kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no"

Transkript

1 kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr

2 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får kroner, lønnstrinn får 4,65 prosent og lønnstrinn får kroner. Sentrale forhandlinger økonomisk ramme på 1 % Lokale lønnsforhandlinger økonomisk ramme på 1,3 % + 0,1 % i resirkulerte midler

3 Lønnstabellene, m.m. A-tabellen Lønnstrinn 1-45 får kroner, lønnstrinn får 4,65 prosent og lønnstrinn får kroner. Tabellen har fått tre nye trinn. B-tabellen Tabellen har fått 20 nye trinn. Lønnsspenn Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på topp. Alt med virkning fra 1. mai Stipendiat, kode 1017 med tilsetting etter (dato usikker) innplasseres i LR 20, alt 3, ltr. 45

4 2 lønnstrinn i bunn innebærer at Professor, kode 1013, ltr. 64 og 65 heves til 66 Tilsvarende for forsker, kode 1183 Professor, kode 1404, ltr. 72 og 73 heves til 74 Dosent, kode 1532, ltr. 60 og 61 heves til 62 Forsker, kode 1110, ltr. 58 og 59 heves til 60 Postdoktor, kode 1532, ltr. 54 og 55 heves til 56 Stipendiat, kode 1378, ltr. 43 og 44 heves til 45 Bibliotekar, kode 1515, ltr. 43 og 44 heves til 45 Hovedbibliotekar, kode 1077, ltr. 47 og 48 heves til 49 Overingeniør, kode 1087, ltr. 49 og 50 heves til 51 Seniorkonsulent ltr. 44 og 45 heves til 46 Seniorrådgiver, ltr. 56 og 57 heves til 58

5 Hovedlønnstabellen Trinn Trinn Trinn

6 Godskrivningsregler Godskrivingsreglene er endret og forbedret både de generelle som gjelder for alle stillinger i LR ( 5 A) og de spesielle ( 5 B) som gjelder for de SKO som har disse spesifisert i lønnsplanen. For stillinger som får utdanningstiden medregnet som ansiennitet, var tidligere ett år medregnet. For de som tilsettes etter blir 2 år medregnet, og etter tre år. Det vil si 2 år (3 år) lengre ansiennitet og bedre uttelling i LR.

7 Sentrale forhandlinger i perioden Virkningsdato 1. juli 2008 Likelønn skal prioriteres

8 Lokale lønnsforhandlinger Krav til bedre prosess Forberedende møte med gjennomgang av forhandlingsgrunnlaget, potten størrelse, likelønn, kravfrist og møteplan m.v. Det må settes av tilstrekkelig tid til å vurdere krav og tilbud Første tilbud fra arbeidsgiver bør gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og organisasjonene Organisasjonene gis mulighet for å kontrollere at det økonomiske rammen er benyttet og at ev. avtalte føringer er benyttet. Ingen kan forhandle om egen lønn i lokale forhandlinger. Det skal avholdes evalueringsmøter

9 Lokal lønnspolitikk Den lokale lønnspolitikken utformes slik at følgende ivaretas: Likelønn Midlertidige ansatte Ansatte i permisjoner Tilrådning fra de sentrale parter Kjønnsbetingede forskjeller på alle nivå kartlegges Forhandlinger etter pkt 2.3.3, eventuelt ved bruk av nr 3 skal bidra til å fjerne disse Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal lønnsforskjeller rettes opp. Jf likestillingslovens 5.

10 Årlige lokale forhandlinger Virkningsdato 1. august 2008 Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2008 Økonomisk ramme på 1,3 % + 0,1 % i resirkulerte midler Føringer Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres. Arbeidstagere i permisjon med lønn, skal vurderes lønnsmessig. Arbeidstagere som er tilbake etter fødselspermisjon eller er i slik permisjon skal vurderes lønnsmessig.

11 Fellesbestemmelsene Det er gjort endringer i Bestemmelsen om partnerskap Beregning av ansiennitet ved tilsetting Godskrivningsregler Kompensasjon for reiser innenlands I nr 1 c er ukefridager (turnusfridager) lagt til Tidspunkt for beregning av reisetid for pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er endret fra kl. 13:00 til kl. 12:00

12 Fellesbestemmelsen II Overtid for onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften, - tidspunkt endres fra kl. 13:00 til kl. 12:00 Skifttillegg (arbeid mellom 06 og 07, samt 17 20) økes fra kr 10 kr 12 Tillegget for arbeid på lørdager og søndager økes fra kr 27 til kr 35 Delt dagsverk økes fra kr 30 til kr 100. Antall oppmøter begrenses til to.

13 Fellesbestemmelsene III 16 Helge- og høytidsdager skal arbeidstakeren få fri fra kl. 12:00 (Endret fra kl. 13:00) på følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften.

14 Fellesbestemmelsene IV 17 Beredskap utenfor hjemmet Endret fra - Hjemmevakt Følgende begrensning er fjernet: Vakttjeneste som innebærer at arbeidstakerne må oppholde seg i hjemmet for i påkommende tilfelle å utføre aktivt arbeid. Begrensningen ved at det kun kan avtales avvik fra 1:5 ved mindre bundethet er fjernet. Nytt er: Beredskapsvakt skal regnes som arbeidstid jf aml Henvisningen til 10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri om hviletid er også meget viktig. Ved utførelse av pliktig og dokumenterbart aktivt arbeid under beredskapsvakten, betales overtidsgodtgjørelse etter fellesbestemmelsenes 13. Det avtales lokalt hvordan det aktive arbeidet skal dokumenteres.

15 Fellesbestemmelsene V I 20 åpnes det for fleksibelt uttak av permisjonsdagene

16 Boliglån Lånebeløp økes fra 1,25 mill til 1,5 mill

17 Seniorpolitikk Det skal legges til rette for at arbeidstakere kan stå lengre i arbeid For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: Fra 62 år A) åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år B) de lokale parter kan i tillegg avtale inntil seks dager pr. år. Deltidsarbeidene får rett til fridager forholdsmessig. Uttak Tas som hele dager, redusert arbeidstid eller som lønn.

18 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår Det skal føres forhandlinger om pensjonsforhold. En skal ved disse forhandlingene se hen til lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien. Dersom partene ikke kommer til enighet ved forhandlingene andre avtale år kan partene si opp hovedtariffavtalen. Dvs streikerett på mellomoppgjøret. Det har også tidligere vært konfliktrett på andre avtaleår, men denne har vært begrenset til å gjelde lønnsreguleringer.

19 Lønnsoppgjørene Tariffperiode Generelt tillegg Justeringsforh. Årlige forh Ikke gitt 0,20 % 0,20 % Kr alle trinn 0,70 % 0,40 % Kr alle trinn 1,00 % 0,35 % Kr alle trinn 1,00 % 0,35 % Kr alle trinn 1,30 % 0,45 % Kr alle trinn 1,20 % 0,55 % Kr alle trinn 2,17 % 0,55 % Ikke gitt 1,08 % 0,50 % Kr alle trinn 2,20 % 0,85 % Kr alle trinn 1,00 % 0,60 % Kr ,50 % 2,00 % Kr. 0 Nei Nei Kr ,41 % 1,00 % alle 1 ltr Nei Nei Kr ,50 % 1,75 % Kr ltr til Nei 0,50 % alle i LR Kr ,00 % 1,40 %

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 46 Forord Stortinget samtykket den 18. juni 2008 i at det med virkning fra 1. mai 2008 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 FORORD Hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 FORORD Årets tariffoppgjør i staten for perioden 1. mai 2012 til og med 30. april 2014, mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for høyskoler 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for høyskoler Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for høyskoler LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016

Landsoverenskomst for høyskoler. 1. mai 2014 30. april 2016 Landsoverenskomst for høyskoler 1. mai 2014 30. april 2016 Design: LO Media 2015 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med

Detaljer

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE på den ene side og STATEN vi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side vedrørende

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 1 8. april 2010 - kl 10.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner 1. mai 2012 30. april 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns-

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2000-07 Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn m.fl. fra 1. mai 2000 Dato 2000.06.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer