Pasienter med høyt forbruk av vanedannende medikamenter og tilsynsspøkelset på skuldrene våre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienter med høyt forbruk av vanedannende medikamenter og tilsynsspøkelset på skuldrene våre"

Transkript

1 Pasienter med høyt forbruk av vanedannende medikamenter og tilsynsspøkelset på skuldrene våre Primærmedisinsk uke, 21. oktober 2014 Ivar Skeie Spesialist i allmennmedisin, PhD Sykehuset Innlandet Senter for rus og avhengighetsforskning, UiO

2 Disposisjon Hvilke legemidler og hva er spesielt med dem? Hvilke pasientgrupper? Vane og avhengighet Samspill mellom lege og pasient Hva kan gjøres? 2

3 Hvilke legemidler? 3

4 Opioider tunge og lette Benzo Z-hypnotika (zopiklon zolpidem) Enkelte andre? (Lyrica pregabalin, Seroquel quetiapin) 4

5 Hva er spesielt med disse legemidlene? 5

6 Nevrobiologisk grunnlag Hjernens belønningssystem det mesolimbiske system, dopaminerge baner lystopplevelse Kroppens egne opioider Psykoaktive substanser med avhengighetspotensial felles, gruppespesifikke og stoffspesifikke egenskaper 6

7 Nevrobiologisk grunnlag Evolusjonsperspektiv: Belønne atferd som fremmer overlevelse og formering Naturlige stimuli versus unaturlige stimuli (psykoaktive stoffer som vi ikke er blitt tilvant gjennom vår evolusjonære utvikling) Unaturlige (rusmidler) stimuli gir sterkere effekter (økt dopaminfrigjøring) enn naturlige stimuli, belønningssystemet kortsluttes og overbelastes 7

8 Nevrobiologisk grunnlag. Ved gjentatt, kraftig og hyppig stimulering belønningssystemet bringes ut av ballanse Toleranseutvikling, nedsatt virkning av en gitt dose, økt stimulering/dose for å oppnå samme effekt Mindre liking og mer wanting Ved sterk stimulering over tid: learning (endret genuttrykk i belønningssystemet) Varige eller forbigående endringer? 8

9 Tvangsmessig atferd Rusatferden opprettholdes selv om personen vet om de skadelige (ødeleggende) effektene og selv om personen ønsker å slutte Rusatferden styres på et dypere nivå enn vilje Grunnleggende for å forstå hvorfor rusatferden opprettholdes og hvorfor den får så ødeleggende konsekvenser 9

10 Ambivalens mellom tvang og frie valg Avhengighet handler ikke (bare) om vilje(ssvakhet) og moral Men heller ikke om at den avhengige styres viljeløst av avhengigheten som en robot Motsigelse: Vilje til/håp om grunnleggende endring i atferd versus evne til å gjennomføre endringen Tilfriskning et valg? Mulig å gripe terapeutisk inn i ambivalensrommet 10

11 Avhengighetssyndrom ICD-10 En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt stoffbruk (psykoaktive stoffer). Vanligvis har bruker - et sterkt ønske om å ta stoffet ( craving/sug ), - vansker med å kontrollere bruken, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser ( compulsion/tvang ), - stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser ( salience/fortrenger andre motiver/behov ), - økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f eks opiater) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer. 11

12 Potensial for avhengighet Hva er spesielt? Kortslutning av belønningssystemet Liking wanting - learning Indikasjoner kortvarig/langvarig bruk unike egenskaper Bruk utenfor indikasjonsområdet Førerkort / arbeid som krever spesiell årvåkenhet 12

13 Hvilke pasientgrupper? 13

14 Omfattende/kroniske ikke-maligne smerter Tunge rusmiddelavhengige illegale stoffer Unge med livsproblemer rus selvmedisinering Faste brukere av vanedannende legemidler på resept Bruk i ulike krisesituasjoner Grensetilfeller glidende overganger 14

15 Smerter ved ikke-malign sykdom Kort bruk av opioider ved kortvarige smertetilstander Kroniske smerter om mulig uten bruk av opioider Hvis opioider unngå om mulig fast bruk endring i retningslinjer Sårbarhet for problembruk? Personlighetsproblematikk? Tegn til problembruk og avhengighetsutvikling? Gråsoner? Hva hvis avhengighet utvikles? 15

16 Tunge rusmiddelavhengige illegale stoffer Hovedregel ingen vanedannende legemidler til aktive brukere av illegale rusmidler eller alkoholavhengige Nedtrapping ved opioidavhengighet utenfor LAR samarbeid med lege i spesialisthelsetjenesten (TSB) LAR Benzo i stedet for alkohol? Har benzo noen plass i behandlingen av avhengighet? 16

17 Unge med livsproblemer rus selvmedisinering Hovedregel ikke benzo til unge Benzo-for-vondt-i-sjela -kultur Hvis benzo følg indikasjon Andre tiltak annen behandling enn benzo Gråsone mot illegalt rusmiljø 17

18 De som bruker vanedannende legemidler fast 18

19 Fra pasientens ståsted Kan ikke klare livet uten B-preparatet Stadig redd for at legen skal bringe avvenning på bane Sterke bindinger til legen som forskriver redd for miste legen Uklar oppfatning av avgrensningen mellom smerte, angst, depresjon og abstinens Sterkt lidelsestrykk Sterk vegring mot endringer i opplegg, frykt for det ukjente 19

20 Fra legens ståsted De aller fleste kjenner indikasjonene og farene De aller fleste har riktige holdninger De fleste syns de forskriver for mye B-preparater, særlig i grenselandet og utenfor indikasjonsområdene De fleste syns dette er vanskelig 20

21 Legene møtes gjerne av sterk vegring og motstand når nedtrapping og avvenning bringes på bane Det hjelper lite å moralisere over legene Mangler gode redskaper 21

22 Benzo ved kriser? Indikasjon kortvarig behandling av angst Bør benzo brukes i akutte kriser? Fare for at behandling trekker ut Tegn til problembruk og tilvenning Sårbarhet for problembruk 22

23 Sjekkliste-metoden 23

24 Registrere faste B-brukere i to måneder Tenke gjennom hva man skal gjøre i forhold til hver enkelt Bruke sjekklista Lage plan ta det opp med pasienten Gå gjennom sjekkliste ved faste mellomrom, for eksempel en gang i året 24

25 Hvordan ser ei sjekkliste ut? Førstegangsforskrivning: 1. Foreligger medisinsk indikasjon? Hvis nei, likevel forskrive Hvis ja, hvorfor?.. 2. Kjenner du pasienten? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor?.. 3. Er ikke-medikamentell behandling vurdert? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor?.. 25

26 4. Er ikke-vanedannende medikamenter vurdert? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor?. 5. Er det forhold ved pasienten som bør foranledige ekstra varsomhet ved forskrivning? Hvis ja, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor?.. 6. Er forhold til kjøreevne/førerkort vurdert? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor?.. 26

27 7. Er varighet av forskrivning/pakn.størr. vurdert? Hvis nei, likevel forskrive? 8. Er dose vurdert i forhold til alder? Hvis nei, likevel forskrive? 9. Er det informert om bivirkninger/ avhengighets-risiko? Hvis nei, likevel forskrive? 27

28 Annengangsforskrivning 1. Ny forskrivning ved konsultasjon?` Hvis nei, likevel forskrive Hvis ja, hvorfor?. 2. Er videre forskrivning gjennomtenkt i forhold til gevinst/risiko?. Hvis nei, likevel forskrive Hvis ja, hvorfor?.. 3. Er plan for gjennomføring av behandling dokumentert i journal? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor? 28

29 4. Er det gitt informasjon om fare for avhengighet? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor?.. 5. Er det gjort avtale om kontroll? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor. 29

30 Langtidsforskrivning 1. Foreligger medisinsk indikasjon (ikke avhengighet)? Hvis ja, hvilken?... Hvis nei, foreligger medikamentavhengighet? Hvis nei, likevel forskrive? Hvis ja, hvorfor? 30

31 2. Ved medikamentavhengighet, mener du det er rett å forskrive til pasienten? Hvis ja, er nedtrapping/avvenning vurdert? Hvis ja, skal nedtrapping iverksettes? Hvis nei, skal dette vurderes? 3. Er det vurdert om forskrivningen totalt sett bedrer pasientens livskvalitet? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, likevel forskrive? 31

32 4. Foreligger avtale med pasienten om behandlingsplan? Hvis nei, likevel forskrive? 5. Er det innhentet second opinion? Hvis nei, likevel forskrive? 6. Er hensyn til kjøreevne/førerkort vurdert? Hvis nei, likevel forskrive? 7. Er det vurdert om det kan foreligge større misbruk, blandingsmisbruk? Hvis nei, likevel forskrive? 32

33 8. Er du sikker på at det er pasienten og ikke andre - som bruker medisinene? Hvis nei, likevel forskrive? 9. Føler du deg under ikke-faglig press ved forskrivningen? Hvis ja, likevel forskrive? 33

34 Tilsyns-spøkelset 34

35 Forsvarlighet Ikke unnlate å gi nødvendig behandling Ikke påføre skade på pasient (og tredjeperson) Meldeplikt (førerkort, barnevern) 35

36 Ikke unnlate å gi nødvendig behandling Særlig akuttsituasjoner Rus kan maskere sykdom Rusmisbrukere kan feiltolke sykdomstegn som abstinens-symptomer Akutt og/eller kronisk rusproblematikk skal skjerpe legens diagnostiske årvåkenhet 36

37 Ikke påføre skade Kan legen bidra til utvikling av avhengighet? Kan avhengigheten behandles? Avvenning eller stabilisering? Begrense skade? 37

38 Meldeplikt - taushetsplikt Ubehagelig? Lege pasient relasjonen Hvorfor viktig avveining av hensyn - taushetsplikt Tredjepartshensynet 38

39 Dokumentasjon Tenk gjennom hva du gjør og hvorfor du gjør det Dokumenter dine beslutninger og kort den underliggende vurderingen Skriftlig journaldokumentasjon vil være hovedgrunnlaget for tilsynsmyndighetens vurdering 39

40 Lykke til! 40

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR.

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR. Til Helsedirektoratet. Høringssvar fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Først og fremst vil vi påpeke at FHN og de øvrige brukerorganisasjonene i utgangspunktet ber om at arbeidet med lovteksten

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp TIPS Sør-Øst PSYKOSE retningslinjer for førstehjelp Hvordan vet jeg at en person er psykotisk? Tidlige symtomer ved psykose Hvordan bør jeg håndtere en person som viser psykotiske symptomer? Hvordan kan

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Erfaringskompetanse.no sin oversettelse og tilpasning av Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs, som ble publisert av The Icarus

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer