STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 5/12 fra SU-møte onsdag 20. juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 5/12 fra SU-møte onsdag 20. juni 2012"

Transkript

1 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 5/12 fra SU-møte onsdag 20. juni 2012 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Ulrik Christoffer Børresen og Tor-Inge Gloppen (studenter) og Vebjørn Johansen (ref.) Andre til stede: Grethe Nilsen (Studieavdelingen) og Bjørn Harald Olstad (programansvarlig 1BA) Fravær: Anne Marte Pensgaard (SCP), Tommy Rasmussen (student) Saksliste: SU-sak 32/12 Planlegging 1. år bachelor i idrettsvitenskap studieåret SU-sak 33/12 Evaluering av 1. år bachelor i idrettsvitenskap SU-sak 34/12 Program- og emneansvar SU-sak 35/12 Rapport om internasjonalisering SU-sak 36/12 Rapport om markedsføring av studier SU-sak 37/12 SU-sak 38/12 SU-sak 39/12 Krav om oppmøte som objekt til praktisk-metodisk eksamen FKI227 O-saker: Masterevaluering Håndbok for kvalitetssikring av studier oppfølging NOKUTevaluering Samarbeidsavtale Norges fotballforbund og NIH/Trening, coaching og idrettspsykologi Eventuelt Ingen merknader til innkallingen Ingen saker til eventuelt

2 SU-sak 32/12 Planlegging 1. år bachelor i idrettsvitenskap studieåret Vedtak SU-sak 32/12: 1. SU vedtar utkast til timeplan for 1BA våren SU setter ikke grense for maks antall studenter som kan velge Aktivitetslære 3. SU ønsker at timeplanen tilrettelegges slik at den tar høyde for at mange studenter velger emnet. Studieavdelingen og aktivitetslærerne vil sammen forsøke å tilrettelegge timeplanen for tre grupper i de aktiviteter det er nødvendig. 3. SU vedtar en nedre grense på 10 studenter for at et valgbart emne skal gjennomføres. 4. SU ønsker tilbakemelding fra emneansvarlig for IDR150 (Norsk idrett i møte med internasjonal og global idrettskultur) på hvilke arbeidskrav som kan legges inn i emneplanen. Prorektor og studiesjef kontakter emneansvarlig. SU-sak 33/12 Evaluering av 1. år bachelor i idrettsvitenskap SU diskuterte videre prosess for 1BA. Selv om studentene stort sett er fornøyde, er SU enige om at dagens 1BA ikke er optimalt med tanke på studentenes læringsutbytte og videre bachelorstudier. SU vil derfor at det etableres en gruppe som ser på alternative modeller for studiet. Vedtak SU-sak 33/12: 1. SU mener at studiets totale arbeidsbelastning må økes. Vi bør legge inn flere arbeidskrav, øke omfang av pensum og benytte hensiktsmessige vurderingsordninger. Det bør konkretiseres hvilke emner som skal ha høyere arbeidsbelastning. 2. SU forventer at ansvarlige for emnene studentene var misfornøyde med gjør nødvendige grep for å bedre emnene til studieåret SU vedtar at det skal oppnevnes en gruppe som skal evaluere 1BA videre og legge fram alternativ(e) studieplan(er). Prorektor og studiesjef legger fram forslag til mandat og gruppesammensetning til SU-møtet 12. september. SU-sak 34/12 Program- og emneansvar Vedtak SU-sak 34/12: SU vedtar foreløpig oversikt over program- og emneansvar (vedlagt) for studieåret Fagseksjonene må snarlig melde inn til Kristin Dybvad, STA, endringer og oppnevnte ansvarlige der disse mangler. SU-sak 35/12 Rapport om internasjonalisering Vedtak SU-sak 35/12: SU tar rapport fra internasjonalisering til etterretning. SU-sak 36/12 Rapport om markedsføring av studier Vedtak SU-sak 36/12: SU tar rapport om markedsføring av studier til etterretning. SU ønsker å få en orientering om NIH Alumni. Kristin Blaker inviteres til møte høsten 2012.

3 SU-sak 37/12 Vedtak SU-sak 37/12: Krav om oppmøte som objekt til praktisk-metodisk eksamen FKI SU godkjenner at det legges inn krav om oppmøte som objekt i praktisk-metodisk eksamen i emnet FKI227 Lagspill: Arbeidskrav: Ved praktisk-metodisk eksamen i ballspill vil alle studentene bli satt opp som objekt i løpet av dagene eksamen pågår. Her er det 100 % obligatorisk fremmøte. Oppmøte må skje 15 minutter før kandidaten skal stille som objekt. Endringen gjøres gjeldende fra og med studieåret Studieavdelingen v/kristin Dybvad legger inn endringen i studiehåndboka. 2. SU ønsker at dette legges som et obligatorisk krav i alle praktisk-metodiske eksamener. STA henvender seg til fagseksjonene og ber om tilbakemelding fra emneansvarlige om dette er ønskelig i forbindelse med det emnet de har ansvar for. SU-sak 38/12 O-saker Masterevaluering Håndbok for kvalitetssikring av studier oppfølging etter NOKUT-evalueringen Samarbeidsavtale Norges fotballforbund og NIH/Trening, coaching og idrettspsykologi Vedtak SU-sak 38/12: SU tar sakene til orientering SU-sak 39/12 Ingen saker Eventuelt Norges idrettshøgskole 25. juni 2012

4 Vedlegg SU-sak 34/12 - Oversikt program- og emneansvar studieåret Emne Emneansvarlig Programansvarlig Emne Emneansvarlig Programansvarlig FLL280 Mytting Mytting IBI215 Ingjer Raastad FLL281 Vold IBI217 Raastad FLL282 Abelsen IBI230 Paulsen FLL283 Mytting IBI240 Bojsen-Møller FLL284 Lynch IBI245 Jørgen jensen IS200 Goksøyr Sisjord IBI312 Jakobsen IS205 Sisjord IBI315 Raastad IS210 Andersen IBI317 Raastad IS230 Broch IBI318 Paulsen IDR100 Enoksen Olstad IBI331 Jensen IDR105 Midthaugen IBI390 Spencer IDR110 Fosnæs FAH385 Andersen IDR115 Bojsen-Møller SPM213 Ingen oppnevnt Skille IDR120 Enoksen SPM216 Waldahl IDR125 Enoksen SPM217 Hansen IDR130 Bojsen-Møller SPM224 Bodemar IDR135 Hisdal SPM245 Grann IDR140 Sisjord SPM321 Hansen IDR145 Ingen oppnevnt SPM325 Hanstad IDR150 Säfvenbom SPM326 Skille FKI215 Ingen oppnevnt Inger-Åshild By SPM345 Kjenner FKI220 By SPM355 Bjerke FKI226 Haugen SPM370 Skirstad FKI227 Fosnæs SPM395 Waldahl FKI229 Standal TRL230 Abrahamsen? Ingen oppnevnt FKI237 Abelsen 3.års studentene TRL240 Ingen oppnevnt FKI238 Keinänen 3.års studentene TRL241 Ingen oppnevnt FKI250 Midthaugen TRL250 Ingen oppnevnt FKI260 Vold TRL255 Jordet FKI265 Ørbæk TRL316 Ingen oppnevnt FKI310 Ingen oppnevnt TRL331 Toering FKI320 By TRL342 Jordet FKI350 Midthaugen TRL355 Pensgaard FKI360 Abelsen TRL390 Paensgaard HLR Instr.kurs Olstad FAH210 Sisjord Stensrud FAH223 Krosshaug FAH231 Sundgot-Borgen FAH235 Ommundsen FAH325 Waaler FAH331 Ekelund FAH332 Edvardsen FAH346 Olstad FAH348 Haakstad FAH375 Fasting FAH380 Sundgot-Borgen STA200 Ingen oppnevnt VTM200 Ingen oppnevnt

5 Emne Emneansvarlig Programansvarlig Emne Emneansvarlig Programansvarlig FAF310 Standal Standal MAS400 Breivik Jensen FAF311 Rugseth MAS401 Bø FAF312 Standal MAS402 Ingen oppnevnt FAF313 Ingen oppnevnt MAS403 Engelsrud FAF314 Rugseth MAS404 Goksøyr FAF315 Rugseth MAS415 Fasting IKU201 Hasselgård Hasselgård MAS420 Goksøyr IKU210 Hasselgård MAS425 Gurholt IKU220 Hasselgård MAS430 Standal PPU440 Midthaugen Säfvenbom MAS435 Hanstad Hoved 1 Leirhaug MAS440 Green Hoved 2 Säfvenbom MAS445 Roberts Hoved 3 Säfvenbom MAS446 Ommundsen Hoved 4 Ørbek MAS450 Raastad FIT820(...) Steinbekken Haakstad MAS455 Bojsen-Møller FIT826(...) Jacobsen MAS460 Bahr FIT828(...) Jacobsen MAS475 Jordet FIT823(...) Jacobsen MAS480 Veileder FIT834(...) Landaas MAS490 Veileder FIT884 Landaas MAS446 Ommundsen FLD218 Høyem Augestad MAS510 Myklebust Myklebust FLD219 Augestad MAS515 Myklebust FLD228 Augestad Augestad MAS590 Veileder FLD229 Høyem MAS447 Ommundsen Ommundsen KRD1 By By EMM430 Standal Standal KRD121 Eriksrud By EMM435 Standal KRD122 Sisjord EMM440 Standal KRD124 Gjerset EMM445 Standal CLD101 Hanstad Hanstad MAS426 Gurholt Gurholt CLD102 Nerstad INTFL1 Lynch TRU200 Enoksen Enoksen INTFL2 Lynch TRU210 Wisnes INTFL3 Lynch TRU220 Wisnes UTV-essay Ingen oppnevnt TRU230 Enoksen MAS-essay Ingen oppnevnt TRU240 Pensgaard CLD130 Gitsø CLD180 Gitsø

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

Til styrets orientering er vedlagt protokoller fra møte i Studieutvalget 15. september og 13. oktober 2010

Til styrets orientering er vedlagt protokoller fra møte i Studieutvalget 15. september og 13. oktober 2010 Norges idrettshøgskole Adm. direktør 1. november 2010 STY-O-SAK 31/10: Protokoller fra møter i Studieutvalget Til styrets orientering er vedlagt protokoller fra møte i Studieutvalget 15. september og 13.

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Ørnulf Seippel

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011.

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011. Norges idrettshøgskole Adm. direktør 19. mai 2011 STY-O-SAK 16/11: Rapport studentrekruttering 2010-2011 Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE ALLTID OPPDATERT VERSJON I FRONTER 1 DEL I: SYSTEMHÅNDBOK DEL I: INNHOLD 1. OPPBYGGING OG GYLDIGHETSOMRÅDE 4 1.1 OPPBYGGING 4 1.2 GYLDIGHETSOMRÅDE

Detaljer

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013.

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. Til stede: Aase Hjelde, Elin Kristin Hansen, Gunnar Engelsåstrø, Siri B. Søberg, Ellen Hjortsæter, Inger- Lise

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Protokoll fra 19.11.09

Protokoll fra 19.11.09 Protokoll fra 19.11.09 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19.11.2009 Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg,

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

Kvalitetsrapport TVF 2014

Kvalitetsrapport TVF 2014 Kvalitetsrapport TVF 2014 Avdelingens årlige kvalitetsrapport tar utgangspunkt i undervisningsleders rapport. Rapporten sammenfatter og kommenterer sentrale forhold og gir vurderinger og anbefalinger om

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011

Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011 Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011 STY-O-SAK 08/11: AMU-REFERATER Vedlagt følger referater fra møter avholdt i AMU 4. november og 9. desember 2010 og 2. februar 2011. Styret

Detaljer

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer