Kartlegging evaluering Videreføring av LP-modellen. Trondhjem 18. og 19. juni 2013 Hanne Jahnsen og Janne Støen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging evaluering Videreføring av LP-modellen. Trondhjem 18. og 19. juni 2013 Hanne Jahnsen og Janne Støen"

Transkript

1 Kartlegging evaluering Videreføring av LP-modellen Trondhjem 18. og 19. juni 2013 Hanne Jahnsen og Janne Støen

2 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Kartlegging Kartlegging og forskning er en viktig del av arbeidet med LP-modellen. Den primære hensikten med de to kartleggingene er at LP-skoler skal kunne anvende resultatene. Elever, kontaktlærere og lærere er informanter. Første kartlegging (T1) ved oppstart. For å vise et bilde av situasjonen på skolen før arbeidet med LP-modellen starter. Andre kartlegging (T2) på slutten av prosjektperioden. For å se den endring/utvikling som har vært

3 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Spørreundersøkelsen til elevene Elvenes opplevelse av: Trivsel (hva jeg synes om å gå på skolen) Atferd (Hvordan jeg er på skolen) undervisnings- og læringshemmende atferd sosial isolasjon utagerende atferd alvorlige atferdsproblemer Relasjoner lærer elev elev elev Undervisning variasjon struktur oppmuntring og åpenhet

4 Spørreundersøkelsen til kontaktlærer Kontaktlærers opplevelse av: Elevens sosial kompetanse (sosiale ferdigheter) tilpasning til skolen normer selvkontroll selvhevdelse empati og rettferdighet innordning Elevens motivasjon og arbeidsinnsats Skolefaglige prestasjoner (5-7.trinn vurdering, karakterer 8-10.trinn) Fravær fra skolen Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i

5 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Spørreundersøkelsen til lærere Læreres opplevelse av: Skolekulturen Egen trivsel Samarbeid med andre Relasjoner til elevene Det fysiske miljøet Egen undervisning Elevens motivasjon og arbeidsinnsats Atferdsproblematikk Spesialundervisning

6 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Resultatene i kartleggingsundersøkelsen Den enkelte skoles resultat sammenlignes med snittet av alle skolenes skåre i samme undersøkelse (=nasjonalt snitt). I nettportalen finnes gjennomsnittsresultat på: - Enkeltspørsmål - Fokusområder Disse kan igjen vurderes på: - Skolenivå - Trinnivå - Basisgruppe/klasse

7 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Hva kan vi lese ut fra gjennomsnitt? Vurdere ut fra verdiskalaer; 1 til 4 og 1 til 5 Sjekke spredning eller fordeling Sammenligne med nasjonalt snitt Trivsel Gjennomsnitt Nasjonalt 3,30 Din skole 3,10

8 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Hvordan tolke tallmaterialet? Spørsmål: Jeg liker vanligvis å gå på skolen? Svarverdier: NEI = 1, nei = 2, ja = 3, JA =4 Gjennomsnittet til både skole A og B er 3,00 Skole A: NEI (0 %) nei (15 %) ja (70 %) JA (15 %) = 3,00 Skole B: NEI (5 %) nei (10 %) ja (65 %) JA (20 %) = 3,00

9 Hva kan vi lese ut fra 500 poengskala? Elevskjema Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i

10 Hva kan vi lese ut fra 500 poengskala? Kontaktlærer Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i

11 Hva kan vi lese ut fra 500 poengskala? Lærerskjema Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i

12 Hva kan det henge sammen med at: Serie 1 L, trivsel L, relasjoner til elever E, relasjoner elevelev E, relasjoner lærer-elev E, relasjoner lærer-elev E, relasjoner elevelev L, relasjoner til elever L, trivsel

13 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Hvordan så bruke resultatene på egen skole? Bruk analysemodellen i forhold til resultatene i kartlggingen: - Fokusområdet der skolen skårer best eller dårligst. - Se etter mønstre i skolens skåre. - Sammenlign informantenes svar. - Sammenlign med elevundersøkelsen osv.

14 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i De bør også brukes i forbindelse med: Medarbeidersamtaler Personalmøter Andre råd og utvalg skolens lærere representerer Elevrådet Klasseråd Foreldremøter I møte med kommunens skoleadministrasjon

15 Ann Margareth Aasen - Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen I august vil dere motta et brev fra Høgskolen i Hedmark med plan for den første kartleggingen. Det er skolens LP-koordinator som har ansvaret for å administrere kartleggingsundersøkelsen. Før nettportalen åpner må skolen sørge for å få underskrift på samtykkeerklæringer. Kartleggingsundersøkelsen gjennomføres som regel i løpet av oktober/november. Brukernavn og passord får den enkelte skole via en fra Conexus

16 Kunne du være så snill og fortelle meg hvilken vei jeg bør velge herfra? Det kommer svært an på hvor du ønsker å ende opp, sa katten. Det bryr jeg meg ikke så mye om sa Alice. Da betyr det heller ikke noe hvilken vei du går, sa katten. Alice i eventyrland, Lewis Caroll

17 Videreføring av arbeidet med LP-modellen Det avgjørende er om skolen er i stand til å gå inn i en kontinuerlig endringsprosess der videreutvikling og fornyelse av arbeidet er sentralt og hvor arbeidet samordnes med nye initiativ både på kort og lang sikt (Fullan 2005). Nøkkelen til varig endring ligger i et planmessig og metodisk arbeid, oppfølging av aktiviteter/tiltak, evaluering, prioritering, involvering og fornying av arbeidet. Hardt og kontinuerlig arbeid. 25 % skyldes ideen/tiltaket og 75 % skyldes hardt arbeid. Klart uttrykt visjon og målbare mål for videreføringsarbeidet

18 Videreføring/ institusjonalisering rektors rolle Arbeidet med institusjonalisering av LP-modellen starter i initieringsfasen ½ til 2 år ut i implementeringsfasen skal ledelsen evaluere arbeidet gjort i initierings- og implementeringsfasen 2. Hva bør fornyes, repeteres, videreføres? Hvilke funksjoner skal opprettholdes? Bør implementeringsfasen forlenges? Har vi nådd våre mål 3. Etter to år gjennomføre en prosess mot kollektiv avgjørelse om videreføring av LP-modellen 4. Forankre videreføringsarbeidet i kommunen og PPtjenesten 5. Ha en klar organisering også i videreføringen

19 Planlegging av videreføringsfasen Etablering av evalueringsrutiner Vedlikehold av lærings og kompetanseutvikling blant lærerne Opplæring av nyansatte Ekstern veiledning Organisering, tid og ressurser Datofest møter i ulike grupper

20 Evaluering av skolens, PP-tjenestens og kommunens arbeid Evalueringen kan for eksempel ta utgangspunkt i: Målene med arbeidet (skolens) Lærende organisasjon Bruk av analysemodellen, har prøvd ut ulike måter å innhente informasjon på Bruk av perspektivene, sammenhengssirkel Endring av praksis, gjennomført mange tiltak Hvor mange saker har vi hatt Hvor har hovedfokuset i organisasjonens arbeid ligget Hva har vi fått godt til? mindre godt til? Endret forståelse håndtering av problematferd.. Man kan bruke spørreskjema, og/eller reflektere individuelt i grupper- og til slutt hele personalet

21 Om videreføring 1. Mangler visjon får vi forvirring 2. Mangler kunnskap får vi engstelse 3. Mangler inspirasjon får vi motstand 4. Mangler ressurser får vi frustrasjon 5. Mangler handlingsplan får vi mer av det samme

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke?

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Mye av den senere tids forskning om gutter og jenter i skolen har omhandlet at jenter generelt gjør det bedre i skolen enn gutter, og at

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer