Diskusjonsnotat til medlemsmøter i ABC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diskusjonsnotat til medlemsmøter i ABC"

Transkript

1 Diskusjonsnotat til medlemsmøter i ABC Hvilke punkter skal prioriteres i lønnsforhandlingene 2014? Punkt Skriv inn ditt krav til forhandlingene? eller nytt punkt i avtalen 1 Under pliktig militærtjeneste mv. (førstegangstjeneste) vil fast ansatte få utbetalt 30 % av grunnlønn under forutsetning av at vedkommende går tilbake til sitt arbeid i minst 3 måneder etter endt tjeneste. Beregningsgrunnlaget for sokkelansatte er lønn med fradrag av 47 % sokkelkompensasjon. Som militærtjeneste regnes i denne sammenheng også tjeneste som politireserve, sivilforsvars- og sivilarbeidstjeneste. 2 Kansellert overtid for offshore 3 Beredskapskompensasjon for alle beredskapslag 4 Kompensasjon for kansellerte treukersturer 5 Lesedag og eksamen gis fri med lønn. 6 rett til et måltid til en verdi av 200,- 7 Transportutgifter i denne forbindelse dekkes mot kvittering, hvis ingen annen ordning er avtalt. Begrenset til Norden. 8 erstattes dette med inntil ,-. 9 Bedriftene skal dekke reiseforsikring for sine ansatte. 1

2 10 Dersom den ansatt flytter, av naturlige årsaker, til utlandet har den ansatte anledning til å velge en av følgende reiseordninger. Naturlige årsaker: - Studie (studiets varighet minst 1 semster) - Familie/samboerskap - Nasjonal tilhørighet eller lignende - Andre årsaker vuderes. a) Utgifter innenfor landets grenser vil bli dekket av bedriften. Utgifter utenfor landets grenser dekkes av den ansatte. b) Bedriften dekker utgifter som ikke overstiger ett samlet beløp på 1500 NOK* pr vei. * Ved tilflytting til land som tar del i Helsingforsavtalen (Nordenavtalen) økes beløpet til 2000 NOK pr vei (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) Helsingforsavtalen Artikkel 14 Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle det fellesnordiske arbeidsmarkedet etter de retningslinjer som er trukket opp i tidligere avtaler. Arbeidsformidling og yrkesveiledning skal samordnes. Det skal være fri utveksling av praktikanter. Ensartet utforming av nasjonale regler om arbeidervern og lignende spørsmål skal søkes oppnådd Ved pålagte kurs i Norge skal bedriften dekke reise til Norge opp til 1500 pr vei, samt kost og losji. 11 Alt personell på Skarv Elektro / Instrument bør få fagtillegg. Vi jobber i en felles avdeling og jobber ofte på tvers av faggrupper. 12 Pkt. til lønnsforhøyelse, Vi operatører i BP har COW(controll of Work) dvs ut på arbeidsplassen for hver AT som skal signes inn, og ut, Vi har diskutert dette litt innad i gruppen, og vi stiller spørsmål om andre operatør selskaper har dette? vi flyr som bare pokker om dagene, Det er overhodet ingen "siling" av ATèr i AT møtet, alle går igjennom om det ikke kræsjer med varmt arbeid og HC selvfølgelig. Andre selskaper har (som jeg har forstått det) måltall på hvor mange ATèr som en operaøt kan ha oversikt på og kontroll på! her kjøres det gjennom rubbel og bit. Vi er ikke bemannet for både PH og QP i full fart, og nå kickes DP prosjekte igang for fullt. mere arbeid er lik mere lønn.! 13 Vi er over 300 mann på feltet og gulerøtter som det er idag til beredskapspersonell, må komme opp på agendaen, førtehjelpere og brannlag gjør en viktig innsats og vi har folk under wellheaden på DP antakeligvis dag og natt i fremtiden, vi har en bore-rigg fra sommeren av som også skal ha fokus! På tide å få skikkelig kompensert for å gjøre en sikkerhets innsats! Hva har andre felt på dette!? 2

3 14 Operatører med flere en ett fagbrev i. Kunne det vært en pådriver for operatører\teknikere å videreutdanne seg med å si at en fikk mere i året om en hadde tatt et til fagbrev? det er noen av oss som har både prosess og mekanisk fagbrev, dette burde bedriften verdsette og gi en kompensasjon 15 Fagtillegg er et fast tillegg som følger en stilling og må bli pensjonsgivende. 16 Stillingen Skarv TDC har fagansvar for både et omfattende telecomanlegg og et stort kontrollsystem. Sett i antall delsystemer for Telecom og i antall IO (input/output) for kontrollsystemet er ansvarsområdet mye større en for de fleste andre installasjoner. Stillingen bør derfor kompensere med stort fagtillegg, ikke lite som i dag. For sammenligning har Skarv prosess marine tekniker denne ordningen i dag. 17 Det er stilt forslag om kompensasjon for flere fagbrev. Et evt tillegg bør også gis for ekstra teoretisk utdanning slik som fagskole, høyskole og universitets -grad. 18 Slik det er i dag har ODK et eget trinn på lønnstabellen. Slik jeg ser det er det ingen grunn til at fagseniorer ikke skal likestilles med ODK lønsmessig. 19 Senior mek / dekk Skarv FPSO avlønnes på lik linjen med stillingen OPK Skarv ( Offshore produksjons koordinator). Stillingen titel forandres til OMK Skarv ( Offshore mekanisk Koordinator) Med referanse til krav sendt fra Senior mek/dekk Skarv for oppgjøret 2013 oppretholdes dette kravet. Begrunnet tekst i kravet skulle være godt kjent for ABC. Senior stillingen mek/dekk for Skarv har pålagte ansvarsområder som er lang større en stillingen generelt sett har. Ref til begrunnelse i krav sendt Bp dekker ikke reiser ut av Norge. Men synest ekstra utgifter som ved forsinkelser og kurs. Burde vært dekket av bp. 21 Lønnsgruppe SFølgende stillinger er omfattet:driftskoordinatorer(personell som koordinerer arbeid på tvers av disipliner). Driftskoordinator (ODK og OPK) skal ligge 3,5% over lønnsgruppe S. Gjeldene lønnsmatrise finner du på siste side.arbeidende formenn (formenn på skiftet som koordinerer arbeid og samtidig er utførende tekniker): Arbeidende formann dekk- /utility Arbeidende formann produksjon (CCR 1) Arbeidende formann instrument/automasjon Arbeidende formann elektro. Arbeidende formann mekanisk vedlikehold. Tekniker i Swat. 3

4 22 For sykepleier, prosess marine tekniker og inspektør er fagtillegget kr ,- per år. For øvrige grupper er fagtillegget kr ,- per år. 23 Sykepleiere inn i bransjeavtalen 24 Jeg har følgende ønske, som vil komme mange til gode, uansett hvilken avdeling eller installasjon de jobber i: Jeg ville ønske at vi kunne låne et større beløp gjennom Handelsbanken. Jeg skjønner ikke hvorfor tarriferte skal ligge så lavt på denne tabellen. Kravene til til inntekt og sikkerhet for å få dette lånet er de samme som om man tar opp et ordinært lån, så det burde ikke være fare for at man låner over evne. Vennlig hilsen 25 Når det gjelder senior stillingene på vedlikehold på Skarv er desse stillingane meir enn ein senior-stilling, dei er koordinatorer for alle egne teknikere, alle leverandører og kontraktører som jobber med vedlikehold på Skarv. I tillegg skal det følges opp med alle landbaserte fagetater i Sandnessjøen, Stavanger og hos leverandører, relatert til desse fagområdene. Derfor må stillingen endres til å heita KOORDINATOR og lønnes på samme nivå som OPK/ODK. Det er ett krav i KOMPAS at vi skal ha den fulle kompetanse for begge fagområder(elektro og Automasjon eller Mekanisk og Dekk), uten at dette er reflektert i noen form for kompensasjon. Dessuten har vi andre oppgaver som Autorisert Person, meetering, PSV, inspeksjon, maler, etc ansvar, uten noen form for kompensasjon. Alt dette tilsammen gjør at vi mener dette er ett realistisk krav ved årets oppgjør. Dette kravet var inne i en annen form i lønnsoppgjøret 2012, det vart repetert i 2013 og vi vil legge dette inn som ett nytt krav i Det er silotenkning og lite reelt dersom dette blir oversett også i år. 26 Få inn et punkt/tekst om fleksibel pensjons etter stortingets intensjoner og noe om senior politikk.tilgang til å arbeide utover 65/67 år, og rett til redusert arbeidstid etter 62 år. Ved f. eks 1 til 2 turer mindre i året.mulighet for å slippe å arbeide natt skift etter alder 60 år. 27 Harmonisere beredskapslag tillegg. Alle BP offshore ansatte må delta på beredskapslag og treninger, noen også på 2 lag. Stort sett ut fra stillingen. Alle bør få tillegg, det tar stort sett den samme tiden for alle. På Skarv har vi krav om 2 øvelser/mønstringer på turen, en i uka. Dette betyr arbeid for f. eks. livbåt førere 2 kvelder i uka uten kompensasjon. 28 Skal det fortsatt brukes fast fagtillegg i stillinger må det komme inn i pensjonsgivende inntekt da dette er en fast lønn og en del av tariffavtalen. Dersom dette ikke lar seg gjøre bør det heller lages en ny lønnsklasse som ivaretar lønnen uten fagtillegg. 4

5 29 Seniorer bør ha lik lønn som ODK. På Skarv har en senior flere grupper å koordinere og flere fungsjoner. Han er f. eks. også ansvarlig for måling da det ikke er en egen stilling. Han må koordinere elekto, instrument, Dresser, Apply, Kongsberg og Helgeland personell av faste stillinger og i tillegg en mengde kontraktører og service folk som kommer ut. 30 Seniorer på valhall skal ha lik lønn som seniorer på Ula og skarv.i dag har senior drift skarv bedre betalt enn de andre, ser en på belastning og ansvar er dette urettferdig spesielt i forhold til seniorer på valhall. 31 Hei. Forslag til lønnsforhandlinger. Alle Fagseniorer må minst opp til samme nivå som ODK. Det er minst like stor byrder å sitte som Fagsenior som en ODK Det verste av alt er at jeg hører at ODK alltid skal ha litt mer enn Fagsenior? De burde prøve jobben som jeg nå vikarier i ett halvår eller så, så tror jeg pipa hadde fått en annen lyd, (Fagsenior Mekanisk) for her er det travlere enn Fanden selv og mange sene kvelder. Må si jeg virkelig er glad for at dette ikke er min normale jobb når man ser på hvor lite den belønnes i forhold til belastningen Og sammenligning med en teknikker 32 Tillegget utbetales når personell vikarierer for stillinger i lønnsgruppe S. Tillegget kan brukes som kompensasjon i inntil 6 måneder. Ved varighet utover 6 måneder rykkes vikar opp i stillingens lønn. Dersom vikariat i en periode på 3 år er brukt i et så stort omfang at vikariatet har vart i 50% av perioden (1,5år) skal vikar permanent opp i stillingens lønn. (har tillegnet seg høyere kompetanse) Godtgjørelsen er på kr pr dag. 33 PENSJON!!! Lokal Oppgjøret i år bør inneholde noe om pensjon. BP vil mest sannsynlig meget snart og som de fleste andre bedrifter gå over fra YTELSES basert pensjon til INSKUDDS basert pensjon. Det vil i praksis si at de overfører risikoen over til den enkelte, størrelsen på pensjonen vår vil da avgjøres av hvilke avkastning våre inskudd vil gi. I dag får vi i henhold til det som vi betaler inn (Yter) Det vi/bedriften betaler inn tror jeg er 5G, på grunn av ovenfornevnte belastning vi får så bør den økes til f.eks 8G. 34 Ved arbeid på land i friperiode, godtgjøres dette med minimum 8 timer per dag 5

6 35 Tarifert personell i beredskapsledelsen får en godgjørsle på 2 timer per tur, og godtgjøres med utkalling på minimum 2 timer ved en hendelse de må rykke ut på. 36 Regulere hva som skal inngå i en lunsj 37 Nattillegg for skiftgående personell bør økes da dette innebærer en stor fysisk/ psykisk belastning, samt forkortet levetid for den dette gjelder. Etter nattarbeid er det mange som også bruker mye av sin fritid til å snu døgnet tilbake da det er annenhver tur dag/ natt. 38 kontrollromstillegg bør innføres for prosessteknikere/ marine pga den belasningen og viktigheten den rollen innebærer. Dette er også en kompetanse/ erfaring som ikke alle har eller har muligheten til å få. 39 Det bør komme noe i lokalavtalen som sikrer at de som bor utenlands får dekket noe av reisekostnadene sine. f,eks reisekostnader til Oslo Gardmoen fra Sola,. gjerne en fast pris. Kanskje alle reise utgifter for de som bor i Norden? 40 Som diskutert med Christopher Birknes tidligere ønsker vi i Valhall Digital at ABC skal behandle saken med å omgjøre Digital stillingen til en senior stilling. 41 I forbindelse med kurs og arbeidresier er det ofte behov å resie dagen før (f.eks søndagen). Dette bør kompenseres av bedriften (Betalt reisetid). 42 Jeg er ansatt som Senior på elektro/automasjon på Skarv og slik det er organisert på skarv så har vi ansvart for planlegging og kordinering av vedlikehold for flere fagfelt. For min del så har jeg annsvar for elektro, automasjon og i tillegg så er jeg ansvarlig for de fiskale målestasjonene ombord. På andre installasjoner så er dette delt opp i enkelte stillinger. Ettersom det ligger så stor arbeids mengde på Senior E/I så mener jeg at vi bør løftes til minst samme nivå som drifts kordinatorene.(opker) 43 Bruk av senior tittelen bør omdefineres. Per i dag brukes senior tittelen for Arbeidene formenn. Senior tittelen bør heller gis til personer som har lang fartstid i faget, spesiell kompetanse (gjerne flere fagbrev), anseelse og ansenitet (Som er vanlig andre steder). Disse personer bør også få kompensasjon med f.eks. fagtillegget. 44 Personell i selvstendige stillinger som TDC, Digital og Metering bør bli bedre kompensert en dagens ordning (For de i Trinn T, ikke gamle særavtaler). Stillingene innehar mye spesial kompetanse og innehar et stort ansvar. Stillingene fungerer også veldig ofte som arbeidsledere da de de styrer og koordinerer personell fra leverandører, både de som kommer offshore og de som arbeider på systemene fra land. 6

7 45 TDC, Digital og Metering inn på S trinn, på lik linje som Inspection. Når jeg ser på roller ansvar og arbeidsomfang, så er det tilsynelatende at TDC, Digital og Metering stillingen blir satt på lik linje som Senior Inspection. TDC, Digital og Metering lager / koordinerer arbeid til seg selv, og annet personell involvert i deres området. I tillegg til deres kontinuerlige drift og oppføling av deres respektive systemer. "" Lønnsgruppe S: Følgende stillinger er omfattet: Arbeidende formenn (formenn på skiftet som koordinerer arbeid og samtidig er utførende tekniker) "" 46 Forskjell på Fagtillegg mellom TDC, Digital og metering i forskjell kontra prosess marine tekniker og inspektør. Jeg ser ikke grunnlaget for forskjellen. "" For sykepleier, prosess marine tekniker og inspektør er fagtillegget kr ,- per år. For øvrige grupper er fagtillegget kr ,- per år. "" 47 At BP også vil betale reise utgifter fra Danmark Prisen for reise er den samme som indlands reiser 48 NUI tillegget har stått stille siden avtalen vart gjeldende,dette bør økes tilsvarende som alle andre tillegg har økt.tillegget bør gjenspeile risiko ved shutling dagleg og redusert tilbud for lunsj tilsvarende lunsj valhall samt att vi ikke har opphaldsrom. 49 Kunne i ikke tage op Hvorfor at der kun betales reiseudgifter i Norge indlands Hvis man har lyst på at flytte ud af Norge får man kun i dag rejse udgifterne dækket indlands Men en rejse til Danmark Sverige Tyskland osv Er rejse utgifterne stort set det samme 50 ABC ung mener det er feil at de 9 første trinnene i den lokale avtalen ligger under den sentrale. Det er helt feil at en skal tjene mindre som ansatt enn som innleid. Ergo i dette tilfellet lønner det seg å være innleid, og det strider i mot alt vi står for. Slik som den lokale lønnsavtalen er i dag gir vi mer lønn til de som allerede har mest, og mindre til de som har minst. ABC ung krever at den lokale lønnsavtalen økes slik at vi ligger likt eller over den sentrale lønnsavtalen på alle trinn. ABC er en klubb for alle medlemmer, ikke bare de på toppen av lønnsmatrisen :) 51 ABC ung mener at bedriften skal støtte videreutdanning av egne ansatte. Bedriften skal støtte faktiske økonomiske utgifter som skolemateriell, semesteravgifter etc. Permisjon til lesedag med full lønn er også ett krav. 7

8 52 På Skarv er det praktisert slik at Senior E/I har hovedrollen som Metering tekniker. Samtidig har vi stedsfortredere metering som jobber med fisikale målesystemer. Som det står i Lønnsavtalen mellom BP og ABC så skal Metering tekniker har fagtillegg på lønn. Dette blir ikke praktisert på Skarv siden Senior E/I ikke får flere tillegg på Senior lønnen samt stedsfortreder ikke får tillegg. Stedsfortredere jobber på lik linje med Senior E/I med metering systemene, eks: Senior tar første uke på metering så tar stedsfortreder siste uken. Jeg mener at stedsfortreder skal har rett på fagtillegg siden vi jobber med fisikale målesystemer på lik linje med Valhall og Ula. 53 Synes dette er ett punkt som må revurderes, det er steinalder mentalitet at en ODK skal være bedre lønnet enn en fagsenior / senior logistikk, som har en minst like krevende og ansvarsfulle oppgaver. For ikke snakke om flere personer i arbeid som skal koordineres daglig. ABC skal som kjent ikke forhandle noen ned i lønn, men denne forskjellsbehandlingen bør fjernes og heller likestilles. Lik lønn for likt arbeid. 54 Kontrollromstillegg må innføres. Vi som sitter i kontrollrommet bærer på et kjempestort ansvar som innebærer stor risiko ved å drifte anlegget døgnet rundt. Denne risikoen bør kompenseres med et kontrollromstillegg for de som sitter i CCR. 55 Skifttillegget må økes. Vi kjenner til farene og ulempene ved å jobbe skift/natt. Kompensasjonen for dette er i dag altfor lav i forhold til ulempene dette bringer med seg. Skifttillegget bør økes tilstrekkelig nok for å kompensere for disse ulempene. 56 Safetyen skal være skadestedsleder på Skarv. 8

9 57 Krav fra swat skift Teknikere i Swat skal innplasseres i samme lønnsgruppe som arbeidende formenn. Begrunnelse 1. Swat-teknikere har tilsvarende oppgaver som arbeidende formenn. Dette omfatter planlegging av aktiviteter, bestillinger, kontakt med støttefunksjoner på land, kontakt med leverandører, koordinering med andre grupper offshore, oppfølging av servicepersonell og eksterne spesialister, lede og være ansvarlig for jobbutførelse innen eget fagområde, rapportering, utveksling av kompetanse og erfaringer, oversikt over verktøy og forbruksmateriell, med mere. 2. Det stilles særlig krav til selvstendighet og engasjement, da man oftest er aleine om bord innen sitt fagområde. 3. Det stilles særlig krav til flerfaglighet, ved å jobbe på tvers av tradisjonelle fagdisipliner innen vedlikehold og drift. 4. I tillegg innehar alle rolle som dekksoperatør. 5. I tillegg innehar alle rolle som HLO. 6. Da Swat ble opprettet var det et kriterie at Swat-teknikere skulle ha samme lønn som arbeidende formenn, og dette ble sågar brukt som lokkemiddel for å få søkere til stillingene i Swat. Dette ble gitt i starten, men i lønnsoppgjøret i 2005 ble det gjort endringer i lønnstabell og lønnsgruppeinnplasseringer som medførte at vi kom i samme lønnsgruppe som alle fagteknikere, altså et nivå lavere enn arbeidende formenn. Dette er urettferdig, og det har medført mye misnøye i avdelingen. Det er ved flere anledninger siden blitt satt krav om opprykk til høyere lønnsgruppe, men kravet har ikke blitt innfridd. Tidligere har medlemmene også blitt lovet at dette er et krav som klubben skal prioritere høyt (det er blitt uttalt fra styret at "det er deres tur til opprykk ved neste forhandlingsrunde"). 58 Før eventuell ventetidsbetaling kommer til anvendelse må en stå utover planlagt oppholdsperiode. Oppholdsperiodens start er fra planlagt helikopteravgang, forsinkelser som arbeidstaker selv ikke kan gjører noe med vil ikke påvirke ventetiden når en jobber utover planlagt oppholdsperiode. 59 For skift og nattarbeid utbetales et tillegg på kr 128,- per time arbeidet i tidsrommet utenom dagarbeidstiden (jfr. pkt. 3.1). Det betales ikke tillegg for timer som er godtgjort med overtidsbetaling iht. pkt. 6.2 (arbeid utover 12 timer i døgnet). 9

10 60 Spesielt for sertifiserte røykdykkere: For å bli godkjent som røykdykker kreves bestått røykdykkerkurs ved godkjent kursinstitusjon. Dette innebærer godkjent test av fysisk skikkerhet gjennom måling av oksygenopptak, utholdenhet og styrke. Fysisk test godkjennes for 24 måneder om gangen Godkjent røykdykkerkurs vil i tillegg bli kompensert med kr per måned. Beløpet vil bli utbetalt over lønn måntlig. Personell som var omfattet av gammel beredskapsordning på Valhall (dvs ansatt før ), jamfør egen protokoll mellom bedrift og fagforeninger i tidligere Amoco, kan velge enten å beholde denne ordningen (timeskriving + begrenset dekning av treningsutstyr) eller å benytte seg av ovenstående generelle ordning Argumentasjon: Kompensasjonen som har vært tidligere på 8000 er alt for lav i forhold til de krav som blir stilt til den enkelte. Satsen på er hentet fra Statoil Beredskap. En slik kompensasjon vil motivere flere til å engasjere seg mer aktivt i beredskapen og styrke denne. 61 Kompensering for unødvendig belastning i forbindelse med 14 dager nattarbeid På installasjoner i BP hvor det praktiseres hele turer natt/dag kompenserer den enkelte tekniker som har gått hele sin oppholdsperiode på natt med for den påkjenning dette medfører tekniker og hans familie i forbindelse med snuing tilbake til dagtid. 62 Stillingen Skarv TDC(Tele Data Kordinator) har fagansvar for et omfattende telecomanlegg samt et stort kontrollsystem. I tilleg kommer oppfølging av underleverandører og servicepersonell. Et slikt ansvar bør utvilsomt kvalifisere denne stillingen til å bli lønnet i lønnstrinn S. 63 Denne avtalen for NYansatte etter 2007 har stått stille på engangsutbetalingen på pr år. Gamle avtale før 2007 sier 6timer overtid på tur.siden det har vert betydelig lønnsøkning siden 2007 er det eit stort etterslep på denne engangs utbetalingen på som bør dekkes opp.ellers er det jo litt merkeligt att det skal vere 2 forskjellige avlønninger for SAMME jobben? Fagforeningen går jo inn for lik lønn for lik jobb/ansvar burde ikkje dette også gjelde i BP. 10

11 64 Kotrollromsteknikere godtgjøres med 3 %av grunnlønn i tillegg for utvidet ansvar for produksjon og sikkerhet samt. Dette skal også dekke ubekvemme pauser og redusert mulighet til å gå ifra arbeidsoppgaver. 65 Deltagelse i søk og redningslag kompenseres med kr 1800,- pr mnd som kompensasjon for eksta påkjenning slik som være beredskap under frivakt (mentalt innstilt på beredskapssituasjoner hele døgnet), behov for trening under friperioder. Økt risiko ved hendelser ombord (siste som blir evakuert). 66 Skifttillegg dobles for å illustrere ulempene ved skiftarbeid slik som kreftfare, kortere levealder, hjerte og karsykdommer, mye av friperioder går med til å snu til dag. 67 -Fagseniorer på Valhall har ett generelt høyt arbeidspress. Hvorfor skal vi da f.eks tjene mindre en ODK? - Autorisert person elektro har ett stort ansvar ihht regelverk, og vil ved en elektrisk ulykke stå ansvarlig. Denne stillingen/tittel er ikke nevnt i avtalen og fag senior elektro har en ekstra rolle som han ikke får betalt for. 68 Autoriserte Seniorer må få dobbel fagtillegg 11

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil Særavtale 2010 2012 Sokkeloverenstkomsten 4a mellom Statoil ASA og YS i Statoil 01.07.2008 Side 1 av 8 1 Særavtalens hjemmel og omfang... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser...3 2.1

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Bestemmelser og utfordringer Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Endringene i Arbeidsmiljøloven Skiftbestemmelser i overenskomstene Skiftarbeid, levealder og pensjon Tariffpolitiske utfordringer

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse av 10. august 2011

Anonymisert versjon av uttalelse av 10. august 2011 Til rette vedkommende Vår ref. 11/197-15 /SF-411, SF-513.3, SF-711, SF-814, SF-900 / Dato: 10.08.2011 Anonymisert versjon av uttalelse av 10. august 2011 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Lokal Særavtale Archer als

Lokal Særavtale Archer als Serviceavtalen Lokal Særavtale Archer als Særavtale gjeldende fra 01.06.2013-31.05.2014 Dato: 20.01.2014 LOKALAVTALE mellom Archer AlS og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN BILAG FOR BEACON SENTERET I BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF-KLUBBEN 2002 1. VIRKEOMRÅDE...3 2. GYLDIGHET... 3 3. ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTIDSORDNING:... 3 DISPONIBELDAGER... 4 4. FERIE...

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer

SÆRAVTALE. mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer SÆRAVTALE mellom Archer Norge AS og IndustriEnergi avd. 063 / SAFE i Archer Gjelder fra 01. juli 2012 til 30. juni 2013 Under henvisning til overenskomsten for Landansatte i rederier mellom IE/LO og Norges

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

PROTOKOLL. 1. Lønn. Til stede på ett eller flere møter: Aksel Botnen. Lene Løken Roar Svartberg Arnfinn Inderhaug

PROTOKOLL. 1. Lønn. Til stede på ett eller flere møter: Aksel Botnen. Lene Løken Roar Svartberg Arnfinn Inderhaug PROTOKOLL År 1998, den 3.september og 21. oktober og 23. april 1999 ble det gjennomført tilpassingsforhandlinger for kinomaskinistene i Bygdekinoen. Til stede på ett eller flere møter: HSH KKL Aksel Botnen

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Fastsatt av Samferdselsdepartementet [ dato ] med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB.

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB. Retningslinjer for avlønning av gjestelærere/timelærere, gjesteforelesere og sensorer samt godtgjøring for arbeid ved styre-/utvalgs-/sakkyndig komitédeltagelse ved Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Detaljer

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA Tillitsvalgtavtale 2010-2012 mellom YS i Statoil og Statoil ASA Innhold 1 Del 1 Særlige bestemmelser... 3 1.1 Avtalens omfang og hjemmel... 3 1.2 Tillitsvalgte i YS i Statoil... 3 1.2.1 Tillitsvalgte med

Detaljer

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V.

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. 1 Stavanger 25. mai 2004 NOPEFs KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK

Detaljer

«Arbeidstid på sokkelen»

«Arbeidstid på sokkelen» «Arbeidstid på sokkelen» Arbeidstidsutvalget 2015 Leif Sande, Forbundsleder Lovens arbeidstid på sokkelen Halden utvalget konkluderte i sin innstilling av 27 juli 1976 at arbeidsmiljøloven burde gjelde

Detaljer

Til stede på ett eller flere møter:

Til stede på ett eller flere møter: PROTOKOLL 2014 den 26., 27. og 2$. mai ble det avholdt forhandlinger i Rådhusgaten 25 mellom Norges Rederiforbund (NR) og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) om tarifftevisjonen 2014 for Overenskomst

Detaljer

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 11.03.2014 p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com NO 971 480 270 PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Kravene til endringer i overenskomsten

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

PARAT på den ene side. NORSK INDUSTRI på den annen side. Vedrørende Tariffrevisjonen 2014 - Oljetransportavtalen

PARAT på den ene side. NORSK INDUSTRI på den annen side. Vedrørende Tariffrevisjonen 2014 - Oljetransportavtalen RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-086 PARAT på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side Vedrørende Tariffrevisjonen 2014 - Oljetransportavtalen Den 8., 9. og 10. oktober 2014 ble det avholdt meklingsmøter

Detaljer

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018 OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai 2016-30. april 2018 MELLOM SPEKTER /SUNNAAS SYKEHUS HF OG LO STAT/FAGFORBUNDET 1 1 Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet Spekter

Detaljer

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet INNHOLD: Side: 1. Bakgrunn for sjekklisten Side 3 2. Spørreundersøkelsen offshore - resultatet av denne (hovedpunktene) Side 3 3. Avtaler om rotasjoner (med

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

Klage på likelønn mellom kvinnelige og mannlige spesialister i politiet

Klage på likelønn mellom kvinnelige og mannlige spesialister i politiet Klage på likelønn mellom kvinnelige og mannlige spesialister i politiet En kvinnelig politibetjent X med spesialistutdannelse sammenligner seg med fire mannlige politibetjenter som lønnes høyere. Kvinnen

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF

Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF Sentrale og lokale forhandlinger mellom UNN og NSF er sluttført pr juni. 2016 og godkjent av UNIO. Resultatet er lagt ut på NSF s hjemmeside, men hva betyr resultatet for

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE

PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE Avtalen er fornyet 27.8.2010 og gjelder videre for ett år dersom den ildce av en av partene sies opp skriftlig med 2 måneders varsel.

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Del 6. Lønnsarter Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Rapportering på ajourholdsliste Liste

Del 6. Lønnsarter Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Rapportering på ajourholdsliste Liste Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). (Del 6.) Nedenfor følger en tabell med eksempler på lønnsarter som dels er oppført i Hovedtariffavtalen, dels i de ulike særavtalene, eller som

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av kjønn

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av kjønn Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av kjønn Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra B av 29. oktober 2008. B hevder at rederi A handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1.

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1. B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap. 4.2.1) pr. 1. August 2017 Utskriftsdato: 17.12.2017 10:14:20 Status: Gjeldende Dato: 1.6.2017

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009

Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009 Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009 Tilstede: Forfall : Kjell Vestly Aril Bråten Rune Westad Kenneth Idsø Egil Bjørheim Stein Lilledal Trond Bjelland Rune Westad tirsdag & onsdag Trond Våga tirsdag & onsdag

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS NOPEF AVD. 165. Gyldig fra 1. november 2002 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HALLIBURTON AS OG NOPEF AVD. 165 Gyldig fra 1. november 2002 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 SYKELØNN... 4 1.2 TELEFONGODTGJØRELSE... 4 1.3 ARBEIDSTØY/VERNEUTSTYR

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 1. DEFINISJONAR Møte Møte med skriftleg innkalling og sakliste/saksutgreiingar som medfører arbeid til førebuing. Vidare at det vert gjort vedtak

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Vedlegg B. Kravspesifikasjon

Vedlegg B. Kravspesifikasjon Vedlegg B Kravspesifikasjon ANSKAFFELSE AV VIKARTJENESTER-HELSEPERSONELL Versjon: 3.0 Dato: 13.10.08 Dokumentets revisjonsliste Dato Versjon Skrevet av Endring i forhold til forrige versjon 13.10.08 3.0

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleiertorbund. Helse Stavanger HF 01.05.2008 -

Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleiertorbund. Helse Stavanger HF 01.05.2008 - \[e53 5 Overenskomst del B mellom Norsk Sykepleiertorbund og Helse Stavanger HF 01.05.2008-30.04.2010 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, 1.mai 2008-30.april 2010 i2 OMFANG Overenskomstens

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer