Til styrets orientering er vedlagt protokoller fra møte i Studieutvalget 15. september og 13. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til styrets orientering er vedlagt protokoller fra møte i Studieutvalget 15. september og 13. oktober 2010"

Transkript

1 Norges idrettshøgskole Adm. direktør 1. november 2010 STY-O-SAK 31/10: Protokoller fra møter i Studieutvalget Til styrets orientering er vedlagt protokoller fra møte i Studieutvalget 15. september og 13. oktober 2010 Styret tar saken til orientering

2 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/10 fra møte onsdag 15. september 2010 Tilstede: Inger-Åshild By, Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Jørgen Flåtene, Vebjørn Johansen(ref.) Fravær: Gunnar Breivik (SKS), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), studentrepresentant Saksliste SU-sak 52/10 Ekstern sensur studieåret SU-sak 53/10 Orientering om studentopptaket SU-sak 54/10 Studieåret semesterinndeling SU-sak 55/10 O-saker: Nøkkeltall karakterstatistikk Nye rutiner for oppgaveinnlevering Semesterkalender STA Oppsummering fellesmøte fagseksjoner STA 7. september Revisjon 1BA Resultater utsatt eksamen VMS200 SU-sak 56/10 Eventuelt Ingen merknader til protokoll 7/10 Ingen merknader til innkallingen To saker meldt til eventuelt: Oversettelse av studie- og emneplaner til engelsk Pensumlister oversikt til Akademika

3 SU-sak 52/10 Ekstern sensur studieåret IBI215 Arbeidsfysiologi skal ha ekstern sensur våren Sensor vurderer et utvalgt lab.rapporter samt selve vurderingsordningen i emnet. Vedtak SU-sak 52/10: SU oppnevner eksterne sensorer for studieåret i henhold til liste. SU gir prorektor fullmakt til å godkjenne de resterende emner og eventuelle endringer som måtte meldes inn i etterkant av SU-møtet. Program Emne Emneansvarlig Forslag til kommisjon Kommentarer 1BA 1BA 122- Idrett og samfunn Mari-Kristin Sisjord Gerd von der Lippe Mari-Kristin Sisjord faglærere FLL Idrett og samfunn FLL 284- Friluftsliv, kultur og samfunn IS 210- Filosofiske perspektiver på idrett Kirsti P. Gurholt Jens Birch Tommy Langseth Kirsti P. Gurholt Vegard F. Moe Jens Birch FKI FKI 220- Fagdidaktikk Inger-Åshild By FKI FKI 240- Motorisk ut-vikling Hilde Rustad og læring FKI FKI 320- Fagdidaktikk Inger-Åshild By Bjørn Tore Johansen, UiA Bjørn Bliksrud, Oslo Katedralskole Annbjørn Rimeslåtten, KD Marc Esser-Noetlichs, HiO FAH FAH FAH FAH 331- Forebyggende fysisk aktivitet II FAH 332- Kardiopulmonale belastningsundersøkelser FAH 380- Fordypningsoppgave Trine Stensrud Elisabeth Edvardsen Jorunn Sundgot- Borgen Line Anita Børrestad Trine Stensrud Anne Edvardsen Elisabeth Edvardsen Dag Edvard Gundersen Jorunn Sundgot- Borgen Veiledere Sensor vil sensurere en andel av eks. Sensor er snart ferdig PhD på HiT Sensor er stipendiat på UiO og Glittreklinikken FAH FAH 385- Idrettsmedisin Thor Einar Andersen IBI IBI 215 Arbeidsfysiologi Frank Ingjer Jan Helgerud, NTNU NB. Vår Sensor vurderer et utvalg lab.rapporter samt vurderingsordningen. IBI IBI IBI IBI 230- Nevromuskulær biologi IBI 315- Fysiologisk adaptasjon til trening IBI 317- Fysisk trener i ballspill IBI IBI 390- Fordypningsoppgave Gøran Paulsen Jostein Hallén Truls Raastad Jostein Hallén Johanne E. Rinholm Gøran Paulsen Bent Ronny Rønnestad Jostein Hallén Ulrik Wisløff Truls Raastad Bent Ronny Rønnestad Sensor fra HiL Sensor er fra NTNU. Sensurerer et utvalg av eks.oppgavene samt vurd.ordningen

4 Jostein Hallén SPM SPM 321- Organization of International Sports Dag Vidar Hanstad Kristin Felde Dag Vidar Hanstad SPM SPM 345- Idrettsjuss Gunnar Martin Kjenner Henriette H. Thune Gunnar Martin Kjenner Morten Johnsen (medlem) SPM SPM 361- Sportsjournalistikk Dag Vidar Hanstad Brita Ytre-Arne Dag Vidar Hanstad SPM SPM 395- Thor Christian Pål Augestad Fordypningsoppgave Bjørnstad Thor Christian Bjørnstad TRL TRL 255- Idrettspsykologi 2 Geir Jordet Rune Giske Geir Jordet TRL TRL 316- Ballspillanalyse Einar Sigmundstad Øyvind Larsen Einar Sigmundstad TRL VTM200 FAF TRL 390- Fordypningsoppgave VTM200 Vitenskapelig metode FAF 310- TFA; grunnleggende prinsipper Anne Marte Pensgaard Øyvind F. Standal Øyvind F. Standal Rune Giske Anne Marte Pensgaard Bente O. Skogvang Øyvind F. Standal Heidi Bråthen Øyvind F. Standal FAF FAF 315- Kroppsleg læring Øyvind F. Standal Vegard F. Moe Øyvind F. Standal PPU PPU 442- Pedagogikk og fagdidaktikkhjemmeeksamen Reidar Säfvenbom IKU IKU220 Fordypningsoppgave Anders Hasselgård MAS MAS 403- Kvalitativ Fiona Dowling forskning MAS MAS 404- Kilde-gransking, dokument- og billedanalyse Matti Goksøyr Kristin Walseth, Marc Esser-Noetlichs, Knut Løndal (sensorer) Reidar Säfvenbom Sensor er fra UiB Sensor er fra HiT Sensor fra HiH. Retter 1/5 av oppgavene og gir tilb.mld på und.opplegg Sensorene er fra HiO MAS MAS 435- Sport Management Kari Steen-Johnsen Hallgeir Gammelsæter, Høgskolen i Molde MAS MAS 445- Sport Psychology Glyn Roberts Bjørn Tore Johansen Glyn Roberts MAS MAS 450- Idrettsfysiologi Truls Raastad Alex Wisnes Truls Raastad DELTID Program Emne Emneansvarlig Forslag til kommisjon Kommentarer KRD KRD122 Idrett og samfunn Thor Christian Bjørnstad Jens Erling Birch Birch avslutter sin stipendiatperiode høst 2010

5 FLD2 FLD228 Friluftsliv, kunnskap og handling II Trond Augestad ILSD ISD120 Treningsledelse, treningsformer, metoder og militær konkurranseskyting Hanne Güssew Thoresen Espen Berg Knutsen CLD CLD115 Coaching som strategi for utvikling og ledelse Erlend O. Gitsø Erlend O. Gitsø Rolf Haugen Frode Telseth, HiT CLD CLD120 Erlend O. Gitsø Erlend O. Gitsø Ole Petter Ottersen, og/eller Rolf Haugen TT1 CLD180 Coaching - lederskap og endring Erlend O. Gitsø Eksamen våren 2012 SU-sak 53/10 Orientering om studentopptaket SU ba om oversikt over fordeling mellom norske studenter og utvekslingsstudenter på engelske emner. Legges fram for SU på et senere møte. Vedtak SU-sak 53/10: SU tar saken til orientering. SU syns det er positivt å se økningen i antall utvekslingsstudenter og vil berømme arbeidet som er gjort av FLL og SPM. Også positivt med høy kvinneandel på IBI og SPM. Utfordringene ligger på 1BA og TRL. SU-sak 54/10 Studieåret semesterinndeling Vedtak SU-sak 54/10: SU fastsetter følgende inndeling av studieåret : Høst uke ( ) Vår uke 1-24 ( ) SU-sak 55/10 O-saker Nøkkeltall karakterstatistikk Prorektor vært på møte i UHRs utdanningsutvalg Hva skjer med studenter som klager på karakter. Statistikk som viser endring av karakter etter klage. Ønskelig med nasjonal oversikt. Noe ulik praksis rundt klagesensur mellom institusjonene. Nye rutiner for oppgaveinnlevering Hva kan gjøres dersom det er åpenbare mangler/feil i oppgaven. Kan dette rettes opp etter eksamen før oppgaven publiseres på nett/gjøres tilgjengelig? Kan det legges ved et notat/tillegg som beskriver dette?

6 Semesterkalender STA SU ønsker at STA lager en månedlig oversikt med frister og kontaktpersoner på Innersvingen Oppsummering fellesmøte fagseksjoner STA 7. september Tanker rundt organisering av disse møtene. Fortsette som nå eller lage tematiske møter. Revisjon 1BA Heldagsmøte for arbeidsgruppene torsdag 16. september. Prorektor sender SU møtedokumentet til orientering. Resultater utsatt eksamen VMS200 Vedtak SU-sak 55/10: SU tar sakene til orientering SU-sak 56/10 Eventuelt Oversettelse av studie- og emneplaner til engelsk IBI har gjort en jobb og oversatt de fleste planene til engelsk. Det etterspørres klargjøring/felles bruk av engelske begreper, terminologier. STA har kontakt med oversettere og språkvaskere. Seksjonene oppfordres til å påbegynne dette arbeidet. Kan sende planer til studiesjef som videresender. Må spesifiseres hva oversetterne/språkvaskerne skal konsentrere seg om. Pensumlister oversikt til Akademika Yngve Gauslå fra Akademika har sendt en epost til prorektor og STA vedrørende anskaffelse av pensumbøker. Han opplever utfordringer med å ha studentenes pensumbøker på plass til semesterstart. For å kunne sørge for dette er han avhengig av kommunikasjon med fagansatte og STA. Det er lang leveringstid for utenlandske bøker, og noen bøker vil være utilgjengelige i perioder. Derfor er det svært viktig at pensumbøker bestilles god tid før semesterstart, ca 3 måneder. Det betyr at pensumlistene i større grad enn nå må ferdigstilles tidlig på vårsemesteret. Dette har SU påpekt tidligere. Gauslå opplever at pensumlister ikke er oppdaterte eller at det gjøres endringer i studieåret. Resultatet er at han da bestiller bøker som ikke benyttes. SU vil nok en gang understreke betydningen av at pensumlister ferdigstilles tidlig på vårsemesteret, gjeldende for kommende studieår. SU vil oppfordre alle emneansvarlige til å gjennomgå litteraturen for emner våren 2011 og gi beskjed til Akademika dersom det er behov for å bestille bøker. Gauslå bes også om å kontakte fagseksjonene direkte. Det vil også legges ut informasjon om denne saken på Innersvingen. NIH 20. september 2010

7 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By, Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Vebjørn Johansen (ref.) Fravær: Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), studentrepresentanter Saksliste SU-sak 57/10 Studietilbud SU-sak 58/10 Endring studieplan PPU SU-sak 59/10 Endring emneplan FAH348 Personlig trener SU-sak 60/10 Endring vurderingsform og emnenavn IKU SU-sak 61/10 Søknadsfrist og opptak til IKU SU-sak 62/10 SU-møter våren 2011 SU-sak 63/10 Erasmus Mundus Master in Transcultural European Outdoor Studies SU-sak 64/10 O-saker: Programrapporter Studentrepresentanter SU Studentrekrutteringsundersøkelsen Karaktersamling og sensurkonferanse 28. og 29. oktober Utdanningskvalitetsprisen 2011 SU-sak 65/10 Eventuelt Ingen merknader til protokoll 7/10 Merknader til innkallingen: - NIH har fått 10 nye studieplasser. Disse er ikke tatt med i sak om studietilbud og må innplasseres før saken går til styret. To saker meldt til eventuelt: Mastersamarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane Tittel kandidater Fysisk aktivitet og helse

8 SU-sak 57/10 Studietilbud SU understreker at et må tas en diskusjon rundt studenttallet på 1BA før opptaksrammene vedtas våren SCP diskuterer navneendring på Trenerrollen. Dersom det ønskes endringer for studieåret må dette meldes til SU-møtet 10. november for deretter å behandles i styret i desember. Endringer i oversikt i innkallingen: o FLD2 skal ut. Utlyses annethvert år o Hvor skal vi bruke de 10 nye studieplasser? o Plassene er tildelt i kategori D. Det vil si på masternivå eller PPU. Det er lite realistisk å tro at vi vil kunne øke studenttallet på PPU, slik at vi må diskutere en økning av studieplasser på master. Dette vil også være i tråd med ny strategisk plan. o Det er stor søking til IKU og interesse fra fagansvarlig om å øke antall studieplasser. SU spør om 5 plasser kan tildeles IKU. Må sjekkes med KD. o Endelig fordeling av studieplassene gjøre ifm vedtak om opptaksrammene våren 2011 Overgangen til ny studiestruktur 1BA vil skape utfordringer for STA og faglærere: o Medføre at stud på gammel ordning må få gjøre seg ferdig. Enten innpasse i nytt 1BA eller tilby gamle ordningen også o Må gjennomføre nåværende eksamensordninger for ev. restanser. Vedtak SU-sak 57/10: SU slutter seg til studieutlysning studieåret i henhold til følgende tabell: HELTID DELTID Utlyst gjennom Samordna opptak Utlyst gjennom egne markedsføringstiltak: Studietilbud Antall 3-årig bachelor i idrettsvitenskap med fordypninger: 140 (1BA) - Fysisk aktivitet og helse - Idrettsbiologi - Sport Management - Trenerrollen - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1-årig studium i Friluftsliv Ca årig studium i Idrett og samfunn Ca og 3. års bachelor i idrettsvitenskap 1-årig og ½-årig studium i Idrett, kultur og utv.samarbeid Ca årig påbygningsstudium i Fysisk akt. og funksj.hemming Ca årig praktisk-pedagogisk utdanning Ca årig mastergrad i idrettsvitenskap Ca inkl. European Master in Health and Physical Activity 2-årig mastergrad i idrettsfysioterapi Ca. 20 Erasmus Mundus in Adapted Physical Activity Erasmus Mundus in Outdoor Life Fitness deltid (100 %) SIM Kroppsøving del 1 og 2, sp (25 %) SKP Ca. 50 Friluftsliv del 1, 30 sp (25 %) SKP Ca. 45 Idrettsledelse skyting del 2, 30 sp (50 %) Forsvaret inst. 2 Ca. 20 Coaching og ledelse, sp (50 %) SCP 3 Ca Evt. øke med de 10 nye studieplassene. Avklares før opptaksrammene vedtas. 2 Forsvarets institutt holder på med å revidere studiet. 3 Videre studiesamarbeid avhenger av faglig forankring på NIH. Avklares i møte mellom NIF, SCP og SKS

9 SU-sak 58/10 Endringer studieplan PPU På generelt grunnlag er det viktig at SU orienteres/forsikres om at studie- og emneplansendringer som foreslås er forankret i fagmiljø og seksjon, slik at det ikke er individuelle ønsker som kommer fra program- eller emneansvarlige. Vedtak SU-sak 58/10: 1. SU godkjenner endringene i studieplan for PPU; reduksjon i antall hovedemner og antall innleveringer. Endringene er gjeldende fra og med studieåret SU anmoder programansvarlig om å vurdere ytterligere reduksjon i antall innleveringer som inngår i mappeevalueringen og vurdere gjeninnføring av muntlig eksamen. Programansvarlig bes om å sende inn ny, oppdatert studieplan for PPU til SU-møtet 10. november. Frist for innsending er 14 dager før møtet. SU-sak 59/10 Endringer emneplan FAH348 Personlig trener - Det må sikres at informasjon til sensorer og studenter om tid til gjennomføring av eksamen er den samme (jf klagesak om formelle feil ved eksamen på Fitness deltid). - Målene må justeres ut i fra at enkelte temaer tas ut (bl.a. kosthold). Vedtak SU-sak 59/10: 1. SU vedtar ny emneansvarlig for FAH Ut fra redegjørelsen Haakstad gir, støtter SU de foreslåtte endringer i pensum. 3. Innholdet i artikkelsamlingene må oppgis i litteraturlista. 4. Det må sikres at informasjon til sensorer og studenter om tid til gjennomføring av eksamen er den samme og presis. Dette for å unngå klagesaker om formelle feil ved eksamen. 5. Målformuleringer som angår temaer som er tatt ut av emnet må også fjernes (bl.a. kosthold). Emneansvarlig må sende inn ny emneplan innen 10. november. Endringene er gjeldende fra og med studieåret SU-sak 60/10 Endring vurderingsform og emnenavn IKU - SU mener det er interessant å gjennomgå alle programmer og emner for å se hvor forståelig og konsistent emnenavn er. - Omfang av oppgaven skal stå i ord, ikke antall sider. Vedtak SU-sak 60/10: 1. SU godkjenner ny vurderingsordning for IKU201, gjeldende fra og med studieåret (IKU201 gjennomføres våren 2011): 14 dagers hjemmeeksamen, maksimalt 4000 ord. Bestått/ikke bestått. 2. SU vedtar nye emnenavn: IKU201 Idrett som bistand IKU202 Idrett som bistand i afrikansk perspektiv Navnene er gjeldende fra og med studieåret

10 SU-sak 61/10 Søknadsfrist og opptak til IKU Vedtak SU-sak 61/10: 1. SU godkjenner endret søknadsfrist til IKU-studiet, samt at det settes opp to søknadsalternativer til studiet som program og at studenter som ønsker å ta kun IKU201 søker som emnestudenter. Søknadsfrist innebærer forskriftsendring som må vedtas av Styret. 2. SU ber om at programansvarlig foreslår rangeringsregler til SU-møtet 10. november. 3. SU ber også om at det vurderes at studiestrukturen på sikt tilpasses et vanlig studieår. SU-sak 62/10 SU-møter våren 2011 Vedtak SU-sak 62/10: SU fastsetter SU-møter vårsemesteret 2011 til følgende onsdager kl : 19. januar, 16. februar, 16. mars, 11. mai og 22. juni, samt fredag 15. april kl Studiesjef sender innkalling. SU-sak 63/10 Erasmus Mundus Master in Transcultural European Outdoor Studies Vedtak SU-sak 63/10: 1. SU er positive til SKPs deltakelse i Erasmus Mundus Master in Transcultural European Outdoor Studies, og vurderer samarbeidet som viktig for FLL-miljøet ved NIH. 2. SU ber om at det jobbes videre med program og studieplan og at studieprogrammet forankrer som fellesgrad med Philipps-Universität Marburg og University of Cumbria. 3. SU ber om uttelling for språkkurs vurderes. 4. Studie- og emneplaner må framlegges til SU-møtet 8. desember. SU-sak 64/10 O-saker Programrapporter De fleste rapportene er kommet. Mangler 2 stk. Studentrepresentanter SU Legges fram i neste SU. Studentrepresentantene møter fra og med møtet 10. november. Studentrekrutteringsundersøkelsen o Interessant å se resultater fordelt på studieprogrammer og studentenes bakgrunn. Studiesjef sjekker ut dette. o SU anmoder om at det legges sterkere føringer på Studentstyret om innholdet i Fadderuka. Antall faddere må reduseres, fadderne må ansvarliggjøres for rollen de har og valg av aktiviteter må vurderes. Skal NIH bestemme at rebusløpet fjernes og erstattes av for eksempel klassevise arrangementer? Karaktersamling og sensurkonferanse 28. og 29. oktober o Interessante temaer.

11 o o o SU har et ansvar med tanke på bruk og kvalitetssikring av karakterskalaen. Hvordan jobbes det med dette i sektoren? Hvordan kan vi løse utfordringene? Hva skal vi gjøre på NIH? Viktig med føringer for hvordan vurderingen skal gjøres? Viktig med føringer for veilederes rolle? Bør NIH-ansatte sensurere på tvers av fagområder for å få en bredere tilnærming til å kunne sammenlikne oppgaver og sette karakterer. Før det lages en større prosess internt på NIH bør vi få dokumentert sammenhenger innenfor en tidsperiode; mellom karakterer innad i masterstudiet, mellom bachelor og master, fordelt på fagmiljø og veiledere. SU er på konferanser disse dagene. Prorektor deltar torsdag, Studiesjef er bortreist. Er det noen fra Studieseksjonen og fra programansvarlige som kan delta. SU ønsker tilbakemelding fra prorektor etter konferansen. Utdanningskvalitetsprisen 2011 Vedtak SU-sak 64/10: SU tar sakene til orientering SU-sak 65/10 Eventuelt Mastersamarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane - Sigmund Alfred Anderssen orienterte om mastersamarbeid mellom NIH og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Studietilbudet skal gjennomføres ved HSF, med NIH som faglig ansvarlig. Studiet starter opp høsten NIH og HSF holder på med avtaleutkastet. Tittel kandidater Fysisk aktivitet og helse - Sigmund Anderssen etterspurte status om arbeidet med å få tittel på FAHkandidatene på vitnemålet. Studiesjef informerte om at dette er under arbeidet og skal være i orden til vitnemål våren Truls Raastad etterlyste oppfølging av titler for de andre bachelorretningene. IBI meldte inn ønske om Treningsfysiolog. NIH 18. oktober 2010