E134 GRENLAND KRISTIANSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E134 GRENLAND KRISTIANSAND"

Transkript

1 Sogndal Lærdal Bergen - Oslo 515 km E16 Filefjell 10 m.o.h. Fagernes Lillehammer BERGEN Voss Berge n - Oslo 461 km R7 Hardangervidda 1250 m.o.h. Bratte t unneler i Måbødalen Bergen - Oslo 476 km R52 Hemsedalsfjellet 17 m.o.h. Gol Gjøvik Hamar Os Haugesund - Oslo 11 3: km HAUGE- SUND 11 Odda Stavanger - Oslo 11 3: km STAVANGER Bergen - Oslo 380 km Haukeli 860 m.o.h. Haukeli 9 41 Hønefoss Bergen - Oslo 3: km Seljord Drammen GRENLAND OSLO SKI 5 Moss E6 Jessheim SVINESUND Stavanger - Oslo / E k m Egersund Arendal KRISTIANSAND Knut Olaf Sunde 27. august 2014

2 Bergen Odda 98 km Flat og rassikker vei mellom Bergen og Odda i myke linjer gjennom fjordlanskapet. Folgefonntunnelen fra 2001 og Jondalstunnelen fra 2012 får ekstra løp. Ny Hardangerfjordbro bygges like sør for Jondal med 1700 m fritt spenn. Denne løsningen gir svært gode koblinger med og muligheter for å lede trafikk utenom Bergensområdet. Motorveiprosjektet Svegatjørn-Rådal er antatt ferdigstilt 2020 (vegvesen.no ). Dette sammen med bro over Bjørnafjorden gir klart kortest vei mellom Bergen og Stavanger. bør gå utenom Bergensområdet. Med bro over Bjørnafjorden, bak Osøyro, videre mot Tysse, Vaksdal, Dale og Romarheimsdalen til Sognefjorden, blir dette også det korteste alternativet for gjennom Hordaland, samtidig som det gir en langsiktig løsning helt utenom Bergensområdet. For trafikk i Bergensområdet er en ringvei øst R580 viktig. Mot sentrum må Mindetunnelen realiseres. Denne kan kombineres med en indre tunnelring, her kalt R562. Bergen (Nygårdskrysset) Odda sør blir ca. 98 km. 557 Flesland 580 Hjellestad E Utenfor kartet: broer på 556 over Lerøyosen til Klokkarvik og ny, kort ferge over Korsfjorden mellom Sotra og Austevoll. Hufthamar BERGEN Austevoll Krokeide Knut Olaf Sunde Ulriken Mindetunnel Rådal 9 km Reksteren 56 Svegatjørn Halhjem ARNA Søfteland 2,8 km Bjørnen Samnangerfjordbro 850 m r = 2000 m 1,9 km 2,1 km Bjørnafjordbro 5250 m flytebrokonsept Litla Vernøya 2,8 km 2,6 km Hatvik OSØYRO Våge Bro ved Tysse 500 m Samnangerfjorden Venjaneset Fusa Trengereid Bjørnafjorden Tysnesøy 2,6 km 49 TYSSE Ådlandsfjordbro 550 og 300 m Broer over Gjønavatnet og Øvre Hålandsdal 3,1 km Eikelandsosen 1,6 km r = 2000 m 49 7 Kvamskogen 4,1 km Bjørnafjorden: Brokaret på nordsiden kan ligge øst for Halhjem på Bjørnen. Slik kan den gå i tunnel under Bjørnen og miljøtunnel ved Haugland og Osøyro for å skåne bebyggelse og den verdifulle skjærgården vest for eksisterende ved Halhjem. Bergen Odda 98 km Gjermundshamn STRANDEBARM NORHEIMSUND 3,6 km Hardangerfjordbro 1700 m 551 ØYSTESE 49 Tørvikbygd 10,4 km Jondalstunnelen Maurangfjorden 7 Hardangerfjorden Jondal 3 km ,1 km Odda: To halve kryss med østvendte ramper ut fra Folgefonntunnelen ved Eitrheim og nordvest-vendte ramper rett sør for Odda. r = m Folgefonntunnelen Folgefonna Eitrheim r = 1950 m 550 Sørfjorden 2,5 km Utne Tyssedal ODDA

3 Sagvåg Eksisterende Stordabro (1076 m) har i sør r = 0 m. Dette aksepteres som del av hovedveikryss. Bømlo Langevåg Stokksund FITJAR 542 Alt. fremtidig Bømlafjordbro til erstatning for dyp og bratt undersjøisk tunnel m fra Otterøya via Hestholmen. Bømlafjorden (Hardangerfjorden) Buavåg Ny tilførselsvei (fv 545) fra kryss ved Litlabø mot Stord/Leirvik og mot Sørstokken/Fitjar. Stord lufthamn, Sørstokken Mosterhamn Sveio 47 Stord 900 m Haukås Litlabø 3170 m Løning km 0,9 km Langenuen 54 STORD Tysnesøy Ålfjorden Huglo 544 Føyno Bømlafjordtunnelen i Trekantsambandet åpnet ,9 km 262 m.u.h og 8,5 %. Otterøya Dyp og bratt tunnel med liten kurveradius i sør. Valevåg Valestrand Førde Fjon Jektvik Leirvik 543 Prosjekt Skjoldavik-Solheim 2,8 km veg er under bygging Prosjektet er kortsiktig og underdimensjonert med påkoblingskurver ned mot r = 450 m, og må erstattes eller bygges om for å oppnå tilfredsstillende kurvatur. Her vist Vikanestunnelen videreført 1,5 km vestover i kort kulvert over i ny fjelltunnel bak Skjold kirke. 11 I øst broer sør for Solheim. Austrheim Solheim Skjold HAUGESUND JØSENDAL STAVANGER JØSENDAL R11 forbinder Haugaland, Sunnhordland og Nord-Jæren med Oslofjordområdet. Flat firefelts motorvei med horisontalkurveradier 1200 m gir Haugesund-Oslo 374 km med kjøretid 3:30. Med kommende Boknafjordforbindelse på innebærer det også Stavanger Oslo 422 km med kjøretid 3:55. Haugesund sentrum Aksdal er ca. 14 km. Aksdal Våg er ca. 5 km, Våg Jøsendal blir ca. 87 km. Aksdal Stavanger (Schancheholen) blir ca. 62 km. Sunnhordland 544 0,9 km Frønsdal Halsnøya Skånevikfjorden ØLEN 514 Fikse 1,1 km Sandeid Vågen ETNE Vik Skånevik 1,8 km 106 km 154 km Grindheim Mo Bakka 2 km 1,5 km Sævareid Åkrafjorden 11 8,6 km Strekning uten parallellvei, der langsomtgående trafikk som et unntak kunne tillates. 520 Ny Fjæratunnel Ny Langfosstunnel Marhustunnelen forlenges østover Krokstød 3,9 km Åkrafjordtunnelen får nye tunnelinnslag i begge ender Traseen rettes ut ved Sævareid / Lauareid Lauareid 3,1 km Prosjekt Stordalstunnelen (1,2 km) Lauareid-Bakka er under bygging Tunnelens trasé er tilfredsstillende, men vestre del av parsellen i dagen må bygges om for å få tilfredsstillende kurvatur. Saudafjorden SAUDA Fossheim Hylsfjorden 3,1 km Jøsendal Tunnelutbedringer for å oppnå tilfredsstillende kurvatur 520 En omkjøringsvei på 47 forbi nordre Haugesund ertrolig gunstig. 47 HAUGESUND Aksdal-Haugesund 4-feltsvei i eksisterende trasé. Førre Aksdal 11 Våg 2,3 km Skjoldastraumen Haugaland Vats Vindafjorden Ny fv 46 Sandsfjordbrua (580 m) er under bygging og vil erstatte ferga Sand-Ropeid 46 Sandsfjorden Ropeid Sand Suldal Knut Olaf Sunde

4 11,1 km r = 1950 m 550 ODDA r = 2320 m r = m 4,5 km Odda: To halve kryss med østvendte ramper ut fra Folgefonntunnelen og nordvest-vendte ramper rett sør for Odda. Hardangervidda ODDA GRUNGEDAL 88 km 100 % vintersikker, rassikker og flat vei forbi eksisterende bratte og vanskelige kleiver og trange tunneler ved Røldal. Fra Korlevoll ved Seljestad går veien i tunnel østover med kryss på Liamyrene ved Røldal og videre i lang tunnel til Tyrveli ved Vågsli. Slik spares mange høydemetere. Ingen del av vil ligge høyere enn 860 m.o.h. Y-kryss med direkte ramper mellom og R11 i Jøsendal. R11 går til Haugesund. Fra kryss ved Haukeli vest bygges ny kobling til R9 som går ned Setesdal til Kristiansand. Odda sør Jøsendal blir 14 km og Jøsendal Grungedal 74 km. Odda sør Grungedal blir dermed ca. 88 km. Låtefoss r = 1550 m 2,7 km r = 1950 m Jøsendal Seljestad Valldalsvatnet 11 r = 1280 m 9,8 km 1 % Haukelifjell Eksisterende Songavatnet RØLDAL 23,7 km 1 % Haukeliseter Tyrveli 1,9 km 2 Vågsli r = 3140 m HAUKELI 4,7 km r = 2100 m 4,8 km Totak 520 r = 8000 m r = 2070 m 1,8 km r = 2270 m r = 2610 m Grungedal 9 Knut Olaf Sunde NESFLATEN

5 GRUNGEDAL HJARTDAL 58 km Den flate og jevne traseen mellom Grungedal og Hjartdal langs Totak og i Åmotsdal er 42 km kortere enn eksisterende. I 2018 ventes tunnelen Århus-Gvammen ferdigstilt. Denne tunnelen vil korte inn 11 km. Med Århus-Gvammen realisert vil likevel foreslåtte løsning korte ned med 31 km. Århus-Gvammen gir flat og god vei for Seljord-Kviteseid / Høydalsmo-aksen R41. Grungedal Hjartdal (Gvammen) blir ca. 58 km. r = 2070 m 1,8 km 37 GRUNGEDAL HJARTDAL 58 km 37 r = 2610 m r = 2270 m Grungedal 3 km 3,3 % Totak RAULAND Tuddal r = 30 m GRANSHERAD r = 5500 m VINJE r = 30 m Eksisterende ÅMOT r = 30 m 38 1,7 km r = 2300 m r = 1700 m r = 3160 m 4,2 km r = 5290 m 3,2 km Åmotsdal 5,9 km r = 2000 m r = 2000 m HJARTDAL Nutheim FLATDAL 0,7 km 1,6 km r = 3150 m 41 Gvammen 9,6 km åpnes ,2 km r = 3150 m 2 km 1 Ålamoen Ørvella 6 km 1% SAULAND HEDDAL 38 HØYDALSMO SELJORD Århus Lifjell 45 Eksisterende 41 Seljordsvatn Knut Olaf Sunde DALEN Brunkeberg

6 HJARTDAL KONGSBERG vest 51 km God vei utenom bygder og dyrket mark. Heddal har noe av landets beste matjord. Ved Gvammen tilpasses kryss med kommende tunnel Gvammen-Århus. Mellom Hjartdal og Sauland går veien på sørsida av dalen og tilpasses kulturlandskapet i Hjartdal. Fra Sauland går veien i nordkanten av Ålamoen p.g.a. viktige grusforekomster og fortsetter i myke kurver gjennom landskapet og slake stigninger i tunnel oppå åsen nord for Heddal og Notodden og over Meheia mot Kongsberg. Forbi Kongsberg går den i to tunneler helt utenom bebyggelsen. Fra kryss ved Laugerudmoen / Kongsgårdmoen utvikles Gomsrudveien mot sentrum til 4-felts vei / gate og ny lokal forbindelse over Lågen bygges på bro ved Sellikdalen. Fra Tinnemyr ved Notodden går ny R35 på østsiden av Heddalsvatnet og Norsjø til Grenland og E18. Mellom Notodden og Grenland mangler i dag en god forbindelse. For trafikk mellom Bergen og Grenland vil dette alternativet være bedre enn via tunnelen Århus-Gvammen og over Seljord og Bø fordi det vil ha en større andel motorvei til tross for at det er noen få km lengre. Fra kryss ved Lisleherad nord for Notodden bygges forbindelse i tunnel til industri- og handelsområdet på Tuven. Hjartdal (Gvammen) Notodden (Tinnemyr) blir 34 km, videre til Kongsberg vest (Saggrenda) blir det ca. 17 km. R35 Notodden (Tinnemyr) Grenland (Moheim-krysset mellom dagens Fv 32 og E18) blir ca. 65 km. Bergen Grenland blir dermed 343 km med kjøretid 3:15. HJARTDAL KONGSBERG vest 51 km HJARTDAL GRENLAND 99 km 5,9 km 503 r = 2000 m Nutheim FLATDAL Eksisterende 0,7 km 1,6 km 41 r = 3150 m 41 SELJORD HJARTDAL Århus Seljordsvatn Knut Olaf Sunde ,6 km åpnes 2018 r = 2000 m 2,2 km Gvammen Tuddal r = 3150 m Lifjell 2 km SAULAND GRANSHERAD Ålamoen 1 Ørvella 6 km 1% HEDDAL Eksisterende Tuven Follsjå 4 km NOTODDEN Landskapstilpasning: Med svært god veigeometri legges veien helt utenom bebyggelse og bygder. Det legges opp til at ingen hus må innløses. Det er viktig å ta vare på friluftsområdet ved Tinnemyr utenfor Notodden. Veien vil få viltgjerder og godt med underganger og overganger. Korte broer vil ofte være bedre enn fyllinger for å beholde naturlige passasjer i terrenget. 0 Lisleherad Heddalsvatnet 0 r = 20 m 0,9 km 4,5 % 2,4 km 2% Tinnemyr 3,1 km 1,8 km 35 4,5 % 37 r = 3150 m Meheia 4,7 km 1% Ny bro ved Sellikdalen r = 20 m 2 % Numedal KONGSBERG 4,6 km 2,5 % Saggrenda 284 Alternativ trasé sør for Saggrenda Damåsen r = m Laugerudmoen r = 2200 m r = 1990 m 3,4 km 1,8 % Kongsberg: Ifølge vedtak i Kongsberg kommunestyre skal ny bygges i tunnel fra Diseplass til Tislegård og med blandet fjerntrafikk og lokaltrafikk i bro over Lågen ved Sellikdalen og ny tunnel til Moane og i kurver sør for Saggrenda (grønn linje). Den vedtatte veien vil ha korridor med kurvatur mellom ca. 200 og 600 m. Selv om en skulle bygge planfrie kryss istedenfor de vedtatte fire rundkjøringene ved Tislegård, Gomsrud, Sellikdalen og Trollerudmoen, vil den ikke bli tilfredsstillende som motorvei. Målet må være å skille fjerntrafikk fra lokaltrafikk, og lede hovedveiene utenom byer, tettbebyggelse og matjord. Ny plan som tilfredsstiller kravene til en fremtidsrettet vei bør derfor lages. Et sentralt kryss kunne ligge i området Laugerudmoen / Kongsgårdmoen, med Gomsrudveien på østsiden rustet opp til 4-felts gate / vei til sentrum. Et godt element fra gjeldende plan er bro for bedret lokaltrafikk over Lågen ved Sellikdalen. 40 DARBU 1 oppnås med kurveutretting på veien som åpnet i Lågendalen

7 KONGSBERG SKI 78 km Miljøvegen kobles til E18 ved Ski på østsiden av Oslofjorden. Løsningen vist her har ny trasé sør for Hokksund og bro som krysser Oslofjorden over nordspissen av Håøya. Veien bør i størst mulig grad gå i åssider eller tunnel utenom bebyggelse, og må ha svært god kurvatur. God veiarkitektur og landskapstilpasning er svært viktig. En ny Oslofjordbro må ha høy estetisk verdi. En ytre ring rundt Oslofjordområdet R1 tar av som arm ved Darbu mot Holmestrand, og leder videre mot ny fast forbindelse som avløser fergesambandet Horten-Moss. R1 er basert på eksisterende R35, E16, F120 og R19. R1 bygges som møtesseparert god landevei med forbikjøringsstrekninger og og slik at den kan utvikles til motorvei senere. forbi Kongsberg er omtalt på kart over Hjartdal-Kongsberg. Kongsberg vest (Saggrenda) Ski er ca. 78 km. Kongsberg vest (Saggrenda) Oslo (Sørengkrysset) er ca. 85 km. Drammen Ski ( Stockholm): Dagens R23 blir en forlengelse av miljøvegen, og må være gjennomgående motorvei for å være tilfredsstillende i et langsiktig perspektiv. Minste horisontalkurveradius 1200 m bør legges til grunn. Fra Drammen i vest ved Brakerøya kobles den direkte på E18. Den ferdig regulerte parsellen Linnes- Dagslett er dimensjonert for 90 km/t og bør justeres til optimal kurvatur som ikke behøver tilpasses eksisterende R23 ved Spikkestad/Dagslett, da denne har kurvatur ned i r = 450 m. Ny trasé med god kurvatur i åssiden sør for Røyken frem til Gullhaug. Mellom Gullhaug og Oslofjordtunnelen er det en rekke kurver ned mot r = 350 m, og den bratte Oslofjordtunnelen (7 %) frem til Holt tilfredsstiller ikke kravene til stigning. Derfor er broalternativ D2 (Vegen og vi nr. 10, 20) i ny trasé mellom Gullhaug i vest og Holt i øst en mulig god løsning. Traseen kan bli en rytmisk, myk og flat vei med broer over nordre Håøya. Det vil gi nye, gode muligheter for gående og syklende og innebære innkorting av veien. Mellom Holt og E6/Vassum bygges eksisterende vei ut med noe kurveutretting. Mellom E6/ Vassum og E18 ved Ski bygges direkte forbindelse delvis i tunnel, for trafikk retning Stockholm. Oslogryta trenger trafikkavlastning. Tilkoblinger er tegnet ved Linnes, Tranby og Assurtjern. En slik Ring 4 vil basere seg på Oslofjordforbindelsen som sin sørlenke. Østlenken vil hovedsakelig gå i tunnel under Østmarka. Nordlenken vil hovedsakelig gå i tunnel fra Gjelleråsen til Sørkedalen, Lommedalen og Skui. Vestlenken vil gå i tunnnel under Vestmarka til Sylling og Tranby. KONGSBERG vest SKI 78 km KONGSBERG vest OSLO 85 km Meheia 4,7 km 1% 37 Ny bro ved Sellikdalen r = 20 m 2 % Saggrenda 40 Numedal KONGSBERG 284 4,6 km 2,5 % Alternativ trasé sør for Saggrenda Damåsen r = m r = 2200 m r = 1990 m 3,4 km 1,8 % 40 DARBU oppnås med kurveutretting på veien som åpnet i Lågendalen 1 Alternativ trasé VESTFOSSEN HOKKSUND 1,9 km Eksisterende Eikeren 2,5 km MJØNDALEN 2,5 km Eksisterende fv 35 DRAMMEN 3,5 km Darbu Drammen: Viadukt over dalen sør for Vestfossen og videre mykt i åssiden til Mjøndalen for å unngå dyrkbar mark. Mellom Mjøndalen og Strømsåstunnelen er det nødvendig med noe kurveutretting på veien som åpnet i Direkte ramper mellom Drammensbrua og Strømsåstunnelen. Drammensbrua vil på sikt måtte utvides E18 Lierdalen 285 SANDE Linnes Brakerøya Tranby 2,2 km 4 % 100 Kjekstadmarka RØYKEN Spikkestad Dagslett øst Drammensfjorden 1,3 km 1 SVELVIK ASKER Ny Røykenvei Vestre Oslofjordbro på ca m kan få fire spenn à ca. 240 m og tre spenn à ca. 450 m over Midtgrunnen, Sundbyholmen og Flågrunnen. Østre bro på ca m over seilingsleden må ha ett spenn. Gullhaug Eksisterende R m 1050 m Håøya SÆTRE Hurumlandet E18 Ring 4 Oslofjo r dtunnelen TOFTE Fagerstrand Oslofjorden Nesodden 158 r = m DRØBAK Holt Ny Ne soddvei Bunnefjorden E6 100 Vinterbro Vassum 152 VESTBY Laugerudmoen Hvittingsrud Assurtjern ÅS 0 SKI E18 Sandebukta Knut Olaf Sunde Sundbyfoss 32

8 TEGNFORKLARING MILJØVEGEN ØST-VEST vegforumov.no / kosunde.no Motorvei Motortrafikkvei Flerfelts motorvei-lignende landevei God landevei, om mulig møtesseparert Vei, gate Viktig bro Europavei Riksvei Regionalvei Fylkesvei Avgrensning parseller Motorveikryss med direkte ramper uten kobling til lokalveinett Kryss med lokalveinett

9 MILJØVEIEN ØST-VEST METODE FOR TID OG FART vegforumov.no / kosunde.no ) De 7 nærmeste km fra hhv. Oslo, Bergen og Stavanger samt de 14 nærmeste km fra Haugesund: 70 km/t i gjennomsnittshastighet foutsatt fartsgrense 70 km/t er lagt til grunn. 2) Deretter 20 ytterligere km fra hhv. Oslo, Bergen og Stavanger: 85 km/t i gjennomsnittshastighet foutsatt fartsgrense km/t er lagt til grunn. 3) For hele strekningen Grenland-Notodden: 90 km/t i gjennomsnittshastighet forutsatt fartsgrense 100 km/t er lagt til grunn. 4) De nærmeste ca. 16 km til Grenland bygges som motorvei, forøvrig motortrafikkvei. 5) På fri vei legges 114 km/t i gjennomsnittshastighet foutsatt fartsgrense 0 km/t til grunn. 114 km km/t tid forutsatt fartsgrense ABC Oslo Kongsberg vest 85 km : : : :50 ABC Kongsberg vest Hjartdal 51 km :26 0 ABCD Hjartdal Grungedal 58 km :30 0 ABCD Grungedal Jøsendal 74 km :38 0 AD Jøsendal Odda 14 km :07 0 AD Odda Bergen 98 km : : : :57 BC Jøsendal Våg 87 km :45 0 BC Våg Aksdal 5 km : : B Aksdal Haugesund 14 km :12 70 C Aksdal Stavanger 62 km : : : :38 D Grenland Notodden 65 km : D Notodden Hjartdal 34 km :17 0 avrundet tid A Oslo Bergen 380 km 03:31 03:30 B Oslo Haugesund 374 km 03:27 03:30 C Oslo Stavanger 422 km 03:53 03:55 D Bergen Grenland 343 km 03:15 03:15

10 METODE FOR AVSTANDSBEREGNING MILJØVEIEN ØST-VEST : i all hovedsak tegnet som ny vei. Først er skala fastsatt: målt avstand mellom to punkter på kartgrunnlaget. Kontrollmålt mellom samme to punkter på finn.no/kart, norgeskart.no og maps.google.no. Fastslått en faktor for avstandsberegning. Deretter er traseene tegnet. De er konkrete forslag til linjeføring med minimum 1200 m horisontalkurveradius. Vertikal påvirkning på lengden er det ikke tatt hensyn til. Til sist er traseenes lengde målt mellom angitte punkter på kartene og omregnet til km ved hjelp av beregnet faktor. For byenes del er følgende satt som målepunkter: Oslo: Sørengakrysset Bergen: Nygårdskrysset Haugesund: kryss mellom Karmsundgata og Litlasundgata Stavanger: Schancheholen Ski: tenkt kryss på kommende ny E18 sørvest for Ski med skissert østlig endepunkt for videreført fra Vassumkrysset med E6. R7: eksisterende vei er lagt til grunn. maps.google.no [lest ]. Korrigert målpunkter til Sørengakrysset i Oslo og Nygårdskrysset i Bergen. Trasé: E18 fra Oslo/Sørengakrysset til Sandvika, E16 til Hønefoss, R7 til Voss, E16 til Bergen. Målt til 1 km. Fratrukket 20 km innkorting for prosjektet Sokna-Ørgenvika (http://www.vegvesen.no/_attachment/66276/binary/25995 s. 10), som ventes åpnet 2014, gir 461 km. R52: eksisterende vei er lagt til grunn. maps.google.no [lest ]. Korrigert målpunkter til Sørengakrysset i Oslo og Nygårdskrysset i Bergen. Trasé: E18 fra Oslo/Sørengakrysset til Sandvika, E16 til Hønefoss, R7 til Gol, R52 til Borlaug, E16 til Bergen. Målt til 496 km. Fratrukket 20 km innkorting for prosjektet Sokna-Ørgenvika (http://www.vegvesen.no/_attachment/66276/binary/25995 s. 10), som ventes åpnet 2014, gir 476 km. E16: eksisterende vei er lagt til grunn. maps.google.no [lest ]. Korrigert målpunkter til Sørengakrysset i Oslo og Nygårdskrysset i Bergen. Trasé: E18 fra Oslo/Sørengakrysset til Sandvika, E16 til Bergen/Nygårdskrysset. Målt til 515 km. Omlagt R35 Notodden-Grenland: tegnet som ny vei. Terrengvurderinger for en linje på østsiden av Heddalsvatnet og Norsjø. Tegnet og målt på finn.no/kart [lest ]. Målpunkter inntegnet kryss Notodden/Tinnemyr og Moheimkrysset dagens Fv 32 og E18. Beregnet til oppunder 65 km. mellom Aksdal og Stavanger: tegnet som ny vei. Terrengvurderinger for en linje på østsiden av Førlandsfjorden og basert på den planlagte Boknafjordtunnelen. Tegnet og målt på finn.no/kart [lest ]. Målpunkter inntegnet kryss Aksdal og Schancheholen-krysset på i Stavanger. Beregnet til ca. 62 km. Veinumre: På kartene er det skissert en moderat omlegging av veinumre. Fargekodene viser tenkt situasjon der europavei har hvite tall på grønn bunn, riksveier hvite tall på blå bunn, regionalveier sorte tall på gul bunn og fylkesveier sorte tall på hvit bunn. vegforumov.no / kosunde.no

Ekspressveien over Haukeli

Ekspressveien over Haukeli E134 Ekspressveien over Haukeli Setenuten Tarjebudalen Stavsnuten Nåværende veg veg ØST VEST Nåværende veg Ny veg Valldalen Stigning 2,7% ULEVÅ SELJESTAD RØLDAL KONSEKVENSANALYSE OG MULIGHET FOR EGENFINANSIERING

Detaljer

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo 2. OPPLAG Ekspressveien E134 Over Haukeli RV52 Hemsedal E134 Ekspressveien Haugesund Effektiv korridor øst vest Bergen Hemsedal Oslo 502 km Stavanger Kr.Sand Oslo 560 km Bergen Filefjell Oslo 521 km Stavanger

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Ekspressveien E134 over Haukeli

Ekspressveien E134 over Haukeli Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge Nye baner på solid berggrunn, som her i Sveits, er mye rimelegere å bygge enn f.eks. på flate jordbruksområder. Foto: SBB CFF Utviklingen av prosjektet

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: 05.11.12 Versjon: 1.1 Sammendrag

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer