Personlig Wellness Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personlig Wellness Rapport"

Transkript

1

2 Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering av dimensjonsscoringen. Seksjon Fem - Definisjoner av dimensjonene, subskalaer og forklaringer av scorene dine. Seksjon Seks - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Seksjon Sju - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser. Merk Vilkår for Tilgang: PWP er produsert og markedsført eksklusivt av WellKom Corporate Services Ltd. Dette dokumentet er tilsendt deg under rettslige vilkår som du har blitt informert om og har godtatt ved å gjennomføre PWP -undersøkelsen. Selv om har vi tatt steg for å forsikre at PWP er pålitelig, avhenger det helt og holdent på den subjektive informasjonen vi får fra brukeren. Svarene på spørsmålene blir påvirket av humøret og livssituasjonen vår og kan endres over tid. PWP er laget for å minimere de potensielt forstyrrende effektene av følelsesmessig humør og svarstiler, i tillegg til kulturelle forskjeller, men uansett hvor god en undersøkelse er kan den aldri erstatte profesjonell veiledning eller rådgivning. Mer spesifikt er det ikke tiltenkt som et klinisk verktøy og gir bare en indikasjon og kan på ingen måte erstatte profesjonell rådgivning spesielt tilpasset et individ. Som med alle undersøkelser kan PWP bare gi et bilde av en persons synspunkt på et gitt tidspunkt. Vi har lokal ekspertise, produkter og tjenester tilgjengelig i store deler av verden som kan hjelpe deg med å oppnå utmerkete og holdbare prestasjoner gjennom personlig og organisatorisk velvære.

3 Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil GODT JOBBET! Du har allerede tatt et av de første viktige stegene for å lære om din personlige velvære og utforske hvordan du kan oppnå et høyere velværenivå for både kropp og sinn. Denne konfidensielle Personlige Wellness Profilen (PWP) er basert på ni forskjellige aspekter av velvære (kalt dimensjoner) som videre er delt i 44 forskjellige subkategorier (kalt subskalaer). Dette gir en detaljert og omfattende måling av alle aspektene av din personlige velvære, både på og utenfor jobb.. PWP-en din er behjelpelig på en rekke måter: Den gir deg en dypere forståelse av hvordan du takler presset i det moderne liv i forhold til andre. PWP-en sammenligner velværenivået ditt med en stor gruppe mennesker i Europa med vidt forskjellige bakgrunner. (Seksjon to til fire). Den gir deg en oversikt over velværestyrkene dine i tillegg til aspekter av velværen din som kan trenge mer utvikling (seksjon fem). Den inneholder en liste med daglige velværevaner med personlig score som indikerer om du allerede har tatt til deg disse vanene (seksjon seks). Den gir deg en måling av hvor fysisk aktiv du er og kroppsmasseindeksen din (BMI) i forhold til anbefalte nivåer for optimal helse og velvære (seksjon seks). Den gir deg en skreddersydd portefølje med Velværeutviklingsressurser (seksjon sju) Den gir deg en mulighet for å følge med på hvordan og hvorfor velværenivået ditt endrer seg og hva du kan gjøre med det. Dette kan oppnås ved å utføre PWP-en med regelmessige mellomrom. Viktig: Noen ganger kan en PWP indikere hvor lavt en persons nåværende velværenivå virkelig er. I denne situasjonen kan personen oppleve regelmessige følelser av ulykkelighet og fortvilelse. Hva kan gjøres? Personen kan ringe Helsedirektoratet for å få informasjon om rådgivning eller veiledning. De kan nås på eller Personen kan også søke hjelp hos fastlegen sin og diskutere situasjonen med han eller henne. Legen kan så anbefale den rette spesialisten. Dersom du ikke har fastlege kan du registrere deg her

4 Seksjon En-Tolkning, refleksjon og handling Oppsummering: Denne seksjonen forklarer scoringssystemet og fargekodene som blir brukt for PWP-en din. Det er også en kort forklaring om hvordan du kan bruke PWP-en. Resultatene av profilen din blir fremvist grafisk over de ni forskjellige dimensjonene (Seksjon to) og de 44 subskalaene (Seksjon fire). Standardiserte scorer på alle grafene går fra en til fem, og tre er alltid det europeiske gjennomsnittet. Subskalagrafene er også fargekodet for å reflektere høye, gjennomsnittlige og lave scores. Hvis du skriver ut dokumentet i svart-hvitt vennligst legg merke til at subskalagrafene også har forskjellige mønstre for å reflektere score: høy = vertikale striper, gjennomsnittlig = blank og lav = rutete. En score på 4.2 eller høyere indikerer høyt tilfredshetsnivå/effektive vaner (som representerer 20 % av sammenligningsgruppen) En score mellom 1.8 og 4.2 indikerer gjennomsnittlig tilfredshetsnivå/effektive vaner (likt med de midtre 60 % av sammenligningsgruppen) En score under 1.8 indikerer områder med lavt tilfredshetsnivå/lite effektive vaner (som representerer 20 % av sammenligningsgruppen) Reflektere og handle etter PWP-en 1. Ta deg tid til å lese og reflektere over profilen din det vil sannsynligvis ta mellom en og to timer. 2. Marker aspektene av livet ditt som fungerer godt. Vær klar over hva det er du gjør som gir deg tilfredshet og hjelper deg med å fungere effektivt. 3. Marker områder der du føler at du vil gjøre endringer. 4. Les gjennom velværeutviklingsaktivitetene og de andre velværeressursene og last ned de som virker tiltalende for deg. 5. Sett deg klare mål og handlinger ved å fylle ut målsettingsmalen: se Seksjon Sju.

5 Seksjon To -Dine ni PWP dimensjoner Forklaring: Dess lengre du er unna senteret for hver av de ni velværedimensjonene dess mer tilfreds er du og/eller dess bedre vaner har du utviklet i forhold til andre. Dess nærmere du er senteret dess mer misfornøyd ser du ut til å være og/eller du trenger å utvikle mer effektive velværevaner. Dimensjoner: 1: Tilfredshet med livsstil 2: Takling av press 3: Wellness Atferd 4: Takle personlige helse- og jobbproblemer 5: Holdning til en aktiv livsstil 6: Mentalt velvære 7: Livstempo 8: Fysisk helse 9: Stress

6 Seksjon Tre - Profiloppsummering Gratulerer! Dine Wellness-styrker er: Dimensjoner: Subskalaer: 1.5: Økonomisk trivsel 4.2: Positiv holdning til medisinsk praksis 5.1: Nytteverdien av trening 6.5: Tvangstanker 9.5: Kontrollnivå Områdene du kan utvikle deg på er: Dimensjoner: Subskalaer: 2.1: Takling ved hjelp av unngåelse 2.2: Løsningsorientert takling 2.3: Positiv og avslappet innstilling 7.2: Ærgjerrighet 8.4: Allergier og hudproblemer

7 Wellness Utviklingsaktiviteter Disse Wellness Utviklingsaktivitetene har blitt valgt ut for deg basert på nøye og møysommelig analyse av de 44 PWP subskalascorene dine. Wellness Utviklingsaktivitetene dine er: Behandle deg selv med humor Positive Bruk av negative tanker Bruk tiden din godt Time-out Disse aktivitetene er basert på nøye research på hvilke velværehandlinger ledende livscoacher ville anbefalt når de gir råd til noen med din velværeprofil Aktivitetene er rangert etter hvor verdifulle de potensielt kan være for deg, basert på profilen din. Du vil sannsynligvis finne det mest effektivt å jobbe med maks to aktiviteter samtidig. Hvordan du finner Wellness Utviklingsaktivitetene Følg denne linken (hold inne ctrl og trykk) for å lese oppsummeringer av de anbefalte Velværeutviklingsaktivitetene i seksjon sju av PWP-en din. Du har tilgang til velværeutviklingsaktivitetene dine enten som PDF-dokumenter eller som en interaktiv e-læringsmodul. Du finner de relevante hyperlinkene i den korresponderende oppsummeringen. Andre Wellness Ressurser Basert på hvordan du har svart på bestemte spørsmål i velværeundersøkelsen kan det vise seg at ytterligere velværeressurser vil være til hjelp for deg. Disse blir beskrevet i Seksjon sju. Hold inne ctrl og trykk på linken for å se Ytterligere velværerssurser. Målsettingsressurser Etter å ha reflektert over profilen og velværeressursene dine kan det hende du vil skrive ned mål og handlinger. Ressursene for dette finnes også i Seksjon sju. Hold inne ctrl og trykk på denne linken for å gå til målsettingsressursene dine.

8 Seksjon Fire - Oppsummering av dimensjonsscoringen Oppsummering: Denne seksjonen gir deg en tolkning av scorene dine for de ni PWPdimensjonene. (Merk: disse kommentarene finnes også i Seksjon fire under Hvordan score fikk du? ) 1: Tilfredshet med livsstil Skåren din antyder at du er gjennomsnittlig tilfreds med livet ditt, men at der også kan være deler av det du ønsker å forbedre. Hvis du undersøker subskalaene 1.1 til 1.5 vil du få en detaljert oversikt over ulike livsstilsaspekter og hvor fornøyd du er med disse. 2: Takling av press Skåren din antyder at du bruker en rekke strategier for å håndtere press. Men det er ikke alltid at disse strekker til når det gjelder å overkomme de ulike utfordringene du står overfor i hverdagslivet. Ved å lese gjennom subskalaene 2.1 til 2.5 om forskjellige metoder for håndtering av press kan du identifisere styrker og svakheter i atferden din og finne ut hvordan du kan forbedre evnen din til å tilpasse deg og reagere godt på press. 3: Wellness Atferd Du er bevisst over viktigheten av en sunn livsstil, men det er ikke alltid at holdningene dine eller atferden din reflekterer dette. Ved å se nærmere på kostholdet ditt og fokusere mer på helse kan du komme fram til avgjørelser som vil optimalisere helsetilstanden din og forebygge fremtidige plager. Se subskalaer 3.1 til 3.5 for en mer grundig gjennomgang av styrkene og svakhetene dine i henhold til holdninger og atferd som påvirker ulike velværeaspekter 4: Takle personlige helse- og jobbproblemer Du føler at du har en grei kontroll over livssituasjonen din. Dette antyder at du som regel stoler på dine egne evner og dermed føler deg mer tilfreds. Men i visse situasjoner, enten i hjemmet eller på jobb, føler du å ha mindre kontroll over omgivelsene dine, noe som kan gå på bekostning av selvtilliten din og gjøre deg stresset eller misfornøyd. Subskalaer 4.1, 4.2 og 4.3 vil vise deg hvilke områder du føler deg sikker i og i hvilke du føler du har mindre kontroll. 5: Holdning til en aktiv livsstil Du er bevisst på at det er viktig å være fysisk aktiv og holde seg i form, selv om du bare bruker gjennomsnittlig mye tid på det. Du er kanskje mer interessert i det sosiale aspektet ved idrett enn ønsket om å holde deg sunn for sunnhetens skyld.

9 Du er deg bevisst over rollen helse har for livsstilen din, men det er også rom for å prioritere dette høyere. Ved å se på subskalaene 5.1 til 5.4 kan du undersøke holdningene dine til trening og finne nye tiltak for å øke aktivitetsnivået ditt ytterligere. 6: Mentalt velvære Du utviser et psykologisk helsemønster (mental og emosjonell balanse) som virker positivt i henhold til gjennomsnittet. Du håndterer press og anstrengelser på en variert og generelt bra måte, og som oftest lar du ikke påkjenninger gå utover deg mentalt eller følelsesmessig. Men det ser ut til at noen følelser, som sinne og angst, av og til kan ta overhånd og dermed svekker konsentrasjons- og beslutningsevnen din. For å identifisere spesifikke psykologiske styrker og svakheter kan du se nærmere på kommentarene til subskalaene 6.1 til : Livstempo Livstempoet ditt ser ut til være gjennomsnittlig dynamisk. I noen situasjoner, hjemme eller på jobb, er du i stand til å sette opp farten når det er nødvendig, samtidig som du har evnen til å senke farten, slappe av og ta det med ro når situasjonen legger til rette for det. Du framstår som tilpasningsdyktig og balansert. Ved å se over subskalaer 7.1 til 7.6 kan du få innsikt i spesifikke aspekter av livstempoet ditt. 8: Fysisk helse Du er fornøyd med enkelte aspekter av din fysiske helse, men du ser ut til å bekymre deg over andre. Subskalaene 8.1 til 8.4 gir en mer inngående beskrivelse av dine fysiske styrker og svakheter samtidig som de kan veilede deg til måter å håndtere eventuelle vedvarende problemer på.. 9: Stress Du ser ikke ut til å oppleve mye stress i livet ditt for tiden, men enkelte områder i livet ditt kan virke stressende på deg. Subskalaene 9.1 til 9.5 går gjennom hvilke områder av livet ditt som stresser deg og foreslår potensielle løsninger og metoder for å redusere stress.

10 Seksjon Fem -Definisjoner av dimensjonene, subskalaer og forklaringer scorene dine Oppsummering:av Denne seksjonen gir deg følgende informasjon for hver av dimensjonene: 1:Tilfredshet med livsstil Denne dimensjonen sikter på å avdekke hvor tilfredse vi er med livsstilene våre. Forskningsresultater har vist at dette har både direkte og indirekte følger for helse og velvære. Hva ble resultatet ditt? Skåren din antyder at du er gjennomsnittlig tilfreds med livet ditt, men at der også kan være deler av det du ønsker å forbedre. Hvis du undersøker subskalaene 1.1 til 1.5 vil du få en detaljert oversikt over ulike livsstilsaspekter og hvor fornøyd du er med disse. Subskalaer Vi har identifisert fem hoveddomener for tilfredshet (listet nedenfor). Dess høyere poengsum på hver av subskalaene dess mer tilfreds virker du. Dess lavere poengsum på subskalaene dess mindre tilfreds er du Jobb - hva du gjør, hvor du gjør det, hvem med, hvordan, jobsikkerhet og karriereutvikling Generell helse - fysisk og mental Familieliv - familie, hjem og relasjoner Fritid og sosialt liv - fritids-/ sosialaktiviteter og personer du omgås med,

11 inkludert venner Økonomisk trivsel - jobb, boforhold og økonomisk situasjon 1.5 Økonomisk trivsel Du later til å være tilfreds med din nåværende økonomiske situasjon. Ikke bare med tanke på inntekt men også i henhold til de mulighetene du har for karriereutvikling og boforholdene dine. 2:Takling av press Denne dimensjonen søker å avdekke måten vi håndterer eller reagerer på press. Alle opplever vi fra tid til annen en følelse av å være under press og noen ganger kan til og med en viss mengde være fordelsaktig. Det er likevel hvordan vi håndterer presset som er utslagsgivende for helse og velvære, og enkelte av oss har sunnere måter å håndtere det på enn andre. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Skåren din antyder at du bruker en rekke strategier for å håndtere press. Men det er ikke alltid at disse strekker til når det gjelder å overkomme de ulike utfordringene du står overfor i hverdagslivet. Ved å lese gjennom subskalaene 2.1 til 2.5 om forskjellige metoder for håndtering av press kan du identifisere styrker og svakheter i atferden din og finne ut hvordan du kan forbedre evnen din til å tilpasse deg og reagere godt på press.

12 Subskalaer Det var fem subskalaer identifisert i "Håndtering av Press" -delen. De er: Takling ved hjelp av unngåelse - av situasjonen eller personen, fornektelse av problemet, bekymring, ønsketenkning, selvklandring og beslutningsvegring. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer bruker du unnvikelse som strategi for å håndtere press. Dess lavere du scorer dess mindre bruker du unnvikelse Løsningsorientert takling - prioritering, bedre tidsplanlegging, bygge en løsning, holde fokus og lære from erfaring. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer bruker du løsningsorientert takling under press. Dess lavere du scorer dess mindre bruker du løsningsorientert takling Positiv og avslappet innstilling - bruk av humor, positivt selvsnakk, positiv visualisering, unne seg noe, ønsketenkning og dagdrømming. Dess høyere du skårer på denne subskalaen dess mer positiv og avslappet er innstillingen din under press. Dess lavere du skårer dess mindre positiv og avslappet er innstillingen din Takling ved hjelp av distraksjon - for høyt bruk av eller merkbar forandring i en eller flere av de følgende aktivitetene når du er under økt press: bekymring, fysisk trening, endring i spisevaner, atspredelse, oppsøking av sosial støtte, snakke ut med andre, shopping og nyting av alkohol, narkotika eller medisiner osv. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer bruker du distraksjon for å håndtere press. Dess lavere du scorer dess mindre bruker du distraksjon for å takle press Takle press med sinne - Sinne og aggressiv konfrontasjon som reaksjonsatferd. Dess høyere du havner på denne subskalaen dess mer bruker du sinne for å håndtere press. Dess lavere du havner dess mindre tyr du til sinne. 2.1 Takling ved hjelp av unngåelse Svarene dine antyder at du ofte bruker unnvikelsestrategier for å håndtere daglige utfordringer eller press. Dette kan manifestere seg i at du utsetter gjøremål, føler deg ubesluttsom, bortforklarer, fornekter eller forskyver skyld. Dette er ingen god måte å håndtere stress på da kilden til problemet forblir uløst, og kan tvert i mot føre til økt engstelse, selvklandring, sinne og bekymringstanker. I tillegg kan dette gjøre det vanskelig for deg å fullføre de mål du setter deg og kan forårsake forsinkelser når du blir nødt til å prestere overfor «deadlines.» Vi anbefaler at du ser på hvordan og hvor mye du bruker unnvikelse som en håndteringsstrategi i møte

13 med press, og vurderer alternative strategier eller løsninger for å håndtere utfordringer og press som møter deg i hverdagen. Alternative løsninger kan f.eks. være å lage prioriteringslister, jevnere arbeidsfordeling, osv. 2.2 Løsningsorientert takling Svarene dine antyder at du noen ganger opplever det vanskelig å finne gode løsninger på hverdagslige problemer eller utfordringer. Du finner det kanskje vanskelig å prioritere eller holde fokuset på bestemte oppgaver. Vi anbefaler at du prøver nye metoder for tidsplanlegging og at du utvikler evnene dine til å fokusere på oppgaver. Regelmessige evalueringer og vurderinger kan også hjelpe deg med å lære fra erfaring. Dette kan hjelpe deg med å bli dyktigere til å løse og håndtere hverdagsproblemer og press på en god måte. 2.3 Positiv og avslappet innstilling Du bruker sjeldent kognitive strategier eller positive tanketeknikker for å håndtere press. Du kan bli flinkere til å bruke strategier som positiv visualisering og selvsnakk og passende humor når du møter vanskelige situasjoner. Du kan også ha godt av å danne deg et bedre bilde av deg selv. Alt dette kan hjelpe deg med å opprettholde en balansert innstilling til livet og å skape tiltro til deg selv og dine evner til å håndtere press og utfordringer.. 3:Wellness Atferd Forskning har vist at personer som er opptatte av helse, har en balansert og næringsrik diett og som trener regelmessig, håndterer stress på en effektiv måte som gjør dem mindre utsatt for stressrelaterte plager. De står også mindre i fare for å utvikle kroniske helseproblemer. (For en mer detaljert beskrivelse hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du er bevisst over viktigheten av en sunn livsstil, men det er ikke alltid at holdningene dine eller atferden din reflekterer dette. Ved å se nærmere på kostholdet ditt og fokusere mer på helse kan du komme fram til avgjørelser som vil optimalisere helsetilstanden din og forebygge fremtidige plager. Se subskalaer 3.1 til 3.5 for en mer grundig gjennomgang av styrkene og svakhetene dine i henhold til holdninger og atferd som påvirker ulike velværeaspekter

14 Subskalaer Det er fem store subskalaer i denne dimensjonen. Jo høyere din score er for hver av disse subskalaene jo mer viser du denne atferden. Jo lavere score du har, jo mindre viser du denne atferden Helseutdanning og bevissthet - gå til rutinemessig helsekontroll, å bruke en betydelig mengde penger på helserelaterte produkter og tjenester, lese velværeartikler og helsemagasiner, se på helseprogrammer og bruker internett til å surfe på helsenettsteder Ernæringsbevissthet - passe på å unngå sukkerholdig mat, ha et variert kosthold med mye frukt og grønt, kontrollerte spisevaner og mat tilberedet på en sunn måte Helsekontroll - opprettholde en ideell vekt, kontrollere spisevanene og passe på at man kommer seg ut regelmessig. Iverksette positive tiltak i forhold til helse og gå til rutinemessig helsekontroll Tid til rekreasjon - ta regelmessig ferie og sette av en dag i uka uten ansvar og plikter relatert til jobb, og ta deg tid til å slappe av utendørs Helsetiltak - Kostholdsvaner og velværevalg som hjelper på energinivået og langsiktige helsemål. 4:Takle personlige helse- og jobbproblemer Denne dimensjonen gir en oversikt over hvor mye kontroll en føler at man har over sitt eget liv. Den grad en føler at en selv har kontroll over ens egen livssituasjon og hvilke forventninger en har til sitt eget liv, har ofte mye å si for hvordan en oppfatter seg selv både fysisk og mentalt. (For en mer detaljert beskrivelse hold inne ctrl og trykk her:

15 her) Hva ble resultatet ditt? Du føler at du har en grei kontroll over livssituasjonen din. Dette antyder at du som regel stoler på dine egne evner og dermed føler deg mer tilfreds. Men i visse situasjoner, enten i hjemmet eller på jobb, føler du å ha mindre kontroll over omgivelsene dine, noe som kan gå på bekostning av selvtilliten din og gjøre deg stresset eller misfornøyd. Subskalaer 4.1, 4.2 og 4.3 vil vise deg hvilke områder du føler deg sikker i og i hvilke du føler du har mindre kontroll. Subskalaer Det er fire delkomponenter av "Håndtering av Personlig Helse og Arbeids Problemer". Jo høyere din score er for hver av disse subskalaene, desto mer virker det som at du gir uttrykk for de meninger og følelser beskrevet. Jo lavere din score er, desto mindre virker det som du gir utrykk for disse meninger og følelser Personlig jobbkontroll - Troen på at du har kontroll over eget arbeid Positiv holdning til medisinsk praksis - Hvordan du oppfatter medisinske behandlingsformer Ekstern kontroll - Følelse av kontroll over eget liv Kontroll over personlig helse - følelsen av at du kan kontrollere din egen helsesituasjon.

16 4.2 Positiv holdning til medisinsk praksis Helsepleie og medisinsk behandling er noe som havner høyt blant dine personlige prioriteringer. Du ser verdien i regelmessige medisinske råd og helsesjekker. 5:Holdning til en aktiv livsstil Våre personlinge holdninger til fysisk trening er i stor grad bestemmende på hvor mye vi faktisk prioriterer trening. Trening kan omfatte alt fra å gå en tur med hunden, sykling, styrketrening, joggeturer eller deltakelse i organisert idrett. Forskning viser ikke bare at det er en klar sammenheng mellom trening og fysisk helse men også at det påvirker vårt mentale velvære. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du er bevisst på at det er viktig å være fysisk aktiv og holde seg i form, selv om du bare bruker gjennomsnittlig mye tid på det. Du er kanskje mer interessert i det sosiale aspektet ved idrett enn ønsket om å holde deg sunn for sunnhetens skyld. Du er deg bevisst over rollen helse har for livsstilen din, men det er også rom for å prioritere dette høyere. Ved å se på subskalaene 5.1 til 5.4 kan du undersøke holdningene dine til trening og finne nye tiltak for å øke aktivitetsnivået ditt ytterligere. Subskalaer Det er fem viktige faktorer eller subskalaer oppført nedenfor. Jo høyere din score er for hver av disse subskalaene, desto mer virker du å ha tro, preferanser og interresser som er beskrevet under. Jo min din score er, desto mindre virker du å ha tro, preferansene og interressene.

17 5.1 - Nytteverdien av trening - ser på fysisk aktivitet som sunt, mener at aktivitet er assosiert med avslapning og å komme til hektene, at trening gir et bedre fysisk utseende, at en sunn kropp antyder et sunt sinn og at regelmessig trening kan forebygge sykdom og helseproblemer Positive følelser til trening - du trener og ser at det er verdt tiden du bruker på det, og får glede av å delta i trening, føler deg komfortabel under treningen og bedre etter den, og føler økt selvverd som en følge av fysisk trening Interesse i konkurransesport - et naturlig ønske om å delta i trening og en preferanse for konkurransesport noen ganger I sammenheng med full-kontakt sporter eller kampsport Sosiale delen av trening - foretrekker å trene som en del av en gruppe, bruke trening som en måte å møte folk/venner og føler at det hjelper kropp og sinn Tidsrestriksjoner på trening - liten tid for trening og en tro om at det er umulig å jobbe effektivt og fortsatt ha tid til trening. 5.1 Nytteverdien av trening Du er overbevist om at fysisk aktivitet bidrar positivt til fysisk så vel som psykisk velvære. Du er også positivt innstilt til trening og velger å trene regelmessig. Du prioriterer altså trening mer enn folk flest. Regelmessig trening har mange fordeler mentalt og fysisk, men såkalt overtrening kan også være avhengighetsskapende og til og med skadelig. Sørg derfor for at trening forblir et sunt bidrag til helsen din og at det ikke utvikler seg til en skadelig besettelse. 6:Mentalt velvære Med mental helse i denne undersøkelsen mener vi din subjektive oppfatning av ditt eget psykologiske velvære og søker på ingen måte erstatte fagkyndige evalueringer eller medisinske vurderinger. Forskning viser at ens egne vurderinger av mental helse ofte stemmer overens med andre (objektive) indikatorer på helse. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du utviser et psykologisk helsemønster (mental og emosjonell balanse) som virker positivt i henhold til gjennomsnittet. Du håndterer press og anstrengelser på en variert og generelt bra måte, og som oftest lar du ikke påkjenninger gå utover deg mentalt eller følelsesmessig. Men det ser ut til at noen følelser, som sinne og angst, av og til kan ta overhånd og dermed svekker konsentrasjons- og beslutningsevnen din. For å identifisere spesifikke psykologiske styrker og svakheter kan du se

18 nærmere på kommentarene til subskalaene 6.1 til 6.5. Subskalaer PWP'en måler fem relativt uavhengige faktorer assosiert med mental velvære. Jo høyere din score er for hver av subskalaene, desto mindre virker du å oppleve den mentale tilstanden eller følelsen beskrevet nedenfor. Jo lavere din score er, jo mer virker du å oppleve den mentale tilstanden Sinne - OMfatter følelser som irritasjon, frustrasjon, opphisselse, humørsykhet og manglende konsentrasjonsevne Angst - inkluderer engstelighet og følelsesmessig utmattelse Føle deg langt nede - dårlig humør, selvtillit og motivasjon, i tillegg til apati Dårlig konsentrasjon og beslutningstaking - dårlig konsentrasjon, ubesluttsomhet og bekymring Tvangstanker - sinnet kan ikke kople av og slappe av; engstelighet, apati og depresjon er assosierte karaktertrekk. 6.5 Tvangstanker

19 Du har ikke særlige vansker med å komme i gang med ting og trenger som regel ikke mye betenkningstid før du setter planene dine til livs. Du opplever sjeldent plagende og repeterende tanker og gir lite uttrykk engstelse, frykt og/eller fortvilelse. Videre utviser du et selvsikkert og klart tankemønster som uten tvil hjelper til en lettere og bedre hverdag. 7:Livstempo I tillegg til personlig kontroll, peker forskning i retning av at livstempo, dvs. hvor travelt vi føler å ha det (bevissthet om tidspress og imøtekomming av deadlines ), har konsekvenser for helse og velvære. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Livstempoet ditt ser ut til være gjennomsnittlig dynamisk. I noen situasjoner, hjemme eller på jobb, er du i stand til å sette opp farten når det er nødvendig, samtidig som du har evnen til å senke farten, slappe av og ta det med ro når situasjonen legger til rette for det. Du framstår som tilpasningsdyktig og balansert. Ved å se over subskalaer 7.1 til 7.6 kan du få innsikt i spesifikke aspekter av livstempoet ditt. Subskalaer Seks subskalaer er knyttet mot "Livstempo". Disse er: Volatilitet (eller reaksjonspreg) - reaksjoner til hendelser og personer i dagliglivet og hvor stor risiko disse har for å lede til utålmodighet, irritasjon, sinne, og følelsen av å ha dårlig tid. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer volatilitet viser du når livstempoet ditt går opp. Dess lavere du scorer dess mindre

20 volatilitet viser du Ærgjerrighet - ambisjoner og konkurranseinstinkt samt tiltrekning til risiko. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer ærgjerrighet og tiltrekning til risiko viser du. Dess lavere du scorer dess mindre viser du Sosial interaksjon og avslapning - sosialisering og kommunisering med andre og evnen til å slappe av når livstempoet øker. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mindre sosial interaksjon og avslapning viser du når livstempoet øker. Dess lavere du scorer dess mindre viser du Tidspress - hvordan tidspersepsjon påvirker livet. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer tidspress har du gjennomgått. Dess lavere du scorer dess mindre har du opplevd Perfeksjonisme - holdningen til å få ting gjort. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer perfeksjonisme viser du når livstempoet ditt øker. Dess lavere du scorer dess mindre viser du Hyperaktivitet - mønster i personlig aktivitet både på og utenfor jobb. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess mer hyperaktiv har du en tendens til å være når livstempoet øker. Dess lavere du scorer dess mindre hyperaktiv er du. 7.2 Ærgjerrighet Du viser en høy andel ærgjerrighet med klare aspirasjoner. Du ser på deg selv som ambisiøs, konkurransedrevet og liker nok å ta sjanser. Du er mer enn gjennomsnittlig opptatt av å optimalisere ytelsen din og viser nok dette både hjemme og på jobb. Ambisjonene din kan hjelp deg til suksess, men blir ambisjonene for store kan det få negative følger. Du kan ha en tendens til å overkjøre de du oppfatter som å stå i veien for det du ønsker. Overambisiøse personer kan også noen ganger ta unødvendige sjanser som setter en selv og andre i fare. Ærgjerrighet kan også ha negative følger for forholdet til familie, venner og kolleger. En er også i risiko for å overvurdere ens evner og dermed ikke klare å prestere. Vi anbefaler at du tenker nøye over ambisjonene dine og hvordan du behandler andre i lys av dem, hvor store sjanser du tar og hvilke følger dette kan ha på familielivet og forholdene dine. 8:Fysisk helse Som med mentalt velvære må vi igjen legge vekt på at denne dimensjonen bare tar utgangspunkt i din subjektiv vurdering av din egen fysiske helse. Det er ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske helsentilstanden din. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her

21 ) Hva ble resultatet ditt? Du er fornøyd med enkelte aspekter av din fysiske helse, men du ser ut til å bekymre deg over andre. Subskalaene 8.1 til 8.4 gir en mer inngående beskrivelse av dine fysiske styrker og svakheter samtidig som de kan veilede deg til måter å håndtere eventuelle vedvarende problemer på.. Subskalaer Dimensjonen "Fysisk Helse" har vist seg å omfatte fire ganske tydelige subskalaer:

22 8.1 - Energinivå - for livet generelt. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess lavere er energinivået ditt. Dess lavere du scorer dess høyere er energinivået Problemer med kvalme og sykdom - fysisk og mentalt: hode-, mage- og fordøyelsesproblemer. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess flere problemer med kvalme og sykdom har du. Dess lavere du scorer dess færre problemer har du Smerter og plager - mentale eller fysiske i tillegg til utmattelse i kropp eller sinn. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess flere smerter og plager har du. Dess lavere du scorer dess færre smerter og plager har du Allergier og hudproblemer - alle typer. Merk: det kan hende du må finne ut typen og årsaken til utbruddet. For eksempel kan det fysiske ubehaget være relatert til mentalt velvære eller du kan lide av en allergi med en fysisk årsak som høysnue. Dess høyere du scorer på denne subskalaen dess flere allergier og hudproblemer har du. Dess lavere du scorer dess færre har du. 8.4 Allergier og hudproblemer I følge svarene dine lider du av hudproblemer og/eller allergier. Det kan være lurt å kontrollere andre subskalaer for å se om disse problemene kan være forårsaket av stress eller andre problemer. Hudproblemer og allergier er ofte vedvarende og plagsomme og det kan være lurt å søke profesjonell hjelp dersom du ikke allerede har gjort det. 9:Stress Hva vi oppfatter som stressende varierer veldig fra person til person. Det som kan være en uutholdelig situasjon for et menneske kan være en lærerik og spennende utfordring for et annnet. Mengden stress man opplever er ikke bare bestemt av hendelser og forandringer rundt oss, men også av hvordan vi selv oppfatter og reagerer på disse forandringene. (For en mer detaljert forklaring, hold inne ctrl og trykk her: her) Hva ble resultatet ditt? Du ser ikke ut til å oppleve mye stress i livet ditt for tiden, men enkelte områder i livet ditt kan virke stressende på deg. Subskalaene 9.1 til 9.5 går gjennom hvilke områder av livet ditt som stresser deg og foreslår potensielle løsninger og metoder for å redusere stress.

23 Subskalaer Det er fem subskalaer knyttet til stress, både hjemme og på jobb. Jo høyere din score er for hver av disse subskalaene, desto mindre ubehag eller stress virker du å oppleve innenfor de områdene beskrevet under. Jo lavere din score er, desto mer ubehag og stress virker du å oppleve innenfor disse områdene.

24 9.1 - Negative ringvirkninger - konseptet om at velværer utenfor jobb kan påvirkes av det som skjer på jobb, og vise versa. Negative ringvirkninger er det som skjer når press i en del av livet skaper problemer i en annen del og har negativ innvirkning på velværen din Arbeidsmiljø - spenning på jobb i tillegg til reisen til og fra jobb. Hvordan en person takler disse spenningene avgjør om han/hun føler seg stresset. Hvis man har en positiv innstilling til spenningen er stressnivået lavt Familiestress - spenning i familielivet og hvordan personen takler dette. Hvis spenningen takles på en god måte er stressnivået lavt Finansielt stress - personens finansielle tilstand og hvordan personen ser på dette. Et positivt syn resulterer i lavt stressnivå Kontrollnivå - hvordan personer tror at deres egne handlinger bestemmer hvordan livet deres utvikler seg. Hvis kontrollnivået er høyt vil ikke teknologiske nyvinninger, mediedekning, jobbsikkerhet og arbeidsmengde være jobbrelaterte hendelser som gjør personen nervøs siden han/hun er relativt fornøyd med evnen sin til å ta kontroll og påvirke utfallet. En person med lav følelse av kontroll ville være relativt misfornøyd og slike forandringer ville føre til stress. 9.5 Kontrollnivå Du ser ut til å føle at du har god kontroll over arbeidsmiljøet ditt. Det er lite sannsynlig at du i vesentlig grad bekymrer deg for å miste jobben, føler deg truet av ny teknologi, frykter negativ omtale av yrket ditt i media eller føle at andres beslutninger går på bekostning av arbeidsforholdene dine. Dette antyder at du er relativt fornøyd med jobben din.

25 Seksjon Seks - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt Oppsummering: Denne seksjonen gir deg informasjon om fire interrelaterte områder som blir oppsummert nedenfor: 1-Daglige Wellness vaner En sjekkliste for Daglige Wellness vaner for alle. Denne seksjonen inneholder en personlig vurdering som indikerer om du allerede har gjort aktiviteten til en daglig vane eller ikke 2-Ditt fysiske aktivitetsnivå En måling av det fysiske aktivitetsnivået ditt sammenlignet med anbefalt nivå for optimal helse og velvære. 3-Hvordan du reiser til jobb Hvordan du reiser til jobb inkludert måter du kan få mer fysisk aktivitet inn i den daglige reisen din 4-Vektkontroll Kroppsmasseindeksen din (BMI) som er en måling av kroppsfett basert på vekt og høyde Finn ut mer på de følgende sidene...

26 1. Daglige Wellness vaner De Daglige Wellness-vanene nedenfor er basert på internasjonal best practice og er grunnleggende for alles personlige velvære. Scoring: Et kryss nedenfor betyr at du allerede har tatt til den den anbefalte aktiviteten som en vane (basert på svarene dine på velvære undersøkelsen). En strek indikerer at aktiviteten ikke enda er en vane. Sjekkliste for daglige Wellness-vaner Er det en vane for deg? Spis fem eller mer porsjoner med frukt eller grønnsaker En porsjon frukt er for eksempel et eple, en banan, ellet et glass juice. En grønnsaksporsjone er for eksempel en gulrot eller to spiseskjeer av erter eller mais Ha et variert kosthold med mat fra hver av de fem matgruppene: 1. Brød og frokostblandinger. Rundt en tredjedel av det daglige matinntaket ditt (fire til seks porsjoner) burde komme fra denne gruppen. Velg fullkorn, høyfiber og komplekse karbohydrater (som havre). Unngå å spise for mye sukker. 2. Frukt og grønnsaker. Igjen gjelder det for rundt en tredjedel av det daglige matinntaket ditt. 3. Melkeprodukter. Rundt en sjettedel av matinntaket ditt burde komme fra melk, egg og ost osv. 4. Kjøtt og fisk (bønner og belgfrukter hvis du er vegitarianer). Prøv å la noe fra denne gruppen stå for rundt en sjettedel av det daglige matinntaket ditt, og unngå rødt kjøtt og stekt fisk. 5. Fett og sukker. Spis sparsomt. Prøv å velge ummettet fett og virgin olivenolje. Spise lite og ofte Spis regelmessige balanserte måltider som kombinerer proteiner komplekse karbohydrater. Dette vil forsikre en rolig og stødig utløsning av energi utover dagen. Lag mat på en sunn måte Prøv å unngå å steke mat eller bruke for mye olje i matlagingen din å bruke grillen, grillpanne eller ovnen er et sunnere alternativ. Drikk minst to liter væske om dagen Dette er rundt åtte vanlige glass. Hvis kroppen din er dehydrert i løpet av dagen kan ytelsen din synke med ti prosent. Ikke drikk mer enn fire drikker per dag som inneholder koffein (te, kaffe eller cola). Kontroller alkoholinntaket ditt Alkohol øker kroppens lagring av fett. Alkohol har høyere energiinnhold (kalorier) enn sukker og inneholder nesten dobbelt så mange kalorier per gram enn fett. Overdrevet alkoholinntak er koplet til en rekke helseproblemer. Prøv å ikke drikk mer enn tre (kvinner) eller fire (menn) alkoholenheter per dag og ha minst en alkoholfri dag i uka. Et glass med vin (175 ml) = to enheter, en halvliter med øl (3 3,5 prosent) = to enheter, en enkel shot (25ml) med sprit (40 prosent) = en enhet. Sov godt For mye søvn kan gjøre deg slapp, mens for lite søvn kan senke prestasjonene dine. Å legge seg og stå opp til samme tid hver dag er en sunn vane. Kom deg ut i naturlig lys Å komme seg ut i naturlig dagslys i minst minutter per dag øker vitamin D nivået ditt og utløser hormoner som får deg til å føle deg bedre.

27 Gjør to positive valg Det viktigste for å lykkes med endringer er evnen til å ta avgjørelser når arbeidet vårt for å ha det bra blir utfordret. Det er viktig å akseptere at å spandere på oss selv til tider og tilfeldige digresjoner er greit og en del av en velbalansert fremgangsmåte. Men nøkkelen til velværesuksess er å utvikle selvkontrollen til å ta avgjørelser som passer inn med de langsiktige målene dine når du står ovenfor en valgmulighet som er enklere på kort sikt. Jevnlig fysisk aktivitet Å bruke energi gir deg energi. Å være i fysisk aktivitet de fleste dagene iløpet av uke for øke pulsen og gjøre deg litt andpusten vil holde kropp og sinn våken og bidra til å opprettholde god helse på lang sikt.

28 2. Ditt fysiske aktivitetsnivå Fysisk aktivitet er en viktig del av god helse. Det anbefales at du utøver minst 30 minutter med moderat intenst trening på fem eller flere dager i uka. De 30 minuttene med aktivitet kan deles opp i 10 minutters seksjoner. Fysisk aktivitet med moderat intensitet defineres av perioder med aktivitet der du opplever: * en økning i pusten * en økning av pulsen som du kan føle, samt * en følelse av å være varm Dette kan inkludere hagearbeid, spasering og sykling, i tillegg til et strukturert treningsopplegg eller deltagelse i sport. Du kan se hvordan ditt fysiske aktivitetsnivå er sammenlignet med det anbefalte nivået ved hjelp av informasjonen nedenfor. Ditt fysiske aktivitetsnivå Nivå 2 Lettere aktiv Nivå Beskrivelse Helsefordeler 1 Inaktiv Ingen 2 Lettere aktiv Litt beskyttelse mot kroniske sykdommer. Kan være et steg på veien til det anbefalte nivået (nivå 3). 3 Anbefalt nivå Moderat aktiv I ferd med å oppnå eller å ha oppnådd det anbefalte aktivitetsnivået på 30 minutter med fysisk aktivitet 5 ganger i uka. Meget beskyttet mot kroniske sykdommer. Minimal risiko for skader eller andre helseproblemer. 4 Veldig aktiv Maksimalt beskyttet mot kroniske sykdommer. Litt større fare for skader og andre helseproblemer. 5 Høyst aktiv Maksimalt beskyttet mot kroniske sykdommer. Økt fare for skader og andre mulige helseproblemer. Fra: Minst fem i uka. Bevis for innvirkningen fysisk aktiviet har og hvordan det påvirker helsen. En rapport fra Chief Medical Officer i Storbritannia. April 2004.

29 3. Hvordan du reiser til jobb - hverdagssport En måte å øke det fysiske aktivitetsnivået ditt og forbedre velværen din er å gå eller sykle til jobb, til den grad det er mulig. Seksjonen nedenfor profilerer hvordan du reiser til jobb og gir deg feedback dette kan inkludere forslag om hva du kan gjøre annerledes på vei til og fra jobb. De individuelle dataene vil bli oppsummert anonymt og delt med interesserte tredjeparter for å hjelpe de med å ta avgjørelser i fremtiden. Du bruker transport for å komme deg til jobb. Kan du endre på reisen din til jobb for å inkludere 15 minutters kjapp gange eller sykling? Hvorfor? Her har du noen grunner fra Sport Englands Everyday Healthkampanje: *Personer som sykler regelmessig har like god kondisjon som noen ti år yngre. * Å gå 1,5 km er like bra for deg som å løpe samme distanse. * Når du bruker offentlig transport kan det å gå av et stopp for tidlig hver dag utgjøre inntil halvparten av ukentlig anbefalt mengde trening. * *En halvtimes gåtur er bra for å bekjempe stress. I tillegg får du utført enda en av de daglige velværevanene, nemlig å komme deg ut i naturlig lys, noe som utløser hormoner som får deg til å føle deg bra og øker energinivået ditt.

30 4. Vektkontroll Det finnes en rekke måter å måle om du har en sunn kroppsvekt med tanke på den nåværende kroppsstørrelsen og vekten din. Vi har beskrevet to av disse metodene: BMI og måling av midjen. I seksjonen nedenfor finne du BMI-en din, en oversikt over midjestørrelse og en personlig kommentar basert på BMI-en din. BMI og midjestørrelse=21.72 BMI Vektkategori Risiko for assosierte sykdommer Midje som er mindred enn eller på 40 tommer (menn) eller 35 tommer (kvinner) Midje som er større enn 40 tommer (menn) eller 35 tommer (kvinner) 18.5 eller mindre *Undervektig -- N/A Normal -- N/A Overvektig Økt Høy Fet Høy Meget høy Fet Meget høy Meget høy 40 eller høyere Sykelig overvektig Ekstremt høy Ekstremt høy Kroppsmasseindeksen (BMI) er en måling av kroppsfett basert på høyde og vekt som gjelder for voksne menn og kvinner. Den er kalkulert ved å dele vekten din på høyden din opphøyd i andre. Resultatet vil være et tall mellom 15 og 50. Merk: Denne indeksen er en veiledning og kan ikke erstatte en medisinsk vurdering. Den er også upassende for kroppsbyggere, gravide kvinner, barn under 16 og de eldre. BMI = Ideelt område for å opprettholde trivsel. Dette indikerer at du har en helsemessig bra vekt i forhold til din høyde. Et program for å kontrollere om eventuelle endringer angående din vekt er anbefalt. Skulle endringer starte å skje, vil du trenge å benytte deg av Wellness metoder som opprettholder din egen trivsel.

31 Seksjon Sju -Dine Personlige Wellness Utviklingressurser Oppsummering: For å hjelpe deg med å bygge videre på styrkene dine har vi valgt ut en rekke velværeutviklingsaktiviteter og andre velværeressurser for deg. Du finner oppsummeringer for alle ressursene på de følgende sidene. Du kan laste ned de fulle dokumentene fra nettsiden vår eller bruke interaktive e-læringsmoduler (for noen ressurser); bare trykk på linkene nedenfor.

32 Wellness Utviklingsaktiviteter Aktivitet Hva er det? Hvordan benytter jeg meg Fordeler av det? Behandle deg selv med humor Latter! Den utløser endorfiner, Bruk forskjellige media til å få Økt energinivå, og bedre naturlige opiater som forbedrer deg til å le høyt. Lær å ta deg selvfølelse, og selvmotivasjon. velvære på en rekke måter. Positiv bruk av negative tanker selv mindre seriøst og ha mer Reduksjon i muskelspenning, selvironi. Planlegg å få latter inn i forbedret beslutningstaking og livet ditt! kreativ tenking. En kognitiv teknikk for å bli bedre Å identifisere og navngi følelser Humørsvingninger blir mindre til å jobbe på ditt beste og forbigå kan hjelpe med å minke intense, du føler deg gladere, og tidligere begrensninger innflytelsen deres og hjelpe deg du får færre emosjonelle med å kreve mindre av deg selv. problemer. Den indre stemmen Endre den interne språkbruken din blir mer forstående og din fra ord som burde, må og aksepterende bør til å heller si Jeg vil gjerne. Bruk tiden din godt Teknikker for å senke livstempoet Teknikker for bruk hjemme og på Bedre følelse av kontroll når du ditt og forbedre velværen din. job. For eksempel å ta av seg planlegger tidsbruken din, du lar klokka i helgene og på kveldene, ikke tiden kontrollere deg. Mindre passe på at du setter av tid til å irritabel, mindre anspent, og kose deg, lese og sende e-poster færre psykosomatiske lidelser. en gang om dagen, passe på at du stopper når presset bygger seg opp. Time-out Lære seg å ikke gjøre noe som Denne evnen viser deg hvordan helst til tider og oppleve du kan skape en balanse mellom Bedre mental helse, høyere livsnytelse, mer ro, bedre fordelene med denne aktivitetene dine på og utenfor tidskontroll. Mindre anspenthet, konstruktive inaktiviteten. Sette jobben ved å delta på aktiviteter mer avslappet holdning. av tid til andre ting. som står i sterk kontrast til hverandre med tanke på stil og typen aktivitet.

33 Andre Wellness ressurser Basert på svarene dine i undersøkelsen har vi satt sammen en mappe med ekstra velværeressurser som kan være til hjelp for deg. Du kan se de som enten PDF fil eller en interaktiv e-lærings-modul. Fysisk aktivitet Du har antydet et ønske om å bli mer fysisk aktiv. Du kan finne ut mer om fysisk aktivitet, inkludert hvordan du kan inkorporere trening inn i din daglige rutine, ved å lese ressursheftet vårt. Trykk på: Fysisk aktivitet for å laste ned PDF dokumentet Væskebalanse Hvis du blir dehydrert iløpet av dagen kan din ytelse falle med ca 10%. Dehydrering kan forårsake symptomer som svimmelhet, hodepine og kramper. Lær mer om væskebalanse og finn ut om du er dehydrert ved å laste ned vår ressurs dokument. Klikk på Hydration ålaste ned PDF-dokument. Søvnforbedring Ifølge ditt Wellness spørreskjema kan det være tider der søvnen din blir avbrutt eller du har søvnproblemer. Du kan finne ut hvordan man kan forbedre søvnvaner i følgende dokument, klikk på: Bedre søvnvaner å laste ned PDF-dokument.

34 Generelle Wellness Ressurser Generelle Wellness Ressurser WellKom har laget en veiledning som gir deg en liste over nettsider og andre ressurser som er relatert til helse og velvære. Veiledningen inkluderer en liste over innovative produkter som er tilgjengelige fra WellKom. For å laste ned veiledningen hold inne ctrl og trykk her. Målsettninger Målsettninger Etter å ha reflektert over profilen din og velværeressursene du har fått kan det hende du ønsker å skrive ned målene og handlingene dine. Målsetting er en viktig del av å gjøre forandringer. For å laste ned målsettingsmalen vår hold inne ctrl og trykk her. Ressursheftet vårt vil hjelpe deg med å skrive ned et oppnåelig og motiverende mål. For å laste ned målsettingsressursheftet vårt hold inne ctrl og trykk her.

Your Brand Ambassador Profile 18-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 18-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 29-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 29-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 23-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 23-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 25-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 25-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 12-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 12-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 04-07-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 04-07-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 13-06-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 13-06-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 21-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 21-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile

Your Brand Ambassador Profile Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Seksjon Seksjon Seksjon Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. To - Dine subskalaer - grafisk. Tre - Daglige Wellnessvaner, Fysisk Aktivitet, Jobbreise og Vekt. Fire - Dine Personlige Wellness Utviklingressurser.

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Organisatorisk Wellness Report

Organisatorisk Wellness Report ErikstadSkole Antall deltakere: . Introduksjon Denne rapporten gir en detaljert evaluering av velværen blandt personer i din organisasjon, inkludert fysisk helse og psykisk trivsel, tilfredshet med livsstil

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil?. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Content Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil?. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer

Organisatorisk Wellness Report

Organisatorisk Wellness Report Antall deltakere: 2 1. Introduksjon Denne rapporten gir en detaljert evaluering av velværen blandt personer i din organisasjon, inkludert fysisk helse og psykisk trivsel, tilfredshet med livsstil samt

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80 FRISKLIV FULLFØRT Dato: Navn: Alder: 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 60-69 70-79 Over 80 FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) For å kunne følge din generelle helsetilstand, er det fint om du kan svare på seks spørsmål om

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Anbefalinger når fysisk aktivitet er middelet og vektreduksjon er målet Mengde? Intensitet?

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Hvorfor god bruk av tiden vil forbedre ditt velvære

Hvorfor god bruk av tiden vil forbedre ditt velvære Wellness Utviklings Aktivitet Bruk tiden din godt Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Større følelse av kontroll ettersom du styrer tiden, tiden styrer ikke deg Den sosiale

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett ! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett Vi skal skape en sunnere idrett! 14.10.2011 2 Blir du forvirret? 3 Unge utøvere blir også forvirret.. Jeg lurer på noen spørsmål om kosthold.

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON 1. Hvor ofte driver du mosjon? Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

Stressmestring for person og organisasjon

Stressmestring for person og organisasjon Stressmestring for person og organisasjon Erik Møller Pepp Norge AS Tema i dag: Hvorfor stressmestring nå? Stress er langt bedre enn sitt rykte - hva er stress? Den overtenkende hjernen ta kontrollen!

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Mestringskapasitet... 3 5 om dagen... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon Når det gjelder stressmestring

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Det er stadig flere bevis for at ytelsen i et selskap er direkte knyttet til de ansattes velvære. Ettersom de fleste mennesker bruker hoveddelen

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 1 Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det

Detaljer

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad ! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 03.02.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre

Detaljer

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er:

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er: HVORDAN HOLDE KOKEN http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Det er mange årsaker til at vi mennesker ikke lykkes på ulike områder i livet. For noen er hovedproblemet at de ikke vet nok om hvordan

Detaljer

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1 Hva skaper en god utøver? Kosthold og prestasjon Marianne Udnæseth Klinisk ernæringsfysiolog Precamp EYOF 19.01.2011 Talent Trening Kosthold Restitusjon M0tivasjon Fravær av sykdom og skader Utstyr Olympiatoppen

Detaljer

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere ! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 31.03.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre ved å optimalisere kosten

Detaljer

Vi ønsker å si litt om: Betydningen av et helhetlig og langsiktig perspektiv -å se hele mennesket

Vi ønsker å si litt om: Betydningen av et helhetlig og langsiktig perspektiv -å se hele mennesket Betydningen av et helhetlig og langsiktig perspektiv -å se hele mennesket Kompetansehelga Orientering 2017 Anita Rapp-Ødegaard Daglig leder Sunn Idrett Vi ønsker å si litt om: Sunn Idrett hvem vi er, hvordan

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

Hvordan utvikle prestasjonskulturen

Hvordan utvikle prestasjonskulturen Hvordan utvikle prestasjonskulturen i FK Vigør G 16? Stress i konkurransesituasjonen - hvordan takle stress / press sammen Bjørn Tore Johansen, FK Vigør KONKURRANSESITUASJONEN STRESS I IDRETT EUSTRESS

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer