Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager!"

Transkript

1 elge bolig? Vi vet hva vi selger og verdien av det. For mer informasjon om boliger i ditt nærmiljø, kontakt avd.leder ina. Bjerkvik mob.nr FOMJO ndustri- og garasjeporter 1. februar 2012 D VDU & Ø D VDU mibakken & Ø 3 var asengt. ÅUD 18, Ø Køyrerute: lf. 70 Øyane Vanylven 99 epost: ordfjord pjelkavik På grensa til galskap ide På grensa til galskap24 Gratis Fire timer gratis support til bedrifter som tegner driftsavtale i løpet av januar og februar. sus X54H ntel Pentium B950, 4GB M, 500GB disk, 15.6 Win7HP PC en din på dagen! BDFV Konsulenttjenester og rådgivning. Vi tilbyr bedriftsavtale med periodisk vedlikehold og overvåking av kritiske punkt. tegner driftsavtale i løpet av januar og februar. a kontakt for uforpliktende tilbud og gjennomgang av din bedrifts datasystemer. tilig PC! 3995,- På lager! Følg oss på Facebook. M - F: Ø: Ulstein -Partner Bjørndalvegen 3B 6065 Ulsteinvik lf: Bedrift & Privat erver ettverk ikkerhet ådgivning eparasjon Gadgets Flatskjerm MP3

2 2 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa tor jobb på unge skuldrer O P: Både kinosal, aktivitetssal, kafe og minglerom inngår i planteikningane i Herøy kyrkje sin kjellaretasje. Bygginga vil ta minst to år. PK: ærar ved Bygg- og anleggsteknikk ved Herøy vgs. Magne Ulstein instruerar elevar som har fått oppdraget å byggje ut kjellaretasjen. HØG OG ÅG: levane skal gjere det meste av arbeidet i kyrkjekjellaren. Det er veldig kjekt å kunne ta del i dette, seier mily esset (21) frå Hareid. Ho er einaste jente av 15 elevar ved Bygg- og anleggsteknikk ved Herøy vidaregåande skule som sidan nyttår har jobba i det tome lokalet i kjellaren i Herøy kyrkje. Den 570 kvadratmeter store kjellaretasjen i Herøy Kyrkje blir bygd ut, og det er byggfagelevane ved Herøy vidaregåande skule som er sett til jobben. v planteikningane skal kjellaren romme både konferanserom, kinosal, gymnastikksal, kaffibar, garderobar, rom med både bordtennis- og biljardbord samt eit stort vrimleareal. Vi har gjort fleire andre praksisprosjekt tidlegare, men dette er det klart største vi har hatt, seier lærar ved Bygg- og anleggsteknikk, Marian Ortynski. o år med praksisarbeid levane i 1B har no praksisarbeid ut neste skuleår med dette prosjektet. Prosjektet vil ta minst to år å ferdigstille. Det er mykje å gjere, men opplæring og praksis er i fokus og dei er riktig flinke. Med dette prosjektet får elevane vere med å byggje noko varig og dei får ta del i heile prosessen, fortel lærarane Ortynski og Magne Ulstein. Dei legg til at det er stort behov for fleire snikkarar i arbeidsmarknaden no. nikkarmangel Det er heilt klart eit behov for snikkarar. Dei som går ut ved byggfaglinja er nærast sikra godt betalte jobbar. nikkaryrket er på veg oppatt som statusyrke, seier læraren Magne Ulstein. Han legg til at skulen også vil forsøke å tilpasse pensum slik at elevar ved byggfag også vil kunne spesialisere seg for skipsinnreiing. Det er også lite fråfall av elevar som begynner på denne linja, men det er rom for fleire elevar. Vi vil også oppmode fleire jenter om å søkje, seier han. Per i dag er mily einaste jente ved byggfagslinja i Herøy. Det er ikkje noko problem at eg er einaste jente her. g har alltid likt mannearbeid eg. g har ikkje angra på at eg valte dette. g kjem til å fullføre skulen, seier mily. amarbeid Det er byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd som har engasjert byggfagselevane til å gjere arbeidet i kyrkjekjellaren. Byggfaglinja ved Herøy vgs har eit godt samarbeid med lokale institusjonar, næringsliv og folk elles i Herøy. okale byggfirma har gjerne sprengt kapasitet og det gir rom og moglegheiter for oss. Det er viktig og god praksis for elevane å få vere med på reelle oppdrag og å skape noko varig, forklarar Ortynski. Herøy kyrkjelege fellesråd er svært takksam for samarbeidet vi har med elevane. Dei gjer ein kjempejobb. Utan dei hadde vi ikkje kunne fått kome i gong med dette prosjektet på lang tid, seier leiar av byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd, Jack emøy. K OG FOO: OG ODD nikkaryrket er på veg oppatt som statusyrke. MG U Æ VD BYGG- OG GGKKK VD HØY VG. KKPK: Per inar Vike (nærast), indre ekkeseter, Joakim Bergsnes og resten av elevane ved byggfag har sidan nyttår arbeida i kyrkjekjellaren. Det beste i livet er G! - - ay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund Opplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon edaktør/dagleg leiar Hugo ntonsen lf.: algssjef ine Urke lf.: Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Markedskonsulent Gunn Homberset lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Deskmedarbeider une arhus lf.: Journalist oger Oldeide lf: Markedskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: nnonsekonsulent Jan ennart Urke lf.: Deskmedarbeider Guttorm Osnes lf.: Journalist selin evstad Øvrelid lf.: Markedskonsulent Kari H. Berge lf.: Kontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: ye egionavisa Gratisavis for: id - Hareid - Herøy - Hornindal - ande - elje - tryn - Ulstein - Vanylven - Volda - Vågsøy - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 1. februar Vil opne barnehage i kyrkja Det er lagt planar for aktivitetstilbodet ved Herøy kyrkje som får både aktivitetssal, amfi med kinosal, spelerom og kafè. Det er også planar om ein open barnehage i kyrkja. HØY KYKJ: kyrkjekjellaren er det no full byggeaktivitet i to år framover. tter at aktivitetane i kyrkja si første etasje etter kvart blir flytta ned i kjellaren, vil vi kunne gjere rom for ein såkalla open barnehage her. Det betyr ikkje at ein leverer barna her og drar på jobb, men at ein kan kome med barna sine hit og vere her ilag med dei, forklarer leiar av byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd, Jack emøy. ilbodet skal vere ope for alle; Hensikta er større grunnlag for eit sosialt liv i kyrkja, og at barn får eit forhold til kyrkja på eit tidleg tidspunkt, forklarer han. Han legg til at det vil bli aktivitetstilbod for menneske i alle aldrar ved kyrkja. Uansett alder, så skal kyrkja ha eit sosialt tilbod for ein, seier emøy. rvemidlar Utgiftene Herøy okn har for byggjeprosjektet i kyrkjekjellaren er finansierast av arv som er donert til Herøy kyrkje etter Marit Høyvik. levar ved byggfagslinja ved Herøy vidaregåande skule er av Herøy kyrkjelege fellesråd engasjert til utføring av arbeidet. For elevane er dette praksisarbeid og opplæring, dei arbeider såleis gratis. Det betyr at utgiftene, på om lag 3,8 millionar, i hovudsak går til innkjøp av byggjematerial. Utgiftene våre for denne satsinga er delfinansiert med arvemidlar etter Marit Høyvik på 1,6 millionar kroner, resten skal samlast inn og dekkjast av støtteordningar, forklarer emøy. Forøvrig skal 3,2 millionar kroner, etter Marit Høyvik, gå til oppgradering av uteområdet ved kyrkja. K OG FOO: OG ODD KJK: g har alltid likt mannearbeid. Det er også kjekt å få vere med å byggje noko som blir varig, meiner mily esset (21) frå Hareid som er einaste jente av dei 15 elevane ved Bygg- og anleggsteknikk ved Herøy vidaregåane skule. V H OP BHG: Hensikta er at barn får eit forhold til kyrkja på eit tidleg tidspunkt og å skape eit større grunnlag for eit sosialt liv i kyrkja, seier leiar av byggjenemnda i Herøy kyrkjelege fellesråd, Jack emøy august veke 33

4 4 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa Fullt firsprang Det går langt fortare på fire enn på to. Dei som har kjent skilnaden på tohjuls- og firehjulstrekk veit kva det handlar om. Då eg var ung gut kjøpte far min ny bil med firehjulstrekk, og eg var så kry at eg heldt på å sprekke. år den eine bilen etter den andre stod og spann i den stupbratte kulebakken, kosta vi forbi ut i grøfta gjennom ein halvmeter med snø. Om eg nokon gong har følt meg på toppen av næringskjeden, så må det ha vore den gongen. g smålo for meg sjølv i det vi fauk forbi, og tenkte: «takkars folk! Dei har verkeleg ikkje forstått mykje.» Det er uansett verd å merke seg at ein bil med firehjulstrekk som regel treng like lang bremsetid som ein bil med tohjulstrekk. Der er det mange som bommar. ærleg dei med store UV-ar til prisen på eit lite og koseleg hus i skogen. Folk flest i dag susar jo rundt i doninger som på syttitalet kunne ha passert som småferjer. Dei er så påkosta og så avanserte at ein aldri rekk å få bruk for alt bilen eigentleg kan, før han må byttast i ein ny. g fekk låne ein slik staseleg doning av ein kompis for nokre veker sidan. g fekk ein liten sladd som umiddelbart vart retta opp av bilen sitt antiskrenssystem. tillegg kom der fire, korte pip berre for å gjere meg merksam på at bilen nettopp hadde redda livet mitt. U har sikkert den same bilmodellen ei ferdiginnspelt stemme om det same skulle skje: «his is a message from oyota. We just saved your life. Have a wonderful day!» Det er éin stor ulempe med dyre og fine bilar: Den gode og staselege nybilkjensla er på ingen måte proporsjonal med prisen på bilen. For det vil alltid kome ein stiligare og tøffare bil rundt neste sving. Merk elles at GP-en på dashbordet nesten alltid står på for dei som har slikt. vært få av oss treng eigentleg ein GP, men den er påskrudd likevel, nettopp fordi det er så fascinerande å sjå at teknologien fungerer. g høyrde nettopp om ein som har som hobby å køyre rundt og sjekke at kartet på skjermen stemmer overeins med terrenget og vegnettet. Dei gongane det ikkje gjer det, blir han visstnok så irritert at han sprekk. g har sjølv berre prøvd ein GP éin gong. Ho hadde mjuk og fin stemme, dama som gjennom boksen freista å geleide meg både hit og dit. g såg henne for meg flott og dreisen dame i sin beste alder, dansande hestehale og eit ertande glimt i auget. Det høyrdes verkeleg ut som om ho meinte det, då ho sa: «Om hundre meter, sving til høyre». g høyrde kva ho sa, og eg forstod kva ho sa, men eg stolte ikkje på henne. FOO: P D alle fall ikkje nok til at det kunne utvikle seg til noko meir mellom oss. Dei som har prøvd å sanke sauer veit at fire bein alltid er betre enn to. in tenker gjerne at ein sau er eit lett bytte for ein atlet i sin beste alder, men fire bein i bratt terreng vil alltid overgå to, uansett kor god form ein er i. år eg slepp Felix laus på fjellet, sluttar eg aldri å bli fascinert over den fenomenale krafta og spensten hans. år eg seier «Fri!» dansar han oppover fjellsidene i eit tempo som gjer ein tofoting grøn av misunning. Det er ufatteleg at brune tørrfôrknottar med oksesmak skal kunne gi ein slik enorm effekt. barndomen hadde hundane våre det med å stikke av innimellom, og då var det full alarm i nabolaget. ike ved budde nemleg ein sauebonde med hagla på lur. Ved eit par høve var det berre flaks og god overtalingsevne som sørga for at det ikkje blei løsna skot. Og ein føler seg jo uansett dum når ein skal prøve å forklare ein bonde at kremt, jau, du skjønar han vil eigentleg berre leike med sauene dine. Felix er uansett lett å få inn igjen om han skulle greie å smette ut døra. Då er det berre å hente fram matskåla av aluminium og ei tresleiv og dundre laus. På få sekund kjem han byksande tilbake i 50 kilometer i timen. Han veit nemleg kva den lyden betyr: «his is a message from your owner. just saved your life. Please come in - and have a wonderful day.» FG! 1/2 av 1/2 pris iste dag av salget er laurdag 4. febr. Frå 50% til 70% Ulsteinvik - Opningstid (16) lf lf

5 egionavisa Onsdag 1. februar Vi gratulerer Ørsta kommune og æbø skule med ny, flott gymsal Vi takkar for oppdraget! Din totalentreprenør for alle typer bygg, inkludert rehabilitering ng. rvid huland 6980 skvoll lf: , Mobil post: Forhandler av: Vi har vore rådgivande ingeniørar ådgivande innan byggeteknikk ingeniørar innan miljø og teknikk...hjem l dine drømmer Vi har utført grunnarbeidet Hugs! Unngå svarte gummisolar under skoa a av utesko før ein går inn i garderoben var asen gate 18, 6150 Ørsta, tlf ÆBØ lf Vi har levert armeringsstålet Vi har levert takplater og veggelement for prosjektet Vi har levert VV-installasjonane Vi har levert: portsparkett, idrett- og garderobeutstyr VV ØK Klimaservice

6 6 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa Kysten vinner igjen orges framtid ligger langs kysten. Det er her vi har utviklet tre næringer som er globale vinnere olje/ gass, maritim sektor og til dels sjømat. Og det er disse vekstnæringene vi må satse på. Det er konklusjonen i professor orger eve sitt omfattende forskningsprosjekt t kunnskapsbasert orge. ok en gang er det altså vi som bor langs kysten og spesielt her på Vestlandet, som står igjen som framtidens vinnere. Men bare om vi fortsatt er i stand til å forvalte de mulighetene naturen har gitt oss. Videre utvikling kommer ikke av seg selv. jelden har så mange næringslivstopper vært samlet på en lansering av et prosjekt, som da nærmere 1000 personer benket seg på B i Oslo forleden for å høre eve legge fram en analyse av orge som næringslivsnasjon. Kronprinsen og næringsministeren var der. Gunvor Ulstein og Kjersti Kleven var der. lle toppene var der for å høre om deres næring hadde noen verdi og framtid sett med forskerens analytiske blikk. Jeg vil tro at alle fra nordvest som var til stede, reiste hjem igjen med en følelse av optimisme og framtidstro. ttraktivitet Forskningsprosjektet til orger eve har involvert 17 forskere og flere titalls aktører fra næringslivet. De har vurdert attraktiviteten til de 13 viktigste næringene i orge når det gjelder klynger, utdanning, talent, forskning, innovasjon, eierskap og miljø. Og det er tre næringer som kommer best ut, alle knyttet til havet: olje og gass, maritim sektor og til dels sjømat (fiskeri og havbruk). Olje/gass og maritim sektor er i stor grad overlappende næringer som er i ferd med å vokse sammen til ett globalt ledende kunnskapsnav. følge eve er vi i ferd med å utvikle en global superklynge. Vi har naturressursene, teknologien og kunnskapen. Og verden trenger energi. Dette har skapt en attraktivitet som tiltrekker seg leverandører, konkurrenter, investorer og til dels kompetanse. Vi her på øre unnmøre bor midt i denne klyngen som i følge eve har potensial i seg til videre vekst. F GJD Det er disse vekstnæringene vi må satse på. ærlig det maritime miljøet på unnmøre framstår som teknologisk høyproduktivt, skriver eve og fremhever regionens evne til såkalt kunnskapsdynamikk. Det betyr at det er flyt av kunnskap og erfaringer mellom rederi, verft, utstyrprodusenter og servicetjenester. Konkurranse, rivalisering og samarbeid i klyngen driver klyngen framover. kjær i sjøen Det er minst tre synlige skjær i sjøen for å kunne utvikle olje/gass og maritim sektor til en global superklynge. For det første trenger den påfyll av ny kunnskap. Vi må legge svært mye kunnskap inn i det vi produserer for at vårt høye kostnadsnivå kan forsvares. Det er imidlertid et problem at forskningsandelen i næringslivet generelt ikke øker. Den synker. Vi har et langt mindre forskningsintensivt næringsliv enn nabolandene, i følge eve. Delvis fordi det satses for lite på forskning her til lands og delvis fordi vi mangler forskere som vil bidra i næringslivet. Det som eve ikke tillegger nok vekt, etter manges mening, er den erfaringsbaserte forskningen. Dette er spesielt viktig i den maritime næringen hvor samspillet mellom brukerne på havet og teknologene på land, utvikler nye produkter og løsninger i verdensklasse. Men alle er enige om at stadig ny kunnskap er en forutsetning for å kunne bli den globale superklyngen eve ser for seg. For det andre er det en svakt utviklet infrastruktur. Det er et paradoks at orges vekstnæringer vil kunne vokse i et område der infrastrukturen for samferdsel er dårligst utviklet. For det tredje har vi en særnorsk skatt på arbeidende kapital som tapper næringslivet for investeringskapital. lle skal betale skatt etter evne, men skatt på såkalt arbeidende kapital slår feil ut og hindrer investeringer for ny verdiskaping. Økt satsing eve er mest opptatt av det første poenget, nemlig kunnskap. eve kommer også med andre forslag for å fremme utvikling i orges vekstnæringer. Han foreslår overfor politikerne å øke satsingen kraftig på næringsrettet forskning, etablere en skattestimulans for kunnskapsinvesteringer og gi skattefradrag for kompetanseutvikling i bedriftene. tillegg vil eve samle all næringsutvikling i æringsdepartementet (i dag er ansvaret spredt på minst fire departement). Han vil også starte en kampanje for økt innvandring av kunnskap. Mangelen på ingeniører er allerede i dag en begrensning på vekstkraft, innovasjon og omstilling. kke minst i vår region. Kilde: t kunnskapsbasert orge. orger eve og mir asson. Universitetsforlaget 2012.

7 egionavisa Onsdag 1. februar å kun å Åkun F ,- V. P F ,- Å Kun ,- V. P F ,- spar ,- nkl. Vinterhjul -met.lakk Fem stjerner i uro CPs kollisjonstest. Drivstofforbruk 4,2-6,3 l/100 km. CO 2 -utslipp g/km. lle nye Mazda personbiler selges med 5 år/ km nybilsgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og 10 års veiassistanse. Årsavgift tilkommer. Pris levert forhandler. * 100 kg lettere 2002-modell Mazda2 sammenlignet med 2007-modell. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering. Ustyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. nkl. Vinterhjul -met.lakk Fem stjerner i uro CPs kollisjonstest. Drivstofforbruk 4,3-7,6 l/100 km, CO 2 -utslipp g/km. lle nye Mazda personbiler selges med 5 år/ km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og 10 års veiassistanse. Prisen er levert forhandler. Årsavgift tilkommer. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. Kontakt din forhandler: Ulstein Bil Din komplette bilforhandler

8 8 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa ivets tre Kvar var du då eg la jordas grunnvoll medan alle morgonstjerner jubla. Dette sitatet frå Jobs bok opnar errence Malicks nydelege film he ree of ife, og set scena for eit av dei siste åras mest ambisiøse filmatiske prosjekt. Vi er hjå familien O Brien i småbyen Waco, exas på 50-tallet. it telegram blir oversendt mor. Far får ein telefon. in son er død. orga bryt ut. einare vert vi tekne til notida. rkitekten Jack, omgitt av skyskraparar kledd i glas og lys, fortviler enno over tapet av broren. Kvifor måtte han dø? Bibelens Job sine pinsler var verre og fromheita hans langt større, men tematikken og spørsmåla er dei same: Kvifor pinast sjølv dei rettferdige og uskuldige? Korleis kan ein gi meining til menneskeleg liding? Bibelen er Guds svar sjokkerande for oss. in ventar seg gjerne utsegn som lidinga hadde ei djupare meining eller det var ein plan bak det heile, sjølv om den er uforståeleg for mennesket, men i Jobs bok vert ikkje skuggesida av skaparverket forsvart. Doserande og talande ut frå ein storm, fyrer Gud heller av ei retorisk klage meint å manifestere hans eiga styrke og makt: Med kva rett klagar mennesket på Han, alle tings skapar og herskar? Guds tale er påtakeleg fordi den verken prøvar å lindre eller bygge bruer av forståing. Det einaste som bygger seg opp, er den enorme avgrunnen mellom den allmektige Gud, skaparen, og det, i den store samanhengen, ubetydelege enkeltmennesket. Jobs liding har ikkje nokon større verdi. Gud har ingen forpliktingar overfor sitt skaparverk. ilbake i he ree of ife fører spørsmåla om Guds nærvær og godheit oss vekk frå Waco. egissøren Malick gir Gud sjølv høve til å svare på O Brien-familiens tvil. Den påfølgande sekvensen er ikkje mindre enn ei tjue minutts vitskapeleg oppdatert visualisering av Guds tale til Job. i enorm iscenesetting av verdas skaping og utvikling: det store og det heile, universet sett under eitt, frå tidas morgon til den siste time, frå Guds evige perspektiv, er mennesket og dets problem ufatteleg små og ubetydelege. it uhyggeleg perspektiv, sidan det ikkje gir rom for menneskelege narrativ om kva liva våre går ut på; eit perspektiv der det intime, menneskelege ikkje har nokon djupare meining. Under filmfestivalen i Cannes vart he ree of ife motteken med både Gullpalmen og buing under premieren. Hylla for sin episke skala og maleriske bilete, og samstundes kritisert for sin abstrakte dialogfattigdom, metafysiske tilnærming, og kristne pompøsitet. år Gud, natur, død, og meininga med livet er tema, unngår ein kanskje ikkje at adjektiva er like store som dei bakanforliggande ambisjonane. buande i både denne hyllinga og kritikken skjuler det seg like fullt noko mekanisk. kkje berre fordi det vert presentert eit narrativ om den pretensiøse kunstnaren som vert reprodusert frå mottakinga av hans tidlegere filmar, men også fordi skildringane berre refererer til ein overflatetematikk, og ikkje til Malicks utforsking av denne. Meldarane sin adjektivale logikk her er enkel å spore: parsam handling og dialog fortener etiketten abstrakt, bibelske problemstillingar gir kristen, og eksistensielle tema gir metafysisk. lt dette verkar forståeleg, gitt normal språkføring, men når språket er såpass upresist plasserer ein Malick i same bås som det hans filmatiske katalog kritiserer: Dersom vi ikkje kan lære hans formål å kjenne, så må hans verk vere uforståeleg, skreiv Malick i introduksjonen til si omsetjing av Heideggers Om sanninga sitt vesen. Den same læresetninga kan også gjelde for tolkinga av Malick sjølv: Vi forstår han ikkje dersom vi ikkje ser nærare på hans aspirasjonar, som i hovudsak stammer frå hans bakgrunn som filosof. Dersom Malicks hensikt var å romantisere eit abstrakt gudsomgrep, hadde ikkje filmen vore noko anna enn ei lenger utbrodering av skapingssekvensen. staden for å dvele ved Guds svar, vender filmen tilbake til Waco, til O Brien-familien og til Jack og brorens oppvekst. Kontrasten mellom dei tidlegare episke, maleriske bileta og det nære, personlege perspektivet kunne ikkje ha vore større. Kameraet forlèt rolla som observatør og trer inn som deltakar. Meir enn å vere i konstant rørsle følgjer det etter, spring det framfor, kikar det over skuldrar, og vert ropt til. ærleiken, som ikkje kan etablerast berre ved å plassere kameraet nærme, men ved å la det røre seg like fritt som aktørane, kjennes så tett på at det nesten kjærteiknar skikkelsane det fangar inn. kjønt, fangar inn er ikkje helt korrekt. eiken, entusiasmen, oppdaginga, det keisame, tvangen og sorga vert utforska og deltatt i, ikkje observert og kjøleg nedteikna. Perspektivet er ikkje lenger guddommeleg, men gjennomgåande menneskeleg, no situert handlande i ei særskil stemning og samanheng. år perspektivet vert endra, endrar også Malick spørsmålet. Han spør ikkje lenger Gud om meininga bak vondskap, liding og urett. Derifrå har han fått sitt svar. Det abstrakte perspektivet spelar ikkje nokon rolle i menneskelege meiningssamanhenger. Det heile vert snudd på hovudet, ein spør om meininga i sjølve gudsomgrepet: Dersom det abstrakte, metafysiske gudsbiletet ikkje kan gi liva våre ein større plan å leve under, kvar er då det guddommelege som gir livet meining? Malick fører oss tilbake til Jacks barndom, til ei utforsking av meiningsinnhaldet i gudsomgrepet, og til et forsøk på å finne det heilage i ein meir jordnær setting. Hans fokus vert retta mot kva som av morsskikkelsen i filmen vert kalla naturens og nådens veg. aturens veg er representert ved farsfiguren, som relaterer seg til sønene som eit ekko av Guds forhold til Job. Det er faren som lagar reglane, det er han som må lydast, sjølv om reglane frå sønenes side verker vilkårlege og umotiverte. vstanden mellom dei vert understreka ikkje berre i sønenes vanskar med å forstå farens regler, men også i den distanserte kjærleiken som først og fremst kjem til uttrykk gjennom hardtvunne livserfaringar som øsast over dei. Frammaningane om styrke, disiplin og å stå opp for seg sjølv vert for abstrakte for gutane å relatere seg til. Han presenterer seg sjølv som ein kunnskapsautoritet, men diverre på det uoverførlege området av personleg erfaring. For sønene, fortsatt i uskyldas og leikens hage, finn faren seg til ei kvar tid på eit anna plan der han framstår som fysisk urokkeleg, uovervinneleg, og klar til å straffe det minste overtramp. aturens veg er hard og abstrakt; den ligg utanfor forståingsrekkevidda til sønene. Medan faren distansert iretteset, er mora ein del av barnas leikande og undrande verd. Ho viser nådens veg, og stoppar ikkje opp og korrigerer, men let ting vere slik dei spontant utfoldar seg. Meir enn ho oppdreg dei, deltek ho dansande i barnas førestellingsverd, ei verd der absolutter ikkje er forståelege, der alt framstår som nytt og uutforska, skremmande og spennande. kontrast til farens regelbundne og distanserte enigma, representerer mora det nære, det barmhjertige og det forståelege ho er med barna, ikkje over eller framfor dei. Medan far berre gir opphav til prosjekter som sønene hans ikkje kan delta i, prøvar ikkje mora å påtvinge, berre å hjelpe vidare rørsler som allereie er i gang. Her er vi vitne til to tradisjonar: samstundes som det vert oppteikna ei slags genese og kritikk av det tradisjonelle patriarkale gudsbilete, vert det også teikna ein ny modell av dei heilage, der det heilage ikkje er fjernt og abstrakt, men kopla til det nære og intime. Moras veremåte, deltakande og spørjande deler ei rekke karakteristikkar med Malicks sjølv og hans filmhandtverk. Det er undringa som er det sentrale. Verken Malick eller morsskikkelsen forsøker å kome med endelege svar, men heller å føre oss inn i ei stemning, der vi leda av spørsmål, heile tida undrar oss over det vi møter. ODDMUD FDK JKOB VGHOM ebastian Vil du bli FM uditor Kvalifikasjonar igenskapar rbeidsoppgåver ebastian tilbyr

9 egionavisa Onsdag 1. februar FO: rådløs overføring opp til 60 meter via Bluetooth parekube Denne geniale sparebørsen på ni ganger ni centimeter har form som en liten pengebinge. gjennomsiktig hardplast er det tydelig å se innholdet. Det er enkelt å legge pengene inn i sentrum av labyrinten, men desto vanskeligere å få dem ut. Og slik skal Klokke i tre ilbake til naturen, folkens. Dette underlige trestykket har ingen synlige knapper eller såkalt display. Men kobler man i ledningen vil tallene flyte magisk på overflaten og vise riktig tid. Wood Clock leveres med alarmfunksjon og passer fint inn i de fleste landskap. COOUFF.O BY: Har noen sett kulen til safen? det jo være. Man må bare vri på kuben slik at en liten stålkule tar riktig vei gjennom hemmelige dører, feller og mye annet. Og vips, er luken åpen. COOUFF.O ØYD: Klokken leveres i en glatt hvit kartong uten trykk. teketermometer F: Under O i illehammer ble sparkstøtting presentert som en mulig sportsgren for fremtidige vinter-o. tikk termometeret i maten som vanlig og ha fullstendig kontroll på temperatur, tid og resten av matlagingens edle kunst via appen. Fra en iphone eller ipad kan man følge med på aktuell temperatur, stille inn alarm, se omtrent hvor lang tid som gjenstår, se og lagre matlagningshistorikken, få grilltips og oppskrifter samt finne anbefalte temperaturer for ulike typer mat. Med igrill følger det en målesonde for å holde rede på temperatur. Vil man kontrollere to retter samtidig, er det bare å kjøpe en ekstra målesonde. å nå blir det lettere å finne tid til å prate med gjestene i ro og mak, eller forberede desserten, samtidig som maten blir perfekt. COOUFF.O parken sla Kickspark har et moderne design og representerer en helt ny type sparkstøtting. Her kan man montere på plastski og få enda mer fart og moro i vinterlandskapet. Den er anvendelig i lysløypa, på fjellet, og nesten overalt ellers hvor det er snø eller is. motsetning til den gode gamle sparken er det ikke plass til passasjer foran. Men en praktisk handlekurv er nyttig ekstrautstyr. VBUKK.O Bade i slim Barn er som regel glad i å leke med vann en varm sommerdag, eller bare hoppe i badekaret. Men hva skjer når man får velge i flere farger på badevannet, som attpåtil er forvandlet til slim? Det blir dobbelt så gøy for barna naturligvis. Geli-Baff holder mye lenger på varmen i badet og kan enkelt trylles tilbake til vann igjen ved hjelp av et spesialpulver. Det fine er at stoffet ikke setter flekker på klær og tepper. COOUFF.O vømmehanske kal man hoppe i fallskjerm og styre fint gjennom luften, eller bare svømme raskere og bedre enn alle andre, er disse hanskene i naturlateksgummi å anbefale. De skal sitte tett på huden med litt talkum først, er helt uten sømmer, og vrenges av etter bruk. Med svømmehanskene blir man forvandlet til det raskeste sjømonsteret og det gir mye bedre bevegelighet i vannet. vømmeføtter gir god fremdrift, og med disse i tillegg blir du rask som en delfin. COOUFF.O DØY: n forpakning rekker til ca. 40 liter vann.

10 10 Onsdag 1. februar 2012 egionavisa egionavisa var innom Grønmyr barnehage på Myklebust i Herøy og spurde nokre av barna det klassiske spørsmålet; Kva skal du bli når du blir stor? K OG FOO: OG ODD b KD 4 Å g skal bli helikoptersjåfør. Då kan eg flyge høøøgt opp i himmelen, men eg trur eg må vente til eg er sju år før eg kan flyge dei. g har lyst til å køyre racerbil også når eg blir stor. XD 5 Å g skal bli lege eg. Då får eg kvite klede og kan hjelpe folk som er sjuke. Om legar må til legen? eei, eg trur ikkje legar blir sjuke. Då kan berre gjere seg frisk sjølve viss dei blir det. HODO 5 Å g og ander skal bli politimanna. Vi skal fange tjuvar og putte dei i fengsel. Politiane har eigne politibilar. Dei kan køyre fort, men berre viss tjuvane køyre fort. Det er fordi dei må gi tilbake det dei har stole frå nokon andre, så må dei i fengsel slik at dei aldri skal stele igjen. K 5 Å g skal bli lastebilsjåfør og gravemaskinførar. Besterfaren min køyrer lastebil, då sit ein høgt oppe i lastebilen. Først kan ein ta mold og stein opp i lastebilen med gravemaskina, så kan ein køyre det og tøme det av med lastebilen. Det skal eg gjere når eg blir stor. Kva stor er? Hmm 30 år kanskje? astebilen skal i alle fall vere raud. DHD 5 Å g skal bli bakar og lage alt av mat. g kan å lage taco og tomatsuppe eg, nesten heilt åleine. D 4 ½ Å g skal bli politi, akkurat som ein som heiter Jørn, han er ekte politi. Politiane sit på data og ser etter tjuvar. Fangane må site i eit fangehull, eller fengsel. Korleis ein blir politi? Det er berre å ta på seg politiklede, så vips, er ein politi. Pappa har ein politihatt, men det er berre ein tøysepolitihatt. Farlig å fange dei nei?? juvane har jo på seg halsband slik at dei ikkje kan bevege hendene. in kan bli politi når ein blir stor, ein må i alle fall vere stor nok til å vere heime åleine. Farlig å fange dei nei?? juvane har jo på seg halsband slik at dei ikkje kan bevege hendene.

Vassendgutane i studio

Vassendgutane i studio NFOMJON at oss undersøke synet ditt lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) V KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør!

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør! lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Lat oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Vårens nyheiter på innfatningar og solbriller er på plass! lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik IFOMJO Dalevindu Vindu etter

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke FOMJO Lat oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

er for alle! Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke Bil & Gummiservice

er for alle! Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke Bil & Gummiservice lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. med vindu. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. med vindu. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Lat oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

USLÅELIGE PRESTASJONER.

USLÅELIGE PRESTASJONER. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Kjøpe eller selge bustad? EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ordnar med kjøp, sal og

Kjøpe eller selge bustad? EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ordnar med kjøp, sal og lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) tort utval i solbriller - med og utan styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMJO kjøp ferdig samansett kjøkken til

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Klimaanlegg Radio/CD 30B7 med MP3

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Klimaanlegg Radio/CD 30B7 med MP3 FOMJO at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

styrerommet Kjøpe eller selge bustad? EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ordnar med kjøp, sal og Charter sommer 2012

styrerommet Kjøpe eller selge bustad? EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ordnar med kjøp, sal og Charter sommer 2012 Din drømmereise starter på Vigra! nternasjonale rutefl y - London - licante - iga - København Charter vinter 2012/2013 - Gran Canaria, 2 avganger hver lørdag - harm el heik Charter sommer 2012 - ntalya,

Detaljer

veteran 3.995,- Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

veteran 3.995,- Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf.

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) tort utvalg av solbriller med styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik NFOMJON UN Dale toppsvingvindu på lager Priseks.

Detaljer

Solbriller -50%. *gjeld ikkje Odd Molly, Suncovers og eit utval Adidas. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Glass Kontaktlinser Solbriller m/styrke

Solbriller -50%. *gjeld ikkje Odd Molly, Suncovers og eit utval Adidas. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Glass Kontaktlinser Solbriller m/styrke olbriller -50%. * FOMJO lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) *gjeld ikkje Odd Molly, uncovers og eit utval didas V K: ynsundersøkelser Briller Glass Kontaktlinser

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

25% på IMPRESSION Våre beste progressive glas. Kan ikkje kombinerast med andre tilbod. Opel Movano 125 hk fra 273 200,- Uttrekkbar skriveplate/bord

25% på IMPRESSION Våre beste progressive glas. Kan ikkje kombinerast med andre tilbod. Opel Movano 125 hk fra 273 200,- Uttrekkbar skriveplate/bord lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) 25% på MPON Våre beste progressive glas Kan ikkje kombinerast med andre tilbod lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik NFOMJON

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

MED ASTRI THOMAS OG TREND OPTIKK. 7. sept på Havblikk Optikk og 8. sept på Optikk Volda. BEUNDRET I FRANKRIKE. ETTERLIGNET Bil & Gummiservice I KOREA.

MED ASTRI THOMAS OG TREND OPTIKK. 7. sept på Havblikk Optikk og 8. sept på Optikk Volda. BEUNDRET I FRANKRIKE. ETTERLIGNET Bil & Gummiservice I KOREA. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) BLLDAG MD A HOMA OG D OPKK 7. sept på Havblikk Optikk og 8. sept på Optikk Volda lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMAJO

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FMJ egionavisa 020909 Barnemote 0-12 år Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no lt til barna! tørst på søre unnmøre 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no Det beste i livet er G! 2.

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. riveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Kaptein på verdas. nest. Bil & Gummiservice. helt ny Isuzu. Charter høst 2012. Internasjonale rutefl y - London - Alicante - Riga

Kaptein på verdas. nest. Bil & Gummiservice. helt ny Isuzu. Charter høst 2012. Internasjonale rutefl y - London - Alicante - Riga Din drømmereise starter på Vigra! nternasjonale rutefl y - London - licante - iga - København - Las Palmas (YH!) Charter vinter 2012/2013 - Gran Canaria, 2 avganger hver lørdag Charter høst 2012 - ntalya

Detaljer