnsforhandlinger. Alle Fagseniorer må minst opp til samme nivå som ODK. Det er minst like stor byrder å sitte som Fagsenior som en ODK Det verste av alt er at jeg hører at ODK alltid skal ha litt mer enn Fagsenior? De burde prøve jobben som jeg nå vikarier i ett halvår eller så, så tror jeg pipa hadde fått en annen lyd, (Fagsenior Mekanisk) for her er det travlere enn Fanden selv og mange sene kvelder. Må si jeg virkelig er glad for at dette ikke er min normale jobb når man ser på hvor lite den belønnes i forhold til belastningen Og sammenligning med en teknikker 32 Tillegget utbetales når personell vikarierer for stillinger i lønnsgruppe S. Tillegget kan brukes som kompensasjon i inntil 6 måneder. Ved varighet utover 6 måneder rykkes vikar opp i stillingens lønn. Dersom vikariat i en periode på 3 år er brukt i et så stort omfang at vikariatet har vart i 50% av perioden (1,5år) skal vikar permanent opp i stillingens lønn. (har tillegnet seg høyere kompetanse) Godtgjørelsen er på kr pr dag. 33 PENSJON!!! Lokal Oppgjøret i år bør inneholde noe om pensjon. BP vil mest sannsynlig meget snart og som de fleste andre bedrifter gå over fra YTELSES basert pensjon til INSKUDDS basert pensjon. Det vil i praksis si at de overfører risikoen over til den enkelte, størrelsen på pensjonen vår vil da avgjøres av hvilke avkastning våre inskudd vil gi. I dag får vi i henhold til det som vi betaler inn (Yter) Det vi/bedriften betaler inn tror jeg er 5G, på grunn av ovenfornevnte belastning vi får så bør den økes til f.eks 8G. 34 Ved arbeid på land i friperiode, godtgjøres dette med minimum 8 timer per dag 5

6 35 Tarifert personell i beredskapsledelsen får en godgjørsle på 2 timer per tur, og godtgjøres med utkalling på minimum 2 timer ved en hendelse de må rykke ut på. 36 Regulere hva som skal inngå i en lunsj 37 Nattillegg for skiftgående personell bør økes da dette innebærer en stor fysisk/ psykisk belastning, samt forkortet levetid for den dette gjelder. Etter nattarbeid er det mange som også bruker mye av sin fritid til å snu døgnet tilbake da det er annenhver tur dag/ natt. 38 kontrollromstillegg bør innføres for prosessteknikere/ marine pga den belasningen og viktigheten den rollen innebærer. Dette er også en kompetanse/ erfaring som ikke alle har eller har muligheten til å få. 39 Det bør komme noe i lokalavtalen som sikrer at de som bor utenlands får dekket noe av reisekostnadene sine. f,eks reisekostnader til Oslo Gardmoen fra Sola,. gjerne en fast pris. Kanskje alle reise utgifter for de som bor i Norden? 40 Som diskutert med Christopher Birknes tidligere ønsker vi i Valhall Digital at ABC skal behandle saken med å omgjøre Digital stillingen til en senior stilling. 41 I forbindelse med kurs og arbeidresier er det ofte behov å resie dagen før (f.eks søndagen). Dette bør kompenseres av bedriften (Betalt reisetid). 42 Jeg er ansatt som Senior på elektro/automasjon på Skarv og slik det er organisert på skarv så har vi ansvart for planlegging og kordinering av vedlikehold for flere fagfelt. For min del så har jeg annsvar for elektro, automasjon og i tillegg så er jeg ansvarlig for de fiskale målestasjonene ombord. På andre installasjoner så er dette delt opp i enkelte stillinger. Ettersom det ligger så stor arbeids mengde på Senior E/I så mener jeg at vi bør løftes til minst samme nivå som drifts kordinatorene.(opker) 43 Bruk av senior tittelen bør omdefineres. Per i dag brukes senior tittelen for Arbeidene formenn. Senior tittelen bør heller gis til personer som har lang fartstid i faget, spesiell kompetanse (gjerne flere fagbrev), anseelse og ansenitet (Som er vanlig andre steder). Disse personer bør også få kompensasjon med f.eks. fagtillegget. 44 Personell i selvstendige stillinger som TDC, Digital og Metering bør bli bedre kompensert en dagens ordning (For de i Trinn T, ikke gamle særavtaler). Stillingene innehar mye spesial kompetanse og innehar et stort ansvar. Stillingene fungerer også veldig ofte som arbeidsledere da de de styrer og koordinerer personell fra leverandører, både de som kommer offshore og de som arbeider på systemene fra land. 6

7 45 TDC, Digital og Metering inn på S trinn, på lik linje som Inspection. Når jeg ser på roller ansvar og arbeidsomfang, så er det tilsynelatende at TDC, Digital og Metering stillingen blir satt på lik linje som Senior Inspection. TDC, Digital og Metering lager / koordinerer arbeid til seg selv, og annet personell involvert i deres området. I tillegg til deres kontinuerlige drift og oppføling av deres respektive systemer. "" Lønnsgruppe S: Følgende stillinger er omfattet: Arbeidende formenn (formenn på skiftet som koordinerer arbeid og samtidig er utførende tekniker) "" 46 Forskjell på Fagtillegg mellom TDC, Digital og metering i forskjell kontra prosess marine tekniker og inspektør. Jeg ser ikke grunnlaget for forskjellen. "" For sykepleier, prosess marine tekniker og inspektør er fagtillegget kr ,- per år. For øvrige grupper er fagtillegget kr ,- per år. "" 47 At BP også vil betale reise utgifter fra Danmark Prisen for reise er den samme som indlands reiser 48 NUI tillegget har stått stille siden avtalen vart gjeldende,dette bør økes tilsvarende som alle andre tillegg har økt.tillegget bør gjenspeile risiko ved shutling dagleg og redusert tilbud for lunsj tilsvarende lunsj valhall samt att vi ikke har opphaldsrom. 49 Kunne i ikke tage op Hvorfor at der kun betales reiseudgifter i Norge indlands Hvis man har lyst på at flytte ud af Norge får man kun i dag rejse udgifterne dækket indlands Men en rejse til Danmark Sverige Tyskland osv Er rejse utgifterne stort set det samme 50 ABC ung mener det er feil at de 9 første trinnene i den lokale avtalen ligger under den sentrale. Det er helt feil at en skal tjene mindre som ansatt enn som innleid. Ergo i dette tilfellet lønner det seg å være innleid, og det strider i mot alt vi står for. Slik som den lokale lønnsavtalen er i dag gir vi mer lønn til de som allerede har mest, og mindre til de som har minst. ABC ung krever at den lokale lønnsavtalen økes slik at vi ligger likt eller over den sentrale lønnsavtalen på alle trinn. ABC er en klubb for alle medlemmer, ikke bare de på toppen av lønnsmatrisen :) 51 ABC ung mener at bedriften skal støtte videreutdanning av egne ansatte. Bedriften skal støtte faktiske økonomiske utgifter som skolemateriell, semesteravgifter etc. Permisjon til lesedag med full lønn er også ett krav. 7

8 52 På Skarv er det praktisert slik at Senior E/I har hovedrollen som Metering tekniker. Samtidig har vi stedsfortredere metering som jobber med fisikale målesystemer. Som det står i Lønnsavtalen mellom BP og ABC så skal Metering tekniker har fagtillegg på lønn. Dette blir ikke praktisert på Skarv siden Senior E/I ikke får flere tillegg på Senior lønnen samt stedsfortreder ikke får tillegg. Stedsfortredere jobber på lik linje med Senior E/I med metering systemene, eks: Senior tar første uke på metering så tar stedsfortreder siste uken. Jeg mener at stedsfortreder skal har rett på fagtillegg siden vi jobber med fisikale målesystemer på lik linje med Valhall og Ula. 53 Synes dette er ett punkt som må revurderes, det er steinalder mentalitet at en ODK skal være bedre lønnet enn en fagsenior / senior logistikk, som har en minst like krevende og ansvarsfulle oppgaver. For ikke snakke om flere personer i arbeid som skal koordineres daglig. ABC skal som kjent ikke forhandle noen ned i lønn, men denne forskjellsbehandlingen bør fjernes og heller likestilles. Lik lønn for likt arbeid. 54 Kontrollromstillegg må innføres. Vi som sitter i kontrollrommet bærer på et kjempestort ansvar som innebærer stor risiko ved å drifte anlegget døgnet rundt. Denne risikoen bør kompenseres med et kontrollromstillegg for de som sitter i CCR. 55 Skifttillegget må økes. Vi kjenner til farene og ulempene ved å jobbe skift/natt. Kompensasjonen for dette er i dag altfor lav i forhold til ulempene dette bringer med seg. Skifttillegget bør økes tilstrekkelig nok for å kompensere for disse ulempene. 56 Safetyen skal være skadestedsleder på Skarv. 8

9 57 Krav fra swat skift Teknikere i Swat skal innplasseres i samme lønnsgruppe som arbeidende formenn. Begrunnelse 1. Swat-teknikere har tilsvarende oppgaver som arbeidende formenn. Dette omfatter planlegging av aktiviteter, bestillinger, kontakt med støttefunksjoner på land, kontakt med leverandører, koordinering med andre grupper offshore, oppfølging av servicepersonell og eksterne spesialister, lede og være ansvarlig for jobbutførelse innen eget fagområde, rapportering, utveksling av kompetanse og erfaringer, oversikt over verktøy og forbruksmateriell, med mere. 2. Det stilles særlig krav til selvstendighet og engasjement, da man oftest er aleine om bord innen sitt fagområde. 3. Det stilles særlig krav til flerfaglighet, ved å jobbe på tvers av tradisjonelle fagdisipliner innen vedlikehold og drift. 4. I tillegg innehar alle rolle som dekksoperatør. 5. I tillegg innehar alle rolle som HLO. 6. Da Swat ble opprettet var det et kriterie at Swat-teknikere skulle ha samme lønn som arbeidende formenn, og dette ble sågar brukt som lokkemiddel for å få søkere til stillingene i Swat. Dette ble gitt i starten, men i lønnsoppgjøret i 2005 ble det gjort endringer i lønnstabell og lønnsgruppeinnplasseringer som medførte at vi kom i samme lønnsgruppe som alle fagteknikere, altså et nivå lavere enn arbeidende formenn. Dette er urettferdig, og det har medført mye misnøye i avdelingen. Det er ved flere anledninger siden blitt satt krav om opprykk til høyere lønnsgruppe, men kravet har ikke blitt innfridd. Tidligere har medlemmene også blitt lovet at dette er et krav som klubben skal prioritere høyt (det er blitt uttalt fra styret at "det er deres tur til opprykk ved neste forhandlingsrunde"). 58 Før eventuell ventetidsbetaling kommer til anvendelse må en stå utover planlagt oppholdsperiode. Oppholdsperiodens start er fra planlagt helikopteravgang, forsinkelser som arbeidstaker selv ikke kan gjører noe med vil ikke påvirke ventetiden når en jobber utover planlagt oppholdsperiode. 59 For skift og nattarbeid utbetales et tillegg på kr 128,- per time arbeidet i tidsrommet utenom dagarbeidstiden (jfr. pkt. 3.1). Det betales ikke tillegg for timer som er godtgjort med overtidsbetaling iht. pkt. 6.2 (arbeid utover 12 timer i døgnet). 9

10 60 Spesielt for sertifiserte røykdykkere: For å bli godkjent som røykdykker kreves bestått røykdykkerkurs ved godkjent kursinstitusjon. Dette innebærer godkjent test av fysisk skikkerhet gjennom måling av oksygenopptak, utholdenhet og styrke. Fysisk test godkjennes for 24 måneder om gangen Godkjent røykdykkerkurs vil i tillegg bli kompensert med kr per måned. Beløpet vil bli utbetalt over lønn måntlig. Personell som var omfattet av gammel beredskapsordning på Valhall (dvs ansatt før ), jamfør egen protokoll mellom bedrift og fagforeninger i tidligere Amoco, kan velge enten å beholde denne ordningen (timeskriving + begrenset dekning av treningsutstyr) eller å benytte seg av ovenstående generelle ordning Argumentasjon: Kompensasjonen som har vært tidligere på 8000 er alt for lav i forhold til de krav som blir stilt til den enkelte. Satsen på er hentet fra Statoil Beredskap. En slik kompensasjon vil motivere flere til å engasjere seg mer aktivt i beredskapen og styrke denne. 61 Kompensering for unødvendig belastning i forbindelse med 14 dager nattarbeid På installasjoner i BP hvor det praktiseres hele turer natt/dag kompenserer den enkelte tekniker som har gått hele sin oppholdsperiode på natt med for den påkjenning dette medfører tekniker og hans familie i forbindelse med snuing tilbake til dagtid. 62 Stillingen Skarv TDC(Tele Data Kordinator) har fagansvar for et omfattende telecomanlegg samt et stort kontrollsystem. I tilleg kommer oppfølging av underleverandører og servicepersonell. Et slikt ansvar bør utvilsomt kvalifisere denne stillingen til å bli lønnet i lønnstrinn S. 63 Denne avtalen for NYansatte etter 2007 har stått stille på engangsutbetalingen på pr år. Gamle avtale før 2007 sier 6timer overtid på tur.siden det har vert betydelig lønnsøkning siden 2007 er det eit stort etterslep på denne engangs utbetalingen på som bør dekkes opp.ellers er det jo litt merkeligt att det skal vere 2 forskjellige avlønninger for SAMME jobben? Fagforeningen går jo inn for lik lønn for lik jobb/ansvar burde ikkje dette også gjelde i BP. 10

11 64 Kotrollromsteknikere godtgjøres med 3 %av grunnlønn i tillegg for utvidet ansvar for produksjon og sikkerhet samt. Dette skal også dekke ubekvemme pauser og redusert mulighet til å gå ifra arbeidsoppgaver. 65 Deltagelse i søk og redningslag kompenseres med kr 1800,- pr mnd som kompensasjon for eksta påkjenning slik som være beredskap under frivakt (mentalt innstilt på beredskapssituasjoner hele døgnet), behov for trening under friperioder. Økt risiko ved hendelser ombord (siste som blir evakuert). 66 Skifttillegg dobles for å illustrere ulempene ved skiftarbeid slik som kreftfare, kortere levealder, hjerte og karsykdommer, mye av friperioder går med til å snu til dag. 67 -Fagseniorer på Valhall har ett generelt høyt arbeidspress. Hvorfor skal vi da f.eks tjene mindre en ODK? - Autorisert person elektro har ett stort ansvar ihht regelverk, og vil ved en elektrisk ulykke stå ansvarlig. Denne stillingen/tittel er ikke nevnt i avtalen og fag senior elektro har en ekstra rolle som han ikke får betalt for. 68 Autoriserte Seniorer må få dobbel fagtillegg 11

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2012 271 Operatørbedrifter (LEDERNE) Utløp 31. mai 2014 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Lønnen i oljeindustrien 2009

Lønnen i oljeindustrien 2009 R Utarbeidet for Oljeindustriens Landsforening Rapport 2010-01 Proba-rapport nr. 01-2010, Prosjekt nr. 919 ISSN: 1891-8093 KAL/HB, 3. mai 2010 Ikke offentlig Rapport 2010-01!! Utarbeidet for Oljeindustriens

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? OffisersForum er Befalets Fellesorganisasjons nyetablerte faglige temahefte. Målsetningen er å skape et nytt

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge 1 Nr. 330 E-overenskomsten OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Energi Norge på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL&IT Forbundet med sine stedlige avdelinger på den annen

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer