STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013"

Transkript

1 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Ørnulf Seippel (vara SKS), Cecilie Kappelslåen (studentrep.), Anette Aaeng (studentrep.) og Håkon Solberg (ref.) Andre til stede: Grethe Nilsen og Kristin Dybvad (studieavdelingen) Fravær: Trine Stensrud (SIM) Saksliste: SU-sak 53/13 SU-sak 54/13 SU-sak 55/13 Endringer emneplan FIT820/840/850/860/870 Endringer emneplan SPM325 Endringer emneplan IDR115 SU-sak 56/13 SU-sak 57/13 Revisjon 1BA Særordning til eksamen - LUKKET SU-sak 58/13 SU-møter våren 2014 SU-sak 59/13 SU-sak 60/13 Studietilbud 2014/2015 (ny sak) O-saker: Orientering om SUs mandat og rolle Studentrekrutteringsundersøkelsen 2013 SU-sak 61/13 Eventuelt En ny sak etter innkallingen Ingen saker til eventuelt 1

2 SU-sak 53/13 Endringer emneplan FIT820/840/850/860/870 Fitness basis Noen artikler foreslås fjernet fra artikkelsamlingen til Fitness basis: Vedtak SU-sak 53/13: SU godkjenner de foreslåtte endringene i litteraturlisten for artikkelsamlingen til FIT820/840/850/860/870. Endringene gjelder fra og med studieåret 2014/2015 og legges inn i studiehåndboken. SU-sak 54/13 Endringer emneplan SPM325 Sporting events Det foreslås en mindre endring av ordlyden i vurderingsordningen til SPM325: Assessment A written exam (4 hours), graded A-F. Included is also an essay/report (2000 words) after the Oslo Marathon, which counts 60% and an essay (2000 words) graded A-F after the Oslo Marathon, which counts 40%. Norwegian students can do the exam and the essay in Norwegian. Vedtak SU-sak 54/13: SU godkjenner den foreslåtte endringen i vurderingsordningen til emnet SPM325 Sporting events. Endringene gjelder fra og med studieåret 2014/2015 og legges inn i studiehåndboken. SU-sak 55/13 Endringer emneplan IDR115 Basal anatomi Noen lærebøker og artikler foreslås fjernet fra henholdsvis kjernelitteraturen og anbefalt litteratur i emnet IDR115. Vedtak SU-sak 55/13: SU godkjenner de foreslåtte endringene i litteraturlisten til IDR115 Basal anatomi. Endringene gjelder fra og med studieåret 2014/2015 og legges inn i studiehåndboken. 2

3 SU-sak 56/13 Revisjon 1BA NIH endret studieløpet på 1 BA før undervisningsåret Fra et 60 sp felles basisår ble studiestrukturen endret til 45 sp obligatoriske emner og 15 sp valgbare emner for studentene. Det er en forutsetning at studentene fritt skal kunne velge bachelorløp videre, uavhengig av hvilket valgbart emne de tar på 1BA. Den nåværende studiestrukturen innebærer med andre ord en «begynnende spesialisering» på 1BA som «nulles ut» når studentene fortsetter videre i sitt videre bachelorløp. Etter ett studieår med ny struktur diskuterte SU erfaringene med omleggingen. Til tross for en del logistikk-utfordringer og diskusjoner om innhold og struktur vedtok SU (SU-sak 57/12) å gjennomføre studieåret med nåværende studiestruktur og plan. Vedtaket innebar samtidig at «Det anbefales at neste SU, rektorat og styre tar ansvar for en evt. ny revisjon av 1BA.». Det nye rektoratet foreslår å etablere et 60 sp felles basisår. Dette vil gi en mer logisk studiestruktur, være enklere å organisere og mindre ressurskrevende enn dagens modell. Vedtak SU-sak 56/13: SU støtter forslaget om et 60 sp felles basisår og oppnevner en arbeidsgruppe med ansvar for å utarbeide forslaget til struktur og hovedinnretning. Arbeidsgruppa skal ha forslaget klart senest 1. mars 2014 med sikte på vedtak i SU-møtet i mars Medlemmene i arbeidsgruppa har ansvar for å informere og bringe inn synspunkter fra sine fagmiljøer (seksjoner) underveis i arbeidet. Medlemmer arbeidsgruppe: Lars Tore Ronglan (prorektor leder av gruppa) Trine Stensrud (programansvarlig bachelor FAH, SIM) Egil Johansen (programansvarlig 1BA, SFP) Mari-Kristin Sisjord (programansvarlig, SKS) Nicolas Lemyre (seksjonsleder, SCP) Jostein Hallén (seksjonsleder, SFP) Gunn Engelsrud (seksjonsleder, SKP) Håkon Solberg (studiesjef sekretær i gruppa) Mandat arbeidsgruppe: 1. Gruppa skal utarbeide en grunnstruktur for et nytt 1BA der 60 obligatoriske studiepoeng fordeles innenfor grunnleggende hovedemner. 2. Gruppa skal utarbeide styrende retningslinjer for innholdet innen hvert hovedemne og integreringen mellom dem. 3

4 SU-sak 57/13 Særordning til eksamen LUKKET SU-sak 58/13 SU-møter vår og høst 2014 FORSLAG SU-MØTER VÅR OG HØST 2014 Onsdag 29. januar Onsdag 19. februar Onsdag 19. mars Onsdag 14. mai Onsdag 18. juni Onsdag 17. september Onsdag 29. oktober Onsdag 3. desember Møtene foreslås gjennomført kl Vedtak SU-sak 58/13: SU fastsetter SU-møter vår- og høstsemesteret 2014 til følgende onsdager kl : VÅR 2014: 29. januar, 19. februar, 19. mars, 22. mai, 12. juni. HØST 2014: 17. september, 29. oktober, 3. desember Studiesjef sender innkalling. 4

5 DELTID Utlyst gjennom egne markedsføringstiltak: HELTID Utlyst gjennom Samordna opptak SU-sak 59/13 Studietilbud 2014/2015 I henhold til Lov om universiteter og høyskoler 3-7 Studentopptak er det styret selv som regulerer adgangen til det enkelte studium, innenfor de rammer som gis av departementet. Styret skal i styremøte 14. november ta stilling til hvilke studier som skal utlyses for studieåret Studiene blir markedsført gjennom blant annet Samordna opptak og NIHs studiebrosjyre, og materialet for markedsføringen må være produsert i desember. Studieutvalget og Styret vil bli forelagt sak om fastsetting av opptaksrammer for studiene i mai neste år, når oversikt over søkingen til det enkelte studium foreligger. Følgende studietilbud og opptaksrammer foreslås utlyst for studieåret : Studietilbud Antall 3-årig bachelor i idrettsvitenskap med fordypninger: 140 (1BA) - Fysisk aktivitet og helse (FAH) - Idrettsbiologi (IBI) - Sport Management (SPM) - Trening, coaching og idrettspsykologi (TCI) - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI) 1-årig studium i Friluftsliv (FLL) Ca årig studium i Idrett og samfunn (IS) Ca. 30 Innpassing 2. (og 3. år) bachelor i idrettsvitenskap Ca årig studium i Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) årig påbygningsstudium i Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Ca årig mastergrad i idrettsvitenskap (MASIVI) Ca inkl. European Master in Health and Physical Activity Erasmus Mundus Master Adapted Physical Activity Erasmus Mundus Master Transcultural European Outdoor Studies Fitness deltid (100 %) SIM Kroppsøving del 1 og 2, sp (25 %) SKP Ca. 50 Friluftsliv del 1, 30 sp (25 %) SKP Ca. 25 Topptrener 1, 60 sp (100 %) Ca. 25 Coaching og ledelse, sp (50 %) SCP/SKS Ca. 20 (Prosentdelen i parentes er eksternfinansiert andel av studiet.) Alle studier lyses ut med forbehold om tilstrekkelig søking og at det ikke finner sted vesentlige endringer i høgskolens ressurssituasjon. Vedtak SU-sak 59/13: SU slutter seg til studieutlysning og opptaksrammer for studieåret i henhold til foreslåtte tabell. 5

6 SU-sak 60/13 O-saker Orientering om SUs mandat og rolle Studentrekrutteringsundersøkelsen 2013 Vedtak SU-sak 60/13: SU tar sakene til orientering Norges idrettshøgskole 01. november

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET i Sak JF 46-12 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. november Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/511 Overgangsregler mellom høgskolen i Lillehammer og Universitetet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer