Personlig Wellness Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personlig Wellness Rapport"

Transkript

1

2 Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering av dimensjonsscoringen. Seksjon Fem - Definisjoner av dimensjonene, subskalaer og forklaringer av scorene dine. Seksjon Seks - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Seksjon Sju - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser. Merk Vilkår for Tilgang: PWP er produsert og markedsført eksklusivt av WellKom Corporate Services Ltd. Dette dokumentet er tilsendt deg under rettslige vilkår som du har blitt informert om og har godtatt ved å gjennomføre PWP -undersøkelsen. Selv om har vi tatt steg for å forsikre at PWP er pålitelig, avhenger det helt og holdent på den subjektive informasjonen vi får fra brukeren. Svarene på spørsmålene blir påvirket av humøret og livssituasjonen vår og kan endres over tid. PWP er laget for å minimere de potensielt forstyrrende effektene av følelsesmessig humør og svarstiler, i tillegg til kulturelle forskjeller, men uansett hvor god en undersøkelse er kan den aldri erstatte profesjonell veiledning eller rådgivning. Mer spesifikt er det ikke tiltenkt som et klinisk verktøy og gir bare en indikasjon og kan på ingen måte erstatte profesjonell rådgivning spesielt tilpasset et individ. Som med alle undersøkelser kan PWP bare gi et bilde av en persons synspunkt på et gitt tidspunkt. Vi har lokal ekspertise, produkter og tjenester tilgjengelig i store deler av verden som kan hjelpe deg med å oppnå utmerkete og holdbare prestasjoner gjennom personlig og organisatorisk velvære.

3 Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil GODT JOBBET! Du har allerede tatt et av de første viktige stegene for å lære om din personlige velvære og utforske hvordan du kan oppnå et høyere velværenivå for både kropp og sinn. Denne konfidensielle Personlige Wellness Profilen (PWP) er basert på ni forskjellige aspekter av velvære (kalt dimensjoner) som videre er delt i 44 forskjellige subkategorier (kalt subskalaer). Dette gir en detaljert og omfattende måling av alle aspektene av din personlige velvære, både på og utenfor jobb.. PWP-en din er behjelpelig på en rekke måter: Den gir deg en dypere forståelse av hvordan du takler presset i det moderne liv i forhold til andre. PWP-en sammenligner velværenivået ditt med en stor gruppe mennesker i Europa med vidt forskjellige bakgrunner. (Seksjon to til fire). Den gir deg en oversikt over velværestyrkene dine i tillegg til aspekter av velværen din som kan trenge mer utvikling (seksjon fem). Den inneholder en liste med daglige velværevaner med personlig score som indikerer om du allerede har tatt til deg disse vanene (seksjon seks). Den gir deg en måling av hvor fysisk aktiv du er og kroppsmasseindeksen din (BMI) i forhold til anbefalte nivåer for optimal helse og velvære (seksjon seks). Den gir deg en skreddersydd portefølje med Velværeutviklingsressurser (seksjon sju) Den gir deg en mulighet for å følge med på hvordan og hvorfor velværenivået ditt endrer seg og hva du kan gjøre med det. Dette kan oppnås ved å utføre PWP-en med regelmessige mellomrom. Viktig: Noen ganger kan en PWP indikere hvor lavt en persons nåværende velværenivå virkelig er. I denne situasjonen kan personen oppleve regelmessige følelser av ulykkelighet og fortvilelse. Hva kan gjøres? Personen kan ringe Helsedirektoratet for å få informasjon om rådgivning eller veiledning. De kan nås på eller Personen kan også søke hjelp hos fastlegen sin og diskutere situasjonen med han eller henne. Legen kan så anbefale den rette spesialisten. Dersom du ikke har fastlege kan du registrere deg her

4 Seksjon En-Tolkning, refleksjon og handling Oppsummering: Denne seksjonen forklarer scoringssystemet og fargekodene som blir brukt for PWP-en din. Det er også en kort forklaring om hvordan du kan bruke PWP-en. Resultatene av profilen din blir fremvist grafisk over de ni forskjellige dimensjonene (Seksjon to) og de 44 subskalaene (Seksjon fire). Standardiserte scorer på alle grafene går fra en til fem, og tre er alltid det europeiske gjennomsnittet. Subskalagrafene er også fargekodet for å reflektere høye, gjennomsnittlige og lave scores. Hvis du skriver ut dokumentet i svart-hvitt vennligst legg merke til at subskalagrafene også har forskjellige mønstre for å reflektere score: høy = vertikale striper, gjennomsnittlig = blank og lav = rutete. En score på 4.2 eller høyere indikerer høyt tilfredshetsnivå/effektive vaner (som representerer 20 % av sammenligningsgruppen) En score mellom 1.8 og 4.2 indikerer gjennomsnittlig tilfredshetsnivå/effektive vaner (likt med de midtre 60 % av sammenligningsgruppen) En score under 1.8 indikerer områder med lavt tilfredshetsnivå/lite effektive vaner (som representerer 20 % av sammenligningsgruppen) Reflektere og handle etter PWP-en 1. Ta deg tid til å lese og reflektere over profilen din det vil sannsynligvis ta mellom en og to timer. 2. Marker aspektene av livet ditt som fungerer godt. Vær klar over hva det er du gjør som gir deg tilfredshet og hjelper deg med å fungere effektivt. 3. Marker områder der du føler at du vil gjøre endringer. 4. Les gjennom velværeutviklingsaktivitetene og de andre velværeressursene og last ned de som virker tiltalende for deg. 5. Sett deg klare mål og handlinger ved å fylle ut målsettingsmalen: se Seksjon Sju.

5 Seksjon To -Dine ni PWP dimensjoner Forklaring: Dess lengre du er unna senteret for hver av de ni velværedimensjonene dess mer tilfreds er du og/eller dess bedre vaner har du utviklet i forhold til andre. Dess nærmere du er senteret dess mer misfornøyd ser du ut til å være og/eller du trenger å utvikle mer effektive velværevaner. Dimensjoner: 1: Tilfredshet med livsstil 2: Takling av press 3: Wellness Atferd 4: Takle personlige helse- og jobbproblemer 5: Holdning til en aktiv livsstil 6: Mentalt velvære 7: Livstempo 8: Fysisk helse 9: Stress

6 Seksjon Tre - Profiloppsummering Gratulerer! Dine Wellness-styrker er: Dimensjoner: Subskalaer: 1.5: Økonomisk trivsel 3.1: Helseutdanning og bevissthet 5.1: Nytteverdien av trening Områdene du kan utvikle deg på er: Dimensjoner: 4: Takle personlige helse- og jobbproblemer 8: Fysisk helse Subskalaer: 4.2: Positiv holdning til medisinsk praksis 4.3: Ekstern kontroll 4.4: Kontroll over personlig helse 7.5: Perfeksjonisme 8.1: Energinivå 8.2: Problemer med kvalme og sykdom 8.3: Smerter og plager 9.2: Arbeidsmiljø

7 Wellness Utviklingsaktiviteter Disse Wellness Utviklingsaktivitetene har blitt valgt ut for deg basert på nøye og møysommelig analyse av de 44 PWP subskalascorene dine. Wellness Utviklingsaktivitetene dine er: Positive Bruk av negative tanker Progressiv muskelavspenning Bruk tiden din godt Mestring av angst Disse aktivitetene er basert på nøye research på hvilke velværehandlinger ledende livscoacher ville anbefalt når de gir råd til noen med din velværeprofil Aktivitetene er rangert etter hvor verdifulle de potensielt kan være for deg, basert på profilen din. Du vil sannsynligvis finne det mest effektivt å jobbe med maks to aktiviteter samtidig. Hvordan du finner Wellness Utviklingsaktivitetene Følg denne linken (hold inne ctrl og trykk) for å lese oppsummeringer av de anbefalte Velværeutviklingsaktivitetene i seksjon sju av PWP-en din. Du har tilgang til velværeutviklingsaktivitetene dine enten som PDF-dokumenter eller som en interaktiv e-læringsmodul. Du finner de relevante hyperlinkene i den korresponderende oppsummeringen. Andre Wellness Ressurser Basert på hvordan du har svart på bestemte spørsmål i velværeundersøkelsen kan det vise seg at ytterligere velværeressurser vil være til hjelp for deg. Disse blir beskrevet i Seksjon sju. Hold inne ctrl og trykk på linken for å se Ytterligere velværerssurser. Målsettingsressurser Etter å ha reflektert over profilen og velværeressursene dine kan det hende du vil skrive ned mål og handlinger. Ressursene for dette finnes også i Seksjon sju. Hold inne ctrl og trykk på denne linken for å gå til målsettingsressursene dine.

8 Seksjon Fire - Oppsummering av dimensjonsscoringen Oppsummering: Denne seksjonen gir deg en tolkning av scorene dine for de ni PWPdimensjonene. (Merk: disse kommentarene finnes også i Seksjon fire under Hvordan score fikk du? ) 1: Tilfredshet med livsstil Skåren din antyder at du er gjennomsnittlig tilfreds med livet ditt, men at der også kan være deler av det du ønsker å forbedre. Hvis du undersøker subskalaene 1.1 til 1.5 vil du få en detaljert oversikt over ulike livsstilsaspekter og hvor fornøyd du er med disse. 2: Takling av press Skåren din antyder at du bruker en rekke strategier for å håndtere press. Men det er ikke alltid at disse strekker til når det gjelder å overkomme de ulike utfordringene du står overfor i hverdagslivet. Ved å lese gjennom subskalaene 2.1 til 2.5 om forskjellige metoder for håndtering av press kan du identifisere styrker og svakheter i atferden din og finne ut hvordan du kan forbedre evnen din til å tilpasse deg og reagere godt på press. 3: Wellness Atferd Du er bevisst over viktigheten av en sunn livsstil, men det er ikke alltid at holdningene dine eller atferden din reflekterer dette. Ved å se nærmere på kostholdet ditt og fokusere mer på helse kan du komme fram til avgjørelser som vil optimalisere helsetilstanden din og forebygge fremtidige plager. Se subskalaer 3.1 til 3.5 for en mer grundig gjennomgang av styrkene og svakhetene dine i henhold til holdninger og atferd som påvirker ulike velværeaspekter 4: Takle personlige helse- og jobbproblemer Du har en tendens til å tro at livets opp- og nedturer, enten det gjelder jobb eller helse, er utenfor din personlige kontroll og at livet ditt i større grad styres av tilfeldigheter, flaks eller andres påvirkning. For å si det på en annen måte, føler du at livet ditt bestemmes av eksterne faktorer som er hinsides din egen påvirkningskraft. Dette kan være fordi omstendigheter i livet ditt har fått deg til å tvile ved din egen evne til å ta styring over livet ditt eller fordi en slik holdning har blitt en del av det overordnete livssynet ditt. Dette kan bety at du føler deg maktesløs overfor ditt eget livet, og som et resultat av dette kan du bli mindre pådrivende og mer nølende når det gjelder å gå personlige utfordringer i møte. Ved å lese subskalaer 4.1, 4.2 og 4.3 vil du få en innsikt i områdene av livet ditt der du føler at du mangler kontroll og kanskje vil gjøre endringer.

9 5: Holdning til en aktiv livsstil Du er bevisst på at det er viktig å være fysisk aktiv og holde seg i form, selv om du bare bruker gjennomsnittlig mye tid på det. Du er kanskje mer interessert i det sosiale aspektet ved idrett enn ønsket om å holde deg sunn for sunnhetens skyld. Du er deg bevisst over rollen helse har for livsstilen din, men det er også rom for å prioritere dette høyere. Ved å se på subskalaene 5.1 til 5.4 kan du undersøke holdningene dine til trening og finne nye tiltak for å øke aktivitetsnivået ditt ytterligere. 6: Mentalt velvære Du utviser et psykologisk helsemønster (mental og emosjonell balanse) som virker positivt i henhold til gjennomsnittet. Du håndterer press og anstrengelser på en variert og generelt bra måte, og som oftest lar du ikke påkjenninger gå utover deg mentalt eller følelsesmessig. Men det ser ut til at noen følelser, som sinne og angst, av og til kan ta overhånd og dermed svekker konsentrasjons- og beslutningsevnen din. For å identifisere spesifikke psykologiske styrker og svakheter kan du se nærmere på kommentarene til subskalaene 6.1 til : Livstempo Livstempoet ditt ser ut til være gjennomsnittlig dynamisk. I noen situasjoner, hjemme eller på jobb, er du i stand til å sette opp farten når det er nødvendig, samtidig som du har evnen til å senke farten, slappe av og ta det med ro når situasjonen legger til rette for det. Du framstår som tilpasningsdyktig og balansert. Ved å se over subskalaer 7.1 til 7.6 kan du få innsikt i spesifikke aspekter av livstempoet ditt. 8: Fysisk helse Du ser ut til å bekymre deg over din egen fysiske helse. Du rapporterer flere fysiske plager enn flertallet, noe som uten tvil kan gå på bekostning av velværet ditt. Ved se over subskalaene 8.1 til 8.4 kan du kanskje identifisere problemområder og se på tiltak som kan hjelpe deg med redusere ubehagene som følger av disse problemene 9: Stress Du ser ikke ut til å oppleve mye stress i livet ditt for tiden, men enkelte områder i livet ditt kan virke stressende på deg. Subskalaene 9.1 til 9.5 går gjennom hvilke områder av livet ditt som stresser deg og foreslår potensielle løsninger og metoder for å redusere stress.

10 Seksjon Fem -Definisjoner av dimensjonene, subskalaer og forklaringer scorene dine Oppsummering:av Denne seksjonen gir deg følgende informasjon for hver av dimensjonene: 1:Tilfredshet med livsstil Denne dimensjonen sikter på å avdekke hvor tilfredse vi er med livsstilene våre. Forskningsresultater har vist at dette har både direkte og indirekte følger for helse og velvære. Hva ble resultatet ditt? Skåren din antyder at du er gjennomsnittlig tilfreds med livet ditt, men at der også kan være deler av det du ønsker å forbedre. Hvis du undersøker subskalaene 1.1 til 1.5 vil du få en detaljert oversikt over ulike livsstilsaspekter og hvor fornøyd du er med disse. Subskalaer Vi har identifisert fem hoveddomener for tilfredshet (listet nedenfor). Dess høyere poengsum på hver av subskalaene dess mer tilfreds virker du. Dess lavere poengsum på subskalaene dess mindre tilfreds er du Jobb - hva du gjør, hvor du gjør det, hvem med, hvordan, jobsikkerhet og karriereutvikling Generell helse - fysisk og mental Familieliv - familie, hjem og relasjoner Fritid og sosialt liv - fritids-/ sosialaktiviteter og personer du omgås med,

11 inkludert venner Økonomisk trivsel - jobb, boforhold og økonomisk situasjon 1.5 Økonomisk trivsel Du later til å være tilfreds med din nåværende økonomiske situasjon. Ikke bare med tanke på inntekt men også i henhold til de mulighetene du har for karriereutvikling og boforholdene dine. 2:Takling av press Denne dimensjonen søker å avdekke måten vi håndterer eller reagerer på press. Alle opplever vi fra tid til annen en følelse av å være under press og noen ganger kan til og med en viss mengde være fordelsaktig. Det er likevel hvordan vi håndterer presset som er utslagsgivende for helse og velvære, og enkelte av oss har sunnere måter å håndtere det på enn andre. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Skåren din antyder at du bruker en rekke strategier for å håndtere press. Men det er ikke alltid at disse strekker til når det gjelder å overkomme de ulike utfordringene du står overfor i hverdagslivet. Ved å lese gjennom subskalaene 2.1 til 2.5 om forskjellige metoder for håndtering av press kan du identifisere styrker og svakheter i atferden din og finne ut hvordan du kan forbedre evnen din til å tilpasse deg og reagere godt på press.

12 Subskalaer Det var fem subskalaer identifisert i "Håndtering av Press" -delen. De er: Takling ved hjelp av unngåelse - av situasjonen eller personen, fornektelse av problemet, bekymring, ønsketenkning, selvklandring og beslutningsvegring. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer bruker du unnvikelse som strategi for å håndtere press. Dess lavere du scorer dess mindre bruker du unnvikelse Løsningsorientert takling - prioritering, bedre tidsplanlegging, bygge en løsning, holde fokus og lære from erfaring. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer bruker du løsningsorientert takling under press. Dess lavere du scorer dess mindre bruker du løsningsorientert takling Positiv og avslappet innstilling - bruk av humor, positivt selvsnakk, positiv visualisering, unne seg noe, ønsketenkning og dagdrømming. Dess høyere du skårer på denne subskalaen dess mer positiv og avslappet er innstillingen din under press. Dess lavere du skårer dess mindre positiv og avslappet er innstillingen din Takling ved hjelp av distraksjon - for høyt bruk av eller merkbar forandring i en eller flere av de følgende aktivitetene når du er under økt press: bekymring, fysisk trening, endring i spisevaner, atspredelse, oppsøking av sosial støtte, snakke ut med andre, shopping og nyting av alkohol, narkotika eller medisiner osv. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer bruker du distraksjon for å håndtere press. Dess lavere du scorer dess mindre bruker du distraksjon for å takle press Takle press med sinne - Sinne og aggressiv konfrontasjon som reaksjonsatferd. Dess høyere du havner på denne subskalaen dess mer bruker du sinne for å håndtere press. Dess lavere du havner dess mindre tyr du til sinne. 3:Wellness Atferd Forskning har vist at personer som er opptatte av helse, har en balansert og næringsrik diett og som trener regelmessig, håndterer stress på en effektiv måte som gjør dem mindre utsatt for stressrelaterte plager. De står også mindre i fare for å utvikle kroniske helseproblemer. (For en mer detaljert beskrivelse hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du er bevisst over viktigheten av en sunn livsstil, men det er ikke alltid at

13 holdningene dine eller atferden din reflekterer dette. Ved å se nærmere på kostholdet ditt og fokusere mer på helse kan du komme fram til avgjørelser som vil optimalisere helsetilstanden din og forebygge fremtidige plager. Se subskalaer 3.1 til 3.5 for en mer grundig gjennomgang av styrkene og svakhetene dine i henhold til holdninger og atferd som påvirker ulike velværeaspekter Subskalaer Det er fem store subskalaer i denne dimensjonen. Jo høyere din score er for hver av disse subskalaene jo mer viser du denne atferden. Jo lavere score du har, jo mindre viser du denne atferden.

14 3.1 - Helseutdanning og bevissthet - gå til rutinemessig helsekontroll, å bruke en betydelig mengde penger på helserelaterte produkter og tjenester, lese velværeartikler og helsemagasiner, se på helseprogrammer og bruker internett til å surfe på helsenettsteder Ernæringsbevissthet - passe på å unngå sukkerholdig mat, ha et variert kosthold med mye frukt og grønt, kontrollerte spisevaner og mat tilberedet på en sunn måte Helsekontroll - opprettholde en ideell vekt, kontrollere spisevanene og passe på at man kommer seg ut regelmessig. Iverksette positive tiltak i forhold til helse og gå til rutinemessig helsekontroll Tid til rekreasjon - ta regelmessig ferie og sette av en dag i uka uten ansvar og plikter relatert til jobb, og ta deg tid til å slappe av utendørs Helsetiltak - Kostholdsvaner og velværevalg som hjelper på energinivået og langsiktige helsemål. 3.1 Helseutdanning og bevissthet Du er veldig flink til å prioritere og ta vare på din egen helsen. Du er meget helsebevisst og tar ikke ditt fysiske velvære for gitt. I stedet søker du aktivt en sunn livsstil, noe som hjelper deg både i hjemmet og på jobb og som på langsikt bidrar til en sunnere framtid. 4:Takle personlige helse- og jobbproblemer Denne dimensjonen gir en oversikt over hvor mye kontroll en føler at man har over sitt eget liv. Den grad en føler at en selv har kontroll over ens egen livssituasjon og hvilke forventninger en har til sitt eget liv, har ofte mye å si for hvordan en oppfatter seg selv både fysisk og mentalt. (For en mer detaljert beskrivelse hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du har en tendens til å tro at livets opp- og nedturer, enten det gjelder jobb eller helse, er utenfor din personlige kontroll og at livet ditt i større grad styres av tilfeldigheter, flaks eller andres påvirkning. For å si det på en annen måte, føler du at livet ditt bestemmes av eksterne faktorer som er hinsides din egen påvirkningskraft. Dette kan være fordi omstendigheter i livet ditt har fått deg til å tvile ved din egen evne til å ta styring over livet ditt eller fordi en slik holdning har blitt en del av det overordnete livssynet ditt. Dette kan bety at du føler deg maktesløs overfor ditt eget livet, og som et resultat av dette kan du bli mindre pådrivende og mer nølende når det gjelder å gå personlige utfordringer i møte. Ved

15 å lese subskalaer 4.1, 4.2 og 4.3 vil du få en innsikt i områdene av livet ditt der du føler at du mangler kontroll og kanskje vil gjøre endringer. Subskalaer Det er fire delkomponenter av "Håndtering av Personlig Helse og Arbeids Problemer". Jo høyere din score er for hver av disse subskalaene, desto mer virker det som at du gir uttrykk for de meninger og følelser beskrevet. Jo lavere din score er, desto mindre virker det som du gir utrykk for disse meninger og følelser Personlig jobbkontroll - Troen på at du har kontroll over eget arbeid Positiv holdning til medisinsk praksis - Hvordan du oppfatter medisinske behandlingsformer Ekstern kontroll - Følelse av kontroll over eget liv Kontroll over personlig helse - følelsen av at du kan kontrollere din egen helsesituasjon. 4.2 Positiv holdning til medisinsk praksis Medisinske problemstillinger virker å være noe som opptar deg svært lite og noe du ellers ikke tenker så mye over. Du er gjerne skeptisk overfor medisinsk behandling og mener at samfunnet i stor grad overvurderer nytten av medisinsk hjelp. Det kan være lurt å reflektere over de faktiske fordelene (i henhold til å forebygge og oppdage sykdom) med rutinemessig helsekontroll.

16 4.3 Ekstern kontroll Du føler ikke at du har kontroll over din egen helsesituasjon. Du har en tendens til å legge skylden for helsen din på faktorer som er utenfor din personlige kontroll. Vi anbefaler at du utforsker metoder for å øke tilliten til din egen evne til å påvirke din personlige helse. 4.4 Kontroll over personlig helse Du føler at skjebnen din stort sett er styrt av krefter hinsides din egen kontroll. Du har en tendens til å tro at livshendelser og utfall faller utenfor din kontroll uansett hva du gjør og hvor mye innsats du legger i. 5:Holdning til en aktiv livsstil Våre personlinge holdninger til fysisk trening er i stor grad bestemmende på hvor mye vi faktisk prioriterer trening. Trening kan omfatte alt fra å gå en tur med hunden, sykling, styrketrening, joggeturer eller deltakelse i organisert idrett. Forskning viser ikke bare at det er en klar sammenheng mellom trening og fysisk helse men også at det påvirker vårt mentale velvære. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du er bevisst på at det er viktig å være fysisk aktiv og holde seg i form, selv om du bare bruker gjennomsnittlig mye tid på det. Du er kanskje mer interessert i det sosiale aspektet ved idrett enn ønsket om å holde deg sunn for sunnhetens skyld. Du er deg bevisst over rollen helse har for livsstilen din, men det er også rom for å prioritere dette høyere. Ved å se på subskalaene 5.1 til 5.4 kan du undersøke holdningene dine til trening og finne nye tiltak for å øke aktivitetsnivået ditt ytterligere.

17 Subskalaer Det er fem viktige faktorer eller subskalaer oppført nedenfor. Jo høyere din score er for hver av disse subskalaene, desto mer virker du å ha tro, preferanser og interresser som er beskrevet under. Jo min din score er, desto mindre virker du å ha tro, preferansene og interressene Nytteverdien av trening - ser på fysisk aktivitet som sunt, mener at aktivitet er assosiert med avslapning og å komme til hektene, at trening gir et bedre fysisk utseende, at en sunn kropp antyder et sunt sinn og at regelmessig trening kan forebygge sykdom og helseproblemer Positive følelser til trening - du trener og ser at det er verdt tiden du bruker på det, og får glede av å delta i trening, føler deg komfortabel under treningen og bedre etter den, og føler økt selvverd som en følge av fysisk trening Interesse i konkurransesport - et naturlig ønske om å delta i trening og en preferanse for konkurransesport noen ganger I sammenheng med full-kontakt sporter eller kampsport Sosiale delen av trening - foretrekker å trene som en del av en gruppe, bruke trening som en måte å møte folk/venner og føler at det hjelper kropp og sinn Tidsrestriksjoner på trening - liten tid for trening og en tro om at det er umulig å jobbe effektivt og fortsatt ha tid til trening. 5.1 Nytteverdien av trening

18 Du er overbevist om at fysisk aktivitet bidrar positivt til fysisk så vel som psykisk velvære. Du er også positivt innstilt til trening og velger å trene regelmessig. Du prioriterer altså trening mer enn folk flest. Regelmessig trening har mange fordeler mentalt og fysisk, men såkalt overtrening kan også være avhengighetsskapende og til og med skadelig. Sørg derfor for at trening forblir et sunt bidrag til helsen din og at det ikke utvikler seg til en skadelig besettelse. 6:Mentalt velvære Med mental helse i denne undersøkelsen mener vi din subjektive oppfatning av ditt eget psykologiske velvære og søker på ingen måte erstatte fagkyndige evalueringer eller medisinske vurderinger. Forskning viser at ens egne vurderinger av mental helse ofte stemmer overens med andre (objektive) indikatorer på helse. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du utviser et psykologisk helsemønster (mental og emosjonell balanse) som virker positivt i henhold til gjennomsnittet. Du håndterer press og anstrengelser på en variert og generelt bra måte, og som oftest lar du ikke påkjenninger gå utover deg mentalt eller følelsesmessig. Men det ser ut til at noen følelser, som sinne og angst, av og til kan ta overhånd og dermed svekker konsentrasjons- og beslutningsevnen din. For å identifisere spesifikke psykologiske styrker og svakheter kan du se nærmere på kommentarene til subskalaene 6.1 til 6.5. Subskalaer PWP'en måler fem relativt uavhengige faktorer assosiert med mental velvære. Jo høyere din score er for hver av subskalaene, desto mindre virker du å oppleve den mentale tilstanden eller følelsen beskrevet nedenfor. Jo lavere din score er, jo mer

19 virker du å oppleve den mentale tilstanden Sinne - OMfatter følelser som irritasjon, frustrasjon, opphisselse, humørsykhet og manglende konsentrasjonsevne Angst - inkluderer engstelighet og følelsesmessig utmattelse Føle deg langt nede - dårlig humør, selvtillit og motivasjon, i tillegg til apati Dårlig konsentrasjon og beslutningstaking - dårlig konsentrasjon, ubesluttsomhet og bekymring Tvangstanker - sinnet kan ikke kople av og slappe av; engstelighet, apati og depresjon er assosierte karaktertrekk. 7:Livstempo I tillegg til personlig kontroll, peker forskning i retning av at livstempo, dvs. hvor travelt vi føler å ha det (bevissthet om tidspress og imøtekomming av deadlines ), har konsekvenser for helse og velvære. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Livstempoet ditt ser ut til være gjennomsnittlig dynamisk. I noen situasjoner, hjemme eller på jobb, er du i stand til å sette opp farten når det er nødvendig, samtidig som du har evnen til å senke farten, slappe av og ta det med ro når situasjonen legger til rette for det. Du framstår som tilpasningsdyktig og balansert. Ved å se over subskalaer 7.1 til 7.6 kan du få innsikt i spesifikke aspekter av livstempoet ditt.

20 Subskalaer Seks subskalaer er knyttet mot "Livstempo". Disse er: Volatilitet (eller reaksjonspreg) - reaksjoner til hendelser og personer i dagliglivet og hvor stor risiko disse har for å lede til utålmodighet, irritasjon, sinne, og følelsen av å ha dårlig tid. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer volatilitet viser du når livstempoet ditt går opp. Dess lavere du scorer dess mindre volatilitet viser du Ærgjerrighet - ambisjoner og konkurranseinstinkt samt tiltrekning til risiko. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer ærgjerrighet og tiltrekning til risiko viser du. Dess lavere du scorer dess mindre viser du Sosial interaksjon og avslapning - sosialisering og kommunisering med andre og evnen til å slappe av når livstempoet øker. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mindre sosial interaksjon og avslapning viser du når livstempoet øker. Dess lavere du scorer dess mindre viser du Tidspress - hvordan tidspersepsjon påvirker livet. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer tidspress har du gjennomgått. Dess lavere du scorer dess mindre har du opplevd Perfeksjonisme - holdningen til å få ting gjort. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer perfeksjonisme viser du når livstempoet ditt øker. Dess lavere du scorer dess mindre viser du Hyperaktivitet - mønster i personlig aktivitet både på og utenfor jobb. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer hyperaktiv har du en tendens til å

21 være når livstempoet øker. Dess lavere du scorer dess mindre hyperaktiv er du. 7.5 Perfeksjonisme Det virker som at du streber etter perfeksjon og sannsynligvis misliker å gjøre feil, gjøre en dårlig jobb eller å være for sein. Du har en tendens til å like at ting blir gjort på en bestemt måte. Dette betyr at du setter høye krav til deg selv, men streben etter perfeksjon kan gjøre at du blir utsatt for mer press som igjen leder til at du overanstrenger deg, utsetter arbeid eller og/ikke når deadlines. 8:Fysisk helse Som med mentalt velvære må vi igjen legge vekt på at denne dimensjonen bare tar utgangspunkt i din subjektiv vurdering av din egen fysiske helse. Det er ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske helsentilstanden din. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du ser ut til å bekymre deg over din egen fysiske helse. Du rapporterer flere fysiske plager enn flertallet, noe som uten tvil kan gå på bekostning av velværet ditt. Ved se over subskalaene 8.1 til 8.4 kan du kanskje identifisere problemområder og se på tiltak som kan hjelpe deg med redusere ubehagene som følger av disse problemene Subskalaer Dimensjonen "Fysisk Helse" har vist seg å omfatte fire ganske tydelige subskalaer: Energinivå - for livet generelt. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess lavere er energinivået ditt. Dess lavere du scorer dess høyere er energinivået.

Your Brand Ambassador Profile 18-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 18-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 29-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 29-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 23-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 23-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 12-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 12-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 25-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 25-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 04-07-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 04-07-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 13-06-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 13-06-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 21-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 21-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Organisatorisk Wellness Report

Organisatorisk Wellness Report ErikstadSkole Antall deltakere: . Introduksjon Denne rapporten gir en detaljert evaluering av velværen blandt personer i din organisasjon, inkludert fysisk helse og psykisk trivsel, tilfredshet med livsstil

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil?. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil?. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Organisatorisk Wellness Report

Organisatorisk Wellness Report Antall deltakere: 2 1. Introduksjon Denne rapporten gir en detaljert evaluering av velværen blandt personer i din organisasjon, inkludert fysisk helse og psykisk trivsel, tilfredshet med livsstil samt

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Hvorfor god bruk av tiden vil forbedre ditt velvære

Hvorfor god bruk av tiden vil forbedre ditt velvære Wellness Utviklings Aktivitet Bruk tiden din godt Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Større følelse av kontroll ettersom du styrer tiden, tiden styrer ikke deg Den sosiale

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett ! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett Vi skal skape en sunnere idrett! 14.10.2011 2 Blir du forvirret? 3 Unge utøvere blir også forvirret.. Jeg lurer på noen spørsmål om kosthold.

Detaljer

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Anbefalinger når fysisk aktivitet er middelet og vektreduksjon er målet Mengde? Intensitet?

Detaljer

Stressmestring for person og organisasjon

Stressmestring for person og organisasjon Stressmestring for person og organisasjon Erik Møller Pepp Norge AS Tema i dag: Hvorfor stressmestring nå? Stress er langt bedre enn sitt rykte - hva er stress? Den overtenkende hjernen ta kontrollen!

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80 FRISKLIV FULLFØRT Dato: Navn: Alder: 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 60-69 70-79 Over 80 FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) For å kunne følge din generelle helsetilstand, er det fint om du kan svare på seks spørsmål om

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Mestring og egenomsorg

Mestring og egenomsorg Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 16.11.12 Irene Kråkenes Tyssen Stiftelsen Bergensklinikkene De fysiologiske, psykologiske og sosiale stressorene som følger av å ha et rusproblem i

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON 1. Hvor ofte driver du mosjon? Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Avansert Hjemmetrening Brukerveiledning. av David Solberg og John Edwards

Avansert Hjemmetrening Brukerveiledning. av David Solberg og John Edwards Avansert Hjemmetrening Brukerveiledning av David Solberg og John Edwards Forbehold Informasjonen i denne boken må ikke regnes som medisinske råd, eller som en erstatning for konsultasjon med lege. Alt

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ)

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) Dette spørreskjemaet har til hensikt å finne ut hvordan du har hatt det de siste 2 ukene. Du får spørsmål om symptomer du har eller har hatt

Detaljer

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Det er stadig flere bevis for at ytelsen i et selskap er direkte knyttet til de ansattes velvære. Ettersom de fleste mennesker bruker hoveddelen

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1 Hva skaper en god utøver? Kosthold og prestasjon Marianne Udnæseth Klinisk ernæringsfysiolog Precamp EYOF 19.01.2011 Talent Trening Kosthold Restitusjon M0tivasjon Fravær av sykdom og skader Utstyr Olympiatoppen

Detaljer

AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering. sted dato. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering. sted dato. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering sted dato http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Bli bevisst eget aktivitets- og energinivå i hverdagen

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad ! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 03.02.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre

Detaljer

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C)

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) NAVN: DATO: Vennligst slå en sirkel rundt det utsagnet som best beskriver pasienten gjennom foregående uke. 1. Innsovningsproblemer:

Detaljer

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere ! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 31.03.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre ved å optimalisere kosten

Detaljer

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Move your ass and your mind will follow Innlegg påp Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Mekanismer og motivasjon Hvordan kan vi påvirke

Detaljer

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 25.11.11 Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene Paal-Andr Andrè Grinderud: Ingen kan fåf noen andre til å slutte å drikke, hvis de ikke selv har tatt

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Mestringskapasitet... 3 5 om dagen... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon Når det gjelder stressmestring

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Fokus p å overvekt og fedme:

Fokus p å overvekt og fedme: Fokus p å overvekt og fedme: Hva er god tiln ærming til enkeltpersoner og familier med overvekt og fedme? Hva kan vi som fagfolk gj øre som monner? Praktiske erfaringer med kostholdsregulering i boliger

Detaljer

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013 Kostholdsforedrag Det finnes få eksempler på udiskutabel dokumentasjon innen ernæring, få forsøk som ikke kan kritiseres, gjendrives eller nytolkes. Mye arbeid

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer