Prosedyreregler for konkurranse Minibusstjenester Romerike 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyreregler for konkurranse Minibusstjenester Romerike 2016"

Transkript

1 Versjon Prosedyreregler for konkurranse Minibusstjenester Romerike 2016

2 INNHOLD INNHOLD INNLEDNING DEFINISJONER AV BEGREPENE I KONKURRANSEGRUNNLAGET OM RUTER OPPDRAGETS OMFANG KONTRAKTENS VARIGHET FRISTER FOR KONKURRANSEN KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET SPØRSMÅL, SVAR, RETTELSER, SUPPLERING ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBUDSKONFERANSE TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING GENERELT DELTILBUD ALTERNATIVT TILBUD PARALLELLE TILBUD SPRÅK ANTALL EKSEMPLARER AV TILBUDET TILBUDETS OMFANG SIDETALLSBEGRENSNING TILBUDETS OPPBYGNING TILBUDSBREV MED TILBUDSOVERSIKT OPPDRAGSBESKRIVELSE (VEDLEGG 1) MATRIELLBESKRIVELSE (VEDLEGG 2) KRAV TIL DESIGN (VEDLEGG 3) RUTEBESKRIVELSEN (VEDLEGG 4) TILBUDSSKJEMA FOR GODTGJØRELSE (VEDLEGG 5) INCITAMENTSAVTALEN (VEDLEGG 6) PÅKRAVSGARANTI (VEDLEGG 7) DATABEHANDLERAVTALEN (VEDLEGG 8) REGLEMENT FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (VEDLEGG 9) HANDLINGSREGLER FOR LEVERANDØRER (VEDLEGG 10) ETISKE RETNINGSLINJER (VEDLEGG 11) FORSIKRING (VEDLEGG 12) LØNN OG ARBEIDSVILKÅR (VEDLEGG 13) INNLEVERING AV TILBUD TILBUDSFRIST INNLEVERINGSSTED BEHANDLING AV TILBUDET TILBUDSREGISTRERING TILBUDSÅPNING GJENNOMFØRING AVVIK FRA KONKURRANSEGRUNNLAGET/FORBEHOLD INNSYN Side 1 av 18

3 6 AVVISNING AVLYSNING OG TOTALFORKASTELSE KONTRAKTSTILDELING OG KONTRAKTSINNGÅELSE TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIET PRIS/GODTGJØRELSE 40% TILDELINGSKRITERIET KVALITET PÅ BUSSMATERIELL 15% TILDELINGSKRITERIET KVALITET PÅ GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET 15% TILDELINGSKRITERIET MILJØ 30% KONTRAKTSINNGÅELSE Side 2 av 18

4 1 INNLEDNING Ruter inviterer med dette kvalifiserte tilbydere til å gi tilbud i konkurransen om Minibuss Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, med forsyningsforskriften av 7. april 2006 nr Konkurransen blir gjennomført som konkurranse med forhandling. Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget nøye og sette seg inn i reglene for konkurransen. Hvis konkurransegrunnlaget oppleves som uklart, oppfordres tilbyderne til å stille spørsmål til Ruter. Sidebegrensning på tilbudet For å unngå omfattende tilbud har Ruter tatt inn en begrensning på antall sider i tilbudet med vedlegg og bilag. Denne sidebegrensningen er beskrevet i punkt 4.5. Ruter har konkretisert hva som etterspørres i de ulike vedleggene for å gjøre det enklere for tilbyderne å forholde seg til sidebegrensningen. 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget I dette dokumentet menes med Bilag Endring Endringsskjema Godtgjørelse KGL Kontrakten Operatør Oppdrag Oppdragsgiver Et dokument/skjema som legges ved et Vedlegg. Oppdragsgivers rett til Endring av Kontrakt ihht kontraktens punkt 4. Et dokument/skjema signert av begge parter, som skal benyttes ved endringer i henhold til Kontraktens punkt 5. Skjema for endringsordre er tatt inn som vedlegg 14 til Kontrakten. Avtalt godtgjørelse i form av pris pr innleietime, i samsvar med vedlegg 4. Konkurransegrunnlaget dvs., prosedyrebeskrivelsen, kontrakten og tilhørende vedlegg. Kontrakten for oppdraget konkurransen gjelder, med vedlegg som angitt i Kontraktens punkt 2. Det selskap som inngår kontrakt om utførelse av oppdraget. Den ytelse som leveres av en operatør i henhold til Kontrakten Ruter As forkortet til Ruter. Ruter vil være kontraktspart for den operatør som tildeles kontrakt om oppdrag i Ruters konkurranse om Minibuss Romerike 2016 Oppstartdato 1. august Rute Turer som kjøres i rute, uten tomkjøring i henhold til angitte tider - og eventuelle ekstraavganger Side 3 av 18

5 Tilbyder Underoperatør Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør. Et selskap som Operatør benytter for å utføre deler av oppdraget. 1.2 Om Ruter Ruter er et aksjeselskap som har ansvaret for planlegging, koordinering, og markedsføring av rutegående kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tilskudd til driften ytes av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Ruter er ikke selv et operatørselskap, men kjøper som Oppdragsgiver transporttjenester av flere buss-, bane-, trikk- og båtselskaper som utfører den daglige transporten. I tillegg til ordinær rutetransport har Oppdragsgiver ansvaret for skolekjøring i Akershus. Som administrasjonsselskap har Oppdragsgiver ansvar for tilskuddsberettiget bussdrift i Oslo og Akershus fylke, samt inn i Østfold og Buskerud fylke. Billettpriser/takster fastsettes av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som ledd i kommunen/fylkeskommunens budsjettbehandling. Oppdragsgiver har avtaler med NSB, Gjøvikbanen m.fl. om bruk av Ruters billett- og takstsystem i Oslo og Akershus. Ruters tre hovedfinansieringskilder er billettinntekter, tilskudd fra Oslo kommune, tilskudd fra Akershus fylkeskommune og staten. Ruter har også ansvaret for spesialskyss i Akershus. Spesialtransport er transport til skole, arbeid eller dagsenter for passasjerer med spesielle behov ut fra helsetilstand, bosted/avstand eller trafikkfare. En del av skoleskyssen foregår med ordinære busser, resten foregår med resttransport eller minibuss, som denne konkurransen omhandler. Spesialtransporten organiseres i det daglige av Ruters datterselskap Konsentra AS. For ytterligere informasjon om Ruter vises det til Oppdragsgivers hjemmesider: Oppdragets omfang Kontrakt/Område Antall minibusser (heltid/deltid) Nedre Romerike 15/50 Øvre Romerike 18/37 SUM 33/87 Sum 120 Nedre Romerike omfatter kommunene Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Enebakk, Fet, Sørum og Aurskog Høland Side 4 av 18

6 Øvre Romerike omfatter kommunene Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal og Eidsvoll. 1.4 Kontraktens varighet Oppdraget for ruteområdene på Romerike gjelder for perioden til Oppdragsgiver kan deretter forlenge avtalen i inntil ett år. Enhver forlengelse av Kontrakten skal varsles skriftlig senest 6 måneder i forkant. 1.5 Frister for konkurransen Oppdragsgiver har satt opp følgende foreløpige fremdriftsplan: Aktivitet Tidsfrister Klokken Konkurransegrunnlaget offentliggjøres Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Siste dag Oppdragsgiver legger ut svar på spørsmål, og eventuelt foretar oppdatering av konkurransegrunnlaget Innlevering av tilbud Tildeling September/ Oktober Kontraktsignering Vedståelsesfrist Oppstart kjøring Forhandlingene med tilbyderne er planlagt i perioden august/september Mest sannsynlig vil forhandlingsmøtene bli avholdt i uke 345, 378 og eventuelt uke 3940 (ved en tredje forhandlingsrunde) Oppdragsgiver presiserer at fremdriftsplanen er veiledende, og at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode tilbudet er bindende (vedståelsesfristen). 1.6 Konkurransegrunnlagets oppbygning Konkurransegrunnlaget består av følgende 2 deler: 1. Prosedyrebeskrivelsen (dette dokument) som gir regler for hvordan konkurransen skal gjennomføres og inneholder informasjon og rettledning i fasen frem til oppstart av rutekjøringen. 2. Kontrakten som angir vilkår for Oppdraget og regulerer kontraktsforholdet mellom Oppdragsgiver og Operatør med følgende vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Oppdragsbeskrivelse Matriellbeskrivelse Krav til design Rutebeskrivelse Skjema for godtgjørelse Incitamentsbeskrivelse Side 5 av 18

7 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Skjema for påkravsgaranti Bekreftelse fra en norsk finansinstitusjon Databehandleravtalen Reglement for behandling av person- og virksomhetskritiske opplysninger i Ruter Handlingsregler for Ruters leverandører og Forpliktelseserklæring. 2 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Tilgang til konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig på følgende nettadresse se «Pågående anbud». 2.2 Spørsmål, svar, rettelser, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Tilbyderne plikter å foreta en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal gjennomføres på et så tidlig tidspunkt at det er tid til å korrigere uklarhetene før tilbud inngis. Alle spørsmål fra tilbyderne vedrørende konkurransen rettes skriftlig via eget spørreskjema på nettadresse se «Pågående anbud». Alle spørsmål som gir grunnlag for et svar som inneholder nye eller endrede opplysninger vil være tilgjengelige for alle tilbydere evt. i anonymisert og omarbeidet form på nevnte nettadresse. Oppdragsgiver vil bare svare på spørsmål fra Tilbydere gjennom denne nettsiden. Tilbyderne må identifisere seg med selskapsnavn og kontaktperson når de legger inn spørsmål. I perioden frem til fristen for siste reviderte tilbud, har Oppdragsgiver anledning til å foreta ikke-vesentlige rettelser, suppleringer, og endringer av konkurransegrunnlaget. Informasjon om dette vil bli lagt ut på ovennevnte nettadresse og meddelt Tilbyderne under forhandlingene. 2.3 Tilbudskonferanse Oppdragsgiver vil invitere kvalifiserte Tilbydere til en tilbudskonferanse, Torsdag 23. juni 2016 kl :00 i Ruters servicesenter (gml. Trafikanten), Jernbanetorget 1 i Oslo sentrum. Kvalifiserte tilbydere har anledning til å stille med inntil 3 personer fra hvert selskap. Påmelding sendes til e-post adresse: innen kl. 10:00 den 20. juni Side 6 av 18

8 3 TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING 3.1 Generelt Eventuelle rettelser, supplering eller endring av KGL som Oppdragsgiver foretar i tilbudsfasen vil bli meddelt innen 5 dager før tilbudsfristens utløp. Det er Tilbyders ansvar å holde seg à jour med de rettelser og endringer som registreres av Oppdragsgiver på nettsiden Deltilbud Det er anledning til å inngi tilbud på deler av hvert trafikkområde. Siden det er fritt opp til tilbydere hvor mange busser de ønsker å tilby i hvert delområde, vil Oppdragsgiver tildele kontrakt til den tilbyder som får høyest poengscore, uavhengig av hvor mange busser som tilbys. Det medfører at kontrakter tildeles i prioritert rekkefølge til antall etterspurte busser er oppnådd. En Tilbyder kan derfor ikke være sikker på å få kontrakt for alle minibusser man har gitt tilbud på, men vil fortsatt være bundet av sitt tilbud. 3.3 Alternativt tilbud. Det er ønskelig at det innleveres alternativt tilbud på den forespurte tjenesten. Det alternative tilbudet skal oppfylle de samme krav som det ordinære tilbudet med følgende unntak: I kontraktsområdet Nedre Romerike ønskes det tilbud på kjøring av to mini elbusser på Lillestrøm og i kontraktsområdet Øvre Romerike ønskes det tilbud på kjøring med to mini elbusser på Jessheim. Minibussene skal inngå i inngå i det total antallet busser og kjøre i trafikk på samme måte som de øvrige busser. Dersom Oppdragsgiver velger det alternative tilbudet vil kjøring med andre minibusser i området bli redusert tilsvarende. Tilbydere står uavhengig av dette fritt til å tilby mini elbusser som en del av det ordinære tilbudet, jf. punkt 8.1 Tildelingskriterier. Det vises for øvrig til vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen punkt og vedlegg 2 materiellbeskrivelsen. 3.4 Parallelle tilbud Tilbydere kan levere inntil 2 parallelle tilbud i samme delområde dersom tilbyder ønsker å levere forskjellige materiell løsninger og/ eller miljøløsninger som alle oppfyller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver aksepterer imidlertid at det leveres ett felles tilbudsbrev og ett felles eksemplar av vedlegg og bilag som er identiske for de parallelle tilbudene, såfremt det fremgår klart av tilbudsbrevet hva som skiller de parallelle tilbudene Side 7 av 18

9 3.5 Språk Tilbudet skal være utformet på norsk. 3.6 Antall eksemplarer av tilbudet Tilbudet med dokumentasjon skal leveres i ett eksemplar på papir. I tillegg skal en versjon være lagret på en minnepinne. Dokumentasjonen skal organiseres og inndeles slik det fremgår av punktene nedenfor. Dette gjelder både papirversjon og elektronisk versjon. På minnepinne skal hvert av punktene være et eget dokument eller i en egen mappe. 3.7 Tilbudets omfang sidetallsbegrensning Tilbudet skal holde seg innenfor følgende sidetallsbegrensning: Tilbudsbrev med vedlegg skal ikke overstige 50 sider. Eventuelle bilag skal ikke samlet overstige 50 sider. I tilbudet skal tilbyder benytte skriftstørrelse minimum 10 pkt. Det skal videre være 1,5 linjeavstand og 2,5 cm marg på høyre og venstre side og min 1,5 cm marg på topp og bunn. 3.8 Tilbudets oppbygning Tilbydere som leverer tilbud til konkurransen Minibuss Romerike 2016 skal dokumentere sitt tilbud som angitt nedenfor. Dokumentasjon skal fremlegges med følgende inndeling og nummerert skilleark mellom hvert vedlegg: Tilbudsbrev med utfylt tilbudsoversikt og følgende vedlegg: Vedlegg 1: Tilbyders svar på Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2: Tilbyders svar på Materiellbeskrivelse Vedlegg 3 Tilbyders svar på krav til design Vedlegg 4: Tilbyders svar på Rutebeskrivelse Vedlegg 5: Tilbyder svar/ tilbud på Godtgjørelse for Oppdraget. Vedlegg 6: Tilbyders bekreftelse på aksept av Incitamentsavtalen Vedlegg 7: Tilbyders bekreftelse på påkravsgaranti fra finansinstitusjon Vedlegg 8: Tilbyders bekreftelse på aksept av Databehandleravtalen Vedlegg 9: Tilbyders bekreftelse på aksept av Reglement for behandling av Personopplysninger i Ruter Vedlegg 10: Tilbyders bekreftelse på aksept av Handlingsregler for Ruters leverandører Forpliktelseserklæring. Vedlegg 11: Tilbyders Etiske retningslinjer Side 8 av 18

10 Vedlegg 12 Tilbyders bekreftelse fra forsikringsselskap, jf Kontrakten. Vedlegg 13 Tilbyders bekreftelse på lønns og arbeidsvilkår Tilbydere som leverer dokumentasjon på en annen måte enn den som er beskrevet i dette punktet, kan ikke forvente at denne dokumentasjonen vil bli vurdert ved evaluering av tilbudet. 3.9 Tilbudsbrev med tilbudsoversikt Hvert tilbud skal følges av tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos tilbyder. Med bemyndiget person menes en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen i henhold til opplysninger i enhetsregisteret eller etter egen fullmakt. Det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Brevet skal som minimum angi: Oversikt over dokumentene i tilbudet samt en kort beskrivelse av innholdet En bekreftelse på at tilbudet gis basert på de vilkår som fremgår av Kontrakten Spesifikasjon av eventuelle forbehold og avvik i samsvar med kravene i punkt 5.4. Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist i tråd med punkt 1.5. Tilbyder skal oppgi en kontaktperson med tlf. nr. og e-post som Oppdragsgiver kan kontakte for å få presisert uklarheter i tilbudet. Ruters eventuelle behov for avklaringer i forbindelse tilbudet vil bli meddelt pr. e-post Oppdragsbeskrivelse (Vedlegg 1) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet som gis er basert på krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen. Eventuelle avvik fra ett eller flere punkter i Oppdragsbeskrivelsen skal tydelig fremgå i samsvar med kravene i punkt 5.4. Tilbyder skal beskrive alle forhold i Oppdragsbeskrivelsen som gir merverdi for Ruter og/eller kundene utover minstekravene. Tilbyder skal også bekrefte at andre krav vil bli oppfylt. Rutiner og opplæringsprogrammer skal beskrives. Tilbyders beskrivelse vil gi grunnlag for evaluering av tilbudet i samsvar med tildelingskriteriene i punkt 8.1 Beskrivelsen skal gis etter samme inndeling/overskrifter som angitt i Oppdragsbeskrivelsen Matriellbeskrivelse (Vedlegg 2) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet som gis er basert på krav og betingelser angitt i Materiellbeskrivelsen. Eventuelle avvik fra ett eller flere punkter i Materiell beskrivelsen skal tydelig fremgå i samsvar med kravene i punkt 5.4. Opplysninger om bussene i form av utfylte skjemaer, se bilag 2 Vognskjema. Tilbyder skal beskrive hvordan tilbudt materiell oppfyller kravene i Matriellbeskrivelse og eventuelt gir merverdi utover minstekravene. Tilbyders beskrivelse vil gi grunnlag for Side 9 av 18

11 evaluering av tilbudet i samsvar med tildelingskriteriene i punkt 8.1 Tilbyder skal også bekrefte at andre krav vil bli oppfylt For alternativt tilbud om fire elbusser skal Tilbyder også beskrive oppvarming og drift av ventilasjonsanlegg Krav til design (Vedlegg 3) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet som gis er basert på krav og betingelser angitt i krav til design. Eventuelle avvik fra ett eller flere punkter i Materiell beskrivelsen skal tydelig fremgå i samsvar med kravene i punkt 5.4. Opplysninger om bussene i form av utfylte skjemaer, se bilag 2 Vognskjema 3.13 Rutebeskrivelsen (Vedlegg 4) Det vises til vedlegget Tilbudsskjema for godtgjørelse (Vedlegg 5) Tilbyder skal fylle inn priser i alle «prisfeltene» i tabellen, Opplysninger om busser skal fylles ut i bilag 2 til Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Incitamentsavtalen (Vedlegg 6) Bekreftelse av aksept av Incitamentsavtalen i Vedlegg 6 skal vedlegges Tilbudet Påkravsgaranti (Vedlegg 7) Tilbyder skal fremlegge en bekreftelse fra en bank eller finansinstitusjon med kontor i Norge og med godkjenning for bank- og finansieringsvirksomhet av Finanstilsynet i Norge på at de vil stille påkravsgaranti slik det fremgår av vedlegg 7. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at dette ikke er en vanlig bankgaranti, men en påkravsgaranti. Behovet for en slik garanti henger bl.a. sammen med myndighetenes forslag om å innføre solidarisk ansvar oppover i kontraktskjeden. Påkravgarantien skal gjelde 6 mnd. utover kontraktens varighet Databehandleravtalen (Vedlegg 8) Bekreftelse på aksept av Databehandleravtalen skal vedlegges. Databehandleravtalen skal signeres ved kontraktsignering Reglement for behandling av personopplysninger (Vedlegg 9) Tilbyder skal vedlegg aksept av Reglement for Behandling av person og virksomhetskritiske opplysninger i Ruter Handlingsregler for leverandører og, forpliktelseserklæring (Vedlegg 10) Bekreftelse på aksept av Handlingsregler for Ruters leverandører skal vedlegges Side 10 av 18

12 Leverandører som benytter underleverandører og/eller selvstendige næringsdrivende med egne løyver som underleverandører skal dessuten fylle ut forpliktelseserklæring, som vedlegges tilbudet og er en del av denne kontrakt Etiske retningslinjer (Vedlegg 11) Tilbyder skal bekrefte at de senest innen start av oppdraget skal ha utarbeidet og anvende etiske retningslinjer. Dette skal være på linje med anbefalinger fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og/eller representere en standard som er vanlig for leverandører av offentlige anskaffelser og forsyning i Norge. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å be om nærmere informasjon om tilbyders etiske retningslinjer Forsikring (Vedlegg 12) Tilbyder skal fremlegge en bekreftelse fra forsikringsselskap på at de vil stille forsikring slik det fremgår av Kontraktens punkt 7, 4. ledd. Eventuelle forbehold til et eller flere punkter skal angis og skal tilfredsstille kravene i prosedyrebeskrivelsen punkt Lønn og arbeidsvilkår (Vedlegg 13) Tilbyder skal bekrefte at tilbyder oppfyller krav til lønn og arbeidsvilkår slik det er beskrevet i Kontrakten. Det skal oppgis minimumslønn og hvilken tariff avtale lønn er fastsatt etter, se for øvrig Kontraktens punkt 7. 4 INNLEVERING AV TILBUD 4.1 Tilbudsfrist Tilbudet skal være mottatt på Innleveringsstedet senest 129. august 2016 kl Tilbudet merkes: «Minibuss 2016». Tilbud som mottas etter tilbudsfristen 129. august 2016 kl 12.00, vil bli avvist. 4.2 Innleveringssted Kvalifiserte tilbydere har ansvaret for at dokumentasjonen når frem til Ruters lokaler i Dronningens gate 40, 4. etasje innen fristen. Tilbudet kan sendes som vanlig post til Ruter, men postkvittering eller annet som skal vise at tilbudet var avsendt i rimelig tid i forhold til innleveringsfristen vil ikke bli godtatt som bevis for rettidig levert tilbud. Postadresse Ruter As Leveringsadresse Ruter As Side 11 av 18

13 Postboks 1030 Sentrum Dronningensgate 40, 4. Etasje v/resepsjonen 0104 OSLO 0154 OSLO 5 BEHANDLING AV TILBUDET 5.1 Tilbudsregistrering Samtlige tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil Oppdragsgiver ved levering skriftlig bekrefte tidspunktet for når tilbudet er mottatt. 5.2 Tilbudsåpning Det vil bli gjennomført en lukket tilbudsåpning. Tilbudene vil bli undergitt skriftlig administrativ behandling hos Oppdragsgiver. Avgjørelse om tildeling av kontrakt vil bli tatt av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbud som leveres etter tilbudsfristen eller som er mangelfulle eller inneholder avvik/forbehold som gir anledning til/plikt til avvisning etter lov og forskrift, se også punkt 6.4 nedenfor. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud uten begrunnelse. Oppdragsgiver vil ikke returnere tilbudet til de tilbydere som ikke blir valgt. 5.3 Gjennomføring Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling i faser. Før hver forhandlingsfase vil Oppdragsgiver evaluere gjeldende tilbud. Forhandlingene skal skje i samsvar med de grunnleggende kravene, herunder kravene til likebehandling, forutsigbarhet, transparens og god forretningsskikk. Før første forhandlingsrunde kan den enkelte tilbyder, innenfor de grenser som følger av regelverket om offentlige anskaffelser, bli bedt om tilleggsopplysninger dersom dette ansees nødvendig for avklaring av innholdet i tilbudet. Oppdragsgivers eventuelle behov dette vil bli meddelt skriftlig pr. e-post. Oppdragsgiver kan forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudene, forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. Dersom forhandlingene fører til endring av tilbudet, skal endringene dokumenteres skriftlig i et revidert tilbud fra Tilbyder. Gjennomføringen av forhandlinger i faser innebærer at Tilbyderne må være forberedt på at Oppdragsgiver reduserer antall tilbud det forhandles med underveis i forhandlingene. Hvis tilbyderne benytter anledningen til å levere parallelle tilbud, vil Oppdragsgiver forholde seg til tilbudene gjennom forhandlingsfasene, men ikke nødvendigvis tilbyderne. Tilbyderne må dermed være forberedt på at samtlige tilbud fra Tilbyderen kan fases ut Side 12 av 18

14 En reduksjon av antall tilbud vil skje på bakgrunn av tildelingskriteriene jf. punkt 8.1. Ved behov forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å redusere antall tilbud før første forhandlingsrunde. Hvis det ikke blir foretatt noen innledende utvelgelse av tilbud, vil det bli forhandlet om alle tilbud, og alle Tilbydere vil få anledning til å revidere sine tilbud. Oppdragsgiver vil også gi tilbakemelding på om det er aktuelt å gå videre med de alternative tilbudene. Om prisforhandlinger vil Oppdragsgiver presisere følgende: Tilbydere vil få tilbakemelding på tilbudt pris i form av en angivelse av om den tilbudte prisen er «i øvre/midtre/nedre sjikt». Tilbydere vil deretter få mulighet til å forbedre sin pris og levere sin «beste pris». Det vil skje ved levering av et revidert tilbud. 5.4 Avvik fra konkurransegrunnlaget/forbehold 5.5 Innsyn Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlagets beskrivelse av oppdraget eller tilbyder tar forbehold mot bestemmelser i kontrakten, skal dette fremgå av tilbudsbrevet. Alle avvik og forbehold skal være beskrevet presist og entydig, og det skal fremgå hva avviket/forbeholdet gjelder Det skal vedlegges en uttømmende oversikt som angir alle avvik/forbehold med en tydelig henvisning til hvilket punkt i konkurransegrunnlaget. Forbehold og avvik som ikke tydelig fremkommer av Tilbudet vil ikke ha noen virkning. Avvikets/forbeholdets betydning for den tilbudte prisen skal beregnes av Tilbyder. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til selv å vurdere priskonsekvens av alle avvik og forbehold. Ruter er underlagt offentleglova og denne lovens regler om innsyn i søknader/tilbud som Ruter mottar. Innsyn i søknader/tilbud i denne konkurransen vil uansett ikke bli gitt før tildelingen av oppdraget er gjennomført. Det er ikke nødvendig å levere et tilbud sladdet for forretningshemmeligheter ved innlevering den 12.august Tilbydere skal først levere en sladdet versjon av endelig tilbud etter reviderte versjoner av tilbudet. Det medfører at tilbydere ikke skal levere en sladdet versjon av tilbudet før det blir gitt beskjed om at den aktuelle tilbyder er faset ut eller blir tilbudt kontrakt. Sladdet tilbud skal leveres på en minnepinne (papirversjon av sladdet versjon er ikke tilstrekkelig eller nødvendig).ruter forbeholder seg retten til å vurdere om sladdede opplysninger faktisk er forretningshemmeligheter. Ved tvilstilfeller vil dette bli tatt opp med den enkelte Tilbyder. 6 AVVISNING Oppdragsgiver vil avvise tilbud som er innkommet for sent eller tilbud som etter Oppdragsgivers vurdering inneholder vesentlige avvik eller forbehold, vil bli avvist Side 13 av 18

15 Oppdragsgiver vurderer blant annet følgende forbehold til å være vesentlige: forbehold om oppstartstidspunkt, forbehold om ruteområde, forbehold om valutasvingninger. Andre forbehold vil også etter omstendighetene kunne utgjøre et vesentlig forehold. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som virker unormalt lavt i forhold til ytelsen. Det vises til forsyningsforskriften 10-5 om fremgangsmåten ved en slik avvisning Et tilbud kan dessuten avvises når det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene. 7 AVLYSNING OG TOTALFORKASTELSE Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver har rett til å forkaste alle tilbud om resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 8 KONTRAKTSTILDELING OG KONTRAKTSINNGÅELSE 8.1 Tildelingskriterier Kontrakten tildeles den tilbyderen som etter Oppdragsgivers vurdering har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på kriteriene i kolonne A nedenfor. Ettersom det er anledning til å inngi tilbud på deler av Oppdraget, kan flere Tilbydere bli tilbudt kontrakt, jf. punkt 3.2. Kriterienes vekt er angitt i kolonne B. Hvilke sider ved tilbudet som vurderes fremgår av kolonne C, med utdypninger i teksten nedenfor. Hvor dokumentasjonen skal leveres fremgår av kolonne D. Dette er også nærmere beskrevet i bilag 1 til prosedyrebeskrivelsen ( Excelark) A - Tildelingskriterier B- Vekt C Oppdragsgivers vurdering Pris/godtgjørelse 40 % Utfylt tilbudsskjema på godtgjørelse Eventuelle forbehold og avvik som har betydning for pris D- Tilbudsvedlegg Vedlegg 56 Tilbudsskjema på godtgjørelse Fortrinnsvis tilbudsbrevet Kvalitet på bussmateriell (kvalitet (60 %) og funksjonalitet (40 %)) 15 % Vurdering av tilbyderens løsningsforslag Tilbudsoversikt Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Side 14 av 18

16 A - Tildelingskriterier B- Vekt C Oppdragsgivers vurdering Eventuelle avvik som har betydning for kvalitet D- Tilbudsvedlegg Fortrinnsvis tilbudsbrevet Kvalitet på gjennomføring av oppdraget 15 % Vurdering av tilbyderens løsningsforslag Eventuelle avvik som har betydning for kvalitet Tilbudsoversikt med Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen og dens bilag 1, Referanseskjema. Fortrinnsvis tilbudsbrevet Miljø dvs. alle egenskaper ved tilbudet som kan gi en positiv miljøeffekt. Reduksjon av utslipp, som for eksempel lokale utslipp (NOx og PMutslipp) og klimagassreduksjon (drivstoff) 30% Delvekt (70 %) Vurdering av tilbyderens samlede tilbud Tilbudsoversikt med vedlegg Vedlegg 2: Materiellbeskrivelsen Andre miljøtiltak, som for eksempel miljøvennlig kjørestil og redusert bruk av miljøskadelig stoffer i driften. (30 %) I evalueringen av tildelingskriteriene vil Oppdragsgiver benytte en poengskala fra 0 10 poeng i evalueringen av hvert kriterium. Tilbyderne må påregne at hele poengskalaen vil bli benyttet i bedømmelsen av tilbudene. I evalueringen av tildelingskriteriet Pris/godtgjørelse vil tilbudet med den laveste prisen få 10 poeng. Tilbudenes innhold avgjør poengtildelingen etter innkjøpsfaglig skjønn Oppdragsgiver avgjør poengtildelingen etter innkjøpsfaglig skjønn. I evalueringen av de øvrige tildelingskriteriene vil 10 poeng reserveres til tilbud som etter Oppdragsgivers skjønn ikke kan bli bedre Side 15 av 18

17 8.2 Tildelingskriteriet Pris/godtgjørelse 40% Oppdragsgiver evaluerer den totale godtgjørelsen over hele kontraktsperioden inkludert opsjonsår. Det gjøres imidlertid ikke indeksering av kapitalkostnaden. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det ved evaluering av pris/godtgjørelse vil bli lagt en sterkt utslagsgivende modell til grunn. Anslagsvis vil 50 % høyere pris enn beste pris gi null (0) poeng på tildelingskriteriet pris. Det vises til vedlegg 5 Godtgjørelse som skal fylles ut av Tilbyder. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at man vil legge vesentlig mer vekt på pris innleietime ordinær tid enn pris innleietime øvrige tid. 8.3 Tildelingskriteriet Kvalitet på bussmateriell 15% Tildelingskriteriet Kvalitet på bussmateriell bedømmes ut fra det tilbudte materiellet og den merverdi utover minstekravene som er beskrevet i tilbudet. I evalueringen vil hver busskategori få forskjellige poeng, og totalsummen vil bli vektet etter antall busser pr busstype. Oppdragsgiver vil legge vekt på løsninger som gir merverdi for kundene innen kvalitet (60%) og funksjonalitet (40%). Følgende områder vil inngå i vurderingen: Kvalitet Alder/ første gang registert Rekkevidde Fylletid/ ladetid Sikkerhet i forbindelse med rygging. Kundekomfort (oppdragsgivers vurdering av merverdi utover kravene i vedlegg 2) Funksjonalitet Hvordan bussen er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne (for eksempel i forhold til lav gulv entre, ombordstigning) Funksjonell/fleksibel innredning (herunder innretning av sitteplasser og hvordan rullestolplassen kan kombineres med antall sitteplasser. Funksjonell ventilasjon Løsning for destinasjonsansviser 8.4 Tildelingskriteriet Kvalitet på gjennomføring av oppdraget 15% Tildelingskriteriet Kvalitet på gjennomføring av oppdraget bedømmes ut fra de tilbudte løsningsforslagene og den merverdi utover minstekravene som er beskrevet i tilbudet. Oppdragsgiver vil premiere løsninger som gir relevant merverdi utover de kravene som er oppstilt i Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse. Blant de forholdene som vil bli vektlagt er: Side 16 av 18

18 Kvalitet på trafikkledelse, herunder bemanning og rutiner for trafikkledelsen og dens funksjoner. Rutiner for å sikre god opplæring av betjeningen Krav til betjeningen, rutiner for å sikre god kundeinformasjon Varsling ved avvik (til berørte kunder og Oppdragsgiver) Rutiner for renhold og vedlikehold Fremdriftsplan Gode referanser på kvalitet ved gjennomføring av tilsvarende oppdrag, referanseskjema i Oppdragsbeskrivelsen bilag 2. Andre forhold som spiller inn på kvaliteten på gjennomføringen av oppdraget. 8.5 Tildelingskriteriet Miljø 30% Tildelingskriteriet Miljø bedømmes ut fra tilbudte miljøegenskaper, og Oppdragsgiver vil premiere løsninger som kan gi positiv miljøeffekt. Forholdene som vil bli vektlagt er: o Reduksjon av utslipp, som for eksempel lokale utslipp (NOx og PM-utslipp) og klimagassreduksjon (drivstoff/ el.drift) 70% o Andre miljøtiltak 30% Andre miljøtiltak er for eksempel miljøvennlig kjørestil og redusert bruk av miljøskadelig stoffer i driften og støy. Med miljøvennlig kjørestil menes for eksempel minst mulig tomgangskjøring - utover lovkrav. Operatør skal dokumentere drivstoffets klimagassreduksjon i tråd med kravene gitt i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Slik dokumentasjon fås fra leverandøren av drivstoff (bensinstasjon eller distributør). Tilbyder skal levere egenerklæring på den miljøeffekt drivstoffet som vil bli benyttet i Oppdraget har. Innholdet i egenerklæringen tillegges vekt i den grad det anses som sannsynlig av Oppdragsgiver, vurdert opp mot tilgjengelig informasjon. Det skal rapporteres halvårlig på drivstoffets miljøeffekt etter ovennevnte krav. Hvis Oppdragsgiver anser det for å foreligge et slikt behov, tar Oppdragsgiver forbehold om å gjennomføre kontroller av det tilbudte nivået på utslipp av klimagass, NOx og PM mv. for bussene, som en del av kvalitetssikringen av tildeling av kontrakt. 8.6 Kontraktsinngåelse Alle tilbydere som har gitt et tilbud vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt for Indre by. Det vil bli gitt en klagefrist på 14 kalenderdager. Kontrakten vil bli inngått umiddelbart etter utløpet av klagefristen. Bindende avtale er inngått først når kontrakt er underskrevet av begge parter Side 17 av 18

19 Bilag 1 Oversikt over krav som evalueres (Excel ark) Side 18 av 18

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0 Bankterminaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hensikt... 3 Ruter skal anskaffe nye bankterminaler til elektonisk billettsystem i oslo og Akershus... 3 1.2 Om... 3 1.3 Definisjoner av begrepene

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport

Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport Versjon 1.0 06.04.2016 Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON OG REGELVERK... 3 1.2 DENNE RAMMEAVTALEN OG DENS KONTRAKTER... 3

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport

Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport Versjon 1.3 07.06.2016 Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON OG REGELVERK... 3 1.2 DENNE RAMMEAVTALEN OG DENS KONTRAKTER... 3

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0 Prosedyrebeskrivelse Markedsinformasjonssystemet Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1.2.1 Bilag til oppdragsbeskrivelsen...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 4 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.3

Busstjenester Oslo nord-øst Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.3 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.3 Side 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Parallelle tilbud... 4 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.3 Om Ruter...

Detaljer

Versjon Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 UTKAST

Versjon Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 UTKAST Versjon 0.3 29.08.2017 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 0 DEFINISJONER... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 OVERORDNET OM ANSKAFFELSEN... 2 1.2 OM RUTER...

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Versjon 1 23.09.2015 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 NYE ELEMENTER I DETTE ANBUDET... 3 1.2 DEFINISJONER AV BEGREPENE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse for leveranse av Mobile Betalingsterminaler. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse for leveranse av Mobile Betalingsterminaler. Versjon 1.0 *- Prosedyrebeskrivelse Konkurranse for leveranse av Mobile Betalingsterminaler Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 1.3 KORT OM KONKURRANSEN... 3 KONKURRANSEGRUNNLAG...

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009

Busstjenester Akershus vest 2009 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 Versjon 1 03.11.2017 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNET OM ANSKAFFELSEN... 3 1.2 OM RUTER... 3 1.3 OPPDRAGETS OMFANG...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Rammeavtale «Foliering og montering»

Prosedyrebeskrivelse Rammeavtale «Foliering og montering» Rammeavtale «Foliering og montering» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 INVITASJON... 3 OM RUTER... 3 FORMÅL... 3 LOVANVENDELSE... 3 KONTRAKTENS VARIGHET... 3 ETISKE BETINGELSER... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAGETS

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Nittedal 2015

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Nittedal 2015 Versjon 1.2 23.09.2015 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 NYE ELEMENTER I DETTE ANBUDET... 3 1.2 DEFINISJONER AV BEGREPENE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Reisekort og Impulsbilletter

Prosedyrebeskrivelse Reisekort og Impulsbilletter Anbudskonkurranse billetter 2016 Reisekort og Impulsbilletter Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Rammeavtale om billett- og kvalitetskontroller for transporttjenester i Østfold Tilbudsfrist 3. juni 2013 kl 1200 Saksnr 2013/3003 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjoner...

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Linje

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Linje Versjon 1.3 20.05.2016 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Linje 25 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 SÆRLIGE ELEMENTER I DETTE ANBUDET... 3 1.2 DEFINISJONER AV BEGREPENE I

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i. konkurranse om. Telefoni- og sentralbordtjenester

Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i. konkurranse om. Telefoni- og sentralbordtjenester Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Invitasjon... 3 2 Kort informasjon om konkurransen... 3 3 Om oppdragsgiver... 3 4 Tidsfrister og tentativ

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 Konkurransegrunnlag 2/2017 - Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KJØP AV TJENESTER VED OPPGRADERING AV TOGSETT 69D ANSKAFFELSESNR. A-92979 sak nr. 14/2991 FRA Mantena AS (Oppdragsgiver) UTSTEDELSESDATO: 15.12.2014 ANSKAFFELSESNR.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Omprofilering av busser i Oslo og Akershus

Prosedyrebeskrivelse Omprofilering av busser i Oslo og Akershus Omprofilering av busser i Oslo og Akershus Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Om Ruter

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Pensjonsrådgivning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendom 2015/782 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (forskriftens del III) Saksnummer: 2017/26395 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole Konkurransegrunnlag Kantinedrift Rosenvilde vgs 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLIN G FOR KJØP AV SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED SLUTTEVALUERING AV GRORUDDALSSATSINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET..... 3 1.1 Oppdragsgiver.....

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del KONKURRANSEGRUNNLAG konkurranse med forhandling totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina Generell del INNHOLD INNHOLD... 2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER 201 Aurskog- Høland kommune AHK 1/358 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 27.1.201 Kl. 12:00 Befaring: 13.1.2015 Kl. 13:00 til 1:00 Smaksprøving: 29.1.2015. Hver tilbyder får

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN 2 REGISTER 1. ANSKAFFELSEN OG BAKGRUNNEN

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale med leverandør av beredskapskompetanse. Ref: KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale med leverandør av beredskapskompetanse. Ref: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale med leverandør av beredskapskompetanse. Ref: 16-13 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhold 1 Generell beskrivelse... 4 1.1 Om oppdragsgiver... 4 1.2 Om anskaffelsen...

Detaljer

VBO. Vegårshei bo- og omsorgssenter. MØBLER OG INVENTAR

VBO. Vegårshei bo- og omsorgssenter. MØBLER OG INVENTAR Konkurransebeskrivelsen for åpen tilbudskonkurranse om VBO. Vegårshei bo- og omsorgssenter. MØBLER OG INVENTAR Dato: 16.01.2017 Contents 1 Innbydelsen... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Kort om prosjektet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer