Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager!"

Transkript

1 elge bolig? Vi vet hva vi selger og verdien av det. For mer informasjon om boliger i ditt nærmiljø, kontakt avd.leder ina. Bjerkvik mob.nr FOMJO ndustri- og garasjeporter 1. februar 2012 D VDU & Ø D VDU mibakken & Ø 3 var asengt. ÅUD 18, Ø Køyrerute: lf. 70 Øyane Vanylven 99 epost: ordfjord pjelkavik På grensa til galskap ide På grensa til galskap24 Gratis Fire timer gratis support til bedrifter som tegner driftsavtale i løpet av januar og februar. sus X54H ntel Pentium B950, 4GB M, 500GB disk, 15.6 Win7HP PC en din på dagen! BDFV Konsulenttjenester og rådgivning. Vi tilbyr bedriftsavtale med periodisk vedlikehold og overvåking av kritiske punkt. tegner driftsavtale i løpet av januar og februar. a kontakt for uforpliktende tilbud og gjennomgang av din bedrifts datasystemer. tilig PC! 3995,- På lager! Følg oss på Facebook. M - F: Ø: Ulstein -Partner Bjørndalvegen 3B 6065 Ulsteinvik lf: Bedrift & Privat erver ettverk ikkerhet ådgivning eparasjon Gadgets Flatskjerm MP3

2 2 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa tor jobb på unge skuldrer O P: Både kinosal, aktivitetssal, kafe og minglerom inngår i planteikningane i Herøy kyrkje sin kjellaretasje. Bygginga vil ta minst to år. PK: ærar ved Bygg- og anleggsteknikk ved Herøy vgs. Magne Ulstein instruerar elevar som har fått oppdraget å byggje ut kjellaretasjen. HØG OG ÅG: levane skal gjere det meste av arbeidet i kyrkjekjellaren. Det er veldig kjekt å kunne ta del i dette, seier mily esset (21) frå Hareid. Ho er einaste jente av 15 elevar ved Bygg- og anleggsteknikk ved Herøy vidaregåande skule som sidan nyttår har jobba i det tome lokalet i kjellaren i Herøy kyrkje. Den 570 kvadratmeter store kjellaretasjen i Herøy Kyrkje blir bygd ut, og det er byggfagelevane ved Herøy vidaregåande skule som er sett til jobben. v planteikningane skal kjellaren romme både konferanserom, kinosal, gymnastikksal, kaffibar, garderobar, rom med både bordtennis- og biljardbord samt eit stort vrimleareal. Vi har gjort fleire andre praksisprosjekt tidlegare, men dette er det klart største vi har hatt, seier lærar ved Bygg- og anleggsteknikk, Marian Ortynski. o år med praksisarbeid levane i 1B har no praksisarbeid ut neste skuleår med dette prosjektet. Prosjektet vil ta minst to år å ferdigstille. Det er mykje å gjere, men opplæring og praksis er i fokus og dei er riktig flinke. Med dette prosjektet får elevane vere med å byggje noko varig og dei får ta del i heile prosessen, fortel lærarane Ortynski og Magne Ulstein. Dei legg til at det er stort behov for fleire snikkarar i arbeidsmarknaden no. nikkarmangel Det er heilt klart eit behov for snikkarar. Dei som går ut ved byggfaglinja er nærast sikra godt betalte jobbar. nikkaryrket er på veg oppatt som statusyrke, seier læraren Magne Ulstein. Han legg til at skulen også vil forsøke å tilpasse pensum slik at elevar ved byggfag også vil kunne spesialisere seg for skipsinnreiing. Det er også lite fråfall av elevar som begynner på denne linja, men det er rom for fleire elevar. Vi vil også oppmode fleire jenter om å søkje, seier han. Per i dag er mily einaste jente ved byggfagslinja i Herøy. Det er ikkje noko problem at eg er einaste jente her. g har alltid likt mannearbeid eg. g har ikkje angra på at eg valte dette. g kjem til å fullføre skulen, seier mily. amarbeid Det er byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd som har engasjert byggfagselevane til å gjere arbeidet i kyrkjekjellaren. Byggfaglinja ved Herøy vgs har eit godt samarbeid med lokale institusjonar, næringsliv og folk elles i Herøy. okale byggfirma har gjerne sprengt kapasitet og det gir rom og moglegheiter for oss. Det er viktig og god praksis for elevane å få vere med på reelle oppdrag og å skape noko varig, forklarar Ortynski. Herøy kyrkjelege fellesråd er svært takksam for samarbeidet vi har med elevane. Dei gjer ein kjempejobb. Utan dei hadde vi ikkje kunne fått kome i gong med dette prosjektet på lang tid, seier leiar av byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd, Jack emøy. K OG FOO: OG ODD nikkaryrket er på veg oppatt som statusyrke. MG U Æ VD BYGG- OG GGKKK VD HØY VG. KKPK: Per inar Vike (nærast), indre ekkeseter, Joakim Bergsnes og resten av elevane ved byggfag har sidan nyttår arbeida i kyrkjekjellaren. Det beste i livet er G! - - ay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund Opplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon edaktør/dagleg leiar Hugo ntonsen lf.: algssjef ine Urke lf.: Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Markedskonsulent Gunn Homberset lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Deskmedarbeider une arhus lf.: Journalist oger Oldeide lf: Markedskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: nnonsekonsulent Jan ennart Urke lf.: Deskmedarbeider Guttorm Osnes lf.: Journalist selin evstad Øvrelid lf.: Markedskonsulent Kari H. Berge lf.: Kontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: ye egionavisa Gratisavis for: id - Hareid - Herøy - Hornindal - ande - elje - tryn - Ulstein - Vanylven - Volda - Vågsøy - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 1. februar Vil opne barnehage i kyrkja Det er lagt planar for aktivitetstilbodet ved Herøy kyrkje som får både aktivitetssal, amfi med kinosal, spelerom og kafè. Det er også planar om ein open barnehage i kyrkja. HØY KYKJ: kyrkjekjellaren er det no full byggeaktivitet i to år framover. tter at aktivitetane i kyrkja si første etasje etter kvart blir flytta ned i kjellaren, vil vi kunne gjere rom for ein såkalla open barnehage her. Det betyr ikkje at ein leverer barna her og drar på jobb, men at ein kan kome med barna sine hit og vere her ilag med dei, forklarer leiar av byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd, Jack emøy. ilbodet skal vere ope for alle; Hensikta er større grunnlag for eit sosialt liv i kyrkja, og at barn får eit forhold til kyrkja på eit tidleg tidspunkt, forklarer han. Han legg til at det vil bli aktivitetstilbod for menneske i alle aldrar ved kyrkja. Uansett alder, så skal kyrkja ha eit sosialt tilbod for ein, seier emøy. rvemidlar Utgiftene Herøy okn har for byggjeprosjektet i kyrkjekjellaren er finansierast av arv som er donert til Herøy kyrkje etter Marit Høyvik. levar ved byggfagslinja ved Herøy vidaregåande skule er av Herøy kyrkjelege fellesråd engasjert til utføring av arbeidet. For elevane er dette praksisarbeid og opplæring, dei arbeider såleis gratis. Det betyr at utgiftene, på om lag 3,8 millionar, i hovudsak går til innkjøp av byggjematerial. Utgiftene våre for denne satsinga er delfinansiert med arvemidlar etter Marit Høyvik på 1,6 millionar kroner, resten skal samlast inn og dekkjast av støtteordningar, forklarer emøy. Forøvrig skal 3,2 millionar kroner, etter Marit Høyvik, gå til oppgradering av uteområdet ved kyrkja. K OG FOO: OG ODD KJK: g har alltid likt mannearbeid. Det er også kjekt å få vere med å byggje noko som blir varig, meiner mily esset (21) frå Hareid som er einaste jente av dei 15 elevane ved Bygg- og anleggsteknikk ved Herøy vidaregåane skule. V H OP BHG: Hensikta er at barn får eit forhold til kyrkja på eit tidleg tidspunkt og å skape eit større grunnlag for eit sosialt liv i kyrkja, seier leiar av byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd, Jack emøy august veke 33

4 4 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa Fullt firsprang Det går langt fortare på fire enn på to. Dei som har kjent skilnaden på tohjuls- og firehjulstrekk veit kva det handlar om. Då eg var ung gut kjøpte far min ny bil med firehjulstrekk, og eg var så kry at eg heldt på å sprekke. år den eine bilen etter den andre stod og spann i den stupbratte kulebakken, kosta vi forbi ut i grøfta gjennom ein halvmeter med snø. Om eg nokon gong har følt meg på toppen av næringskjeden, så må det ha vore den gongen. g smålo for meg sjølv i det vi fauk forbi, og tenkte: «takkars folk! Dei har verkeleg ikkje forstått mykje.» Det er uansett verd å merke seg at ein bil med firehjulstrekk som regel treng like lang bremsetid som ein bil med tohjulstrekk. Der er det mange som bommar. ærleg dei med store UV-ar til prisen på eit lite og koseleg hus i skogen. Folk flest i dag susar jo rundt i doninger som på syttitalet kunne ha passert som småferjer. Dei er så påkosta og så avanserte at ein aldri rekk å få bruk for alt bilen eigentleg kan, før han må byttast i ein ny. g fekk låne ein slik staseleg doning av ein kompis for nokre veker sidan. g fekk ein liten sladd som umiddelbart vart retta opp av bilen sitt antiskrenssystem. tillegg kom der fire, korte pip berre for å gjere meg merksam på at bilen nettopp hadde redda livet mitt. U har sikkert den same bilmodellen ei ferdiginnspelt stemme om det same skulle skje: «his is a message from oyota. We just saved your life. Have a wonderful day!» Det er éin stor ulempe med dyre og fine bilar: Den gode og staselege nybilkjensla er på ingen måte proporsjonal med prisen på bilen. For det vil alltid kome ein stiligare og tøffare bil rundt neste sving. Merk elles at GP-en på dashbordet nesten alltid står på for dei som har slikt. vært få av oss treng eigentleg ein GP, men den er påskrudd likevel, nettopp fordi det er så fascinerande å sjå at teknologien fungerer. g høyrde nettopp om ein som har som hobby å køyre rundt og sjekke at kartet på skjermen stemmer overeins med terrenget og vegnettet. Dei gongane det ikkje gjer det, blir han visstnok så irritert at han sprekk. g har sjølv berre prøvd ein GP éin gong. Ho hadde mjuk og fin stemme, dama som gjennom boksen freista å geleide meg både hit og dit. g såg henne for meg flott og dreisen dame i sin beste alder, dansande hestehale og eit ertande glimt i auget. Det høyrdes verkeleg ut som om ho meinte det, då ho sa: «Om hundre meter, sving til høyre». g høyrde kva ho sa, og eg forstod kva ho sa, men eg stolte ikkje på henne. FOO: P D alle fall ikkje nok til at det kunne utvikle seg til noko meir mellom oss. Dei som har prøvd å sanke sauer veit at fire bein alltid er betre enn to. in tenker gjerne at ein sau er eit lett bytte for ein atlet i sin beste alder, men fire bein i bratt terreng vil alltid overgå to, uansett kor god form ein er i. år eg slepp Felix laus på fjellet, sluttar eg aldri å bli fascinert over den fenomenale krafta og spensten hans. år eg seier «Fri!» dansar han oppover fjellsidene i eit tempo som gjer ein tofoting grøn av misunning. Det er ufatteleg at brune tørrfôrknottar med oksesmak skal kunne gi ein slik enorm effekt. barndomen hadde hundane våre det med å stikke av innimellom, og då var det full alarm i nabolaget. ike ved budde nemleg ein sauebonde med hagla på lur. Ved eit par høve var det berre flaks og god overtalingsevne som sørga for at det ikkje blei løsna skot. Og ein føler seg jo uansett dum når ein skal prøve å forklare ein bonde at kremt, jau, du skjønar han vil eigentleg berre leike med sauene dine. Felix er uansett lett å få inn igjen om han skulle greie å smette ut døra. Då er det berre å hente fram matskåla av aluminium og ei tresleiv og dundre laus. På få sekund kjem han byksande tilbake i 50 kilometer i timen. Han veit nemleg kva den lyden betyr: «his is a message from your owner. just saved your life. Please come in - and have a wonderful day.» FG! 1/2 av 1/2 pris iste dag av salget er laurdag 4. febr. Frå 50% til 70% Ulsteinvik - Opningstid (16) lf lf

5 egionavisa Onsdag 1. februar Vi gratulerer Ørsta kommune og æbø skule med ny, flott gymsal Vi takkar for oppdraget! Din totalentreprenør for alle typer bygg, inkludert rehabilitering ng. rvid huland 6980 skvoll lf: , Mobil post: Forhandler av: Vi har vore rådgivande ingeniørar ådgivande innan byggeteknikk ingeniørar innan miljø og teknikk...hjem l dine drømmer Vi har utført grunnarbeidet Hugs! Unngå svarte gummisolar under skoa a av utesko før ein går inn i garderoben var asen gate 18, 6150 Ørsta, tlf ÆBØ lf Vi har levert armeringsstålet Vi har levert takplater og veggelement for prosjektet Vi har levert VV-installasjonane Vi har levert: portsparkett, idrett- og garderobeutstyr VV ØK Klimaservice

6 6 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa Kysten vinner igjen orges framtid ligger langs kysten. Det er her vi har utviklet tre næringer som er globale vinnere olje/ gass, maritim sektor og til dels sjømat. Og det er disse vekstnæringene vi må satse på. Det er konklusjonen i professor orger eve sitt omfattende forskningsprosjekt t kunnskapsbasert orge. ok en gang er det altså vi som bor langs kysten og spesielt her på Vestlandet, som står igjen som framtidens vinnere. Men bare om vi fortsatt er i stand til å forvalte de mulighetene naturen har gitt oss. Videre utvikling kommer ikke av seg selv. jelden har så mange næringslivstopper vært samlet på en lansering av et prosjekt, som da nærmere 1000 personer benket seg på B i Oslo forleden for å høre eve legge fram en analyse av orge som næringslivsnasjon. Kronprinsen og næringsministeren var der. Gunvor Ulstein og Kjersti Kleven var der. lle toppene var der for å høre om deres næring hadde noen verdi og framtid sett med forskerens analytiske blikk. Jeg vil tro at alle fra nordvest som var til stede, reiste hjem igjen med en følelse av optimisme og framtidstro. ttraktivitet Forskningsprosjektet til orger eve har involvert 17 forskere og flere titalls aktører fra næringslivet. De har vurdert attraktiviteten til de 13 viktigste næringene i orge når det gjelder klynger, utdanning, talent, forskning, innovasjon, eierskap og miljø. Og det er tre næringer som kommer best ut, alle knyttet til havet: olje og gass, maritim sektor og til dels sjømat (fiskeri og havbruk). Olje/gass og maritim sektor er i stor grad overlappende næringer som er i ferd med å vokse sammen til ett globalt ledende kunnskapsnav. følge eve er vi i ferd med å utvikle en global superklynge. Vi har naturressursene, teknologien og kunnskapen. Og verden trenger energi. Dette har skapt en attraktivitet som tiltrekker seg leverandører, konkurrenter, investorer og til dels kompetanse. Vi her på øre unnmøre bor midt i denne klyngen som i følge eve har potensial i seg til videre vekst. F GJD Det er disse vekstnæringene vi må satse på. ærlig det maritime miljøet på unnmøre framstår som teknologisk høyproduktivt, skriver eve og fremhever regionens evne til såkalt kunnskapsdynamikk. Det betyr at det er flyt av kunnskap og erfaringer mellom rederi, verft, utstyrprodusenter og servicetjenester. Konkurranse, rivalisering og samarbeid i klyngen driver klyngen framover. kjær i sjøen Det er minst tre synlige skjær i sjøen for å kunne utvikle olje/gass og maritim sektor til en global superklynge. For det første trenger den påfyll av ny kunnskap. Vi må legge svært mye kunnskap inn i det vi produserer for at vårt høye kostnadsnivå kan forsvares. Det er imidlertid et problem at forskningsandelen i næringslivet generelt ikke øker. Den synker. Vi har et langt mindre forskningsintensivt næringsliv enn nabolandene, i følge eve. Delvis fordi det satses for lite på forskning her til lands og delvis fordi vi mangler forskere som vil bidra i næringslivet. Det som eve ikke tillegger nok vekt, etter manges mening, er den erfaringsbaserte forskningen. Dette er spesielt viktig i den maritime næringen hvor samspillet mellom brukerne på havet og teknologene på land, utvikler nye produkter og løsninger i verdensklasse. Men alle er enige om at stadig ny kunnskap er en forutsetning for å kunne bli den globale superklyngen eve ser for seg. For det andre er det en svakt utviklet infrastruktur. Det er et paradoks at orges vekstnæringer vil kunne vokse i et område der infrastrukturen for samferdsel er dårligst utviklet. For det tredje har vi en særnorsk skatt på arbeidende kapital som tapper næringslivet for investeringskapital. lle skal betale skatt etter evne, men skatt på såkalt arbeidende kapital slår feil ut og hindrer investeringer for ny verdiskaping. Økt satsing eve er mest opptatt av det første poenget, nemlig kunnskap. eve kommer også med andre forslag for å fremme utvikling i orges vekstnæringer. Han foreslår overfor politikerne å øke satsingen kraftig på næringsrettet forskning, etablere en skattestimulans for kunnskapsinvesteringer og gi skattefradrag for kompetanseutvikling i bedriftene. tillegg vil eve samle all næringsutvikling i æringsdepartementet (i dag er ansvaret spredt på minst fire departement). Han vil også starte en kampanje for økt innvandring av kunnskap. Mangelen på ingeniører er allerede i dag en begrensning på vekstkraft, innovasjon og omstilling. kke minst i vår region. Kilde: t kunnskapsbasert orge. orger eve og mir asson. Universitetsforlaget 2012.

7 egionavisa Onsdag 1. februar å kun å Åkun F ,- V. P F ,- Å Kun ,- V. P F ,- spar ,- nkl. Vinterhjul -met.lakk Fem stjerner i uro CPs kollisjonstest. Drivstofforbruk 4,2-6,3 l/100 km. CO 2 -utslipp g/km. lle nye Mazda personbiler selges med 5 år/ km nybilsgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og 10 års veiassistanse. Årsavgift tilkommer. Pris levert forhandler. * 100 kg lettere 2002-modell Mazda2 sammenlignet med 2007-modell. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering. Ustyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. nkl. Vinterhjul -met.lakk Fem stjerner i uro CPs kollisjonstest. Drivstofforbruk 4,3-7,6 l/100 km, CO 2 -utslipp g/km. lle nye Mazda personbiler selges med 5 år/ km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og 10 års veiassistanse. Prisen er levert forhandler. Årsavgift tilkommer. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. Kontakt din forhandler: Ulstein Bil Din komplette bilforhandler

8 8 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa ivets tre Kvar var du då eg la jordas grunnvoll medan alle morgonstjerner jubla. Dette sitatet frå Jobs bok opnar errence Malicks nydelege film he ree of ife, og set scena for eit av dei siste åras mest ambisiøse filmatiske prosjekt. Vi er hjå familien O Brien i småbyen Waco, exas på 50-tallet. it telegram blir oversendt mor. Far får ein telefon. in son er død. orga bryt ut. einare vert vi tekne til notida. rkitekten Jack, omgitt av skyskraparar kledd i glas og lys, fortviler enno over tapet av broren. Kvifor måtte han dø? Bibelens Job sine pinsler var verre og fromheita hans langt større, men tematikken og spørsmåla er dei same: Kvifor pinast sjølv dei rettferdige og uskuldige? Korleis kan ein gi meining til menneskeleg liding? Bibelen er Guds svar sjokkerande for oss. in ventar seg gjerne utsegn som lidinga hadde ei djupare meining eller det var ein plan bak det heile, sjølv om den er uforståeleg for mennesket, men i Jobs bok vert ikkje skuggesida av skaparverket forsvart. Doserande og talande ut frå ein storm, fyrer Gud heller av ei retorisk klage meint å manifestere hans eiga styrke og makt: Med kva rett klagar mennesket på Han, alle tings skapar og herskar? Guds tale er påtakeleg fordi den verken prøvar å lindre eller bygge bruer av forståing. Det einaste som bygger seg opp, er den enorme avgrunnen mellom den allmektige Gud, skaparen, og det, i den store samanhengen, ubetydelege enkeltmennesket. Jobs liding har ikkje nokon større verdi. Gud har ingen forpliktingar overfor sitt skaparverk. ilbake i he ree of ife fører spørsmåla om Guds nærvær og godheit oss vekk frå Waco. egissøren Malick gir Gud sjølv høve til å svare på O Brien-familiens tvil. Den påfølgande sekvensen er ikkje mindre enn ei tjue minutts vitskapeleg oppdatert visualisering av Guds tale til Job. i enorm iscenesetting av verdas skaping og utvikling: det store og det heile, universet sett under eitt, frå tidas morgon til den siste time, frå Guds evige perspektiv, er mennesket og dets problem ufatteleg små og ubetydelege. it uhyggeleg perspektiv, sidan det ikkje gir rom for menneskelege narrativ om kva liva våre går ut på; eit perspektiv der det intime, menneskelege ikkje har nokon djupare meining. Under filmfestivalen i Cannes vart he ree of ife motteken med både Gullpalmen og buing under premieren. Hylla for sin episke skala og maleriske bilete, og samstundes kritisert for sin abstrakte dialogfattigdom, metafysiske tilnærming, og kristne pompøsitet. år Gud, natur, død, og meininga med livet er tema, unngår ein kanskje ikkje at adjektiva er like store som dei bakanforliggande ambisjonane. buande i både denne hyllinga og kritikken skjuler det seg like fullt noko mekanisk. kkje berre fordi det vert presentert eit narrativ om den pretensiøse kunstnaren som vert reprodusert frå mottakinga av hans tidlegere filmar, men også fordi skildringane berre refererer til ein overflatetematikk, og ikkje til Malicks utforsking av denne. Meldarane sin adjektivale logikk her er enkel å spore: parsam handling og dialog fortener etiketten abstrakt, bibelske problemstillingar gir kristen, og eksistensielle tema gir metafysisk. lt dette verkar forståeleg, gitt normal språkføring, men når språket er såpass upresist plasserer ein Malick i same bås som det hans filmatiske katalog kritiserer: Dersom vi ikkje kan lære hans formål å kjenne, så må hans verk vere uforståeleg, skreiv Malick i introduksjonen til si omsetjing av Heideggers Om sanninga sitt vesen. Den same læresetninga kan også gjelde for tolkinga av Malick sjølv: Vi forstår han ikkje dersom vi ikkje ser nærare på hans aspirasjonar, som i hovudsak stammer frå hans bakgrunn som filosof. Dersom Malicks hensikt var å romantisere eit abstrakt gudsomgrep, hadde ikkje filmen vore noko anna enn ei lenger utbrodering av skapingssekvensen. staden for å dvele ved Guds svar, vender filmen tilbake til Waco, til O Brien-familien og til Jack og brorens oppvekst. Kontrasten mellom dei tidlegare episke, maleriske bileta og det nære, personlege perspektivet kunne ikkje ha vore større. Kameraet forlèt rolla som observatør og trer inn som deltakar. Meir enn å vere i konstant rørsle følgjer det etter, spring det framfor, kikar det over skuldrar, og vert ropt til. ærleiken, som ikkje kan etablerast berre ved å plassere kameraet nærme, men ved å la det røre seg like fritt som aktørane, kjennes så tett på at det nesten kjærteiknar skikkelsane det fangar inn. kjønt, fangar inn er ikkje helt korrekt. eiken, entusiasmen, oppdaginga, det keisame, tvangen og sorga vert utforska og deltatt i, ikkje observert og kjøleg nedteikna. Perspektivet er ikkje lenger guddommeleg, men gjennomgåande menneskeleg, no situert handlande i ei særskil stemning og samanheng. år perspektivet vert endra, endrar også Malick spørsmålet. Han spør ikkje lenger Gud om meininga bak vondskap, liding og urett. Derifrå har han fått sitt svar. Det abstrakte perspektivet spelar ikkje nokon rolle i menneskelege meiningssamanhenger. Det heile vert snudd på hovudet, ein spør om meininga i sjølve gudsomgrepet: Dersom det abstrakte, metafysiske gudsbiletet ikkje kan gi liva våre ein større plan å leve under, kvar er då det guddommelege som gir livet meining? Malick fører oss tilbake til Jacks barndom, til ei utforsking av meiningsinnhaldet i gudsomgrepet, og til et forsøk på å finne det heilage i ein meir jordnær setting. Hans fokus vert retta mot kva som av morsskikkelsen i filmen vert kalla naturens og nådens veg. aturens veg er representert ved farsfiguren, som relaterer seg til sønene som eit ekko av Guds forhold til Job. Det er faren som lagar reglane, det er han som må lydast, sjølv om reglane frå sønenes side verker vilkårlege og umotiverte. vstanden mellom dei vert understreka ikkje berre i sønenes vanskar med å forstå farens regler, men også i den distanserte kjærleiken som først og fremst kjem til uttrykk gjennom hardtvunne livserfaringar som øsast over dei. Frammaningane om styrke, disiplin og å stå opp for seg sjølv vert for abstrakte for gutane å relatere seg til. Han presenterer seg sjølv som ein kunnskapsautoritet, men diverre på det uoverførlege området av personleg erfaring. For sønene, fortsatt i uskyldas og leikens hage, finn faren seg til ei kvar tid på eit anna plan der han framstår som fysisk urokkeleg, uovervinneleg, og klar til å straffe det minste overtramp. aturens veg er hard og abstrakt; den ligg utanfor forståingsrekkevidda til sønene. Medan faren distansert iretteset, er mora ein del av barnas leikande og undrande verd. Ho viser nådens veg, og stoppar ikkje opp og korrigerer, men let ting vere slik dei spontant utfoldar seg. Meir enn ho oppdreg dei, deltek ho dansande i barnas førestellingsverd, ei verd der absolutter ikkje er forståelege, der alt framstår som nytt og uutforska, skremmande og spennande. kontrast til farens regelbundne og distanserte enigma, representerer mora det nære, det barmhjertige og det forståelege ho er med barna, ikkje over eller framfor dei. Medan far berre gir opphav til prosjekter som sønene hans ikkje kan delta i, prøvar ikkje mora å påtvinge, berre å hjelpe vidare rørsler som allereie er i gang. Her er vi vitne til to tradisjonar: samstundes som det vert oppteikna ei slags genese og kritikk av det tradisjonelle patriarkale gudsbilete, vert det også teikna ein ny modell av dei heilage, der det heilage ikkje er fjernt og abstrakt, men kopla til det nære og intime. Moras veremåte, deltakande og spørjande deler ei rekke karakteristikkar med Malicks sjølv og hans filmhandtverk. Det er undringa som er det sentrale. Verken Malick eller morsskikkelsen forsøker å kome med endelege svar, men heller å føre oss inn i ei stemning, der vi leda av spørsmål, heile tida undrar oss over det vi møter. ODDMUD FDK JKOB VGHOM ebastian Vil du bli FM uditor Kvalifikasjonar igenskapar rbeidsoppgåver ebastian tilbyr

9 egionavisa Onsdag 1. februar FO: rådløs overføring opp til 60 meter via Bluetooth parekube Denne geniale sparebørsen på ni ganger ni centimeter har form som en liten pengebinge. gjennomsiktig hardplast er det tydelig å se innholdet. Det er enkelt å legge pengene inn i sentrum av labyrinten, men desto vanskeligere å få dem ut. Og slik skal Klokke i tre ilbake til naturen, folkens. Dette underlige trestykket har ingen synlige knapper eller såkalt display. Men kobler man i ledningen vil tallene flyte magisk på overflaten og vise riktig tid. Wood Clock leveres med alarmfunksjon og passer fint inn i de fleste landskap. COOUFF.O BY: Har noen sett kulen til safen? det jo være. Man må bare vri på kuben slik at en liten stålkule tar riktig vei gjennom hemmelige dører, feller og mye annet. Og vips, er luken åpen. COOUFF.O ØYD: Klokken leveres i en glatt hvit kartong uten trykk. teketermometer F: Under O i illehammer ble sparkstøtting presentert som en mulig sportsgren for fremtidige vinter-o. tikk termometeret i maten som vanlig og ha fullstendig kontroll på temperatur, tid og resten av matlagingens edle kunst via appen. Fra en iphone eller ipad kan man følge med på aktuell temperatur, stille inn alarm, se omtrent hvor lang tid som gjenstår, se og lagre matlagningshistorikken, få grilltips og oppskrifter samt finne anbefalte temperaturer for ulike typer mat. Med igrill følger det en målesonde for å holde rede på temperatur. Vil man kontrollere to retter samtidig, er det bare å kjøpe en ekstra målesonde. å nå blir det lettere å finne tid til å prate med gjestene i ro og mak, eller forberede desserten, samtidig som maten blir perfekt. COOUFF.O parken sla Kickspark har et moderne design og representerer en helt ny type sparkstøtting. Her kan man montere på plastski og få enda mer fart og moro i vinterlandskapet. Den er anvendelig i lysløypa, på fjellet, og nesten overalt ellers hvor det er snø eller is. motsetning til den gode gamle sparken er det ikke plass til passasjer foran. Men en praktisk handlekurv er nyttig ekstrautstyr. VBUKK.O Bade i slim Barn er som regel glad i å leke med vann en varm sommerdag, eller bare hoppe i badekaret. Men hva skjer når man får velge i flere farger på badevannet, som attpåtil er forvandlet til slim? Det blir dobbelt så gøy for barna naturligvis. Geli-Baff holder mye lenger på varmen i badet og kan enkelt trylles tilbake til vann igjen ved hjelp av et spesialpulver. Det fine er at stoffet ikke setter flekker på klær og tepper. COOUFF.O vømmehanske kal man hoppe i fallskjerm og styre fint gjennom luften, eller bare svømme raskere og bedre enn alle andre, er disse hanskene i naturlateksgummi å anbefale. De skal sitte tett på huden med litt talkum først, er helt uten sømmer, og vrenges av etter bruk. Med svømmehanskene blir man forvandlet til det raskeste sjømonsteret og det gir mye bedre bevegelighet i vannet. vømmeføtter gir god fremdrift, og med disse i tillegg blir du rask som en delfin. COOUFF.O DØY: n forpakning rekker til ca. 40 liter vann.

10 10 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa egionavisa var innom Grønmyr barnehage på Myklebust i Herøy og spurde nokre av barna det klassiske spørsmålet; Kva skal du bli når du blir stor? K OG FOO: OG ODD b KD 4 Å g skal bli helikoptersjåfør. Då kan eg flyge høøøgt opp i himmelen, men eg trur eg må vente til eg er sju år før eg kan flyge dei. g har lyst til å køyre racerbil også når eg blir stor. XD 5 Å g skal bli lege eg. Då får eg kvite klede og kan hjelpe folk som er sjuke. Om legar må til legen? eei, eg trur ikkje legar blir sjuke. Då kan berre gjere seg frisk sjølve viss dei blir det. HODO 5 Å g og ander skal bli politimanna. Vi skal fange tjuvar og putte dei i fengsel. Politiane har eigne politibilar. Dei kan køyre fort, men berre viss tjuvane køyre fort. Det er fordi dei må gi tilbake det dei har stole frå nokon andre, så må dei i fengsel slik at dei aldri skal stele igjen. K 5 Å g skal bli lastebilsjåfør og gravemaskinførar. Besterfaren min køyrer lastebil, då sit ein høgt oppe i lastebilen. Først kan ein ta mold og stein opp i lastebilen med gravemaskina, så kan ein køyre det og tøme det av med lastebilen. Det skal eg gjere når eg blir stor. Kva stor er? Hmm 30 år kanskje? astebilen skal i alle fall vere raud. DHD 5 Å g skal bli bakar og lage alt av mat. g kan å lage taco og tomatsuppe eg, nesten heilt åleine. D 4 ½ Å g skal bli politi, akkurat som ein som heiter Jørn, han er ekte politi. Politiane sit på data og ser etter tjuvar. Fangane må site i eit fangehull, eller fengsel. Korleis ein blir politi? Det er berre å ta på seg politiklede, så vips, er ein politi. Pappa har ein politihatt, men det er berre ein tøysepolitihatt. Farlig å fange dei nei?? juvane har jo på seg halsband slik at dei ikkje kan bevege hendene. in kan bli politi når ein blir stor, ein må i alle fall vere stor nok til å vere heime åleine. Farlig å fange dei nei?? juvane har jo på seg halsband slik at dei ikkje kan bevege hendene.

11 egionavisa Onsdag 1. februar For prøvekjøring send OYO til 2007 lle som prøver nye V mellom er med i trekning av 3 Familiepakker på Hotel Union i Geiranger, første helgen i mai 2012!

12 12 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa Her fi nn du rådkråa på Hareid er einaste forhandlar av desse produkta i vår region Kvalitetskle som varmar! baby PPDGOGKK Det er stort behov for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skuleverket og PP-tenesta. tudium på heiltid eller deltid. Gir brei kunnskap om det spesialpedagogiske feltet. Vidareutdanning i spesialpedagogikk - 60 stp (heiltid/deltid) ilsvarar dei fire første emna i masterstudiet. Kvalifiserer for spesialpedagogisk arbeid i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule. øknadsfrist 15. april. varmar Mastergrad i spesialpedagogikk stp (heiltid/deltid) tudiet består av seks emne, og skal avsluttast med eit sjølvstendig forskingsarbeid. Kvalifiserer for spesialpedagogisk arbeid i barnehage, skuleverket og PP-tenesta. Gjev grunnlag for opptak til doktorgradsstudium. øknadsfrist 1. mars. Fagleg kontakt: Grete D. Berg, : eller idveig Bøe, : ørvistorget, : post: sporty Kjolar opp til 3 år mjuk høg kvalitet Årets kolleksjon til vaksne kjem! Blåhuset, Ulsteinvik lf KOMM FBU w ww. n aurdag: 10-16

13 egionavisa Onsdag 1. februar DU: ina Baade Hasund frå eikong skal synge saman med Henning Kvitnes. o er ho veldig spent, og skal øve mykje den neste månaden framover. HG KV: Kjem til jøborg kulturhus i Ulsteinvik torsdag 1. mars. FOO: rik Burås/ tudio B13 duett med Henning Kvitnes ina Baade Hasund (30) frå eikong i Herøy fekk i førre veke førespurnad om ho ville synge saman med Henning Kvitnes når han kjem til Ulsteinvik og jøborg kulturhus torsdag 1. mars. Den songglade trebarnsmora stussa ikkje og er allereie i full gang med øving til konserten. Den store lidenskapen hennar har alltid vore musikk, og som 20-åring byrja ho å synge i eikong Blandakor. Det var etter suksessen med framføringa av eikong Blandakor sitt program med tekstar og melodiar av Hartvig Kiran, på Herøy Kulturhus i oktober i fjor, at koret sette opp same framsyninga ein gong til, i jøborg kulturhus 22. januar i år. Der fekk ina Baade Hasund utfalde seg med solonummer på songen «g kan gjere alt mykje betre enn du kan». Og nokre dagar seinare fekk ho altså spørsmål frå kultursjefen i Ulstein om ho kunne tenkje seg å synge saman med Henning Kvitnes når han igjen kjem på besøk til Ulsteinvik. g vart så overraska og smigra. g hadde aldri sett for meg å verte spurt om noko slikt. ldri. g har sunge i Dimnarevyen og i nokre bryllaup, men er heilt og halden ein amatør, smiler ina Baade Hasund audmjukt. Korleis vert det å skulle stå på same scene og opptre saman med ein av oregs fremste artistar og låtskrivarar då? g tør nesten ikkje å tenkje på det enda, ler ho. Det vert spanande. igentleg så grur-gler eg meg, sjølv om eg gler meg mest. g har alltid likt ei utfordring, så det var derfor eg sa ja, seier ho. ravel kvardag det daglege er ina Baade Hasund gift og trebarnsmor til ei jente på 4 år og to gutar på 11 og 5 år. amstundes er ho medeigar og frisør ved frisørsalongen ijera i Ulsteinvik. Ved sidan av songen i eikong Blandakor er ho også leiar i Jøleik kulemusikkorps. Hektiske dagar uroar henne ikkje før konserten 1. mars. ei, eg er allereie godt i gang med øvinga. Og heime får dei berre venje seg til gauling den neste månaden framover. Dei er van med at eg syng, så det går vel bra, ler ina Baade Hasund. i ny utfordring il vanleg har den talentfulle eikong-sopranen ein forkjærleik for jazz og gospelmusikk. Med Henning Kvitnes vert det ei god blanding mellom rock og visesong. t det er nytt for henne, tek ho berre som ei utfordring. om sopran trivst eg best oppi høgdene, men kan også synge ganske lågt. amstundes likar eg som regel musikk med litt rytme i. å dette vert eit ganske nytt felt for meg. ongen eg skal synge saman med Henning Kvitnes heiter «ommarnatt i Bohuslän». Den er ganske roleg, men har ei utruleg flott tekst som fanga meg med ein gong, smiler ho. g føler låta passar stemma mi veldig godt også, legg ho til. På gjenhør Henning Kvitnes er kjend som rockaren frå Halden som har heldt det gåande sidan tidleg 80-tal, men har først det siste tiåret fått eit stort og trufast publikum. Mange vil nok blant anna hugse radiohiten «ånne som oss» frå Kvitnes har med seg sitt faste band «Gutta på dekk», som skapte stor stemning sist dei besøkte jøborg kulturhus i Han heldt også konsert saman med Jonas Fjeld i Ulsteinvik i ina Baade Hasund gler seg til å få helse på Henning Kvitnes. Han verkar som ein veldig jordnær type og er absolutt ein dyktig artist. Det vert nok berre gøy å få synge saman med han, sjølv om eg er veldig spent, avsluttar den engasjerte songaren med eit stort smil om munnen. id: 1. mars tad: jøborg kulturhus, Ulsteinvik K OG FOO: VD ØVD Henning Kvitnes med band spelar også på ordfjordeid: id: 2. mars tad: Operahuset ordfjord, ordfjordeid august veke 33 no

14 14 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa Kurs i tyrkisk folkedans Ørsta/Volda internasjonale folkedanslag held kurs i tyrkisk dans med instruktør rsin eyhan frå yrkia. Han har halde kurs tidlegare, og då vart han så populær at folkedanslaget har invitert han tilbake. Kurset går komande helg, februar. id: februar tad: Ungdomsskulen, Volda llustrasjonsfoto Herøy FOVÅG BYGG: rubadur ivind Johansen spelar laurdag. HØY KUUHU: UKM i Herøy laurdag. Ulstein KFFK: Quiz torsdag. D GM BO: Diskotek laurdag. UVK BDHU: «øndag 11-møte» i regi av Ulsteinvik indremisjon og Misjonssambandet. Vanylven OVD KYKJ: Konsert med Beate lettevoll ech fredag. Volda D GØ : Konsert med Gran Prix fredag. Beat it-diskotek laurdag. OKK: azika-konsert fredag. UGDOMKU: Kurs i tyrkisk folkedans laurdag og søndag. Ørsta OØ PUB: rubadur Åge ybø spelar fredag og laurdag. Ø KUUHU: Fotograf Ma iadal Ortiz stiller ut serien yll på ind fredag. FU VD: Kveldskafé onsdag der inspirasjon til ulike friluftsaktivitetar er hovudtema. V -U: Konsert med Beate lettevoll ech onsdag. HO V : Musikalsk Oase med Woodleg Odd, unnmøre Baarelag, isten o he Band og Gas Pilot laurdag. isten o he Band Beate lettevoll ech ech til asen-tunet og ovde kyrkje Beate lettevoll ech skal ut på turné med salmeprosjektet «Min song og hjarteskatt». var asentunet er valt som arena for opningskonserten 1. februar. 3. februar står Vanylven og ovde kyrkje for tur. Dette vert ei storhending i ovde kyrkje i Vanylven. Basert på den spellemannsnominerte utgjevinga Min song og hjarteskatt, der gamle religiøse folketonar har fått ny nynorsk tekst, vil ech saman med eit knippe framifrå musikarar skape kyrkja om til ein særeigen konsertsal der folk definitivt bør finne seg eit sete denne kvelden. Det vert nok særleg gripande og spesielt for Beate lettevoll ech å halde konsert i ovde kyrkje. Ho har djupe røter i denne staden. Beate sin bestefar var kantor nettopp her, og ho har i fleire intervju sagt at det var i desse benkeradane og heime hos besteforeldra Daniel og Borghild lettevoll på ovde, at ho oppdaga og kjende korleis musikkinteressa hennar vaks og utvikla seg. Kjærleiken til salmar fekk Beate allereie som lita jente. år ho no skulle stå på scena med kjende og kjære religiøse folketonar, ville ho gjere det med nye, nynorske tekstar. almetekstar har vore eit svært mannsdominert område og Beate ville gjere noko med det. Ho spurde tre kvinnelege lyrikarar. Dei fleste tekstane på plata er skrivne av dei nynorske lyrikarane Marit Kaldhol, Hilde Myklebust og Bente Bratlund. Dikt som mormor Borghild lettevoll skreiv medan ho levde, har blitt til salmetekstar på albumet og Beate har også sjølv bidrege som tekstforfattar. Beate lettevoll ech er i musikkbransjen mest kjend som jazzartisten Beady Belle, og har mellom anna stått på scena med Jamie Cullum. Gjennom oppveksten har ho fått eit spesielt nært forhold til den legendariske plata Jazz på venska, som pianisten Jan Johansson og bassisten Georg iedel spelte inn i Då «Min song og hjarteskatt» blei spelt inn i Kulturkirken Jakob i Oslo, var det sjølvaste Georg iedel som akkompagnerte Beate sine eigne tolkingar av almeprosjektet "Min song og hjarteskatt". salmane. asen-tunet har Beate lettevoll ech solid musikalsk tonefølgje av Marius eksjø på bass, rlend lettevoll på flygel, David Wallumrød på orgel og Helge orbakken på trommer. id: 1. februar tad: var asen-tunet id: 3. februar tad: ovde kyrkje

15 egionavisa Onsdag 1. februar Volda kommune sin helsesjef og sjeffysioterapeut una Bakke vil på kveldskafeen på Fru vendsen i kveld inspirere til friluftsliv gjennom å fortelje om Friluftsforeininga alle kan verte medlem av og Frisklivssentralen i Volda. prek friluftskveld kveld startar Fru vendsens vener det nye arrangementåret med ein sprek og glad kveldskafè der inspirasjon til ulike friluftsaktivitetar er hovudtema. Volda kommune sin helsesjef og sjeffysioterapeut una Bakke vil fortelje om Friluftsforeininga og Frisklivssentralen i Volda. Den ivrige friluftsdama, naturfotografen og hekleglade elly Perdy Øye frå Ørsta, som også tidlegare har gleda publikum med fargerike kreasjonar, vil denne gongen syne dei populære hekla huene sine. elly Perdy vil som sist raust dele både framgangsmåtar, erfaringar og idear med dei som tek turen. Friluftsforeninga Volda er ein frittståande interesseorganisasjon som har som formål å vere ei foreining for friluftsinteresserte. lle som er interesserte i friluftsliv kan bli medlemmar, ikkje berre dei som er busette i Volda kommune. Foreininga ynskjer å bidra til at Musikk med vengjer ogn og Fjordane symfoniorkester presenterer årets produksjon 2012: Musikk med vengjer. programmet finn vi mellom anna «ldfuglen» av gor travinsky, «vanesjøen» av Pjotr chaikovsky og «Den tyvaktige skjære» av Gioacchino ossini. folk kan oppleve ulike sider av friluftslivet gjennom ulike aktivitetar heile året. avkostnad er eit stikkord. Mottoet til foreininga er friluftsliv for alle, året rundt! Frisklivssentralen i Volda Frisklivssentralen ktiv i Volda er relativt nystarta, og derfor nokså ukjend for mange. Volda kommune er ei pionerkommune på dette området, og una Bakke vil fortelje publikum litt om det glimrande tiltaket. ivsstilrelaterte helseplager er ei aukande utfordring i befolkninga. På frisklivssentralen kan du få hjelp til å gjere livsstilsendringar knytt særleg til fysisk aktivitet og kosthald. Maten og bordpynten på Fru vendsen vil også i kveld vere knytt til temaet. Velkomstdrikken vert varm solbærtoddy. pennande vårprogram Vidare utover våren er det som vanleg planlagt eit allsidig program. Fyrst ut etter friluftskvelden er klesdesignar tine Goksøyr frå &F symfoniorkester Foto: rvid nthun Dirigent er Helge Haukås, dansarar er ordfjord Performing rts cademy, koreografi ved nders lvaro ydal og Bethan Candice Bredesen. id: 4. mars tad: Operahuset ordfjord Fosnavåg som ilag med damene på fru vendsen inviterer til jentekveld med god mat og vising av det populære merket KO:KO. Vidare vert det toppturkveld med sprekingen tig Jarle Helset frå Volda som vil presentere turboka Opplev unnmørsalpane som han er medforfattar av, og vise bilete av turar han har gjort i unnmørsalpane. mai vil mellom anna kreativ bordpynting stå på programmet, før sesongen vert avslutta med den tradisjonelle hagefesten i juni. id: 1. februar tad: Fru vendsen, Ørsta DHG Ø Dansekurs med Jan-ric Fransson og ngrid-beate hompson, frå «kal vi danse», laurdag 3. mars kl og søndag 4. mars i Ørsta Kulturhus. Dei vil undervise i pardans(standard og latin) ballroom(singeldans) og kanskje streetdance. «iving arth» spelar opp til dans laurdagskvelden. Dansekurs: 350 kr. Dans med «iving arth» 250 kr. Pakkepris: 500 kr. Påmelding snarast til: nnelin Wangen: Ørsta inedanceklubb Jeanette Viken: Ørsta Ungdomslag Johnny Cash-kveld undag, 26. februar 2012, er det 80 år sidan Johnny Cash vart fødd. Dette vert markert med ein «Johnny Cash-kveld» i yvde samfunnshus fredag 24. februar. Johnny Cash sin musikk har ein stor plass i mange hjarte. tilen i musikken hans spenner over eit vidt spekter, med element av country, rock and roll, blues og spirituals. Cash er også kjend for å ha levd eit hardt liv, men mange av songane hans ber preg av håpet han fann i den kristne trua. Johnny Cash døydde i 2003 og har etterlatt seg ein rik musikalsk arv. høve 80-årsdagen vil indre øvik med band ta oss med på ei slags musikalsk reise i J.C. sitt liv. indre øvik har i over 20 år drive som pub-musikar og visesongar, for det meste med irsk musikk på repertoaret. Åleine og i lag med andre har han opptredd i Geneve, otterdam og fleire stader i oreg. indre er oppvaksen i Dravlausbygda, men bur no i issedal i elemark der han dei siste 3 åra har hatt fleire konsertar med Johnny Cash sin musikk. o gler han seg stort til å kome til yvde for å dele gleda over den rike musikktradisjonen som Cash stod for: g set stor pris på å få sjansen til å opptre på heimtraktene mine, seier han og legg til at bandet er sett saman i ekte Cash-stil med same instrumentering som Cash bruka i «he ennessee wo» og «he ennessee hree». Bandet er samansett av musikarar som indre øvik har samarbeidd ved fleire tidlegare høve: Ove ksnes («Countrykompaniet»), Magne ksnes («Dalsfjord Bluegrass Band») og Knut øvik («eaving Home», «erje og kompisane»). id: 24. februar tad: yvde samfunnshus lf. nr Ope: Mand. - onsd orsd Fred. - laurd Klubb, bursdag eller andre samkome? Møte, overtid eller lunch? HO O FÅ DU: Dagens middag Gratinert klippfisk, steikt torsk, kjøtkaker og potetball alatdisk og Grill-linje Chips + pølse/nuggets, fish&chips, hamburger-/ cheeseburgertallerken Catering varmmat/påsmurt ngen ordre for liten, ingen for stor mfi Ørsta lf Gode bakarvarer Deilige kaker. W Hamnegt. Volda lf e-post:

16 16 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa UKM i Herøy Førstkomande laurdag er det klart for Ungdommens kulturmønstring i Herøy Kulturhus. Her får publikum servert song, dans, video, utstillingar/kunst og mykje anna. Det vert utdeling av Ungdommens kulturpris og utdeling av Målprisen for levande nynorsk, id: 4. februar tad: Herøy kulturhus nspirasjonshelg med Jan ettedal Februar 1. Danseframsyning: Dance ribute to Ping Pong, Operahuset ordfjord 1. Danseframsyning Bust da Breakz, Herøy kulturhus 1. Konsert m/beate lettevoll ech, var asent-tunet 1. Kveldskafe, Fru vendsen, Ørsta 3. Dans m/oradarane, Volda samfunnshu 3. Konsert m/beate lettevoll ech, ovde kyrkje, Vanylven 3. Konsert m/gran Prix, Det Grøne reet, Volda 3. Opning kunstutstilling yll på tind, Ørsta kunsthus 4. Konsert m/gran Prix, Basecamp, tryn tudieteknikk-kurs, Berte Kanutte-huset, Volda 4. Konsert m/viltkoret, tema: filmmusikk, amfunnshuset, Deknepollen 4. UKM, Herøy kulturhus 4. Musikalsk Oase ved Hotell var asen, Ørsta 4. UKM for tryn og Hornindal, tryn Kulturhus KM i fotball, ordfjordhallen, Måløy Vintertreff 12, Hareid Kurs i tyrkisk folkedans, Volda Ungdomsskule 5. UKM, ordfjordeid, Operahuset ordfjord 5. UKM, Ørsta kulturhus 5. Kyrkjekonsert m/herøy Janitsjar, Herøy frikyrkje 5. øndag 11, Ulsteinvik Bedehus 6. ordfjordkonferansen 2012, møteleiar: Hans eite, Gloppen Hotell 9. Konsert m/t. Morritz, jøborg, Ulsteinvik 9. Frode Grytten les frå boka si aganatt, var asen-tunet 10. nspirasjonshelg m/jan ettedal, Ulstein kyrkje 10. Honningsvågrevyen, tryn kulturhus nspirasjonshelg m/jan ettedal, Fredheim, Ulsteinvik 11. how: Koht på scenen, Ørsta kultruhus 11. Honningsvågrevyen, ordfjordhallen, Deknepollen 11. Kor- og inspirasjonskurs, rbeideren, Ålesund 11. Framsyning: begynnelsen var ordet, Herøy Frikyrkje 12. Konsert m/nnbjørg ien, Ørsta kulturhus 12. Operabarnetimen m/ nsemble Fanfaronner, var asen-tunet 12. øndag 11 m/ivind Volle m.fleire, Møre barne og ungdomsskule 13. Konsert m/nnbjørg ien, tryn kulturhus Veka 2012, Volda 18. UKM, Olivinhallen, Åheim 18. Da capo-show m/vidar ønn rnesen & Philip Kruse, Ørsta kulturhus 18. Konsert m/ole Paus, Folkestad Kulturhus 19. Da capo-show m/vidar ønn rnesen & Philip Kruse, jøborg, Ulsteinvik 23. Konsert m/maria Mena, jøborg, Ulsteinvik 24. how m/re Kalvø & spen Baranek Holm, Ørsta kulturhus 24. Konsert m/unni øvlid og va Quartet, Operahuset ordfjord, ordfjordeid 24. tand Up m/igrid Bonde ussvik, tryn kulturhus 24. Johnny Cash-kveld m/indre øvik & band, yvde amfunnshus Mars 1. Konsert m/henning Kvitnes og Gutta i bandet, jøborg, Ulsteinvik 1. Konsert m/jonas laska, Ørsta kulturhus 1. eater: bsolutt Per, ordfjordhallen, Deknepollen 2. Konsert m/henning Kvitnes og Gutta i bandet, Operahuset ordfjord, ordfjordeid 3. UKM, Volda samfunnshus 3. Konsert m/&f ymfonikonsert, ordfjordhallen, Måløy Dansehelg, Ørsta kulturhus Kilde: Kulturkalendarane til kommunane i området. Feil eller manglar? a kontakt på eller orsdagskveldkomitéen Ulsteinvik er eit samarbeid mellom Ulstein sokn, Ulstein M og Ulstein KFUK-KFUM. Fredag 10. og laurdag 11. februar inviterer dei til inspirasjonssamlingar med Jan ettedal. Dei to samlingane er uavhengig av kvarandre, slik at du kan vere med på begge eller berre ei av dei. Desse arrangementa er sjølvsagt opne for alle, og det kostar ikkje noko å delta. Fredag 10. februar i Ulstein kyrkje. ema: ivshuset. Korleis leve det kristne livet optimalt ut frå Guds ord. KM-koret i Ulsteinvik blir med. aurdag 11. februar på Fredheim i Ulsteinvik. ema: it fokusert liv. Korleis la Gud byggje sin karakter inn i oss. Jan ettedal er 58 år, er gift og bur i Fyllingsdalen utanfor Bergen. Han er utdanna for skuleverket og har undervist både i ungdomsskule, vidaregåande skule og bibelskule. Han har jobba i Bergen Ynglingeforening som bysekretær, og som ungdomspastor og kyrkjelydsplantar/ nybrottsarbeidar i Bergen Frikirke. Han har vore pastor for Bønes/Fyllingsdalen Frikirke. Frå tidleg 90-tal har han jobba fullt for frikyrkja sin «ndremisjon», andsmisjonen, både som landsevangelist, kurshaldar og kyrkjelydsvegleiar. ettedal vikarierte eitt år ved Frikirkens bibelskole i Oslo, BM, og underviste i evangelisering, kyrkjelydsplanting og tenesteutvikling. Forkynning og undervisning er hovudtenesta hans, men leiarutvikling og vegleiing er nesten like sentralt. Jan ettedal har skrive i ulike organ i mange år, og i 2008 ga han ut boka «om en av oss». id: februar tad: Ulstein kyrkje, Fredheim, Ulsteinvik aurdag 11. februar kan du få med deg framsyninga begynnelsen var ordet i Herøy Frikyrkje. «begynnelsen var ordet» er ei framsyning der utdrag av Johannesevangeliet vert formidla gjennom forteljarkunst, dramatiske innslag, enkle symbolhandlingar og gitarmusikk. ekstane er henta frå den nye Bibeloversetjinga til Det norske Bibelselskap. Framsyninga er støtta av Det norske Bibelselskap og stiftelsen reopagos. Kyrkjemusikar Hans Olav. Baden i Holmlia kyrkje seier om stykket; «begynnelsen var ordet» er ei særs vakker framsyning med ei bevisst gjennomarbeidd veksling mellom ord og musikk. Med aktiv bruk av rommet og enkle symbolhandlingar får teksten nye dimensjonar. Ulla Käll er kjend for mange gjennom retreater, aizégudstenester og gjennom kveldsopplegget «mak av retreat» som ho har reist rundt med i store delar av landet. Ho er gitarist og jobbar ved Kulturskolen i Fredrikstad. Ho har gitt ut CD ane: "om i et speil", Jan ettedal «Begynnelsen var Ordet» Frå framsyninga begynnelsen var ordet saman med or elmer og vein gil kotte, " en gåte", illit på jorden, songar frå aize og gitt ut boka "For livets skyld". Birgitte Bjørnstad æbø er kjend for mange som forteljar, musikar og kurshaldar innan blant anna forteljingar og tekstformidling. Ho har hatt to framsyningar inne i Den kulturelle skulesekken og har turnert i fleire fylker fekk ho Bibelprisen for framsyninga "Bare smågutter, men..." og i 2006 fekk ho mmausprisen i kategori "Årets beste norske bok for voksne" for boka "De store ordene". Ho jobbar også deltid på praktikum på Menighetsfakultetet. ist haust kom bibelselskapets nye bibeloversetjing, og dette blir ei flott mulegheit til å bli kjend med den nye bibeloversetjinga. id: 11. februar tad: Herøy Frikyrkje

17 egionavisa Onsdag 1. februar på kulturfronten! Mykje godt på programmet! Herøy Kulturhus Ørsta Kulturhus Februar aurdag 11. februar kl Koht på scenen øndag 12. februar kl nnbjørg ien band aurdag 18. februar kl DCPO - Vidar ønn rnesen Fredag 24. februar kl re Kalvø og spen Beranek Holm Beate lettevoll ech Onsdag 1. feb. kl Frode Grytten orsdag 9. feb. kl Operabarnetimen øndag 12. feb. kl FBU: 3: KO MD ZK VK FBU OPGHOW ars Vaular 16: VU M/BD 17: VY OG DJ W JUC V OG VÅ 2012 PÅ OKK 23: HOGB OG M M 24: JO K OG M M 25: PDUUM DJ & V M: 29: PPP CHM 1: KO JO K MD FU BD Februar: ørdag 4. feb. kl UKM 2012 Mars: 10. mars kl lt for ognan - lt for Daman Mars øndag 1. mars kl Jonas laska aurdag 10. mars kl nna Karenina irsdag 13. mars kl Mummitrollet og rollmannens hatt Fiskarkona og døtrene hennar øndag 19. feb. kl Marit ikemo orsdag 8. mars kl Foto: obert Meyer om oger adland orsdag 22. mars kl : VOC MGGO 19: FK OG VY 3.: DM F MD FØG. G BØG YV OG H OD. BODB. OG BUFFF 9: KO MD VD 17: KO/DCO ÊM 17. mars kl Konsert Bjørn idsvåg m/band ovember: 16. november kl eater eskjekjærringa Å, du store mi tid! Åmdalskoret: berre damer aurdag 17. mars kl og kl Onsdag 21. mars kl aurdag 23. mars kl pril Fredag 20. april kl rve Henriksen kl irsdag 24. april Karius og Baktus Foto: rik Burås Festspel på forskot ysdag 27. mars kl Kva har unkatten gøymt? Månd onsd. 4. april Kvar dag kl : B OF H BD 21: FODG MD K HOKM OG VY 22: DO DO 29: KZ OCH UD!!! KJÆODG: BOD M: Billettelefon: Billetter kan kjøpast på eller hos.h. ied Billettsal: Billetter kan kjøpast på Heile programmet finn du på Billettar 22: ØDF DD 4: C MUO 12: K M V O! For bestilling og meir info:

18 18 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa yll på ind Frå logen Konsert Henning Kvitnes med band Operahuset ordfjord Fredag 2. mars kl Pakke med billett, overnatting, middag, frukost og P Kr 1.495,- Fredag 3. februar stiller Fotograf Ma iadal Ortiz ut serien yll på ind på Ørsta Kunsthus. Ma Ortiz (35) bur i Ørsta saman med sine tre born. Ho er opphavleg Ørsting, men flytta frå bygda etter gymnas. Oslo utdanna Ortiz seg til fotograf og jobba i eige føretak der flytta Ortiz og borna heim til Ørsta. Då eg flytta heim til Ørsta etter mange år i Oslo, vart eg automatisk dratt mot dei vakre og majestetiske unnmørsalpane. For å finne fred og ro i sjela, vart fjell og høge toppar naturleg å søke til. Fjell er vakre uansett årstid. Ortiz oppdaga fridomen ved å springe til fjells, og på bakgrunn av denne kjensla vart serien «yll på ind» ein realitet. Ma feirar følelsen av å stå på toppen av unnmøre. yll på ind, dansar Ortiz seg til topps i tyllkjolar og tek sjølvportrett. Ho har valt ut ti krevjande tindar, og i ei periode på eitt år har ho stått på toppen av alle. Kvar tind har i Ma sine tankar sin eigen farge, og dette vert vist gjennom kjolar i tyll. Kjolane er i alle slags fargar, frå sølv, gul, oransje, raud, rosa, grøn, turkis, blå, lilla til svart: ats på huset ditt! - Vinterkampanje på vedlikeholdsfrie vindu og balkongdører - Måltaking - Utstilling/kataloger av kjøkken-, bad- og garderobeinnredning Prosjektet er ei reise i regnbogen sine fargar. g har valt fargar frå regnbogen, då den symboliserer håp. g utfordrar livet, der kvar tur gir meg ei ny oppleving og utfordring. urane til topps er ei heilt eiga oppleving, og når kjolen kjem på, dansar latteren i fjellet. g har alltid med meg gode turkameratar. yll på ind er så mykje meir enn hovudbilete på ti tindar. Ortiz har difor i tillegg laga ei bok som kan dra publikum med på reisa. Ho deler gjerne behind the scenes - bilder, og tykkjer humor er særs viktig. Det har vore mykje latter i fjella når team-tyll har hatt hemmelege ferder i unnmørsalpane. Boka er laga for å takke hjelparane mine, samt gje andre ei forståing for kva som har gått føre seg. Det har vore eit krevjande konsept, og eg føler prosjektet veg tyngre når andre får ta del i reisa, seier Ortiz. På opninga, fredag 3. februar - vil Ortiz halde eit føredrag for å dele bilete frå boka, og snakke rundt konseptet. id: 3. februar tad: Ørsta kunsthus Frå iahornet oald Bygg s, v/martin oald, Bjørndalsv. 3, 6065 Ulsteinvik -lf /

19 egionavisa Onsdag 1. februar K BDKO KYKK GVG FG OP

20 20 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa Ola ulluan på øndag 11 Komande helg er det misjonshelg i Ulsteinvik. aurdagskvelden har M årsmøte, der teinar Dimmen har andakt. øndag vert det nytt øndag 11, der det vert møte både for store og små. om talar denne dagen kjem Ola ulluan. Han har vore misjonær i både ndonesia, ingapore og orge, og har skulestova eller preikestolen som sin arbeidsplass. Han er også for mange kjend som generalsekretær i Misjonssambandet frå Han held no på å lære seg spansk, og reiser saman med ektefelle til Peru i løpet av våren, for å arbeide på eit teologisk seminar i Peru. tter samlinga søndag vert det enkel servering og god tid til den gode praten. id: 5. februar tad: Ulsteinvik bedehus Ola ulluan Frank Willy Utgård Foto: Marta ystad Johansen y gitarist i Vassendgutane Vassendgutane. Foto: Marta ystad Johansen Frank Willy Utgård har takka ja til den ledige posten som gitarist i orkesteret. Frank Willy er ein livlig og humørfylt kar frå ykkylven, og er rekna for å vere ein av dei argaste karane på sitt felt. Den lokale musikaren har brei erfaring, og har turnert med ei rekke orkester, mellom anna Woodleg Odd Band, som har fleire plateutgjevingar bak seg. Frank Willy har sin fyrste spelejobb med bandet 27. februar, men er allereie godt i gang med innspeling av nyplata som kjem 10. mars. t. Morritz på jøborg orsdag 9. februar får jøborgpublikum eit møte med ei ny og spennande gruppe. Gruppa er t. Morritz og hadde i 2010 to landeplager som var mellom dei mest spelte singlane dette året. Dei fleste vil kjenne att songane "llting blei stille" og "Prøve meg igjen", som av mange blir skildra som nydeleg pop-ballader. lt ligg med andre ord til rette for ein koseleg og intim konsert på jøborg. Bandet består av homas Birkeland på bass, Bjørnar angolt på gitar, Maria lisabeth Brandal Berstad (frå kodje) på trommer og rygve kaug på vokal og akustisk gitar. id: 9. februar tad: jøborg kulturhus, Ulsteinvik

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer