NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES IDRETTSHØGSKOLE"

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef Tom Atle Bakke Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Generaldirektør Per Nilsson Student Tor-Inge Gloppen Innmeldt fravær: Viseadministrerende direktør Tove Strand Post doktor Elin Kolle Student Agni Fjogstad Nielsen Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie Personal- og økonomisjef Kristian Sollesnes Studiesjef Vebjørn Johansen 1.konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

2 Saksliste Styremøte 31. mai 2012 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN MERKNAD TIL PROTOKOLL NR. 05/12 STY-SAK 34/12: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2012 RAPPORTERING 1. TERTIAL STY-SAK 35/12: TERTIALRAPPORTERING REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 1. TERTIAL 2012 STY-SAK 36/12: ÅRSRAPPORT LIKESTILLING OG MANGFOLD 2011 STY-SAK 37/12: SØKNADER FRA SELVFINANSIERTE DR.GRADS- KANDIDATER STY-SAK 38/12: STUDIETILBUD, OPPTAKSRAMMER OG SØKERTALL STUDIEÅRET STY-SAK 39/12: ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE STY-SAK 40/12: KREERING TIL DOKTOR STY-SAK 41/12: KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR NIHS PHD STY-SAK 42/12: UTDANNING FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING KAI HÅKON CARLSEN STY-SAK 43/12: FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING LARS ENGEBRETSEN STY-O-SAK 14/12: STY-O-SAK 15/12: STY-O-SAK 16/12: STY-O-SAK 17/12: STY-O-SAK 18/12: STY-O-SAK 19/12: ORIENTERING OM DAGSORDEN FOR ETATSTYRINGSMØTET 2012 PROTOKOLLER FRA MØTER I STUDIEUTVALGET MUNTLIG: ORIENTERING OM RIKSREVISJONENS GJENNOMGANG AV NIH 2011 REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING AMU-REFERAT REFERAT FRA MØTET I UTVALG FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD

3 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble informert om ny sty-sak, 44/12, muntlig orientering om status søknader om strategiske stipendiatstillinger. Det ble også informert om ny o-sak, 20/12, gjennomgang av NIHs organisasjon og intervju med eksterne styremedlemmer. Sty-sak 37/12 ble trukket, og kommer tilbake til styret på møtet i juni. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 5/12. Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 34/12: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2012 RAPPORTERING 1. TERTIAL Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. mai 2012 med vedlegg. Styret tar rapportering av status pr. første tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2012 til etterretning. 4. STY-SAK 35/12: TERTIALRAPPORTERING REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 1. TERTIAL 2012 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. mai 2012 med vedlegg. 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2012 som vedlagt. 2. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2012 til etterretning. 3. Styret vedtar kommentarer til regnskapet. 5. STY-SAK 36/12: ÅRSRAPPORT LIKESTILLING OG MANGFOLD 2011 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2012 med vedlegg. Styret vedtar Årsrapport Likestilling og mangfold 2011 slik den foreligger.

4 6. STY-SAK 37/12: SØKNADER FRA SELVFINANSIERTE DR. GRADS- KANDIDATER SAKEN BLE TRUKKET 7. STY-SAK 38/12: STUDIETILBUD, OPPTAKSRAMMER OG SØKERTALL STUDIEÅRET Styret opprettholder studietilbud for studieåret i samsvar med vedtak i STY-SAK 60/11, med unntak av deltidsstudier i samarbeid med Forsvarets institutt. 2. Styret vedtar opptaksrammer for studieåret i samsvar med forslag i tabell 5. Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet. 3. Styret tar søkertall til orientering 8. STY-SAK 39/12: ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styret vedtar foreslåtte endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. Endringene trer i kraft fra og med studieåret STY-SAK 40/12: KREERING TIL DOKTOR Styret kreerer Anne-Mette Bredahl til philosopiae doctor (PhD). 10. STY-SAK 41/12: KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR NIHS PHD UTDANNING Styret vedtar det fremlagte forslag til Kvalifikasjonsrammeverk for NIHs PhD utdanning og forutsetter at implementering/oppfølging av rammeverket gjennomføres i løpet av høsten 2012.

5 11. STY-SAK 42/12: FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING KAI HÅKON CARLSEN Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 23. mai 2012 med vedlegg. Kai Håkon Carlsens 20 % bistilling som professor II i stillingskode 1013 forlenges fra 1. august 2012 til 31. juli STY-SAK 43/12: FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING LARS ENGEBRETSEN Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 23. mai 2012 med vedlegg. Lars Engebretsens 20 % bistilling som professor II i stillingskode 1013 forlenges fra 1. august 2012 til 31. juli STY-SAK 44/12: TILDELING AV MIDLER TIL STIPENDIATSTILLINGER INNEN KROPPSØVING OG FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN Leder av komitéen, Wenche Nystad, orienterte muntlig om status i komitéens arbeid. 14. STY-O-SAK 14/12: ORIENTERING OM DAGSORDEN FOR ETATSSTYRINGSMØTET 2012 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. mai 2012 med vedlegg. 15. STY-O-SAK 15/12: PROTOKOLLER FRA MØTER I STUDIEUTVALGET

6 16. STY-O-SAK 16/12: ORIENTERING OM RIKSREVISJONENS GJENNOMGANG AV NIH 2011 Adm. direktør Lise Sofie Woie orienterte styrets medlemmer om årets revisjon. 17. STY-O-SAK 17/12: REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING 18. STY-O-SAK 18/12: AMU-REFERAT Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2012 med vedlegg. 19. STY-O-SAK 19/12: REFERAT FRA MØTE I UTVALG FOR LIKESTILING OG MANGFOLD Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2012 med vedlegg. 20. STY-O-SAK 20/12: EVALUERING AV NIHS ORGANISASJON INTERVJU MED EKSTERNE STYREMEDLEMMER Direktør og rektor informerte muntlig om at det er planlagt intervju med de eksterne styremedlemmene i forbindelse med styremøtet 21. juni. Det er planlagt at man foretar intervjuet fra kl og at ordinært styremøte da starter kl. 13 denne dagen. Frist for merknader til protokollen er satt til torsdag 21. juni Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 14. juni 2012 Sigmund Loland Lise Sofie Woie

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Ørnulf Seippel

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer