E134 GRENLAND KRISTIANSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E134 GRENLAND KRISTIANSAND"

Transkript

1 Sogndal Lærdal Bergen - Oslo 515 km E16 Filefjell 10 m.o.h. Fagernes Lillehammer BERGEN Voss Berge n - Oslo 461 km R7 Hardangervidda 1250 m.o.h. Bratte t unneler i Måbødalen Bergen - Oslo 476 km R52 Hemsedalsfjellet 17 m.o.h. Gol Gjøvik Hamar Os Haugesund - Oslo 11 3: km HAUGE- SUND 11 Odda Stavanger - Oslo 11 3: km STAVANGER Bergen - Oslo 380 km Haukeli 860 m.o.h. Haukeli 9 41 Hønefoss Bergen - Oslo 3: km Seljord Drammen GRENLAND OSLO SKI 5 Moss E6 Jessheim SVINESUND Stavanger - Oslo / E k m Egersund Arendal KRISTIANSAND Knut Olaf Sunde 27. august 2014

2 Bergen Odda 98 km Flat og rassikker vei mellom Bergen og Odda i myke linjer gjennom fjordlanskapet. Folgefonntunnelen fra 2001 og Jondalstunnelen fra 2012 får ekstra løp. Ny Hardangerfjordbro bygges like sør for Jondal med 1700 m fritt spenn. Denne løsningen gir svært gode koblinger med og muligheter for å lede trafikk utenom Bergensområdet. Motorveiprosjektet Svegatjørn-Rådal er antatt ferdigstilt 2020 (vegvesen.no ). Dette sammen med bro over Bjørnafjorden gir klart kortest vei mellom Bergen og Stavanger. bør gå utenom Bergensområdet. Med bro over Bjørnafjorden, bak Osøyro, videre mot Tysse, Vaksdal, Dale og Romarheimsdalen til Sognefjorden, blir dette også det korteste alternativet for gjennom Hordaland, samtidig som det gir en langsiktig løsning helt utenom Bergensområdet. For trafikk i Bergensområdet er en ringvei øst R580 viktig. Mot sentrum må Mindetunnelen realiseres. Denne kan kombineres med en indre tunnelring, her kalt R562. Bergen (Nygårdskrysset) Odda sør blir ca. 98 km. 557 Flesland 580 Hjellestad E Utenfor kartet: broer på 556 over Lerøyosen til Klokkarvik og ny, kort ferge over Korsfjorden mellom Sotra og Austevoll. Hufthamar BERGEN Austevoll Krokeide Knut Olaf Sunde Ulriken Mindetunnel Rådal 9 km Reksteren 56 Svegatjørn Halhjem ARNA Søfteland 2,8 km Bjørnen Samnangerfjordbro 850 m r = 2000 m 1,9 km 2,1 km Bjørnafjordbro 5250 m flytebrokonsept Litla Vernøya 2,8 km 2,6 km Hatvik OSØYRO Våge Bro ved Tysse 500 m Samnangerfjorden Venjaneset Fusa Trengereid Bjørnafjorden Tysnesøy 2,6 km 49 TYSSE Ådlandsfjordbro 550 og 300 m Broer over Gjønavatnet og Øvre Hålandsdal 3,1 km Eikelandsosen 1,6 km r = 2000 m 49 7 Kvamskogen 4,1 km Bjørnafjorden: Brokaret på nordsiden kan ligge øst for Halhjem på Bjørnen. Slik kan den gå i tunnel under Bjørnen og miljøtunnel ved Haugland og Osøyro for å skåne bebyggelse og den verdifulle skjærgården vest for eksisterende ved Halhjem. Bergen Odda 98 km Gjermundshamn STRANDEBARM NORHEIMSUND 3,6 km Hardangerfjordbro 1700 m 551 ØYSTESE 49 Tørvikbygd 10,4 km Jondalstunnelen Maurangfjorden 7 Hardangerfjorden Jondal 3 km ,1 km Odda: To halve kryss med østvendte ramper ut fra Folgefonntunnelen ved Eitrheim og nordvest-vendte ramper rett sør for Odda. r = m Folgefonntunnelen Folgefonna Eitrheim r = 1950 m 550 Sørfjorden 2,5 km Utne Tyssedal ODDA

3 Sagvåg Eksisterende Stordabro (1076 m) har i sør r = 0 m. Dette aksepteres som del av hovedveikryss. Bømlo Langevåg Stokksund FITJAR 542 Alt. fremtidig Bømlafjordbro til erstatning for dyp og bratt undersjøisk tunnel m fra Otterøya via Hestholmen. Bømlafjorden (Hardangerfjorden) Buavåg Ny tilførselsvei (fv 545) fra kryss ved Litlabø mot Stord/Leirvik og mot Sørstokken/Fitjar. Stord lufthamn, Sørstokken Mosterhamn Sveio 47 Stord 900 m Haukås Litlabø 3170 m Løning km 0,9 km Langenuen 54 STORD Tysnesøy Ålfjorden Huglo 544 Føyno Bømlafjordtunnelen i Trekantsambandet åpnet ,9 km 262 m.u.h og 8,5 %. Otterøya Dyp og bratt tunnel med liten kurveradius i sør. Valevåg Valestrand Førde Fjon Jektvik Leirvik 543 Prosjekt Skjoldavik-Solheim 2,8 km veg er under bygging Prosjektet er kortsiktig og underdimensjonert med påkoblingskurver ned mot r = 450 m, og må erstattes eller bygges om for å oppnå tilfredsstillende kurvatur. Her vist Vikanestunnelen videreført 1,5 km vestover i kort kulvert over i ny fjelltunnel bak Skjold kirke. 11 I øst broer sør for Solheim. Austrheim Solheim Skjold HAUGESUND JØSENDAL STAVANGER JØSENDAL R11 forbinder Haugaland, Sunnhordland og Nord-Jæren med Oslofjordområdet. Flat firefelts motorvei med horisontalkurveradier 1200 m gir Haugesund-Oslo 374 km med kjøretid 3:30. Med kommende Boknafjordforbindelse på innebærer det også Stavanger Oslo 422 km med kjøretid 3:55. Haugesund sentrum Aksdal er ca. 14 km. Aksdal Våg er ca. 5 km, Våg Jøsendal blir ca. 87 km. Aksdal Stavanger (Schancheholen) blir ca. 62 km. Sunnhordland 544 0,9 km Frønsdal Halsnøya Skånevikfjorden ØLEN 514 Fikse 1,1 km Sandeid Vågen ETNE Vik Skånevik 1,8 km 106 km 154 km Grindheim Mo Bakka 2 km 1,5 km Sævareid Åkrafjorden 11 8,6 km Strekning uten parallellvei, der langsomtgående trafikk som et unntak kunne tillates. 520 Ny Fjæratunnel Ny Langfosstunnel Marhustunnelen forlenges østover Krokstød 3,9 km Åkrafjordtunnelen får nye tunnelinnslag i begge ender Traseen rettes ut ved Sævareid / Lauareid Lauareid 3,1 km Prosjekt Stordalstunnelen (1,2 km) Lauareid-Bakka er under bygging Tunnelens trasé er tilfredsstillende, men vestre del av parsellen i dagen må bygges om for å få tilfredsstillende kurvatur. Saudafjorden SAUDA Fossheim Hylsfjorden 3,1 km Jøsendal Tunnelutbedringer for å oppnå tilfredsstillende kurvatur 520 En omkjøringsvei på 47 forbi nordre Haugesund ertrolig gunstig. 47 HAUGESUND Aksdal-Haugesund 4-feltsvei i eksisterende trasé. Førre Aksdal 11 Våg 2,3 km Skjoldastraumen Haugaland Vats Vindafjorden Ny fv 46 Sandsfjordbrua (580 m) er under bygging og vil erstatte ferga Sand-Ropeid 46 Sandsfjorden Ropeid Sand Suldal Knut Olaf Sunde

4 11,1 km r = 1950 m 550 ODDA r = 2320 m r = m 4,5 km Odda: To halve kryss med østvendte ramper ut fra Folgefonntunnelen og nordvest-vendte ramper rett sør for Odda. Hardangervidda ODDA GRUNGEDAL 88 km 100 % vintersikker, rassikker og flat vei forbi eksisterende bratte og vanskelige kleiver og trange tunneler ved Røldal. Fra Korlevoll ved Seljestad går veien i tunnel østover med kryss på Liamyrene ved Røldal og videre i lang tunnel til Tyrveli ved Vågsli. Slik spares mange høydemetere. Ingen del av vil ligge høyere enn 860 m.o.h. Y-kryss med direkte ramper mellom og R11 i Jøsendal. R11 går til Haugesund. Fra kryss ved Haukeli vest bygges ny kobling til R9 som går ned Setesdal til Kristiansand. Odda sør Jøsendal blir 14 km og Jøsendal Grungedal 74 km. Odda sør Grungedal blir dermed ca. 88 km. Låtefoss r = 1550 m 2,7 km r = 1950 m Jøsendal Seljestad Valldalsvatnet 11 r = 1280 m 9,8 km 1 % Haukelifjell Eksisterende Songavatnet RØLDAL 23,7 km 1 % Haukeliseter Tyrveli 1,9 km 2 Vågsli r = 3140 m HAUKELI 4,7 km r = 2100 m 4,8 km Totak 520 r = 8000 m r = 2070 m 1,8 km r = 2270 m r = 2610 m Grungedal 9 Knut Olaf Sunde NESFLATEN

5 GRUNGEDAL HJARTDAL 58 km Den flate og jevne traseen mellom Grungedal og Hjartdal langs Totak og i Åmotsdal er 42 km kortere enn eksisterende. I 2018 ventes tunnelen Århus-Gvammen ferdigstilt. Denne tunnelen vil korte inn 11 km. Med Århus-Gvammen realisert vil likevel foreslåtte løsning korte ned med 31 km. Århus-Gvammen gir flat og god vei for Seljord-Kviteseid / Høydalsmo-aksen R41. Grungedal Hjartdal (Gvammen) blir ca. 58 km. r = 2070 m 1,8 km 37 GRUNGEDAL HJARTDAL 58 km 37 r = 2610 m r = 2270 m Grungedal 3 km 3,3 % Totak RAULAND Tuddal r = 30 m GRANSHERAD r = 5500 m VINJE r = 30 m Eksisterende ÅMOT r = 30 m 38 1,7 km r = 2300 m r = 1700 m r = 3160 m 4,2 km r = 5290 m 3,2 km Åmotsdal 5,9 km r = 2000 m r = 2000 m HJARTDAL Nutheim FLATDAL 0,7 km 1,6 km r = 3150 m 41 Gvammen 9,6 km åpnes ,2 km r = 3150 m 2 km 1 Ålamoen Ørvella 6 km 1% SAULAND HEDDAL 38 HØYDALSMO SELJORD Århus Lifjell 45 Eksisterende 41 Seljordsvatn Knut Olaf Sunde DALEN Brunkeberg

6 HJARTDAL KONGSBERG vest 51 km God vei utenom bygder og dyrket mark. Heddal har noe av landets beste matjord. Ved Gvammen tilpasses kryss med kommende tunnel Gvammen-Århus. Mellom Hjartdal og Sauland går veien på sørsida av dalen og tilpasses kulturlandskapet i Hjartdal. Fra Sauland går veien i nordkanten av Ålamoen p.g.a. viktige grusforekomster og fortsetter i myke kurver gjennom landskapet og slake stigninger i tunnel oppå åsen nord for Heddal og Notodden og over Meheia mot Kongsberg. Forbi Kongsberg går den i to tunneler helt utenom bebyggelsen. Fra kryss ved Laugerudmoen / Kongsgårdmoen utvikles Gomsrudveien mot sentrum til 4-felts vei / gate og ny lokal forbindelse over Lågen bygges på bro ved Sellikdalen. Fra Tinnemyr ved Notodden går ny R35 på østsiden av Heddalsvatnet og Norsjø til Grenland og E18. Mellom Notodden og Grenland mangler i dag en god forbindelse. For trafikk mellom Bergen og Grenland vil dette alternativet være bedre enn via tunnelen Århus-Gvammen og over Seljord og Bø fordi det vil ha en større andel motorvei til tross for at det er noen få km lengre. Fra kryss ved Lisleherad nord for Notodden bygges forbindelse i tunnel til industri- og handelsområdet på Tuven. Hjartdal (Gvammen) Notodden (Tinnemyr) blir 34 km, videre til Kongsberg vest (Saggrenda) blir det ca. 17 km. R35 Notodden (Tinnemyr) Grenland (Moheim-krysset mellom dagens Fv 32 og E18) blir ca. 65 km. Bergen Grenland blir dermed 343 km med kjøretid 3:15. HJARTDAL KONGSBERG vest 51 km HJARTDAL GRENLAND 99 km 5,9 km 503 r = 2000 m Nutheim FLATDAL Eksisterende 0,7 km 1,6 km 41 r = 3150 m 41 SELJORD HJARTDAL Århus Seljordsvatn Knut Olaf Sunde ,6 km åpnes 2018 r = 2000 m 2,2 km Gvammen Tuddal r = 3150 m Lifjell 2 km SAULAND GRANSHERAD Ålamoen 1 Ørvella 6 km 1% HEDDAL Eksisterende Tuven Follsjå 4 km NOTODDEN Landskapstilpasning: Med svært god veigeometri legges veien helt utenom bebyggelse og bygder. Det legges opp til at ingen hus må innløses. Det er viktig å ta vare på friluftsområdet ved Tinnemyr utenfor Notodden. Veien vil få viltgjerder og godt med underganger og overganger. Korte broer vil ofte være bedre enn fyllinger for å beholde naturlige passasjer i terrenget. 0 Lisleherad Heddalsvatnet 0 r = 20 m 0,9 km 4,5 % 2,4 km 2% Tinnemyr 3,1 km 1,8 km 35 4,5 % 37 r = 3150 m Meheia 4,7 km 1% Ny bro ved Sellikdalen r = 20 m 2 % Numedal KONGSBERG 4,6 km 2,5 % Saggrenda 284 Alternativ trasé sør for Saggrenda Damåsen r = m Laugerudmoen r = 2200 m r = 1990 m 3,4 km 1,8 % Kongsberg: Ifølge vedtak i Kongsberg kommunestyre skal ny bygges i tunnel fra Diseplass til Tislegård og med blandet fjerntrafikk og lokaltrafikk i bro over Lågen ved Sellikdalen og ny tunnel til Moane og i kurver sør for Saggrenda (grønn linje). Den vedtatte veien vil ha korridor med kurvatur mellom ca. 200 og 600 m. Selv om en skulle bygge planfrie kryss istedenfor de vedtatte fire rundkjøringene ved Tislegård, Gomsrud, Sellikdalen og Trollerudmoen, vil den ikke bli tilfredsstillende som motorvei. Målet må være å skille fjerntrafikk fra lokaltrafikk, og lede hovedveiene utenom byer, tettbebyggelse og matjord. Ny plan som tilfredsstiller kravene til en fremtidsrettet vei bør derfor lages. Et sentralt kryss kunne ligge i området Laugerudmoen / Kongsgårdmoen, med Gomsrudveien på østsiden rustet opp til 4-felts gate / vei til sentrum. Et godt element fra gjeldende plan er bro for bedret lokaltrafikk over Lågen ved Sellikdalen. 40 DARBU 1 oppnås med kurveutretting på veien som åpnet i Lågendalen

7 KONGSBERG SKI 78 km Miljøvegen kobles til E18 ved Ski på østsiden av Oslofjorden. Løsningen vist her har ny trasé sør for Hokksund og bro som krysser Oslofjorden over nordspissen av Håøya. Veien bør i størst mulig grad gå i åssider eller tunnel utenom bebyggelse, og må ha svært god kurvatur. God veiarkitektur og landskapstilpasning er svært viktig. En ny Oslofjordbro må ha høy estetisk verdi. En ytre ring rundt Oslofjordområdet R1 tar av som arm ved Darbu mot Holmestrand, og leder videre mot ny fast forbindelse som avløser fergesambandet Horten-Moss. R1 er basert på eksisterende R35, E16, F120 og R19. R1 bygges som møtesseparert god landevei med forbikjøringsstrekninger og og slik at den kan utvikles til motorvei senere. forbi Kongsberg er omtalt på kart over Hjartdal-Kongsberg. Kongsberg vest (Saggrenda) Ski er ca. 78 km. Kongsberg vest (Saggrenda) Oslo (Sørengkrysset) er ca. 85 km. Drammen Ski ( Stockholm): Dagens R23 blir en forlengelse av miljøvegen, og må være gjennomgående motorvei for å være tilfredsstillende i et langsiktig perspektiv. Minste horisontalkurveradius 1200 m bør legges til grunn. Fra Drammen i vest ved Brakerøya kobles den direkte på E18. Den ferdig regulerte parsellen Linnes- Dagslett er dimensjonert for 90 km/t og bør justeres til optimal kurvatur som ikke behøver tilpasses eksisterende R23 ved Spikkestad/Dagslett, da denne har kurvatur ned i r = 450 m. Ny trasé med god kurvatur i åssiden sør for Røyken frem til Gullhaug. Mellom Gullhaug og Oslofjordtunnelen er det en rekke kurver ned mot r = 350 m, og den bratte Oslofjordtunnelen (7 %) frem til Holt tilfredsstiller ikke kravene til stigning. Derfor er broalternativ D2 (Vegen og vi nr. 10, 20) i ny trasé mellom Gullhaug i vest og Holt i øst en mulig god løsning. Traseen kan bli en rytmisk, myk og flat vei med broer over nordre Håøya. Det vil gi nye, gode muligheter for gående og syklende og innebære innkorting av veien. Mellom Holt og E6/Vassum bygges eksisterende vei ut med noe kurveutretting. Mellom E6/ Vassum og E18 ved Ski bygges direkte forbindelse delvis i tunnel, for trafikk retning Stockholm. Oslogryta trenger trafikkavlastning. Tilkoblinger er tegnet ved Linnes, Tranby og Assurtjern. En slik Ring 4 vil basere seg på Oslofjordforbindelsen som sin sørlenke. Østlenken vil hovedsakelig gå i tunnel under Østmarka. Nordlenken vil hovedsakelig gå i tunnel fra Gjelleråsen til Sørkedalen, Lommedalen og Skui. Vestlenken vil gå i tunnnel under Vestmarka til Sylling og Tranby. KONGSBERG vest SKI 78 km KONGSBERG vest OSLO 85 km Meheia 4,7 km 1% 37 Ny bro ved Sellikdalen r = 20 m 2 % Saggrenda 40 Numedal KONGSBERG 284 4,6 km 2,5 % Alternativ trasé sør for Saggrenda Damåsen r = m r = 2200 m r = 1990 m 3,4 km 1,8 % 40 DARBU oppnås med kurveutretting på veien som åpnet i Lågendalen 1 Alternativ trasé VESTFOSSEN HOKKSUND 1,9 km Eksisterende Eikeren 2,5 km MJØNDALEN 2,5 km Eksisterende fv 35 DRAMMEN 3,5 km Darbu Drammen: Viadukt over dalen sør for Vestfossen og videre mykt i åssiden til Mjøndalen for å unngå dyrkbar mark. Mellom Mjøndalen og Strømsåstunnelen er det nødvendig med noe kurveutretting på veien som åpnet i Direkte ramper mellom Drammensbrua og Strømsåstunnelen. Drammensbrua vil på sikt måtte utvides E18 Lierdalen 285 SANDE Linnes Brakerøya Tranby 2,2 km 4 % 100 Kjekstadmarka RØYKEN Spikkestad Dagslett øst Drammensfjorden 1,3 km 1 SVELVIK ASKER Ny Røykenvei Vestre Oslofjordbro på ca m kan få fire spenn à ca. 240 m og tre spenn à ca. 450 m over Midtgrunnen, Sundbyholmen og Flågrunnen. Østre bro på ca m over seilingsleden må ha ett spenn. Gullhaug Eksisterende R m 1050 m Håøya SÆTRE Hurumlandet E18 Ring 4 Oslofjo r dtunnelen TOFTE Fagerstrand Oslofjorden Nesodden 158 r = m DRØBAK Holt Ny Ne soddvei Bunnefjorden E6 100 Vinterbro Vassum 152 VESTBY Laugerudmoen Hvittingsrud Assurtjern ÅS 0 SKI E18 Sandebukta Knut Olaf Sunde Sundbyfoss 32

8 TEGNFORKLARING MILJØVEGEN ØST-VEST vegforumov.no / kosunde.no Motorvei Motortrafikkvei Flerfelts motorvei-lignende landevei God landevei, om mulig møtesseparert Vei, gate Viktig bro Europavei Riksvei Regionalvei Fylkesvei Avgrensning parseller Motorveikryss med direkte ramper uten kobling til lokalveinett Kryss med lokalveinett

9 MILJØVEIEN ØST-VEST METODE FOR TID OG FART vegforumov.no / kosunde.no ) De 7 nærmeste km fra hhv. Oslo, Bergen og Stavanger samt de 14 nærmeste km fra Haugesund: 70 km/t i gjennomsnittshastighet foutsatt fartsgrense 70 km/t er lagt til grunn. 2) Deretter 20 ytterligere km fra hhv. Oslo, Bergen og Stavanger: 85 km/t i gjennomsnittshastighet foutsatt fartsgrense km/t er lagt til grunn. 3) For hele strekningen Grenland-Notodden: 90 km/t i gjennomsnittshastighet forutsatt fartsgrense 100 km/t er lagt til grunn. 4) De nærmeste ca. 16 km til Grenland bygges som motorvei, forøvrig motortrafikkvei. 5) På fri vei legges 114 km/t i gjennomsnittshastighet foutsatt fartsgrense 0 km/t til grunn. 114 km km/t tid forutsatt fartsgrense ABC Oslo Kongsberg vest 85 km : : : :50 ABC Kongsberg vest Hjartdal 51 km :26 0 ABCD Hjartdal Grungedal 58 km :30 0 ABCD Grungedal Jøsendal 74 km :38 0 AD Jøsendal Odda 14 km :07 0 AD Odda Bergen 98 km : : : :57 BC Jøsendal Våg 87 km :45 0 BC Våg Aksdal 5 km : : B Aksdal Haugesund 14 km :12 70 C Aksdal Stavanger 62 km : : : :38 D Grenland Notodden 65 km : D Notodden Hjartdal 34 km :17 0 avrundet tid A Oslo Bergen 380 km 03:31 03:30 B Oslo Haugesund 374 km 03:27 03:30 C Oslo Stavanger 422 km 03:53 03:55 D Bergen Grenland 343 km 03:15 03:15

10 METODE FOR AVSTANDSBEREGNING MILJØVEIEN ØST-VEST : i all hovedsak tegnet som ny vei. Først er skala fastsatt: målt avstand mellom to punkter på kartgrunnlaget. Kontrollmålt mellom samme to punkter på finn.no/kart, norgeskart.no og maps.google.no. Fastslått en faktor for avstandsberegning. Deretter er traseene tegnet. De er konkrete forslag til linjeføring med minimum 1200 m horisontalkurveradius. Vertikal påvirkning på lengden er det ikke tatt hensyn til. Til sist er traseenes lengde målt mellom angitte punkter på kartene og omregnet til km ved hjelp av beregnet faktor. For byenes del er følgende satt som målepunkter: Oslo: Sørengakrysset Bergen: Nygårdskrysset Haugesund: kryss mellom Karmsundgata og Litlasundgata Stavanger: Schancheholen Ski: tenkt kryss på kommende ny E18 sørvest for Ski med skissert østlig endepunkt for videreført fra Vassumkrysset med E6. R7: eksisterende vei er lagt til grunn. maps.google.no [lest ]. Korrigert målpunkter til Sørengakrysset i Oslo og Nygårdskrysset i Bergen. Trasé: E18 fra Oslo/Sørengakrysset til Sandvika, E16 til Hønefoss, R7 til Voss, E16 til Bergen. Målt til 1 km. Fratrukket 20 km innkorting for prosjektet Sokna-Ørgenvika (http://www.vegvesen.no/_attachment/66276/binary/25995 s. 10), som ventes åpnet 2014, gir 461 km. R52: eksisterende vei er lagt til grunn. maps.google.no [lest ]. Korrigert målpunkter til Sørengakrysset i Oslo og Nygårdskrysset i Bergen. Trasé: E18 fra Oslo/Sørengakrysset til Sandvika, E16 til Hønefoss, R7 til Gol, R52 til Borlaug, E16 til Bergen. Målt til 496 km. Fratrukket 20 km innkorting for prosjektet Sokna-Ørgenvika (http://www.vegvesen.no/_attachment/66276/binary/25995 s. 10), som ventes åpnet 2014, gir 476 km. E16: eksisterende vei er lagt til grunn. maps.google.no [lest ]. Korrigert målpunkter til Sørengakrysset i Oslo og Nygårdskrysset i Bergen. Trasé: E18 fra Oslo/Sørengakrysset til Sandvika, E16 til Bergen/Nygårdskrysset. Målt til 515 km. Omlagt R35 Notodden-Grenland: tegnet som ny vei. Terrengvurderinger for en linje på østsiden av Heddalsvatnet og Norsjø. Tegnet og målt på finn.no/kart [lest ]. Målpunkter inntegnet kryss Notodden/Tinnemyr og Moheimkrysset dagens Fv 32 og E18. Beregnet til oppunder 65 km. mellom Aksdal og Stavanger: tegnet som ny vei. Terrengvurderinger for en linje på østsiden av Førlandsfjorden og basert på den planlagte Boknafjordtunnelen. Tegnet og målt på finn.no/kart [lest ]. Målpunkter inntegnet kryss Aksdal og Schancheholen-krysset på i Stavanger. Beregnet til ca. 62 km. Veinumre: På kartene er det skissert en moderat omlegging av veinumre. Fargekodene viser tenkt situasjon der europavei har hvite tall på grønn bunn, riksveier hvite tall på blå bunn, regionalveier sorte tall på gul bunn og fylkesveier sorte tall på hvit bunn. vegforumov.no / kosunde.no

E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI

E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI Sverige BERGEN E134 HAUKELI KNYTTER NORGE SAMMEN VEST ØST SØR-VEST SØR-ØST - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO E134 DRAMMEN OSLO POTENSIAL HAUGESUND OSLO - BERGEN KORTESTE VEI STAVANGER GRENLAND

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

3 Trasékorridorer for Vestlandsbanen

3 Trasékorridorer for Vestlandsbanen 3 Trasékorridorer for Vestlandsbanen Den følgende gjennomgangen av mulige trasékorridorer for Vestlandsbanen vil begynne med forskjellige alternativ for strekningen Bergen Oslo. Denne strekningen vil måtte

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Øst-Vest utredningen: Alternative ruter

Øst-Vest utredningen: Alternative ruter Øst-Vest utredningen: Alternative ruter Statens vegvesen, Bjørn M. Alsaker Oslo 1/12-2014 Prosjektgruppen har bestått av: Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet, prosjektleder Kjell Kvåle, Statens

Detaljer

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok!

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok! Historien om hjorten Brynjar Stautland Jon Steinsnes I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND Ny bok! INNHOLD 1. Innledning.................................................................................. 7 Kart

Detaljer

En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover.

En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover. NYHETER TIPS OSS En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover. 1 of 6 14.01.2016 16:33 E39. Det lanseres

Detaljer

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet!

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Transport- og logistikkdagen 2015 Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 03. 09. 2014 Transport- og logistikkdagen 2015

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio,

Detaljer

Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer

Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Knutepunkt Stord Tog/buss/båt

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Statens vegvesen. Omklassifisering av vegnett i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner E134 Damåsen - Saggrenda

Statens vegvesen. Omklassifisering av vegnett i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner E134 Damåsen - Saggrenda Statens vegvesen Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Tafseer Ali / 93032656 16/95549-1 17.06.2016

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/1340-4 37942/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Eiendomskonferansen 2015 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Før vegvesenet fekk frie tøyler med oselvaren og hest som einaste framkomstmiddel!!! Eiendomskonferansen 2015 Tankar om vegutbygging på Vestlandet

Detaljer

Hva skjer de nærmeste årene?

Hva skjer de nærmeste årene? Region vest - Bransjemøte 2015 Hva skjer de nærmeste årene? Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 30. 09. 2014 Bransjemøte 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Bransje- og leverandørdag, Oslo 7.februar 2014 Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef 1 Midlar i 2014 og 2015 Drift, vedlikehald

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune 1 Offentlege transportressurser i Hordaland Oddmund Sylta/ direktør

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene

Øst-vest-forbindelsene Innspillseminaret 11. juni 01 Ny strategisk utredning av Øst-vest-forbindelsene Juli 01 vegvesen.no Foto: Jo Vegard Aardal Trondheim E1 0 Vestnes Hjelset 68 Vatne Skodje E16 E16 Ålesund Sunndalsøra 0 Ulsteinvik

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

LANGSIKTIG VEIBYGGING

LANGSIKTIG VEIBYGGING LANGSIKTIG VEIBYGGING 06/2006 INNLEDNING Store deler av det norske stamveinettet har ikke tilfredsstillende standard i følge samferdselsdepartementet. Næringslivet har høye transportkostnader pga. lang

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Hovedpunkter / oppsummering

Hovedpunkter / oppsummering Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Vi viser til høringsbrev av 22.01.15 fra Statens vegvesen, og

Detaljer

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16 2 Ma 11.01.2016 09:00 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 5 25 25 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ma 11.01.2016 11:45 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 6 22 22 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ti 12.01.2016

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

Innspill til ny Nasjonal transportplan ved Hans Stormo

Innspill til ny Nasjonal transportplan ved Hans Stormo Innspill til ny Nasjonal transportplan 2018-2029 ved Hans Stormo Samferdselsdepartementets hovedmålsetting: "Det er et stort behov for å bedre regulariteten vinterstid på fjellovergangene og gi næringsliv

Detaljer

Samfunnsøkonomisk nytte- /kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 Rapport utarbeidet for E134 Haukelivegen AS

Samfunnsøkonomisk nytte- /kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 Rapport utarbeidet for E134 Haukelivegen AS Samfunnsøkonomisk nytte- /kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 Rapport utarbeidet for E134 Haukelivegen AS Side 1 August 2014 Kunde: Kontaktperson: E134 Haukelivegen AS Børge Skårdal Tema: Selskap:

Detaljer

Tilrettelegging for sykkelturisme Nasjonale og regionale sykkelruter: infrastruktur for reiselivet i Hordaland?

Tilrettelegging for sykkelturisme Nasjonale og regionale sykkelruter: infrastruktur for reiselivet i Hordaland? Tilrettelegging for sykkelturisme Nasjonale og regionale sykkelruter: infrastruktur for reiselivet i Hordaland? Sykkelturisme: satsing nasjonalt og regionalt Innovasjon Norge: geoturisme = "Turisme som

Detaljer

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEGUTVALGET Telefon 90 65 37 58 Den vintersikre vegen e-post: ab@valdres.no Bergen-Oslo Skrautvålsvn. 77, www.stamvegutvalget.no 2900 Fagernes Til Statens Vegvesen postmottak@vegvesen.no

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. E16 over Filefjell 100% vintersikker og rask De gode klimatiske forhold

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

Finansiering og bygging

Finansiering og bygging Ny E134 Seljestad Røldal Vågsli Finansiering og bygging MØTE I RØLDAL 12. APRIL 2012 BØRGE SKÅRDAL MÅL KNYTT TIL 2013-BUDSJETT Generelt. Samferdselspolitikken skal stø opp under næringspolitikken og mål

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

E134 Haukelivegen AS Organisasjonsnummer 982 420 857

E134 Haukelivegen AS Organisasjonsnummer 982 420 857 E134 Haukelivegen AS Organisasjonsnummer 982 420 857 Grenlandssamarbeidet SKIEN Sendt: karianne.resare@skien.kommune.no Invitasjon til å bli aksjonær Vår dato: 31. oktober 2013 2013 Vår ref.: Dykkar dato:

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Turnéplan: FOLK til ROCK H16 Kontaktperson DKS: Hanne Brit Iversen Kontaktperson utøver: Øystein Fosshagen

Turnéplan: FOLK til ROCK H16 Kontaktperson DKS: Hanne Brit Iversen Kontaktperson utøver: Øystein Fosshagen Høsten 2016 Mandag 14.11 Bergen - Gjermundshamn, 81 km - 1t,25 Ferge til Årsnes: 25 Årsnes -, 5 km 10 fjordhotell 46 Ti 15.11.2016 09:15 09:55 Malmanger skule Kvinnherad Malmanger skule 1-7 56 Mauranger

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Sander Hustad Engevik Stord 50 50 50 150 98,- 2. Jardar Aarekol Klepp 49 49 48 146 75,- 3. Oda Innvær Bremnes 48 49 49 146 56,- 4. Sveinung Ådland Karmøy 48 49 46 143 42,-

Detaljer

Sykkel- og litt kajakk- streif i. Njardarlog

Sykkel- og litt kajakk- streif i. Njardarlog Sykkel- og litt kajakk- streif i Njardarlog Norheimsud Os TYSNES Odda Leirvik Rosedal Røldal Haugesud Velkome til! Her fi du oss, med bakade hjarte for deg, midt i Suhordlad. Kom med ferge eller på eige

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 3 FORORD Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget har i 1975 og 1992 vedtatt at stamvegforbindelsen mellom Oslo og Bergen

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett Ved Jon Nedkvitne Hardanger Verdas best bevarte naturbaserte reisemål (National Geographic) 2 2 Kvam 8.300 innb. Senralt i Kvam 6.000 innb.

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR MILJØMERKET Trykksak 241 699 Grafisk produksjon: Bodoni INNHALD Guide til ruteheftet... 2 Sveio 157 Haugesund Tittelsnes... 3-4 158 Ålfjorden... 5 159

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

Rutevis plan for riksvegnettet. Rute 5a. E 134 Drammen - Haugesund m/ deler av rv. 13, rv. 36 og rv. 41

Rutevis plan for riksvegnettet. Rute 5a. E 134 Drammen - Haugesund m/ deler av rv. 13, rv. 36 og rv. 41 Rutevis plan for riksvegnettet. Rute 5a E 134 Drammen - Haugesund m/ deler av rv. 13, rv. 36 og rv. 41 Region vest Dato: 4.4.2011 Statens vegvesen Rutevis plan for riksvegnettet Riksvegrute 5a E134 Drammen-Haugesund

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634 0648 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447x

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden. Statens vegvesen Region øst 11.10.2013 BAKGRUNN TIL REFERANSEGRUPPAS MØTE 16. OKTOBER 2013.

KVU for kryssing av Oslofjorden. Statens vegvesen Region øst 11.10.2013 BAKGRUNN TIL REFERANSEGRUPPAS MØTE 16. OKTOBER 2013. KVU for kryssing av Oslofjorden BAKGRUNN TIL REFERANSEGRUPPAS MØTE 16. OKTOBER 2013 Kort om status Statens vegvesen Region øst 11.10.2013 Vi har vurdert et stort antall konsepter med diverse alternativer,

Detaljer