Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?"

Transkript

1 Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer kostnadseffektiv distribusjon av ditt reiselivsprodukt. Kurset tilpasses deltakernes egne utfordringer når det gjelder spørsmål som hvilke produktpakker som selger, hvordan en kan få fart i salget og hvilke distribusjonskanaler som er de rette for deltakerens produkter både i det nasjonale og i de internasjonale markedene. Hva etterspørres for kommende sesong, reiselivets verdikjede, nettoprising, relasjonssalg, salgskampanjer, dynamisk pakketering, attraktive produktpakker, distribusjonskostnader, turproduksjon og Pakkereiseloven er alle stikkord og tema som belyses på kurset. Attraktive pakker Kundene våre etterspør tilrettelagte opplevelser og markedet krever attraktive produktpakker. På kurset ser vi nærmere på hvilke pakker som er attraktive for hvem. Videre hvordan vi skal pakketerer og kalkulere, og ikke minst hvilke lover og regler som gjelder for dette. I forkant av kurset må deltakerne gjennomføre BIT-Reiselivs E-læringskurs i pakkereiseloven som inngår i kurspakken. Gode salgsresultater Salgsarbeidet blir noen ganger ikke prioritert fordi vi er usikker på hvordan vi griper dette an. En viktig del av kurset er oppbygging av salgskampanjer, relasjonssalg og internasjonalt salg av norske reiselivsprodukter. Hva skal til for at min bedrift kan selge mer? Dette er et spørsmål mange stiller seg og i løpet av kurset skal vi gå i dybden på denne problemstillingen. Effektiv distribusjon Forskjellige reiselivsprodukter og opplevelser krever ulik distribusjon. Distribusjonskostnadene for reiselivsprodukter er i mange tilfeller svært høye. En målrettet distribusjon der produktet er tilgjengelig for de riktige kundene er ofte en utfordring. På kurset ser vi nærmere på ulike distribusjonskanaler og hva som er fordeler og ulemper ved disse. Tema for innledninger og praktiske eksempler Dette er stikkord og tema for de ulike innledningene og fokusområdene på kurset; Merkevaren Norge Reiselivets verdikjede Etterspørselen i ulike markeder og innholdet i attraktive pakker Pakkereiseloven og turproduksjon Distribusjonsformer og kostnader Salg, salgskampanjer og relasjonssalg Internett som distribusjonskanal og dynamisk pakketering Varighet Kurset avvikles som en samling og varer fra lunsj første dag til lunsj andre dag. Vi tilrettelegger kursinnholdet ut fra deltakerne på det enkelte kurs. Gjennomføringen veksler mellom innledninger, diskusjoner, oppgaver og praktiske illustrasjoner. Kursdeltakerne får et kompendium som dokumenterer innholdet i kurset. Målgruppen for kurset er ledere og mellomledere innen små og mellomstore reiselivsbedrifter. Tidspunkt Hele året For mer informasjon

2 Produksjon av opplevelser Opplevelsesproduksjon er et nytt og spennende fagområde i reiselivet. Flere aktører har erfart hvordan systematisk arbeid kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlengelse og/eller nye målgrupper. Innovasjon Norge tilbyr nå i samarbeid med MIMIR AS en variant av de såkalte LEO-kursene fra Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry (LEO) i Finland. Bedriftene som deltar på LEO-kurs lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på. Målet er å utvikle meningsfulle opplevelser som begeistrer gjesten og gir økt lønnsomhet for verten. Kursene har altså en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset setter fokus på En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser? Opplevelsespyramiden - et verktøy for å se sammenhengene i opplevelsesproduksjon Opplevelsesgrinda - et praktisk arbeidsverktøy med 24 spørsmål på veien fra idé til en meningsfull opplevelse for gjesten. Hva er en meningsfull opplevelse? En meningsfull opplevelse defineres som flersanselig, positiv, omfattende og minneverdig. Meningsfulle opplevelser kan ofte føre til at en person endrer seg eller sitt syn på noe. En meningsfull opplevelse kan ikke garanteres, men du som aktør kan legge forholdene til rette for meningsfulle opplevelser. Kurset tar for seg hvordan du som aktør kan benytte Fysiske omgivelser Samhandling Kultur som virkemidler i utviklingen av en opplevelse. Dette er viktig i et kommersielt perspektiv. På den ene siden skal man tilfredsstille behovet for en personlig opplevelse for kunden, på den andre siden må man standardisere produksjonen på en måte som gir lønnsomhet. Det ideelle er å skape produkter som har en forutsigbar opplevelsesverdi for så mange som mulig i den målgruppen det lages for. Kursene bruker eksempler både fra internasjonalt og norsk reiseliv. I tillegg har kurset et fokus på dramaturgi og regi som fagområder der reiselivet har mye å lære med tanke på opplevelsesverdi. Gjennomføring Kursene gjennomføres over ett døgn fra lunsj til lunsj. Dette betyr at kursene er kortere enn de ordinære LEO-kursene som er på fire dager. De gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, øvelser og litt arbeid med egen bedrift. Hvert kurs gjennomføres av to eksperter som er godkjent av LEO. Ekspertene har ulik bakgrunn: fra egen bedrift, fra teater/regi eller fra utvikling/opplæring. Ledere eller mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter Tidspunkt: Hele året For mer informasjon: Foto: CH/Innovasjon Norge

3 Gi bedriften din et løft - Bli god på nett! Innovasjon Norge lanserer nå et nytt lunch til lunch kurs - Hvordan lykkes på internett? Her får du et praktisk kurs der du bl.a får evaluert ditt eget nettsted samt masse gode tips om hva du må gjøre for å oppnå suksess på nettet. 3 av 4 nordmenn er på Internett i løpet av en dag, og tiden vi bruker på nettet øker stadig. Hver dag er det 100 millioner søk på reiseliv bare i Europa. Noen av disse søkerne kan bli dine kunder! Mange reiselivsbedrifter har skjønt betydningen av dette og satser hardt og godt på markedsføring på nett. Samtidig kan det være krevende å holde seg oppdatert på raske endringer og nye teknologiske muligheter. Dette kurset har som mål å gi deltakerne de praktiske kunnskapene som trengs for å presentere riktig innhold, bli funnet av potensielle kunder og skape effektiv dialog med dem. Kurset har en praktisk vinkling med utstrakt bruk av konkrete eksempler, gjerne hentet fra deltakernes egne bedrifter. Innhold og opplegg Det er lett å komme seg på nett, men det er opp til deg selv hvor godt synlig du er i jungelen av konkurrenter. Nettets natur gjør imidlertid at små bedrifter kan lykkes like godt som bedrifter med enorme annonsebudsjetter. Det eneste du trenger er tid og kunnskap om hvordan du kan utnytte mulighetene og unngå fallgruvene. Bruk av sosiale medier i markedsførings sammenheng diskuteres som aldri før, og meninger og undersøkelser spriker i flere retninger. Men én ting er sikkert norsk reiseliv har mye å lære. I dag bruker vi mer tid på sosiale medier enn på e-post. Dette får følger for hvordan vi markedsfører oss på nett, og det er ikke lenger bare vår egen nettside vi må passe på i vår online tilstedeværelse. For det snakkes om ditt produkt på nett uavhengig av om du er der selv eller ikke. Bedrifter som deltar på kurset får innsikt i de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med markedsføring på Internett. Kurset inneholder Websjekk av bedriftens nettsider før kurset som utgangspunkt for kurset Hvordan kan din bedrift bli synlig med egen nettside: tips og nyttige verktøy Forstå sammenhengen mellom innhold og synlighet på søkemotorer og andre kanaler Hvordan skrive på nett i de ulike kanalene Bruk av bilder og film Hvordan kan din bedrift utnytte de sosiale mediene best mulig? Én times praktisk rådgivning til hver enkelt bedrift etter kurset Gjennomføring Kursene gjennomføres over ett døgn fra lunsj til lunsj. De gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med egen bedrift. Hvert kurs gjennomføres av to erfarne kursholdere med bakgrunn fra reiseliv og IKT. Ledere og mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Vi oppfordrer bedriftene til å delta med mer enn én deltaker, og det ideelle er at daglig leder/markedsansvarlig deltar sammen med den som er webansvarlig. Deltakere uten dype forkunnskaper er velkommen, men kurset vil være nyttig også for deltakere som er viderekomne brukere på nettet og i sosiale medier. Pris og påmelding Kurset vil være tilgjengelig fra September/oktober Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for tidspunkt og pris. Foto: Nils-Erik Bjørnholt /Innovasjon Norge

4 FRAM Reiseliv FRAM er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi. FRAM står for: Forstått, Realistisk, Akseptert, Målbart. Innovasjon Norge ønsker å sette igang et FRAM Reiseliv program tilpasset reiselivsnæringene. FRAM er Innovasjon Norges landsdekkende ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter. Her utvikler deltakerne kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. Bedre ledelse gir økt lønnsomhet Som deltaker i FRAM-programmet får du lære en metodikk som skal sikre varig kompetanseoverføring, styrket konkurransekraft og bedret lønnsomhet. Deltakerne bør være bedriftens leder og annet nøkkelpersonale. Gjennom aktuell og forretningsmessig teori får du grunnleggende kunnskap og mulighet til å inngå forpliktende bedriftssamarbeid. Du lærer fra andre bedrifter og får ta del i andre bedriftslederes erfaringer. FRAM Reiseliv er tilgjengelig for reiselivsnæringen via Innovasjon Norges distriktskontorer. Om samlingene Bedriftene blir delt inn i grupper med mellom åtte og tolv virksomheter. I løpet av 15 til 20 måneder arrangeres det seks samlinger. Foto: Jan Lillehamre/Innovasjon NorgeMellom samlingene bistår FRAM-rådgiveren hver enkelt deltakerbedrift. Rådgiverne er kvalitetssikret av Innovasjon Norge og er en viktig diskusjonspartner og veileder. De har selv vært i lederposisjoner og vet hvor skoen trykker, noe som bidrar til innlevelsesevne og engasjement overfor nettopp dine problemstillinger. Vi legger vekt på å ikke ha konkurrerende bedrifter eller kunde-/ leverandørforhold i samme gruppe. FRAM gjennomføres i alle fylker i tett samarbeid med Innovasjon Norges distriktskontorer. Hva lærer du i FRAM? Foto: Jan Lillehamre/Innovasjon NorgeBedriftene blir delt inn i grupper med mellom åtte og tolv virksomheter. I løpet av 15 til 20 måneder arrangeres det seks samlinger hvor fellesutfordringer bearbeides i plenum. Mellom samlingene bistår en dedikert, kvalitetssikret rådgiver hver enkelt deltagerbedrift. Deltagerbedriftene betaler en egenandel samt egne reise-, overnattings- og diettkostnader på samlingene. Innovasjon Norge dekker alle andre kostnader knyttet til dokumentasjon, høyt kvalifiserte foredragsholdere og rådgivere. Passer FRAM for deg? FRAM er et tilbud for: Ledere i små og mellomstore bedrifter FRAM-Si: Strategi og innovasjon. For utviklingsorienterte og innovative bedrifter med vekstambisjoner. Kulturnæringen FRAM-K: Kultur. For bedrifter som ønsker å gjøre kultur til sitt levebrød. Etablerere For nystartede bedrifter med et produkt som skal ut på markedet, og som har vilje, evne og ønske om å vokse. Gårdbrukere FRAM-A: Agro. Rettet mot gården som bedrift og bonden som bedriftsleder. Et program for deg som ønsker å utvikle gårdsbruket ditt videre. Rådgiverne har selv vært i lederposisjoner og følt hvor skoen trykker. Dette bidrar til innlevelsesevne og engasjement overfor nettopp dine problemstillinger.

5 Kvinner i reiselivet I reiselivsnæringen er 70% av arbeidstakerne kvinner. Til tross for dette er kvinner dårlig representert i ledende posisjoner og blant nye bedriftsetablerere. Innovasjon Norge ønsker i henhold til regjeringens reiselivsstrategi å satse på å få flere kvinner inn i styrer i reiselivsnæringen, gi flere kvinner bedre muligheter til å utvikle seg som leder. Innovasjon Norge ønsker også å støtte opp om kvinner som allerede har lykkes som bedriftseier eller bedriftsleder. Kvinner som har etablert bedrifter med betydelig vekstpotensial og som trenger støtte til å få realisert sine prosjekter. Her finner du tre programmer og tjenester som kvinner i reiselivet kan benytte seg av. Ledermentor Reiseliv Ønsker du å bli en bedre leder? Da er Innovasjon Norges lederutviklingsprogram - Ledermentor - noe for deg. I dette programmet får du en personlig mentor som i et helt år vil fokusere på dine utfordringer som leder. Ledermentor inngår i satsingsområdet Kvinner i fokus og skal bidra til at kvinner i reiselivet får større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling. Programmet består av to deler: Utviklingsseminarer og Mentorprogrammet: Utviklingsseminarer gir deg som deltaker anledning til å utforske dine talenter og ferdigheter og få innsikt i hvordan du kan utvikle deg videre som leder. Seminarene legger til rette for at deltakere fra ulike virksomheter skal dele erfaringer med hverandre. Seminarene har fem samlinger og går over ett år. Mentorprogrammet vil gi deg som deltaker støtte i å prøve ut det du har lært. Alle deltakerne får sin egen mentor, som vil være fokusert på din læring og karriereutvikling. Mentorene vil delta på flere av seminarene. Mellom hvert seminar har du fortrolige samtaler med din mentor. Samtaler knyttes til deltakernes individuelle utvikling som leder, muligheter og ambisjoner. Mentorskap Hvem kan søke? Programmet retter seg mot deg som er leder i det private, eventuelt i offentlige reiselivsforetak med eget økonomisk resultatansvar. Du må ha et ønske om å utvikle deg som leder og ha ambisjoner om videre karriereutvikling. Jo mer opptatt deltakerne er av nye utfordringer og i jo større grad de befinner seg i en utviklingsprosess, desto mer utbytte vil de ha av programmet. Deltakerpris Egenandelen er kroner. I tillegg må hver deltaker dekke reise- og oppholdsutgifter. Tidspunkt og påmelding Mentorskap handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to mennesker som har noe forskjellig erfaringer. Dette innebærer at også mentoren vil oppnå nye ferdigheter, som igjen kan bli av stor verdi for hans eller hennes lederrolle.

6 Godt vertskap Godt vertskap er et vertskapskurs i fire trinn. Kurset hjelper deg til å forstå hvordan du kan bidra til at dine kunder og gjester blir mer fornøyd, slik at de ønsker å komme tilbake. Det kalles et godt vertskap. Du får også øynene opp for hvordan din måte å tenke på og hvordan du oppfører deg påvirker om du føler glede og mening med det du driver med. Din evne til å møte andre mennesker med glede og skape gode relasjoner betyr like mye for deg som privatperson som i ditt daglige virke. Den er også avgjørende for fremgangen i din virksomhet. Hev blikket, så ser du hva det betyr for det stedet du arbeider. Der er vi alle med i større fellesskap som omfatter flere enn oss selv. Det handler om å kunne se helheten og ville og tørre stå for det man representerer. Du som står frem og er vert du er gull verdt! Kurset Godt vertskap bidrar til at både mennesker og bedrifter blomstrer. Trinn 1 Boken Det gode vertskapet Kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne. En lettlest inspirasjonsbok som belyser vertskapets rolle når mennesker møtes. Fylt av beretninger og gode eksempler. Dialoger, arbeidsøvinger, refleksjon, samtale og gruppeøvinger med fokus på: Når føler jeg meg velkommen? Å forklare vertskap, om å identifisere og dele sine egne historier med andre. Hva kjennetegner velkommende mennesker og virksomheter? Hvem møter mitt vertskap? Mitt vertskap hvordan vil jeg bidra? Trinn 3 Nettkurset Godt vertskap Gjennom nettkurset får man en fordypning i vertskap og må selv reflektere rundt ulike situasjoner og dilemmaer. Trinn 4 Kursbevis Samtlige deltakere får et kursbevis for gjennomgått kurs. Målgruppen for kurset er medarbeidere og ledere innen reiselivsnæringen. I forbindelse med nettkurset er det også mulig å utvikle en modul for lokal destinsjonskunnskap. Trinn 2 Halvannen dags kurs Det gode vertskapet Kurset blander i løpet av halvannen dag inspirasjonsforelesninger med dialoger og andre øvelser. Forelesningsdelene fokuseres på: Tidspunkt Hele året For mer informasjon Den velkommende faktoren Fra service til vertskap Vertskapets grunner Verdiskapende vertskap Det velkommende lederskapet

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer